Zpravodaj ANR ČR 4/2011 Datum: 30. dubna 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ANR ČR 4/2011 Datum: 30. dubna 2011"

Transkript

1 Vážení přátelé, právě jste otevřeli čtvrté letošní vydání Zpravodaje. Přejeme příjemné počtení. Obsah: Okénko výkonné rady Slovo předsedy Aleše Dietricha Zprávy z Valné hromady Informace z dozorčí rady Rozhovor s předsedkyní místního klubu ANR ČR Alenou Štefkovou Ze života klubů Projekt klubu Frenštátsko Pro dětský úsměv Projekt Osvětou k podpoře náhradního rodičovství Projekt ESF Vzdělávání náhradních rodičů Aktuality z realizace projektu Jiná sdělení

2 Milí čtenáři zpravodaje, rád bych se touto cestou ohlédl za jednou důležitou dubnovou událostí a tou byla druhá řádná valná hromada ANR ČR konaná dne 16. dubna v Praze. Příprava valné hromady i její průběh ukázal na některé problémy, pro které bude třeba v následujících měsících nalézt smysluplné řešení. Nebudu zakrývat, že naše mladá organizace prochází všemi vývojovými etapami ne vždy snadno a hladce. Je to, ale přirozený proces vývoje, při kterém se tříbí postoje i názory a formují se vnitřní mechanizmy řízení a kontroly tak složitého organizmu, kterým bezpochyby asociace je. Jsem rád, že tato valná hromada dala prostor k diskuzi nad mnoha nesnadnými otázkami a že zástupci místních klubů byli během zasedání připraveni o všech potřebných věcech civilizovaně diskutovat a nakonec dospět k většinové shodě. Přeji proto nám všem, členům ANRČR, abychom úkoly vytyčené valnou hromadou zvládli, v tomto roce, s větší lehkostí a neutuchajícím optimismem. Moje poděkování patří nejen všem účastníkům VH, ale i členům, příznivcům a podporovatelům asociace, členům výkonné a dozorčí rady a vlastně všem, kteří věnovali mnoho času, energie a mnohdy i vlastních prostředků, aby v dobré víře ve smysl této práce posunuli každodenní realitu náhradního rodičovství do lepších okolností, a ani fakt, že jsme udělali různé chyby nesnižuje smysl této naší práce. S pozdravem Aleš Dietrich - předseda VR ANRČR

3 Zprávy z Valné hromady Valná hromada se konala ve VS FOD na Praze 8 Chabařovická. Jako hosté vystoupili před zasedáním zástupci MPSV z odboru Rodina p. PhDr. Miloslav Macela a Mgr. Klára Trubačová a představili přítomným delegátům připravovanou a tolik diskutovanou Transformaci systému péče o ohrožené děti v ČR. Přítomní měli prostor i pro své otázky a možnost se podělit o svoje postřehy i obavy. Pověření k řízeníí shromáždění udělil předseda výkonné rady Aleš Dietrich panu Miroslavu Spoustovi. Z 30 možných delegátů si hlasovací lístky vyzvedlo 26 delegátů a VH byla shledána jako usnášeníschopná. Poté se delegátům představili přítomní členové výkonné rady ANR ČR. Po přijetí jednacího řádu a schválení pozměněného programu, jednali a hlasovali zástupci jednotlivých místních klubů z celé České republiky v 16 bodech programu. Zápis pořídila asistentka předsedy Monika Dietrichová a jeho pravost ověřili tři zástupci z řad přítomných členů sdružení. Po polední přestávce, která se nesla v duchu přátelských setkání a rozhovorů o Transformaci, ale i o dalším fungování naší organizace, se pokračovalo v jednání. Vzácným hostem byl i p.ing František Francírek, který krátce promluvil k delegátům a hostům valné hromady. Delegáti byli seznámeni se zprávami o činnosti výkonné rady organizace a výročními zprávami pracovních skupin. Dále byli přítomni seznámeni s finanční zprávou organizace a schválili i zprávu dozorčí rady. Nakonec byla představena i Výroční zpráva ANR ČR za rok Z časových důvodů se nekonaly podrobné prezentace připravovaných či realizovaných projektů, ale delegáti s nimi byli jen stručně seznámeni. Jako dar od IS Mikuláš pro kluby si naši členové odnesli finančního průvodce, který bude zajisté dobrým rádcem nejednoho náhradního rodiče. S pocitem dobrého výhledu do budoucna pro naši organizaci, odjížděla většina delegátů v podvečer do svých domovů.

