Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů"

Transkript

1 kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto zásadní. Učitelky speciálních škol nebo rodiče dětí se smyslovou poruchou dosvědčí, jak zásadně ovlivní absence nebo nedostatečná funkce jednoho ze smyslů vývoj dítěte i jeho zapojení do společnosti. Postupně věnujeme pozornost všem pěti smyslům a pokusím se vysvětlit, jak je lze rozvíjet v prostředí mateřské školy, v jakém směru a jakým způsobem jsou smysly dětí ohrožovány a jak je před možnými riziky co nejlépe ochránit. Zrak Zrak Oči dostávají v dnešní době dostatek podnětů, možná až nadbytek. Vizualizace informací je mimořádná (televizní pořady, filmy, reklamy, počítačové aplikace nebo hry). To s sebou přináší výhody (obraz názorně vysvětlí dané téma), ale i nevýhody (animace předávaná současně se slovem brzdí rozvoj fantazie). Nepotřebujeme proto ani tak návody, jak poskytovat více podnětů pro zrak, jako spíše doporučení, aby se děti učily vnímat text (alespoň někdy) i bez obrazu, aby měly možnost rozvíjet fantazii a aby si zkusily nějaké úkoly naslepo. Nejdůležitější je předávat dětem informaci, že je velice důležité oči si chránit. Stezka poslepu Na bezpečném místě (bez větších terénních nerovností, kamenů s ostrými hranami, špičatých větviček ve výši dětské postavy) napneme mezi několika stromy asi desetimetrové lano. Dítě se zavázanýma očima ručkuje po laně od startu k cíli. Ostatní děti čekají nejlépe tak, aby na ručkující dítě neviděly. Když se vystřídají, zeptáme se všech, jak se cítily, zda jim to připadalo snadné, nebo obtížné. Jak se asi žije dětem, které nevidí nebo vidí velice špatně? Aktivita je vhodná na odpoledne, kdy je dětí v mateřské škole méně. Lano lze ponechat natažené týden nebo i delší dobu, děti si tak budou moci stezku poslepu zopakovat, což činí většinou rády. Rizika pro zrak v MŠ a jak je eliminovat příliš časté využívání masmédií Vhodné je založit sešit televizního a video sledování. Do něj všechny učitelky zapisují, co děti sledovaly, proč a kolik minut. Ředitelka pravidelně (např. týdně) kontroluje, zda se děti na obrazovky nedívaly příliš často nebo dlouho. Ředitelka by měla (dle vlastního uvážení nebo i po diskusi s rodiči na třídních schůzkách) stanovit limit maximální dobu sledování médií. Limity lze vytvořit v závislosti na ročních obdobích (např. v měsících září, říjen, duben, květen a červen se děti v MŠ na televizi nedívají vůbec, v ostatních měsících maximálně 30 minut týdně). Inspiromat pro ředitelky MŠ 23

2 Tělesná a pohybová výchova kapitola I. fotografování s bleskem Přirozená ochrana oka (stahování zornic) nestihne na blesk zareagovat. Oči dětí jsou blesku vydány všanc. Pokud je fotografování s bleskem časté, může způsobit (stejně jako hledění do slunce) nevratné změny na sítnici. O těch se pravděpodobně nedozvíme ihned, ale děti si je mohou odnést jako handicap do dalšího života. Učitelky by proto měly být poučeny, aby upřednostňovaly fotografování bez blesku anebo aby děti fotografovaly s bleskem co nejméně, popř. snímky pořizovaly tak, aby je blesk neohrožoval, tedy z boku. Rovněž je žádoucí vhodným způsobem omezit aktivity rodičů fotografujících s bleskem na besídkách a jiných akcích MŠ. Je zbytečné, aby stejnou situaci fotografovalo deset rodičů. Na předání fotografií se lze domluvit, což navíc zlepší komunikaci mezi školkou a rodiči. úrazy oka Je třeba používat vhodně upravené pomůcky (např. nůžky bez špičky), dodržovat bezpečnost práce s rizikovými pomůckami a dbát na to, aby děti, je-li to nutné, používaly ochranné plastové brýle. Jaká pravidla naučit děti Nesedej si blízko k televizi (vhodné je na podlaze u televize udělat značku, před kterou nesmí nikdo sedět). Omezuj čas strávený u počítače. Nedívej se dlouho do sluníčka (anebo použij černé sklo), vyhýbej se pohledu do blesku. Nesahej si do očí rukama, pokud nebyly řádně umyté teplou vodou a mýdlem. Při hře buď opatrný na oči vlastní i na oči jiných dětí. Sluch Sluch Podobně jako oči i uši dětí dostávají v dnešní době podnětů dostatek, ne-li nadbytek. Je prokázáno, že pobyt v hlučném prostřední způsobuje stres a také ničí schopnost vnímat tiché zvuky. Zvuky a hluk v MŠ proto záměrně omezujeme a děti před hlukem chráníme. Není to snadné, protože většinu hluku ve školce vytvářejí paradoxně děti samy. Naslouchání oblovce Děti si rády povídají, prozpěvují, broukají nebo i křičí. Jistá hlučnost patří k jejich přirozenosti. Zřejmě je to pozůstatek jevu, který u ptáků nazýváme hnízdní signály. Rodiče dítěte, kteří pracují v jeho okolí, mohou díky dětskému prozpěvování mít přehled o tom, kde se dítě zrovna nachází a zda je v pořádku. Běda, jak je dítě potichu! To je chvíle, kdy je potřeba jít ho zkontrolovat! Na druhou stranu by se děti v mateřské škole již měly učit zůstat potichu na výzvu. Samozřejmě to dokážou jen velmi krátkou dobu. Pokud je učitelky vhodně motivují, může se tato doba blížit až deseti minutám. Jednou z aktivit, při které se podle naší zkušenosti děti přirozeně ztiší na poměrně dlouhou dobu, je naslouchání oblovce. Oblovka žravá (Achatina fulica) je poměrně velký měkkýš, kterého lze snadno chovat i v MŠ. Stejně jako hlemýžď zahradní má i oblovka na noze radulu takové struhadlo, jímž při lezení strouhá potravu (okurku, listy salátu apod.). Pokud jsou děti opravdu potichu, mohou její strouhání slyšet. V přírodě je ke slyšení celá škála zajímavých zvuků, které můžeme využít podobným způsobem k tomu, aby se děti naučily malou chvíli soustředit a naslouchat. Rizika pro sluch v MŠ a jak je eliminovat velký počet dětí na jednom místě (ve třídě, v šatně) vytváří často nezdravou hlučnost Preventivním opatřením je již při výstavbě mateřské školy vhodně architektonicky řešit její prostory. 24 Inspiromat pro ředitelky MŠ

