DODATEK č. 43 ke smlouvě evidenční číslo 02047/2006/DSH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEK č. 43 ke smlouvě evidenční číslo 02047/2006/DSH"

Transkript

1 KUMSP08RFGL0 M DODATEK č. 43 ke smlouvě evidenční číslo 02047/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje (dále jen dodatek") i- Moravskoslezsk ý kraj Sídlo : Zastoupen : IC : DIČ : Bankovní spojení : Číslo účtu : VS : (dále jen objednatel") Článek i SMLUVNÍ STRANY Ostrava, 28. října 117, PSC CZ Česká spořitelna, a. s / Ing Jakubem Unuckou, MBA náměstkem hejtmana kraje 2. ČSA D Frýdek - Místek a.s. Sídlo Zastoupen IČ DIČ Bankovní spojení Číslo účtu, Politických obětí 2238, PSČ Ing. Tomášem Vavříkem, MBA, předsedou představenstva Zápis do obchodního rejstříku: , 1992, Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 368 (dále jen dopravce) h

2 Článek 2 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne společně uzavřely Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, vedenou u objednatele pod evidenčním číslem 02047/2006/DSH. K této smlouvě smluvní strany uzavřely: dne dodatek č. 1 smiouvy, evidenční číslo 02047/2006/D1/2006/DSH, dne dodatek č. 2 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D2/2007/DSH, dne dodatek č. 3 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D3/2007/DSH, dne dodatek č. 4 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D4/2007/DSH, dne dodatek č. 5 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D5/2008/DSH, dne dodatek č. 6 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D6/2008/DSH, dne dodatek č. 7 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D7/2008/DSH, dne dodatek č. 8 smlouvy, evidenční čísio 02047/2006/D8/2008/DSH, dne dodatek č. 9 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D9/2008/DSH, dne dodatek č. 10 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D10/2009/DSH, dne dodatek č. 11 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D11/2009/DSH, dne dodatek č. 12 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D12/2009/DSH, dne dodatek č. 13 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D13/2009/DSH, dne dodatek č. 14 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D14/2009/DSH, dne dodatek č. 15 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D15/2010/DSH, dne dodatek č. 16 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/Dl6/2010/DSH, dne dodatek č. 17 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D17/2010/DSH, dne dodatek č. 18 smlouvy, evidenční aslo 02047/2006/D18/2010/DSH, dne dodatek č. 19 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D19/2011/DSH, dne dodatek č. 20 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D20/2011/DSH, dne dodatek č. 21 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D21/2011/DSH, dne dodatek č. 22 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D22/2011/DSH, dne dodatek č. 23 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D23/2011/DSH, dne dodatek č. 24 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D24/2011/DSH, dne dodatek č. 25 smlouvy, evidenční aslo 02047/2006/D25/2012/DSH, dne dodatek č. 26 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D26/2012/DSH, dne dodatek č. 27 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D27/2012/DSH, dne dodatek č. 28 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D28/2013/DSH, dne dodatek č. 29 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D29/2013/DSH, dne dodatek č. 30 smiouvy, evidenční číslo 02047/2006/D30/2013/DSH, dne dodatek č. 31 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D31/2013/DSH, dne dodatek č. 32 smiouvy, evidenční číslo 02047/2006/D32/2013/DSH, dne dodatek č. 33 smlouvy, evidenční aslo 02047/2006/D33/2014/DSH, dne dodatek č. 34 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D34/2014/DSH, dne 14, dodatek č. 35 smlouvy, evidenční aslo 02047/2006/D35/2014/DSH, dne dodatek č. 36 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D36/2014/DSH, dne dodatek č. 37 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D37/2015/DSH, dne dodatek č. 38 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D38/2015/DSH, dne dodatek č. 39 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D39/2015/DSH, dne dodatek č. 40 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D40/2015/DSH, dne dodatek č. 41 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D41/2015/DSH, dne dodatek č. 42 smlouvy, evidenční číslo 02047/2006/D42/2016/DSH. Pro označení smlouvy číslo 02047/2006/DSH smlouva*. ve znění uvedených dodatků se dále užívá pojem v

3 Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy: 1. Příloh a č. 1 smlouvy, která obsahuje Seznam linek a spoj ů základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje" se nahrazuje novým zněním, a je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Článek 3 Závěrečná ustanovení 1. ěob smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy. 2. Ustanoven í smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 3. Tent o dodatek j e vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 2 vyhotovení si ponechá objednatel a 1vyhotovení obdrží dopravce. 4. Nedílno u součástí tohoto dodatku je: Příloha č. 1 Seznam - línek a spojů základní dopravní obslužnosti kraje Moravskoslezského 5. Tent o dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem Doložk a platnosti právního jednání podle ust. 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. S/91 ze dne V Ostravě dne Ve Frýdku-Místku dne za dopravce Ing. Jakub Unucka, MBA na základě pověření hejtmana kraje Ing. Tomáš Vavřík, MBA předseda představenstva f Qr i O 1 7-\ -,x <^jcm 77>* /ČSAD FRÝDEK-MÍSTEK a.s. Politických obětí DIČ: CZ