4

5 Informace z dozorčí rady ANRČR. Vážené dámy, Vážení pánové, dovolte mi informovat Vás o změnách v Dozorčí radě Asociace náhradních rodin ČR. Před konáním letošní valné hromady se členové DR ANRČR sešli ke kontrole účetnictví naší organizace. Výsledek kontroly si budete moci přečíst v příloze zápisu z VH, který by v nejbližších dnech měli obdržet předsedové klubů. Dosavadní předseda dozorčí rady, pan Mgr. Tomáš Řemínek, při této příležitosti sdělil záměr postupně ukončit své působení v DR. Všichni jsme o této věci přemýšleli a hledali nejlepší řešení. Nakonec jsem se rozhodl přijmout nabídku ostatních členů a stal se předsedou DR. Mgr. Řemínek poté oznámil svoji rezignaci na funkci člena dozorčí rady delegátům valné hromady a ke dni z dozorčí rady vystoupil. Tímto za sebe i za kolegyni Romanu Pavlicovou, děkujeme Tomášovi za vše dobré, co pro naši organizaci vykonal. Za jeho čas, nápady, energii i zkušenosti. Zároveň mu přeji hodně úspěchů, spokojenosti a elánu do dalšího pracovního i soukromého života. Bylo nám ctí s ním spolupracovat. Dozorčí rada ANRČR v současnosti hledá vhodného kandidáta/ku na uvolněné místo člena DR. Jedná se o funkci čestnou a neplacenou. Také veškeré náklady spojené s výkonem funkce (například cestovné), si členové DR hradí sami. Odměnou je však vědomí, že jde o práci potřebnou a že pomáháme dobré věci, naší společné asociaci. Máte-li zájem stát se jedním z nás, případně víte o vhodném člověku, prosím, napište mi na mail: A jaké bude další směřování dozorčí rady? Mým cílem je udržet práci DR na úrovni, kterou Mgr. Řemínek nastavil poměrně vysoko. Dozorčí rada by měla především vykonávat úkoly, které jí náleží dle stanov naší organizace. To znamená dohlížet na hospodaření, na projekty, kontrolovat výkonnou radu a řešit spory. Budu se snažit, aby případné spory byly řešeny především smírem, domluvou a kompromisem. Zároveň bych rád, aby si dozorčí rada zachovala jistý odstup či nadhled, aby pokud možno nezasahovala do každodenního chodu organizace, což náleží radě výkonné, ale stala se spíše pojistkou pro nás všechny. Aby byla opravdu schopna posoudit svěřené záležitosti v co nejširším kontextu. A samozřejmě, aby si zachovala dosavadní nezávislost i odvahu, s níž někdy musí učinit rozhodnutí nelehké, nepopulární, či konkrétnímu jednotlivci nemilé. Leč, pro organizaci a pro nás všechny, potřebné. S přáním dobrých dnů příštích, Předseda dozorčí rady ANRČR Radek Štěpánek

