Obsah Úloha OS...2 Zavedeni OS...2 BIOS...2 Disk...3 Různé operační systémy...3 Druhy OS...3 Známe OS...4 DOS...4 LINUX...4 OS X...4 WINDOWS...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Úloha OS...2 Zavedeni OS...2 BIOS...2 Disk...3 Různé operační systémy...3 Druhy OS...3 Známe OS...4 DOS...4 LINUX...4 OS X...4 WINDOWS..."

Transkript

1 Obsah Úloha OS...2 Zavedeni OS...2 BIOS...2 Disk...3 Různé operační systémy...3 Druhy OS...3 Známe OS...4 DOS...4 LINUX...4 OS X...4 WINDOWS...5 Architektura OS...5 Součásti OS...5 Jádro...5 Ovladače...5 Uživatelské rozhraní...5 Komunikace v OS...6 S uživatelem...6 Hardware...6 Diskové partice...6 Výhody...6 Nevýhody...6 Typy...7 Primární partice...7 Rozšířená partice...7 Logická partice...7 Schémata...7 DOS, Windows, OS/2...7 Unix, Linux, Mac OS X...7 Souborové systémy...8 Obnovení particií...8 Správa paměti a procesů...8 Soubory...8 Správce souborů...8 Typy souborů...9 Atributy souboru...9 Přístupy k souborům...9 Procesy...9 Stavy procesů...10 Plánování procesů...10 Plánovací algoritmy...11 Spolupráce mezi procesy...11 Souborové systémy...11 Typy Souborových systémů...11 FAT...11 NTFS...12 ISO EXT...12

2 Příkazy DOS...12 Typy...12 Interní...12 Externí...13 Ukázka použití...13 Ukázka č.1:...13 Ukázka č.2:...13 Úloha OS Operační systém slouží k: 1. Zpravování hardware 2. Zprostředkování služeb pro software 3. Plánování vytížení systémových prostředků pro optimální vytížení Běžně operační systém vykonává a je zodpovědný za následující operace: 1. Zpravování procesů 2. Obsluhu přerušení 3. Správa paměti 4. Správa souborového systému 5. Správa ovladačů pro hardware 6. Obsluha síťového přípojení 7. Zabezpečováni ochrany a práv k procesům, paměti 8. Správa vstupů a výstupů ( I/O operations) Zavedeni OS Na to aby bylo možné zavést operační systém do paměti je nejdříve nutné vědět kde se operační systém nachází a načíst jeho jádro. Postup zavedení OS do paměti je následující: BIOS 1. Aktivace BIOSU 2. Testování počítače 3. Kontrola a výpis informací 4. Start OS ze zavaděče Některé operační systémy mohou být uloženy v trvalé paměti a přímo být zavedené. Ve většíne případů se však použije takzvaný firmware který umožňuje přístup k hardwaru a po detekci hardware a ověření jeho existence a základní funkčnosti předá řízení dalšímu programu resp operačnímu systému. Tento firmware původně nesl název BIOS (Basic Input Output System). Z historických důvodu se tomuto firmware pořád takto říká i když již nefunguje zcela jako BIOS ze 70-tých let. Úlohou původního BIOS-u bylo zprostředkovat veškeré požadavky operačního systému na hardware. BIOS fungoval jako zprostředkovatel mezi operačním systémem a hardware.

3 Disk Operační systém může být zaveden z jakéhokoliv média. Jedinou podmínkou je aby toto médium bylo rozpoznáno firmware-m a na jeho začátku musí být takzvaný boot sector. U harddisků to bývá zpravidla první sektor dané partice. Tento boot-sector musí mít povědomí o souborovém systému dané partice. Pokud je na médiu více particí tak je zde zpravidla MBR nebo EBR tabulka která rozhoduje o tom která partice se má použít jako zaváděcí. Různé operační systémy Vzhledem na to že operační systém je zaváděn z prvního sektoru kterého velikost může být i jenom 512 bytů tak je téměř nemožné aby byl celý OS zaveden přímo z těchto 512 bytů. Existuje více způsobů jakým je možno zavést celý OS: 1. Pevně Jádro OS je zavedeno na pevné místo na disku a toto pevné místo přímo navazuje na prví sektor. Výhoda tohoto řešení je, že je velice jednoduchý. Nevýhoda je že systém je nutné instalovat do čisté partice a systém nelze zprovoznit pouhým zkopírováním. 2. Pohyblivě Použití u: MS-DOS Jádro OS je zavedeno z pevného místa na disku. Toto místo na disku může však být uloženo kdekoliv protože v zavaděči je uložena adresa tohoto místa. Výhoda tohoto systému je možnost instalace OS pouhým zkopírováním. Nevýhoda je v tom, že místo kam byl OS zkopírován je nutné zapsat do zavaděče. Použití u: Linux loader, Windows XP, Windows NT 3. Vícestupňově Jádro OS je nahráno na kterékoli v místo na disku. V zavaděči je uložena adresa kam se má dál pokračovat. Na této adrese však nejsou přímo soubory pro zavedení OS ale pokračování zavaděče. Výhoda tohoto systému je, že je možné zvolit různé části jádra OS pro zavedení. Nevýhodou je poměrně komplikovaný systém zavádění který může zpomalit načtení celého OS. Použití u: GRUB Druhy OS Operační systémy můžeme dělit podle více kritérií. Dělit OS můžeme podle následujících kritérií: 1. Časové požadavky (Real-time systems): 1. Real-time systémy 1. Hard Real-time systémy. Tyto systémy se používají pro pro vykonávání real-time operací při kterých je nutné vědět dopředu kdy bude operace dokončena a k tomuto časovému výsledku je možné se dopočítat deterministicky. 2. Soft Real-time systémy. Tyto systémy taktéž počítají real-time úlohy a procesy jsou taktéž ukončeny včas v daném časovém úseku ale tento čas nejsme schopni deterministicky spočítat. 2. Non real-time systémy. Tyto systémy nezaručují ukončení úlohy v daném časovém úseku. 2. Požadavky na uživatele