4 Příloha č. 1 SEZNAM LINEK A SPOJŮ základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje platný od Dopravce : ČSAD a.s. ; Frýdlant nad Ostravicí-Pržno-Janovice : 1,3,7,9,11,13,15,17,21,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28, :,206 : Frýdlant nad Ostravicí-Metylovice-Lhotka-Kozlovice : 1,3,5,7,9,2,4,6,8 : -- : Čeladná-Kunčíce pod Ondřejníkem-Frýdlant nad Ostravicí : 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,27,29,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 : : Nošovice - Raškovice - Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice : 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 : 2,25,201,203,205,202,204,206, Spoje 2,25,201,206 jsou spoje jedoucí na HMMC Nošovice : Frýdlant nad Ostravicí-Malenovice : 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26, 28,30,32,34 : : Frýdlant nad Ostravicí-Pstruží-Frýdlant nad Ostravicí : 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,2,4,6,8,10 : 201,203,205,207,202,204,206,10 : Ostravice - Frýdlant nad Ostravicí - Palkovice - Stařic : 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,2,4,6,10,12,14,16,18,20,22,24,26 : : Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice - Staré Hamry - Bílá : 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 32 : 201,202, : Bílá,střed - Bílá,Konečná státní hranice : 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10 : " : Ostrava--Dobrá-Raškovice-Morávka : 1,3,5,7,9,11,13,2,4,6,8,10,12,14, : 201,203,202,8 : Ostrava-Řepiště--Dobrá-Raškovíce-Morávka : 1,3,5,2,4,6,8, : 202,204,206,201,203,205,207 v

5 Název l nky Název línky Ostrava-Frýdek-M stek 1,3,5,7,9,11,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22, Ostrava-Vratimov-Řepiště-Paskov-Frýdek-M stek 1, Frýdek-M stek-dobrá-raškovice-moravka 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26, 28,30,32,34 201,203,205,207,202,204,206,16, Frýdek-M stek - Staré Město - Raškovice - Krásná 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24, Frýdek-M stek - Dobrá - Vysn Lhoty - Dobratice - Vojkov ce 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24, Frýdek-M stek- Nošovice 1,3,5,7,9,11,13,2,6,8,10,12,14,16 1,2,4,18,201,202 jsou spoje jedouc na HMMC Nošovice Ostrava - Frýdek-M stek - Palkovice - Metylovice - Lhotka - Kozlovice 1,3,5,7,9,11,13,15,17,2,4,6,8,10,12,14, Ostrava-Frýdek-M stek-palkovice-kozlovice 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,, Frýdek-M stek - Př bor - Kopřivnice 1,3,5,2,4,6 201,203,205,202,204, Frýdek-M stek - Janovice - Pržno - Raškovice 1,5,2,4,6,8, Fn/dek-M stek - Baška - Janovice 201, Frýdek-M stek-horn Domaslavice-Žermanice-Pazderna-Frýdek-M stek 1,3,5,7,11,13,9,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33 201, Frýdek-M stek-pazderna-žermanice-horn Domaslavice-Frýdek-M stek 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 201, Frýdek-M stek-bruzovice-žermanice-hav rov 1,3,5,9,13,15,19,21,2,4,8,12,16,18,20

6 Bruzovice-Havířov 7,11,17,6,10, Sedliště - Šenov - Havířov 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, 30,32, Nový Jičín-Příbor- 101,102,103,104, Baška--Dobrá-Nošovice 1,5,7,9,11,13,15,17,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57, 59,61,63,4,6,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,52,54, 60,96 73,63,68,80 linka č. 3 MHD, prokazatelná ztráta hrazena mimo území města a obce Dobrá, Nošovice Frýdek-M stek-palkovice-metylovice-kozlovice 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,42,44 27,29,33,32,28,38 linka č. 4 MHD, prokazatelná ztráta hrazena mimo území města Hukva!dy-Frýdek,Chlebovice--Řepiště 55,5,25,99,13,17,23,101,37,39,43,47,10,12,16,22,26,50,38,42,44,52 105,59,56,66 linka č. 5 MHD, prokazatelná ztráta hrazena mimo území města Ostrava-Paskov--Staré Město-Skalice 1,3,5,11,19,2,16,24,44,36 linka č. 8 MHD, prokazatelná ztráta hrazena mimo území města a statutárního města Ostravy Frýdek-M stek-sviadnov-stař č- Fryčovice-Brušperk 1,5,7,45,47,49,37,51,13,53,15,19,55,57,59,61,65,23,69,25,71,73,27,75,29,77,33,2,4,52,6,10,56,54,12,14,58,60,44,16,62,22,46,64,24,66,26,50,68,32,72,74,34, 76,18,36,78,80,40 79,39,41,82,28 linka č. 12 MHD, prokazatelná ztráta hrazena mimo území města Nošovice-Dobrá--Sviadnov-Paskov 1,3,5,11,13,4,6,12 7,9,8,10 linka č. 13 MHD, prokazatelná ztráta hrazena mimo území města a obce Dobrá,Nošovice

