Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. Stručný úvod do základů programovacího jazyka C++ -pk-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. Stručný úvod do základů programovacího jazyka C++ -pk-"

Transkript

1 Pomocný text pro výuku výpočetní techniky Stručný úvod základů programovacího jazyka C++ -pk- 1

2 Dva motivační programy namísto úvodu Alt + 92 \ 1. Jak se jmenuješ? Alt + 35 # /* Alt + 39 * Prvni program v jazyce C++ Alt + 62 > * ========================== Alt */ Alt Alt + 40 ( Alt + 41 ) Alt + 91 [ Alt + 93 ] Alt + 37 % int main (void) Alt Alt char Jmeno[30]; Alt + 60 < Jak se jmenujes?"); scanf("%s", Jmeno); \n"); Tak at zije %s! \n", Jmeno); A tady je Tvuj prvni program v jazyce C++. \n"); \n"); Dobry den, overil jsem si Vaši totožnost. Jste opravdu %s... \n", Jmeno); printf ("Vážený pane %s, \n", Jmeno); printf ("Je vysloveně otázkou času, kdy jméno %s vstoupi dějin! \n", Jmeno); printf ("Jméno %s bude slavné! \n", Jmeno); printf (" %s! \n", Jmeno); printf (" %s!! \n", Jmeno); printf (" %s!!! \n",jmeno); printf( \n\n konec = ENTER ); whilw(toupper(getch()) == A ); (void) getch (); A) 2. Program pro převod ze stupnice Fahrenheitovy Celsiovy int main() short lnimez, hornimez, krok; float Fahr, Cels; lnimez = 0; hornimez = 100; krok = 10; printf ("Fahrenheit Celsius\n"); Fahr=lniMez; while (Fahr<=horniMez) Cels = (5.0f/9.0f)*(Fahr-32.0f); %4.0f %6.1f\n", Fahr, Cels); Fahr=Fahr+krok; 2

3 B) int main (void) short lnimez, hornimez, krok; float Fahr, Cels; Zadej teplotu v Celsiove stupnici : "); scanf("%f", &Cels); Fahr = (( Cels * 20.0f - Cels * 2.0f)/10) + 32; printf ("Teplota pýevedena Fahrenheitovy stupnice je %f řf", Fahr); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); C) int main (void) short lnimez, hornimez, krok; float Fahr, Cels; Zadej teplotu ve Fahrenheitově stupnici : "); scanf("%f", &Fahr); Cels = ((Fahr - 32) / 9) * 5; printf ("Uveden teplota prevedena Celsiovy stupnice je %f řc", Cels); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); 3

4 Jazyk C patří mezi tzv. kompilační jazyky. Nemá příkazy jako interpretační jazyky např. TurboBasic. C++ má asi dvacet klíčových slov. Na kažu operaci voláme funkci, která je v některé z knihoven. Název knihovny je nutno v programu uvést, aby bylo možno zadanou funkci najít. Program je hledá v hlavičce. Každý program se skládá z několika základních prvků. Jsou jimi klíčová slova (např. char, for nebo return), která tvoří množinu, která představuje slovní zásobu jazyka. Dále se v programu objevují různé názvy proměnných (např. Jmeno), případně názvy funkcí. Nedílnou součástí programu jsou výrazy jako např. a=b+c, kdy pomocí operací zpracováváme potřebná data. K provedení operací patří také množina operátorů, mezi které řadíme i operátor + sloužící k sečtení dvou čísel. Další součástí programu v jazyce C jsou interpunkční znaky např středník ukončující příkaz, nebo složená závorka vymezující např. tělo funkce. Program v jazyce C tedy obsahuje: klíčová slova jména (identifikátory) konstanty řetězové proměnné (literály) operátory interpunkční znaky Jazyk C rozlišuje mezi velkými a malými písmeny. Jako příklad uveďme slovo while. Ve spojení s nějakou podmínkou (může jí být v motivačním programu použité Fahr<=horniMez) představuje jednoznačný příkaz opakuj vše, co následuje ve složených závorkách, kud je podmínka splněna (zde: kud proměnná Fahr menší nebo rovna proměnné hornimez). Zapíšeme-li však programu while nebo WhilE, nebude je kompilátor C chápat jako klíčové slovo, ale jako názvy dvou různých proměnných. Pro oddělování jednotlivých klíčových slov užíváme vhodných mezer, aby bylo možno zdrojový text bře číst. Ukázka bře čitelného kódu Ukázka hůře čitelného kódu for(i=0; i<0; i=i+1) for(i=0; i<0; y=y+1; i=i+1) y=y+1 (zapsano zacatecnikem) nebo for(i=0; i<10; i++) y++; (zapsano profikem). Součástí zdrojového kódu jsoou také komentáře programátora. Uvádí jej lomítko a hvězdička. printf ( Tisk výsledku: ) /*Tiskne informaci na obrazovku */ případně dvě lomítka printf ( Tisk výsledku: ) //Tiskne informaci na obrazovku 4