4 1. Multi-user systém umožňuje používat daný stroj ve stejném čase většímu počtu uživatelům. 2. Single-user systém umožňuje používat jeden stroj pouze jednomu uživateli ve stejném čase. 3. Počet procesů 1. Single-tasking systém dovoluje mít jenom jeden aktivní proces. Nedovoluje přepínání mezi procesy. 2. Multi-tasking systém dovoluje spustit více programů najednou. Z pohledu uživatele. To znamená, že dovoluje přepínání mezi procesy nebo rozdělení procesů na procesory. Přepínání mezi procesy je zpravidla dvěma pravidly. 1. Pre-emptive planing je systém ve kterém je přepínání mezi procesy na základe časových slotů. Proces běží ve svém časovém slotu a potom je přerušen. 2. Co-operative planing je systém ve kterém procesy odevzdávají vyhrazené prostředky operačnímu systému a ten je odevzdává dalšímu procesu. 4. Distribuovanost 1. Distribuované OS okupují místo na více fyzických zařízeních respektive strojů ale OS je ukazuje jakoby byli jeden stroj. 2. Nedistribuované OS nejsou schopny okupovat více fyzických strojů najednou. 5. Vestavěnost 1. Vestavěné systémy jsou přímo zabudované do fyzického zařízení. Tento systém zpravidla dosahuje větší rychlosti jako nevěstavěný. Používají se například pro mobilní telefony. 2. Nevěstavěný systém je jakýkoliv systém který není věstavěný. Známe OS DOS První operační systém určený pro snadné ovládání. Umožňoval správu souborů, spouštění procesů, formátovat média či spouštět dávkové soubory. Podobné systémy: FreeDOS, MS-DOS, Dr-DOS LINUX Více uživatelský, víceúlohový, určený jak pro práci v síti a jako server tak i pro koncového uživatele. GNU/LINUX je svobodný software který je dostupný zdarma. Linux se vyznačuje flexibilitou bezpečnostní a spolehlivostí. Má nízké náklady a je to opensource, to znamená že je nezávislý na dodávateli. Obsahuje jak příkazovou řádku tak i grafické rozhraní. Podobné systémy: Debian, Mandrake, RedHat, Mandriva, SuSE, Fedora, Ubuntu, Greenie OS X Víceuživatelský, víceúlohový určený zejména pro koncové stanice. Jedná se o Unixovou modifikaci která není open source.

5 WINDOWS Víceúlohový. Silně rozšířené mezi koncovými uživateli. Použitelný i pro osobní počítače i pro servery. Grafické rozhraní, Velké množství dostupných aplikací. Podobné systémy: Windows XP, Windows NT, 7, 8, Vista, Server 2008 Architektura OS Součásti OS Operační systém se skládá z více součástí. Některé součásti jako je například Jádro je nutné k běhu OS. Jiné součásti jako je kupříkladu grafické uživatelské rozhraní bývá volitelná součást a není nutná k běhu OS. Jádro Každý OS má jádro. Jádro slouží jako základní kámen OS. Spravuje komunikaci s CPU, pamětí a I/O zařízeními. Spravuje Systém souborů (File System), plánuje procesy a práva k zdrojům. Ovladače Anglicky také drivers. Jedná se o specifický software který má za úlohu umožnit komunikaci se zařízeními. Hlavní úlohou ovladačů je vložení abstrakce mezi hardwarem a OS. OS volá funkce v ovladačích a ovladač se sám rozhodne jaké informace poslat do zařízení. Uživatelské rozhraní Anglicky také jako User Interface, UI. Často také nazýváno jako shell. Jedná se obvykle o příkazovou řádku. Bývá součástí téměř všech OS. Slouží jako základní vstup a výstup pro všechny operace. Základní zařízení které se používají pro vstup a výstup jsou display a klávesnice. Existuje také grafické rozhraní. Anglicky GUI, Graphical User Interface. Jeho úlohou je zpřístupnit ovládání OS pro začátečníky a zpřehlednit jeho ovládání.

