Jana Miháliková Do Evropy hrou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jana Miháliková Do Evropy hrou"

Transkript

1 Jana Miháliková Do Evropy hrou 1

2 2

3 3

4 4

5 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5

6 6

7 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen bez rozdílu všem mladými lidem ve věku 13 až 30 let. Cílem programu Mládež v akci je podpora a rozvoj neformálního vzdělávání. Česká národní agentura Mládež zajišťuje školení a podává obecné informace o možnostech školení zaměřených na přípravu a realizaci projektů Mládež v akci. Česká národní agentura Mládež: podává informace o programu, jeho pravidlech a praxi nabízí soubor národních a mezinárodních školení, seminářů a workshopů pro všechny, kteří se zajímají o projekty programu Mládež v akci nebo jsou do nich už zapojeni poskytuje rady, informace a pomoc účastníkům, koordinátorům projektů, skutečným nebo potenciálním partnerům a příjemcům finančních prostředků z programu po celou dobu plánování projektu a během jeho průběhu pomáhá vytvářet, rozvíjet a upevňovat nadnárodní partnerství mezi různými účastníky programu organizuje konference, setkání, semináře a jiné akce zaměřené na informování různých cílových skupin o programu, zlepšení jeho řízení a prezentaci či šíření výsledků a osvědčených postupů Česká národní agentura Mládež je jedním z oddělení Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; tento institut je odborným zařízením v oblasti státní podpory a ochrany mládeže (více na více informací o České národní agentuře Mládež a programu Mládež v akci je k dispozici na 7

8 OBSAH Několik slov na úvod 9 I. Co účastníci chtějí? 12 Co chceme získat 13 Washing line 13 II. Aktivity zaměřené na seznámení a lamače ledů 16 Můj štít 17 Provaz 17 Co nás spojuje 18 Jméno s pohybem 18 Jméno a obrázek 18 Deka 19 Hovořící kruh 19 Posouvající se ruce 20 Tváře z balonů 20 Házení míče 21 Duch setkání 21 Písmena ze jména 21 Hádej, kdo jsem 22 Běží ke stěně ten, kdo 22 Hádej, kdo přijde 22 Společný strom 22 Karty pocitů 24 Můj příběh 24 Galerie 24 Co se stalo po cestě 25 Pravda a lež 25 III. Energizery aneb životabudiče 28 Zip-Zap 29 Trojúhelníky 29 Tři kruhy 29 Pohni zadkem! 30 Kdo je tu šéf? 30 Šátková 30 Evoluce 31 Papír na hlavu! 31 West Side Story 32 Prázdný prostor 32 Elektřina 32 Deštný prales 33 Sezení bez židlí 33 Barvy, pohněte se 34 Těsto 34 Skupinové žonglování 35 Hypnóza dlaněmi 35 Na kuželky 35 Mexická vlna 36 Pantoflová 36 Fotbal v místnosti 36 Alberto Tomba 36 Roboti 37 Chyť rytmus 37 IV. Aktivity určené k upevnění týmového ducha 40 Most 41 Vejce 41 Otoč papír 42 Provázková 42 Můj monument 42 Věž 43 Zvukovod 43 Tvorba společného obrazu 44 Pavučina 44 Přechod přes močál 45 Noc v sněhové bouři 45 Můj strom 46 Hrnec zlata 46 Býčí oko 47 Ovce 47 V. Příprava na práci v mezinárodních týmech 50 Co si vezmeme s sebou na výměnu 53 Eurovlak 53 Příběh krokodýla 54 Vyhlášení 54 Parkoviště 55 Představte si teplé slunečné ráno! 56 Konsenzus 57 Rozdílný pohled 57 Občané druhé kategorie 58 Ostrov MONOMULTI 58 VI. Hodnocení aktivit 62 Tři slova 64 Co se vám 64 Pavučina 64 Terč 64 Žebřík 65 Duha aneb jaké bylo počasí 65 Dnešní pizza 65 Hola-hej 66 Vyber si tvář 66 Cesta výměny 66 Letadélka 66 Dáreček pro tebe 67 Ostrovy 67 Společný obrázek 67 Magický spot 68 VII. Na závěr 72 Co byste měli vědět o grantovém programu Evropské unie Mládež v akci 73 Přílohy 75 Seznam použité literatury a další zdroje 79 8

9 NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD Možnosti programu Mládež a Mládež v akci V letech mohli mladí čeští lidé, organizace nebo skupiny využívat na své mezinárodní aktivity finančních prostředků ze zdrojů programu Evropské unie Mládež. Následovníkem programu Mládež v letech je program Mládež a akci. Tento program nabízí podporu rozmanitých typů projektů: mezinárodních výměn mládeže, dobrovolné služby, projektů skupin mladých lidí, vzdělávacích a informačních projektů určených pracovníkům s mládeží aj. Podpora pro zájemce Orientovat se ve spleti nabídek, kritérií a pravidel programu Mládež v akci není jednoduché. To je jeden z důvodů, proč v každé zemi, která se na programu podílí, funguje národní agentura. Tato agentura nejen ošetřuje grantovou část, ale informuje též veřejnost o možnostech programu, poskytuje konzultační a poradenský servis a vzdělává širokou i specializovanou veřejnost v dovednostech potřebných k využití programu. V České republice je správou programu Mládež v akci pověřena Česká národní agentura Mládež, která je součástí Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Největší akce programu Nejvíc finančních prostředků je určeno na projekty výměn mládeže a na projekty dobrovolné služby. Obzvláště výměny mládeže jsou jevem, který v českých podmínkách neměl ani předchůdce, ani tradici. Samozřejmě že se vždy našla řada skupin, které vlastními silami či ve spolupráci se zahraničním partnerem organizovaly výlety do ciziny nebo tábory v zahraničí. Avšak připravit celý projekt tak, aby byl výsledkem práce samotných mladých lidí, odpovídal jejich potřebám a očekáváním a přitom upevňoval pocit sounáležitosti k celku a příslušnosti k Evropské unii, nebylo snadné. Tento typ výměn mládeže bylo třeba nejprve cíleně propagovat a teprve poté uvádět do praxe. Od roku 2000 počet projektů výměn mládeže i jejich kvalita postupně stoupá. Stále je však co zlepšovat. Vyplňme mezeru Při rozhovorech s předkladateli projektů si Česká národní agentura Mládež uvědomila potřebu širší nabídky metodických materiálů pro vedoucí skupin mládeže a nutnost rozšířit možnosti dalšího vzdělání v oblasti mezinárodní mobility mládeže. Publikace Do Evropy hrou umožňuje sáhnout po hotových aktivitách a metodách při přípravě výměn mládeže. Upozorňuje zároveň nejen vedoucí, ale i mládežníky na prvky, které nesmějí při plánování a realizaci dobré výměny mládeže chybět. Kolo už bylo objevené Nabízené aktivity jsme nevymysleli sami. V této oblasti už bylo všechno víceméně objevené. S aktivitami, které představujeme v publikaci, jsme se setkali při našich návštěvách projektů výměn mládeže, na školeních a seminářích v ostatních zemích programu nebo na setkáních s dobrovolníky Evropské 9

10 dobrovolné služby. Věříme, že ačkoli některé z nich už jistě znáte bude pro vás publikace inspirací k pravidelnému zařazování těchto i podobných aktivit do programu projektů Mládež v akci nebo jiných mezinárodních či národních aktivit. Co zde naleznete Publikace Do Evropy hrou obsahuje aktivity orientované na zjištění očekávání, seznamovací hry a tzv. lamače ledů, energizery, aktivity zaměřené na interkulturní učení a týmovou práci, a též návody na různé formy hodnocení. U každé aktivity je uveden doporučený počet účastníků, délka trvání, pomůcky a nutný materiál stejně jako popis realizace jednotlivých aktivit (). Pokud jsme se setkali s obměnou představované aktivity naleznete ji v části Variace. V popisu aktivity zprostředkováváme také rady a tipy pro vedoucí a organizátory her. Na začátku jednotlivých kapitol si můžete přečíst základní charakteristiku jednotlivých skupin aktivit a důvody, PROČ je zařazujeme do projektů mládeže. V závěru naleznete odkazy na použité zdroje a další publikace s podobnou tematikou (většinou v angličtině). Přejeme vám hodně krásných zážitků při realizaci projektů v programu Evropské unie Mládež v akci. Tým České národní agentury Mládež Národní institut dětí a mládeže MŠMT Praha

11 I. 11

12 I. Co účastníci chtějí? Úspěch každé aktivity je kromě jiného podmíněn také tím, zdali aktivita odpovídá na potřeby, požadavky či očekávání účastníků. Dřív než přistoupíme k vlastní aktivitě (výměně mládeže, školení, workshopu, setkání ad.), doporučujeme zjistit, co od ní účastníci očekávají. Některé aktivity se realizují anonymně, jiné ve skupinách, další veřejně. Mezi neznámými účastníky může být společná práce rovněž příležitostí seznámit se a prolomit ledy. Po zjištění, co účastníci od aktivity očekávají, představíme její cíle a poukážeme na to, která z očekávání jsou reálná, a která ne. Vyhneme se tím zbytečnému zklamání a případnému narušení aktivity výroky typu 12

13 Seznam aktivit: Co chceme získat Washing line Co chceme získat Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: maximálně 10 minut Materiál: nalepovací papíry nebo papíry a lepidlo, balicí papíry, pera, fixy Na židle účastníků nalepíme tři samolepicí papíry nebo na ně položíme tři papíry a lepidlo. Předem si připravíme balicí papíry se třemi otázkami: Co chceme získat (při setkání, výměně, na semináři)? Čím chceme přispět? Čemu se chceme vyhnout? Požádáme účastníky, ať odpovědi na otázky napíší na papíry a ty pak nalepí na stěnu. Jakmile dopíší, nahlas přečteme jejich odpovědi a objasníme, která z uvedených očekávání mohou být splněna a v jakém rozsahu. Washing line Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: cca 10 minut Materiál: z barevného papíru vystřihnuté makety oblečení a prádla (šaty, sukně, plavky, podprsenky, ponožky ), provázek, kancelářské sponky, fixy Účastníci aktivity si vyberou po jednom kuse oblečení. Na jednu stranu napíší svá pozitivní očekávání a na druhou své obavy (co NECHTĚJÍ, aby se v průběhu aktivity stalo). Vedoucí aktivity přečte očekávání a okomentuje. Všechny kusy oblečení vyvěsíme na natažený provázek a připevníme kancelářskými sponkami. Šňůru necháme určitou dobu natáhnutou, aby si účastníci mohli všechny výroky přečíst. Variace: Místo prádla mohou účastníci psát svá očekávání na cihly a nalepit je do předkresleného tvaru domu. 13

14 14

15 II. 15

16 II. Aktivity zaměřené na seznámení a lamače ledů Cílem projektů mezinárodních výměn v programu Mládež v akci je vytvořit z různých mezinárodních skupin mladých lidí jeden tým a zároveň takové prostředí, v němž mohou mladí lidé bez obav či strachu ze zahanbení hovořit o tématech, která je spojují, nebo si vyměňovat myšlenky a názory na běžné jevy z každodenního života. Proto jsou první chvíle strávené na projektu velmi důležité. Záměrně jsme rozdělili tuto část publikace do dvou částí: aktivity zaměřené na seznámení a tzv. lamače ledů. Ačkoli je rozdíl mezi nimi na první pohled minimální existuje. Aktivity realizované s cílem seznámit se se orientují nejprve na osvojení jmen a zapamatování si některých důležitých údajů o každém jednotlivci, zatímco lamače ledů se již týkají závažnějších témat a otázek. Je možné je použít kdykoliv v procesu projektu nejen na začátku, ale též v jeho průběhu či závěru. Ilustrují rozvoj týmové dynamiky a vývoje skupiny a vytvářejí podklady pro vzájemnou důvěru i pro zdravé osobní vztahy rychleji než jiné aktivity. Dávají rovněž jednotlivcům možnost získat vyšší sebedůvěru, podporují konstruktivní kritiku sebe sama i svých vrstevníků a rozvoj sociálních dovedností. Pokud jste vedoucí skupiny mládeže, můžete svým členům navrhnut, aby si ještě před začátkem aktivity začali dopisovat s jednotlivými členy zahraniční skupiny, se kterou se mají setkat. Vytvoří se přirozené páry, které o sobě již něco vědí. Ti ostatní se pak musejí spolu seznámit a vzájemně poznat až na výměně. Lamače ledů Je samozřejmé, že jakmile se při příležitosti mezinárodní výměny mládeže (nebo jiné mezinárodní akce) sejdou dvě neznámé skupiny, je atmosféra zpočátku napjatá. Úlohou vedoucích je překonat tyto bariéry, nastartovat mladé lidi k rozvíjení komunikace s partnerskou skupinou. Určitě jste si všimli, že na začátku se každá národní skupina drží pohromadě, její členové spolu sedí při jídle a ve společenské místnosti okupují vlastní prostor. Právě pro uvolnění atmosféry a společný start jsou uvedené aktivity nejvhodnější. Během nich se mohou účastníci o sobě dozvědět mnoho zajímavého. A dobře se přitom bavit to též není k zahození. 16

17 Seznam aktivit: Můj štít Provaz Co nás spojuje Jméno s pohybem Jméno a obrázek Deka Hovořící kruh Posouvající se ruce Tváře z balonů Házení míče Duch setkání Písmena ze jména Hádej, kdo jsem Běží ke stěně ten, kdo Hádej, kdo přijde Společný strom Karty pocitů Můj příběh Galerie Co se stalo po cestě Pravda a lež Můj štít Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: podle počtu hráčů až 60 minut Materiál: pracovní listy se štíty, barvy, fixy, lepicí páska fotocopy Účastníci ve smíšených dvojicích navzájem zjišťují údaje o svém partnerovi a vytvářejí jeho štít. Oblasti vhodné do jednotlivých políček štítu : jméno, zaměstnání, škola, očekávání, zájmy, hudba, oblíbená barva, oblíbený sport, herečka, herec, země snů, co vím o partnerově zemi, má první vzpomínka z dětství apod. Štíty jsou navzájem představené v plénu a nalepí se na stěnu. Provaz Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: 5 10 minut Materiál: provaz, lepicí páska Všichni účastníci se postaví na provaz přilepený na zemi, poté se oznámí jejich úloha změnit pořadí na provazu tak, aby jednotlivci stáli v abecedním pořadí podle svých křestních jmen. Na provaze musejí stát po celou dobu alespoň jednou nohou. Při výměně míst si účastníci sdělují navzájem svá jména a pomáhají si, aby nikdo z provazu nespadl. Na závěr všichni řeknou svá jména, aby se mohlo zkontrolovat správné postavení každého jednotlivce. Variace: Postavit se na provaz podle čísla bot, data narození, výšky apod. 17

