Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů"

Transkript

1 kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto zásadní. Učitelky speciálních škol nebo rodiče dětí se smyslovou poruchou dosvědčí, jak zásadně ovlivní absence nebo nedostatečná funkce jednoho ze smyslů vývoj dítěte i jeho zapojení do společnosti. Postupně věnujeme pozornost všem pěti smyslům a pokusím se vysvětlit, jak je lze rozvíjet v prostředí mateřské školy, v jakém směru a jakým způsobem jsou smysly dětí ohrožovány a jak je před možnými riziky co nejlépe ochránit. Zrak Zrak Oči dostávají v dnešní době dostatek podnětů, možná až nadbytek. Vizualizace informací je mimořádná (televizní pořady, filmy, reklamy, počítačové aplikace nebo hry). To s sebou přináší výhody (obraz názorně vysvětlí dané téma), ale i nevýhody (animace předávaná současně se slovem brzdí rozvoj fantazie). Nepotřebujeme proto ani tak návody, jak poskytovat více podnětů pro zrak, jako spíše doporučení, aby se děti učily vnímat text (alespoň někdy) i bez obrazu, aby měly možnost rozvíjet fantazii a aby si zkusily nějaké úkoly naslepo. Nejdůležitější je předávat dětem informaci, že je velice důležité oči si chránit. Stezka poslepu Na bezpečném místě (bez větších terénních nerovností, kamenů s ostrými hranami, špičatých větviček ve výši dětské postavy) napneme mezi několika stromy asi desetimetrové lano. Dítě se zavázanýma očima ručkuje po laně od startu k cíli. Ostatní děti čekají nejlépe tak, aby na ručkující dítě neviděly. Když se vystřídají, zeptáme se všech, jak se cítily, zda jim to připadalo snadné, nebo obtížné. Jak se asi žije dětem, které nevidí nebo vidí velice špatně? Aktivita je vhodná na odpoledne, kdy je dětí v mateřské škole méně. Lano lze ponechat natažené týden nebo i delší dobu, děti si tak budou moci stezku poslepu zopakovat, což činí většinou rády. Rizika pro zrak v MŠ a jak je eliminovat příliš časté využívání masmédií Vhodné je založit sešit televizního a video sledování. Do něj všechny učitelky zapisují, co děti sledovaly, proč a kolik minut. Ředitelka pravidelně (např. týdně) kontroluje, zda se děti na obrazovky nedívaly příliš často nebo dlouho. Ředitelka by měla (dle vlastního uvážení nebo i po diskusi s rodiči na třídních schůzkách) stanovit limit maximální dobu sledování médií. Limity lze vytvořit v závislosti na ročních obdobích (např. v měsících září, říjen, duben, květen a červen se děti v MŠ na televizi nedívají vůbec, v ostatních měsících maximálně 30 minut týdně). Inspiromat pro ředitelky MŠ 23

2 Tělesná a pohybová výchova kapitola I. fotografování s bleskem Přirozená ochrana oka (stahování zornic) nestihne na blesk zareagovat. Oči dětí jsou blesku vydány všanc. Pokud je fotografování s bleskem časté, může způsobit (stejně jako hledění do slunce) nevratné změny na sítnici. O těch se pravděpodobně nedozvíme ihned, ale děti si je mohou odnést jako handicap do dalšího života. Učitelky by proto měly být poučeny, aby upřednostňovaly fotografování bez blesku anebo aby děti fotografovaly s bleskem co nejméně, popř. snímky pořizovaly tak, aby je blesk neohrožoval, tedy z boku. Rovněž je žádoucí vhodným způsobem omezit aktivity rodičů fotografujících s bleskem na besídkách a jiných akcích MŠ. Je zbytečné, aby stejnou situaci fotografovalo deset rodičů. Na předání fotografií se lze domluvit, což navíc zlepší komunikaci mezi školkou a rodiči. úrazy oka Je třeba používat vhodně upravené pomůcky (např. nůžky bez špičky), dodržovat bezpečnost práce s rizikovými pomůckami a dbát na to, aby děti, je-li to nutné, používaly ochranné plastové brýle. Jaká pravidla naučit děti Nesedej si blízko k televizi (vhodné je na podlaze u televize udělat značku, před kterou nesmí nikdo sedět). Omezuj čas strávený u počítače. Nedívej se dlouho do sluníčka (anebo použij černé sklo), vyhýbej se pohledu do blesku. Nesahej si do očí rukama, pokud nebyly řádně umyté teplou vodou a mýdlem. Při hře buď opatrný na oči vlastní i na oči jiných dětí. Sluch Sluch Podobně jako oči i uši dětí dostávají v dnešní době podnětů dostatek, ne-li nadbytek. Je prokázáno, že pobyt v hlučném prostřední způsobuje stres a také ničí schopnost vnímat tiché zvuky. Zvuky a hluk v MŠ proto záměrně omezujeme a děti před hlukem chráníme. Není to snadné, protože většinu hluku ve školce vytvářejí paradoxně děti samy. Naslouchání oblovce Děti si rády povídají, prozpěvují, broukají nebo i křičí. Jistá hlučnost patří k jejich přirozenosti. Zřejmě je to pozůstatek jevu, který u ptáků nazýváme hnízdní signály. Rodiče dítěte, kteří pracují v jeho okolí, mohou díky dětskému prozpěvování mít přehled o tom, kde se dítě zrovna nachází a zda je v pořádku. Běda, jak je dítě potichu! To je chvíle, kdy je potřeba jít ho zkontrolovat! Na druhou stranu by se děti v mateřské škole již měly učit zůstat potichu na výzvu. Samozřejmě to dokážou jen velmi krátkou dobu. Pokud je učitelky vhodně motivují, může se tato doba blížit až deseti minutám. Jednou z aktivit, při které se podle naší zkušenosti děti přirozeně ztiší na poměrně dlouhou dobu, je naslouchání oblovce. Oblovka žravá (Achatina fulica) je poměrně velký měkkýš, kterého lze snadno chovat i v MŠ. Stejně jako hlemýžď zahradní má i oblovka na noze radulu takové struhadlo, jímž při lezení strouhá potravu (okurku, listy salátu apod.). Pokud jsou děti opravdu potichu, mohou její strouhání slyšet. V přírodě je ke slyšení celá škála zajímavých zvuků, které můžeme využít podobným způsobem k tomu, aby se děti naučily malou chvíli soustředit a naslouchat. Rizika pro sluch v MŠ a jak je eliminovat velký počet dětí na jednom místě (ve třídě, v šatně) vytváří často nezdravou hlučnost Preventivním opatřením je již při výstavbě mateřské školy vhodně architektonicky řešit její prostory. 24 Inspiromat pro ředitelky MŠ

