Zpravodaj ANR ČR 4/2011 Datum: 30. dubna 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ANR ČR 4/2011 Datum: 30. dubna 2011"

Transkript

1 Vážení přátelé, právě jste otevřeli čtvrté letošní vydání Zpravodaje. Přejeme příjemné počtení. Obsah: Okénko výkonné rady Slovo předsedy Aleše Dietricha Zprávy z Valné hromady Informace z dozorčí rady Rozhovor s předsedkyní místního klubu ANR ČR Alenou Štefkovou Ze života klubů Projekt klubu Frenštátsko Pro dětský úsměv Projekt Osvětou k podpoře náhradního rodičovství Projekt ESF Vzdělávání náhradních rodičů Aktuality z realizace projektu Jiná sdělení

2 Milí čtenáři zpravodaje, rád bych se touto cestou ohlédl za jednou důležitou dubnovou událostí a tou byla druhá řádná valná hromada ANR ČR konaná dne 16. dubna v Praze. Příprava valné hromady i její průběh ukázal na některé problémy, pro které bude třeba v následujících měsících nalézt smysluplné řešení. Nebudu zakrývat, že naše mladá organizace prochází všemi vývojovými etapami ne vždy snadno a hladce. Je to, ale přirozený proces vývoje, při kterém se tříbí postoje i názory a formují se vnitřní mechanizmy řízení a kontroly tak složitého organizmu, kterým bezpochyby asociace je. Jsem rád, že tato valná hromada dala prostor k diskuzi nad mnoha nesnadnými otázkami a že zástupci místních klubů byli během zasedání připraveni o všech potřebných věcech civilizovaně diskutovat a nakonec dospět k většinové shodě. Přeji proto nám všem, členům ANRČR, abychom úkoly vytyčené valnou hromadou zvládli, v tomto roce, s větší lehkostí a neutuchajícím optimismem. Moje poděkování patří nejen všem účastníkům VH, ale i členům, příznivcům a podporovatelům asociace, členům výkonné a dozorčí rady a vlastně všem, kteří věnovali mnoho času, energie a mnohdy i vlastních prostředků, aby v dobré víře ve smysl této práce posunuli každodenní realitu náhradního rodičovství do lepších okolností, a ani fakt, že jsme udělali různé chyby nesnižuje smysl této naší práce. S pozdravem Aleš Dietrich - předseda VR ANRČR

3 Zprávy z Valné hromady Valná hromada se konala ve VS FOD na Praze 8 Chabařovická. Jako hosté vystoupili před zasedáním zástupci MPSV z odboru Rodina p. PhDr. Miloslav Macela a Mgr. Klára Trubačová a představili přítomným delegátům připravovanou a tolik diskutovanou Transformaci systému péče o ohrožené děti v ČR. Přítomní měli prostor i pro své otázky a možnost se podělit o svoje postřehy i obavy. Pověření k řízeníí shromáždění udělil předseda výkonné rady Aleš Dietrich panu Miroslavu Spoustovi. Z 30 možných delegátů si hlasovací lístky vyzvedlo 26 delegátů a VH byla shledána jako usnášeníschopná. Poté se delegátům představili přítomní členové výkonné rady ANR ČR. Po přijetí jednacího řádu a schválení pozměněného programu, jednali a hlasovali zástupci jednotlivých místních klubů z celé České republiky v 16 bodech programu. Zápis pořídila asistentka předsedy Monika Dietrichová a jeho pravost ověřili tři zástupci z řad přítomných členů sdružení. Po polední přestávce, která se nesla v duchu přátelských setkání a rozhovorů o Transformaci, ale i o dalším fungování naší organizace, se pokračovalo v jednání. Vzácným hostem byl i p.ing František Francírek, který krátce promluvil k delegátům a hostům valné hromady. Delegáti byli seznámeni se zprávami o činnosti výkonné rady organizace a výročními zprávami pracovních skupin. Dále byli přítomni seznámeni s finanční zprávou organizace a schválili i zprávu dozorčí rady. Nakonec byla představena i Výroční zpráva ANR ČR za rok Z časových důvodů se nekonaly podrobné prezentace připravovaných či realizovaných projektů, ale delegáti s nimi byli jen stručně seznámeni. Jako dar od IS Mikuláš pro kluby si naši členové odnesli finančního průvodce, který bude zajisté dobrým rádcem nejednoho náhradního rodiče. S pocitem dobrého výhledu do budoucna pro naši organizaci, odjížděla většina delegátů v podvečer do svých domovů.