6 Rozhovor s paní Alenou ŠTEFKOVOU předsedkyní klubu Frenštátsko Představ nám nejdříve svoji rodinu kolik máš dětí, manželů, jiných zvířat atd. Moje rodina žije na vesnici v Tiché u Frenštátu a je poněkud početnější než je obvyklé. Našemu domečku říkáme pastouška nikoli pro jeho sešlost, ale jelikož byl postaven v roce Dům prošel mnoha rekonstrukcemi a my jej neustále zdokonalujeme, aby co nejlépe sloužil celé naší velké rodině. S mým manželem Františkem, který je mou velkou oporou,vychováváme 10 dětí. 3 děti vlastní děti jsou ve věku 33, 29, 16 let a 7 dětí máme v pěstounské péči ve věku 16,14,11,10,9,8,7 roků.. V zhledem k počtu dětí máme ještě 4 pejsky a 3 kočky a 30 tlamovců v akváriu. Prostě taková normální rodinka! Jaká byla ta tvá cesta k náhradnímu rodičovství. S manželem jsme chtěli ještě děti, a protože se nám nedařilo mít už další vlastní děti, rozhodli jsme se, že si pořídíme holčičku do pěstounské péče. No a z jedné holčičky se nám vyklubalo dalších 7 dětí. Jak nebo kdo tě přivedl do ANRČR? O Asociaci náhradních rodin jsem věděla od samého začátku, její vznik a činnost jsem sledovala a její cíle a záměry mě byly blízké, proto jsem se stala v roce 2010 její členkou. Jak se to stalo, že jsi převzala předsednictví klubu po Lubošovi Ištokovi? Vzhledem k tomu, že Luboš Ištok začal pracovat ve výkonné radě a jeho pracovní vytížení bylo velké, členové našeho klubu navrhli, zda bych tuto funkci nepřevzala po něm. Pro mě to byla velká výzva a také jsem chtěla vyzkoušet něco nového, proto jsem souhlasila a stala se předsedkyní našeho klubu tehdy ještě pod názvem Havířov.

7 A jak se to stalo, že se váš klub přejmenoval a přestěhoval? Naše členská základna se začala početně velmi rychle rozrůstat, proto bylo vhodné najít větší prostory. Oslovila jsem Charitu, která je prakticky v centru našich bydlišt. Věděla jsem, že i jiné kluby s Charitou spolupracují. Tady nám vyšli vstříc a poskytli své prostory ve Frenštátu. Máme zde k dispozici velkou hernu pro děti a zázemí pro naše klubové schůzky, ale i setkání s odborníky na náhradní rodinnou péči. S Charitou spolupracujeme i na projektu propagace náhradní péče v našem kraji. Také se podařilo získat nové sponzory např: Continental Automotive Systéme Czech Republic s.r.o.,revírní bratrskou pokladnu ve Frenštátě a další. Přejmenování našeho klubu na MK Frenštátsko bylo jen logickým vyústěním. Prozraď mi jednu věc - jak zvládáš připravovat pro své členy tak bohatý program? Kde bereš inspiraci? A hlavně čas? Členové místního klubu Frenštátsko tvoří opravdu dobrou partu, akce vymýšlíme společně, jsou různorodé a já se je snažím zrealizovat a také zajistit potřebné finance. Kde beru čas ani sama nevím, prostě mně to hrozně baví a pomáhá mi moje rodina a také někteří členové z našeho klubu. Jaké máte s klubem plány do budoucna? Pokud bude zájem našich členů takový jako doposud, chtěla bych pokračovat v našich aktivitách i nadále, samozřejmě rádi mezi sebou přivítáme nové náhradní rodiny, sympatizanty i žadatele, kteří by měli zájem setkávat se s námi. Také bych chtěla prostřednictvím klubu propagovat náhradní rodinnou péči, jelikož v kojeneckých ústavech a dětských domovech je ještě spousta dětí, které čekají na novou rodinu. Přeji celému klubu MK Frenštátsko, i jejich předsedkyni, hodně sil do další společné práce a samozřejmě hodně radosti z toho, že mají možnost spolu sdílet různé radosti i starosti, které nám náhradní rodičovství přináší. BJ.

8 Místní klub ANR ČR Frenštátsko bude v roce 2011 realizovat projekt " Pro dětský úsměv " na podporu náhradních rodin z regionu. Děti vyrůstající v náhradních rodinách mají nejrůznější handicapy, které si do nových rodin přináší z ústavů a svých nefunkčních biologických rodin. Trpí ústavní deprivaci, mají poruchy učení, mentální či fyzické postižení. Náhradní rodiče poskytují těmto dětem možnost vyrůstat mimo zdi ústavů v milující rodině. Pomáhají jim zvládat a řešit jejich problémy a směřují je na správnou cestu životem. Realizace projektu Pro dětský úsměv by měla náhradním rodičům pomoci minimalizovat vliv těchto deprivací. Pro děti žijící v náhradních rodinách budou uspořádány různé akce - hippoterapie, arteterapeutické dílny, 2 víkendové pobyty se vzděláváním, volnočasové aktivity zaměřené na integraci. Dětem bychom chtěli umožnit návštěvy kulturních zařízení a nabídnout možnost sportovního vyžití - např.plavání. Díky vzájemnému sdílení zkušeností a možnosti konzultací i s jinými rodinami a odborníky na náhradní rodinnou péči dochází k eliminaci nežádoucích vlivů na děti. V našem regionu jsou náhradní rodiny většinou početnější, a tak návštěva podobných aktivit je velmi finančně náročná. Tento projekt podpořil Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm částkou ,- Kč a na akce pro děti poskytl drobné dárky a stolní hry. Tímto jim patří naše velké poděkování za jejich podporu a vstřícnost. Za MK ANR ČR Frenštátsko Alena Štefková - předsedkyně klubu