3 kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Pokud to nelze, můžeme si pomoci odhlučněním prostřednictvím nestavebního členění prostoru i interiéru třídy. V interiéru pomáhají zákoutí oddělená zástěnami, baldachýny a vyvýšená patra s různými stavebnicemi. Členitý prostor vede děti k tomu, aby se spontánně dělily na menší méně hlučné skupiny. Učitelka sama hovoří potichu, aby šla dětem příkladem. Nikdy nepouštíme rádio, magnetofon a podobné zdroje zvuku jako kulisu. Osvědčenou prevencí je chodit s dětmi dopoledne pravidelně na dvě hodiny ven, aby se unavily, vybily energii a ve třídě se věnovaly tichým a klidným činnostem. Hluk negativně působí i na učitelku, celá řada učitelek trpí mírnou nedoslýchavostí a stresem z pobytu v hlučném prostředí. Také učitelky se musejí naučit chránit si ve vhodných chvílích (např. v šatně) sluch (třeba i využívat špunty do uší), samozřejmě jen tak, aby dokázaly zaznamenat konflikt a zasáhnout. Ředitelka sleduje projevy stresu u svých zaměstnankyň a doporučí jim relaxační aktivity, nebo dokonce volno. Nekřič a nepouštěj hlasitou hudbu. Nepoužívej sluchátka. Uč se naslouchat tichým zvukům. Jaká pravidla naučit děti Hmat ich Čich Čich je první ochranou před požitím jedovatého nebo zkaženého sousta a také prvním varovným signálem při zamoření prostředí nezdravými látkami. Velkou roli hraje i v mezilidském kontaktu a při navazování (nebo naopak nenavazování) přátelství. Děti jsou schopné po čichu identifikovat, který z pěti svetrů měla na sobě jejich maminka. Čichová sada Z vhodných krabiček, např. od kinofilmu, vyrobíme čichovou sadu. Rostlinný aromatický materiál (sušené bylinky, koření) vložíme na dno krabičky a zakryjeme vatou. Víčko ji uchrání před vyčichnutím, na aktivitu ho samozřejmě sundáme. Připravíme dětem deset krabiček s pěti různými rostlinnými materiály (do páru). Krabičky jsou označeny symboly. Děti přiřazují stejné vůně k sobě (učitelka jim na závěr ukáže řešení: lísteček se symboly přiřazenými k sobě). Rizika pro čich v MŠ přílišné používání nekvalitních voňavek Děti by si měly uvědomit, že ne všechny voňavky jsou zdravotně nezávadné. Voňavky z čínských tržnic mohou mít negativní zdravotní dopad. Navíc nadměrné používání voňavek oslabuje schopnost čichu vnímat přirozené pachy prostředí. Proto je nejvhodnější, aby děti voňavky vůbec nepoužívaly, aby voněly čistotou a dětským mýdlem. učitelky a další zaměstnanci MŠ střídají voňavky Děti (zvlášť děti slabozraké nebo nedoslýchavé, popř. s kombinovaným smyslovým postižením) potřebují vnímat učitelky konzistentně. Pokud učitelka často mění parfém, mate všechny děti. Ty se pak opakovaně ptají, zda je to opravdu ona. Mnohé zážitky mají totiž děti spojeny nikoli s tváří nebo se jménem učitelky, ale právě s její vůní. Ředitelka by měla na poradě doporučit, aby učitelky, pokud vůbec voňavky používají, používaly voňavky stále stejné, popř. aby jejich změnu naplánovaly na prázdniny. dítě požije jedovatý nápoj nebo pokrm Děti se musejí naučit kontrolovat pokrmy a nápoje čichem (i zrakem) předtím, než je pozřou. Pokud je Inspiromat pro ředitelky MŠ 25

4 Tělesná a pohybová výchova kapitola I. to naučíme, předejdeme případným závažným otravám (např. vypití louhu). Opatrně musejí děti také čichat k neznámé látce v lahvi (třeba ocet může popálit sliznici nosu). Jaká pravidla naučit děti Nejlepším parfémem pro děti je čistota a dětské mýdlo. Než si vložíš sousto do úst, pořádně je očichej. Než se napiješ, čichni si k láhvi či hrnečku. Nikdy nepij z nádob, do kterých není vidět a ke kterým sis nečichl. Čichej opatrně. Chuť Chu Dnešní děti dostávají jídla více kořeněná a slazená, než tomu bývalo dříve, a pravděpodobně jich rovněž konzumují více, než je zdrávo. Koření i cukr v potravě snižují schopnost rozpoznávat chutě jednotlivých ingrediencí. (Není náhodou, že právě maso blížící se konci trvanlivosti se koření nejvíce.) Děti touží po sladkých jídlech a nápojích; někdy jde až o jakousi závislost. Ovšem cukr je v nadměrném množství nezdravý, může přispět ke vzniku obezity i k dalším zdravotním problémům. Aktivity pro děti Připravíme pro děti vodu z pěti až osmi různých zdrojů. Pokud nemáme v okolí studny, prameny a studánky s čistou a zdravotně nezávadnou vodou, koupíme balenou vodu (např. Poděbradku či Ondřejovku). Vodu nalijeme do etiketami se symboly označených skleniček. Z jednoho pramenu vždy do dvou skleniček (děti budou opět přiřazovat k sobě dvojice ze stejného zdroje). Dětem rozdáme slámky. Pomocí slámek ochutnávají a poté přiřazují skleničky se stejným obsahem k sobě. Aktivitu doporučuji provádět v květnu či v červnu venku (občas někdo něco polije). Pokud chceme pracovat s celou třídou naráz, připravíme stolečků s dvojicemi skleniček více. Ideální je počet pěti dětí u jednoho stolku. Děti si samy kontrolují správnost svého řešení pomocí kartičky se správným výsledkem. Rizika pro chuť v MŠ děti ochutnávají (i nejedlé nebo jedovaté) předměty, rostliny, hlínu Děti ještě nedokážou rozpoznat jedovatost rostliny podle hořké chuti, a tak hrozí, že pokud se do požívání nějaké rostliny (např. v rámci hry na stolování) pustí, mohou jí pozřít poměrně velké množství. Proto je nutné naučit děti nejíst to, co neznají, nebo to, co jim někdo nedovolil. Učíme děti rozpoznávat jedlé rostliny. Prudce jedovaté rostliny (např. oleandr, tis, náprstník, diefenbachie) z prostor mateřské školy raději odstraníme. děti odmítají (zdravá) jídla, protože jim nechutnají Děti v mateřské škole často odmítají jíst jídla, jejichž chuť je jim cizí. To je archetypální přirozená ochrana. Děti jedí jen to, co dostávají od rodičů, co viděly jíst rodiče. Odmítání z tohoto důvodu je tedy normální, třebaže nevědomé chování, nemůžeme se proto na děti zlobit. Verbální přesvědčování nepomůže. Úkolem mateřské školy je nabízet pestrou paletu jídel, umožnit dětem se nasytit, i když nějakou část odmítnou. Dovolíme jim přidat si polévku, nebo naopak polévku nejíst, ale přidat si hlavní jídlo. Variantou jídla může být krajíc suchého chleba. Cílem je, aby se nasytily i děti, které jedno z jídel nebo jeho část odmítnou. Nelze je nechat hladovět, a to ani proto, aby se naučily jíst zdravá jídla. Touha ochutnat neznámé jídlo se zvýší, pokud učitelky stolují mezi dětmi a pokrm před nimi s chutí jedí. 26 Inspiromat pro ředitelky MŠ

