BALENÍ POTRAVIN. Sylabus textů k přednáškám z předmětu. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav konzervace potravin a technologie masa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BALENÍ POTRAVIN. Sylabus textů k přednáškám z předmětu. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav konzervace potravin a technologie masa"

Transkript

1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav konzervace potravin a technologie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu BALENÍ POTRAVIN Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc. Prof. Ing. Dušan Čurda, CSc. Provizorní učební text V Praze 2004

2 Obsah 1.Úvod 1.1 Význam, funkce balení 1.2 Terminologie 1.3 Stručný vývoj balení potravin 1.4 Ekonomika balení 1.5 Obecné nároky na obaly Požadavky z hlediska spotřebitele Údaje na obalu Požadavky obchodu Požadavky z hlediska přepravy a skladování, výroby Legislativní úprava požadavků na obaly a obalové materiály Obecné požadavky na obal potravin Zdravotní požadavky na obaly potravin Likvidace obalového odpadu Technická normalizace Ostatní předpisy 2. Obalové prostředky pro balení potravin 2.1 Klasifikace obalových prostředků 2.2 Dřevo 2.3 Tkaniny 2.4 Papír 2.5 Kovy Ocel Nerezová ocel Hliník Příloha 1 Zdravotní aspekty použití hliníku jako obalového materiálu 2.6 Sklo 2.7 Obaly z plastů Historie Klasifikace polymerů Základní typy reakcí vedoucí ke vzniku polymerů Významné vlastnosti plastů Základní typy plastů používané v obalové technice Deriváty přírodních makromolekulárních látek Syntetické polymery Polyolefíny Vinylové polymery Akrylové polymery Dusíkaté polymery Polyestery Termosety Zkoušení plastů 2.8 Poživatelné obaly 2.9 Pomocné obalové prostředky Lepidla používaná při balení potravin 2.10 Potisk obalových materiálů Tisk z výšky BAL2004/01 2

3 Tisk z plochy Tisk z hloubky Sítotisk Další techniky potisku 3. Ochrana potravin obalem 3.1 Interakce mezi obalem a potravinou Nežádoucí důsledky interakce obal-potravina Žádoucí účinky interakce obal-potravina 3.2 Ochrana obalem před mechanickým poškozením 3.3 Ochrana potravin před změnami vlhkosti 3.4 Polymerní obalové materiály a jejich propustnost pro permanentní plyny, vlhkost a páry organických látek Úvod Teorie- možnosti vyjádření propustnosti a faktory propustnost ovlivňující Měření propustnosti 3.5 Ochrana obalem před oxido-redukčními změnami Úvod Podstata účinku MA Opracované potraviny Balení čerstvé zeleniny popř. ovoce Způsoby úpravy atmosféry v obalech Aktivní způsob úpravy atmosféry v obalu Pasivní způsob úpravy atmosféry v obalu Požadavky na obalové materiály určené pro balení potravin v MA Balení opracovaných potravin Balení čerstvého upraveného ovoce a zeleniny Předpokládaný vývoj v oblasti balení potravin v MA 3.6 Změny chuti a vůně potravin, ochrana před nimi a jejich ovlivnění obalem 3.7 Vliv záření na potraviny a ochranná úloha obalů 3.8 Ochrana obalem před změnami teploty a úloha obalu při tepelných procesech v technologii potravin 3.9 Kontaminace potravin složkami obalů 3.10 Ochrana potravin obalem před mikrobiálním znehodnocením 3.11 Ochrana potravin obalem před hmyzem a hlodavci 4. Ekologické aspekty balení potravin 4.1 Obalový odpad 4.2 LCA metody 4.3. Likvidace obalového odpadu 4.4 Biodegradovatelné obaly biodegradovatelné obaly na bázi celulosy biodegradovatelné polymery 5. Mechanizace a automatizace balení potravin 5.1 Klasifikace balících strojů 5.2 Balení tekutých výrobků 5.3 Balení sypkých výrobků 5.4 Balení heterogenních náplní 5.5 Balení kusovitých výrobků 3 BAL2004/01

4 1. Úvod 1.1 Význam, funkce balení 1. chránit výrobek před znehodnocením obal jedním z prostředků prodloužení údržnosti potravin, ochrana před vnějšími vlivy mechanickými, chemickými, fyzikálními a biologickými, pasivní x aktivní (záměrná interakce obal x potravina) funkce obalu: o o obaly pro mikrovlnný ohřev, balení v modifikované atmosféře. 2. vytvoření racionální manipulační jednotky 3. prostředek komunikace 1.2 Terminologie obalové prostředky obalové materiály hotové obaly pomocné obalové prostředky typy obalů spotřební přepravní skupinové, atd. 1.3 Stručný vývoj balení potravin BAL2004/01 4

5 obalová technika jedním z ukazatelů vyspělosti společnosti počátky balení od pradávna, vždy v souvislosti s oddělením místa výroby a místa spotřeby průmyslové počátky (19. století) dřevo a sklo odnepaměti plechovky o 1. polovina 19. století 60 ks/d o přelom století 1200 ks/d o dnes >500 ks/min papír až od poloviny 19. století, kdy objev chemického zpracování dřeva o o ( natronový způsob sulfitový způsob) plasty o bakelit (1920) o celuloid (prvé filmy) 1.4 Ekonomika balení balení v užším smyslu - operace od dávkování až po plnění do obalů, v širším smyslu: o o příprava a použití obalů + veškeré manipulace s obaly (skupinové balení atd.), v potravinářství cca 50 % spotřeby času ve výrobním procesu. náklady 5 BAL2004/01

6 obecně obal ve vyspělých zemích 5-15 % ceny výrobku, v potravinářství %, dáno zvýšenými nároky na obal. možnosti ovlivnění nákladů na balení stupeň automatizace a mechanizace balicí linky, velikost balení - jednoporcová balení až bezobalová distribuce potravin ( ocelová kráva ), vratnost obalů, volba obalového materiálu, jedním z kritérií již i snadnost likvidace obalů. 1.5 Obecné nároky na obaly obaly spojeny se sférou výroby, oběhu i spotřeby musí splňovat požadavky všech těchto sfér Požadavky z hlediska spotřebitele velikost (dávka) o o uzance zaokrouhlená množství, tj. hmotnost nebo objem u prodejních automatů někdy výhodnější zaokrouhlená cena ochranná funkce o o různý rozsah obvykle souvisí s mírou finalizace konstrukce obalu - manipulace ergonometrické řešení obalu, - snadné otevření - snadné vyprázdnění, možnost dávkování BAL2004/01 6

7 - možnost konzumace z obalu (např. nápoje, ale i tuby, aerosoly, obaly hotových pokrmů, atd.) - ohřev v obalu - varné sáčky, "dual-ovenable" výrobky, atd. - opětovné použití - informace Údaje na obalu - zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích - vyhláška č.324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobků označeného symbolem e - údaje na obalu - srozumitelné, tj. nekódované (vyjímkou šarže, před kódem písmeno L ) a) povinné - název - výrobce (sídlo, místo výroby, atd.) - typ výrobku (není ve vyhlášce č. 324/1997 Sb.) - množství (přípustná záporná odchylka, symbol e, nemusí být na potravinách vážených) - datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti (+ podmínky skladování) - údaje o způsobu použití - složení (výčet surovin v sestupné řadě, přísady E kód, pro některé typy nutriční hodnota ) - nutriční složení, použité suroviny 7 BAL2004/01

8 - výslovný zákaz některých typů klamných údajů - specifické informace typu nevhodné pro (není ve vyhlášce č. 324) - malé obaly některé údaje lze uvést jen na skupinovém balení b) volné - způsob použití - recepty (např. skládačkové etikety) Požadavky obchodu - upoutání pozornosti i méně kvalitní zboží výrazněji balené se stává prodejnějším - informace pro zákazníka nepřímo významné všechny faktory - viz předchozí kapitola - psychologie reklamy - vzbudit přání zákazníka o koupi - souvisí s vnímáním tvaru, barev, atd. - zapamatovatelnost obalu, atd. - nároky na estetické působení obalu, význam výtvarného řešení (princip kontur,princip vyváženého pole a další) - grafické řešení - otázka tradice - ochranná známka (zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách) - průmyslové vzory (zákonná ochrana originality vnější úpravy výrobku tedy i obalu, zákon č. BAL2004/01 8

