NA SNĚHU (vloni) MSÍ ĚC MLÁDEŽ. ve sboru CB Kounicova. Vzpomínka na bratra Doležala 10 otázek (děkan Václav Slouk) Program na únor 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA SNĚHU (vloni) MSÍ ĚC 2 2007 MLÁDEŽ. ve sboru CB Kounicova. Vzpomínka na bratra Doležala 10 otázek (děkan Václav Slouk) Program na únor 2007"

Transkript

1 MSÍ ĚC 4. 2.: : : : pravidelně každou středu v : : : : ÚNOR Biblické a modlitební hodiny ve sboru CB Kounicova Pravidelné nedělní pobožnosti KOMPAS Sborový list Církve bratrské v Brně, Kounicova MLÁDEŽ NA SNĚHU (vloni) Stanice Bohumilice: neděle 9.30 Blansko: neděle : : : : Členské shromáždění bude 18. března Vzpomínka na bratra Doležala 10 otázek (děkan Václav Slouk) Program na únor 2007

2 Obsah / únor Stalo se / Anna Štiglerová 6 7 Pěstování duchovního života / Jan Asszonyi 9 Blahopřejeme v měsíci únoru 9 Ze života besídky / David Fajfr otázek / Václav Slouk 12 Píseň / Tomáš Veselý Úvodník / Martin Raus Výhledy / Jan Asszonyi Vzpomínka na br. Věroslava Doležala 13 Představujeme nové členy sboru 14 Trocha humoru / Alice Zachariášová 15 Z kázání /Jan Asszonyi 16 Ze života dorostu a pátečníků 17 Cesta na Ukrajinu / Petr Kučera 18 Novinky z knihkupectví / Jiří Pacek 19 Programy / pátečníci / starší mládež / klub maminek / večírky 20 Měsíc únor ve sboru /Alice Zachariášová Písně pozapomenuté ALEPH Blahoslavení spravedliví Kteří plní svatý zákon Boží Kteří Boha srdcem svým hledají Chodí stále po cestách Jeho Také i já za Tebou jít stále chci Oslavovat a chválit Tě budu v upřímnosti Oslavovat, že Ty jsi spasení mé A zákon Tvůj že je spravedlivý Oslavovat a chválit Tě budu v upřímnosti Oslavovat, že Ty jsi spasení mé Napsal Tomáš Veselý, zpívala skupina Signum temporis. KOMPAS ento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným, chce se parafrázovat výrok klasika. Sluníčko příjemně Thřeje, po sněhu ani památky, u sousedů rozkvétají sněženky, ba i krokusy vypadají, že brzy rozkvetou. V krmítku se sýkorky objeví jen občas, neboť ještě asi mají něco lepšího. Člověk neví, jestli ještě neskončil podzim, nebo už začíná jaro chce se nekřesťansky říci, že si z nás matka příroda dělá legraci. Nebo že by snad globální oteplování nabíralo na síle? Pravda co jsme nestihli na podzim, můžeme ještě dohnat. Kdo nestihl porýt zahrádku, má pro to teď ideální podmínky. Je potřeba natřít před zimou okna? Nic nám nebrání. I střechu lze ještě vyspravit. Teď je na to stále vhodný čas. Jakže to napsal kdysi Kazatel? Všeliká věc má jistý čas, a každé předsevzetí pod nebem svou chvíli. Jest čas rození i čas umírání, čas sázení a čas vykopání, což vsazeno bývá Jako by nám ale současné lednové počasí chtělo říci, že někdy je to i jinak. Už má být zazimováno, zahrádky zryté, dřevo na topení naštípané a KOMPAS ÚNOR 2007 / ÚVODNÍK Čas zimy srovnané pod okny, okna ucpaná mechem. Už má být pozdě něco dohánět, protože je čas zimní. A přesto není. Jakže tomu říkáme? Čas milosti ještě trvá. Tak je tomu nejenom s letošní zimou, ale v mnohém i s našimi životy. Ještě máme čas, ale zima prý i letos přijde. Možná, že až budete na počátku února číst tyto řádky, bude už jarní počasí minulostí. (Na druhé straně má ale i zima svůj půvab. Dětem a nejenom jim se už stýská po saních, lyžích, pořádné klouzačce, po sněhu za límcem a jiných zimních radovánkách.) Jednu z lednových nedělí jsme mohli slyšet čtení z evangelia o svatbě v Káně Galilejské: Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: Už nemají víno. Ježíš jí řekl: Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina. Ještě nenastal můj čas opět jakoby připomínka slov Kazatelových: Všeliká věc má jistý čas Ježíšův čas ještě nenastal, ale přesto, čas-nečas, voda se nakonec mění ve víno a svatební veselí může pokračovat. Dobře bylo na svatbě v Káně. Všeliká věc má svůj čas a jakže to pokračuje o pár veršů dál ten známý oddíl o čase z knihy Kazatel? On (Bůh) všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. A tak, čas-nečas, radujme se a konejme dobro. K tomu je jistě čas příhodný. Martin Raus 3

