TEXTILNÍ TEXTILE. With us You will be home and dry která utře každého

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTILNÍ TEXTILE. With us You will be home and dry která utře každého"

Transkript

1 TEXTILNÍ TEXTILE With us You will be home and dry která utře každého

2 TEXTILE TEXTILNÍ

3 OBSAH CONTENT Bavlna&froté Cotton&Terry 3 TEXTILNÍ reklama TEXTILE promotion 5 PARTIALPRODUKTION Označování hotových výrobků Branding of finished products Technologie Technology 7 Produkty Products 11 FULLproduction 17 Označování textilních výrobků během výroby Branding of textile products during the production BALENÍ PACKAGING 26 KOLEKCE Collections 30 INFO Slovník Vocabulary 36 Doporučení Recommendation 37 Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 2

4 TEXTILNÍ TEXTILE Bavlna&froté Cotton&Terry vypírání barvy a mechanickému otěru. Správné nastavení všech třech kroků procesu barvení vede k jeho profesionálnímu zvládnutí. Je to: a) afinita barviva k vláknu (má vliv na stálobarevnost) b) fixace barviva (má vliv na uvolňování volné barvy v průběhu používání) c) stability vazby barvivo-vlákno (odolnost pro kyselé i zásadité prostředí) COTTON Bavlna Bavlna patří mezi nejrozšířenější a nejstarší textilní suroviny. Některé zdroje uvádějí, že bavlněné tkaniny se používaly již ve starém Egyptě přibližně před lety. Zemí, z níž se bavlník rozšířil do světa, je však pravděpodobně Indie. Bavlněné textilie se vyrábí ze semen vláken bavlníku (Gossypium), kterého známe asi 40 různých druhů. Jsou to tropické nebo subtropické keřovité rostliny o výšce 1,5 až 3 m. Po odkvetení se vytvoří tobolka, která obsahuje okolo pěti semen a je obrostlá jemnými chomáčky vláken. Tyto chomáčky se po sklizni stávají výchozí surovinou pro komplikovaný proces zpracování surové bavlny na jemnou bavlněnou látku. Kolem 8. 9.století se díky arabským obchodníkům dostala bavlna do Evropy. Na významu získala v období průmyslové revoluce, kdy byly pro její zpracování poprvé použity stroje. A když byl v roce 1793 vynalezen stroj na čištění surové bavlny, prudkému růstu produkce již nic nestálo v cestě. Získávání vláken Bavlna je vlákno semenného původu. Po odkvětu bavlník vytváří plody - tobolky, které dosahují velikosti vlašského ořechu. Tobolka obsahuje semena pokrytá jemným chmýřím - bavlněnými vlákny. Při dozrávání tobolky praskají a uvolní se z ní chomáčky bavlny, které se sbírají ručně nebo pomocí kombajnů. Po sklizni se vlákna oddělují od semen na odzrňovacích strojích a třídí podle délky. Velmi krátká vlákna se používají v hrubších přízích, papíru nebo jako výchozí surovina regenerovaného hedvábí. Barva vláken bývá bílá, mohou mít nažloutlý, narůžovělý, hnědavý i jiný nádech. Výroba příze Od okamžiku, kdy je bavlna sklizena z pole, až do okamžiku tkaní, prochází několikastupňovým procesem zpracování. Nejprve materiál zbavujeme úlomků tobolek, listů, zbytků semen a dalších nečistot (=příprava). Z téměř čistých chomáčků vláken vytváříme na mykacím stroji první pramen (=mykání). Vyrobený pramen několikanásobně družíme a protahujeme (=třetí proces). Vzniklé vlákno zjemňujeme protahováním a zpevňujeme zákrutem na hotovou přízi (=dopřádání). Nakonec můžeme ještě hotovou přízi upravovat například soukáním, opalování, skaním atd. (=dokončení). Barvení bavlny Pro obarvení bavlněné tkaniny nebo bavlněné příze se nejčastěji používá reaktivních barev. To znamená, že barvivo chemicky reaguje s bavlněným vláknem a vytvoří pevnou kovalentní vazbu odolnou proti Cotton ranks among the most significant and oldest textile raw materials. Some sources say, that cotton fabric has been used in the Ancient Egypt years ago. However, India is probably the country from where the cotton plant spread to the rest of the world. Cotton is obtained from the seed fibre of the cotton bush (Gossypium barbadense L.), from which are more than 40 types known. These are tropical or subtropical bush plants which grow up to 1,5 to 3m. Upon fall of the blossom a seed vessel arises, this has about five seeds which are surrounded by fibres. These cotton fibres are the raw material for the complicated process of converting the raw cotton to smooth cotton material. During the 8th and 9th century cotton reached through Arabic merchants Europe. During the Industrial Revolution the importance of cotton increased, as for the first time machines were used. When in 1793 a cottoncleaning-machine was invented, there was no hold for its production. Obtaining of fibres Cotton is a fibre of seed origin. Upon fall of the blossom, the cotton plant grows fruits known as bolls, which achieve the size of a walnut. The boll contains seeds covered with fine hair cotton fibres. During the ripening process, the balls crack and cotton flocks are released, which are gathered manually or with harvesters. After the harvest, the fibres are separated from the seeds on stemmers and sorted according to their length. Very short fibres are used in rather coarse yarns, paper or as the initial raw material for regenerated silk. The fibres are usually white though can also be yellowish, pinkish, brownish or another tin. Processing From the initial harvest to the point of weaving, cotton passes through several processing phases. First af all we have the combined separation process of suitable fibres, to separate long and fine fibres from those of low quality (=preperation). The next step is that from the almost cleaned fibres, a great number of thin fibres are bent firmly into a bundle (=combing). The produced bundle then is dubbled and extended. By extending the finished fabric will be flexible and by twisting hardened into the finished yarn. At the end is it possible to treat the finished spinning yarn by twisting, flaming or spinning. (=finishing). Dyeing Currently, the most frequent type of dyeing is reactive dyeing. This means that the dye responds to the cotton fibre chemically, forming a strong covalent bond resistant to color shading and abrasion. The three most important steps of a professional dyeing process are: a) Keeping proper dye affinity to the fibre (shown in colour stability) b) Dye fixation (followed by the releasing of free colour) c) Dye fibre bond stability (durability against acid and alkaline influences) 3