9 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích) - úměrnost kvality produktu a úrovně obalu - skupinové obaly - význam z hlediska rozšíření samoobsluh - odnosné obaly - obchodní skupinové obaly display kartony - násobná balení několik obalů tvarováno dohromady - čárový kód - EAN (Eupropean Article Numbering) -, v Evropě od roku převzat z USA a Kanady (UPC system Universal Product Code užívaný od roku 1966) - charakteristický pro spotřební balení - EAN místný - 13 znaků - značení zprava kontrolní číslo K národní symboly X 1 -X 10 (číslo výrobce 4-7 míst + číslo charakterizující výrobek 3-5 míst) prefix P 1 -P 3 (charakteristika země, ČR prefixfix = 859 ) - EAN 8-8 místný - 8 znaků - určen pro drobnější výrobky, u kterých není z prostorových důvodů možné používat kód EAN kontrolní číslo národní symboly, v tomto případě charakterizující výrobek Prefix, charakteristika země - celosvětové ústředí EAN v Bruselu 9 BAL2004/01

10 - v ČR zajišťuje koordinaci a řízení systému EAN firma EAN ČR, Na Pankráci 30, Praha 4 (tel nebo , tel./fax ) - pro systém EAN platí v České republice následující normy: ČSN , ČSN a ČSN P jiné typy kódů, např. - EAN/ITF (ITF 14, numerický, pro distribuční jednotky) - EAN/UCC/CODE 128 alfanumerický kód pro doplňující informace - Podrobnější informace o systému čárových kódů viz příloha I Požadavky z hlediska přepravy a skladování, výroby - manipulační funkce - vhodnost obalů pro dopravní a manipulační systémy - schopnost sdružování menších balení - paletizace - rozhodující způsob manipulace s potravinářským zbožím - prostá paleta 800 x 1200 mm - kontejnery - využití vysokozdvižných vozíků atd. - hmotnost obalů - obecně nejslabším článkem přepravního řetězce je lidská síla - lidská síla není limitujícím faktorem - využití prostoru při skladování - tvar obalů - stohovatelnost - mechanická pevnost BAL2004/01 10

11 - bezobalová přeprava - technologické vlastnosti Legislativní úprava požadavků na obaly a obalové materiály Nařízení a předpisy vztahující se k problematice balení potravin je možné rozdělit do následujících skupin: - obecné požadavky na obaly potravin (zákon č. 110/1997 Sb.), - zdravotní požadavky na obaly potravin (zákon č. 258/2000 Sb.), - předpisy týkající se likvidace obalového odpadu (zákon č. 477/2001 Sb., popř. 185/2001 Sb.), - technická normalizace (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO), - ostatní předpisy Obecné požadavky na obal potravin Základní požadavky na obaly potravin formuluje zákon č. 110/1997 Sb., ze dne 24. dubna1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Základní povinnosti výrobců potravin jsou zmiňovány v 5 Balení potravin. V ustanovení pod písmenem a) zde zákon ukládá tomu, kdo uvádí potraviny do oběhu, aby zajistil patřičnou technickou konstrukci obalu, zejména jeho uzávěru tak, aby nemohlo dojít ke znehodnocení potraviny bez otevření nebo poškození obalu. I když to z textu zákona přímo nevyplývá, je v zájmu každého výrobce zvolit takový uzávěr obalu, na kterém každé otevření přivodí nevratné změny patrné na první pohled. Ustanovení pod písmenem b) se odkazují na platnost zákona č. 20/1966 Sb., o kterém bude diskuse v příští kapitole. V 6 Označování potravin jsou uvedeny povinné údaje, které musí být na obalech potravin vyznačeny. Tato problematika je podrobně probrána v kapitole Zdravotní požadavky na obaly potravin 11 BAL2004/01

12 V důsledku vzájemného působení obalu a potraviny dochází vždy k transportu hmoty mezi obalem a balenou potravinou. Tento proces je obousměrný, avšak ze zdravotního hlediska je významný přestup hmoty z obalového materiálu do potraviny a tedy rozsah kontaminace potraviny složkami obalů. K uvolňování složek obalového materiálu do potraviny může docházet v důsledku migrace nebo koroze obalového materiálu. Z uvedeného je zřejmé, že pro balení potravin je třeba používat obalové materiály vyšší kvality v porovnání s ostatním zbožím. Ve všech vyspělých zemích je proto zaveden systém kontroly kvality obalových prostředků přicházejících do kontaktu s potravinami. V České republice je v současnosti základním předpisem zákon č. 258/2000 Sb., ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Hlavními prováděcími předpisy specifikujícími požadavky na základní typy materiálů přicházejícími do kontaktu s potravinami nebo pitnou vodou, tj. obalovými materiály, ale i součástmi potravinářských strojů a zařízení, atd., jsou - vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody - vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, novelizovaná vyhláškou 186/2003 Sb. Důležité je, že všechny prováděcí vyhlášky zákona č. 258/2000 Sb., a tedy i výše zmíněné vyhlášky jsou v souladu s platnou legislativou Evropské unie, což umožňuje mimo jiné uznávání zahraničních atestů na obalové prostředky vypracovaných v souladu s předpisy EU v České republice. Zákon č. 258/2000 Sb. ukládá výrobcům nebo dovozcům obalových prostředků vydat prohlášení, že výrobek vyhovuje příslušným hygienickým předpisům. V souladu se zvyklostmi v Evropské unii zákon nespecifikuje formu toho prohlášení ani podklady, na jejichž základě lze shodu se zákonnými předpisy deklarovat. V zákoně č. 258/200 Sb. ve stávající podobě nejsou uvedeny ani sankce za nesplnění této povinnosti, což v důsledku znamená, že výrobci nebo dovozci materiálů, které přicházejí do kontaktu s potravinami a které jsou užívány bez tohoto prohlášení, mohou být postiženi až po prokázání jejich nevhodnosti na základě laboratorních zkoušek. BAL2004/01 12

13 Co z uvedené změny zákonů vyplývá pro výrobce potravin? Kvalita obalových materiálů, popřípadě strojírenských zařízení, přicházejících do kontaktu s potravinami je významným momentem v systému zajištění bezpečnosti potravin (systému HACCP). Pro jeho průkazné zajištění (kontrolu kritického bodu ve výrobě) výrobci potravin vyžadují prohlášení o shodě s požadavky zákona 258/2000 Sb. od výrobců či dodavatelů obalů. Vzhledem k tomu, že ze zákona není stanovena závazná podoba tohoto prohlášení, je běžné, že obsah i forma prohlášení je výsledkem dohody vzniklé v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi výrobcem potraviny a dodavatelem obalového materiálu. Z důvodů zajištění kvality a bezpečnosti finálního potravinářského výrobku je asi nejvýhodnější, aby výrobce potraviny trval na prohlášení podloženém výsledky laboratorních zkoušek v laboratořích způsobilých tyto testy na odpovídající úrovni provádět (tj. laboratořích akreditovaných) a obsahujícím vyjádření, resp. komplexní hodnocení hygienické způsobilosti na základě dostupných pramenů (zkušebních protokolů, údaje výrobců, atd.), kompetentním, tj. autorizovaným pracovištěm. Protože doposud nebyly osoby autorizované k posuzování výrobků podle zákona č. 258/2000 Sb. ustaveny a systém jejich výběru a hodnocení se teprve připravuje, je výhodné jak pro výrobce a dodavatele obalových materiálů tak výrobce potravin vyjádření Státního zdravotního ústavu v Praze. Lze totiž logicky předpokládat, že v případě jakéhokoliv problému v důsledku dodatečné kontroly kvality používaných obalových materiálů pracovišti hygienické služby, je posice výrobce potravin výrazně výhodnější, může-li se vykázat příznivým posouzením kvality tohoto materiálu ze Státního zdravotního ústavu jako vrcholového orgánu hygienické služby v České republice. Z uvedeného vyplývá, že vypracování prohlášení o shodě vlastností obalového materiálu s požadavky zákona 258/2000 Sb. je třeba věnovat maximální pozornost, neboť žádný posudek, byť od nejrenomovanějšího pracoviště nezbavuje výrobce obalových materiálů odpovědnosti za jeho kvalitu, a v případě, že se prokáže porušení platných limitů a nařízení, hrozí mu pokuta až do výše 2 milionů korun a v případě zavinění poškození zdraví až do výše 3 milionů korun Likvidace obalového odpadu 13 BAL2004/01

