NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP"

Transkript

1 Náklady obvyklých opatření slouží k posuzování žádostí a projektů v dotačních programech. Cílem je zajistit efektivní vynakládání finančních prostředků. Podle zaměření položek je členěn tématicky do 12 oblastí. Většina oblastí je rozdělena na dvě části - Agregované položky uvádějící cenu obvykle podporovaných opatření pro posuzování záměrů a na Položkový ceník, který předchozí doplňuje. Uvádí se ceny bez DPH. Agregované položky Agregované položky představují obvyklou finanční částku, za kterou je možno realizovat určitý typ opatření. Neřeší finanční efektivnost jednotlivých položek v rozpočtu projektu, ale efektivnost opatření jako celku. Nelze říct, že všechny projekty, které agregované položky překročí, jsou špatně navržené, spíše obsahují další realizační prvky, které nejsou pro daný typ opatření běžné.tento typ projektu je přesto možné realizovat, pokud představuje zvýšený zájem ochrany přírody. Náklady jsou vyjádřeny cenami, které zahrnují všechny běžné činnosti a materiály, které jsou v rámci daného typu opatření obvykle realizovány, a to včetně nákladů na dopravu. Je možné navýšit základní sazbu, pokud je splněna podmínka uvedená v komentáři a takové navýšení je třeba řádně odůvodnit. Položky Cena sazenic v lesnických opatření a Cena stromů a keřů v opatření v rozptýlené zeleni a v intravilánu jsou hodnoceny samostatně - vzhledem k širokému rozptylu cen za jednotlivé sazenice ve vztahu k jejich druhu, velikostním kategoriím a způsobu pěstování. Položkový ceník Ceny se přednostně tvoří podle položek agregovaných. Položková část slouží jako doplňková pro činnosti, které svým charakterem nespadají do agregovaných položek. Je možné navýšit základní sazbu, pokud je splněna podmínka uvedená v komentáři. Takové navýšení stejně jako případné zvýšené náklady vyvolané jinými objektivními důvody je třeba řádně odůvodnit. Ceník MŽP úvodní strana 1/52

2 Doprava Položka T.j. cena za t. j. (bez DPH) Dopravné Osobní automobil Kč/km 12 Terénní automobil Kč/km 18 Dodávka do 3,5 t Kč/km 30 Dodávka nad 3,5 t Kč/km 40 Nákladní automobil Kč/km 50 Traktor Kč/km 23 * doprava je součástí agregované položky a může být kalkulována zvlášť pouze v odůvodněných případech Ceník MŽP doprava 2/52

3 Lesnická opatření základní provedení opatření viz Standardy péče o přírodu a krajinu- D02 005:2014 Lesnická opatření Ochrana lesa - chemická Položka T.j. cena za t. j. (bez DPH) Agregované položky Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů Chemická ochrana Kč/ha 9500 Nátěry repelenty - terminál - ohryz Kč/ks 1 Nátěr repelenty - kmen - loupání Kč/100ks 4700 * Cena včetně materiálu. * Zejména ochrana proti okusu a ohryzu, postřiky kultur proti hmyzím škůdcům. * Cenu za nátěry lze zvýšit v případě vyhledávání náletů, zvýšené sklonitosti atp. až o 20%. * Cenu lze navýšit až o 20% v případě zvýšené náročnosti přístupu k ošetřovaným plochám např. dochozí vzdálenost. * Cenu lze navýšit až o 50% v případě nátěru bočních prýtů (prvního přeslenu). Navýšení ceny se sčítají. Likvidace invazních a expanzivních rostlin Likvidace souvislých porostů Kč/ha Likvidace jedinců či skupinek Kč/ha Chemická ochrana proti buřeni Buřěň chem - plošky ( 50 x 50 cm ) Kč/tis.ks 1000 Buřěň chem - pruhy ( šíře 60 cm ) Kč/ha 4500 Buřěň chem - celoplošně Kč/ha 9000 * Cena včetně materiálu. * Při špatné viditelnosti sazenic, při vyhledávání náletových dřevin PDS, lze cenu navýšit až o 20% * Při vysoké sklonitosti lze cenu navýšit až o 20%. * Navýšení ceny lze sčítat. * Při likvidaci buřeně nátěrem pařízků využít sazbu /ha s uvedením redukované plochy. Chemická ochrana proti klikorohu Asanace kořenových krčků postřikem Kč/ha 4000 *Ve všech případech lze používat jen přípravky schválené pro lesní hospodářství. Ceník MŽP Lesnická opatření 3/52

4 Lesnická opatření Položkový ceník Materiál, cena práce Nátěry proti poškození zvěří nátěr terminálů - práce Kč/tis.ks 700 průměrná potřeba přípravku (Aversol) kg/tis.ks 5 nátěr kmenů - práce Kč/100ks průměrná potřeba přípravku (Pellacol) kg/100ks Stop Z Kč/l 240 Cervakol extra Kč/kg 100 Hukinol Kč/0,5l 781 Hagopur pěna Kč/0,75l 505 Hagopur koncentrát Kč/0,5l 425 Aversol Kč/kg 45 Morsuvin Kč/kg 44 Sanatex Kč/kg 55 Lentacol Kč/kg 150 Pellacol Kč/kg 178 * Pellacol - nátěr na ochranu kmenů proti zimnímu loupání, nátěr kmenů do výšky 2,5m, ředění 1:1, tj l/100 kmenů. Hnojiva Silvamix MG - drť Kč/1 kg 55 Silvamix MG - tablety Kč/1 kg 55 Silvamix C - drť Kč/1 kg 50 Silvamix C - tablety Kč/1 kg 50 Silvamix Forte Kč/1 kg 60 Přípravky jsou uváděny jen některé - nejpoužívanější. Při použití je vždy třeba přihlížet k aktuálnímu seznamu schválených přípravků pro lesní hospodářství. Chemická ochrana proti buřeni Roundup Bioaktiv (1, 20 l) Kč/l 272 Příprava plochy k zalesnění - max. l/ha 7 Ošetření kultur proti buřeni l/ha 3 Ošetření výmladnosti ml 1 *Dávka při ošetření výmladnosti se počítá v ml na každých 10cm obvodu kmene ve výčetní tloušťce - oficiální leták - zde doporučení dle obvodu v místě řezu. Ceník MŽP Lesnická opatření 4/52