6 Komunikace v OS S uživatelem Hardware Diskové partice Partice je označení části datového media. Pro zápis dat na médium a opětovné načtení dat je zpravidla nutné aby požadované místo na médiu bylo obsáhnuto v partici. Partice je možné vytvářet, mazat a jinak spravovat. Výhody 1. Oddělení operačního systému od jiných dat. Data jako například logovací soubory nebo jiné. 2. Samostatní disk pro swap bez nadbytečné fragmentace souborů. 3. Možnosti mít více operačních souborů a každý na samostatném disku. ( Operační systémy se nebudou vzájemně interferovat. ) 4. Při nutnosti přístupu k velkému množství malých souboru je vhodné vytvořit si virtuální partici s omezenou velikostí a tyto soubory mít uložené zde. Redukuje se tím přístupová doba k souborům protože hlava disku se nemusí přesouvat daleko při načtení dalšího souboru. Nevýhody 1. Redukuje se množství volného místa na uložení dat. Je to způsobeno tím, že je nutné ukládat tabulky pro správu každé partice. V současné době a velikostech disků je ale objem dat které zabírají tyto nutné data pro správu poměrně malé množství v porovnání s volnou kapacitou.

7 Typy 2. Pokud jsou data čtena/zapisována z dvou particí která jsou na stejném fyzickém disku zvyšuje se přístupová doba disku. U tohoto případu je téměř nevyhnutné aby byl zápis/čtení je pomalejší. 3. Zvyšuje se fragmentace souboru na každé partici. Je vetší pravděpodobnost, že bude méně větších souvislých volných částí pro uložení souboru a soubor bude nutné uložit na více částí. Tímto se zvyšuje fragmentace a tím se zvyšuje celkový čas na vystavení souboru. Vystavení souboru chápejme jako jeho načtení jako celku od začátku po konec. 4. Nemožnost uložení velkého souboru na který máme sice dostatek volného místa celkově ale ne na particích samostatně. Příklad: Mějme Blu-Ray médium které má kapacitu 25 GB a je plně zapsáno souborem video.avi. Máme 40 GB disk ale je rozdělen na dvě partice po 20 GB. I přesto, že na každé máme volno 18GB a celkově máme 36GB volného místa, nejsme schopni uložit soubor jako celek. Master Boot Record (MBR) Nejpoužívanější tabulka pro definování particí. Používá ji téměř každý počítačový systém (Například MS-DOS, Microsoft Windows, Linux). Tato tabulka je uložena na disku a slouží jako definice particí. Tuto tabulku je možné spravovat například nástrojem fdisk který je součástí OS DOS. Harddisk u PC může být rozdělen až na 4 primární partice nebo 3 primární + 1 rozšířená partice Primární partice Primární partice obsahuje jeden souborový systém. U DOS a Microsoft Windows je požadavek aby byl systém instalován na primární partici a aby byla tato partice jako první na disku. U novějších systému jako je Microsoft Windows XP nebo 7 je možnost mít uložený systém na jiné partici ale je pořád nutné aby zaváděcí soubory byli na primární partici. Rozšířená partice Harddisk může obsahovat jenom jednu rozšířenou partici, která se ale může dělit na více logických particí. Logická partice Každá logická partice může mít svůj vlastní identifikátor. Např. F G atd. Schémata DOS, Windows, OS/2 Nejpoužívanější schéma rozložení disků u těchto operačních systémech je vytvoření jedné partice na které jsou uloženy všechna data společně s operačním systémem. Existuje jenom jedna primární partice která bývá označována jako C. Toto schéma je vhodné rozšířit o vytvoření jedné další partice na které je možnost ukládat důležité data a v případe pádu systému či poškození operačního systému obnovit partici s operačním systémem ze zálohy. Často používané souborové systémy jsou: FAT16, FAT32, NTFS Unix, Linux, Mac OS X Běžná praxe u Unix, Mac OS X nebo Linux je existence vícero particí přičemž každá má svůj specifický účel a k tomu vhodně zvolený systém souborů. Časté rozvržení je mít samostatnou

8 partice pro swap soubory a samostatnou partici na data společně se systémem. Možnost dalšího dělení je ještě nemít data a systém na stejné partici ale na dvou samostatných. Často používané souborové systémy jsou: ext2,ext3,ext4 Souborové systémy Běžně používané souborové systémy jsou například Obnovení particií File Allocation Table (FAT16, FAT32) New Technology File System (NTFS) second extended filesystem (ext2) fourth extended filesystem (ext4) ISO 9660 (používáno na CD nosičích) Universal Disk Format (UDF) (používáno na CD nosičích) Journaling Flash system version 2 (JFFS2) (používáno na flash pamětích) Pokud je partice smazána tak se data nevymažou. Pouze je odstraněna z tabulky particí. Typicky z MBR. Pomocí speciálních nástrojů jako je TestDisk nebo gpart je možné tato data obnovit. Správa paměti a procesů Soubory Soubor je logická reprezentace dat programů či záznamů. OS je zodpovědný za: 1. Vytváření a rušení souborů 2. Vytváření a rušení adresářů 3. Podporu primitivních operací pro manipulaci se soubory a adresáři. 4. Zobrazení souborů do sekundární paměti 5. Archivaci souborů Správce souborů Operační systém má správce souborů. Tento program vykonává následující operace: 1. Sleduje umístění, užití a stav souboru 2. rozhoduje o přidělení souboru 3. Realizuje požadavky na ochranu informací v souboru 4. Realizuje požadavky na přístup k souboru 5. Přiděluje a uvolňuje prostředek respektive soubor