4

5 Informace z dozorčí rady ANRČR. Vážené dámy, Vážení pánové, dovolte mi informovat Vás o změnách v Dozorčí radě Asociace náhradních rodin ČR. Před konáním letošní valné hromady se členové DR ANRČR sešli ke kontrole účetnictví naší organizace. Výsledek kontroly si budete moci přečíst v příloze zápisu z VH, který by v nejbližších dnech měli obdržet předsedové klubů. Dosavadní předseda dozorčí rady, pan Mgr. Tomáš Řemínek, při této příležitosti sdělil záměr postupně ukončit své působení v DR. Všichni jsme o této věci přemýšleli a hledali nejlepší řešení. Nakonec jsem se rozhodl přijmout nabídku ostatních členů a stal se předsedou DR. Mgr. Řemínek poté oznámil svoji rezignaci na funkci člena dozorčí rady delegátům valné hromady a ke dni z dozorčí rady vystoupil. Tímto za sebe i za kolegyni Romanu Pavlicovou, děkujeme Tomášovi za vše dobré, co pro naši organizaci vykonal. Za jeho čas, nápady, energii i zkušenosti. Zároveň mu přeji hodně úspěchů, spokojenosti a elánu do dalšího pracovního i soukromého života. Bylo nám ctí s ním spolupracovat. Dozorčí rada ANRČR v současnosti hledá vhodného kandidáta/ku na uvolněné místo člena DR. Jedná se o funkci čestnou a neplacenou. Také veškeré náklady spojené s výkonem funkce (například cestovné), si členové DR hradí sami. Odměnou je však vědomí, že jde o práci potřebnou a že pomáháme dobré věci, naší společné asociaci. Máte-li zájem stát se jedním z nás, případně víte o vhodném člověku, prosím, napište mi na mail: A jaké bude další směřování dozorčí rady? Mým cílem je udržet práci DR na úrovni, kterou Mgr. Řemínek nastavil poměrně vysoko. Dozorčí rada by měla především vykonávat úkoly, které jí náleží dle stanov naší organizace. To znamená dohlížet na hospodaření, na projekty, kontrolovat výkonnou radu a řešit spory. Budu se snažit, aby případné spory byly řešeny především smírem, domluvou a kompromisem. Zároveň bych rád, aby si dozorčí rada zachovala jistý odstup či nadhled, aby pokud možno nezasahovala do každodenního chodu organizace, což náleží radě výkonné, ale stala se spíše pojistkou pro nás všechny. Aby byla opravdu schopna posoudit svěřené záležitosti v co nejširším kontextu. A samozřejmě, aby si zachovala dosavadní nezávislost i odvahu, s níž někdy musí učinit rozhodnutí nelehké, nepopulární, či konkrétnímu jednotlivci nemilé. Leč, pro organizaci a pro nás všechny, potřebné. S přáním dobrých dnů příštích, Předseda dozorčí rady ANRČR Radek Štěpánek

6 Rozhovor s paní Alenou ŠTEFKOVOU předsedkyní klubu Frenštátsko Představ nám nejdříve svoji rodinu kolik máš dětí, manželů, jiných zvířat atd. Moje rodina žije na vesnici v Tiché u Frenštátu a je poněkud početnější než je obvyklé. Našemu domečku říkáme pastouška nikoli pro jeho sešlost, ale jelikož byl postaven v roce Dům prošel mnoha rekonstrukcemi a my jej neustále zdokonalujeme, aby co nejlépe sloužil celé naší velké rodině. S mým manželem Františkem, který je mou velkou oporou,vychováváme 10 dětí. 3 děti vlastní děti jsou ve věku 33, 29, 16 let a 7 dětí máme v pěstounské péči ve věku 16,14,11,10,9,8,7 roků.. V zhledem k počtu dětí máme ještě 4 pejsky a 3 kočky a 30 tlamovců v akváriu. Prostě taková normální rodinka! Jaká byla ta tvá cesta k náhradnímu rodičovství. S manželem jsme chtěli ještě děti, a protože se nám nedařilo mít už další vlastní děti, rozhodli jsme se, že si pořídíme holčičku do pěstounské péče. No a z jedné holčičky se nám vyklubalo dalších 7 dětí. Jak nebo kdo tě přivedl do ANRČR? O Asociaci náhradních rodin jsem věděla od samého začátku, její vznik a činnost jsem sledovala a její cíle a záměry mě byly blízké, proto jsem se stala v roce 2010 její členkou. Jak se to stalo, že jsi převzala předsednictví klubu po Lubošovi Ištokovi? Vzhledem k tomu, že Luboš Ištok začal pracovat ve výkonné radě a jeho pracovní vytížení bylo velké, členové našeho klubu navrhli, zda bych tuto funkci nepřevzala po něm. Pro mě to byla velká výzva a také jsem chtěla vyzkoušet něco nového, proto jsem souhlasila a stala se předsedkyní našeho klubu tehdy ještě pod názvem Havířov.