5 Froté Tkalcovský člunek Je to nástroj, který svým tvarem připomíná malý člun. Slouží k tomu, abychom útkovou nit provlékli osnovou. Na tkalcovském stavu se jedná o podlouhlý kus dřeva, na obou koncích zašpičatělý, do něhož je zadlabána otočná cívka s útkem. Pozdější létající člunek je na obou stranách opatřen tupými kovovými kužely a prohazuje se prošlupem pomocí pákového mechanismu. Strojní tkaní U mechanických tkacích strojů bývá člunek opatřen složitějším mechanismem pro poloautomatickou výměnu cívek, když dojde příze. Některé moderní stroje vytvářejí několik prošlupů za sebou a jimi prohazují více člunků zároveň. Tkanina Jedná se o plochý textilní útvar, který vzniká propojením dvou vzájemně kolmo probíhajících soustav nití, což je osnova a útek. Tím se odlišuje od jiných textilních výrobků, např. pletenin, krajkovin, všívaných, nebo tzv. netkaných textilií. Smyčková tkanina Která se také nazývá froté, je trojrozměrná textilie. Třetí rozměr tkaniny tvoří smyčky z navíc přidaných osnovních nití nad a pod plochou základní tkaniny. K výrobě se používají tkací stroje speciální konstrukce. Froté, z jedné strany s postřiženými smyčkami, se nazývá velur a vytváří na povrchu sametový efekt. Smyčkové tkaniny se vyrábí skoro výhradně z bavlněných přízí. Tyto výrobky mají vynikající savost a proto se z nich šijí převážně ručníky, osušky a plážové oblečení. TERRY The shuttle This is a tool that looks like a small boat. It is designed to neatly and compactly store weaving. Shuttles are thrown or passed back and forth through the shed, between the yarn threads of the warp in order to weave in the weft. The flying shuttle has capped metal ends, wheels and a pirn of weft thread. The simplest shuttles, known as stick shuttles, are made from a flat, narrow piece of wood with notches on the ends to hold the weft yarn. Power looms These mechanical looms have a shuttle with a complicated mechanism for a semi-automatic change of the reel, if the yarn ends. Some modern machines create several sheds one after another and by that they interject several shuttles at once. The fabric It is a flat textile fabric, which is produced by two yarn mechanism which are vertically to each other, these are the ground warp and the shot. By this they differ from other textile products like knitwork, lace, sewing and unwoven textile. Mesh fabric Also called terry cloth and is a 3D textile. The third section of the textile is made of loops over and under the ground textile. For the production we use special weaving machines. Terry cloth, which has cut loops on one side is called velour frottier and creates a velvety effect. Mesh fabric is produced almost just from cotton. These products have an excellent absorptivity and thats why they are used for hand towels, shower towels and beachwear. Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 4

6 TEXTILNÍ TEXTILE TEXTILNÍ reklama TEXTILE promotion froté se značkou terry s Branding Smyčkové froté je specifické svými vlastnostmi a způsobem výroby oproti ostatním textilním výrobkům. Abychom Vám zjednodušili orientaci v této oblasti, předkládáme ucelenou nabídku možností, jak vytvořit firemní nebo individuální prezentaci na froté. V zásadě je možné rozdělit výrobní postupy na dvě základní oblasti: PARTIALPRODUCTION Označování vyrobeného zboží Branding of finished products Máme k dispozici čtyři technologie označování výrobků, které můžeme použít v podstatě okamžitě na širokou nabídku skladem vedených froté produktů. Každá technologie splňuje kritéria jiného zadání a využívá odlišného efektu reklamního sdělení. Tato oblast označování se vyznačuje zejména: rychlým termínem dodání výrobou od jednoho kusu We are able to produce four kinds of brandings, which we can combine with our big selection of terry products that we have on stock. Each technology fullfills other criterias of assignments and takes use of different effects in textile advertising. This area of branding is defined by: Short delivery and production time Production already from one piece Loop-terry is very special because of its attributes and its way of production to other textile products. To make it easier for you we made an overview of the methods we offer to create a presentation for companies or an indivudual presentation. Usually it is possible to divide into two areas: FULLPRODUCTION Označování výrobků během výroby Branding of textile products during the production Tyto jednotlivé způsoby označování froté jsou technologicky náročné na přípravu a strojní vybavení. Přímo při procesu tkaní nebo v průběhu výroby se motiv stává součástí výrobku. Vznikají zcela unikátní výrobky přesně podle představy zadavatele. Tato oblast označování se vyznačuje především: použitím velkých a výrazných motivů exkluzivitou vyrobeného produktu Each of these branding-technologies of terry cloth are complicated to produce and require large machines. Directly during the process of weaving or during the production the logo becomes part of the product. By this we produce totally unique products according to the wishes of our clients. This area of branding is defined by: Use of large and expressive logos Exclusivity of the finished product Zakázková výroba Tailor made Samostatnou kapitolou jsou unikátní froté výrobky s motivem nebo i bez něj. Mohou to být různé tvarově navržené osušky, batohy a tašky, doplňky do kadeřnictví, výrobky na hranici oblečení a užitného doplňku atd... Nejčastěji to však bývá froté ručník nebo osuška s odlišnou: velikostí barevností designem použitou přízí balením Its own area is the area of tailored production with or without a logo. This may be different kinds of towels, backpacks and bags, products for hairdressing salons, products which are between clothing and utility goods. The most common product is the terry hand- or shower towel with differences in: size color design fabric packaging 5

7 PART IAL PRO DUC TION SORTIMENT, který Vás usadí Our products gets you down Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 6

8 TEXTILNÍ TEXTILE PARTIALproduction Technologie Technology Výšivka Embroidery Decentní a velmi trvanlivé provedení nápisů a firemních log. Tento způsob označování textilu je právem nazýván králem mezi technologiemi brandování. Stálobarevná viskózová nit a barva podkladového froté se vzájemně nezapouštějí. Odběry od jednoho kusu Výroba do 24 hodin Discreet and very longlasting way of creating headings and company logos. This method of textile branding is rightly seen as the king of branding-technology. A colour-stabile viscose yard and the terry ground don t mix. Minimum order quantity: 1 piece Production up to 24 hour label Výšivka do plochy Embroidery PrINT QUALITY str./ page 11 DIAMANT str./ page 13 HOTEL str./ page 14 GOLF str./ page 13 label PrINT Výšivka do bordury Embroidery into the border LUX str./ page 12 PURE str./ page 14 STONE str./ page 12 Strojní výšivka je vysoce kvalitní způsob prezentace motivu nebo loga na textilní podklad s dlouhou životností. Maximální rozměr výšivky určuje vyšívací stroj, který používá v jedné předloze až 15 stálobarevných vyšívacích nití. Výsledná cena jednoho kusu je úměrná počtu stehů, množství opakování jedné předlohy a typu umístění. Na kvalitě výsledného provedení se podílí především zkušenost programátora, který vytváří program pro strojní vyšívání, kvalita vyšívacího stroje a zvolená kombinace grafické předlohy (vzájemné propojení ploch, velikosti písma a detailů). Embroidery Machine embroidery is a long lasting, high quality way of presenting the motive or logo on a textile base. The maximum embroidery size is given by the embroidering machine, which uses up to 15 embroidering threads of stable colours in a single pattern. The resulting price stems from the number of stitches (embroidered area), and the complexity of inserting the embroidered material in the machine. Notably, the experience of the actual programmer shapes the result. After all, (s)he creates the machine embroidery program as well as the quality of the embroidery machines and the density of the background material (a finer structure can accept much more detail). 7