9 Typy souborů Adresářový soubor Obsahuje kromě jiného i mapu přiřazených objektů s jejich fyzickými adresami. Datový soubor Koncový soubor hierarchie objektů. Obsahuje data. Atributy souboru Každý soubor má svoje atributy. Mezi tyto atributy patří ku příkladu: 1. Název 2. Identifikátor 3. Typ 4. Umístění 5. Velikost 6. Práva Pro OS Linux neexistuje typ souborů. OS Linux chápe soubory jenom jako posloupnosti bitů. Taktéž I/O zařízení jsou chápána jako soubory. Přístupy k souborům Operační systém může přistupovat k souborům vícero způsoby. Tyto způsoby jsou: 1. Sekvenčně Adresář odkazuje na první blok souboru v paměti. Každý blok odkazuje na následující. Sekvence je ukončena odkazem na NULL. Je vhodné použít na: Sekvenční vyhledávání. Systém má malou režii. Při poškození jednoho bloku souboru je zbytek souboru nedostupný. 2. Indexy Adresář odkazuje na strukturu ve které jsou uloženy indexy. Každý blok souboru má přiřazen jeden index ve struktuře. Tento systém mé vyšší režii ale přístup k informacím je mnohem rychlejší než u sekvenčního přístupu. 3. Indexy spolu se sřetězením Jako indexy samostatně akorát existuje méně indexů než bloků. Každý index odkazuje na blok který odkazuje na další blok souboru. Takto je docíleno minimalizace struktury s indexy a přístupový čas pro vyhledáváni je pořád rychlejší než u sekvenčního přístupu. Procesy Proces je spuštěný program. K tomu aby mohl být spuštěn je nutné aby měl k dispozici prostředky. Procesor, paměť a další zařízení. Program je zapsaný algoritmus v programovacím jazyce. Program je neměnný a statický. Spouštíme procesy a ne programy. Algoritmus je posloupnost příkazů. Správce procesů je odpovědný za: 1. Vytváření a rušení procesů 2. Pozastavení a opětovné spuštění procesů 3. Synchronizaci procesů 4. Komunikaci mezi procesy

10 Stavy procesů 2-stavový model 3-stavový model 5-stavový model Plánování procesů Krátkodobé. Short-term, CPU-scheudling Výběr kterému dalšímu připravenému procesu bude přidělen procesor. Střednědobé. Mid-term - Plánuje odsunutí procesu na disk nebo opětovné načtení do paměti. Dlouhodobé, Long-term, Job scheuduling Plánovaní posloupnosti zapnutí procesů a plánování optimálního zatížení systému. Plánovací algoritmy dodržují zpravidla následující podmínky pro výběr procesů ( v různém pořadí ) 1. Spravedlnost každý proces dostane stejné množství času 2. Efektivita Udržování maximálního vytížení systému. 3. Čas odezvy Minimalizace pro interaktivní uživatele.

11 4. Doba obrátky Minimalizace spravování každé dávkové úlohy 5. Průchodnost Maximální množství úloh za jednotku času. Plánovací algoritmy FCFS First Come First Served. Procesy se ukládají do fronty FIFO a postupně jsou z ní odebírány. SJF Shortest Job First. Nejkratší proces je vzít vždy jako první. HSFS Highest Static Priorty First Served. Bere se proces s nejvyšší prioritou. RR Round Robin. Cyklicky se dává čas každému procesu. Procesy se přerušují a zase obnovují. Spolupráce mezi procesy Procesy mezi sebou mohou komunikovat dvěma způsoby. 1. Pomocí předávání správ. 2. Pomoci sdílené paměti. Souborové systémy Souborový systém je metoda uchování a přístupu k datům v počítači. Anglicky File System. Umožňuje snadný a rychlý přístup k datům. Data jsou ukládána na úložištích dat. Tyto úložiště mohou být fyzická tj. HDD, FD, CD, DVD nebo virtuální ku příkladu NFS nebo SAN. Souborový systém je zodpovědný za: 1. Dlouhodobé uložení dat 2. Manipulace s daty 3. Transformaci uživatelského pohledu na organizaci souborů na fyzickou formu a naopak 4. Umísťování souborů do paměti a jejich mazání z paměti 5. Ochranu před HW poruchami a chybami Souborový systém ukládá následovné informace o souboru: 1. Typ a obsah 2. Jméno a identifikátor souboru 3. Vnitřní strukturu souboru a jeho fragmentaci 4. Strukturu adresářových souborů 5. Přístupové metody k souboru 6. Přístupové práva k souboru. Typy Souborových systémů FAT File Allocation Table Tabulka obsahující informace o obsazení disku v souborovém systému. Tato tabulka je sama o sobě souborový systém. Je podporována v MS-DOS, FreeDOS, OS/2, Linux a je standardně na disketách a USB Flash discích. FAT trpí vícero neduhy jako je například:

12 NTFS Fragmentace Ztrátou volného místa kvůli špatně označeným volným clusterům jako používané. Překřížení souborů. Označení jednoho clusteru pro více souborů Ukazovatele mimo prostoru File Systému, tj. Poškození FAT Tento souborový systém je nástupce FAT32. Je zamýšlen jako velká databáze které jeden záznam odpovídá jednomu souboru. Přichází však s velkým množstvím vylepšení jako je například: Podpora dlouhých názvů souborů. Žurnálování. Slouží jako ochrana proti havárii. Před zápisem na disk se zapíše operace do žurnálu a po zápisu se zase odstraní. Pokud systém havaruje v době zápisu je možné z žurnálu opravit chybu. Podpora přidělování práv k souborům Šifrování na úrovni FS Pevné a symbolické linky. Podpora odkazů na soubory. Tímto odkazováním je možné aby jeden soubor na disku byl znám pro uživatele jako dva různé soubory. Diskové kvóty pro uživatele Pořád však trpí neduhem fragmentace. U tohoto systému je dokonce poměrně velká. ISO 9660 Je používán jenom na CD. Jeho majoritní nevýhodou je, že ho není možné měnit. EXT EXT FS je open source a používá se hlavně u linuxových systémů. Podporuje práva k souborům, různé typu souborů, pevné a symbolické linky. Příkazy DOS Typy Příkazy operačního systému DOS můžeme dělit podle toho kde jsou dané příkazy uložené. Platí, že interní příkazy se nachází v souboru command.com. Jakmile je vykonaný příkaz uložen v jiném souboru než v command.com jedná se o příkaz externí. Interní CD nebo CHDIR Zobrazuje právě otevřený adresář nebo ho změnit. COPY Umožňuje kopírování souborů. DEL nebo ERASE Umožňuje smazání souborů. DIR Zobrazí seznam souborů a podadresářů vybraného adresáře. ECHO Zobrazí správu nebo momentální nastavení echa. MKDIR nebo MD Vytvoří adresář.

13 PAUSE Pokud nebude stlačena klávesa nebude se dále pokračovat v postupu činnosti. RENAME Umožňuje přejmenovat soubory. RMDIR nebo RD Umožňuje smazat adresáře. TYPE Vypíše obsah textového souboru. Externí ATTRIB Umožňuje zjistit a měnit atributy souborům CHKDSK Zobrazí informace o diskové jednotce CHOICE Čekání na volbu. Pro správné nastavení události která se má vykonat pro každou volbu je nutné po příkazu CHOICE mít uvedeny přepínače IF ERRORLEVEL v sestupném pořadí. DEFRAG Reorganizuje soubory na disku pro zlepšení jejich kompaktnosti. EDIT Spustí editor textu pro ASCII soubory. FDISK Umožňuje konfigurovat partice. FORMAT Umožňuje formátování partice. HELP Zobrazí nápovědu. MORE Umožňuje postupné vypsaní obrazovky. Použití : DIR MORE XCOPY Umožňuje zkopírovat celou adresářovou strukturu. Ukázka použití Příkaz v systému DOS je zkratka pro vykonání série instrukcí. Příkaz ale může mít parametry které mohou být i povinné. Ukázka č.1: MKDIR C:\test MKDIR je interní příkaz který vytváří adresář a test je parametr tohoto příkazu. Výsledek zadání MKDIR test do příkazové řádky má za následek vytvoření adresáře s názvem test na partici s označením C. Ukázka č.2: Mějme dávkový soubor ve kterém se nachází následná posloupnost OFF CHOICE /c12 Vase volba:

14 IF ERRORLEVEL 2 GOTO two IF ERRORLEVEL 1 GOTO one :two ECHO dva GOTO exit :one ECHO jedna GOTO exit :exit ECHO OFF vypne vypisování zápisu příkazů na obrazovku. CHOICE /c12 Vase volba je příkaz který má dva parametry. První parametr je přepínač /c12 který uvádí že jsou zde dvě volby a to konkrétně 1 a 2. Vase volba je další parametr který nastavuje hlášku která bude vypsána na řádku kde se požaduje volba. IF ERRORLEVEL 2 je příkaz který definuje co se má udělat pokud uživatel zvolí možnost 2. V jeho parametru je napsáno GOTO two což znamená že se má vykonat příkaz GOTO s parametrem two. GOTO two příkaz uskuteční skok na pozici two. Zápis IF ERRORLEVEL 2 GOTO two definuje že pokud je zvolena možnost 2 tak se skočí na pozici two. :two definuje pozici v souboru na kterou se dá skákat za pomoci příkazu GOTO. ECHO dva vypíše na obrazovku svůj parametr. Na obrazovku se vypíše dva. Jak to funguje? Pokud zvolím možnost 1 při výběru možností vykoná se následující: 1. IF ERRORLEVEL 2 se nevykoná protože jsem nezvolil IF ERRORLEVEL 1 se vykoná a vykoná se jeho parametr. 3. GOTO one skočí na pozici one. 4. Vykoná se příkaz ECHO jedna a na obrazovku se vypíše jedna. 5. Vykoná se další příkaz v pořadí což je GOTO exit. 6. Skočí se na exit. 7. Vykoná se příkaz ECHO konec a na obrazovku se vypíše konec. Pokud zvolím možnost 2 při výběru možností vykoná se následující: 1. IF ERRORLEVEL 2 se vykoná a vykoná se jeho parametr. 2. GOTO two skočí na pozici two. 3. Vykoná se příkaz ECHO dva a na obrazovku se vypíše dva.

