NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP"

Transkript

1 Náklady obvyklých opatření slouží k posuzování žádostí a projektů v dotačních programech. Cílem je zajistit efektivní vynakládání finančních prostředků. Podle zaměření položek je členěn tématicky do 12 oblastí. Většina oblastí je rozdělena na dvě části - Agregované položky uvádějící cenu obvykle podporovaných opatření pro posuzování záměrů a na Položkový ceník, který předchozí doplňuje. Uvádí se ceny bez DPH. Agregované položky Agregované položky představují obvyklou finanční částku, za kterou je možno realizovat určitý typ opatření. Neřeší finanční efektivnost jednotlivých položek v rozpočtu projektu, ale efektivnost opatření jako celku. Nelze říct, že všechny projekty, které agregované položky překročí, jsou špatně navržené, spíše obsahují další realizační prvky, které nejsou pro daný typ opatření běžné.tento typ projektu je přesto možné realizovat, pokud představuje zvýšený zájem ochrany přírody. Náklady jsou vyjádřeny cenami, které zahrnují všechny běžné činnosti a materiály, které jsou v rámci daného typu opatření obvykle realizovány, a to včetně nákladů na dopravu. Je možné navýšit základní sazbu, pokud je splněna podmínka uvedená v komentáři a takové navýšení je třeba řádně odůvodnit. Položky Cena sazenic v lesnických opatření a Cena stromů a keřů v opatření v rozptýlené zeleni a v intravilánu jsou hodnoceny samostatně - vzhledem k širokému rozptylu cen za jednotlivé sazenice ve vztahu k jejich druhu, velikostním kategoriím a způsobu pěstování. Položkový ceník Ceny se přednostně tvoří podle položek agregovaných. Položková část slouží jako doplňková pro činnosti, které svým charakterem nespadají do agregovaných položek. Je možné navýšit základní sazbu, pokud je splněna podmínka uvedená v komentáři. Takové navýšení stejně jako případné zvýšené náklady vyvolané jinými objektivními důvody je třeba řádně odůvodnit. Ceník MŽP úvodní strana 1/52

2 Doprava Položka T.j. cena za t. j. (bez DPH) Dopravné Osobní automobil Kč/km 12 Terénní automobil Kč/km 18 Dodávka do 3,5 t Kč/km 30 Dodávka nad 3,5 t Kč/km 40 Nákladní automobil Kč/km 50 Traktor Kč/km 23 * doprava je součástí agregované položky a může být kalkulována zvlášť pouze v odůvodněných případech Ceník MŽP doprava 2/52

3 Lesnická opatření základní provedení opatření viz Standardy péče o přírodu a krajinu- D02 005:2014 Lesnická opatření Ochrana lesa - chemická Položka T.j. cena za t. j. (bez DPH) Agregované položky Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů Chemická ochrana Kč/ha 9500 Nátěry repelenty - terminál - ohryz Kč/ks 1 Nátěr repelenty - kmen - loupání Kč/100ks 4700 * Cena včetně materiálu. * Zejména ochrana proti okusu a ohryzu, postřiky kultur proti hmyzím škůdcům. * Cenu za nátěry lze zvýšit v případě vyhledávání náletů, zvýšené sklonitosti atp. až o 20%. * Cenu lze navýšit až o 20% v případě zvýšené náročnosti přístupu k ošetřovaným plochám např. dochozí vzdálenost. * Cenu lze navýšit až o 50% v případě nátěru bočních prýtů (prvního přeslenu). Navýšení ceny se sčítají. Likvidace invazních a expanzivních rostlin Likvidace souvislých porostů Kč/ha Likvidace jedinců či skupinek Kč/ha Chemická ochrana proti buřeni Buřěň chem - plošky ( 50 x 50 cm ) Kč/tis.ks 1000 Buřěň chem - pruhy ( šíře 60 cm ) Kč/ha 4500 Buřěň chem - celoplošně Kč/ha 9000 * Cena včetně materiálu. * Při špatné viditelnosti sazenic, při vyhledávání náletových dřevin PDS, lze cenu navýšit až o 20% * Při vysoké sklonitosti lze cenu navýšit až o 20%. * Navýšení ceny lze sčítat. * Při likvidaci buřeně nátěrem pařízků využít sazbu /ha s uvedením redukované plochy. Chemická ochrana proti klikorohu Asanace kořenových krčků postřikem Kč/ha 4000 *Ve všech případech lze používat jen přípravky schválené pro lesní hospodářství. Ceník MŽP Lesnická opatření 3/52

4 Lesnická opatření Položkový ceník Materiál, cena práce Nátěry proti poškození zvěří nátěr terminálů - práce Kč/tis.ks 700 průměrná potřeba přípravku (Aversol) kg/tis.ks 5 nátěr kmenů - práce Kč/100ks průměrná potřeba přípravku (Pellacol) kg/100ks Stop Z Kč/l 240 Cervakol extra Kč/kg 100 Hukinol Kč/0,5l 781 Hagopur pěna Kč/0,75l 505 Hagopur koncentrát Kč/0,5l 425 Aversol Kč/kg 45 Morsuvin Kč/kg 44 Sanatex Kč/kg 55 Lentacol Kč/kg 150 Pellacol Kč/kg 178 * Pellacol - nátěr na ochranu kmenů proti zimnímu loupání, nátěr kmenů do výšky 2,5m, ředění 1:1, tj l/100 kmenů. Hnojiva Silvamix MG - drť Kč/1 kg 55 Silvamix MG - tablety Kč/1 kg 55 Silvamix C - drť Kč/1 kg 50 Silvamix C - tablety Kč/1 kg 50 Silvamix Forte Kč/1 kg 60 Přípravky jsou uváděny jen některé - nejpoužívanější. Při použití je vždy třeba přihlížet k aktuálnímu seznamu schválených přípravků pro lesní hospodářství. Chemická ochrana proti buřeni Roundup Bioaktiv (1, 20 l) Kč/l 272 Příprava plochy k zalesnění - max. l/ha 7 Ošetření kultur proti buřeni l/ha 3 Ošetření výmladnosti ml 1 *Dávka při ošetření výmladnosti se počítá v ml na každých 10cm obvodu kmene ve výčetní tloušťce - oficiální leták - zde doporučení dle obvodu v místě řezu. Ceník MŽP Lesnická opatření 4/52