9 TISK do bordury PRINTing into the border Plnobarevný sublimační tisk do předem natkané 7 cm vysoké bordury bavlněného ručníku. Digitální CMYK tisk je vhodný pro obrázky a loga u kterých vynikne kvalita detailu. Výsledný obrázek je stálobarevný i při vysokých teplotách praní. Odběry od jednoho kusu Výroba do 24 hodin Full-colour sublimation print into the pre-inwoven 7cm border od the terry towel. Digital CMYK print is suitable for pictures and logos, where the quality is made by the detail. The result stays color-fast even at high temperatures. Minimum order quantity: 1 piece Production up to 24 hours POUZE PRO PRINT str.11 ONLY FOR PRINT page 11 Sublimační tisk je technologie přenosu barvy na látku při kterém se využívá dvou fyzikálních jevů. První je schopnost speciálního inkoustu naneseného na přenosový papír, okamžitě změnit skupenství z pevného na plynné. Druhý fyzikální jev využívá vlastnosti určitých polymerů, které při zahřátí rozvolní strukturu a otevřou mikropóry. Celé to funguje tak, že se obrázek přenese v termolisu ze speciálního dvouvrstvého papíru na natkanou plochu ručníku. V okamžiku přenosu se pigment rozptýlený v plynu dostane mikropóry přímo do struktury materiálu a po ochlazení je fixován uvnitř hmoty. Vzhledem k tomu, že celý proces probíhá při teplotách kolem 200 C, je výsledný tisk stálobarevný i při praní na nejvyšší teploty. Sublimation print is the technology for transferring colour on the cloth. This works in two actual ways. The first one utilises the ability of special ink applied to the transfer paper, which changes from a solid to a gaseous stat instantly. The second exploits the characteristics of certain polymers, which loosen their structure upon heating thereby opening their micropores. The whole process works as follows: The image is transferred in a thermopress from the special two-layer paper to the woven towel area. During the transfer, the pigment, diffused in the gas, enters the material structure directly through the micropores. Upon cooling down, it is fixed inside the material. As the entire process takes place under temperatures of about 200 C, the resulting print achieves and maintains a stable colour even if washed at the highest temperatures. Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 8

10 TEXTILNÍ TEXTILE PARTIALproduction Technologie Technology Kamínky STONES Loga nebo ornamenty poskládané z kamínků častěji umisťujeme do bordury ručníků nebo osušek, ale je možné zvolit plochu smyčkového froté. Samotnou předlohu vyrábíme buď z barevných tvarovaných plíšků nebo broušených různobarevných sklíček. Vhodné pro série 100 a více kusů Výroba 4 týdny Logos or ornaments made of stones are usually positioned into the border of hand- or shower towels, but it is also possible to choose the terry cloth area. We produce the artwork itself either from small colored plates or from cut vari-colored glasses. Suitable for series of 100 pcs or more Production time 4 weeks label PrINT STONE str./ page 12 PRINT str./ page 11 Kamínky jsou na přenosku naskládané tvarované plíšky nebo sklíčka, která mají rubovou stranu ošetřenu zažehlovacím lepidlem. Za teploty přibližně 200 C a tlaku fixujeme předlohu na zvolené místo. Tento módní způsob ztvárnění nápisů a jednoduchých log používáme především do ploch, kde není froté smyčka, aby výsledek více vyniknul. Samotné kamínky se vyrábějí v nejrůznějších tvarových, barevných a velikostních provedeních. Výsledná cena záleží především na počtu a druhu použitých kamínků. Stones are located on a carrier and consist of small plates or cut glasses and have a glued ironing backside. We fix the artwork at a temperature of ca 200 C onto the desired area. We use these stylish way of creating headlines and simple logos in areas without terry loops - by this the result is much more visual. The actual stones are produced in different forms, colors and sizes. The final price depends of the amount and kind of used stones. 9

11 label PrINT ETIKETA LABEL Velmi jednoduchý a efektní způsob, jak označit hotový výrobek firemním logem nebo reklamním sloganem. Tištěná nebo vetkávaná etiketa může být všita do lemu nebo našita jako nové poutko froté výrobku. Vhodné pro série 100 a více kusů Výroba včetně konfekce 2 týdny Very simple and effective way of branding a finished product with a company logo or commercial slogan. The printed or inwoven label can be sewn into the seam or sewn as a new hanger of the terry cloth. Suitable for series of 100 pcs or more Production time 2 weeks label PRO všechny textilní produkty FOR ALL TEXTIL products PrINT Etiketky jsou součástí každého výrobku a nejčastěji označují název výrobku doplněný pracími symboly. Na zakázku vyrobíme etiketku dle zadání a všijeme ji na předem zvolené umístění. Tkaná 1 2 barevná etiketka působí s větší decentností, ale nenabízí velkou podrobnost v detailu. Častěji používané tištěné etiketky vyrábíme technologií CMYK tisku na předem vyrobenou stuhu. Vhodné provedení doporučíme podle grafické předlohy a požadovaného počtu kusů. Labels are elements of every product and most often indicate the description of the product and the washing symbols. We also produce on order labels and sew them on a selected position. Woven labels made of 1 2 colors are more discreet but dont offer so many details. More often are printed labels used, which are produced with CMYK print technology on produced ribbon. Depending on the graphic draft and the required amount we make a recommendation what would bet the best choice. Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 10

12 TEXTILNÍ TEXTILE PARTIALproduction Produkty Products QUALITY 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 label PrINT label PrINT 9951 black Základní řada, která vyhoví i těm nejnáročněj black Froté vyrobené speciálně pro tisk do natkané 9253 light grey 6851 dark green * 6510 apple green * ším požadavkům na reklamní froté. Vedeme skladem dark green 5851 dark blue 5751 royal polyesterové bordury. Vedeme skladem 5851 dark blue * 5751 royal * 5510 turquoise 5353 light blue * 4341 lila 3810 burgundy Standard line of terry towels and bathtowels, which satisfies also the most demanding requirements of advertising terry cloth. On stock 5353 light blue 3551 red 3355 pink 2551 orange 1752 dark yellow 0100 white * Especial terry cloth line, produced for printing into the polyester border. On stock 3773 magenta 3551 red * 2551 orange * 1752 dark yellow * 1510 sand 1353 light yellow 0151 cream * 0100 white * Rozměr 30 x 50 cm (pouze/only)* /Size 50 x 100 cm 70 x 140 cm Rozměr 30 x 50 cm (pouze/only)* /Size 50 x 100 cm 70 x 140 cm 11 Barvu nebo rozměr i na zakázku Color or size to order

13 Ručníky Osušky Towels Bath towels LUX 100% bavlna/cotton 470 g/m 2 STONE 100% bavlna/cotton 510 g/m 2 label PrINT label PrINT label PrINT 8433 graphit * LUXusní řada ručníků a osušek určených pro 8433 graphit Vysoká kvalita froté s širokou žinilkovou bor dark green všechny, kteří si váží svých zákazníků a partnerů white durou ve spodní části, která se hodí například 5851 dark blue 5751 royal 5353 light blue * 3551 red 2551 orange * 1752 dark yellow 1353 light yellow * Vedeme skladem. LUXurious line of hand- and shower towels, suitable for all who appreciate their customers On stock pro vyšívání nebo aplikaci kamínků. Vedeme skladem. High quality terry cloth with chenille bordure at the bottom, which is appropriate for embroidery or stone application white * On stock Rozměr 50 x 100 cm /Size 70 x 140 cm 100 x 150 cm (pouze/only)* Rozměr 50 x 100 cm /Size 70 x 140 cm Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 12

