PREHĽADOVÉ TABUĽKY PRE LC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREHĽADOVÉ TABUĽKY PRE LC"

Transkript

1 PREHĽADOVÉ TABUĽKY PRE LC PLATNOSŤ LHP: - A1 Sumárne údaje z LHP za LC Príloha PP HÚL č 27 Základné údaje Plocha lesných porastov Zásoba Ihličnaté Listnaté Ťažba celkom Z toho kalamita Ťažba celkom ihlič Z toho kalamita Ťažba celkom listn Z toho kalamita Ťažba obnovná Ťažba obnovná ihlič Ťažba obnovná listn Ťažbová plocha Ťažba výchovná Tažba výchovná ihlič Ťažba výchovná listn Prebierková pl skut Prebierková pl násob Ťažba vých do 50 r Ťažba vých do 50 r ihl Ťažba vých do 50 r list Preb pl do 50 r skut Preb pl do 50 r násobná Ťažba vých nad 50 r Ťažba vých nad 50 r ihl Ťažba vých nad 50 r list Preb pl nad 50 r skut Preb pl nad 50 r násobná Zalesňovanie prvé Zalesňovanie opakované Zalesň z plánov tažby Zalesňovanie Z toho prirodz zmlad Prečistk plocha skut Prečist plocha násob Kategória a tvar lesa Kategória HV HV-r HN HN-p HN-e UV UN UN-p OV ON H U O 94

2 PLATNOSŤ LHP: - A2 Prehľad zalesňovania podľa drevín Kategória lesa: H Zalesňovanie podľa drevín Drevina ha Z toho očakávané prirodzené zmladenie Ihl List Príloha PP HÚL č 27 Kategória lesa: U Zalesňovanie podľa drevín Drevina Ihl List ha Z toho očakávané prirodzené zmladenie Kategória lesa: O Zalesňovanie podľa drevín Drevina Ihl List ha Z toho očakávané prirodzené zmladenie Kategória lesa: (H + U + O) Zalesňovanie podľa drevín Drevina ha Z toho očakávané prirodzené zmladenie Ihl List 95

3 PLATNOSŤ LHP: - A3/1 Prehľad plôch, zásob a plánovaných úloh LHP podľa jednotlivých obhospodarovateľov Obhospodarovateľ Výmera lesných pozemkov Porastová zásoba Ťažba obnovná Ostatné Lesné Ťažbová lesné lesné Ihl List Ihl List porasty plocha pozemky pozemky ha m 3 hrubiny bez kôry ha m 3 hrubiny bez kôry Príloha PP HÚL č 27 PLATNOSŤ LHP: - A3/2 Prehľad plôch, zásob a plánovaných úloh LHP podľa jednotlivých obhospodarovateľov Obhospodarovateľ Prebierková plocha Skutočná Násobná Ťažba výchovná Ťažba Zalesňovanie Ihl List Do 50 rokov Nad 50 rokov spoli Ihl List Prvé Opakované Z plánovanej ťažby ha m 3 hrubiny bez kôry ha Z toho prirodzené zmladenie Prečistková plocha Skutočná Násobná PLATNOSŤ LHP: - A4 Prehľad ochranných lesov O Písmeno Výmera lesných porastov Špecifikácia kategórií lesov ochranných subkategórie ha Zoznam JPRL A Lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach B Vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie C Lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny D Ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy Lesy ochranné PLATNOSŤ LHP: - A5 Prehľad lesov osobitného určenia U Písmeno subkategórie Špecifikácia kategórií lesov osobitného určenia Výmera lesných porastov ha Zoznam JPRL A Lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov B Kúpeľné lesy C Rekreačné lesy D Poľovnícke lesy E Chránené lesy F Lesy na zachovanie genetických zdrojov G Lesy určené na lesnícky výskum a les výučbu H Vojenské lesy Lesy osobitného určenia 96

4 PLATNOSŤ LHP: - A6 Prehľad plôch drevín a zakmenenia podľa vekových stupňov Vek stupeň Priem vek Plocha redukovaná / plocha skutočná ha Skutočná holina KS Ost ihl Príloha PP HÚL č 27 Ihličnaté Ost list Listnaté Celkom ihl + list Zakmenenie 97

5 PLATNOSŤ LHP: - A7 Prehľad plošného zastúpenia drevín a priemerných bonít podľa vekových stupňov Vek stup Plošné zastúpenie drevín v % / priemerná boníta Priem zastúp % Priem bonita celkom Príloha PP HÚL č 27 KS Ost ihl Ihličnaté Ost list Listnaté 98

6 PLATNOSŤ LHP: - A8 Prehľad zásob drevín podľa vekových stupňov Vek stup Zásoba hrubiny v m 3 bez kôry / z toho kalamita Podiel KS Príloha PP HÚL č 27 Ost ihl Ihličnaté Priem / 1 ha Ost list Listnaté Priem / 1 ha Ihl + list Priem / 1 ha 99

