ISA seminární práce. Zadání č. 4 Konfigurace www serveru ISP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISA seminární práce. Zadání č. 4 Konfigurace www serveru ISP"

Transkript

1 ISA seminární práce Zadání č. 4 Konfigurace www serveru ISP Martin Pražák xpraza

2 1. Obsah 1. Obsah Úvod Konfigurace DNS program BIND Konfigurační soubory Adresové záznamy Round-robin DNS shrnutí Konfigurace www serveru Apache Konfigurační soubory IP-based nastavení Nastavení s více démony Nastavení jednoho démona s několika virtuálními doménami Name-based nastavení Port-based nastavení Apache shrnutí Závěr Přílohy Konfigurační soubory DNS serveru Bind Soubor /etc/named.conf Soubor /var/named/pz/privat.game Soubor /var/named/pz/ Konfigurační soubory www serveru Apache Soubor /etc/httpd/httpd.conf Použitá literatura

3 2. Úvod Internet je v dnešní době nejrychleji se rozvíjející informační médium vůbec. Mezi jednu z jeho hlavních součástí patří internetové stránky, což jsou soubory uložené na serverech, obsahující text napsaný v jazyce HTML a k nim náležející obrázky a další soubory, které si klient může zobrazit pomocí internetového prohlížeče ve svém počítači připojeném k internetu. Na takovém serveru musí běžet program zvaný web server, který takovou komunikaci zabezpečuje. Při prohlížení se také využívá služeb systému překladu jmen, tzn DNS, který výrazně zjednoduší přístup ke stránkám, protože díky němu není nutné si pamatovat číselné vyjádření adresy serveru, ale pomocí čtení distribuované databáze se jméno zadané do prohlížeče automaticky na takovou adresu přeloží. Systém však poskytuje i možnost, jak rovnoměrně rozložit zátěž mezi jednotlivé servery a také ušetřit IP adresy. Pomocí relativně jednoduchého mechanismu je možné na jedné IP adrese provozovat více www serverů s různými doménovými jmény (což umožnil protokol HTTP1.1, který v požadavku na vrácení souboru také oznamuje serveru, z jaké domény má soubor být) nebo naopak provozovat více serverů s různými adresami pro jednu doménu. V tomto textu naleznete informace o konfiguraci webového serveru Apache a programu Bind, zabezpečující překlad adres. Tyto programy jsou obvyklé na platformě Unix/Linux a jsou na internetu velmi často použité. Text se nezabývá kompletní konfigurací těchto programů, pouze nastavením spojeným s používáním virtuálních www serverů. Všechny cesty k souborům a obsahy souborů uvedené v dokumentu jsou standardní, ale mohou se případně lišit podle distribuce operačního systému, jeho konfigurace a verzí programů Bind a Apache. Veškerá konfigurace byla testována na distribuci Fedora Core 2 s programem Bind a web serverem Apache Konfigurace DNS program BIND 3.1. Konfigurační soubory Hlavním konfiguračním souborem programu Bind je soubor /etc/named.conf, který obsahuje základní informace nutné pro překlad adres. Z našeho hlediska je z něj zajímavá pouze část obsahující údaje o naší doméně. options { directory "/var/named"; zone "mojedomena.cz" { type master; notify no; file "pz/mojedomena.cz"; Tyto údaje nám říkají, že tento server je hlavním nameserverem naší domény, a pokud se změní údaje, neposílá tyto změny dále (takže nemůže mít svůj slave server, který by kopíroval jeho data) a údaje o doméně jsou obsaženy v cestě /var/named a souboru /pz/mojedomena.cz. Každý z těchto údajů se samozřejmě dá změnit, ale je dobré udržovat určité konvence v názvech souborů a hlavně v cestách, ve kterých jsou tyto soubory uloženy. 2