14 Zákonná nařízení týkající se likvidace obalového odpadu formuluje zákon č. 477/2001 Sb., který je v platnosti od a spolu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Znění zákona č. 477/2001 je již v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech. Proto je prvá část návrhu zákona ( 2) věnována definici základních pojmů, z nichž některé jsou definovány nově v souladu s výše zmíněnou směrnicí 94/62/ES. Jde např. o definici pojmu obal, dále o termíny uvedení obalu na trh, uvedení obalu do oběhu, opakované použití, vratný obal, zpětný odběr, atd. Vlastní smysl zákona spočívá ve vytvoření podmínek zabraňujících maximální možné míře ukládání obalového odpadu na skládky, tj. podpoře všech ostatních způsobů likvidace. Základní povinnosti vyplývající z tohoto zákona pro osoby uvádějící obaly do oběhu nebo na trh jsou: a) vydání Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh, které musí vypracovat osoba uvádějící obal na trh a je povinna předat je osobě uvádějící obal do oběhu. Ta je ze zákona povinna toto prohlášení převzít tak, že je u obou na požádání dostupné kontrolním orgánům. Pro splnění těchto bodů je samozřejmě nutná spolupráce dodavatele obalů s plničem, pokud by došlo ke sporu, zda je některý výrobek obalem ve smyslu zákona nebo není, přináleží rozhodnutí Ministerstvu průmyslu a ochodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR. V tomto prohlášení je deklarováno splnění podmínek prevence vzniku obalového odpadu ( 3), kdy osoba uvádějící obal na trh je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byl co nejmenší při zachování jeho funkčnosti, dále ( 4) splnění omezení obsahu nebezpečných chemických látek, stanovení limitního obsahu těžkých kovů a možnosti opakovaného použití obalu nebo jeho likvidace recyklací, energetickým využitím nebo organickou recyklací. b) označování obalů a ohledem na aplikaci opakovaně použitelných obalů, vratných obalů a vratných zálohovaných obalů (viz např. ČSN a ČSN ). c) zajištění sdružené povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů pro výrobce a uživatele obalů, kdy osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu je BAL2004/01 14

15 povinna zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadu z těchto obalů za stanovených podmínek ( 10) a jejich další využití v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, který určuje rozsah recyklace jednotlivých druhů odpadů z obalů v souladu s právem Evropského společenství ( 11). Osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu může tyto povinnosti zajistit samostatně, nebo přenesením na jinou osobu a to při prodeji na kupce nebo na autorizovanou obalovou společností (AOS) jejichž status je v zákoně definován( 15). V České republice doposud pracuje jediná AOS a to Ekonom a.s. Převod povinnosti zpětného odběru musí být v obou případech smluvně podložen. d) registrace v Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů na Ministerstvo životního prostředí ČR nebo v seznamu smluvních partnerů AOS Technická normalizace Od je v platnosti zákon č. 22/1997 Sb., ze dne 24.ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky a změně a doplnění některých zákonů. Tento zákon souvisí s uplatňováním českých technických norem a s požadavky státního zkušebnictví. Vyplývá z něho nutnost pro dovozce a výrobce vybraných typů výrobků vydávat tzv. Prohlášení o shodě daného výrobku s platnými harmonizovanými technickými předpisy ČR (ČSN EN, ČSN ISO). Pokud jde o obaly a obalové materiály, povinnost vydávat toto prohlášení se dnes týká jen obalů určených pro balení nebezpečného zboží, netýká se tedy obalů potravin. Pochopitelně obecná usnesení tohoto zákona o uplatňování technických předpisů při výrobě jsou platná i pro výrobu obalů potravin. Pokud jde o vlastní české technické normy harmonizované i doposud neharmonizované, v současné době již nejsou pro výrobce či uživatele obalů závazně, mají pouze doporučující charakter. Obaly a obalová technika mají vlastní třídu a to 77, normy týkající se obalů však lze nalézt i v jiných oddílech, například způsob balení jednotlivých potravinářských výrobků je zahrnut přímo v normách jakosti pro tyto výrobky. Bez ohledu na zmíněné číselné značení norem je možno technické normy v obalové technice členit na obecné normy (zabývají se názvoslovím a rozměrovou unifikací obalů), normy činnosti (normalizace balení a zkoušení obalových prostředků) a normy předmětové (normy pro jednotlivé obalové prostředky). 15 BAL2004/01

16 2. Obalové prostředky pro balení potravin 2.1 Klasifikace obalových prostředků - kvantitativní zastoupení obalových materiálů - charakterizuje stupeň vyspělosti společnosti - papír a lepenka obvykle okolo % - vyspělé společnosti dále relativně velká spotřeba kovů a plastů - spotřeba skla stagnuje nebo spíše klesá - objem dřeva a tkanin klesá - funkční dělení obalů - přepravní (distribuční) - skupinové - spotřebitelské - dělení obalových prostředků a obalů podle mechanických vlastností - měkké (flexibilní) - papíry - fólie z plastů, kovů, popř. tkanin - kombinace - polotuhé - papíry větší plošné hmotnosti - lepenky na skládačky - tuhé fólie z kovů a plastů (výroba misek a kelímků) - tuhé BAL2004/01 16

17 - sklo, kovy, lepenky, plasty, dřevo (láhve, sklenice, plechovky, krabice) - dělení obalů podle základních typů - sklenice, sáčky, krabice, plechovky, tuby, misky, atd. - typické spotřebitelské obaly - bedny, sudy, pytle, konve, demižony, žoky, atd. - typické přepravní obaly - dělení z hlediska látkového složení - použito v dalším výkladu - dáno možností obecného popisu aplikovatelností obalového materiálu v potravinářské technologii - možnost přímého kontaktu s potravinou - bariérové vlastnosti - odolností vůči mechanickému namáhání - odolností vůči tepelnému namáhání, atd. - druhy obalových materiálů - dřevo - papír a lepenky - tkaniny - kovy - sklo - plasty - poživatelné potahové látky či obaly 2.2 Dřevo - tradiční, velmi starý obalový materiál 17 BAL2004/01

18 - dnes na ústupu způsobeném především cenou - snaha o náhradu, odlehčení zejména aplikací plastů - současnost - v potravinářství aplikace dřeva typická pro obaly - imitující tradiční použití - luxusní obaly - výhody dřeva - dobrá mechanická pevnost při malé specifické hmotnosti - pružnost a tlumivý účinek při vibracích (možnost ohybu, malá křehkost) - dobré tepelně izolační vlastnosti - nízký koeficient tepelné roztažnosti - dobrá chemická odolnost (kyseliny i zásady) - hemicelulosy - ph < 2 rozpouští se zejména pentosany (listnáče) - ph = 7-11 dřevo obecně odolné - ph > 11 - hydrolýza hemicelulos - význam zejména pro desinfekci sudů - nevýhody dřeva - nasákavost a z ní plynoucí změny objemu podle obsahu vody - špatná odolnost vůči působení mikroorganismů - anizotropní povaha - namáhání v tahu a tlaku - nejodolnější ve směru let - namáhání ve střihu a ohybu - nejodolnější kolmo na vlákna - dnes i cena - nevhodné pro přímý styk s potravinou - pryskyřičnaté látky (jehličnany, zejména borovice) BAL2004/01 18

19 - třísloviny (dub) - trpká chuť - přechod do potravin - těkáním - extrakcí (alkohol) - zábrana obecně - vyložení ochranou vrstvou (plasty aj.) - vyluhování - druhy dřev používaných v balení potravin - měkké - především smrkové (dříve i jedle), někdy i modřín - výroba beden sudů, věder, někdy i kádí (modřín), palet, atd. - tvrdé - dub, buk - soudky na tučné potraviny máslo, sádlo, jedlé oleje, atd. - někdy kombinace - tvrdé dřevo konstrukční prvky - měkké dřevo výplně - obecně obaly potravin z málo druhů dřev, kromě smrku, borovice, dubu a buku uváděn i kaštan (sudy na víno, značkové lihoviny či pivo), topolové a lipové dřevo (dříve na krabičky), korek - tradiční výrobky - červený cedr pro krabice na doutníky - výroba dřevěných obalů - základem řezivo - dřevo opracované pilařsky - vlhkost okolo % 19 BAL2004/01

