NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP"

Transkript

1 Náklady obvyklých opatření slouží k posuzování žádostí a projektů v dotačních programech. Cílem je zajistit efektivní vynakládání finančních prostředků. Podle zaměření položek je členěn tématicky do 12 oblastí. Většina oblastí je rozdělena na dvě části - Agregované položky uvádějící cenu obvykle podporovaných opatření pro posuzování záměrů a na Položkový ceník, který předchozí doplňuje. Uvádí se ceny bez DPH. Agregované položky Agregované položky představují obvyklou finanční částku, za kterou je možno realizovat určitý typ opatření. Neřeší finanční efektivnost jednotlivých položek v rozpočtu projektu, ale efektivnost opatření jako celku. Nelze říct, že všechny projekty, které agregované položky překročí, jsou špatně navržené, spíše obsahují další realizační prvky, které nejsou pro daný typ opatření běžné.tento typ projektu je přesto možné realizovat, pokud představuje zvýšený zájem ochrany přírody. Náklady jsou vyjádřeny cenami, které zahrnují všechny běžné činnosti a materiály, které jsou v rámci daného typu opatření obvykle realizovány, a to včetně nákladů na dopravu. Je možné navýšit základní sazbu, pokud je splněna podmínka uvedená v komentáři a takové navýšení je třeba řádně odůvodnit. Položky Cena sazenic v lesnických opatření a Cena stromů a keřů v opatření v rozptýlené zeleni a v intravilánu jsou hodnoceny samostatně - vzhledem k širokému rozptylu cen za jednotlivé sazenice ve vztahu k jejich druhu, velikostním kategoriím a způsobu pěstování. Položkový ceník Ceny se přednostně tvoří podle položek agregovaných. Položková část slouží jako doplňková pro činnosti, které svým charakterem nespadají do agregovaných položek. Je možné navýšit základní sazbu, pokud je splněna podmínka uvedená v komentáři. Takové navýšení stejně jako případné zvýšené náklady vyvolané jinými objektivními důvody je třeba řádně odůvodnit. Ceník MŽP úvodní strana 1/52

2 Doprava Položka T.j. cena za t. j. (bez DPH) Dopravné Osobní automobil Kč/km 12 Terénní automobil Kč/km 18 Dodávka do 3,5 t Kč/km 30 Dodávka nad 3,5 t Kč/km 40 Nákladní automobil Kč/km 50 Traktor Kč/km 23 * doprava je součástí agregované položky a může být kalkulována zvlášť pouze v odůvodněných případech Ceník MŽP doprava 2/52

3 Lesnická opatření základní provedení opatření viz Standardy péče o přírodu a krajinu- D02 005:2014 Lesnická opatření Ochrana lesa - chemická Položka T.j. cena za t. j. (bez DPH) Agregované položky Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů Chemická ochrana Kč/ha 9500 Nátěry repelenty - terminál - ohryz Kč/ks 1 Nátěr repelenty - kmen - loupání Kč/100ks 4700 * Cena včetně materiálu. * Zejména ochrana proti okusu a ohryzu, postřiky kultur proti hmyzím škůdcům. * Cenu za nátěry lze zvýšit v případě vyhledávání náletů, zvýšené sklonitosti atp. až o 20%. * Cenu lze navýšit až o 20% v případě zvýšené náročnosti přístupu k ošetřovaným plochám např. dochozí vzdálenost. * Cenu lze navýšit až o 50% v případě nátěru bočních prýtů (prvního přeslenu). Navýšení ceny se sčítají. Likvidace invazních a expanzivních rostlin Likvidace souvislých porostů Kč/ha Likvidace jedinců či skupinek Kč/ha Chemická ochrana proti buřeni Buřěň chem - plošky ( 50 x 50 cm ) Kč/tis.ks 1000 Buřěň chem - pruhy ( šíře 60 cm ) Kč/ha 4500 Buřěň chem - celoplošně Kč/ha 9000 * Cena včetně materiálu. * Při špatné viditelnosti sazenic, při vyhledávání náletových dřevin PDS, lze cenu navýšit až o 20% * Při vysoké sklonitosti lze cenu navýšit až o 20%. * Navýšení ceny lze sčítat. * Při likvidaci buřeně nátěrem pařízků využít sazbu /ha s uvedením redukované plochy. Chemická ochrana proti klikorohu Asanace kořenových krčků postřikem Kč/ha 4000 *Ve všech případech lze používat jen přípravky schválené pro lesní hospodářství. Ceník MŽP Lesnická opatření 3/52

