8. Informácia o stave pasportizácie majetku Mesta Pezinok k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Informácia o stave pasportizácie majetku Mesta Pezinok k"

Transkript

1 Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU dňa: číslo: Informácia o stave pasportizácie majetku Mesta Pezinok k PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga primátor SPRACOVALI: Ing. Alena Gusejnova, vedúca a referentky OE a MD Uznesenie MsZ č.... /2013 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia 11 ods.4 písm.b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o stave pasportizácie majetku Mesta Pezinok k v predloženom znení a) bez pripomienok b) s nasledovnými pripomienkami...

2 Dôvodová správa: Pozemky: Mesto Pezinok vlastní k pozemky (vrátanie lesných pozemkov) o výmere m2 v celkovej účtovnej hodnote V zmysle zák. č. 138/1991 zb. O majetku obcí boli vysporiadané a zapísané na list vlastníctva Mesta daľšie pozemky o výmere m2. K významým prevodom pozemkov v r patrí : Kúpujúci : Solidum BIZ s.r.o., výmera : 1 431m2, kúpna cena , pozemky Sever - Rozálka Kúpujúci : IMD Group II s.r.o., výmera m2, kúpna cena , pozemky Sever - Rozálka Kúpujúci : P. Gábriš, výmera m2, kúpna cena , pozemky pod Cajlanským ihriskom Kúpujúci : Ing. M. Kormanovič, výmera 2 117m2, kúpna cena , pozemky Na Bielenisku Ďalej boli realizované predaje pozemkov pod garážami, pri bytových domoch, pri chatách v rekr. oblasťach, predaj Na Viničinskej ceste Pezinkým tehelňám-panelárni a predaj na Drevárskej ul. Nájmy: Ročný predpis z prenájmu pozemkov za rok 2012 predstavoval sumu vo výške ,25. Z celkovej výmery pozemkov Mesto prenajíma na výkon práva poľovníctva m2 pozemkov s ročným nájmom výške ,13. Ďalej Mesto prenajíma nebytové priestory. Predpis za rok nájom za rok 2012 predstavuje sumu vo výške ,20. Budovy, stavby a byty: Mesto má v majetku k budovy, stavby a byty v účtovnej hodnote Mesto vlastní 102 mestských nájomných bytov, 99 bytov je v správe Mestského podniku služieb p.o.. V roku 2012 bol predaný objekt bývalej ZUŠ s pozemkom, na Trnavskej ul. 1 za cenu Mesto nadobudlo do vlastníctva od Krajského úradu v Bratislave chatu s pozemkom v rekreačnej oblasti Slnečné údolie, kúpna cena Pre potreby Mestského úradu bol zakúpený nový automobil Škoda Fábia, súčasne bol predaný starý automobil Škoda Octávia ( zakúpený v r ). V roku 2012 bol odovzdaný daľší majetok do správy aj účtovníctva Mestskému podniku služieb p.o. areál Zámockého parku od a areál Kameňolomu Stupy od V budovách so spoločnými meračmi energií nájomníci platia Mestu zálohové platby na prevádzkové náklady, t.j. elektrickú energiu, vodné, stočné, plyn, vývoz TKO, ktoré sú predmetom ročného vyúčtovania. Od je nájomné za nebytové priestory v objekte Holubyho 42 príjmom p.o. PKC ( okrem reštaurácie Ľalia ) a nájomné na Plavárni na Komenského ul. príjmom p.o. MPS. Spracovalo OE a MD, Pezinok

3 Nájmy nebytových priestorov stav k nebyt.priestor nájomca prevádzka výmera m2 nájom 2012 v nájom /m2/rok Cajlanská 63 Malokarpatská knižnica knižnica 75,81 629,24 8,30 Cajlanská 63 Peter Turčáni pizza 74, ,48 43,15 Cajlanská 63 Rybárová Jana - Kaderníctvo kaderníctvo 46, ,65 29,87 poznámka Cajlanská 88 Miestny klub Slovenského orla klub 78,50 0,03 ročne za celý predmet nájmu Cajlanská 88 Slovenský skauting klub 177,00 0,03 ročne za celý predmet nájmu Cajlanská 95 OZ Klub Cajlanov OZ 49,00 0,03 ročne za celý predmet nájmu Domy smútku, Grinava, Cajla, PK Záhradné štúdio, s.r.o. 0,03 ročne za celý predmet nájmu Holubyho 14, býv. ZŠ Slovenské národné múzeum depozit 1 286, ,58 36,50 do Holubyho 14, býv. ZŠ Slovenské národné múzeum depozit 458, ,40 27,30 do Holubyho 23 BOZIN podnik. činnosť 76, ,92 87,08 Hrnčiarska 44 Klub šachu činnosť 88,00 6,64 ročne za celý predmet nájmu Hrnčiarska 44 Liga proti rakovine - Štilhammerová Anna činnosť 28,90 6,64 ročne za celý predmet nájmu Hrnčiarska 44 Prokopová Anna -Únia žien Slovenska činnosť 28,90 6,64 ročne za celý predmet nájmu Hrnčiarska 44 Slovenský zväz záhradkárov činnosť 28,90 33,20 ročne Hrnčiarska 44 Združ.pre služby anonym.alkoholikom činnosť 88,00 7,00 ročne za celý predmet nájmu Hrnčiarska 44 OZ Slov. zväz telesne postihnutých činnosť 28,90 10,00 ročne za celý predmet nájmu Hrnčiarska 44 Združenie na pomoc ľuďom s ment.postih. činnosť 116,90 6,64 ročne za celý predmet nájmu Hrnčiarska 44 ZO Zväzu diabetikov Slovenska činnosť 88,00 6,64 ročne za celý predmet nájmu Integrovaný klub Grinava Júlia Rusnáková paličková čípka 114,00 ročne za celý predmet nájmu Integrovaný klub Grinava Eva Kulichová OZ Aktivity Grinava 3,- za stretnutie od KD Grinava Orešie Dychová hudba Grinavanka činnosť 98,19 6,64 ročne za celý predmet nájmu KD Grinava Orešie Jednota dôchodcov Grinava činnosť 91,22 6,64 ročne za celý predmet nájmu Kollárova 1 Bajcsiova Valentina rekondícia 15,45 205,14 51,09 do Kollárova 1 GYN-SEN s.r.o. ambulancia 51, ,44 53,08 Kollárova 1 L and P Libuša Štefová knihviazačstvo 15,45 820,08 53,08 Kollárova 1 LIFE-MED Clinic, s.r.o.-mudr. Chovan chirurgia 95, ,55 53,08 Kollárova 1 LSE-Life Star Emergency, s.r.o. záchr. služba 87, ,93 53,08 Kollárova 1 PaedDr. Eva Urbaneková ambulancia 26, ,08 53,08 Kollárova 1 Phdr. Miroslava Muráriková psychoterapeut 25, ,83 53,08 Kollárova 1 Tóthová Ingrid masérka 11,52 611,48 53,08 Kollárova 1 Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty cvičenie pilatest dôchodcov Pezinok cvičenie pilatest 75,57 24,00 3,- za stretnutie do Strana 1 Pasport 2012 nebytové priestory

4 nebyt.priestor nájomca prevádzka výmera m2 nájom 2012 v nájom /m2/rok Kollárova 1 Mgr. Miroslava Pavlová špec.pedagog.interv. 16,46 855,00 51,95 Kollárova 1 Mgr. Jana Zbudilová špec.pedagog.interv. 15,73 817,32 51,95 Kollárova 1 Správa bytových domov, spol. s r.o. kancelária 14,15 735,12 51,95 Kollárova 1 suterén- sklad + archív Msú Kollárova 1 Svetlana Maceková regenerácia a rekond. 15,45 971,10 50,00 od poznámka Kollárova 1/A Centrum pre rodinu činnosť 105,35 1,00 ročne za celý predmet nájmu Kollárova 1/A ZO Komunistickej strany Slovenska činnosť ZO 12,50 9,00 3,- za stretnutie od Kollárova 1/A Ing. Václav Navrátil - Sl.zväz včelárov ZO PK činnosť ZO 12,50 3,- za stretnutie od Kollárova 1/A Ing. Ľudmila Vodnáková Klub KDH 12,50 69,00 3,- za stretnutie Kollárova 1/A Liga proti rakovine SR, občianske združenie činnosť 74,65 21,00 3,- za stretnutie od Kollárova 1/A Lyžiarsky klub BABA činnosť 12,50 93,00 3,- za stretnutie od Kollárova 1/A Malokarpatský banícky spolok činnosť 12,50 78,00 3,- za stretnutie od Kolláírova 1/A Lions klub Bozin Pezinok činnosť 75,57 42,00 3,- za stretnutie od Kollárova 1/A Unia nevidiacich a a slabozrakých Slovenská činnosť 75,57 3,00 3,- za stretnutie od 20, Kollárova 1/A Centrum pre rodinu kurz matky a deti 75,57 36,00 3,- za stretnutie od M.R.Štefánika 1- Radnica Milan Bejdák kaviareň s vinárňou 15,40 136,20 107,00 december-apríl M.R.Štefánika 1- Radnica Milan Bejdák kaviareň s vinárňou 15, ,70 140,00 maj-november M.R.Štefánika 1- Radnica Marcela Capeková-LUMA predajňa fornettov 19, ,50 133,00 od M.R.Štefánika 1- Radnica JUDr. Ing. Ján Felšoci-advokát advokát 15, ,26 106,21 M.R.Štefánika 1- Radnica KAMET, s.r.o.-mgr.pitoňák reštaurácia+ kaviareň 154, ,84 85,63 M.R.Štefánika 1- Radnica Katarína Rybárová KETTY cukráreň 18, ,40 219,33 M.R.Štefánika 1- Radnica MAXI real and consulting, s.r.o. real. činnosť 15, ,72 202,81 M.R.Štefánika 1- Radnica Mgr. Eva Klemová advokát 30, ,32 101,24 M.R.Štefánika 1- Radnica Miriam Petríková predajňa fornettov 19, ,66 134,33 do M.R.Štefánika 1- Radnica Peter Ratuzy vinotéka +pivnica 76, ,20 58,30 M.R.Štefánika 1- Radnica Roman Sládek-IBIZA kaviareň 42, ,28 199,16 M.R.Štefánika 1- Radnica SACHER, spol. s r.o. kaviareň 18, ,76 107,88 v čase október-marec M.R.Štefánika 1- Radnica SACHER, spol. s r.o. kaviareň 18, ,04 115,76 v čase apríl-september M.R.Štefánika 1- Radnica Vladimír Baláž - ZAS FANT predajňa 15, ,96 163,71 M.R.Štefánika 1- Radnica Mgr. Helena Hupková predajňa Delikates 47, ,12 130,00 do M.R.Štefánika 1- Radnica O.M.C. Invest spol.s.r.o. kancelária 68, ,08 104,93 M.R.Štefánika 10 Boďová Dagmar kancelária 19, ,31 82,99 M.R.Štefánika 10 Európsky vinársky rytiersky stav-ervis kancelária 24, ,04 87,08 M.R.Štefánika 10 Javorka Marcel MAKER sklad 18,70 931,07 49,79 Strana 2 Pasport 2012 nebytové priestory

