EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie"

Transkript

1 EVROPA Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie Hranice: přírodní : nejsevernější bod: nejzápadnější bod: nejjižnější bod: vyhledej podle atlasu a zapiš jejich zeměpisné souřadnice konvenční(smluvené): na východě sleduj průběh hranice na mapě Rozloha: 10,5 mil km2 Druhý nejmenší světadíl Podíl Evropy na rozloze, obyvatelstvu a hospodářské produkci světa v % Překresli diagram ze str. 10 Postavení Evropy ve světě: vždy výjimečné, ovlivňovala kulturně, ekonomicky a politicky dění na celém světě v roce 1910 přímo či nepřímo ovládala 85% souše (kolonie) po 2.sv.válce se koloniální panství rozpadlo a význam Evropy zeslábl

2 Historický vývoj evropské civilizace Ve vývoji Evropy převládaly mnohdy protichůdné směry: 1) snahy o integraci slučování ve velké státní útvary 2) snahy o rozdělování velkých celků na malé po 1.sv.v. rozpad velmocí, vznik nových států 1.pol. 20st. soutěžení velmocí Německa a Ruska o právo určovat charakter uspořádání kontinentu Po 2.sv.válce svět se rozdělil na Západ (pod vlivem USA) Východ (pod vlivem Sovětského svazu) 1.pol. 90let 20.st. dělící čára mezi Západem a Východem zmizela světadíl se tak opět vrátil k přirozenému historickému vývoji Rozpad SSSR Rozdělení Československa - pokojná cesta Rozpad Jugoslávie provázel válečný konflikt 44 samostatných států nechat místo Státní zřízení: republiky - unitární převládají - federace monarchie 12 závislá území většinou ostrovy (Špicberky, Azory) na pevnině Gibraltar (britský) Vypiš podle atlasu největší a nejmenší státy Evropy Vypiš státy Evropy s nejvyšším počtem obyv. a s nejnižším. Vyhledej podle tabulek které státy Evropy jsou republiky unitární, federace, monarchie. DÚ: Který je nejmladší stát Evropy a kdy vznikl. Který je nejmenší stát Evropy a jaké má státní zřízení. Co Evropany rozděluje a co spojuje Které přírodní podmínky považuješ za vhodné? Podívej se na obrázky v učebnici na str. 9.,14. a uveď typy krajin, které se v Evropě vyskytují. Ukaž na mapě oblasti jejich rozšíření.

3 Norské fjordy Irsko

4 Holandsko (Nizozemí) Jižní Evropa Španělsko

5 Středozemní moře Alpy Společné:- příznivé přírodní podmínky - NS částečně již vyčerpány - populace nízká porodnost, vysoká střední délka života, nízká kojenecká úmrtnost, vysoká životní úroveň

6 - shodné rysy hospodářství 60% obyv. ve službách, vyspělý prům., intenzivní zemědělství, vysoce funkční doprava - společné historické kulturní kořeny a tradice Rozdílné: - kulturní odlišnosti (jazyky, národnosti, náboženství) - ekonomická úroveň klesá od západu k východu Hlavní evropská rozvojová osa se nazývá MODRÝ BANÁN začíná ve střední Anglii, prochází Nizozemím a Belgií, dotýká se severní Francie, postupuje podél Rýna(včetně Porúří) do Švýcarska dále směřuje do severní Itálie (v Itálii pokračují dvě nové rozvojové osy lemující Středomoří. Jedno rameno směřuje do oblasti Říma a druhé přes Provence do severovýchodního Španělska) - tvoří jednu ze světově největších koncentrací obyvatelstva, finančních prostředků a průmyslu. Povrch: Přírodní podmínky v Evropě - leží na styku eurasijské a africké, severoamerické litosférické desky - poznamenal geologický vývoj : a) prvohory. kaledonské vrásnění Penniny, Skandinávské pohoří Grampiany hercynské vrásnění Krkonoše, Ardeny b) třetihory alpinské vrásnění Alpy, Pyreneje, Karpaty