5 Pracovní listy Pracovní list Vybarvi veselého zajíčka podle písmen: Ž = žlutá O = oranžová Č = červená M = modrá Z = zelená F = fialová R = růžová Č O R Ž M Z F Inspiromat pro ředitelky MŠ A

6 Pracovní listy Pracovní list Babička chce vnoučkovi připravit zdravou svačinku. Pomoz babičce najít cestu na trh, kde může nakoupit ovoce a zeleninu. Inspiromat pro ředitelky MŠ B

7 kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Pohybové aktivity dětí v přírodě Abychom se vyznali v situacích, kdy děti venku projevují takovou tvořivost, iniciativu a samostatnost, až se nám to pro ně zdá nebezpečné, je důležité snažit se těmto dějům porozumět a pochopit jejich význam pro děti. Proč se do nich pouštějí? Co jim takové situace přinášejí? Použijeme modelové situace z výzkumu na zahradě mateřské školy a pokusíme se je interpretovat z hlediska rozvojových potřeb dětí, z hlediska klíčových kompetencí i z hlediska využití pro osobnostní rozvoj a environmentální výchovu. Houpání na v tvi Houpání Sedm dětí si hraje pod velkou borovicí u plotu. Její větve dosahují nízko. Větší děti je mohou zachytit, když si stoupnou na špičky. Jednoho chlapce napadne zavěsit se na větev a pohoupat se. Ostatní se inspirují a zopakují to po něm. Větší chlapci přitahují menším dětem houpací větev k zemi, aby na ni dosáhly. Dětí je hodně, ale samy se řadí jedno za druhé a čekají, až na ně přijde řada. Další se houpe, až když ten před ním seskočí. Menší děti si stavějí pod nohy oporu z kamene a kusu dřeva. Hru si organizují samy a docela dobře se dohodnou. Děti využívají přírodu jako přiroze nou tělocvičnu. Větev, na kterou lze sotva dosáhnout, přímo vyzývá, aby se to zkusilo. Bude to zřejmě trochu obtíž né Hru začali dva větší chlapci a ti také organizovali ostatních pět menších dětí. Houpali se vždy tak dlouho, dokud se dokázali udržet, pak se pustili, a když na ně přišla řada, houpali se znovu. Ti úspěšnější byli v opakování pokusů a v prodlužování délky houpání nejvytrvalejší. Nejistota, jak dlouho se udržím, než se budu muset pustit dolů, je dráždivá. Větší chlapci projevovali starost, aby se podařilo pohoupat i malým dětem, a vyvinuli snahu jim pomoci. V této a v jiných podobných situacích vidíme naplňování rozvojové dětské potřeby zvolit si svobodně výzvu a zdolávat překážky. Z hlediska sociálního rozvoje vyniká organizování činnosti samotnými dětmi. Činnost má kromě rozvoje pohybu také dobrodružnou stránku, děti prožívají napětí, jak dlouho vydrží zavěšené. Zpozorujeme-li situaci, hru, v níž dochází bez přičinění nás dospělých (pedagoga) k rozvoji dětí, nezasahujeme a nevměšujeme se do ní. Ponecháme na dětech samých, jak si poradí. Lezení na strom Lezení Chlapec předškolák se pokouší vylézt na kmen jabloně. Rukama se snaží vytáhnout do rozsochy. Přidávají se k němu další dva větší chlapci. Děti dávají pod strom kámen na místo doskoku. To mi připadá nebezpečné, a tak s vysvětlením kámen odstraňuji a přihlížím dalším pokusům dětí zblízka. Jinak už do situace nezasahuji. Postupně se čtyři chlapci střídavě pokoušejí vylézt na strom a jsou velice vytrvalí. Po několika pokusech jeden vylezl jako první a vzápětí za ním i druhý. Na jejich tvářích bylo patrné obrovské uspokojení a radost. Pochválila jsem je: To jste hodně šikovní! Přicházejí další děti. Teď už jich je osm. Inspiromat pro ředitelky MŠ 47