7 A jak se to stalo, že se váš klub přejmenoval a přestěhoval? Naše členská základna se začala početně velmi rychle rozrůstat, proto bylo vhodné najít větší prostory. Oslovila jsem Charitu, která je prakticky v centru našich bydlišt. Věděla jsem, že i jiné kluby s Charitou spolupracují. Tady nám vyšli vstříc a poskytli své prostory ve Frenštátu. Máme zde k dispozici velkou hernu pro děti a zázemí pro naše klubové schůzky, ale i setkání s odborníky na náhradní rodinnou péči. S Charitou spolupracujeme i na projektu propagace náhradní péče v našem kraji. Také se podařilo získat nové sponzory např: Continental Automotive Systéme Czech Republic s.r.o.,revírní bratrskou pokladnu ve Frenštátě a další. Přejmenování našeho klubu na MK Frenštátsko bylo jen logickým vyústěním. Prozraď mi jednu věc - jak zvládáš připravovat pro své členy tak bohatý program? Kde bereš inspiraci? A hlavně čas? Členové místního klubu Frenštátsko tvoří opravdu dobrou partu, akce vymýšlíme společně, jsou různorodé a já se je snažím zrealizovat a také zajistit potřebné finance. Kde beru čas ani sama nevím, prostě mně to hrozně baví a pomáhá mi moje rodina a také někteří členové z našeho klubu. Jaké máte s klubem plány do budoucna? Pokud bude zájem našich členů takový jako doposud, chtěla bych pokračovat v našich aktivitách i nadále, samozřejmě rádi mezi sebou přivítáme nové náhradní rodiny, sympatizanty i žadatele, kteří by měli zájem setkávat se s námi. Také bych chtěla prostřednictvím klubu propagovat náhradní rodinnou péči, jelikož v kojeneckých ústavech a dětských domovech je ještě spousta dětí, které čekají na novou rodinu. Přeji celému klubu MK Frenštátsko, i jejich předsedkyni, hodně sil do další společné práce a samozřejmě hodně radosti z toho, že mají možnost spolu sdílet různé radosti i starosti, které nám náhradní rodičovství přináší. BJ.

8 Místní klub ANR ČR Frenštátsko bude v roce 2011 realizovat projekt " Pro dětský úsměv " na podporu náhradních rodin z regionu. Děti vyrůstající v náhradních rodinách mají nejrůznější handicapy, které si do nových rodin přináší z ústavů a svých nefunkčních biologických rodin. Trpí ústavní deprivaci, mají poruchy učení, mentální či fyzické postižení. Náhradní rodiče poskytují těmto dětem možnost vyrůstat mimo zdi ústavů v milující rodině. Pomáhají jim zvládat a řešit jejich problémy a směřují je na správnou cestu životem. Realizace projektu Pro dětský úsměv by měla náhradním rodičům pomoci minimalizovat vliv těchto deprivací. Pro děti žijící v náhradních rodinách budou uspořádány různé akce - hippoterapie, arteterapeutické dílny, 2 víkendové pobyty se vzděláváním, volnočasové aktivity zaměřené na integraci. Dětem bychom chtěli umožnit návštěvy kulturních zařízení a nabídnout možnost sportovního vyžití - např.plavání. Díky vzájemnému sdílení zkušeností a možnosti konzultací i s jinými rodinami a odborníky na náhradní rodinnou péči dochází k eliminaci nežádoucích vlivů na děti. V našem regionu jsou náhradní rodiny většinou početnější, a tak návštěva podobných aktivit je velmi finančně náročná. Tento projekt podpořil Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm částkou ,- Kč a na akce pro děti poskytl drobné dárky a stolní hry. Tímto jim patří naše velké poděkování za jejich podporu a vstřícnost. Za MK ANR ČR Frenštátsko Alena Štefková - předsedkyně klubu