20 - velkoplošné materiály - modernější - překližky - močovino-formaldehydová lepidla pro potraviny - dýhy polepené papírem - dřevovláknité či dřevotřískové desky - u velkoplošných materiálů rozhodující vlastnosti pojiva - typy výrobků - dnes už většinou nahrazeny obaly z lineárního polyethylenu - bedny - klece na ovoce a zeleninu kg - poloklece na ovoce a zeleninu kg - platony - loubkové krabičky - sýry (lučina atd.) - sudy a škopky - velká pracnost při výrobě - dnes jen pro speciální účely (víno, luxusní lihoviny atd.), - stabilní nádrže (náhrada kovy, plasty, lamináty) - zátky korek - popis výroby sudů - viz kniha - náročné ošetřování sudů - nové se vyluhují (roztok sody po několik dní, voda, kyselina siřičitá) - "nemocné" se desinfikují - prázdné se pravidelně síří - (spalování proužků síry) - konzervace vnějšího povrchu - fermež, lněný olej, atd. - zkoušení - mechanická odolnost, nárazuvzdornost atd. - těsnost BAL2004/01 20

21 2.3 Tkaniny - tradiční obalový materiál - typické vlastnosti - pevnost - poddajnost - malá hmotnost - prodyšnost - především přepravní obaly - pytle - žoky - spotřebitelské obaly - síťky - hadicové úplety - materiály - klasické - juta - koudel (zejména lněná) - spřádaný papír (sulfátový) - novější - tkaniny z proužků plastů (především PE a PP) - netkané tkaniny - výhody - větší pevnost - menší hmotnost (až 1/5 hmotnosti juty) - odolnost vůči vlhkosti a mikrobům 21 BAL2004/01

22 - značení J T číslo plošná hmotnost v g.m -2 (např. 505 ) materiál způsob tkaní (např. K, P atd.) - významnější typy obalů: - pytle - balení sypkých materiálů ( kg) - žoky - přepravní obal hlavně na slisované zboží - větší objem než pytle - stažení páskami - síťky - spotřebitelské obaly pro čerstvé ovoce a zeleninu - umožňují kontakt s atmosférou neovlivňuje dýchání - pro moderní balící automaty vyráběny ve formě nekonečných hadic - aplikace i jako fixačních prvků (ochrana skleněných obalů před nárazem) 2.4 Papír - význam - v současnosti nejpoužívanější obalový materiál - přes 50 % světové spotřeby obalových materiálů připadá na papír - historie - papír a papyrus vynalezeny původně jako náhrada pergamenu při psaní - před 5. stol. BC Egypt a Řecko papyrus BAL2004/01 22

23 - 2. stol. BC - Číňané z kůry moruší - 8. stol. AC - Arabové zjistili odhalili tajemství složení papíru - rok 751 AD napadení Samarkandu Číňany zajatci znalí výroby papíru - postupné rozšíření jeho používání na Sicílii a do Itálie - 12.stol. Maurové přiváží papír do Španělska, odtud rychlé rozšíření do Francie; odtud pak do celé Evropy - pravděpodobný i vliv křižáků při přivezení papíru při návratu z výprav do Svaté země - prvé papíry ze lnu (popř. trávy), později ze starých lněných hadrů prvé zprávy o výrobě papíru v Anglii století objev výroby kartonu a lepenky v Číně - cca 1620 Třicetiletá válka - prvé zmínky o výrobě papírových pytlů první papírna v Americe (Germantown v Pensylvánii) Anglie prvá papírna využívající pohyblivá papírenská síta Anglie a Amerika - prvé komerčně vyrobené kartonové a lepenkové krabice - ty zpočátku převážně kulaté vzhledem k problémům s tvarováním rohů - prvé krabičky na šperky, později na pilulky a medikamenty, později (asi 1840) pro bonbóny - cca 1840 prvé potištěné papírové přebaly a etikety Bristol, Anglie komerční výroba plochých papírových pytlů a sáčků - cca 1850 objev vlnité lepenky USA, Francis Wolle, první stroj na výrobu papírových pytlů prvé stroje na vysekávání a skládání papírových a lepenkových krabic 23 BAL2004/01

24 - polovina 19. století použití dřeva pro výrobu papíru objeven natronový způsob výroby buničiny objeven sulfitový způsob lepené papírové sáčky a pytle a sáčky s postranním záhybem prvé automatické stroje na vysekávání a skládání papírových a lepenkových krabic Američan J. Jones patent na ochranu lahví papírem z vlnité lepenky na místo slámového obložení Američan Oliver Lang patent na dvouvrstvou lepenku - cca 1880 kontejnery na principu vinuté kartonáže s vrstvou asfaltu tvořící bariéru proti vodě, až ve čtyřicátých letech dvacátého století asfalt nahrazen hliníkovou fólií výroba papírů impregnovaných parafínem Amerika M.M. Smith výroba třídílné vlnité lepenky již přes 800 patentů týkajících se skládaných krabic - cca 1900 přepravní krabice z potahované vlnité lepenky - cca 1950 papírenské výrobky potažené mikrovosky - cca 1970 papírové výrobky zušlechtěné plasty - složení dřeva - 50 % celulosy - 30 % ligninu (pojivo ve střední buněčné lamele) - 20 % hemicelulosy (xylany, manany, atd.) - typy dřeva - tvrdá - krátká vlákna (délka 1 mm) jemný papír BAL2004/01 24

25 - měkká dřeva (délka 6,5 mm) hrubší papír - vliv klimatických podmínek - dřeva ze severu kratší vlákna - dřeva jarní mají vlákna pružnější, měkčí než dřeva letní - složení vlákna dřeva - uvnitř vlákna dutina (lumen) - stěny z lamel tvořených fibrilami (průměr cca 0,03 µm), ty z mikrofibril ( 3 nm x 1,3 µm), ty z řetězců molekul celulosy (jedna mikrofibrila jich obsahuje cca 3 miliony) + krátkých postranních řetězců hemicelulos - lamely, tj. vrstvy fibril, spirálně ovinuty vrstvou nazývanou kambium - působením vody fibrily bobtnají, cca 20 % v příčném a 3 % v podélném směru - vlastnosti, tj. struktura vlákna se zachovává i po odstranění inkrustujících látek struktura i bobtnání vláken papíru analogické - změna vlhkosti působí změna rozměrů papíru (více v podélném směru, tj. směru výroby, než ve směru příčném) - při zbobtnání fibrily pronikají kambiem, umožňují vzájemné zaklínění vláken při výrobě papíru (podstata zplstnatění papíroviny) - syntetické papíry - na bázi vláken syntetických polymerů - např. při balení potravin používány filtrační papíry s přídavky syntetických vláken (např. sáčky na čaj) - výroba papíru: - surovina - dřevo převážně smrkové, popř. jedlové, ale i dřevo listnáčů - dřevovina 25 BAL2004/01

26 - mechanickým rozrušováním dřeva na rychle rotujících kotoučích v přítomnosti vody (je-li horká, dřevo spařené, dřevovina hnědá) suspenze dřevných vláken včetně všech inkrustujících látek. Dřevovina přidávána někdy do méně kvalitních, tzv. dřevitých papírů, jako tzv. papírenská pololátka (spolu s buničinou, odpadovým papírem, méně i textilním odpadem). - buničina - chemické odbourání inkrustujících látek dřeva, tj. ligninu a hemicelulos - sulfitový způsob - Ca(HSO 3 ) 2 + H 2 SO 3 za vyšší teploty a tlaku - vyšší výnos buničiny - pouze malá část papírů pro obalové účely je tohoto typu - sulfátový způsob - Na 2 S + NaOH (sirník se získává tavením síranu s uhlíkatými látkami) - pro výrobu obalových papírů nejvýznamnější způsob - způsob šetrný k degradaci celulosy delší vlákna pevnost - podmínky cca 150 o C a 0,7 MPa po dobu několika hodin - nátronový způsob - NaOH - méně kvalitní papír - dnes již v praxi nepoužívaný - bělení buničiny - bělená x nebělená buničina - bělení - aktivním chlórem, např. Ca(ClO) 2, ClO 2, atd. - atomárním kyslíkem, např. H 2 O 2 BAL2004/01 26

