Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. Stručný úvod do základů programovacího jazyka C++ -pk-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. Stručný úvod do základů programovacího jazyka C++ -pk-"

Transkript

1 Pomocný text pro výuku výpočetní techniky Stručný úvod základů programovacího jazyka C++ -pk- 1

2 Dva motivační programy namísto úvodu Alt + 92 \ 1. Jak se jmenuješ? Alt + 35 # /* Alt + 39 * Prvni program v jazyce C++ Alt + 62 > * ========================== Alt */ Alt Alt + 40 ( Alt + 41 ) Alt + 91 [ Alt + 93 ] Alt + 37 % int main (void) Alt Alt char Jmeno[30]; Alt + 60 < Jak se jmenujes?"); scanf("%s", Jmeno); \n"); Tak at zije %s! \n", Jmeno); A tady je Tvuj prvni program v jazyce C++. \n"); \n"); Dobry den, overil jsem si Vaši totožnost. Jste opravdu %s... \n", Jmeno); printf ("Vážený pane %s, \n", Jmeno); printf ("Je vysloveně otázkou času, kdy jméno %s vstoupi dějin! \n", Jmeno); printf ("Jméno %s bude slavné! \n", Jmeno); printf (" %s! \n", Jmeno); printf (" %s!! \n", Jmeno); printf (" %s!!! \n",jmeno); printf( \n\n konec = ENTER ); whilw(toupper(getch()) == A ); (void) getch (); A) 2. Program pro převod ze stupnice Fahrenheitovy Celsiovy int main() short lnimez, hornimez, krok; float Fahr, Cels; lnimez = 0; hornimez = 100; krok = 10; printf ("Fahrenheit Celsius\n"); Fahr=lniMez; while (Fahr<=horniMez) Cels = (5.0f/9.0f)*(Fahr-32.0f); %4.0f %6.1f\n", Fahr, Cels); Fahr=Fahr+krok; 2

3 B) int main (void) short lnimez, hornimez, krok; float Fahr, Cels; Zadej teplotu v Celsiove stupnici : "); scanf("%f", &Cels); Fahr = (( Cels * 20.0f - Cels * 2.0f)/10) + 32; printf ("Teplota pýevedena Fahrenheitovy stupnice je %f řf", Fahr); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); C) int main (void) short lnimez, hornimez, krok; float Fahr, Cels; Zadej teplotu ve Fahrenheitově stupnici : "); scanf("%f", &Fahr); Cels = ((Fahr - 32) / 9) * 5; printf ("Uveden teplota prevedena Celsiovy stupnice je %f řc", Cels); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); 3

4 Jazyk C patří mezi tzv. kompilační jazyky. Nemá příkazy jako interpretační jazyky např. TurboBasic. C++ má asi dvacet klíčových slov. Na kažu operaci voláme funkci, která je v některé z knihoven. Název knihovny je nutno v programu uvést, aby bylo možno zadanou funkci najít. Program je hledá v hlavičce. Každý program se skládá z několika základních prvků. Jsou jimi klíčová slova (např. char, for nebo return), která tvoří množinu, která představuje slovní zásobu jazyka. Dále se v programu objevují různé názvy proměnných (např. Jmeno), případně názvy funkcí. Nedílnou součástí programu jsou výrazy jako např. a=b+c, kdy pomocí operací zpracováváme potřebná data. K provedení operací patří také množina operátorů, mezi které řadíme i operátor + sloužící k sečtení dvou čísel. Další součástí programu v jazyce C jsou interpunkční znaky např středník ukončující příkaz, nebo složená závorka vymezující např. tělo funkce. Program v jazyce C tedy obsahuje: klíčová slova jména (identifikátory) konstanty řetězové proměnné (literály) operátory interpunkční znaky Jazyk C rozlišuje mezi velkými a malými písmeny. Jako příklad uveďme slovo while. Ve spojení s nějakou podmínkou (může jí být v motivačním programu použité Fahr<=horniMez) představuje jednoznačný příkaz opakuj vše, co následuje ve složených závorkách, kud je podmínka splněna (zde: kud proměnná Fahr menší nebo rovna proměnné hornimez). Zapíšeme-li však programu while nebo WhilE, nebude je kompilátor C chápat jako klíčové slovo, ale jako názvy dvou různých proměnných. Pro oddělování jednotlivých klíčových slov užíváme vhodných mezer, aby bylo možno zdrojový text bře číst. Ukázka bře čitelného kódu Ukázka hůře čitelného kódu for(i=0; i<0; i=i+1) for(i=0; i<0; y=y+1; i=i+1) y=y+1 (zapsano zacatecnikem) nebo for(i=0; i<10; i++) y++; (zapsano profikem). Součástí zdrojového kódu jsoou také komentáře programátora. Uvádí jej lomítko a hvězdička. printf ( Tisk výsledku: ) /*Tiskne informaci na obrazovku */ případně dvě lomítka printf ( Tisk výsledku: ) //Tiskne informaci na obrazovku 4