4 Lesnická opatření Položkový ceník Materiál, cena práce Nátěry proti poškození zvěří nátěr terminálů - práce Kč/tis.ks 700 průměrná potřeba přípravku (Aversol) kg/tis.ks 5 nátěr kmenů - práce Kč/100ks průměrná potřeba přípravku (Pellacol) kg/100ks Stop Z Kč/l 240 Cervakol extra Kč/kg 100 Hukinol Kč/0,5l 781 Hagopur pěna Kč/0,75l 505 Hagopur koncentrát Kč/0,5l 425 Aversol Kč/kg 45 Morsuvin Kč/kg 44 Sanatex Kč/kg 55 Lentacol Kč/kg 150 Pellacol Kč/kg 178 * Pellacol - nátěr na ochranu kmenů proti zimnímu loupání, nátěr kmenů do výšky 2,5m, ředění 1:1, tj l/100 kmenů. Hnojiva Silvamix MG - drť Kč/1 kg 55 Silvamix MG - tablety Kč/1 kg 55 Silvamix C - drť Kč/1 kg 50 Silvamix C - tablety Kč/1 kg 50 Silvamix Forte Kč/1 kg 60 Přípravky jsou uváděny jen některé - nejpoužívanější. Při použití je vždy třeba přihlížet k aktuálnímu seznamu schválených přípravků pro lesní hospodářství. Chemická ochrana proti buřeni Roundup Bioaktiv (1, 20 l) Kč/l 272 Příprava plochy k zalesnění - max. l/ha 7 Ošetření kultur proti buřeni l/ha 3 Ošetření výmladnosti ml 1 *Dávka při ošetření výmladnosti se počítá v ml na každých 10cm obvodu kmene ve výčetní tloušťce - oficiální leták - zde doporučení dle obvodu v místě řezu. Ceník MŽP Lesnická opatření 4/52

5 Lesnická opatření Lesnická opatření Ochrana lesa - mechanická Agregované položky Skupinová ochrana (oplocenky) Drátěná oplocenka do 160cm Kč/bm 105 Drátěná oplocenka do 180cm Kč/bm 115 Drátěná oplocenka do 200cm Kč/bm 130 Drátěná oplocenka do 220 cm Kč/bm 140 Dřevěná oplocenka do 160 cm Kč/bm 100 Dřevěná oplocenka do 180 cm Kč/bm 140 * Cena včetně materiálu. * Cenu drátěné oplocenky lze navýšit až o 30 % z důvodů: oplocenka je vybudována ve svažitém nebo skalnatém terénu, je použito kvalitnější pletivo, s použitím častějších opěr, zpevňovacích ráhen dole, ve středu a nad horním okrajem, se zapuštěním pletiva do země, použití kvalitnějších kůlů (DB hraněný, štípaný atd.) apod. * Cenu dřevěné oplocenky lze navýšit až o 20% při zvýšené sklonitosti. * Cena zahrnuje odnos materiálu k místu zabudování do 100 m, za každých dalších započatých 50 m je možné cenu navýšit o 10% Likvidace oplocenky, individuální ochrany Oplocenka dřevěná Kč/bm 40 Oplocenka drátěná Kč/bm 40 Individuální ochrana drátěná Kč/ks 20 * Při ztížené dostupnosti lze cenu navýšit až o 20 %. * U drátěných oplocenek a ochran cena i s odvozem odpadu a odnosem do 100 m, za každých dalších započatých 100 m lze cenu zvýšit o 10%, při potřebě vystříhávání pletiva a trhání pletiva traktorem apod. lze cenu navýšit až o 50 %, případně započítat motohodiny. Individuální ochrana proti zvěři - mechanická Plastová pletiva do 150 cm Kč/ks 105 Tubus do 150cm Kč/ks 100 Tubus do 170cm Kč/ks 110 Drátěná pletiva do 150 cm Kč/ks 160 Drátěná pletiva do 200 cm Kč/ks 190 Dřevěné oplůtky Kč/ks 130 Dřevěné bednění Kč/ks 200 Koudel, ovčí rouno, kroužky a pod. Kč/1000 ks 540 Ochrana kmene plastovými pletivy Kč/ks 25 Ochrana kmene ovazy Kč/ks 45 * Cena včetně materiálu. * Cenu lze navýšit v případě kamenitého podloží, svažitosti terénu až o 20%. * Cena zahrnuje odnos materiálu k místu zbudování do 250 m, za každých dalších započatých 100m je možné cenu navýšit až o 10%. Ceník MŽP Lesnická opatření 5/52

6 Lesnická opatření Trvalá individuální ochrana proti zvěři - mechanická Pletivo svařované, poplastované, elox 180 cm Kč/ks 275 Pletivo svařované, poplastované, elox 200 cm Kč/ks 300 * Cena včetně materiálu. * Průměr ochrany lze vůči standardu SPPK D02 005:2014 s ohledem na zavětvení a vyspělost dřeviny měnit, stejně tak lze vzhledem ke svažitosti terénu navýšit počet kůlů s adekvátním navýšením ceny za použitý materiál. * Cenu lze navýšit ož o 20% ve svažité, nebo kamenitém terénu, při silném zavětvení spodní části kmene až o 10%. * Cena zahrnuje odnos materiálu k místu zbudování do 250 m, za každých dalších započatých 250 m je možné cenu navýšit až o 10%. Ožínání ruční a mechanizované Ožin - plošky Kč/tis.ks 2000 Ožin - pruhy (50 cm na každou stranu od sazenice) Kč/ha 9300 Ožin - pruhy ( šíře 60 cm ) Kč/ha 7500 Ožin - celoplošně Kč/ha * Ceny při špatné viditelnosti sazenic, sklonitosti terénu, hustotě buřeně lze navýšit až o 20 % * Při vyhledávání a ožinu náletových dřevin přirozené druhové skladby lze cenu ožinu navýšit až o 20%. Položkový ceník Materiál, cena práce Individuální ochrana výsadeb, kmenů- plastová Tubus 120cm Kč/ks 25 Tubus 150cm Kč/ks 35 Tubus 170cm Kč/ks 38 KLIMAWIT Kč/bm POLYTEX Kč/bm 15 PROTEX Kč/bm 10 Individuální ochrana výsadeb, kmenů- drátěná Pletivo CERVANET 150/14/6 Kč/bm 45 ostatní lesnická pletiva viz. níže Instalace v terénu Kč/ks 40 Trvalá individuální ochrana výsadeb, kmenů- drátěná Pletivo svařované, poplastované, elox 180 cm Kč/bm 120 Pletivo svařované, poplastované, elox 200 cm Kč/bm 130 Instalace v terénu Kč/ks 40 * Svařované pletivo z pozinkovaných drátů, poplastované. Oko 100x50 mm. * Tento typ trvalá ochrany je vhodný zvláště pro jehličnany. Zvláště opodstatněné je použití při ochraně dosadeb vtroušených dřevin, např. JD. Ceník MŽP Lesnická opatření 6/52