7 Spoje, f Staré Město-Baška-Pržno-Janovice 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,31,21,23,25,27,29,33,2,4,6,8,10,12,30,16,18,32,20,22, 24,26,28 linka č. 14 MHD, prokazatelná ztráta hrazena mimo území města Palkovice 1,3,2 linka č. 15 MHD, prokazatelná ztráta hrazena mimo území města Palkovice-Zelinkovice- 1,3,5,9,2,4,6 linka č. 16 MHD, prokazatelná ztráta hrazena mimo území města Baška--Sviadnov- 1,4,8, 13,14 linka č. 17 MHD, prokazatelná ztráta hrazena mimo území města Baška-Místek,Letná-Frýdek,Lískovecká-Fabík,Točna 1 linka č. 19 MHD, prokazatelná ztráta hrazena mimo území města Zpracoval: Martin SvobodaJSTP OD, ČSAD a.s J h oběti 2238 'rýdek- Místek Z

DODATEK č. 48! Pí^LlM ke smlouvě evidenční číslo 02046/2006/DSH

DODATEK č. 48! Pí^LlM ke smlouvě evidenční číslo 02046/2006/DSH KUÍ1SP08QUFBN MORAVSKO;. LEZSK ' vh l J - KRAJSKÝ OŘAD' DODATEK č. 48! Pí^LlM ke smlouvě evidenční číslo 02046/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní

Více

V-ftílbti/jtf: Air JJ> \

V-ftílbti/jtf: Air JJ> \ jmoíí AVhk* íííi r/.^k/ť TvKAi Sfí A.iSK V i ŘAD i T/I v KUÍ1SP80RFHKY DODATEK č.25 ke smlouvě evidenční číslo 028/2006/DSH! > r ^ S^&^JiSV (DOUASA V-ftílbti/jtf: Air JJ> \ AS44S..4SS íki. octi: o závazku

Více

KUMSP80RFHLT DODATEK č. 35 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH

KUMSP80RFHLT DODATEK č. 35 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH KUMSP80RFHLT DODATEK č. 35 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje (dáie

Více

Smlouva. zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdlantsko. Článek 1 Smluvní strany

Smlouva. zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdlantsko. Článek 1 Smluvní strany KUÍ1SP00RE1-AK Smlouva zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdlantsko Moravskoslezský kraj Sídlo Zástupce IC DIČ Bankovní spojení Číslo

Více

DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH

DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH KUMSP00QUEFA DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje (dále

Více

(dáie jen dodatek") : Ostrava, 28. října 117, PSC CZ Česká spořiteina, a. s /

(dáie jen dodatek) : Ostrava, 28. října 117, PSC CZ Česká spořiteina, a. s / CISLO SMLOUVY < DODATKU) -_ (dáie jen dodatek") Sídio Zastoupen : Ostrava, 28. října 117, PSC 2 18 IC DIČ Bankovní spojení Čísio účtu VS 890692 CZ890692 Česká spořiteina, a. s. 27-1650676349/0800 1516108001

Více

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava Cyklotrasy (2008) 1) 25.2. 2008 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (30 km, průměr 26,4 km/h) 2) 26.2. 2008 Hukvaldy Fryčovice Staříč Oprechtice

Více

SEZNAM OBCÍ ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE

SEZNAM OBCÍ ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE SEZNAM OBCÍ ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE Kód územní jednotky Název územní jednotky Úroveň Spadá pod 598925 Albrechtice Obec Karviná 568741 Albrechtičky Obec Nový Jičín 599212 Bartošovice Obec Nový Jičín 598011

Více

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo)

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo) Cyklotrasy (2012) 1) 16.3. 2012 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Petřvald Mošnov Skotnice Příbor Kopřivnice (Vlčovice) Měrkovice Kozlovice Palkovice Frýdek-Místek (46 km, průměr

Více

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h)

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h) Cyklotrasy (2010) 1) 19.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Fryčovice Staříč Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (36 km, průměr 25,4 km/h) 2) 20.3. 2010 (staré

Více

DODATEK č. 9 ke smlouvě evidenční číslo 02118/2006/DSH

DODATEK č. 9 ke smlouvě evidenční číslo 02118/2006/DSH DODATEK č. 9 ke smlouvě evidenční číslo 02118/2006/DSH o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje (dále jen dodatek ) 1. Moravskoslezský

Více

čas odjezdu z výchozí zastávky Číslo linky název linky změna

čas odjezdu z výchozí zastávky Číslo linky název linky změna Číslo linky název linky 850129 Krnov Karlova Studánka Bruntál Olomouc Prostějov Brno spoj čas odjezdu z výchozí zastávky změna ARRIVA MORAVA a. s. provozovna Bruntál 1 5:05 opožděn o 10 min 3 9:01 opožděn

Více

Změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka a Frýdlantska na linkách obsluhujících ČSAD Frýdek-Místek a.s.

Změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka a Frýdlantska na linkách obsluhujících ČSAD Frýdek-Místek a.s. Změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka a Frýdlantska na linkách obsluhujících ČSAD Frýdek-Místek a.s. S účinnosti od 15.12.2013 dochází k rozsáhlým změnám jízdních řádů v rámci projektů: Optimalizace

Více

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km)

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) Cyklotrasy (2013) 1) 6.3. 2013 (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) 2) 16.4. 2013 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk

Více

IC DIČ Bankovní spojení Číslo účtu VS

IC DIČ Bankovní spojení Číslo účtu VS -MQRAVSK.O,SU ZSK.VK.V.Í- KRAÍsivTi' URAIÍ --.... Í5i s r.::2i ivy í D 0OATKu7 (dále jen Dodatek") Sídlo Zastoupen Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IC DIČ Bankovní spojení účtu VS 70890692 náměstkem

Více

Smlouva. í obslužnosti na území Moravskoslezského. Článek 1 Smluvní strany. : Ostrava, 28. října 117, PSČ

Smlouva. í obslužnosti na území Moravskoslezského. Článek 1 Smluvní strany. : Ostrava, 28. října 117, PSČ KUMSP88QVZ0L o zajištěn veřejnou Smlouva í obslužnosti na území Moravskoslezského Článek 1 Smluvní strany jmoitav-jiiosj.lj^.řlv fcltaj - KRAJSKÝ 6 _A;V ČÍSI O SMLOUVY (DODATKU) -.- i 1, Moravskoslezský

Více

Telefonní seznam - volební místnosti okres Frýdek-Místek

Telefonní seznam - volební místnosti okres Frýdek-Místek Telefonní seznam - volební místnosti okres Frýdek-Místek obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku telefonní číslo Baška 1 OÚ Baška Baška 420 734 373 372 Baška 2 Restaurace U Čendy Hodoňovice

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje CZ Česká spořitelna, a.s /0800

Ostrava, 28. října 117, PSČ Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje CZ Česká spořitelna, a.s /0800 Í J «". >-,E ;y\'.'y'tl Sídlo Zástupce IČ DIČ Bankovní spojení Číslo účtu Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 330181-1650676349/0800

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek

ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek Sídlo Zástupce IČ DIČ Bankovní spojení Číslo účtu Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna,

Více

město Frýdek - Místek Obec Baška Obec Bruzovice Obec Dobratice Obec Dolní Domaslavice Obec Dolní Tošanovice Číslo VS

město Frýdek - Místek Obec Baška Obec Bruzovice Obec Dobratice Obec Dolní Domaslavice Obec Dolní Tošanovice Číslo VS Příloha č. 1 - Výsledky losování čísel volebních stran na hlasovací lístek město Frýdek - Místek 1 Česká strana sociálně demokratická 2 Česká pirátská strana 3 Občanská demokratická strana 4 Křesťanská

Více

Článek 1 Smluvní strany. Ostrava, 28. října 117, PSČ Prof. Ing. Ivo Vondrák CSc.

Článek 1 Smluvní strany. Ostrava, 28. října 117, PSČ Prof. Ing. Ivo Vondrák CSc. KUMSP00QV0K5 Smlouva M< RAVSK.O' k.r.yz Í;.V KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD Y km-louvy (DODATKU) -4- Y ki. _ i rok PÍY,.;-Y Článek 1 Smluvní strany Moravskoslezský kraj Sídlo Zástupce IC DIČ Bankovní spojení Číslo

Více

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Dodatek c. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č /2014/IM. Smluvní strany

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Dodatek c. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č /2014/IM. Smluvní strany KUMSP00QE1W8 MURAVSkUSLhZSK^ KKA,.MS.A.ÍSKI -...\ ČÍSLO SMlOTv V (DODATKU! -! \imo u^f: žv/ri ty investice do vosí budoucnosti po r ž\\>- PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Dodatek c.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX023I7SF* Čj: MSK 55914/2019 Sp. zn.: ŽPZ/9901/2019/Pei 246.2 V5 N Vyřizuje: Ing. Lenka Peichlová

Více

ke Smlouvě o dílo č /2016/KŘ (dále jen dohoda") Smluvní strany

ke Smlouvě o dílo č /2016/KŘ (dále jen dohoda) Smluvní strany III! KUÍ1SP00RL80B :_^^^J ^ K^fcAj - KRAJSKÝ ueu. ^ iémkk^.é.f.ir 01.. «# *.'

Více

Změny jízdních řádů k

Změny jízdních řádů k Změny jízdních řádů k 10. 6. 2018 č. linky název linky spoj ARRIVA MORAVA a.s. - provozovna Bruntál 850 811 Krnov - Horní Benešov oprava inv. zn. 42, vypuštěno jede také 6. 7. 18 850 814 Krnov - Zátor

Více

Smlouva í P n i < '?> > fp-i ' -'kr oa o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obsiužnosti

Smlouva í P n i < '?> > fp-i ' -'kr oa o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obsiužnosti KUÍ1SP00REJI7 : '! ' f ' -V ',! V\ i! ; OIAAl ;-.' < ; Smlouva í P n i < '?> > fp-i ' -'kr oa o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obsiužnosti Článek 1 Smluvní strany Moravskoslezský

Více

I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj

I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj KUÍ1SP08RMDBG -4o_uvs7;kú;:;U'-^&Ý R'tA,t -O^AJS^-V URAÍ. ČW.O SMLOUVY (DODATKU) Dodatek č. 2 ke Smlouvě pnr. č si*. o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský

Více

Smiouva. o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko. Článek 1 Smluvní strany