5 Komentáře jsou kompilátorem považovány za oddělovací znaky Mohou se vyskytovat i uprostřed výrazu a kompilátor je vypustí Například: int /*nazev typu / pocitadlo / idetifikator promenne*/; k = i /* radek*/ + j /* sloupec*/ Klíčová slova v jazyce C těchto slov nesmí použít programátor jako identifikátorů tedy jako jmen funkcí, proměnných nebo symbolických konstant. Seznam klíčových slov v jazyce C auto break case char const continue default uble else enum extern float for goto if int long register return short signed sizeof static struct swich typedef union unsigned void volatile while Identifikátor Všem typům jmen se v jazyce C říká idetifikátory. Pro vytvoření jména lze použít pouze: 1) písmene a z a A Z 2) číslice 0 9 3) znak podtržítka (_) 4) prvním znakem nesmí být číslice Délka identifikátoru je omezena na 6 u externího identifikátoru a pro tzv. interní identifikátory na hodnotu 31. int toto_je_velmi_dlouhy_identifikator_promenne_typu_int; float toto_je_velmi_dlouhy_identifikator_promenne_typu_float; Podle normy ANSI C je zpracováno z uvedeného řetězce pouze prvních 31 znaků. Poněvadž se názvy proměnných liší až za úrovní 31. znaku, bude je ANSI identifikátor považovat za stejné a bude hlásit chybu. Použijeme-li Visual C, identifikátor bude řetězce rozlišovat, protože rozpoznává 247 znaků. Použitím Visual C by chybové hlášení nenáslevalo, řetězce by byly odlišeny. Konstanta. Konstatnta je číslo, znak nebo řetězec znaků, který můžeme použít v programu jako hodnotu. Jazyk C podporuje čtyři typy konstant: Reálné konstanty Celočíselné konstanty Výčtové konstanty 5

6 Znakové konstanty Konstanty mají svůj typ určený syntaxí jejich zápisu. Ukázka použití konstanty v programu int main() uble PI = ; /*realna konst, konst v plovouci rave carce*/ uble polomer, obvod, obsah; printf ("Zadej polomer kruhu: "); /*Konstantni retezec*/ scanf ("%lg", &polomer); if (polomer<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Polomer musi byt cislo vetsi nez nula!"); return 1; obvod = 2 * PI * polomer; obsah = PI * polomer * polomer; printf ("\n Obvod kruhu = %g, Obsah kruhu = %g\n", obvod, obsah); Toto ovšem není ukázka použití konstanty v pravém toho slova smyslu, nýbrž proměnné, jejíž hodnota se běhen programu náhou nemění. Konstanta v pravém slova smyslu se použije náslevně: #define PI int main() uble polomer, obvod, obsah; printf ("Zadej polomer kruhu: "); /*Konstantni retezec*/ scanf ("%lg", &polomer); if (polomer<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Polomer musi byt cislo vetsi nez nula!"); return 1; obvod = 2 * PI * polomer; obsah = PI * polomer * polomer; printf ("\n Obvod kruhu = %g, Obsah kruhu = %g\n", obvod, obsah); Zde PI není deklarovaná proměnná, ale všude v programu, kde je napsáno PI, překladač nahradí tento řetězec řetězcem 3, Celočíselné konstanty Celočíselné konstanty mohou být v jazyce C vyjádřeny ve třech různých číselných soustavách: desítkové (dekadické), osmičkové (oktalové) a šestnáctkové (hexadecimální). Oktalová a hexadecimální soustava mají za základ mocninu čísla 2. Desítkové konstanty jsou zadávány pomocí číslic 0.9. Oktalové číslice mohou používat čísel

7 Desítkové číslo, které běžně používáme představuje posloupnost řádů. Kupř. 625 v desítkové soustavě představuje zápis Jedná se tedy vlastně o zápis cifer v místech přiřazujících jim určitý řád. Obbně konstruujeme číslo ve dvojkové soustavě : převádíme-li tedy (625) 10 dvojkové soustavy, pak si musíme uvěmit, že řád takového čísla určuje vhodná mocnina ne už čísla deset, ale čísla dvě. 2 9 = = = = = = = 8 Hledané dvojkové číslo je tedy 2 2 = 4 ( ) 2 ( ) = = = = = = 8 Hledané osmičkové číslo je (1161) = = = = = 1 Hledané šestnáctkové číslo je tedy (271) 16 Šestnáctková soustava má oproti předchozím soustavám z principu dané symboly navíc. Písmenu A odpovídá hodnota 10, B=11, C=12 D=13, E=14 a F=15. Použijme nyní ke zpětnému převodu desítkové soustavy šestnáctkové číslo215e. (215E) 16 = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) = ( ) + (1. 256) + (5. 16) + (14. 1) = (8542) 10 Nebo (37BC) 16 = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) = ( ) + (7. 256) + (11. 16) + (12. 1) = (14268) 10 V následujícím textu se nachází výpis programu, který řeší převod z desítkové dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy. /* Prevod cisla dvojkove soustavy */ void Prevod(unsigned long X, int Z); 7