7 Lesnická opatření Skupinová ochrana - oplocenky Drátěné lesnické pletivo do 100 cm Kč/bm 25 Drátěné lesnické pletivo do 120 cm Kč/bm Drátěné lesnické pletivo do 150 cm Kč/bm Drátěné lesnické pletivo do 160 cm Kč/bm Drátěné lesnické pletivo do 180 cm Kč/bm Drátěné lesnické pletivo do 200 cm Kč/bm Objem dřevěných prvků - kůly, vzpěry, ráhna m3/pole 0,035-0,13 * K ceně materiálu se připočítává cena za instalaci. Ostatní materiál kůl DB 150 cm, 3x5,5 cm Kč/ks 22 kůl DB 180 cm, 3x5,5 cm Kč/ks 25 kůl DB 200 cm, 3x5,5 cm Kč/ks 30 Ceník MŽP Lesnická opatření 7/52

8 Lesnická opatření Lesnická opatření Lesní těžba Těžba Prostřihávky jehl. + list. Kč/ha 4000 Prořezávky jehl. + list. Kč/ha 8000 Těžba předmýtní úmyslná do 40 let (jehl.) Kč/m Těžba předmýtní úmyslná do 40 let (list.) Kč/m Těžba předmýtní úmyslná nad 40 let (jehl.) Kč/m Těžba předmýtní úmyslná nad 40 let (list.) Kč/m Těžba mýtní úmyslná (jehl.) Kč/m Těžba mýtní úmyslná (listn.) Kč/m * Cenu navýšit až o 20% v případě výchovných zásahů v přehoustlých porostech, při kácení vyhnilých nebo odumřelých kmenů a při směrovém kácení, při kácení jednostraně zavětvených stromů v prudkých svazích apod. * U intenzivních zásahů a u nestandardně vedených selektivních zásahů lze cenu navýšit až o 50%. Sazby přirážek se sčítají. Přibližování a vyklizování navýšení ceny dle odvozní základní vzdálenosti sazba prostředek nad 300 nad 600 nad 900 UKT Kč/m % 15% 20% SLKT Kč/m % 15% 20% navýšení ceny dle typu charakteristika terénu terénu střední sklonitost %, únosné až podmíněně 10% únosné, s překážkami do 30 cm vysoká sklonitost %, únosné až podmíněně únosné, s překážkami nad 30 cm Lanovka Kč/m 3 20% 800 Kůň Kč/m nad 100 m navýšení ceny za každých započatých 100 m o 10% * V neúnosných terénech ( TT 21-24, ÚHÚL Brandýs n. L., Pracovní postupy I., 1980 ) se lze pohybovat jen v době * U lanovky v plném závěsu lze cenu navýšit až o 50%. * Navýšení ceny za odvozní vzdálenost a terén se sčítají. * U koně při výrazné sklonitosti terénu a překážkách lze cenu navýšit až o 20%. Sazby všech přirážek se sčítají. Vyvážení - vyvážecí souprava hmotnatost navýšení ceny dle odvozní základní vzdálenosti sazba nad 300 nad 600 nad 900 do 0,1 Kč/m % 15% 20% do 0,3 Kč/m % 15% 20% a výše Kč/m % 15% 20% charakteristika terénu terénní typ navýšení ceny dle typu terénu střední sklonitost %, únosné až podmíněně 12, 13, 31, únosné, s překážkami do 30 cm 32 5% vysoká sklonitost %, únosné až 14, 15, 33, podmíněně únosné, s překážkami nad 30 cm 34, 35 10% * V neúnosných terénech ( TT 21-24, ÚHÚL Brandýs n. L., Pracovní postupy I., 1980 ) se lze pohybovat jen v době zámrzu. * Navýšení ceny za odvozní vzdálenost po 300m se sčítá, celkové navýšení za odvozní vzdálenost a navýšení za terénní typ se rovněž sčítá. Ceník MŽP Lesnická opatření 8/52