18 Co nás spojuje Hráči: minimálně 5 Délka trvání: 5 minut Materiál: žádný Jak na to? Hru začíná jeden hráč stojící ve vzdálenosti pěti až šesti metrů od skupiny ostatních účastníků hry. Říká: Po mé pravé ruce hledám toho, kdo má rád čokoládu (anebo jiný výrok tohoto typu). Ze skupiny obyčejně vyrazí více jednotlivců, avšak jen jeden se dotkne vyzyvatelovy pravé ruky jako první a drží ji. Ostatní se vrátí zpátky do skupiny. Hráč opět hovoří: Po mé levé ruce hledám toho, kdo má rád setkání mládeže. Situace se opakuje. Ve hře pokračuje výrokem ten, kdo měl rád čokoládu, a po něm ten, kdo měl rád setkání mládeže. Hra se dostane do stadia, kdy se všichni hráči drží za ruce, kromě posledních dvou ti mají ruce ještě volné. Jejich úlohou je nalézt jednu věc, na kterou mají stejný názor, aby se kruh mohl uzavřít. Variace: Hráči stojí v kruhu a na koho sedí výrok udělá krok vpřed do středu kruhu. Všichni vidí, co je spojuje. Potom se zase vrátí do kruhu. Jméno s pohybem Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: 5 minut Materiál: žádný Hráči stojí v kruhu. Vedoucí hry sdělí své jméno a udělá přitom nějaký pohyb (například se poškrábe za uchem, tleskne, vyskočí). Hráč stojící vedle něho zopakuje jméno a pohyb vedoucího hry a přidá svoji část. Hra pokračuje dokola. Všichni musejí zopakovat jména a pohyby předcházejících hráčů. Jméno a obrázek Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: 5 minut Materiál: papír, tužky, lepicí pásky Každý hráč nakreslí na papír věc, kterou má nejraději, a výrazně napíše své jméno. Všichni stojí (případně sedí) v kruhu a jeden po druhém sdělí své jméno a vysvětlí důvod, proč nakreslil tu kterou věc. Obrázky se potom nalepí na stěnu. Tip pro vedoucího aktivity! Ještě před vyvěšením na stěnu můžeme zorganizovat bleskovou soutěž. Požádáme účastníky, ať své obrázky zakryjí, a zeptáme se ostatních, například: Jaký předmět měla Hanka? Kdo nakreslil pero? Kdo ze skupiny je horolezec? Vítěze můžeme odměnit sladkostí. 18

19 Deka Hráči: minimálně 5 Délka trvání: 10 minut Materiál: deka nebo dvě plachty, ubrusy neprůhledné Hráči se rozdělí do dvou skupin, přičemž každá se postaví na opačnou stranu stěny vytvořené pomocí deky tak, aby se její členové neviděli. Skupiny vyšlou po jednom hráči a ti se postaví těsně k dece. Když se deka spustí a hráči-reprezentanti se vzájemně spatří, řeknou jméno hráče stojícího na opačné straně deky. Rychlejší vyhrává a bere si poraženého do svého družstva. Nikdo nesmí napovídat. Hovořící kruh Hráči: párový počet Délka trvání: minut Materiál: žádný Hráči vytvoří dva kruhy vnější a vnitřní tak, aby hráč z vnitřního kruhu měl partnera v kruhu vnějším. Vedoucí aktivity určuje témata, o kterých má spolu dvojice hovořit. Na každé téma vyčleňuje třicet vteřin, během nichž se musejí dostat ke slovu OBA partneři. Po skončení časového limitu se hráči vnějšího kruhu posouvají k dalšímu partnerovi. V tomto momentu se zadává nové téma. Aktivita trvá až do chvíle, kdy si všichni účastníci povyprávěli. Tip pro vedoucího aktivity! Vybíráme záměrně jednoduchá témata, například mé oblíbené jídlo a jak ho uvařit nebo diskusi na provokující námět, jako je politika, superstar, programy v televizi apod. Bezprostředně po skončení aktivity zařadíme přestávku na kávu, aby se mohly neformálně dokončit některé zajímavé hovory. 19

20 Posouvající se ruce Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: 10 minut Materiál: větší archy papíru, pera nebo fixy Každý účastník aktivity obkreslí svoji ruku na papír a napíše své jméno. Hráči sedí v kruhu tak, aby se navzájem dobře viděli. Papíry se posouvají ve směru hodinových ručiček. Na pokyn vedoucího hry napíše každý účastník svůj názor nebo koho mu připomíná člověk, jehož ruku drží. Například: Jaké zahradní náčiní ti připomíná? Jaké povolání by se k němu hodilo? Jaké ovoce? Na závěr aktivity každý účastník přečte svoji ruku a ostatní se vyjadřují k tomu, co napsali. Tip pro vedoucího aktivity! Hra je vhodná jako forma hodnocení. Je důležité předem účastníky upozornit, že po ní bude následovat diskuse, a předejít tak nepříjemným situacím, kdyby někteří chtěli nevhodně žertovat na úkor ostatních členů skupiny. Tváře z balonů Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: podle počtu otázek maximálně 15 minut Materiál: balony, fixy, provázek, pevná podložka, archy s otázkami, lepidlo Úloha: vyplnit si navzájem archy s otázkami (nejrychlejší vyhrává) Nejprve si připravíme archy s otázkami a podlepíme je pevnou podložkou, abychom si ulehčili psaní. Upevníme je na provázky (cca 50 cm). Hráči stojí v místnosti. Rozdáme balony a požádáme hráče, aby je nafoukli a nakreslili na ně vlastní portrét a uvedli jméno. Balon obvážou provázkem, na jehož konci je připevněný arch s otázkami. Každý, kdo už má balon připravený, může začít klást otázky. Pokud chceme mít vyplněný vlastní arch, musíme oslovit někoho z přítomných, položit mu otázku z archu, zaznamenat odpověď a podepsat se. Podle počtu hráčů se dohodneme, zda účastníci mohou zodpovědět (a zapsat) jednu či více otázek. Kdo má vyplněný celý arch vyhrává a od organizátorů obdrží malou odměnu (bonbon, čokoládu apod.). Příklady otázek: Vyhrál jsi někdy v loterii? Co jsi sbíral v dětství? Kdybys musel být zvířetem, kterým by sis přál být a proč? Jaký je tvůj oblíbený nábytek a proč? Jakému typu dovolené dáváš přednost u moře, v horách, nebo ve městě? Už jsi někdy zpíval/la sám / sama na veřejnosti? Kolik času trávíš denně na internetu? Čeho se v životě bojíš? Co na sobě nemáš rád/a? 20

21 Házení míče Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: maximálně 5 minut Materiál: míč Úloha: zapamatovat si jména účastníků Hráči stojí v kruhu. Házejí si míč a sdělují jména podle pokynů vedoucího hry. Variace: každý hráč sdělí své jméno dřív, než hodí míč hráč řekne jméno toho, komu hází míč hráč vysloví jméno toho, komu hodí míč ten, kterému jej právě hází (například Jana hází Petrovi, ale řekne Tomáš, tzn., že Petr bude házet míč Tomášovi, ale ještě předtím řekne jméno dalšího hráče, kterému bude házet míč Tomáš) Duch setkání Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: maximálně 15 minut Materiál: předmět, který představuje ducha setkání (symbol, totem apod.) Úloha: zapamatovat si jména účastníků Hráči stojí v kruhu. První z nich začíná větou, která se stále opakuje: JMENUJI SE PETR A TOTO JE DUCH SETKÁNÍ. Podá věc dalšímu. Ten pokračuje: TOTO JE DUCH SETKÁNÍ A VÍM TO PROTO, ŽE MI TO ŘÍKAL PETR. JÁ SE JMENUJI TOMÁŠ. Každý další hráč vyhlásí, že TOTO je duch setkání, a ví to proto, že jej dostal od Tomáše, ten od Petra atd. Písmena ze jména Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: 10 minut Materiál: papíry, fixy Hráči dostanou papír a fixy. Jejich úlohou je vymyslet na jednotlivá písmena konkrétního jména charakteristické vlastnosti a znaky. Například: Jmenuji se Eva, E jako energická, V jako veselá a A jako atypická, nebo Po vzájemném představení se jednotlivé papíry nalepí na stěnu, aby si účastníci mohli i později připomenout některá jména a vlastnosti. 21

22 Hádej, kdo jsem Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: cca 10 minut Materiál: papíry, fixy Hráči jsou požádáni, ať na papír napíší tři až šest charakteristik své osoby. Mohou to být informace z osobního života, respektive něco, co se nedá na první pohled uhádnout. Nepíše se, zda jde o muže nebo o ženu, v mezinárodních týmech se vyhýbáme také určení národní příslušnosti. Papíry se shromáždí a vedoucí aktivity je přečte nahlas. Ostatní hádají, kdo je autorem jednotlivých výroků. Běží ke stěně ten, kdo Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: 5 minut Materiál: žádný Hráči se postaví do řady čelem ke stěně, která je vzdálená asi deset metrů. Vedoucí hry vyhlásí různé charakteristiky, například: Ke stěně běží ten, kdo v dětství sbíral známky. Ti, kterých se to týká, se rozběhnou ke stěně, dotknou se jí a vrátí se zpět. Poznámka: Hra je vhodná jako energizer. Hádej, kdo přijde Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: minut, podle počtu chybějících účastníků Materiál: velké balicí papíry, fixy Aktivitu zařazujeme tehdy, když se některý z účastníků zpozdil. Úlohou hráčů je nakreslit v menších skupinách obraz osoby, jejíž jméno a národní příslušnost známe, a dále napsat několik charakteristik, jež by daná osoba mohla mít. Jde samozřejmě o charakteristiky pozitivní nebo neutrální. Například: Pravidelně chodí posilovat. Poslouchá Madonu. Má psa. Až se všichni účastníci sejdou, požádáme nově příchozí, ať zhodnotí, která skupina se nejvíce přiblížila k podstatě své osoby. Společný strom Hráči: menší skupina, 5 6 Délka trvání: minut Materiál: poster s nakresleným stromem, dostatečně velkým pro společnou práci 5 6 lidí, lístečky ve tvaru listu, lepidlo Každý z účastníků aktivity dostane několik lístečků, náhodným způsobem si vybere partnera, s kterým hru začne. Jejich úlohou je najít některou společnou vlastnost, zálibu nebo názor a výsledek zapsat na 22

23 lístek, který přilepí na strom. Potom vyhledají jinou dvojici, které se představí, a vytvoří dvojice nové; úkol se opakuje: opět usilují nalézt společné vlastnosti, názory, zážitky apod. Každý by se měl snažit vytvořit dvojice se všemi účastníky aktivity. 23

24 Karty pocitů Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: minut Materiál: sada karet s označením pocitů šťastný, uražený, naštvaný, skeptický, optimistický apod. Hru je možné hrát ve dvojicích nebo v menších skupinách. V případě většího počtu účastníků vytvoříme menší skupiny a připravíme si několik sad karet. Hráči sedí okolo stolku, na němž jsou karty rozložené. Každý si jednu vybere a napíše, při jaké příležitosti se cítil tak, jak je na kartě napsané. Ostatní účastníci aktivity mohou komentovat, přidávat své zážitky apod. Variace: Místo označení pocitů se na kartičky napíšou nedokončené věty, které se účastníci snaží podle svého názoru a vlastních zkušeností dokončit. Například: Mám radost, jak Nemohu snést pohled na Jsem vždy šťastný/á, když Když udělám chybu, cítím Můj příběh Hráči: minimálně 5 Délka trvání: minut (podle počtu hráčů a vyspělosti skupiny) Materiál: bílé a barevné papíry, lepidlo, fixy Každý z hráčů si připraví popis konkrétního příběhu (respektive osoby), který jej/ji nějak potěšil nebo ovlivnil, a zároveň několik symbolů svého příběhu (3 4 obrázky; případně vyrobí nějaké předměty z papíru). Hráči si sednou do kruhu. Jeden z nich začne vyprávět příběh, ještě předtím však položí své symboly do středu kruhu. Během jeho vyprávění ostatní hledají společné rysy mezi příběhem, kterému naslouchají, a tím, co sami v minulosti zažili nebo co si myslí. Pokud najdou něco společného, vezmou si jeden ze symbolů. Symboly si mohou brát během vyprávění, ale i na jeho konci, neboť někteří posluchači k rozhodnutí, zda si symbol vezmou, nebo ne, potřebují vyslechnout celý příběh. Po jeho skončení sdělují ti hráči, kteří mají symbol v rukou, své komentáře, osobní příhody, další poznámky. Skupina se pak rozhodne, kdo bude pokračovat. Galerie Hráči: minimálně 6 Délka trvání: minut (podle počtu hráčů a vyspělosti skupiny) Materiál: balicí nebo flipchartové papíry, fixy, barvy, svíčky, krepový papír nebo stuha Vedoucí aktivity rozdělí účastníky do dvojic (nejlépe takových, které spolu ještě nepracovaly nebo se nesetkaly). Jejich úlohou je v průběhu minut hovořit s vylosovaným partnerem na různá témata z jeho života a dozvědět se o něm co nejvíce. Na závěr každý nakreslí partnerův portrét i to, o čem hovořili. Na tuto část aktivity je důležité poskytnout dost času. Po skončení zmíněné první části odevzdají hráči portréty vedoucímu aktivity. Ten je umístí na speciální místo (nádvoří, chodba, zahrada apod.), osvětlí 24