9 Projekt Osvětou k podpoře náhradního rodičovství ANR ČR se podařilo získat od MPSV finanční prostředky na projekt s názvem Osvětou k podpoře náhradního rodičovství, který byl připravován pracovní skupinou Osvěta ve školách a školkách již od roku Kofinancováni tohoto projektu přislíbil donátor. Co řeší tento projekt? V naší společnosti není dostatečné povědomí o tom, co je NRP a pohled na ni je značně zkreslený vlivem negativních kauz v mediích. Jedna z možností jak oslovit společnost je pozitivně ovlivnit mladou generaci a ukázat ji skutečný obraz o náhradní rodinné péči, o náhradních rodičích, přijatých dětech a problematice s tím spojené. Projekt si klade za cíl proškolit pomocí akreditovaného vzdělávacího modulu budoucí lektory z řad náhradních rodičů. Ti budou schopni realizovat přednášky a besedy s diskuzí na základních školách pro doplnění učiva v předmětu Rodinná výchova o praktický a pravdivý pohled na náhradní rodičovství a případně konat i besedy pro veřejnost. Jakým způsobem toho chceme dosáhnout? V první části se během tří výukových dní absolventi naučí prakticky zvládnout tato témata: Předávat základní informace o NRP - druhy a rozdíly v NRP, právní důsledky vyplývající z jednotlivých forem NRP, pravomoci náhradních rodičů Ovlivnit pozitivně komunikaci učitele se spolužáky dětí v NRP a s dítětem v NRP Citlivá témata pro dítě v NRP v osnovách škol Nejčastější zdravotní handicapy týkající se dětí v NRP a z nich vyplývající omezení Specifické problémy, které kromě běžných starostí řeší náhradní rodiče jiná barva pleti, posměšky okolí, budování identity dítěte, vyrovnání se s faktem adopce nebo PP Návštěvy přijatých dětí v biologické rodině Specifikace romského dítěte v NRP Jak vhodně prezentovat svou osobní zkušenost s NRP

10 V druhé části budou proškolení absolventi vést besedy podle předem připravených osnov na školách v místě svého bydliště pod vedením lektorů projektu. Pro koho je projekt určen? Projekt je určen pro všechny náhradní rodiče, kteří mají touhu pozitivně ovlivnit smýšlení o NRP ve svém okolí a nevědí jak na to. Kdy a kde budou výukové dny probíhat? Tři výukové dny proběhnou vždy v sobotu a to konkrétně dne 27.8., a od 9.30 do hodin. Prostory nabídlo o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina v sídle sdružení na Svatovítském náměstí 126 v Pelhřimově. Zajištěno bude i celodenní občerstvení pro účastníky projektu. Přednášky na samotných školách v místě bydliště absolventů projektu budou pak realizovány v měsících říjen až prosinec Kde a dokdy je možno se přihlásit? Do projektu se lze přihlásit do 15. června 2011 (počet míst je omezen) vyplněním a odesláním elektronické přihlášky. Přihlášku najdete na webových stránkách ANR ČR v sekci Projekty - Osvětou k podpoře náhradního rodičovství. Hlásit se mohou jak jednotlivci tak i manželské páry. Podmínkou je být minimálně 2 roky náhradním rodičem. V případě převisu poptávky budou mít přednost členové ANR ČR. Výstupem pro účastníky budou akreditovaná osvědčení, která je budou opravňovat k přednáškám a besedám ve školách. Na webových stránkách ANR ČR najdete i powerpointovou prezentaci projektu přihláška do projektu odkaz