5 nebyt.priestor nájomca prevádzka výmera m2 nájom 2012 v nájom /m2/rok M.R.Štefánika 10 Základná umelecká škola E. Suchoňa veľká zasadačka 186,00 0,00 0,00 tanečný odbor M.R.Štefánika 10 Krajský úrad život. prostr.v Bratislave kancelárie 197, ,73 24,90 M.R.Štefánika 10 Obvodný úrad v Pezinku kancelárie 711, ,12 25,87 poznámka M.R.Štefánika 10 Zväz protikomunistického odboja kancelária 17,00 0,03 ročne za celý predmet nájmu M.R.Štefánika 10 RNDr.Alžbeta Klinková vzdelávacia čínnosť 17,50 875,00 50,00 M.R.Štefánika 10 DELACON BIOTECHNIK spol. s r.o. kancelária 15, ,36 82,99 M.R.Štefánika 10 Stavoimpex Holíč, spol. s r.o. kancelária 30, ,93 82,98 do M.R.Štefánika 10 Lepšia cesta n.o. terapeutické aktivity 47, ,00 30,00 Mladoboleslavská 7 OZ Dobrov.hasičský zbor v PK hasiči 106,70 0,03 ročne za celý predmet nájmu Mladoboleslavská 7 Recept plus s.r.o. zdrav. potreby 201, ,40 102,62 Myslenická 3 Grunwald s.r.o reštuarácia 144, ,80 35,00 Obrancov mieru 51 PBS, s.r.o. kancelárie, sklady 399, ,12 16,60 Pezinská Baba T-Mobile Slovensko, a.s. trafostanica 2 655,52 do Radničné nám. 7 JUDr. Veronika Baričičová notársky úrad 66, ,88 94,84 Radničné nám. 7 Katastrálny úrad Bratislava kancelárie 425, ,84 17,81 Radničné nám. 7 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR kolkomat 1,00 1,00 1,00 za celú dobu nájmu Radničné nám. 7 Slovak Telecom, a.s. telef. zariadenie 79, ,12 39,52 Radničné nám. 9 Tecna -Sk s.r.o. kancelária 43, ,28 87,45 do Radničné nám. 9 Klaudia Hinková-Autoškola Cardinál kancelária 26,60 224,42 101,24 do Radničné nám. 9 Frontage s.r.o. kancelária 33, ,00 106,17 Radničné nám. 9 Ing. Hanusková Anna Mestská Vinotéka vinotéka 193, ,96 6,18 Radničné nám. 9 Jozefína Vadovičová Pekáreň predajňa pečiva 54, ,00 123,86 Radničné nám. 9 Peter Cipár predajňa striebra 21, ,12 104,50 Radničné nám. 9 Progetto GASTRO LR s.r.o. predajňa, kaviareň 109, ,84 104,49 Radničné nám. 9 Sociálna poisťovňa- pobočka kancelárie 323, ,80 110,29 Radničné nám. 9 Tecna -Sk s.r.o. kancelárie 43, ,30 104,94 do Radničné nám. 9 VIA IURIS OZ-centrum pre práva občana kancelária 60, ,44 108,73 Radničné nám. 9 Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť a.s. vinotéka 91, ,96 103,88 Radničné nám. 9 Kraj.úrad pre cestnú dopravu a pozem.komunik činnosť 97, ,25 60,00 od Radničné nám. 7, vitríny 2 ks Latková Zuzana -Pro-Press M.R.Štefánika ,77 ročne za celý predmet nájmu Za hradbami 1 Kongregácia dcér božej lásky cirkevná mš 170,78 0,03 po celý čas a celú dobu nájmu Za dráhou 19 Rodinný dom určený k predaju Senecká 10 Danko Baláž rodinný dom 66,39 od Strana 3 Pasport 2012 nebytové priestory

6 nebyt.priestor nájomca prevádzka výmera m2 nájom 2012 v nájom /m2/rok Stará požiarna zbrojnica Recept plus s.r.o. lekáreň 201, ,16 106,62 poznámka Stará požiarna zbrojnica OZ Dobrov.hasičský zbor v PK činnosť 168,90 0,03 po celý čas a celú dobu nájmu kameňolom STUPY Paddock Pezinok činnosť areál 0,03 za celú dobu nájmu ukonč SPOLU ,20 Pezinok, 13. marca 2013 Vyhotovila :Ing. Eva Pilková, OE a MD Strana 4 Pasport 2012 nebytové priestory

7 Nájom pozemkov stav k int.č. par.čís. pod nájomca miesto výmera m2 doba náj. /m2/rok /nájom/rok Dod. využitie Pilka Ing. Pezinok Dolná 291,00 do ,10 28,98 dodatok 1 záhradka Bachratá Pezinok Slnečné údolie 59,00 neurčitá 0,50 29,38 chata č Tomáš Veng Cajlanská 63,00 neurčitá 0,03 2,09 záhrada č Ivančíková + Pikusová Cajlanská 70,00 neurčitá 0,03 2,32 záhradka Waczlavova + Vajsábelová PezinoHolubyho 80,00 neurčitá 0,00 19,92 záhrada Andrea Vašková Slnečné údolie 55,00 neurčitá 0,50 27,38 chata č Slimáková Miroslava Dolná 293,00 do ,10 29,30 záhradka č Michal Hičko, Pezinok Dolná 319,00 neurčitá 0,10 31,77 záhradka Dárius Šubjak Dolná 155,00 do ,10 15,43 1 záhradka Slez Štefan Pezinok Glejovka 223,00 neurčitá 0,17 39,00 záhradka Lyžiarsky klub Pezinok RO Baba ,00 do ,00 0,03 1 lyžiarský svah Lyžiarsky klub Pezinok RO Baba 5 308,00 do ,00 0,00 1 les Lyžiarsky klub Pezinok RO Baba ,00 do ,00 0,00 1 lyžiarský svah Burger Ing.- CSc.Pezinok Dolná 291,00 do ,10 28,98 1 záhradka Orlický Ľ. Ing. Pezinok Dolná 286,00 do ,10 28,48 záhradka Šarmír J.a manž.mária Pezinok Dolná 293,00 do ,10 29,18 dodatok 1 záhradka Danišová M. Pezinok Mladoboleslavská 22,00 neurčitá 0,17 3,65 garáž - vo dvore Žigová Katarína Záhradná 19,00 neurčitá 0,50 9,46 garáž s.č Molnár Bratislava Šenkvická 283,00 neurčitá 0,10 28,18 záhradka Fekete+manž. Pezinok Dolná 150,00 do ,10 14,94 dodatok 1 záhradka Šurina Pezinok Dolná 286,00 neurčitá 0,10 28,48 záhradka Bajčev a manž. Bratislava Dolná 297,00 neurčitá 0,10 29,58 1 záhradka Rajček Pavol Pezinok Dolná 291,00 neurčitá 0,10 28,98 záhradka Malokarp.vinohr.spoločnosť a.s Nad St.jamou ,00 neurčitá 0,00 51,28 1,2 orná pôda Kraj.riad.HaZZ- OR Pezinok Rozálka ,00 neurčitá 0,00 0,00 výkon služby Kraj.riad.HaZZ- OR Pezinok Rozálka 1 306,00 neurčitá 0,00 0,00 výkon služby Kraj.riad.HaZZ- OR Pezinok Rozálka 6 233,00 neurčitá 0,00 0,00 výkon služby Kraj.riad.HaZZ- OR Pezinok Rozálka 973,00 neurčitá 0,00 0,00 výkon služby Strana 1

8 T-mobil(Eurotel BA) Baba 50,00 do , ,70 1 Základ.stanica Lukačovič M. a manž.bratislava RO Baba 236,00 neurčitá 0,50 117,51 chata po SAV Bratislava Botan, Pezinok Vajanského 20,00 neurčitá 8,30 165,97 parkovanie MURAT Bratislavská 1 150,00 neurčitá 0,03 38,17 parkovanie 101b Poľovnícke združenie Leštiny poľovný revír ,00 do ,26 /ha ,82 na 10 rokov Dutková Elžbieta, Bratislava Slnečné údolie 26,00 neurčitá 0,50 12,95 chata č Klub šport.kynológie Pezinok Fajgalská cesta 3 348,00 neurčitá 0,00 0,00 výcvik psov LUREAL Bratislava Baba 13,00 neurčitá 0,50 6,47 chata Lehotský Karol, Pezinok Dolná tehelňa 16,00 neurčitá 0,10 1,59 záhradka Demovič Pavol, Pezinok Dolná tehelňa 19,00 neurčitá 0,10 1,89 záhradka Honzík Peter, Pezinok Dolná tehelňa 12,00 neurčitá 0,10 1,19 záhradka Vadinger Daniel, Pezinok Dolná tehelňa 25,00 neurčitá 0,10 2,49 záhradka Hromada Bratislava Slnečné údolie 55,00 neurčitá 0,50 27,38 chata č Szabo Bratislava Slnečné údolie 37,00 neurčitá 0,50 18,42 chata č Gregorová Bratislava Slnečné údolie 53,00 neurčitá 0,50 26,39 chata č Laciak dr.,bratislava Slnečné údolie 52,00 neurčitá 0,50 25,89 chata č Bachratá Pezinok Slnečné údolie 69,00 neurčitá 0,50 34,35 chata č Zelenák Bratislava Slnečné údolie 61,00 neurčitá 0,50 30,37 chata č Mešťánek Trnava Slnečné údolie 56,00 neurčitá 0,50 27,88 chata č Heldová Pezinok Slnečné údolie 31,00 neurčitá 0,50 15,43 chata č Korenči Bratislava Slnečné údolie 64,00 neurčitá 0,50 31,87 chata č Zónova Vlasta Bratislava Slnečné údolie 44,00 neurčitá 0,50 21,91 chata č Kalina Pezinok Slnečné údolie 44,00 neurčitá 0,50 21,91 chata č Kučerová Bratislava Slnečné údolie 55,00 neurčitá 0,50 27,38 chata č Sopko Bratislava Slnečné údolie 59,00 neurčitá 0,50 29,38 chata č Veterán car klub Pezinok Stupy ,00 neurčitá 0,03 za celú dobu a predmet nájmu vlastná činnosť Veterán car klub Pezinok Stupy ,00 neurčitá 0,00 0,00 1,2 vlastná činnosť Hrúz František, Bratislava Slnečné údolie 32,00 neurčitá 0,50 15,93 chata č Prachar Pavol, Pezinok Reisinger 33,00 neurčitá 0,50 16,43 chata č Javorka Marcel, Maker PK Štefánikova 10 28,21 neurčitá 33,19 931,08 1 letné sedenie Kern+Kernová, Pezinok Slnečné údolie 24,00 neurčitá 0,20 4,78 prístupová cesta Strana 2