14 TEXTILNÍ TEXTILE PARTIAL production Produkty Products DIAMANT 100% bavlna/cotton 530 g/m 2 GOLF 100% bavlna/cotton label PrINT label PrINT 850 stone 843 graphit 829 silver 814 purple magic 750 mokka 742 terracotta Značkové froté Möve v široké barevné a velikostní škále. Tuto řadu nemůžeme označovat poutkem. Zboží dodáme do 2 týdnů 9951 black 6851 dark green 5851 dark blue 3810 burgundy 9253 light grey Ručníky určené k utírání golfových holí, které nechybí na žádném golfovém bagu. Smyčkové froté nebo s postřiženou smyčkou Vedeme skladem 740 sand 613 kiwi 609 lime 596 deep sea Branded terry cloth Möve with broad range of colours and sizes. Delivery time 2 weeks Golftowel for wiping golf clubs, has to be on every golf bag. Terry cloth or cut loop. On stock 458 lagon 414 sky 306 viola 266 berry 262 coral 256 ketchup 251 flamingo 235 apricot 149 mais 075 rubin 057 fuchsia 017 ivory 001 snow Rozměr 30 x 50 cm /Size 50 x 100 cm 80 x 150 cm 80 x 200 cm 50 x 70 cm 700 g/m 2 předložka/bathmat 13 Barvu nebo rozměr i na zakázku Color or size to order Rozměr 48 x 40 cm /Size

15 Ručníky Osušky Towels Bath towels HOTEL 100% bavlna/cotton 450 g/m 2 PURE 100% bavlna/cotton 500 g/m 2 label label PrINT PrINT label label PrINT PrINT 0100 white Speciální řada froté do hotelů a lázeňských provozů. Zvýšená odolnost vůči chemickým látkám a mechanickému opotřebení. Vedeme skladem 850 stone * 829 silver 742 terracotta * 545 royal * 499 marine * Značkové froté Möve vyrobené pro náročné hotelové provozy. Tuto řadu nemůžeme označovat poutkem. Zboží dodáme do 2 týdnů Special series for hotels and spas. High durability against mechanical abrasion and chemical cleaning. On stock 414 sky 256 ketchup * 236 apricot 140 vanille 125 sun 116 orange * Branded terry cloth Möve for demanding hotel service. Delivery time 2 weeks 001 snow * Rozměr 30 x 50 cm /Size 50 x 100 cm 70 x 140 cm 50 x 70 cm 700 g/m 2 předložka/bathmat Rozměr 50 x 100 cm /Size 67 x 140 cm 80 x 180 cm (pouze/only)* Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 14

16 TEXTILNÍ TEXTILE PARTIALproduction Produkty Products Župan TOP TOP Bathrobe 380 g/m 2 100% bavlna cotton Župan Exclusive EXKLUSIVE Bathrobe 420 g/m 2 100% bavlna cotton 0100 white 0100 white Froté župan ve střihu kimono se dvěma kapsami a páskem ze smyčkového froté. Základní řada, která vyhoví potřebám pro reklamu stejně jako hotelovému provozu. Skladem velikosti S XXL Froté župan se šálovým límcem, dvěma kapsami a páskem ze smyčkového froté. Klasický střih županu, který je zřejmě nejpoužívanější variantou ve všech oblastech života. Skladem velikosti S XXL Terry bathrobe, kimono style with two pockets and belt. Standard line which satisfies also the most demanding requirements of advertising terry cloth and hotel service. Terry cloth bathrobe, made from shawl collar style, two pockets and belt. Classic cut, which is the most widely used bath robe style. On stock sizes S XXL On stock sizes S XXL label PrINT label PrINT Velikosti S XXL /Sizes Velikosti S XXL /Sizes 15 Barvu, velikost nebo střih i zakázku Color size or style to order

17 Župany Bathrobe Župan VELVET VELVET Bathrobe 450g/m 2 100% Bavlna cotton Župan WELLSOFT WELLSOFT Bathrobe 300g/m 2 100% polyester 0100 white 0100 white Froté župan se šálovým límcem, dvěma kapsami a páskem. Z vnější strany županu je postřižené froté, které vytváří efekt sametového povrchu. Elegantní a zároveň luxusně vypadající župan. Skladem velikosti S XXL Upozornění: Jedná se o speciální úpravu povrchu - zastřižení konců smyček bavlněných vláken. Při výrobě se používá silného odsávání a mechanického vyklepávání, přesto může docházet k uvolňování zbytků řezaného materiálu. Tento jev se opakovaným praním odstraní. Terry bathrobe, shawl collar style, two pockets and belt, with surface loops trimmed, giving a velvet-like appearance. Fashionable and luxurious looking bath robe. On stock sizes S XXL Please note: For walk terry with special finish trimmed side: there is a strong aspiration and mechanical planish during production which may lead to a loosening of the trimmed material. This can be washed out with repeated washing. Polyesterový župan se šálovým límcem, dvěma kapsami a páskem. Velmi příjemný na omak díky jemnému polyesterovému vlasu, hřeje a dobře se udržuje. Skladem velikosti S XXL Polyester bath robe, shawl collar style, two pockets and belt. Easy care, very comfortable to touch because of the polyesterfibres and holds you warm. On stock sizes S XXL label label PrINT PrINT label PrINT Velikosti S XXL /Sizes Velikosti S XXL /Sizes Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 16

18 FULL PRO DUC TION Vyrobené právě PRO VÁS Produced extra for you 17

19 Ručníky Osušky Towels Bath towels Výrazné zpracování motivů v celé ploše froté, kde na rubové straně najdeme zrcadlově převrácenou kopii. Nejčastěji se setkáváme s dvoubarevným provedením ve všech velikostech a kvalitách. Dodáme do 7 týdnů vhodné pro větší množství kusů Expressive fabrication of motives in the whole terry cloth area, where we find the mirror image on the back side. Usually we produce two-colored versions in all sizes and qualities Delivery time: 7 weeks Suitable for larger series Rozměr, kvalitu, poutko atd. dodáváme na zakázku. Size, quality, hanging loop etc. to order. Barevné vetkávání Color inweaving Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 18

20 TEXTILNÍ TEXTILE FULLproduction Pro milovníky decentního zpracování předlohy máme toto řešení, provedené různou délkou smyček z jedné nebo obou stran froté. Dodáme do 7 týdnů Vhodné pro větší množství kusů For lovers of decent fabrication of artwork we offer this solution with different length of loops from one or both sides of terry cloth. Delivery time: 7 weeks Suitable for larger series Rozměr, kvalitu, poutko atd. dodáváme na zakázku. Size, quality, hanging loop etc. to order. Plastické vetkávání High-low inweaving 19

21 Ručníky Osušky Towels Bath towels Použití žinilkové příze pro vytvoření nápisů nebo log vynikne na plochách bez smyčky. Žinilka vytváří sametový efekt a působí příjemně na dotek. Dodáme do 7 týdnů Vhodné pro větší množství kusů By using chenille yarns to create headlines or logos on areas without loops it creates a velvet-like effect and is very comfortable. Delivery time: 7 weeks Suitable for larger series Rozměr, kvalitu, poutko atd. dodáváme na zakázku. Size, quality, hanging loop etc. to order. VETKÁVÁNÍ ŽINILKOU Wave chenille Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 20

