Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. Stručný úvod do základů programovacího jazyka C++ -pk-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. Stručný úvod do základů programovacího jazyka C++ -pk-"

Transkript

1 Pomocný text pro výuku výpočetní techniky Stručný úvod základů programovacího jazyka C++ -pk- 1

2 Dva motivační programy namísto úvodu Alt + 92 \ 1. Jak se jmenuješ? Alt + 35 # /* Alt + 39 * Prvni program v jazyce C++ Alt + 62 > * ========================== Alt */ Alt Alt + 40 ( Alt + 41 ) Alt + 91 [ Alt + 93 ] Alt + 37 % int main (void) Alt Alt char Jmeno[30]; Alt + 60 < Jak se jmenujes?"); scanf("%s", Jmeno); \n"); Tak at zije %s! \n", Jmeno); A tady je Tvuj prvni program v jazyce C++. \n"); \n"); Dobry den, overil jsem si Vaši totožnost. Jste opravdu %s... \n", Jmeno); printf ("Vážený pane %s, \n", Jmeno); printf ("Je vysloveně otázkou času, kdy jméno %s vstoupi dějin! \n", Jmeno); printf ("Jméno %s bude slavné! \n", Jmeno); printf (" %s! \n", Jmeno); printf (" %s!! \n", Jmeno); printf (" %s!!! \n",jmeno); printf( \n\n konec = ENTER ); whilw(toupper(getch()) == A ); (void) getch (); A) 2. Program pro převod ze stupnice Fahrenheitovy Celsiovy int main() short lnimez, hornimez, krok; float Fahr, Cels; lnimez = 0; hornimez = 100; krok = 10; printf ("Fahrenheit Celsius\n"); Fahr=lniMez; while (Fahr<=horniMez) Cels = (5.0f/9.0f)*(Fahr-32.0f); %4.0f %6.1f\n", Fahr, Cels); Fahr=Fahr+krok; 2

3 B) int main (void) short lnimez, hornimez, krok; float Fahr, Cels; Zadej teplotu v Celsiove stupnici : "); scanf("%f", &Cels); Fahr = (( Cels * 20.0f - Cels * 2.0f)/10) + 32; printf ("Teplota pýevedena Fahrenheitovy stupnice je %f řf", Fahr); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); C) int main (void) short lnimez, hornimez, krok; float Fahr, Cels; Zadej teplotu ve Fahrenheitově stupnici : "); scanf("%f", &Fahr); Cels = ((Fahr - 32) / 9) * 5; printf ("Uveden teplota prevedena Celsiovy stupnice je %f řc", Cels); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); 3

4 Jazyk C patří mezi tzv. kompilační jazyky. Nemá příkazy jako interpretační jazyky např. TurboBasic. C++ má asi dvacet klíčových slov. Na kažu operaci voláme funkci, která je v některé z knihoven. Název knihovny je nutno v programu uvést, aby bylo možno zadanou funkci najít. Program je hledá v hlavičce. Každý program se skládá z několika základních prvků. Jsou jimi klíčová slova (např. char, for nebo return), která tvoří množinu, která představuje slovní zásobu jazyka. Dále se v programu objevují různé názvy proměnných (např. Jmeno), případně názvy funkcí. Nedílnou součástí programu jsou výrazy jako např. a=b+c, kdy pomocí operací zpracováváme potřebná data. K provedení operací patří také množina operátorů, mezi které řadíme i operátor + sloužící k sečtení dvou čísel. Další součástí programu v jazyce C jsou interpunkční znaky např středník ukončující příkaz, nebo složená závorka vymezující např. tělo funkce. Program v jazyce C tedy obsahuje: klíčová slova jména (identifikátory) konstanty řetězové proměnné (literály) operátory interpunkční znaky Jazyk C rozlišuje mezi velkými a malými písmeny. Jako příklad uveďme slovo while. Ve spojení s nějakou podmínkou (může jí být v motivačním programu použité Fahr<=horniMez) představuje jednoznačný příkaz opakuj vše, co následuje ve složených závorkách, kud je podmínka splněna (zde: kud proměnná Fahr menší nebo rovna proměnné hornimez). Zapíšeme-li však programu while nebo WhilE, nebude je kompilátor C chápat jako klíčové slovo, ale jako názvy dvou různých proměnných. Pro oddělování jednotlivých klíčových slov užíváme vhodných mezer, aby bylo možno zdrojový text bře číst. Ukázka bře čitelného kódu Ukázka hůře čitelného kódu for(i=0; i<0; i=i+1) for(i=0; i<0; y=y+1; i=i+1) y=y+1 (zapsano zacatecnikem) nebo for(i=0; i<10; i++) y++; (zapsano profikem). Součástí zdrojového kódu jsoou také komentáře programátora. Uvádí jej lomítko a hvězdička. printf ( Tisk výsledku: ) /*Tiskne informaci na obrazovku */ případně dvě lomítka printf ( Tisk výsledku: ) //Tiskne informaci na obrazovku 4

5 Komentáře jsou kompilátorem považovány za oddělovací znaky Mohou se vyskytovat i uprostřed výrazu a kompilátor je vypustí Například: int /*nazev typu / pocitadlo / idetifikator promenne*/; k = i /* radek*/ + j /* sloupec*/ Klíčová slova v jazyce C těchto slov nesmí použít programátor jako identifikátorů tedy jako jmen funkcí, proměnných nebo symbolických konstant. Seznam klíčových slov v jazyce C auto break case char const continue default uble else enum extern float for goto if int long register return short signed sizeof static struct swich typedef union unsigned void volatile while Identifikátor Všem typům jmen se v jazyce C říká idetifikátory. Pro vytvoření jména lze použít pouze: 1) písmene a z a A Z 2) číslice 0 9 3) znak podtržítka (_) 4) prvním znakem nesmí být číslice Délka identifikátoru je omezena na 6 u externího identifikátoru a pro tzv. interní identifikátory na hodnotu 31. int toto_je_velmi_dlouhy_identifikator_promenne_typu_int; float toto_je_velmi_dlouhy_identifikator_promenne_typu_float; Podle normy ANSI C je zpracováno z uvedeného řetězce pouze prvních 31 znaků. Poněvadž se názvy proměnných liší až za úrovní 31. znaku, bude je ANSI identifikátor považovat za stejné a bude hlásit chybu. Použijeme-li Visual C, identifikátor bude řetězce rozlišovat, protože rozpoznává 247 znaků. Použitím Visual C by chybové hlášení nenáslevalo, řetězce by byly odlišeny. Konstanta. Konstatnta je číslo, znak nebo řetězec znaků, který můžeme použít v programu jako hodnotu. Jazyk C podporuje čtyři typy konstant: Reálné konstanty Celočíselné konstanty Výčtové konstanty 5

