NA SNĚHU (vloni) MSÍ ĚC MLÁDEŽ. ve sboru CB Kounicova. Vzpomínka na bratra Doležala 10 otázek (děkan Václav Slouk) Program na únor 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA SNĚHU (vloni) MSÍ ĚC 2 2007 MLÁDEŽ. ve sboru CB Kounicova. Vzpomínka na bratra Doležala 10 otázek (děkan Václav Slouk) Program na únor 2007"

Transkript

1 MSÍ ĚC 4. 2.: : : : pravidelně každou středu v : : : : ÚNOR Biblické a modlitební hodiny ve sboru CB Kounicova Pravidelné nedělní pobožnosti KOMPAS Sborový list Církve bratrské v Brně, Kounicova MLÁDEŽ NA SNĚHU (vloni) Stanice Bohumilice: neděle 9.30 Blansko: neděle : : : : Členské shromáždění bude 18. března Vzpomínka na bratra Doležala 10 otázek (děkan Václav Slouk) Program na únor 2007

2 Obsah / únor Stalo se / Anna Štiglerová 6 7 Pěstování duchovního života / Jan Asszonyi 9 Blahopřejeme v měsíci únoru 9 Ze života besídky / David Fajfr otázek / Václav Slouk 12 Píseň / Tomáš Veselý Úvodník / Martin Raus Výhledy / Jan Asszonyi Vzpomínka na br. Věroslava Doležala 13 Představujeme nové členy sboru 14 Trocha humoru / Alice Zachariášová 15 Z kázání /Jan Asszonyi 16 Ze života dorostu a pátečníků 17 Cesta na Ukrajinu / Petr Kučera 18 Novinky z knihkupectví / Jiří Pacek 19 Programy / pátečníci / starší mládež / klub maminek / večírky 20 Měsíc únor ve sboru /Alice Zachariášová Písně pozapomenuté ALEPH Blahoslavení spravedliví Kteří plní svatý zákon Boží Kteří Boha srdcem svým hledají Chodí stále po cestách Jeho Také i já za Tebou jít stále chci Oslavovat a chválit Tě budu v upřímnosti Oslavovat, že Ty jsi spasení mé A zákon Tvůj že je spravedlivý Oslavovat a chválit Tě budu v upřímnosti Oslavovat, že Ty jsi spasení mé Napsal Tomáš Veselý, zpívala skupina Signum temporis. KOMPAS ento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným, chce se parafrázovat výrok klasika. Sluníčko příjemně Thřeje, po sněhu ani památky, u sousedů rozkvétají sněženky, ba i krokusy vypadají, že brzy rozkvetou. V krmítku se sýkorky objeví jen občas, neboť ještě asi mají něco lepšího. Člověk neví, jestli ještě neskončil podzim, nebo už začíná jaro chce se nekřesťansky říci, že si z nás matka příroda dělá legraci. Nebo že by snad globální oteplování nabíralo na síle? Pravda co jsme nestihli na podzim, můžeme ještě dohnat. Kdo nestihl porýt zahrádku, má pro to teď ideální podmínky. Je potřeba natřít před zimou okna? Nic nám nebrání. I střechu lze ještě vyspravit. Teď je na to stále vhodný čas. Jakže to napsal kdysi Kazatel? Všeliká věc má jistý čas, a každé předsevzetí pod nebem svou chvíli. Jest čas rození i čas umírání, čas sázení a čas vykopání, což vsazeno bývá Jako by nám ale současné lednové počasí chtělo říci, že někdy je to i jinak. Už má být zazimováno, zahrádky zryté, dřevo na topení naštípané a KOMPAS ÚNOR 2007 / ÚVODNÍK Čas zimy srovnané pod okny, okna ucpaná mechem. Už má být pozdě něco dohánět, protože je čas zimní. A přesto není. Jakže tomu říkáme? Čas milosti ještě trvá. Tak je tomu nejenom s letošní zimou, ale v mnohém i s našimi životy. Ještě máme čas, ale zima prý i letos přijde. Možná, že až budete na počátku února číst tyto řádky, bude už jarní počasí minulostí. (Na druhé straně má ale i zima svůj půvab. Dětem a nejenom jim se už stýská po saních, lyžích, pořádné klouzačce, po sněhu za límcem a jiných zimních radovánkách.) Jednu z lednových nedělí jsme mohli slyšet čtení z evangelia o svatbě v Káně Galilejské: Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: Už nemají víno. Ježíš jí řekl: Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina. Ještě nenastal můj čas opět jakoby připomínka slov Kazatelových: Všeliká věc má jistý čas Ježíšův čas ještě nenastal, ale přesto, čas-nečas, voda se nakonec mění ve víno a svatební veselí může pokračovat. Dobře bylo na svatbě v Káně. Všeliká věc má svůj čas a jakže to pokračuje o pár veršů dál ten známý oddíl o čase z knihy Kazatel? On (Bůh) všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. A tak, čas-nečas, radujme se a konejme dobro. K tomu je jistě čas příhodný. Martin Raus 3