Smiouva. o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko. Článek 1 Smluvní strany KUÍ1SP00QV23X Smiouva C-_. ).,._)- ' o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko rok Jít: kr. odb. Článek 1 Smluvní strany Moravskoslezský

Více

o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje

o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje ;MC7RÁVSKOS FÍSK'.' ^l i - ICRAJSKÝ URAI KUriSP80QVlP2 i Smlouva ČÍSLO SMLOUVY {DODAT; por. číslo /Mi. odb. o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje Článek 1 Smluvní strany Moravskoslezský

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2018/OIMH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2018/OIMH Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586 a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Statutární

Více

investice do vosí budoucnosti unie PODPOROVÁNO _ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ DOHODA O NAROVNANÍ ke smlouvě o dílo 02039/2014/KŘ

investice do vosí budoucnosti unie PODPOROVÁNO _ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ DOHODA O NAROVNANÍ ke smlouvě o dílo 02039/2014/KŘ KUMSP08KLGPL Ip/é\ 4o&!.. \.D> * * *** investice do vosí budoucnosti unie PODPOROVÁNO _ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ DOHODA O NAROVNANÍ ke smlouvě o dílo 0209/204/KŘ Smluvní strany. Moravskoslezský

Více

Smlouva. o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Novojičínsko západ

Smlouva. o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Novojičínsko západ KUÍ1SP80QVXPU M0RAVSKOsÍ'pÍŠK l W k J - K.RAJSKÝ ÚŘAD,. _ - ^ S M L U L ;VY (DODATKU) -i- Smlouva poř. čislo rok _kr. odb. o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou

Více

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 24. října 2016 O B S A H 3. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení

Více

DODATEK č. 1. ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. (evidenční č /2016/SOC)

DODATEK č. 1. ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. (evidenční č /2016/SOC) KUÍ1SPRBJQ6 DODATEK č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4- poř, č sla ' ' ŽOft m. á..cz... ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenční č.

Více

0i0/0rL mi. fiísio f AAA.

0i0/0rL mi. fiísio f AAA. 'PERAČNÍ PROGRAM ivoíní PROSTŘEDÍ *** IJVROPSKA UNIE Fond soudržnos.! KUHSP00QE6VE Pro vodu, vzduch a přírodu Veřejná zakázka č.135/2015 SMLUVNÍ STRANY: 1. Moravskoslezský kraj Se sídlem: Zastoupen: IČ:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

DODATEK C. I ke smlouvě o poskytování služeb evidenční číslo: 04316/2018/EP. I. Smluvní strany

DODATEK C. I ke smlouvě o poskytování služeb evidenční číslo: 04316/2018/EP. I. Smluvní strany MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00WLU2E ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) DODATEK C. I ke smlouvě o poskytování služeb evidenční číslo: 04316/2018/EP I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídiem: zastoupen:

Více

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele. SOD 00105886 DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23. 8. 2016 na realizaci stavby Olympijské sportovní centrum v Prostějově OBJEDNATEL: uzavřený

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Frýdek-Místek 1 1

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. č.l. ke smlouvě o dílo číslo: 03030/2014/IM

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. č.l. ke smlouvě o dílo číslo: 03030/2014/IM KUMSP88QE6X4 Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko Veřejná zakázka č. 134/2015 SMLUVNÍ STRANY: X. Moravskoslezský kraj Se sídlem: Zastoupen:

Více

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Číslo smlouvy u poskytovatele: 15/SML0401 Smluvní strany Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poskytovatel: Ústecký kraj Sídlo: Velká Hradební 3118/48,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly odbor státního dozoru oddělení státního dozoru Olomouc Dobrovského 6, Olomouc, PSČ 771 11, datová schránka x2d4xnx Váš dopis zn. Ze dne: Naše čj. Sp. zn. Vyřizuje

Více

*** * # * * * * č.l. ke smlouvě o dílo číslo: 02956/2014/IM

*** * # * * * * č.l. ke smlouvě o dílo číslo: 02956/2014/IM KUMSP00QE66V OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ *** * # *** EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu SMLUVNÍ STRANY: Veřejná zakázka č. 156/2015 č.l ke smlouvě o dílo číslo: 02956/2014/IM

Více

Mnito f port cisto Investice do vaší budoucností

Mnito f port cisto Investice do vaší budoucností KUMSP00D79EU ČÍSLO SMÍ.í 4 \ 4 í DODATKU; -1 -' Mnito f port cisto Investice do vaší budoucností PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ D O H O D A O NAROVNÁNI (dále jen dohoda") 1. Moravskoslezský

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R vzory darovacích smluv k podpoře kulturně-vzdělávací akce Den Země. ze dne 7.3.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R vzory darovacích smluv k podpoře kulturně-vzdělávací akce Den Země. ze dne 7.3. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-016-015-19 ze dne 7.3.2019 Vzory darovacích smluv k podpoře kulturně-vzdělávací akce Den Země Rada městské části 1. s c h v a l u j e vzory darovacích

Více

Dodatek číslo 17 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/17 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě

Dodatek číslo 17 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/17 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Příloha návrhu č. 209/ZK/18 Dodatek číslo 17 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/17 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě dle ust. 39 až 39b zákona č. 266/1994