6 Znakové konstanty Konstanty mají svůj typ určený syntaxí jejich zápisu. Ukázka použití konstanty v programu int main() uble PI = ; /*realna konst, konst v plovouci rave carce*/ uble polomer, obvod, obsah; printf ("Zadej polomer kruhu: "); /*Konstantni retezec*/ scanf ("%lg", &polomer); if (polomer<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Polomer musi byt cislo vetsi nez nula!"); return 1; obvod = 2 * PI * polomer; obsah = PI * polomer * polomer; printf ("\n Obvod kruhu = %g, Obsah kruhu = %g\n", obvod, obsah); Toto ovšem není ukázka použití konstanty v pravém toho slova smyslu, nýbrž proměnné, jejíž hodnota se běhen programu náhou nemění. Konstanta v pravém slova smyslu se použije náslevně: #define PI int main() uble polomer, obvod, obsah; printf ("Zadej polomer kruhu: "); /*Konstantni retezec*/ scanf ("%lg", &polomer); if (polomer<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Polomer musi byt cislo vetsi nez nula!"); return 1; obvod = 2 * PI * polomer; obsah = PI * polomer * polomer; printf ("\n Obvod kruhu = %g, Obsah kruhu = %g\n", obvod, obsah); Zde PI není deklarovaná proměnná, ale všude v programu, kde je napsáno PI, překladač nahradí tento řetězec řetězcem 3, Celočíselné konstanty Celočíselné konstanty mohou být v jazyce C vyjádřeny ve třech různých číselných soustavách: desítkové (dekadické), osmičkové (oktalové) a šestnáctkové (hexadecimální). Oktalová a hexadecimální soustava mají za základ mocninu čísla 2. Desítkové konstanty jsou zadávány pomocí číslic 0.9. Oktalové číslice mohou používat čísel

7 Desítkové číslo, které běžně používáme představuje posloupnost řádů. Kupř. 625 v desítkové soustavě představuje zápis Jedná se tedy vlastně o zápis cifer v místech přiřazujících jim určitý řád. Obbně konstruujeme číslo ve dvojkové soustavě : převádíme-li tedy (625) 10 dvojkové soustavy, pak si musíme uvěmit, že řád takového čísla určuje vhodná mocnina ne už čísla deset, ale čísla dvě. 2 9 = = = = = = = 8 Hledané dvojkové číslo je tedy 2 2 = 4 ( ) 2 ( ) = = = = = = 8 Hledané osmičkové číslo je (1161) = = = = = 1 Hledané šestnáctkové číslo je tedy (271) 16 Šestnáctková soustava má oproti předchozím soustavám z principu dané symboly navíc. Písmenu A odpovídá hodnota 10, B=11, C=12 D=13, E=14 a F=15. Použijme nyní ke zpětnému převodu desítkové soustavy šestnáctkové číslo215e. (215E) 16 = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) = ( ) + (1. 256) + (5. 16) + (14. 1) = (8542) 10 Nebo (37BC) 16 = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) = ( ) + (7. 256) + (11. 16) + (12. 1) = (14268) 10 V následujícím textu se nachází výpis programu, který řeší převod z desítkové dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy. /* Prevod cisla dvojkove soustavy */ void Prevod(unsigned long X, int Z); 7

8 void main(void) char c; unsigned long X10; Zadej cele cislo v desitkove soustave\n"); scanf("%lu",&x10); Hledane dvojkove cislo je "); Prevod(X10,2); Hledane osmickove cislo je "); Prevod(X10,8); Hledane sestnactkove cislo je "); Prevod(X10,16); \ndalsi prevod? (A/N)"); c=toupper(getch()); while(c=='a'); void Prevod(unsigned long X, int Z) /* Funkce pro prevod cisla z desitkove soustavy jine X...prevadene cislo Z...zaklad pozavane soustavy */ int *Y,i=0; while(x) Y[++i]=X%Z; // % = modulo X/=Z; for(;i>0;i--) if(y[i]<10) %c",y[i]+48); else %c",y[i]+55); \n"); A nyní již opravdu začínáme Po úvodní motivaci práce s C++ si předvedeme některé ze základních funkcí. Další program ukazuje způsob použití C++ k zobrazení prostého textu. Naučíme se používat funkci printf a formátování textového výstupu. Dalším prvkem k vysvětlení je použití knihovny. Příkazy, kterých bude v programu použito, se načítají z knihovny, kde mají své tzv. prototypy. Naší knihovnou je Standart input output hlavičkový soubor, který se jmenuje stdio.h a slouží k informování překladače jazyka C, že budeme používat existující 8