25 svíčkami a vytvoří atmosféru vernisáže (jemná hudba, přestřihnutí stuhy, nápoj apod.). Poté účastníci v galerii představují jednotlivé portréty a popisují člověka, s nímž vedli rozhovor. Co se stalo po cestě Hráči: minimálně 5 Délka trvání: 20 minut Materiál: velký papír a barvy Vedoucí aktivity požádá účastníky, ať ve stanoveném čase vyprávějí svému partnerovi, respektive menší skupině, o třech zajímavých věcech, které se staly a jež viděli během cesty na místo konání projektu. Mohou to být obrazy, lidé, příhody apod. Na závěr si skupina o zážitcích či příbězích promluví a společně vytvoří velký prostor, kam každý může nakreslit to, co jej zaujalo, nebo dotvářet obrázky svých partnerů podle vlastního pocitu z vyprávění. Obraz je společným majetkem a zdobí místnost, v níž se skupina setkává, až do skončení projektu (výměnné pobyty, školení apod.). Pravda a lež Hráči: nerozhoduje Délka trvání: 15 minut Materiál: papír a propiska pro každého účastníka Každý účastník aktivity o sobě napíše na papír čtyři výroky, přičemž tři musejí být pravdivé a jeden lživý. Papíry se jménem odevzdají vedoucímu aktivity. Ten čte výroky a přitom ukazuje, ke kterému rohu místnosti se ten který výrok vztahuje. Ostatní hráči se postaví do toho rohu, o kterém si myslí, že je s ním spojen nepravdivý výrok. Až všichni zaujmou svá místa, účastník, jehož výroky se čtou, prozradí, kdo se postavil správně, a kdo ne. Vysvětlí též zbylé tři výroky (příhody s nimi spojené, případně věk, místo apod.). 25

26 26

27 III. 27

28 III. Energizery aneb životabudiče Tyto aktivity zařazujeme vždy, když chceme pozdvihnout náladu ve skupině, probudit jedince po déle trvající jednotvárné aktivitě. Nebo chceme-li začít nové téma zábavnou aktivitou. Existuje mnoho energizerů, při kterých účastníci stojí nebo sedí v kruhu na zemi, zpívají písně, různým způsobem se pohybují nebo si vybírají partnery rozmanitými způsoby. Pozor! Určitě se setkáte s účastníky, kteří budou těmito aktivitami nadšeni (pokládají je za nevyhnutelné pro vytvoření dobré atmosféry ve skupině), nebo naopak s jejich odpůrci (budou se jim zdát hloupé a zbytečné). Naše zkušenost říká, že tyto aktivity jsou potřebné a vřele je doporučujeme. V každém z nás se skrývá kus dítěte 28

29 Seznam aktivit: Zip-Zap Trojúhelníky Tři kruhy Pohni zadkem! Kdo je tu šéf? Šátková Evoluce Papír na hlavu! West Side Story Prázdný prostor Elektřina Deštný prales Sezení bez židlí Barvy, pohněte se Těsto Skupinové žonglování Hypnóza dlaněmi Na kuželky Mexická vlna Pantoflová Fotbal v místnosti Alberto Tomba Roboti Chyť rytmus Zip-Zap Hráči: minimálně 6 Délka trvání: 5 minut Materiál: židle (o jednu méně než je hráčů) Hráči sedí v kruhu na židlích. Jeden z nich stojí uvnitř kruhu, poté chodí po jeho obvodě a ptá se jednotlivých hráčů Zip?, odpovědí je Zap. Na Zap se odpovídá Zip. Když hráč ve středu kruhu poví Zip- -Zap, všichni účastníci si musejí vyměnit místa, ale ne se svým sousedem zleva nebo zprava. Při výměně míst obsadí středový hráč první volnou židli. Jeden z dříve sedících tak zůstává bez židle a zůstává mu úloha středového Zip-Zap vyvolávače. Trojúhelníky Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: 5 minut Materiál: žádný Hráči stojí v kruhu. Každý má za úkol vybrat si (nenápadně) dva lidi, se kterými má na konci hry stát v místnosti jakoby ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku. Hráči se rozejdou po místnosti a vytvářejí bez jakékoliv komunikace trojúhelníky. Hra končí v okamžiku, kdy všichni splní svoji úlohu a jsou spokojeni. Některé můžeme zkontrolovat, zda stojí správným způsobem. Tip pro vedoucího aktivity! Nekontrolujte všechny účastníky, nebo zjistíte, že některé si nikdo nevybral a ten by se mohl cítit špatně. Tři kruhy Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: několik vteřin Materiál: žádný Hráči chodí po místnosti. Na pokyn vedoucího má každý za úkol vybrat si nenápadně jednoho člověka, kolem něhož oběhne tři kruhy. 29

30 Pohni zadkem! Hráči: minimálně 10 Délka trvání: 5 minut Materiál: židle pro každého hráče Hráči sedí v kruhu, židle se těsně dotýkají jedna druhé. Jeden z hráčů stojí ve středu kruhu. Jedna židle zůstane prázdná a středový hráč má za úkol si na ni sednout. V okamžiku, kdy se hráč rozeběhne k uvolněné židli, začnou se ostatní přesouvat ze židle na židli tak, aby středovému hráči zabránili sednout si. Hráči nemohou vstávat, mohou se jen přesouvat na nejbližší židli vlevo nebo vpravo. Jestliže chceme hru učinit zajímavější, necháme prázdné dvě nebo tři židle, aby kruh musel intenzivněji pracovat. Kdo je tu šéf? Hráči: minimálně 5 Délka trvání: 5 minut Materiál: magnetofon, kazeta s hudbou Hráči stojí v kruhu připraveni k tanci. Jeden z nich jde za dveře. Mezi účastníky se vybere šéf, tj. hráč, který volí způsob tance. Všichni mají za úkol nenápadně kopírovat šéfovy taneční figury. Ten je musí během tance několikrát změnit. Změny jsou však jen minimální (poklepávání nohou, kývání boky doleva nebo doprava) a zásadně se dělají za zády středového hráče, který je před začátkem tance přivolán z chodby. Jeho úlohou je uhodnout, kdo je tu šéf. Po splnění úlohy jde dosavadní šéf za dveře a hra pokračuje. Šátková Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: 5 minut Materiál: 2 šátky Hráči stojí v kruhu. Vždy dva stojící proti sobě mají na krku šátky. Na povel vedoucího hry si je začnou zavazovat a rozvazovat. Dříve než k tomu dojde, se určí, který šátek se bude zavazovat na jednoduchý uzel (bude rychlejší ) a který na uzel dvojitý (bude postupovat pomaleji ). Až si hráč zaváže a rozváže šátek podá jej na krk sousedovi. V určitém okamžiku se oba šátky ocitnou na krku jednoho hráče a ten vypadává ze hry. 30

31 Evoluce (hra je inspirována evoluční teorií, která zastává názor, že člověk se vyvíjel postupně z opice, nebo z vejce?) Hráči: větší počet Délka trvání: 5 minut Materiál: žádný Hráči stojí v místnosti. Na povel vedoucího hry se všichni skrčí, kdákají a stříhají si ve dvojicích (papír, nůžky, kámen). Kdo vyhraje, dostane se na vyšší vývojový stupeň a stává se psem. Začne štěkat a podle zvuku si nachází nového partnera na stříhání. Další vývojové stupně jsou: prase, opice a člověk. Kdo prohraje při stříhání zůstává na tom stupni, na němž byl, nebo podle dohody na začátku hry klesá o jeden vývojový stupeň. Z opice na prase, z prasete na psa, ze psa na slepici. Tento způsob si můžeme dovolit jen tehdy, máme-li dost času nebo hráčů. Hra se skončí tehdy, když se jeden z hráčů stane člověkem. Pozor níž než na úroveň slepice nelze klesnout. Papír na hlavu! Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: 5 minut Materiál: archy papíru, magnetofon a svižná hudba Hráči se rozejdou po místnosti, dají si papír na hlavu a snaží se tancovat v rytmu hudby. Jakmile někomu papír spadne, musí požádat spoluhráče, aby mu jej opatrně zdvihl a dal mu ho do ruky. Sám si papír položí opět na hlavu a tancuje dál, případně pomáhá svým spoluhráčům při zdvihání papíru. 31

32 West Side Story (hra je inspirována scénou z filmu, v němž dvě znepřátelené skupiny spolu soupeří v tancování) Hráči: větší počet, alespoň 10 Délka trvání: 5 minut Materiál: žádný Hráči se rozdělí do dvou skupin, které se postaví proti sobě. Před každou skupinou stojí jeden vyslaný hráč, který předvádí různé pohyby (není nevyhnutelné, aby byly taneční, ale čím víc se při nich vyskakuje, výská, vykopává nohama a hází sebou o zem tím lépe). Jeho skupina jej napodobuje. Druhá skupina má též svého předváděče, po kterém opakuje jeho pohyby a figury. Jakmile je vedoucí aktivity přesvědčen o tom, že účastníci již jsou dostatečně rozehřátí aktivitu ukončí. Prázdný prostor Hráči: minimálně 4 + vedoucí hry Délka trvání: 5 minut Materiál: žádný Úlohou účastníků je chodit po místnosti tak, aby nevznikaly prázdné prostory, tj. místa, kde se nenachází nikdo ze skupiny. Aktivita se realizuje nejprve pomalu, aby si účastníci zvykli na určitý rytmus a naučili se sledovat prostor a reagovat na prázdná místa rychlým přesunem. Brzy se hra zrychluje (rychlost řídí vedoucí aktivity) a přesuny ústí v běh. Aktivita přispívá k upevnění týmového ducha. Elektřina Hráči: čím víc, tím lépe Délka trvání: 5 minut Materiál: židle, noviny Hráči sedí v kruhu a drží se za ruce. Jeden z nich představuje elektrárnu a vysílá elektrický proud, tzn., že tiskne ruku hráči sedícímu vlevo nebo vpravo. Ten pak posílá proud dál tak, že tiskne ruku vedle sedícímu hráči. Jeden z účastníků stojí ve středu kruhu, v ruce drží srolované noviny a snaží se pohledem zachytit, kde je právě elektrický proud. Jakmile uhodí novinami hráče, u něhož je právě elektrický proud vymění si oba místa a hra pokračuje. 32

33 Deštný prales Hráči: čím víc, tím lépe Délka trvání: 5 minut Materiál: žádný Hráči stojí v kruhu. Vedoucí hry řekne: Představte si, že se nacházíte v Brazílii, v jednom z posledních deštných pralesů. Pojďme si společně vytvořit alespoň zvukový obraz takového pralesa. Já začnu s vydáváním zvuku a vy se ke mně postupně přidávejte. Pohyby a zvuky: mnutí dlaní o sebe louskání prsty jednou rukou louskání oběma rukama (střídavě) udeření dlaněmi o stehna dupání nohou všechny pohyby a zvuky v opačném pořadí. Sezení bez židlí Hráči: minimálně 10 Délka trvání: 2 minuty Materiál: žádný Hráči stojí v kruhu těsně za sebou. Na povel vedoucího hry si každý sedne na kolena hráči za sebou. V principu musí každý sedět pohodlně. Na pokyn vedoucího všichni posedávající vykročí levou nohou, potom pravou a pokračují tak dlouho až se celý kruh v podřepu rozejde. 33

34 Barvy, pohněte se Hráči: minimálně 7 Délka trvání: 5 minut Materiál: židle Hráči sedí v kruhu, každému z nich je přidělena barva, kterou bude představovat. Vedoucí hry rozdá názvy barev v nahodilém pořadí. Jmenovaná barva si musí přesednout na vedlejší židli vpravo, a to i tehdy, když na vedlejší židli někdo sedí. V tom případě si sedne na klín toho hráče. Jakmile je hráč takto zablokovaný, musí počkat, až se jeho klín uvolní. Těsto Hráči: minimálně 10 Délka trvání: 3 minuty Materiál: žádný Úloha: najít poslepu klíčového hráče Hráči zavřou oči. Všichni si představují těsto, které hledá droždí. Jakmile se setkají dva hráči, vydají ze sebe zvuk podobný kynoucímu těstu něco jako puf, puf. Když narazí na hráče představujícího droždí, ten jim neodpoví. Znamená to, že našli klíčového hráče. Postaví se co nejblíže k němu a mlčí. Když se dvojice dotknou další hráči, skupinka mlčí a postupně se všichni přidávají. Hra se ukončí v okamžiku, když se ke skupince přidá poslední hráč. Poznámka: S hrou se můžete setkat i s názvy Na sardinky nebo Na vampýry. 34

35 Skupinové žonglování Hráči: minimálně 10 Délka trvání: 5 minut Materiál: tolik předmětů, kolik je hráčů (míče, lepicí pásky, klubka vlny, kuželky aj.) Úloha: házet předměty určeným hráčům bez spadnutí Hráči stojí v kruhu. V prvním kole si házejí míčem tak, aby postupně obešel všechny účastníky v kruhu. Každý si zapamatuje, od koho míč dostal a komu jej hodil. Pro lepší zapamatování můžeme první kolo zopakovat víckrát. Postupně přidáváme do hry další předměty. Nejlepší je, když je ve hře tolik předmětů jako hráčů. Hypnóza dlaněmi Hráči: minimálně 3 Délka trvání: 3 minuty Materiál: žádný Úloha: hypnotizovat, respektive být hypnotizovaný, ve směru, který naznačuje spoluhráčova dlaň Hráči vytvoří trojice. Jeden z ní je hypnotizér, ostatní dva jsou hypnotizováni. Ti upřeně hledí na hypnotizérovu dlaň, která se nachází ve vzdálenosti asi patnáct centimetrů od jejich očí. Tuto vzdálenost se hráči snaží po celou dobu hry udržet. Když dá hypnotizér ruku k zemi, hypnotizovaní též směřují k zemi. Pohybem kopírují hypnotizérův oblouk ruky ve vzduchu. Po určité době se skupina vystřídá tak, aby si každý mohl vyzkoušet obě role. Na kuželky Hráči: párový počet Délka trvání: 3 minuty Materiál: žádný Úloha: udržování rovnováhy ve skupině; zvyšování důvěry v týmu Účastníci hry stojí v kruhu a rozdělí se na hráče číslo jedna a dvě. Vedoucí hry vysvětlí, že na jeho pokyn se jedničky nachýlí dopředu a dvojky dozadu. Všichni hráči by se měli uvolnit a padnout celou silou naznačeným směrem. Když skupina dobře pracuje, rovnováha se udrží a nikdo nespadne. 35