8 void main(void) char c; unsigned long X10; Zadej cele cislo v desitkove soustave\n"); scanf("%lu",&x10); Hledane dvojkove cislo je "); Prevod(X10,2); Hledane osmickove cislo je "); Prevod(X10,8); Hledane sestnactkove cislo je "); Prevod(X10,16); \ndalsi prevod? (A/N)"); c=toupper(getch()); while(c=='a'); void Prevod(unsigned long X, int Z) /* Funkce pro prevod cisla z desitkove soustavy jine X...prevadene cislo Z...zaklad pozavane soustavy */ int *Y,i=0; while(x) Y[++i]=X%Z; // % = modulo X/=Z; for(;i>0;i--) if(y[i]<10) %c",y[i]+48); else %c",y[i]+55); \n"); A nyní již opravdu začínáme Po úvodní motivaci práce s C++ si předvedeme některé ze základních funkcí. Další program ukazuje způsob použití C++ k zobrazení prostého textu. Naučíme se používat funkci printf a formátování textového výstupu. Dalším prvkem k vysvětlení je použití knihovny. Příkazy, kterých bude v programu použito, se načítají z knihovny, kde mají své tzv. prototypy. Naší knihovnou je Standart input output hlavičkový soubor, který se jmenuje stdio.h a slouží k informování překladače jazyka C, že budeme používat existující 8

9 knihovní funkce pro načtení dat z klávesnice a následný výpis výsledků na obrazovku. Dále si povšimněme, že /* Každý program v jazyce C musí obsahovat alespoň jednu funkci, která se jmenuje main. Tato funkce nemá žádné parametry. Proto jsou za ní uvedeny prázdné kulaté závorky. Případně v nich může být klíčové slovo void. Deklarace main jako funkce typu int (celé číslo) souvisí s příkazem return na konci programu (funkce main vrací hodnotu 0, ovšem v tomto případě nikoli jiné (volajici) funkci, ale systému v našem případě (DOSu). V zásadě platí, že návratová hodnota 0 znamená bezchybné ukončení programu. Vyšší hodnoty jsou ruzné druhy předpokládaných chyb, které lze takto vygenerovat. Osobní zkušenost autora: Já obvykle deklaruji main jako void, tj. bez návratové hodnoty. V mém podání by tedy prvni řádek programu zněl: void main(void) /* program v jazyce C++ Zobrazeni latinskych citatu */ int main() printf ("\n"); // vynechame radek v textu printf ("\n Slavne vyroky mudrcu z reckych spisovatelu,\n"); printf ("ktere se zachovaly v prekladu Erasma Rotterdamskeho\n\n"); printf ("Periandres z Korinthu... \n\n\n"); printf ("Veritati adhaereto...pravdy se pridrz \n"); printf ("Laudato honesta...chval poctive veci \n"); printf ("A vitiis abstine..od neslechetnosti se vzdaluj \n"); printf ("Beneficium repende...za brodini se odplacuj \n"); printf ("Litem oderis...svar mej v nenavisti\n "); printf ("Magistratum metue...ouradu se boj \n"); printf ("Litem oderis...svar mej v nenavisti \n"); printf ("Ne quavis de re leas..nermut se pro kazu vec\n"); printf (" \n"); printf ("Periandres z Ausonia \n "); printf ("\n"); printf ("Multis terribilis, caveto multos..koho se mnozi boji, ten se mnohych boji \n "); printf (" \n"); printf (" \n"); Použití textů v hlavičkách programů -text lze pomocí grafických znaků snadno orámovat. 9

10 /*Text, ktery vyuziva grafickych znaku k oramovani */ /*Program v jazyce C++ */ int main() /* alt + 35 = # */ /* alt + 62 = > */ /* alt + 60 = < */ /* prototyp funkce je v knihovne #include <conio.h> */ /* alt = */ /* alt = */ printf ("\n"); /* vynechany radek */ printf (" * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * printf (" * printf (" * Program vyuzivajici oramovani printf (" * printf (" * printf (" * printf (" * Pomoci grafickeho znaku napr. hvezdicky byl printf (" * printf (" * tento text na obrazovce monitoru oramovan. printf (" * printf (" * Tak lze napr. zviditelnit hlavicky programu. printf (" * printf (" * Program je pres veskerou svou narocnost zatím printf (" * printf (" * volne siritelny. Pripadny zajemce mi vsak printf (" * printf (" * muze presto zaslat libovolnou financni printf (" * printf (" * castku. :o) printf (" * printf (" * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Následující programy ukazuje použití jednoduchých výpočtů v C++ /* Plocha obdelnika */ #include <math.h> float a, b, plocha, obvod; 10

11 int main (void) // zde zacina vypocet Zadej a : "); scanf("%f", &a); Zadej b : "); scanf("%f", &b); plocha = a*b; \n Plocha obdelnika je = %f", plocha); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); /* Potencialni energie */ #include <math.h> float m, g, h, energie; int main (void) // zde zacina vypocet Zadej hmotnost : "); scanf("%f", &m); Zadej tihove zrychleni : "); scanf("%f", &g); Zadej vysku nad nulovou hladinou : "); scanf("%f", &h); energie = m*g*h; \n Potencialni energie je = %f", energie); \ J"); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); /* Hranol */ #include <math.h> float a, b, c, objem; int main (void) 11