5 Lesnická opatření Lesnická opatření Ochrana lesa - mechanická Agregované položky Skupinová ochrana (oplocenky) Drátěná oplocenka do 160cm Kč/bm 105 Drátěná oplocenka do 180cm Kč/bm 115 Drátěná oplocenka do 200cm Kč/bm 130 Drátěná oplocenka do 220 cm Kč/bm 140 Dřevěná oplocenka do 160 cm Kč/bm 100 Dřevěná oplocenka do 180 cm Kč/bm 140 * Cena včetně materiálu. * Cenu drátěné oplocenky lze navýšit až o 30 % z důvodů: oplocenka je vybudována ve svažitém nebo skalnatém terénu, je použito kvalitnější pletivo, s použitím častějších opěr, zpevňovacích ráhen dole, ve středu a nad horním okrajem, se zapuštěním pletiva do země, použití kvalitnějších kůlů (DB hraněný, štípaný atd.) apod. * Cenu dřevěné oplocenky lze navýšit až o 20% při zvýšené sklonitosti. * Cena zahrnuje odnos materiálu k místu zabudování do 100 m, za každých dalších započatých 50 m je možné cenu navýšit o 10% Likvidace oplocenky, individuální ochrany Oplocenka dřevěná Kč/bm 40 Oplocenka drátěná Kč/bm 40 Individuální ochrana drátěná Kč/ks 20 * Při ztížené dostupnosti lze cenu navýšit až o 20 %. * U drátěných oplocenek a ochran cena i s odvozem odpadu a odnosem do 100 m, za každých dalších započatých 100 m lze cenu zvýšit o 10%, při potřebě vystříhávání pletiva a trhání pletiva traktorem apod. lze cenu navýšit až o 50 %, případně započítat motohodiny. Individuální ochrana proti zvěři - mechanická Plastová pletiva do 150 cm Kč/ks 105 Tubus do 150cm Kč/ks 100 Tubus do 170cm Kč/ks 110 Drátěná pletiva do 150 cm Kč/ks 160 Drátěná pletiva do 200 cm Kč/ks 190 Dřevěné oplůtky Kč/ks 130 Dřevěné bednění Kč/ks 200 Koudel, ovčí rouno, kroužky a pod. Kč/1000 ks 540 Ochrana kmene plastovými pletivy Kč/ks 25 Ochrana kmene ovazy Kč/ks 45 * Cena včetně materiálu. * Cenu lze navýšit v případě kamenitého podloží, svažitosti terénu až o 20%. * Cena zahrnuje odnos materiálu k místu zbudování do 250 m, za každých dalších započatých 100m je možné cenu navýšit až o 10%. Ceník MŽP Lesnická opatření 5/52

6 Lesnická opatření Trvalá individuální ochrana proti zvěři - mechanická Pletivo svařované, poplastované, elox 180 cm Kč/ks 275 Pletivo svařované, poplastované, elox 200 cm Kč/ks 300 * Cena včetně materiálu. * Průměr ochrany lze vůči standardu SPPK D02 005:2014 s ohledem na zavětvení a vyspělost dřeviny měnit, stejně tak lze vzhledem ke svažitosti terénu navýšit počet kůlů s adekvátním navýšením ceny za použitý materiál. * Cenu lze navýšit ož o 20% ve svažité, nebo kamenitém terénu, při silném zavětvení spodní části kmene až o 10%. * Cena zahrnuje odnos materiálu k místu zbudování do 250 m, za každých dalších započatých 250 m je možné cenu navýšit až o 10%. Ožínání ruční a mechanizované Ožin - plošky Kč/tis.ks 2000 Ožin - pruhy (50 cm na každou stranu od sazenice) Kč/ha 9300 Ožin - pruhy ( šíře 60 cm ) Kč/ha 7500 Ožin - celoplošně Kč/ha * Ceny při špatné viditelnosti sazenic, sklonitosti terénu, hustotě buřeně lze navýšit až o 20 % * Při vyhledávání a ožinu náletových dřevin přirozené druhové skladby lze cenu ožinu navýšit až o 20%. Položkový ceník Materiál, cena práce Individuální ochrana výsadeb, kmenů- plastová Tubus 120cm Kč/ks 25 Tubus 150cm Kč/ks 35 Tubus 170cm Kč/ks 38 KLIMAWIT Kč/bm POLYTEX Kč/bm 15 PROTEX Kč/bm 10 Individuální ochrana výsadeb, kmenů- drátěná Pletivo CERVANET 150/14/6 Kč/bm 45 ostatní lesnická pletiva viz. níže Instalace v terénu Kč/ks 40 Trvalá individuální ochrana výsadeb, kmenů- drátěná Pletivo svařované, poplastované, elox 180 cm Kč/bm 120 Pletivo svařované, poplastované, elox 200 cm Kč/bm 130 Instalace v terénu Kč/ks 40 * Svařované pletivo z pozinkovaných drátů, poplastované. Oko 100x50 mm. * Tento typ trvalá ochrany je vhodný zvláště pro jehličnany. Zvláště opodstatněné je použití při ochraně dosadeb vtroušených dřevin, např. JD. Ceník MŽP Lesnická opatření 6/52

7 Lesnická opatření Skupinová ochrana - oplocenky Drátěné lesnické pletivo do 100 cm Kč/bm 25 Drátěné lesnické pletivo do 120 cm Kč/bm Drátěné lesnické pletivo do 150 cm Kč/bm Drátěné lesnické pletivo do 160 cm Kč/bm Drátěné lesnické pletivo do 180 cm Kč/bm Drátěné lesnické pletivo do 200 cm Kč/bm Objem dřevěných prvků - kůly, vzpěry, ráhna m3/pole 0,035-0,13 * K ceně materiálu se připočítává cena za instalaci. Ostatní materiál kůl DB 150 cm, 3x5,5 cm Kč/ks 22 kůl DB 180 cm, 3x5,5 cm Kč/ks 25 kůl DB 200 cm, 3x5,5 cm Kč/ks 30 Ceník MŽP Lesnická opatření 7/52

8 Lesnická opatření Lesnická opatření Lesní těžba Těžba Prostřihávky jehl. + list. Kč/ha 4000 Prořezávky jehl. + list. Kč/ha 8000 Těžba předmýtní úmyslná do 40 let (jehl.) Kč/m Těžba předmýtní úmyslná do 40 let (list.) Kč/m Těžba předmýtní úmyslná nad 40 let (jehl.) Kč/m Těžba předmýtní úmyslná nad 40 let (list.) Kč/m Těžba mýtní úmyslná (jehl.) Kč/m Těžba mýtní úmyslná (listn.) Kč/m * Cenu navýšit až o 20% v případě výchovných zásahů v přehoustlých porostech, při kácení vyhnilých nebo odumřelých kmenů a při směrovém kácení, při kácení jednostraně zavětvených stromů v prudkých svazích apod. * U intenzivních zásahů a u nestandardně vedených selektivních zásahů lze cenu navýšit až o 50%. Sazby přirážek se sčítají. Přibližování a vyklizování navýšení ceny dle odvozní základní vzdálenosti sazba prostředek nad 300 nad 600 nad 900 UKT Kč/m % 15% 20% SLKT Kč/m % 15% 20% navýšení ceny dle typu charakteristika terénu terénu střední sklonitost %, únosné až podmíněně 10% únosné, s překážkami do 30 cm vysoká sklonitost %, únosné až podmíněně únosné, s překážkami nad 30 cm Lanovka Kč/m 3 20% 800 Kůň Kč/m nad 100 m navýšení ceny za každých započatých 100 m o 10% * V neúnosných terénech ( TT 21-24, ÚHÚL Brandýs n. L., Pracovní postupy I., 1980 ) se lze pohybovat jen v době * U lanovky v plném závěsu lze cenu navýšit až o 50%. * Navýšení ceny za odvozní vzdálenost a terén se sčítají. * U koně při výrazné sklonitosti terénu a překážkách lze cenu navýšit až o 20%. Sazby všech přirážek se sčítají. Vyvážení - vyvážecí souprava hmotnatost navýšení ceny dle odvozní základní vzdálenosti sazba nad 300 nad 600 nad 900 do 0,1 Kč/m % 15% 20% do 0,3 Kč/m % 15% 20% a výše Kč/m % 15% 20% charakteristika terénu terénní typ navýšení ceny dle typu terénu střední sklonitost %, únosné až podmíněně 12, 13, 31, únosné, s překážkami do 30 cm 32 5% vysoká sklonitost %, únosné až 14, 15, 33, podmíněně únosné, s překážkami nad 30 cm 34, 35 10% * V neúnosných terénech ( TT 21-24, ÚHÚL Brandýs n. L., Pracovní postupy I., 1980 ) se lze pohybovat jen v době zámrzu. * Navýšení ceny za odvozní vzdálenost po 300m se sčítá, celkové navýšení za odvozní vzdálenost a navýšení za terénní typ se rovněž sčítá. Ceník MŽP Lesnická opatření 8/52