7 - působení vnějších a vnitřních geologických sil - průměrná nadmořská výška 290m n.m. - členité pobřeží (1/3 rozlohy tvoří ostrovy a poloostrovy) Nížiny: severní polovina, ne každá vhodná pro zemědělství tvoří přes ½ rozlohy pevniny Východoevropská rovina Finská jezerní plošina Pobřeží Baltského a Severního moře Středopolská nížina Severoněmecká nížina Francouzská nížina Pádská nížina Velká nížina uherská Pohoří: K jednotlivým pohořím přiřaď nejvyšší vrcholy? Alpy: nejvyšší evropská hora + český název Pyreneje a Sierra Nevada - Španělsko Apeniny v Itálii Skandinávské pohoří Ural Karpaty Dinárské hory ČR Sopečná činnost: Etna Vesuv vulkány na Islandu Stromboli

8 Hekla

9 Prolákliny: místa ležící pod úrovní hladiny světového oceánu - Nizozemí, Kaspická nížina Extra domácí úkol: zeměpisné rekordy Evropy z hlediska povrchu:????? Podnebí Jaký je rozdíl mezi podnebím a počasím? Klimatické pásy: - polární - nejsevernější - mírný- většina - subtropický - Středomoří Zakresli podnebné pásy do mapky a vlep do sešitu. Podnebí - přímořské (Z proudění) - kontinentální (evropská část Ruska) Klima: - přímořské - mírné přechodné - mírné kontinentální - subtropické Přiřaď klima k odpovídajícímu klimadiagramu a zapiš města do sešitu. Zjisti jak probíhají srážky a teploty během roku. Severoatlantský proud(větev Golfského) otepluje pobřeží až o 6 C Zakresli ho do mapky Zapiš evropská nej týkající se podnebí. Teplota nejnižší: Nejvyšší: Srážky nejvyšší: nejnižší: Vodstvo - hustá říční síť a vodnaté toky - 80% úmoří Atlantského oceánu, 20% bezodtoká oblast Kaspického moře - velikost a rozložení závisí na reliéfu krajiny

10 Typy řek podle odtoku vody: západoevropský alpský středoevropský východoevropský Přiřaď řeku k danému typu řeky podle učebnice Funkce řek: hydroelektrárny doprava užitková a pitná vody umělé vodní nádrže Pyreneje rybníky - Vyznač významná jezera: Ladošské, Oněžské, Vänern /vener/, Vättern /vetern/, Bodamské, Ženevské, Gardské, Balaton, Neziderské - Nejdelší evropský tok: Volha 3531 km - Zakresli další významné řeky: Dunaj, Rýn, Labe, Odra

11 Saimaa největší finské jezero Rýn

12 Fauna a flóra: - Zeměpisná šířka, ovlivněna podnebím, nadmořskou výškou, činností lidí, reliéfem - tundra: mechy a lišejníky, zakrslé břízy, bezlesá a bažinatá sobi, polární lišky - tajga: Skandinávský poloostrov, S Rusko, los, medvěd, jehličnaté stromy - smíšené lesy: mírný pás, postupem ustupovaly zemědělské činnosti, zubr, ČR - step a lesostep: východ E, kontinentální podnebí, málo srážek hlodavci, traviny - polopouště: Kaspické moře - subtropy: Středozemní moře, vždyzelená vegetace, vavříny, myrty, oleandry národní parky: GRAND PARADISO v Piemontských Alpách (záchrana kozorožce alpského) Přírodní oblasti Evropy - 8 Skandinávie - Britské o. - Atlantská Francie - Hercynská střední Evropa - Alpsko-karpatská oblast - Středomoří - Východoevropská rovina - Ural - podle přírodních podmínek a vývoje - každá z nich charakteristická podobným povrchem, podnebím, vodstvem a společenstvy Přírodní oblast povrch podnebí vodstvo rostlinstvo