9 Lesnická opatření Zpracování těžebních zbytků Štěpkování klestu (list., jehl.) Kč/ha Štěpkování klestu (list., jehl.) Kč/m Úklid klestu do hromad a valů bez pálení (list., jehl.) Kč/hod 100 Úklid klestu do hromad a valů bez pálení (list., jehl.) Kč/m3 60 * Při použití hektarové sazby je třeba přihlédnout k množství vytěženého dříví na ploše. * Úklid klestuje kalkulován na m3 - jako odvození objemu klestu z objemu teženého dříví. * Brán objem klestu před štěpkováním. * Cenu za úklid klestu při silném prorůstání buření a sklonitosti lze navýšit až o 20%. Položkový ceník Materiál, cena práce Odvoz Nakládání, skládání Kč/m Odvoz jehl.dlouhé - do 10 km Kč/m 3 /km 10,5 Odvoz jehl.dlouhé - do 20 km Kč/m 3 /km 12 Odvoz jehl.dlouhé - do 30 km Kč/m 3 /km 14 Odvoz jehl.dlouhé - do 40 km Kč/m 3 /km 17 Odvoz list.dlouhé - do 10 km Kč/m 3 /km 12 Odvoz list.dlouhé - do 20 km Kč/m 3 /km 14 Odvoz list.dlouhé - do 30 km Kč/m 3 /km 16 Odvoz list.dlouhé - do 40 km Kč/m 3 /km 19 Odvoz krátké Kč/m 3 /km ** Odvozní souprava Kč/hod 1000 Vagonování s dopravou do 10 km Kč/m ** Sazba za krátké de účtuje dle sazeb za listnaté dlouhé. * K ceně za dopravu je potřeba připočíst cenu za km provozu odvozního prostředku. Ceník MŽP Lesnická opatření 9/52

10 Lesnická opatření Lesnická opatření Obnova lesa Agregované položky Příprava půdy Ručně - plošky (min 50 x 50cm) Kč/tis.ks 4500 Ručně - pruhy Kč/100 bm 6000 Mechanizovaně jamky Kč/ha * Přípravou půdy se rozumí příprava plochy k zalesnění frézou s odstraněním klestu, buřeně a pařezů do výšky půdního povrchu, odstranění spojeného drnu na minerálním podloží v pruzích. * Ceny ruční přípravy půdy v případě souvislého drnu a těžce rozpojitelné zeminy lze navýšit až o 20%. * Příprava půdy jamkovačem, případně neseným na UKT - spon cca. 3,5x3,5m tj. 800 jamek/ha. Příprava plochy k obnově Mechanizovaná příprava plochy k zalesnění Kč/ha Ruční příprava plochy k zalesnění Kč/ha Celoplošně chemicky Kč/ha 4000 * Mechanizovaná příprava plochy k zalesnění - fréza na UKT - frézování s odstraněním klestu, buřeně a pařezů do výšky půdního povrchu, odstranění spojeného drnu na minerálním podloží v pruzích (šíře cm). * Ruční příprava plochy k zalesnění - křovinořez - odstranění nežádoucí buřeně, klestu apod. Výsadba Sadba ruč.jamka 50x50 Kč/tis.ks Sadba ruč.jamka 35x35 Kč/tis.ks 9000 Sadba ruč.jamka 25x25 Kč/tis.ks 7000 Sadba sazečem Kč/tis.ks 4000 * Ceny výsadby bez přípravy půdy v případě souvislého drnu a těžce rozpojitelné zeminy lze navýšit až o 20%. Ceník MŽP Lesnická opatření 10/52

11 Lesnická opatření Sadební materiál prostokoře nná sadba plastové sadbovače Způsob zapěstování Kč/ks obalovaná sadba prorůstavé sadb. objemné kontejnery PK QP ROOT BM RCK K2L K3L K5L BCC HIKO Smrk ztepilý 15-25cm 5,5 9, cm 6,6 9,5 12,0 30, cm 7,5 11,0 14,0 40,0 40, cm 7,8 12,0 16,0 50,0 55, cm 60,0 65,0 Borovice lesní 10-14cm (semenáč) 2,2 6, cm 3,8 8, cm 4,7 8,5 8,5 25, cm 5,4 9,5 45,0 50, cm 5,9 65,0 70, cm 65,0 70, cm 80,0 85,0 Borovice blatka 15-25cm 4,1 7, cm 5,0 8,5 Jedle bělokorá 15-25cm 9,0 12, cm 9,5 14,0 12,0 30,0 40, cm 11,5 16,0 13,0 55, cm 14,0 50,0 70,0 75, cm 85,0 90,0 120cm+ 100,0 Buk lesní 15-25cm 8, cm 6,5 9, cm 7,5 11, cm 8,5 12,9 40,0 45,0 45, cm 15,0 45,0 50,0 55,0 120cm+ 25,0 50,0 55,0 65,0 Dub letní/zimní 15-25cm 6,5 8, cm 7,5 10, cm 9,5 12, cm 11,5 25,0 50,0 40,0 50,0 60, cm 13,0 55,0 55,0 65,0 120cm+ 20,0 65,0 55,0 75,0 Dub pýřítý 26-35cm 12, cm 14,5 Javor klen 15-25cm 7, cm 7,9 9, cm 8,9 12, cm 10,5 14,5 35,0 37,0 40, cm 12,5 16,5 40,0 42,0 50,0 120cm+ 16,5 50,0 55,0 55,0 Ceník MŽP Lesnická opatření 11/52