9 Konečný+Konečná Pezinok Záhradná ul. 18,00 neurčitá 0,50 8,96 garáž s.č Konečný+Konečná Pezinok Záhradná ul. 18,00 neurčitá 0,50 8,96 garáž s.č Rajček Pavol Pezinok Záhradná ul. 18,00 neurčitá 0,50 8,96 garáž. s.č Kurtinová Mária Pezinok Záhradná uk. 18,00 neurčitá 0,50 8,96 garáž s.č Bihálová Pezinok Dolná tehelňa 18,00 neurčitá 0,10 1,79 záhradka Božik Miroslav, Bratislava Stupy 81,00 neurčitá 0,50 40,13 drob.stavby pri chate DaMil Pezinok Moyzesova 1,00 neurčitá 33,19 za celú dobu a predmet nájmu elektromery-18ks Majerčák Erich+manž. Pezinok Stupy 16,00 neurčitá 0,50 7,97 chata s.č Thámová JUDr. Bratislava Slnečné údolie 48,00 neurčitá 0,50 23,90 chata s.č Západoslov. energetika BA Nová ulica GR 14,00 neurčitá 0,03 0,46 trafostanica Orange Slovensko kameňolom 100,00 do rokov 16, ,70 1 vysielač Ing. M.Kuklisová( Burgerová) Dolná 297,00 do ,10 29,57 záhradka Rosenbaumová Pezinok novin.stánok 9,00 do ,03 za celú dobu a predmet nájmu stavba Reingráber M. Pezinok Dolná tehelňa 286,00 neurčitá 0,10 28,48 záhrada Habáň L. Bratislava Stupy 26,00 neurčitá 0,50 12,95 rekreačné účely Stadlmann Ing. Bratislava Stupy 26,00 neurčitá 0,50 12,95 rekračné účely Kopera Ondrej Bratislava Stupy 18,00 neurčitá 0,50 8,96 1 rekreačné účely(437) Miláček Jaromír, Bratislava Stupy 65,00 neurčitá 0,50 32,36 rekreačné účely(448) Múdry R.MUDr.a manž. BratislavaSlneč.údol. 47,00 neurčitá 0,50 23,40 chata č. 134 schodíky, 0,03 po celú dobu Prokeš+manž. Pezinok Suvorovova 32 6,00 neurčitá 0,00 0,00 nájmu Gašparovič I.+manž.Pezinok Meisslova 283,00 od na 99 r. 0,03 za celú dobu a predmet nájmu prístupová komunikácia Poľovnícke združ. Podkarpatské LPF pole poľovný revír ,00 do ,16 20,31 na 10 rokov M-Market Lučenec M.R.Štefánika 256,00 neurčitá 0,00 0,00 prístupová cesta KARIERAL a.s. Nová ,00 neurčitá 1,66 222,40 parkovisko Kraus Ľubomír Muškát 54,00 určitá 0,50 26,89 do kolaud. prechod na vl.poz Emília Kostolanská ( Ďurky ) RO Stupy 134,00 neurčitá 0,50 66,72 pri chate Hamšík Fr. FERAD Bratislavská 377,00 do , ,41 záhrad.architektúra PBS Pezinok Fandlyho ,00 neurčitá 0,00 0,00 plyn.kotolňa Miklošovičova B.MVDr Drobiševa 5 100,00 neurčitá 0,50 49,79 parkovisko Strana 3

10 Czizmár Ing. Bratislava RO Baba 1 574,00 neurčitá 0,50 783,71 1 rekreačné účely Slanina M.Ing. a manž.pezinok Záhradná 23,00 neurčitá 0,50 11,45 garáž Slanina M.Ing. a manž.pezinok Záhradná 32,00 neurčitá 0,50 15,93 garáž Stachurová E.MVDr. Pezinok Dolná tehelňa 286,00 do ,10 28,48 dodatok 1 záhrada Mgr Denisa Kasana(Tatárová) RO Slnečné údolie 4,00 neurčitá od ,50 1,99 prístup k záhrade Hupka Milan a Margita, Pezinok Hrnčiarska 36,00 neurčitá 3,32 119,50 prístup k záhrade Hupka Milan a Margita, Pezinok Hrnčiarska 41,00 neurčitá 3,32 136,10 prístup k záhrade Kubelová Mária Zámocká 29,00 neurčitá 0,50 14,44 predzahrádka Krupan+Halan Pezinok Meisslova 25,00 neurčitá 33,19 342,99 terasa GFC-futbalový klub Myslenická ,00 neurčitá 0,00 0,00 ihrisko Franko Jozef-Atelier Modra Za dráhou 1 630,00 neurčitá 0,50 811,59 sklad.priestory Obyvatelia BD Štúrova 10 Štúrova ,00 neurčitá 0,03 13,54 záhrada Demovič R.MUDr, Pezinok RO Slneč.údol. 16,00 neurčitá 0,50 7,97 rekreačné účely Komenského 30A, Hala VTC,ihriskápláž VTC OZ Pezinok Fr.Kráľa 8530+ostatné od na 20rokov 3,50 za celú dobu a predmet nájmu volejbal, tenisové kurty MaSK softballový klub Fándlyho ,00 do ,03 154,15 1 športové účely MaSK softballový klub Fándlyho ,00 do ,03 14,94 športové účely Somík Ing. Pezinok RO Slneč.údol. 51,00 neurčitá 0,50 25,40 chata č T-Mobile kameňolom 100,00 do , ,51 základňová stanica Obec Limbach Turie brehy 38,00 neurčitá 0,00 3,32 vysielač KBTV Minárik Vladimír, Pezinok Záhradná 21,00 neurčitá 0,50 10,46 garáž Rozálka,Krížna 280 IRI, a.s. Malacká ,00 od na neurčito 0,03 za celú dobu nájmu 1,2 kosenie trávy Gálik Ján a manž.pezinok Dolná 286,00 do ,10 28,48 dodatokč.1 záhradka Chynoranská Genovéva Pezinok Na bielenisku 54,00 do ,50 26,89 záhrada Krasňanský Jozef Pezinok Kupeckého 50,00 neurčitá 0,50 24,89 predaj zmrzliny Petrášová Ľubica, Pezinok Cajlanská 48,00 neurčitá 0,00 66,39 vodovod.šachta+kan.p Okasová Lívia PK-Baba šport Bratislavská 47,00 neurčitá 1,66 78,01 parkovisko Strana 4

11 Slamka Peter Muškát 5,00 neurčitá 0,50 2,69 prístavba RD-Svobod Slovak Telecom Bratislavská 23,00 neurčitá 16,60 386,05 bunka(telekom.technol.) Lyžiarsky klub Baba RO Baba 100,00 neurčitá 0,50 49,79 1 stavba lyž.zariad Lyžiarsky klub Baba RO Baba 82,00 neurčitá 0,50 40,83 1 stavba lyž.zariad ZO SZZ č Pezinok Mahulanka 832,00 do ,10 82,85 záhradky ZO SZZ č Pezinok Mahulanka 9 238,00 do ,10 919,94 záhradky SPOTLIGHT s.r.o. Kalinčiakova ul. 1m2 doba neurčitá 66,39 /rok reklamné zariadenie /1 Ján Hajtmánek Gastro Catering Grinava 1m2 doba neurčitá 69,66 /rok reklamné zariadenie Lukačovič M.a manž. RO Baba 21,00 neurčitá 0,50 10,46 mazutové hosp Ďurkyová Pezinok RO Stupy 34,00 neurčitá 0,00 39,83 propanbutanová nádrž Mihál Ľ. MVDr. Pezinok Drobiševa 91,00 neurčitá 0,50 45,30 záhrada Drgala Ing.+Mgr.Drgalová PK gen. Peknika 12,00 neurčitá 0,00 33,19 okap strechy Slovak Telecom Bratislava Muškátova 19,00 neurčitá 16,60 316,01 bunka(telekom.technol.) Holienčin Ján Ing. Hrnčiarska 24,00 neurčitá 0,50 11,95 prístupová cesta Holienčin Ján Ing. Hrnčiarska 22,00 neurčitá 0,50 10,95 prístupová cesta Zbudila Ivan Št.Polkorába 47,00 neurčitá 1,66 78,01 parkov.miesta - 3x Klub orientačného behu Sokol OZCajlanská 7 108,00 neurčitá 0,03 za celú dobu a predmet nájmu pod klubovňou Březík Martin Hrnčiarska PK Za hradbami 39,00 neurčitá 0,00 39,83 prístup.cesta Pastucha Ing.Ján+manž. PK gen. Svobodu 4,00 neurčitá 1,66 6,17 prístavba k RD Melicherčíková Andrea Bratislava Záhradná 30,00 určitá 1,66 49, Melicherčíková Andrea Bratislava Záhradná 26,00 do vyriešenia sporu 1,66 43,15 schodisko+bezbar.vs Jokel Roman Pezinok Vinice 50,00 neurčitá 1,66 82, Handreich Št.+manž. Pezinok Podkarpatská 112,00 do 1,66 185, Regionálne trampské združ. PezinRO Stupy 20, ,00 0,03 výstavba zrubu Stavoimpex Holíč Muškát III ,00 určitá 0,03 262,93 výstavba BD Březík Martin Hrnčiarska PK Za hradbami 38,00 neurčitá 0,50 18,92 výstavba domu /2 Ing. Fraňo J. Drevovýroba Mahulanka 25,00 neurčitá 0,50 12,45 3 stožiare VN+trafo Janoušek s.r.o.(winery J+F) PezinDrevárska 50,00 neurčitá 0,50 24,90 parkovisko Číž a manž. Suvorovova Pezinok Suvorovova 6 15,00 neurčitá 0,50 3,49 príst.schodiska BD Strana 5