36 Mexická vlna Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: 3 minuty Materiál: žádný Hráči stojí v kruhu. První předvede jednoduchý pohyb a ostatní ho po něm opakují ( mexická vlna ). Až vlna dojde k hráči, který pohyb předváděl následuje hráč po jeho pravé ruce se svou figurou, kterou předvede. Hráčům vysvětlíme, že jde o jednoduché pohyby víceméně pro uvolnění a rozehřátí těla. Pantoflová Hráči: víc než 6 (čím víc, tím lépe) Délka trvání: 10 minut Materiál: boty nebo přezůvky účastníků hry Účastníky hry požádáme, ať se zují. Všechny boty nebo přezůvky se složí na jednu hromadu do středu místnosti. Hráči utvoří kolem této hromady kruh. Na pokyn vedoucího hry jsou vyzváni, aby si co nejrychleji vlastní boty našli, obuli si je a dostavili se na předem určené místo (zadní stěna místnosti, židle apod.). Fotbal v místnosti Hráči: minimálně 6 Délka trvání: minut Materiál: židle, stoly, tenisový míček nebo míček na soft-tenis Hráči se sednou na židle, které jsou postavené ve dvou řadách proti sobě ve vzdálenosti tří metrů. Stoly obrátíme na bok, a vytvoříme tak postranní mantinely hřiště. Úlohou hráčů je dostat míček pod soupeřovu židli. Nemůže se hrát rukama a hráči musejí po celou dobu sedět. Když se někdo postaví nebo zahraje rukou, dostává jeho mužstvo trestný bod. Alberto Tomba Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: 5 minut Materiál: žádný Hráči stojí v kruhu a vedoucí hry jim vysvětlí, že každý z nich je v tuto chvíli mistrem světa v lyžování Albertem Tombou. Čeká nás závod v obřím slalomu. V prvním kole jsme měli nejlepší čas. Dokážeme dovést závod k vítězství? ANO. Nasadíme si brýle, připravíme se, pozor, start. Vedoucí hry naznačuje, kde čeká jaká překážka a hráči se podle toho adekvátně pohybují: překážka vlevo (naznačení pohybu lyží doleva) překážka vpravo (naznačení pohybu vpravo) jednoduchý buben (poskok) dvojitý buben 36

37 (dvojitý poskok) můstek (naznačení výskoku) plný sjezd (předklon, nohy držené u sebe) led (předklon, nohy od sebe a brzdíme ). Po příjezdu do cíle si můžeme uvolnit stažené svaly (nohy, ruce, krk) podle pokynů vedoucího hry. Roboti Hráči: dělitelný třemi Délka trvání: 15 minut Materiál: žádný Hráči vytvoří trojice, přičemž dva z nich jsou roboty a jeden manipulantem. Ti, kteří mají roli robotů, se postaví zády k sobě a na pokyn vedoucího hry se začnou pohybovat pomalým a trhavým způsobem směrem dopředu. Manipulant se jim snaží otočením a změnou pohybu zabránit, aby vrazili do zdi nebo do dalších robotů pohybujících se v místnosti. Jestliže se roboti od sebe neustále vzdalují, manipulant se velmi naběhá v obavě z jejich poškození. Na pokyn vedoucího hry se úlohy vymění, dokud si každý z trojice nevyzkouší úlohu robota i manipulanta. Chyť rytmus Hráči: minimálně 5 Délka trvání: 10 minut Materiál: kazeta s nahrávkami různých typů hudby v délce trvání vteřin s krátkými přestávkami mezi jednotlivými skladbami Hráči stojí nebo sedí na zemi v kruhu, úlohou každého je předvést nějaký tanec nebo pohyb podle typu hudby, kterou poslouchá. Všichni ostatní hráči napodobují pohyby tancujícího. Po skončení hudební ukázky a krátké přestávky (pět minut) zazní nová hudba a pokračuje hráč napravo. Je možné kombinovat různé typy hudby od country přes skladby určené dětem, muzikály, vážnou hudbu, popmusik, jazz, africkou hudbu až po evergreeny, dechovou a lidovou hudbu. Jestliže chceme skupinu probudit, snažíme se na závěr zařadit energické, líbivé skladby. 37

38 38

39 IV. 39

40 IV. Aktivity určené k upevnění týmového ducha Při přípravě a realizaci mezinárodní výměny, ale i jakékoliv jiné aktivity mladých lidí, je spolupráce a soudržnost celého týmu klíčovou podmínkou. Nepochybně je to cílem celé profesionální nebo dobrovolné práce s dětmi a mládeží: naučit se žít ve společnosti, umět vyjádřit svůj názor, naučit se podporovat jiné i neobávat se přijmout podporu, cítit se sebejistě, protože víme, že v případě potřeby je vždy k dispozici někdo, od koho se nám dostane pomoci. Aktivity, které naleznete v této části publikace, umožní pozorovateli zjistit, kdo je přirozený lídr skupiny, kdo umí požádat o pomoc, kdo je ochotný ji dát. Čeká nás poznání, že mladí lidé jsou zaměřeni více na dosažení výsledku než na empatický, citlivý přístup k sobě navzájem. Většina níže uvedených aktivit je vede k získání právě takového postoje. Mezinárodní výměny mládeže se soustřeďují na využití volného času, ale též na nepřetržité poznávání sama sebe, generačních vrstevníků z naší země i kamarádů a přátel z jiných národních skupin. K vytvoření otevřené atmosféry, důležité pro vzájemné poznání a výměnu informací mimo oblast běžné turistiky, mohou významně přispět aktivity určené k posílení týmového ducha. Je důležité vyhýbat se aktivitám, které jsou postaveny na soutěži mezi skupinami a na jejich porovnávání. Práce v národně smíšených družstvech je samozřejmostí. Aktivity uvedené v této části jsou různé náročnosti. Některé z nich (Noc ve sněžné bouři, Můj strom) se zaměřují více než na cokoli jiného na uvědomění si přítomnosti ostatních členů týmu, jejich význam pro úspěch dalších aktivit, na vzájemné sblížení a překonání ostychu z tělesné blízkosti nebo kontaktu. Ostatní jsou spíše výzvou a zkouškou pomáhají vyrovnat se s neobyčejnou situací a nalézt řešení. Většina aktivit zahrnuje diskuse a hledání společného řešení, přijímání kompromisů, vyrovnávání se s náhlou změnou situace apod. Po každé aktivitě zpravidla následuje diskuse a rozbor průběhu procesu. V závěru diskuse by měl každý účastník aktivity pochopit důvod, pro nějž byla daná aktivita zakomponována do programu (například jak reagujeme pod vlivem stresu, kdo je vůdce, jak si uvědomujeme vzájemnou přítomnost, vzájemnou podporu a zapojení všech členů týmu, jak hledáme kompromisy). Některé hry zahrnují jako podmínku zavázání očí hráčů, což může být některým účastníkům velmi nepříjemné, neboť jde o oslepnutí na delší čas někdy i na třicet až čtyřicet minut. 40

41 Seznam aktivit: Most Vejce Otoč papír Provázková Můj monument Věž Zvukovod Tvorba společného obrazu Pavučina Přechod přes močál Noc v sněhové bouři Můj strom Hrnec zlata Býčí oko Ovce Most Hráči: minimálně 6 Délka trvání: 30 minut Materiál: lepidlo, lepicí páska, papír, karton, kotouče z toaletního papíru, nůžky, tužky, obaly od jogurtů Úloha: dvě skupiny žijí na opačných březích řeky; každá dostane úkol vybudovat polovinu mostu z různých druhů materiálu, které budou mít k dispozici; obě strany mostu do sebe musejí precizně zapadat, aby most udržel i těžší předmět Skupinu rozdělíme na dvě podskupiny, přičemž každá z nich bude pracovat v jiné místnosti. Jeden zástupce z každé podskupiny může třikrát po dobu tří minut komunikovat se zástupcem druhé podskupiny na předem určeném místě. Po dvaceti minutách se obě skupiny setkají a složí své poloviny mostu. Pak hru vyhodnotíme. Hodnocení: Požádejte všechny hráče, ať zhodnotí průběh hry v souvislosti se způsobem komunikace například: jak ovlivnil omezený časový prostor pro vzájemnou komunikaci obou skupin jejich pracovní postup jak si vzájemně rozuměli v podskupině v čem vidí podobnost hry s přípravou mezinárodního setkání mládeže. Tip pro vedoucího! Prvé setkání je až po pěti minutách. Obě skupiny si v tomto čase připraví určitou strategii nebo nápad na prvním setkání zjistí, že jejich zvolená strategie bude s největší pravděpodobností zcela odlišná od strategie druhé skupiny. Vejce Hráči: minimálně 6 Délka trvání: maximálně 30 minut Materiál: dvě židle s opěradlem pro každou skupinu, provaz, syrová vejce, lepicí páska, nůžky, misky, množství starých novin (6 7), drobnosti (lžičky, kolíčky na prádlo ad.) Úloha: vejce visí olepené páskou na šňůře, která je natažena mezi dvěma židlemi; asi půl metru pod vejcem je umístěna miska; každé družstvo má vymyslet způsob, jak dostat vejce do misky, aniž by se rozbilo Skupinu rozdělíme na stejně velké podskupiny, podle jejich počtu připravíme pracovní místo pro každou z nich. Vždy dvě židle postavíme do vzdálenosti přibližně jednoho metru, vrchní část opěradel židlí spojíme šňůrou tak, aby byla takřka napnuta. Na kus provázku, který měří zhruba padesát centimetrů, připevníme za pomoci lepicí pásky vejce. Vejce takto připevněné na provázku přivážeme do středu spojovací šňůry. Mělo by volně viset asi patnáct centimetrů pod šňůrou. Prázdnou misku umístíme přímo na zem pod visící vejce. Po uplynutí časového limitu přestříhneme provázek a vyhodnotíme hru. 41

42 Hodnocení: Požádejte skupinu, ať popíše své dojmy ze vzájemné spolupráce při dosahování společného cíle. Jak se její členové cítili? Dostal každý ze skupiny prostor k vyjádření svého stanoviska na problém? Dokázali hráči dostatečně rychle pracovat v časové tísni? Diskusi postupně směřujte ke krizovým situacím, které mohou ve skupině vzniknout při řešení podobných akcí, a k vyjádření důležitosti týmové práce právě v takových okamžicích. Otoč papír Hráči: minimálně 4 Délka trvání: 10 minut Materiál: balicí papír Úloha: hráči mají za úkol obrátit papír, na němž stojí, na druhou stranu, aniž by z něho někdo sestoupili Najdeme vhodný, dostatečně velký prostor ke hře, rozdáme skupině / skupinám velký balicí papír, na který se postaví. Před začátkem hry vysvětlíme účastníkům, že z papíru nesmí nikdo sestoupit, a upozorníme skupinu, že je nutné vzájemně spolupracovat. Jako variaci hry můžeme skupině zakázat verbální komunikaci při dosahování cíle. Hodnocení: Součástí hodnocení je už samotný výsledek, na jehož základě můžeme hovořit o tom: jak se hráčům spolupracovalo kde měli největší problém co se jim na hře líbilo v čem spatřují podstatu propojení mezinárodní výměnou jak by případně hru obměnili. Provázková Hráči: minimálně 10 Délka trvání: 10 minut Materiál: provázek Provázek se natáhne ve výšce pasu dospělého člověka tak, aby ho nebylo možné překročit z místa. Skupina se drží za ruce. Jejím úkolem je přejít z jedné strany provázku na druhou, přičemž se členové skupiny nesmějí pustit. Při přesouvání na druhou stranu se nikdo ze skupiny nesmí provázku dotknout. Můj monument Hráči: minimálně 3 Délka trvání: 20 minut Materiál: papíry a velký plakát na stěnu Úloha: vytvořit individuální a skupinový monument s cílem pomoci členům týmu uskutečnit osobní vizi jak práce jednotlivce, tak práce celého týmu Každý hráč dostane za úkol nakreslit na papír svoji vizi, jakou má jako jeden z členů skupiny, cíl, kam by chtěl dospět, jaké jsou jeho cíle obecněji a co chce dokázat. Účastníci komentují svůj monument a přilepí ho na okraj plakátu. Potom se skupina spojí a snaží se vytvořit skupinový monument, který bude odrážet cíle a vize každého jednotlivce, ovšem se zřetelem k cílům skupiny jako celku. 42