12 Lesnická opatření Javor mléč 15-25cm 7, cm 7,9 9, cm 8,9 12, cm 10,5 14,5 35,0 35,0 35, cm 12,5 40,0 40,0 45,0 120cm+ 16,5 45,0 50,0 55,0 Jasan ztepilý 15-25cm 6, cm 7,5 9, cm 8,5 9, cm 9,9 13,1 35,0 25,0 32,0 35, cm 13,0 40,0 42,0 50,0 120cm+ 45,0 52,0 55,0 Jilm vaz/horský/habrolistý 15-25cm 7, cm 8,9 9, cm 9,5 12, cm 10,0 16,5 40,0 30,0 35, cm 50,0 40,0 121cm+ 55,0 55,0 Jeřáb ptačí 26-35cm 8,9 9, cm 9,5 12, cm 10,0 16,5 35,0 35, cm 40,0 40,0 45,0 120cm+ 45,0 45,0 50,0 Habr obecný 26-35cm 7,5 10, cm 7,9 12, cm 9,5 16,0 45,0 47, cm 12,0 20,0 50,0 57,0 120cm+ 55,0 67,0 Lípa velkolistá/malolistá 26-35cm 7,5 11, cm 8,5 12, cm 10,5 13,9 35,0 30, cm 12,0 40,0 47,0 40,0 120cm+ 13,0 50,0 55,0 60,0 Olše lepkavá/šedá 26-35cm 7,5 9, cm 7,9 11, cm 8,9 14,5 30,0 35, cm 12,5 35,0 40,0 45,0 121cm+ 40,0 45,0 50,0 Bříza bělokorá/pýřitá 26-35cm 6,5 8, cm 7,5 9, cm 8,5 12,5 30,0 35, cm 35,0 40,0 45,0 121cm+ 40,0 45,0 50,0 * Uvedené ceny sadebního materiálu jsou odvozeny jako ceny průměrné, ceny u menších, místních výrobců, nebo ceny místních ekotypů mohou být navýšeny až o 50% Vysvětlivky: PK - prostokořenná sadba RCK - rašelinocelulózový kelímek, sází se včetně kelímku QP, ROOT, HIKO atp. - krytokořenná sadba pěstovaná technologií "na vzduchovém polštáři" v sadbovačích o objemech buněk cm 3 BM - krytokořenná sadba pěstovaná technologií na "vzduchovém polštáři" v sadbovačích s objemem buněk cm3. Ceník MŽP Lesnická opatření 12/52

13 Lesnická opatření K5L, K3L - krytokořenná sadba pěstovaná v plastových kontejnerech s uvedením objemu v litrech Ceník MŽP Lesnická opatření 13/52

14 Lesnická opatření Sběr osiva Sběr osiva (jehl.) Kč/strom 600 Sběr osiva (list.) Kč/strom 1200 Sběr osiva kg 80 * Ceny odpovídají použití bezeškodných technologií, horolezecké techniky apod. Vyzvedávání náletu Vyzvednutí semenáčků z přirozených náletů Kč/ks 1 Vyzvednutí sazenic z přirozených náletů Kč/ks 1,5 Lesnická opatření Ochrana proti kůrovci Agregované položky Asanace kůrovcové hmoty Asanace kůrovcové hmoty loupáním (kácení, odvětvení, odkornění) Kč/m Asanace kůrovcové hmoty loupáním neodvětveného stromu (kácení, odkornění) Kč/m Asanace kůrovcové hmoty loupáním nastojato Kč/m Asanace kůrovcové hmoty chemickým postřikem odvětveného stromu Kč/m Asanace kůrovcové hmoty chemickým postřikem neodvětveného stromu Kč/m Aplikace entomopatogenních hub Kč/m 3 60 Klest Štěpkování klestu (list., jehl.) Kč/ha Štěpkování klestu (list., jehl.) Kč/m * Při použití hektarové sazby je třeba přihlédnout k množství vytěženého dříví na ploše. * Brán objem klestu před štěpkováním. Feromonové lapače Instalace feromonových lapačů - dřevěné kůly Kč/ks 600 Instalace feromonových lapačů - kovový držák Kč/ks 950 *Instalace na dva kůly, nebo kovový stojan bez zavěšení feromonového atraktanta, se započtením instalace v běžných dochozích vzdálenostech do 250m, za každých dalších započatých 250 m možno cenu navýšit až o 15%. *Ve smlouvě pak třeba dokalkulovat cenu za pravidelné kontroly a výměny atraktantů - odpadá při kontrole vlastními silami. Pokládání lapáků Lapák (kácení, odvětvení, zakrytí/odvoz n. odkornění) Kč/m3 500 * Pokud není hmota v místě oloupána, musí být včas odvezena mimo území a ošetřena postřikem. Ceník MŽP Lesnická opatření 14/52