3 STALO SE očima sestry Aničky Štiglerové Měsíc leden začátek nového roku, vstup do neznáma rvní den v měsíci začal dopoledním shromážděním v 10 hodin. Bylo to jásavé slavnostní Pshromáždění, ve kterém jsme byli zváni k životu v Boží blízkosti. Den ve Tvých nádvořích je lepší než jinde tisíc, raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat ve stanech svévolnosti (Žalm 84). Při zpěvu našich skupinek Nikodém, E corde, pěveckého sboru i dorostenců, kteří se vrátili z hor, jsme se cítili šťastni a vděčni, že můžeme takto zahajovat budoucí rok. V dopoledním shromáždění v neděli 7. ledna kázal br. kazatel Asszonyi na slovo, které bylo pro náš sbor vybráno do roku 2007, a to z Jeremiáše 30,11: Já s tebou jsem, abych Tě vysvobodil. Slyšeli jsme slova potěšení o Boží přítomnosti i pro budoucnost. Jsme vděčni za tuto nezaslouženou milost. Tutéž neděli začal modlitební alianční týden. Zvláštností letošních setkání bylo představování jednotlivých církví a také pokračování v rozhovorech po shromáždění při kávě a čaji, kde se mohli věřící z jednotlivých denominací sblížit a sdílet s druhými. První večerní shromáždění aliančního týdne se konalo na Opletalově ulici a CČSH nám představila farářka Eva Matějková. Na pondělním setkání mluvil o sboru CB-Královo Pole bratr Luboš Raus. Se zájmem jsme sledovali úsilí bratří a sester postavit si novou modlitebnu a obdivovali jsme jejich obětavost, Boží pomoc i divy, které přicházely v pravý čas. Příznivé počasí vydrželo až do zhotovení střechy a dokončení topení. Královopolští jsou vděčni za každou pomoc a především stojí o modlitební podporu pro svou práci. V úterý jsme slyšeli o ČCE a ve středu představoval BJB br. Smilek. Poděkoval také našemu sboru i sboru CČSH na Botanické ulici za pomoc a poskytnutí možnosti shromažďování se při jejich přestavbě sborového domu. Sdílel se s námi s radostí, že všichni členové nasadili velké úsilí k tomu, aby mohli mít opravenou modlitebnu, což se jim podařilo. Už v úterý jsme se o tom mohli všichni přesvědčit. Ve čtvrtek nám byla představena Starokatolická církev. Vznikla jako reakce na dogmatická vyhlášení Prvního vatikánského koncilu. V Brně je to malé společenství asi deseti lidí. Jinak působí především v Německu, Holandsku, Švýcarsku a Polsku. Je zajímavé, že i tak malé společenství funguje a žije. V pátek jsme opět slyšeli o ČCE a v sobotu o Apoštolské církvi. Kořeny jejího brněnského sboru sahají do poloviny padesátých let minulého století, kdy se z Těšínska šířilo letniční hnutí, kladoucí důraz na Ducha svatého. Br. Titěrou a br. Tětivou z BJB bylo toto hnutí akceptováno, ale od jara 1967 se skupinka asi patnácti lidí začala scházet samostatně, i když nebyli za totality uznáváni a museli se setkávat v ilegalitě. V sedmdesátých letech se přemístili na ulici Životského a v únoru 1989 byla církev zakládající konferencí legalizována. V roce 1992 prošla krizí, koncem devadesátých let se značná část sboru oddělila, někteří se poztráceli. Nyní je sbor stabilizován. V nedělním shromáždění 14. ledna jsme slyšeli z úst br. vikáře Škarvana kázání na text z Jeremiáše 62,1-5 a z Janova evangelia 2,1-12 o svatbě v Káně Galilejské. Samota působí destruktivně. Pomocí příkladu svatby, ženicha a nevěsty jsme si přiblížili své očekávání příchodu Pána Ježíše. Už nejsme a nebudeme nikdy osamělí. Na večírku se tutéž neděli katolický kněz Václav Slouk, brněnský děkan, v krátkém slovu znovu dotkl tématu svatby v Káně Galilejské a zajímavě vyzdvihl poslušnost služebníků, kteří na příkaz Pána Ježíše nosili vodu, později proměněnou ve víno, do štoudví. Také i my máme v životě nosit vodu, i když nevíme, co bude dál. Ale má nás posilovat důvěra v Boží pomoc. Ve středu 17. ledna započal br. kaz. Asszonyi nový cyklus kázání, týkající se Bible. Slyšeli jsme o autorství a o týden později 24. ledna o věrohodnosti Bible. Pisatelé byli lidé vedení Duchem svatým, veškeré Písmo tudíž pochází z Božího Ducha. Cyklus bude pokračovat dalšími tématy: Bible a její překlady, Bible a postoj k ní, Bible a cesta k její zvěsti. 19. ledna 2007 jsme se rozloučili s bratrem PhMr. Věroslavem Doležalem. Smuteční rozloučení byla jedna velká slavnost. Shromáždění bylo plné smutečních hostů; všichni jsme na br. Doležala s láskou vzpomínali a přáli jsme pozůstalým potěšení od Pána Boha. V nedělním shromáždění 21. ledna, které vedl br. kaz. Stanislav Heczko, se kázáním prolínala myšlenka diakonie, o které potom následně na večírku mluvila sestra Zuzana Filipková ze Slezské diakonie. Přiblížila nám zajímavým způsobem její činnost (práci s postiženými dětmi, starými lidmi, romskou společností a rodinami s adoptovanými dětmi). Dále zdůraznila, že se nejedná pouze o pomoc fyzickou, ale také o duchovní povzbuzení. Jsme vděčni za každou práci na vinici Boží. Naším úkolem je myslet na modlitbách na lidi, kteří této práci věnují svůj život. Anna Štiglerová 4 KOMPAS ÚNOR 2007/ KOMPAS ÚNOR 2007 / 5