3 kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Pokud to nelze, můžeme si pomoci odhlučněním prostřednictvím nestavebního členění prostoru i interiéru třídy. V interiéru pomáhají zákoutí oddělená zástěnami, baldachýny a vyvýšená patra s různými stavebnicemi. Členitý prostor vede děti k tomu, aby se spontánně dělily na menší méně hlučné skupiny. Učitelka sama hovoří potichu, aby šla dětem příkladem. Nikdy nepouštíme rádio, magnetofon a podobné zdroje zvuku jako kulisu. Osvědčenou prevencí je chodit s dětmi dopoledne pravidelně na dvě hodiny ven, aby se unavily, vybily energii a ve třídě se věnovaly tichým a klidným činnostem. Hluk negativně působí i na učitelku, celá řada učitelek trpí mírnou nedoslýchavostí a stresem z pobytu v hlučném prostředí. Také učitelky se musejí naučit chránit si ve vhodných chvílích (např. v šatně) sluch (třeba i využívat špunty do uší), samozřejmě jen tak, aby dokázaly zaznamenat konflikt a zasáhnout. Ředitelka sleduje projevy stresu u svých zaměstnankyň a doporučí jim relaxační aktivity, nebo dokonce volno. Nekřič a nepouštěj hlasitou hudbu. Nepoužívej sluchátka. Uč se naslouchat tichým zvukům. Jaká pravidla naučit děti Hmat ich Čich Čich je první ochranou před požitím jedovatého nebo zkaženého sousta a také prvním varovným signálem při zamoření prostředí nezdravými látkami. Velkou roli hraje i v mezilidském kontaktu a při navazování (nebo naopak nenavazování) přátelství. Děti jsou schopné po čichu identifikovat, který z pěti svetrů měla na sobě jejich maminka. Čichová sada Z vhodných krabiček, např. od kinofilmu, vyrobíme čichovou sadu. Rostlinný aromatický materiál (sušené bylinky, koření) vložíme na dno krabičky a zakryjeme vatou. Víčko ji uchrání před vyčichnutím, na aktivitu ho samozřejmě sundáme. Připravíme dětem deset krabiček s pěti různými rostlinnými materiály (do páru). Krabičky jsou označeny symboly. Děti přiřazují stejné vůně k sobě (učitelka jim na závěr ukáže řešení: lísteček se symboly přiřazenými k sobě). Rizika pro čich v MŠ přílišné používání nekvalitních voňavek Děti by si měly uvědomit, že ne všechny voňavky jsou zdravotně nezávadné. Voňavky z čínských tržnic mohou mít negativní zdravotní dopad. Navíc nadměrné používání voňavek oslabuje schopnost čichu vnímat přirozené pachy prostředí. Proto je nejvhodnější, aby děti voňavky vůbec nepoužívaly, aby voněly čistotou a dětským mýdlem. učitelky a další zaměstnanci MŠ střídají voňavky Děti (zvlášť děti slabozraké nebo nedoslýchavé, popř. s kombinovaným smyslovým postižením) potřebují vnímat učitelky konzistentně. Pokud učitelka často mění parfém, mate všechny děti. Ty se pak opakovaně ptají, zda je to opravdu ona. Mnohé zážitky mají totiž děti spojeny nikoli s tváří nebo se jménem učitelky, ale právě s její vůní. Ředitelka by měla na poradě doporučit, aby učitelky, pokud vůbec voňavky používají, používaly voňavky stále stejné, popř. aby jejich změnu naplánovaly na prázdniny. dítě požije jedovatý nápoj nebo pokrm Děti se musejí naučit kontrolovat pokrmy a nápoje čichem (i zrakem) předtím, než je pozřou. Pokud je Inspiromat pro ředitelky MŠ 25

4 Tělesná a pohybová výchova kapitola I. to naučíme, předejdeme případným závažným otravám (např. vypití louhu). Opatrně musejí děti také čichat k neznámé látce v lahvi (třeba ocet může popálit sliznici nosu). Jaká pravidla naučit děti Nejlepším parfémem pro děti je čistota a dětské mýdlo. Než si vložíš sousto do úst, pořádně je očichej. Než se napiješ, čichni si k láhvi či hrnečku. Nikdy nepij z nádob, do kterých není vidět a ke kterým sis nečichl. Čichej opatrně. Chuť Chu Dnešní děti dostávají jídla více kořeněná a slazená, než tomu bývalo dříve, a pravděpodobně jich rovněž konzumují více, než je zdrávo. Koření i cukr v potravě snižují schopnost rozpoznávat chutě jednotlivých ingrediencí. (Není náhodou, že právě maso blížící se konci trvanlivosti se koření nejvíce.) Děti touží po sladkých jídlech a nápojích; někdy jde až o jakousi závislost. Ovšem cukr je v nadměrném množství nezdravý, může přispět ke vzniku obezity i k dalším zdravotním problémům. Aktivity pro děti Připravíme pro děti vodu z pěti až osmi různých zdrojů. Pokud nemáme v okolí studny, prameny a studánky s čistou a zdravotně nezávadnou vodou, koupíme balenou vodu (např. Poděbradku či Ondřejovku). Vodu nalijeme do etiketami se symboly označených skleniček. Z jednoho pramenu vždy do dvou skleniček (děti budou opět přiřazovat k sobě dvojice ze stejného zdroje). Dětem rozdáme slámky. Pomocí slámek ochutnávají a poté přiřazují skleničky se stejným obsahem k sobě. Aktivitu doporučuji provádět v květnu či v červnu venku (občas někdo něco polije). Pokud chceme pracovat s celou třídou naráz, připravíme stolečků s dvojicemi skleniček více. Ideální je počet pěti dětí u jednoho stolku. Děti si samy kontrolují správnost svého řešení pomocí kartičky se správným výsledkem. Rizika pro chuť v MŠ děti ochutnávají (i nejedlé nebo jedovaté) předměty, rostliny, hlínu Děti ještě nedokážou rozpoznat jedovatost rostliny podle hořké chuti, a tak hrozí, že pokud se do požívání nějaké rostliny (např. v rámci hry na stolování) pustí, mohou jí pozřít poměrně velké množství. Proto je nutné naučit děti nejíst to, co neznají, nebo to, co jim někdo nedovolil. Učíme děti rozpoznávat jedlé rostliny. Prudce jedovaté rostliny (např. oleandr, tis, náprstník, diefenbachie) z prostor mateřské školy raději odstraníme. děti odmítají (zdravá) jídla, protože jim nechutnají Děti v mateřské škole často odmítají jíst jídla, jejichž chuť je jim cizí. To je archetypální přirozená ochrana. Děti jedí jen to, co dostávají od rodičů, co viděly jíst rodiče. Odmítání z tohoto důvodu je tedy normální, třebaže nevědomé chování, nemůžeme se proto na děti zlobit. Verbální přesvědčování nepomůže. Úkolem mateřské školy je nabízet pestrou paletu jídel, umožnit dětem se nasytit, i když nějakou část odmítnou. Dovolíme jim přidat si polévku, nebo naopak polévku nejíst, ale přidat si hlavní jídlo. Variantou jídla může být krajíc suchého chleba. Cílem je, aby se nasytily i děti, které jedno z jídel nebo jeho část odmítnou. Nelze je nechat hladovět, a to ani proto, aby se naučily jíst zdravá jídla. Touha ochutnat neznámé jídlo se zvýší, pokud učitelky stolují mezi dětmi a pokrm před nimi s chutí jedí. 26 Inspiromat pro ředitelky MŠ

