9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen."

Transkript

1 9. Systém DNS Studijní cíl Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Uvedená kapitola vychází ze zdroje [1]. Celý Internet je z hlediska pojmenovávání strojů rozdělen do takzvaných domén, tedy do skupin jmen, která k sobě logicky patří. Doména určuje příslušnost stroje k nějakému vyššímu celku. Takovým celkem může být země, firma, instituce, osoba a podobně. Doménové jméno se skládá ze znakových řetězců oddělených tečkami. RFC 1034, 1035 definují koncepci, jmenný prostor a protokol klient(resolver)-server, (resp. server-server). Logický směr čtení jména je zdánlivě nepřirozený, tedy zprava doleva. Rozlišujeme domény několika základních úrovní: Kořenová doména je nejvyšší instancí. Označuje se tečkou, kterou je zvykem vynechávat. Je však pro pochopení potřeba vědět, že existuje a je právě jedna. Všechny ostatní domény jsou jí podřízeny. Top Level Domains (TLD) domény nejvyšší úrovně. Název je značně nepřesný, protože jak již bylo uvedeno, tyto domény mají v hierarchii nad sebou ještě jeden článek. TLD jsou dvou podobných typů: generické TLD (gtld), které mají tři a více znaků. Například biz. com, net a další, národní TLD (cctld), které jsou dvouznakové a slouží k identifikaci země (country code) podle normy ISO Pro Českou republiku tak je užíván řetězec cz., zkráceně zapsáno (bez označení kořenové domény) jen cz. Každé doménové jméno (uzel hierarchie tohoto systému, resp. nějaký podstrom) má přiděleny tzv. autoritativní DNS servery. Je to množina serverů, které nesou informace potřebné k práci s danou doménou. Mohou obsahovat již konkrétní údaje (tj. IP adresy, názvy mailserverů atd.) a také především názvy dalších DNS serverů, které jsou autoritativní pro subdomény (tj. domény Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1

2 nižších řádů pod touto doménou). Slovo autoritativní zde říká, že se jedná o servery, které nesou závazné informace o dané doméně a všechna zařízení v síti Internet by se jimi měla řídit, aby vždy skrz touto hierarchií došla ke správnému výsledku při překladu doménového názvu na IP adresu. Obrázek 1 Strom doménových jmen Zóna část stromu uložená na jednom DNS serveru (a spravovaná separátně), DNS server je autoritativní pro domény obsažené v jím spravované zóně. Obrázek 2 Zobrazení rozsah zóny Množina autoritativních DNS serverů pro konkrétní doménu se často dělí na jeden primární a na jeden nebo více sekundárních. Primární server je hlavním nositelem informace, je to tedy místo, kde je hlavní úložiště dat a kde jeho administrátor provádí úpravy DNS. Jakmile se na tomto serveru provedou změny v nastavení nějaké domény, sekundární servery si tyto změny synchronizují speciálními mechanismy protokolu DNS (notifikace a AXFR přenos). Tyto mechanismy nejsou povinné záleží na administrátorovi, jak zajistí, aby všechny servery měly aktuální údaje. Je důležité si uvědomit, že rozdělení serverů na primární a sekundární jsou pro člověka, který není administrátorem těchto serverů, nedůležité. Všechny Počítačové sítě I. 2 (6) KST/IPS1

