Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník"

Transkript

1 Ceník AOPK ČR Ceník AOPK ČR je podle zaměření položek členěn tématicky do 11 oblastí. Každá oblast je rozdělena na dvě části - Náklady obvyklých opatření uvádějící cenu opatření pro posuzování záměrů a na Položkový ceník, který předchozí doplňuje a slouží jako podklad pro tvorbu a posuzování cen prací při uzavírání smluv s AOPK ČR. Ceník AOPK ČR uvádí ceny bez DPH. Náklady obvyklých opatření Náklady obvyklých opatření představují obvyklou finanční částku, za kterou je možno realizovat určitý typ opatření. Neřeší finanční efektivnost jednotlivých položek v rozpočtu projektu, ale efektivnost opatření jako celku. Nelze říct, že všechny projekty, které Náklady obvyklých opatření překročí, jsou špatně navržené, spíše obsahují další realizační prvky, které nejsou pro daný typ opatření běžné. Tento typ projektu je přesto možné realizovat, pokud představuje zvýšený zájem ochrany přírody. Náklady jsou vyjádřeny cenami, které zahrnují všechny běžnéčinnosti a matriály, které jsou v rámci daného typu opatření obvykle realizovány. Výjimkou jsou položky Cena sazenic v lesnických opatření a Cena stromů a keřů v opatření v rozptýlené zeleni a v intravilánu. Vzhledem k širokému rozptylu cen za jednotlivé sazenice ve vztahu k jejich druhu, velikostním kategoriím a způsobu pěstování jsou hodnoceny samostatně. Položkový ceník Jako podklad pro tvorbu a posuzování cen prací při uzavírání smluv s AOPK ČR slouží Položkový ceník, který uvádí obvyklé ceny jednotlivých i agregovaných položek, přičemž ceny se přednostně tvoří podle položek agregovaných. Ceník umožňuje cenu některých položek navýšit, pokud je splněna podmínka uvedená v komentáři. Takové navýšení stejně jako případné zvýšené náklady vyvolané jinými objektivními důvody je třeba řádně odůvodnit.

2 Lesnická opatření Náklady obvyklých opatření Sběr osiva Sběr osiva (jehl.) Kč/strom 600 Sběr osiva (JV, JM) Kč/strom 1200 * Ceny odpovídají použití bezeškodných technologií, horolezecké techniky apod. Asanace kůrovcové hmoty Asanace kůrovcové hmoty loupáním Kč/m Asanace kůrovcové hmoty chemickým postřikem Kč/m Chemická ochrana Chemická ochrana proti škůdcům Kč/ha 8200 Těžba Těžba předmýtní úmyslná (PÚ) do 40 let (jehl.) Kč/m Těžba PÚ do 40 let (listn.) Kč/m Těžba PÚ nad 40 let (jehl.) Kč/m Těžba PÚ nad 40 let (listn.) Kč/m Těžba nahodilá (jehl.) Kč/m Těžba nahodilá (listn.) Kč/m Těžba mýtní úmyslná (MÚ) (jehl.) Kč/m Těžba MÚ (listn.) Kč/m Těžba MÚ podrostní (jehl.) Kč/m Těžba MÚ podrostní (listn.) Kč/m * Cenu lze navýšit až o 20% v případě výchovných zásahů v přehoustlých porostech, při kácení vyhnilých nebo odumřelých kmenů a při směrovém kácení jednostraně zavětvených stromů v prudkých svazích. Přibližování nebo vyklizování Lanovka Kč/m * U přibližovacích vzdáleností nad 800 m je možno cenu navýšit až o 30%. * U lanovky v plném závěsu lze cenu navýšit až o 50%. Vyvážení - vyvážecí souprava vyvážecí vzdálenost do 300 do 600 do 900 do 1200 seč holá 0,39 Kč/m ,4-0, ,6-0, ,8-0, ,00-1, , Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 2/40

3 Lesnická opatření nálet/kotlíky 0,39 Kč/m ,4-0, ,6-0, ,8-0, ,00-1, , ,39 Kč/m ,4-0, ,6-0, ,8-0, ,00-1, , probírky 40+ do 0,10 Kč/m ,11-0, ,15-0, ,2-0, ,25-0, ,3-0, ,4-0, ,5-0, , Obnova lesa Cena sazenic Smrk ztepilý Kč/ks PK QP,ROOT K5L K3L 15-25cm 5,50 6, cm 7,20 9, cm 7,70 9,90 35, cm 7,20 9, cm 40, cm 55,00 Borovice lesní Kč/ks 15-25cm 3,50 8, cm 4,40 10, cm 11, cm 12, cm 50, cm 70,00 Jedle bělokorá Kč/ks 15-25cm 6,60 9, cm 8,30 11,60 30, cm 9,4 13,20 40, cm 50,00 Buk lesní Kč/ks 15-25cm 8,60 12, cm 10,80 14,90 Způsob zapěstování 36-50cm 12,30 17,20 25, cm 27,50 55,00 40, cm 50,00 40,00 Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 3/40