4 Další soubor, který je třeba naplnit správnými údaji, je soubor /var/named/pz/mojedomena.cz. Ten bude obsahovat detailnější popis počítačů naší domény a také údaje o naší doméně a jejím správci. $TTL IN SOA ns.mojedomena.cz. admin.mojedomena.cz. ( ; serial 8H ; refresh 2H ; retry 4W ; expire 1D ) ; minimum ; NS ns ; nameserver MX mail.linux. Pro detailní popis všech položek musím zájemce odkázat například na DNS HOWTO, protože jejich popis není náplní tohoto dokumentu. Pro naše účely je zajímavá až druhá část souboru, která obsahuje názvy jednotlivých počítačů a jejich IP adresy Adresové záznamy Adresové záznamy jsou takzvané A, neboli adresové záznamy a CNAME, neboli kanonická jména (aliasy), které se používají při překladu doménového jména na adresu. ns A news A mail CNAME news Záznamy v tomto tvaru říkají, že počítač ns.mojedomena.cz má IP adresu , počítač news.mojedomena.cz má IP adresu a počítač mail.mojedomena.cz je stejný počítač jako news.mojedomena.cz. Za každý název, který není ukončen tečkou, se automaticky doplní název domény. Pokud toto není žádoucí, je třeba název ukončit tečkou, což však v našem případě nemá smysl. Pro záznamy CNAME platí pravidlo, že se vždy musí odkazovat na jméno, které je definované záznamem A, jinak takový odkaz nebude správně pracovat. Samozřejmě je možné pro každé jméno definovat i další typy záznamů, jako například MX, který určuje ovou adresu správce, ale těmi se v tomto textu nebudeme zabývat. Tímto způsobem je tedy možné pomocí záznamu CNAME definovat více názvů pro jednu IP adresu, což má pro naše použití smysl v tom, že takto můžeme nastavit, aby více názvů směřovalo na jeden fyzický www server. Otázkou, jak poznat jednotlivé požadavky na serveru od sebe, se budeme zabývat v další části textu Round-robin Druhou možností, o které jsme se v úvodu zmínili, je možnost provozovat jednu doménu na více serverech (tzv. round-robin neboli rotace záznamů). To má smysl, pokud je daná doména velmi vytížená a jeden stroj by nedokázal vyřídit všechny požadavky uživatelů. DNS server potom automaticky přiděluje při různých požadavcích různé adresy, čímž se jednotlivé požadavky rozdělí mezi několik serverů. Tato funkce se zabezpečí v konfiguračním souboru zóny jednoduchým způsobem: www A www A www A