15 Lesnická opatření Položkový ceník Chemická ochrana proti kůrovci, klikorohu Asanace kůrovcové hmoty chemickým postřikem Kč/m Asanace kořenových krčků postřikem Kč/ha 4000 Pirimor 50WG Kč/kg 1350 Scolycid C-41 Kč/l 130 Decis EW50,Karate ZEON 5 SC,Vaztak 10SC Kč/l Cyper Kč/l 530 Instalace feromonových lapačů - práce Kč/ks 40 Lapač+miska Kč/ks 400 IT Ecolure mega - l. smrkový Kč/ks 200 IT Ecolure klasik - l. smrkový Kč/ks 115 Phaegr IDU - l. vrcholový, severský Kč/ks 200 PCIT Ecolure - l. lesklý Kč/ks 240 * K ceně za feromonové lapače je potřeba připočíst smluvní částku za pravidelné kontroly a výměnu atraktanta. Ostatní materiál kůl DB 150 cm Kč/ks 22 kůl DB 180 cm Kč/ks 25 kůl DB 200 cm Kč/ks 30 kovový nášlapný držák - trvalé použití Kč/ks 400 * Vzhledem ke každoročnímu využití alespoň základního (kontrolního počtu lapačů) je využití kovových držáků hospodárnější. Lesnická opatření Tvorba LHP Zpracování LHP pro území NP a jejich OP Zpracování LHP Kč/ha 700 * Zpracování LHP metodou provozní inventarizace se záměrem tvorby přírodě bližších, prostorově a věkově diferencovaných porostů. Ceník MŽP Lesnická opatření 15/52

16 Návštěvnická infrastruktura Položka T.j. cena za t. j. (bez DPH) Agregované položky Povalový chodník - budování a obnova Povalový chodník nebo lávka včetně zábradlí Kč/bm * materiál, práce, doprava a přesun hmot/materiálů/nářadí Značení Označení ZCHÚ Kč/ks Pruhové značení (na strom, případně dřevěný kůl) Kč/km * materiál, cedule, stojany, kopání a betonování patek, práce, doprava a přesun hmot/materiálů/nářadí Návštěvnická střediska NS pro NP, CHKO, EVL nebo PO (včetně vybavení a vnitřní a vnější expozice) NS pro maloplošná ZCHÚ, přírodní park, geopark (včetně vybavení a vnitřní a vnější expozice) Kč/NS Kč/NS Stanice pro handicapované živočichy Stanice pro handicapované živočichy včetně vybavení Kč/zajištění provozu stanice pro handicapované živočichy pro jednu spádovou oblast jedné obce s rozšířenou působností Vybudování dřevěného informačního panelu Vybudování dřevěného informačního panelu (cca 120 x 180 cm) Kč/ks * návrh, tisk, laminace, materiál, instalace, doprava a přesun hmot/materiálů/nářadí Osvětová činnost Leták Kč/1000 Ks Brožura Kč/1000 Ks Seminář Kč/seminář Film 2D (cca 15 min.) Kč 0,7 mil. Film 3D (cca 15 min.) Kč 1,5 mil. Ceník MŽP Návštěvnická infrastruktura 16/52

17 Návštěvnická infrastruktura Položkový ceník Povalové chodníky, lávky, zábradlí, zábrany apod. Budování a obnova Budování a obnova chodníků a lávek Kč/bm Budování a obnova zábradlí (dřevěné) Kč/bm 500 Budování a obnova zábradlí (železné) Kč/bm 800 Závora (železná) Kč/bm štětovaný chodník - budování Kč/bm 3000 * Cena zahrnuje i veškerý použitý materiál Odkopání zeminy Odkopání zeminy vč. přesunutí, zhutnění Kč/m Odkopání zeminy - přírodní stupeň Kč/m Hloubení patek (pro zábradlí,sloupky) Ručně - nepřístupný terén,kamenité podloží (0,8m) Kč/ks 300 Ručně - nenáročný terén (0,8m) Kč/ks 150 Strojně (jamkovač) Kč/ks 20 Materiál Kulatina SM Kč/m Kulatina MD Kč/m Kulatina DB Kč/m Tyčovina neodkorněná SM Kč/m Tyčovina odkorněná SM Kč/m Prkna, fošny, hranoly atd. Kč/m Stavební dříví (nižší kvalita) Kč/m * Cena materiálu jen doplňkově, nelze-li využít agregovaných položek Ceník MŽP Návštěvnická infrastruktura 17/52

18 Návštěvnická infrastruktura Dům přírody, Informační středisko, informační tabule a značení ZCHÚ Dům přírody Příspěvek na zajištění provozu DP Kč/rok * Sazba je maximální, nelze překročit. Informační středisko Příspěvek na zajištění provozu IS Kč/rok * Sazba je maximální, nelze překročit. Tabule Smaltované hraniční cedule (malé PP, PR, NPP, NPR, památný strom) Kč/ks 750 Smaltované hraniční cedule (velké CHKO) Kč/ks 900 Smaltované cedulky malé "jmenovky" k ZCHÚ Kč/ks 250 Kovový hraniční stojan s dřevěnou deskou Kč/ks Dřevěný panel pro hraniční ceduli nebo pro tabuli k realizovanému opatření Kč/ks Dřevěný informační panel malý např. k NS nebo ZCHÚ Kč/ks Dřevěný informační panel velký např. 180x120cm Kč/ks Grafické práce Kč/ks 3500 Grafické práce Kč/hod 600 Ochranné plexi (100x80cm) Kč/ks 400 Tisk, laminace ÚV fólií, zpracování vč grafického zpracování Kč/ks (formát A0) Odstranění starých panelů Kč/ks 500 Hloubení patek ruční - náročný terén, kámen (0,8m) Kč/ks 300 Hloubení patek ruční - nenáročný terén, kámen (0,8m) Kč/ks 150 Hloubení patek strojní - jamkovač (0,8m) Kč/ks 20 Instalace stojanu, betonová patka vč. materiálu (železo) Kč/ks Překlad do cizích jazyků včetně sazby (EN, FR, DE) Kč/NS 400 Značení Dřevěný kůl Kč/ks do 300 Ceník MŽP Návštěvnická infrastruktura 18/52