9 knihovní funkce pro načtení dat z klávesnice a následný výpis výsledků na obrazovku. Dále si povšimněme, že /* Každý program v jazyce C musí obsahovat alespoň jednu funkci, která se jmenuje main. Tato funkce nemá žádné parametry. Proto jsou za ní uvedeny prázdné kulaté závorky. Případně v nich může být klíčové slovo void. Deklarace main jako funkce typu int (celé číslo) souvisí s příkazem return na konci programu (funkce main vrací hodnotu 0, ovšem v tomto případě nikoli jiné (volajici) funkci, ale systému v našem případě (DOSu). V zásadě platí, že návratová hodnota 0 znamená bezchybné ukončení programu. Vyšší hodnoty jsou ruzné druhy předpokládaných chyb, které lze takto vygenerovat. Osobní zkušenost autora: Já obvykle deklaruji main jako void, tj. bez návratové hodnoty. V mém podání by tedy prvni řádek programu zněl: void main(void) /* program v jazyce C++ Zobrazeni latinskych citatu */ int main() printf ("\n"); // vynechame radek v textu printf ("\n Slavne vyroky mudrcu z reckych spisovatelu,\n"); printf ("ktere se zachovaly v prekladu Erasma Rotterdamskeho\n\n"); printf ("Periandres z Korinthu... \n\n\n"); printf ("Veritati adhaereto...pravdy se pridrz \n"); printf ("Laudato honesta...chval poctive veci \n"); printf ("A vitiis abstine..od neslechetnosti se vzdaluj \n"); printf ("Beneficium repende...za brodini se odplacuj \n"); printf ("Litem oderis...svar mej v nenavisti\n "); printf ("Magistratum metue...ouradu se boj \n"); printf ("Litem oderis...svar mej v nenavisti \n"); printf ("Ne quavis de re leas..nermut se pro kazu vec\n"); printf (" \n"); printf ("Periandres z Ausonia \n "); printf ("\n"); printf ("Multis terribilis, caveto multos..koho se mnozi boji, ten se mnohych boji \n "); printf (" \n"); printf (" \n"); Použití textů v hlavičkách programů -text lze pomocí grafických znaků snadno orámovat. 9

10 /*Text, ktery vyuziva grafickych znaku k oramovani */ /*Program v jazyce C++ */ int main() /* alt + 35 = # */ /* alt + 62 = > */ /* alt + 60 = < */ /* prototyp funkce je v knihovne #include <conio.h> */ /* alt = */ /* alt = */ printf ("\n"); /* vynechany radek */ printf (" * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * printf (" * printf (" * Program vyuzivajici oramovani printf (" * printf (" * printf (" * printf (" * Pomoci grafickeho znaku napr. hvezdicky byl printf (" * printf (" * tento text na obrazovce monitoru oramovan. printf (" * printf (" * Tak lze napr. zviditelnit hlavicky programu. printf (" * printf (" * Program je pres veskerou svou narocnost zatím printf (" * printf (" * volne siritelny. Pripadny zajemce mi vsak printf (" * printf (" * muze presto zaslat libovolnou financni printf (" * printf (" * castku. :o) printf (" * printf (" * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Následující programy ukazuje použití jednoduchých výpočtů v C++ /* Plocha obdelnika */ #include <math.h> float a, b, plocha, obvod; 10

11 int main (void) // zde zacina vypocet Zadej a : "); scanf("%f", &a); Zadej b : "); scanf("%f", &b); plocha = a*b; \n Plocha obdelnika je = %f", plocha); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); /* Potencialni energie */ #include <math.h> float m, g, h, energie; int main (void) // zde zacina vypocet Zadej hmotnost : "); scanf("%f", &m); Zadej tihove zrychleni : "); scanf("%f", &g); Zadej vysku nad nulovou hladinou : "); scanf("%f", &h); energie = m*g*h; \n Potencialni energie je = %f", energie); \ J"); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); /* Hranol */ #include <math.h> float a, b, c, objem; int main (void) 11

12 // zde zacina vypocet Zadej a : "); scanf("%f", &a); Zadej b : "); scanf("%f", &b); Zadej c : "); scanf("%f", &c); objem = a*b*c; \n Objem = %f", objem); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); /* Vypocet elektrickeho odporu */ #include <math.h> float i, u, r; int main (void) // vypocet Zadej proud v amperech : "); scanf("%f", &i); Zadej napeti ve voltech : "); scanf("%f", &u); r = u/i; \n Odpor = %f", r); \ Ohm"); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); Program pro výpočet spotřeby s logickou kontrolou reálné konstatnty /* Spotreba paliva automobilu na 100 km jizdy */ #include <math.h> float cenab,litry,kilometru,spotreba,cenaj,cenak,cenaz,cenav; int main (void) 12

13 \n\n\n"); Cena 1 litru paliva : "); scanf("%f", &cenab); if (cenab<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Sporeba musi byt cislo vetsi nez nula!"); return 1; Kolik bylo ujeto kilometru : "); scanf("%f", &kilometru); if (kilometru<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Vzdalenost musi byt cislo vetsi nez nula!"); return 1; Spotreba benzinu na uvedenou vzdalenost : "); scanf("%f", &litry); if (litry<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Spotrebovany benzin musi byt cislo vetsi nez nula!"); return 1; spotreba = 100*litry/kilometru; cenaj = cenab*litry; cenak = cenab*litry/kilometru; cenaz = 30*cenak; cenav = 200*cenak; \n Spotreba vozu = %f litru na 100 km", spotreba); \n Celkova cena jizdy = %f Kc", cenaj); \n Cena jednoho kilometru jizdy = %f Kc", cenak); \n Cena cesty Zlina a zpet = %f Kc", cenaz); \n Cena cesty na 200 km = %f Kc", cenav); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); return 1; Barevný text na barevném pozadí program řešící goniometrické funkce povšimněme si, že C++ zpracovává goniometrické funkce z míry zadané v radianech. Na tuto skutečnost je třeba brát zřetel. Proto je proveden převod ze stupňů na radiany. /* Goniometricke funkce */ #include <math.h> float x, x1, x2, x3, a, b, c; int main (void) // zde zacina vypocet 13

14 textbackground(lightcyan); textcolor(blue); // BLACK","BLUE","GREEN","CYAN","RED","MAGENTA","BROWN","LIGHTGRAY", // DARKGRAY","LIGHTBLUE","LIGHTGREEN","LIGHTCYAN","LIGHTRED", // LIGHTMAGENTA","YELLOW","WHITE" \n\n\n\n\n\n\n"); Uhel (stupne) : "); scanf("%f", &x1); Uhel (minuty) : "); scanf("%f", &x2); Uhel (vteriny): "); scanf("%f", &x3); if (x1<0.0)/*realna konstanta - logicky test*/ \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); if (x2<0.0) \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); if (x3<0.0) \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); x = ((3600*x1+60*x2+x3)/3600); a = sin ( * x/180); b = cos ( * x/180); c = tan ( * x/180); \n\n\n SIN X = %f", a); COS X = %f", b); TAN X = %f", c); "); "); "); \n\n\n\n\n while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); Výpočet velikosti úhlu ze známé hodnoty goniometrické funkce /* Urceni velikosti uhlu z hodnoty goniometricke funkce */ #include <math.h> void Hlavicka(void); int main (void) Hlavicka(); float x, x1, x2, x3, a, b, c, alfa, beta, gama; Dalsi vypocet? [A/N]"); 14