5 Pracovní listy Pracovní list Vybarvi veselého zajíčka podle písmen: Ž = žlutá O = oranžová Č = červená M = modrá Z = zelená F = fialová R = růžová Č O R Ž M Z F Inspiromat pro ředitelky MŠ A

6 Pracovní listy Pracovní list Babička chce vnoučkovi připravit zdravou svačinku. Pomoz babičce najít cestu na trh, kde může nakoupit ovoce a zeleninu. Inspiromat pro ředitelky MŠ B

7 kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Pohybové aktivity dětí v přírodě Abychom se vyznali v situacích, kdy děti venku projevují takovou tvořivost, iniciativu a samostatnost, až se nám to pro ně zdá nebezpečné, je důležité snažit se těmto dějům porozumět a pochopit jejich význam pro děti. Proč se do nich pouštějí? Co jim takové situace přinášejí? Použijeme modelové situace z výzkumu na zahradě mateřské školy a pokusíme se je interpretovat z hlediska rozvojových potřeb dětí, z hlediska klíčových kompetencí i z hlediska využití pro osobnostní rozvoj a environmentální výchovu. Houpání na v tvi Houpání Sedm dětí si hraje pod velkou borovicí u plotu. Její větve dosahují nízko. Větší děti je mohou zachytit, když si stoupnou na špičky. Jednoho chlapce napadne zavěsit se na větev a pohoupat se. Ostatní se inspirují a zopakují to po něm. Větší chlapci přitahují menším dětem houpací větev k zemi, aby na ni dosáhly. Dětí je hodně, ale samy se řadí jedno za druhé a čekají, až na ně přijde řada. Další se houpe, až když ten před ním seskočí. Menší děti si stavějí pod nohy oporu z kamene a kusu dřeva. Hru si organizují samy a docela dobře se dohodnou. Děti využívají přírodu jako přiroze nou tělocvičnu. Větev, na kterou lze sotva dosáhnout, přímo vyzývá, aby se to zkusilo. Bude to zřejmě trochu obtíž né Hru začali dva větší chlapci a ti také organizovali ostatních pět menších dětí. Houpali se vždy tak dlouho, dokud se dokázali udržet, pak se pustili, a když na ně přišla řada, houpali se znovu. Ti úspěšnější byli v opakování pokusů a v prodlužování délky houpání nejvytrvalejší. Nejistota, jak dlouho se udržím, než se budu muset pustit dolů, je dráždivá. Větší chlapci projevovali starost, aby se podařilo pohoupat i malým dětem, a vyvinuli snahu jim pomoci. V této a v jiných podobných situacích vidíme naplňování rozvojové dětské potřeby zvolit si svobodně výzvu a zdolávat překážky. Z hlediska sociálního rozvoje vyniká organizování činnosti samotnými dětmi. Činnost má kromě rozvoje pohybu také dobrodružnou stránku, děti prožívají napětí, jak dlouho vydrží zavěšené. Zpozorujeme-li situaci, hru, v níž dochází bez přičinění nás dospělých (pedagoga) k rozvoji dětí, nezasahujeme a nevměšujeme se do ní. Ponecháme na dětech samých, jak si poradí. Lezení na strom Lezení Chlapec předškolák se pokouší vylézt na kmen jabloně. Rukama se snaží vytáhnout do rozsochy. Přidávají se k němu další dva větší chlapci. Děti dávají pod strom kámen na místo doskoku. To mi připadá nebezpečné, a tak s vysvětlením kámen odstraňuji a přihlížím dalším pokusům dětí zblízka. Jinak už do situace nezasahuji. Postupně se čtyři chlapci střídavě pokoušejí vylézt na strom a jsou velice vytrvalí. Po několika pokusech jeden vylezl jako první a vzápětí za ním i druhý. Na jejich tvářích bylo patrné obrovské uspokojení a radost. Pochválila jsem je: To jste hodně šikovní! Přicházejí další děti. Teď už jich je osm. Inspiromat pro ředitelky MŠ 47