3 STALO SE očima sestry Aničky Štiglerové Měsíc leden začátek nového roku, vstup do neznáma rvní den v měsíci začal dopoledním shromážděním v 10 hodin. Bylo to jásavé slavnostní Pshromáždění, ve kterém jsme byli zváni k životu v Boží blízkosti. Den ve Tvých nádvořích je lepší než jinde tisíc, raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat ve stanech svévolnosti (Žalm 84). Při zpěvu našich skupinek Nikodém, E corde, pěveckého sboru i dorostenců, kteří se vrátili z hor, jsme se cítili šťastni a vděčni, že můžeme takto zahajovat budoucí rok. V dopoledním shromáždění v neděli 7. ledna kázal br. kazatel Asszonyi na slovo, které bylo pro náš sbor vybráno do roku 2007, a to z Jeremiáše 30,11: Já s tebou jsem, abych Tě vysvobodil. Slyšeli jsme slova potěšení o Boží přítomnosti i pro budoucnost. Jsme vděčni za tuto nezaslouženou milost. Tutéž neděli začal modlitební alianční týden. Zvláštností letošních setkání bylo představování jednotlivých církví a také pokračování v rozhovorech po shromáždění při kávě a čaji, kde se mohli věřící z jednotlivých denominací sblížit a sdílet s druhými. První večerní shromáždění aliančního týdne se konalo na Opletalově ulici a CČSH nám představila farářka Eva Matějková. Na pondělním setkání mluvil o sboru CB-Královo Pole bratr Luboš Raus. Se zájmem jsme sledovali úsilí bratří a sester postavit si novou modlitebnu a obdivovali jsme jejich obětavost, Boží pomoc i divy, které přicházely v pravý čas. Příznivé počasí vydrželo až do zhotovení střechy a dokončení topení. Královopolští jsou vděčni za každou pomoc a především stojí o modlitební podporu pro svou práci. V úterý jsme slyšeli o ČCE a ve středu představoval BJB br. Smilek. Poděkoval také našemu sboru i sboru CČSH na Botanické ulici za pomoc a poskytnutí možnosti shromažďování se při jejich přestavbě sborového domu. Sdílel se s námi s radostí, že všichni členové nasadili velké úsilí k tomu, aby mohli mít opravenou modlitebnu, což se jim podařilo. Už v úterý jsme se o tom mohli všichni přesvědčit. Ve čtvrtek nám byla představena Starokatolická církev. Vznikla jako reakce na dogmatická vyhlášení Prvního vatikánského koncilu. V Brně je to malé společenství asi deseti lidí. Jinak působí především v Německu, Holandsku, Švýcarsku a Polsku. Je zajímavé, že i tak malé společenství funguje a žije. V pátek jsme opět slyšeli o ČCE a v sobotu o Apoštolské církvi. Kořeny jejího brněnského sboru sahají do poloviny padesátých let minulého století, kdy se z Těšínska šířilo letniční hnutí, kladoucí důraz na Ducha svatého. Br. Titěrou a br. Tětivou z BJB bylo toto hnutí akceptováno, ale od jara 1967 se skupinka asi patnácti lidí začala scházet samostatně, i když nebyli za totality uznáváni a museli se setkávat v ilegalitě. V sedmdesátých letech se přemístili na ulici Životského a v únoru 1989 byla církev zakládající konferencí legalizována. V roce 1992 prošla krizí, koncem devadesátých let se značná část sboru oddělila, někteří se poztráceli. Nyní je sbor stabilizován. V nedělním shromáždění 14. ledna jsme slyšeli z úst br. vikáře Škarvana kázání na text z Jeremiáše 62,1-5 a z Janova evangelia 2,1-12 o svatbě v Káně Galilejské. Samota působí destruktivně. Pomocí příkladu svatby, ženicha a nevěsty jsme si přiblížili své očekávání příchodu Pána Ježíše. Už nejsme a nebudeme nikdy osamělí. Na večírku se tutéž neděli katolický kněz Václav Slouk, brněnský děkan, v krátkém slovu znovu dotkl tématu svatby v Káně Galilejské a zajímavě vyzdvihl poslušnost služebníků, kteří na příkaz Pána Ježíše nosili vodu, později proměněnou ve víno, do štoudví. Také i my máme v životě nosit vodu, i když nevíme, co bude dál. Ale má nás posilovat důvěra v Boží pomoc. Ve středu 17. ledna započal br. kaz. Asszonyi nový cyklus kázání, týkající se Bible. Slyšeli jsme o autorství a o týden později 24. ledna o věrohodnosti Bible. Pisatelé byli lidé vedení Duchem svatým, veškeré Písmo tudíž pochází z Božího Ducha. Cyklus bude pokračovat dalšími tématy: Bible a její překlady, Bible a postoj k ní, Bible a cesta k její zvěsti. 19. ledna 2007 jsme se rozloučili s bratrem PhMr. Věroslavem Doležalem. Smuteční rozloučení byla jedna velká slavnost. Shromáždění bylo plné smutečních hostů; všichni jsme na br. Doležala s láskou vzpomínali a přáli jsme pozůstalým potěšení od Pána Boha. V nedělním shromáždění 21. ledna, které vedl br. kaz. Stanislav Heczko, se kázáním prolínala myšlenka diakonie, o které potom následně na večírku mluvila sestra Zuzana Filipková ze Slezské diakonie. Přiblížila nám zajímavým způsobem její činnost (práci s postiženými dětmi, starými lidmi, romskou společností a rodinami s adoptovanými dětmi). Dále zdůraznila, že se nejedná pouze o pomoc fyzickou, ale také o duchovní povzbuzení. Jsme vděčni za každou práci na vinici Boží. Naším úkolem je myslet na modlitbách na lidi, kteří této práci věnují svůj život. Anna Štiglerová 4 KOMPAS ÚNOR 2007/ KOMPAS ÚNOR 2007 / 5