43 Věž Hráči: minimálně 9 Délka trvání: 60 minut Materiál: různý materiál na stavbu věže, stejný pro všechny skupiny například tvrdší papíry, lepidlo, barevné papíry, lepicí pásky, barvičky, kolíčky na prádlo, plastové pohárky, krepové papíry (není nutné dát hráčům všechen vyjmenovaný materiál) Úloha: postavit ve skupinách věž, která bude nejvyšší, nejpevnější a nejnápaditější; v týmu je určen ředitel, který rozhoduje o tom, co se vyrobí a kdy, designér a dělníci, kteří lepí, stříhají a vyrábějí všechny úlohy dané designérem a ředitelem; celý proces zaznamenává pozorovatel, který má přesně stanoveno, co je třeba sledovat a kdy (podívej se na seznam otázek) Skupinu rozdělíme na podskupiny. Ředitele vybereme z pomalejších a nejtišších členů týmu, kteří by jinak nedostali možnost o něčem rozhodovat. Přirozené vůdce, aktivní jedince s nápady určíme do rolí dělníků. Hráči obdrží materiál a odcházejí do oddělených místností stavět věž. Čas na aktivitu plyne od okamžiku, kdy pozorovatelé donesou pracovní materiál do skupin. Pozorovatelé se nesmějí zapojit do procesu, mohou pouze připomínat čas. Až po ukončení hry zhodnotí, jak viděli proces práce v time zvonku. Pozorovatel se zaměřuje na tyto otázky: Jak se tým rozhodl? Jaké argumenty byly použity a jaká byla na ně reakce? Jak se jednotliví členové přizpůsobili svým úlohám? Smířili se, nebo překračovali své pravomoce? Kdo měl jaké schopnosti a co kdo dal týmu? Objevily se pokusy svrhnout ředitele nebo designéra? Jaká byla reakce na časový stres? Jak byly úlohy rozdělené? Jaká byla komunikace v týmu? Co bylo důležité pro tým vyhrát, nebo být spolu? Po uplynutí stanoveného času se všechny věže přenesou do jedné místnosti a porovnají se. Každý tým vybere svého zástupce do poroty. Porota se musí radit veřejně a veřejně rozhodnout o pořadí. Musí nalézt jiná kritéria než ta, která byla dána v úvodu hry, neboť podle nich se vskutku nelze rozhodnout. K rozhodnutí a k vyhlášení pořadí musí porota dospět v limitu deseti minut. Zvukovod Hráči: párový počet Délka trvání: 10 minut Materiál: žádný Skupinu rozdělíme na páry. Požádáme je, ať jeden z páru zavře oči a druhý jej vodí po místnosti na základě dohodnutého zvuku, který vydává vodící v těsné blízkosti vedeného. Po několika minutách vyzveme páry, aby pokračovaly, ale aby vodící vydával zvuk ze vzdálenosti jednoho metru. Po několika minutách vyměníme úlohy v párech. Hodnocení: Účastníci diskutují o svých pocitech v roli vodícího i v roli vedeného : Jak se cítili? Věřili svým partnerům? Cítili zodpovědnost, když sami vedli partnera? Bylo snadné nebo složité spolehnout se na někoho ze skupiny? V jakých situacích musejí vést svého partnera při přípravě mezinárodní výměny? Mohou se na sebe spolehnout? 43

44 Tvorba společného obrazu Hráči: minimálně 4 Délka trvání: 30 minut Materiál: velký papír na stůl (nebo dva slepené podle počtu hráčů), barvičky, lepidlo, nůžky, barevné papíry, barevné vatové tampony, šátky na zavázání očí Hráči sedí okolo stolu. Uprostřed stolu je položený materiál. Vedoucí aktivity vysvětlí hráčům, že jejich úlohou je společně připravit obrázek, na kterém se bude po skončení aktivity nacházet dům, auto, řeka, ovce, květy a les. Aktivita se ztíží tím, že někteří hráči budou mít zavázané oči, jiní nebudou moci hovořit a další zase nebudou smět používat rukou. Jen několik hráčů bude bez handicapu. Vedoucí aktivity určí, kdo bude hrát jakou roli. Tip pro vedoucího aktivity! Úloha nevidícího je ve skupině nejnáročnější, a proto vybíráme silné, vedoucí typy. Tyto hráče upozorníme, že mohou kdykoliv skončit se svou úlohou, neboť mít půl hodiny zavázané oči, je silný zážitek. Ostatní úlohy rozdělíme v protikladu k přirozeným vlastnostem hráčů: Vedoucí osobnosti do rolí těch, kteří potřebují pomoc, a naopak. Začneme aktivitu. Upozorníme hráče, že mohou změnit místa, kde sedí, a posadit se kolem stolu podle dohody ve skupině. Po třiceti minutách ukončíme hru a otevřeme diskusi. Otázky pro diskusi: Jak se cítili účastníci v úloze nevidících, němých nebo bez rukou? Jaké měli pocity ti, kteří neměli žádný handicap? Kdo řídil aktivitu? Kdo začal pomáhat, proč a kdy? Bylo pro ně rozhodující vytvořit obrázek, nebo zapojit všechny zúčastněné do tvorby? Které skupiny společnosti můžeme považovat za handicapované? Kdy potřebují naši pomoc? Pavučina Hráči: minimálně 5 Délka trvání: 30 minut Materiál: provaz, 2 stromy nebo tyče či jiný objekt na upevnění pavučiny Mezi dva stromy upevníme provaz tak, aby vytvářel mřížku s tolika otvory, kolik máme hráčů. Ty upozorníme, že jejich úlohou je projít pavučinou z jedné strany na druhou takovým způsobem, aby každým okem prošel jen jeden hráč. Nikdo se nesmí dotknout při přelézání provazu, pokud se tak stane, musí se hráč vrátit zpět. Pro lepší orientaci můžeme každé použité oko přelepit lepicí páskou. Tipy na diskusi: Jak jste se cítili při této hře? Měli jste jistotu, že vás skupina podrží? Jak jste se dohodli? Bylo těžké nalézt společnou taktiku? Měli jste každý možnost říci něco do toho, jakou taktiku použijete? Byly ve skupině vůdčí typy? Jak se to projevovalo? Jaké závěry z toho můžeme vyvodit pro další spolupráci ve skupině? 44

45 Přechod přes močál Hráči: minimálně 3, při větším počtu utvoříme dvě stejně početná družstva Délka trvání: minut Materiál: lepicí páska nebo provaz Na zemi připravíme mřížku za pomoci lepicí pásky nebo provazu, který lepicí páskou připevníme na podlahu. Mřížka se musí skládat ze stejně velkých čtverců a měla by být složena z minimálně šestkrát deset čtverců. Na papíru si nejprve vyznačíme, které čtverce jsou tzv. bezpečné a kudy vede pomyslná cesta přes močál. Skupinám vysvětlíme, že se před nimi nachází nebezpečná cesta močálem a že jejich skupina ji musí systémem pokus omyl najít. Na cestě může být v jedné chvíli jen jeden hráč z každé skupiny. V případě, že máme dvě družstva, začínají svoji cestu proti sobě, současně tak stojí na opačných koncích mřížky. Každé skupině ovšem můžeme připravit samostatnou cestu. Jakmile se některý z hráčů zmýlí, musí se vrátit a začíná další hráč. Hráčům může pomoci informace, že se dá jít vždy jen o jednu kostku, a to dopředu, do stran i dozadu. Hráči mezi sebou nesmějí komunikovat slovy, mohou pouze vydávat předem dohodnuté zvuky nebo používat znaky. Na úvod dostane skupina čas, aby se domluvila na strategii. Jakmile si hráč stoupne na nesprávný čtverec, vedoucí hry řekne ŽBLUŇK!, a tím naznačí, že rozhodnutí nebylo správné a že se hráč musí vrátit. Hra končí okamžiku, kdy celá skupina úspěšně přejde přes močál. Pro větší napětí lze skupinám dát možnost si tipnout, jak dlouho jim bude přechod trvat. Po skončení hry následuje diskuse: Jak jste se cítili při této aktivitě? Cítili jste se provinile, když se vaše rozhodnutí ukázalo být nesprávné? Jak jste se dohodli na strategii? Kdy v reálném životě používáme metody pokus omyl? Noc v sněhové bouři Hráči: minimálně 5 Délka trvání: minut Materiál: lano nebo provaz, respektive jiné předměty, které mohou označit hranici (stoly, krabice, sportovní nářadí žíněnky, švédská bedna apod.) Účastníci aktivity se obeznámí se situací, že je během výletu do hor zastihla sněhová bouře. Nastávající noc musejí přečkat v malé boudě, kde je minimální prostor na ležení. Úlohou účastníků je uložit se na vyznačený prostor tak, aby se každý cítil pohodlně a aby žádná část jeho těla nepřesahovala hranice vytyčené lanem nebo jinými předměty. Poté, když se uloží, musejí zůstat patnáct minut v pozicích a na místech, na nichž se dohodli. Na pokyn vedoucího hry by měli být schopni se otočit na druhý bok, na břicho apod. 45

46 Můj strom Hráči: párový počet, minimálně 6 Délka trvání: 30 minut Materiál: šátky na zavázání očí, prostor pod stromy Hráči se rozdělí do dvou družstev. Vedoucí hry vysvětlí účastníkům, že budou mít zavázané oči a že jejich partneři je odvedou k některému ze stromů, který si mají tak dobře ohmatat (povrch stromu, dolní větve, nerovnosti, pukliny apod.), aby ho byli schopni poznat i poté, co se k němu vrátí s rozvázanýma očima. Je zakázáno používat slova nebo zvuky. Celý proces vedení hráče k některému ze stromů je určován pouze pomocí rukou, které může vidící a vedoucí položit hráči pohybujícímu se se zavázanýma očima na ramena, záda nebo na ruce. Aktivita začíná zavázáním očí všem hráčům a následným rozvázáním šátku některému z nich a jeho přidělení jinému hráči beze slov. Hráči, kteří jsou v pozici vedoucího hry, by měli dát pozor na případné nebezpečí pádu nebo zranění vedeného. Neboť jeho cesta k vybranému stromu nemusí být zcela přímočará. Vedoucí hráč totiž může umožnit svému spoluhráči procházku, během níž se vedený musí plně spolehnout na partnera, který jej vede. Hrnec zlata Hráči: minimálně 4 Délka trvání: minut Materiál: 2 delší lana, 6 gumových kousků nařezaných z duše kola cca 30 cm dlouhých, plechovka, provaz a kratší lanka, igelitová taška nebo pytel, materiál představující poklad (nastříkané kameny, respektive obalené do staniolu, zlaté čokoládové mince apod.) Na rovné travnaté ploše vyrobíme kruh z lana v průměru asi čtyři metry. Do středu postavíme plechovku s pokladem, kterou je možno umístit i na vyvýšené místo, jako je větší plochý kámen, obrácená bedna na smetí apod. Všechen materiál je položen na jednom místě mimo kruh. Skupina je seznámena s tím, že během výpravy za ztraceným pokladem do brazilských pralesů spatřila skupina badatelů zvláštní záři, která vycházela z jednoho místa uprostřed močálu. Když přišli blíže, zjistili, že se není možné dostat k místu, kde se poklad pravděpodobně nacházel, neboť zem byla velmi nebezpečná a kromě toho se všude rozprostírala hustá mlha, která snižovala viditelnost na nulu. Proto ti, kteří chtějí získat poklad, musejí vymyslet způsob, jak se k pokladu dostat tak, aby nepřekročili hranici označenou lanem. Každý, kdo chce hýbat s pokladem, musí mít zavázané oči (mlha, která je zcela oslepuje). Po uplynutí stanoveného času se aktivita ukončí a začne analýza příběhu a pocitů. Některé otázky po skončení aktivity: Byl výsledek aktivity odrazem dobré týmové práce, kvalitního plánování a strategie, nebo štěstí a souhry náhod? Kdo se ujal vedení aktivity? Byl každý aktivně zapojen? Jak se cítili účastníci, kteří měli zavázané oči a přitom vykonávali celou práci? 46

47 Býčí oko Hráči: minimálně 3 Délka trvání: minut Materiál: kovový kroužek o průměru zhruba 4 cm s navázanými provázky pro každého účastníka (cca 150 cm), tenisový nebo soft-tenisový míček, respektive různé předměty pro verzi se sedícími účastníky Úlohou účastníků je přenést míček na býčím oku mezi různými překážkami. Trasu je možné vést různými terény, jako je svah, schodiště, přelézání stolů, židlí. Ukončit ji lze tím, že se míček vhodí do PVC roury nebo se umístí pod stůl či do rohu místnosti. Když je víc provázků než účastníků, je možné, aby jeden hráč držel konce více provázků. Nikdo si však nesmí provaz namotávat kolem zápěstí nebo na prsty. Nedoporučuje se používat míče jako medicinbalu, neboť by při spadnutí mohly poškodit povrch, nebo míčky pro stolní tenis, které jsou velmi citlivé na vítr i každý pohyb. Aktivita rozvíjí schopnost hledat týmové řešení, rozvíjet komunikaci. Variace: místo kovového kroužku lze použít silnou gumu, namísto provazu dentální niť, která se snadno přetrhne, takže účastníci musejí být velmi opatrní pro vozíčkáře nebo sedící účastníky je možné vytvořit verzi na stole, skupina pak musí přemístit různé předměty z jednoho místa na druhé v předem stanoveném časovém limitu variace pro hráče na vozíčkách přivázat provázek na vozík tak, aby hráči měli volné ruce a mohli manévrovat kovový kroužek může být nahrazen silným fixem; skupina má potom za úkol napsat v časovém limitu určité klíčové slovo pro projekt (například: spolupráce, životní prostředí). Ovce Hráči: minimálně 4 5 Délka trvání: 45 minut Materiál: šátky Tuto aktivitu je vhodné hrát na velkých prostranstvích nebo v tělocvičně či v jiné velké místnosti. Účastníkům oznámíme, že na jejím konci se mají všechny ovce ocitnout v ohradě (vyznačený prostor). Jestliže mají zavázané oči, musejí si hráči vymyslet systém komunikace mezi ovcemi a pastevcem, který jediný bude mít možnost vidět, ale nebude moci hovořit žádným jazykem. Ke komunikaci bude smět používat jenom zvuky. Kdo bude pastevcem, se určí až poté, když si všichni zaváží oči a vedoucí hry je rozmístí v prostoru. Tehdy jednomu hráči sundá šátek. Ten se pak stává pastýřem. Pastýř se nesmí hýbat z místa. Vedoucí hry zároveň hlídá bezpečnost jednotlivých hráčů. 47