4 Lesnická opatření Dub letní/zimní Kč/ks 15-25cm 5,40 8, cm 7,00 12, cm 7,70 14, cm 13,80 61,60 45,00 35, cm 55,00 45,00 Javor klen Kč/ks 15-25cm 4,60 7, cm 5,70 10, cm 6,60 11, cm 9,00 46, cm 18,20 60,50 35,00 Javor mléč Kč/ks 15-25cm 8, cm 10,50 11, cm 6,60 12, cm 9,00 46,20 25, cm 35,00 30,00 Jasan ztepilý Kč/ks 26-35cm 6,10 10, cm 6,50 12, cm 7,20 13, cm 10,80 49,50 45,00 Jilm vaz/horský/habrolistý Kč/ks 26-35cm 8, cm 10,60 12, cm 11,20 Jeřáb ptačí Kč/ks 26-35cm 11,00 13, cm 12,30 14, cm 16,50 52,80 35,00 30, cm 61,60 40,00 35,00 Habr obecný Kč/ks 15-25cm 10, cm 10,60 44, cm 14,40 49, cm 77,00 Lípa velkolistá/malolistá Kč/ks 15-25cm 6,60 8, cm 8,60 12, cm 9,40 13, cm 10,00 14, cm 40,00 Olše lepkavá Kč/ks 26-35cm 4, cm 5, cm 6, cm 7, cm 9,90 38,50 30, cm 88,00 40,00 Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 4/40

5 Lesnická opatření * U prostokořenného (PK) i obalovaného sadebního materiálu se jedná o ceny velkoškolek,ceny u malých školek nebo neuvedených druhů či velikostí mohou být navýšeny max. do 20%. Položkový ceník Vysvětlivky: PK - prostokořenná sadba QP, ROOT - krytokořenná sadba pěstovaná technologií "na vzduchovém K5L, K3L - krytokořenná sadba pěstovaná v plastových kontejnerech s uvedením objemu v litrech 3 Cena vyzvednutého náletu Vyzvednutí semenáčků z přiroz. náletů Kč/ks 1,00 Vyzvednutí sazenic z přirozených náletů Kč/ks 1,50 Příprava půdy Ručně - plošky (min 50 x 50cm) Kč/tis.ks (4100-)4500 Ručně - pruhy Kč/100 bm 6000 Ručně - celoplošně (Roundup) Kč/ha (3500-)4000 Roundup Biaktiv (1, 20 l) Kč/l Mechanizovaně pruhy Kč/ha 5000 Mechanizovaně jamky Kč/tis.ks 1000 Výsadba Sadba ruč.jamka 50x50 Kč/tis.ks Sadba ruč.jamka 35x35 Kč/tis.ks Sadba ruč.jamka 25x25 Kč/tis.ks Sadba sazečem Kč/tis.ks * U prostokořenného (PK) i obalovaného sadebního materiálu se jedná o ceny velkoškolek,ceny u malých školek nebo spec druhů či velikostí mohou být navýšeny max. do 20%. * Při určování ceny vlastní výsadby se zohledňuje zejména mocnost drnu a rozpojitelnost zeminy,v případě souvislého drnu a těžce rozpojitelné zeminy lze cenu prací navýšit až o 20%. * U chem. přípravy půdy se sečítá cena práce a cena použitého přípravku. * V případě výsadby s pomocí jamkovače se sčítá cena za mech. hloubení jamek se spodní hranicí ceny, uvedené u výsadeb. Hnojiva Silvamix MG - drť Kč/10 kg 50 Silvamix MG - tablety Kč/10 kg 50 Silvamix C - drť Kč/10 kg 55 Silvamix C - tablety Kč/10 kg 55 Silvamix Forte Kč/10 kg 60 Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 5/40

6 Lesnická opatření Ochrana lesa proti zvěři Kolíky, rozsochy Kolíky, rozsochy apod. Kč/tis.ks * Cena zahrnuje instalaci i materiál. Individuální ochrana výsadeb - materiál tubusy a chrániče (do 120 cm) Kč/ks Tubus PLANTEX 120cm Kč/ks 45 Tubus PLANTEX 150cm Kč/ks 50 Tubus PLANTEX 170cm Kč/ks 55 kůl DB (do 200 cm) Kč/ks nadstandardní (např. dřevěné oplůtky) Kč/ks * K ceně materiálu se připočítává cena za instalaci, která bude vycházet z její pracnosti a hodinové sazby, uvedené níže.v případě kamenitého podloží lze hodinovou sazbu navýšit max. o 10%. Individuální ochrana kmene - plastová KLIMAWIT Kč/bm POLYTEX Kč/bm 15 PROTEX Kč/bm 10 Instalace v terénu Kč/ks 20 * Při stanovení ceny je třeba přihlédnout zejména k hustotě zavětvení a průměrné vzdálenosti ošetřených stromů.v neprostupných porostech a u stromů hustě zavětvených až k zemi lze cenu za instalaci navýšit max. o 20%. Individuální ochrana kmene - drátěná Pletivo CERVANET 150/14/6 Kč/bm 45 Instalace v terénu Kč/ks 40 Koudel Kč/tis.ks 540 * Cena zahrnuje provedení i materiál. Nátěry Morsuvin, Aversol, Lentacol, Neoponit, Nivus - práce Kč/tis.ks 1000 Morsuvin, Aversol, Lentacol, Neoponit, Nivus - práce Kč/ha Aversol Kč/kg Morsuvin Kč/kg Neoponit Kč/kg 15 Nivus Kč/kg Lentacol Kč/kg 150 * Při využití sazby Kč/ha je třeba zohlednit průměrné hektarové počty sazenic dle dřevin. * U opakovaných zásahů se v rámci kalkulace adekvátně znásobí plocha, nikoliv jednotková cena. Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 6/40