3 by měly obsahovat stejné informace a na jakýkoliv dotaz odpovídat shodným způsobem a mělo by být jedno, který z nich si vyberete. To je pravda samozřejmě jen za předpokladu, že jsou servery správně nastaveny a synchronizovány. Je chybné se domnívat, že překládání adres probíhá pomocí primárního DNS serveru a sekundární budou využity až v případě, že je primární mimo provoz. Pro zajímavost primárním DNS serverem pro kořenovou doménu je a.rootservers.net a pro doménu cz to je server ns.tld.cz. Ostatní servery ve skupinách si data z primárního zdroje kopírují. V tom nejběžnějším případu je třeba přeložit doménové jméno, které uživatel zná na aktuálně platnou IP adresu. K této situaci dochází prakticky vždy před navázáním spojení. V operačním systému bývá pro tyto účely integrován klient DNS tzv. resolver. Úlohou resolveru je zformulovat a odeslat dotaz a přijmout a zpracovat odpověď. V síti jsou proto k dispozici tzv jmenné servery (DNS server). Vlastní komunikace s takovým serverem se nazývá podle DNS protokolu DNS QUERY. Operace DNS QUERY sestává z dotazu a odpovědi. Dotaz obsahuje požadavek, případně více požadavků, na překlad. Odpověď potom obsahuje odpověď (příslušné RR věty11), nebo je záporná. Komunikaci zahajuje klient protokolem UDP na port 53. Server pošle odpověď nejvýše o velikosti 512 Byte12. Pokud se odpověď nevejde celá do této velikosti, označí server tuto zkrácenou odpověď značkou TC (truncated). Pokud klient nevystačí s informacemi obsaženými v obdržené odpovědi, požádá o informace znovu, tentokrát protokolem TCP a opět na portu 53. V takovém případě obdrží celou odpověď. Platí zásada, že odpověď server posílá stejným protokolem, jakým mu byl doručen dotaz. Komunikace TCP protokolem s sebou nutně přináší zdržení, protože nejprve musí být sestaveno spojení. Pokud vše funguje tak jak má, probíhá komunikace resolveru se serverem DNS podle následujícího scénáře: uživatel nebo aplikace zadají příkaz, který vyžaduje překlad například pokud resolver využívá paměť - hledá odpověď nejprve v ní, resolver zahájí DNS QUERY na první DNS server, který má v seznamu, DNS server hledá odpověď ve své paměti, pokud je odpověď k dispozici odešle ji resolveru. Pokud odpověď nezná, požádá o spolupráci další DNS servery, DNS server kontaktuje v takovém případě obvykle více serverů. V procesu nazývaném iterace se dostane až na server, který je Počítačové sítě I. 3 (6) KST/IPS1

4 autoritou pro zadaný dotaz. Odpovědí je potom podle očekávání RR věta obsahující IP adresu, nebo záporná odpověď pokud na zadaný dotaz odpověď v systému není k dispozici. Pokud však DNS server neodpoví dostatečně rychle, resolver svůj dotaz zopakuje dalšímu DNS serveru, který má k dispozici v seznamu. Pokud ani ze všech dalších nedostane odpověď do nastavených intervalů, tehdy začíná seznam procházet znovu. Z toho vyplývá vysvětlení někdy problematického chování DNS při ladění a diagnostice. Stává se, že DNS server nejprve na stejný dotaz neodpoví a při zopakování dotazu za několik okamžiků je již odpověď k dispozici. Pro zjišťování potíží se systémem DNS, což patří k naprosto základním dovednostem síťového technika, lze doporučit nástroj nslookup. Nslookup je k ispozici na většině aktuálně používaných operačních systémů. Program se na všech systémech ovládá velmi podobně, a proto je velmi oblíben, i když má na každé platformě i svou konkurenci. Obecný formát RR věty vypadá takto: NAME TYPE CLASS TTL RDLENGHT RDATA Významy jednotlivých polí jsou: NAME Doménové jméno, Obrázek 3 Formát RR věty TYPE Typ věty (příklad věta typu A: IP adresa délky 4 byty), CLASS Třída věty (pro Internet vždy IN ) TTL (Time to live) udává hodnotu, jak dlouho smí být uchováván záznam v paměti neautoritativních serverů pro další použití, než je odstraněn, RDLENGHT Udává délku následující části, RDATA Vlastní obsah věty. Závisí na typu věty. Počítačové sítě I. 4 (6) KST/IPS1