12 Lacko Štefan Pezinok Myslenická 49,00 neurčitá 1,66 81,33 parkovisko Kokoška a manž. Pezinok Za koníčkom 669, ,10 66,62 záhradka Vitis Pezinok s.r.o. Drevárska 149,00 do , ,90 parkovisko Vitis Pezinok s.r.o. Drevárska 1 192,00 za všetky pozemky parkovisko Vitis Pezinok s.r.o. Drevárska 83,00 parkovisko Vitis Pezinok s.r.o. Drevárska 751,00 parkovisko Štefek Marián a manž. Za koníčkom 386, ,10 38,44 záhradka Demovič Št.Ing.a manž. Za koníčkom 206, ,10 20,51 záhradka Minárik P.Ing. a manž. Za koníčkom 635, ,10 63,23 záhradka Piaček El. a manž. Pezinok Za koníčkom 507, ,10 50,49 záhradka Centrum Pezinok Záhradná 798,00 do ,00 0,00 parkovisko pri Bille Centrum Pezinok Meisslova 289,00 do ,00 0,00 parkovisko pri Bille Centrum Pezinok Meisslova 204,00 do ,00 0,00 parkovisko pri Bille Centrum Pezinok Meisslova 105,00 do ,00 0,00 parkovisko pri Bille Centrum Pezinok Záhradná 268,00 do ,00 0,00 parkovisko Chrapko Jar.a manž.helena PK Za koníčkom 300,00 do ,10 29,87 záhradka Ondrejovič Miroslav Pezinok Suvorov.14,16 240,00 neurčitá 0,50 119,50 parkovisko Gonga Fr.a manž. Pezinok Za koníčkom 571,00 do ,10 56,86 záhradka Barata Art Pezinok Silvánova 0,00 neurčitá 0,00 22,14 vodomerná šachta /1 Holubyho č.87 6*0,7m doba neurčitá 66,39 /rok reklama Grell Milan Mgr.+manž.Pezinok Holubyho 259,00 do ,50 128,96 parkovisko 360 Pezinský športový club OZ Komenského ,00 od na 20rokov 3,50 za celú dobu a predmet nájmu FK Old Boys Pezinok, OZ Komenského 30 75, ,50 37,34 klubovňa tribúna, bufet,hracia plocha,minifutbalové ihrisko Gasymov Džalal Ing. Pod kalváriou 561,00 neurčitá 0,50 279,33 oddrenážovanie poz Ragas Jar.Mgr.a manž. BratislavaPod kalváriou 320,00 neurčitá 0,50 159,33 oddrenážovanie poz Svida Ján a manž. Zálesie RO Slneč.údol. 100,00 neurčitá 0,50 49,79 rekreačné účely Fiala Martin Záhradná 21,00 neurčitá 0,50 10,46 garáž Gašparovič I.+manž.Pezinok Kollárova 97,00 od ,50 za celú dobu a predmet nájmu Gašparovič I.+manž.Pezinok Kollárova 28,00 16,6 za celú dobu a predmet nájmu parkovisko hotela Tilia, nájom na 99 rokov Strana 6

13 ZSE a.s. Bratislava Mladoboleslavská 11,00 0,00 49,79 trafostanica Kovačič Sl.a manž. Bratislava Myslenická 70,00 neurčitá 1,66 116,18 parkovisko Herda Fr. Pezinok Kupeckého 18,00 neurčitá 14,81 19,89 garáž Zeman a manž. Viera Pezinok RO Slneč.údol. 12,00 neurčitá 0,50 5,97 prístavba chaty Zeman a manž. Viera Pezinok RO Slneč.údol. 50,00 neurčitá 0,50 24,89 prístavba chaty /1 Stavoimpex Holíč Muškát II. 7921m pravoplatné KR 262,93 /rok výstavba Muškát /17 Stavoimpex Holíč Muškát II m2an. plnenie do ,10 /rok dodatok1 výstavba Muškát 383 Slovenská pošta a.s. v meste 16,00 neurčitá 33,18 331,93 16 ks poštové schránky p. Tichá+ ostaní nájomcovia Obrancov mieru 80,30 neurčitá 0,00 0,00 príjazd.cesta,0,03 za celú dobu nájmu Orange Slovensko Žilová 100,00 do , ,39 zákl.stanica GSM Mikrochem Bratislava Za dráhou 200,00 do ,66 331,94 zásobník na suroviny Aviana plus Pezinok Silvánova neurčitá 0,00 22,14 vodomerná šachta Liteko, s r.o. Šancová 47,70 do ,66 79,17 vyb.a užív.4 park.miest Kuttner s.+ manž.pezinok RO Slneč. údolie 3,40 neurčitá 0,50 1,69 čistička odp.vod+stud Roman Balco Trnavská 50,00 do odovzdania PM 0,50 24,90 parkovisko Semančíková S. Záhradná 21,00 neurčitá 0,50 10,46 garáž od na IRI AGROFOREST, a.s. Rozálka ,00 rokov /celú dobu a predmet vybudovanie areálu Rudolf Tyko a manž. Slnečné údolie 10,00 neurčitá 0,50 5,00 studňa ZMOP,s.r.o., F.Varecha, Pezinok Hrnčiarska 47,50 neurčitá 1,66 78,84 vytv.a užív.3 park.miest ZMOP,s.r.o.,F.Varecha, Pezinok Hrnčiarska 47,50 neurčitá 1,66 78,84 vytv.a užív.3 park.miest Ing.P. Unger a manž.ibolya RO Slneč. Údolie 151,00 neurčitá 0,50 75,18 zlepš. príst. k rek.chat M. Čaputová - AL- NET M.R.Štefánika 0,60 neurčitá 0,00 165,97 vybud.2 žel.bet.schod Regena s.r.o. Pezinok Glejovka 1 880,00 neurčitá 0,00 0,00 prístup do areálu Dardan,A.Krasnič, BA Hrnčiarska 72,20 neurčitá 1,66 239,66 vytv.a užív.4 park.miest Dardan,A.Krasnič, BA Hrnčiarska 72,20 neurčitá 1,66 119,83 vytv.a užív.4 park.miest Strana 7

14 Dudová J a manžel Pezinok RO Leitne 23,00 neurčitá 0,50 11,45 drevený prístrešok Ing. arch. Satina Peter Hrnčiarska 50,00 do ,66 82,98 dodatok park. miesta výstavba park.miest, do I.K.Trade s.r.o. Moyzesova 130,00 určitá 0,00 0,03 kolaudácie TKB Building s.r.o. Cajlanská/Suvorov 1 586,00 od určitá 0,03 za celú dobu a predmet nájmu do kolaudácie komunikácie TKB Building s.r.o. Cajlanská/Suvorov 25, TKB Building s.r.o. Cajlanská/Suvorov 187, TKB Building s.r.o. Cajlanská/Suvorov 20, TKB Building s.r.o. Cajlanská/Suvorov 180, TKB Building s.r.o. Cajlanská/Suvorov 885, TKB Building s.r.o. Cajlanská/Suvorov 14, TKB Building s.r.o. Cajlanská/Suvorov 239, Pro Tenis Pezinok Komenského ul ,00od na 10 rokov 0,03 2,3 tenisová hala, kurty,parkovanie Slovenská pošta a.s. Ban.BystricaSvätoplukova neurčitá 0,00 331,94 2 parkovacie miesta S. Taškárová RO Slneč. údolie 10,00 neurčitá 0,50 4,98 vybudovanie studne I.M.D.Invest, s.r.o. Hrnčiarska 50,00 neurčitá 1,66 82,98 parkovisko I.M.D.Invest, s.r.o. Hrnčiarska 50,00 neurčitá 1,66 82,98 parkovisko Efektiv Media,P. Roth Holubyho neurčitá 0,00 132,78 telefónne kabíny Efektiv Media,P. Roth Kollárova neurčitá 0,00 132,78 telefónne kabíny Ing. Martin Nosáľ Bernolákova 1,00 neurčitá 3,50 3,50 elektromer. skriňa Milan Norocký RO Stupy 23,00 neurčitá 11,45 pod chatou úlož.priest Orange Slovensko M.R.Štefánika 1,00 neurčitá 33,00 33,00 mobilná stanica neknihovaná parc, zeleň Viliam Slimák Cajlanská ul. 32,10 neurčitá 0,50 16,05 dlažba I.M.D. Group, s.r.o. Rozálka Sever určitá 3,50 za celú dobu a predmet nájmu výstavba inž. sietí I.M.D. Group, s.r.o. Rozálka Sever 115,00 určitá do koláudácie I.M.D. Group, s.r.o. Rozálka Sever 3,00 určitá I.M.D. Group, s.r.o. Rozálka Sever 40,00 určitá I.M.D. Group, s.r.o. Rozálka Sever 22,00 určitá I.M.D. Group, s.r.o. Rozálka Sever 35,00 určitá Strana 8

15 Obec Viničné okraj obce Viničné 723,00 určitá 1 za celú dobu a predmet nájmu komunikácia Obec Viničné okraj obce Viničné 567,00 určitá do komunikácia Peter Tahotný, Cajlanská 51 Cajlanská 24,00 neurčitá 0,50 11,50 2x parkovacie miesto JUDr. Veronika Baričičová Radničné nám. 13,50 od do ,51 34,00 parkovanie Maxwell Slovakia,s.r.o. RO Slnečné údolie 75,00 nerčitá od ,85 63,50 trávnatý porast Jaromír Šimko Bernolákova ul. 24,00 od ,66 199,20 parkovacie miesto parkovacie misto pri Ing. Augustín Everling Bratislavská ul. 12,00 od ,00 96,00 prevádzke Pavol Korček Bratislavská ul. 13,20 od /rok dodatok prístupová cesta PK SEVER Development s.r.o. Svätoplukova ul. od na určito 2, Detský domov Macejko RO Stupy 88,00 od ,60 52,80 pri chate do doby koladácie park. miest Osman Hodžič Holubyho 69 3, pred prevádzkou DOGGIE s.r.o. Rozálka od na neurčito 400rok dodatok 1 výcvik psov Juraj Markovič Slnečné údolie 3,00 od na neurčito 5,00 žumpa Peter Snopko ROSlnečné údolie 24,00 od na určito 0,50 12, do okamihu odkúpenia pozemku Jozef Kern Sirková 1 401,00 od neurčito 125,00 175,13 záhrada Milan Kramár Myslenická ul. 49,53 od do kalaudácie 0,50 24,77 vjazd do domu IRI AGROFOREST, a.s. Rozálka od neurč. 1 za celý predmet a dobu nájmu IRI AGROFOREST, a.s. Rozálka od neurč IRI AGROFOREST, a.s. Rozálka od neurč. vybudovanie komunikácie z panelov 450 C Martin Havlík RO Leitne 2,00 od neurčito 1 za celý predmet a dobu npoštová schránka Lipera SK s.r.o. Bernolákova ul ,60 od na neurč. 8,30 328,68 parkovanie 4708/1, parkovanie,kontajnery,precho /4 Vladimír Straka- SVS Kolárova/Záhradná 80,00 od na neurč. 1,66 132,80 d pre peších C Mgr. Ľudovít Farbula Cajlanská 171/A 22,80 od na neurč. 0,50 11,40 pri rod. dome Strana 9