8 Tělesná a pohybová výchova kapitola I. První dva úspěšní chlapci ještě několikrát opakují přelezení, vylézají na kmen a skáčou dolů. Pomáhají menším dětem, aby dosáhly do rozsochy a mohly se zachytit. Děti si stavějí podložky pod nohy a pomáhají se vysazovat. Nakonec se na strom podaří vylézt i několika dalším dětem. Jde o učení výzvou. Pozorujeme vytčení si nesnadného úkolu, který se však nejeví tak zcela nesplnitelným. Je k němu zapotřebí fyzické síly a obratnosti a rovněž dovednost přemýšlet a vyzkoušet různé možnosti, než zjistíme efektivní postup. Nesnadný úkol vyžaduje velké úsilí a vytrvalost. Ochotu opakovat neúspěšné pokusy tak dlouho, dokud se zdolání překážky nepodaří. Tato vlastnost naštěstí chlapcům předškolákům nechyběla, a tak je víra ve vlastní schopnosti odměnila úspěchem. Bylo potěšující pozorovat, že po několika neúspěšných pokusech věc nevzdávají a hledají řešení. Problém výšky vyřešili vytvořením zvýšeného schůdku u paty kmene. Nástup na kmen se o něco zjednodušil. Prožitek dobrodružství zajišťovaly několikeré neúspěšné pokusy. Když dva největší chlapci výzvu zdolali, začali pomáhat menším nebo méně obratným dětem. Děti získaly mnoho zkušeností, odměnu za vlastní úsilí a námahu, mohly pocítit značné sebeuspokojení a radost z úspěchu. Prožité dobrodružství se přičinilo také o sociál ní rozvoj zúčastněných dětí. Vždyť si celou dobu pomáhaly, domlouvaly se spolu a radovaly se z dosažení cíle. Z hlediska RVP PV tato situace učí dítě zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky), koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla (Dítě a jeho svět). Dále dítě učí záměrně se soustředit na činnost, využívat zkušeností k učení, řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně (Dítě a jeho psychika). Situa ce rovněž nabízí možnost přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, spolupracovat s ostatními, uplatňovat své individuální potřeby, ale také respektovat potřeby jiného dítěte. V neposlední řadě si děti uvědomují svá práva a přiznávají stejná práva druhým, mají ohled na druhého a nabízejí mu pomoc (Dítě a ten druhý). Situace vznikla díky chování a jednání na základě vlastních dětských pohnutek a probíhala zároveň s ohledem na druhé. V jejím průběhu se děti učí domluvit na společném řešení (Dítě a společnost). Domeček v keři V lískovém keři Deset dětí, většinou malých holčiček, které se postupně přidávaly ke hře, prolézá lískovým keřem a hrají si na dům. Některé lezou ve větvích vzhůru, jiné prolézají skrz keřem. Jedna holčička se věší za ruce a nohy, hlavu sklání dozadu k zemi a houpe se s celou větví. Při neus tálém prolézání keře děti ječí: Pozor, vlci! a přitom si povídají vymyšlenou pohádku. Přichází učitelka a říká: Ale opičky takhle neřvou. Situace přináší pohled na jednání dětí, které jsou v keři doslova doma. Využívají intimitu přírodního úkrytu, po celou dobu se dotýkají větví rukama a celým tělem. V keři je jim nepochybně příjemně, když hra trvá tak dlouho. Děti si v keři hrály každý den. Vyběhly ze školky a zalezly do keře. Bylo to jejich místo. Dobré pocity z pobytu v přírodě a bezprostřední kontakt s přírodou jsou neopominutelným základem pro pevné vztahy dětí k přírodě. Jsou proto zároveň i základem a důležitou součástí environmentální výchovy malých dětí. Klacky jako meče Šermování Dva předškoláci šermují klacky. Jeden chlapec drží v každé ruce po jednom klacku, druhý šermuje pouze jedním jako mečem. Přitom postupují podél plotu ve vzdáleném místě, z dohledu učitelek. Situace je typická pro hru chlapců. Šermování, použití zbraně, v sobě samozřejmě zahrnuje možnost a riziko zranění. To je nebezpečné, a pro chlapce tudíž velmi vzrušující. Takto si hrající chlapci jsou ochotni nějaký ten šrám utržit, jinak by se do takové aktivity nepouštěli. Napětí také panuje kolem výsledku. 48 Inspiromat pro ředitelky MŠ

9 kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Kdo koho zažene? Kdo se spíš brání a kdo útočí? Kdo bude vítěz a kdo poražený? Jak se vítěz zachová? Podle úsměvů a jisté opatrnosti v pohybech je vidět, že se jedná o přátelské šermování. Jeden chlapec k němu vyzval druhého. Když hoši při šermování bez přestávky absolvovali celou délku trasy podél plotu, akci ukončili a klacky zahodili. Patrně již dostatečně změřili své síly, což je uspokojilo. Nastavte dětem jednoduchá pravidla pro hru s klacky. Pokud se vám zdají podobné hry a situace nebezpečné, i když děti vaše pravidla dodržují, začněte tím, že přistoupíte blíž k dětem a soustředěně je pozorujete. Situaci lépe posoudíte, možná se uklidníte a budete schopni ponechat prostor k potřebnému klukovskému rozvoji. Doporučení Usmrcení motýla Objev Osm malých dětí cosi kutí u zdi plotu. Vystýlají trávou, lístky a kvítky fialek hrobeček pro mrtvého běláska. Dětem je to líto a je vidět, že chtějí pohřbením motýla odčinit, co se stalo. Vysvětlují mi, že jedna holčička ho chytila a zabila schválně. Holčička se brání: Ne, já ho jen chytala Povídáme si o náhodě, opatrnosti a úskalí chytání motýlů. Na srocení dětí se přichází podívat učitelka. Žádám děti, aby příště motýla nechytaly, jelikož by mu mohly ublížit. Vyzývám je, aby spíš sledovaly, jak poletuje. Situace ukazuje, že dětem není lhostejný osud živého tvora, ke kterému samy přispěly. Vyjadřují své pocity konkrétním jednáním ukládají motýla do hrobečku. Zajímá je moje reakce na sdělení o zavinění smrti motýla. Povídáme si o tom, co je vedlo k tomu, že ho chtěly chytit, jaká jsou úskalí chytání motýlů. To děti právě přímou zkušeností samy zjistily. Sděluji jim svůj názor a také svoji žádost. Nyní mají dostatek informací a zkušeností, aby se příště mohly samy rozhodnout, co udělají. Situace učí a rozvíjejí děti v hodnotové a postojové rovině osobnostního rozvoje, vztahováním k ostatnímu životu v přírodě souvisejí také s environmentální výchovou. Tato situace vyžaduje všímavost a angažovanost učitelky. Pomocí citlivé reflexe události s dětmi ji lze výchovně využít a přispět k morálnímu rozvoji dětí. Důležité je umět nacházet vhodná slova, ptát se dětí a ponechat jim prostor pro navrhování řešení. Tázat se, co udělají jinak, aby se nechtěná situace příště neopakovala. Než začneme na spontánní dětskou aktivitu zamítavě reagovat, pokusme se jí porozumět. Když zjistíme, o co v situaci jde, nejlépe tím, že se dětí zeptáme, rozmyslíme si, jak se zachovat dál. Pokud situace skončí přirozeně dosažením výsledku nebo ukončením činnosti, zvážíme, zda je přínosné reflektovat ji s dětmi. Činíme tak jen krátce a zachováme přitom zásadu dobrovolnosti ať mluví, kdo sám chce. Tip Bezprost ední kontakt s p írodou skýtá dobrodružství Motivace V uvedených situacích jsme objevili prvky dobrodružství. Došlo k bezprostřednímu kontaktu dětí s přírodou. Vztah k přírodě se může stát motivací k péči o životní prostředí, vede k ohleduplnému jednání k přírodě a našemu okolí. Tohoto východiska je potřebné využívat v environmentální výchově, aby své cíle nestavěla jen na rozumových schopnostech a dovednostech. Klíčovým aspektem motivace je prožitkové emocionální jádro. Inspiromat pro ředitelky MŠ 49