5 Příklad konfiguračního souboru DNS serveru Konvence zónového - implicitní doména, pokud v levé části vypuštěno jméno, bere se to z minulého řádku, jména neukončená tečkou jsou relativní a doplňují se hodnotou direktivy $ORIGIN, direktivou $TTL lze stanovit implicitní hodnotu pro Time to live. Shrnutí kapitoly V kapitole byla vysvětlena vazba mezi doménovým jménem a IP adresou, která je definována v DNS databázi. Zdůraznili jsme, že DNS (domain name system) je celosvětově distribuovaná databáze, jednotlivé části této databáze jsou umístěny na tzv. jmenných serverech. Informace jsou zde uloženy v textových souborech ve tvaru zdrojových vět (resource records RR vět). Otázky na procvičení: 1. Vysvětlete význam DNS? 2. Vyzkoušejte si příkaz nslookup 3. Který záznam přiřadí doménovým jménům počítačů IP adresy? Počítačové sítě I. 5 (6) KST/IPS1

6 Literatura [1] KABELOVÁ, Alena a Libor DOSTÁLEK. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS: výukový průvodce přípravou na zkoušku , aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2008, 488 s. ISBN Počítačové sítě I. 6 (6) KST/IPS1

Technologie počítačových sítí 10. přednáška

Technologie počítačových sítí 10. přednáška Technologie počítačových sítí 10. přednáška Obsah desáté přednášky DNS DNS (Domain Name System) Domény a subdomény Syntaxe jména Reverzní domény Doména 0.0.127.in-addr.arpa Zóna Doména a autonomní systém

Více

Příklad (obr. 11.1): Chci-li se přihlásit na uzel info.pvt.net s IP adresou 194.149.104.203, použiji příkaz:

Příklad (obr. 11.1): Chci-li se přihlásit na uzel info.pvt.net s IP adresou 194.149.104.203, použiji příkaz: DNS Všechny aplikace, které zajišťují komunikaci mezi počítači používají k identifikaci komunikujících uzlů IP-adresu. Pro člověka jako uživatele jsou vsak IP-adresy těžko zapamatovatelné. Proto se používá

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Osnova = Služby sítě = DNS Domain Name System = DNSSEC DNS Secure = DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol = DHCP Relay Služby sítě - DNS Domain Name System

Více

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.7. Část 4: Systém DNS

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.7. Část 4: Systém DNS v. 2.7 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.7 Část 4: Systém DNS Jiří Peterka, 2011 v. 2.7 proč DNS? k jednoznačné identifikaci

Více

Počítačové sítě II. 16. Domain Name System Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 16. Domain Name System Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 16. Domain Name System Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Domain Name System DNS = Doménový jmenný systém IP používá číselné adresy (32 nebo 128 bitů)

Více

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové Počítačové sítě studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové 24. února 2004 Download formát HTML (zip) formát pdf formát ps (PostScript) 1 Obsah 1 Úvod - základní pojmy 4 1.1 Základy sítí...............................................

Více

Komunikace v systému DNS

Komunikace v systému DNS Síťové aplikace a správa sítí Seminární práce zadání č. 6 Komunikace v systému DNS Jan Kupčík (xkupci00) 14. listopadu 2004 Obsah 1. ÚVOD 3 2. VĚTY RR 3 3. PROTOKOL DNS 4 3.1 Operace protokolu DNS 4 3.2

Více

DHCP, DNS, skupiny a domény

DHCP, DNS, skupiny a domény DHCP, DNS, skupiny a domény DHCP DHCP je název protokolu z rodiny TCP/IP nebo označení odpovídajícího DHCP serveru či klienta. Používá se pro automatickou konfiguraci počítačů připojených do počítačové

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

Použití služby Active Directory

Použití služby Active Directory KAPITOLA 7 Použití služby Active Directory V této kapitole: Úvod do služby Active Directory.............................. 241 Práce s doménovými strukturami............................. 244 Doménové struktury

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

Jak funguje internet. Jiří Peterka

Jak funguje internet. Jiří Peterka Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Jak funguje internet Jiří Peterka Upraveno z materiálů Jiřího Peterky, www.earchiv.cz (a se souhlasem autora :).