15 4. Vykoná se další příkaz v pořadí což je GOTO exit. 5. Skočí se na exit. 6. Vykoná se příkaz ECHO konec a na obrazovku se vypíše konec.

Maturitní téma: Operační MS-DOS

Maturitní téma: Operační MS-DOS Maturitní téma: Operační MS-DOS OS - základní softwarové vybavení každého, počítače. DOS byl diskový operační systém určený pro práci na počítačích kompaktabilních s počítači IBM PC. MSDOS poskytoval uživateli

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Operační systémy (OS)

Operační systémy (OS) Operační systémy (OS) Operační systém Základní softwarové vybavení Ovládá technické vybavení počítače Tvoří rozhraní mezi aplikačními (uživatelskými) programy a hardwarem organizace přístupu k datům spouštění

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá.

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Co vše provádí operační systém: Organizuje přístup a využívání zdrojů počítače

Více

Paměťová média. Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda.

Paměťová média. Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda. Paměťová média Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda. Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.04 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 04 Zásady běžné instalace OS Linux DUM naučí připravit počítač k instalaci OSL a provede žáka kroky instalace systému

Více

Principy operačních systémů. Lekce 7: Souborový systém

Principy operačních systémů. Lekce 7: Souborový systém Principy operačních systémů Lekce 7: Souborový systém Souborový systém Souborový systém (anglicky file system) je označení pro způsob organizace dat ve formě souborů (a většinou i adresářů) tak, aby k

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Základy informatiky. Operační systémy

Základy informatiky. Operační systémy Základy informatiky Operační systémy Zpracoval: Upraveno: Ing. Pavel Děrgel Daniela Ďuráková Cíle dnešní přednášky Operační systém základní funkce souborové systémy Windows historie, vlastnosti Linux historie

Více

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST.

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY PŮVODNĚ VYVINUTY K ŘÍZENÍ SLOŽITÝCH VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH

Více

Technické vybavení počítače. (všechny části z nichž je počítač složen)

Technické vybavení počítače. (všechny části z nichž je počítač složen) HARDWARE SOFTWARE Technické vybavení počítače. (všechny části z nichž je počítač složen) Programové vybavení počítače. (všechny programy, které používáte při práci na pc) HARDWARE Technické vybavení počítače.

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

Tomáš Borland Valenta

Tomáš Borland Valenta Architektura GNU/Linuxu Tomáš Borland Valenta Přehled stavebních prvků operačního systému GNU/Linux aneb od základů až po okna... Základní rozdělení Hardware Software Hardware Základní deska CPU Paměť

Více

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící:

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící: IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 2012 Cvičící: Šimek Václav, Mičulka Lukáš, Šimková Marcela, Tříska Vít Obsah cvičení Fyzická struktura pevného disku Geometrie, rozhraní, základní

Více

Principy operačních systémů. Lekce 1: Úvod

Principy operačních systémů. Lekce 1: Úvod Principy operačních systémů Lekce 1: Úvod Sylabus Lekce 1: Úvod 2 Literatura Lekce 1: Úvod 3 Operační systém Základní programové vybavení počítače, které se zavádí do počítače při jeho startu a zůstává

Více

Linux připojování zařízení. 6 praktická část

Linux připojování zařízení. 6 praktická část Linux připojování zařízení 6 praktická část I/O zařízení Všechny periférie Čistě vstupní klávesnice, myš, tablet, CD-ROM, scanner, Čistě výstupní monitor, tiskárna, Vstupně-výstupní hard disk, disketa,

Více

Logická organizace paměti Josef Horálek

Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti = Paměť využívají = uživatelské aplikace = operační systém = bios HW zařízení = uloženy adresy I/O zařízení atd. = Logická organizace paměti

Více

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací.

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Trochu teorie Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Každá spuštěná aplikace má alespoň jeden proces

Více

Karel Johanovský Petr Jelínek. Aneb, co všechno je potřeba

Karel Johanovský Petr Jelínek. Aneb, co všechno je potřeba Karel Johanovský Petr Jelínek SPŠ JIA Rozdělení disku a souborové systémy Aneb, co všechno je potřeba než nainstalujete OS 1 Úvodem Před instalací OS bychom si měli důkladně promyslet rozdělení pevného

Více

Principy počítačů a operačních systémů

Principy počítačů a operačních systémů Principy počítačů a operačních systémů Operační systémy Souborové systémy Zimní semestr 2011/2012 Poděkování Při přípravě této prezentace jsem většinu materiálu převzal z prezentace Yaghob, J. Základy

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx AP0048 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx Abstrakt Postup pro stažení a zpětného nahrání obsahu NAND flash disku integrovaného na CPU modulu jednotek APT81xx a PPC81xx

Více

Souborový systém (File System FS) Souborové systémy. Souborová fragmentace. Disková fragmentace. Organizace dat na pevném disku

Souborový systém (File System FS) Souborové systémy. Souborová fragmentace. Disková fragmentace. Organizace dat na pevném disku Výpočetní technika I Souborové systémy Souborový systém (File System FS) Způsob organizace informací (souborů) ukládaných na bloková zařízení paměťová média (disky, pásky, CD, DVD, BD,...) počítače. Souborový

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Bootkity v teorii a praxi Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Definice Pod pojmem bootkit budeme rozumět software, který začíná být aktivní během procesu startu počítače ještě

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Souborové systémy pracovních stanic BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej Mareš Vedoucí práce: Dr. Ing. Jiří Toman Plzeň, 14.