8 Tělesná a pohybová výchova kapitola I. První dva úspěšní chlapci ještě několikrát opakují přelezení, vylézají na kmen a skáčou dolů. Pomáhají menším dětem, aby dosáhly do rozsochy a mohly se zachytit. Děti si stavějí podložky pod nohy a pomáhají se vysazovat. Nakonec se na strom podaří vylézt i několika dalším dětem. Jde o učení výzvou. Pozorujeme vytčení si nesnadného úkolu, který se však nejeví tak zcela nesplnitelným. Je k němu zapotřebí fyzické síly a obratnosti a rovněž dovednost přemýšlet a vyzkoušet různé možnosti, než zjistíme efektivní postup. Nesnadný úkol vyžaduje velké úsilí a vytrvalost. Ochotu opakovat neúspěšné pokusy tak dlouho, dokud se zdolání překážky nepodaří. Tato vlastnost naštěstí chlapcům předškolákům nechyběla, a tak je víra ve vlastní schopnosti odměnila úspěchem. Bylo potěšující pozorovat, že po několika neúspěšných pokusech věc nevzdávají a hledají řešení. Problém výšky vyřešili vytvořením zvýšeného schůdku u paty kmene. Nástup na kmen se o něco zjednodušil. Prožitek dobrodružství zajišťovaly několikeré neúspěšné pokusy. Když dva největší chlapci výzvu zdolali, začali pomáhat menším nebo méně obratným dětem. Děti získaly mnoho zkušeností, odměnu za vlastní úsilí a námahu, mohly pocítit značné sebeuspokojení a radost z úspěchu. Prožité dobrodružství se přičinilo také o sociál ní rozvoj zúčastněných dětí. Vždyť si celou dobu pomáhaly, domlouvaly se spolu a radovaly se z dosažení cíle. Z hlediska RVP PV tato situace učí dítě zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky), koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla (Dítě a jeho svět). Dále dítě učí záměrně se soustředit na činnost, využívat zkušeností k učení, řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně (Dítě a jeho psychika). Situa ce rovněž nabízí možnost přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, spolupracovat s ostatními, uplatňovat své individuální potřeby, ale také respektovat potřeby jiného dítěte. V neposlední řadě si děti uvědomují svá práva a přiznávají stejná práva druhým, mají ohled na druhého a nabízejí mu pomoc (Dítě a ten druhý). Situace vznikla díky chování a jednání na základě vlastních dětských pohnutek a probíhala zároveň s ohledem na druhé. V jejím průběhu se děti učí domluvit na společném řešení (Dítě a společnost). Domeček v keři V lískovém keři Deset dětí, většinou malých holčiček, které se postupně přidávaly ke hře, prolézá lískovým keřem a hrají si na dům. Některé lezou ve větvích vzhůru, jiné prolézají skrz keřem. Jedna holčička se věší za ruce a nohy, hlavu sklání dozadu k zemi a houpe se s celou větví. Při neus tálém prolézání keře děti ječí: Pozor, vlci! a přitom si povídají vymyšlenou pohádku. Přichází učitelka a říká: Ale opičky takhle neřvou. Situace přináší pohled na jednání dětí, které jsou v keři doslova doma. Využívají intimitu přírodního úkrytu, po celou dobu se dotýkají větví rukama a celým tělem. V keři je jim nepochybně příjemně, když hra trvá tak dlouho. Děti si v keři hrály každý den. Vyběhly ze školky a zalezly do keře. Bylo to jejich místo. Dobré pocity z pobytu v přírodě a bezprostřední kontakt s přírodou jsou neopominutelným základem pro pevné vztahy dětí k přírodě. Jsou proto zároveň i základem a důležitou součástí environmentální výchovy malých dětí. Klacky jako meče Šermování Dva předškoláci šermují klacky. Jeden chlapec drží v každé ruce po jednom klacku, druhý šermuje pouze jedním jako mečem. Přitom postupují podél plotu ve vzdáleném místě, z dohledu učitelek. Situace je typická pro hru chlapců. Šermování, použití zbraně, v sobě samozřejmě zahrnuje možnost a riziko zranění. To je nebezpečné, a pro chlapce tudíž velmi vzrušující. Takto si hrající chlapci jsou ochotni nějaký ten šrám utržit, jinak by se do takové aktivity nepouštěli. Napětí také panuje kolem výsledku. 48 Inspiromat pro ředitelky MŠ

9 kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Kdo koho zažene? Kdo se spíš brání a kdo útočí? Kdo bude vítěz a kdo poražený? Jak se vítěz zachová? Podle úsměvů a jisté opatrnosti v pohybech je vidět, že se jedná o přátelské šermování. Jeden chlapec k němu vyzval druhého. Když hoši při šermování bez přestávky absolvovali celou délku trasy podél plotu, akci ukončili a klacky zahodili. Patrně již dostatečně změřili své síly, což je uspokojilo. Nastavte dětem jednoduchá pravidla pro hru s klacky. Pokud se vám zdají podobné hry a situace nebezpečné, i když děti vaše pravidla dodržují, začněte tím, že přistoupíte blíž k dětem a soustředěně je pozorujete. Situaci lépe posoudíte, možná se uklidníte a budete schopni ponechat prostor k potřebnému klukovskému rozvoji. Doporučení Usmrcení motýla Objev Osm malých dětí cosi kutí u zdi plotu. Vystýlají trávou, lístky a kvítky fialek hrobeček pro mrtvého běláska. Dětem je to líto a je vidět, že chtějí pohřbením motýla odčinit, co se stalo. Vysvětlují mi, že jedna holčička ho chytila a zabila schválně. Holčička se brání: Ne, já ho jen chytala Povídáme si o náhodě, opatrnosti a úskalí chytání motýlů. Na srocení dětí se přichází podívat učitelka. Žádám děti, aby příště motýla nechytaly, jelikož by mu mohly ublížit. Vyzývám je, aby spíš sledovaly, jak poletuje. Situace ukazuje, že dětem není lhostejný osud živého tvora, ke kterému samy přispěly. Vyjadřují své pocity konkrétním jednáním ukládají motýla do hrobečku. Zajímá je moje reakce na sdělení o zavinění smrti motýla. Povídáme si o tom, co je vedlo k tomu, že ho chtěly chytit, jaká jsou úskalí chytání motýlů. To děti právě přímou zkušeností samy zjistily. Sděluji jim svůj názor a také svoji žádost. Nyní mají dostatek informací a zkušeností, aby se příště mohly samy rozhodnout, co udělají. Situace učí a rozvíjejí děti v hodnotové a postojové rovině osobnostního rozvoje, vztahováním k ostatnímu životu v přírodě souvisejí také s environmentální výchovou. Tato situace vyžaduje všímavost a angažovanost učitelky. Pomocí citlivé reflexe události s dětmi ji lze výchovně využít a přispět k morálnímu rozvoji dětí. Důležité je umět nacházet vhodná slova, ptát se dětí a ponechat jim prostor pro navrhování řešení. Tázat se, co udělají jinak, aby se nechtěná situace příště neopakovala. Než začneme na spontánní dětskou aktivitu zamítavě reagovat, pokusme se jí porozumět. Když zjistíme, o co v situaci jde, nejlépe tím, že se dětí zeptáme, rozmyslíme si, jak se zachovat dál. Pokud situace skončí přirozeně dosažením výsledku nebo ukončením činnosti, zvážíme, zda je přínosné reflektovat ji s dětmi. Činíme tak jen krátce a zachováme přitom zásadu dobrovolnosti ať mluví, kdo sám chce. Tip Bezprost ední kontakt s p írodou skýtá dobrodružství Motivace V uvedených situacích jsme objevili prvky dobrodružství. Došlo k bezprostřednímu kontaktu dětí s přírodou. Vztah k přírodě se může stát motivací k péči o životní prostředí, vede k ohleduplnému jednání k přírodě a našemu okolí. Tohoto východiska je potřebné využívat v environmentální výchově, aby své cíle nestavěla jen na rozumových schopnostech a dovednostech. Klíčovým aspektem motivace je prožitkové emocionální jádro. Inspiromat pro ředitelky MŠ 49