12 // zde zacina vypocet Zadej a : "); scanf("%f", &a); Zadej b : "); scanf("%f", &b); Zadej c : "); scanf("%f", &c); objem = a*b*c; \n Objem = %f", objem); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); /* Vypocet elektrickeho odporu */ #include <math.h> float i, u, r; int main (void) // vypocet Zadej proud v amperech : "); scanf("%f", &i); Zadej napeti ve voltech : "); scanf("%f", &u); r = u/i; \n Odpor = %f", r); \ Ohm"); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); Program pro výpočet spotřeby s logickou kontrolou reálné konstatnty /* Spotreba paliva automobilu na 100 km jizdy */ #include <math.h> float cenab,litry,kilometru,spotreba,cenaj,cenak,cenaz,cenav; int main (void) 12

13 \n\n\n"); Cena 1 litru paliva : "); scanf("%f", &cenab); if (cenab<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Sporeba musi byt cislo vetsi nez nula!"); return 1; Kolik bylo ujeto kilometru : "); scanf("%f", &kilometru); if (kilometru<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Vzdalenost musi byt cislo vetsi nez nula!"); return 1; Spotreba benzinu na uvedenou vzdalenost : "); scanf("%f", &litry); if (litry<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Spotrebovany benzin musi byt cislo vetsi nez nula!"); return 1; spotreba = 100*litry/kilometru; cenaj = cenab*litry; cenak = cenab*litry/kilometru; cenaz = 30*cenak; cenav = 200*cenak; \n Spotreba vozu = %f litru na 100 km", spotreba); \n Celkova cena jizdy = %f Kc", cenaj); \n Cena jednoho kilometru jizdy = %f Kc", cenak); \n Cena cesty Zlina a zpet = %f Kc", cenaz); \n Cena cesty na 200 km = %f Kc", cenav); \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); return 1; Barevný text na barevném pozadí program řešící goniometrické funkce povšimněme si, že C++ zpracovává goniometrické funkce z míry zadané v radianech. Na tuto skutečnost je třeba brát zřetel. Proto je proveden převod ze stupňů na radiany. /* Goniometricke funkce */ #include <math.h> float x, x1, x2, x3, a, b, c; int main (void) // zde zacina vypocet 13

14 textbackground(lightcyan); textcolor(blue); // BLACK","BLUE","GREEN","CYAN","RED","MAGENTA","BROWN","LIGHTGRAY", // DARKGRAY","LIGHTBLUE","LIGHTGREEN","LIGHTCYAN","LIGHTRED", // LIGHTMAGENTA","YELLOW","WHITE" \n\n\n\n\n\n\n"); Uhel (stupne) : "); scanf("%f", &x1); Uhel (minuty) : "); scanf("%f", &x2); Uhel (vteriny): "); scanf("%f", &x3); if (x1<0.0)/*realna konstanta - logicky test*/ \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); if (x2<0.0) \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); if (x3<0.0) \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); x = ((3600*x1+60*x2+x3)/3600); a = sin ( * x/180); b = cos ( * x/180); c = tan ( * x/180); \n\n\n SIN X = %f", a); COS X = %f", b); TAN X = %f", c); "); "); "); \n\n\n\n\n while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); Výpočet velikosti úhlu ze známé hodnoty goniometrické funkce /* Urceni velikosti uhlu z hodnoty goniometricke funkce */ #include <math.h> void Hlavicka(void); int main (void) Hlavicka(); float x, x1, x2, x3, a, b, c, alfa, beta, gama; Dalsi vypocet? [A/N]"); 14

15 \n\n\n\n\n\n\n"); sinus : "); scanf("%f", &x1); cosinus : "); scanf("%f", &x2); tangens : "); scanf("%f", &x3); if (x1<0.0)/*realna konstanta - logicky test*/ \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); if (x2<0.0) \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); if (x3<0.0) \n\n"); Uhel musi byt cislo vetsi nez nula!\n"); "); x = ((3600*x1+60*x2+x3)/3600); a = asin (x1); b = acos (x2); c = atan (x3); alfa=a*(180/ ); beta=b*(180/ ); gama=c*(180/ ); \n\n\n alfa = %f", alfa); beta = %f", beta); gama = %f", gama); "); "); "); \n\n\n\n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); (void) getch(); // ohraniceni hlavicka(void) void Hlavicka(void) // zahlavi nove funkce // ohraniceni hlavicka(void) // prototyp funkce clrscr() je v knihovne conio.h printf ("\n"); // vynechany radek printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \n"); printf (" Program pro vypocet funkci sin, cos, tan \n"); printf (" \n"); printf (" Nejprve zadame zvoleny uhel ve stupnich \n"); printf (" pak se program tazuje na hodnotu v minutach \n"); printf (" a nakonec ve vterinach. \n"); printf (" Stisknete libovolnou klavesu, program \n"); printf (" bude pokracovat... \n"); printf (" Free, only for you... :o) \n"); printf (" Program byl vytvoren v jazyce C++. \n"); printf (" ZS Komenskeho 78 Zlin - Malenovice; tel.: \n"); printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n"); getch(); // uzavrena prvni 15