5 3.4. DNS shrnutí V předchozím textu bylo velice jednoduše popsáno základní nastavení DNS serveru pro naše účely. Pro správnou funkci je ještě nutné vytvořit další zónový soubor, pro tento příklad inaddr.arpa, přidat jeho zónu do souboru /tec/named.conf a naplnit ho záznamy typu PTR, která zabezpečí zpětný překlad IP adresy na doménové jméno, který vyžadují některé internetové služby. Například: 1 PTR ns.mojedomena.cz Informace uvedené v této kapitole nejsou a ani nemají být úplné, protože to není účelem tohoto dokumentu. Obsahují stručný návod na velice jednoduché nastavení DNS serveru, které je nutné dotvořit pomocí informací z jiných zdrojů. 4. Konfigurace www serveru Apache Konfigurační soubory Hlavním konfiguračním souborem www serveru Apache (neboli démona httpd) je soubor /etc/httpd.conf, ve kterém je shrnuta většina nastavení. Dalším velice důležitým konfiguračním souborem je /etc/mime.types, který obsahuje popis podporovaných typů dokumentu a jejich přípony. Starší verze programu ještě obsahovaly konfigurační soubory access.conf a srm.conf, které v novějších verzích nahrazují direktivy ResourceConfig a AccessConfig v hlavním konfiguračním souboru. V tomto dokumentu se nebudeme zabývat kompletním nastavením Apache, ale jen jeho částí, která nastavuje virtuální domény a jejich chování IP-based nastavení Tento způsob nastavení předpokládá, že pro každý virtuální server je vytvořen pomocí programu ifconfig i virtuální síťový adaptér s vlastní IP adresou. To také znamená, že každý takovýto virtuální server se v podstatě bude chovat jako samostatný síťový počítač a bude možné se na něj odkázat i pomocí přímého zadání IP adresy do prohlížeče. Samozřejmě je nutné pro každou adresu vytvořit záznam v DNS, aby byl server adresovatelný i pomocí jména. Pro tento způsob je také možné použít dva způsoby nastavení. První předpokládá běh vlastního httpd démona pro každý virtuální adaptér, druhý způsob umožňuje ošetření více domén pomocí jedné instance http démona Nastavení s více démony Tento způsob je založen na současném běhu více instancí démonu na jednom počítači. Předpokladem tedy je, že každý démon je nezávislá instalace httpd a má vlastní konfigurační soubor httpd.conf. Pro nastavení, na jakém adaptéru mají jednotlivé démony naslouchat, slouží direktiva Listen. Popř. Listen Listen Každá instance tedy bude zpracovávat požadavky na své doménové jméno a bude zcela nezávislá na ostatních instancích. Tento způsob má výhodu v tom, že je možné každou instanci spustit pod vlastním uživatelským účtem s vlastním nastavením přístupových práv, aby nemohlo docházet k zásahům do údajů mezi jednotlivými weby. Nevýhodou samozřejmě je větší časová i paměťová náročnost běhu více instancí zároveň Nastavení jednoho démona s několika virtuálními doménami V tomto případě bude jedna instance démona httpd obsluhovat požadavky pro více virtuálních domén zároveň. Již není třeba více konfiguračních souborů, vše se vyřeší v souboru httpd.conf pomocí 4

6 direktivy VirtualHost. Nevýhodou tohoto přístupu je, že démon musí mít práva přístupu do všech adresářů s dokumenty virtuálních domén zároveň, a je tedy možné (v případě špatně napsaných skriptů) ovlivnit data z jiné domény, než kterou právě uživatel prohlíží. <VirtualHost DocumentRoot /www/mojedomena ServerName ServerAlias mojedomena.cz <VirtualHost DocumentRoot /www/mojeprace ServerName ErrorLog /www/mojeprace/logs/error_log TransferLog /www/mojeprace/logs/access_log Nastavení virtuální domény musí obsahovat název domény, popř. IP adresu, které konfigurace náleží, direktivu ServerName obsahující název serveru a direktivu DocumentRoot, která obsahuje cestu k adresáři se soubory web serveru. Důležitá direktiva ServerAlias umožňuje definovat více jmen pro jeden virtuální server. Sekce může dále obsahovat většinu dalších konfiguračnch direktiv, které Apache podporuje. Přesnější výpis viz dokumentace Apache Name-based nastavení Tento způsob nastavení předpokládá obsluhu více domén pomocí jedné instance httpd s tím, že všechny tyto domény jsou v systému DNS nastaveny tak, že ukazují na jednu IP adresu. Reverzní záznam samozřejmě musí být jen jeden a musí ukazovat na hlavní server. Způsob vyhodnocení tohoto dotazu je založen na protokolu HTTP/1.1, který v hlavičce dotazu na stránku odesílá i název serveru, po kterém tuto stránku požaduje. Z tohoto důvodu je možné rozeznat od sebe i servery, které fyzicky běží na jedné IP adrese. Tím však nastává problém se starými klienty pracujícími pouze na protokolu HTTP/1.0, který takovouto infomaci nepředává. Takové klientské programy jsou však již v dnešní době spíše výjimkou, proto se s jejich použitím téměř nepočítá. Nastavení virtuálního serveru se vytvoří pomocí direktivy VirtualHost v souboru httpd.conf následujícím způsobem: NameVirtualHost <VirtualHost > ServerName DocumentRoot /www/mojedomena <VirtualHost > ServerName DocumentRoot /www/mojeprace Za znak * si server automaticky dosadí vlastní IP adresu. Při vyhledávání konfigurace, která se má použít pro odpověď na zpracovávaný dotaz server postupuje odspodu konfiguračního souboru nahoru, pokud nenajde správnou konfiguraci, použije poslední načtený záznam, což bude záznam nejvýše v souboru. Tento záznam tedy bude použit vždy, pokud na server přistoupíme přímo pomocí IP adresy, nebo pomocí klienta s HTTP/1.0. Stejně jako v předchozím případě můžou záznamy obsahovat téměř všechny ostatní direktivy, které Apache podporuje. (viz dokumentace Apache) 4.4. Port-based nastavení Tento způsob nastavení již není jednoduchým způsobem přístupný pomocí doménového jména, ale je to způsob, jak rozběhnout více serverů na jednom stroji s jedním DNS záznamem. Adresování 5