9 Lesnická opatření Zpracování těžebních zbytků Štěpkování klestu (list., jehl.) Kč/ha Štěpkování klestu (list., jehl.) Kč/m Úklid klestu do hromad a valů bez pálení (list., jehl.) Kč/hod 100 Úklid klestu do hromad a valů bez pálení (list., jehl.) Kč/m3 60 * Při použití hektarové sazby je třeba přihlédnout k množství vytěženého dříví na ploše. * Úklid klestuje kalkulován na m3 - jako odvození objemu klestu z objemu teženého dříví. * Brán objem klestu před štěpkováním. * Cenu za úklid klestu při silném prorůstání buření a sklonitosti lze navýšit až o 20%. Položkový ceník Materiál, cena práce Odvoz Nakládání, skládání Kč/m Odvoz jehl.dlouhé - do 10 km Kč/m 3 /km 10,5 Odvoz jehl.dlouhé - do 20 km Kč/m 3 /km 12 Odvoz jehl.dlouhé - do 30 km Kč/m 3 /km 14 Odvoz jehl.dlouhé - do 40 km Kč/m 3 /km 17 Odvoz list.dlouhé - do 10 km Kč/m 3 /km 12 Odvoz list.dlouhé - do 20 km Kč/m 3 /km 14 Odvoz list.dlouhé - do 30 km Kč/m 3 /km 16 Odvoz list.dlouhé - do 40 km Kč/m 3 /km 19 Odvoz krátké Kč/m 3 /km ** Odvozní souprava Kč/hod 1000 Vagonování s dopravou do 10 km Kč/m ** Sazba za krátké de účtuje dle sazeb za listnaté dlouhé. * K ceně za dopravu je potřeba připočíst cenu za km provozu odvozního prostředku. Ceník MŽP Lesnická opatření 9/52

10 Lesnická opatření Lesnická opatření Obnova lesa Agregované položky Příprava půdy Ručně - plošky (min 50 x 50cm) Kč/tis.ks 4500 Ručně - pruhy Kč/100 bm 6000 Mechanizovaně jamky Kč/ha * Přípravou půdy se rozumí příprava plochy k zalesnění frézou s odstraněním klestu, buřeně a pařezů do výšky půdního povrchu, odstranění spojeného drnu na minerálním podloží v pruzích. * Ceny ruční přípravy půdy v případě souvislého drnu a těžce rozpojitelné zeminy lze navýšit až o 20%. * Příprava půdy jamkovačem, případně neseným na UKT - spon cca. 3,5x3,5m tj. 800 jamek/ha. Příprava plochy k obnově Mechanizovaná příprava plochy k zalesnění Kč/ha Ruční příprava plochy k zalesnění Kč/ha Celoplošně chemicky Kč/ha 4000 * Mechanizovaná příprava plochy k zalesnění - fréza na UKT - frézování s odstraněním klestu, buřeně a pařezů do výšky půdního povrchu, odstranění spojeného drnu na minerálním podloží v pruzích (šíře cm). * Ruční příprava plochy k zalesnění - křovinořez - odstranění nežádoucí buřeně, klestu apod. Výsadba Sadba ruč.jamka 50x50 Kč/tis.ks Sadba ruč.jamka 35x35 Kč/tis.ks 9000 Sadba ruč.jamka 25x25 Kč/tis.ks 7000 Sadba sazečem Kč/tis.ks 4000 * Ceny výsadby bez přípravy půdy v případě souvislého drnu a těžce rozpojitelné zeminy lze navýšit až o 20%. Ceník MŽP Lesnická opatření 10/52

11 Lesnická opatření Sadební materiál prostokoře nná sadba plastové sadbovače Způsob zapěstování Kč/ks obalovaná sadba prorůstavé sadb. objemné kontejnery PK QP ROOT BM RCK K2L K3L K5L BCC HIKO Smrk ztepilý 15-25cm 5,5 9, cm 6,6 9,5 12,0 30, cm 7,5 11,0 14,0 40,0 40, cm 7,8 12,0 16,0 50,0 55, cm 60,0 65,0 Borovice lesní 10-14cm (semenáč) 2,2 6, cm 3,8 8, cm 4,7 8,5 8,5 25, cm 5,4 9,5 45,0 50, cm 5,9 65,0 70, cm 65,0 70, cm 80,0 85,0 Borovice blatka 15-25cm 4,1 7, cm 5,0 8,5 Jedle bělokorá 15-25cm 9,0 12, cm 9,5 14,0 12,0 30,0 40, cm 11,5 16,0 13,0 55, cm 14,0 50,0 70,0 75, cm 85,0 90,0 120cm+ 100,0 Buk lesní 15-25cm 8, cm 6,5 9, cm 7,5 11, cm 8,5 12,9 40,0 45,0 45, cm 15,0 45,0 50,0 55,0 120cm+ 25,0 50,0 55,0 65,0 Dub letní/zimní 15-25cm 6,5 8, cm 7,5 10, cm 9,5 12, cm 11,5 25,0 50,0 40,0 50,0 60, cm 13,0 55,0 55,0 65,0 120cm+ 20,0 65,0 55,0 75,0 Dub pýřítý 26-35cm 12, cm 14,5 Javor klen 15-25cm 7, cm 7,9 9, cm 8,9 12, cm 10,5 14,5 35,0 37,0 40, cm 12,5 16,5 40,0 42,0 50,0 120cm+ 16,5 50,0 55,0 55,0 Ceník MŽP Lesnická opatření 11/52