10 Tělesná a pohybová výchova kapitola I. Úzký vztah motivace a emocí by proto neměl být opomíjen při dlouhodobě zacílené činnosti v oblasti environmentální výchovy. Jedním z jejích cílů u malých dětí je probouzet citový vztah k přírodě a rozvíjet estetické vnímání. Všechny uvedené situace spontánních aktivit dětí v přírodě jsou přínosné pro osobnostní a sociální rozvoj dětí. V uvedených situacích byly shledány konkrétní vztahy ke všem vzdělávacím oblastem a k očekávaným výstupům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Situačním učením se rozvíjejí klíčové kompetence dosažitelné pro děti předškolního věku kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské. Reflexe aktivit Snažme se vhodn a promyšlen zareagovat O mnoha věcech se můžeme přesvědčit, budeme-li děti při jejich hrách klidně pozorovat, vyslyšíme-li jejich touhu po sdílení vyjádřenou slovy: podívej, vidíš, pojď sem, něco ti ukážu, něco jsem našel. Zareagujeme-li na ně, přínos situací spontánních aktivit a her se stane zjevným i nám. Díky tomu můžeme také promyšleně upevňovat novou dětskou zkušenost. Kvůli obavám o bezpečnost dětí mnohé učitelky reagují zákazem zpozorované činnosti. Týká se to především nápadných aktivit, při nichž dochází k rozvoji pohybu, odvahy, iniciativy a samostatnosti. I přes vydané zákazy se setkáme s opakováním činnosti. Děti totiž naše obavy nesdílejí, jejich aktuální rozvojová potřeba se bude projevovat, dokud se nenaplní. Záměrná reflexe některých situací spontánní aktivity bude mít přínos pro osobnostní a sociální rozvoj dítěte. Tím rozhodně nemáme na mysli, že každou situaci budeme vždy reflektovat! Nejenže je to nemožné pro rychlost běhu života při volné hře dětí v přírodě nebo na zahradě mateřské školy, především však nechceme vždy zasahovat do dětských her a zůstáváme jejich pozorovateli. Jedním z důvodů je nenarušování intimity a zachování možnosti spontaneity. Pedagog musí umět citlivě vybrat situaci, na kterou je smysluplné reagovat reflexí. Začít lze tam, kde bychom v komunikační situaci bez rozmýšlení obvykle použili jednoduchý zákaz nebo příkaz. Můžeme se místo toho zeptat dětí, co jim situace přináší, proč zmíněnou věc dělají. Lépe dětem porozumíme a můžeme je pak v naplňování jejich potřeb podpořit. Děti potřebují Svobodně zvolené aktivity pro svůj osobnostní a sociální rozvoj. Hrát si venku pro své zdraví. Bezprostřední kontakt s přírodou pro utváření kladného vztahu k sobě i životu. Význam spontánních aktivit v p írod Spontánní aktivity v přírodě v sobě obsahují potenciality k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí v předškolním období. Objevili jsme tak nový rozměr nezáměrných a neřízených činností v programu mateřské školy. Rozšířili jsme pohled na význam spontánních aktivit dětí v přírodě. Situace spontánních aktivit jsou díky naplňování aktuálních rozvojových potřeb pro dítě smysluplným životním učením. Feno mén spontánních aktivit lze využít navázáním na vnitřní motivaci dítěte pro činnost v prohloubení původního zájmu a pro další související záměrnou činnost vedenou pedagogem. 50 Inspiromat pro ředitelky MŠ

11 Pracovní listy Pracovní list Vybarvi: obdélníky zeleně trojúhelníky žlutě kruhy červeně Inspiromat pro ředitelky MŠ C

12 Pracovní listy Pracovní list Najdi a čarou spoj dvojice stejných knoflíků. Inspiromat pro ředitelky MŠ D

13 kapitola III. Environmentální výchova Environmentální výchova v souvislostech Environmentální výchova má v českých zemích tradici díky osobě Emilie Strejčkové, která založila první MŠ zaměřenou na ekologickou a environmentální výchovu. Dnes je environmentální výchova podle RVP PV povinná ve všech mateřských školách. Jejím cílem je naučit děti budoucímu zodpovědnému chování k přírodě a životnímu prostředí. Environmentální zákonitosti Poznávání Dítě v předškolním věku poznává zákonitosti. I když neexistuje téma, které by nemohlo být s předškolními dětmi probíráno (pokud učitelka správně postupuje), je vhodné zaměřovat pozornost na zákonitosti a témata základní. Důležitým principem je zjednodušování informací a jejich předávání prostřednictvím vhodných didaktických metod (názoru, maňásků či hrou na nápodobu). Věcně zjednodušovat a používat pro předškoláka srozumitelnou řeč dokáže kompetentní učitelka MŠ lépe než většina odborníků graduovaných na danou problematiku. Je ovšem zřejmé, že učitelka nemůže dosáhnout takové úrovně znalostí jako on. Bude se setkávat s otázkami, na které nebude znát odpověď. 1. Informace podávané dítěti by měly být vždy věcně správné a jednodu ché. Vybízíme dítě, aby na informace reagovalo vyjádřením vlastního názoru získaného zkušeností. Důležitá pravidla 2. Pokud dospělý nezná na dětskou otázku odpověď, měl by to přiznat a s dětmi ji pomocí odborníků nebo informačních médií nalézt. Děti potřebují poznat cesty získávání informací. 3. Důležité je samozřejmě i environmentální vzdělávání učitelky MŠ. Na znalost zákonitostí naváže na základní škole průřezové téma environmentální výchova a učivo základů ekologie. Pro potřeby předškolního vzdělávání byly vytyčeny oblasti: dítě si uvědomuje existenci potravních řetězců, závislost organismu na prostředí a uvědomuje si tok času a proměny sama sebe a také svého okolí v čase. Doporu ení pro poznávání základních zákonitostí Zákonitosti Děti se seznamují s vhodně vybranými modelovými živočichy, rostlinami a houbami. Poznávají environmentální zákonitosti, např. závislost zvířat i rostlin na prostředí (pulec na suchu Inspiromat pro ředitelky MŠ 153