4 VÝHLEDY Milí bratři a sestry, letošní zima nám připomněla, že jsou věci, které my lidé nemůžeme naplánovat. Můžeme jen čekat, zdali se naplní nebo ne. V programu sboru jsme si vědomi toho, že je potřebná pečlivá příprava. Zároveň čekáme, že (a jak) si Pán Bůh to, co připravujeme, použije. Podívejme se na to, co nás čeká v únorových dnech. Misijní biblická hodina Ve středu 7. února 2007 budeme v cyklu Kdo byl a je Pán Ježíš Kristus? přemýšlet nad soudním procesem, kterým prošel Pán Ježíš před svým ukřižováním, a to pod názvem: Jak a proč byl souzen, odsouzen a zabit? Podnadpis: Kdo a proč jej vlastně odsoudil? Židé? Římané? Je utrpení a smrt Ježíše Krista důvodem k antisemitismu? Co s tím máme máme-li vůbec společného my? Máme-li koho, pozvěme. Biblické hodiny V biblických hodinách poslouží bratr Slavoj Matulík (14. února v čase jarních prázdnin) a zbývající dvě biblické hodiny se budeme věnovat pohledu na Bibli: Postoj k Bibli v křesťanstvu Bible je jedna, ale různí křesťané ji vnímají jinak. Jak a proč? Cesta ke zvěsti Bible mapování různých literárních útvarů v Písmu (příběhy, poezie, mudrosloví, apokalyptika, proroctví, podobenství ) a nástin zásad, jak z nich čerpat zvěst. P. S. Veškerá kázání kazatele Jana Asszonyi je možno si objednat v tištěné do života sboru v únoru podobě u bratra Jiřího Packa v knihkupectví (tam také budou k vyzvednutí). Biblické hodiny O Bibli jsou k dispozici na sborovém webu: ve složce Dokumenty. Svatba V sobotu 24. února 2007 budou v naší modlitebně oddáni sestra Kateřina Danielová a bratr Pavel Dvořák. Oddávajícím bude kazatel Petr Kučera. Máme příležitost zúčastnit se svatebního shromáždění a modlit se za snoubence a jejich manželství. Návštěva Teen Challenge V neděli 25. února 2007 budou při dopoledním shromáždění našimi hosty bratři z křesťanské organizace Teen Challenge, která se snaží pomoci lidem v různých závislostech. Uslyšíme svědectví ze života i zvěstování Božího slova. Sbírka, která v tuto neděli proběhne, bude určena na podporu této služby. Jarní prázdniny V týdnu od 12. do 18. února 2007 budou v Brně jarní prázdniny. Národní týden manželství Týden února 2007 je v ČR poprvé vyhlášen Národním týdnem manželství. V oficiální informaci k tomuto týdnu čteme (celý text dostupný na webu Partnery NTM jsou Síť Mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, 3. část poštol Jakub říká: Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke Azlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt (Jk 1,13-15). Samému Bohu sláva Klub dvojčat a vícerčat, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Ekumenická rada církví a Česká evangelikální aliance. NTM bude slavnostně zahájen 12. února v hodin tiskovou konferencí v Senátu ČR pod záštitou senátora Mgr. Martina Mejstříka. Na tiskové konferenci promluví zástupci senátu, akademické obce, neziskových organizací, Asociace manželských a rodinných poradců a církví. Jedním z hostů bude také Richard Kane, zakladatel NTM ve Velké Británii. Myšlenka týdne manželství je jednoduchá, říká Petr Činčala, iniciátor NTM v ČR Lidem jako vy nebo já nedělá problémy naplnit svůj diář nejrůznějšími aktivitami, ale jak často si uděláme čas na to, abychom se zastavili a přemýšleli o vztazích, které většinou dávají smysl všem dalším oblastem našeho života? Jen málokdy. Proto chce být národní týden manželství výzvou všem manželským párům, aby si připomněly, že na tajemství dobrého manželství není nic tajného jde o to, zda nám na něm záleží, jestli umíme komunikovat, odpouštět a budovat se svým partnerem skutečné intimní přátelství. POKUŠENÍ A POKUŠITEL Jan Asszonyi PĚSTOVÁNÍ DUCHOVNÍHO ŽIVOTA Ve zkouškách a v pokušeních ŽIVOTAVe zkouškách a v pokušeních Staří mniši měli mnoho zkušeností s pokušeními. Vnímali je v souvislosti s teologickou naukou o démonech (tzv. démonologií). Za pokušeními viděli působení démonů. Nešlo jim přitom snad k našemu překvapení v prvé řadě o definici, která by si nárokovala přesnou znalost jejich podstaty (kdo jsou a jak 6 KOMPAS ÚNOR 2007/ KOMPAS ÚNOR 2007 / 7