5 Lesnická opatření Lesnická opatření Ochrana lesa - mechanická Agregované položky Skupinová ochrana (oplocenky) Drátěná oplocenka do 160cm Kč/bm 105 Drátěná oplocenka do 180cm Kč/bm 115 Drátěná oplocenka do 200cm Kč/bm 130 Drátěná oplocenka do 220 cm Kč/bm 140 Dřevěná oplocenka do 160 cm Kč/bm 100 Dřevěná oplocenka do 180 cm Kč/bm 140 * Cena včetně materiálu. * Cenu drátěné oplocenky lze navýšit až o 30 % z důvodů: oplocenka je vybudována ve svažitém nebo skalnatém terénu, je použito kvalitnější pletivo, s použitím častějších opěr, zpevňovacích ráhen dole, ve středu a nad horním okrajem, se zapuštěním pletiva do země, použití kvalitnějších kůlů (DB hraněný, štípaný atd.) apod. * Cenu dřevěné oplocenky lze navýšit až o 20% při zvýšené sklonitosti. * Cena zahrnuje odnos materiálu k místu zabudování do 100 m, za každých dalších započatých 50 m je možné cenu navýšit o 10% Likvidace oplocenky, individuální ochrany Oplocenka dřevěná Kč/bm 40 Oplocenka drátěná Kč/bm 40 Individuální ochrana drátěná Kč/ks 20 * Při ztížené dostupnosti lze cenu navýšit až o 20 %. * U drátěných oplocenek a ochran cena i s odvozem odpadu a odnosem do 100 m, za každých dalších započatých 100 m lze cenu zvýšit o 10%, při potřebě vystříhávání pletiva a trhání pletiva traktorem apod. lze cenu navýšit až o 50 %, případně započítat motohodiny. Individuální ochrana proti zvěři - mechanická Plastová pletiva do 150 cm Kč/ks 105 Tubus do 150cm Kč/ks 100 Tubus do 170cm Kč/ks 110 Drátěná pletiva do 150 cm Kč/ks 160 Drátěná pletiva do 200 cm Kč/ks 190 Dřevěné oplůtky Kč/ks 130 Dřevěné bednění Kč/ks 200 Koudel, ovčí rouno, kroužky a pod. Kč/1000 ks 540 Ochrana kmene plastovými pletivy Kč/ks 25 Ochrana kmene ovazy Kč/ks 45 * Cena včetně materiálu. * Cenu lze navýšit v případě kamenitého podloží, svažitosti terénu až o 20%. * Cena zahrnuje odnos materiálu k místu zbudování do 250 m, za každých dalších započatých 100m je možné cenu navýšit až o 10%. Ceník MŽP Lesnická opatření 5/52

6 Lesnická opatření Trvalá individuální ochrana proti zvěři - mechanická Pletivo svařované, poplastované, elox 180 cm Kč/ks 275 Pletivo svařované, poplastované, elox 200 cm Kč/ks 300 * Cena včetně materiálu. * Průměr ochrany lze vůči standardu SPPK D02 005:2014 s ohledem na zavětvení a vyspělost dřeviny měnit, stejně tak lze vzhledem ke svažitosti terénu navýšit počet kůlů s adekvátním navýšením ceny za použitý materiál. * Cenu lze navýšit ož o 20% ve svažité, nebo kamenitém terénu, při silném zavětvení spodní části kmene až o 10%. * Cena zahrnuje odnos materiálu k místu zbudování do 250 m, za každých dalších započatých 250 m je možné cenu navýšit až o 10%. Ožínání ruční a mechanizované Ožin - plošky Kč/tis.ks 2000 Ožin - pruhy (50 cm na každou stranu od sazenice) Kč/ha 9300 Ožin - pruhy ( šíře 60 cm ) Kč/ha 7500 Ožin - celoplošně Kč/ha * Ceny při špatné viditelnosti sazenic, sklonitosti terénu, hustotě buřeně lze navýšit až o 20 % * Při vyhledávání a ožinu náletových dřevin přirozené druhové skladby lze cenu ožinu navýšit až o 20%. Položkový ceník Materiál, cena práce Individuální ochrana výsadeb, kmenů- plastová Tubus 120cm Kč/ks 25 Tubus 150cm Kč/ks 35 Tubus 170cm Kč/ks 38 KLIMAWIT Kč/bm POLYTEX Kč/bm 15 PROTEX Kč/bm 10 Individuální ochrana výsadeb, kmenů- drátěná Pletivo CERVANET 150/14/6 Kč/bm 45 ostatní lesnická pletiva viz. níže Instalace v terénu Kč/ks 40 Trvalá individuální ochrana výsadeb, kmenů- drátěná Pletivo svařované, poplastované, elox 180 cm Kč/bm 120 Pletivo svařované, poplastované, elox 200 cm Kč/bm 130 Instalace v terénu Kč/ks 40 * Svařované pletivo z pozinkovaných drátů, poplastované. Oko 100x50 mm. * Tento typ trvalá ochrany je vhodný zvláště pro jehličnany. Zvláště opodstatněné je použití při ochraně dosadeb vtroušených dřevin, např. JD. Ceník MŽP Lesnická opatření 6/52

7 Lesnická opatření Skupinová ochrana - oplocenky Drátěné lesnické pletivo do 100 cm Kč/bm 25 Drátěné lesnické pletivo do 120 cm Kč/bm Drátěné lesnické pletivo do 150 cm Kč/bm Drátěné lesnické pletivo do 160 cm Kč/bm Drátěné lesnické pletivo do 180 cm Kč/bm Drátěné lesnické pletivo do 200 cm Kč/bm Objem dřevěných prvků - kůly, vzpěry, ráhna m3/pole 0,035-0,13 * K ceně materiálu se připočítává cena za instalaci. Ostatní materiál kůl DB 150 cm, 3x5,5 cm Kč/ks 22 kůl DB 180 cm, 3x5,5 cm Kč/ks 25 kůl DB 200 cm, 3x5,5 cm Kč/ks 30 Ceník MŽP Lesnická opatření 7/52