11 Profesionalizace systému NRP v ČR Informace o projektu a jeho průběhu jsou na webových stránkách projektu Vzdělávací Modul č. 1 Škola poradců Je určený pro laické poradce působící v rámci místních klubů, zaměřený především na komunikační dovednosti, práci s klientem, osobnostní rozvoj a skupinovou dynamiku, základní orientaci v oboru a v nabídce poskytovaných služeb. Probíhá formou sedmi víkendových setkání pod vedením lektorů z ANR. Zatím proběhla dvě setkání prvního běhu - 16 účastníků. Další termíny I. běhu Školy poradců , , , říjen - závěrečný víkend - legislativní modul Akreditace Modulu č. 1 Podána žádost o akreditaci Školy poradců na MPSV a MŠMT

12 Vzdělávací Modul č. 2 Prázdninová škola 10 denní školení zaměřené na získání dovedností pro snadnější uplatnění na trhu práce po dohodě s MPSV byl tento modul zaměřen na přípravu pěstounů na přechodnou dobu v souladu s postupem transformace a v souladu se zaměřením projektu, který chce prosazovat koncept profesionální rodiny jako alternativy k umisťování nejmladších dětí do dětských domovů probíhá jednání o spolupráci se Zlínským krajem zaměření na attachment, proces předávání dítěte, historie dítěte, práce se situacemi (např. pokud dítě zůstává v rodině déle, než se původně očekávalo) návrat dítěte do původní rodiny, vysvětlení situace okolí apod. využití zkušeností ze Slovenska - obsahovou náplň budou připravovat slovenští lektoři Doprovodné aktivity k Modulu č. 2 vzdělávání sociálních pracovníků z OSPOD, kteří by měli doprovázet pěstounské rodiny na přechodnou dobu navázána spolupráce s ČHČ - podán grant na Nadaci Sirius, grantová žádost postoupila do druhého kola Harmonogram doprovodných aktivit Mezinárodní konference Quality in Care v Praze prezentace projektu Profesionalizace NRP na jednání Expertní skupiny ke koordinaci postupu na ochranu ohrožených dětí v baltských státech (skupiny se na úrovni odpovědných ministerských úředníků účastní Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Island, Lotyšsko, Litva, Norsko, Polsko, Rusko a Švédsko)

13 Šíření příkladů dobré praxe a vytváření podmínek pro legislativní změny Připomínky k navrhované novele zákona 359/99 Sb. na základě připomínek z místních klubů sestaveny připomínky za ANR ČR text připomínek je na webu ANR ČR Účast v pracovních skupinách na MPSV k Transformaci,úkoly PS jsou vymezeny těmito tématy: oblast vyhledávání žadatelů o zprostředkování osvojení a pěstounské péče oblast činnost poradního sboru tvorba standartů pro pověřené osoby k výkonu SPOD pro oblast PP rozvoj a podpora pěstounské péče Jednotlivé úkoly pravidelně konzultovány se členy VR a s členskou základnou Iniciativa NNO na podporu NRP spolupráce s dalšími organizacemi - Rozum a Cit, Amalthea, Sdružení pěstounských rodin, Nadační fond J&T kampaň zaměřená především na veřejnost v první fázi o negativních vlivech ústavní výchovy na zdraví a vývoj dítěte v prvních letech života - zatím spuštěn zkušební provoz stránek v dalších fázích by měla být kampaň zacílena na získávání nových zájemců o pěstounskou péči součástí je i jednání o politické podpoře probíhajících změn souvisejících s transformací

14 Jiná sdělení: Místní klub ANR ČR Frenštátsko děkuje touto cestou REVÍRNÍ BRATRSKÉ POKLADNĚ pobočce ve Frenštátě, za hračky a dárky pro děti z jejich klubu. Příloha zpravodaje: Pozvánka na První setkání pěstounských rodin v rámci projektu Centrum pro rodiny v sobotu Setkání se uskuteční v Dětském domově Nové Strašecí, Okružní 647 Za finanční podporu děkujeme Nadací táta a máma