7 Lesnická opatření Skupinová ochrana (oplocenky) Standardní drátěná oplocenka (160cm) Kč/km Standardní drátěná oplocenka (180cm) Kč/km Standardní drátěná oplocenka (200cm) nebo nadstandardní (180cm) Kč/km Standardní drátěná oplocenka (200cm) Kč/km Standardní dřevěná oplocenka Kč/km Nadstandardní dřevěná oplocenka Kč/km do * Cena zahrnuje použitý materiál i vlastní zbudování oplocenky. * Cenu standardní drátěné oplocenky lze navýšit až o 20 % z důvodů:oplocenka je vybudována v extrémně svažitém nebo skalnatém terénu, v horských oblastech nebo je použito kvalitnější pletivo, s malými rozestupy kůlů, s použitím častých opěr, zpevňovacích ráhen, se zapuštěním pletiva do země apod. * U standardní oplocenky se počítá s délkou jednotlivých polí 3-4 m. * Cena zahrnuje odnos materiálu k místu zabudování do 50 m, za každých dalších 50 m je možné cenu navýšit o 10% Likvidace oplocenky Dřevěná do 180cm Kč/km Dřevěná nad 180 cm Kč/km * Při ztížené dostupnosti lze cenu navýšit o 10 %. Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům a hlodavcům Kůrovec Asanace kůrovcové hmoty - loupání Kč/m Asanace kůrovcové hmoty (loupání pomocí JMP) Kč/m Asanace kůrovcové hmoty-celková cena (kácení,odvětvení,manipulace,oloupání) Kč/m Asanace kůrovcové hmoty chemickým postřikem Kč/m Decis EW50,Karate ZEON 5 SC,Vaztak 10SC Kč/l Pirimor 50WG Kč/kg 1350 Scolycid C-41 Kč/l 130 Klikoroh Asanace kořenových krčků postřikem Kč/ha 3880 Decis EW50,Karate ZEON 5 SC,Vaztak 10SC Kč/l Pirimor 50WG Kč/kg 1350 Scolycid C-41 Kč/l 130 * Při stanovení ceny se přihlíží zejména k průměrným hektarovým počtům sazenic dle druhu dřeviny (BO, SM). Hlodavci Provedení ochrany Kč/ha 900 Storm WBB Kč/kg 350 Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 7/40

8 Lesnická opatření Ochrana lesa proti buřeni Ožínání ruční a mechanizované Ožin - plošky Kč/tis.ks Ožin - pruhy (50cm na každou stranu od sazenice) Kč/ha 9300 Ožin - celoplošně Kč/ha * Při stanovení ceny se přihlíží především ke způsobu provedení (srp, kosa, křovinořez), viditelnosti sazenic a hustotě buřeně. * Při vyhledávání a ošetření náletových dřevin přirozené druhové skladby lze cenu navýšit max. o 20%. Chemická ochrana proti buřeni Buřěň chem - plošky Kč/ha 5600 Buřěň chem - pruhy Kč/ha 9800 Buřěň chem - celoplošně Kč/ha Roundup Bioaktiv (1, 20 l) Kč/l Touchdown Quatro (5, 20 l) Kč/l * Při stanovení ceny se zohledňuje zejména způsob provedení (postřik, herbicidní hole) a viditelnost sazenic. Výchovné zásahy Prořezávky, prostřihávky, plecí seče Prořezávky Kč/ha 7000 Prostřihávky Kč/ha 3500 Plev.dřeviny - JMP Kč/ha 9100 Plev.dřeviny - ručně Kč/ha 8600 Plev.dřeviny - křovinořez Kč/ha 4900 * Při stanovení ceny se přihlíží zejména k druhu dřeviny (jehl., listn.), výšce mlaziny a intenzitě zásahu. * U intenzivních zásahů lze cenu navýšit až o 50%. * V uvedených cenách jsou zahrnuty i náklady na rozmanipulování vyřezaných stromků na sekce. Přibližování nebo vyklizování UKT Kč/m SLKT Kč/m Kůň Kč/m Lanovka Kč/m * Při stanovení ceny se zohledňuje především druh dřeviny, průměrna hmotnatost přibližovaných kmenů, terénní podmínky a přibližovací vzdálenost * U přibližovacích vzdáleností nad 800 m je možno cenu navýšit až o 30%. * U lanovky v plném závěsu lze cenu navýšit až o 50%. * V případě kombinace kůň traktor na OM je možno cenu navýšit max o 20%. Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 8/40