7 PLATNOSŤ LHP: - A9 Prehľad ťažieb drevín na desaťročie podľa vekových stupňov Vek stup Ťažba obnovná / ťažba výchovná v m 3 bez kôry pri pni Príloha PP HÚL č 27 KS Ost ihl Ihličnaté Oost list Listnaté Celkom ihl + list Cel ŤO + ŤV Preb pl sk Preb pl nás Ťažb pl 100

8 PLATNOSŤ LHP: - A16 Ost ihl Ihličnaté Ost list Listnaté Celkom ihl + list Prehľad prírastkov drevín Celkový priemerný CPP Celkový bežný BCP Priemerný rubný PRP na 1 ha na 1 ha na 1 ha m 3 bez kôry na pni Príloha PP HÚL č 27 PLATNOSŤ LHP: - KATEGÓRIA LESA: A18 Ost ihličnaté Ihličnaté Ostatné listnaté Listnaté Celkom Ihl+List Prehľad prírastkov drevín podľa kategórií lesa Celkový priemerný CPP Celkový bežný CBP Priemerný rubný PRP Na 1 ha Na 1 ha Na 1 ha H O U H O U H O U H O U H O U H O U m 3 bez kôry na pni 101

VÝPOČET ŤAŽBY, ŤAŽBOVÝCH PLÔCH A PLOCHY NA ZALESNENIE

VÝPOČET ŤAŽBY, ŤAŽBOVÝCH PLÔCH A PLOCHY NA ZALESNENIE VÝPOČET ŤAŽBY, ŤAŽBOVÝCH PLÔCH A PLOCHY NA ZALESNENIE 1. Výpočet ťažby pri umiestnení východiska na plochách s odlišným zakmenením ako priemerné zakmenenie JPRL, resp., v ktorej sa ťažba vykonáva Pri umiestňovaní

Více

Prebudova rovnovekých smrekových porastov cesta k prírode blízkemu a ekologicky stabilnému lesu. Ing. Pavol Dendys. Lesy SR š.p.

Prebudova rovnovekých smrekových porastov cesta k prírode blízkemu a ekologicky stabilnému lesu. Ing. Pavol Dendys. Lesy SR š.p. Prebudova rovnovekých smrekových porastov cesta k prírode blízkemu a ekologicky stabilnému lesu. Ing. Pavol Dendys Lesy SR š.p., OZ Námestovo 1 Národný lesnícky program Ekologické obhospodarovanie lesov

Více

METODICKÝ POSTUP PRE VÝPOČET NÁHRAD ZA POŠKODENIE LESNÝCH PORASTOV ZVEROU. ČASŤ I Druhy škôd

METODICKÝ POSTUP PRE VÝPOČET NÁHRAD ZA POŠKODENIE LESNÝCH PORASTOV ZVEROU. ČASŤ I Druhy škôd METODICKÝ POSTUP PRE VÝPOČET NÁHRAD ZA POŠKODENIE LESNÝCH PORASTOV ZVEROU ČASŤ I Druhy škôd (1) Metodický postup upravuje výpočet náhrad za poškodenie: a) mladých lesných porastov odhryzom, vyťahovaním,

Více

doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Seminár Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy

doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Seminár Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy Potenciál a produkcia drevnej biomasy v Slovenskej republike a v Žilinskom a v Trenčianskom kraji doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Seminár Možnosti lokálneho vykurovania a výroby

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více

PRACOVNÉ POSTUPY HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV

PRACOVNÉ POSTUPY HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV Číslo: A/2008/1611 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM ZVOLEN PRACOVNÉ POSTUPY HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV 2008 ÚVOD Nevyhnutnosť reagovať na zásadné zmeny pri harmonizácii legislatívy po vstupe Slovenskej republiky

Více

Národné lesnícke centrum Zvolen PRACOVNÉ POSTUPY HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV

Národné lesnícke centrum Zvolen PRACOVNÉ POSTUPY HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV Národné lesnícke centrum Zvolen PRACOVNÉ POSTUPY HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV 2008 Kolektív zostavovateľov: Ing. Ján Bavlšík, vedúci kolektívu zostavovateľov Členovia: NLC - Ústav pre hospodársku úpravu lesov

Více

DREVNÁ HMOTA PRE BIOMASU

DREVNÁ HMOTA PRE BIOMASU CENNÍK SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA - LESY SR š.p., OZ Čadca Pre ihličnaté sortimenty surového dreva podľa Technických podmienok dodávok dreva v LESY SR š.p. platných od 1.1.2012 a STN 480055 (apríl 2007),