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Účel projektu Jeden z nástrojů pro implementaci Národní strategie ochrany práv dětí a novely zákona o sociálně-právní ochraně

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU Asociace náhradních rodin České republiky Úvod: Kluby náhradních rodičů, adoptivních i pěstounských, jsou velmi důležité a mohou nám pomoct vyřešit některé problémy, které

Více

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. Výroční zpráva 2009 MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. 1 OBSAH: Asociace náhradních rodin 3 Místní kluby 8 Pracovní skupiny 14 Spolupráce 16 Projekty 17 Hospodaření organizace

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Příprava k přijetí dítěte do rodiny

Příprava k přijetí dítěte do rodiny Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou červnové již šesté číslo zpravodaje. Přejeme příjemné počtení. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na valnou hromadu Pravidla pro účastníky VH Představení místopředsedkyně

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

ZPRAVODAJ č. 21 (březen 2014)

ZPRAVODAJ č. 21 (březen 2014) ZPRAVODAJ č. 21 (březen 2014) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod našeho sdružení. 1. Aktuálně připravované akce 1.1. Velikonoční dílna

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Postoj ke změně v institucionálním nastavení náhradní rodinné péče z pohledu pracovnic OSPOD www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Zpravodaj ANR ČR 10/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na zasedání VR. Ze života náhradních rodin. Zkušenosti s přechodkou

Zpravodaj ANR ČR 10/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na zasedání VR. Ze života náhradních rodin. Zkušenosti s přechodkou Vážení přátelé, nabízíme další číslo našeho měsíčníku Zpravodaj ANR ČR. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na zasedání VR Ze života náhradních rodin Zkušenosti s přechodkou Projekty realizované ANR ČR

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

kontakt: Amalthea o.s. Městský park 274, Chrudim 537 01 tel: 777 752 819

kontakt: Amalthea o.s. Městský park 274, Chrudim 537 01 tel: 777 752 819 Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v problematice komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zápis

Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v problematice komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zápis Zápis Z jednání I. pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Kostelci nad Orlicí (I. - zájmové kluby, prevence kriminality, péče o rodinu a děti, menšiny) Přítomni (viz. prezenční listina):

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 9 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka,

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 10. 5. 2006 Pracovní skupina č.3 (péče o etnické menšiny a osoby se závislostí) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu Naši milí čtenáři, připravili jsme pro vás předposlední číslo našeho zpravodaje, které věnujeme výsledkům našeho projektu; děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na případné reakce - stále (až do ukončení

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Zápis z 1. jednání krajské koordinační skupiny Pardubický kraj

Zápis z 1. jednání krajské koordinační skupiny Pardubický kraj Zápis z 1. jednání krajské koordinační skupiny Pardubický kraj projekt Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny 30. ledna 2013 Přítomni: Petra Benešová Mgr. Blanka Brandová

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

JSME JEDNOU Z MÁLA ZEMÍ EVROPY, KTERÁ DRŽÍ KOJENCE V ÚSTAVECH

JSME JEDNOU Z MÁLA ZEMÍ EVROPY, KTERÁ DRŽÍ KOJENCE V ÚSTAVECH JSME JEDNOU Z MÁLA ZEMÍ EVROPY, KTERÁ DRŽÍ KOJENCE V ÚSTAVECH V České republice je více jak 11.000 dětí odsouzeno žít mimo rodinu. Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče, která

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Úvod. Květoslav Tichavský předseda správní rady Region Slovácko

Úvod. Květoslav Tichavský předseda správní rady Region Slovácko REGION SLOVÁCKO ROK 2010 INFORMAČNÍ BULLETIN Č. 3 1 Úvod Dokončili jsme práci na aktualizaci stanov, kde po deseti letech od jejich uvedení v život muselo dojít k legislativním změnám. Tyto stanovy vám

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Zpravodaj ANR ČR 7/2010 Datum: 15. července 2010

Zpravodaj ANR ČR 7/2010 Datum: 15. července 2010 Vážení přátelé, právě jste otevřeli již sedmé - červencové číslo Zpravodaje. Je to prázdninové číslo,tak přejeme příjemné počtení a krásně strávené letní dny. Obsah: Okénko výkonné rady Z valné hromady

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny zahájily

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více