48 48

49 V. 49

50 V. Příprava na práci v mezinárodních týmech Na první pohled se může jevit tato část přípravy skupiny jako nedůležitá. Vždyť jsou to mladí lidé, mají stejné radosti i starosti, rádi se baví ti nebudou mít žádné problémy vzájemně si porozumět a domluvit se. Jak se můžeme mýlit a kolik starostí, problémů i nedorozumění může tento předpoklad způsobit! Je mnohem častější, než by se zdálo, že naši mladí lidé (zvláště ti, kteří nikdy necestovali) považují naši kulturu, tradice, způsoby chování za normální, zatímco všichni ostatní, jak si myslí, jsou divní. Už dávno neplatí: Když jsi v Římě, chovej se jako Říman. Cílem mezinárodních výměn mládeže je připravit mladé lidi na multikulturní realitu Evropské unie. Největší hrozbou pro spolužití různých národů a národností je právě nepřipravenost na rozmanité kultury. Hovoříme o odlišných typech chování, které se řídí stereotypy, předsudky a etnocentrismem. Existenci takových jevů v každém z nás si musejí mladí lidé uvědomit dříve, než vlastní výměna začne. Stereotyp vzniká z různých všeobecně rozšířených a společností sdílených názorů a představ o některé skupině lidí. Obyčejně se dotýkají chování a zvyků a zjednodušují realitu. Určitě jste se setkali s výroky typu: Oni jsou líní, špinaví, puntičkářští, lidé žijící v této části města jsou nebezpeční apod. Někteří možná takoví opravdu jsou ale VŠICHNI? Někdy se stereotypy používají i k posílení pocitu nadřazenosti skupiny, ke které patříme, vůči ostatním. Co můžeme dělat jsme prostě takoví. Stereotypy jsou založeny na různých názorech nebo představách, které jsme získali ve škole, v médiích, v rodině. Zevšeobecněním jsme je přisoudili k určité skupině lidí nebo jevů či věcí. Předsudek je hodnocení, zařazení lidí do určitých kategorií, aniž bychom je skutečně poznali. Předsudky mohou být pozitivní, nebo negativní. Jsou součástí socializace člověka a je těžké je ovlivnit nebo odstranit. Je důležité si uvědomit, že jimi trpí každý z nás. Vždyť utvořit odhady a závěry je tak jednoduché. Co však dělat, když náš úsudek o jiných lidech není správný? Předsudky a stereotypy je obtížné změnit. Pomáhají nám totiž chápat realitu. Jestliže realita nekoresponduje s našimi předsudky je snadnější změnit v našich hlavách realitu než změnit předsudek. Předsudky nám pomáhají doplnit informaci, která nám chybí. Pro ilustraci. Co si představíte, když uslyšíte větu: Marie šla po ulici a uviděla obchod se zmrzlinou. Vzpomněla si na peníze, které dostala od babičky k narozeninám a rozběhla se domů. Pravděpodobně si představíte dítě, které má rádo zmrzlinu. Když nahradíte slovo peníze slovem revolver vaše představa pomyslné Marie bude pravděpodobně úplně odlišná. Právě zapracovaly vaše stereotypy a předsudky. Stejně pracují stereotypy a předsudky v případě našeho posuzování jiných národů, národností nebo skupin, které se z určitých důvodů od nás odlišují. Jsme schopni podvědomě vstřebávat různé stereotypy a předsudky o jiných národech a používáme je při různých příležitostech: pomáhají nám při pochopení naší vlastní kultury při hodnocení jiných kultur a způsobů života upravují naše chování 50

51 k jiným kulturám omlouvají naše chování a diskriminaci lidí s jinými kulturami. Naše názory, chování a jeho zdůvodnění jsou silně ovlivněny etnocentrismem. Znamená to jediné: Věříme, že naše kultura je ta jediná SPRÁVNÁ, zatímco s těmi ostatními to není úplně v pořádku. Myslíme si, že naše hodnoty a způsob života jsou univerzální, správné pro všechny lidi, a že ti ostatní jsou pouze příliš hloupí, aby pochopily takový zřejmý fakt. Povrchní kontakt s jinými kulturami může ještě naše stereotypy posilnit, neboť naše etnocentrické vidění světa nám brání vidět něco jiného, než to, co očekáváme, že uvidíme. Tedy naši kulturu, zvyky, hodnoty, chování. A i když se nám jiné kultury zdají být exotické a atraktivní, v důsledku působení našich negativních předsudků je à priori odmítneme. Reakcemi na odmítnutí jiných kultur jsou takové závažné jevy současnosti, jako je diskriminace, xenofobie, intolerance, antisemitismus a rasismus. Diskriminace je vlastně předsudek uvedený do života. Skupiny lidí jsou označené jako odlišné a diskriminované. Jsou různé projevy diskriminace. Od izolace, právního označení jejich způsobu života jako kriminálního až po život v horších podmínkách, nemožnost volit nebo dostat stejnou práci jako ostatní, odmítnutí vstupu na diskotéky či častější náhodná kontrola ze strany policie. Xenofobie je strach z jiných kultur. Je to vlastně začarovaný kruh. Obáváme se těch, které neznáme a nepoznáme je, neboť se jich obáváme. Xenofobie čerpá z předsudků a stereotypů, ačkoliv její původ je v pocitu strachu, nejistotě a v potřebě bránit se proti těm druhým. Často se projevuje v odmítnutí, nebo dokonce v násilí vůči skupinám lidí z jiných zemí nebo menšin. Intolerance je nedostatek respektu a úcty k praktikám, hodnotám nebo víře odlišným od naší. Projevuje se tak, že lidé nejsou ochotni nechat jiné lidi konat jim vlastním způsobem nebo mít názory odlišné od našich. Lidé tak mohou být na jedné straně vyloučeni ze společnosti například pro svoji víru, nebo na straně druhé pro sexuální orientaci či jen pro svůj účes a způsob oblékání. Antisemitismus je kombinací moci, xenofobie, předsudků a intolerance vůči lidem židovského vyznání. Nejhorším výsledkem antisemitismu bylo šest milionů Židů, kteří zahynuli v koncentračních táborech hitlerovského Německa během druhé světové války. Rasismus je postavený na víře, že určité lidské charakteristiky jsou vlastní konkrétním rasám, a že tedy existují rasy nadřazené a podřadné. Jestliže chcete akceptovat tento argument, musíte logicky věřit, že existují RŮZNÉ lidské rasy. Rasismus = moc + předsudky. Interkulturní učení je dlouhodobý proces. Naučit se chápat a respektovat jiné kultury je v důsledku působení nám vlastních předsudků a stereotypů komplikované. První etapou při přípravě skupiny na setkání s odlišnými kulturami je poznání sebe samých, toho, co nosíme v našich hlavách, hledání, kde se tyto představy vzaly, i poznání, že musíme být opatrní při vyslovování našich závěrů o jiných, odlišných skupinách a v jejich hodnocení. Je též důležité, aby si mladí lidé prožili pocit vyloučení a diskriminace na základě určitých vlastností nebo znaků. 51

52 Doporučený postup při realizaci aktivit zážitkového typu: Realizujte aktivitu. Otevřete diskusi / rozbor. Diskuse je NEJDŮLEŽITĚJŠÍ část celé aktivity. Vyzvěte účastníky, ať vyjádří, jak se cítili. Jde často o negativní pocity a někteří mladí lidé budou argumentovat tím, že to byla blbost, a budou zpočátku odmítat diskutovat o svých pocitech. Navoďte atmosféru otevřenosti. Zdůrazněte, že aktivita měla mnohem hlubší smysl a že právě to, co nyní cítí, je způsob, jak si smysl uvědomit. Vyzvěte každého účastníka, ať popíše, co cítil. V druhé části diskuse účastníci popisují proces, sdělují, co viděli, kdo co udělal, co povídal. Můžete využít také úlohy pozorovatele, který právě v této části sdělí, jak vnímal aktivitu a chování zvenku. Zkuste společně nalézt několik závěrů z aktivity a hledejte analogii se skutečným životem. Připravit skupiny mladých lidí na život a práci v multikulturní společnosti není jednoduché. Výměny mládeže jsou mikrosvětem, kde se to jednotlivci i skupiny mohou naučit a vyzkoušet si to. 52

53 Seznam aktivit: Co si vezmeme s sebou na výměnu Eurovlak Příběh krokodýla Vyhlášení Parkoviště Představte si teplé slunečné ráno! Konsenzus Rozdílný pohled Občané druhé kategorie Ostrov MONOMULTI Co si vezmeme s sebou na výměnu Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: minut Materiál: papír na zapisování na stěnu, lepidlo, fixy Řekneme účastníkům hry, ať napíšou co nejvíce věcí, které by si s sebou vzali na výměnu, aby jim připomínaly jejich vlast, rodinu, kulturu, zvyky apod. Hráči většinou píší věci jako kroj, hudbu, fotografie, kreditní karty, poezii apod. Potom je poprosíme, ať přemýšlejí nad tím, co si vezmou s sebou na výměnu, ale co přitom není vidět, tedy to, co je výsledkem působení jejich kultury, rodiny, místa, tradic apod. Účastníci po určitém čase přijdou na věci typu náboženství, výchova, vzdělání, předsudky, vzpomínky, zážitky apod. Uzavřeme oba seznamy a přivedeme je k závěru, že každý z nás si nosí s sebou věci materiální i věci, které nelze vidět na první pohled. Na to musíme být připraveni, jakmile se chystáme setkat se s jinou národní nebo národnostní skupinou. Musíme potlačit své stereotypní představy a počítat s tím, že každé setkání s příslušníkem jiného národa nás něčím překvapí, ale též obohatí. Eurovlak Hráči: větší skupiny Délka trvání: minut Materiál: pracovní listy se seznamem cestujících v příloze fotocopy Rozdáme hráčům pracovní list a vyzveme je, ať si vyberou tři cestující, s kterými by byli ochotni sdílet sedm nocí v jednom kupé ve vlaku jedoucím z Lisabonu do Moskvy, a tři, s nimiž by v žádném případě necestovali. Necháme jim deset minut na individuální rozhodnutí. Potom vytvoříme pracovní skupiny a požádáme je, ať vytvoří skupinové pořadí a uvedou důvody, které toto skupinové rozhodnutí ovlivnily. Po dvaceti minutách je vyzveme, ať sdělí toto pořadí i důvody, jež je k němu vedly. Vyhodnocení hry provedeme analýzou zážitků. Hodnocení: Stereotypy používáme mnohem častěji než při této hře. Ve skutečnosti neznáme nikoho z těch lidí, které jsme si vybrali, nebo předem odmítli. Je důležité nedívat se na člověka jako na příslušníka určitého národa nebo skupiny, ale jako na jednotlivce, který může být přesně takový jako my. Anebo jiný. Avšak vůbec ne PŘEDEM odsouzeníhodný. 53

54 Příběh krokodýla Hráči: minimálně 8 Délka trvání: minut Materiál: poster s nakreslenými postavami příběhu Úloha: vybrat si mezi všemi postavami příběhu ty, s jejichž konáním souhlasíme ( dobré ), a ty, s jejichž konáním nesouhlasíme ( špatné ) Vysvětlíme hráčům příběh a jejich úlohu, rozdáme pracovní listy a dáme jim deset minut na sestavení vlastního pořadí a ujasnění si důvodů, které pro ně byly rozhodující při tvorbě pořadí. V druhé části se vytvoří skupiny (minimálně čtyři hráči v jedné) a dohodnou se na skupinovém pořadí. Potom každá ze skupin oznámí své pořadí a důvody pro toto pořadí. Následuje další část aktivity, kdy se hráči dozvědí doplňující informace. Zváží, zdali tento doplňující údaj změnil jejich původní skupinové pořadí, případnou změnu oznámí a vysvětlí důvody, které je ke změně vedly. Hodnocení: V rámci závěrečné diskuse se hráči zamyslí nad nebezpečím stereotypního posuzování odlišných lidí (národů, ras). Většina skupin si vymyslí příběh v pozadí, aby zdůvodnila své rozhodnutí a preference. Příběh: Řeka je plná krokodýlů. Na jednom břehu žije Mary, Tom a Frank, na druhém David a Simon. David a Mary jsou do sebe zamilovaní a Mary velmi touží být s Davidem, ale neví, jak by se dostala na druhou stranu řeky. Čluny vlastní jen Tom a Frank. Mary jde za Frankem s prosbou, aby jí půjčil člun. Ten souhlasí, ovšem jen s podmínkou, že se s ním bude Mary dva měsíce milovat. Mary tak učiní. Po uplynutí dvou měsíců si vypůjčí člun a jede za milovaným Davidem. Ten jí přibíhá naproti. Simon utíká za Davidem a zmlátí jej. Doplňující informace: Mary je čtyřicet pět let, Davidovi pětadvacet. Tom je bývalý manžel Mary. Frankovi je čtyřicet pět let jako Mary. Mary je těhotná. Vyhlášení Hráči: 5 10 Délka trvání: minut Materiál: výroky napsané na větších papírech, značky na stěnu ANO a NE Připravíme si jasné výroky na témata, kterým se chceme věnovat. Vysvětlíme účastníkům hry, že v této aktivitě mají vyjádřit svůj názor na stanovené výroky. Jestliže souhlasí, postaví se na stranu ANO, když s výrokem nesouhlasí, stoupnou si na stranu NE. Pokud se neumějí rozhodnout, zůstanou uprostřed místnosti, ale už nemají možnost zapojit se do diskuse k výrokům. Potom ukážeme první výrok a odpovíme na případné otázky, ale tak, abychom neovlivnili výsledek diskuse. Účastníci sdělí své stanovisko postavením se na různá místa v místnosti (ANO, NE, NEVÍM). Oběma stranám s protikladným názorem poskytneme prostor pro argumentaci. Všem umožníme, aby po vyslechnutí názorů mohli změnit své místo. Zdůrazníme, že není žádná hanba změnit svůj názor i několikrát, jakmile nás přesvědčí nové argumenty. Přejdeme k dalším výrokům. 54