9 Projekt Osvětou k podpoře náhradního rodičovství ANR ČR se podařilo získat od MPSV finanční prostředky na projekt s názvem Osvětou k podpoře náhradního rodičovství, který byl připravován pracovní skupinou Osvěta ve školách a školkách již od roku Kofinancováni tohoto projektu přislíbil donátor. Co řeší tento projekt? V naší společnosti není dostatečné povědomí o tom, co je NRP a pohled na ni je značně zkreslený vlivem negativních kauz v mediích. Jedna z možností jak oslovit společnost je pozitivně ovlivnit mladou generaci a ukázat ji skutečný obraz o náhradní rodinné péči, o náhradních rodičích, přijatých dětech a problematice s tím spojené. Projekt si klade za cíl proškolit pomocí akreditovaného vzdělávacího modulu budoucí lektory z řad náhradních rodičů. Ti budou schopni realizovat přednášky a besedy s diskuzí na základních školách pro doplnění učiva v předmětu Rodinná výchova o praktický a pravdivý pohled na náhradní rodičovství a případně konat i besedy pro veřejnost. Jakým způsobem toho chceme dosáhnout? V první části se během tří výukových dní absolventi naučí prakticky zvládnout tato témata: Předávat základní informace o NRP - druhy a rozdíly v NRP, právní důsledky vyplývající z jednotlivých forem NRP, pravomoci náhradních rodičů Ovlivnit pozitivně komunikaci učitele se spolužáky dětí v NRP a s dítětem v NRP Citlivá témata pro dítě v NRP v osnovách škol Nejčastější zdravotní handicapy týkající se dětí v NRP a z nich vyplývající omezení Specifické problémy, které kromě běžných starostí řeší náhradní rodiče jiná barva pleti, posměšky okolí, budování identity dítěte, vyrovnání se s faktem adopce nebo PP Návštěvy přijatých dětí v biologické rodině Specifikace romského dítěte v NRP Jak vhodně prezentovat svou osobní zkušenost s NRP

10 V druhé části budou proškolení absolventi vést besedy podle předem připravených osnov na školách v místě svého bydliště pod vedením lektorů projektu. Pro koho je projekt určen? Projekt je určen pro všechny náhradní rodiče, kteří mají touhu pozitivně ovlivnit smýšlení o NRP ve svém okolí a nevědí jak na to. Kdy a kde budou výukové dny probíhat? Tři výukové dny proběhnou vždy v sobotu a to konkrétně dne 27.8., a od 9.30 do hodin. Prostory nabídlo o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina v sídle sdružení na Svatovítském náměstí 126 v Pelhřimově. Zajištěno bude i celodenní občerstvení pro účastníky projektu. Přednášky na samotných školách v místě bydliště absolventů projektu budou pak realizovány v měsících říjen až prosinec Kde a dokdy je možno se přihlásit? Do projektu se lze přihlásit do 15. června 2011 (počet míst je omezen) vyplněním a odesláním elektronické přihlášky. Přihlášku najdete na webových stránkách ANR ČR v sekci Projekty - Osvětou k podpoře náhradního rodičovství. Hlásit se mohou jak jednotlivci tak i manželské páry. Podmínkou je být minimálně 2 roky náhradním rodičem. V případě převisu poptávky budou mít přednost členové ANR ČR. Výstupem pro účastníky budou akreditovaná osvědčení, která je budou opravňovat k přednáškám a besedám ve školách. Na webových stránkách ANR ČR najdete i powerpointovou prezentaci projektu přihláška do projektu odkaz

11 Profesionalizace systému NRP v ČR Informace o projektu a jeho průběhu jsou na webových stránkách projektu Vzdělávací Modul č. 1 Škola poradců Je určený pro laické poradce působící v rámci místních klubů, zaměřený především na komunikační dovednosti, práci s klientem, osobnostní rozvoj a skupinovou dynamiku, základní orientaci v oboru a v nabídce poskytovaných služeb. Probíhá formou sedmi víkendových setkání pod vedením lektorů z ANR. Zatím proběhla dvě setkání prvního běhu - 16 účastníků. Další termíny I. běhu Školy poradců , , , říjen - závěrečný víkend - legislativní modul Akreditace Modulu č. 1 Podána žádost o akreditaci Školy poradců na MPSV a MŠMT

12 Vzdělávací Modul č. 2 Prázdninová škola 10 denní školení zaměřené na získání dovedností pro snadnější uplatnění na trhu práce po dohodě s MPSV byl tento modul zaměřen na přípravu pěstounů na přechodnou dobu v souladu s postupem transformace a v souladu se zaměřením projektu, který chce prosazovat koncept profesionální rodiny jako alternativy k umisťování nejmladších dětí do dětských domovů probíhá jednání o spolupráci se Zlínským krajem zaměření na attachment, proces předávání dítěte, historie dítěte, práce se situacemi (např. pokud dítě zůstává v rodině déle, než se původně očekávalo) návrat dítěte do původní rodiny, vysvětlení situace okolí apod. využití zkušeností ze Slovenska - obsahovou náplň budou připravovat slovenští lektoři Doprovodné aktivity k Modulu č. 2 vzdělávání sociálních pracovníků z OSPOD, kteří by měli doprovázet pěstounské rodiny na přechodnou dobu navázána spolupráce s ČHČ - podán grant na Nadaci Sirius, grantová žádost postoupila do druhého kola Harmonogram doprovodných aktivit Mezinárodní konference Quality in Care v Praze prezentace projektu Profesionalizace NRP na jednání Expertní skupiny ke koordinaci postupu na ochranu ohrožených dětí v baltských státech (skupiny se na úrovni odpovědných ministerských úředníků účastní Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Island, Lotyšsko, Litva, Norsko, Polsko, Rusko a Švédsko)