7 jednotlivých virtuálních serverů se na klientském počítači provádí pomocí specifikace portu, na který má být http požadavek odeslán. Například zadáním adresy bude klient obsloužen serverem, který běží na standardním portu 80. Pokud však uživatel zadá do prohlížeče URL ve tvaru například bude obsloužen virtuálním serverem nastaveným tak, aby poslouchal na portu Konfigurační soubor by v tomto případě mohl vypadat takto: Listen 80 Listen 8080 ServerName DocumentRoot /www/mojedomena <VirtualHost :8080> DocumentRoot /www/mojeprace Server s touto konfigurací při požadavku na předá soubory z adresáře /www/mojedomena a při požadavku na port 8080 ( předá soubory z adresáře /www/mojeprace. Tento způsob nastavení je samozřejmě možné provozovat i s více běžícími démony zároveň jednoduše tak, že do direktivy Listen se kromě názvu domény zadá i číslo portu, na kterém má daná instance naslouchat. Pokud chceme zajistit například chybovým hlášením ve formátu HTML, že byl odeslán požadavek na neobsloužený port nebo na adresu (virtuálního) adaptéru, na kterém neběží žádná instance httpd démonu, je možné použít klíčové slovo _default_. Konfigurace takového virtuálního serveru vypadá například následovně: <VirtualHost _default_:*> DocumentRoot /www/default Všechny HTTP požadavky, které přijdou na libovolný port a libovolné rozhraní stroje, na němž běží takto nastavený Apache, a které nesplní požadavky pro získání stránky z jiného nastaveného virtuálního serveru, obdrží jako odpověď soubory z adresáře /www/default Apache shrnutí Protože je konfigurace serveru Apache velice bohatá, tento dokument nemůže popsat všechny možnosti jeho nastavení. Popisuje velkou část z nastavení virtuálních domén serveru, ale v žádném případě není možné v jednom dokumentu popsat všechny možné kombinace konfigurací, které se dají vytvořit. Reálné konfigurace ISP totiž používají kombinace postupů použitých výše, aby zabezpečily co možná nejoptimálnější využívání svých zdrojů s ohledem na nároky zákazníka a zachování přijatelné úrovně zabezpečení svých serverů. 5. Závěr Konfigurace DNS a webového serveru je mezi sebou velmi úzce spjatá a stejně to zřejmě bude i s konfigurací ového serveru, kterou jsem se v této práci nezabýval. Dokument obsahuje základní údaje nutné pro konfiguraci webového serveru Apache s více doménami, spolu s konfigurací systému DNS v programu Bind, avšak v žádném případě nepopisuje všechny možnosti nastavení těchto systémů, protože je to nad rámec možností tohoto krátkého textu. Všechna zde uvedená nastavení jsem testoval na svém počítači se systémem Fedora Core 2 a se základní konfigurací z distribučních balíčků. Příklady konfiguračních souborů v příloze jsou konfigurační soubory, které jsem používal pro testování správnosti tohoto textu. V žádném případě nepopisují reálně provozovatelný systém, protože jeho nastavení by muselo být mnohonásobně rozsáhlejší. 6