15 \n\n\n\n\n\n\n"); sinus : "); scanf("%f", &x1); cosinus : "); scanf("%f", &x2); tangens : "); scanf("%f", &x3); if (x1<0.0)/*realna konstanta - logicky test*/ \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); if (x2<0.0) \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); if (x3<0.0) \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); x = ((3600*x1+60*x2+x3)/3600); a = asin (x1); b = acos (x2); c = atan (x3); alfa=a*(180/ ); beta=b*(180/ ); gama=c*(180/ ); \n\n\n alfa = %f", alfa); beta = %f", beta); gama = %f", gama); "); "); "); \n\n\n\n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); // ohraniceni hlavicka(void) void Hlavicka(void) // zahlavi nove funkce // ohraniceni hlavicka(void) // prototyp funkce clrscr() je v knihovne conio.h printf ("\n"); // vynechany radek printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \n"); printf (" Program pro vypocet funkci sin, cos, tan \n"); printf (" \n"); printf (" Nejprve zadame zvoleny uhel ve stupnich \n"); printf (" pak se program tazuje na hodnotu v minutach \n"); printf (" a nakonec ve vterinach. \n"); printf (" Stisknete libovolnou klavesu, program \n"); printf (" bude pokracovat... \n"); printf (" Free, only for you... :o) \n"); printf (" Program byl vytvoren v jazyce C++. \n"); printf (" ZS Komenskeho 78 Zlin - Malenovice; tel.: \n"); printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n"); getch(); // uzavrena prvni 15

16 Okénko pro text příkaz if podmínka ohraničující výběr v intervalu #include<stdio.h> main() int c; if ((c = getchar()) >='A'&& c <= 'Z') /* if ((c = getchar()) >='a'&& c <= 'z') */ %d\n", c); /* && je logicky soucin AND*/ /* povel %d\n", c); zabezpeci psani ordinarniho cisla*/ /* pro vsechna velka pismena od A Z*/ /* pro kontrolu lze v textovem editoru napsat Alt + ordinarni cislo*/ /* vysledek sve práce muzeme spatřit v prostředí DOS-Shell*/ Počítáme cenu hovoru v síti T- Mobile /* nazev programu C++: Mobil */ #include <math.h> void Hlavicka (void); void main (void) // prvni Hlavicka(); // druha uvozuje cyklus float x, y, rozdil; textbackground(lightcyan); textcolor(blue); char jmeno[30]; char cislo[11]; char prijmeni[30]; \n\n Zadejte Vase jmeno: "); scanf("%s", jmeno); \n Zadejte Vase prijmeni: "); scanf("%s", prijmeni); \n Zadejte (prosim bez mezer) cislo sveho T-Mobile: "); scanf ("%s", cislo); \n "); \n\n Tak at zije %s %s s mobilem cislo %s! \n", jmeno, prijmeni, cislo); \n\n\n Zavolejte *101# a zadejte konto pred hovorem (pred odeslanim SMS): "); scanf("%f", &x); 16

17 \n Zavolejte *101# a zadejte stav konta po hovoru (po odeslani SMS): "); scanf("%f", &y); \n "); \n\n Cena hovoru z Vaseho mobilu cislo %s je %f Kc", cislo, rozdil); \n\n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); // druha uyavrena - ukonceni cyklu while(toupper(getch())=='a'); // ohraniceni hlavicka(void) void Hlavicka(void) // zahlavi nove funkce // ohraniceni hlavicka(void) // prototyp funkce clrscr() je v knihovne conio.h printf ("\n"); // vynechany radek printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \n"); printf (" \n"); printf (" \n"); printf (" \n"); printf (" Program pro vypocet ceny hovoru popr. SMS \n"); printf (" \n"); printf (" \n"); printf (" Zejmena pri komunikaci mezi T-Mobile * Eurotel, nebo \n"); printf (" T-Mobile * Oskar chazi k nepresnostem v urcovani ceny \n"); printf (" hovoru ci odeslane SMS. \n"); printf (" Tento program resi problem zadanim vyse konta, ktere si \n"); printf (" uzivatel site T-Mobile bezplatne vyvola na cisle *101# \n"); printf (" a zjisti stav konta pred hovorem a po hovoru. \n"); printf (" Z rozdilu stavu konta pred a po cinnosti naseho telefonu \n"); printf (" urci program skutecnou cenu, kterou nam uctuje operator. \n"); printf (" \n"); printf (" Program byl vytvoren v jazyce C++. \n"); printf (" ZS Komenskeho 78 Zlin - Malenovice; tel.: \n"); printf (" \n"); printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n"); getch(); // uzavrena prvni Rozměry koule určené z měření na jejím povrchu /* nazev programu C++ Planetka */ #include <math.h> void Hlavicka (void); void main (void) // prvni Hlavicka(); // druha uvozuje cyklus float x, w, polomer, polomerkm, objem, hmotnostzul, hmotnostfe, hmotnostvod, zrychlenizul, zrychlenife, zrychlenivod, objemkm, zrychleniz, hmotnostzem; textbackground(lightcyan); textcolor(blue); \n Zadej vzdalenost L v metrech, odkud vidis tycku vysky H: "); scanf("%f", &x); if (x<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Vzdalenost musi byt cislo vetsi nez nula!"); Zadej vysku tycky H (v metrech): "); scanf("%f", &w); 17