16 674/1, /8, Lyžiarsky klub Baba Pezinok RO Baba ,00od do za celý predmet a dobu nlyžiarské svahy Ján Hajtmánek Myslenická ul. 79 1,50od na neurčito 1 za celý predmet a dobu nhistorický preš nekn. Ing. Marián Aulitis Bratislavská ul.78 13,20od na neurčito 0,76 10,00 2xpark.miesto nekn.ing. Alžbeta Rajnerová Nerudova ul. 15, do kolaudácie 0,50 7,50 pri dome Pavol Holec parkovisko za KC Holubyho od na neurčito parkovacie miesto, viazané na nájomný vzťah neby. 1 za celý predmet a dobu npriestoru v KC od do prístup prípojky IS k stavbe nekn. Ing. Martin Baláž Bratislavská 6 20,00 kolaudácie 0,50 10,00 domu Slov. rybársky zväz Dolná teheľňa , do ,00 rybársky revír Ján Dudák Rozálka 2 751,00 určitá 3,32 /celý predmet a dobu do vybudovania ihriska /12,1 3 Miloš Mihály Hrnčiarska ul. 70m2 po dobu exist.kaviarne 140 /rok vybudovanie park. miest OZ Pez. Rozpr. Divadlo Zigmundíkova 572,00 určitá do za celý predmet a dobu nparčík Víno Matyšák Glejovka 250,00 neurčitá od ,66 415,00 parkovanie Patrik Matiašovič Kalinčiakova 4,80 neurčitá od ,83 100,00 nadstavba nad chodníkom Prof.Ing.Peter Šimko, DrSc. Javorova 46,00 neurčitá od ,50 23,00 pri dome Ján Novák Hrnčiarska 40,00 neurčitá 0,50 20,00 garáž a okolie JUDr. Vladimír Zíšek RO Sln.údolie 30,00 určitú ,50 15,00 pod altánkom Evanjelický a.v.farský úrad Holubyho ul. 13,75 neurčitá od ,00 parkovanie za KD Holubyho Rudolf Adamčík Holubyho ul. 27,50 neurčitá od ,00 parkovanie za KD Holubyho Bohumil Karlík Holubyho ul. 27,50 neurčitá od ,00 parkovanie za KD Holubyho René Bednarič Holubyho ul. 41,25 neurčitá od ,00 parkovanie za KD Holubyho Ľubica Tahotná Holubyho ul. 41,25 neurčitá od ,00 parkovanie za KD Holubyho H M Group s.r.o. Holubyho ul. 13,75 neurčitá od ,00 parkovanie za KD Holubyho Juraj Valček Marsello Holubyho ul. 13,75 neurčitá od ,00 parkovanie za KD Holubyho Strana 10

17 Ladislav Janda Holubyho ul. 13,75 neurčitá od ,00 parkovanie za KD Holubyho Martin Jurina a manž. Hrnčiarska ul. 25,00 určitá od za celý predmet a dobu npri veterinárnej ambulancii Michal Miškovský 5 691,00 určitá od ,91 do kolaudácie biofarmy Michal Miškovský ,00 určitá od max do Michal Miškovský 4 231,00 určitá od Whitworth s.r.o. Moyzesova ul. 7,00 neurčitú od ,00 bezbarérové vstupy Peter Capko dvor Mladobolesl. 19,00 nerčitá od ,5 9,50 parkovanie PK Sever Development s.r.o. Svätoplukova ,00 nerčitá od ,00 nástupná plocha pre PO Oto Tóth dvor Mladobolesl. 19,00 nerčitá od ,50 parkovanie Casper Entertainment s.r.o. Rad. nám. 1,00 neurčitá od ,00 infokiosky Casper Entertainment s.r.o. Holubyho ul. 1,00 neurčitá od infokiosky Casper Entertainment s.r.o. M.R.Štefánika 1,00 neurčitá od infokiosky Agušoglu s.r.o. M.R.Štefánika 3,00 neučitú od ,3 100,00 zmrzlinový pult ,8 LSE Life Star Emergency s.r.o. Kollárova 1 21,00 neurčitá od ,00 parkovanie sanitky Real Business,s,r,o, pri križovatke 120,35 určitá 10 za celý predmet a dobu nájmu park. miesta Bratisl. a Holubyho Slovenská sporiteľňa M.R.Štefánika 6,75 neurčitá od celý predmet a dobu nájmu bezbariérový vstup Eva Majgotová Suvorovova 15,00 neurčitá od ,67 10,00 schodisko Grafistav stav s.r.o., p.grell Kollárova - dvor 84,00 určitá do kolaudácie celý predmet a dobu nájmu parkovacích miest parkovacie miesta Ing. Igor Trebatický a manž. RO Slneč.údolie 22,68 neurčitá od ,5 11,34 pri chate Galaxia centrum s.r.o. za KC,Holubyho ul. 13,75 neurčitá od /rok 6ks park. Miest č Jozef Andreanský 1.mája 19,00 neurčitá 0,49 9,46 pod garážou /1 Ing. Ivana Žáliová Ekonomická ul. Holubyho, pri KD 13,75 do užívania nebytových 1 /rok 1 /rok parkovanie poradňa priestorov Zora Marečková Sládkovičova ul. 98 m2 neurčitá 50,91/rok 50,91 /rok prístup k nehnuteľnosti Textile House for EURO TRADE RO Slnečné údolie 75 m2 neurčitá 76 /rok odstavná plocha určená pozemok pri chate pre vzdelávacie centrum Šišulák František RO Slnečné údolie 90 m2 do kolaudácie pozemku 45 /rok ukladanie stavebného alebo do materiálu Strana 11

18 503 Železnice Slovenskej republiky sú prenajímateľom do vysporiadanie s daňou terminál integrovanej z nehnuteľnosti dopravy /2 NetCore, s.r.o. Bratislavská 29,2m2 do výstavby prípojky 300 za celý predmet a vybudovanie optickej dobu nájmu prípojky pre Murat /11 Grinavský futbalový klub 1923 štadión Grinava 9272m2 doba neurčitá 3,50 za celý predmet a dobu nájmu športová činnosť /1 SMER sociálna demokracia pri PKC 13,75m2 do užívania NP 1 /rok parkovacie miesto Gálik Anton RO Slnečné údolie 100m2 doba neurčitá 51,95/rok pozemok pri chate /1 Bóriová Lucia RO Slnečné údolie 30m2 doba neurčitá 15,59/rok pozemok pri chate /1 Ing. Miškerík Marek ul. Trnavská pri BD 41,05m2 doba do kolaudácie 85,30 /rok parkovacie miesta /1 Ing. Jankeje Pavol RO Slnečné údolie 100m2 doba neurčitá 50 /rok sklad dreva a rek.účely /25,840/8 JP control, s.r.o. Rozálka-pri Kejde 247m2 do kolaudácie 1 za celý predmet a dobu vybudovanie chodníka 840/021 JP control, s.r.o. Rozálka-pri Kejde 2751m2ácie, max. do /rok budovanie zábav.parku /163,881/5 Ing. Fabrický-prenajímateľ Panský chodník 532m2 doba neurčitá 1 za celý predmet a dobu rekonštrukcia komunikácie /10 Toman Pavol Mladoboleslavská 10m2 doba neurčitá 5 /rok parkovanie vozidla Ing. Kmeťo Igor RO Slnečné údolie 6m2 doba neurčitá 3,12 /rok rek. účely Alena Noruláková Al - net M.R.Štefánika 10 67m2 doba neurčitá 166 /rok schody pred prevádkou /24 Drobný Ján Malokarpatská ul. 19m2 doba neurčitá 9,50 /rok stavba garáže /1 Fekiač Vladimír RO Stupy 25m2 doba neurčitá 12,99 /rok drevený altánok /1 Bachratý Jozef RO Slnečné údolie 45m2 doba neurčitá 22,50 /rok prístrešok pre auto,drevo /1 Ladislav Gembeš Laco pri PKC 13,75m2 doba neurčitá 400 /rok parkovacie miesto /3 HVH MIKRO, s.r.o. Šenkvická cesta 44m2 doba neurčitá 80 /rok prístup k vlast.pozemku /2 Zeus Slovakia s.r.o. Záhradná ul. 80m2 doba neurčitá 160 /rok vybudovanie 3 park.miest /2 PDP Real spol s r.o. Šancová ul. 50 m2 doba neurčitá 100 /rok vybudovanie 4 park.miest Stach Eduarad Dolná teheľňa 244m2 doba do ,40 /rok záhradka Klamo Matúš Dolná teheľňa 240m2 doba do /rok záhradka Rybin Jevgenij Dolná teheľňa 270m2 doba do /rok dodatok 1 záhradka Klamo Michal Dolná teheľňa 283m2 doba do ,30 /rok záhradka Sušila Peter Dolná teheľňa 297m2 doba do ,70 /rok záhradka Pavlík Oldrich Dolná teheľňa 199m2 doba do ,90 /rok záhradka Kostolanský Ondrej Dolná teheľňa 287m2 doba do ,70 /rok dodatok 1 záhradka 4 Strana 12