13 Skandinávie Britské ostrovy Atlantská Francie Hercynská střední Evropa Alpsko-karpatská oblast Středomoří Východoevropská rovina Ural Přírodní zdroje v Evropě = přírodní složky, které lidé mohou využívat k uspokojování svých potřeb a) obnovitelné voda, vzduch, lesy, zdroje živé přírody, voda b) neobnovitelné nerostné suroviny Kolem řek se rozvíjelo osídlení průmysl a zemědělství Vypiš podle atlasu významné řeky, podél nichž vznikala města Dunaj

14 Rýn ve městě Basilei Přírodní zdroje k výrobě energie: 1) voda vodní elektrárny (Lipno, Hradec Králové) - přečerpávací elektrárny (Dlouhé stráně, Dalešice) 2) uhlí - uhelné elektrárny (Chvaletice, Vítkovice,..) 3) uran jaderné elektrárny (Dukovany, Temelín) 4) vítr - větrné elektrárny 5) slunce solární elektrárny 6) biomasa odpadní, speciálně pěstovaná, hnůj, kejda, komunální odpady, lesní odpady, organické odpady z průmyslových výrob, 7) geotermální energie Centrální výtopna na dřevní štěpku Rakousko

15 Člověk působí na krajinu tím, že mění původní funkci území. Prospívá: nová výsadba, zakládání NP, CHKO,.. vypiš další Škodí: - lomová těžba uhlí, zplodiny ze spalování, Ochrana krajiny 1872 první národní park světa v USA 19. st. první společnosti na ochranu přírody ve Francii Dnes - v Evropě několik desítek NP - nejstarší ve Švýcarsku největší na Severním Uralu r tis. Km - největší tradice ochrany krajiny alpské a skandinávské země Najdi v atlase významné parky Evropy a vypiš je: DÚ: Který je nejstarší národní park u nás? Najdi na internetu. Připrav si referát o některém významném parku Evropy.

16 Princip udržitelného rozvoje lidské společnosti Obyvatelstvo a osídlení Bude Evropanů ubývat?

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Natura 2000. v kontinentální oblasti

Natura 2000. v kontinentální oblasti v kontinentální oblasti Evropská komise Generální ředitelství pro životní prostředí Autor: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brusel Šéfredaktorka: Susanne Wegefelt, Evropská komise, útvar pro přírodu a

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka 1 5,5 bodů Nejvyšší úhrn srážek na Zemi za 24 hodin činí 1 869,9

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Natura 2000 v panonské oblasti

Natura 2000 v panonské oblasti v panonské oblasti v panonské oblasti Evropská komise Generální ředitelství pro životní prostředí Autor: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brusel Vedoucí redaktorka: Susanne Wegefelt, Evropská komise,

Více

POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE. 4. Přednáška (verze na web)

POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE. 4. Přednáška (verze na web) POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE 4. Přednáška (verze na web) POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE Státní území Co to je? Státní území je prostor ve kterém stát uplatňuje svoji suverenitu (tedy trojrozměrný

Více

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Bc. Jana KOKEŠOVÁ KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ Diplomová práce Vedoucí

Více

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY Petr Skřehot 1 Obsah 1. Synoptické mapy... 3 2. Vzduchové hmoty poslové z dalekých krajů... 4 3. Fronty a čáry instability... 5 4. Cyklogeneze... 8 5. Regenerace cyklóny...

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech. Příloha č.5

Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech. Příloha č.5 Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech Příloha č.5 Obsah: 1. VÝVOJ A PROMĚNY KRAJINY V REGIONU... 2 1.1. PLEISTOCÉN (STARŠÍ KVARTÉR OBDOBÍ LEDOVÝCH DOB)... 2 1.2. HOLOCÉN (MLADŠÍ KVARTÉR POLEDOVÉ

Více

Zdá se, že změny již nejsou spjaty pouze

Zdá se, že změny již nejsou spjaty pouze e k o l o g i e h o s p o d á r n o s t Současná realita globální změny klimatu RNDr. Jan Pretel, CSc., vedoucí oddělení klimatické změny, Český hydrometeorologický ústav Zdá se, že změny již nejsou spjaty

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více