8 Lesnická opatření Lesnická opatření Lesní těžba Těžba Prostřihávky jehl. + list. Kč/ha 4000 Prořezávky jehl. + list. Kč/ha 8000 Těžba předmýtní úmyslná do 40 let (jehl.) Kč/m Těžba předmýtní úmyslná do 40 let (list.) Kč/m Těžba předmýtní úmyslná nad 40 let (jehl.) Kč/m Těžba předmýtní úmyslná nad 40 let (list.) Kč/m Těžba mýtní úmyslná (jehl.) Kč/m Těžba mýtní úmyslná (listn.) Kč/m * Cenu navýšit až o 20% v případě výchovných zásahů v přehoustlých porostech, při kácení vyhnilých nebo odumřelých kmenů a při směrovém kácení, při kácení jednostraně zavětvených stromů v prudkých svazích apod. * U intenzivních zásahů a u nestandardně vedených selektivních zásahů lze cenu navýšit až o 50%. Sazby přirážek se sčítají. Přibližování a vyklizování navýšení ceny dle odvozní základní vzdálenosti sazba prostředek nad 300 nad 600 nad 900 UKT Kč/m % 15% 20% SLKT Kč/m % 15% 20% navýšení ceny dle typu charakteristika terénu terénu střední sklonitost %, únosné až podmíněně 10% únosné, s překážkami do 30 cm vysoká sklonitost %, únosné až podmíněně únosné, s překážkami nad 30 cm Lanovka Kč/m 3 20% 800 Kůň Kč/m nad 100 m navýšení ceny za každých započatých 100 m o 10% * V neúnosných terénech ( TT 21-24, ÚHÚL Brandýs n. L., Pracovní postupy I., 1980 ) se lze pohybovat jen v době * U lanovky v plném závěsu lze cenu navýšit až o 50%. * Navýšení ceny za odvozní vzdálenost a terén se sčítají. * U koně při výrazné sklonitosti terénu a překážkách lze cenu navýšit až o 20%. Sazby všech přirážek se sčítají. Vyvážení - vyvážecí souprava hmotnatost navýšení ceny dle odvozní základní vzdálenosti sazba nad 300 nad 600 nad 900 do 0,1 Kč/m % 15% 20% do 0,3 Kč/m % 15% 20% a výše Kč/m % 15% 20% charakteristika terénu terénní typ navýšení ceny dle typu terénu střední sklonitost %, únosné až podmíněně 12, 13, 31, únosné, s překážkami do 30 cm 32 5% vysoká sklonitost %, únosné až 14, 15, 33, podmíněně únosné, s překážkami nad 30 cm 34, 35 10% * V neúnosných terénech ( TT 21-24, ÚHÚL Brandýs n. L., Pracovní postupy I., 1980 ) se lze pohybovat jen v době zámrzu. * Navýšení ceny za odvozní vzdálenost po 300m se sčítá, celkové navýšení za odvozní vzdálenost a navýšení za terénní typ se rovněž sčítá. Ceník MŽP Lesnická opatření 8/52

9 Lesnická opatření Zpracování těžebních zbytků Štěpkování klestu (list., jehl.) Kč/ha Štěpkování klestu (list., jehl.) Kč/m Úklid klestu do hromad a valů bez pálení (list., jehl.) Kč/hod 100 Úklid klestu do hromad a valů bez pálení (list., jehl.) Kč/m3 60 * Při použití hektarové sazby je třeba přihlédnout k množství vytěženého dříví na ploše. * Úklid klestuje kalkulován na m3 - jako odvození objemu klestu z objemu teženého dříví. * Brán objem klestu před štěpkováním. * Cenu za úklid klestu při silném prorůstání buření a sklonitosti lze navýšit až o 20%. Položkový ceník Materiál, cena práce Odvoz Nakládání, skládání Kč/m Odvoz jehl.dlouhé - do 10 km Kč/m 3 /km 10,5 Odvoz jehl.dlouhé - do 20 km Kč/m 3 /km 12 Odvoz jehl.dlouhé - do 30 km Kč/m 3 /km 14 Odvoz jehl.dlouhé - do 40 km Kč/m 3 /km 17 Odvoz list.dlouhé - do 10 km Kč/m 3 /km 12 Odvoz list.dlouhé - do 20 km Kč/m 3 /km 14 Odvoz list.dlouhé - do 30 km Kč/m 3 /km 16 Odvoz list.dlouhé - do 40 km Kč/m 3 /km 19 Odvoz krátké Kč/m 3 /km ** Odvozní souprava Kč/hod 1000 Vagonování s dopravou do 10 km Kč/m ** Sazba za krátké de účtuje dle sazeb za listnaté dlouhé. * K ceně za dopravu je potřeba připočíst cenu za km provozu odvozního prostředku. Ceník MŽP Lesnická opatření 9/52

10 Lesnická opatření Lesnická opatření Obnova lesa Agregované položky Příprava půdy Ručně - plošky (min 50 x 50cm) Kč/tis.ks 4500 Ručně - pruhy Kč/100 bm 6000 Mechanizovaně jamky Kč/ha * Přípravou půdy se rozumí příprava plochy k zalesnění frézou s odstraněním klestu, buřeně a pařezů do výšky půdního povrchu, odstranění spojeného drnu na minerálním podloží v pruzích. * Ceny ruční přípravy půdy v případě souvislého drnu a těžce rozpojitelné zeminy lze navýšit až o 20%. * Příprava půdy jamkovačem, případně neseným na UKT - spon cca. 3,5x3,5m tj. 800 jamek/ha. Příprava plochy k obnově Mechanizovaná příprava plochy k zalesnění Kč/ha Ruční příprava plochy k zalesnění Kč/ha Celoplošně chemicky Kč/ha 4000 * Mechanizovaná příprava plochy k zalesnění - fréza na UKT - frézování s odstraněním klestu, buřeně a pařezů do výšky půdního povrchu, odstranění spojeného drnu na minerálním podloží v pruzích (šíře cm). * Ruční příprava plochy k zalesnění - křovinořez - odstranění nežádoucí buřeně, klestu apod. Výsadba Sadba ruč.jamka 50x50 Kč/tis.ks Sadba ruč.jamka 35x35 Kč/tis.ks 9000 Sadba ruč.jamka 25x25 Kč/tis.ks 7000 Sadba sazečem Kč/tis.ks 4000 * Ceny výsadby bez přípravy půdy v případě souvislého drnu a těžce rozpojitelné zeminy lze navýšit až o 20%. Ceník MŽP Lesnická opatření 10/52