14 Environmentální výchova kapitola III. lekne apod.). Postupně a přiměřeně poznávají vhodně vybrané české i světové biotopy a jejich obyvatele. Pozorují kompost a procesy na něm probíhající. Poznávají, co se v přírodě rozloží, co za dlouho a co ne. Vypěstují si rostlinu k jídlu (např. hrášek nebo brambory). Seznamují se s tím, že potraviny jsou připravovány z rostlin, živočichů či hub, tedy že jsou to produkty z přírody ( víme, co jíme ). Uvědomují si potravní vztahy (koloběhy látek a živin). Uznávají smysluplnou existenci každého tvora. Nejsou jim předávány seznamy škůdců ani schémata zvířat odporných (pavouci, hadi). Zažívají pozitivní ekonomický dopad určitých činností (např. se dozvědí, jak byly využity peníze za sběr papíru), Vnímají sezonní (roční období) i krátkodobé (počasí) změny a přizpůsobují jim aktivity. Respektují sezonnost vybraných aktivit. Seznamují se prostřednictvím praktických činností s životem předků. Vyzkoušejí si jejich nástroje, pracovní postupy a techniky, styly života. Seznamují se s životem jiných kultur (např. indiánů, Eskymáků). Vyzkoušejí si některé jejich nástroje, techniky a styly života. Uvědomují si závislost stylu života lidí na podmínkách životního prostředí a sounáležitost lidí na naší planetě. Výzkumné a badatelské dovednosti Již v mateřské škole rozvíjíme (formou nabídky) výzkumné a badatelské dovednosti. Dítě se seznamuje se svými smysly a jejich čidly. Poznává základní nástroje pozorování a měření. Učí se i základům experimentu (odhad, ověření). Mnohé děti výzkumné aktivity skutečně baví, lze očekávat, že takto směřovaná nabídka aktivit usnadní jejich přechod do školy základní. Dovednost Rozvoj výzkumných a badatelských dovedností Děti se učí kriticky myslet (hledání pravd a polopravd), rozlišovat fakta a fikci (např. v pohádkách). Dostávají podněty pro hmat, sluch, chuť, čich, tj. nejen pro zrak. Učí se poznávat svět všemi smysly. Mají dostatek příležitostí k manipulaci s vhodně vybranými pomůckami a nástroji (kuchyňské váhy, nůž, plastové pipety, metr, hmoždíř, lupa). Učí se základům vědeckého pozorování (mapování problému, odhad předpokládaného výsledku, pokus, hodnocení, diskuse, závěr). Experimentují; pod vlídným dozorem dospělé osoby se učí základům experimentu. Zažívají oceňování vlastních objevů (byť malých, nevýznamných pro lidstvo) od dospělé osoby. Získávají informace z prostředí či krajiny (např. stromy mají povadlé listy, je sucho, (potřebovaly by zalít ; zvířata si dělají velké zásoby, bude tuhá zima apod.) Vnímají přírodu a přírodní procesy v delších časových úsecích (roční období). Udržitelné chování dosp lých je vzorem Děti nežijí izolovaně, netráví veškerý čas hrou, ale podílejí se na reálném (ideálně udržitelném ) životě dospělých, učí se sebeobsluze. Vidí udržitelné chování u učitelky a dalších dospělých osob. V rámci svých možností pracují společně s dospělou osobou na zahrádce, vyrábějí drobné předměty z přírodních mate riálů, účastní se sezonních místních aktivit. 154 Inspiromat pro ředitelky MŠ

