Obsah Úloha OS...2 Zavedeni OS...2 BIOS...2 Disk...3 Různé operační systémy...3 Druhy OS...3 Známe OS...4 DOS...4 LINUX...4 OS X...4 WINDOWS...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Úloha OS...2 Zavedeni OS...2 BIOS...2 Disk...3 Různé operační systémy...3 Druhy OS...3 Známe OS...4 DOS...4 LINUX...4 OS X...4 WINDOWS..."

Transkript

1 Obsah Úloha OS...2 Zavedeni OS...2 BIOS...2 Disk...3 Různé operační systémy...3 Druhy OS...3 Známe OS...4 DOS...4 LINUX...4 OS X...4 WINDOWS...5 Architektura OS...5 Součásti OS...5 Jádro...5 Ovladače...5 Uživatelské rozhraní...5 Komunikace v OS...6 S uživatelem...6 Hardware...6 Diskové partice...6 Výhody...6 Nevýhody...6 Typy...7 Primární partice...7 Rozšířená partice...7 Logická partice...7 Schémata...7 DOS, Windows, OS/2...7 Unix, Linux, Mac OS X...7 Souborové systémy...8 Obnovení particií...8 Správa paměti a procesů...8 Soubory...8 Správce souborů...8 Typy souborů...9 Atributy souboru...9 Přístupy k souborům...9 Procesy...9 Stavy procesů...10 Plánování procesů...10 Plánovací algoritmy...11 Spolupráce mezi procesy...11 Souborové systémy...11 Typy Souborových systémů...11 FAT...11 NTFS...12 ISO EXT...12

2 Příkazy DOS...12 Typy...12 Interní...12 Externí...13 Ukázka použití...13 Ukázka č.1:...13 Ukázka č.2:...13 Úloha OS Operační systém slouží k: 1. Zpravování hardware 2. Zprostředkování služeb pro software 3. Plánování vytížení systémových prostředků pro optimální vytížení Běžně operační systém vykonává a je zodpovědný za následující operace: 1. Zpravování procesů 2. Obsluhu přerušení 3. Správa paměti 4. Správa souborového systému 5. Správa ovladačů pro hardware 6. Obsluha síťového přípojení 7. Zabezpečováni ochrany a práv k procesům, paměti 8. Správa vstupů a výstupů ( I/O operations) Zavedeni OS Na to aby bylo možné zavést operační systém do paměti je nejdříve nutné vědět kde se operační systém nachází a načíst jeho jádro. Postup zavedení OS do paměti je následující: BIOS 1. Aktivace BIOSU 2. Testování počítače 3. Kontrola a výpis informací 4. Start OS ze zavaděče Některé operační systémy mohou být uloženy v trvalé paměti a přímo být zavedené. Ve většíne případů se však použije takzvaný firmware který umožňuje přístup k hardwaru a po detekci hardware a ověření jeho existence a základní funkčnosti předá řízení dalšímu programu resp operačnímu systému. Tento firmware původně nesl název BIOS (Basic Input Output System). Z historických důvodu se tomuto firmware pořád takto říká i když již nefunguje zcela jako BIOS ze 70-tých let. Úlohou původního BIOS-u bylo zprostředkovat veškeré požadavky operačního systému na hardware. BIOS fungoval jako zprostředkovatel mezi operačním systémem a hardware.