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Více

podle ustanovení 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

podle ustanovení 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění KUMSP00D72CH MORAVSKOSLEZSKÝ KRA,? - KRAJSKÝ ÚŘAD podle ustanovení 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 2771/117,

Více

UniCredií Bank Ktirispe 0QER 14

UniCredií Bank Ktirispe 0QER 14 1 UniCredií Bank Ktirispe 0QER 14.'» *»T C. 13 ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling uzavřené dne 30.3.2011 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská

Více

I. Smluvn strany. zapsaná v odd lu B., č. vložky 4364 obchodn ho rejstř ku vedeného Krajským soudem v Ostravě

I. Smluvn strany. zapsaná v odd lu B., č. vložky 4364 obchodn ho rejstř ku vedeného Krajským soudem v Ostravě KUÍ1SP08RLAXC jtouflavísfco&lli^ky ivra.i K.kAJSKV ÚŘAD Ž"SLO SMLOUVY lp *UATKU) -A rok zkr.ódb. ze smlouvy o d lo č. 00710/2013/IM uzavřená podle ustanoven 572 odst. 2,3 a 573 zákona Č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Dodatek ke smlouvě č. 1, část a) vzor

Dodatek ke smlouvě č. 1, část a) vzor Příloha č. 5: Úplné znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (část a) Dodatek ke smlouvě č. 1, část a) vzor (dále jen dodatek ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 300 ze dne 21.05.2019 Ukončení nájemní smlouvy č. 2009/00109/8.1, S 597/09, ze dne 15.5.2009, se společností S.T.C. a.s. Praha, IČ 005 38 914

Více

o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Rýmařovsko Článek 1 Smluvní strany

o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Rýmařovsko Článek 1 Smluvní strany r.;;' v r icv.! - 'EU^SE? l'íií/1^ KUÍ1SP08QV15U Smlouva *...?$Í$S i * " )' '*( i i ^^ s//- f.''k i r? ST. i-.ííh i o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou

Více

*. «*_. I. Smluvní strany

*. «*_. I. Smluvní strany KUI1SP00D7AA7 OPERAČNÍ PROGRAM Fond souáríqq^i.,'. _, ^yzduefya '. přírod, nsi.gsivu.ouvy (i")odarkl :^ nor. čísli 1 ft/ l^o/j" ; _ví> *. «*_. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní

Více

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenčn č /2016/SOC)

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenčn č /2016/SOC) KUMSP8TIRGO l ' i m ^k wé \ Sétt DODATEK č. 3 "~ """' ~~ "* "-* -,.!. ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenčn č. 13/216/SOC) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15 BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15 DNE: 23. 06. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 15/2016/OS/9 NÁZEV: Dodatky veřejnoprávních smluv ANOTACE: Město Žďár nad Sázavou uzavřelo s poskytovateli sociálních

Více

Brušperk, Střed směr Ostrava

Brušperk, Střed směr Ostrava Brušperk, směr Ostrava Poznámka Spoj Přes Konečná zastávka 4:38 * jede v 6, + 910373 Hotel Bělský les Ostrava, ÚAN 5:10 4:40 * jede v x, 6, + 910371 Dřevoprodej Ostrava, ÚAN 5:06 4:42 * jede v x 910373

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 974/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 896 ze dne 06.12.2016 Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. S/1303/05 ze dne 29.9.2005 a vydání souhlasu pro Základní školu

Více

D O D A T E K Č. 1. Krajský úřad. Číslo objednatele: 2721/2009

D O D A T E K Č. 1. Krajský úřad. Číslo objednatele: 2721/2009 Krajský úřad Číslo objednatele: 2721/2009 D O D A T E K Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMNÍHO OBVODU ÚSTECKÉHO KRAJE

Více

Investice do vaší budoucnosfr~~ Evropská unie. PODPOROVÁNO l EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Investice do vaší budoucnosfr~~ Evropská unie. PODPOROVÁNO l EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ í MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ICRAJSKÝ O&AD KUMSP00KLGNV Investice do vaší budoucnosfr~~ Evropská unie PODPOROVÁNO l EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) kff^čok j ""zkr, odb." Moravikoilewko

Více

D1. Datové podklady v tabulkách

D1. Datové podklady v tabulkách D6.2 - elektřiny z ČEZ Distribuce, a. s. Moravskoslezský kraj, součet za obce, ORP stav 2011 Zdroj dat: ČEZ Distribuce, a. s., 2013 Celkem Albrechtičky 1,037 0,08 0,154 0,02 0,040 0,00 1,231 0,02 Bílov

Více

InvesHce do vas budoucnosti

InvesHce do vas budoucnosti lilii KUMSPD78L2 InvesHce do vas budoucnosti Evropská unie ČÍSLO SMLOUVY (PODATKU 'AJfrE_""rok I /Jtr.oďb. DOHODA O NAROVNANÍ ke smlouvě o dílo č. 133/215/KR uzavřená podle ustanovení 193 a násl. zákona

Více

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVOU

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVOU Číslo Ústeckého kraje: 15/SML2866 Číslo statutárního města Ústí nad Labem: [bude doplněno] DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7267/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Marszalek Lumír Ing. Materiál pro 28. zasedání