9 Lesnická opatření Odvoz Nakládání, skládání Kč/m 3 72 Odvoz jehl.dlouhé Kč/m 3 /km 4 Odvoz list.dlouhé Kč/m 3 /km 5 Odvoz jehl.krátké Kč/m 3 /km 6 Odvoz list.krátké Kč/m 3 /km 7 Vagonování Kč/m 3 78 Klest Štěpkování Klest štěpkování, fréza (listn.) Kč/ha Klest štěpkování, fréza (jehl.) Kč/ha Klest štěpkování, ručně (listn., jehl.) Kč/ha Klest štěpkování (brán objem klestu před štěpkováním) Kč/m Klest štěpkování (včetně obsluhy stroje, paliva) Kč/hod * Při použití hektarové sazby je třeba přihlédnout k množství vytěženého dříví na ploše. Úklid Úklid do valů atd. Kč/hod 100 JMP (jednomužná motorová pila) Kč/hod 250 Sazby za práci Práce Běžné nemechanizované ruční práce Kč/hod 100 Výškové práce, stromolezectví Kč/hod Křovinořez, JMP (jednomužná motorová motorová kosa pila), max. dvojnásobná Kč/hod 180 sazba v případě stížených podmínek (např. likvidace Kč/hod 300 Traktor Kč/hod Traktor + lanovka Kč/hod 480 * Hodinovou sazbu lze využít jen u těch činností, u nichž nelze stanovit technickou jednotku. Dopravné podle platných předpisů Osobní automobil Kč/km 12 Terénní automobil Kč/km 18 Dodávka do 3,5 t Kč/km Dodávka nad 3,5 t Kč/km Nákladní automobil Kč/km Režijní náklady na zajištění akce max. 10 % z celkové ceny Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 9/40

10 Stezky Náklady obvyklých opatření Povalový chodník - budování a obnova Povalový chodník nebo lávka včetně zábradlí Kč/bm 2500 Značení Označení ZCHÚ Kč/ks 2000 Pruhové značení (na strom, případně dřevěný kůl) Kč/km 1500 Položkový ceník Povalové chodníky, lávky, zábradlí, zábrany apod. Budování a obnova Budování a obnova chodníků a lávek Kč/bm 1200 Budování a obnova zábradlí (dřevěné) Kč/bm 500 Budování a obnova zábradlí (železné) Kč/bm 800 Závora (železná) Kč/bm do 3000 * Cena zahrnuje i veškerý použitý materiál Odkopání zeminy Odkopání zeminy vč. přesunutí, zhutnění Kč/m Odkopání zeminy - přírodní stupeň Kč/m Hloubení patek (pro zábradlí,sloupky) Ručně - nepřístupný terén,kamenité podloží (0,8m) Kč/ks 300 Ručně - nenáročný terén (0,8m) Kč/ks 150 Strojně (jamkovač) Kč/ks 20 Ceník AOPK ČR Stezky 10/40

11 Stezky Materiál Kulatina SM Kč/m Kulatina MD Kč/m Kulatina DB Kč/m Tyčovina neodkorněná SM Kč/m Tyčovina odkorněná SM Kč/m Prkna, fošny, hranoly atd. Kč/m Stavební dříví (nižší kvalita) Kč/m * Cena materiálu jen doplňkově, nelze-li využít výše uvedených ceníků. Informační tabule, značení Tabule Smaltované hraniční cedule (malé PP, PR, NPP, NPR, památný strom) Kč/ks Smaltované hraniční cedule (velké CHKO) Kč/ks Smaltované cedulky malé "jmenovky" k ZCHÚ Kč/ks 250 Kovový hraniční panel s dřevěnou deskou Kč/ks Dřevěný panel pro značení hranice Kč/ks Dřevěný info. panel malý k NS nebo ZCHÚ Kč/ks Dřevěný info.panel velký např. 180x120cm Kč/ks Grafické práce Kč/ks 3500 Ochranné plexi (100x80cm) Kč/ks 400 Tisk, laminace ÚV fólií, zpracování vč grafického zpracování (formát A0) Kč/ks Odstranění starých panelů Kč/ks 500 Hloubení patek ruční - náročný terén, kámen (0,8m) Kč/ks 300 Hloubení patek ruční - nenáročný terén, kámen (0,8m) Kč/ks 150 Hloubení patek strojní - jamkovač (0,8m) Kč/ks 20 Instalace stojanu, betonová patka vč. materiálu (železo) Kč/ks Překlad do cizích jazyků včetně sazby (EN, FR, DE) Kč/NS *NS-normostrana Značení Pruhové značení (na strom, případně dřevěný kůl) Kč/km Dřevěný kůl Kč/ks do 300 Ceník AOPK ČR Stezky 11/40

12 Stezky Sazby za práci Ručně Úklid, sběr odpadků, pálení atd. Kč/hod 100 Běžná údržba stezek,čištění příkopů, přemisťování živ. atd Kč/hod Zednické práce Kč/hod Strojně Odvoz zeminy (nákl. automobil) Kč/hod Traktor Kč/hod Práce jeřábu Kč/hod 825 Práce nakladače, rypadla Kč/hod 825 Práce Bobcat Kč/hod 660 Dopravné podle platných předpisů Osobní automobil Kč/km do12 Terénní automobil Kč/km do18 Dodávka do 3,5 t Kč/km Dodávka nad 3,5 t Kč/km Nákladní automobil Kč/km Režijní náklady na zajištění akce max. 10 % z celkové ceny Ceník AOPK ČR Stezky 12/40