4 VÝHLEDY Milí bratři a sestry, letošní zima nám připomněla, že jsou věci, které my lidé nemůžeme naplánovat. Můžeme jen čekat, zdali se naplní nebo ne. V programu sboru jsme si vědomi toho, že je potřebná pečlivá příprava. Zároveň čekáme, že (a jak) si Pán Bůh to, co připravujeme, použije. Podívejme se na to, co nás čeká v únorových dnech. Misijní biblická hodina Ve středu 7. února 2007 budeme v cyklu Kdo byl a je Pán Ježíš Kristus? přemýšlet nad soudním procesem, kterým prošel Pán Ježíš před svým ukřižováním, a to pod názvem: Jak a proč byl souzen, odsouzen a zabit? Podnadpis: Kdo a proč jej vlastně odsoudil? Židé? Římané? Je utrpení a smrt Ježíše Krista důvodem k antisemitismu? Co s tím máme máme-li vůbec společného my? Máme-li koho, pozvěme. Biblické hodiny V biblických hodinách poslouží bratr Slavoj Matulík (14. února v čase jarních prázdnin) a zbývající dvě biblické hodiny se budeme věnovat pohledu na Bibli: Postoj k Bibli v křesťanstvu Bible je jedna, ale různí křesťané ji vnímají jinak. Jak a proč? Cesta ke zvěsti Bible mapování různých literárních útvarů v Písmu (příběhy, poezie, mudrosloví, apokalyptika, proroctví, podobenství ) a nástin zásad, jak z nich čerpat zvěst. P. S. Veškerá kázání kazatele Jana Asszonyi je možno si objednat v tištěné do života sboru v únoru podobě u bratra Jiřího Packa v knihkupectví (tam také budou k vyzvednutí). Biblické hodiny O Bibli jsou k dispozici na sborovém webu: ve složce Dokumenty. Svatba V sobotu 24. února 2007 budou v naší modlitebně oddáni sestra Kateřina Danielová a bratr Pavel Dvořák. Oddávajícím bude kazatel Petr Kučera. Máme příležitost zúčastnit se svatebního shromáždění a modlit se za snoubence a jejich manželství. Návštěva Teen Challenge V neděli 25. února 2007 budou při dopoledním shromáždění našimi hosty bratři z křesťanské organizace Teen Challenge, která se snaží pomoci lidem v různých závislostech. Uslyšíme svědectví ze života i zvěstování Božího slova. Sbírka, která v tuto neděli proběhne, bude určena na podporu této služby. Jarní prázdniny V týdnu od 12. do 18. února 2007 budou v Brně jarní prázdniny. Národní týden manželství Týden února 2007 je v ČR poprvé vyhlášen Národním týdnem manželství. V oficiální informaci k tomuto týdnu čteme (celý text dostupný na webu Partnery NTM jsou Síť Mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, 3. část poštol Jakub říká: Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke Azlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt (Jk 1,13-15). Samému Bohu sláva Klub dvojčat a vícerčat, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Ekumenická rada církví a Česká evangelikální aliance. NTM bude slavnostně zahájen 12. února v hodin tiskovou konferencí v Senátu ČR pod záštitou senátora Mgr. Martina Mejstříka. Na tiskové konferenci promluví zástupci senátu, akademické obce, neziskových organizací, Asociace manželských a rodinných poradců a církví. Jedním z hostů bude také Richard Kane, zakladatel NTM ve Velké Británii. Myšlenka týdne manželství je jednoduchá, říká Petr Činčala, iniciátor NTM v ČR Lidem jako vy nebo já nedělá problémy naplnit svůj diář nejrůznějšími aktivitami, ale jak často si uděláme čas na to, abychom se zastavili a přemýšleli o vztazích, které většinou dávají smysl všem dalším oblastem našeho života? Jen málokdy. Proto chce být národní týden manželství výzvou všem manželským párům, aby si připomněly, že na tajemství dobrého manželství není nic tajného jde o to, zda nám na něm záleží, jestli umíme komunikovat, odpouštět a budovat se svým partnerem skutečné intimní přátelství. POKUŠENÍ A POKUŠITEL Jan Asszonyi PĚSTOVÁNÍ DUCHOVNÍHO ŽIVOTA Ve zkouškách a v pokušeních ŽIVOTAVe zkouškách a v pokušeních Staří mniši měli mnoho zkušeností s pokušeními. Vnímali je v souvislosti s teologickou naukou o démonech (tzv. démonologií). Za pokušeními viděli působení démonů. Nešlo jim přitom snad k našemu překvapení v prvé řadě o definici, která by si nárokovala přesnou znalost jejich podstaty (kdo jsou a jak 6 KOMPAS ÚNOR 2007/ KOMPAS ÚNOR 2007 / 7