Více

UniCredit.Bank KUMSP00RMMHV

UniCredit.Bank KUMSP00RMMHV UniCredit.Bank KUMSP00RMMHV Dodatek č. 18 ( M0 i- i \0ý ttktfíl- vt\..m(.í.. \. f/á/ i

Více

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Článek I

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Článek I Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Dodatek ke smlouvě Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10105/2016/OIMH uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586

Více

Dodatek č. 16 ke S M L O U V Ě

Dodatek č. 16 ke S M L O U V Ě Dodatek č. 16 ke S M L O U V Ě O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY A ÚHRADĚ PROKAZATELNÉ ZTRÁTY Z PROVOZU MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ ÚSTÍ NAD LABEM uzavřený mezi Statutárním městem Ústí nad Labem

Více

Dodatek číslo 7 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/07 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě

Dodatek číslo 7 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/07 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Příloha návrhu č. 214/ZK/14 Dodatek číslo 7 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/07 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě dle ust. 39 až 39b zákona č. 266/1994

Více

Einteilung bei familysearch, Stand 12/2014 Okres Obec enthält folgende Schulorte: Bruntál Bílčice Bílčice Bruntál Brantice Brantice Bruntál Břidličná

Einteilung bei familysearch, Stand 12/2014 Okres Obec enthält folgende Schulorte: Bruntál Bílčice Bílčice Bruntál Brantice Brantice Bruntál Břidličná Einteilung bei familysearch, Stand 12/2014 Okres Obec enthält folgende Schulorte: Bruntál Bílčice Bílčice Bruntál Brantice Brantice Bruntál Břidličná Břidličná Bruntál Bruntál Bruntál Bruntál Dvorce Dvorce

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 12. 2010 Bod pořadu jednání: Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol, mezi Statutárním

Více

to/f\ kj< KUMSP00RLZFZ DODATEK C. 4 " ~~~ VZ 263/2015

to/f\ kj< KUMSP00RLZFZ DODATEK C. 4  ~~~ VZ 263/2015 KUMSP00RLZFZ N40RAVSK0N..r./.M\'i KIS.*\,J '^nj ; '--" í \AAA í ČISi t> SMi Y >tjv\' (rxyoal K ť > DODATEK C. 4 to/f\ kj< " ~~~ VZ 63/05 ke smlouvě o poskytování systémové podpory softwarových produktů

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9236/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Kostroun Miroslav Ing. Materiál pro 9. zasedání

Více

Správní vývoj okresu Frýdek-Místek. Správní vývoj politického okresu Frýdek

Správní vývoj okresu Frýdek-Místek. Správní vývoj politického okresu Frýdek Správní vývoj okresu Frýdek-Místek Okresní archivy uchovávají písemnosti vzniklé na území okresu. Náš současný okres prošel v minulosti několika územními reorganizacemi, proto se některé prameny k historii

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 Bod pořadu jednání: Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Centrum aktivního

Více

'?ÍS~1 /] SMLOUVA inanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě

'?ÍS~1 /] SMLOUVA inanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě SP0REKUC '?ÍS~ /] MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY id0datkj~~ p ř. Sis]; SMLOUVA inanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě 'ÍÍ, odb.. Moravskoslezský kraj se sídlem:. října,

Více

\...M. Smlouva o zřízení věcných břemen

\...M. Smlouva o zřízení věcných břemen KUMSP00D6XKP \...M. Smlouva o zřízení věcných břemen uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídiem: 28. října 2771/117, 702

Více

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2018 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 3 Rozesláno dne 26. října 2018 O B S A H 5. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení

Více

D OD AT E K Č. 3 K E S M L OUVĚ O Z AJ I Š T Ě N Í S LUŽEB PODPORY P R OVOZU A R OZVOJE OK AP L I K AC Í P R O MPSV

D OD AT E K Č. 3 K E S M L OUVĚ O Z AJ I Š T Ě N Í S LUŽEB PODPORY P R OVOZU A R OZVOJE OK AP L I K AC Í P R O MPSV D OD AT E K Č. 3 K E S M L OUVĚ O Z AJ I Š T Ě N Í S LUŽEB PODPORY P R OVOZU A R OZVOJE OK AP L I K AC Í P R O MPSV Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem: Na Poříčním

Více

CLANEK 1 Smluvní strany. CZ Bankovní spojení: CIT1BANK Europe plc - organizační siožka Čísio účtu: /2600

CLANEK 1 Smluvní strany. CZ Bankovní spojení: CIT1BANK Europe plc - organizační siožka Čísio účtu: /2600 KUMSP00T46OK pot. átsio ^_>»-_. tfv_ KKAJ -KRAJSKY DRAD XSLO SMLOUVY (DODATKU) -

Více

SMLOUVA O VÝPŮJČCE číslo MMK/SML/845/2016

SMLOUVA O VÝPŮJČCE číslo MMK/SML/845/2016 O s v ě d č e n í ve smyslu ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od 23.06.2016 do 11.07.2016 a od 29.06.2016 do 18.07.2016 schváleno usnesením Rady města Karviné