19 Geodetické práce Položka T.j. cena za t. j. (bez DPH) Agregované položky Geodetické práce Vyhotovení geomet. plánu Kč/100 bm Vytyčovací práce Kč/100 bm Položkový ceník Vyhotovení geometrického plánu, stabilizace lomových bodů Vyhotovení geomet. plánu Kč/100bm Vytyčovací práce Kč/100bm Plastová hlava Kč/ks 200 Železný hřeb Kč/ks 50 Železný hřeb zabetonovaný Kč/ks 100 Kamenný mezník M2 Kč/ks 950 Kůl z tvrdého dřeva Kč/ks 20 Ceník MŽP Geodetické práce 19/52

20 Zemní práce Položka T.j. cena za t. j. (bez DPH) Položkový ceník Bourání Bourání konstrukcí Ze zdiva Kč/m Z kamene Kč/m Z betonu Kč/m Železobeton Kč/m Zemní práce Zemní práce (strojem) - půdy ovlivněné vodou (např. tvorba tůní) do 100 m 3 Kč/m nad 100 m 3 Kč/m Zemní práce (strojem) - půdy neovlivněné vodou (např. úprava rostlého terénu) do 100 m3 Kč/m nad 100 m3 Kč/m Zemní práce (ručně) Zemní práce (ručně) Kč/m * Možnost navýšení: Základní sazba + příplatek do 30% za ztížené podmínky (podmáčené pozemky) Nakládání, vykládání a překládání výkopu do 100 m3 Kč/m nad 100 m3 Kč/m 3 80 Odvoz zeminy do 50 m Kč/m 3 30 do 500 m Kč/m 3 45 do 1000 m Kč/m 3 70 do 5000 m Kč/m za dalších započatých 1000 m Kč/m 3 20 Ceník MŽP Práce a skládkování 20/52

21 Zemní práce Ukládání odpadů na skládku Přírodní materiály zemina pro fyzické osoby Kč/t 150 zemina ostatní Kč/t 250 kameny Kč/t 150 dřevo, piliny, hobliny Kč/t biologicky rozložitelný odpad Kč/t 1600 Stavební materiály beton (podle frakce) Kč/t 600 cihly (podle frakce) Kč/t 450 škvára Kč/t 450 stavební suť Kč/t 450 směsné stavební odpady Kč/t 650 Ostatní materiály sklo Kč/t plasty Kč/t papír Kč/t 2500 izolační materiály Kč/t 1100 polystyren Kč/t 2500 guma Kč/t 2500 asfalt Kč/t 800 Odpad směsný komunální odpad Kč/t objemný odpad Kč/t 900 Sazby za práci Strojně Odvoz zeminy (nákl. automobil) Kč/hod 550 Traktor (zemědělský) Kč/hod 550 Traktror lesnický (LKT) Kč/hod 700 Práce jeřábu Kč/hod 900 Práce nakladače společně s rypadlem Kč/hod Práce Bobcat Kč/hod 660 Práce Běžné nemechanizované ruční práce, úklid odpadků, přenášní materiálu/hmoty, atd. Kč/hod 110 Křovinořez, motorová kosa Kč/hod 250 JMP Kč/hod 300 Běžná údržba stezek, čištění příkopů, atd. Kč/hod 150 Zednické práce Kč/hod 250 Ceník MŽP Práce a skládkování 21/52

22 Vodní nádrže, odbahnění nádrží, tůně a mokřady, revitalizace vodních toků a niv, říčních ramen, rybí přechody Agregované položky * součástí všech agregovaných položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, která spočívá v odtěžení materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně výsadbeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic kategorie - při normální hladině Kč/m 2 plochy vodní nádrže při H n bez DPH do 0,4 ha včetně 400 0,4-1 ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně 150 nad 50 ha 100 * Nelze kombinovat s agregovanou položkou "Odbahnění vodní nádrže" Odbahnění vodní nádrže, obnova a tvorba tůní a mokřadů do 0,03 ha (vč. součtu vodních ploch v lokalitě - vzdálenost ploch cca 50 m), které spočívají v odtěžení sedimentu suchou nebo mokrou cestou včetně odvozu, uložení a rozprostření sedimentu včetně vyvolaných investic Odbahnění vodní nádrže, obnova a tvorba tůní a mokřadů od 0,03 ha (vč. součtu vodních ploch v lokalitě - vzdálenost ploch cca 50 m), které spočívají v odtěžení sedimentu suchou nebo mokrou cestou včetně odvozu, uložení a rozprostření sedimentu včetně vyvolaných investic T.j. Kč/m 3 odtěženého sedimentu Kč/m T.j. Kč/m 3 odtěženého sedimentu Kč/m * Položku výstavba a rekonstrukce nádrží nelze kombinovat s položkovou cenou na "odbahnění vodní nádrže". Agregovaná položka na výstavbu a rekonstrukci již zahrnuje náklady na odtěžení sedimentu. Obnova a budování jednoduchých přehrážek k revitalizaci rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch (zemní práce, přesuny materiálů a montáž přehrážek) včetně vyvolaných investic Obnova a budování složitých (dvojitých, perodrážka, atd.) přehrážek k revitalizaci rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch (zemní práce, přesuny materiálů a montáž přehrážek) včetně vyvolaných investic T.j. Kč/1 přehrážku Kč/ks T.j. Kč/1 přehrážku Kč/ks T.j. Kč/ha vodní plochy Likvidace nežádoucích nárostů rostlin na vodních plochách pro udržení žádoucí druhové skladby nebo prostorové struktury chráněných ekosystémů nebo stanovišť ZCHD (kosením ručním či žací lodí nebo vytrháváním) Kč/ha ,00 Ceník MŽP Vodní ekosystémy 22/52