12 Lesnická opatření Javor mléč 15-25cm 7, cm 7,9 9, cm 8,9 12, cm 10,5 14,5 35,0 35,0 35, cm 12,5 40,0 40,0 45,0 120cm+ 16,5 45,0 50,0 55,0 Jasan ztepilý 15-25cm 6, cm 7,5 9, cm 8,5 9, cm 9,9 13,1 35,0 25,0 32,0 35, cm 13,0 40,0 42,0 50,0 120cm+ 45,0 52,0 55,0 Jilm vaz/horský/habrolistý 15-25cm 7, cm 8,9 9, cm 9,5 12, cm 10,0 16,5 40,0 30,0 35, cm 50,0 40,0 121cm+ 55,0 55,0 Jeřáb ptačí 26-35cm 8,9 9, cm 9,5 12, cm 10,0 16,5 35,0 35, cm 40,0 40,0 45,0 120cm+ 45,0 45,0 50,0 Habr obecný 26-35cm 7,5 10, cm 7,9 12, cm 9,5 16,0 45,0 47, cm 12,0 20,0 50,0 57,0 120cm+ 55,0 67,0 Lípa velkolistá/malolistá 26-35cm 7,5 11, cm 8,5 12, cm 10,5 13,9 35,0 30, cm 12,0 40,0 47,0 40,0 120cm+ 13,0 50,0 55,0 60,0 Olše lepkavá/šedá 26-35cm 7,5 9, cm 7,9 11, cm 8,9 14,5 30,0 35, cm 12,5 35,0 40,0 45,0 121cm+ 40,0 45,0 50,0 Bříza bělokorá/pýřitá 26-35cm 6,5 8, cm 7,5 9, cm 8,5 12,5 30,0 35, cm 35,0 40,0 45,0 121cm+ 40,0 45,0 50,0 * Uvedené ceny sadebního materiálu jsou odvozeny jako ceny průměrné, ceny u menších, místních výrobců, nebo ceny místních ekotypů mohou být navýšeny až o 50% Vysvětlivky: PK - prostokořenná sadba RCK - rašelinocelulózový kelímek, sází se včetně kelímku QP, ROOT, HIKO atp. - krytokořenná sadba pěstovaná technologií "na vzduchovém polštáři" v sadbovačích o objemech buněk cm 3 BM - krytokořenná sadba pěstovaná technologií na "vzduchovém polštáři" v sadbovačích s objemem buněk cm3. Ceník MŽP Lesnická opatření 12/52

13 Lesnická opatření K5L, K3L - krytokořenná sadba pěstovaná v plastových kontejnerech s uvedením objemu v litrech Ceník MŽP Lesnická opatření 13/52

14 Lesnická opatření Sběr osiva Sběr osiva (jehl.) Kč/strom 600 Sběr osiva (list.) Kč/strom 1200 Sběr osiva kg 80 * Ceny odpovídají použití bezeškodných technologií, horolezecké techniky apod. Vyzvedávání náletu Vyzvednutí semenáčků z přirozených náletů Kč/ks 1 Vyzvednutí sazenic z přirozených náletů Kč/ks 1,5 Lesnická opatření Ochrana proti kůrovci Agregované položky Asanace kůrovcové hmoty Asanace kůrovcové hmoty loupáním (kácení, odvětvení, odkornění) Kč/m Asanace kůrovcové hmoty loupáním neodvětveného stromu (kácení, odkornění) Kč/m Asanace kůrovcové hmoty loupáním nastojato Kč/m Asanace kůrovcové hmoty chemickým postřikem odvětveného stromu Kč/m Asanace kůrovcové hmoty chemickým postřikem neodvětveného stromu Kč/m Aplikace entomopatogenních hub Kč/m 3 60 Klest Štěpkování klestu (list., jehl.) Kč/ha Štěpkování klestu (list., jehl.) Kč/m * Při použití hektarové sazby je třeba přihlédnout k množství vytěženého dříví na ploše. * Brán objem klestu před štěpkováním. Feromonové lapače Instalace feromonových lapačů - dřevěné kůly Kč/ks 600 Instalace feromonových lapačů - kovový držák Kč/ks 950 *Instalace na dva kůly, nebo kovový stojan bez zavěšení feromonového atraktanta, se započtením instalace v běžných dochozích vzdálenostech do 250m, za každých dalších započatých 250 m možno cenu navýšit až o 15%. *Ve smlouvě pak třeba dokalkulovat cenu za pravidelné kontroly a výměny atraktantů - odpadá při kontrole vlastními silami. Pokládání lapáků Lapák (kácení, odvětvení, zakrytí/odvoz n. odkornění) Kč/m3 500 * Pokud není hmota v místě oloupána, musí být včas odvezena mimo území a ošetřena postřikem. Ceník MŽP Lesnická opatření 14/52

15 Lesnická opatření Položkový ceník Chemická ochrana proti kůrovci, klikorohu Asanace kůrovcové hmoty chemickým postřikem Kč/m Asanace kořenových krčků postřikem Kč/ha 4000 Pirimor 50WG Kč/kg 1350 Scolycid C-41 Kč/l 130 Decis EW50,Karate ZEON 5 SC,Vaztak 10SC Kč/l Cyper Kč/l 530 Instalace feromonových lapačů - práce Kč/ks 40 Lapač+miska Kč/ks 400 IT Ecolure mega - l. smrkový Kč/ks 200 IT Ecolure klasik - l. smrkový Kč/ks 115 Phaegr IDU - l. vrcholový, severský Kč/ks 200 PCIT Ecolure - l. lesklý Kč/ks 240 * K ceně za feromonové lapače je potřeba připočíst smluvní částku za pravidelné kontroly a výměnu atraktanta. Ostatní materiál kůl DB 150 cm Kč/ks 22 kůl DB 180 cm Kč/ks 25 kůl DB 200 cm Kč/ks 30 kovový nášlapný držák - trvalé použití Kč/ks 400 * Vzhledem ke každoročnímu využití alespoň základního (kontrolního počtu lapačů) je využití kovových držáků hospodárnější. Lesnická opatření Tvorba LHP Zpracování LHP pro území NP a jejich OP Zpracování LHP Kč/ha 700 * Zpracování LHP metodou provozní inventarizace se záměrem tvorby přírodě bližších, prostorově a věkově diferencovaných porostů. Ceník MŽP Lesnická opatření 15/52

16 Návštěvnická infrastruktura Položka T.j. cena za t. j. (bez DPH) Agregované položky Povalový chodník - budování a obnova Povalový chodník nebo lávka včetně zábradlí Kč/bm * materiál, práce, doprava a přesun hmot/materiálů/nářadí Značení Označení ZCHÚ Kč/ks Pruhové značení (na strom, případně dřevěný kůl) Kč/km * materiál, cedule, stojany, kopání a betonování patek, práce, doprava a přesun hmot/materiálů/nářadí Návštěvnická střediska NS pro NP, CHKO, EVL nebo PO (včetně vybavení a vnitřní a vnější expozice) NS pro maloplošná ZCHÚ, přírodní park, geopark (včetně vybavení a vnitřní a vnější expozice) Kč/NS Kč/NS Stanice pro handicapované živočichy Stanice pro handicapované živočichy včetně vybavení Kč/zajištění provozu stanice pro handicapované živočichy pro jednu spádovou oblast jedné obce s rozšířenou působností Vybudování dřevěného informačního panelu Vybudování dřevěného informačního panelu (cca 120 x 180 cm) Kč/ks * návrh, tisk, laminace, materiál, instalace, doprava a přesun hmot/materiálů/nářadí Osvětová činnost Leták Kč/1000 Ks Brožura Kč/1000 Ks Seminář Kč/seminář Film 2D (cca 15 min.) Kč 0,7 mil. Film 3D (cca 15 min.) Kč 1,5 mil. Ceník MŽP Návštěvnická infrastruktura 16/52