18 if (w<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Polomer musi byt cislo vetsi nez nula!"); polomer = (((x/2*x/2)-(w*w)) + w*w)/(2*w); polomerkm = polomer/1000; objem = 4/3 * * (polomer * polomer * polomer); objemkm = objem/ ; hmotnostzul = 2500 * objem; hmotnostfe = 7800 * objem; hmotnostvod = 1000 * objem; hmotnostzem = 5520 * objem; zrychleniz = hmotnostzem/(polomer*polomer)* ; zrychlenizul = hmotnostzul/(polomer*polomer)* ; zrychlenife = hmotnostfe/(polomer*polomer)* ; zrychlenivod = hmotnostvod/(polomer*polomer)* ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"); \n\n Polomer = %f m", polomer); Polomer = %f km", polomerkm); \n\n Objem koule = %f m*m*m", objem); \n Objem koule = %f km*km*km", objemkm); \n\n \n \n\n \n \n\n \n Hmotnost zelezne koule = %f kg", hmotnostfe); Zrychleni = %f N/kg", zrychlenife); Hmotnost koule o hustote Zeme = %f kg", hmotnostzem); Zrychleni = %f N/kg", zrychleniz); Hmotnost kamenne koule = %f kg", hmotnostzul); Zrychleni = %f N/kg", zrychlenizul); \n\n Hmotnost koule z vodniho ledu = %f kg", hmotnostvod); \n Zrychleni = %f N/kg", zrychlenivod); \n\n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); // druha uzavrena - ukonceni cyklu while(toupper(getch())=='a'); // ohraniceni hlavicka(void) void Hlavicka(void) // zahlavi nove funkce // ohraniceni hlavicka(void) // prototyp funkce clrscr() je v knihovne conio.h printf ("\n"); // vynechany radek printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \n"); printf (" Program pro vypocet polomeru nezname planetky... \n"); printf (" \n"); printf (" Snad kazdy z nas nekdy vystupoval vzhuru kopce, \n"); printf (" kolem mohla byt mlha a samotny kopec mohl vypadat jako \n"); printf (" osirela planetka, mov Exuperyho Maleho prince. \n"); printf (" Jak muze byt planetka - hora - asi velika? Jakou by \n"); printf (" mela asi pritazlivost? Jakou by mela asi hmotnost? Jeji \n"); printf (" rozmery muzeme napr. urcit tak, ze odkrokujeme vzdalenost \n"); printf (" mezi dvema tyckami. Vzdalenost je dana bodem, kde vidime \n"); printf (" jejich vrcholky v jedne primce s bodem zakriveni nami me- \n"); printf (" rene koule. Hodnoty zadame programu. \n"); printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \n"); printf (" Program byl vytvoren v jazyce C++. \n"); printf (" ZS Komenskeho 78 Zlin - Malenovice; tel.: \n"); printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n"); getch(); // uzavrena první Použití Switch, Case a Break větvení programu na sekce #include <math.h> 18

19 float x, y,plus,minus, krat, deleno; char zn; void Hlavicka(void); // prototyp funkce "Hlavicka" void main (void) Hlavicka(); textbackground(lightcyan); textcolor(blue); printf ("\n Mala kalkulacka"); printf ("\n "); printf ("\n Priklady zadavej ve tvaru napr "); printf ("\n * 3.41"); gotoxy (20,8); \n Zadej priklad : "); scanf ("%f%c%f",&x,&zn,&y); gotoxy (20,11); switch (zn) case '+': printf ("\n\nscitam"); plus = x+y; printf ("\n Vysledek prikladu %f + %f je: %f", x,y,plus); (void)getch(); break; case '-': printf ("\n\nodcitam"); minus = x-y; printf ("\n Vysledek prikladu %f - %f je: %f", x,y,minus); (void)getch(); break; case '*': printf ("\n\nnasobim"); krat = x*y; printf ("\n Vysledek prikladu %f * %f je: %f", x,y,krat); (void)getch(); break; case '/': printf ("\n\ndelim"); if (y!= 0) printf ("\n Vysledek prikladu %f / %f je: %f", x,y,deleno= x/y); else printf ("\n ERROR... jmenovatel se rovna 0"); (void)getch(); break; \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); void Hlavicka(void) // zahlavi nove funkce // prototyp funkce clrscr() je v knihovne conio.h printf ("\n"); // vynechany radek printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \n"); printf (" Program pro vypocet souctu, rozdilu, podilu a soucinu \n"); printf (" \n"); printf (" Program pozaduje zadani prikladu. Resi scitani \n"); printf (" odcitani, nasobeni a deleni pouze mezi dvema cisly. \n"); printf (" Po potvrzeni klavesou ENTER hlasi program provadenou \n"); printf (" operaci a nasledne napise vysledek nami zadane ulohy. \n"); printf (" Stisknete libovolnou klavesu, program bude pokracovat... \n"); printf (" Free, only for you... :o) \n"); printf (" Program byl vytvoren v jazyce C++. \n"); printf (" ZS Komenskeho 78 Zlin - Malenovice;tel.: \n"); printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n"); getch(); // uzavrena první 19

20 20

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h> 9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include int main(void) { int dcislo, kolikbcislic = 0, mezivysledek = 0, i; int vysledek[1000]; printf("zadejte

Více

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 12. října 2009 Organizace výuky Přednášky Teoretické základy dle normy jazyka C Cvičení Praktické úlohy odpřednášené látky Prostřední

Více

Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: konstanty nebo proměnné musí Jednoduché datové typy: Strukturované datové typy Výrazy operátory

Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: konstanty nebo proměnné musí Jednoduché datové typy: Strukturované datové typy Výrazy operátory Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: Direktivy procesoru Globální definice (platné a známé v celém programu) Funkce Hlavička funkce Tělo funkce je uzavřeno mezi složené závorky { Lokální

Více

Zápis programu v jazyce C#

Zápis programu v jazyce C# Zápis programu v jazyce C# Základní syntaktická pravidla C# = case sensitive jazyk rozlišuje velikost písmen Tzv. bílé znaky (Enter, mezera, tab ) ve ZK překladač ignoruje každý příkaz končí ; oddělovač

Více

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu }

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu } 5. Operátor čárka, - slouží k jistému určení pořadí vykonání dvou příkazů - oddělím-li čárkou dva příkazy, je jisté, že ten první bude vykonán dříve než příkaz druhý. Např.: i = 5; j = 8; - po překladu

Více

Formátové specifikace formátovací řetězce

Formátové specifikace formátovací řetězce 27.2.2007 Formátové specifikace formátovací řetězce - je to posloupnost podle které překladač pozná jaký formát má výstup mít - posloupnosti začínají znakem % a určující formát vstupu/výstupu - pokud chcete

Více

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 3: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Editace zdrojového kódu Překlad zdrojového kódu Základní datové typy, struktura, ukazatel, pole Načtení vstupních dat Poznámka: uvedené