5 vypadají). Soustředili se na jejich techniky (jak a kdy působí). Vyhnuli se tak nebezpečí planého mudrování. V boji s démony jim šlo o všední zápas se zlem, o správné chování při útocích a v pokušeních. Chtěli vědět, jak zacházet se zlem v nás. Je přirozené, že velice pečlivě sledovali, kdy, za jakých okolností a kde se jaká pokušení objevují. Byli velice dobrými a poctivými pozorovateli života, svých vlastních lidských hnutí (vášní), myšlenek, vzpomínek, fantazií či snů. Formulovali nauku o osmi neřestech, k nimž směřovala pokušení: obžerství, smilstvo, hrabivost, smutek, hněv, lenost (acedie), slavomam a pýcha. Není divu, že při znalosti pokušení a způsobů pokoušení byli lépe připraveni na boj s nimi a pokušitelem, kterého za nimi viděli. V Novém zákoně se dvakrát setkáváme s pojmenováním pokušitel Mt 4,3 & 1Te 3,5: Tu přistoupil pokušitel a řekl mu (Pánu Ježíši): Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. & A tak když jsem to již déle nemohl vydržet, poslal jsem Timotea, abych poznal vaši víru, zdali vás snad pokušitel nesvedl, takže by naše námaha vyšla naprázdno. Přidáme-li k těmto dvěma situacím ještě příběh pokušení Adama a Evy z ráje (1M 3), pak to, co je v centru pozornosti, opět není ani tak pokušitel, jako rafinovaná a vychytralá technika, kterou používá a cíl, ke kterému jeho úsilí směřuje (svedení, odpadnutí od Pána Boha a důvěry v něho). Techniky, kterých jsme svědky v Písmu, jsou ve svém principu stejné dodnes. Možná mají jinou výslednou podobu, ale útočí vždy na stejnou lidskou žádostivost. Zdá se mi, že o pokušeních se dnes již moc nemluví. Skoro jako bychom si s nimi už věděli rady a nebo se jich tolik nebáli. Apoštol Pavel v listu Galatským (6,1) mluví o tom, že je možné upadnout do nějakého provinění (ČEP). Kraličtí velice pěkně mluví o zachvácení. Naše případná duchovní laxnost vůči pokušení a pokušiteli může vést do náhlého uchvácení v nějakém pádu. Nevím, ale snad nebude od věci se u některých z pokušení na stránkách našeho sborového časopisu ještě zastavit. Na závěr rada: Modlete se, abyste neupadli do pokušení (Mt 26,41). Tak to pověděl Pán Ježíš. P. S. Velice doporučuji dvě knížečky, které se zabývají touto tematikou (obě jsou k sehnání v našem knihkupectví): Grün, A.: Jak zacházet se zlým. KaN 2003 Wons, K.: Pokušení jak jim čelit. KaN 2005 Připravil Jan Asszonyi. BLAHOPŘEJEME Kéž pomáhá tobě, kéž ti Všemohoucí žehná shora hojným požehnáním nebes. 1. Mojžíšova 49,25 Kdy Komu v měsíci únoru Proč 81 let 82 let sedmdesátiny 92 let 89 let ZE ŽIVOTA nedělní besídky oncem ledna uzavřela ne- Kdělní škola první pololetí, a tím i příběhy ze Starého zákona. Poslední lednovou neděli bylo opakování, které je vždy dětmi přijímáno s těžkým vzdycháním. Přes veškeré protesty jsme si přece jen připomenuli všechny příběhy, které provázely podzim a zimu o době soudců, o věrném Samuelovi, tragický běh Saulova života, oblíbený akční příběh o Davidovi a Goliášovi a další. Na závěr opakování dostalo každé přítomné dítě vysvědčení, kde kolonka prospěch obsahovala verš z 2Tm 3,14-15 a v kolonce chování verš 1J 2,12 a 1Tes 4,1b Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro Jeho jméno. Žijte tak, abyste se líbily Bohu. No, a jaké máme vysvědčení my dospělí...? David Fajfr 8 KOMPAS ÚNOR 2007/ KOMPAS ÚNOR 2007 / 9