19 Klamová Amália Dolná teheľňa 255m2 doba do ,50 /rok zákhradka Paták Ladislav Dolná teheľňa 290m2 doba do /rok dodatok 1 záhradka Pavlikovičová Ingrid Dolná teheľňa 287m2 doba do ,70 /rok dodatok 1 záhradka /2 JUDr. Jana Chovanová Šancová 4 10m2 doba neurčitá 400 /rok parkovanie vozidla Rybinová Natália Dolná teheľňa 285m2 doba do ,50 /rok dodatok 1 záhradka Teplanský Rudolf Dolná teheľňa 290m2 doba do /rok dodatok 1 záhradka /4 Korok Jelínek spol. s r.o. Jesenského 510*240m doba neurčitá 2000 /rok reklamné zariadenie ,1292 VISTA real Moyzesova 445m2 do kolaudácie objektov 1 /za celý predmet a dobu park. miesta+rozšír.komun /1 Venta spol. s r.o. Holubyho pri PKC 13,75m2 do užívania NP 1 /rok parkovanie vozidla č /1,2 Ferenčík Peter Záhradná 211,48m2 do kolaudácie 1 za celý predmet a dobu 4 parkovacie miesta /2,4 Cirkevný zbor ev.cirkvi a.v. park Grinava 1345m2ca/5 rokov po kolaudácii 1200 /rok dodatok 2 revitalizácia a obnova /5 Ing. Miroslav Frič pozemok Viničianska 60m2 doba neurčitá 120 /rok vybudovanie a užívanie plochy pri ČS /2 Ľubica Macková Kids Café Kollárova 90m2 doba neurčitá 360 /rok drevená terasa pri prevádzke Vašínová Skarlet RO Slnečné údolie 53m2 doba neurčitá 26,50 /rok užívanie stavby na pozemku prenajímat /3 RAMIN spol. s r.o. Šenkvická cesta 44m2 doba neurčitá 88 /rok prístupová cesta do areálu /1 Anglo Imports s.r.o. Holubyho-OC Plus 24m2 doba neurčitá 1138 /rok krytá terasa /1 Kostková Emília pri PKC 13,75m2 do užívania NP 1 /rok parkovacie miesto Vlasáková Eva Záhradná ul. 21m2 doba neurčitá 10,50 /rok pozemok pod garážou Marecová Daniela Dolná teheľňa 588m2 doba do ,80 /rok záhradka /1 SP-SK plus, s.r.o. Moyzesova ul. 130m2 do odovzdania Mestu 260 /rok vybudovanie 4 park. miest /1 Ircha Tomáš BD ZORA Sládkovičo 245m2 do odovzdania Mestu 1 /celý predmet/dobu vybudovanie park. miest /10 Barančíková Linda Mladoboleslavská 4 10m2 doba neurčitá 10 /rok terasa k bytu /10 Ing.Staroňová Renáta Mladoboleslavská 4 15m2 doba neurčitá 15 /rok terasa k bytu /1 Klamo Andrej Matuškova ul. 39m2 doba neurčitá 19,50 /rok pristupová cesta , 6427 Janečková Zuzana RO Slnečné údolie 49m2 doba neurčitá 24,50 /rok dodatok 1 chata na pozem.prenjímat /4,4242/1, Stefanos Pekridis 2* Jesenského,2* 6 ks doba neurčitá 451,16 /rok dodatok 1 reklamné zariadenie 4653/1 Bratislavská,Holubyho,Meisslova /2 Stefanos Pekridis Holubyho 3m2 doba do ,58 /rok dodatok1,2 vybudovanie 2 prístreškov /1 DENO-PV, s.r.o. Holubyho ul. 0,75m2 doba neurčitá 100 /rok schody pred prevádzkou /2 Matušovič František s manž. L. Novomeského 735m2 do kolaudácie cesty 1 /celý predmet/dobu vybud. prístup. cesty Sever ll Strana 13

20 Baláž Danko Senecká ul. č m2 správcom je mps rodinný dom s pozemkom /2 Baríniy Ján L. Novomeského 50m2 do kolaudácie 10 /celý predmet/dobu vybudovanie 4park. miest , /3, Slovenský vodohosp.podnik-prenajímeteľ 2832m2 do 5 r.od právopl. KR 283,20 +DPH/rok dodatok 1 revital. a obnova parku /1 FH-HOTIS s.r.o. Šenkvická cesta 162m2 do výstavby obchvatu 81 /rok dočasná križovatka /1 Šiminčič Jaroslav RO Slnečné údolie 48m2 doba neurčitá 24 /rok záhradné sedenie /1 Šimončič Jaroslav RO Slnečné údolie 28m2 doba neurčitá 14 /rok užívanie oporného stĺpa /1 Stavoimpex Holíč Muškát 95m2 doba neurčitá 190 /rok dodatok 1 Muškát IV.etapa,fáza /2 Ing. Rathauská Gréková R Senecká ul. č. 7 1m2 doba neurčitá 30 /rok 3ks/240l smetných nádob / Hlavanda Ján Holubyho 14 2m2 doba neurčitá 132 /rok reklamné zariadenie /7 Imrich Gašparovič GAMEX Kollárova 2m2 doba neurčitá 35 /rok 1ks/1100l smetnej nádoby PDP Real spol s r.o. Šancová ul. 232,1m2 do odovzdania PM 464,20 /rok vybudovanie 20 park.miest PDP Real spol s r.o. Šancová ul. 84,5m2 do odovzdania SO 169 /rok budovanie chodníka,vjazdu Bížová Veronika Bernolákova ul. 60m2 do odovzdania PM 120 /rok vytvorenie 4 park.miest /7 Klub orient.behu Sokol Amfiteáter 19,5m2 doba neurčitá 9,75 /rok prístrešok-vstup do klubu ,34,35,33 Pezinský hokejbalový klub Fajgalská cesta 2809m2 na 10r.+možnosť10 r. 1 celý predmet a dobu prevádzka klubu /1 PREVENCIA AD Glejovka,Mahulana 4m2 do /rok výstavba studne Tóth Roman Dolná teheľňa 319m2 doba neurčitá 31,90 /rok záhradka /10 Matyšák Marek Holubyho ul. 12m2 doba neurčitá 12 /rok terasa k bytu /6 Ingrid Tahotná-Salón Sandra Holubyho ul. 1m2 doba neurčitá 20 /rok 1ks/240l smetnej nádoby /1 VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. Holubyho ul. 3m2 doba neurčitá 70 /rok 2ks/1100l smetných nádob /13,15 KYBEKO v.o.s. Hrnčiarska ul. 41,09m2 doba neurčitá 82,18 /rok vybudovanie 2park. miest 4653/1 3,72m2 doba neurčitá 66,39 /rok reklamné zariadenie /1 IRI AGROFOREST, a.s. Rozálka juh 1m2 doba neurčitá 100 /rok reklamné zariadenie 3278/3 Bratislavská 1m2 doba neurčitá 99,59 /rok rekl.tabuľa 1281 Kupeckého 1m2 doba neurčitá 99,59 /rok rekl.tabuľa /1 TEDANO, s.r.o. Cajlanská 63 20m2 doba neurčitá 290,24 /rok dvor k pizzerie /1 TEDANO, s.r.o. Cajlanská 63 19m2 doba neurčitá 377,91 /rok dodatok 4 terasa k pizzerie /3,5,2047 Stavoinvesta Group s.r.o. Muškátova ul. 1433m2 do kolaudácie BD 32,33 /rok dodatok 3 výstavba BD a prác súvisia Strana 14

21 /12,2 AD Sun s.r.o. bývalá ZŠ Holubyho 4m2 doba neurčitá 265,55 /rok reklamná tabuľa 585 Bratislavská, Šenkvická VO doba neurčitá 2*ročne podľa počtu RZ /33,20/1ks reklamné zariadenia /40 Cajlanská-Malacká doba neurčitá 165,97 reklamná tabuľa / Akzent Media spol. s r.o. Trnavská, Muškátová 2066/1 Šenkvická cesta 5,1*2,4m/1ks doba neurčitá 829,85 rok 3ks bilboardov /1 Euro AWK, spol. s r.o. Futbalový štadión 5,1*2,4m/1ks doba neurčitá 547,70 /rok 3ks rekl. zariadení /2 TESCO, Sahara 5,4*2,7m/1ks doba neurčitá 2150,9 /rok 6ks rekl. zariadení /1 Holubyho-železnica 5,1*2,4m/1ks doba neurčitá 358,5 /rok 2ks rekl. zariadení /1 EUROP -AUTOSKLO Šenkvická ul. 1/A 3,5m2 doba neurčitá 116,18 /rok dodatok 1 reklamná tabuľa /,4779/1 LEMON SLOVAKIA s.r.o. Radničné+Meisslova 1,2*0,8m/1ks doba neurčitá 66,39 /rok 2 ks rekl. zariadení /3 UNO FASHION, spol. s r.o. Jesenského 3*2m doba neurčitá 199,17 /rok 1ks rekl. zariadenia /4 VIN. TECH s.r.o. Jesenského 2*1m doba neurčitá 66,39 /rok 1ks rekl. zariadenia /3 Arton s.r.o. L. Novomeského 510*240m doba neurčitá 169,29 /rok 1ks rekl. zariadenia /12,4657/2 AUTOŠKOLA MAŤUS s.r.o. bývalá ZŠ Holubyho 1,5*1m doba neurčitá 100 /rok 1ks rekl. zariadenia /12,4657/2 BOZIN spol. s r.o. bývalá ZŠ Holubyho 2m2 doba neurčitá 132,77 /rok 1ks rekl. zariadenia Brentag Slovakia s.r.o. Glejovka 1m2 doba neurčitá 33,19 /rok dodatok 1ks rekl.zariadenia DRI Slovakia, s.r.o. Glejovka 1m2 doba neurčitá 33,19 /rok 1ks rekl.zariadenia MIKROCHEM spol. s.r.o. Glejovka 1m2 doba neurčitá 33,19 /rok dodatok1 1ks rekl.zariadenia /12,4657/2 TERNO SLOVENSKO, s.d. bývalá ZŠ Holubyho 2m2 doba neurčitá 132,77 /rok 1ks rekl. zariadenia Europlakat-Interwerb,spol.s.r. Bratislavská ul. doba neurčitá 114/52 /rok dodatok1 1ks rekl. zariadenia /3 Imrich Gašparovič a manž. Bratislavská ul. 120*90m doba neurčitá 39,83 /rok 1ks rekl. zariadenia /2,2597/6 Dušan Horváth Grinava-št.cesta 5,1*2,4m/1ks doba neurčitá 365 /rok 1ks rekl. zariadenia /2 ISPA, spol. s r.o. Grinava-výjazd 5,1*2,4m/1ks doba neurčitá 165,97 /rok 1ks rekl. zariadenia JŠ servis s.r.o. Bratislavská ul. 2*2m/1ks doba neurčitá 66,38 /rok 1ks rekl. zariadenia JŠ servis s.r.o. Bratislavská č. 83 doba neurčitá 66,38 /rok 1 ks rekl. zariadenia JŠ servis s.r.o. Bratislavská č. 83 1,4*1m/1ks doba neurčitá 66,38 /rok 1 ks rekl. zariadenia /1,5240/6 Ing. Ladislav Strašil-NUBIUM Myselnická ul. 5*2,5m/1ks doba neurčitá 995,82 /rok 1 ks rekl. zariadenia /12,4657/2MARKTECH s.r.o. bývalá ZŠ Holubyho 8m2 doba neurčitá 531,10 rok dodatok 2 reklamné zariadenie /12,4657/2 Jozef Moravec-CEVAROM bývalá ZŠ Holubyho 2*2m/1ks doba neurčitá 265,55 /rok reklamné zariadenie /12,4657/3 Ing. Damiel Schmidt bývalá ZŠ Holubyho 2m2 doba neurčitá 132,77 /rok reklamné zariadenie ,5240/2 Pavol Strnisko LPG Autoplyn Myslenická ul. 1*1,5m doba neurčitá 66,38 /rok reklamné zariadenie Women Line s.r.o. Mladoboleslavská ul. doba neurčitá 150 /rok reklamné zariadenie Strana 15