Více

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM ÚSTAV PRE HOSPODÁRSKU ÚPRAVU LESOV ZVOLEN

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM ÚSTAV PRE HOSPODÁRSKU ÚPRAVU LESOV ZVOLEN NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM ÚSTAV PRE HOSPODÁRSKU ÚPRAVU LESOV ZVOLEN PRACOVNÉ POSTUPY HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV (návrh) 2008 1/126 ÚVOD Nevyhnutnosť reagovať na zásadné zmeny pri harmonizácii legislatívy

Více

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii vo vzťahu k ochrane

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii vo vzťahu k ochrane Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii vo vzťahu k ochrane lesa Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja

Více

D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE TABUĽKOVÁ ČASŤ ZD 4/A/2009

D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE TABUĽKOVÁ ČASŤ ZD 4/A/2009 D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE TABUĽKOVÁ ČASŤ ZD 4/A/2009 Riešené Zmeny a doplnky ÚPN mesta Komárno č.4/a/2009 v znení schválených zmien a doplnkov č.1/2007, č.2/2007, č.3/2008, č.1b/2007, a č.5/2009 sú v tabuľkách

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa 1.Základní pojmy A) Etát = objem dříví, které lze na daném LHC za dané období vytěžit s ohledem na dosažení stavu vyrovnanosti a těžební nepřetržitosti

Více

Názov kvalifikácie: Referent pre ťažbovú činnosť v lesníctve

Názov kvalifikácie: Referent pre ťažbovú činnosť v lesníctve Názov kvalifikácie: Referent pre ťažbovú činnosť v lesníctve Kód kvalifikácie C3143005-00335 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel SK ISCO-08 3143005 Technik pre ťažbovú

Více

Schválil: Ing. Ján Mokrý riaditeľ OZ Prievidza. Cenník 1 Q 2016 OZ06.xlsx/Podmienky 1/ /13:12

Schválil: Ing. Ján Mokrý riaditeľ OZ Prievidza. Cenník 1 Q 2016 OZ06.xlsx/Podmienky 1/ /13:12 CENNÍK PLATNÝ: od 1.1.2016 do odvolania Schválil: Ing. Ján Mokrý riaditeľ OZ Prievidza Cenník 1 Q 2016 OZ06.xlsx/Podmienky 1/6 14.1.2016/13:12 1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA a) Ceny uvedené v tomto cenníku platia

Více

š š ú Ú ť š Ú ú Ž š Ú š š ú Ž Í ň Ž Ž Ž Ž ú Í Ž Í Í Ú Ú Ú Ž ú ú Ú Ú š ž š Ý ž ú ú ú Ů ú ú Ú Ú ú ú ň ú ž Ú ú Ú ú Ž ú ž š š Ý Ž ú ú Ú ž Á š ú Ý š š ž ň š š Š ž šť ž Ž šť ž š š É Ž ž š ú ú ú ú ú ú ú ú ž ú

Více

ě ě ě ě ě Ý ú ě ě Í ě ě ě ě ě š ů Ý ú ě ě ě ě Í ž š ú ú ó ě ď Č ě ě ě š š Č ě ě ě ě Č ě ě ě Ú Č ě úň ž ě Č ě ě ě ě Í ě ě ě ě Ý ú ě ě ž š ú ú ó ě Č ě ě ě š šť Č ě ě ě ě ě Ť ě ě ě ě š Š ě Ý ú ě ě ě ě ě Í

Více

URBAN studio s.r.o., Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, Košice

URBAN studio s.r.o., Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, Košice , Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENY A DOPLNKY Č. 3 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ IDA ČASŤ FRANTIŠKOV DVOR PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ PARK NÁVRH Vyhodnotenie stavebných návrhov

Více

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015 ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015 v znení zmien a doplnkov ÚPN mesta č.1/a/2007, č.2/2007, č.3/2008,č.1/b/2007, č.5/2009. č.4/a/2009, č.4/b/2009, č.6/2010, č.7/2011, č.9/b/2012, č.10/2013,

Více

Těžba dříví. Základní názvosloví

Těžba dříví. Základní názvosloví Těžba dříví Základní názvosloví 1. Kácení = oddělení stojícího stromu do pařezu + usměrnění jeho pádu do předem určeného směru. 2. Opracování pokáceného stromu = činnosti při zpracování pokáceného stromu

Více

Schválil: Ing. Ján Mokrý riaditeľ OZ Prievidza. Cenník 1 Q 2015 OZ06.xlsx/Podmienky 1/ /7:57

Schválil: Ing. Ján Mokrý riaditeľ OZ Prievidza. Cenník 1 Q 2015 OZ06.xlsx/Podmienky 1/ /7:57 CENNÍK PLATNÝ: od 1.1.2015 do odvolania Schválil: Ing. Ján Mokrý riaditeľ OZ Prievidza Cenník 1 Q 2015 OZ06.xlsx/Podmienky 1/6 7.1.2015/7:57 1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA a) Ceny uvedené v tomto cenníku platia