11 Lesnická opatření Sadební materiál prostokoře nná sadba plastové sadbovače Způsob zapěstování Kč/ks obalovaná sadba prorůstavé sadb. objemné kontejnery PK QP ROOT BM RCK K2L K3L K5L BCC HIKO Smrk ztepilý 15-25cm 5,5 9, cm 6,6 9,5 12,0 30, cm 7,5 11,0 14,0 40,0 40, cm 7,8 12,0 16,0 50,0 55, cm 60,0 65,0 Borovice lesní 10-14cm (semenáč) 2,2 6, cm 3,8 8, cm 4,7 8,5 8,5 25, cm 5,4 9,5 45,0 50, cm 5,9 65,0 70, cm 65,0 70, cm 80,0 85,0 Borovice blatka 15-25cm 4,1 7, cm 5,0 8,5 Jedle bělokorá 15-25cm 9,0 12, cm 9,5 14,0 12,0 30,0 40, cm 11,5 16,0 13,0 55, cm 14,0 50,0 70,0 75, cm 85,0 90,0 120cm+ 100,0 Buk lesní 15-25cm 8, cm 6,5 9, cm 7,5 11, cm 8,5 12,9 40,0 45,0 45, cm 15,0 45,0 50,0 55,0 120cm+ 25,0 50,0 55,0 65,0 Dub letní/zimní 15-25cm 6,5 8, cm 7,5 10, cm 9,5 12, cm 11,5 25,0 50,0 40,0 50,0 60, cm 13,0 55,0 55,0 65,0 120cm+ 20,0 65,0 55,0 75,0 Dub pýřítý 26-35cm 12, cm 14,5 Javor klen 15-25cm 7, cm 7,9 9, cm 8,9 12, cm 10,5 14,5 35,0 37,0 40, cm 12,5 16,5 40,0 42,0 50,0 120cm+ 16,5 50,0 55,0 55,0 Ceník MŽP Lesnická opatření 11/52

12 Lesnická opatření Javor mléč 15-25cm 7, cm 7,9 9, cm 8,9 12, cm 10,5 14,5 35,0 35,0 35, cm 12,5 40,0 40,0 45,0 120cm+ 16,5 45,0 50,0 55,0 Jasan ztepilý 15-25cm 6, cm 7,5 9, cm 8,5 9, cm 9,9 13,1 35,0 25,0 32,0 35, cm 13,0 40,0 42,0 50,0 120cm+ 45,0 52,0 55,0 Jilm vaz/horský/habrolistý 15-25cm 7, cm 8,9 9, cm 9,5 12, cm 10,0 16,5 40,0 30,0 35, cm 50,0 40,0 121cm+ 55,0 55,0 Jeřáb ptačí 26-35cm 8,9 9, cm 9,5 12, cm 10,0 16,5 35,0 35, cm 40,0 40,0 45,0 120cm+ 45,0 45,0 50,0 Habr obecný 26-35cm 7,5 10, cm 7,9 12, cm 9,5 16,0 45,0 47, cm 12,0 20,0 50,0 57,0 120cm+ 55,0 67,0 Lípa velkolistá/malolistá 26-35cm 7,5 11, cm 8,5 12, cm 10,5 13,9 35,0 30, cm 12,0 40,0 47,0 40,0 120cm+ 13,0 50,0 55,0 60,0 Olše lepkavá/šedá 26-35cm 7,5 9, cm 7,9 11, cm 8,9 14,5 30,0 35, cm 12,5 35,0 40,0 45,0 121cm+ 40,0 45,0 50,0 Bříza bělokorá/pýřitá 26-35cm 6,5 8, cm 7,5 9, cm 8,5 12,5 30,0 35, cm 35,0 40,0 45,0 121cm+ 40,0 45,0 50,0 * Uvedené ceny sadebního materiálu jsou odvozeny jako ceny průměrné, ceny u menších, místních výrobců, nebo ceny místních ekotypů mohou být navýšeny až o 50% Vysvětlivky: PK - prostokořenná sadba RCK - rašelinocelulózový kelímek, sází se včetně kelímku QP, ROOT, HIKO atp. - krytokořenná sadba pěstovaná technologií "na vzduchovém polštáři" v sadbovačích o objemech buněk cm 3 BM - krytokořenná sadba pěstovaná technologií na "vzduchovém polštáři" v sadbovačích s objemem buněk cm3. Ceník MŽP Lesnická opatření 12/52

13 Lesnická opatření K5L, K3L - krytokořenná sadba pěstovaná v plastových kontejnerech s uvedením objemu v litrech Ceník MŽP Lesnická opatření 13/52