5 vypadají). Soustředili se na jejich techniky (jak a kdy působí). Vyhnuli se tak nebezpečí planého mudrování. V boji s démony jim šlo o všední zápas se zlem, o správné chování při útocích a v pokušeních. Chtěli vědět, jak zacházet se zlem v nás. Je přirozené, že velice pečlivě sledovali, kdy, za jakých okolností a kde se jaká pokušení objevují. Byli velice dobrými a poctivými pozorovateli života, svých vlastních lidských hnutí (vášní), myšlenek, vzpomínek, fantazií či snů. Formulovali nauku o osmi neřestech, k nimž směřovala pokušení: obžerství, smilstvo, hrabivost, smutek, hněv, lenost (acedie), slavomam a pýcha. Není divu, že při znalosti pokušení a způsobů pokoušení byli lépe připraveni na boj s nimi a pokušitelem, kterého za nimi viděli. V Novém zákoně se dvakrát setkáváme s pojmenováním pokušitel Mt 4,3 & 1Te 3,5: Tu přistoupil pokušitel a řekl mu (Pánu Ježíši): Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. & A tak když jsem to již déle nemohl vydržet, poslal jsem Timotea, abych poznal vaši víru, zdali vás snad pokušitel nesvedl, takže by naše námaha vyšla naprázdno. Přidáme-li k těmto dvěma situacím ještě příběh pokušení Adama a Evy z ráje (1M 3), pak to, co je v centru pozornosti, opět není ani tak pokušitel, jako rafinovaná a vychytralá technika, kterou používá a cíl, ke kterému jeho úsilí směřuje (svedení, odpadnutí od Pána Boha a důvěry v něho). Techniky, kterých jsme svědky v Písmu, jsou ve svém principu stejné dodnes. Možná mají jinou výslednou podobu, ale útočí vždy na stejnou lidskou žádostivost. Zdá se mi, že o pokušeních se dnes již moc nemluví. Skoro jako bychom si s nimi už věděli rady a nebo se jich tolik nebáli. Apoštol Pavel v listu Galatským (6,1) mluví o tom, že je možné upadnout do nějakého provinění (ČEP). Kraličtí velice pěkně mluví o zachvácení. Naše případná duchovní laxnost vůči pokušení a pokušiteli může vést do náhlého uchvácení v nějakém pádu. Nevím, ale snad nebude od věci se u některých z pokušení na stránkách našeho sborového časopisu ještě zastavit. Na závěr rada: Modlete se, abyste neupadli do pokušení (Mt 26,41). Tak to pověděl Pán Ježíš. P. S. Velice doporučuji dvě knížečky, které se zabývají touto tematikou (obě jsou k sehnání v našem knihkupectví): Grün, A.: Jak zacházet se zlým. KaN 2003 Wons, K.: Pokušení jak jim čelit. KaN 2005 Připravil Jan Asszonyi. BLAHOPŘEJEME Kéž pomáhá tobě, kéž ti Všemohoucí žehná shora hojným požehnáním nebes. 1. Mojžíšova 49,25 Kdy Komu v měsíci únoru Proč 81 let 82 let sedmdesátiny 92 let 89 let ZE ŽIVOTA nedělní besídky oncem ledna uzavřela ne- Kdělní škola první pololetí, a tím i příběhy ze Starého zákona. Poslední lednovou neděli bylo opakování, které je vždy dětmi přijímáno s těžkým vzdycháním. Přes veškeré protesty jsme si přece jen připomenuli všechny příběhy, které provázely podzim a zimu o době soudců, o věrném Samuelovi, tragický běh Saulova života, oblíbený akční příběh o Davidovi a Goliášovi a další. Na závěr opakování dostalo každé přítomné dítě vysvědčení, kde kolonka prospěch obsahovala verš z 2Tm 3,14-15 a v kolonce chování verš 1J 2,12 a 1Tes 4,1b Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro Jeho jméno. Žijte tak, abyste se líbily Bohu. No, a jaké máme vysvědčení my dospělí...? David Fajfr 8 KOMPAS ÚNOR 2007/ KOMPAS ÚNOR 2007 / 9