16 Okénko pro text příkaz if podmínka ohraničující výběr v intervalu #include<stdio.h> main() int c; if ((c = getchar()) >='A'&& c <= 'Z') /* if ((c = getchar()) >='a'&& c <= 'z') */ %d\n", c); /* && je logicky soucin AND*/ /* povel %d\n", c); zabezpeci psani ordinarniho cisla*/ /* pro vsechna velka pismena od A Z*/ /* pro kontrolu lze v textovem editoru napsat Alt + ordinarni cislo*/ /* vysledek sve práce muzeme spatřit v prostředí DOS-Shell*/ Počítáme cenu hovoru v síti T- Mobile /* nazev programu C++: Mobil */ #include <math.h> void Hlavicka (void); void main (void) // prvni Hlavicka(); // druha uvozuje cyklus float x, y, rozdil; textbackground(lightcyan); textcolor(blue); char jmeno[30]; char cislo[11]; char prijmeni[30]; \n\n Zadejte Vase jmeno: "); scanf("%s", jmeno); \n Zadejte Vase prijmeni: "); scanf("%s", prijmeni); \n Zadejte (prosim bez mezer) cislo sveho T-Mobile: "); scanf ("%s", cislo); \n "); \n\n Tak at zije %s %s s mobilem cislo %s! \n", jmeno, prijmeni, cislo); \n\n\n Zavolejte *101# a zadejte konto pred hovorem (pred odeslanim SMS): "); scanf("%f", &x); 16

17 \n Zavolejte *101# a zadejte stav konta po hovoru (po odeslani SMS): "); scanf("%f", &y); \n "); \n\n Cena hovoru z Vaseho mobilu cislo %s je %f Kc", cislo, rozdil); \n\n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); // druha uyavrena - ukonceni cyklu while(toupper(getch())=='a'); // ohraniceni hlavicka(void) void Hlavicka(void) // zahlavi nove funkce // ohraniceni hlavicka(void) // prototyp funkce clrscr() je v knihovne conio.h printf ("\n"); // vynechany radek printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \n"); printf (" \n"); printf (" \n"); printf (" \n"); printf (" Program pro vypocet ceny hovoru popr. SMS \n"); printf (" \n"); printf (" \n"); printf (" Zejmena pri komunikaci mezi T-Mobile * Eurotel, nebo \n"); printf (" T-Mobile * Oskar chazi k nepresnostem v urcovani ceny \n"); printf (" hovoru ci odeslane SMS. \n"); printf (" Tento program resi problem zadanim vyse konta, ktere si \n"); printf (" uzivatel site T-Mobile bezplatne vyvola na cisle *101# \n"); printf (" a zjisti stav konta pred hovorem a po hovoru. \n"); printf (" Z rozdilu stavu konta pred a po cinnosti naseho telefonu \n"); printf (" urci program skutecnou cenu, kterou nam uctuje operator. \n"); printf (" \n"); printf (" Program byl vytvoren v jazyce C++. \n"); printf (" ZS Komenskeho 78 Zlin - Malenovice; tel.: \n"); printf (" \n"); printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n"); getch(); // uzavrena prvni Rozměry koule určené z měření na jejím povrchu /* nazev programu C++ Planetka */ #include <math.h> void Hlavicka (void); void main (void) // prvni Hlavicka(); // druha uvozuje cyklus float x, w, polomer, polomerkm, objem, hmotnostzul, hmotnostfe, hmotnostvod, zrychlenizul, zrychlenife, zrychlenivod, objemkm, zrychleniz, hmotnostzem; textbackground(lightcyan); textcolor(blue); \n Zadej vzdalenost L v metrech, odkud vidis tycku vysky H: "); scanf("%f", &x); if (x<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Vzdalenost musi byt cislo vetsi nez nula!"); Zadej vysku tycky H (v metrech): "); scanf("%f", &w); 17