Více

Základy algoritmizace a programování

Základy algoritmizace a programování Základy algoritmizace a programování Přednáška 1 Olga Majlingová Katedra matematiky, ČVUT v Praze 19. září 2011 Obsah Úvodní informace 1 Úvodní informace 2 3 4 Doporučená literatura web: http://marian.fsik.cvut.cz/zapg

Více

Základy jazyka C. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr)

Základy jazyka C. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Základy jazyka C Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Organizační záležitosti Konzultace Pracovna 5.076 Úterý 15:00 16:30 Emailem martin.kauer@upol.cz Web předmětu http://tux.inf.upol.cz/~kauer/index.php?content=var&class=zp1

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Programovací jazyk Pascal

Programovací jazyk Pascal Programovací jazyk Pascal Syntaktická pravidla (syntaxe jazyka) přesná pravidla pro zápis příkazů Sémantická pravidla (sémantika jazyka) pravidla, která každému příkazu přiřadí přesný význam Všechny konstrukce

Více

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Algoritmizace a programování Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Vladimír Beneš Petrovický K101 katedra matematiky, statistiky a informačních technologií vedoucí katedry E-mail: vbenes@bivs.cz Telefon: 251

Více

Úvod do programování. Lekce 1

Úvod do programování. Lekce 1 Úvod do programování Lekce 1 Základní pojmy vytvoření spustitelného kódu editor - psaní zdrojových souborů preprocesor - zpracování zdrojových souborů (vypuštění komentářů atd.) kompilátor (compiler) -

Více

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 KAPITOLA 1 Úvod do programo vání v jazyce C++ 17 Základní pojmy 17 Proměnné a konstanty 18 Typy příkazů 18 IDE integrované vývojové

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 1

IUJCE 07/08 Přednáška č. 1 Úvod do předmětu Literatura Záznamy přednášek a vaše poznámky Harbison, S. P., Steele, G. L.: Referenční příručka jazyka C Herout, P.: Učebnice jazyka C Kernighan, B. W., Ritchie, D. M.: The C Programming

Více

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 4: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Řídící struktury Funkce Dynamická alokace paměti Ladění programu Kde najít další informace Poznámka: uvedené příklady jsou dostupné

Více

Základy algoritmizace a programování

Základy algoritmizace a programování Základy algoritmizace a programování Přednáška 1 Olga Majlingová Katedra matematiky, ČVUT v Praze 21. září 2009 Obsah Úvodní informace 1 Úvodní informace 2 3 4 Organizace předmětu Přednášky 1. 5. Základní

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Základy jazyka C. Základy programování 1 Tomáš Kühr

Základy jazyka C. Základy programování 1 Tomáš Kühr Základy jazyka C Základy programování 1 Tomáš Kühr Organizační záležitosti Konzultace Osobně v pracovně 5.043 Pondělí 15.00 16.00 Úterý 14.00 16.00 Čtvrtek 13.00 15.00 Pátek 9.30 11.30 Něco jde vyřešit

Více

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false Logické operace Datový typ bool může nabýt hodnot: o true o false Relační operátory pravda, 1, nepravda, 0, hodnoty všech primitivních datových typů (int, double ) jsou uspořádané lze je porovnávat binární

Více

Opakování programování

Opakování programování Opakování programování HW návaznost - procesor sběrnice, instrukční sada, optimalizace rychlosti, datové typy, operace (matematické, logické, podmínky, skoky, podprogram ) - paměti a periferie - adresování

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

PROGRAMOVACÍ JAZYKY A PŘEKLADAČE LEXIKÁLNÍ ANALÝZA

PROGRAMOVACÍ JAZYKY A PŘEKLADAČE LEXIKÁLNÍ ANALÝZA PROGRAMOVACÍ JAZYKY A PŘEKLADAČE LEXIKÁLNÍ ANALÝZA 2011 Jan Janoušek BI-PJP Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti LEXIKÁLNÍ ANALÝZA Kód ve vstupním jazyku Lexikální analyzátor

Více

Proměnná a její uložení v paměti

Proměnná a její uložení v paměti Proměnná a její uložení v paměti Počítačová paměť - řada buněk uložených za sebou, každá buňka má velikost 1 bajt (byte, B) - buňky jsou očíslovány, tato čísla se nazývají adresy Proměnná - data, se kterými

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Řešení sady 1. Úvod do programování 1 Tomáš Kühr

Řešení sady 1. Úvod do programování 1 Tomáš Kühr Řešení sady 1 Úvod do programování 1 Tomáš Kühr Hello World #include #include int main(){ printf("hello world!\n"); return 0; } Práce s proměnnými 1/2 #include int main(){

Více

Programovací jazyk C(++) C++ area->vm_mm->locked_vm -= len >> PAGE_SHIFT;

Programovací jazyk C(++) C++ area->vm_mm->locked_vm -= len >> PAGE_SHIFT; Programovací jazyk C(++) static struct vm_area_struct * unmap_fixup(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *area, unsigned long addr, size_t len, struct vm_area_struct 1. *extra) Základy { struct

Více

Lekce 6 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

Lekce 6 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Kód. Proměnné. #include using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Výrazy, operace, příkazy

Výrazy, operace, příkazy Výrazy, operace, příkazy Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze Přednášky byly připraveny s pomocí materiálů, které vyrobili Ladislav Vágner, Pavel Strnad Karel Richta, Martin Hořeňovský,

Více

2 Datové typy v jazyce C

2 Datové typy v jazyce C 1 Procedurální programování a strukturované programování Charakteristické pro procedurální programování je organizace programu, který řeší daný problém, do bloků (procedur, funkcí, subrutin). Původně jednolitý,

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky!