8 6. Přílohy 6.1. Konfigurační soubory DNS serveru Bind Soubor /etc/named.conf options { directory "/var/named"; // protoze je server pouzivan jako DNS server naseho pripojeni k // internetu, je dobre, aby dotazy, na ktere nezna odpověď, // posilal dale DNS serveru naseho providera a tim urychlil // jejich zpracovani. forward first; forwarders { ; // server Bind je mozne kontrolovat pomoci specialniho kontrolniho // programu RNDC. Ten se pripoji k bezicimu programu a umoznuje // s nim manipulovat za behu. Toto je nastaveni, odkud je mozne // server ovladat a jaky autorizacni klic je k tomu potrebny. controls { inet allow { localhost; } keys { rndc_key; key "rndc_key" { /algorithm hmac-md5; secret "c3ryb25nigvub3vnacbmb3igysbtyw4gynv0ig1hzgugzm9yigegd29tyw4k"; // zakladni udaje nutne pro funkci DNS serveru. Tento soubor // obsahuje odkazy na svetove korenove nameservery. zone "." { type hint; file "root.hints"; // nastaveni pro reverzni DNS dotaz na lokalni pocitac. zone " in-addr.arpa" { type master; file "pz/ "; // odkaz na soubor obsahujici udaje o nasi (nesmyslne) testovaci // domene privat.game. Radek notify no rika serveru, ze nema // zmeny ve sve konfiguraci posilat svym podrazenym DNS serverum. zone "privat.game" { type master; notify no; file "pz/privat.game"; 7

9 // nastaveni pro zpracovani reverznich dotazu nasi domeny zone " in-addr.arpa" { type master; notify no; file "pz/ "; Soubor /var/named/pz/privat.game $TTL 3D ; kazdy zonovy soubor musi obsahovat zaznam SOA, který obsahuje ů ; nazev primarniho serveru a dalsi duleyite udaje. Detailni popis ; viz manual programu IN SOA ns.privat.game. hostmaster.privat.game. ( ; serial 8H ; refresh 2H ; retry 4W ; expire 1D ) ; minimum ; NS ns ; Inet Address of nameserver MX 10 mail.privat.game. ; nasledujici sekce obsahuje A a CNAME zaznamy pouzite pro ; preklad adres. Pro zjednoduseni neobsahuje zadne dalsi zaznamy, ; jako napriklad MX, ktere by obsahovat mela. ; zaznam ukazujici na lokalni pocitac localhost A ; odkazy na router se vsemi aliasy router A ns CNAME router mail CNAME router www CNAME router www2 CNAME router ; pokusny zaznam typu round-robin. Ackoli vsechny tyto adresy jsou ; fyzicky jeden pocitac, simuluji vice pocitacu pomoci ; virtualnich adapteru. Puvodne mel kazdy virtualni adapter jiny ; DNS nazev, tato verze je zmenena pro test round-robinu. www3 A www3 A www3 A ; ostatni uzivatele site lucinka A fuco A notebook A mooner A prager A ; wifi access point wifi A

10 Soubor /var/named/pz/ $TTL 3D ; zaznam SOA u reverzniho zonoveho souboru je stejny jako u ; IN SOA ns.privat.game. hostmaster.privat.game. ( ; serial 8H ; refresh 2H ; retry 4W ; expire 1D ) ; minimum ; NS ns ; Inet Address of nameserver MX 10 mail.privat.game. ; protoze reverzni zaznam muze byt jen jeden pro jednu IP, router, ; www a dalsi aliasy budou proste ukazovat na router 1 PTR router.privat.game. ; reverzni zaznamy pro dalsi ucastniky site 2 PTR lucinka.privat.game. 3 PTR fuco.privat.game. 7 PTR notebook.privat.game. 10 PTR mooner.privat.game. 11 PTR prager.privat.game. 50 PTR wifi.privat.game. ; reverzni zaznamy pro round-robin 100 PTR www3.privat.game. 101 PTR www3.privat.game. 102 PTR www3.privat.game. 9