Nájmy pozemkov stav k Strana 1. int.č. par.čís. pod nájomca miesto výmera m2 doba náj. /m2/rok /nájom/rok Dod.

Nájmy pozemkov stav k Strana 1. int.č. par.čís. pod nájomca miesto výmera m2 doba náj. /m2/rok /nájom/rok Dod. Nájmy pozemkov stav k 31.12.2010 int.č. par.čís. pod nájomca miesto výmera m2 doba náj. /m2/rok /nájom/rok Dod. využitie 1 1 825 1 Petmas EKOS Suvorovova 874,00 do 31.12.2011 0,50 435,17 opdady-na separačnú

Více

Strana 1. Nájom pozemkov stav k p.č. par.čís. nájomca miesto výmera m2 doba náj. /m2/rok /nájom/rok Dod. využitie

Strana 1. Nájom pozemkov stav k p.č. par.čís. nájomca miesto výmera m2 doba náj. /m2/rok /nájom/rok Dod. využitie Nájom pozemkov stav k 31.12.2013 p.č. par.čís. nájomca miesto výmera m2 doba náj. /m2/rok /nájom/rok Dod. využitie 1 2932 Pilka Ing. Pezinok Dolná 291,00 do 31.12.2022 0,10 28,98 dodatok 1 záhradka 2 6317

Více

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU Dňa: 16.04.2015 číslo : 13 13. Informácia o stave pasportizácie majetku mesta Pezinok k 31.12.2014 PREDKLADÁ : SPRACOVAL : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok Ing.

Více

tel.: tel.: fax:

tel.: tel.: fax: Vývoz u v roku 2015 MESTO PEZINOK OKRUH I Banícka, Bottova, Cajlanská, Dobšinského, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.pekníka, gen.svobodu, Gogoľova, Javorová, Jilemnického, Jiráskova,

Více

tel.: tel.: fax:

tel.: tel.: fax: Vývoz u v roku 2016 OKRUH I Banícka, Bottova, Cajlanská, Dobšinského, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.pekníka, gen.svobodu, Gogoľova, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.jaroša,

Více

tel.: tel.: fax:

tel.: tel.: fax: Vývoz u v roku 2017 OKRUH I Banícka, Bottova, Cajlanská, Dobšinského, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.pekníka, gen.svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova,

Více

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku 15. novembra 2014 Mestská volebná komisia v Pezinku podľa 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Více

MESTO MODRA MESTSKÝ ÚRAD Dukelská 38, MODRA

MESTO MODRA MESTSKÝ ÚRAD Dukelská 38, MODRA Zámer mesta Modry predať alebo prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa A) Mesto Modra podľa 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Více

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HNÚŠTI. Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/316/2016 zo dňa

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HNÚŠTI. Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/316/2016 zo dňa č. 24/316/2016 zo dňa 19.9.2016 Mestské zastupiteľstvo k bodu: Dodatok č. 2 k VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v meste Hnúšťa a o postupe pri nájme bytov, ktoré sú majetkom mesta

Více

Mesto PEZINOK. Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto PEZINOK. Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto PEZINOK Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Více

Mierové námestie č. 8, Senec. Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta

Mierové námestie č. 8, Senec. Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta M E S T O S E N E C Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta Druh normy: Všeobecne záväzné nariadenie Účel normy: Tento dodatok k VZN

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 03.decembra 2013 Materiál číslo: 304/2013 Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v objekte

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre dňa 11.05.2011 Číslo materiálu: 116/2011 K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc.

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 19. februára 2013 Materiál číslo: 174/2013 Návrh na prenájom nebytových priestorov na Topoľčianskej 12, 851 05 Bratislava

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 6. novembra 2012 Materiál číslo: 125 /2012 Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 24. júna 2014 Materiál číslo: 529 /2014 Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 148 a 149 k.ú.

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 556/2016 Názov materiálu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva

Více

Ž I A R N A D H R O N O M

Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č..../2015 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom

Více

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016 UZNESENIE č. 172/2016 s ch v a ľ u j e program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Prítomní: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová Za: 5 Mgr. Miroslav Verčimák,

Více

MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Službyt Nitra, s.r.o., ul. Janka Kráľa 122, Nitra v.z. Ing. Pavlom Bielikom, konateľom a riaditeľom spoločnosti v.z. Mgr.

Více

TE / /OSM/2014

TE / /OSM/2014 TE - 1803/2014 43192/OSM/2014 Ladislav Hájas FARMER, IČO : 17 599 598, miesto podnikania Ľaliová ul. 11, 945 01 Komárno, žiada o predaj resp. prenájom pozemku parcely registra C č. 12862 o výmere 75272

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 12. 2011 N á v r h na schválenie prípadu hodného osobitného

Více

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Predkladá Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku Na rokovanie dňa 09.06.2014 K bodu programu 3 Názov materiálu Návrh na odpredaj pozemku na

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka. Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 8. marca Materiál číslo: /2016

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka. Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 8. marca Materiál číslo: /2016 Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 8. marca 2016 Materiál číslo: /2016 Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej materskej

Více

Mesto PEZINOK VEREJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámenie o mieste uloženia písomností

Mesto PEZINOK VEREJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámenie o mieste uloženia písomností ,, www.pezinok.sk Mesto Pezinok ako príslušný orgán podra 4 ods. 1 zákona číslo 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový vy kon á doručenie písomnosti verejnou vyhláškouz dovodu, že správcovi dane nie je Rozhodnutie

Více

Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská Ľupča

Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská Ľupča V Slovenskej Ľupči 3. máj 2011 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča ktoré sa uskutoční: dňa 10. mája 2011

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 04. 2012 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa

Více

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Novákoch 15. novembra 2014 Mestská volebná komisia v Novákoch podľa 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Více

Uznesenie č. 69/2015 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dubovica, dňa K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia

Uznesenie č. 69/2015 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dubovica, dňa K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia Uznesenie č. 69/2015 K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia Obecné zastupiteľstvo v Dubovici v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

Obec Olešná v zmysle 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. vydáva

Obec Olešná v zmysle 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. vydáva NÁVRH! OBEC OLEŠNÁ Obec Olešná v zmysle 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OLEŠNÁ č. 5/2015, ktorým sa upravujú úhrady

Více

Mesto Banská Štiavnica. zverejňuje

Mesto Banská Štiavnica. zverejňuje Mesto Banská Štiavnica zverejňuje v zmysle 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov 1/ Predmet prevodu : ZÁMER MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA Č. 11/ 2015

Více

UZNESENIE. zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe. konaného dňa UZNESENIE č. 49/2015

UZNESENIE. zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe. konaného dňa UZNESENIE č. 49/2015 UZNESENIE zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe konaného dňa 19.08.2015 Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia UZNESENIE č. 49/2015 K bodu: Určenie zapisovateľa a overovateľov

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 10. decembra 2013

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 10. decembra 2013 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 10. decembra 2013 Materiál číslo: 443/2013 Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov

Více

Výpis uznesení zo zasadnutia Mestskej rady v Žiari nad Hronom

Výpis uznesení zo zasadnutia Mestskej rady v Žiari nad Hronom Výpis uznesení zo zasadnutia Mestskej rady v Žiari nad Hronom miesto konania: zasadačka MsÚ v Ţiari nad Hronom čas konania: 21. apríl 2005, 13.00 hod. č. 55/ 2005 Správu o plnení uznesení Mestskej rady

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: 12 v Hlohovci, dňa 12.12.2013 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 123/2012 o úhradách za sociálnu

Více

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Mesto Leopoldov v súlade s ustanovením 6 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.

Více

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU dňa : 11.06.2015 Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU číslo:23. 23. Informácia o plánovaných a vykonaných rekonštrukciách školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok v roku 2015 PREDKLADÁ : Mgr. Oliver

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 18 Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa 06.12.2011 a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 13.12.2011 N Á V R H na predaj pozemku pod garážou na Šoltésovej

Více

OBEC D O L N Ý O H A J. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015

OBEC D O L N Ý O H A J. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 OBEC D O L N Ý O H A J NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle 6 ods.