10 Tělesná a pohybová výchova kapitola I. Úzký vztah motivace a emocí by proto neměl být opomíjen při dlouhodobě zacílené činnosti v oblasti environmentální výchovy. Jedním z jejích cílů u malých dětí je probouzet citový vztah k přírodě a rozvíjet estetické vnímání. Všechny uvedené situace spontánních aktivit dětí v přírodě jsou přínosné pro osobnostní a sociální rozvoj dětí. V uvedených situacích byly shledány konkrétní vztahy ke všem vzdělávacím oblastem a k očekávaným výstupům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Situačním učením se rozvíjejí klíčové kompetence dosažitelné pro děti předškolního věku kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské. Reflexe aktivit Snažme se vhodn a promyšlen zareagovat O mnoha věcech se můžeme přesvědčit, budeme-li děti při jejich hrách klidně pozorovat, vyslyšíme-li jejich touhu po sdílení vyjádřenou slovy: podívej, vidíš, pojď sem, něco ti ukážu, něco jsem našel. Zareagujeme-li na ně, přínos situací spontánních aktivit a her se stane zjevným i nám. Díky tomu můžeme také promyšleně upevňovat novou dětskou zkušenost. Kvůli obavám o bezpečnost dětí mnohé učitelky reagují zákazem zpozorované činnosti. Týká se to především nápadných aktivit, při nichž dochází k rozvoji pohybu, odvahy, iniciativy a samostatnosti. I přes vydané zákazy se setkáme s opakováním činnosti. Děti totiž naše obavy nesdílejí, jejich aktuální rozvojová potřeba se bude projevovat, dokud se nenaplní. Záměrná reflexe některých situací spontánní aktivity bude mít přínos pro osobnostní a sociální rozvoj dítěte. Tím rozhodně nemáme na mysli, že každou situaci budeme vždy reflektovat! Nejenže je to nemožné pro rychlost běhu života při volné hře dětí v přírodě nebo na zahradě mateřské školy, především však nechceme vždy zasahovat do dětských her a zůstáváme jejich pozorovateli. Jedním z důvodů je nenarušování intimity a zachování možnosti spontaneity. Pedagog musí umět citlivě vybrat situaci, na kterou je smysluplné reagovat reflexí. Začít lze tam, kde bychom v komunikační situaci bez rozmýšlení obvykle použili jednoduchý zákaz nebo příkaz. Můžeme se místo toho zeptat dětí, co jim situace přináší, proč zmíněnou věc dělají. Lépe dětem porozumíme a můžeme je pak v naplňování jejich potřeb podpořit. Děti potřebují Svobodně zvolené aktivity pro svůj osobnostní a sociální rozvoj. Hrát si venku pro své zdraví. Bezprostřední kontakt s přírodou pro utváření kladného vztahu k sobě i životu. Význam spontánních aktivit v p írod Spontánní aktivity v přírodě v sobě obsahují potenciality k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí v předškolním období. Objevili jsme tak nový rozměr nezáměrných a neřízených činností v programu mateřské školy. Rozšířili jsme pohled na význam spontánních aktivit dětí v přírodě. Situace spontánních aktivit jsou díky naplňování aktuálních rozvojových potřeb pro dítě smysluplným životním učením. Feno mén spontánních aktivit lze využít navázáním na vnitřní motivaci dítěte pro činnost v prohloubení původního zájmu a pro další související záměrnou činnost vedenou pedagogem. 50 Inspiromat pro ředitelky MŠ