Více

Základy jazyka C. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr)

Základy jazyka C. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Základy jazyka C Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Organizační záležitosti Konzultace Pracovna 5.076 Středa 10:30 12:00 Emailem martin.kauer@upol.cz Web předmětu http://tux.inf.upol.cz/~kauer/index.php?content=var&class=zp1

Více

Jazyk C# a platforma.net

Jazyk C# a platforma.net Jazyk C# a platforma.net Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Pavel Štěpán, 2011 Syntaxe jazyka C# - 1. část BI-DNP Evropský sociální fond

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury, standardní metody Problematika načítání pomocí Scanner Některé poznámky k příkazům Psaní kódu programu Metody třídy Math Obalové třídy primitivních datových

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Preprocesor. Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze. Karel Richta, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík, 2016

Preprocesor. Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze. Karel Richta, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík, 2016 Preprocesor Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze Karel Richta, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík, 2016 Programování v C++, A7B36PJC 4/2016, Lekce 9b https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b36pjc/start

Více

Struktura programu, proměnné, konstanty, výrazy v jazycích C a C#

Struktura programu, proměnné, konstanty, výrazy v jazycích C a C# Struktura programu, proměnné, konstanty, výrazy v jazycích C a C# Seznámit žáky se strukturou programu v jazycích C/C#, s klíčovými slovy jazyků C/C#, s psaním komentářů, se základními datovými typy, deklarací

Více

Racionální čísla, operátory, výrazy, knihovní funkce

Racionální čísla, operátory, výrazy, knihovní funkce Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Racionální čísla, operátory, výrazy, knihovní funkce BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 Katedra teoretické informatiky Miroslav Balík

Více

Paměť počítače. alg2 1

Paměť počítače. alg2 1 Paměť počítače Výpočetní proces je posloupnost akcí nad daty uloženými v paměti počítače Data jsou v paměti reprezentována posloupnostmi bitů (bit = 0 nebo 1) Připomeňme: paměť je tvořena řadou 8-mi bitových

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Struktura programu Vytvoření nové aplikace Struktura programu Základní syntaktické elementy První aplikace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Nová aplikace NetBeans Ve vývojovém

Více

Začínáme vážně programovat. Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů

Začínáme vážně programovat. Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů Začínáme vážně programovat Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů Podmínky a cykly Dokončení stručného přehledu řídících struktur jazyka C. Složený příkaz, blok Pascalské

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

Úvod do programovacích jazyků (Java)

Úvod do programovacích jazyků (Java) Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích

Více

Programovací jazyk. - norma PASCAL (1974) - implementace Turbo Pascal, Borland Pascal FreePascal Object Pascal (Delphi)

Programovací jazyk. - norma PASCAL (1974) - implementace Turbo Pascal, Borland Pascal FreePascal Object Pascal (Delphi) Programovací jazyk - norma PASCAL (1974) - implementace Turbo Pascal, Borland Pascal FreePascal Object Pascal (Delphi) Odlišnosti implementace od normy - odchylky např.: nepovinná hlavička programu odlišná

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

Sada 1 - Základy programování

Sada 1 - Základy programování S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Základy programování 04. Datové typy, operace, logické operátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Data, výrazy, příkazy

Data, výrazy, příkazy Data, výrazy, příkazy Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze Přednášky byly připraveny s pomocí materiálů, které vyrobili Ladislav Vágner, Pavel Strnad, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

Sada 1 - Základy programování

Sada 1 - Základy programování S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Základy programování 07. Základní příkazy vstup a výstup hodnot Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Lekce 9 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

Lekce 9 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5 Obsah Obsah 1 Programovací jazyk Pascal 1 1.1 Struktura programu v Pascalu.................... 1 2 Proměnné 2 2.1 Vstup a výstup............................ 3 3 Operátory a některé matematické funkce 5

Více

Zjednodušené základy jazyku C. Josef Podstata

Zjednodušené základy jazyku C. Josef Podstata Zjednodušené základy jazyku C Josef Podstata 3. 4. 014 1 Předmluva Tento dokument je určen všem zájemcům o programování v jazyce C. Nezáleží na tom, jestli už jste někdy v céčku programovali nebo ne. Text

Více

Odvozené a strukturované typy dat

Odvozené a strukturované typy dat Odvozené a strukturované typy dat Petr Šaloun katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava 14. listopadu 2011 Petr Šaloun (katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava) Odvozené a strukturované typy dat 14. listopadu

Více

2. cvičení z ZI1 - Excel

2. cvičení z ZI1 - Excel Doc.Ing. Vlastimil Jáneš... janes@fd.cvut.cz 2. cvičení z ZI1 - Excel O Excelu - organizace listů : 1 list : max. 65 536 řádků a 256 sloupců, tj. 16 777 216 buněk. Sloupce : A, B,.Z, AA, AB,. IU, IV (26

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Vývoj aplikací Téma: Datové typy Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK3 Hodina: 5 Číslo: V/5 Programování v jazyce

Více

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce.

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce. Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv copyright To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Stručný návod k programu Octave

Stručný návod k programu Octave Stručný návod k programu Octave Octave je interaktivní program vhodný pro technické výpočty. Je nápadně podobný programu MATLAB, na rozdíl od něho je zcela zadarmo. Jeho domovská vebová stránka je http://www.octave.org/,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Úvod do programování 7. hodina

Úvod do programování 7. hodina Úvod do programování 7. hodina RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Katedra informatiky a matematiky Fakulta ekonomických studií Vysoká škola finanční a správní 2015 Umíme z minulé hodiny Syntax Znaky Vlastní implementace

Více

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro:

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro: 21.4.2009 Makra - dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h - jak na vlastní makro: #define je_velke(c) ((c) >= 'A' && (c)

Více

Funkce, intuitivní chápání složitosti

Funkce, intuitivní chápání složitosti Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Funkce, intuitivní

Více

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy Úvod do programování Michal Krátký 1,Jiří Dvorský 1 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programování, 2004/2005 Procesor Procesorem je objekt, který vykonává algoritmem popisovanou

Více

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Algoritmizace a programování Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Vladimír Beneš Petrovický K101 katedra matematiky, statistiky a informačních technologií vedoucí katedry E-mail: vbenes@bivs.cz Telefon: 251

Více

Lekce 19 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

Lekce 19 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Čtení dat ze souboru FILE *f = NULL; char str[10] = ""; float a = 0.0, b = 0.0; Soubor otevíráme v režimu pro čtení "r" f = fopen("/home/martinp/testdata/test1.txt",

Více

Systém je citlivý na velikost písmen CASE SENSITIVE rozeznává malá velká písmena, např. PROM=1; PROm=1; PRom=1; Prom=1; prom=1; - 5 různých proměnných