6 1 2 0 OTÁZEK pro bratra Václava Slouka S bratrem Václavem Sloukem jsme se mohli setkat v září při ekumenickém shromáždění v kostele Církve československé husitské na Botanické ulici. A další setkání na sebe nenechalo dlouho čekat. Tentokrát to bylo při jednom z lednových nedělních večírků. Při této příležitosti nám odpověděl na několik otázek. Jste děkanem v Římskokatolické církvi. Jaké místo má tento titul v její hierarchii? Základní jednotkou katolické církve je diecéze, v jejímž čele stojí biskup. Diecéze je rozdělena na děkanství v čele s děkanem. Ten je správcem děkanství, není ale nadřízeným farářů. Farářovi je nadřízený biskup. Když chce však biskup něco farářům sdělit, svolá si děkany a jejich prostřednictvím informuje faráře. Funguje to i opačně: když farář chce něco od biskupa, obrací se na svého děkana. V Brně je jedno děkanství, pouze farnost kolem katedrály je považována za samostatné děkanství. Než jste se stal děkanem, působil jste jako kněz. Kde? Začínal jsem jako kaplan u sv. Jakuba. Potom jsem byl v Olomouci vicerektorem kněžského semináře, to znamená pomocníkem rektora hlavně pro hmotné věci, pak sekretářem České biskupské konference v Praze, spirituálem v Teologickém konviktu v Litoměřicích, což je v podstatě nultý ročník kněžského semináře, a z Litoměřic jsem se znovu vrátil ke sv. Jakubovi U svatého Jakuba je tedy sídlo brněnského děkanství? Ano. Historicky jsou v Brně dva hlavní kostely Petrov a sv. Jakub. U jednoho sídlí biskupství, u druhého děkanství. V čem spočívá vaše nynější služba? Jsem farářem starám se o farnost u sv. Jakuba po stránce duchovní i hmotné, a děkanem spravuji děkanství. Ve farnosti je to péče o laiky, v děkanství o kněze. Jsem také členem kapituly, z čehož vyplývá, že při určitých příležitostech zastupuji biskupa. Co považujete na službě duchovního za nejtěžší? V dnešní době asi být skutečně duchovní. Ne proto, že by mě to nebavilo, ale proto, že těch světských starostí je tolik, že na to opravdu duchovní zbývá málo času. A z čeho máte největší radost? Několik posledních let míváme o Velikonocích křest poměrně velkého počtu dospělých, letos to bude dvanáct, což se mi zdá být úžasné. Nevím, čím jsme si to zasloužili. Jaké otázky dnes z vašeho pohledu nejvíce zaměstnávají katolickou církev? Naplňovat své poslání v dnešní době, přinášet evangelium dnešním lidem. Máme spoustu různých institucí, které jsou možná už zastaralé. Na druhé straně možná chybí některé instituce, které by dnešní doba potřebovala. Jak často máte možnost mluvit v protestantských církvích? Málo. Kázání jsem měl naposled tady u vás, a to už je několik let. Ke které nekatolické církvi máte nejblíže? Nejblíž mám k Církvi československé husitské, protože moje babička byla její členkou. Někdy říkám, že ve mně koluje čtvrtina krve této církve. Jinak Církev bratrská je mi velmi blízká, protože na besedu jsem byl zatím pozván pouze k vám, za totality jsem sem chodil na přednášky docenta Jaro Křivohlavého a za svého přítele považuji Jiřího Lukla. Jak si představujete ekumenu? Kam by až mělo jít sjednocování? Kam až to půjde. Nedělal bych hranice, že dál už to nejde. Myslím si, že existují důležité věci, o které se máme snažit poznávání a uznávání své církve a ostatních církví. Co ale můžeme již dnes dělat společně, to dělejme. Děkujeme za rozhovor. Ptala se Lenka Broklová. 10 KOMPAS ÚNOR 2007/ KOMPAS ÚNOR 2007 / 11