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení DNS Počítačové sítě 11. cvičení Úvod k DNS (Domain Name System) Jmenná služba používaná v Internetu Mapuje doménová jména na IP adresy a naopak Komunikace probíhá nad UDP (port 53), pro velké požadavky/odpovědi

Více

V KLASICKÝCH A IP TELEFONNÍCH SÍTÍCH

V KLASICKÝCH A IP TELEFONNÍCH SÍTÍCH ČÍSLOVÁNÍ A ADRESOVÁNÍ V KLASICKÝCH A IP TELEFONNÍCH SÍTÍCH Ing. Pavel TROLLER, CSc. pracoviště: GTS CZECH, a.s.; ČVUT FEL; mail: patrol@sinus.cz Abstrakt: Číslování a adresování jsou důležité aspekty

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Výukový program: Informační technologie. Modul 1: Počítačové sítě. Ing. Petr Grygárek, Ph.D.

Výukový program: Informační technologie. Modul 1: Počítačové sítě. Ing. Petr Grygárek, Ph.D. Výukový program: Informační technologie Modul 1: Počítačové sítě Ing. Petr Grygárek, Ph.D. Výukový program: Informační technologie 1 1 Počítačové sítě Cíl modulu: Připomenutí a prohloubení znalostí z oblasti

Více

IP protokol. Leoš Boháč

IP protokol. Leoš Boháč IP protokol Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: IP protokol Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních

Více

Úřadu pro veřejné informační systémy

Úřadu pro veřejné informační systémy Úřadu pro veřejné informační systémy Ročník I Praha 2000 Částka 2 OBSAH: ČÁST NORMATIVNÍ Standard ISVS pro komunikaci informačních systémů na bázi protokolů TCP/IP, verze 1.3 Vydal Úřad pro veřejné informační

Více

Uživatelská příručka 2006

Uživatelská příručka 2006 Uživatelská příručka 2006 Obsah 1 Uživatelský úvod ke službě NAVRCHOLU.cz 5 1.1 Jakseregistrovat.... 5 1.2 Jakzačítnasvýchstránkáchměřit... 5 1.2.1 Zařazenínovéhowebudoměření..... 5 1.2.2 Volbavariantyměřicíhokódu....

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii Administrace manuál Administrace manuál Obsah Úvod... vii 1. Obecná charakteristika produktů solnet *box... vii 2. Popis produktů... vii 2.1. solnet firewall... vii 2.2. solnet filebox... viii 2.3. solnet

Více

Datová síť Telekomunikace

Datová síť Telekomunikace Datová síť Telekomunikace Viktor Kousal Ing. Jakub Stříbrný - 1 - OBSAH 1 DATOVÁ SÍŤ ÚVOD... 4 2 DATOVÁ SÍŤ - PASIVNÍ PRVKY... 4 2.1 KABELÁŽ... 4 2.1.1 Metalické kabely... 4 2.1.2 Optické kabely... 4 2.2

Více

12. blok Fyzický návrh databáze

12. blok Fyzický návrh databáze 12. blok Fyzický návrh databáze Studijní cíl Tento studijní blok se zabývá metodologií fyzického návrhu databáze. Především se zabývá fází převodu logického modelu na model fyzický. Bude vysvětlen účel

Více

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI 1. Uveďte a. formát adresy IPv4, b. co je to subnetting, c. co je to supernetting, d. co je to CIDR. 2. Co je to MIME? Popiš některou z kódovacích technik, které

Více

Autor práce: Karel Benák

Autor práce: Karel Benák ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra systémového inženýrství Diplomová práce Použití adresářových služeb v informačních systémech Autor práce: Karel Benák Vedoucí práce: doc. RNDr.

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

Část I: Windows. Slezská univerzita v Opavě. Ústav informatiky

Část I: Windows. Slezská univerzita v Opavě. Ústav informatiky Šárka Vavrečková Operační systémy cvičení Část I: Windows Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky Opava, poslední aktualizace 27. března 2012 Anotace: Tento dokument

Více