5 Komentáře jsou kompilátorem považovány za oddělovací znaky Mohou se vyskytovat i uprostřed výrazu a kompilátor je vypustí Například: int /*nazev typu / pocitadlo / idetifikator promenne*/; k = i /* radek*/ + j /* sloupec*/ Klíčová slova v jazyce C těchto slov nesmí použít programátor jako identifikátorů tedy jako jmen funkcí, proměnných nebo symbolických konstant. Seznam klíčových slov v jazyce C auto break case char const continue default uble else enum extern float for goto if int long register return short signed sizeof static struct swich typedef union unsigned void volatile while Identifikátor Všem typům jmen se v jazyce C říká idetifikátory. Pro vytvoření jména lze použít pouze: 1) písmene a z a A Z 2) číslice 0 9 3) znak podtržítka (_) 4) prvním znakem nesmí být číslice Délka identifikátoru je omezena na 6 u externího identifikátoru a pro tzv. interní identifikátory na hodnotu 31. int toto_je_velmi_dlouhy_identifikator_promenne_typu_int; float toto_je_velmi_dlouhy_identifikator_promenne_typu_float; Podle normy ANSI C je zpracováno z uvedeného řetězce pouze prvních 31 znaků. Poněvadž se názvy proměnných liší až za úrovní 31. znaku, bude je ANSI identifikátor považovat za stejné a bude hlásit chybu. Použijeme-li Visual C, identifikátor bude řetězce rozlišovat, protože rozpoznává 247 znaků. Použitím Visual C by chybové hlášení nenáslevalo, řetězce by byly odlišeny. Konstanta. Konstatnta je číslo, znak nebo řetězec znaků, který můžeme použít v programu jako hodnotu. Jazyk C podporuje čtyři typy konstant: Reálné konstanty Celočíselné konstanty Výčtové konstanty 5

6 Znakové konstanty Konstanty mají svůj typ určený syntaxí jejich zápisu. Ukázka použití konstanty v programu int main() uble PI = ; /*realna konst, konst v plovouci rave carce*/ uble polomer, obvod, obsah; printf ("Zadej polomer kruhu: "); /*Konstantni retezec*/ scanf ("%lg", &polomer); if (polomer<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Polomer musi byt cislo vetsi nez nula!"); return 1; obvod = 2 * PI * polomer; obsah = PI * polomer * polomer; printf ("\n Obvod kruhu = %g, Obsah kruhu = %g\n", obvod, obsah); Toto ovšem není ukázka použití konstanty v pravém toho slova smyslu, nýbrž proměnné, jejíž hodnota se běhen programu náhou nemění. Konstanta v pravém slova smyslu se použije náslevně: #define PI int main() uble polomer, obvod, obsah; printf ("Zadej polomer kruhu: "); /*Konstantni retezec*/ scanf ("%lg", &polomer); if (polomer<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Polomer musi byt cislo vetsi nez nula!"); return 1; obvod = 2 * PI * polomer; obsah = PI * polomer * polomer; printf ("\n Obvod kruhu = %g, Obsah kruhu = %g\n", obvod, obsah); Zde PI není deklarovaná proměnná, ale všude v programu, kde je napsáno PI, překladač nahradí tento řetězec řetězcem 3, Celočíselné konstanty Celočíselné konstanty mohou být v jazyce C vyjádřeny ve třech různých číselných soustavách: desítkové (dekadické), osmičkové (oktalové) a šestnáctkové (hexadecimální). Oktalová a hexadecimální soustava mají za základ mocninu čísla 2. Desítkové konstanty jsou zadávány pomocí číslic 0.9. Oktalové číslice mohou používat čísel

7 Desítkové číslo, které běžně používáme představuje posloupnost řádů. Kupř. 625 v desítkové soustavě představuje zápis Jedná se tedy vlastně o zápis cifer v místech přiřazujících jim určitý řád. Obbně konstruujeme číslo ve dvojkové soustavě : převádíme-li tedy (625) 10 dvojkové soustavy, pak si musíme uvěmit, že řád takového čísla určuje vhodná mocnina ne už čísla deset, ale čísla dvě. 2 9 = = = = = = = 8 Hledané dvojkové číslo je tedy 2 2 = 4 ( ) 2 ( ) = = = = = = 8 Hledané osmičkové číslo je (1161) = = = = = 1 Hledané šestnáctkové číslo je tedy (271) 16 Šestnáctková soustava má oproti předchozím soustavám z principu dané symboly navíc. Písmenu A odpovídá hodnota 10, B=11, C=12 D=13, E=14 a F=15. Použijme nyní ke zpětnému převodu desítkové soustavy šestnáctkové číslo215e. (215E) 16 = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) = ( ) + (1. 256) + (5. 16) + (14. 1) = (8542) 10 Nebo (37BC) 16 = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) = ( ) + (7. 256) + (11. 16) + (12. 1) = (14268) 10 V následujícím textu se nachází výpis programu, který řeší převod z desítkové dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy. /* Prevod cisla dvojkove soustavy */ void Prevod(unsigned long X, int Z); 7

8 void main(void) char c; unsigned long X10; Zadej cele cislo v desitkove soustave\n"); scanf("%lu",&x10); Hledane dvojkove cislo je "); Prevod(X10,2); Hledane osmickove cislo je "); Prevod(X10,8); Hledane sestnactkove cislo je "); Prevod(X10,16); \ndalsi prevod? (A/N)"); c=toupper(getch()); while(c=='a'); void Prevod(unsigned long X, int Z) /* Funkce pro prevod cisla z desitkove soustavy jine X...prevadene cislo Z...zaklad pozavane soustavy */ int *Y,i=0; while(x) Y[++i]=X%Z; // % = modulo X/=Z; for(;i>0;i--) if(y[i]<10) %c",y[i]+48); else %c",y[i]+55); \n"); A nyní již opravdu začínáme Po úvodní motivaci práce s C++ si předvedeme některé ze základních funkcí. Další program ukazuje způsob použití C++ k zobrazení prostého textu. Naučíme se používat funkci printf a formátování textového výstupu. Dalším prvkem k vysvětlení je použití knihovny. Příkazy, kterých bude v programu použito, se načítají z knihovny, kde mají své tzv. prototypy. Naší knihovnou je Standart input output hlavičkový soubor, který se jmenuje stdio.h a slouží k informování překladače jazyka C, že budeme používat existující 8