3 Disk Operační systém může být zaveden z jakéhokoliv média. Jedinou podmínkou je aby toto médium bylo rozpoznáno firmware-m a na jeho začátku musí být takzvaný boot sector. U harddisků to bývá zpravidla první sektor dané partice. Tento boot-sector musí mít povědomí o souborovém systému dané partice. Pokud je na médiu více particí tak je zde zpravidla MBR nebo EBR tabulka která rozhoduje o tom která partice se má použít jako zaváděcí. Různé operační systémy Vzhledem na to že operační systém je zaváděn z prvního sektoru kterého velikost může být i jenom 512 bytů tak je téměř nemožné aby byl celý OS zaveden přímo z těchto 512 bytů. Existuje více způsobů jakým je možno zavést celý OS: 1. Pevně Jádro OS je zavedeno na pevné místo na disku a toto pevné místo přímo navazuje na prví sektor. Výhoda tohoto řešení je, že je velice jednoduchý. Nevýhoda je že systém je nutné instalovat do čisté partice a systém nelze zprovoznit pouhým zkopírováním. 2. Pohyblivě Použití u: MS-DOS Jádro OS je zavedeno z pevného místa na disku. Toto místo na disku může však být uloženo kdekoliv protože v zavaděči je uložena adresa tohoto místa. Výhoda tohoto systému je možnost instalace OS pouhým zkopírováním. Nevýhoda je v tom, že místo kam byl OS zkopírován je nutné zapsat do zavaděče. Použití u: Linux loader, Windows XP, Windows NT 3. Vícestupňově Jádro OS je nahráno na kterékoli v místo na disku. V zavaděči je uložena adresa kam se má dál pokračovat. Na této adrese však nejsou přímo soubory pro zavedení OS ale pokračování zavaděče. Výhoda tohoto systému je, že je možné zvolit různé části jádra OS pro zavedení. Nevýhodou je poměrně komplikovaný systém zavádění který může zpomalit načtení celého OS. Použití u: GRUB Druhy OS Operační systémy můžeme dělit podle více kritérií. Dělit OS můžeme podle následujících kritérií: 1. Časové požadavky (Real-time systems): 1. Real-time systémy 1. Hard Real-time systémy. Tyto systémy se používají pro pro vykonávání real-time operací při kterých je nutné vědět dopředu kdy bude operace dokončena a k tomuto časovému výsledku je možné se dopočítat deterministicky. 2. Soft Real-time systémy. Tyto systémy taktéž počítají real-time úlohy a procesy jsou taktéž ukončeny včas v daném časovém úseku ale tento čas nejsme schopni deterministicky spočítat. 2. Non real-time systémy. Tyto systémy nezaručují ukončení úlohy v daném časovém úseku. 2. Požadavky na uživatele

4 1. Multi-user systém umožňuje používat daný stroj ve stejném čase většímu počtu uživatelům. 2. Single-user systém umožňuje používat jeden stroj pouze jednomu uživateli ve stejném čase. 3. Počet procesů 1. Single-tasking systém dovoluje mít jenom jeden aktivní proces. Nedovoluje přepínání mezi procesy. 2. Multi-tasking systém dovoluje spustit více programů najednou. Z pohledu uživatele. To znamená, že dovoluje přepínání mezi procesy nebo rozdělení procesů na procesory. Přepínání mezi procesy je zpravidla dvěma pravidly. 1. Pre-emptive planing je systém ve kterém je přepínání mezi procesy na základe časových slotů. Proces běží ve svém časovém slotu a potom je přerušen. 2. Co-operative planing je systém ve kterém procesy odevzdávají vyhrazené prostředky operačnímu systému a ten je odevzdává dalšímu procesu. 4. Distribuovanost 1. Distribuované OS okupují místo na více fyzických zařízeních respektive strojů ale OS je ukazuje jakoby byli jeden stroj. 2. Nedistribuované OS nejsou schopny okupovat více fyzických strojů najednou. 5. Vestavěnost 1. Vestavěné systémy jsou přímo zabudované do fyzického zařízení. Tento systém zpravidla dosahuje větší rychlosti jako nevěstavěný. Používají se například pro mobilní telefony. 2. Nevěstavěný systém je jakýkoliv systém který není věstavěný. Známe OS DOS První operační systém určený pro snadné ovládání. Umožňoval správu souborů, spouštění procesů, formátovat média či spouštět dávkové soubory. Podobné systémy: FreeDOS, MS-DOS, Dr-DOS LINUX Více uživatelský, víceúlohový, určený jak pro práci v síti a jako server tak i pro koncového uživatele. GNU/LINUX je svobodný software který je dostupný zdarma. Linux se vyznačuje flexibilitou bezpečnostní a spolehlivostí. Má nízké náklady a je to opensource, to znamená že je nezávislý na dodávateli. Obsahuje jak příkazovou řádku tak i grafické rozhraní. Podobné systémy: Debian, Mandrake, RedHat, Mandriva, SuSE, Fedora, Ubuntu, Greenie OS X Víceuživatelský, víceúlohový určený zejména pro koncové stanice. Jedná se o Unixovou modifikaci která není open source.