13 Šíření příkladů dobré praxe a vytváření podmínek pro legislativní změny Připomínky k navrhované novele zákona 359/99 Sb. na základě připomínek z místních klubů sestaveny připomínky za ANR ČR text připomínek je na webu ANR ČR Účast v pracovních skupinách na MPSV k Transformaci,úkoly PS jsou vymezeny těmito tématy: oblast vyhledávání žadatelů o zprostředkování osvojení a pěstounské péče oblast činnost poradního sboru tvorba standartů pro pověřené osoby k výkonu SPOD pro oblast PP rozvoj a podpora pěstounské péče Jednotlivé úkoly pravidelně konzultovány se členy VR a s členskou základnou Iniciativa NNO na podporu NRP spolupráce s dalšími organizacemi - Rozum a Cit, Amalthea, Sdružení pěstounských rodin, Nadační fond J&T kampaň zaměřená především na veřejnost v první fázi o negativních vlivech ústavní výchovy na zdraví a vývoj dítěte v prvních letech života - zatím spuštěn zkušební provoz stránek v dalších fázích by měla být kampaň zacílena na získávání nových zájemců o pěstounskou péči součástí je i jednání o politické podpoře probíhajících změn souvisejících s transformací

14 Jiná sdělení: Místní klub ANR ČR Frenštátsko děkuje touto cestou REVÍRNÍ BRATRSKÉ POKLADNĚ pobočce ve Frenštátě, za hračky a dárky pro děti z jejich klubu. Příloha zpravodaje: Pozvánka na První setkání pěstounských rodin v rámci projektu Centrum pro rodiny v sobotu Setkání se uskuteční v Dětském domově Nové Strašecí, Okružní 647 Za finanční podporu děkujeme Nadací táta a máma

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU Asociace náhradních rodin České republiky Úvod: Kluby náhradních rodičů, adoptivních i pěstounských, jsou velmi důležité a mohou nám pomoct vyřešit některé problémy, které

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Účel projektu Jeden z nástrojů pro implementaci Národní strategie ochrany práv dětí a novely zákona o sociálně-právní ochraně

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Výroční zpráva 2011. Asociace náhradních rodin České republiky. MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

Výroční zpráva 2011. Asociace náhradních rodin České republiky. MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. Výroční zpráva 2011 Asociace náhradních rodin České republiky MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. 1 OBSAH: Asociace náhradních rodin 3 Statutární orgány 6 Pracovní skupiny 7 Místní

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ TRIADA - Poradenské centrum,o.s. zajišťuje organizačně a odborně odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny od roku 2004 ve spolupráci se STROP, o.s. Zlín, lektorsky

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Zpravodaj ANR ČR 3/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na řádnou VH Pověření SPOD pro ANR ČR Tisková konference NF Tecso

Zpravodaj ANR ČR 3/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na řádnou VH Pověření SPOD pro ANR ČR Tisková konference NF Tecso Milí přátelé! nabízíme vám k počtení třetí letošní vydání Zpravodaje v jarním kabátě. Přejeme příjemné chvíle s naším měsíčníkem. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na řádnou VH Pověření SPOD pro ANR

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe Orgány sociálně právní ochrany dětí, které působí na území SMO 24 OSPOD dle územní příslušnosti Nestátní neziskové organizace pověřené výkonem SPOD, ale také bez pověření, pouze pracující s cílovou skupinou

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Registrační číslo projektu:

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s.

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Občanské sdružení Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. (dále též MAS) je neziskovým subjektem založeným

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

Přítomni: viz. příloha, VH SPŘ byla zahájena s počtem 24 přítomných členů. Celkový počet přítomných hlasů 37. Způsob svolání: Valná hromada SPŘ byla svolána na základě usnesení Valné hromady ze dne 16.

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. Výroční zpráva 2009 MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. 1 OBSAH: Asociace náhradních rodin 3 Místní kluby 8 Pracovní skupiny 14 Spolupráce 16 Projekty 17 Hospodaření organizace

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny zahájily

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více