17 Návštěvnická infrastruktura Položkový ceník Povalové chodníky, lávky, zábradlí, zábrany apod. Budování a obnova Budování a obnova chodníků a lávek Kč/bm Budování a obnova zábradlí (dřevěné) Kč/bm 500 Budování a obnova zábradlí (železné) Kč/bm 800 Závora (železná) Kč/bm štětovaný chodník - budování Kč/bm 3000 * Cena zahrnuje i veškerý použitý materiál Odkopání zeminy Odkopání zeminy vč. přesunutí, zhutnění Kč/m Odkopání zeminy - přírodní stupeň Kč/m Hloubení patek (pro zábradlí,sloupky) Ručně - nepřístupný terén,kamenité podloží (0,8m) Kč/ks 300 Ručně - nenáročný terén (0,8m) Kč/ks 150 Strojně (jamkovač) Kč/ks 20 Materiál Kulatina SM Kč/m Kulatina MD Kč/m Kulatina DB Kč/m Tyčovina neodkorněná SM Kč/m Tyčovina odkorněná SM Kč/m Prkna, fošny, hranoly atd. Kč/m Stavební dříví (nižší kvalita) Kč/m * Cena materiálu jen doplňkově, nelze-li využít agregovaných položek Ceník MŽP Návštěvnická infrastruktura 17/52

18 Návštěvnická infrastruktura Dům přírody, Informační středisko, informační tabule a značení ZCHÚ Dům přírody Příspěvek na zajištění provozu DP Kč/rok * Sazba je maximální, nelze překročit. Informační středisko Příspěvek na zajištění provozu IS Kč/rok * Sazba je maximální, nelze překročit. Tabule Smaltované hraniční cedule (malé PP, PR, NPP, NPR, památný strom) Kč/ks 750 Smaltované hraniční cedule (velké CHKO) Kč/ks 900 Smaltované cedulky malé "jmenovky" k ZCHÚ Kč/ks 250 Kovový hraniční stojan s dřevěnou deskou Kč/ks Dřevěný panel pro hraniční ceduli nebo pro tabuli k realizovanému opatření Kč/ks Dřevěný informační panel malý např. k NS nebo ZCHÚ Kč/ks Dřevěný informační panel velký např. 180x120cm Kč/ks Grafické práce Kč/ks 3500 Grafické práce Kč/hod 600 Ochranné plexi (100x80cm) Kč/ks 400 Tisk, laminace ÚV fólií, zpracování vč grafického zpracování Kč/ks (formát A0) Odstranění starých panelů Kč/ks 500 Hloubení patek ruční - náročný terén, kámen (0,8m) Kč/ks 300 Hloubení patek ruční - nenáročný terén, kámen (0,8m) Kč/ks 150 Hloubení patek strojní - jamkovač (0,8m) Kč/ks 20 Instalace stojanu, betonová patka vč. materiálu (železo) Kč/ks Překlad do cizích jazyků včetně sazby (EN, FR, DE) Kč/NS 400 Značení Dřevěný kůl Kč/ks do 300 Ceník MŽP Návštěvnická infrastruktura 18/52

19 Geodetické práce Položka T.j. cena za t. j. (bez DPH) Agregované položky Geodetické práce Vyhotovení geomet. plánu Kč/100 bm Vytyčovací práce Kč/100 bm Položkový ceník Vyhotovení geometrického plánu, stabilizace lomových bodů Vyhotovení geomet. plánu Kč/100bm Vytyčovací práce Kč/100bm Plastová hlava Kč/ks 200 Železný hřeb Kč/ks 50 Železný hřeb zabetonovaný Kč/ks 100 Kamenný mezník M2 Kč/ks 950 Kůl z tvrdého dřeva Kč/ks 20 Ceník MŽP Geodetické práce 19/52

20 Zemní práce Položka T.j. cena za t. j. (bez DPH) Položkový ceník Bourání Bourání konstrukcí Ze zdiva Kč/m Z kamene Kč/m Z betonu Kč/m Železobeton Kč/m Zemní práce Zemní práce (strojem) - půdy ovlivněné vodou (např. tvorba tůní) do 100 m 3 Kč/m nad 100 m 3 Kč/m Zemní práce (strojem) - půdy neovlivněné vodou (např. úprava rostlého terénu) do 100 m3 Kč/m nad 100 m3 Kč/m Zemní práce (ručně) Zemní práce (ručně) Kč/m * Možnost navýšení: Základní sazba + příplatek do 30% za ztížené podmínky (podmáčené pozemky) Nakládání, vykládání a překládání výkopu do 100 m3 Kč/m nad 100 m3 Kč/m 3 80 Odvoz zeminy do 50 m Kč/m 3 30 do 500 m Kč/m 3 45 do 1000 m Kč/m 3 70 do 5000 m Kč/m za dalších započatých 1000 m Kč/m 3 20 Ceník MŽP Práce a skládkování 20/52

21 Zemní práce Ukládání odpadů na skládku Přírodní materiály zemina pro fyzické osoby Kč/t 150 zemina ostatní Kč/t 250 kameny Kč/t 150 dřevo, piliny, hobliny Kč/t biologicky rozložitelný odpad Kč/t 1600 Stavební materiály beton (podle frakce) Kč/t 600 cihly (podle frakce) Kč/t 450 škvára Kč/t 450 stavební suť Kč/t 450 směsné stavební odpady Kč/t 650 Ostatní materiály sklo Kč/t plasty Kč/t papír Kč/t 2500 izolační materiály Kč/t 1100 polystyren Kč/t 2500 guma Kč/t 2500 asfalt Kč/t 800 Odpad směsný komunální odpad Kč/t objemný odpad Kč/t 900 Sazby za práci Strojně Odvoz zeminy (nákl. automobil) Kč/hod 550 Traktor (zemědělský) Kč/hod 550 Traktror lesnický (LKT) Kč/hod 700 Práce jeřábu Kč/hod 900 Práce nakladače společně s rypadlem Kč/hod Práce Bobcat Kč/hod 660 Práce Běžné nemechanizované ruční práce, úklid odpadků, přenášní materiálu/hmoty, atd. Kč/hod 110 Křovinořez, motorová kosa Kč/hod 250 JMP Kč/hod 300 Běžná údržba stezek, čištění příkopů, atd. Kč/hod 150 Zednické práce Kč/hod 250 Ceník MŽP Práce a skládkování 21/52