9 knihovní funkce pro načtení dat z klávesnice a následný výpis výsledků na obrazovku. Dále si povšimněme, že /* Každý program v jazyce C musí obsahovat alespoň jednu funkci, která se jmenuje main. Tato funkce nemá žádné parametry. Proto jsou za ní uvedeny prázdné kulaté závorky. Případně v nich může být klíčové slovo void. Deklarace main jako funkce typu int (celé číslo) souvisí s příkazem return na konci programu (funkce main vrací hodnotu 0, ovšem v tomto případě nikoli jiné (volajici) funkci, ale systému v našem případě (DOSu). V zásadě platí, že návratová hodnota 0 znamená bezchybné ukončení programu. Vyšší hodnoty jsou ruzné druhy předpokládaných chyb, které lze takto vygenerovat. Osobní zkušenost autora: Já obvykle deklaruji main jako void, tj. bez návratové hodnoty. V mém podání by tedy prvni řádek programu zněl: void main(void) /* program v jazyce C++ Zobrazeni latinskych citatu */ int main() printf ("\n"); // vynechame radek v textu printf ("\n Slavne vyroky mudrcu z reckych spisovatelu,\n"); printf ("ktere se zachovaly v prekladu Erasma Rotterdamskeho\n\n"); printf ("Periandres z Korinthu... \n\n\n"); printf ("Veritati adhaereto...pravdy se pridrz \n"); printf ("Laudato honesta...chval poctive veci \n"); printf ("A vitiis abstine..od neslechetnosti se vzdaluj \n"); printf ("Beneficium repende...za brodini se odplacuj \n"); printf ("Litem oderis...svar mej v nenavisti\n "); printf ("Magistratum metue...ouradu se boj \n"); printf ("Litem oderis...svar mej v nenavisti \n"); printf ("Ne quavis de re leas..nermut se pro kazu vec\n"); printf (" \n"); printf ("Periandres z Ausonia \n "); printf ("\n"); printf ("Multis terribilis, caveto multos..koho se mnozi boji, ten se mnohych boji \n "); printf (" \n"); printf (" \n"); Použití textů v hlavičkách programů -text lze pomocí grafických znaků snadno orámovat. 9

10 /*Text, ktery vyuziva grafickych znaku k oramovani */ /*Program v jazyce C++ */ int main() /* alt + 35 = # */ /* alt + 62 = > */ /* alt + 60 = < */ /* prototyp funkce je v knihovne #include <conio.h> */ /* alt = */ /* alt = */ printf ("\n"); /* vynechany radek */ printf (" * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * printf (" * printf (" * Program vyuzivajici oramovani printf (" * printf (" * printf (" * printf (" * Pomoci grafickeho znaku napr. hvezdicky byl printf (" * printf (" * tento text na obrazovce monitoru oramovan. printf (" * printf (" * Tak lze napr. zviditelnit hlavicky programu. printf (" * printf (" * Program je pres veskerou svou narocnost zatím printf (" * printf (" * volne siritelny. Pripadny zajemce mi vsak printf (" * printf (" * muze presto zaslat libovolnou financni printf (" * printf (" * castku. :o) printf (" * printf (" * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Následující programy ukazuje použití jednoduchých výpočtů v C++ /* Plocha obdelnika */ #include <math.h> float a, b, plocha, obvod; 10

11 int main (void) // zde zacina vypocet Zadej a : "); scanf("%f", &a); Zadej b : "); scanf("%f", &b); plocha = a*b; \n Plocha obdelnika je = %f", plocha); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); /* Potencialni energie */ #include <math.h> float m, g, h, energie; int main (void) // zde zacina vypocet Zadej hmotnost : "); scanf("%f", &m); Zadej tihove zrychleni : "); scanf("%f", &g); Zadej vysku nad nulovou hladinou : "); scanf("%f", &h); energie = m*g*h; \n Potencialni energie je = %f", energie); \ J"); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); /* Hranol */ #include <math.h> float a, b, c, objem; int main (void) 11

12 // zde zacina vypocet Zadej a : "); scanf("%f", &a); Zadej b : "); scanf("%f", &b); Zadej c : "); scanf("%f", &c); objem = a*b*c; \n Objem = %f", objem); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); /* Vypocet elektrickeho odporu */ #include <math.h> float i, u, r; int main (void) // vypocet Zadej proud v amperech : "); scanf("%f", &i); Zadej napeti ve voltech : "); scanf("%f", &u); r = u/i; \n Odpor = %f", r); \ Ohm"); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); Program pro výpočet spotřeby s logickou kontrolou reálné konstatnty /* Spotreba paliva automobilu na 100 km jizdy */ #include <math.h> float cenab,litry,kilometru,spotreba,cenaj,cenak,cenaz,cenav; int main (void) 12