27 - kritika tvorby dioxinů, chlorovaných derivátů, atd. - mletí papíru - neprovádí se vždy - jemné mletí ve vodní suspenzi (na vstupu cca 97 % voda, 3 % sušina) - klasicky se provádí v tzv. holandrech - ostré x mazlavé mletí - aplikace papírenských pololátek - aplikace látek upravujících vlastnosti papíru ve hmotě - plnidla - klížidla - barviva - pryskyřice (močovino-formaldehydové, popř. melaminoformaldehydové pro zvýšení odolnosti vůči vodě atd.) - papírenské síto - před sítem suspendování papíroviny v ještě větším množství vody (99,5 % voda, 0,5 % sušina) - zplstnatění papíroviny - rychlý pohyb síta (popř. vibrace síta) orientace vláken ve směru pohybu anizotropní vlastnosti (rozdíly mezi lícovou a rubovou stranou papíru) - po sítu poměr voda : buničina cca 3:2, tj. zbytek musí být dále odsušen - hlazení papíru - provádí se v zařízeních tzv. kalandrech - papír prochází mezi válci hlazení jednostranné i oboustranné - jsou li válce profilované papír vlnitý. - rozdělení papírových obalových materiálů papír < 224 g.m -2 lepenka > 224 g.m BAL2004/01

28 dříve i karton (hranice mezi skupinami 150 a 250 g.m -2 ) - výroba lepenky - spojování za vlhka - tzv. plné nebo těžké lepenky - vrstvy papíru spojeny celoplošně - lepenka ruční - opakované navíjení papíroviny na jeden sběrný válec - lepenka hutnější a pevnější v průtlaku - lepenka strojní - kolik vrstev tolik papírenských sít - umožňuje kombinaci různých vrstev např. chromnáhrada - další typy plných lepenek (např. slepované, vrstvené, atd.) - spojování za sucha - vlnitá lepenka - kombinace zvlněné a krycí vrstvy - slepováním vyschlých papírů lepidlem (klasicky vodním sklem) - důležitý poměr mezi dřevem listnáčů (krátká vlna) a jehličnanů - charakteristika podle počtu vrstev dvouvrstvá, třívrstvá, pětivrstvá, atd. - podle velikosti (výška, rozteč) - normované druhy vlnité lepenky (dle FEFCO, DIN) - vlna A (hrubovlnná lepenka vln.m -1 ) - vlna C (středněvlnná lep vln.m -1 ) - vlna B (jemnovlnná lep vln.m -1 ) - nenormované druhy - vlna D (velmi jemnovlnná lepenka vln.m -1 ) BAL2004/01 28

29 - vlna E (mikrovlnná lepenka vln.m -1 ) - vlna F (minivlnná lepenka vln.m -1 ) - vlna N (cca 555 vln.m -1 ) - vlna K (cca 99 vln.m -1 ) - zvyšování pevnosti střídáním velikosti, popř. směru vlny - impregnace - plástvová lepenka - impregnování papírenských výrobků - udílí - odolnost vůči vodě - bariérové vlastnosti - možnost tepelného sváření - způsoby impregnace - impregnace ve hmotě (přídavky impregnačních činidel během mletí) - impregnace povrchu papíru - dělení impregnačních látek podle stavu v jakém aplikovány - taveniny - plastisoly - vodné disperze - organické roztoky - laminace polymerními fóliemi - impregnace povrchu - taveniny - mikrokrystalické vosky - oproti parafinům více isoparafinů a naftenů - vyšší bod tání - větší plasticita, lepivost 29 BAL2004/01

30 - krystalizace v drobnějších krystalech - "hot-melty" - mikrokrystalické vosky modifikované vysokomolekulárními přísadami (EVA kopolymery) - lepší vzhled - svařovatelnost - ohebnost - spojují výhody vosků, tj. snadná zpracovatelnost daná nízkou viskozitou v roztaveném stavu, a polymerů, tj. mechanická odolnost - plasty - tavenina může - pronikat celou strukturou papíru - nános na povrchu, tzv. vytlačované nátěry (plasty okolo g.m -2 ) - impregnace povrchu - plastisoly - polymery (zejména vinylové) - disperze v kapalném změkčovadle - záhřevem rozpuštění vznik pravého roztoku ztuhnutí a vytvoření povlaku změkčeného plastu - impregnace povrchu - vodné disperze - nutno odpařit vodu - dnes zejména na bázi disperzí PVA, PVdC. - impregnace povrchu - organické roztoky - obtíže z rozpouštědly - nitrocelulóza, popř. acetát celulózy - specifické chemické úpravy BAL2004/01 30

31 - alkoholový roztok stearátochromylchloridu hydrofóbnost afinita k vláknům papíru - silikony - dodávají odpudivost i k dalším materiálům - používají se organické roztoky nebo emulze silikonových preparátů - druhy obalů z papírenských materiálů - papírenské výrobky slouží jako obaly v nejrůznější formě - fóliový materiál - víceméně hotové obaly - měkké - tuhé - fóliový materiál - nepromastitelné papíry - pergamen - pergamenová náhrada - pergamín - imitace nepromastitelných papírů - havana bezdřevý a dřevitý - sulfitové papíry - superior bezdřevý a dřevitý - alba, a další - vrstvené materiály - kombinace s plasty či hliníkovou folií - pergamen 31 BAL2004/01

32 - nepromastitelný - nerozmáčí se ve vodě (ani vařící) - papír chemicky upravený - 50 % kyselina sírová - ztráta vláknitého charakteru - aplikace: - balení tučných potravin často v kombinaci s hliníkovou fólií (tuky, maso, sýry) - kombinace s jinými materiály (vyložení beden, kbelíků atd.) - krytí povrchu marmalád, hořčice, atd. - zpravidla g.m -2 - pergamenová náhrada - nepromastitelnost výrazně nižší než pergamen - působením vody se rozvlákňuje - částečná nepromastitelnost důsledkem mazlavého mletí - nehlazená nebo hlazená obvykle z jedné strany - aplikace - potraviny méně tučné i méně vlhké (sušenky) - menší propustnost pro organické páry balení pochutin (kávy, koření) - podlepování hliníkových fólií - pergamín - analogie pergamenové náhrady - obvykle oboustranné hlazení hladký, lesklý vzhled - imitace nepromastitelných papírů - polomazlavé mletí - např. Havana BAL2004/01 32

33 - bezdřevá modifikace beya - podlepování hliníkových folií máslo, čokoláda, atd. - sulfátové, popř. sulfitové papíry - např. čistě buničité typ alba, albino - dobře potiskovatelné - vhodné pro úpravu plasty, parafínování i potisk - balicí papíry - různý obsah dřevoviny i plošná hmotnost (např. pod 40 g.m -2 tzv. kloboukové papíry - balení lahví) - vrstvené materiály - vrstvení plasty nejčastěji kombinace s PE nebo PP či jejich směsí - papír obvykle 50 g.m -2 - vrstva plastu obvykle 20 nebo 40 g. m -2 - velice běžný typ obalového materiálu - Tapaten - TAPA Tábor - Soloten - SCP Ružomberok - papíry s nánosem thermoplastického laku - běžně PVdC či PVAC - např. materiály S65, S70, S75 atd. - Pražské papírny - papír vždy 50 g. m -2, dopočet do čísla termoplast - oproti Tapatenu či Solotenu náročnější na dodržení teploty spojování, avšak daleko lepší bariéry - Supraterm (analogie S70) - SCP Ružomberok - papír s "peel efektem" - aplikace např. pro balení zdravotnických potřeb - struktura: - papír/silikonová vrstva (separace)/termoplast 33 BAL2004/01

34 - vrstvení hliníkovou fólií - vysoce bariérové materiály - obaly kombinující papír a hliníkovou fólii - např. PEALPA (Kovohutě Břidličná) - materiály pro výrobu nápojových krabic - hotové obaly - měkké - sáčky - z různých typů papíru, často kombinace různých papírů i materiálů - čtyři základní typy - ploché dno (strojní balení menších množství) - ploché dno a postranní záhyb - sáčky s křížovým dnem - obdélníkové dno a postranní záhyb (nejnáročnější typ, dobrá stabilita, vhodné pro ruční i strojové plnění) - v ČRněkoli výrobců papírových sáčků, např. Pražské papírny, Jihočeské papírny Větřní, Olšanské papírny, Papírny Brno, KRPA Hostinné. - přepravní pytle - analogie sáčků - aplikace zejména sulfátového papíru (70 g. m -2 ) - pro zvýšení pevnosti několik vrstev (3-5) - odolnost proti vlhkosti zlepšována impregnací či vrstvením - tvar po naplnění válcovitý (křížové dno), plošší (ploché dno) - závěr růžicovým úvazkem nebo zašití, ventilové pytle BAL2004/01 34