5 WINDOWS Víceúlohový. Silně rozšířené mezi koncovými uživateli. Použitelný i pro osobní počítače i pro servery. Grafické rozhraní, Velké množství dostupných aplikací. Podobné systémy: Windows XP, Windows NT, 7, 8, Vista, Server 2008 Architektura OS Součásti OS Operační systém se skládá z více součástí. Některé součásti jako je například Jádro je nutné k běhu OS. Jiné součásti jako je kupříkladu grafické uživatelské rozhraní bývá volitelná součást a není nutná k běhu OS. Jádro Každý OS má jádro. Jádro slouží jako základní kámen OS. Spravuje komunikaci s CPU, pamětí a I/O zařízeními. Spravuje Systém souborů (File System), plánuje procesy a práva k zdrojům. Ovladače Anglicky také drivers. Jedná se o specifický software který má za úlohu umožnit komunikaci se zařízeními. Hlavní úlohou ovladačů je vložení abstrakce mezi hardwarem a OS. OS volá funkce v ovladačích a ovladač se sám rozhodne jaké informace poslat do zařízení. Uživatelské rozhraní Anglicky také jako User Interface, UI. Často také nazýváno jako shell. Jedná se obvykle o příkazovou řádku. Bývá součástí téměř všech OS. Slouží jako základní vstup a výstup pro všechny operace. Základní zařízení které se používají pro vstup a výstup jsou display a klávesnice. Existuje také grafické rozhraní. Anglicky GUI, Graphical User Interface. Jeho úlohou je zpřístupnit ovládání OS pro začátečníky a zpřehlednit jeho ovládání.

6 Komunikace v OS S uživatelem Hardware Diskové partice Partice je označení části datového media. Pro zápis dat na médium a opětovné načtení dat je zpravidla nutné aby požadované místo na médiu bylo obsáhnuto v partici. Partice je možné vytvářet, mazat a jinak spravovat. Výhody 1. Oddělení operačního systému od jiných dat. Data jako například logovací soubory nebo jiné. 2. Samostatní disk pro swap bez nadbytečné fragmentace souborů. 3. Možnosti mít více operačních souborů a každý na samostatném disku. ( Operační systémy se nebudou vzájemně interferovat. ) 4. Při nutnosti přístupu k velkému množství malých souboru je vhodné vytvořit si virtuální partici s omezenou velikostí a tyto soubory mít uložené zde. Redukuje se tím přístupová doba k souborům protože hlava disku se nemusí přesouvat daleko při načtení dalšího souboru. Nevýhody 1. Redukuje se množství volného místa na uložení dat. Je to způsobeno tím, že je nutné ukládat tabulky pro správu každé partice. V současné době a velikostech disků je ale objem dat které zabírají tyto nutné data pro správu poměrně malé množství v porovnání s volnou kapacitou.

7 Typy 2. Pokud jsou data čtena/zapisována z dvou particí která jsou na stejném fyzickém disku zvyšuje se přístupová doba disku. U tohoto případu je téměř nevyhnutné aby byl zápis/čtení je pomalejší. 3. Zvyšuje se fragmentace souboru na každé partici. Je vetší pravděpodobnost, že bude méně větších souvislých volných částí pro uložení souboru a soubor bude nutné uložit na více částí. Tímto se zvyšuje fragmentace a tím se zvyšuje celkový čas na vystavení souboru. Vystavení souboru chápejme jako jeho načtení jako celku od začátku po konec. 4. Nemožnost uložení velkého souboru na který máme sice dostatek volného místa celkově ale ne na particích samostatně. Příklad: Mějme Blu-Ray médium které má kapacitu 25 GB a je plně zapsáno souborem video.avi. Máme 40 GB disk ale je rozdělen na dvě partice po 20 GB. I přesto, že na každé máme volno 18GB a celkově máme 36GB volného místa, nejsme schopni uložit soubor jako celek. Master Boot Record (MBR) Nejpoužívanější tabulka pro definování particí. Používá ji téměř každý počítačový systém (Například MS-DOS, Microsoft Windows, Linux). Tato tabulka je uložena na disku a slouží jako definice particí. Tuto tabulku je možné spravovat například nástrojem fdisk který je součástí OS DOS. Harddisk u PC může být rozdělen až na 4 primární partice nebo 3 primární + 1 rozšířená partice Primární partice Primární partice obsahuje jeden souborový systém. U DOS a Microsoft Windows je požadavek aby byl systém instalován na primární partici a aby byla tato partice jako první na disku. U novějších systému jako je Microsoft Windows XP nebo 7 je možnost mít uložený systém na jiné partici ale je pořád nutné aby zaváděcí soubory byli na primární partici. Rozšířená partice Harddisk může obsahovat jenom jednu rozšířenou partici, která se ale může dělit na více logických particí. Logická partice Každá logická partice může mít svůj vlastní identifikátor. Např. F G atd. Schémata DOS, Windows, OS/2 Nejpoužívanější schéma rozložení disků u těchto operačních systémech je vytvoření jedné partice na které jsou uloženy všechna data společně s operačním systémem. Existuje jenom jedna primární partice která bývá označována jako C. Toto schéma je vhodné rozšířit o vytvoření jedné další partice na které je možnost ukládat důležité data a v případe pádu systému či poškození operačního systému obnovit partici s operačním systémem ze zálohy. Často používané souborové systémy jsou: FAT16, FAT32, NTFS Unix, Linux, Mac OS X Běžná praxe u Unix, Mac OS X nebo Linux je existence vícero particí přičemž každá má svůj specifický účel a k tomu vhodně zvolený systém souborů. Časté rozvržení je mít samostatnou