14 Lesnická opatření Sběr osiva Sběr osiva (jehl.) Kč/strom 600 Sběr osiva (list.) Kč/strom 1200 Sběr osiva kg 80 * Ceny odpovídají použití bezeškodných technologií, horolezecké techniky apod. Vyzvedávání náletu Vyzvednutí semenáčků z přirozených náletů Kč/ks 1 Vyzvednutí sazenic z přirozených náletů Kč/ks 1,5 Lesnická opatření Ochrana proti kůrovci Agregované položky Asanace kůrovcové hmoty Asanace kůrovcové hmoty loupáním (kácení, odvětvení, odkornění) Kč/m Asanace kůrovcové hmoty loupáním neodvětveného stromu (kácení, odkornění) Kč/m Asanace kůrovcové hmoty loupáním nastojato Kč/m Asanace kůrovcové hmoty chemickým postřikem odvětveného stromu Kč/m Asanace kůrovcové hmoty chemickým postřikem neodvětveného stromu Kč/m Aplikace entomopatogenních hub Kč/m 3 60 Klest Štěpkování klestu (list., jehl.) Kč/ha Štěpkování klestu (list., jehl.) Kč/m * Při použití hektarové sazby je třeba přihlédnout k množství vytěženého dříví na ploše. * Brán objem klestu před štěpkováním. Feromonové lapače Instalace feromonových lapačů - dřevěné kůly Kč/ks 600 Instalace feromonových lapačů - kovový držák Kč/ks 950 *Instalace na dva kůly, nebo kovový stojan bez zavěšení feromonového atraktanta, se započtením instalace v běžných dochozích vzdálenostech do 250m, za každých dalších započatých 250 m možno cenu navýšit až o 15%. *Ve smlouvě pak třeba dokalkulovat cenu za pravidelné kontroly a výměny atraktantů - odpadá při kontrole vlastními silami. Pokládání lapáků Lapák (kácení, odvětvení, zakrytí/odvoz n. odkornění) Kč/m3 500 * Pokud není hmota v místě oloupána, musí být včas odvezena mimo území a ošetřena postřikem. Ceník MŽP Lesnická opatření 14/52

15 Lesnická opatření Položkový ceník Chemická ochrana proti kůrovci, klikorohu Asanace kůrovcové hmoty chemickým postřikem Kč/m Asanace kořenových krčků postřikem Kč/ha 4000 Pirimor 50WG Kč/kg 1350 Scolycid C-41 Kč/l 130 Decis EW50,Karate ZEON 5 SC,Vaztak 10SC Kč/l Cyper Kč/l 530 Instalace feromonových lapačů - práce Kč/ks 40 Lapač+miska Kč/ks 400 IT Ecolure mega - l. smrkový Kč/ks 200 IT Ecolure klasik - l. smrkový Kč/ks 115 Phaegr IDU - l. vrcholový, severský Kč/ks 200 PCIT Ecolure - l. lesklý Kč/ks 240 * K ceně za feromonové lapače je potřeba připočíst smluvní částku za pravidelné kontroly a výměnu atraktanta. Ostatní materiál kůl DB 150 cm Kč/ks 22 kůl DB 180 cm Kč/ks 25 kůl DB 200 cm Kč/ks 30 kovový nášlapný držák - trvalé použití Kč/ks 400 * Vzhledem ke každoročnímu využití alespoň základního (kontrolního počtu lapačů) je využití kovových držáků hospodárnější. Lesnická opatření Tvorba LHP Zpracování LHP pro území NP a jejich OP Zpracování LHP Kč/ha 700 * Zpracování LHP metodou provozní inventarizace se záměrem tvorby přírodě bližších, prostorově a věkově diferencovaných porostů. Ceník MŽP Lesnická opatření 15/52

16 Návštěvnická infrastruktura Položka T.j. cena za t. j. (bez DPH) Agregované položky Povalový chodník - budování a obnova Povalový chodník nebo lávka včetně zábradlí Kč/bm * materiál, práce, doprava a přesun hmot/materiálů/nářadí Značení Označení ZCHÚ Kč/ks Pruhové značení (na strom, případně dřevěný kůl) Kč/km * materiál, cedule, stojany, kopání a betonování patek, práce, doprava a přesun hmot/materiálů/nářadí Návštěvnická střediska NS pro NP, CHKO, EVL nebo PO (včetně vybavení a vnitřní a vnější expozice) NS pro maloplošná ZCHÚ, přírodní park, geopark (včetně vybavení a vnitřní a vnější expozice) Kč/NS Kč/NS Stanice pro handicapované živočichy Stanice pro handicapované živočichy včetně vybavení Kč/zajištění provozu stanice pro handicapované živočichy pro jednu spádovou oblast jedné obce s rozšířenou působností Vybudování dřevěného informačního panelu Vybudování dřevěného informačního panelu (cca 120 x 180 cm) Kč/ks * návrh, tisk, laminace, materiál, instalace, doprava a přesun hmot/materiálů/nářadí Osvětová činnost Leták Kč/1000 Ks Brožura Kč/1000 Ks Seminář Kč/seminář Film 2D (cca 15 min.) Kč 0,7 mil. Film 3D (cca 15 min.) Kč 1,5 mil. Ceník MŽP Návštěvnická infrastruktura 16/52

17 Návštěvnická infrastruktura Položkový ceník Povalové chodníky, lávky, zábradlí, zábrany apod. Budování a obnova Budování a obnova chodníků a lávek Kč/bm Budování a obnova zábradlí (dřevěné) Kč/bm 500 Budování a obnova zábradlí (železné) Kč/bm 800 Závora (železná) Kč/bm štětovaný chodník - budování Kč/bm 3000 * Cena zahrnuje i veškerý použitý materiál Odkopání zeminy Odkopání zeminy vč. přesunutí, zhutnění Kč/m Odkopání zeminy - přírodní stupeň Kč/m Hloubení patek (pro zábradlí,sloupky) Ručně - nepřístupný terén,kamenité podloží (0,8m) Kč/ks 300 Ručně - nenáročný terén (0,8m) Kč/ks 150 Strojně (jamkovač) Kč/ks 20 Materiál Kulatina SM Kč/m Kulatina MD Kč/m Kulatina DB Kč/m Tyčovina neodkorněná SM Kč/m Tyčovina odkorněná SM Kč/m Prkna, fošny, hranoly atd. Kč/m Stavební dříví (nižší kvalita) Kč/m * Cena materiálu jen doplňkově, nelze-li využít agregovaných položek Ceník MŽP Návštěvnická infrastruktura 17/52