13 Geodetické práce Náklady obvyklých opatření Geodetické práce Vyhotovení geomet. plánu Kč/100 bm 5000 Vytyčovací práce Kč/100 bm 5000 Položkový ceník Vyhotovení geometrického plánu, stabilizace lomových bodů Vyhotovení geomet. plánu Kč/100bm Vytyčovací práce Kč/100bm Plastová hlava Kč/ks 200 Železný hřeb Kč/ks 50 Železný hřeb zabetonovaný Kč/ks 100 Kamenný mezník M2 Kč/ks Kůl z tvrdého dřeva Kč/ks 20 Režijní náklady na zajištění akce max. 10 % z celkové ceny Ceník AOPK ČR Geodetické práce 13/40

14 Zemní práce Položkový ceník Bourání Bourání konstrukcí Ze zdiva Kč/m Z kamene Kč/m Z betonu Kč/m Železobeton Kč/m Zemní práce Zemní práce (strojem) - půdy ovlivněné vodou (např. tvorba tůní) do 100 m 3 Kč/m nad 100 m 3 Kč/m Zemní práce (strojem) - půdy neovlivněné vodou (např. úprava rostlého terénu) do 100 m3 Kč/m nad 100 m3 Kč/m Zemní práce (ručně) - půdy neovlivněné vodou Kč/m Nakládání, vykládání a překládání výkopu do 100 m3 Kč/m nad 100 m3 Kč/m 3 80 Odvoz zeminy do 50 m Kč/m 3 30 do 500 m Kč/m 3 45 do 1000 m Kč/m 3 70 do 5000 m Kč/m za dalších započatých 1000 m Kč/m 3 20 Ceník AOPK ČR Zemní práce 14/40

15 Zemní práce Ukládání odpadů na skládku Přírodní materiály zemina pro fyzické osoby Kč/t zemina ostatní Kč/t 250 kameny Kč/t 150 dřevo, piliny, hobliny Kč/t biologicky rozložitelný odpad Kč/t 1600 Stavební materiály beton (podle frakce) Kč/t cihly (podle frakce) Kč/t škvára Kč/t 450 stavební suť Kč/t 450 směsné stavební odpady Kč/t 650 Ostatní materiály sklo Kč/t plasty Kč/t papír Kč/t 2500 izolační materiály Kč/t 1100 polystyren Kč/t 2500 guma Kč/t 2500 asfalt Kč/t Odpad směsný komunální odpad Kč/t objemný odpad Kč/t Ceník AOPK ČR Zemní práce 15/40

16 Zemní práce Sazby za práci Strojně Odvoz zeminy (nákl. automobil) Kč/hod Traktor Kč/hod Práce jeřábu Kč/hod 750 Práce nakladače, rypadla Kč/hod 750 Práce Bobcat Kč/hod 600 Dopravné podle platných předpisů Osobní automobil Kč/km do 12 Terénní automobil Kč/km do 18 Dodávka do 3,5 t Kč/km Dodávka nad 3,5 t Kč/km Nákladní automobil Kč/km Režijní náklady na zajištění akce max. 10 % z celkové ceny Ceník AOPK ČR Zemní práce 16/40