18 if (w<=0.0) /*realna konstanta - logicky test*/ printf ("%s", "Polomer musi byt cislo vetsi nez nula!"); polomer = (((x/2*x/2)-(w*w)) + w*w)/(2*w); polomerkm = polomer/1000; objem = 4/3 * * (polomer * polomer * polomer); objemkm = objem/ ; hmotnostzul = 2500 * objem; hmotnostfe = 7800 * objem; hmotnostvod = 1000 * objem; hmotnostzem = 5520 * objem; zrychleniz = hmotnostzem/(polomer*polomer)* ; zrychlenizul = hmotnostzul/(polomer*polomer)* ; zrychlenife = hmotnostfe/(polomer*polomer)* ; zrychlenivod = hmotnostvod/(polomer*polomer)* ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"); \n\n Polomer = %f m", polomer); Polomer = %f km", polomerkm); \n\n Objem koule = %f m*m*m", objem); \n Objem koule = %f km*km*km", objemkm); \n\n \n \n\n \n \n\n \n Hmotnost zelezne koule = %f kg", hmotnostfe); Zrychleni = %f N/kg", zrychlenife); Hmotnost koule o hustote Zeme = %f kg", hmotnostzem); Zrychleni = %f N/kg", zrychleniz); Hmotnost kamenne koule = %f kg", hmotnostzul); Zrychleni = %f N/kg", zrychlenizul); \n\n Hmotnost koule z vodniho ledu = %f kg", hmotnostvod); \n Zrychleni = %f N/kg", zrychlenivod); \n\n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); // druha uzavrena - ukonceni cyklu while(toupper(getch())=='a'); // ohraniceni hlavicka(void) void Hlavicka(void) // zahlavi nove funkce // ohraniceni hlavicka(void) // prototyp funkce clrscr() je v knihovne conio.h printf ("\n"); // vynechany radek printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \n"); printf (" Program pro vypocet polomeru nezname planetky... \n"); printf (" \n"); printf (" Snad kazdy z nas nekdy vystupoval vzhuru kopce, \n"); printf (" kolem mohla byt mlha a samotny kopec mohl vypadat jako \n"); printf (" osirela planetka, mov Exuperyho Maleho prince. \n"); printf (" Jak muze byt planetka - hora - asi velika? Jakou by \n"); printf (" mela asi pritazlivost? Jakou by mela asi hmotnost? Jeji \n"); printf (" rozmery muzeme napr. urcit tak, ze odkrokujeme vzdalenost \n"); printf (" mezi dvema tyckami. Vzdalenost je dana bodem, kde vidime \n"); printf (" jejich vrcholky v jedne primce s bodem zakriveni nami me- \n"); printf (" rene koule. Hodnoty zadame programu. \n"); printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \n"); printf (" Program byl vytvoren v jazyce C++. \n"); printf (" ZS Komenskeho 78 Zlin - Malenovice; tel.: \n"); printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n"); getch(); // uzavrena první Použití Switch, Case a Break větvení programu na sekce #include <math.h> 18

19 float x, y,plus,minus, krat, deleno; char zn; void Hlavicka(void); // prototyp funkce "Hlavicka" void main (void) Hlavicka(); textbackground(lightcyan); textcolor(blue); printf ("\n Mala kalkulacka"); printf ("\n "); printf ("\n Priklady zadavej ve tvaru napr "); printf ("\n * 3.41"); gotoxy (20,8); \n Zadej priklad : "); scanf ("%f%c%f",&x,&zn,&y); gotoxy (20,11); switch (zn) case '+': printf ("\n\nscitam"); plus = x+y; printf ("\n Vysledek prikladu %f + %f je: %f", x,y,plus); (void)getch(); break; case '-': printf ("\n\nodcitam"); minus = x-y; printf ("\n Vysledek prikladu %f - %f je: %f", x,y,minus); (void)getch(); break; case '*': printf ("\n\nnasobim"); krat = x*y; printf ("\n Vysledek prikladu %f * %f je: %f", x,y,krat); (void)getch(); break; case '/': printf ("\n\ndelim"); if (y!= 0) printf ("\n Vysledek prikladu %f / %f je: %f", x,y,deleno= x/y); else printf ("\n ERROR... jmenovatel se rovna 0"); (void)getch(); break; \n\n Dalsi vypocet? [A/N]"); while(toupper(getch())=='a'); void Hlavicka(void) // zahlavi nove funkce // prototyp funkce clrscr() je v knihovne conio.h printf ("\n"); // vynechany radek printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \n"); printf (" Program pro vypocet souctu, rozdilu, podilu a soucinu \n"); printf (" \n"); printf (" Program pozaduje zadani prikladu. Resi scitani \n"); printf (" odcitani, nasobeni a deleni pouze mezi dvema cisly. \n"); printf (" Po potvrzeni klavesou ENTER hlasi program provadenou \n"); printf (" operaci a nasledne napise vysledek nami zadane ulohy. \n"); printf (" Stisknete libovolnou klavesu, program bude pokracovat... \n"); printf (" Free, only for you... :o) \n"); printf (" Program byl vytvoren v jazyce C++. \n"); printf (" ZS Komenskeho 78 Zlin - Malenovice;tel.: \n"); printf (" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n"); getch(); // uzavrena první 19

20 20

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Lekce 19 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

Lekce 19 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

2 Datové typy v jazyce C

2 Datové typy v jazyce C 1 Procedurální programování a strukturované programování Charakteristické pro procedurální programování je organizace programu, který řeší daný problém, do bloků (procedur, funkcí, subrutin). Původně jednolitý,

Více

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Čtení dat ze souboru FILE *f = NULL; char str[10] = ""; float a = 0.0, b = 0.0; Soubor otevíráme v režimu pro čtení "r" f = fopen("/home/martinp/testdata/test1.txt",

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro:

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro: 21.4.2009 Makra - dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h - jak na vlastní makro: #define je_velke(c) ((c) >= 'A' && (c)

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

Standardní vstup a výstup

Standardní vstup a výstup Standardní vstup a výstup Trochu teorie S pojmy standardní vstup/výstup (I/O, input/output) jste se již pravděpodobně setkali, pokud ale ne, zde je krátké vysvětlení. Standardní vstup a výstup jsou vlastně

Více

Čísla a číselné soustavy.