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

2.Části operačního systému

2.Části operačního systému 2.Části operačního systému Operační systém je softwarový program který poskytuje rozhraní mezi uživatelem a počítačem a řídí tisíce aplikace. Většina počítačových systémů je prodávána s nějakým nainstalovaným

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku Systém souborů Moderní OS používají téměř výhradně hiearchický systém souborů (adresáře, podadresáře,...). Soubor je základní organizační jednotka pro uchovávání dat na discích či jiných médiích. Souborový

Více

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy = Prostředky pro práci se souborovými systémy patří mezi nejsilnější stránky linuxového jádra. = Využívají unixový přístup k souborové hierarchii

Více

Přidělování paměti II Mgr. Josef Horálek

Přidělování paměti II Mgr. Josef Horálek Přidělování paměti II Mgr. Josef Horálek Techniky přidělování paměti = Přidělování jediné souvislé oblasti paměti = Přidělování paměti po sekcích = Dynamické přemisťování sekcí = Stránkování = Stránkování

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Architektura a koncepce OS OS a HW (archos_hw) Architektura a koncepce OS Jádro OS (archos_kernel) Architektura a koncepce OS Typy OS (archos_typy)

Architektura a koncepce OS OS a HW (archos_hw) Architektura a koncepce OS Jádro OS (archos_kernel) Architektura a koncepce OS Typy OS (archos_typy) Architektura a koncepce OS OS a HW (archos_hw) Aby fungoval OS s preemptivním multitaskingem, musí HW obsahovat: 1. (+2) přerušovací systém (interrupt system) 2. (+2) časovač Při používání DMA: 1. (+1)

Více

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. KOŘENOVÝ ADRESÁŘ kořen = root tak se mu říká Ve skutečnosti se jmenuje / (lomítko, slash). Vše ostatní je v ubuntu

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Alternativní operační systémy. Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV

Alternativní operační systémy. Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV Alternativní operační systémy Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV Co lze pokládat za alternativní OS Operační systémy založené na Linuxu Online operační systémy Operační systémy založené na vlastních

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Podzim 2008. Boot možnosti

Podzim 2008. Boot možnosti Sedí dva velmi smutní informatici v serverové místnosti. Přijde k nim třetí a ptá se: "A cože jste tak smutní?" "No, včera jsme se trošku ožrali a měnili jsme hesla... Podzim 2008 PV175 SPRÁVA MS WINDOWS

Více

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek = Velmi malé jádro = implementuje jen vybrané základní mechanismy: = virtuální paměť; = plánování vláken; = obsluha výjimek; = zasílání

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_15 IKT Operační systémy, základní vlastnosti, přehled. Mgr. Radomír Soural

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_15 IKT Operační systémy, základní vlastnosti, přehled. Mgr. Radomír Soural SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_01_15 IKT Operační systémy, základní vlastnosti, přehled Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název

Více

Základy operačních systémů

Základy operačních systémů Základy operačních systémů Operační systém - je souhrn programů, které umožňují uživateli využívat technické a programové prostředky daného počítače. Operační systém můžeme rozdělit do dvou části: základ

Více

Coordinate System Editor Software

Coordinate System Editor Software Coordinate System Editor Software Obsah 1 ÚVOD...3 1.1 SOUBORY SOUŘADNICOVÝCH SYSTÉMŮ...4 1.2 INSTALACE...4 1.3 SPUŠTĚNÍ COORDINATE SYSTEM EDITORU...4 2 ZÁKLADNÍ OPERACE...6 2.1 TLAČÍTKA...6 3 FILE MENU...8

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23 Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozí verzi Mandriva Linuxu.................. 11 Informace o aktualizaci z verze 2006....................... 17 Poděkování....................................

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Windows XP embedded

Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Windows XP embedded Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Úvod Softwarová výbava řídícího systému MEFI zahrnuje operační systém (), vlastní software pro řízení (WinCNC a PLC) a další (drivery některých zařízení,

Více

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Historie vyvinut Microsoftem pro Windows NT postupný vývoj Základní struktura oddílu prostor v oddíle rozdělen na clustery nejmenší adresovatelné

Více

09. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu:

09. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu: 09. Operační systémy PC Operační systém (OS) je základní programové vybavení počítače, které zprostředkovává komunikaci mezi uživatelem a hardwarem a řídí činnost jednotlivých částí počítače. Operační

Více

Operační systémy: funkce

Operační systémy: funkce Operační systémy Software, který zabezpečuje základní chod počítače, je prostředníkem mezi hardwarem a aplikačním softwarem. Nutný základní software v počítači. Vykonává řadu rutinních operací, které by

Více

Operační systém GNU/Linux

Operační systém GNU/Linux Operační systém GNU/Linux Operační systém - obecně:...základní softwarové vybavení počítače, které se stará o správu systémových zdrojů OS není primárně charakterizován tím jak vypadá (uživatelské rozhraní),

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém Operační systém Výpočetní systém a jeho struktura Pojem operační systém Vysvětlení úlohy OS na jeho historickém vývoji Činnost počítače po zapnutí Srovnání operačních systémů Pojmy a vlastnosti operačních

Více

Úvod do OpenWRT. Ondřej Caletka. 1. března 2014. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko.