17 Vodní nádrže, poldry, odbahnění nádrží, tůně a mokřady, revitalizace vodních toků a niv, říčních ramen Náklady obvyklých opatření Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, která spočívá v odtěžení materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně výsadbeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic kategorie - při normální hladině Kč/m 3 objemu vodní nádrže při H n bez DPH do 0,5 ha včetně 400 0,5-1 ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně 100 nad 50 ha 75 Výstavba a zásadní rekonstrukce poldrů, která spočívá v odtěžení materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic kategorie - při max. hladině Kč/m 3 objemu vodní nádrže nádrže při H max bez DPH do 0,5 ha včetně 350 0,5-1 ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně 75 nad 50 ha 50 pozn. v rámci oblasti podpory 6.4 lze podporovat pouze poldry o celkovém objemu do 50 tis. m 3, poldry nad 50 tis. m 3 z oblasti podpory Odbahnění vodní nádrže, obnova a tvorba tůní a mokřadů, které spočívají v odtěžení sedimentu suchou nebo mokrou cestou včetně odvozu, uložení a rozprostření sedimentu a včetně vyvolaných investic Kč/m 3 odtěženého sedimentu Kč/m Pozn. Položky výstavba a rekonstrukce nádrží nebo poldrů nelze kombinovat s položkovou cenou na odbahnění vodní nádrže. Agregovaná položka na výstavbu a rekonstrukci již zahrnuje náklady na odtěžení sedimentu. Významné vodní toky*: revitalizace koryta vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic Kč/m 2 revitalizovaného koryta toku Revitalizace říčních ramen, která spočívá v obnově říčních ramen včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic Kč/m Kč/m 2 revitalizovaného koryta říčních ramen Ostatní - drobné vodní toky: revitalizace koryta vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic Významné* a ostatní - drobné vodní toky: revitalizace koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic * seznam významných vodních toků stanovený vyhláškou Mze č. 470/2001 Kč/m Kč/m 2 revitalizovaného koryta toku, revitalizovaných říčních ramen Kč/m Kč/m 2 revitalizovaného koryta toku včetně obnovené nebo revitalizované nivy Kč/m Pozn. Položky pro hodnocení podélných revitalizací nelze kombinovat. na m 2 koryta vodního toku je používána u revitalizace vodních toků bez možnosti revitalizace nivních ploch. Plocha koryta se vztahuje k nově vytvořenému revitalizačnímu nebo revitalizovanému úseku toku. na m 2 koryta+nivy je používána pro revitalizaci toků a jejich niv, kdy za revitalizovanou plochu nivy je považována jednoznačně vymezená plocha nivy určená k revitalizaci (tvorbě přírodních prvků - mokřady, tůně, přírodě blízká paralelní koryta, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami). Položkový ceník Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží odtěžení materiálu (sedimentu), výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), výsadba doprovodných břehových porostů, včetně vyvolaných investic (přeložky sítí) Výstavba a zásadní rekonstrukce poldrů* odtěžení materiálu (sedimentu), výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), výsadba doprovodných břehových porostů * v rámci 6.4 lze podporovat pouze poldry o celkovém objemu do 50 tis. m 3 kategorie - při normální hladině Kč/m 3 objemu vodní nádrže při Hn bez DPH do 0,5 ha včetně 400 0,5-1 ha včetně ha včetně ha včetně 250 nad 5 ha včetně 200 Kč/m 3 objemu vodní kategorie - při max. nádrže nádrže při Hmax hladině bez DPH do 0,5 ha včetně 350 0,5-1 ha včetně ha včetně ha včetně 200 nad 5 ha včetně 150 Odbahnění vodní nádrže** cena za jednotku (bez DPH) odtěžení sedimentu suchou nebo mokrou cestou, odvoz, uložení a rozprostření sedimentu Kč/m ** vyšší měrné náklady na odbahění lze uznat ve výjimečných a řádně odůvodněných případech (př. jediná vhodná lokalita pro uložení sedimentu se nachází Pozn. Položky výstavba a rekonstrukce nádrží nebo poldrů nelze kombinovat s položkovou cenou na odbahnění vodní nádrže. Agregovaná položka na výstavbu a Ceník AOPK ČR Vodní ekosystémy 17/40

18 Zemědělské činnosti Náklady obvyklých opatření Kosení travního porostu a rákosin, včetně zpracování, svozu a odvezení posečené rostlinné hmoty těžkou mechanizací Kč/ha lehkou mechanizací Kč/ha ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem Kč/ha kosou Kč/ha Základní sazba (za kosení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, ruční kosení) + příplatek za ztížené podmínky (součet% max.50%): 1. Přístupnost pozemku: ZS % 2. Vyšší svažitost pozemků: ZS % 3. Dlouhodobě neobhospodařované: ZS % 4. Kamenité pozemky, agrární valy: ZS + 10% 5. Členité pozemky: ZS + 5% 6. Podmáčené a rašelinné pozemky: ZS % 7. Obsékání: ZS + 5% Zatravnění nebo obnova travního porostu (vč. ceny osiva) zatravnění nebo obnova Kč/ha 7000 Odstranění nevhodných dřevin odstranění náletu do 1 m výšky Kč/ha odstranění náletu nad 1 m výškydo 10 cm průměru kmene Kč/ha na Základní sazba + příplatek za ztížené podmínky (součet% max.50%): 1. Přístupnost pozemku: ZS % 2. Vyšší svažitost pozemků: ZS % 3. Členité pozemky: ZS + 5% 4. Podmáčené a rašelinné pozemky: ZS % Pevné ohrazení pastvy Pletivo pro ovce a kozy Kč/m 100 Dřevěné ohrazení Kč/m 200 Cena hospodářských zvířat ovce, koza Kč/ks skot Kč/ks *cena za kus hospodářských zvířat pro založení základního stáda Pojem "základní stádo" byl vytvořen pro účetnictví a pro potřeby evidence majetku. Základní stádo je Z hlediska chovatelského je možné do základního stáda počítat pouze chovné kusy hospodářských U ovcí a koz se velikost základního stáda odvíjí od výměry pastvin. Počítá se maximálně 6 kusů na U skotu - tzn. u krav na pastvě je za základní stádo považováno: Ceník AOPK ČR Zemědělské činnosti 18/40