Čísla a číselné soustavy. Čísla a číselné soustavy. Polyadické soustavy. Převody mezi soustavami. Reprezentace čísel. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu ázev školy Autor ázev Téma hodiny Předmět Ročník /y/ C.1.07/1.5.00/34.0394 VY_3_IOVACE_1_ČT_1.01_ vyjádření čísel v různých číselných soustavách Střední odborná škola a Střední

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

Úvod do programování. Lekce 5

Úvod do programování. Lekce 5 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0289 Úvod do programování Lekce 5 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje Konstanty I možnosti: přednostně v paměti neexistuje žádný ; o preprocesor (deklarace) #define KONSTANTA 10 o konstantní proměnná (definice) const int KONSTANTA = 10; příklad #include v paměti

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

Vstup a výstup datové proudy v C

Vstup a výstup datové proudy v C Vstup a výstup datové proudy v C Petr Šaloun katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava 24. října 2011 Petr Šaloun (katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava) Vstup a výstup 24. října 2011 1 / 37 Přehled, rozdělení

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Struktura programu a základní prvky

Struktura programu a základní prvky První začátky s C Struktura programu a základní prvky Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2)

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2) Struktura programu a základní prvky První začátky s C Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

17. Projekt Trojúhelníky

17. Projekt Trojúhelníky Projekt Trojúhelníky strana 165 17. Projekt Trojúhelníky 17.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Trojúhelníky, který je ke stažení na java.vse.cz. Aplikace je napsána s textovým uživatelským

Více

Kódy pro formát čísla

Kódy pro formát čísla Kódy pro formát čísla y pro formát čísel se mohou skládat až z tří částí oddělených středníkem (;). Pokud formátovací kód obsahuje dvě části, první část se použije pro kladné hodnoty a nulu, druhá část

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

Programování II. Mgr. Monika Pinkasová. Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce a rozvoj výuky angličtiny na SPŠei Ostrava

Programování II. Mgr. Monika Pinkasová. Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce a rozvoj výuky angličtiny na SPŠei Ostrava Programování II. Mgr. Monika Pinkasová Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce a rozvoj výuky angličtiny na SPŠei Ostrava č. projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0089 Ostrava 2011 Obor: Informační technologie

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Obsahy. Trojúhelník = + + 2

Obsahy. Trojúhelník = + + 2 Obsahy Obsah nám říká, jak velkou plochu daný útvar zaujímá. Třeba jak velký máme byt nebo pozemek kolik metrů čtverečných (m 2 ), hektarů (ha), centimetrů čtverečných (cm 2 ), Základní jednotkou obsahu

Více

Programovací jazyk C Doplňkové skriptum

Programovací jazyk C Doplňkové skriptum Stránka č. 1 z 105 Programovací jazyk C Doplňkové skriptum Stanislav Kračmar, Jiří Vogel Předmluva Pro VOŠ CB upravil Dupl3xx Obsáhlé monografie věnované programovacímu jazyku C si kladou za cíl pouze

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury 1 / 34 Obsah přednášky Základní řídící struktury posloupnost příkazů podmínka cyklus s podmínkou na začátku cyklus s podmínkou na konci cyklus s pevným počtem opakování Jednoduchá

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

2 Ukládání dat do paměti počítače

2 Ukládání dat do paměti počítače Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ..7/../8.8 Cíl Studenti budou umět zapisovat čísla ve dvojkové, osmičkové, desítkové a v šestnáctkové soustavě

Více

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write("\nPrumerna teplota je {0}", tprumer);

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write(\nPrumerna teplota je {0}, tprumer); Pole (array) Motivace Častá úloha práce s větším množstvím dat stejného typu o Př.: průměrná teplota za týden a odchylka od průměru v jednotlivých dnech Console.Write("Zadej T pro.den: "); double t = Double.Parse(Console.ReadLine());

Více

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární.

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární. Číselné soustavy V běžném životě používáme soustavu desítkovou. Desítková se nazývá proto, že má deset číslic 0 až 9 a v jednom řádu tak dokáže rozlišit deset různých stavů. Mikrokontroléry (a obecně všechny

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++ Proudy pro standardní vstup a výstup V jazyce C++ provádíme textový vstup a výstup prostřednictvím tzv. datových proudů Datové

Více

Programování a algoritmizace 1 2012-2013

Programování a algoritmizace 1 2012-2013 Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Algoritmy Kdo je

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <->

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <-> Znaky každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak číslo) kódování jiný příklad kódování existuje mnoho kódů pojmy: morseova abeceda problémy o znaková sada které znaky

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b.