6 1 2 0 OTÁZEK pro bratra Václava Slouka S bratrem Václavem Sloukem jsme se mohli setkat v září při ekumenickém shromáždění v kostele Církve československé husitské na Botanické ulici. A další setkání na sebe nenechalo dlouho čekat. Tentokrát to bylo při jednom z lednových nedělních večírků. Při této příležitosti nám odpověděl na několik otázek. Jste děkanem v Římskokatolické církvi. Jaké místo má tento titul v její hierarchii? Základní jednotkou katolické církve je diecéze, v jejímž čele stojí biskup. Diecéze je rozdělena na děkanství v čele s děkanem. Ten je správcem děkanství, není ale nadřízeným farářů. Farářovi je nadřízený biskup. Když chce však biskup něco farářům sdělit, svolá si děkany a jejich prostřednictvím informuje faráře. Funguje to i opačně: když farář chce něco od biskupa, obrací se na svého děkana. V Brně je jedno děkanství, pouze farnost kolem katedrály je považována za samostatné děkanství. Než jste se stal děkanem, působil jste jako kněz. Kde? Začínal jsem jako kaplan u sv. Jakuba. Potom jsem byl v Olomouci vicerektorem kněžského semináře, to znamená pomocníkem rektora hlavně pro hmotné věci, pak sekretářem České biskupské konference v Praze, spirituálem v Teologickém konviktu v Litoměřicích, což je v podstatě nultý ročník kněžského semináře, a z Litoměřic jsem se znovu vrátil ke sv. Jakubovi U svatého Jakuba je tedy sídlo brněnského děkanství? Ano. Historicky jsou v Brně dva hlavní kostely Petrov a sv. Jakub. U jednoho sídlí biskupství, u druhého děkanství. V čem spočívá vaše nynější služba? Jsem farářem starám se o farnost u sv. Jakuba po stránce duchovní i hmotné, a děkanem spravuji děkanství. Ve farnosti je to péče o laiky, v děkanství o kněze. Jsem také členem kapituly, z čehož vyplývá, že při určitých příležitostech zastupuji biskupa. Co považujete na službě duchovního za nejtěžší? V dnešní době asi být skutečně duchovní. Ne proto, že by mě to nebavilo, ale proto, že těch světských starostí je tolik, že na to opravdu duchovní zbývá málo času. A z čeho máte největší radost? Několik posledních let míváme o Velikonocích křest poměrně velkého počtu dospělých, letos to bude dvanáct, což se mi zdá být úžasné. Nevím, čím jsme si to zasloužili. Jaké otázky dnes z vašeho pohledu nejvíce zaměstnávají katolickou církev? Naplňovat své poslání v dnešní době, přinášet evangelium dnešním lidem. Máme spoustu různých institucí, které jsou možná už zastaralé. Na druhé straně možná chybí některé instituce, které by dnešní doba potřebovala. Jak často máte možnost mluvit v protestantských církvích? Málo. Kázání jsem měl naposled tady u vás, a to už je několik let. Ke které nekatolické církvi máte nejblíže? Nejblíž mám k Církvi československé husitské, protože moje babička byla její členkou. Někdy říkám, že ve mně koluje čtvrtina krve této církve. Jinak Církev bratrská je mi velmi blízká, protože na besedu jsem byl zatím pozván pouze k vám, za totality jsem sem chodil na přednášky docenta Jaro Křivohlavého a za svého přítele považuji Jiřího Lukla. Jak si představujete ekumenu? Kam by až mělo jít sjednocování? Kam až to půjde. Nedělal bych hranice, že dál už to nejde. Myslím si, že existují důležité věci, o které se máme snažit poznávání a uznávání své církve a ostatních církví. Co ale můžeme již dnes dělat společně, to dělejme. Děkujeme za rozhovor. Ptala se Lenka Broklová. 10 KOMPAS ÚNOR 2007/ KOMPAS ÚNOR 2007 / 11