Více

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14 Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK ZDROJE INFORMACÍ V DATOVÉM SKLADU ÚHÚL BRANDÝS NAD LABEM Národní Inventarizace Lesů (NIL) 4letý

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

I. Vytvoření východiska obnovy kombinací okrajové clonné seče a vložených prvků listnatých dřevin

I. Vytvoření východiska obnovy kombinací okrajové clonné seče a vložených prvků listnatých dřevin Úvod: Pro LHC SLH Dr.R. Kinský Žďár nad Sázavou, který se nachází na okrese Žd'ár nad Sázavou a Havlíčkův Brod I byl zpracován LHP s platností 1999-2008. LHP vypracoval, Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o.

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17, 117 05 Praha 1 V Praze dne 19. 10. 2009 Č.j. 35925/09-16210 Vyřizuje:Tomášek / 221 812 330 Definice obsahu předávaného výměnného formátu digitálních dat lesních hospodářských

Více

Fytocenológia & lesnícka typológia. K. Ujházy

Fytocenológia & lesnícka typológia. K. Ujházy Fytocenológia & lesnícka typológia K. Ujházy Fytocenológia & lesnícka typológia 10. Prax lesníckej typológie v SR Využitie typologických podkladov v praxi Typologické systémy v ČR a EÚ Typologické prieskumy

Více

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková Prekážky v práci na strane zamestnanca Júlia Pšenková Dovolenka - nárok dovolenka za kalendárny rok, alebo jej pomerná časť dovolenka za odpracované dni dodatková dovolenka 2 Dovolenka za kalendárny rok

Více

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV č.9 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto

Více

ZÁKLADNÉ ÚDAJE o území navrhovanom na ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

ZÁKLADNÉ ÚDAJE o území navrhovanom na ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Príloha č. 5.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE o území navrhovanom na ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (kategória): PR Názov chráneného územia: Dunitová skalka

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2015 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Více

D O D A T O K č /2012-PNZ P41307/ k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00

D O D A T O K č /2012-PNZ P41307/ k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00 D O D A T O K č. 02816/2012-PNZ P41307/05.03 k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00 uzatvorený medzi : Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ: Slovenský pozemkový fond sídlo: 817 15 Bratislava, Búdková č.

Více

Súbor pracovných listov Domov a práca 5.roč. II.časť

Súbor pracovných listov Domov a práca 5.roč. II.časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013

Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013 Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem platnosti Lesního hospodářského plánu (dále jen LHP), který byl zpracován pro Lesní hospodářský celek

Více

Urbár Terchová pozemkové spoločenstvo

Urbár Terchová pozemkové spoločenstvo Urbár Terchová pozemkové spoločenstvo Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová politiky trvalo udržateľného obhospodarovania lesov Urbár Terchová pozemkové spoločenstvo Kritérium I. Zachovanie a primeraný

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

II. ODDIEL PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ Daň z pozemkov Príloha č.:...

II. ODDIEL PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ Daň z pozemkov Príloha č.:... II. ODDIEL PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ Daň z pozemkov 01 - IČO 03 - Obec 04 - Druh pozemku A - orná pôda vinice chmeľnice ovocné sady B - trvalé trávnaté porasty C - záhrady D - lesné pozemky na ktorých

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 25/6 zpracováno dne: 28..26. Chv Chování 25 - - - - 25. Čj Český jazyk a literatura 23 2 - - - 25.8 Pu Prvouka 25 - - - - 25. M Matematika 23 2 - - - 25.8 Hv Hudební

Více

Operačná analýza 2-12

Operačná analýza 2-12 Operačná analýza 2-12 Teória zásob Úvod Zásoby - skladovaný substrát- predmety, ktoré sú v procese výroby uschované na neskoršiu spotrebu. História 1888 - hľadanie optimálnej výšky peňažných zásob v peňažnom

Více

Krkonošský národní park. Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park

Krkonošský národní park. Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park Ing. Václav Jansa Krkonošský národní park Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park Hříběcí boudy 8.10.2013 15.10.2013 1 1. Prostředí a jeho limity 2. Sledujeme cíle. 3. V Krkonoších

Více

Zoznam drevín podľa prílohy č. 33 vyhl. 24/2003 Z.z. v znení neskopršich predpisov

Zoznam drevín podľa prílohy č. 33 vyhl. 24/2003 Z.z. v znení neskopršich predpisov Zoznam drevín podľa prílohy č. 33 vyhl. 24/2003 Z.z. v znení neskopršich predpisov Tab.č.1 P.Č. Drevina a b c d Vedecký názov Slovenský názov 1 Sequoiadendron giganteum Sekvojovec mamutí II 2 S 1,2 2 Morus