11 Pracovní listy Pracovní list Vybarvi: obdélníky zeleně trojúhelníky žlutě kruhy červeně Inspiromat pro ředitelky MŠ C

12 Pracovní listy Pracovní list Najdi a čarou spoj dvojice stejných knoflíků. Inspiromat pro ředitelky MŠ D

13 kapitola III. Environmentální výchova Environmentální výchova v souvislostech Environmentální výchova má v českých zemích tradici díky osobě Emilie Strejčkové, která založila první MŠ zaměřenou na ekologickou a environmentální výchovu. Dnes je environmentální výchova podle RVP PV povinná ve všech mateřských školách. Jejím cílem je naučit děti budoucímu zodpovědnému chování k přírodě a životnímu prostředí. Environmentální zákonitosti Poznávání Dítě v předškolním věku poznává zákonitosti. I když neexistuje téma, které by nemohlo být s předškolními dětmi probíráno (pokud učitelka správně postupuje), je vhodné zaměřovat pozornost na zákonitosti a témata základní. Důležitým principem je zjednodušování informací a jejich předávání prostřednictvím vhodných didaktických metod (názoru, maňásků či hrou na nápodobu). Věcně zjednodušovat a používat pro předškoláka srozumitelnou řeč dokáže kompetentní učitelka MŠ lépe než většina odborníků graduovaných na danou problematiku. Je ovšem zřejmé, že učitelka nemůže dosáhnout takové úrovně znalostí jako on. Bude se setkávat s otázkami, na které nebude znát odpověď. 1. Informace podávané dítěti by měly být vždy věcně správné a jednodu ché. Vybízíme dítě, aby na informace reagovalo vyjádřením vlastního názoru získaného zkušeností. Důležitá pravidla 2. Pokud dospělý nezná na dětskou otázku odpověď, měl by to přiznat a s dětmi ji pomocí odborníků nebo informačních médií nalézt. Děti potřebují poznat cesty získávání informací. 3. Důležité je samozřejmě i environmentální vzdělávání učitelky MŠ. Na znalost zákonitostí naváže na základní škole průřezové téma environmentální výchova a učivo základů ekologie. Pro potřeby předškolního vzdělávání byly vytyčeny oblasti: dítě si uvědomuje existenci potravních řetězců, závislost organismu na prostředí a uvědomuje si tok času a proměny sama sebe a také svého okolí v čase. Doporu ení pro poznávání základních zákonitostí Zákonitosti Děti se seznamují s vhodně vybranými modelovými živočichy, rostlinami a houbami. Poznávají environmentální zákonitosti, např. závislost zvířat i rostlin na prostředí (pulec na suchu Inspiromat pro ředitelky MŠ 153

14 Environmentální výchova kapitola III. lekne apod.). Postupně a přiměřeně poznávají vhodně vybrané české i světové biotopy a jejich obyvatele. Pozorují kompost a procesy na něm probíhající. Poznávají, co se v přírodě rozloží, co za dlouho a co ne. Vypěstují si rostlinu k jídlu (např. hrášek nebo brambory). Seznamují se s tím, že potraviny jsou připravovány z rostlin, živočichů či hub, tedy že jsou to produkty z přírody ( víme, co jíme ). Uvědomují si potravní vztahy (koloběhy látek a živin). Uznávají smysluplnou existenci každého tvora. Nejsou jim předávány seznamy škůdců ani schémata zvířat odporných (pavouci, hadi). Zažívají pozitivní ekonomický dopad určitých činností (např. se dozvědí, jak byly využity peníze za sběr papíru), Vnímají sezonní (roční období) i krátkodobé (počasí) změny a přizpůsobují jim aktivity. Respektují sezonnost vybraných aktivit. Seznamují se prostřednictvím praktických činností s životem předků. Vyzkoušejí si jejich nástroje, pracovní postupy a techniky, styly života. Seznamují se s životem jiných kultur (např. indiánů, Eskymáků). Vyzkoušejí si některé jejich nástroje, techniky a styly života. Uvědomují si závislost stylu života lidí na podmínkách životního prostředí a sounáležitost lidí na naší planetě. Výzkumné a badatelské dovednosti Již v mateřské škole rozvíjíme (formou nabídky) výzkumné a badatelské dovednosti. Dítě se seznamuje se svými smysly a jejich čidly. Poznává základní nástroje pozorování a měření. Učí se i základům experimentu (odhad, ověření). Mnohé děti výzkumné aktivity skutečně baví, lze očekávat, že takto směřovaná nabídka aktivit usnadní jejich přechod do školy základní. Dovednost Rozvoj výzkumných a badatelských dovedností Děti se učí kriticky myslet (hledání pravd a polopravd), rozlišovat fakta a fikci (např. v pohádkách). Dostávají podněty pro hmat, sluch, chuť, čich, tj. nejen pro zrak. Učí se poznávat svět všemi smysly. Mají dostatek příležitostí k manipulaci s vhodně vybranými pomůckami a nástroji (kuchyňské váhy, nůž, plastové pipety, metr, hmoždíř, lupa). Učí se základům vědeckého pozorování (mapování problému, odhad předpokládaného výsledku, pokus, hodnocení, diskuse, závěr). Experimentují; pod vlídným dozorem dospělé osoby se učí základům experimentu. Zažívají oceňování vlastních objevů (byť malých, nevýznamných pro lidstvo) od dospělé osoby. Získávají informace z prostředí či krajiny (např. stromy mají povadlé listy, je sucho, (potřebovaly by zalít ; zvířata si dělají velké zásoby, bude tuhá zima apod.) Vnímají přírodu a přírodní procesy v delších časových úsecích (roční období). Udržitelné chování dosp lých je vzorem Děti nežijí izolovaně, netráví veškerý čas hrou, ale podílejí se na reálném (ideálně udržitelném ) životě dospělých, učí se sebeobsluze. Vidí udržitelné chování u učitelky a dalších dospělých osob. V rámci svých možností pracují společně s dospělou osobou na zahrádce, vyrábějí drobné předměty z přírodních mate riálů, účastní se sezonních místních aktivit. 154 Inspiromat pro ředitelky MŠ