7 VZPOMÍNKA na bratra Věroslava Doležala ratr se narodil 7. října 1927 a dětství prožil se svými rodiči Bv domku ve Starém Lískovci. V době druhé světové války studoval na gymnáziu a po válce na vysoké škole. Vystudoval farmacii, ale tomuto oboru se takřka nevěnoval. Zajímaly jej léčivé rostliny, ale práci dostal na umístěnku ve Zlíně v potravinářské laboratoři, kam určitou dobu dojížděl. V té době byl již ženatý s manželkou Ludmilou a také se jim narodila dcera. Proto začal hledat práci v Brně. S nadšením objevil zkušební zemědělský ústav, ve kterém probíhalo zkoumání vlastností léčivých rostlin, rozbory nejrůznějších plodin a výběr nejlepších odrůd. Této práci zasvětil zhruba čtyřicet let života. Nacházel nové postupy, prosazoval a zařizoval nové tech-nologie a nové laboratoře. Ve svém obo-ru byl státem uznávaným odborníkem, který práci nevzdával, i když musel často překonávat mnohé obtíže či nepocho-pení. Kromě svého povolání miloval svou zahradu, které zasvětil téměř všechen zbývající čas. Pěstoval každoročně již od časného jara ve skleníku a potom i venku široký sortiment zeleniny. Měl rád také květiny, obzvláště skalničky. V každé práci, kterou konal, se projevovala jeho důkladnost, pečlivost, přesnost a zodpovědnost. Protože byl člověkem vnímavým a přemýšlivým, zajímal jej i svět neviditelný, o kterém byl přesvědčen, že existuje. Tak začalo jeho hledání duchovního rozměru života, které ho jednoho dne přivedlo do míst, kde věděl, že existovalo knihkupectví, v němž lze koupit Bibli. Místo knihkupectví však našel prodejnu textilu, ale v průjezdu paní, jíž se odvážil na její otázku, zda něco hledá, vyslovit své přání. Byla to sestra Urbanová a za chvíli odcházel s Biblí a pozváním do shromáždění. Trvalo však ještě celý rok, než skutečně přijal i s manželkou další pozvání, a to svého kolegy, bratra Milana Vody do téhož shromáždění. Poprvé přišel na Hody lásky v roce 1974 a Boží slovo i společenství bratří a sester na něj silně zapůsobily. Prožil obrácení, odpuštění i radost z Ducha svatého. Bratr se pak velmi aktivně účastnil nejrůznější sborové práce od natírání přes práci zednickou a vydatně pomáhal při úpravách naší modlitebny i sborového domu na Valašsku. V době, kdy vznikl v našem sboru pastorační odbor, byl jeho pracovníkem a ve sboru má své duchovní děti. Víra byla nedílnou součástí jeho života a velmi rád vedl duchovní rozhovory s mnohými bratry, na které později často vzpomínal. Patřili mezi ně hlavně bratr kazatel Urban, Chromčák, bratr Maláč, Brůžek a na Valašsku také Mrázkovi a Škrobákovi. Bratr byl stále velmi vitální, až do počátku loňského léta, kdy se u něj začalo projevovat zhoubné, neléčitelné onemocnění. Teprve po čtyřech měsících, v nichž prošel ohněm velkých bolestí, se podařilo tyto bolesti potlačit díky intenzivní hospicové péči v Rajhradě, kde pobýval posledních padesát šest dní svého života. Zemřel 15. ledna v přítomnosti svých nejbližších. PŘEDSTAVUJEME nové členy sboru Alice Zachariášová Jmenuji se Alice Zachariášová, ale říkají mi Alík. Vzhledem k tomu, že mé svědectví bylo uveřejněno už v některém z dřívějších Kompasů, budu se věnovat opravdu spíše jen tomu představování. Vyrůstám v křesťanské rodině Zachariášů a už od besídky navštěvuji také náš sbor. Také jsem prošla malým a velkým dorostem, kde se nyní zaučuji jako kmet. Mám tři sestry: Ivanku (23), Hanďulu (20) a Beťu (5) (takhle jim říkám já, jinak se jmenují Iva, Hana a Alžběta). Svůj věk záměrně neuvádím, protože je mi o dost méně než ve skutečnosti (a někteří říkají, že se tak prý i chovám). Co se mého vzdělání týče, 12 KOMPAS ÚNOR 2007/ KOMPAS ÚNOR 2007 / 13