15 kapitola III. Environmentální výchova Zapojení do udržitelného života Děti se přiměřeně podílejí na práci pro přírodu (pletí, zalévání, krmení zvěře na krmítku či krmelci v zimě, popř. i sběr odpadků). Tvoří a pracují při výtvarných činnostech s přírodninami. Vyrábějí z přírodních materiálů (např. vánoční a velikonoční ozdoby či hračky). Seznamují se s tradičními postupy při úpravě či čištění šatstva (např. bělení na slunci), nádobí (pomocí octa) či pracovních ploch (pomocí kuchyňské soli). Podílejí se na úpravách okolí MŠ (hrabání listí, péče o studánku apod.) účastní se brigády s rodiči. Mají možnost podílet se na přípravě pokrmů tradičními způsoby (např. pučálka, jáhlová kaše). Šetří potravinami, i když je jich nadbytek, uvědomují si, že jiní (lidé i zvířata) mají i dnes hlad. Používají také staré, zděděné věci (oblečení, pomůcky i hračky). Znají příběhy některých dotýkaných věcí, vědí, kdo a jak je používal. Přednostně vybírají na trhu místní výrobky. (Pokud není možnost navštěvovat skutečné trhy, lze jejich návštěvu nahradit hrou na nápodobu.) Setkávají se s řemeslníky. Získávají vhled do technologií přípravy (jak se co dělá, co z čeho se vyrábí). Uvědomují si, že potraviny, léky a mnohé užitečné předměty (nábytek) jsou přírodního původu. Některé věci si umějí vytvořit samy. Chápou, že všechno kolem nich je z přírodních zdrojů, které nejsou obnovitelné židle, stůl, koberec, auto, počítač i mobilní telefon. Základní pravidla, zákonitosti Vliv u itelky mate ské školy Učitelka je hned po rodičích nejvýznamnější osobou, která může ovlivnit efektivnost environmentální výchovy. Měla by být řádně aprobována pro práci s předškolními dětmi. Kromě toho by měla získávat i environmentální vzdělání, např. v rámci celoživotního vzdělávání (nejznámější je tzv. Dvěstěpadesátka) nebo v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru předškolní pedagogika. Při realizaci EVVO učitelka: připravuje aktivity a programy v souladu s poznatky z oboru; navštěvuje EVVO konference a semináře. Seznamuje se s příklady dobré praxe; upřednostňuje vlastní práci s dětmi před návštěvami ekocenter a návštěvami lektorů ve třídě; poskytuje dětem věcně správné, vhodně zjednodušené a zajímavě podané informace; nebojí se přiznat, že něco neví nebo nezná. Ukáže dětem postup, jak informace vyhledat; respektuje individuální zvláštnosti osobnosti i vývoje každého dítěte. Děti nepřetěžuje (např. požadavkem na znalost názvů stromů, živočichů, rostlin); podporuje zvídavost, oceňuje aktivitu a tvořivost dětí; aktivně upravuje vnitřní i venkovní prostředí MŠ tak, aby lépe vyhovovalo požadavkům EVVO a UR; zapojuje děti do společné práce. Dbá na sebeobsluhu dětí; kriticky hodnotí informace (např. reklamy); zapojuje rodiče, popř. seniory či veřejnost, do života MŠ; do MŠ zve zajímavé osobnosti, orga nizuje návštěvní programy (např. myslivec, sokolník apod.); je dětem pozitivním vzorem. Samu sebe pozitivně vnímá a rozvíjí. Doporučení Inspiromat pro ředitelky MŠ 155

16 Pracovní listy Pracovní list Najdi a zakroužkuj osm rozdílů. Pak obrázky vybarvi podle své fantazie. Inspiromat pro ředitelky MŠ E

17 kapitola VI. Jazyk a řeč Osvojování gramatických struktur angličtiny V rámci jazykové politiky Rady Evropy a Evropské unie byla v posledním desetiletí realizována řada opatření směřujících ke zlepšení úrovně jazykového vzdělávání. Hlavním cílem je totiž snaha, aby každý občan Evropy byl schopen komunikovat alespoň ve dvou dalších jazycích kromě mateřského. Pr vodce jazykovými strukturami = ú inný nástroj u itele Cílem této sekce je poskytnout učiteli nástroj, který ho povede při uvádění jazykových struktur do výuky z hlediska posloupnosti a návaznosti. Celkový systém zároveň učiteli umožnuje vario vat a přizpůsobovat hodiny pokročilosti i rychlosti učení dětí, jejich věku a zájmům, ale také si vytvořit vlastní styl a vtisknout výuce vlastní rukopis. Struktury a fráze Je zřejmé, že gramatické struktury cílového (druhého) jazyka (L2) nelze dětem přiblížit slovním vysvětlením. Chceme jazyk budovat jako přirozený komunikační systém, proto i gramatické struktury musíme představovat sice postupně, od nejjednodušších, ale zároveň způsobem přirozeným pro děti aby je přijímaly mimoděk (princip nepřímého učení), tedy podobně jako u mateřského jazyka (L1). Z tohoto důvodu gramatická část neobsahuje gramatická pravidla. Gramatic ké principy jsou uváděny pouze ve formě struktur a frází. Mnoho gramatických struktur děti přijímají pasivně z řeči učitele, teprve mnohem později je na vyšší úrovni při vyučování učitel vědomě aktivizuje. Rozsah struktur počítá s kurzem na jeden rok. Vzhledem k předpokládané frekvenci a délce kontaktu dětí s jazykem nejsou zařazeny koncepty pracující s časem formy vyjádření budoucnosti a minulosti. Pozornost není věnována ani takovým strukturám, které vyžadují propracovanou přípravu, u malých dětí i časté používání jazyka a delší dobu pro zažití a pochopení významu dané struktury. Průvodce rovněž neuvádí struktury, které neodpovídají běžným faktickým znalostem předškoláků (např. vyjádření přesného času). Systém osvojování struktur Konkretizace Jestliže k výuce používáme pouze L2, musíme důsledně zachovávat konkretizaci, zapojení co nejvíce smyslů, postup od pasivního porozumění k aktivnímu použití, od jednoduchého ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu. Většina gramatických struktur se musí dětem prezentovat v souvislosti s konkrétní situací. Tyto skutečné situace učitel navozuje s cílem uvést a demonstrovat význam probíraného jazykového celku. Různé příklady her navozujících situaci jsou uvedeny v Balíčku her a dalších aktivit a lze je po drobných úpravách použít pro různé struktury konkrétní odkazy a doporučení jsou uvedeny v tabulce struktur v části Doporučené aktivity. Inspiromat pro ředitelky MŠ 201