15 kapitola III. Environmentální výchova Zapojení do udržitelného života Děti se přiměřeně podílejí na práci pro přírodu (pletí, zalévání, krmení zvěře na krmítku či krmelci v zimě, popř. i sběr odpadků). Tvoří a pracují při výtvarných činnostech s přírodninami. Vyrábějí z přírodních materiálů (např. vánoční a velikonoční ozdoby či hračky). Seznamují se s tradičními postupy při úpravě či čištění šatstva (např. bělení na slunci), nádobí (pomocí octa) či pracovních ploch (pomocí kuchyňské soli). Podílejí se na úpravách okolí MŠ (hrabání listí, péče o studánku apod.) účastní se brigády s rodiči. Mají možnost podílet se na přípravě pokrmů tradičními způsoby (např. pučálka, jáhlová kaše). Šetří potravinami, i když je jich nadbytek, uvědomují si, že jiní (lidé i zvířata) mají i dnes hlad. Používají také staré, zděděné věci (oblečení, pomůcky i hračky). Znají příběhy některých dotýkaných věcí, vědí, kdo a jak je používal. Přednostně vybírají na trhu místní výrobky. (Pokud není možnost navštěvovat skutečné trhy, lze jejich návštěvu nahradit hrou na nápodobu.) Setkávají se s řemeslníky. Získávají vhled do technologií přípravy (jak se co dělá, co z čeho se vyrábí). Uvědomují si, že potraviny, léky a mnohé užitečné předměty (nábytek) jsou přírodního původu. Některé věci si umějí vytvořit samy. Chápou, že všechno kolem nich je z přírodních zdrojů, které nejsou obnovitelné židle, stůl, koberec, auto, počítač i mobilní telefon. Základní pravidla, zákonitosti Vliv u itelky mate ské školy Učitelka je hned po rodičích nejvýznamnější osobou, která může ovlivnit efektivnost environmentální výchovy. Měla by být řádně aprobována pro práci s předškolními dětmi. Kromě toho by měla získávat i environmentální vzdělání, např. v rámci celoživotního vzdělávání (nejznámější je tzv. Dvěstěpadesátka) nebo v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru předškolní pedagogika. Při realizaci EVVO učitelka: připravuje aktivity a programy v souladu s poznatky z oboru; navštěvuje EVVO konference a semináře. Seznamuje se s příklady dobré praxe; upřednostňuje vlastní práci s dětmi před návštěvami ekocenter a návštěvami lektorů ve třídě; poskytuje dětem věcně správné, vhodně zjednodušené a zajímavě podané informace; nebojí se přiznat, že něco neví nebo nezná. Ukáže dětem postup, jak informace vyhledat; respektuje individuální zvláštnosti osobnosti i vývoje každého dítěte. Děti nepřetěžuje (např. požadavkem na znalost názvů stromů, živočichů, rostlin); podporuje zvídavost, oceňuje aktivitu a tvořivost dětí; aktivně upravuje vnitřní i venkovní prostředí MŠ tak, aby lépe vyhovovalo požadavkům EVVO a UR; zapojuje děti do společné práce. Dbá na sebeobsluhu dětí; kriticky hodnotí informace (např. reklamy); zapojuje rodiče, popř. seniory či veřejnost, do života MŠ; do MŠ zve zajímavé osobnosti, orga nizuje návštěvní programy (např. myslivec, sokolník apod.); je dětem pozitivním vzorem. Samu sebe pozitivně vnímá a rozvíjí. Doporučení Inspiromat pro ředitelky MŠ 155

16 Pracovní listy Pracovní list Najdi a zakroužkuj osm rozdílů. Pak obrázky vybarvi podle své fantazie. Inspiromat pro ředitelky MŠ E

17 kapitola VI. Jazyk a řeč Osvojování gramatických struktur angličtiny V rámci jazykové politiky Rady Evropy a Evropské unie byla v posledním desetiletí realizována řada opatření směřujících ke zlepšení úrovně jazykového vzdělávání. Hlavním cílem je totiž snaha, aby každý občan Evropy byl schopen komunikovat alespoň ve dvou dalších jazycích kromě mateřského. Pr vodce jazykovými strukturami = ú inný nástroj u itele Cílem této sekce je poskytnout učiteli nástroj, který ho povede při uvádění jazykových struktur do výuky z hlediska posloupnosti a návaznosti. Celkový systém zároveň učiteli umožnuje vario vat a přizpůsobovat hodiny pokročilosti i rychlosti učení dětí, jejich věku a zájmům, ale také si vytvořit vlastní styl a vtisknout výuce vlastní rukopis. Struktury a fráze Je zřejmé, že gramatické struktury cílového (druhého) jazyka (L2) nelze dětem přiblížit slovním vysvětlením. Chceme jazyk budovat jako přirozený komunikační systém, proto i gramatické struktury musíme představovat sice postupně, od nejjednodušších, ale zároveň způsobem přirozeným pro děti aby je přijímaly mimoděk (princip nepřímého učení), tedy podobně jako u mateřského jazyka (L1). Z tohoto důvodu gramatická část neobsahuje gramatická pravidla. Gramatic ké principy jsou uváděny pouze ve formě struktur a frází. Mnoho gramatických struktur děti přijímají pasivně z řeči učitele, teprve mnohem později je na vyšší úrovni při vyučování učitel vědomě aktivizuje. Rozsah struktur počítá s kurzem na jeden rok. Vzhledem k předpokládané frekvenci a délce kontaktu dětí s jazykem nejsou zařazeny koncepty pracující s časem formy vyjádření budoucnosti a minulosti. Pozornost není věnována ani takovým strukturám, které vyžadují propracovanou přípravu, u malých dětí i časté používání jazyka a delší dobu pro zažití a pochopení významu dané struktury. Průvodce rovněž neuvádí struktury, které neodpovídají běžným faktickým znalostem předškoláků (např. vyjádření přesného času). Systém osvojování struktur Konkretizace Jestliže k výuce používáme pouze L2, musíme důsledně zachovávat konkretizaci, zapojení co nejvíce smyslů, postup od pasivního porozumění k aktivnímu použití, od jednoduchého ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu. Většina gramatických struktur se musí dětem prezentovat v souvislosti s konkrétní situací. Tyto skutečné situace učitel navozuje s cílem uvést a demonstrovat význam probíraného jazykového celku. Různé příklady her navozujících situaci jsou uvedeny v Balíčku her a dalších aktivit a lze je po drobných úpravách použít pro různé struktury konkrétní odkazy a doporučení jsou uvedeny v tabulce struktur v části Doporučené aktivity. Inspiromat pro ředitelky MŠ 201