7 VZPOMÍNKA na bratra Věroslava Doležala ratr se narodil 7. října 1927 a dětství prožil se svými rodiči Bv domku ve Starém Lískovci. V době druhé světové války studoval na gymnáziu a po válce na vysoké škole. Vystudoval farmacii, ale tomuto oboru se takřka nevěnoval. Zajímaly jej léčivé rostliny, ale práci dostal na umístěnku ve Zlíně v potravinářské laboratoři, kam určitou dobu dojížděl. V té době byl již ženatý s manželkou Ludmilou a také se jim narodila dcera. Proto začal hledat práci v Brně. S nadšením objevil zkušební zemědělský ústav, ve kterém probíhalo zkoumání vlastností léčivých rostlin, rozbory nejrůznějších plodin a výběr nejlepších odrůd. Této práci zasvětil zhruba čtyřicet let života. Nacházel nové postupy, prosazoval a zařizoval nové tech-nologie a nové laboratoře. Ve svém obo-ru byl státem uznávaným odborníkem, který práci nevzdával, i když musel často překonávat mnohé obtíže či nepocho-pení. Kromě svého povolání miloval svou zahradu, které zasvětil téměř všechen zbývající čas. Pěstoval každoročně již od časného jara ve skleníku a potom i venku široký sortiment zeleniny. Měl rád také květiny, obzvláště skalničky. V každé práci, kterou konal, se projevovala jeho důkladnost, pečlivost, přesnost a zodpovědnost. Protože byl člověkem vnímavým a přemýšlivým, zajímal jej i svět neviditelný, o kterém byl přesvědčen, že existuje. Tak začalo jeho hledání duchovního rozměru života, které ho jednoho dne přivedlo do míst, kde věděl, že existovalo knihkupectví, v němž lze koupit Bibli. Místo knihkupectví však našel prodejnu textilu, ale v průjezdu paní, jíž se odvážil na její otázku, zda něco hledá, vyslovit své přání. Byla to sestra Urbanová a za chvíli odcházel s Biblí a pozváním do shromáždění. Trvalo však ještě celý rok, než skutečně přijal i s manželkou další pozvání, a to svého kolegy, bratra Milana Vody do téhož shromáždění. Poprvé přišel na Hody lásky v roce 1974 a Boží slovo i společenství bratří a sester na něj silně zapůsobily. Prožil obrácení, odpuštění i radost z Ducha svatého. Bratr se pak velmi aktivně účastnil nejrůznější sborové práce od natírání přes práci zednickou a vydatně pomáhal při úpravách naší modlitebny i sborového domu na Valašsku. V době, kdy vznikl v našem sboru pastorační odbor, byl jeho pracovníkem a ve sboru má své duchovní děti. Víra byla nedílnou součástí jeho života a velmi rád vedl duchovní rozhovory s mnohými bratry, na které později často vzpomínal. Patřili mezi ně hlavně bratr kazatel Urban, Chromčák, bratr Maláč, Brůžek a na Valašsku také Mrázkovi a Škrobákovi. Bratr byl stále velmi vitální, až do počátku loňského léta, kdy se u něj začalo projevovat zhoubné, neléčitelné onemocnění. Teprve po čtyřech měsících, v nichž prošel ohněm velkých bolestí, se podařilo tyto bolesti potlačit díky intenzivní hospicové péči v Rajhradě, kde pobýval posledních padesát šest dní svého života. Zemřel 15. ledna v přítomnosti svých nejbližších. PŘEDSTAVUJEME nové členy sboru Alice Zachariášová Jmenuji se Alice Zachariášová, ale říkají mi Alík. Vzhledem k tomu, že mé svědectví bylo uveřejněno už v některém z dřívějších Kompasů, budu se věnovat opravdu spíše jen tomu představování. Vyrůstám v křesťanské rodině Zachariášů a už od besídky navštěvuji také náš sbor. Také jsem prošla malým a velkým dorostem, kde se nyní zaučuji jako kmet. Mám tři sestry: Ivanku (23), Hanďulu (20) a Beťu (5) (takhle jim říkám já, jinak se jmenují Iva, Hana a Alžběta). Svůj věk záměrně neuvádím, protože je mi o dost méně než ve skutečnosti (a někteří říkají, že se tak prý i chovám). Co se mého vzdělání týče, 12 KOMPAS ÚNOR 2007/ KOMPAS ÚNOR 2007 / 13