13 \n\n\n"); Cena 1 litru paliva : "); scanf("%f", &cenab); if (cenab<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Sporeba musi byt cislo vetsi nez nula!"); return 1; Kolik bylo ujeto kilometru : "); scanf("%f", &kilometru); if (kilometru<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Vzdalenost musi byt cislo vetsi nez nula!"); return 1; Spotreba benzinu na uvedenou vzdalenost : "); scanf("%f", &litry); if (litry<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Spotrebovany benzin musi byt cislo vetsi nez nula!"); return 1; spotreba = 100*litry/kilometru; cenaj = cenab*litry; cenak = cenab*litry/kilometru; cenaz = 30*cenak; cenav = 200*cenak; \n Spotreba vozu = %f litru na 100 km", spotreba); \n Celkova cena jizdy = %f Kc", cenaj); \n Cena jednoho kilometru jizdy = %f Kc", cenak); \n Cena cesty Zlina a zpet = %f Kc", cenaz); \n Cena cesty na 200 km = %f Kc", cenav); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); return 1; Barevný text na barevném pozadí program řešící goniometrické funkce povšimněme si, že C++ zpracovává goniometrické funkce z míry zadané v radianech. Na tuto skutečnost je třeba brát zřetel. Proto je proveden převod ze stupňů na radiany. /* Goniometricke funkce */ #include <math.h> float x, x1, x2, x3, a, b, c; int main (void) // zde zacina vypocet 13

14 textbackground(lightcyan); textcolor(blue); // BLACK","BLUE","GREEN","CYAN","RED","MAGENTA","BROWN","LIGHTGRAY", // DARKGRAY","LIGHTBLUE","LIGHTGREEN","LIGHTCYAN","LIGHTRED", // LIGHTMAGENTA","YELLOW","WHITE" \n\n\n\n\n\n\n"); Uhel (stupne) : "); scanf("%f", &x1); Uhel (minuty) : "); scanf("%f", &x2); Uhel (vteriny): "); scanf("%f", &x3); if (x1<0.0)/*realna konstanta - logicky test*/ \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); if (x2<0.0) \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); if (x3<0.0) \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); x = ((3600*x1+60*x2+x3)/3600); a = sin ( * x/180); b = cos ( * x/180); c = tan ( * x/180); \n\n\n SIN X = %f", a); COS X = %f", b); TAN X = %f", c); "); "); "); \n\n\n\n\n while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); Výpočet velikosti úhlu ze známé hodnoty goniometrické funkce /* Urceni velikosti uhlu z hodnoty goniometricke funkce */ #include <math.h> void Hlavicka(void); int main (void) Hlavicka(); float x, x1, x2, x3, a, b, c, alfa, beta, gama; Dalsi vypocet? [A/N]"); 14

15 \n\n\n\n\n\n\n"); sinus : "); scanf("%f", &x1); cosinus : "); scanf("%f", &x2); tangens : "); scanf("%f", &x3); if (x1<0.0)/*realna konstanta - logicky test*/ \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); if (x2<0.0) \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); if (x3<0.0) \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); x = ((3600*x1+60*x2+x3)/3600); a = asin (x1); b = acos (x2); c = atan (x3); alfa=a*(180/ ); beta=b*(180/ ); gama=c*(180/ ); \n\n\n alfa = %f", alfa); beta = %f", beta); gama = %f", gama); "); "); "); \n\n\n\n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); // ohraniceni hlavicka(void) void Hlavicka(void) // zahlavi nove funkce // ohraniceni hlavicka(void) // prototyp funkce clrscr() je v knihovne conio.h printf ("\n"); // vynechany radek printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \n"); printf (" Program pro vypocet funkci sin, cos, tan \n"); printf (" \n"); printf (" Nejprve zadame zvoleny uhel ve stupnich \n"); printf (" pak se program tazuje na hodnotu v minutach \n"); printf (" a nakonec ve vterinach. \n"); printf (" Stisknete libovolnou klavesu, program \n"); printf (" bude pokracovat... \n"); printf (" Free, only for you... :o) \n"); printf (" Program byl vytvoren v jazyce C++. \n"); printf (" ZS Komenskeho 78 Zlin - Malenovice; tel.: \n"); printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n"); getch(); // uzavrena prvni 15

16 Okénko pro text příkaz if podmínka ohraničující výběr v intervalu #include<stdio.h> main() int c; if ((c = getchar()) >='A'&& c <= 'Z') /* if ((c = getchar()) >='a'&& c <= 'z') */ %d\n", c); /* && je logicky soucin AND*/ /* povel %d\n", c); zabezpeci psani ordinarniho cisla*/ /* pro vsechna velka pismena od A Z*/ /* pro kontrolu lze v textovem editoru napsat Alt + ordinarni cislo*/ /* vysledek sve práce muzeme spatřit v prostředí DOS-Shell*/ Počítáme cenu hovoru v síti T- Mobile /* nazev programu C++: Mobil */ #include <math.h> void Hlavicka (void); void main (void) // prvni Hlavicka(); // druha uvozuje cyklus float x, y, rozdil; textbackground(lightcyan); textcolor(blue); char jmeno[30]; char cislo[11]; char prijmeni[30]; \n\n Zadejte Vase jmeno: "); scanf("%s", jmeno); \n Zadejte Vase prijmeni: "); scanf("%s", prijmeni); \n Zadejte (prosim bez mezer) cislo sveho T-Mobile: "); scanf ("%s", cislo); \n "); \n\n Tak at zije %s %s s mobilem cislo %s! \n", jmeno, prijmeni, cislo); \n\n\n Zavolejte *101# a zadejte konto pred hovorem (pred odeslanim SMS): "); scanf("%f", &x); 16