22 TEXTILNÍ TEXTILE FULLproduction Tisk speciálně na bavlnu vyvinutými reaktivními barvami se někdy také nazývá separátní. Nejčastěji se s takto jednostranně potištěnými osuškami setkáváme na plážích. Dodáme do 8 týdnů Vhodné pro velké série Print-method which was especially developer for printing with reactive colors on cotton; sometimes also called seperate. Most frequently you can see these method on towels at the beach. Delivery time: 8 weeks Suitable for larger series Rozměr, kvalitu, poutko atd. dodáváme na zakázku. Size, quality, hanging loop etc. to order. ROTAČNÍ TISK ROTATIONPRINT 21

23 Ručníky Osušky Towels Bath towels Technologie používaná nejčastěji pro tisk fotografií vzniká tak, že digitální tiskárna nanáší barvu přímo do plochy smyčkového nebo postřiženého froté. Dodáme do 8 týdnů Vhodné pro malé série This technology, which is usually used for printing of photos, lays color right on the area of the terry cloth or on trimmed terry. Delivery time: 8 week Suitable for smaller series Rozměr, kvalitu, poutko atd. dodáváme na zakázku. Size, quality, hanging loop etc. to order. DIGITÁLNÍ TISK DIGITALPRINT Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 22

24 TEXTILNÍ TEXTILE FULLproduction Způsob, jak použít více barev motivu v borduře, která neobsahuje smyčky. Rozměry froté i bordury lze přizpůsobit požadavkům. Dodáme do 7 týdnů Vhodné pro větší množství kusů Method how to use several color motives in the border, which has no loops. We can fit the size of the terry cloth and the size of the border to your needs. Delivery time: 7 weeks Suitable for larger series Rozměr, kvalitu, poutko atd. dodáváme na zakázku. Size, quality, hanging loop etc. to order. Vetkávání do bordury Border inweaving 23

25 Ručníky Osušky Towels Bath towels Komplikovanější způsob barevného vetkávání do plochy, doplněný třetí barvou. Výjimečný způsob používaný pro výjimečné příležitosti. Dodáme do 8 týdnů Vhodné pro větší množství kusů More complicated way of producing color-inweaving with addition of a third color. Special method for special occasions. Delivery time: 8 weeks Suitable for larger series Rozměr, kvalitu, poutko atd. dodáváme na zakázku. Size, quality, hanging loop etc. to order. VETKÁVÁNÍ TŘEMI BARVAMI INWEAVING WITH THREE COLORS Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 24

26 TEXTILNÍ TEXTILE FULLproduction Doplňky Accessories Ponožky socks Klasické Classic: 80% bavlna cotton + 20% polyamid Sportovní Sports: 75% bavlna cotton + 20% polyamid + 5% elastan Čelenky a potítka Dress Shields and Headbands Klasické Classic: 80% bavlna cotton + 20% elastan Pletená potítka Knitted wristbands: 75% bavlna cotton + 20% polyamid + 5% elastan Levnější klasické ponožky jsou vhodné pro 2 3 barevná loga vplétaná do kotníkové části nebo lemu. Sportovní ponožky umožňují větší variabilitu umístění loga i provedení designu ponožky. dodáme do 2 3 týdnů vhodné pro série od 200 párů Klasické čelenky a potítka jsou pleteny a mají na povrchu smyčky, následně můžeme označovat menší výšivkou. Pletená potítka mají při výrobě vplétaný až 5-ti barevný vzor kolem celého obvodu. dodáme do 2 3 týdnů vhodné pro série od 100 párů/ks Cheaper classic style socks suitable for 2 3 colored logos knitted into the ankle area or into the seam. Sportive socks offer more variability for positioning of the logo and also for the designing of the socks. Delivery time 2 3 weeks Suitable for series of 200 pairs or more Classic headbands and wristbands are knitted and have terry cloth loops, at the end a small embroidery is possible. Knitted wristbands have at the knitting -production the possibility creating of up to 5 different color samples. Delivery time 2 3 weeks Suitable for series of 100 pairs/pcs or more Dvojvelikosti /Double sizes Rozměr šířka potítka nejčastěji 8 cm nebo výroba na zakázku /Size šířka čelenky je cca 5 cm wristband width usually 8 cm or on order Headband width usually 5 cm

27 PACK AG ING hledíme si balení we look after packaging Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 26

28 TEXTILNÍ TEXTILE BALENÍ PACKAGING Balení do sáčku Transparent cover Lesklé PE sáčky nebo pytlíky se samolepicí chlopní doplňujeme různými typy mašlí. Mašličku barevně kombinujeme s logem nebo barvou froté Glossy PE bag with label or tape available with many types of ribbon. We combine the ribbon according to the embroidery of the color of the terry cloth Komín STACK Transparentní PVC obal ve tvaru válce, který je zakončen zdrhováním na šňůrku. Malý komín je vhodný pro ručník a velký komín pro osušku. Vedeme skladem Šňůrku barevně kombinujeme s logem nebo barvou froté Obal je vhodný pro různé typy příbalů Rozměr 12x25 cm /Size 114x30 cm Cylinder shaped transparent PVC packaging, with tied ending. Small stack suitable for hand towel, big stack for shower towel. On stock Use of twine in the same color as embroidery or same color as terry. This type of packing is suitable for all types of extras Balení na mašličku Ribbon packaging Lesklé PE sáčky nebo celofán ukončujeme barevnou mašlí. Lze takto spojit jeden nebo i více froté výrobků. Mašličku barevně kombinujeme s logem nebo barvou froté naše speciality: balení jako bonbón nebo dvojbonbón Glossy PE bag or cellophane is finished with a colored ribbon. It is possible to connect one or several terry cloth products. We combine the ribbon according to the color of the logo or the color of the terry cloth Our speciality: packaging like a candy or double candy 27