18 Návštěvnická infrastruktura Dům přírody, Informační středisko, informační tabule a značení ZCHÚ Dům přírody Příspěvek na zajištění provozu DP Kč/rok * Sazba je maximální, nelze překročit. Informační středisko Příspěvek na zajištění provozu IS Kč/rok * Sazba je maximální, nelze překročit. Tabule Smaltované hraniční cedule (malé PP, PR, NPP, NPR, památný strom) Kč/ks 750 Smaltované hraniční cedule (velké CHKO) Kč/ks 900 Smaltované cedulky malé "jmenovky" k ZCHÚ Kč/ks 250 Kovový hraniční stojan s dřevěnou deskou Kč/ks Dřevěný panel pro hraniční ceduli nebo pro tabuli k realizovanému opatření Kč/ks Dřevěný informační panel malý např. k NS nebo ZCHÚ Kč/ks Dřevěný informační panel velký např. 180x120cm Kč/ks Grafické práce Kč/ks 3500 Grafické práce Kč/hod 600 Ochranné plexi (100x80cm) Kč/ks 400 Tisk, laminace ÚV fólií, zpracování vč grafického zpracování Kč/ks (formát A0) Odstranění starých panelů Kč/ks 500 Hloubení patek ruční - náročný terén, kámen (0,8m) Kč/ks 300 Hloubení patek ruční - nenáročný terén, kámen (0,8m) Kč/ks 150 Hloubení patek strojní - jamkovač (0,8m) Kč/ks 20 Instalace stojanu, betonová patka vč. materiálu (železo) Kč/ks Překlad do cizích jazyků včetně sazby (EN, FR, DE) Kč/NS 400 Značení Dřevěný kůl Kč/ks do 300 Ceník MŽP Návštěvnická infrastruktura 18/52

19 Geodetické práce Položka T.j. cena za t. j. (bez DPH) Agregované položky Geodetické práce Vyhotovení geomet. plánu Kč/100 bm Vytyčovací práce Kč/100 bm Položkový ceník Vyhotovení geometrického plánu, stabilizace lomových bodů Vyhotovení geomet. plánu Kč/100bm Vytyčovací práce Kč/100bm Plastová hlava Kč/ks 200 Železný hřeb Kč/ks 50 Železný hřeb zabetonovaný Kč/ks 100 Kamenný mezník M2 Kč/ks 950 Kůl z tvrdého dřeva Kč/ks 20 Ceník MŽP Geodetické práce 19/52

20 Zemní práce Položka T.j. cena za t. j. (bez DPH) Položkový ceník Bourání Bourání konstrukcí Ze zdiva Kč/m Z kamene Kč/m Z betonu Kč/m Železobeton Kč/m Zemní práce Zemní práce (strojem) - půdy ovlivněné vodou (např. tvorba tůní) do 100 m 3 Kč/m nad 100 m 3 Kč/m Zemní práce (strojem) - půdy neovlivněné vodou (např. úprava rostlého terénu) do 100 m3 Kč/m nad 100 m3 Kč/m Zemní práce (ručně) Zemní práce (ručně) Kč/m * Možnost navýšení: Základní sazba + příplatek do 30% za ztížené podmínky (podmáčené pozemky) Nakládání, vykládání a překládání výkopu do 100 m3 Kč/m nad 100 m3 Kč/m 3 80 Odvoz zeminy do 50 m Kč/m 3 30 do 500 m Kč/m 3 45 do 1000 m Kč/m 3 70 do 5000 m Kč/m za dalších započatých 1000 m Kč/m 3 20 Ceník MŽP Práce a skládkování 20/52

21 Zemní práce Ukládání odpadů na skládku Přírodní materiály zemina pro fyzické osoby Kč/t 150 zemina ostatní Kč/t 250 kameny Kč/t 150 dřevo, piliny, hobliny Kč/t biologicky rozložitelný odpad Kč/t 1600 Stavební materiály beton (podle frakce) Kč/t 600 cihly (podle frakce) Kč/t 450 škvára Kč/t 450 stavební suť Kč/t 450 směsné stavební odpady Kč/t 650 Ostatní materiály sklo Kč/t plasty Kč/t papír Kč/t 2500 izolační materiály Kč/t 1100 polystyren Kč/t 2500 guma Kč/t 2500 asfalt Kč/t 800 Odpad směsný komunální odpad Kč/t objemný odpad Kč/t 900 Sazby za práci Strojně Odvoz zeminy (nákl. automobil) Kč/hod 550 Traktor (zemědělský) Kč/hod 550 Traktror lesnický (LKT) Kč/hod 700 Práce jeřábu Kč/hod 900 Práce nakladače společně s rypadlem Kč/hod Práce Bobcat Kč/hod 660 Práce Běžné nemechanizované ruční práce, úklid odpadků, přenášní materiálu/hmoty, atd. Kč/hod 110 Křovinořez, motorová kosa Kč/hod 250 JMP Kč/hod 300 Běžná údržba stezek, čištění příkopů, atd. Kč/hod 150 Zednické práce Kč/hod 250 Ceník MŽP Práce a skládkování 21/52

22 Vodní nádrže, odbahnění nádrží, tůně a mokřady, revitalizace vodních toků a niv, říčních ramen, rybí přechody Agregované položky * součástí všech agregovaných položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, která spočívá v odtěžení materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně výsadbeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic kategorie - při normální hladině Kč/m 2 plochy vodní nádrže při H n bez DPH do 0,4 ha včetně 400 0,4-1 ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně 150 nad 50 ha 100 * Nelze kombinovat s agregovanou položkou "Odbahnění vodní nádrže" Odbahnění vodní nádrže, obnova a tvorba tůní a mokřadů do 0,03 ha (vč. součtu vodních ploch v lokalitě - vzdálenost ploch cca 50 m), které spočívají v odtěžení sedimentu suchou nebo mokrou cestou včetně odvozu, uložení a rozprostření sedimentu včetně vyvolaných investic Odbahnění vodní nádrže, obnova a tvorba tůní a mokřadů od 0,03 ha (vč. součtu vodních ploch v lokalitě - vzdálenost ploch cca 50 m), které spočívají v odtěžení sedimentu suchou nebo mokrou cestou včetně odvozu, uložení a rozprostření sedimentu včetně vyvolaných investic T.j. Kč/m 3 odtěženého sedimentu Kč/m T.j. Kč/m 3 odtěženého sedimentu Kč/m * Položku výstavba a rekonstrukce nádrží nelze kombinovat s položkovou cenou na "odbahnění vodní nádrže". Agregovaná položka na výstavbu a rekonstrukci již zahrnuje náklady na odtěžení sedimentu. Obnova a budování jednoduchých přehrážek k revitalizaci rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch (zemní práce, přesuny materiálů a montáž přehrážek) včetně vyvolaných investic Obnova a budování složitých (dvojitých, perodrážka, atd.) přehrážek k revitalizaci rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch (zemní práce, přesuny materiálů a montáž přehrážek) včetně vyvolaných investic T.j. Kč/1 přehrážku Kč/ks T.j. Kč/1 přehrážku Kč/ks T.j. Kč/ha vodní plochy Likvidace nežádoucích nárostů rostlin na vodních plochách pro udržení žádoucí druhové skladby nebo prostorové struktury chráněných ekosystémů nebo stanovišť ZCHD (kosením ručním či žací lodí nebo vytrháváním) Kč/ha ,00 Ceník MŽP Vodní ekosystémy 22/52