Více

Alternatívne spôsoby boja s nežiaducou vegetáciou

Alternatívne spôsoby boja s nežiaducou vegetáciou Alternatívne spôsoby boja s nežiaducou vegetáciou Miriam Maľová, Valéria Longauerová Národné lesnícke centrum Lesnícky výskumný ústav Zvolen T.G. Masaryka 22 960 92 Zvolen APOL 2012, Nový Smokovec Obsah

Více

č. 326/2005 Z. z. o lesoch,

č. 326/2005 Z. z. o lesoch, Úplné znenie zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 275/2007 Z. z. (Čl. IV), zákonom č. 359/2007 Z. z. (Čl. VI), zákonom č. 360/2007 Z. z. (Čl. I) a zákonom

Více

LESY A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

LESY A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL LESY A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL I www.sario.sk 1 Obsah 1. Lesy SR... 3 1.1. Lesnatosť územia... 3 1.2. Druhové zloženie lesov... 3 1.3. Vekové zloženie lesov... 4 1.4. Štruktúra vlastníckych vzťahov...

Více

326/2005 Z.z. ZÁKON. z 23. júna o lesoch. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÝ DIEL ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

326/2005 Z.z. ZÁKON. z 23. júna o lesoch. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÝ DIEL ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 326/2005 Z.z. ZÁKON z 23. júna 2005 o lesoch Zmena: 275/2007 Z.z. Zmena: 359/2007 Z.z. Zmena: 360/2007 Z.z. Zmena: 540/2008 Z.z. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÝ DIEL

Více

Prímestský rekreačný les Mesta Poprad jeho potenciál a využitie

Prímestský rekreačný les Mesta Poprad jeho potenciál a využitie Prímestský rekreačný les Mesta Poprad jeho potenciál a využitie Vypracoval: Ing. Róbert Dula, Mestské lesy, s.r.o. Poprad Vymedzenie Mestských lesov Poprad Severná časť mestských lesov Zámčisko 920 m.n.m

Více

Slovenská agentúra životného prostredia. Banská Bystrica UČEBNÁ OSNOVA A UČEBNÝ PLÁN LESNÉ HOSPODÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO.

Slovenská agentúra životného prostredia. Banská Bystrica UČEBNÁ OSNOVA A UČEBNÝ PLÁN LESNÉ HOSPODÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO. Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica UČEBNÁ OSNOVA A UČEBNÝ PLÁN LESNÉ HOSPODÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO Banská Bystrica... 2010 OBSAH LESNÉ HOSPODÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO... 3 NA ÚVOD... 3 ZÁMER

Více

využitia palivovej dendromasy Ing. Milan Oravec, CSc.

využitia palivovej dendromasy Ing. Milan Oravec, CSc. Možnosti energetického využitia palivovej dendromasy Ing. Milan Oravec, CSc. Faktory ovplyvňujúce vývoj využiteľného potenciálu dendromasy vlh zavedenie technológii umožňujúcich komplexné využitie ťaženej

Více

Růstové tabulky (RT)

Růstové tabulky (RT) Růstové tabulky (RT) Informační obsah růstových tabulek Věrohodné zobrazení zákonitosti růstu lesních porostů Předpoklad (predikce) produkce dřeva s dostatečnou přesností Druhy a koncepce růstových tabulek

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

Kritika aplikace těžební úpravy maloplošného pasečného lesa v etážovitých porostech

Kritika aplikace těžební úpravy maloplošného pasečného lesa v etážovitých porostech Mendelova univerzita v Brně Kritika aplikace těžební úpravy maloplošného pasečného lesa v etážovitých porostech Michal Kneifl Jan Kadavý BRNO 2011 Kritika aplikace těžební úpravy maloplošného pasečného

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 29/ zpracováno dne: 28.. 2. Chv Chování 6 Čj Český jazyk a literatura 5 M Matematika 6.88 Tv Tělesná výchova 6 Pu Prvouka 6.25 Pc Pracovní činnosti 6 Vv Výtvarná

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ I. Teorie normálního lesa

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ I. Teorie normálního lesa MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ I. Teorie normálního lesa Teorie normálního lesa Od počátku byla HÚL orientována na definování stavu lesa zabezpečujícího nepřetržitou a vyrovnanou těžbu (výnos) Vytvořila se

Více

Spýtali sme sa... Téma mesiaca: Lesné hospodárske plány. 4 Lesný hospodársky plán ako nástroj odborného lesného hospodára

Spýtali sme sa... Téma mesiaca: Lesné hospodárske plány. 4 Lesný hospodársky plán ako nástroj odborného lesného hospodára Lesník, časopis zamestnancov štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, Banská Bystrica redakčná rada Ing. Ján Mičovský, CSc., Ing. Jozef Marko, Ing. Lucia Hanková, Ing. Rudolf Bruchánik, PhD., JUDr.