35 - velikosti od 45x80 cm až 65x120 cm, (šířka polovinou výšky kvůli skládání křížem) obvykle na 25 až 50 kg - tuhé, resp. polotuhé obaly - skládačky - velice rozšířené, úspory při transportu lepenky od g. m skládačky x skládačkové přířezy - jednodílné skládačky - z jediného přířezu - typy uzávěru - lepicí - slepení klop - zasouvací (samosvorné klopy) - ouškový - lze opětovně uzavírat - jazýčkový - dvoudílné skládačky - přiklápěcí - zasouvací - hermeticky uzavíratelné skládačky - tvar hranolovitý, válcový, konický, často stříškový uzávěr - základní materiál typ PE/papír/Al/PE, nebo PE/papír/PE - firma SKI Combiblok, Švýcarsko, -systém Combiblok - firma TetraPak, Švédsko - obaly tvarovány přímo na výrobní lince (Tetrapak) - firma Elopak, Norsko (Lierstranda) obaly Pure-Pak - skládané lepenkové bedny - analogie skládaček v oblasti přepravních obalů - výroba především z vlnitých lepenek 35 BAL2004/01

36 - dnes již velká mechanická pevnost i odolnost vůči vlhkosti stále více náhrada dřevěných přepravních obalů - potažená kartonáž - obaly z hrubé, plné lepenky lepenky potažené zušlěchtěným nebo potištěným papírem - rozlišuje se potažená kartonáž - průmyslová - luxusní a dárková - oproti skládačkám větší vzpěrová pevnost - historicky nejstarší lepenkové spotřebitelské obaly - vrchol rozvoje v padesátých letech - dnes nahrazeny potištěnými skládacími kartonážemi nebo krabicemi z plastů - nevýhodou vysoké výrobní náklady a prostorové nároky při přepravě - vinutá kartonáž - někdy uváděna jako typ potažené kartonáže - tvar válcovitý či konický tvar - obal vzniká navinutím a slepením jedné nebo více vrstev kartonu či papíru - kuželová vinutá kartonáž - kelímky - kelímkový karton (pevnější než karton skládaček) - jednostranná či oboustranná parafinace - nověji impregnace PE - výlučný výrobce v ČR- PAP Sušice - vinutá kartonáž válcovitá BAL2004/01 36

37 - navíjení kartonu - většinou spirální - konvoluntní měkčí obaly - i oválné tvary - uzávěry vtlačovací nebo "konzervové" (měly by být speciální pro vinutou kartonáž) - po úpravě (vrstvení hliníkovou fólií nebo plasty) lze plnit i kapalinami, běžně obaly pro nápoje, motorové oleje atd. - lepenkové bubny, kbelíky - přepravní obaly - výrobce v ČR - Východočeské papírny Hostačov - tažená a lisovaná kartonáž - jeden z nejstarších typů kartonáže - prostorové obaly vyráběné z plochých lepenkových přířezů - na bočních stěnách vizuálně patrné vrásně, popř. klínovité tmavší skvrny vznikající slisováním zvrásněných bočnic - výhody - jednoduchost výroby - rozmanitost tvarů - nevýhody - výška bočnic nemůže překročit polovinu průměru základny - boční stěny mají snahu se roztahovat, zejména ve vlhkém prostředí - typické obaly - krabice na sýry složené ze spodního dílu s vsazeným krčkem a nasazovacího víka - dna a víka pro vinutou kartonáž - ploché tácky a misky 37 BAL2004/01

38 - obaly z nasávané papíroviny ( nasávaná kartonáž ) - tvarování na vhodně profilovaných papírenských sítech (lze vidět jeho stopy) - výroba tácků a misek, proložek, nádobek, fixačních prvků, atd. zkoušení papírových obalů - fóliové materiály - řada zkoušek testujících zejména: - mechanické vlastnosti především s ohledem na mechanické vytváření obalů - plošná hmotnost - pórovitost - stav impregnační vrstvy - nepromastitelnost - propustnost pro vlhkost - u vrstvených materiálů i propustnost pro plyny, resp. aromatické látky - hladkost - kvalita potisku, atd. - tuhé obaly - pevnost (pádové zkoušky, atd.) - kontrola rozměrů (u skládaček) - vzhled - propustnosti (u hermetických obalů) - mechanické vlastnosti (reziduální odpor v liniích ohybu, atd.) 2.5 Kovy BAL2004/01 38

39 - významný obalový materiál - aplikace v současnosti se stále rozšiřují historie: - starověk - využívání nádob ze stříbra a zlata - starověký Řím známa aplikace olova k uzavírání sklenic s mastmi, je pravděpodobné, že byly používány i fólie z olova - středověk - nádoby z cínu Londýn, Anglie, šňupací tabák prodáván v kovových tabatěrkách - cca 1810 Peter Durand - patent na použití kovových nádob, plechovek uzavíraných pájením víkem s plnícím otvorem Oersted poprvé izoloval hliník (v té době velmi drahý a vzácný kov) krabice na čaj vykládány fólií z olova (při balení cigaret se tyto fólie používaly ještě ve třicátých letech minulého století) plechové cínové krabičky na sušenky a zápalky fólie z cínu (resp. jeho slitin s Pb, Sb, Zn nebo Cu vzhledem k obtížnému válcování čistého cínu) používány pro balení čokolády. Pod názvem staniol se tyto fólie používaly až do druhé světové války pro balení čokolády, sýrů, atd první potištěná kovová krabice v USA (Dr.Lyon s tooth powder) - plechovky otevírané klíčem navinujícím proužek odtrženého plechu smaltování vnitřního povrchu konzervových plechovek prvé otvírače plechovek na principu páky prvé zmínky o uzavírání plechovek naválcováním uzávěru (The Max Ams double seamed method) kovová tuba spojená s objevem zubní pasty W. Sheffieldem 39 BAL2004/01

40 Sanitary Can Company - patent na zařízení pro výrobu double seemed plechovek zrychlení výroby (2500 plechovek.min -1 ), rychlé opuštění plechovek uzavíraných pájením, přesto některé používány ještě v šedesátých letech toho století (např. pro kondenzované mléko). Plechovky s otvorem ve víku zcela zmizely až v roce komerčně dostupná hliníková fólie - kolem kontinuální výroba plechovek na body-makerech rozvoj technik výroby a potisku hliníkové fólie sprejové balení přípravků proti hmyzu, L. Goodhuem a W. Sullivan, USA (bomby na štěnice používané v americké armádě, vlastní objev aerosolového balení již v roce 1889) nádobky a tácky z hliníkové fólie - cca easy open konzervové uzávěry hliníkové plechovky hliníkové plechovky pro pivo - aplikace kovů jako obalových materiálů - spotřebitelské i přepravní obaly různé velikosti - kovové fólie - tuby - plechovky - konve - sudy - kontejnery (i několik m 3 ) - kovy používané pro potravinářské obaly - v praxi využíváno pouze několik kovů - ocel BAL2004/01 40

41 - technické železo s obsahem uhlíku do 1,7 % - různá povrchová úprava - hliník - různá povrchová úprava - technické železo s obsahem uhlíku do 1,7 % - různá povrchová úprava - cín - dříve i jako samostatný obalový materiál staniol (fólie) - dnes celosvětový deficit - doposud nepostradatelný při povrchové ochraně ocelových plechů pro konzervové plechovky - chrom - povrchová ochrana konzervových plechovek - zinek - povrchová ochrana některých přepravních obalů - olovo - tuby pro technické účely - součást pájek pro plechové obaly (pro potravinářské plechovky v současnosti prakticky nepoužíváno) - výhody kovů jako obalových materiálů - výhodné mechanické vlastnosti - dokonalé bariérové vlastnosti - někdy výhodou i dobrá tepelná vodivost - nevýhody kovů jako obalových materiálů - možnost koroze působením některých náplní i vlivem atmosférických podmínek 41 BAL2004/01