11 6.2. Konfigurační soubory www serveru Apache Soubor /etc/httpd/httpd.conf Protože je tento soubor velice rozsáhlý, uvádím zde jen jeho malou část, která se vztahuje ke konfiguraci virtuálních www serverů. Z důvodů zdlouhavé konfigurace jsem netestoval verze nastavení, které vyžadují více instancí běžících najednou. # name-based pokusne nastaveni NameVirtualHost <VirtualHost > DocumentRoot /www/www ServerName ServerAlias router.privat.game <VirtualHost > DocumentRoot /www/www2 ServerName www2.privat.game # nastaveni ip-based pozdeji zmenene na test round-robin <VirtualHost > DocumentRoot /www/www3 ServerName www3.privat.game <VirtualHost > DocumentRoot /www/www3 ServerName www3.privat.game <VirtualHost > DocumentRoot /www/www3 ServerName www3.privat.game 7. Použitá literatura [1] Apache Virtual Host documentation - [2] Nicolai Langfeldt: DNS HOWTO - [3] Apache - virtualni servery

DHCP a DNS a jak se dají využít v domácí síti

DHCP a DNS a jak se dají využít v domácí síti DHCP a DNS a jak se dají využít v domácí síti Úvod síťové protokoly spolupodílí se na fungování Internetu Opáčko o internetu Síť sítí - menší sítě pospojované dohromady IP adresa číslo, které identifikuje

Více

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení DNS Počítačové sítě 11. cvičení Úvod k DNS (Domain Name System) Jmenná služba používaná v Internetu Mapuje doménová jména na IP adresy a naopak Komunikace probíhá nad UDP (port 53), pro velké požadavky/odpovědi

Více

Linux jako broadband router (2)

Linux jako broadband router (2) Linux jako broadband router (2) Ondřej Caletka O.Caletka@sh.cvut.cz http://www.pslib.cz/caletka Linux jako broadband router Volíme adresní rozsah Síťování z příkazového řádku Konfigrace NATu DHCP server

Více

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS)

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) DNS je distribuovaná databáze, kterou používají TCP/IP aplikace k mapování doménových jmen do IP adres (a naopak) DNS informace jsou rozprostřeny po množině DNS

Více

Y36SPS: Domain name systém 1. Seznamte se s výchozími místy uložení konfiguračních souborů serveru bind9 v Debianu

Y36SPS: Domain name systém 1. Seznamte se s výchozími místy uložení konfiguračních souborů serveru bind9 v Debianu Y36SPS: Domain name systém 1. Seznamte se s výchozími místy uložení konfiguračních souborů serveru bind9 v Debianu nejprve provedu update apt-get update pak instalace bind9 apt-get install bind9 po kazde

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

L i n u x j a k o r o u t e r, f i r e w a l l, D H C P s e r v e r, p r o x y a D N S c a c h e, 2. č á s t

L i n u x j a k o r o u t e r, f i r e w a l l, D H C P s e r v e r, p r o x y a D N S c a c h e, 2. č á s t L i n u x j a k o r o u t e r, f i r e w a l l, D H C P s e r v e r, p r o x y a D N S c a c h e, 2. č á s t Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz P o s k y t o v a n é s l u ž b y DHCP, DNS HTTP e-mail

Více

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Konfigurace webového serveru Apache httpd

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Konfigurace webového serveru Apache httpd BI-AWD Administrace Webového a Databázového serveru Konfigurace webového serveru Apache httpd Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen.