17 \n Zavolejte *101# a zadejte stav konta po hovoru (po odeslani SMS): "); scanf("%f", &y); \n "); \n\n Cena hovoru z Vaseho mobilu cislo %s je %f Kc", cislo, rozdil); \n\n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); // druha uyavrena - ukonceni cyklu while(toupper(getch())=='a'); // ohraniceni hlavicka(void) void Hlavicka(void) // zahlavi nove funkce // ohraniceni hlavicka(void) // prototyp funkce clrscr() je v knihovne conio.h printf ("\n"); // vynechany radek printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \n"); printf (" \n"); printf (" \n"); printf (" \n"); printf (" Program pro vypocet ceny hovoru popr. SMS \n"); printf (" \n"); printf (" \n"); printf (" Zejmena pri komunikaci mezi T-Mobile * Eurotel, nebo \n"); printf (" T-Mobile * Oskar chazi k nepresnostem v urcovani ceny \n"); printf (" hovoru ci odeslane SMS. \n"); printf (" Tento program resi problem zadanim vyse konta, ktere si \n"); printf (" uzivatel site T-Mobile bezplatne vyvola na cisle *101# \n"); printf (" a zjisti stav konta pred hovorem a po hovoru. \n"); printf (" Z rozdilu stavu konta pred a po cinnosti naseho telefonu \n"); printf (" urci program skutecnou cenu, kterou nam uctuje operator. \n"); printf (" \n"); printf (" Program byl vytvoren v jazyce C++. \n"); printf (" ZS Komenskeho 78 Zlin - Malenovice; tel.: \n"); printf (" \n"); printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n"); getch(); // uzavrena prvni Rozměry koule určené z měření na jejím povrchu /* nazev programu C++ Planetka */ #include <math.h> void Hlavicka (void); void main (void) // prvni Hlavicka(); // druha uvozuje cyklus float x, w, polomer, polomerkm, objem, hmotnostzul, hmotnostfe, hmotnostvod, zrychlenizul, zrychlenife, zrychlenivod, objemkm, zrychleniz, hmotnostzem; textbackground(lightcyan); textcolor(blue); \n Zadej vzdalenost L v metrech, odkud vidis tycku vysky H: "); scanf("%f", &x); if (x<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Vzdalenost musi byt cislo vetsi nez nula!"); Zadej vysku tycky H (v metrech): "); scanf("%f", &w); 17

18 if (w<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Polomer musi byt cislo vetsi nez nula!"); polomer = (((x/2*x/2)-(w*w)) + w*w)/(2*w); polomerkm = polomer/1000; objem = 4/3 * * (polomer * polomer * polomer); objemkm = objem/ ; hmotnostzul = 2500 * objem; hmotnostfe = 7800 * objem; hmotnostvod = 1000 * objem; hmotnostzem = 5520 * objem; zrychleniz = hmotnostzem/(polomer*polomer)* ; zrychlenizul = hmotnostzul/(polomer*polomer)* ; zrychlenife = hmotnostfe/(polomer*polomer)* ; zrychlenivod = hmotnostvod/(polomer*polomer)* ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"); \n\n Polomer = %f m", polomer); Polomer = %f km", polomerkm); \n\n Objem koule = %f m*m*m", objem); \n Objem koule = %f km*km*km", objemkm); \n\n \n \n\n \n \n\n \n Hmotnost zelezne koule = %f kg", hmotnostfe); Zrychleni = %f N/kg", zrychlenife); Hmotnost koule o hustote Zeme = %f kg", hmotnostzem); Zrychleni = %f N/kg", zrychleniz); Hmotnost kamenne koule = %f kg", hmotnostzul); Zrychleni = %f N/kg", zrychlenizul); \n\n Hmotnost koule z vodniho ledu = %f kg", hmotnostvod); \n Zrychleni = %f N/kg", zrychlenivod); \n\n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); // druha uzavrena - ukonceni cyklu while(toupper(getch())=='a'); // ohraniceni hlavicka(void) void Hlavicka(void) // zahlavi nove funkce // ohraniceni hlavicka(void) // prototyp funkce clrscr() je v knihovne conio.h printf ("\n"); // vynechany radek printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \n"); printf (" Program pro vypocet polomeru nezname planetky... \n"); printf (" \n"); printf (" Snad kazdy z nas nekdy vystupoval vzhuru kopce, \n"); printf (" kolem mohla byt mlha a samotny kopec mohl vypadat jako \n"); printf (" osirela planetka, mov Exuperyho Maleho prince. \n"); printf (" Jak muze byt planetka - hora - asi velika? Jakou by \n"); printf (" mela asi pritazlivost? Jakou by mela asi hmotnost? Jeji \n"); printf (" rozmery muzeme napr. urcit tak, ze odkrokujeme vzdalenost \n"); printf (" mezi dvema tyckami. Vzdalenost je dana bodem, kde vidime \n"); printf (" jejich vrcholky v jedne primce s bodem zakriveni nami me- \n"); printf (" rene koule. Hodnoty zadame programu. \n"); printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \n"); printf (" Program byl vytvoren v jazyce C++. \n"); printf (" ZS Komenskeho 78 Zlin - Malenovice; tel.: \n"); printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n"); getch(); // uzavrena první Použití Switch, Case a Break větvení programu na sekce #include <math.h> 18