42 2.5.1 Ocel výroba ocelových plechů - ocelové plechy surovinou pro výrobu konzervových plechovek - již ve fázi výroby je možné podstatně ovlivnit kvalitu plechu a tím budoucího obalu - vliv přísad - vliv technologického postupu při výrobě oceli, zejména průběh teplot - ocelové plechy se klasifikují podle tvrdosti, pevnosti v tahu. Ta předurčuje použitelnost plechu pro různé obaly - měkčí plechy - obaly vyráběné tažením, tvarované uzávěry atd. - tvrdší plechy - tlakové nádobky, tuhé plechovky atd. - černý ocelový plech - získává se válcováním - válcování v tabulích - starší technologie - menší polotovar - nižší teploty o C - příměsi (Si, P) - kontinuální válcování v pásech - dnes prakticky výhradně - vychází z ingotů 6-8 tun - při 1200 o C válcování až na 2 mm - na konečnou tloušťku 0,16-0,25 mm válcování za studena - další operace - "moření v H 2 SO 4 " (odstranění oxidů Fe) BAL2004/01 42

43 - různé žíhání a řízené chladnutí (rozhoduje o mechanických vlastnostech plechu), atd. - výsledkem černý ocelový plech v tabulích i rolích - snaha o úspory válcování na tloušťky pod 0,20 mm - důležité vlastnosti - rovnoměrná tloušťka - pravoúhlost tabulí - korýtkovitost - pevnost plechu - cípatost - zkouška homogenity plechu pro tažené obaly - test dle Eriksona, atd. - černý plech v minulosti byl použít pro potravinářské obaly - plechovky z druhé světové války - nutnost odolné souvislé vrstvy laku - zmenšení možnosti koroze fosfatizací - nemožnost letování bílý plech - z černého pocínováním po celé ploše a po obou stranách - cínování navazuje obvykle bezprostředně na válcování plechu - použitý cín musí vyhovovat hygienickým požadavkům (max. 0,1 % Pb, 0,05 % As, 0,1 % Bi, 0,05 % Sb) - způsoby nanášení cínu - v roztaveném stavu - starší způsob - plech prochází lázní roztaveného cínu 43 BAL2004/01

44 - silné vrstvy cínu (obvykle g.m -2, bohatě cínované plechy g.m -2 i více) - tloušťka pocínování dosti kolísá - elektrolyticky - kontinuální (rychlosti okolo 500 m.min -1 ) - elektrolytické odmašťování, moření plechů a galvanické pocínování - tenké vrstvy, zhruba 3-10 g.m -2,dnes většinou ve spodní polovině intervalu - charakteristická rovnoměrnost tloušťky vrstvy cínu - nanesený povlak matný nutno zahřát nad bod tání (232 o C) vrstva cínu se slije a stane se lesklou - typická struktura bílého plechu, vrstvy od povrchu: - olejový film - oxidy cínu (SnO), tloušťka řádově cca 1 nm - vrstva Sn, 0,38-1,54 µm (2,8-5,6 g.m -2, 2,8 g.m -2 je minimum nezbytné pro pájení, pro odporové svařování lze i 1 g.m -2 ) - slitina FeSn 2, 0,1 µm - ocel, 0,1-0,3 mm - snaha o úspory rok průměrná tloušťka konzervových plechů průměrný nános cínu ,262 mm 15,8 g.m ,237 mm 9,4 g.m ,16-0,20 mm 2,5 6,0 g.m -2 - pocínovaný plech někdy vyjímečně používán pro potravinářské aplikace vyrábí se z něho přímo plechovky BAL2004/01 44

45 - vyspělé země konzervový pocínovaný plech třeba lakovat - lakování - buď ve válcovnách nebo těsně před výrobou obalů - lak se navaluje na tabule pryžovými válci - vytvrzování ve vypalovací peci (energetická náročnost, podmiňuje dokonalé přilnutí k plechu) - laky - vypalovací olejové laky na bázi přírodních pryskyřic a vysychavých olejů - dříve nejčastěji používané - vhodnější spíše pro nižší sterilační teploty - syntetické laky - typu fenol-formaldehydových pryskyřic - epoxidové pryskyřice - dnes pro třídílné plechovky používány prakticky výhradně - pozor na bisfenoly a jejich deriváty (BADGE, BFDGE) - termosetové polyestery, atd., - tyto laky obvykle vhodnější pro nekyselé sterilované potraviny. - obvyklá množství laku g.m -2 - je-li požadován potisk, provádí se obvykle současně s lakováním. - náhrada cínování - cínování - klasický způsob ochrany konzervových plechů - snaha o náhradu Sn - chromované plechy 45 BAL2004/01

46 - elektrolytické pochromování - ochranná vrstva buď kovový chrom nebo oxid chromitý, většinou oboje současně - výhody - vrstvy extremně tenké, okolo 5 µm, (u Sn 0,38-2,5 µm) - výborná přilnavost laků daná možností vypálení na vyšší teplotu - nízká cena - nevýhody - absence anodické ochrany - nelze pájet - dnes již není nevýhodou, potravinářské plechovky se nepájí - lze lepit (lepidla snášející teplotu až do 125 o C, např. Japonsko, fi Teyo Seikan Kaisha) - lze svářet, před svářením však nutno odfrézovat oxidy - použití - plechovky vyráběné tažením - víčka a dna běžných plechovek (plášť pocínovaný) - vrstva chrómu je velmi tenká plech se vždy lakuje - aplikace zejména masné a rybí konzervy (odolnost vůči mapování) - někdy námitky hygieniků - chrom šestimocný toxický - v ochranné vrstvě však chrom pouze třímocný a ten nezávadný - ocelových plechy s vakuově naneseným hliníkem BAL2004/01 46

47 - další možností úspor cínu použití - aplikace zatím bez většího významu. výroba konzervových plechovek - třídílné plechovky - klasické plechovky z pláště a dna a víčka - výchozí plech tabule (tolerance tloušťky + 0,02 mm) - postup: - plášť - vystřihnutí z tabule - obruba rovnoběžná se směrem válcování - spojení - stroje tzv. "bodymakery" - svařování - dnes prakticky výhradně - nutné důkladné přelakování svaru - pájení - pro potravinářské aplikace opuštěno - systémy Bax (pouhé přiložení plechů) - systém Bliss (zaháknutí plechů) - pájka by neměla přijít do styku s potravinou - obsahuje Pb) - lepení - nános plastu (PA), viz lepení chromovaných plechů - přelakování švu - tvarování pláště (např. vlnovec) a vyválcování obruby k přichycení víček - víčka 47 BAL2004/01

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír Doplňkový sortiment Obalový materiál - fólie Obálky a tašky 2 Lepicí pásky Obalový materiál - papír Vlnité lepenky, krabice Strana v PDF 3-4 5-6 7-8 9 10 STREČOVÉ FÓLIE - RUČNÍ Micron Šíře (mm) Návin (m)

Více

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě povinná dokumentace Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě všeobecně je definováno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o

Více

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží MINIMÁLNÍ SPOTŘEA LEPENEK PŘI ÝROĚ KARTONÁŽÍ 47. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží Potřebnou plochu lepenky na výrobu krabice ovlivňuje jednak typ krabice, jednak její rozměry,

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč KÓD NÁZEV TYP CENA 7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč 7 772 620 Klopová krabice 620 x 420 x 350 mm, 3vrstvá

Více

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ TECHNICKÝ LIST EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY Stav: 10. listopad 2011 EGGER EUROSPAN Pracovní desky jsou sendvičové elementy, skládající se z dřevotřískových desek E1 EUROSPAN, jež jsou na ploše a jakož

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 26

Více

2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK

2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK ČLENĚNÍ OBALŮ Z PAPÍRU, KARTÓNŮ A LEPENEK 11 2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK Více než polovina veškeré výroby papírů, kartónů a lepenek v Evropě se koncem dvacátého století zpracovává na obaly. V

Více

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 3

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Požadavky na kvalitu dodávek sběrového papíru, lepenkárenských hadrů, sukna a juty

Požadavky na kvalitu dodávek sběrového papíru, lepenkárenských hadrů, sukna a juty Požadavky na kvalitu dodávek sběrového papíru, lepenkárenských hadrů, sukna a juty Technické požadavky na suroviny jsou vyňaty z Technologického reglementu platného od 1.10.2004, označení PI 10 1/8 Sběrový

Více

Katalog. obalových materiálů

Katalog. obalových materiálů Katalog obalových materiálů Kartonové lepící pásky Nejčastěji používané pásky, slouží většinou k uzavírání kartonů. Dodáváme v rozměrech 12 75 mm x 66 m, v provedení hnědém nebo průhledném. V šířích 25

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

Plastové obaly v potravinářství

Plastové obaly v potravinářství Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Plastové obaly v potravinářství Diana Koytyuk SOŠ Stříbro Benešova 508, e-mail: skola@sosstribro.cz SOŠ Stříbro Předmět:

Více

Prohlášení o shodě. všeobecne je definováno v. arady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o materiálech. s potravinami a o zrušení směrnic

Prohlášení o shodě. všeobecne je definováno v. arady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o materiálech. s potravinami a o zrušení směrnic Prohlášení o shodě z požadavku EU Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě všeobecne je definováno v Nařízení í Evropského parlamentu arady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o materiálech

Více

NABÍDKOVÝ KAtAlOg www.versailles.cz

NABÍDKOVÝ KAtAlOg www.versailles.cz NABÍDKOVÝ KAtAlOg Dárkově balený alkohol 2 A) Obal na 1 láhev ledového nebo slámového vína. Materiál : kraft B) Obal na 1 láhev vína Materiál : kraft C) Obal na Habánské víno. Materiál: přírodní hnědý

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tažení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: Kubíček

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 11 Překližky

Více

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 1.0 ÚVOD - Balení do modifikované atmosféry (MAP) Kvalita skladovaných potravin je zásadním způsobem ovlivňována

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín. Materiály

Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín. Materiály Materiály Maturitní témata pro obor Zpracování usní, plastů a pryže, tř. 4. A, šk. rok 2012/2013 1. Vznik makromolekulárních látek 2. Vlastnosti makromolekulárních látek 3. Přísady do plastů 4. Polyolefiny

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Úvod do polygrafie 5.Polygrafické podniky 5.3. Tiskárna, papírna

Úvod do polygrafie 5.Polygrafické podniky 5.3. Tiskárna, papírna Strana 1 z 10 5.3.1. Náklady tiskárny Náklady na materiál (papír, barvy, tiskové desky...) tvoří cca 50% veškerých nákladů tiskárny. Ostatní náklady, které tiskárna hradí, jsou například: mzdy, nájem,

Více

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce PROMASPRAY T PROMASPRAY T Jednosložková suchá omítková směs pro použití ve stavebnictví Úvod PROMASPRAY T je průmyslově

Více

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš)

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš) Popis produktu Jednotka Požadované množství 1) Pořadač archivační, šířka hřbetu 80 mm, hřbetní otvor pro pohodlné vytažení, vnější potah v tmavě mramorované barvě, všitá kartonová kapsa, určeno na dokumenty

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ I. (LOP I.) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ SYSTÉMY LENÍ boxy, krabice, proložky a zásobníky pro vícenásobné použití elegantní náhrada papírové kartonáže delší životnost možnost laminace pěnou potisk kombinace s PE a PP pěnami nízké výrobní náklady

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé 3M Průmyslová divize Lepicí transferové a oboustranné pásky Rychlé přesné a trvanlivé Předběžné upevnění a nastavení materiálů do správné polohy Oboustranné lepicí pásky 3M jsou ideální ke spojování materiálů

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost.

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost. KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM Vhodné pro kancelář i domácnost. 1 Lepidla Lepidlo 8g tuhé gelové Lepidlo 15g tuhé gelové - Tuhá lepící pasta, vysouvatelná z plastové tuby, pro univerzální použití v kanceláři i

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Prostá paleta nevratná technická dokumentace

Prostá paleta nevratná technická dokumentace Prostá nevratná technická dokumentace Podle zákona č. 10/001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku PALETA PROSTÁ NEVRATNÁ Obsah : I. Všeobecný popis výrobku II. Technické parametry

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

Oblast použití. Zpracování

Oblast použití. Zpracování ABS hrany - v šíři role Povrchová úprava: - hladká - perlička - gravír Rozsah použití ABS hran je prakticky neomezený a proto jsou vhodné pro všechny typy nábytku, zejména na namáhaná místa, vystavovaná

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o.

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Student: Daniela Pavelková 2 Obsah 1. Profil firmy... 3 2. Kontrola

Více

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Úvodní technické údaje Aktualizováno: říjen 2001 Nahrazuje: vyd. z října 1997 Popis výrobku Epoxidové lepidlo DP410 je dvousložkové lepidlo s nízkou tekutostí. Je

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Eurohranoly pro výrobu eurooken

Eurohranoly pro výrobu eurooken Eurohranoly pro výrobu eurooken EUROHRANOL je základní polotovar pro výrobu EUROOKEN. Jedná se o třívrstvě lepený hranol, u kterého jsou krycí lamely vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu v radiálním

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

EUR palety technická dokumentace

EUR palety technická dokumentace EUR palety technická dokumentace Podle zákona č. 102/2001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta EUR s rozměry 800 mm x 1200 mm Obsah:

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_13 Název materiálu: Ošetření a použití mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Modely Pixel v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré.

Modely Pixel v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré. Modely Pixel v nabídce: VACUO H, R P3, O3 POLO BEZ LET ZÁRUKA Povrchy: Vacuo bílá, bílá arch, bílá art, dub, dub bělený, dub kouřový, dub stříbrný, javor, švestka, vanilka, wenge Sklo v ceně: činčila čiré,

Více

Tisková konference k ukončení projektu:

Tisková konference k ukončení projektu: Tisková konference k ukončení projektu: MODERNIZACE A VYBAVENÍ NRL PRO VÝROBKY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI A PRO VÝROBKY PRO DĚTI DO 3 LET Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu

Více

Testovací karty Leneta

Testovací karty Leneta Testovací karty Leneta Opacitní karty: Karty Penopac: Zobrazovací karty: Zobrazovací opacitní karty: Karty pro krycí schopnost: Karty pro nátěry aplikované štětcem: Karty pro dvojíté aplikátory: Nenatřené

Více

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4.

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4. Modely Bonalana v nabídce: DÝHA Vložené lišty: 15 15 15 S2, O3 LET ZÁRUKA O1 O2 O3 O4 Povrchy: Dýha buk, bříza, dub AM, dub EV, dub finský, jasan, javor AM, javor EV, olše, ořech AM, ořech EV, ořech finský,

Více

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2 1 2 4 3 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 mm 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 3 C6 samolepící 1070941 4 C6 samolepící, recy 1071863 C6 samolepící, vnitřní tisk 107099

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Qualicoat výtah z normy

Qualicoat výtah z normy Qualicoat výtah z normy I. Zkušební metody a požadavky Pro mechanické zkoušky ( ohyb, úder, vtláčení ) musí být použité zkušební plechy ze slitiny AA 5005-H24 nebo H14 ( AlMg 1 polotvrdý ) s tloušťkou

Více

PS EXSTRONG PONTI PKV GG

PS EXSTRONG PONTI PKV GG PS EXSTRONG PONTI PKV GG Hněvkovská 56 148 00 Praha 4 Czech Republic Tel.: +420 267 911 809 Fax: +420 267 911 860 PS PS Vysocehodnotný destilovaný bitumen v syntéze s ataktickým a isotaktickým polypropylenem.

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání Balení pomocí volných inhibitorů koroze ( VCI ) Výhody VCI balení Úspora času + Snadné a rychlé používání. + Produkty mohou být použity ihned po rozbalení. Nízké náklady + Možnost kombinace balení a antikorozního

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA TECHNICKÝ LIST ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA Sloupek hladký (průběžný, koncový, rohový, T profil), Sloupek tvář kamene (průběžný), Deska (Quarcit, Břidlice), Deska Oboustranná (Vápenec,

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

Katalog konstrukcí dle normy FEFCO

Katalog konstrukcí dle normy FEFCO Katalog konstrukcí dle normy FEFCO 1 0200 Krabice klopová bez horních klop 0201 Krabice klopová delší klopy k sobě 0202 Krabice klopová s částečným přesahem delších klop 0203 Krabice klopová s plným přesahem

Více

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY APLIKAČNÍ LIST CHS-HYDROSPOL D 01 Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot CHARAKTERISTIKA CHS-Hydrospol D 01 je vodná emulze uretanizované alkydové pryskyřice modifikované

Více

OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER. PROFESSiONAL. Stabilní a bezpečné. EUROSTRAND OSB Řezivo. www.egger.cz/drevostavby

OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER. PROFESSiONAL. Stabilní a bezpečné. EUROSTRAND OSB Řezivo. www.egger.cz/drevostavby PROFESSiONAL OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER Stabilní a bezpečné Řezivo www.egger.cz/drevostavby OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER VŽDY TO SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ je schválený obalový materiál podle směrnice

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více