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. MS EXCEL 2010 ÚLOHY ÚLOHA Č.1 Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. Do buněk B2 a B3 očekávám zadání hodnot. Buňky B6:B13 a D6:D13

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

1. Základní pojmy a číselné soustavy

1. Základní pojmy a číselné soustavy 1. Základní pojmy a číselné soustavy 1.1. Základní pojmy Hardware (technické vybavení počítače) Souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven. Software (programové vybavení počítače)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Příloha 1. 1. Jazyk Coach

Příloha 1. 1. Jazyk Coach Příloha 1 1. Jazyk Coach 1.1 Úvod Součástí integrovaného prostředí Coach jsou programy Modelování a Řídicí prostředí, ve kterých je možno navrhovat, zapisovat, ladit a provádět modelové výpočty a řídicí

Více

1. Téma 03 - Rozhodování

1. Téma 03 - Rozhodování 1. Téma 03 - Rozhodování Cíl látky Seznámit se a prakticky si vyzkoušet zápis rozhodování v jazyce Java 1.1. Úvod Jednou z nejčastěji používanou konstrukcí při programování je rozhodování. Právě této problematice

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika

Více

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk Microsoft Office Excel vlastní formát buněk Karel Dvořák 2011 Formát buněk Běžné formáty buněk vybíráme v seznamu formátů ve skupině Číslo. V některých případech potřebujeme formát v trochu jiné podobě,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Seznámení s datovými typy a operátory

Seznámení s datovými typy a operátory Knihovny tříd Javy KAPITOLA 2 Seznámení s datovými typy a operátory Klíčové dovednosti a pojmy Seznámení s primitivními typy jazyka Java. Používání literálů. Inicializace proměnných. Seznámení s pravidly

Více

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu řetězec v Všeobecný Odpovídá obecnému formátu - čísla i text bude zarovnán dle kontextu (při nastavení češtiny tedy Excel zarovná text doleva, čísla a časové údaje doprava). Tento formát nemusíme zadávat

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 2: Proměnná, výraz, příkaz, podmínka, cyklus Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 2: Proměnná, výraz, příkaz, podmínka, cyklus Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 2: Proměnná, výraz, příkaz, podmínka, cyklus Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Proměnné 1.1 Deklarace a inicializace proměnných

Více

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN + = KALKULÁTORY 2014 201 C π EXP LOCAL SIN MU GT ŠKOLNÍ A VĚDECKÉ KALKULÁTORY 104 103 102 Hmotnost: 100 g 401 279 244 EXPONENT EXPONENT EXPONENT 142 mm 170 mm 1 mm 7 mm 0 mm 4 mm Výpočty zlomků Variace,

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. MATEMATICKÝ SOFTWARE MAPLE - MANUÁL Marek Šulista

Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. MATEMATICKÝ SOFTWARE MAPLE - MANUÁL Marek Šulista Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MATEMATICKÝ SOFTWARE MAPLE - MANUÁL Marek Šulista Matematický software MAPLE slouží ke zpracování matematických problémů pomocí jednoduchého

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Pro kontrolu správného formátu hodnoty N použijeme metodu try-catch.

Pro kontrolu správného formátu hodnoty N použijeme metodu try-catch. 1. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY 1.2 PŘÍKLAD 24-2-8-2_DOKONALÉ ČÍSLO Napište program, který má na vstupu přirozené číslo N > 1. Výstupem je informace o tom, zda toto číslo je/není dokonalé. (Dokonalé číslo je takové

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy . Celistvé výrazy a jejich úprava.1. Číselné výrazy 8. ročník. Celistvé výrazy a jejich úprava Proměnná je znak, zpravidla ve tvaru písmene, který zastupuje čísla z dané množiny čísel. Většinou se setkáváme

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Pracovní listy - programování (algoritmy v jazyce Visual Basic) Algoritmus

Pracovní listy - programování (algoritmy v jazyce Visual Basic) Algoritmus Pracovní listy - programování (algoritmy v jazyce Visual Basic) Předmět: Seminář z informatiky a výpočetní techniky Třída: 3. a 4. ročník vyššího stupně gymnázia Algoritmus Zadání v jazyce českém: 1. Je

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

Sekvenční a podmíněné provádění

Sekvenční a podmíněné provádění Programování v Bourne shellu Sekvenční a podmíněné provádění Sekvenční provádění znamená vykonávání jednoho příkazu za druhým bez ohledu na okolnosti. Pro oddělení příkazů při sekvenčním provádění se používá

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Abstraktní datový typ

Abstraktní datový typ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Abstraktní datový typ BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 Katedra teoretické informatiky Miroslav Balík Fakulta informačních technologií

Více

v aritmetické jednotce počíta

v aritmetické jednotce počíta v aritmetické jednotce počíta tače (Opakování) Dvojková, osmičková a šestnáctková soustava () Osmičková nebo šestnáctková soustava se používá ke snadnému zápisu binárních čísel. 2 A 3 Doplněné nuly B Číslo

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012

Více

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Základy maker Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory:

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Globální konstantní proměnné Konstantní proměnné specifikujeme s klíčovým slovem const, tyto konstantní proměné

Více

O algoritmech. Výňatek z diplomové práce. Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů

O algoritmech. Výňatek z diplomové práce. Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů O algoritmech Výňatek z diplomové práce Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu - Katedra informatiky a kvantitativních metod duben

Více