Systém je citlivý na velikost písmen CASE SENSITIVE rozeznává malá velká písmena, např. PROM=1; PROm=1; PRom=1; Prom=1; prom=1; - 5 různých proměnných Systém je citlivý na velikost písmen CASE SENSITIVE rozeznává malá velká písmena, např. PROM=1; PROm=1; PRom=1; Prom=1; prom=1; - 5 různých proměnných jakési nádoby na hodnoty jsou různých typů při běžné

Více

Objektově orientované programování

Objektově orientované programování 10. října 2011 Pragmatické informace Volitelný předmět, zápočet: zápočtový program(s dokumentací), aktivní účast na cvičení(body v CodExu), praktický test, zkouška: zkoušková písemka na objektový návrh

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

C# konzole Podíl dvou čísel, podmínka IF

C# konzole Podíl dvou čísel, podmínka IF C# konzole Podíl dvou čísel, podmínka IF Tematická oblast Datum vytvoření 2013 Ročník 3 Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Internetové technologie, programování Výpočet podílu v konzolové aplikaci

Více

NPRG031 Programování II --- 2/2 Z, Zk

NPRG031 Programování II --- 2/2 Z, Zk NPRG031 Programování II --- 2/2 Z, Zk paralelka Y St 14:00-15:30 v S3 Pavel Töpfer Kabinet software a výuky informatiky MFF UK MFF Malostranské nám., 4. patro, pracovna 404 pavel.topfer@mff.cuni.cz http://ksvi.mff.cuni.cz/~topfer

Více

Lekce 01 Úvod do algoritmizace

Lekce 01 Úvod do algoritmizace Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů Lekce 01 Úvod do algoritmizace Tento projekt CZ.1.07/1.3.12/04.0006 je spolufinancován Evropským sociálním

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 4. Textové řetězce, zápis dat do souboru

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 4. Textové řetězce, zápis dat do souboru Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 4. Textové řetězce, zápis dat do souboru Textové řetězce V jazyce C neexistuje typ proměnné, který by byl určen výhradně pro ukládání textu V jazyce C používáme

Více

František Hudek. květen ročník

František Hudek. květen ročník VY_32_INOVACE_FH15_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2013

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Algoritmus Daniela Szturcová Tento

Více

Čísla a číselné soustavy.

Čísla a číselné soustavy. Čísla a číselné soustavy. Polyadické soustavy. Převody mezi soustavami. Reprezentace čísel. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.

Více

Správné vytvoření a otevření textového souboru pro čtení a zápis představuje

Správné vytvoření a otevření textového souboru pro čtení a zápis představuje f1(&pole[4]); funkci f1 předáváme hodnotu 4. prvku adresu 4. prvku adresu 5. prvku hodnotu 5. prvku symbolická konstanta pro konec souboru je eof EOF FEOF feof Správné vytvoření a otevření textového souboru

Více

Základy jazyka C. Úvod do programování 1 Tomáš Kühr

Základy jazyka C. Úvod do programování 1 Tomáš Kühr Základy jazyka C Úvod do programování 1 Tomáš Kühr Organizační záležitosti Konzultace Pracovna 5.043 Pondělí 9.30 11.30, středa 10.00 11.30 a 13.00 14.30 (oficiální) Pátek 8.00 9.30 (někdy), 12.30-13.00

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

C2110 Operační systém UNIX a základy programování

C2110 Operační systém UNIX a základy programování C2110 Operační systém UNIX a základy programování 5. lekce Petr Kulhánek kulhanek@chemi.muni.cz Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno C2110 Operační systém

Více

ZPRO v "C" Ing. Vít Hanousek. verze 0.3

ZPRO v C Ing. Vít Hanousek. verze 0.3 verze 0.3 Hello World Nejjednoduší program ukazující vypsání textu. #include using namespace std; int main(void) { cout

Více

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ Metodický list č. 1 Algoritmus a jeho implementace počítačovým programem Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení pojmů algoritmus a programová implementace algoritmu. Dále je cílem seznámení

Více

Proměnné a parametry. predn_08.odt :00:38 1

Proměnné a parametry. predn_08.odt :00:38 1 Proměnné a parametry predn_08.odt 16.04.2007 14:00:38 1 Proměnné a parametry Jméno proměnné - identifikátor [a-za-z_][a-za-z_0-9]* Hodnota proměnné textový řetězec celočíselná hodnota - ne v sh Přesun

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

Strukturu lze funkci předat: (pole[i])+j. switch(výraz) velikost ukazatele

Strukturu lze funkci předat: (pole[i])+j. switch(výraz) velikost ukazatele Strukturu lze funkci předat: hodnotou i pomocí ukazatele pouze pomocí ukazatele (reference na strukturu) pouze hodnotou (kopie struktury) (pole[i])+j adresa prvku na souřadnicích i, j adresa i-tého řádku

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Standardní vstup a výstup

Standardní vstup a výstup Standardní vstup a výstup Trochu teorie S pojmy standardní vstup/výstup (I/O, input/output) jste se již pravděpodobně setkali, pokud ale ne, zde je krátké vysvětlení. Standardní vstup a výstup jsou vlastně

Více

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování 5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně budou uvedeny detaily týkající se operátorů. Doba nutná k nastudování

Více

Bitové operátory a bitová pole. Úvod do programování 2 Tomáš Kühr

Bitové operátory a bitová pole. Úvod do programování 2 Tomáš Kühr Bitové operátory a bitová pole Úvod do programování 2 Tomáš Kühr Bitové operátory Provádějí danou operaci s jednotlivými bity svých operandů Operandy bitových operátorů mohou být pouze celočíselné Vyhodnocení

Více

KTE / PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice

KTE / PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice KTE / PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice Ing. Lenka Šroubová, Ph.D. email: lsroubov@kte.zcu.cz http://home.zcu.cz/~lsroubov 3. 10. 2012 Základy práce s výpočetními systémy opakování a pokračování

Více

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Definice funkce Funkce je pojmenovaná část programu, kterou lze dále zavolat v jiné části programu. V Pythonu je definována klíčovým slovem def. Za tímto

Více