8 nemám sice pocit, že bych toho moc věděla, nicméně se mi už podařilo úspěšně absolvovat základní školu a střední zdravotnickou školu, obor oční technik (to je ten, co dělá brýle ). A nyní se snažím prvním rokem studovat na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (což paradoxně nemá s optikou nic společného). Sem jsem se dostala díky své hlavní náplni volného času, kterou je atletika, konkrétně zaměření na běh na střední a dlouhé Pokračování příště. tratě (800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m...maraton ne!!!). Tomu se věnuji teď už pátým rokem. Není to však zdaleka jediný můj zájem. Mimo jiné taky ráda lezu po stromech, šiju, čtu a kreslím komiksy, sbírám nožíky a další věci. Pokud by se chtěl někdo náhodou zeptat na další podrobnosti, ráda zodpovím. Na závěr bych dodala snad už jen to, že jsem moc ráda, že mohu být právě v tomhle brněnském sboru. Moc se mi tu mezi vámi líbí. Děkuji :-) Alice Zachariášová TROCHA HUMORU Alice Zachariášová Z KÁZÁNÍ br. Jana Asszonyi při ekumenické bohoslužbě 23. ledna 2007 v kostele sv. Jakuba Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Žalm 23 (kp) yslím, že byť nemáme zkušenosti s pastevectvím, stojí Mza to naslouchat pastýřům a jejich zkušenostem. Vždyť král David psal 23. žalm jako zkušený pastýř. Před patnácti lety jsem od svých přátel dostal knížečku, v níž je výklad tohoto žalmu. Zvláštní je na ní skutečnost, že ji napsal skotský kazatel, který strávil dvanáct let 1 ve skotských horách jako pastýř ovcí. Kdo zná lépe ovce a jejich potřeby než pastýř? Kdo zná lépe člověka a jeho potřeby než jeho Stvořitel? On ví velice dobře, co všechno my lidé potřebujeme, a ví také, kde své hluboké potřeby můžeme uspokojit. O jedné z nich čteme ve 2. verši 23. žalmu. Kralický překlad Bible pro mnohé evangelické věřící stále ještě záležitost srdce toto místo nepřekládá příliš přesně. Ano, jde o zelené pastvy, ale na těchto pastvách nalézají ovce především ne pastvu, nýbrž odpočinek: Dopřává mi odpočívat na 2 travnatých nivách (ČEP ) Pokud bychom chtěli ještě přesněji vystihnout Davidovo vyznání, pak by vypadalo asi takto: Hospodin mě zastavuje a nutí, abych odpočinul (dosl. lehnul si ) na travnatých pastvinách. Jednou ze základních potřeb člověka je odpočinek, zastavení se v běhu života. Douglas MacMillan onen skotský pastýř ovcí a kazatel ze své zkušenosti ví, že jednou z nejtěžších věcí u ovcí je přinutit je, aby si lehly (a odpočinuly). Vyjmenovává čtyři věci, které ovcím brání v tom, aby ulehly a odpočinuly si. Je to: Strach ovce, která má strach, si nikdy nelehne. Vždy je připravena k akci, k útěku. Aby si lehla, musí se cítit v bezpečí. Podobně je tomu s člověkem vskutku může odpočinout, pokud se cítí v bezpečí. Neklid uvnitř stáda ve stádu jsou ovce, které mají tendenci tropit neplechu. Pokud nějaká ovce vyvolává ve stádu napětí, ovce si nelehnou. Pastýř musí zjednat klid a pořádek, umravnit ovci vnášející neklid. Hmyz ovce jsou velice choulostivé na ta malinkatá a život otravující 14 KOMPAS ÚNOR 2007/ KOMPAS ÚNOR 2007 / 15