Více

Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011)

Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011) Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011) Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Státní lesnická

Více

Ťažbovo-dopravné technológie I.

Ťažbovo-dopravné technológie I. Ťažbovo-dopravné technológie I. Obsah prednášky 1. Základné pojmy (výrobné podmienky v LH SR, údaje o lesoch vo svete, funkčne integrované hospodárstvo) 2. Metódy ťažby dreva 3. Technologická príprava

Více

Hospodářská úprava lesů 1

Hospodářská úprava lesů 1 Hospodářsk ská úprava lesů 1 Hospodářsk ská úprava lesů 1) Pojem, úkoly a cílc Ekonomicko technologická nauka o organizaci a rozvoji hospodařen ení (provozu v lese v souhlasu s plánem organizace (uživatele

Více

- - I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

- - I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI Príloha k opatreniu č. MF0212492014-725 PRIZNANIE k dani z nehnuteľností k dani za psa k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 5822004 Z. z. o miestnych daniach

Více

Limbové pralesy - Nefcerka

Limbové pralesy - Nefcerka Limbové pralesy - Nefcerka Pravdepodobne ste už počuli o stovkách límb, ktoré v Nefcerke odumreli vplyvom premnoženia lykožrúta. Je to častý argument, ktorý má poukázať na nebezpečnosť pasívneho manažmentu

Více

O B E C N Í L E S Y O B O R A - E X K U R Z E P R O G R A M

O B E C N Í L E S Y O B O R A - E X K U R Z E P R O G R A M O B E C N Í L E S Y O B O R A - E X K U R Z E 2. 1 0. 2 0 1 4 Základní údaje: Pořadatel: Pro Silva Bohemica a Obec Obora P R O G R A M Výměra celkem: 309,24 ha, z toho porostní půda: 305,79 ha Zásoba celkem:

Více

Návrh. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z... č..., ktorou sa vykonáva zákon č.../... Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli

Návrh. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z... č..., ktorou sa vykonáva zákon č.../... Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli Návrh Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z... č...., ktorou sa vykonáva zákon č..../... Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

PROJEKT REVITALIZÁCIE LESNÝCH EKOSYSTÉMOV NA ÚZEMÍ VYSOKÝCH TATIER POSTIHNUTOM VETERNOU KALAMITOU DŇA

PROJEKT REVITALIZÁCIE LESNÝCH EKOSYSTÉMOV NA ÚZEMÍ VYSOKÝCH TATIER POSTIHNUTOM VETERNOU KALAMITOU DŇA PROJEKT REVITALIZÁCIE LESNÝCH EKOSYSTÉMOV NA ÚZEMÍ VYSOKÝCH TATIER POSTIHNUTOM VETERNOU KALAMITOU DŇA 19. 11. 2004 Vladimír Šebeň Milan Zúbrik Jaroslav Jankovič Základná koncepcia 19. novembra 2004 v čase

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 9-12 Ekonomická efektivnost dlouhodobých záměrů Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Oceňování škod a újem v LH

Oceňování škod a újem v LH Oceňování škod a újem v LH Listina základních práv a svobod Nucené omezení vlastnického práva je možná ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu Vlastnictví zavazuje- nesmí bát poškozováno lidské

Více

PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ

PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ STABILITU A ODOLNOST LESNÍCH POROSTŮ S VÝZNAMNÝM PODÍLEM SMRKU VE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH POLOHÁCH JIŘÍ REMEŠ FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Adaptační

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka na cintoríne v Mojši. Miesto: Mojš Dátum:

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka na cintoríne v Mojši. Miesto: Mojš Dátum: Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 2725 JKSO: KS: Objednávateľ: Obec Mojš Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená

Více

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Les 8- Registrováno ČSÚ ČV 47/5 ze dne 3.0.24 IKF 5 za rok 25 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 25. Podle zákona č. 89/5 Sb., o státní

Více

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Kód kvalifikácie C8341006-00359 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Více

Výročná správa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Výročná správa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Výročná správa 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Výročná správa 2015 Vydavateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, 2015 Zostavil: Ing. Vlastimil Rezek, Ing. Janka Jagerčíková Preklad

Více

Protokol č. 10. Odhad zásoby pomocí růstových tabulek

Protokol č. 10. Odhad zásoby pomocí růstových tabulek Protokol č. 10 Odhad zásoby pomocí růstových tabulek Zadání: Pro zadané dřeviny stanovte AVB, tabulkovou a skutečnou zásobu/ha, tabulkový a skutečný CBP pro periodu 5 let a PMP pro věk 100 roků. Je zadána

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Rozšírenie jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) v maďarskom pohorí Börzsöny

Rozšírenie jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) v maďarskom pohorí Börzsöny Rozšírenie jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) v maďarskom pohorí Börzsöny Ladislav Bakay ABSTRACT Jarabina oskorušová je zriedkavým druhom v európskych lesoch. Dodnes sa vedú polemiky o jej pôvodnosti