18 Jazyk a řeč kapitola VI. Systém osvojování struktur se pohybuje od získání jednotlivých slov přes základní fráze, struktury otázka/ /odpověď, souběžné přibírání přívlastků kvalita (jaký), množství (kolik) atd. S určitou pokročilostí také učitel začíná postupovat od konkrétního k abstraktnímu, tj. zaměřuje předmět hovoru od dětí a aktuální situace ve třídě za tyto hranice, k otázkám, na něž dítě dokáže odpovědět (Kolik máš bratrů? Máš rád jaro? Kde je maminka?). Začínáme-li děti učit L2, může se nám zdát, že navozená situace působí uměle, že děti frázi jen papouškují. Pokud je však situace a fráze použita například při hře, jde o přirozeně vnímanou komunikaci. Ve spojení s dětskou vrozenou schopností hrát si a používat omezené jazykové prostředky L2 k vyjádření svých záměrů a myšlenek se gramatika stává nástrojem, který děti zapojí v té míře, v jaké ho znají. Přístup TPR Reakce fyzickou aktivitou Při osvojování jak jednotlivých struktur, tak i slovní zásoby často užíváme přístup TPR (Total Physical Response). Přístup TPR se uplatňuje při činnostech, kdy mají děti reagovat pouze nějakou fyzickou aktivitou a kdy se neočekává ani nevyžaduje, aby reagovaly verbálně. TPR vychází z přirozeného vývoje řečového centra u dětí. Dlouho předtím, než děti aktivně používají mateřský jazyk, sdělení v mateřském jazyce rozumějí a reagují na ně. Přístup TPR této skutečnosti využívá a děti jsou chváleny za jakoukoliv správnou motorickou reakci. U dětí daného věku je nejdůležitějším výsledkem výuky podpora a vytváření motivace učit se druhý jazyk (L2). Stejně jako při přirozeném učení se L1 ani při učení L2 neočekáváme výsledky ihned. Chceme zachovat spontánnost učení a radost z komunikace i v případě odstraňování chyb. Musíme ovšem zároveň zajistit efektivitu výuky, aby se dítě s minimem znalostí bylo schopno dorozumět aby vyjádření dítěte i přes určitou nedokonalost bylo srozumitelné. Proto dáváme přednost pozitivnímu opravování. Pozitivní opravování chyb spočívá v zopakování chybného vyjádření dítěte ve správné formě se souhlasným výrazem. Tím jednak podpoříme chuť se vyjadřovat a komunikovat, jednak, jakoby mimochodem, předkládáme správný vzor. Aktivizace struktur Práce se souborem gramatických struktur Prezentovaný soubor jazykových struktur respektuje přirozené souvislosti a vztahy v jazyce, pomáhá učiteli v jednotlivých výukových jednotkách podporovat vývoj všech daných částí řeči souběžně, v rovnováze. Tento soubor je rozvrstven do čtyř úrovní. V řádcích jsou jednotlivé struktury, sloupce uvádějí název/popis struktury, příklad, komentář a doporučené aktivity k prezentaci, procvičení a aktivizaci struktury. Zatímco v rámci jedné úrovně lze pořadí jazykových struktur volit, pořadí úrovní je dané, postupuje se od jednoduššího ke složitějšímu a od konkrétního k abstraktnímu (tj. k vnímání světa i mimo daný prostor a čas). U některých gramatických struktur má přesto učitel možnost volby, zda je zařadí, nebo v jaké formě je uvede. Přítomný čas prostý, který je přirozenou součástí učitelova jazyka, nemusíme zařadit ve chvíli doporučenou v jazykové tabulce, pokud máme pocit, že to neodpovídá úrovni jazyka dětí a jejich momentálním schopnostem. Sloveso have můžeme uvádět ve tvaru I have nebo I have got záleží na volbě učitele. Sloveso be v přítomném čase prostém používáme přednostně ve stažených tvarech, navozujeme tak přirozené použití, jež by děti slyšely od rodilého mluvčího. Pro názornost při uvádění struktury nebo v jiných případech samozřejmě můžeme použít (a také používáme) tvar rozložený, ale v běžné řeči dáme přednost tvaru staženému. Plnou formu je ovšem nutno vždy použít v krátkých kladných odpovědích ( Yes, it is ). 202 Inspiromat pro ředitelky MŠ

19 kapitola VI. Jazyk a řeč Tabulka jazykových struktur (úroveň 1) Cvičení Úrove 1: P íklady Komentá Podstatná jména Table, chair, car, zebra Nejlépe se učí ve vazbě na realitu, na konkrétní předměty, s maximálním zapojením smyslů (dotek, chuť ), abychom podpořili zvnitřnění dané dovednosti Touch the table Začínáme-li představením nové obrázkové karty (zástupného předmětu), je nutné hodně mimicky výrazně hrát. Ptáme se: What is it? Krčíme rameny: I don t know. Následně odpovíme: It s a (table). Pak drilujeme slovíčko. Pasivně děti z učitelova jazyka vnímají: What is it? I don t know. Slovesa základní tvar rozkazovací způsob Příslovce Touch, walk, jump, swim + quickly/slowly Učíme ve spojení s podstatnými jmény ( Please, touch the table ) a fyzickými aktivitami vyjadřujícími pohyb s dětmi vše předvádíme a zdůrazňujeme hlasem. Proto je lze představit zároveň s příslovci slowly/quickly. Děti současně přijímají základní formu slovesa i příkaz: Swim! Please, swim! Swim slowly! Velmi dobře jsou děti motivovány také písničkami, ve kterých se o aktivitě zpívá Five Little Ducks, At the Swimming Pool apod. Doprovázíme pohyby prováděnými při písničce a poté význam slovesa znázorňujeme samostatně. Můžeme samozřejme využít i různé rekvizity, naznačit třeba provazem, lanem, křídou na podlaze bazén apod. Předložky místa Up, down, on, under Put the toy (on the table / under the chair / on the floor ) Učíme zároveň s nejrůznějšími podstatnými jmény, procvičujeme tím rovněž podstatná jména i předložky podle obměny předmětu a přidáváním nových předložek je využíváme v průběhu roku k doplňování slovní zásoby. Učitel i děti mají například v ruce plyšové zvíře, hračku nebo obrázky s daným slovíčkem, učitel říká a zároveň předvádí: Put the toy / animal on the table / under the chair / on the floor Put it up, up, up, up zvedáme věc nahoru, nad sebe, až stojíme na špičkách, hrajeme divadlo : záměrne balancujeme, ztrácíme rovnováhu. Put it down, down, down obdobný postup, až je hračka na zemi. Hrajeme si s rychlostí reakcí dětí, měníme pokyny a necháme děti, zda si to uvědomí a změní směr pohybu. Dále vše procvičujeme také za použití uvedené hry. Základní číslovky 1, 2, 3 10 (dle stáří dětí) How many chairs? Please jump 3 times. Lze učit zároveň se slovesy nebo s podstatnými jmény pouze vokálně, nikoli vizuálně (jen na prstech neučíme psané číslice). Používáme také před akcí (s náležitou hlasovou dynamikou): Please, kick the ball. OK: 1, 2, 3, kick the ball! tímto způsobem neustále upevňujeme. Inspiromat pro ředitelky MŠ 203

20 Pracovní listy Pracovní list Pojmenuj a vlož ovoce do košíku a zeleninu do misky. Inspiromat pro ředitelky MŠ F

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková 60 Minut 2 6 Let 35 Účastníků POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Místo konání Průřezové téma, vzdělávací oblast Mateřská centra, centra pro předškoláky Mgr.

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více