29 Balení Packaging Věž tower Transparentní PVC obal ve tvaru válce se zipem a šňůrkou v horní části. Malá věž je vhodná pro ručník, velká věž pro osušku. Obal velikostně přizpůsobujeme podle zadání. Dodáme do 2 3 týdnů Šňůrku a zip barevně kombinujeme s logem nebo barvou froté Obal je vhodný pro různé typy příbalů Rozměr 12 x 18 cm /Size 14 x 26 cm Cylinder shaped transparent PVC packaging with zip and string at the top. Small tower suitable for hand towel, big tower for shower towel. The tower sizes of tower can be designed to meet your demands. Delivery time 2 3 weeks Use of twine in the same color as embroidery or same color as terry This type of packing is suitable for all types of extras BOX BOX Transparentní PVC ve tvaru kvádru se zipem a rukojetí v horní části obalu. Používaný box je vhodný pro osušku a dva ručníky nebo pro tři ručníky. Obal velikostně přizpůsobujeme podle zadání Dodáme do 2 3 týdnů Šňůrku a zip barevně kombinujeme s logem nebo barvou froté Obal je vhodný pro různé typy příbalů Rozměr 25 x 25 x10 cm /Size 30 x 35 x10 cm 32 x 45 x10 cm Transparent PVC in block design, with zipper and transparent handgrip. Small box suitable for one shower towel and one hand towel or for three hand towels. The box sizes of the boxes can be designed to meet your demands. Delivery time 2 3 weeks Use of twine in the same color as embroidery or same color as terry This type of packing is suitable for all types of extras Kufříky Suitcases Poloprůhledný polypropylen ve tvaru kufříku s rukojetí. Bezpečné uzavření zajišťují dva pevné zámky. Velikosti navržené podle nejčastěji používaných výrobků ručník, osuška nebo set. Dodáme do 2 3 týdnů týdnů Na obal lze přímo tisknout Rozměr 25 x 25 x 2,5 cm /Size 25 x 25 x 4 cm 25 x 25 x 10 cm Milky Polypropylen in suitcase design with handle. Securely locking by two locks. The sizes are according to the most often used products: hand towel, shower towel or set. Delivery time 2 3 weeks Branding possible Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 28

30 TEXTILNÍ TEXTILE BALENÍ PACKAGING Balení Packaging Převázání CORD-UP Nejrůznější typy textilních nebo papírových pásků, které doplňují charakter dárku. Samotné převázání může nést logo, informaci o výrobku nebo další reklamní sdělení. Termín dodání je úměrný náročnosti zadání Different types of textile or paper tapes to compliment the type of gift. The cord-up itself can have a logo, information about the product or other commercial information. Delivery time depends on the difficulty of the setting KRABIČKy S OKÉNKEM Paper boxes Obal z ekologické vlnité lepenky, která má ve víku podlepené průhledné okénko. Navržené pro MINIbox nebo MAXIbox a vhodné pro balení dalších froté setů. Dodáme do 2 týdnů Rozměr 27 x 18 x 6 cm /Size 37 x 24 x 7 cm Packaging made from grooved cardboard which has a transparent backed window on the lid. Designed for MINIbox or MAXIbox and other terry cloth sets. Delivery time: 2 weeks Lisování TEXTILE-PRESSING Vhodný textil nebo froté slisujeme do požadovaného tvaru na hydraulickém lisu, opatříme z obou stran tištěným papírovým přebalem a zatavíme do průhledné fólie. Dodáme do 2 týdnů + případná doba brandování Vhodné pro série 300 a více kusů Suitable textile is compressed to a required design with a hydraulic presser. A colored picture on top and bottom of packaging is added. Then it is packaged and sealed with a transparent foil. Delivery time: 2 weeks + time for branding Suitable for series of 300 pcs or more 29

31 COL LEC TION zvažte naše KOLEKCE weigh our COLLECTION Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 30

32 TEXTILNÍ TEXTILE KOLEKCE COLLECTION barevný froté dárek Colored terry cloth gift Sestavte si dárkový balíček podle vlastní představy a našeho doporučení. Barevná škála vychází z ručníků a osušek řady Quality (strana 11), na které vyšíváme zadané logo. Dárek může být doplněn některou z nabízených variant svíček nebo koupelových solí. Vše ozdobně balíme do papírové krabičky z vlnité lepenky s okénkem ve víčku. Celkem 18 barev froté Svíčky v několika tvarech i provedení, až 25 barev Tisk loga na bílé svíčky 5 variant koupelových solí dodáme za 2 4 týdny Put together your own gift package according to your own ideas and our recommendation. The color scale comes from the Quality line (page 11) on which we do the assigned embroidery. The gift can be completed by some of our candles or bath salts. We decoratively pack all this into paper boxes made from grooved cardboard with a transparent window on the lid. In total 18 colors Several shapes and types of candles, up to 25 color Logo print onto colored candles 5 types of bath salts Delivery time 2 4 weeks 31

33 dětská kolekce baby collection Děti našich klientů a zákazníků jsou zajímavou cílovou skupinou a my Vám dodáme ucelenou kolekci výrobků zaměřenou na malého zákazníka. Převážně zakázková výroba vytváří široký prostor pro správné zacílení reklamních kampaní. Termín dodání zakázkové výroby 6 7 týdnů Některé položky lze realizovat již od desítek kusů Our customers and clients children are an interesting focus group and we deliver a whole collection which is dedicated to our small customer. Mainly made to order products in this sector open up many possibilities for personal requirements and targeted campaigns. Delivery time for products made to order: 6 7 weeks Some products are possible to be produced from 10 pieces Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 32

34 TEXTILNÍ TEXTILE KOLEKCE COLLECTION kolekce hotel & wellness HOTEL & wellness collection Hotely, restaurace a lázeňské provozy požadují výrobky, které mají vysokou životnost. Naše froté je průběžně testováno v průmyslových prádelnách pro zjištění počtu pracích cyklů bez mechanického poškození a zachování barevného odstínu. Řadu Hotel (strana 14) vedeme skladem Nabídku županů (strana 15 16) vedeme skladem Výšivka a plastické vetkávání jsou nejpoužívanější technologie označování Hotels, restaurants and spa areas require products, which have a high durability. Our terry cloth is continuosly tested in high-capacity laundries, always achieving the best results. They are tested for their durability, firmness and fabrication. Hotel Series (page 14) in stock Bathrobes (page 15 16) in stock Embroidery and High-low inweaving are the most common branding technology 33

35 Kolekce osobních dárků personal PRESENTS Vybavíme Váš obchod nebo vytvoříme zázemí Vašemu e-shopu v nabídce osobních froté dárků. Máme zkušenosti s návrhem, výrobou a optimálním zvolením rozsahu nabídky pro zvolenou oblast trhu. Latinka, japonské znaky, azbuka nebo egyptské Hieroglyfy Zvěrokruh, čínský nebo keltský horoskop Slogany, žertovné nápisy, veselé obrázky. We supply your shop or build a base for your e-shop in the area of terry cloth gifts. We are experienced in creating, production and selecting the perfect area of presents for the selected market region. Latin, Japanese Symbols, Cyrillic or Egypt hieroglyphics Zodiac signs, Chinese or Keltic horoscope Slogans, funny signs and pictures Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 34

36 TEXTILNÍ TEXTILE KOLEKCE COLLECTION PŘÍBALY K DÁRKŮM GIFT EXTRAS Froté dárek často doplňujeme předmětem, který má posílit nebo doplnit reklamní sdělení. Příbal si zákazník může dodat nebo zajistíme požadovaný předmět včetně případného označení logem. pláž Beach opalovací krémy sluneční brýle žabky zdravíčka sun creams sun glasses slippers blusher sauna SAUNA kartáče masážní žínky vonné oleje teploměry brushes facecloths sweet oils thermometers farmacie PHarmacY vzorky léků lékovnice náplasti oční kapky medicine samples drugs samples patches eye drops obecné In general návody letáky, brožury vizitky vstupenky directions flyers, brochures business cards tickets In addition to the textile we can include another present to make it more commercially appealing or increase the value. The customer can add the gift or we can provide the object and include a branding. KOSMETIKA Cosmetics testery, malá balení flakony krémy řasenky testers, small packages flacons cremes mascara DROGERIE Drugstore labela, mýdla toaletní nebo čisticí prostředky ubrousky lip sticks, soaps toillet or cleaning agents napkins DĚTI CHILDREN hračky obrázky skládačky, zvířátka hrací karty toys pictures folders playing cards potraviny Food ochutnávky bonbóny cukrovinky čaje, koření tastings candy sweets teas, spices 35