8 partice pro swap soubory a samostatnou partici na data společně se systémem. Možnost dalšího dělení je ještě nemít data a systém na stejné partici ale na dvou samostatných. Často používané souborové systémy jsou: ext2,ext3,ext4 Souborové systémy Běžně používané souborové systémy jsou například Obnovení particií File Allocation Table (FAT16, FAT32) New Technology File System (NTFS) second extended filesystem (ext2) fourth extended filesystem (ext4) ISO 9660 (používáno na CD nosičích) Universal Disk Format (UDF) (používáno na CD nosičích) Journaling Flash system version 2 (JFFS2) (používáno na flash pamětích) Pokud je partice smazána tak se data nevymažou. Pouze je odstraněna z tabulky particí. Typicky z MBR. Pomocí speciálních nástrojů jako je TestDisk nebo gpart je možné tato data obnovit. Správa paměti a procesů Soubory Soubor je logická reprezentace dat programů či záznamů. OS je zodpovědný za: 1. Vytváření a rušení souborů 2. Vytváření a rušení adresářů 3. Podporu primitivních operací pro manipulaci se soubory a adresáři. 4. Zobrazení souborů do sekundární paměti 5. Archivaci souborů Správce souborů Operační systém má správce souborů. Tento program vykonává následující operace: 1. Sleduje umístění, užití a stav souboru 2. rozhoduje o přidělení souboru 3. Realizuje požadavky na ochranu informací v souboru 4. Realizuje požadavky na přístup k souboru 5. Přiděluje a uvolňuje prostředek respektive soubor

9 Typy souborů Adresářový soubor Obsahuje kromě jiného i mapu přiřazených objektů s jejich fyzickými adresami. Datový soubor Koncový soubor hierarchie objektů. Obsahuje data. Atributy souboru Každý soubor má svoje atributy. Mezi tyto atributy patří ku příkladu: 1. Název 2. Identifikátor 3. Typ 4. Umístění 5. Velikost 6. Práva Pro OS Linux neexistuje typ souborů. OS Linux chápe soubory jenom jako posloupnosti bitů. Taktéž I/O zařízení jsou chápána jako soubory. Přístupy k souborům Operační systém může přistupovat k souborům vícero způsoby. Tyto způsoby jsou: 1. Sekvenčně Adresář odkazuje na první blok souboru v paměti. Každý blok odkazuje na následující. Sekvence je ukončena odkazem na NULL. Je vhodné použít na: Sekvenční vyhledávání. Systém má malou režii. Při poškození jednoho bloku souboru je zbytek souboru nedostupný. 2. Indexy Adresář odkazuje na strukturu ve které jsou uloženy indexy. Každý blok souboru má přiřazen jeden index ve struktuře. Tento systém mé vyšší režii ale přístup k informacím je mnohem rychlejší než u sekvenčního přístupu. 3. Indexy spolu se sřetězením Jako indexy samostatně akorát existuje méně indexů než bloků. Každý index odkazuje na blok který odkazuje na další blok souboru. Takto je docíleno minimalizace struktury s indexy a přístupový čas pro vyhledáváni je pořád rychlejší než u sekvenčního přístupu. Procesy Proces je spuštěný program. K tomu aby mohl být spuštěn je nutné aby měl k dispozici prostředky. Procesor, paměť a další zařízení. Program je zapsaný algoritmus v programovacím jazyce. Program je neměnný a statický. Spouštíme procesy a ne programy. Algoritmus je posloupnost příkazů. Správce procesů je odpovědný za: 1. Vytváření a rušení procesů 2. Pozastavení a opětovné spuštění procesů 3. Synchronizaci procesů 4. Komunikaci mezi procesy