55 Příklady výroků: Nacionalismus znamená válku. Madonna je inteligentní žena. Je lepší být homosexuálem než Romem. Utečenci nám berou práci. Lidé s postižením by neměli mít děti. Jen žena může rozhodnout o tom, jestli půjde na interrupci, nebo ne. Parkoviště Hráči: Délka trvání: 30 minut Materiál: seznam rolí na zvláštních listech papíru Cíl aktivity: ukázat, jak předsudky a stereotypy ovlivňují naše hodnocení v každodenním životě; tato aktivita je zaměřena na skupiny HIV pozitivní nebo na odlišně sexuálně orientované jedince; je možné zařadit i jiné role podle momentální situace a charakteru skupiny Hráči stojí na konci prázdné místnosti vedle sebe. Vedoucí hry jim rozdá papírky. Jsou na nich charakterizovány různé typy osob, které budou během aktivity představovat. Účastníci si nemohou navzájem ukazovat své role. Seznam možných rolí: homosexuál HIV pozitivní čtyřiatřicetiletá, dobře situovaná žena, příležitostně kouří marihuanu dvaatřicetiletá prostitutka HIV pozitivní heterosexuální ženatý muž heterosexuální vdaná žena čtyřiadvacetiletá černošská prostitutka lesbička čtyřiašedesátiletá důchodkyně dvacetiletý nezaměstnaný dvaačtyřicetiletý Rom šestnáctiletý chlapec na invalidním vozíku dvacetiletá hluchá žena (ta se vůbec nehýbe, protože neslyší otázky). Vedoucí hry začne číst otázky. Když účastníci na otázku odpovídají ANO udělají krok vpřed. Jakmile si myslí, že odpověď zní NE zůstanou stát na místě. Otázky: Myslíte si, že osoba, kterou představujete: Může získat pojistku? Může kandidovat na poslance? Může požádat o adopci? Může očekávat korektní chování ze strany policie? Může dostat půjčku z banky na koupi domu? Může jít pracovat do zahraničí? Může jet na dovolenou do zahraničí? Může pracovat jako zdravotní sestra nebo opatrovatelka? Může mít sex, kdy si usmyslí? Může se líbat se svým partnerem na veřejnosti? Může plánovat svých nejbližších dvacet let? Může se cítit bezpečně, když kráčí v noci tmavou ulicí? Může hovořit upřímně a otevřeně o sobě na pracovišti? Může očekávat podporu ze strany rodiny? Může si plánovat založení rodiny? Může se oženit / vdát za svého partnera / ku? Může bez problémů cestovat MHD? Může navštívit úřad ve třetím poschodí bez výtahu? Po vyčerpání otázek zůstanou účastníci na místě. Jsou požádáni, aby odhalili osoby, které představovali, a řekli, jak se cítí. Co si mysleli o lidech, kteří stáli před nimi nebo za nimi? Na které otázky odpovídali ANO a na které NE a jak se přitom cítili? Účastníci aktivity se posadí na svá místa a může nastat diskuse na různá témata: Jsou překážky, které jsme cítili, opravdové, reálné, nebo jsme jen reagovali na to, jak to v životě chodí? Co je potřebné učinit, abychom mohli na více otázek odpovědět ANO? Proč lidé reagují ve stejných situacích různě? Co jsou to stereotypy a předsudky? 55

56 Představte si teplé slunečné ráno! Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: 10 minut Materiál: žádný Cíl aktivity: ukázat, že ačkoli si myslíme, že nejsme rasisté a že jsme tolerantní ve skutečnosti některé skupiny lidí nevnímáme jako rovnocenné občany Požádáme hráče, ať se pohodlně usadí, zavřou oči a představí si příběh, který jim vedoucí aktivity bude vyprávět. Je důležité hovořit pomalu, příjemným hlasem a po každé větě udělat pauzu tak, aby posluchači měli opravdu dost času představit si obraz. Příběh: Představte si teplé, slunečné, letní ráno. Okno je otevřené, záclona povívá ve vánku. Máte volno a před vámi je celý den. Pomalu vstáváte z postele, jdete do koupelny, oblečete si pohodlný letní oděv. Připravíte si snídani. Pomalu se najíte. Vycházíte z domu. Jdete ulicí dolů. Setkáváte se s různými lidmi. Některé z nich, protože je znáte, zdravíte. Vidíte na rohu kavárnu a rozhodnete se, že si dáte kávu na terase. Rozhlížíte se po kolemjdoucích. Usmíváte se. Je teplé, letní, slunečné ráno. Zaplatíte a jdete směrem k řece. Potkáváte zamilované dvojice, které se drží za ruce. Jedna z dvojic se právě políbila. Vidíte rybáře, manželské páry s pejsky. Přicházíte do parku. Spatřujete maminky, jak sledují své děti na pískovišti. Téměř na každé lavičce někdo sedí. Hledáte nějakou volnou. Když ji najdete, sednete si a pozorujete lidi, kteří chodí kolem vás. Pomyslíte si, že asi více lidí má dovolenou, neboť stále okolo vás někdo prochází. Vedoucí aktivity požádá účastníky hry, ať otevřou oči. Po chvíli se tiše zeptá: Kolik viděli ve svých představách: lidí na vozíčku lidí s mentálním postižením Romů, černochů, Arabů starých lidí lidí stejného pohlaví, kteří se drželi za ruce nebo se líbali smíšených manželských párů bezdomovců nebo žebráků. V závěru aktivity poukážeme na to, že většina z nás se považuje za tolerantní a otevřené lidi. Jsou však skupiny jednotlivců, kteří pod vlivem stereotypů, předsudků a etnocentrického vnímání nepokládáme za součást společnosti. Otevřenému vnímání světa a tolerance se ještě musíme učit. 56

57 Konsenzus Hráči: minimálně 3 Délka trvání: 45 minut Materiál: velký papír na stěnu nebo flipchartová tabule, nalepovací papírky, fixy Cíl aktivity: poukázat na různé žebříčky hodnot u každého člověka, naučit se přijímat kompromisy, dělat ústupky, diskutovat Na úvod je úlohou účastníků napsat si individuálně na nalepovací papírky pět nejdůležitějších hodnot; papírky se nalepí na velký papír tak, aby je všichni dobře viděli. Stejné hodnoty se odstraní z papíru. Účastníky požádáme, ať si ze všech nalepených hodnot vyberou tři důležité pro každého z nich. Ostatní hodnoty se odstraní. Papír se položí na zem, hráči si sednou do kruhu a dostanou za úkol vybrat osm hodnot ke spokojenosti všech. Diskuse a hodnocení aktivity: Jak jste se cítili, když někdo zásadně vystoupil PROTI hodnotám, které pro vás byly důležité? Jak jste dospěli ke konsenzu? Rozdílný pohled Hráči: nerozhoduje Délka trvání: 45 minut Materiál: papíry, pera, 10 různých obrázků, lepicí páska / připínáčky Po místnosti rozvěsíme různé obrázky (uměleckých děl, koncertů, měst, vesnic, přírody, vesmíru, módy, slavných osobností apod.). Účastníky vyzveme, ať si bez hovoru s ostatními obrázky prohlédnou a vytvoří své pořadí od jedné do deseti podle toho, jak se jim vystavené obrázky líbí. Potom se rozdělí do menších skupin a diskutují o tom, jaká hlediska / faktory rozhodly o jejich pořadí: například co je na obrázku, kvalita obrázku apod. Dále mají diskutovat o tom, zda mohou být některá hlediska správná, nebo ne, a zdali existují taková, která by společnost neměla akceptovat. Přirozenou diskusí se dospěje k tématům rasismu, fašismu, intolerance, diskriminace, šikanování, ponižování ad. 57

58 Občané druhé kategorie Hráči: minimálně 6 Délka trvání: 40 minut Materiál: hrací karty pro každou dvojici Aktivita začíná tím, že se skupina snaží (brainstorming) uvést některé faktory, které nejvíce ovlivňují společenské postavení jednotlivců. Až se všichni vyjádří, vytvoří společně definici šesti nejzákladnějších. V druhé části aktivity se skupina rozdělí do dvojic, každá dostane sadu karet, přečte si popisy lidí, které se na kartách nacházejí. Jejich úkolem je (pouze na základě definice uvedené na kartách) společně zařadit každou kartu do úrovní na škále od občané první kategorie až po občané druhé kategorie. Kritériem zařazení karty na určité místo nemá být osobní názor jednotlivce, ale úsudek většiny lidí nebo nejčastější úsudek lidí ve společnosti. Účastníci nemusejí karty rozdělovat rovnoměrně, ale mohou je dávat jen na jednu úroveň, pokud si myslí, že karty popisují lidi s rovnocenným společenským statutem. Po skončení této části aktivity si dvojice navzájem představí své pořadí a diskutují o něm zvláště o těch, v nichž se liší. V třetí části aktivity dostane skupina doplňkové informace: Č. 1 je lesbička a veřejně vystupuje na obranu práv homosexuálů. Č. 5 byl odsouzený za podvod. Č. 7 je bývalá emigrantka a má dostatečný příjem z restituce rodinného majetku. Č. 9 se nehlásí k romskému původu a je velmi úspěšná herečka. Č. 20 má za ženu bělošku, adoptovali spolu tři romské děti. Č. 18 je aktivním členem nacionalistické strany. Skupiny pak diskutují, zda se jejich pohled na osoby zobrazené na kartách, a tedy také jejich pořadí, změnil po získání dodatečných informací. Závěrečná diskuse má za cíl shrnout, které skryté faktory ovlivňují postavení jednotlivých lidí ve společnosti. Každý má právo na rovnost a spravedlnost, a přece tomu tak není. Účastníci si musejí uvědomit, že pracují v úrovni vědomí společnosti a nevyjadřují osobní pohledy na postavení popisovaných lidí. Ostrov MONOMULTI Hráči: Délka trvání: 120 minut včetně hodnocení Materiál: papír, nůžky, lepidlo, pravítka, provaz, tužky, kartičky s popisem jednotlivých kultur Cíl aktivity: naučit se vnímat rozmanitost a její důsledky, otevřít diskusi o vypořádání se s odlišnostmi, simulovat multikulturní situaci Úloha: společně postavit dům z papíru vysoký 1 metr ( viz další informace) Skupina je rozdělena na tři menší podskupiny. V každé z nich určíme pozorovatele, který se do aktivit ani do diskuse nezapojí, ale zaznamenává, co se ve skupince událo nebo řeklo, například zajímavé výroky. Podskupiny dostanou svoji kartičku s popisem kultury a mají dvacet minut na nacvičení všech znaků chování podle kartičky. Potom se setká celá skupina ve společné místnosti. Variace s velkými skupinami: Po přípravě se všichni setkají ve společné místnosti se zavázanýma očima. Potom zažijí ztroskotání lodě za silné bouře zvuky, voda Následně budou znovu rozděleni do dvou skupin 58

59 tak, aby v každé byly zastoupeny všechny kultury. Skupiny se pak rozejdou do oddělených místností a jejich členové si sundají šátek. Stavba domu se koná v obou skupinách. Potom dá vedoucí aktivity následující instrukce: Ohromná bouřka byla příčinou potopení vaší lodě na dno oceánu a vy jste se dostali na opuštěný ostrov. Pravděpodobně ztroskotaly i další lodi, protože jste si na ostrově všimli i jiné skupiny lidí. Ostrov je velmi hornatý a je na něm pouze jediné místo vhodné k životu. Znamená to, že musíte žít s ostatními skupinami, které se ocitly na ostrově. Díky poloze ostrova nelze očekávat pomoc dříve než koncem příštího měsíce, takže musíte přežít minimálně pět týdnů. S jídlem nebudete mít problém, protože je tu hodně ovoce a mnoho zvířat, které můžete lovit. Nejdůležitější pro vás je postavit chatu, v níž budou moci všichni lidé žít a která vás ochrání před deštěm a divokými zvířaty. Je důležité, abyste ji postavili co nejrychleji, protože v této oblasti se rychle mění počasí. Chatu je třeba vybudovat spolu s ostatními skupinami, na ostrově totiž není dost místa a materiálu na víc staveb. Materiál na stavbu chaty: papír, nůžky, lepidlo, pravítka, provaz, tužky. Chata musí být stabilní, minimálně sto centimetrů vysoká a sto padesát centimetrů široká. Musí mít střechu a samozřejmě dveře. Na její postavení máte třicet minut. Po uplynutí časového limitu se skupina opět sejde ve společné místnosti, v níž se aktivita vyhodnotí. O svých pocitech a zážitcích ( jak jsme to viděli my ) hovoří nejprve samotní účastníci, potom pozorovatelé a na závěr vedoucí aktivity. Je možné nejprve analyzovat aktivitu v menších skupinkách a teprve potom se setkat všichni společně, aby účastníci měli možnost vyslechnout si, jak ji vnímali ostatní. Pomocné otázky pro účastníky různých kultur: Jak jste se cítili během simulace? Bylo pro vás lehké vžít se do své úlohy? Jste spokojení s chatou, kterou jste postavili? Co si myslíte o postupu stavby? Byly chvíle, kdy jste se cítili ohrožení nebo nerespektovaní? Jaké byly podle vás ostatní kultury? Otázky pro celou skupinu: Vidíte propojení mezi touto simulací a realitou? Co jste se z této simulace naučili? Otázky pro pozorovatele: Jak se skupina sžila se svou kulturou? Jak si nacvičovala svoji kulturu? Byli všichni zahrnuti do příprav? Byla skupina schopna hrát svoji roli také tehdy, když se setkala s jinými kulturami? Byla úspěšná při spolupráci s jinými kulturami? Jaké byly hlavní problémy při setkání s jinými kulturami? 59