22 Vodní nádrže, odbahnění nádrží, tůně a mokřady, revitalizace vodních toků a niv, říčních ramen, rybí přechody Agregované položky * součástí všech agregovaných položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, která spočívá v odtěžení materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně výsadbeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic kategorie - při normální hladině Kč/m 2 plochy vodní nádrže při H n bez DPH do 0,4 ha včetně 400 0,4-1 ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně 150 nad 50 ha 100 * Nelze kombinovat s agregovanou položkou "Odbahnění vodní nádrže" Odbahnění vodní nádrže, obnova a tvorba tůní a mokřadů do 0,03 ha (vč. součtu vodních ploch v lokalitě - vzdálenost ploch cca 50 m), které spočívají v odtěžení sedimentu suchou nebo mokrou cestou včetně odvozu, uložení a rozprostření sedimentu včetně vyvolaných investic Odbahnění vodní nádrže, obnova a tvorba tůní a mokřadů od 0,03 ha (vč. součtu vodních ploch v lokalitě - vzdálenost ploch cca 50 m), které spočívají v odtěžení sedimentu suchou nebo mokrou cestou včetně odvozu, uložení a rozprostření sedimentu včetně vyvolaných investic T.j. Kč/m 3 odtěženého sedimentu Kč/m T.j. Kč/m 3 odtěženého sedimentu Kč/m * Položku výstavba a rekonstrukce nádrží nelze kombinovat s položkovou cenou na "odbahnění vodní nádrže". Agregovaná položka na výstavbu a rekonstrukci již zahrnuje náklady na odtěžení sedimentu. Obnova a budování jednoduchých přehrážek k revitalizaci rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch (zemní práce, přesuny materiálů a montáž přehrážek) včetně vyvolaných investic Obnova a budování složitých (dvojitých, perodrážka, atd.) přehrážek k revitalizaci rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch (zemní práce, přesuny materiálů a montáž přehrážek) včetně vyvolaných investic T.j. Kč/1 přehrážku Kč/ks T.j. Kč/1 přehrážku Kč/ks T.j. Kč/ha vodní plochy Likvidace nežádoucích nárostů rostlin na vodních plochách pro udržení žádoucí druhové skladby nebo prostorové struktury chráněných ekosystémů nebo stanovišť ZCHD (kosením ručním či žací lodí nebo vytrháváním) Kč/ha ,00 Ceník MŽP Vodní ekosystémy 22/52

23 Vodní nádrže, odbahnění nádrží, tůně a mokřady, revitalizace vodních toků a niv, říčních ramen, rybí přechody * Základní sazba + příplatek za vytrhávání z vodní hladiny 50% Likvidace invazních druhů ryb na vodních plochách pro udržení žádoucí druhové skladby nebo prostorové struktury chráněných ekosystémů nebo stanovišť ZCHD (výlov a likvidace) T.j. Kč/t Kč/t slovené ryby Významné vodní toky*: revitalizace koryta vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic Revitalizace říčních ramen, která spočívá v obnově říčních ramen včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic T.j. Kč/m 2 revitalizovaného koryta toku Kč/m T.j. Kč/m 2 revitalizovaného koryta říčních ramen Ostatní - drobné vodní toky: revitalizace koryta vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic Kč/m T.j. Kč/m 2 revitalizovaného koryta toku, revitalizovaných říčních ramen Kč/m Významné* a ostatní - drobné vodní toky: revitalizace koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně opatření v T.j. Kč/m 2 revitalizovaného koryta toku včetně obnovené nebo revitalizované nivy nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně Kč/m * seznam významných vodních toků stanovený vyhláškou Mze č. 178/2012 * Položky pro hodnocení podélných revitalizací nelze kombinovat. Položka na m 2 koryta vodního toku je používána u revitalizace vodních toků bez možnosti revitalizace nivních ploch. Plocha koryta se vztahuje k nově vytvořenému revitalizačnímu nebo revitalizovanému úseku toku. Položka na m 2 koryta+nivy je používána pro revitalizaci toků a jejich niv, kdy za revitalizovanou plochu nivy je považována jednoznačně vymezená plocha nivy určená k revitalizaci (tvorbě přírodních prvků - mokřady, tůně, přírodě blízká paralelní koryta, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami). Kč/m osy koryta rybího T.j. Rybí přechody - technické přechodu stěrbinový Kč/m osy koryta RP kartáčový Kč/m osy koryta RP Rybí přechody - přírodě blízké T.j. Kč/m 2 rybího přechodu bypassy Kč/m rampy a skluzy Kč/m * bypass - přírodě blízké obtokové koryto - dno a břehy koryta jsou opevněny s využitím betonu pouze v místech balvanitých přehrážek ** rampy a skluzy - celá plocha koryta je obvykle opevněna dlažbou do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním agregované položky nejsou stanoveny u specielních rybích přechodů: 1) Kombinované rybí přechody 2) Kartáčové RP v novém profilu 3) Specificky řešené rybochody v podmínkách, které objektivně významně navyšují cenu (např. odstřel nevyhovujícího podloží, zakrytý přechod z důvodu památkové ochrany...) Ceník MŽP Vodní ekosystémy 23/52

Ceník AOPK ČR Agregované položky Položkový ceník

Ceník AOPK ČR Agregované položky Položkový ceník Ceník AOPK ČR Ceník AOPK ČR je podle zaměření položek členěn tématicky do 12 oblastí. Každá oblast je rozdělena na dvě části - Agregované položky uvádějící cenu opatření pro posuzování záměrů a na Položkový

Více

Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník

Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník Ceník AOPK ČR Ceník AOPK ČR je podle zaměření položek členěn tématicky do 11 oblastí. Každá oblast je rozdělena na dvě části - Náklady obvyklých opatření uvádějící cenu opatření pro posuzování záměrů a

Více

Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník

Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník Ceník AOPK ČR Ceník AOPK ČR je podle zaměření položek členěn tématicky do 11 oblastí. Každá oblast je rozdělena na dvě části - Náklady obvyklých opatření uvádějící cenu opatření pro posuzování záměrů a

Více

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy D. OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY REKAPITULACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ I. PARKOVÁ ČÁST PROSTOR HŘBITOVA II. STŘEDNÍ ČÁST - LESOPARK III. LESNÍ ČÁST Povinná rezerva ve výši Pamětní deska rozměry 300 x 400 mm,

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

Ceník zahradnických prací a materiálů

Ceník zahradnických prací a materiálů a materiálů Ceny jsou uvedeny bez DPH Údržba trávníku Činnost Jednotka Množství Naše cena Celkem TRÁVNÍK Pravidelné sečení trávníku m 2 0 1,5 Kč 0 Kč Jednorázové sečení trávníku m 2 0 2,0 Kč 0 Kč Jednorázové

Více

CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036

CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036 TĚŽBA CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036 průměrná hmotnatost v m³ 0,09 0,14 0,19 0,29 0,49 0,69 0,99 1+ 1. Těžba dříví JMP hmota jehličnatá

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč Název: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova Obsah: Rekapitulace nákladů Datum: září 2015 I.etapa kácení, PO, výsadba Geodetické vytýčení Kácení dřevin Odstranění pařezů Ošetření stávajících

Více

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ A. Základní ustanovení I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

Revitalizace vrchu Třešňovka. Položkový a souhrnný rozpočet

Revitalizace vrchu Třešňovka. Položkový a souhrnný rozpočet Položkový a souhrnný rozpočet Etapa I - úprava stávající zeleně (kácení dřevin, odstranění pařezů, pěstební opatření) DPH v 1 Odstranění nevhodných dřevin (*1) ha 6,8908 1.1. Odstranění náletu nad 1 m