37 INFOrmacE INFORMATION Slovník DICTIONARY Bambusové vlákno je druh regenerovaného celulózového vlákna, které je vyrobeno ze surového bambusového materiálu. Výrobky mají dlouhou životnost, stabilitu a pevnost. Bamboo fibre is a kind of regenerating cellulose fibre, which is produced from raw bamboo material. The products have a long durability, stability and firmness. Elastan je elastický, odolný vůči mořské vodě a světlu a snadno se udržuje v čistotě. Nejběžnější obchodní názvy pro elastan jsou Lycra a Dorlastan. Spandex Is elastic, immune against sea water and light and is easy to clean. The most common term for spandex is Lycra and Dorlastan. Modal Buničinové vlákno podobné viskóze s lepší absorbcí vlhkosti. Používá se například u ložního prádla a jako příměs přízí pro tkaní froté materiálů. Modal Cellulose fiber similar to viscose but with better absorbing of moisture. Is used for example for bedclothes and also as ingredient for weaving of terry cloth. Polyester Syntetické vlákno je odolné vůči vysokým teplotám a také se dobře udržuje v čistotě. Tento materiál je charakterizován vysokou trvanlivostí, stabilitou tvaru a odolností vůči mačkání. Polyester Synthetic fiber and is immune against high temperatures and is also easy to clean. This material is characterized with a high durability, strength and immunity against squeezing Viskóza Jde o buničinové vlákno, které se vyrábí procesem vlhkého spřádání a má dobré absorpční vlastnosti. Oblečení vyrobené z viskózy je přátelské k pokožce, vypadá jako bavlna či vlna a působí měkce. Viscose Cellulose fiber which is produced by a wet-spinning procedure and has good absorbing attributes. Clothes made from viscose is skin-friendly, looks like cotton or wool and has a soft touch. Vlna Přírodní vlákna ze zvířecí srsti: hřejivá, dobře absorbující vlhkost, rozměrově stabilní a s nemačkavým povrchem. Wool Natural fiber made from animal hair: warming, absorbes moisture, dimensionally stable and with a crease resistant surface. Podporujeme Vaše aktivity We support your Activities 36

38 TEXTILNÍ INFOrmacE INFORMATION TEXTILE... Na závěr několik doporučení FINALLY SOME RECOMMENDATION Než se poprvé utřete Před prvním použitím prošlo froté procesem výroby a proto je dobré ho nejprve vyprat. První prací cyklus způsobí mírné sražení tkaniny a tím přispěje ještě k většímu upevnění smyček do osnovy. Froté nejprve rozdělte podle barevnosti a vystavte teplotám C (šetrné praní). Nepřeskakujte máchání a pokud můžete, použijte sušičku nastavenou na střední výkon. Není vhodné používat avivážní prostředky, které slepují bavlněná vlákna, tím snižují savost a zároveň prodlužují proces čištění. Before you use the towel for the first time The terry cloth is fresh from production and it is therefore advisable to wash it first before use. The first washing will cause mild shrinking of the material thus fastening the loops of the terry to the matrix. Split towels by colour and wash at 40 to 60 C (mild wash). Do not skip the rinsing cycle and if possible, tumble dry with medium power setting. It is not advisable to use fabric conditioners that tend to clog cotton threads, diminishing the absorption capacity and the cleaning capacity of the towel. Aby bílá bílou byla Ze začátku dochází při praní k obarvování vody a to především u tmavých barev. Pouštění způsobují volné molekuly barvy, které by se mohly chytit na jiné bavlněné látky. Proto je důležité dodržovat doporučenou teplotu praní a třídit náplň pračky podle barvy. Původní barva ručníku se tím v podstatě nemění. Stálobarevnost ovlivňuje použitý prací prášek. Pokud obsahuje optický zjasňovací prostředek, pak se jedná pouze o zdánlivou změnu barvy. Zcela nevhodné je používání prostředků, které obsahují chlór nebo Savo. To make white really white During the early washing cycles, water may become dyed, especially from the darker--coloured towels. This is caused by free molecules of the dye that may catch onto other cotton fabrics in the washing machine. It is therefore essential to observe the recommended washing temperature and separate towels for washing by colour. This phenomenon does not cause any significant change in the colour of the washed towels. Colour stability is influenced by any content of whitening agent in the washing powder; however, these cause merely seeming change of the original colour. Do not use washing agents containing chlorine. Nikde ani chlup Postřižené froté (velur úpravy) je více náchylné k pouštění vláken. Také klasické smyčkové froté obsahuje drobné úlomky bavlny, která se uvolňuje. První 2-3 prací cykly by měly odstranit většinu těchto úlomků. Nepříjemné na tomto jevu je to, že i jediné vlákno je viditelné pokud leží na kontrastním podkladu. No hair in sight Velour fabric (terry with the loops split) tends to release fi bres. Traditional terry cloth also contains particles of cotton fabric that can come loose. Te fi rst two to three washing cycles should reliably remove these loose fi bres. The downside of this phenomenon is that it takes just one piece of fabric to stand out on a contrast-coloured base. Drobný zádrhel? Pokud zatrhnete, vytáhnete nebo jiným způsobem porušíte smyčku, stačí zastřihnout volný konec nitě. Nemusíte mít strach ručník se párat nebude. A little catch? If you accidentally catch, pull or otherwise damage a loop of the terry cloth just cut the loose end of the thread. There is no need to worry the towel will not unravel. Hodně radosti a pohody při používání našich froté výrobků. We wish you many days of comfort with our terry products. 37

39

40

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 TEXTILNÍ TEXTILE PARTIALproduction Produkty Products QUALITY 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 9951 black Základní řada, která vyhoví i těm nejnáročněj- 9951 black Froté vyrobené

Více

PROČ S NÁMI 1) Podporujeme své partnery silnou skladovou zásobou dostupnou on-line 2) Vyrábíme

PROČ S NÁMI 1) Podporujeme své partnery silnou skladovou zásobou dostupnou on-line 2) Vyrábíme CONTENT BENEFITS PROČ S NÁMI 1) Podporujeme své partnery silnou skladovou zásobou dostupnou on-line 2) Vyrábíme WHY WITH US 1) We support our partners by high stock capacity of towels 2) We work with in-house

Více

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm kolekce CLASSIC Precizní zpracování přírodně činěných, ručně tamponovaných materiálů a použití klasických výrobních postupů dává možnost vzniku klasického výrobku. Individuální výběr každého jednotlivého

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Zpracování bavlny / Cotton processing 2 Výroba froté / Terry Production 3 Označování výrobků / Branding 4