10 Stavy procesů 2-stavový model 3-stavový model 5-stavový model Plánování procesů Krátkodobé. Short-term, CPU-scheudling Výběr kterému dalšímu připravenému procesu bude přidělen procesor. Střednědobé. Mid-term - Plánuje odsunutí procesu na disk nebo opětovné načtení do paměti. Dlouhodobé, Long-term, Job scheuduling Plánovaní posloupnosti zapnutí procesů a plánování optimálního zatížení systému. Plánovací algoritmy dodržují zpravidla následující podmínky pro výběr procesů ( v různém pořadí ) 1. Spravedlnost každý proces dostane stejné množství času 2. Efektivita Udržování maximálního vytížení systému. 3. Čas odezvy Minimalizace pro interaktivní uživatele.

11 4. Doba obrátky Minimalizace spravování každé dávkové úlohy 5. Průchodnost Maximální množství úloh za jednotku času. Plánovací algoritmy FCFS First Come First Served. Procesy se ukládají do fronty FIFO a postupně jsou z ní odebírány. SJF Shortest Job First. Nejkratší proces je vzít vždy jako první. HSFS Highest Static Priorty First Served. Bere se proces s nejvyšší prioritou. RR Round Robin. Cyklicky se dává čas každému procesu. Procesy se přerušují a zase obnovují. Spolupráce mezi procesy Procesy mezi sebou mohou komunikovat dvěma způsoby. 1. Pomocí předávání správ. 2. Pomoci sdílené paměti. Souborové systémy Souborový systém je metoda uchování a přístupu k datům v počítači. Anglicky File System. Umožňuje snadný a rychlý přístup k datům. Data jsou ukládána na úložištích dat. Tyto úložiště mohou být fyzická tj. HDD, FD, CD, DVD nebo virtuální ku příkladu NFS nebo SAN. Souborový systém je zodpovědný za: 1. Dlouhodobé uložení dat 2. Manipulace s daty 3. Transformaci uživatelského pohledu na organizaci souborů na fyzickou formu a naopak 4. Umísťování souborů do paměti a jejich mazání z paměti 5. Ochranu před HW poruchami a chybami Souborový systém ukládá následovné informace o souboru: 1. Typ a obsah 2. Jméno a identifikátor souboru 3. Vnitřní strukturu souboru a jeho fragmentaci 4. Strukturu adresářových souborů 5. Přístupové metody k souboru 6. Přístupové práva k souboru. Typy Souborových systémů FAT File Allocation Table Tabulka obsahující informace o obsazení disku v souborovém systému. Tato tabulka je sama o sobě souborový systém. Je podporována v MS-DOS, FreeDOS, OS/2, Linux a je standardně na disketách a USB Flash discích. FAT trpí vícero neduhy jako je například:

12 NTFS Fragmentace Ztrátou volného místa kvůli špatně označeným volným clusterům jako používané. Překřížení souborů. Označení jednoho clusteru pro více souborů Ukazovatele mimo prostoru File Systému, tj. Poškození FAT Tento souborový systém je nástupce FAT32. Je zamýšlen jako velká databáze které jeden záznam odpovídá jednomu souboru. Přichází však s velkým množstvím vylepšení jako je například: Podpora dlouhých názvů souborů. Žurnálování. Slouží jako ochrana proti havárii. Před zápisem na disk se zapíše operace do žurnálu a po zápisu se zase odstraní. Pokud systém havaruje v době zápisu je možné z žurnálu opravit chybu. Podpora přidělování práv k souborům Šifrování na úrovni FS Pevné a symbolické linky. Podpora odkazů na soubory. Tímto odkazováním je možné aby jeden soubor na disku byl znám pro uživatele jako dva různé soubory. Diskové kvóty pro uživatele Pořád však trpí neduhem fragmentace. U tohoto systému je dokonce poměrně velká. ISO 9660 Je používán jenom na CD. Jeho majoritní nevýhodou je, že ho není možné měnit. EXT EXT FS je open source a používá se hlavně u linuxových systémů. Podporuje práva k souborům, různé typu souborů, pevné a symbolické linky. Příkazy DOS Typy Příkazy operačního systému DOS můžeme dělit podle toho kde jsou dané příkazy uložené. Platí, že interní příkazy se nachází v souboru command.com. Jakmile je vykonaný příkaz uložen v jiném souboru než v command.com jedná se o příkaz externí. Interní CD nebo CHDIR Zobrazuje právě otevřený adresář nebo ho změnit. COPY Umožňuje kopírování souborů. DEL nebo ERASE Umožňuje smazání souborů. DIR Zobrazí seznam souborů a podadresářů vybraného adresáře. ECHO Zobrazí správu nebo momentální nastavení echa. MKDIR nebo MD Vytvoří adresář.