Více

KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ

KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ 1 KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ 2 3 4 5 6 7 Názvy požadovaných služeb ÚKLID PLOCH: ZAMETÁNÍ (práce + odvoz a likvidace veškerého odpadu) KOSENÍ: Kosení ploch včetně pohrabání - rovina a svah

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna Katastrální území: Volárna Město, obec: Kolín, Ovčáry, Volárna Kraj: Středočeský Objednatel: ČR Ministerstvo

Více

TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ

TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ Názvy požadovaných služeb Jednotka Cena za jednotku (v Kč) Úklid ploch Běžná údržba ploch veřejné zeleně Zametání svah od 1:5 do 1:2 svah od 1:2 do 1:1 Vyhrabání

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu Stupeň PD Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2799 "Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční - hurá zpátky k přírodě" Projektant

Více

4.Technologie obnovení trávníkových ploch

4.Technologie obnovení trávníkových ploch 4.Technologie obnovení trávníkových ploch POZNÁMKA Rozpočet pro výsadby je proveden podle ceníku AOPK (náklady obvyklých opatřeaní, příp položkový ceník) a ÚRS. Pokud není položka obsažena v ceníku AOPK

Více

Ceník jednotkových cen. (včetně normativních úprav) projektu LIFE Corcontica pro poskytování příspěvku a výpočtů plateb za zemědělské práce

Ceník jednotkových cen. (včetně normativních úprav) projektu LIFE Corcontica pro poskytování příspěvku a výpočtů plateb za zemědělské práce Ceník jednotkových cen (včetně normativních úprav) projektu LIFE Corcontica pro poskytování příspěvku a výpočtů plateb za zemědělské práce Verze 8.8.2016 Ceník jednotkových cen včetně normativních úprav

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Výkaz výměr Park u popraviště - záhon u památníku - SVAH

Výkaz výměr Park u popraviště - záhon u památníku - SVAH ceníky ÚRS Odstranění dřevin a pařezů 111 21-2212 Odstranění nevhodných dřevin pr. kmene do 100 mm, výšky do 1m s odstranění m pařezu do 100 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 - část porostu za erozní rýhou m

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova

Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova Objednatel: město Rýmařov Vypracovala: ing. Anna Zábojníková Datum: II./2015 P:Č. KCN Kod položky Popis položky MJ množství cena/mj celkem I. Pěstební

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+3.3 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 10.10.2011 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena Hmotnost HSV HSV 157 055 857,50 371 998 771,63 542

Více

Při čištění parkových komunikací a při sběru odpadků je nutno zajistit odvoz ihned!

Při čištění parkových komunikací a při sběru odpadků je nutno zajistit odvoz ihned! Údržba veřejné zeleně v Boskovicích Příloha č. 2 a Popis standardizovaných výstupů při údržbě veřejné zeleně Popis stanoví technologické a kvalitativní podmínky provádění prací při údržbě městské zeleně.

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Drobná architektura 0 0 4. Herní prvky 0 0 5. Dokončující konstrukce

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

stanovení provozních nákladů na údržbu zrevitalizovaných Tyršových sadů.

stanovení provozních nákladů na údržbu zrevitalizovaných Tyršových sadů. V Pardubicích dne 14. února 2012 č. j.: MmP 7 275/2012 Vážený pane xxxxxxxx, zasílám Vám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

Více

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych 08-2007 Fotodokumentace současný stav 01 Lokalizace projektu 02 Navrhované rostliny 033 Parthenocissus přísavník Hedera břečťan Výsadbový

Více

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Tab. č.: 149 Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] 1 Podmítka (talířovým podmítačem) 4,90

Více

Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem

Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem Příloha č.2 Specifikace podmínek plnění Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem Detailní rozpis položek činností (prací), které se budou provádět na pozemcích p.p.č. 4242/1, k.ú. Ústí nad

Více

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH REKAPITULACE Trávníky a přípravné práce Výsadby Komunikace Mobiliář a herní prvky Vedlejší rozpočtové náklady % 82,880.50 Kč 73,705.00 Kč 46,905.00 Kč 243,530.00 Kč 6,470.2 Kč CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Více

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+4+5 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 4.10.2011 HSV HSV 10 058 814,30 512 249 258,17 539 465 072,47 53 002,938 01 Rozšíření koryta Bečvy

Více

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Pravidla a ceník poskytování obecně prospěšných služeb : Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb 3. Všeobecná

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Místo: Datum: Uchazeč: IČ: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ

Místo: Datum: Uchazeč: IČ: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU olní cesta C 5 v k.ú. Drahotín KSO: CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad, obočka Domažlice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

LHC SVO ALBRECHTICE, COTKYTLE, SÁZAVA A ŽICHLÍNEK

LHC SVO ALBRECHTICE, COTKYTLE, SÁZAVA A ŽICHLÍNEK Podklad pro výběr firmy na hospodaření v lesích SVO Předmětem hospodaření v lesích v majetku SVO je provádění pěstebních a těžebních činností, včetně prodeje dřevní hmoty. Rozsah poskytované služby odpovídá

Více

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY Výkaz výměr Stavba : Hlavní osy hřbitova a jejich obnova Objekt : Sadové úpravy Poř. Druh Počet ks číslo celkem Velikost J. c. Cena celkem SPECIFIKACE 1/1 Listnaté stromy (zemní bal) 1 Crataegus laevigata

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK

SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK 1 OBSAH : NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ ZPŮSOB VÝSADEB SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č. 1 20 VÝKAZ VÝMĚR - PŘEHLED FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK SITUACE 1:500 VÝSADBY

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Obnova aleje na ulici Chářovská v Krnově Zadavatel: MĚSTO KRNOV Hlavní nám.96/1 794 01 Krnov IČ: 00296139 Projektant: Ing. Pavla Miklová Těškovice 233, 747 64 Velká

Více

REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N.

REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N. REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N. hĝbitov Donín a hĝbitov Hrádek HRÁDEK NAD NISOU DOPLNċK AKTUALIZACE þ.1 datum: listopad 2013 vypracovala: ing. arch. Jitka Skalická V Ý K A Z

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mazurova chalupa, Hoděšovice, 24. června 2015 OP ŽP 2014+ Alokace PO4: 13,34 % (9,5 mld. Kč) Alokace SC:

Více

Obnova lesních porostů. Přirozená a umělá obnova

Obnova lesních porostů. Přirozená a umělá obnova Obnova lesních porostů Přirozená a umělá obnova K nahrazování stávajících starých porostů porosty novými dochází buď přirozenými přírodními procesy nebo úmyslnou lidskou činností. Za vlády Marie Terezie

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Stavba: města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Číslo zakázky: 1710-12/Hr Stavební objekt: Sadové úpravy Oddíl dokumentace: SO 01.05. Sadové úpravy O B S A H: TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Více

b) Požadované stavební práce p o p i s p r a c í Poznámka

b) Požadované stavební práce p o p i s p r a c í Poznámka Akce : Chodník ve středu obce revitalizace travnatých ploch v obci Choustníkovo Hradiště a) Identifikace stavby název stavby : Chodník ve středu obce revitalizace travnatých ploch místo stavby : Centrum