Zpracování bavlny / Cotton processing 2 Výroba froté / Terry Production 3 Označování výrobků / Branding 4 Bavlna / Cotton Zpracování bavlny / Cotton processing 2 Výroba froté / Terry Production 3 Označování výrobků / Branding 4 Froté / Terry Ručníky a osušky / Towels and Bathtowels 6 Označování výrobků / Branding

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton N A B Í D K A F I R E M N Í H O O B L E Č E N Í A 3 D P Ř E D M Ě T Ů, k o n c e p t, d e s i g n a l a y o u t ( c ) E L L I P S E, 2 0 1 2 Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

Šperky. značky Primossa

Šperky. značky Primossa značky Primossa Šperky značky Primossa Šperky Primossa / Tradice od roku 1930 Primossa / Since 1930 Obsah Content Kolekce Burki Collection Burki 6 Kolekce Queen Collection Queen 16 Kolekce Lines Collection

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Nové produkty New Products

Nové produkty New Products Energy News 3 1 Nové produkty New Products Současná nabídka bylinných čajů byla rozšířena o další dva čaje Zelený čaj GABA (Camellia sinensis) a kotvičník zemní (Tribulus terrestris). Zelený čaj GABA je

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Metoda CLIL. Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION

Metoda CLIL. Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION Metoda CLIL Anglický jazyk - chemie Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION Metodický list PaedDr. Jitka Voráčová Tato práce vznikla jako výstup vzdělávacího programu: Projekt CLIL Obsahově

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH.

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH. STEP-IN PURE Modely Přehled Vana a sprchový kout v jednom Odnímatelná akrylátová dvířka Pohodlný vstup do sprchového prostoru Snadná obsluha Bezpečný odtokový systém s 2 opdady Moderní odtokový žlab v

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Catalogue. Reklamní sortiment Advertising items

Catalogue. Reklamní sortiment Advertising items Catalogue Reklamní sortiment Advertising items Veškerý sortiment značky KOH-I-NOOR naleznete v centrálním katalogu výrobků. V elektronické podobě je k dispozici na www.koh-i-noor.eu. The whole product

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

PROMOTIONAL CONFECTIONERY

PROMOTIONAL CONFECTIONERY 1 REKLAMNÍ sladkosti PROMOTIONAL CONFECTIONERY Fakt dobrá reklama! A really good advertisment! 2 Lízátko Mini Příchuť: ovocná Formát: 52 x 65 mm (se špejlí 52 x 110 mm) Tvar lízátka: kolečko nebo srdíčko

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

FaBOS. NOVINKY 2014 EFCO TM Kolekce Wire Kolekce KOBI Kolekce

FaBOS. NOVINKY 2014 EFCO TM Kolekce Wire Kolekce KOBI Kolekce FaBOS NOVINKY 2014 EFCO TM Kolekce Wire Kolekce KOBI Kolekce Description symbols: Important information / DŮleŽité informace S: size of the jewellery C: size of the crystal (the size of small stones -chatons-

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

REKLAMNÍ ADVERTISING ZÁPALKY MATCHES ENWEX

REKLAMNÍ ADVERTISING ZÁPALKY MATCHES ENWEX REKLAMNÍ ADVERTISING ENWEX TYPY MATCH ZÁPALEK TYPES KRABIČKOVÉ BOX KNÍŽEČKOVÉ BOOK TVAROVÉ VÝSEKY SHAPE KRBOVÉ FIREPLACE Hotelové, Café, Club, Square, Domino, Field, Mini Hranolek, Hranolek, Triangl, Megamini,

Více

LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA LAURA GLASS MOSAIC

LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC 2015 LAURA LAURA GLASS MOSAIC 2015 LAURA Jedná se o čirou skleněnou mozaiku, která je

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T" ' - -"" '" S/)e/"kE)' :" 7. El m. fp '

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T ' - - ' S/)e/kE)' : 7. El m. fp ' El m ='L \ \ 'C\ fp ' T" ' - -"" '" /Z / :" 7 N&~m S/)e/"kE)' znacky Primossa + Dr i"" " Šperky znacky Primossa (Nú-m"e, Primossa / Tradice od roku 1930 Obsah / Content Kolekce / Collection DIAMONDS 4

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL METAL MOSAIC

METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC 2015 METAL METAL MOSAIC 2015 METAL Chladná elegance, nadčasovost a čistota to jsou charakteristické znaky ne

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The colours of food. The colours of food. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The colours of food. The colours of food. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) The colours of food Stručná anotace S pomocí krátkých filmových ukázek a krátkého textu se žáci seznámí se slovní

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

MYSTAFF VZORNÍK / SAMPLE BOOK

MYSTAFF VZORNÍK / SAMPLE BOOK MYSTAFF VZORNÍK / SAMPLE BOOK! INFO! 2 Nylony / Nylons 3 Stuhy - klasické / Ribbons - classic 14 Stuhy limitovaná edice / Ribbons limited edition.. 15 Fleece. 28 Nitě / Threads.. 35 Fonty / Fonts 38 Ostatní

Více

výrobky Z plastů plastic products

výrobky Z plastů plastic products výrobky Z plastů plastic products 285 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 443 285 Výrobky z plastů Plastic Products 444 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s.

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Whatever you frame. L0 1625 xxxx. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. L0 1625 xxxx. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Simple je řadou lišt zaměřenou na jednoduchost a barevnost. Jedná se převážně o slabé lišty vyznačující se pestrou a širokou paletou barevného dokončení, které je

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

SHINY, SHINY... DIAMONDS!

SHINY, SHINY... DIAMONDS! PODZIM ZIMA 2007/2008 Otvíráte katalog s novou kolekcí na ich perků. S novinkami, které jsme pro vás připravili a s kterými se ji mů ete setkat a na ivo si je prohlédnout i v obchodech. Trendem leto ní

Více

PROMOTIONAL CONFECTIONERY

PROMOTIONAL CONFECTIONERY 1 REKLAMNÍ sladkosti PROMOTIONAL CONFECTIONERY Fakt dobrá reklama! A really good advertisment! 2 Lízátko Mini Příchuť: ovocná Formát: 52 x 65 mm (se špejlí 52 x 110 mm) Tvar lízátka: kolečko nebo srdíčko

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Zámek Hampton ve městě Sterling. Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания M A TT B E R GSTR O M

Zámek Hampton ve městě Sterling. Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания M A TT B E R GSTR O M Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания Papírový model pro účastníky Mezinárodního sjezdu papírových modelářů Vypracoval: M A TT B E R GSTR O M Zámek Hampton ve

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

www.alumia.cz www.klusdesign.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU ARCHITECTURAL LED FIXTURES

www.alumia.cz www.klusdesign.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU ARCHITECTURAL LED FIXTURES www.alumia.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU www.klusdesign.cz ARCHITECTURAL LED FIXTURES PROFILY DO SÁDROKARTONU - ZÁKLADNÍ INFORMACE ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - BASIC INFORMATION ZAPUŠTĚNÉ PROFILY

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_198 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20. Klíčová slova: 20. Text: Keywords: sparkling wine, champagne, glasses, service Service of sparkling wines 1. The Inventory for sparkling wine service - Wine cooler it cools the beverage; ice, water and

Více