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA 2 0 1 5 # ' ~. AUCJAN~ AU~IT s.r.o -~.;. +::.--. - -- ~ '-- - - - - - -.:.:...:'1 Svatoplukova 12, 080 01 Presov zapfsana v OR Okresneho sudu Presov v odd. S. r.o., vlozka c. 1794/P DODATOK

Více

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý Nízký a střední les alternativa budoucnosti Jan Kadavý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kapitola 0 - obsah Obsah prezentace

Více

Historie a současnost společnosti Rostislav Polášek

Historie a současnost společnosti Rostislav Polášek Historie a současnost společnosti 1994-2014 Rostislav Polášek Vznik společnosti Od podzimu r. 1991 do konce r. 1993 správa lesů spadá do působnosti MěÚRožnov, hosp.odb., násl. odbor správy městských lesů

Více

Informácia o plnení Uznesenia č.1798/2014 zo dňa Mestské lesy v Bratislave. Materiál obsahuje:

Informácia o plnení Uznesenia č.1798/2014 zo dňa Mestské lesy v Bratislave. Materiál obsahuje: MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 29.6. - 30.6.2016 Informácia o plnení Uznesenia č.1798/2014 zo dňa

Více

SAMOVOLNÝ VÝVOJ LESA. KOLIK a PROČ?

SAMOVOLNÝ VÝVOJ LESA. KOLIK a PROČ? SAMOVOLNÝ VÝVOJ LESA KOLIK a PROČ? Tomáš Vrška, Libor Hort, Dušan Adam VÚKOZ, v.v.i. oddělení ekologie lesa Brno Samovolný vývoj lesa -vědomé zřeknutí se aktivních intervencí člověka do vývoje lesa zejména

Více

Národné parky na Slovensku

Národné parky na Slovensku Národné parky na Slovensku Konferencia České národné parky 21.-22. september 2016, Praha, ČR Tereza Thompson, Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica PREHĽAD 9 národných parkov Zdroj: http://www.slovakia.com/sk/narodne-parky

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 958/2013

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 958/2013 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 958/2013 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve

Více

Kůrovcová kalamita v NP Šumava a její řešení

Kůrovcová kalamita v NP Šumava a její řešení Kůrovcová kalamita v NP Šumava a její řešení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Správa NP a CHKO Šumava OBSAH PREZENTACE Základní

Více

SPRÁVA O DOTERAJŠOM HOSPODÁRENÍ A O URČENÍ ZÁSAD NA VYHOTOVENIE PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O LESY

SPRÁVA O DOTERAJŠOM HOSPODÁRENÍ A O URČENÍ ZÁSAD NA VYHOTOVENIE PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O LESY SPRÁVA O DOTERAJŠOM HOSPODÁRENÍ A O URČENÍ ZÁSAD NA VYHOTOVENIE PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O LESY pre konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2018-2027 Lesný celok (LC): Myjava

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 2. pololetí školního roku 215/16 zpracováno dne: 8. 9. 216 1.A 1.B 1.C Chv Chování 55 - - - - 55 1. Cj Český jazyk a literatura 53 2 - - - 55 1.36 M Matematika 53 2 - - - 55 1.36 Hv

Více

Poznámky z přednášek HUL. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Poznámky z přednášek HUL. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Poznámky z přednášek HUL Aktualizace zadávání a schvalování LHP LHP jako nástroj vlastníka. Historický vývoj LHP a jeho využití do současnosti. Význam LHP pro vlastníky lesů. Legislativní rámec LHP, zákony

Více

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Náležitosti lesního hospodářského plánu Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Obsah prezentace 1. Základní pojmy 2. Náležitosti plánu 3. Digitální plán 4. Informační standard LH 5. Databáze plánu Základní pojmy

Více

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY 84/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o lesním hospodářském plánování Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 5 a 27 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o

Více

LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica ODŠTEPNÝ ZÁVOD: Slovenská Ľupča

LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica ODŠTEPNÝ ZÁVOD: Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica ODŠTEPNÝ ZÁVOD: Slovenská Ľupča CENNÍK PLATNÝ: OD 01.01.2013 do odvolania 1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA a) Ceny uvedené v tomto cenníku platia pre predaj sortimentov

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR cyklus NIL1 Kolektiv pracovníků ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 24. října 2014 dokument je součástí oficiálních výstupů projektu

Více

ú ú ň Ž Ž Ť ú Č ň ť ď ú Č ň Č Ť Ž Ť Ť ť Ť Ž ď Č Š Ž ň ť ú ď ú ň Ť Ž ú ď ú ť Ť Ť Ž ú Č ň Ž Č ú Ž ť Ž ť Ž ť ť Š ó ť É ť ť ť ť ó ť ú Ž ó Ž ú ú Ť ň Ť Č Ý Ť Ť Ž Ž ť Ž Ž Ž ú ň ň ó ť Ž Ž Ú Č Ť Ž ň ó ú Ž ď ň Á

Více

ROZVRH HODIN ČJ M ČJ VV. M ČJ TV ČJ Přírodověda ČJ PRV ČJ HV M ČJ TV ČJ ČJ M PR PČ. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Chrášťany I. třída, 1.