19 float x, y,plus,minus, krat, deleno; char zn; void Hlavicka(void); // prototyp funkce "Hlavicka" void main (void) Hlavicka(); textbackground(lightcyan); textcolor(blue); printf ("\n Mala kalkulacka"); printf ("\n "); printf ("\n Priklady zadavej ve tvaru napr "); printf ("\n * 3.41"); gotoxy (20,8); \n Zadej priklad : "); scanf ("%f%c%f",&x,&zn,&y); gotoxy (20,11); switch (zn) case '+': printf ("\n\nscitam"); plus = x+y; printf ("\n Vysledek prikladu %f + %f je: %f", x,y,plus); (void)getch(); break; case '-': printf ("\n\nodcitam"); minus = x-y; printf ("\n Vysledek prikladu %f - %f je: %f", x,y,minus); (void)getch(); break; case '*': printf ("\n\nnasobim"); krat = x*y; printf ("\n Vysledek prikladu %f * %f je: %f", x,y,krat); (void)getch(); break; case '/': printf ("\n\ndelim"); if (y!= 0) printf ("\n Vysledek prikladu %f / %f je: %f", x,y,deleno= x/y); else printf ("\n ERROR... jmenovatel se rovna 0"); (void)getch(); break; \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); void Hlavicka(void) // zahlavi nove funkce // prototyp funkce clrscr() je v knihovne conio.h printf ("\n"); // vynechany radek printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \n"); printf (" Program pro vypocet souctu, rozdilu, podilu a soucinu \n"); printf (" \n"); printf (" Program pozaduje zadani prikladu. Resi scitani \n"); printf (" odcitani, nasobeni a deleni pouze mezi dvema cisly. \n"); printf (" Po potvrzeni klavesou ENTER hlasi program provadenou \n"); printf (" operaci a nasledne napise vysledek nami zadane ulohy. \n"); printf (" Stisknete libovolnou klavesu, program bude pokracovat... \n"); printf (" Free, only for you... :o) \n"); printf (" Program byl vytvoren v jazyce C++. \n"); printf (" ZS Komenskeho 78 Zlin - Malenovice;tel.: \n"); printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n"); getch(); // uzavrena první 19

20 20

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h> 9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include int main(void) { int dcislo, kolikbcislic = 0, mezivysledek = 0, i; int vysledek[1000]; printf("zadejte

Více

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 12. října 2009 Organizace výuky Přednášky Teoretické základy dle normy jazyka C Cvičení Praktické úlohy odpřednášené látky Prostřední

Více

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu }

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu } 5. Operátor čárka, - slouží k jistému určení pořadí vykonání dvou příkazů - oddělím-li čárkou dva příkazy, je jisté, že ten první bude vykonán dříve než příkaz druhý. Např.: i = 5; j = 8; - po překladu

Více

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 3: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Editace zdrojového kódu Překlad zdrojového kódu Základní datové typy, struktura, ukazatel, pole Načtení vstupních dat Poznámka: uvedené

Více

Zápis programu v jazyce C#

Zápis programu v jazyce C# Zápis programu v jazyce C# Základní syntaktická pravidla C# = case sensitive jazyk rozlišuje velikost písmen Tzv. bílé znaky (Enter, mezera, tab ) ve ZK překladač ignoruje každý příkaz končí ; oddělovač

Více

Základy algoritmizace a programování

Základy algoritmizace a programování Základy algoritmizace a programování Přednáška 1 Olga Majlingová Katedra matematiky, ČVUT v Praze 19. září 2011 Obsah Úvodní informace 1 Úvodní informace 2 3 4 Doporučená literatura web: http://marian.fsik.cvut.cz/zapg

Více

Základy jazyka C. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr)

Základy jazyka C. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Základy jazyka C Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Organizační záležitosti Konzultace Pracovna 5.076 Úterý 15:00 16:30 Emailem martin.kauer@upol.cz Web předmětu http://tux.inf.upol.cz/~kauer/index.php?content=var&class=zp1

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 4: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Řídící struktury Funkce Dynamická alokace paměti Ladění programu Kde najít další informace Poznámka: uvedené příklady jsou dostupné

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 1

IUJCE 07/08 Přednáška č. 1 Úvod do předmětu Literatura Záznamy přednášek a vaše poznámky Harbison, S. P., Steele, G. L.: Referenční příručka jazyka C Herout, P.: Učebnice jazyka C Kernighan, B. W., Ritchie, D. M.: The C Programming

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Základy algoritmizace a programování

Základy algoritmizace a programování Základy algoritmizace a programování Přednáška 1 Olga Majlingová Katedra matematiky, ČVUT v Praze 21. září 2009 Obsah Úvodní informace 1 Úvodní informace 2 3 4 Organizace předmětu Přednášky 1. 5. Základní

Více

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false Logické operace Datový typ bool může nabýt hodnot: o true o false Relační operátory pravda, 1, nepravda, 0, hodnoty všech primitivních datových typů (int, double ) jsou uspořádané lze je porovnávat binární

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

2 Datové typy v jazyce C

2 Datové typy v jazyce C 1 Procedurální programování a strukturované programování Charakteristické pro procedurální programování je organizace programu, který řeší daný problém, do bloků (procedur, funkcí, subrutin). Původně jednolitý,

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Kód. Proměnné. #include using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Paměť počítače. alg2 1

Paměť počítače. alg2 1 Paměť počítače Výpočetní proces je posloupnost akcí nad daty uloženými v paměti počítače Data jsou v paměti reprezentována posloupnostmi bitů (bit = 0 nebo 1) Připomeňme: paměť je tvořena řadou 8-mi bitových

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury, standardní metody Problematika načítání pomocí Scanner Některé poznámky k příkazům Psaní kódu programu Metody třídy Math Obalové třídy primitivních datových

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Vývoj aplikací Téma: Datové typy Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK3 Hodina: 5 Číslo: V/5 Programování v jazyce

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Odvozené a strukturované typy dat

Odvozené a strukturované typy dat Odvozené a strukturované typy dat Petr Šaloun katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava 14. listopadu 2011 Petr Šaloun (katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava) Odvozené a strukturované typy dat 14. listopadu

Více

Lekce 9 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

Lekce 9 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Data, výrazy, příkazy

Data, výrazy, příkazy Data, výrazy, příkazy Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze Přednášky byly připraveny s pomocí materiálů, které vyrobili Ladislav Vágner, Pavel Strnad, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce.