Více

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupite stva v Senci konaného d a

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupite stva v Senci konaného d a Materiál pre zasadnutie Mestského zastupite stva v Senci konaného d a 03.03.2011 íslo materiálu: 13 Názov materiálu: Návrh na zámenu nehnute ností Návrh na uznesenie: I. MsZ prerokovalo návrh na zámenu

Více

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 078300591100/0099 Zmluvné strany : 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Zastupuje

Více

Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 25. marca 2008 v zasadačke MsKS Sládkovičovo

Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 25. marca 2008 v zasadačke MsKS Sládkovičovo Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 25. marca 2008 v zasadačke MsKS Sládkovičovo Uznesenie č. 179/MsZ 2008 Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo

Více

Kód volebného obvodu 307. Obvodná volebná komisia zistila tieto výsledky hlasovania: Počet volebných okrskov 133

Kód volebného obvodu 307. Obvodná volebná komisia zistila tieto výsledky hlasovania: Počet volebných okrskov 133 volebného obvodu 307 O D P I S Z á p i s n i c e Obvodnej volebnej komisie o výsledku ania vo volebnom obvode číslo 7 vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 09.11.2013 Obvodná

Více

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 23. 04. 2015 číslo materiálu: 15 Názov materiálu: Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej

Více

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e. Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne dňa v Trenčíne

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e. Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne dňa v Trenčíne M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne dňa 08.06.2016 v Trenčíne N á v r h na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 249/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov (v znení 333/2009 Z. z.) Zo dňa: 18. 6. 2008 Platný od:

Více

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.4.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Oktavián Novák, Rudná č.313 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

Více

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho prenájmu č. 7/2014

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho prenájmu č. 7/2014 Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho prenájmu č. 7/2014 Mesto Martin v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa všeobecne záväzného nariadenia

Více

Súpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lovinobani, konaného

Súpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lovinobani, konaného Súpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lovinobani, konaného 26. 03. 2014. 1. k schváleniu overovateľov zápisnice a návrhovej komisie zostavovateľov uznesení Uznesenie č. 15/2014 Za overovateľov

Více

U z n e s e n i e č. 16

U z n e s e n i e č. 16 U z n e s e n i e č. 16 zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 21.9.2016 MsZ v Podolínci A) B e r i e n a v e d o m i e: 1.) Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí

Více

Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice Turisticko-informačná kancelária

Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice Turisticko-informačná kancelária - Hotely Verejné 4-hviezdičkové Hotel Panorama **** +421 32 6551 155 +421 905 068 965 recepcia@hoteltrenciansketeplice.sk od 71 Nádražná 12 www.hoteltrenciansketeplice.sk 1, 2, Wellness, fitness, pedikúra,

Více

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Mestské zastupiteľstvo v Stupave Bod č. 7 Mestské zastupiteľstvo v Stupave Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 15.12.2016 Odňatie majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne a informačné

Více

1. Bežné príjmy D a ň o v é: N e d a ň o v é : ROK , , , , , , ,00

1. Bežné príjmy D a ň o v é: N e d a ň o v é : ROK , , , , , , ,00 Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2013-2015 Schválené na zasadnutí OZ dňa 14.1.2013, uznesením č. 1/2013 P. Č. 2010 2 011 2012 Očakávaná skutočnosť 2012 ROK 2013 2014 2015 1. Bežné príjmy

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre spoločnosť ALK VARIANT spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava

Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre spoločnosť ALK VARIANT spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 25. septembra 2012 Materiál číslo: 238/2012 Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY N MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 05. 2015 Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 138/2015 Názov materiálu: Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami

Více

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014 K BODU: 4 Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. MATERIÁL PREDKLADÁ:

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 375 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 15 k Nájomnej zmluve

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 563 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 17 k Nájomnej zmluve

Více

OBEC BECKOV zoznam ocenených občanov

OBEC BECKOV zoznam ocenených občanov OBEC BECKOV zoznam ocenených občanov 1995 2015 CENA STAROSTU za rok 1995: p. Antonovi Strakovi za obetavú prácu pre rozvoj telovýchovy a športu v našej obci sr. Cecílii Márii Kosecovej za obetavú prácu

Více

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA OBEC LIPTOVSKÁ OSADA U z n e s e n i a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Liptovská Osada, konaného dňa 10.04.2015 Uznesenie č. 40/2015 K bodu programu č. 3. Oznámenie Jozefa Jusku, Liptovská Osada

Více

Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konaného dňa

Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konaného dňa Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konaného dňa 25.2.2015 Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny. PROGRAM: 1) Otvorenie zasadnutia 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov

Více

1 č. Opatrenie rozpočet

1 č. Opatrenie rozpočet .. Vybudovanie oddychovo stretávacích miest pre občanov a turistov s informačno-orientačným značením - 7 ks pri prírodnom vodnom zdroji popri hlavnej ceste Propagačné materiály (letáky, pohľadnice, upomienkové

Více

S P R Á V A. pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa : 12. marca 2015.

S P R Á V A. pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa : 12. marca 2015. S P R Á V A pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa : 12. marca 2015. K bodu : Správa o prenájme nebytových priestorov za rok 2014- Dom kultúry Predkladá : Materiál obsahuje:

Více

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 12-12/173/2015 Dátum predloženia: 21. september 2015 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh na zmenu Uznesenia 8/6 zastupiteľstva z 8.

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 7. novembra 2017 Materiál číslo: 363/2017 Návrh na prenájom nebytového priestoru - telocvične

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. októbra 2011 N á v r h na odvolanie a vymenovanie riaditeľa

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 179/2015 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve

Více

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Bežné príjmy: ROK 2014 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2843098 120 Dane z majetku 439000 133 Dane za špecifické služby 250300 210 Príjmy z podnikania a z

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. mája 2012 N á v r h na schválenie zástupcu hlavného mesta SR

Více

Číslo materiálu: 1618/09. K bodu: Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku. -

Číslo materiálu: 1618/09. K bodu: Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku. - SLUŽBYT NITRA, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01, N i t r a V Nitre 21.10.2009 Číslo materiálu: 1618/09 Mestskému zastupiteľstvu v Nitre K bodu: Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných

Více

u s t a n o v u j e Úvodné ustanovenie I. D A Ň Z NEHUTEĽNOSTI Daň z pozemkov

u s t a n o v u j e Úvodné ustanovenie I. D A Ň Z NEHUTEĽNOSTI Daň z pozemkov Návrh VZN zverejnení jeho vyvesením na úradnej tabuli obce Valaliky dňa: 20.10.2012 Návrh VZN prerokovaní a VZN prijaté obecným zastupiteľstvom obce Valaliky dňa 12.12.2012 VZN vyhlásené jeho vyvesením

Více

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2006 Bežný Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov 41 111001 Daň z príjmov FO zo závislej činnosti 46540 41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 730

Více

Platné hlasy pre voľbu primátora za jednotlivé okrsky - Komunálne voľby Mesto Malacky

Platné hlasy pre voľbu primátora za jednotlivé okrsky - Komunálne voľby Mesto Malacky Platné hlasy pre voľbu primátora za jednotlivé okrsky - Komunálne voľby - 15. 11. 2014 - Mesto Malacky okrsok číslo 1 2 3 6 4 5 7 8 9 10 11 12 7. Juraj Říha, JUDr., Ing., PhD. 84 94 154 167 146 161 139

Více

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku uzatvorená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v zn. n.p.

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku uzatvorená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v zn. n.p. Zmluva o prevode vlastníctva pozemku uzatvorená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v zn. n.p. Predávajúci : Mesto Topoľčany Štatutárny orgán : Ing. Peter Baláž, primátor

Více

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

Okresny urad Piest'any pozemkovy a lesny odbor Krajinska cesta , Piest'any

Okresny urad Piest'any pozemkovy a lesny odbor Krajinska cesta , Piest'any Okresny urad Piest'any pozemkovy a lesny odbor Krajinska cesta 5053113, 92 1 25 Piest'any v Piest'anoch dna 15.08.2014 OU-PN-PLO/20 14/000561 Okresny urad Piest'any, pozemkovy a lesny odbor ako prislusny

Více

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Mestskú radu v Žiline Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2016 Návrh k bodu

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 235/2015. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra. Číslo materiálu:

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 235/2015. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra. Číslo materiálu: MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra Číslo materiálu: 235/2015 Názov materiálu: Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami

Více

ZÁKLADNÉ ÚDAJE o území navrhovanom na ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

ZÁKLADNÉ ÚDAJE o území navrhovanom na ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Príloha č. 5.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE o území navrhovanom na ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (kategória): PR Názov chráneného územia: Dunitová skalka

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre 15.06.2011 Číslo materiálu: 162/2011 K bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 232/2008-MZ zo dňa Predkladá:

Více

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é:

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é: Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2012-2014 21.11.2011 P. Č. 2012 2013 2014 1. Bežné príjmy D a ň o v é: 1. Daň z príjmu FO zo záv. Činnosti 371 000,00 380 000,00 395 000,00 2. Daň z

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.9.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja

Více

Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 9/2015

Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 9/2015 Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa 14. 12. 2015 A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 9/2015 Obecné zastupiteľstvo v Poproči Trvá uznesenie č. A.8/3.b./2015 zo dňa 26.10.2015:

Více

Ing. Ján Blcháč, PhD. primátor mesta

Ing. Ján Blcháč, PhD. primátor mesta zo dňa 13. mája 2010 číslo 66/2010 K bodu: Zásady hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš zmeny a doplnky M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o I. k o n š t a t u j e, ž e komisia finančná

Více

Uznesenie č. 450/2010

Uznesenie č. 450/2010 Uznesenie č. 450/2010 z 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30. apríla 2010 v Klokočove Rokovanie viedol: Ľuboš Stríž Zoznam prítomných poslancov: Mgr. Mária Jasenovská, Martina Michálková,

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami

Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami P.č. Názov organizácie 1. Slovenský zväz telesne postihnutých KC Košice, Variabilný symbol 1107 Štatutár

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V N I T R E

M E S T S K Ý Ú R A D V N I T R E M E S T S K Ý Ú R A D V N I T R E Nitra 15.03.2012 Číslo materiálu: 444/2012 Mestskému zastupiteľstvu v Nitre k bodu: Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy Predkladá: Jozef

Více

č. 3. Juraj Ballek, Ing., 43 r., štátny zamestnanec, Banská Bystrica, Slovenská národná jednota

č. 3. Juraj Ballek, Ing., 43 r., štátny zamestnanec, Banská Bystrica, Slovenská národná jednota Dňa 14.11.2009 nás čakajú historicky tretie voľby do krajských zastupiteľstiev, ktorých sa zúčastňuje i Slovenská národná. Postavila celkovo 32 kandidátov (vinou nekompetentného konania zapisovateľky bratislavskej

Více

Uznesenie č. 187/18/2017

Uznesenie č. 187/18/2017 Obecné zastupiteľstvo, 094 15 Zámutov Uznesenie č. 187/18/2017 Obecné zastupiteľstvo - členov návrhovej komisie: p. Bajus Ján, p. Virostko Peter - overovateľov zápisnice: Ing. Olejár Peter, Zengevald Maroš

Více

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Materiál na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Dňa 20.02.2015 Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti - bývalého Gymnázia Haanova

Více