23 Vodní nádrže, odbahnění nádrží, tůně a mokřady, revitalizace vodních toků a niv, říčních ramen, rybí přechody * Základní sazba + příplatek za vytrhávání z vodní hladiny 50% Likvidace invazních druhů ryb na vodních plochách pro udržení žádoucí druhové skladby nebo prostorové struktury chráněných ekosystémů nebo stanovišť ZCHD (výlov a likvidace) T.j. Kč/t Kč/t slovené ryby Významné vodní toky*: revitalizace koryta vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic Revitalizace říčních ramen, která spočívá v obnově říčních ramen včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic T.j. Kč/m 2 revitalizovaného koryta toku Kč/m T.j. Kč/m 2 revitalizovaného koryta říčních ramen Ostatní - drobné vodní toky: revitalizace koryta vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic Kč/m T.j. Kč/m 2 revitalizovaného koryta toku, revitalizovaných říčních ramen Kč/m Významné* a ostatní - drobné vodní toky: revitalizace koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně opatření v T.j. Kč/m 2 revitalizovaného koryta toku včetně obnovené nebo revitalizované nivy nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně Kč/m * seznam významných vodních toků stanovený vyhláškou Mze č. 178/2012 * Položky pro hodnocení podélných revitalizací nelze kombinovat. Položka na m 2 koryta vodního toku je používána u revitalizace vodních toků bez možnosti revitalizace nivních ploch. Plocha koryta se vztahuje k nově vytvořenému revitalizačnímu nebo revitalizovanému úseku toku. Položka na m 2 koryta+nivy je používána pro revitalizaci toků a jejich niv, kdy za revitalizovanou plochu nivy je považována jednoznačně vymezená plocha nivy určená k revitalizaci (tvorbě přírodních prvků - mokřady, tůně, přírodě blízká paralelní koryta, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami). Kč/m osy koryta rybího T.j. Rybí přechody - technické přechodu stěrbinový Kč/m osy koryta RP kartáčový Kč/m osy koryta RP Rybí přechody - přírodě blízké T.j. Kč/m 2 rybího přechodu bypassy Kč/m rampy a skluzy Kč/m * bypass - přírodě blízké obtokové koryto - dno a břehy koryta jsou opevněny s využitím betonu pouze v místech balvanitých přehrážek ** rampy a skluzy - celá plocha koryta je obvykle opevněna dlažbou do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním agregované položky nejsou stanoveny u specielních rybích přechodů: 1) Kombinované rybí přechody 2) Kartáčové RP v novém profilu 3) Specificky řešené rybochody v podmínkách, které objektivně významně navyšují cenu (např. odstřel nevyhovujícího podloží, zakrytý přechod z důvodu památkové ochrany...) Ceník MŽP Vodní ekosystémy 23/52

Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník

Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník Ceník AOPK ČR Ceník AOPK ČR je podle zaměření položek členěn tématicky do 11 oblastí. Každá oblast je rozdělena na dvě části - Náklady obvyklých opatření uvádějící cenu opatření pro posuzování záměrů a

Více

Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník

Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník Ceník AOPK ČR Ceník AOPK ČR je podle zaměření položek členěn tématicky do 11 oblastí. Každá oblast je rozdělena na dvě části - Náklady obvyklých opatření uvádějící cenu opatření pro posuzování záměrů a

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Pravidla a ceník poskytování obecně prospěšných služeb : Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb 3. Všeobecná

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mazurova chalupa, Hoděšovice, 24. června 2015 OP ŽP 2014+ Alokace PO4: 13,34 % (9,5 mld. Kč) Alokace SC:

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka Zahradnická činnost výsadba vzrostlých stromů a keřů přesadba vzrostlých stromů zakládání záhonů trvalek, travin a cibulovin zakládání trávníků výsevem pokládka travních koberců zakládání trávníků na problematických

Více

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011 Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011 Po sněhové kalamitě v roce 2010, kdy byla několikanásobně překročena roční výše těžeb, bylo naším cílem na následující dva

Více

Vodotechnické služby s.r.o. Tyršova 347, 394 64 Počátky IČO 26048477, DIČO 093-26048477 tel.565495956, fax.565495727 C E N Í K

Vodotechnické služby s.r.o. Tyršova 347, 394 64 Počátky IČO 26048477, DIČO 093-26048477 tel.565495956, fax.565495727 C E N Í K skládka a překladiště TKO Počátky pneumatiky: - osobní auto: fyzické osoby 10,-Kč/ks právnické osoby 25,-Kč/ks - lehká nákladní pneu.(6,5-20) 35,-Kč/ks - nákladní pneu.(8,25-20, 12-20) 50,-Kč/ks - těžká

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Název veřejné zakázky: Výsadba nové aleje při silnici I/40 Zadavatel: Město Mikulov Sídlo: Náměstí 1, 692 20 Mikulov IČ: 00283347 DIČ: CZ00283347 Telefon: 519 444 555 E-mailová

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Název - balení MJ Prodejní cena