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce. Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv copyright To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Stručný návod k programu Octave

Stručný návod k programu Octave Stručný návod k programu Octave Octave je interaktivní program vhodný pro technické výpočty. Je nápadně podobný programu MATLAB, na rozdíl od něho je zcela zadarmo. Jeho domovská vebová stránka je http://www.octave.org/,

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy Úvod do programování Michal Krátký 1,Jiří Dvorský 1 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programování, 2004/2005 Procesor Procesorem je objekt, který vykonává algoritmem popisovanou

Více

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Čtení dat ze souboru FILE *f = NULL; char str[10] = ""; float a = 0.0, b = 0.0; Soubor otevíráme v režimu pro čtení "r" f = fopen("/home/martinp/testdata/test1.txt",

Více

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro:

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro: 21.4.2009 Makra - dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h - jak na vlastní makro: #define je_velke(c) ((c) >= 'A' && (c)

Více

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Algoritmizace a programování Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Vladimír Beneš Petrovický K101 katedra matematiky, statistiky a informačních technologií vedoucí katedry E-mail: vbenes@bivs.cz Telefon: 251

Více

Lekce 19 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

Lekce 19 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Objektově orientované programování

Objektově orientované programování 10. října 2011 Pragmatické informace Volitelný předmět, zápočet: zápočtový program(s dokumentací), aktivní účast na cvičení(body v CodExu), praktický test, zkouška: zkoušková písemka na objektový návrh

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ Metodický list č. 1 Algoritmus a jeho implementace počítačovým programem Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení pojmů algoritmus a programová implementace algoritmu. Dále je cílem seznámení

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

Správné vytvoření a otevření textového souboru pro čtení a zápis představuje

Správné vytvoření a otevření textového souboru pro čtení a zápis představuje f1(&pole[4]); funkci f1 předáváme hodnotu 4. prvku adresu 4. prvku adresu 5. prvku hodnotu 5. prvku symbolická konstanta pro konec souboru je eof EOF FEOF feof Správné vytvoření a otevření textového souboru

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Definice funkce Funkce je pojmenovaná část programu, kterou lze dále zavolat v jiné části programu. V Pythonu je definována klíčovým slovem def. Za tímto

Více

Čísla a číselné soustavy.

Čísla a číselné soustavy. Čísla a číselné soustavy. Polyadické soustavy. Převody mezi soustavami. Reprezentace čísel. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje Konstanty I možnosti: přednostně v paměti neexistuje žádný ; o preprocesor (deklarace) #define KONSTANTA 10 o konstantní proměnná (definice) const int KONSTANTA = 10; příklad #include v paměti

Více

Standardní vstup a výstup

Standardní vstup a výstup Standardní vstup a výstup Trochu teorie S pojmy standardní vstup/výstup (I/O, input/output) jste se již pravděpodobně setkali, pokud ale ne, zde je krátké vysvětlení. Standardní vstup a výstup jsou vlastně

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

Překladač a jeho struktura

Překladač a jeho struktura Překladač a jeho struktura Překladače, přednáška č. 1 Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz http://fpf.slu.cz/ vav10ui Poslední aktualizace: 23. září 2008 Definice

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

ZÁPOČTOVÝ TEST. Zpracoval Vilém Závodný, http://narrow.ic.cz. #include "stdafx.h" #include "stdio.h"

ZÁPOČTOVÝ TEST. Zpracoval Vilém Závodný, http://narrow.ic.cz. #include stdafx.h #include stdio.h BPC2 ZÁPOČTOVÝ TEST PROSÍM ČTĚTE!!!! Příklady jsou zpracovány tak aby bylo možné je odzkoušet v programu Microsoft Visual C++ jako konzolovou aplikaci. Všechny příklady jsou 100% funkční. V červeném rámečku

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

1. Téma 03 - Rozhodování

1. Téma 03 - Rozhodování 1. Téma 03 - Rozhodování Cíl látky Seznámit se a prakticky si vyzkoušet zápis rozhodování v jazyce Java 1.1. Úvod Jednou z nejčastěji používanou konstrukcí při programování je rozhodování. Právě této problematice

Více

Klíčové pojmy: Cyklus, řídící proměnná, inicializace, test podmínky, přerušení cyklu, vnořování cyklů.

Klíčové pojmy: Cyklus, řídící proměnná, inicializace, test podmínky, přerušení cyklu, vnořování cyklů. Příkazy cyklu v C# Kapitola vysvětluje použití tří typů cyklů for, while a -while a plňuje jejich použití řau příkladů programů v jazyku C#. V jazyku C by šlo pouze k záměně funkcí pro vstup a výstup.

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu ázev školy Autor ázev Téma hodiny Předmět Ročník /y/ C.1.07/1.5.00/34.0394 VY_3_IOVACE_1_ČT_1.01_ vyjádření čísel v různých číselných soustavách Střední odborná škola a Střední

Více

Standardní algoritmy vyhledávací.