8 nemám sice pocit, že bych toho moc věděla, nicméně se mi už podařilo úspěšně absolvovat základní školu a střední zdravotnickou školu, obor oční technik (to je ten, co dělá brýle ). A nyní se snažím prvním rokem studovat na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (což paradoxně nemá s optikou nic společného). Sem jsem se dostala díky své hlavní náplni volného času, kterou je atletika, konkrétně zaměření na běh na střední a dlouhé Pokračování příště. tratě (800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m...maraton ne!!!). Tomu se věnuji teď už pátým rokem. Není to však zdaleka jediný můj zájem. Mimo jiné taky ráda lezu po stromech, šiju, čtu a kreslím komiksy, sbírám nožíky a další věci. Pokud by se chtěl někdo náhodou zeptat na další podrobnosti, ráda zodpovím. Na závěr bych dodala snad už jen to, že jsem moc ráda, že mohu být právě v tomhle brněnském sboru. Moc se mi tu mezi vámi líbí. Děkuji :-) Alice Zachariášová TROCHA HUMORU Alice Zachariášová Z KÁZÁNÍ br. Jana Asszonyi při ekumenické bohoslužbě 23. ledna 2007 v kostele sv. Jakuba Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Žalm 23 (kp) yslím, že byť nemáme zkušenosti s pastevectvím, stojí Mza to naslouchat pastýřům a jejich zkušenostem. Vždyť král David psal 23. žalm jako zkušený pastýř. Před patnácti lety jsem od svých přátel dostal knížečku, v níž je výklad tohoto žalmu. Zvláštní je na ní skutečnost, že ji napsal skotský kazatel, který strávil dvanáct let 1 ve skotských horách jako pastýř ovcí. Kdo zná lépe ovce a jejich potřeby než pastýř? Kdo zná lépe člověka a jeho potřeby než jeho Stvořitel? On ví velice dobře, co všechno my lidé potřebujeme, a ví také, kde své hluboké potřeby můžeme uspokojit. O jedné z nich čteme ve 2. verši 23. žalmu. Kralický překlad Bible pro mnohé evangelické věřící stále ještě záležitost srdce toto místo nepřekládá příliš přesně. Ano, jde o zelené pastvy, ale na těchto pastvách nalézají ovce především ne pastvu, nýbrž odpočinek: Dopřává mi odpočívat na 2 travnatých nivách (ČEP ) Pokud bychom chtěli ještě přesněji vystihnout Davidovo vyznání, pak by vypadalo asi takto: Hospodin mě zastavuje a nutí, abych odpočinul (dosl. lehnul si ) na travnatých pastvinách. Jednou ze základních potřeb člověka je odpočinek, zastavení se v běhu života. Douglas MacMillan onen skotský pastýř ovcí a kazatel ze své zkušenosti ví, že jednou z nejtěžších věcí u ovcí je přinutit je, aby si lehly (a odpočinuly). Vyjmenovává čtyři věci, které ovcím brání v tom, aby ulehly a odpočinuly si. Je to: Strach ovce, která má strach, si nikdy nelehne. Vždy je připravena k akci, k útěku. Aby si lehla, musí se cítit v bezpečí. Podobně je tomu s člověkem vskutku může odpočinout, pokud se cítí v bezpečí. Neklid uvnitř stáda ve stádu jsou ovce, které mají tendenci tropit neplechu. Pokud nějaká ovce vyvolává ve stádu napětí, ovce si nelehnou. Pastýř musí zjednat klid a pořádek, umravnit ovci vnášející neklid. Hmyz ovce jsou velice choulostivé na ta malinkatá a život otravující 14 KOMPAS ÚNOR 2007/ KOMPAS ÚNOR 2007 / 15

9 stvoření, jako jsou mouchy a komáři. V některých případech jsou pro ovce dokonce životu nebezpečná. Proto je ovce potřeba chránit před hmyzem. Hlad ovce, která má hlad, si nelehne. Potřebuje nasytit. Proto je jí dopřán odpočinek na travnatých místech. Pán Ježíš Kristus, Boží syn a pastýř sestoupil na tuto zem, aby z nás sňal všechny obavy a strach. Pečuje o nás uprostřed neklidu. Ví, že býváme obklopeni všelijakými drobnostmi, které nás obtěžují jako hmyz. A ví, že potřebujeme nasytit. Proto také přišel, aby nasytil. Především hladové duše, a a to odpuštěním, láskou, vírou a nadějí. To je občerstvující orosená tráva na Božích pastvinách. Oddáváme-li se péči pastýře, pak se snad nebudeme bránit odpočinku, který tolik potřebuje naše tělo i naše duše. A 23. žalm se stane také naším radostným vyznáním. 1 MacMillan, J. D., The Lord Our Shepherd, Evangelical Press of Wales, Český ekumenický překlad ZE ŽIVOTA dorostu a pátečníků e dnech 12. a 13. ledna se v našem sboru konal Vjiž 2. ročník víkendu deskových her. Účastníci byli hlavně z řad mladší mládeže a staršího dorostu. Hrály se známé hry typu Osadníci, méně známé, například Dračí hrad, a byly zde i hry naprosto neznámé. Tudíž byl výběr opravdu velký. Kdo zrovna nehrál, tak se mohl občerstvit či si s někým v klidu popovídat. Aby nezakrnělo naše pohybové ústrojí, tak jsme se v sobotu vyběhali na Špilberku. Jsem rád, že jsem mohl být přítomen. Jan Rous Jan Asszonyi Víkend deskových her 16 KOMPAS ÚNOR 2007/ CESTA NA UKRAJINU Z deníku Zababy KOMPAS ÚNOR 2007 / ěkuji všem za modlitby, které nás provázely. Cesta nebyla Djednoduchá a tak jiskřivě rozjásaná jako cesty minulé. Vlastní náplní cesty bylo osobně předat dárky a finanční obnos. Ten se podařilo dobře rozdělit do šesti sborů v nejchudší, Rachovské oblasti. Každý sbor dostal 470 USD jako příspěvek na pomoc potřebným, zejména nemocným a starým. Horší to bylo s dárky. Ty jsou zavřeny v celním skladu. K dárkům vystavují ukrajinské úřady vyjádření komise pro humanitární pomoc, a to do té doby z Kyjeva na místo rozclení nedošlo, byť darovací smlouva byla sestrou Čeňkovičovou poslána dříve než vloni. Z dárků jsme zachránili asi 150 krabic, které jsme rozdali dle svého nejlepšího svědomí vdovám a dětem v Jasinje, nejchudším sboru, a v Kosivskoj Poljaně, což je sbor, se kterým máme nejdůvěrnější styky. Zapečetěné dárky nepůjdou do Rachovské oblasti, ale do internátů a mukačevských domovů důchodců. Po stránce vztahové jsme postoupili mnohem dál, udělali jsme další krůčky k realizaci adopce na dálku, uvědomili si problematičnost takové pomoci (komu pomoci a komu ne závist). Vděčnost za pomoc byla u obdarovaných velká. Všichni moc děkují a velmi si váží toho, že na ně někdo v jejich bývalé vlasti myslí. Brněnský sbor velmi pečlivě připravoval dárky. Měl jsem tu čest a radost osobně předávat část vašich dárků vdovám v kopcích kolem Kobylevskoj Poljany. Pro zajímavost a doplnění předávám pár osobních zážitků, které jsem si psal přímo na Ukrajině právě při této cestě za vdovami: 5. ledna 2007, ráno Ráno jsme vstali trochu později. Vyrazil jsem na kopec, ještě trochu za tmy. Kopec nad Pavlujukovými už znám dost dobře. Poznám i některé cesty. Kluci spali, a tak jsem se dal do počítání peněz, rozdělování do obálek a sepisování smlouvy. Rozdělili jsme peníze po 470 USD, což je hodnota zhruba dvou a půl průměrné výplaty či čtyř důchodů. Tyto peníze vybraly sbory a budou použity pro staré lidi. Peníze mezi lidi rozdělily místní sbory, konkrétně staršovstva, po modlitbách a zvážení. Potom napíší komu a proč peníze dala či co za ně pro staré lidi nakoupila. Zdá se nám to v těchto poměrech nejadresnější. Důchod je už lepší, pohybuje se kolem sta dolarů a lidé jsou skromní. Maximum si vypěstují, v horách topí dřevem. Docela upřímně se ptávám, kdo je šťastnější. Zda důchodce, který zde chodí ve špatném oblečení, koupající se v plechovém lavoru, starající se o kočky, slepice, prase a zahradu s brambory a fazolemi či důchodce v dlouhých chodbách domovů důchodců hotelového typu. Nevím. Mám pocit, že zdejší chudí touží po lepším a přitom by po měsíci v domově důchodců moc šťastní nebyli. Pokračování příště Petr Kučera 17