13 PAUSE Pokud nebude stlačena klávesa nebude se dále pokračovat v postupu činnosti. RENAME Umožňuje přejmenovat soubory. RMDIR nebo RD Umožňuje smazat adresáře. TYPE Vypíše obsah textového souboru. Externí ATTRIB Umožňuje zjistit a měnit atributy souborům CHKDSK Zobrazí informace o diskové jednotce CHOICE Čekání na volbu. Pro správné nastavení události která se má vykonat pro každou volbu je nutné po příkazu CHOICE mít uvedeny přepínače IF ERRORLEVEL v sestupném pořadí. DEFRAG Reorganizuje soubory na disku pro zlepšení jejich kompaktnosti. EDIT Spustí editor textu pro ASCII soubory. FDISK Umožňuje konfigurovat partice. FORMAT Umožňuje formátování partice. HELP Zobrazí nápovědu. MORE Umožňuje postupné vypsaní obrazovky. Použití : DIR MORE XCOPY Umožňuje zkopírovat celou adresářovou strukturu. Ukázka použití Příkaz v systému DOS je zkratka pro vykonání série instrukcí. Příkaz ale může mít parametry které mohou být i povinné. Ukázka č.1: MKDIR C:\test MKDIR je interní příkaz který vytváří adresář a test je parametr tohoto příkazu. Výsledek zadání MKDIR test do příkazové řádky má za následek vytvoření adresáře s názvem test na partici s označením C. Ukázka č.2: Mějme dávkový soubor ve kterém se nachází následná posloupnost OFF CHOICE /c12 Vase volba:

14 IF ERRORLEVEL 2 GOTO two IF ERRORLEVEL 1 GOTO one :two ECHO dva GOTO exit :one ECHO jedna GOTO exit :exit ECHO OFF vypne vypisování zápisu příkazů na obrazovku. CHOICE /c12 Vase volba je příkaz který má dva parametry. První parametr je přepínač /c12 který uvádí že jsou zde dvě volby a to konkrétně 1 a 2. Vase volba je další parametr který nastavuje hlášku která bude vypsána na řádku kde se požaduje volba. IF ERRORLEVEL 2 je příkaz který definuje co se má udělat pokud uživatel zvolí možnost 2. V jeho parametru je napsáno GOTO two což znamená že se má vykonat příkaz GOTO s parametrem two. GOTO two příkaz uskuteční skok na pozici two. Zápis IF ERRORLEVEL 2 GOTO two definuje že pokud je zvolena možnost 2 tak se skočí na pozici two. :two definuje pozici v souboru na kterou se dá skákat za pomoci příkazu GOTO. ECHO dva vypíše na obrazovku svůj parametr. Na obrazovku se vypíše dva. Jak to funguje? Pokud zvolím možnost 1 při výběru možností vykoná se následující: 1. IF ERRORLEVEL 2 se nevykoná protože jsem nezvolil IF ERRORLEVEL 1 se vykoná a vykoná se jeho parametr. 3. GOTO one skočí na pozici one. 4. Vykoná se příkaz ECHO jedna a na obrazovku se vypíše jedna. 5. Vykoná se další příkaz v pořadí což je GOTO exit. 6. Skočí se na exit. 7. Vykoná se příkaz ECHO konec a na obrazovku se vypíše konec. Pokud zvolím možnost 2 při výběru možností vykoná se následující: 1. IF ERRORLEVEL 2 se vykoná a vykoná se jeho parametr. 2. GOTO two skočí na pozici two. 3. Vykoná se příkaz ECHO dva a na obrazovku se vypíše dva.