9 stvoření, jako jsou mouchy a komáři. V některých případech jsou pro ovce dokonce životu nebezpečná. Proto je ovce potřeba chránit před hmyzem. Hlad ovce, která má hlad, si nelehne. Potřebuje nasytit. Proto je jí dopřán odpočinek na travnatých místech. Pán Ježíš Kristus, Boží syn a pastýř sestoupil na tuto zem, aby z nás sňal všechny obavy a strach. Pečuje o nás uprostřed neklidu. Ví, že býváme obklopeni všelijakými drobnostmi, které nás obtěžují jako hmyz. A ví, že potřebujeme nasytit. Proto také přišel, aby nasytil. Především hladové duše, a a to odpuštěním, láskou, vírou a nadějí. To je občerstvující orosená tráva na Božích pastvinách. Oddáváme-li se péči pastýře, pak se snad nebudeme bránit odpočinku, který tolik potřebuje naše tělo i naše duše. A 23. žalm se stane také naším radostným vyznáním. 1 MacMillan, J. D., The Lord Our Shepherd, Evangelical Press of Wales, Český ekumenický překlad ZE ŽIVOTA dorostu a pátečníků e dnech 12. a 13. ledna se v našem sboru konal Vjiž 2. ročník víkendu deskových her. Účastníci byli hlavně z řad mladší mládeže a staršího dorostu. Hrály se známé hry typu Osadníci, méně známé, například Dračí hrad, a byly zde i hry naprosto neznámé. Tudíž byl výběr opravdu velký. Kdo zrovna nehrál, tak se mohl občerstvit či si s někým v klidu popovídat. Aby nezakrnělo naše pohybové ústrojí, tak jsme se v sobotu vyběhali na Špilberku. Jsem rád, že jsem mohl být přítomen. Jan Rous Jan Asszonyi Víkend deskových her 16 KOMPAS ÚNOR 2007/ CESTA NA UKRAJINU Z deníku Zababy KOMPAS ÚNOR 2007 / ěkuji všem za modlitby, které nás provázely. Cesta nebyla Djednoduchá a tak jiskřivě rozjásaná jako cesty minulé. Vlastní náplní cesty bylo osobně předat dárky a finanční obnos. Ten se podařilo dobře rozdělit do šesti sborů v nejchudší, Rachovské oblasti. Každý sbor dostal 470 USD jako příspěvek na pomoc potřebným, zejména nemocným a starým. Horší to bylo s dárky. Ty jsou zavřeny v celním skladu. K dárkům vystavují ukrajinské úřady vyjádření komise pro humanitární pomoc, a to do té doby z Kyjeva na místo rozclení nedošlo, byť darovací smlouva byla sestrou Čeňkovičovou poslána dříve než vloni. Z dárků jsme zachránili asi 150 krabic, které jsme rozdali dle svého nejlepšího svědomí vdovám a dětem v Jasinje, nejchudším sboru, a v Kosivskoj Poljaně, což je sbor, se kterým máme nejdůvěrnější styky. Zapečetěné dárky nepůjdou do Rachovské oblasti, ale do internátů a mukačevských domovů důchodců. Po stránce vztahové jsme postoupili mnohem dál, udělali jsme další krůčky k realizaci adopce na dálku, uvědomili si problematičnost takové pomoci (komu pomoci a komu ne závist). Vděčnost za pomoc byla u obdarovaných velká. Všichni moc děkují a velmi si váží toho, že na ně někdo v jejich bývalé vlasti myslí. Brněnský sbor velmi pečlivě připravoval dárky. Měl jsem tu čest a radost osobně předávat část vašich dárků vdovám v kopcích kolem Kobylevskoj Poljany. Pro zajímavost a doplnění předávám pár osobních zážitků, které jsem si psal přímo na Ukrajině právě při této cestě za vdovami: 5. ledna 2007, ráno Ráno jsme vstali trochu později. Vyrazil jsem na kopec, ještě trochu za tmy. Kopec nad Pavlujukovými už znám dost dobře. Poznám i některé cesty. Kluci spali, a tak jsem se dal do počítání peněz, rozdělování do obálek a sepisování smlouvy. Rozdělili jsme peníze po 470 USD, což je hodnota zhruba dvou a půl průměrné výplaty či čtyř důchodů. Tyto peníze vybraly sbory a budou použity pro staré lidi. Peníze mezi lidi rozdělily místní sbory, konkrétně staršovstva, po modlitbách a zvážení. Potom napíší komu a proč peníze dala či co za ně pro staré lidi nakoupila. Zdá se nám to v těchto poměrech nejadresnější. Důchod je už lepší, pohybuje se kolem sta dolarů a lidé jsou skromní. Maximum si vypěstují, v horách topí dřevem. Docela upřímně se ptávám, kdo je šťastnější. Zda důchodce, který zde chodí ve špatném oblečení, koupající se v plechovém lavoru, starající se o kočky, slepice, prase a zahradu s brambory a fazolemi či důchodce v dlouhých chodbách domovů důchodců hotelového typu. Nevím. Mám pocit, že zdejší chudí touží po lepším a přitom by po měsíci v domově důchodců moc šťastní nebyli. Pokračování příště Petr Kučera 17

10 NOVINKY Z KNIHKUPECTVÍ Knížka chce poskytnout praktickou pomoc při práci v církvi všem, kteří se na této službě podílejí. Na základě mnoha příběhů kněží, farářů a kazatelů přináší autor pohled na příčiny problémů ve sborech. Návrat domů 140 Kč Britský autor přináší pohled nejen na tu stranu smrti, kterou známe umírání a zmar, ale dává nahlédnout i za oponu smrti. Autor přináší hluboké zamyšlení nad smyslem života i útěchu a naději pro ty, kteří ztratili někoho blízkého. Návrat domů 211 Kč Bratr profesor Křivohlavý uvádí příběhy lidí, kteří poznali, jakým obohacením jejich života je vděčnost. Karmelitánské nakladatelství 109 Kč Střední věk v sobě skrývá šanci nalézt nový smysl svého bytí. Tato fáze života je rozhodujícím úsekem naší víry. Rozhodujeme se, zda Boha potřebujeme, abychom svůj život obohatili a byli schopni seberealizace, nebo jsme-li připraveni ve víře odevzdat Bohu sebe i svůj život. Karmelitánské nakladatelství 75 Kč Na vaši návštěvu se těší knihkupec Jiří Pacek. Pátečníci / pátek Programy se inspirují TV křesťanským magazínem EXIT : 9. 2.: : : Starší mládež / pondělí : : : : Klub maminek / čtvrtek 9.30 Večírky / neděle : : : : 18 KOMPAS ÚNOR 2007/ KOMPAS ÚNOR 2007 / 19

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Používá se pro pogratulování novomanželům Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Používá se pro pogratulování novomanželům

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 11/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, v říjnu v našem sboru proběhly dvě mimořádné víkendové akce. První z nich byl poloviční víkend pro muže nazvaný Muži

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha.. OPAKOVÁNÍ A 1. Popisem rodokmenů se zabývá 2. Dcera sestry mé matky je moje. 3. Manželka mého bratra je moje. 4. Manžel dcery je 5. Napiš 4 možnosti, kterými může probíhat náhradní rodinná výchova nezletilých

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více