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. 9. Systém DNS Studijní cíl Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Uvedená kapitola vychází ze zdroje [1]. Celý Internet je z hlediska pojmenovávání

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

A p a c h e h t t p d 2. 2. Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz

A p a c h e h t t p d 2. 2. Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz A p a c h e h t t p d 2. 2 Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz C o j e t o A p a c h e h t t p d? Apache httpd (nebo někdy jen httpd) je kvalitní, robustní, modulární webový server dostupný zdarma

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 Název klíčové aktivity III/2 Inovace

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

HTTPS na virtuálních web serverech

HTTPS na virtuálních web serverech Petr Krčmář HTTPS na virtuálních web serverech 5. listopadu 2011 LinuxAlt IP adres je málo Domén naopak přibývá Přes 860 000 jen v.cz Výsledek: virtuály + VPS s jednou IP Webhosting = stovky domén na jedné

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.11 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 11- Síťové služby ftp server, konfigurace, moduly DUM prohloubí znalosti z 2. ročníku, naučí instalovat, konfigurovat

Více

Projekt do předmětu ISA na FIT. Konfigurace poštovního serveru ISP

Projekt do předmětu ISA na FIT. Konfigurace poštovního serveru ISP Projekt do předmětu ISA na FIT Konfigurace poštovního serveru ISP Miroslav Zámečník 13.11.2004 xzamec07@stud.fit.vutbr.cz Obsah Úvod..1 Instalace serveru Postfix...1 Základní konfigurace serveru Postfix...2

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Shibboleth v systému DSpace

Shibboleth v systému DSpace Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno Shibboleth v praxi, NTK Praha Shibbolizace DSpace DSpace jako service provider, Shibboleth jako SSO. Základní informace DSpace verze 1.5.x a vyšší

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.07 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 07- Síťové služby servery a klienty a úvod do souborového serveru DUM naučí žáky spouštět, diagnostikovat a konfigurovat

Více

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Bc. Petr Hanták (han377), Bc. Vít Klimenko (kli307) Abstrakt: Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat SMTP knihovnu pro odesílání emailových zpráv z Cisco směrovačů

Více

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Linux na serveru seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Proč Linux a open-source? finanční výhoda (zadarmo) filozofie open-source systému obrovská nabídka software

Více

Servery v počítačových sítích. Luboš Matějka KIV FAV ZČU Plzeň

Servery v počítačových sítích. Luboš Matějka KIV FAV ZČU Plzeň Servery v počítačových sítích Luboš Matějka KIV FAV ZČU Plzeň Téma přednášky Nastavení sítě DNS WWW E-mail Statické, DHCP Princip, typy záznamů, typy serverů, registrace Implementace, programovací jazyky,

Více

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace Komunikace s automaty MICROPEL správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace MICROPEL 02/2014 Základní správu automatu tvoří činnosti: Nastavení základních

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes

Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes Metoda PUT protokolu HTTP slouží k dotazu na možnou komunikaci se serverem na konkrétní URL analýze způsobu připojení zjištění typu

Více

Počítačové sítě II. 16. Domain Name System Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 16. Domain Name System Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 16. Domain Name System Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Domain Name System DNS = Doménový jmenný systém IP používá číselné adresy (32 nebo 128 bitů)

Více

TAOS321. Administrace. příručka správce systému. informační terminál systému JSVV

TAOS321. Administrace. příručka správce systému. informační terminál systému JSVV TAOS321 informační terminál systému JSVV Administrace příručka správce systému Text odpovídá verzi firmware: TAOS321 1.0 2014, Technologie 2000 spol. s r.o. Jablonec nad Nisou TAOS321 informační terminál

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.18 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 18 PHP- Základy práce s databází PHP - MySQL DUM naučí žáky postupu při vytvoření, připojení databáze a vytvoření

Více

3. listopadu 2012. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko.

3. listopadu 2012. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. DNS pro začátečníky Ondřej Caletka 3. listopadu 2012 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) DNS pro začátečníky 3. listopadu 2012 1 /

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Před nastavením se předpokládá kompletní připojení telefonu jak do elektrické sítě, tak do sítě ethernet. 1. Nastavení jazyka Zvolte Menu, poté Settings Handset

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty ESET Server Security... 2 Webové rozhraní... 3 ESET Mail Security... 4 ESET File Security... 4 ESET Gateway Security...