18 Jazyk a řeč kapitola VI. Systém osvojování struktur se pohybuje od získání jednotlivých slov přes základní fráze, struktury otázka/ /odpověď, souběžné přibírání přívlastků kvalita (jaký), množství (kolik) atd. S určitou pokročilostí také učitel začíná postupovat od konkrétního k abstraktnímu, tj. zaměřuje předmět hovoru od dětí a aktuální situace ve třídě za tyto hranice, k otázkám, na něž dítě dokáže odpovědět (Kolik máš bratrů? Máš rád jaro? Kde je maminka?). Začínáme-li děti učit L2, může se nám zdát, že navozená situace působí uměle, že děti frázi jen papouškují. Pokud je však situace a fráze použita například při hře, jde o přirozeně vnímanou komunikaci. Ve spojení s dětskou vrozenou schopností hrát si a používat omezené jazykové prostředky L2 k vyjádření svých záměrů a myšlenek se gramatika stává nástrojem, který děti zapojí v té míře, v jaké ho znají. Přístup TPR Reakce fyzickou aktivitou Při osvojování jak jednotlivých struktur, tak i slovní zásoby často užíváme přístup TPR (Total Physical Response). Přístup TPR se uplatňuje při činnostech, kdy mají děti reagovat pouze nějakou fyzickou aktivitou a kdy se neočekává ani nevyžaduje, aby reagovaly verbálně. TPR vychází z přirozeného vývoje řečového centra u dětí. Dlouho předtím, než děti aktivně používají mateřský jazyk, sdělení v mateřském jazyce rozumějí a reagují na ně. Přístup TPR této skutečnosti využívá a děti jsou chváleny za jakoukoliv správnou motorickou reakci. U dětí daného věku je nejdůležitějším výsledkem výuky podpora a vytváření motivace učit se druhý jazyk (L2). Stejně jako při přirozeném učení se L1 ani při učení L2 neočekáváme výsledky ihned. Chceme zachovat spontánnost učení a radost z komunikace i v případě odstraňování chyb. Musíme ovšem zároveň zajistit efektivitu výuky, aby se dítě s minimem znalostí bylo schopno dorozumět aby vyjádření dítěte i přes určitou nedokonalost bylo srozumitelné. Proto dáváme přednost pozitivnímu opravování. Pozitivní opravování chyb spočívá v zopakování chybného vyjádření dítěte ve správné formě se souhlasným výrazem. Tím jednak podpoříme chuť se vyjadřovat a komunikovat, jednak, jakoby mimochodem, předkládáme správný vzor. Aktivizace struktur Práce se souborem gramatických struktur Prezentovaný soubor jazykových struktur respektuje přirozené souvislosti a vztahy v jazyce, pomáhá učiteli v jednotlivých výukových jednotkách podporovat vývoj všech daných částí řeči souběžně, v rovnováze. Tento soubor je rozvrstven do čtyř úrovní. V řádcích jsou jednotlivé struktury, sloupce uvádějí název/popis struktury, příklad, komentář a doporučené aktivity k prezentaci, procvičení a aktivizaci struktury. Zatímco v rámci jedné úrovně lze pořadí jazykových struktur volit, pořadí úrovní je dané, postupuje se od jednoduššího ke složitějšímu a od konkrétního k abstraktnímu (tj. k vnímání světa i mimo daný prostor a čas). U některých gramatických struktur má přesto učitel možnost volby, zda je zařadí, nebo v jaké formě je uvede. Přítomný čas prostý, který je přirozenou součástí učitelova jazyka, nemusíme zařadit ve chvíli doporučenou v jazykové tabulce, pokud máme pocit, že to neodpovídá úrovni jazyka dětí a jejich momentálním schopnostem. Sloveso have můžeme uvádět ve tvaru I have nebo I have got záleží na volbě učitele. Sloveso be v přítomném čase prostém používáme přednostně ve stažených tvarech, navozujeme tak přirozené použití, jež by děti slyšely od rodilého mluvčího. Pro názornost při uvádění struktury nebo v jiných případech samozřejmě můžeme použít (a také používáme) tvar rozložený, ale v běžné řeči dáme přednost tvaru staženému. Plnou formu je ovšem nutno vždy použít v krátkých kladných odpovědích ( Yes, it is ). 202 Inspiromat pro ředitelky MŠ

19 kapitola VI. Jazyk a řeč Tabulka jazykových struktur (úroveň 1) Cvičení Úrove 1: P íklady Komentá Podstatná jména Table, chair, car, zebra Nejlépe se učí ve vazbě na realitu, na konkrétní předměty, s maximálním zapojením smyslů (dotek, chuť ), abychom podpořili zvnitřnění dané dovednosti Touch the table Začínáme-li představením nové obrázkové karty (zástupného předmětu), je nutné hodně mimicky výrazně hrát. Ptáme se: What is it? Krčíme rameny: I don t know. Následně odpovíme: It s a (table). Pak drilujeme slovíčko. Pasivně děti z učitelova jazyka vnímají: What is it? I don t know. Slovesa základní tvar rozkazovací způsob Příslovce Touch, walk, jump, swim + quickly/slowly Učíme ve spojení s podstatnými jmény ( Please, touch the table ) a fyzickými aktivitami vyjadřujícími pohyb s dětmi vše předvádíme a zdůrazňujeme hlasem. Proto je lze představit zároveň s příslovci slowly/quickly. Děti současně přijímají základní formu slovesa i příkaz: Swim! Please, swim! Swim slowly! Velmi dobře jsou děti motivovány také písničkami, ve kterých se o aktivitě zpívá Five Little Ducks, At the Swimming Pool apod. Doprovázíme pohyby prováděnými při písničce a poté význam slovesa znázorňujeme samostatně. Můžeme samozřejme využít i různé rekvizity, naznačit třeba provazem, lanem, křídou na podlaze bazén apod. Předložky místa Up, down, on, under Put the toy (on the table / under the chair / on the floor ) Učíme zároveň s nejrůznějšími podstatnými jmény, procvičujeme tím rovněž podstatná jména i předložky podle obměny předmětu a přidáváním nových předložek je využíváme v průběhu roku k doplňování slovní zásoby. Učitel i děti mají například v ruce plyšové zvíře, hračku nebo obrázky s daným slovíčkem, učitel říká a zároveň předvádí: Put the toy / animal on the table / under the chair / on the floor Put it up, up, up, up zvedáme věc nahoru, nad sebe, až stojíme na špičkách, hrajeme divadlo : záměrne balancujeme, ztrácíme rovnováhu. Put it down, down, down obdobný postup, až je hračka na zemi. Hrajeme si s rychlostí reakcí dětí, měníme pokyny a necháme děti, zda si to uvědomí a změní směr pohybu. Dále vše procvičujeme také za použití uvedené hry. Základní číslovky 1, 2, 3 10 (dle stáří dětí) How many chairs? Please jump 3 times. Lze učit zároveň se slovesy nebo s podstatnými jmény pouze vokálně, nikoli vizuálně (jen na prstech neučíme psané číslice). Používáme také před akcí (s náležitou hlasovou dynamikou): Please, kick the ball. OK: 1, 2, 3, kick the ball! tímto způsobem neustále upevňujeme. Inspiromat pro ředitelky MŠ 203

20 Pracovní listy Pracovní list Pojmenuj a vlož ovoce do košíku a zeleninu do misky. Inspiromat pro ředitelky MŠ F

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více