ROZVRH HODIN ČJ M ČJ VV. M ČJ TV ČJ Přírodověda ČJ PRV ČJ HV M ČJ TV ČJ ČJ M PR PČ. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Chrášťany I. třída, 1. I. třída, 1. ročník Školní rok 014/01 1.. 3. 4.. 6. 7. 8. 7.0-8.3 8.4-9.30 9.0-10.3 10.4-11.30 11.40-1. 1.30-13.1 13. - 14.10 14.0-1.0 Český jazyk a literatura 9 Anglický jazyk Kabelová Kabelová Kabelová

Více

Kontrola výpočtu výše náhrady újmy za ztížení lesního hospodaření pomocí aplikace Forestman

Kontrola výpočtu výše náhrady újmy za ztížení lesního hospodaření pomocí aplikace Forestman Kontrola výpočtu výše náhrady újmy za ztížení lesního hospodaření pomocí aplikace Forestman Aplikace Forestman je určena ke kontrole výpočtů výše náhrady újmy za ztížení lesní hospodaření (dle vyhl. 335/2006

Více

84/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství

84/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 84/1996 Sb. - poslední stav textu 84/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o lesním hospodářském

Více

ě ě ú ě ď ě ě ě ě ě ě ť ě ě ť ě ě ť ě ň ě ň ť ň ý ě ě ě ě ú Ř Ř Ž ž Ř ě ě ž ž ž ě ě ě ě ě ě ň ě ě ě ň ň ň ň ě ň ě ú ý ě ě ě ě ě ň ě ň ň ý ě ě ý ď ě ž ů ě ě ť Ť ň ý ž ž ž ú ě ě ý ž ů ý ž ů ě ě ž ž ů ů ě

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Dolná Tižina č. 1/2012 OMIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Dolná Tižina č. 1/2012 OMIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Dolná Tižina č. 1/2012 OMIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Obec Dolná Tižina v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona č.

Více

326/2005 Z. z. ZÁKON z 23. júna 2005 o lesoch

326/2005 Z. z. ZÁKON z 23. júna 2005 o lesoch 326/2005 Z. z. ZÁKON z 23. júna 2005 o lesoch Zmeny: 1. Zákon č. 275/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Zb. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy

Více

ROZVRH HODIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ROZVRH HODIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I. třída, 1. ročník Školní rok 01/016 1.. 3. 4.. 6. 7. 8. 7.0-8.3 8.4-9.30 9.0-10.3 10.4-11.30 11.40-1. 1.30-13.1 13. - 14.10 14.0-1.0 plánu ČJ M TV ČJ Český jazyk a literatura 9 Anglický jazyk Bauerová

Více

OBCHODNÍ MODELY PRODEJE DŘÍVÍ

OBCHODNÍ MODELY PRODEJE DŘÍVÍ OBCHODNÍ MODELY PRODEJE DŘÍVÍ Ing. Ondřej Pecháček Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného

Více

Úvod do predmetu Komplexné využitie biomasy

Úvod do predmetu Komplexné využitie biomasy Úvod do predmetu Komplexné využitie biomasy Obsah prednášok: 1. BIOMASA LESNÝCH EKOSYSTÉMOV- ZDROJ SUROVÍN 2. BIOMASA LESA AKO POTENCIÁLNY ZDROJ POTRAVÍN A KRMOVÍN 3. VYUŽITEĽNÉ ZDROJE BIOMASY LESA PRE

Více

O B E C J A N O V A L E H O T A

O B E C J A N O V A L E H O T A O B E C J A N O V A L E H O T A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 8/2014 O MIESTNYCH DANIACH Návrh VZN vyvesený na pripomienkovanie občanom: 28.10.2014 Návrh VZN zvesený: 11.11.2014 bez pripomienok VZN schválené:

Více

Název prezentace. Zásady pro poskytování finančních příspěvků. Moravskoslezského kraje. Ing. David Mlčoch, Ing. Anna Bulová

Název prezentace. Zásady pro poskytování finančních příspěvků. Moravskoslezského kraje. Ing. David Mlčoch, Ing. Anna Bulová Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ing. David Mlčoch, Ing. Anna Bulová odbor životního prostředí a zemědělství Vývoj požadavků

Více

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard)

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard) októb 6. 4. September Mesiac Týždeň Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah Výstupy Medzipr. vzťahy Poznámky (obsahový štandard)

Více