60 60

61 VI. 61

62 VI. Hodnocení aktivit Hodnotit znamená shromažďovat informace o výsledcích aktivit a srovnat je s předem stanovenými kritérii, aby se změřila hodnota výsledku. Hodnocení je stejně důležité jako kterákoliv jiná část výměny (příprava, komunikace s partnerem, zabezpečení dopravy apod.). Je účinným prostředkem na odhalení atmosféry ve skupině, na zachycení věcných a obsahových nedostatků výměny, na posouzení naší schopnosti pracovat v týmu i na ocenění významu výsledků přinesených výměnou mládeže. Kdy hodnotit? Účastníci výměny přicházejí s konkrétními představami a očekáváními, a to poté automaticky ovlivňuje jejich hodnocení. Je proto nevyhnutelné zjistit představy účastníků buď na začátku výměny, nebo ještě před jejím konáním. Nejjednodušší a nejproduktivnější je, když se účastníci zapojí do přípravy výměny. Jejich informace a očekávání budou mnohem reálnější. Hodnotíme co nejčastěji (nejlépe denně), ale minimálně dvakrát v průběhu výměny (v její polovině a na konci). Hodnocení aktivit Hodnocení musí být součástí každé aktivity. I ta nejlepší aktivita ztrácí polovinu své účinnosti, jakmile ji zásadně neanalyzujeme v celé skupině a nedáme všem prostor k vyjádření. Je důležité, aby účastníci a zvláště mladí lidé dostali příležitost aktivitu strávit. V dnešní zrychlené době často vnímáme různé podněty bez možnosti se nad nimi zamyslet a zařadit je do svého hodnotového žebříčku. Nesmíme přitom zapomenout na to, že někteří mladí lidé potřebují výzvu a povzbuzení, aby vyjádřili upřímně, co si myslí, neboť v systému našeho školství a tradiční rodiny v České republice mnoho příležitostí (ani podpory) pro sdělení svého názoru nedostanou. Je tu také prostor ukázat jim, že ať s jejich stanoviskem jako vedoucí mládeže souhlasíme nebo ne, je pro nás důležité, a že není nic zlého nesouhlasit, když to tak opravdu cítíme. Samozřejmě že se setkáme s případy takových jedinců, kteří budou reagovat zásadně opačným způsobem než většina skupiny, především v touze být zajímaví a vyniknout nad ostatními. Avšak také tuto kategorii dospívajících mladých lidí dokážeme usměrnit. Nejčastěji tím, že vybídneme ostatní členy skupiny k reakci na jejich odlišné názory. Zásadní pravidlo: Každý má právo na vlastní názor, a jestliže útočíme na něco, tak nikdy ne na názor člověka 62

63 Naše doporučení pro mezinárodní aktivity Všechna slovní hodnocení nechť jsou ve společném jazyku vzájemná srozumitelnost je velmi důležitá. Podle jazykové úrovně účastníků se rozhodněte pro slovní hodnocení nebo pro hodnocení beze slov. Zkuste začít s neverbálními hodnoceními ne všichni účastníci jsou totiž ochotni otevřít ústa v cizí zemi a před neznámými lidmi. Barevně nebo jinak rozlište názory jednotlivých národních nebo národnostních skupin. Stanovte vždy časový limit, dokdy je potřeba aktivitu ukončit, například: Nalepte obrázky do večera. Každou aktivitu vyhodnoťte veřejně a vyvoďte závěry jestliže jsou potřeba. Střídejte formy. Při aktivních neverbálních formách hodnocení jako je zpěv, výskoky, grimasy je videokamera k nezaplacení. Nezapomeňte všechna hodnocení přiložit k Závěrečné zprávě z výměny do jednotlivých grantových programů. Zainteresujte všechny účastníky do vymýšlení vašich vlastních forem hodnocení už v období výměny mládeže!!! 63

64 Seznam aktivit Tři slova Co se vám Pavučina Terč Žebřík Duha aneb jaké bylo počasí Dnešní pizza Hola- -hej Vyber si tvář Cesta výměny Letadélka Dáreček pro tebe Ostrovy Společný obrázek Magický spot Tři slova Materiál: velký papír a pro každého fixy Účastníci si zvolí tři slova, která charakterizují určitý den. Co se vám Materiál: velký papír a pro každého fixy Na velký plakát s předem stanoveným tématem dáme účastníkům prostor pro krátké hodnocení. Tip pro vedoucího aktivity! Střídejte otázky veselé i vážné. Pavučina Materiál: provaz Účastníci sedí v kruhu a vedoucí hry stojí uprostřed s klubkem provazu v ruce. Úkolem každého je sdělit svůj názor na průběh výměny nebo na své kamarády. Během výroku nebo na jeho konci se klubko přenese, například: Myslím si, že Jan byl senzační organizátor mezinárodního večera. klubko pak putuje k Janovi. Ten řekne: Nejvíc se mi líbily naše nácviky na veřejné vstoupení pokračuje Tony. Tony pokračuje svým výrokem. Postupně se uplete pavučina jako síť. Na závěr vedoucí shrne vyposlechnuté a přestřihne pavučinu, tedy vazby, které vznikly na znamení konce výměny. Každému účastníku zůstane kousek provazu na památku. Nebo to je příslib budoucích projektů? Terč Materiál: velký papír a pro každého fixy Na papír nakreslíme terč, který rozdělíme na několik částí (jako bychom krájeli dort). Na okraji vyznačených částí napíšeme, co znamenají (strava, interkulturní večer, volný čas, návštěva na magistrátu apod.). Účastníci mají dát svoji značku (křížek, tečku) na terč. Čím blíže ke středu, tím je hodnocení lepší. 64

65 Žebřík Materiál: křída Na zem nakreslíme čáru s označením + a. Každý účastník výměny nakreslí křížek, který vyjadřuje jeho pocit nebo názor na některou část setkání. Tip pro vedoucího aktivity! Nezapomeňte přesně specifikovat, co hodnotíte. Ne každý účastník chce hodnotit před ostatními. Určete čas, během něhož je třeba úkol splnit, aby měl každý dost času na soukromí. Pokud jsou ve skupině přátelské a otevřené vztahy, mohou se účastníci též postavit na čáru, a tak vyjádřit svůj názor. Duha aneb jaké bylo počasí Materiál: velký plakát s nakreslenou duhou, fixy Nad nakresleným plakátem jsou značky počasí i s významem, jaký znamenají, například: slunko Velmi se mi to líbilo, polooblačno Nebylo všechno na sto procent, oblačno Neumím se vyjádřit, déšť Nelíbilo se mi to, blesk Propříště to vypustit. Jednotlivé barvy duhy jsou označeny názvy aktivit, které se hodnotí, například: Workshop po obědě, večerní táborák, ubytování, apod. Dnešní pizza Materiál: papírové trojúhelníky ve tvaru kousků pizzy Připravíme si kruhy, které rozstříháme na takový počet trojúhelníků (výseků z kruhu), kolik máme účastníků výměny. Můžeme si připravit kruhy-pizzy i pro jednotlivé národní skupiny. Výseky kousky pizzy zabarvíme různými barvami a rozdělíme je do krabic s nadpisy: pozitivní, neutrální, negativní. Mezi pozitivní barvy můžeme zařadit: žlutou, oranžovou, červenou, růžovou apod. Negativní pocity mohou reprezentovat barvy: černá, šedá, hnědá, bílá. Neutrální pak: zelená, modrá a jejich různé odstíny. Účastníci mohou každý večer upéci vlastní pizzu uplynulého dne (také několikrát, pokud se rozhodnete hodnotit více věcí). Podle barevné škály rychle určíte, kolik účastníků se cítí fajn, a kolik není spokojených. Jakmile máte více opravdových pekáčů na pizzu, mohou se kousky ukládat přímo do nich. Variace: Položte na zem čtyři balicí papíry a nakreslete obrázek obrovské pizzy s tím, že každý účastník výměny má vlastní kousek vybarvit. Na bok papíru napište legendu. Například: hřiby znamenají Bylo to velmi dobré paprika Raději bych to pro příště vynechal. 65

66 Hola-hej Materiál: žádný Skupina, která překoná počáteční ostych, nebude mít s touto formou hodnocení žádné problémy. Každý účastník vystoupí před ostatní a zvolá hola-hej! takovým způsobem, jaký vyjadřuje jeho dnešní pocit. Vyber si tvář Materiál: kartičky s tvářemi od úsměvu až po jeho opak; každé kresby musí být tolik, kolik je účastníků Připravíme kartičky s různými výrazy tváře od nadšení až po depresi (bez komentáře) a necháme účastníky, ať si vyberou nebo nakreslí (jestliže půjde o jednoduché kresby, nikdo nebude nic namítat) tu, která nejvíc zrcadlí jejich pocity. Cesta výměny Materiál: velký papír s naznačenými částmi programu, které se hodnotí, a prostor pro kreslení cesty každému účastníku Připravíme si tabulku. Účastníkovým úkolem je nakreslit cestu, jakou podle jejich zdání výměna prošla. Čím výše k horní čáře, tím je pocit lepší. Jazykově zdatná skupina může napsat nějakou narážku, proč šla cesta nahoru, nebo naopak. Když je čára hodně vysoko, je i hodnocení vysoké. Při závěrečném hodnocení může být toto stanovisko dobrým podkladem pro všeobecnou diskusi. Letadélka Materiál: papíry, barvy, fixy, lepidlo Tuto formu hodnocení si mladí lidé vybrali na setkání leteckých modelářů. Vyrobili tři typy maket: jednoplošníky, dvojplošníky a proudová letadla. Značkou nejlepšího hodnocení bylo proudové letadlo. Vyrobili je v modré a červené barvě (modré pro francouzské účastníky, červené pro české) v dostatečném množství. Úkolem účastníků bylo vybrat si svůj model a umístit ho k jednotlivým dnům. 66

67 Dáreček pro tebe Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: 30 minut Materiál: žádný Začátek aktivity je vhodný na období, kdy se účastníci ještě moc neznají nejlepší na úplné zahájení mezinárodní výměny. Každý účastník si vylosuje jméno některého hráče z jiného týmu, kterého nezná. Během aktivity má nenápadně zjistit co nejvíc informací o daném člověku a podle toho mu připravit dárek. Dárky se odevzdávají na konci aktivity. Dárek má jistým způsobem souviset s informacemi získanými v průběhu výměny anebo vyjádřit dojem, který na nás daná osoba učinila. Samozřejmě že se snažíme najít něco pozitivního. Když dojde na jeho předávání, ten, který jej dává, řekne, co o dané osobě zjistil a proč mu připravil právě takový dárek. Skupina může hádat, kdo je adresátem dárku. Upozorněte účastníky, že není nutné, aby dárek byl kupovaný. Naopak. Může to být ručně vyrobená maličkost či dopis, kresba apod. Dvojice si navzájem dárek předá a obdarovaný pokračuje odevzdáním svého dárku další osobě (ale někdy té samé). Ostrovy Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: cca 30 minut Materiál: několik balicích papírů, tvrdý papír, makety lodí, připínáčky, vodové barvy, fixy Na začátek aktivity připravíme několik balicích papírů, které společně slepíme. Všechny papíry nalepíme na stěnu a zamalujeme modrou barvou tak, aby zůstalo několik (zhruba patnáct) prázdných míst. Ty obtáhneme černým fixem to jsou ostrovy. Z encyklopedií ofotografujeme obrázky různých lodí, podlepíme je tvrdým papírem a vystřihneme. Necháme účastníky, ať si každý pro sebe vybere nějaký model lodě, vybarví ho a označí jménem. Některé z ostrovů označíme názvy typu Ostrov nadšení nebo Ostrov nudy a požádáme účastníky, ať své lodě zakotví u těch ostrovů, které nejvíc vystihují jejich náladu nebo názor. Mohou též obsadit některý z prázdných ostrovů a pojmenovat ho podle aktuální nálady. Hodnocení je dlouhodobé a každý druhý, respektive třetí, den se skupina setká a překotví své lodě nebo je ponechá tam, kde původně byly. Vysvětlí též své důvody, proč postavení jejich lodě je takové, jaké je. Společný obrázek Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: 30 minut Materiál: velký papír, dostatečné množství barev nebo vodových barviček pro každého účastníka Hráči se usadí na zem okolo papíru a kreslí různé obrázky, kterými vyjádří, jak viděli dosavadní průběh aktivity. Platí pravidlo, že obrázek není ničí, a tak může každý libovolně dokreslovat do obrázků ostat- 67

68 ních, případně psát různé komentáře ad. Po patnácti minutách požádáme hráče, ať kresbu ukončí a popíší, co nakreslili, a z jakého důvodu doplnili do jiných obrázků to, co doplnili. Magický spot Hráči: počet nerozhoduje Délka trvání: 90 minut Materiál: zápisníky a pera pro všechny účastníky aktivity Vysvětlíme účastníkům, že jejich úkolem je v průběhu půldruhé hodiny najít v okolí místo, které má zvláštní, speciální význam pro ně osobně. Kde se dobře cítí a kde mohou chvíli přemýšlet. Každý z účastníků dostane zápisník a propisku. Platí pravidlo, že jakmile se během svého hledání setkáme s ostatními, nemluvíme s nimi. Raději se jim snažíme vyhnout. Když v průběhu hledání magického místa uvidíme další účastníky sedět a přemýšlet, také se jim vyhneme, abychom je nerušili. Najdeme-li své magické místo, vyhledáme si vhodnou polohu a zamyslíme se nad několika otázkami, například: Jak hodnotím to, co se dosud událo? Co jsem se přitom naučil? Jak jsem se choval? Co jsem neudělal dobře a co v budoucnosti mohu udělat lépe? Jak vypadá můj dosavadní život? Co chci změnit? Co pro to musím udělat? Účastníci si mohou psát poznámky nebo mohou kreslit, co vidí. Toto hodnocení se nikdy nebude sumarizovat v plénu. Každý si musí uvědomit, že to je čas, který věnuje jen sám sobě. Je překvapivé, kolik mladých lidí nikdy nebylo v úplném klidu a tichu a sami. Zážitek může být pro mnohé zcela nový a motivující. Je dobré, když máme v okolí, kde se výměna koná, zajímavé přírodní prostředí. 68

69 69

70 70

SMART Průřezové metody

SMART Průřezové metody 1-01 SMART Průřezové metody Využití metody: Téměř ve všech oblastech Facilitátor: Ne Ideální počet účastníků: Není určen Základní pomůcky: Flipchart, fl ipové papíry, lektorský kufřík Vhodná aplikace:

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Úvodní slovo Milí basketbaloví

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY SPOLEČENSKÁ OBLAST

PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY SPOLEČENSKÁ OBLAST Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník červen 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 62 PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY SPOLEČENSKÁ OBLAST Autoři jednotlivých aktivit: Mgr. Jana Macečková, Mgr. Daniela

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2003 RVP mìsto osnov T i pohledy z letnì ökoly Evropsk Ëten sk konference v Tallinu BudoucÌ v voj mezin rodnì scèny RWCT ProË zad v

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

Metodika. Politika do školy patří. Metodický materiál pro učitele

Metodika. Politika do školy patří. Metodický materiál pro učitele Metodika Politika do školy patří Metodický materiál pro učitele Centrum občanského vzdělávání Masarykova univerzita Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno Tel.: 549 493 178 E-mail: info@obcanskevzdelavani.cz

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více