Více

Dodatek č. 4. uzavřené níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Dodatek č. 4. uzavřené níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: Dodatek č. 4 SMLOUVY O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ OSTATNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA VYMEZENÝCH LINKÁCH MĚSTA ČESKÁ LÍPA A OBCE SOSNOVÁ uzavřené níže

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 527/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 499 ze dne 22.06.2015 Dodatek č. 6 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a. s. Rada

Více

(dále jen Dodatek č. 1 )

(dále jen Dodatek č. 1 ) Dodatek č. 1 ke Smlouvě 0111000281 o nájmu nebytových prostor a poskytování některých služeb s ním spojených na mezinárodním veřejném civilním letišti Praha Ruzyně (dále jen Dodatek č. 1 ) Český Aeroholding,

Více

KUHSP09D6W7P. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, Ostrava zastoupený: Ing. Ivanem Stracnonem IČO: náměstkem hejtmana kraje

KUHSP09D6W7P. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, Ostrava zastoupený: Ing. Ivanem Stracnonem IČO: náměstkem hejtmana kraje i>!k.wsh< Í;W!'/_._< V KRAJ K.KA.SKV ÚÍ.AA KUHSP09D6W7P ( i^.osmiouvvuk)dark.ui -.'-j SMLOUVA '" ;^\".;'in Ai I '" A..AÍA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI podle ust 1785'a

Více

Okresní soutěž dorostu 2018 Frýdek-Místek, m s překážkami dorostenky

Okresní soutěž dorostu 2018 Frýdek-Místek, m s překážkami dorostenky 100m s překážkami dorostenky Umístění Jméno a příjmení Kolektiv kategorie 1. kolo 2. kolo výsledný čas 1. Anežka Švrčková Raškovice starší 20,27 17,64 17,64 2. Tereza Chovancová Raškovice družstva NP 18,62

Více

e 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen smlouva")

e 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen smlouva) MORAVAA.A..ÍA^A BRA1 - KRAJSKÝ ÚŘAD KUI1SP00SFBWZ uzavřena e 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen smlouva") Článek I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října

Více

Energetické bilance v tabulkách - současný stav

Energetické bilance v tabulkách - současný stav S1.1 - Bilance roční spotřeby primárních paliv v území Moravskoslezský kraj, členěno dle ORP, obce a skupenství paliv stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] Bílovec 4 804 75 506 1

Více

Energetické bilance v tabulkách - současný stav. ostatní průmysl. zemědělství (budovy)

Energetické bilance v tabulkách - současný stav. ostatní průmysl. zemědělství (budovy) S1.2 - Bilance roční spotřeby primárních paliv v území Moravskoslezský kraj, členěno dle ORP, obce a sektoru spotřeby stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] [GJ/r] Bílovec 98 499

Více

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo 006/2018 ze dne společností: zapsaná: zastoupená:

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo 006/2018 ze dne společností: zapsaná: zastoupená: KUMSP00D6 J78 II O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI podle ust. 1785 a násl, a ust. 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/8854/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor ekonomický oddělení rozpočtů Tvrdoň Vladimír Ing. (Vedoucí oddělení) Materiál pro

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Ústecký kraj Rada Ústeckého kraje Usnesení z 8. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016-2020, konané dne 17.02.2017od 08:10 hodin do 09:12 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká

Více

D O D A T E K Č. 1 K U P N Í S M L O U V Y

D O D A T E K Č. 1 K U P N Í S M L O U V Y D O D A T E K Č. 1 K U P N Í S M L O U V Y č. kupujícího 05/02/2220/18 o prodeji a koupi věcí movitých uzavřené podle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoník, v účinném znění (dále též

Více

/ f / W ^ f ^ ^., KUJCP019U4BR

/ f / W ^ f ^ ^., KUJCP019U4BR Á / f / W ^ f ^ ^., KUJCP019U4BR Smlouva o zavazku verejne služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou č. 010/09/59/00/08 (dodatek č.8) uzavřená podle 19

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Ústecký kraj Rada Ústeckého kraje Usnesení z 29. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016-2020, konané dne 11.12.2017 od 09:14 hodin do 09:42 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje,

Více

PROVÁD CÍ SMLOUVA ČÁST 1 HAVARIJNÍ POSTUP SMLUVNÍ STRANY

PROVÁD CÍ SMLOUVA ČÁST 1 HAVARIJNÍ POSTUP SMLUVNÍ STRANY CES: MŽP-OG-55/16/SDD Číslo jednací Provád cí smlouvy: 82518/ENV/16 PROVÁD CÍ SMLOUVA ČÁST 1 HAVARIJNÍ POSTUP k Rámcové smlouv část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018 SMLUVNÍ STRANY Česká republika Ministerstvo

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

!!! ' fc -\-'Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská úřad městského obvodu. a Pnvoz. i smlouvě o zřízeni si. l!l!hi!l

!!! ' fc -\-'Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská úřad městského obvodu. a Pnvoz. i smlouvě o zřízeni si. l!l!hi!l !!! l!l!hi!l ' fc -\-'Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská úřad městského obvodu i!li!ini!l.:illllli KunspeeDGzn a Pnvoz IMON. /* í lal s ' r z_. očib I!Q_ -^ -

Více