Úvod do OpenWRT. Ondřej Caletka. 1. března 2014. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Úvod do OpenWRT Ondřej Caletka 1 března 2014 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Úvod do OpenWRT 1 března 2014 1 / 14 Co je OpenWRT Distribuce

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Ing. Igor Kopetschke TUL, NTI

Ing. Igor Kopetschke TUL, NTI ALGORITMY A DATOVÉ STRUKTURY 1. Organizace dat v paměti, datové typy Ing. Igor Kopetschke TUL, NTI http://www.nti.tul.cz Jednotlivé body Ukládání a a organizace dat Vnitřní paměť Vnější paměť Přístup k

Více

Osnova. Úkoly OS. BIOS (Basic Input-Output System) programy; kontrola nad přístupem k jednotlivým prostředkům hardwaru (procesoru, paměti,

Osnova. Úkoly OS. BIOS (Basic Input-Output System) programy; kontrola nad přístupem k jednotlivým prostředkům hardwaru (procesoru, paměti, Michal Houda houda@kcr.zf.jcu.cz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Spuštění počítače BIOS (Basic Input-Output System) konfigurace počítače z paměti CMOS; autonomní test počítače

Více

Tabulka ASCII American Standard Code for Information Interchange kódovou tabulku

Tabulka ASCII American Standard Code for Information Interchange kódovou tabulku Základy informatiky 3 Software Tabulka ASCII American Standard Code for Information Interchange ( americký standardní kód pro výměnu informací ). Jde o kódovou tabulku, která definuje znaky (anglické)

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Ing. Luděk Richter

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Ing. Luděk Richter OPERAČNÍ SYSTÉMY Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Správa počítačové sítě Novell NetWare

Správa počítačové sítě Novell NetWare Souborový systém Správa počítačové sítě Novell NetWare Ing. Daniel Studený Souborový systém Systém souborů (filesystem) způsob, jak organizovat soubory na ukládacích zařízeních systémy souborů používané

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Stavba operačního systému

Stavba operačního systému Stavba operačního systému Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

Základní příkazy pro práci se soubory

Základní příkazy pro práci se soubory A7B38UOS Úvod do operačních systémů 3. Cvičení Základní příkazy pro práci se soubory Obsah cvičení Informace o souborech a adresářích Informace o obsahu souborů Vytváření souborů a adresářů Manipulace

Více

ZOS OPAKOVÁNÍ. L. Pešička

ZOS OPAKOVÁNÍ. L. Pešička ZOS OPAKOVÁNÍ L. Pešička ZÁKLADNÍ PRAVIDLO Důležité je znát nejen fakta, ale porozumět jim a zasadit je do kontextu celého OS Př. algoritmus Second Chance využívá bitu Referenced tak, že (fakta) a kdy

Více

Dílčí projekt: Systém projektování textilních struktur 1.etapa: tvorba systému projektování vlákno - příze - tkanina

Dílčí projekt: Systém projektování textilních struktur 1.etapa: tvorba systému projektování vlákno - příze - tkanina Program LibTex Uživatelská příručka 1 Obsah Program Textilní Design... 1 Uživatelská příručka... 1 1 Obsah... 2 2 Rejstřík obrázků... 2 3 Technické požadavky... 3 3.1 Hardware... 3 3.1.1 Procesor... 3

Více

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Operační systém. Rozdělení OS

Operační systém. Rozdělení OS Operační systém Cvičení Téma: Windows a další. Obsluha (instalace, uživatelské účty, zabezpečení, nástroje správy, komunikace vzdálená plocha.) Operační systém Operační systém je v informatice základní

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Operační systémy Rozdělení a popis. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1124_Operační systémy Rozdělení a popis_pwp

Operační systémy Rozdělení a popis. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1124_Operační systémy Rozdělení a popis_pwp Operační systémy Rozdělení a popis Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1124_Operační systémy Rozdělení a popis_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Tabulka ASCII American Standard Code for Information Interchange kódovou tabulku

Tabulka ASCII American Standard Code for Information Interchange kódovou tabulku Základy informatiky 3 Software Tabulka ASCII American Standard Code for Information Interchange ( americký standardní kód pro výměnu informací ). Jde o kódovou tabulku, která definuje znaky (anglické)

Více

Fyzická a logická struktura media HDD

Fyzická a logická struktura media HDD Fyzická a logická struktura media HDD Struktura disku Každé médium (nosič) může mít více povrchů (surfaces), stran (sides), hlav (heads) disketa 1-2 povrchy (typicky 2) pevný disk - více povrchů Data jsou

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

Operační systém a správa souborů

Operační systém a správa souborů Kapitola šestá Operační systém a správa souborů Učební text Mgr. Radek Hoszowski Operační systém a správa souborů Operační systém Co je operační systém, z čeho se skládá a jak funguje? V šesté kapitole

Více