Název - balení MJ Prodejní cena Název - balení MJ Prodejní cena HERBICIDY Agil 100 EC - 5 lt l 1 054,00 Kč Agroklasik Plus - 20 l l 170,00 Kč Bofix - 1 l l 1 645,00 Kč Borosan Forte 20 l l 78,00 Kč Clinic - 1 l l 225,00 Kč Clinic - 20

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Loupání a ohryz smrkových porostů Příčiny: vysoké stavy jelení zvěře (dančí, mufloní,

Více

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH SKLIZEŇ PÍCNIN POKOS JETELOVIN A TTP S KONDICIONÉREM Pracovní záběr 8,30 m Pracovní záběr 6,50 m 700

Více

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ Příloha III Rámcové péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ 01 lesy zvláštního 0X listnaté dřeviny mimo akát borovice (zvláště BOC) akát 110-200 40 110 40 100-f 30- podrostní,

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin 1. Sadební materiál Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin Akciová společnost Lesy Pelhřimov produkují sazenice lesních dřevin při využití dvou technologii a) prostokořenný sadební materiál

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová a kolektiv, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO TECHNICKÁ ZPRÁVA Atrium AC BALUO 04/2015 TEXTOVÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Návrh řešení 3. Technologie zakládání vegetačních prvků TABULKOVÁ ČÁST Rozpočet VÝKRESOVÁ ČÁST 01. Návrh řešení situace část

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍLOHA Č. 1 OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PĚSTEBNÍ ČINNOST 008 Pozemky určené k zalesnění (jen bilance) 009 Lesní půda k zalesnění (jen bilance holin) 011 Vyklizování ploch po těžbě 012 Příprava

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Ceník služeb Cleaning service Karlovy Vary

Ceník služeb Cleaning service Karlovy Vary Čistící a úklidové práce Karlovy Vary Tomáš Suchan Loketská 10, 360 06 Karlovy Vary Tel/Fax: 352 665 935 Mobil: 606 519 616 IČ: 669 70 253 Email: suchan.tomas.kv@seznam.cz Skype: Mr.Cleaner Ceník služeb

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Město Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Město Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení Město Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ:CZ 00276111 Zastoupené: Mgr. Janem Farským, starostou Tel.: 481 629211, Fax: 481 622534,

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD)

Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) Regionální sítě pro rozvoj udržitelného Regional Networks trhu s bioenergií for the development v Evropě of a Sustainable Market for Bioenergy in Europe Bioenergetický

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

Výsadba městské zeleně a její úskalí

Výsadba městské zeleně a její úskalí Výsadba městské zeleně a její úskalí JAKÁ JE ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONCEPCI TRALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SÍDEL? 1. odpověď: UTVÁŘENÍ KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA Proměny městské struktury a proces suburbanizace

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Školní přírodní učebna Konečný příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 (předkladatel projektu)

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_381 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Obnova lesních porostů úvod Vyučovací předmět:

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

SVOZ A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

SVOZ A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU NAŠE SLUŽBY SVOZ A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Zajištění komunálních služeb pro města a obce Dlouhodobé výhodné smluvní partnerství s městy a obcemi Pravidelné svozy odpadů Zajištění nádob na

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti č É č á č í ř á á ě ř á ř šíř í š ří é Ž ř áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á š í š ří é Ž č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č úč í ší á šíř í š ří é á é šť í é ý é ý é éř í ě é

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE

INFORMACE PRO ŽADATELE INFORMACE PRO ŽADATELE Karlovarský kraj PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Zastupitelstvo Karlovarského

Více

Informace pro Vás 2 INFORMACE

Informace pro Vás 2 INFORMACE Informace pro Vás 2 INFORMCE Přehled finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství Ministerstvo zemědělství podle nařízení vlády poskytuje finanční příspěvky na:

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

KOSENÍ SPPK D02 004:2015

KOSENÍ SPPK D02 004:2015 STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU PÉČE O VYBRANÉ TERESTRICKÉ BIOTOPY KOSENÍ SPPK D02 004:2015 ŘADA D Anglický název: Mowing of grasslands Německý název: Grünland mähen Tento standard obsahuje definice

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 4.3.2 Lesnická infrastruktura 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Návaznost PRV ČR 2014-2020 na období 2007-2013

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2015

SMĚRNICE MŽP č. 1/2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 1/2015 V Praze dne 19. února 2015 Č.j.: 400/M/15 11254/ENV/15 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2015-2017 Kapitola

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 007013 (notifikováno u EK pod č. N 563/06) ČÍSLO: SM/3/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1.

Více

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Revitalizace povodí Petr Koudelka B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Náplň přednášek - Úpravy toků - Revitalizace toků (co, kde, jak, kdy, historie, morfologie koryt, objekty, vegetace) - Revitalizace

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

oko 50x50 mm bez napínacího drátu průměr 2,60/2,70 mm oko 60x60 bez napínacího drátu průměr 2,50 mm

oko 50x50 mm bez napínacího drátu průměr 2,60/2,70 mm oko 60x60 bez napínacího drátu průměr 2,50 mm CENÍK PLETIV A PŘÍSLUŠENSTVÍ platný od 22.3.2012 tel./fax: 566 535 037, mobil:775 555 830-831, e-mail: info@ploty-brany.cz www.ploty-brany.cz PLETIVO POZINKOVANÉ POPLASTOVANÉ A PŘÍSLUŠENSTVÍ oko 50x50

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.

Příloha č. 9 k zákonu č. 63 Příloha č. 9 k zákonu č. /2012 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

ÚKLIDOVÉ PRÁCE. Denní úklidový servis zahrnující:

ÚKLIDOVÉ PRÁCE. Denní úklidový servis zahrnující: ÚKLIDOVÉ PRÁCE Denní úklidový servis zahrnující: vyvětrání místnost vynesení košů a popelníků otření prachu setření povrchů stolů a zařízení do výše 180 cm urovnání nábytku vysávání koberců mytí a mopování

Více

2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015

2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015 2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni:

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH úvod: Nové programové období Evropské unie 2007 13 představuje pro Českou republiku výjimečně příznivou příležitost, především vzhledem k výraznému zvýšení

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více