23 Vodní nádrže, odbahnění nádrží, tůně a mokřady, revitalizace vodních toků a niv, říčních ramen, rybí přechody * Základní sazba + příplatek za vytrhávání z vodní hladiny 50% Likvidace invazních druhů ryb na vodních plochách pro udržení žádoucí druhové skladby nebo prostorové struktury chráněných ekosystémů nebo stanovišť ZCHD (výlov a likvidace) T.j. Kč/t Kč/t slovené ryby Významné vodní toky*: revitalizace koryta vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic Revitalizace říčních ramen, která spočívá v obnově říčních ramen včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic T.j. Kč/m 2 revitalizovaného koryta toku Kč/m T.j. Kč/m 2 revitalizovaného koryta říčních ramen Ostatní - drobné vodní toky: revitalizace koryta vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic Kč/m T.j. Kč/m 2 revitalizovaného koryta toku, revitalizovaných říčních ramen Kč/m Významné* a ostatní - drobné vodní toky: revitalizace koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně opatření v T.j. Kč/m 2 revitalizovaného koryta toku včetně obnovené nebo revitalizované nivy nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně Kč/m * seznam významných vodních toků stanovený vyhláškou Mze č. 178/2012 * Položky pro hodnocení podélných revitalizací nelze kombinovat. Položka na m 2 koryta vodního toku je používána u revitalizace vodních toků bez možnosti revitalizace nivních ploch. Plocha koryta se vztahuje k nově vytvořenému revitalizačnímu nebo revitalizovanému úseku toku. Položka na m 2 koryta+nivy je používána pro revitalizaci toků a jejich niv, kdy za revitalizovanou plochu nivy je považována jednoznačně vymezená plocha nivy určená k revitalizaci (tvorbě přírodních prvků - mokřady, tůně, přírodě blízká paralelní koryta, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami). Kč/m osy koryta rybího T.j. Rybí přechody - technické přechodu stěrbinový Kč/m osy koryta RP kartáčový Kč/m osy koryta RP Rybí přechody - přírodě blízké T.j. Kč/m 2 rybího přechodu bypassy Kč/m rampy a skluzy Kč/m * bypass - přírodě blízké obtokové koryto - dno a břehy koryta jsou opevněny s využitím betonu pouze v místech balvanitých přehrážek ** rampy a skluzy - celá plocha koryta je obvykle opevněna dlažbou do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním agregované položky nejsou stanoveny u specielních rybích přechodů: 1) Kombinované rybí přechody 2) Kartáčové RP v novém profilu 3) Specificky řešené rybochody v podmínkách, které objektivně významně navyšují cenu (např. odstřel nevyhovujícího podloží, zakrytý přechod z důvodu památkové ochrany...) Ceník MŽP Vodní ekosystémy 23/52

Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006 s účinností

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.

Příloha č. 9 k zákonu č. 63 Příloha č. 9 k zákonu č. /2012 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o

Více

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI Bc. Pavel Kalvas Diplomová práce Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Více

DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ JAKO PODKLAD PRO TVORBU ALTERNATIVNÍHO MANAGEMENTU LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ KRKONOŠ

DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ JAKO PODKLAD PRO TVORBU ALTERNATIVNÍHO MANAGEMENTU LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ KRKONOŠ DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ JAKO PODKLAD PRO TVORBU ALTERNATIVNÍHO MANAGEMENTU LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ KRKONOŠ Otakar Schwarz Stanislav Vacek Jaroslav Simon Abstrakt Schwarz, O., Vacek, S., Simon, J.: Dálkový průzkum

Více

VZOR VZOR. Zpracování lesních těžebních zbytků. České sdružení pro biomasu WWW.BIOM.CZ

VZOR VZOR. Zpracování lesních těžebních zbytků. České sdružení pro biomasu WWW.BIOM.CZ České sdružení pro biomasu WWW.BIOM.CZ Zpracování lesních těžebních zbytků Publikace je zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o.: Ing. Radim Paulič Mgr. David Fischer V Litvínově: 27. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa (DÚR) (Přeložka silnice II/101 varianta B v úseku km 11,86 15,14) III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb.

Více

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje 2. část studie Revize maloplošných zvláště chráněných území v působnosti Moravskoslezského

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322.

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322. REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více