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení... 2 b) Požadavky na vybavení... 3 c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu... 4 d) Vliv na povrchové a podzemní vody

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí průvodní a technická zpráva Vypracovala: Ing. Sylva Holánová 15.5.2015 Cíl navrženého opatření Jednostranné stromořadí je navrženo severovýchodně od obce podél polní

Více

Finanční zdroje pro ochranu přírody a krajiny a role AOPK ČR při jejich administraci

Finanční zdroje pro ochranu přírody a krajiny a role AOPK ČR při jejich administraci Finanční zdroje pro ochranu přírody a krajiny a role AOPK ČR při jejich administraci Eva Burešová eva.buresova@nature.cz Středisko České Budějovice Krajina velké části Čech byla za posledních 50 let výrazně

Více

Název stavby: SKALICE Zhotovitel stavby: STRABAG a.s. Datum č. pol. Popis položky SO201-AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR SO 001 úplný odpočet částečný odpočet Výměra Jed. nová položka částečný přípočet VÝSLEDNÝ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Investiční záměr Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Předkladatel: Město Polná Husovo náměstí 31 588 13 Polná Zpracoval: Mgr. Tomáš Obořil Investiční záměr Název akce: Rekultivace skládky S-003 Polná

Více

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Základní fakta o VLS VLS hospodaří na cca 125 000 hektarech lesní půdy, což představuje přibližně pět procent lesní

Více

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace OBSAH 1. Úvod 1.1. Popis funkcí izolační zeleně 1.2. Řešená katastrální území 2. Návrh 3. Výsadby 3.1. Výsadby stromů 3.2. Výsadby keřových skupin 4.Trávník 4.1. Úprava trávníkových ploch 5. Seznam použitých

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

FINANCOVÁNÍ VÝSADEB DŘEVIN VEDOUCÍCH K VYTVÁŘENÍ KRAJINNÝCH STRUKTUR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. DŘEVINY MIMO LES,

FINANCOVÁNÍ VÝSADEB DŘEVIN VEDOUCÍCH K VYTVÁŘENÍ KRAJINNÝCH STRUKTUR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. DŘEVINY MIMO LES, FINANCOVÁNÍ VÝSADEB DŘEVIN VEDOUCÍCH K VYTVÁŘENÍ KRAJINNÝCH STRUKTUR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR DŘEVINY MIMO LES, 14. 11. 2017, Hustopeče www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Les 8- Registrováno ČSÚ ČV 47/5 ze dne 3.0.24 IKF 5 za rok 25 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 25. Podle zákona č. 89/5 Sb., o státní

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

J e v i š o v i c k á. p ř e h r a d a

J e v i š o v i c k á. p ř e h r a d a J e v i š o v i c k á p ř e h r a d a Zatopená plocha při hladině stálého nadržení (Ms) 3,00 ha Zatopená plocha při max.hl. zásobního prostoru (Mz) 8,10 ha Zatopená plocha maximální 12,6 ha Hladina zásobního

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

Vodotechnické služby s.r.o. Tyršova 347, 394 64 Počátky IČO 26048477, DIČO 093-26048477 tel.565495956, fax.565495727 C E N Í K

Vodotechnické služby s.r.o. Tyršova 347, 394 64 Počátky IČO 26048477, DIČO 093-26048477 tel.565495956, fax.565495727 C E N Í K skládka a překladiště TKO Počátky pneumatiky: - osobní auto: fyzické osoby 10,-Kč/ks právnické osoby 25,-Kč/ks - lehká nákladní pneu.(6,5-20) 35,-Kč/ks - nákladní pneu.(8,25-20, 12-20) 50,-Kč/ks - těžká

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace OBSAH 1. Úvod 1.1. Popis funkcí izolační zeleně 1.2. Řešená katastrální území 2. Návrh 3. Výsadby 3.1. Výsadby stromů 3.2. Výsadby 4.Trávník 4.1. Úprava trávníkových ploch 5. Seznam použitých dřevin 6.

Více

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU MODERNIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY VE ŠLUKNOVĚ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PROJEKT VEGETAČNÍCH ÚPRAV Vypracovala: Ing. Iva Jaburková, červen 2016 str. 1 OBSAH 1. Úvod 2. Popis

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Dodatečná informace č. 3. Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa

Dodatečná informace č. 3. Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa č. 3 k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa zadávaná jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PÉČE O ZELEŇ VE MĚSTĚ

PÉČE O ZELEŇ VE MĚSTĚ "TVORBA KVALITNÍ ZELENĚ V SÍDLE A V KRAJINĚ - ZÁVAZEK PRO PŘÍŠTÍ GENERACE" PÉČE O ZELEŇ VE MĚSTĚ TRENDY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ NA MODELOVÉM ÚZEMÍ Ing. Jana Drochytková Ateliér Krejčiříkovi, Valtice

Více

A/ Popis činností projektu stabilizace lesních ekosystémů technické podmínky provedení prací

A/ Popis činností projektu stabilizace lesních ekosystémů technické podmínky provedení prací A/ Popis činností projektu stabilizace lesních ekosystémů technické podmínky provedení prací Sloupec č. 32- SLT soubor lesních typů Sloupec č. 33- PTO / BOTLOK PTO Ptačí oblast BOTLOK Botanická lokalita

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

B. Technická zpráva Měřítko: Č. přílohy: B

B. Technická zpráva Měřítko: Č. přílohy: B Zodpovědný projektant: Vypracoval: Kreslil: GALLOPRO s.r.o. Ing. Pavel Gallo Ing. Petr Kopeček Ing. Petr Kopeček Nová 1564, Říčany 251 01 Kraj: Liberecký Perucká 1, Praha2 125 00 Obec: Chlum Tel:224 253

Více

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Obnova a péče o mokřadní biotopy - tůně - rybníky - podmáčené louky Revitalizace vodních toků Vytváření nových tůní vhodné místo

Více

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1.

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1. Příloha č.1 Technická zpráva Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby Zpracoval: odbor životního prostředí Magistrátu města opavy Příloha č.1

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 (V SOULADU S KPÚ CHODSKÁ LHOTA) Vypracoval: Ing. Karel Kuneš - GAN, Klenčí pod Čerchovem

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka Zahradnická činnost výsadba vzrostlých stromů a keřů přesadba vzrostlých stromů zakládání záhonů trvalek, travin a cibulovin zakládání trávníků výsevem pokládka travních koberců zakládání trávníků na problematických

Více

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ - OBEC PÍSEČNÁ

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ - OBEC PÍSEČNÁ VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ - OBEC PÍSEČNÁ OBJ. 01 - PŘÍJEZDOVÁ CESTA OBJ. 02 - FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 02.1 ZEMNÍ PRÁCE 02.2 OBRUBNÍKY, KOTEVNÍ PATKY 02.2.1 OBRUBNÍKY 02.2.2 KOTEVNÍ PATKY (sloupy zábran a vybavení)

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady PRM/KHT Jan Bobek Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady Kde najít ideálního (kvalitního) projektanta? Media (noviny,internet,televize)

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více