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

a instalace programu COMSOL Multiphysics

a instalace programu COMSOL Multiphysics a instalace programu COMSOL Multiphysics Síťová licence (FNL) Stažení instalace Po úspěšném vytvoření Access Accountu (Uživatelského účtu), návod naleznete na odkazu níže: www.humusoft.cz/link/comsol-access

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

PSK3-20. Malý poštovní server I. Instalace

PSK3-20. Malý poštovní server I. Instalace PSK3-20 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Instalace a nastavení poštovního serveru Postfix Vzdělávací oblast: Informační a komunikační

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Případová studie datové sítě

Případová studie datové sítě ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Případová studie datové sítě X32KDS - Komunikace v datových sítích Skupina: Vypracovali: X32KDS PO 9.15h Daniel

Více

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence 1 Správce licencí Programy IDEA jsou chráněny proti neoprávněnému použití. Pro běh programu je vyžadována platná licence. Upozornění: Lokální licence na pracovní stanici a síťová licence Eleckey jsou softwarové

Více

Téma 3 - řešení s obrázky

Téma 3 - řešení s obrázky Téma 3 - řešení s obrázky Hlavním cílem tohoto cvičení je vytvořit doménovou strukturu, kterou je možné vidět na obrázku 1. Seznámit se a prozkoumat základní administrační prostředky služby AD, vytvořit

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.15 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 15_ Síťové služby- www server Apache DUM seznámí žáky s webserverem a naučí jej instalovat, spustit diagnostikovat

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

NAS 224 Vzdálený přístup manuální nastavení

NAS 224 Vzdálený přístup manuální nastavení NAS 224 Vzdálený přístup manuální nastavení Připojení k ASUSTOR NAS přes Internet A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit síťová zařízení pro vzdálený přístup k NAS

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) Domain Name System (DNS) Co je DNS RFC 1034, 1035 řeší vzájemné převody mezi jmény a IP adresami rozšířeno na distribuovanou databází informací jména nemají žádnou vazbu s topologií sítě hierarchická struktura

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Report problému www.2n.cz 1. Reportování problémů V tomto dokumentu si ukážeme jakým způsobem reportovat problémy produktu 2N SpeedRoute

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007 OPC server pro RWP80 MC Control s.r.o. 20. února 2007 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Připojení 3 2.1 Připojení přes sériový port............................ 3 2.2 Připojení přes TCP socket.............................

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.04 Název materiálu: 04 WAMP, LAMP - základní nastavení serverů HTTPD a služeb modulů PHP, MySQL Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup DUM naučí žáky nastavit některé parametry

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem.

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. SmartDiscover a automatická konfigurace Umožňuje zkonfigurovat veškerá potřebná nastavení na straně serveru a poskytnout

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Email Ing. Zelinka

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

www.posticka.cz Jak to funguje?

www.posticka.cz Jak to funguje? Poštička.cz je webová aplikace, díky které budete moci ukládat kontaktní údaje svých zákazníků a přátel a následně je oslovit hromadně rozeslaným e-mailem. www.posticka.cz Jak to funguje? 1. Poštička.cz

Více

Podstata elektronické pošty

Podstata elektronické pošty Podstata elektronické pošty Elektronická pošta Komunikace v systému elektronické pošty Protokoly elektronické pošty v prostředí TCP/IP sítí Klientská prostředí elektronické pošty Tento materiál si neklade

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Kerio IMAP Migration Tool

Kerio IMAP Migration Tool Kerio IMAP Migration Tool 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Verze: 7.2 1 Úvod Tato příručka slouží jako průvodce migrací uživatelských účtů a dat z libovolného IMAP serveru do úložiště

Více