Standardní algoritmy vyhledávací. Standardní algoritmy vyhledávací. Vyhledávací algoritmy v C++ nám umožňují vyhledávat prvky v datových kontejnerech podle různých kritérií. Také se podíváme na vyhledávání metodou půlením intervalu (binární

Více

Rozklad na prvočinitele. 3. prosince 2010

Rozklad na prvočinitele. 3. prosince 2010 Rozklad na prvočinitele Ondřej Slavíček 3. prosince 2010 1 Obsah 1 Příručka k programu 3 1.1 funkce main()............................. 3 1.2 funkce hlavnifunkce()........................ 3 1.3 funkce

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

IUJCE Přednáška č. 11. další prvky globální proměnné, řízení viditelnosti proměnných, funkcí

IUJCE Přednáška č. 11. další prvky globální proměnné, řízení viditelnosti proměnných, funkcí Velké projekty v C velký = 100ky a více řádek udržovatelnost, bezpečnost, přehlednost kódu rozdělení programu do více souborů další prvky globální proměnné, řízení viditelnosti proměnných, funkcí Globální

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Úvod do programování. Lekce 5

Úvod do programování. Lekce 5 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0289 Úvod do programování Lekce 5 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Dynamická alokace paměti Jazyky C a C++ poskytují programu možnost vyžádat si část volné operační paměti pro

Více

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b.

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. MS EXCEL 2010 ÚLOHY ÚLOHA Č.1 Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. Do buněk B2 a B3 očekávám zadání hodnot. Buňky B6:B13 a D6:D13

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

Rozsáhlé programy = projekty

Rozsáhlé programy = projekty Rozsáhlé programy = projekty Petr Šaloun katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava 28. listopadu 2011 Petr Šaloun (katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava) Rozsáhlé programy = projekty 28. listopadu 2011 1

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

V dalších letech se pak začaly objevovat první normy pro jazyk C++ (ISO/IEC 14882:1998; ISO/IEC 9899:1999; ISO/IEC 14882:2003; ISO/IEC 14882:2011).

V dalších letech se pak začaly objevovat první normy pro jazyk C++ (ISO/IEC 14882:1998; ISO/IEC 9899:1999; ISO/IEC 14882:2003; ISO/IEC 14882:2011). Jazyk C++ 1 Blok 1 Úvod do programovacího jazyka C++ Studijní cíl První blok kurzu je věnován úvodu do problematiky programovacího jazyka C++. V bloku budou rozebrány historické souvislosti programovacích

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

15. Projekt Kalkulačka

15. Projekt Kalkulačka Projekt Kalkulačka strana 143 15. Projekt Kalkulačka 15.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Kalkulačka, který je ke stažení na java.vse.cz. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Základy programování. Úloha: Eratosthenovo síto. Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP

Základy programování. Úloha: Eratosthenovo síto. Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP Základy programování Úloha: Eratosthenovo síto Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP Obsah 1 Zadání úkolu: 3 1.1 Zadání:............................... 3 1.2 Neformální zápis:.........................

Více

1 PRVOCISLA: KRATKY UKAZKOVY PRIKLAD NA DEMONSTRACI BALIKU WEB 1

1 PRVOCISLA: KRATKY UKAZKOVY PRIKLAD NA DEMONSTRACI BALIKU WEB 1 1 PRVOCISLA: KRATKY UKAZKOVY PRIKLAD NA DEMONSTRACI BALIKU WEB 1 1. Prvocisla: Kratky ukazkovy priklad na demonstraci baliku WEB. Nasledujici program slouzi pouze jako ukazka nekterych moznosti a sluzeb,

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury 1 / 34 Obsah přednášky Základní řídící struktury posloupnost příkazů podmínka cyklus s podmínkou na začátku cyklus s podmínkou na konci cyklus s pevným počtem opakování Jednoduchá

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární.

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární. Číselné soustavy V běžném životě používáme soustavu desítkovou. Desítková se nazývá proto, že má deset číslic 0 až 9 a v jednom řádu tak dokáže rozlišit deset různých stavů. Mikrokontroléry (a obecně všechny

Více

Cykly a pole 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Cykly a pole 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. Cykly a pole Tato část sbírky je tvořena dalšími úlohami na práci s cykly. Na rozdíl od předchozího oddílu se zde již v řešeních úloh objevuje více cyklů, ať už prováděných po sobě nebo vnořených do sebe.

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

2 Ukládání dat do paměti počítače

2 Ukládání dat do paměti počítače Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ..7/../8.8 Cíl Studenti budou umět zapisovat čísla ve dvojkové, osmičkové, desítkové a v šestnáctkové soustavě

Více

Kódy pro formát čísla

Kódy pro formát čísla Kódy pro formát čísla y pro formát čísel se mohou skládat až z tří částí oddělených středníkem (;). Pokud formátovací kód obsahuje dvě části, první část se použije pro kladné hodnoty a nulu, druhá část

Více

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel.

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel. 5. Funkce 9. ročník 5. Funkce ZOPAKUJTE SI : 8. ROČNÍK KAPITOLA. Funkce. 5.. Kvadratická funkce Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených

Více

Jazyk C++ 1. Blok 3 Objektové typy jazyka C++ Třída. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem

Jazyk C++ 1. Blok 3 Objektové typy jazyka C++ Třída. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem Jazyk C++ 1 Blok 3 Objektové typy jazyka C++ Studijní cíl Ve třetím bloku bude představen a rozebrán nejdůležitější objektový typ jazyka C++ a to sice třída. Po absolvování bloku bude student schopen navrhovat

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 9 6 4 ALGORITMY V JAZYKU

Více

První kapitola úvod do problematiky

První kapitola úvod do problematiky První kapitola úvod do problematiky Co je to Flex Adobe Flex je ActionSript (AS) framework pro tvorbu Rich Internet Aplications (RIA), tedy knihovna AS tříd pro Flash. Flex používáme k vytvoření SWF souboru

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více