15 4. Vykoná se další příkaz v pořadí což je GOTO exit. 5. Skočí se na exit. 6. Vykoná se příkaz ECHO konec a na obrazovku se vypíše konec.

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.04 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 04 Zásady běžné instalace OS Linux DUM naučí připravit počítač k instalaci OSL a provede žáka kroky instalace systému

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

Karel Johanovský Petr Jelínek. Aneb, co všechno je potřeba

Karel Johanovský Petr Jelínek. Aneb, co všechno je potřeba Karel Johanovský Petr Jelínek SPŠ JIA Rozdělení disku a souborové systémy Aneb, co všechno je potřeba než nainstalujete OS 1 Úvodem Před instalací OS bychom si měli důkladně promyslet rozdělení pevného

Více

2.Části operačního systému

2.Části operačního systému 2.Části operačního systému Operační systém je softwarový program který poskytuje rozhraní mezi uživatelem a počítačem a řídí tisíce aplikace. Většina počítačových systémů je prodávána s nějakým nainstalovaným

Více

Tomáš Borland Valenta

Tomáš Borland Valenta Architektura GNU/Linuxu Tomáš Borland Valenta Přehled stavebních prvků operačního systému GNU/Linux aneb od základů až po okna... Základní rozdělení Hardware Software Hardware Základní deska CPU Paměť

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku Systém souborů Moderní OS používají téměř výhradně hiearchický systém souborů (adresáře, podadresáře,...). Soubor je základní organizační jednotka pro uchovávání dat na discích či jiných médiích. Souborový

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

Linux připojování zařízení. 6 praktická část

Linux připojování zařízení. 6 praktická část Linux připojování zařízení 6 praktická část I/O zařízení Všechny periférie Čistě vstupní klávesnice, myš, tablet, CD-ROM, scanner, Čistě výstupní monitor, tiskárna, Vstupně-výstupní hard disk, disketa,

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící:

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící: IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 2012 Cvičící: Šimek Václav, Mičulka Lukáš, Šimková Marcela, Tříska Vít Obsah cvičení Fyzická struktura pevného disku Geometrie, rozhraní, základní

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

Logická organizace paměti Josef Horálek

Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti = Paměť využívají = uživatelské aplikace = operační systém = bios HW zařízení = uloženy adresy I/O zařízení atd. = Logická organizace paměti

Více

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Bootkity v teorii a praxi Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Definice Pod pojmem bootkit budeme rozumět software, který začíná být aktivní během procesu startu počítače ještě

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém Operační systém Výpočetní systém a jeho struktura Pojem operační systém Vysvětlení úlohy OS na jeho historickém vývoji Činnost počítače po zapnutí Srovnání operačních systémů Pojmy a vlastnosti operačních

Více

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy = Prostředky pro práci se souborovými systémy patří mezi nejsilnější stránky linuxového jádra. = Využívají unixový přístup k souborové hierarchii

Více

Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Windows XP embedded

Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Windows XP embedded Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Úvod Softwarová výbava řídícího systému MEFI zahrnuje operační systém (), vlastní software pro řízení (WinCNC a PLC) a další (drivery některých zařízení,

Více

Operační systém a správa souborů

Operační systém a správa souborů Kapitola šestá Operační systém a správa souborů Učební text Mgr. Radek Hoszowski Operační systém a správa souborů Operační systém Co je operační systém, z čeho se skládá a jak funguje? V šesté kapitole

Více

Úvod do OpenWRT. Ondřej Caletka. 1. března 2014. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko.

Úvod do OpenWRT. Ondřej Caletka. 1. března 2014. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Úvod do OpenWRT Ondřej Caletka 1 března 2014 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Úvod do OpenWRT 1 března 2014 1 / 14 Co je OpenWRT Distribuce

Více

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Historie vyvinut Microsoftem pro Windows NT postupný vývoj Základní struktura oddílu prostor v oddíle rozdělen na clustery nejmenší adresovatelné

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Operační systém. Komponenty operačního systému. Funkce operačního systému

Operační systém. Komponenty operačního systému. Funkce operačního systému Operační systém Operační systém je rozhraní mezi uživatelem a počítačem a spravuje další aplikace. Většina počítačů se prodává s nainstalovaným operačním systémem. Rozvoj technologie procesorů přinesl