10 NOVINKY Z KNIHKUPECTVÍ Knížka chce poskytnout praktickou pomoc při práci v církvi všem, kteří se na této službě podílejí. Na základě mnoha příběhů kněží, farářů a kazatelů přináší autor pohled na příčiny problémů ve sborech. Návrat domů 140 Kč Britský autor přináší pohled nejen na tu stranu smrti, kterou známe umírání a zmar, ale dává nahlédnout i za oponu smrti. Autor přináší hluboké zamyšlení nad smyslem života i útěchu a naději pro ty, kteří ztratili někoho blízkého. Návrat domů 211 Kč Bratr profesor Křivohlavý uvádí příběhy lidí, kteří poznali, jakým obohacením jejich života je vděčnost. Karmelitánské nakladatelství 109 Kč Střední věk v sobě skrývá šanci nalézt nový smysl svého bytí. Tato fáze života je rozhodujícím úsekem naší víry. Rozhodujeme se, zda Boha potřebujeme, abychom svůj život obohatili a byli schopni seberealizace, nebo jsme-li připraveni ve víře odevzdat Bohu sebe i svůj život. Karmelitánské nakladatelství 75 Kč Na vaši návštěvu se těší knihkupec Jiří Pacek. Pátečníci / pátek Programy se inspirují TV křesťanským magazínem EXIT : 9. 2.: : : Starší mládež / pondělí : : : : Klub maminek / čtvrtek 9.30 Večírky / neděle : : : : 18 KOMPAS ÚNOR 2007/ KOMPAS ÚNOR 2007 / 19

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

poznejbibli Jákob a jeho rodina V Cháranu biblické studie pro mladé

poznejbibli Jákob a jeho rodina V Cháranu biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Jákob a jeho rodina V Cháranu Přečti si: Genesis 29,1-30 Další doporučená čtení:

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

BRNO KOUNICOVA 29. 6. 2008 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ VYSÍLÁNÍ DO ČRO2

BRNO KOUNICOVA 29. 6. 2008 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ VYSÍLÁNÍ DO ČRO2 BRNO KOUNICOVA 29. 6. 2008 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ VYSÍLÁNÍ DO ČRO2 OHLÉDNUTÍ NA HRANICI ČASNOSTI A VĚČNOSTI Doporučení a povzbuzení k víře do toho, kdo jí zasvětil celý život Introit: část Žalmu 34 1. čtení: Skutky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více