Více

Správa počítačové sítě Novell NetWare

Správa počítačové sítě Novell NetWare Souborový systém Správa počítačové sítě Novell NetWare Ing. Daniel Studený Souborový systém Systém souborů (filesystem) způsob, jak organizovat soubory na ukládacích zařízeních systémy souborů používané

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM)

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a konkretním programem, který uživatel používá. je základní programové vybavení počítače (tj. software),

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading)

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading) Správa paměti (SP) Operační systémy Přednáška 7: Správa paměti I Memory Management Unit (MMU) hardware umístěný na CPU čipu např. překládá logické adresy na fyzické adresy, Memory Manager software, který

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Operační systémy - historie

Operační systémy - historie Program Operační systém a jeho design, tabulka rozdělení disku (podrobněji), Instalace Windows a Linuxu krok po kroku, více OS na jednom počítači (multiboot), přeinstalace systému, migrace OS na jiný disk

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Tiskové služby v sítích Microsoft Základní pojmy o Tiskárna = fyzické zařízení o Logická tiskárna = softwarové rozhraní o Relace tiskárna logická tiskárna o Relace logická tiskárna několik fyzických tiskáren

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

Vytvoření bootovatelného média

Vytvoření bootovatelného média Vytvoření bootovatelného média Vytvoření bootovatelného média VY_32_INOVACE_05_01_01 Vytvořeno Červen 2013 Učební materiál slouží vyučujícímu k vysvětlení základních pojmů z oblasti OS GNU/Linux a seznamuje

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware)

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware) SOFTWARE = programové vybavení počítače Aplikace Operační systém Fyzické vybavení (hardware) + prostředky pro tvorbu programového vybavení (vývojová prostředí, programovací jazyky, překladače,...) nejznámější

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA Vážený zákazníku, máte k dispozici médium, s jehož pomocí můžete na svém systému zprovoznit funkce čipové karty ProID+. Pro správnou funkčnost

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Architektura systému. Tomáš Borland Valenta

Architektura systému. Tomáš Borland Valenta Architektura systému Tomáš Borland Valenta Spouštění počítače 1) Zapneme počítač 2) Proběhne POST (Power On Self Test) 3) BIOS spustí program v MBR (Master Boot Record) 4) Nastartuje zavaděč (LILO, Grub)

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Datum: 31. července 2012 2012 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. 1 O aplikaci Kerio Workspace Kerio Workspace je serverový softwarový produkt, který

Více

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ Daniel Smutek 1), Ludvík Tesař 2) 1) 3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha 2) Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_17 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

MetaCentrum - Virtualizace a její použití

MetaCentrum - Virtualizace a její použití MetaCentrum - Virtualizace a její použití Miroslav Ruda,... Cesnet Brno, 2009 M. Ruda (Cesnet) Virtualizace Brno, 2009 1 / 18 Obsah Motivace co je virtualizace kde ji lze využít Stávající využití na výpočetních

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Služba ve Windows. Služba (service) je program

Služba ve Windows. Služba (service) je program Služby Windows Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM MS DOS

OPERAČNÍ SYSTÉM MS DOS OPERAČNÍ SYSTÉM MS DOS (ZÁKLADY) 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Operační systém MS DOS OPERAÈNÍ SYSTÉM MS DOS...3 PRÁCE V OS MS DOS...4 ADRESÁØE V MS DOS...4 SOUBORY V MS DOS...4 VLASTNOSTI

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Jak funguje GNU/Linux

Jak funguje GNU/Linux Jak funguje GNU/Linux Úvod do operačního systému a filozofie Jiří Jánský SUT SH 12.10.1010 GNU/Linux I. Proč Linux používájí geekové Za více námahy více muziky Příklad s přepsáním titulků Svobody Open

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

MS DOS. Diskový operační systém (DOS)

MS DOS. Diskový operační systém (DOS) MS DOS Diskový operační systém (DOS) DOS je soubor programů koordinující veškerou činnost počítače. Nejznámějším byl MS-DOS (MicroSoft-DOS). Měl textové prostředí, byl jednouživatelský (pouze jeden uživatel

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.19 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 19_ Bezpečnost dat zálohování a obnova dat programem dd DUM seznámí žáky s možnostmi zálohování komprimačním programem

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému.

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému. 1. B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) Decentralizace a distribuovanost v architekturách počítačových sítí. Centralizovaná a distribuovaná správa prostředků, bezpečnostní politika

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického počítače...2 Výběr aplikace na virtualizaci počítače...2

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více