19 Zemědělské činnosti ks krav (používá se 1 býk v přirozené plemenitbě) Ceník AOPK ČR Zemědělské činnosti 19/40

20 Zemědělské činnosti nebo 0,7-1,5 DJ na haktar (1 DJ = 500 kg)* nebo 1 kráva + 1 tele na rok na hektar* *pozn. počítá se pouze výměra pastvin Položkový ceník Kosení kosení těžkou mechanizací seč travního porostu t. mech. Kč/ha 3000 shrnování mech. Kč/ha 3500 sběr,odvoz a likvidace pokosené hmoty mech. Kč/ha 3500 sběr a odnos (odvoz) na určená místa ručně Kč/ha 5000 kosení lehkou mechanizací seč dvounápravovou, širokorozchodnou sekačkou Kč/ha 5000 ruční kosení základní sazba + % ztížených podmínek seč kosou Kč/ha seč křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou Kč/ha 8000 shrabání posečené hmoty ručně Kč/ha 5000 odnos a likvidace posečené hmoty Kč/ha 5000 * % ztížených podmínek - Ošetřování těžko přístupných pozemků a TP s nálety (ruderální prosty, stařiny, invazní rostliny) * Cíleno na lokality: 1. Přístupnost pozemku: velmi obtížně dostupné, případně zcela bez přístupové komunikace (zarostlé cesty křoviny, nepropustný les, rokle, prudké svahy), nezpevněné cesty, vyšší polohy 2.Vysoká svažitost pozemků: převažující svažito Pravidla pro poskytnutí dotace: Základní sazba (za kosení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, ruční kosení) + příplatek za ztížené podmínky (součet% max.50%): 1. Přístupnost pozemku: ZS % 2. Vyšší svažitost pozemků: ZS % 3. Dlouhodobě Zatravňování, obnova travních porostů a další zemědělské práce osivo luční travní směs (výsevek 20-25kg/ha* kč/kg směsi) Kč/ha 5000 osivo reg.trvaní směsi (výsevek 20kg směsi/ha * 800kč/kg směsi) Kč/ha podmítka - hluboká Kč/ha 945 podmítka - mělká Kč/ha 735 orba střední Kč/ha 950 Ceník AOPK ČR Zemědělské činnosti 20/40

21 Zemědělské činnosti vyrovnání a utužení ornice po orbě Kč/ha 360 kypření půdy mělké (radličný kypřič) Kč/ha 400 kypření půdy hluboké (radličný kypřič) Kč/ha 500 kypření půdy - aktivní pracovní ústrojí Kč/ha 550 přísev travního osiva Kč/ha 375 výsev reg. travní směsi Kč/ha 2500 setí bezorebnými secími stroji Kč/ha 700 setí univerzálními secími stroji (Hassia 4,5m) Kč/ha 230 setí secí kombinací do částečně zpracované půdy Kč/ha 450 setí secí kombinací do nezpracované půdy Kč/ha 520 válení Kč/ha 220 vláčení Kč/ha 260 smykování Kč/ha 220 smykování + vláčení Kč/ha 340 ošetření ornice Kč/ha 195 odplevelovací seč Kč/ha 870 postřik plošný vč. dopravy (aplikace herbicidu) Kč/ha 150 Ceník AOPK ČR Zemědělské činnosti 21/40

22 Zemědělské činnosti Pastva elektrické ohrazení Kč/bm 50 sítě pro ovce Kč/bm 55 dřevěné ohrazení Kč/bm organizační zajištění pastvy ovcí a koz(manipulace se stádem -vyhánění, zahánění, přehánění stáda, údržba ohrady, ošetření po dobu pastvy, náklady na ustájení, mzda, osobní náklady, atd.) Kč/ha 6300 v případě rotační pastvy, náklady na ovci, kozu, skot, koně, k (náklady na ustájení, veterinární služby atd) Kč/ks/den 10 v případě rotační pastvy, manipulace se stádem - vyhánění, zahánění, přehánění stáda Kč/hod 95 sečení nedopasků težkou mech. - rovný terén Kč/ha 1500 sečení nedopasků křovinořez - ztížené podmínky Kč/ha 7000 organizační zajištění pastvy koní a skotu (manipulace se stádem -vyhánění, zahánění, přehánění stáda, údržba ohrady, ošetření po dobu pastvy, náklady na ustájení, osobní náklady, atd.) Kč/ha 3150 Údržba extenzivních sadů udržovací řez starých stromů, zmlazovací řez (včetně průklestu) Kč/strom 1000 Režijní náklady na zajištění akce max. 10 % z celkové ceny Ceník AOPK ČR Zemědělské činnosti 22/40

23 Stromy a zeleň ve volné krajině (bez DPH) Náklady obvyklých opatření Rozptýlená zeleň (bez ceny sazenic) výsadba prostokoř. keře Kč/ks 80 výsadba keře kontejner Kč/ks 160 výsadba prostokoř. strom do vel. odrostek nebo ovocný strom vysokokmený prostokořenný Kč/ks 570 výsadba stromu s balem (nebo ovocný vysokokmen s balem) Kč/ks 910 výsadba stromu s balem (od kategorie OK 10-12cm,včetně) Kč/ks 2450 ÚSES založení biokoridoru nebo biocentra Kč/m2 160 založení větrolamu (výsadba v 5 řadách - 3 řady stromů v kat. odrostek, krajní řady keře) Kč/m 800 Odstranění nevhodných dřevin odstranění náletu do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu Kč/ha Základní sazba + příplatek za ztížené podmínky (součet% max.50%): 1. Přístupnost pozemku: ZS % 2. Vyšší svažitost pozemků: ZS % 3. Členité pozemky: ZS + 5% 4. Podmáčené a rašelinné pozemky: ZS % Kácení dle kategorie - rozptýlená zeleň průměr kmene na řezné ploše pařezu cm Kč/ks cm Kč/ks cm Kč/ks cm Kč/ks cm Kč/ks cm Kč/ks cm Kč/ks cm Kč/ks cm Kč/ks nad 100 cm Kč/ks Následná péče o výsadby jednotlivé stromy a keře Kč/ks 150 skupiny Kč/m2 220 Ceník AOPK ČR Rozptýlená zeleň 23/40

Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník

Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník Ceník AOPK ČR Ceník AOPK ČR je podle zaměření položek členěn tématicky do 11 oblastí. Každá oblast je rozdělena na dvě části - Náklady obvyklých opatření uvádějící cenu opatření pro posuzování záměrů a

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy D. OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY REKAPITULACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ I. PARKOVÁ ČÁST PROSTOR HŘBITOVA II. STŘEDNÍ ČÁST - LESOPARK III. LESNÍ ČÁST Povinná rezerva ve výši Pamětní deska rozměry 300 x 400 mm,

Více

Ceník AOPK ČR Agregované položky Položkový ceník

Ceník AOPK ČR Agregované položky Položkový ceník Ceník AOPK ČR Ceník AOPK ČR je podle zaměření položek členěn tématicky do 12 oblastí. Každá oblast je rozdělena na dvě části - Agregované položky uvádějící cenu opatření pro posuzování záměrů a na Položkový

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

Ceník zahradnických prací a materiálů

Ceník zahradnických prací a materiálů a materiálů Ceny jsou uvedeny bez DPH Údržba trávníku Činnost Jednotka Množství Naše cena Celkem TRÁVNÍK Pravidelné sečení trávníku m 2 0 1,5 Kč 0 Kč Jednorázové sečení trávníku m 2 0 2,0 Kč 0 Kč Jednorázové

Více

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP Náklady obvyklých opatření slouží k posuzování žádostí a projektů v dotačních programech. Cílem je zajistit efektivní vynakládání finančních prostředků. Podle zaměření položek je členěn tématicky do 12

Více

CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036

CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036 TĚŽBA CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036 průměrná hmotnatost v m³ 0,09 0,14 0,19 0,29 0,49 0,69 0,99 1+ 1. Těžba dříví JMP hmota jehličnatá

Více

Revitalizace vrchu Třešňovka. Položkový a souhrnný rozpočet

Revitalizace vrchu Třešňovka. Položkový a souhrnný rozpočet Položkový a souhrnný rozpočet Etapa I - úprava stávající zeleně (kácení dřevin, odstranění pařezů, pěstební opatření) DPH v 1 Odstranění nevhodných dřevin (*1) ha 6,8908 1.1. Odstranění náletu nad 1 m

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ A. Základní ustanovení I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění

Více

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč Název: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova Obsah: Rekapitulace nákladů Datum: září 2015 I.etapa kácení, PO, výsadba Geodetické vytýčení Kácení dřevin Odstranění pařezů Ošetření stávajících

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

Výkaz výměr Park u popraviště - záhon u památníku - SVAH

Výkaz výměr Park u popraviště - záhon u památníku - SVAH ceníky ÚRS Odstranění dřevin a pařezů 111 21-2212 Odstranění nevhodných dřevin pr. kmene do 100 mm, výšky do 1m s odstranění m pařezu do 100 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 - část porostu za erozní rýhou m

Více

Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova

Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova Objednatel: město Rýmařov Vypracovala: ing. Anna Zábojníková Datum: II./2015 P:Č. KCN Kod položky Popis položky MJ množství cena/mj celkem I. Pěstební

Více

KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ

KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ 1 KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ 2 3 4 5 6 7 Názvy požadovaných služeb ÚKLID PLOCH: ZAMETÁNÍ (práce + odvoz a likvidace veškerého odpadu) KOSENÍ: Kosení ploch včetně pohrabání - rovina a svah

Více

4.Technologie obnovení trávníkových ploch

4.Technologie obnovení trávníkových ploch 4.Technologie obnovení trávníkových ploch POZNÁMKA Rozpočet pro výsadby je proveden podle ceníku AOPK (náklady obvyklých opatřeaní, příp položkový ceník) a ÚRS. Pokud není položka obsažena v ceníku AOPK

Více

TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ

TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ Názvy požadovaných služeb Jednotka Cena za jednotku (v Kč) Úklid ploch Běžná údržba ploch veřejné zeleně Zametání svah od 1:5 do 1:2 svah od 1:2 do 1:1 Vyhrabání

Více

stanovení provozních nákladů na údržbu zrevitalizovaných Tyršových sadů.

stanovení provozních nákladů na údržbu zrevitalizovaných Tyršových sadů. V Pardubicích dne 14. února 2012 č. j.: MmP 7 275/2012 Vážený pane xxxxxxxx, zasílám Vám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu Stupeň PD Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2799 "Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční - hurá zpátky k přírodě" Projektant

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+3.3 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 10.10.2011 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena Hmotnost HSV HSV 157 055 857,50 371 998 771,63 542

Více

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Pravidla a ceník poskytování obecně prospěšných služeb : Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb 3. Všeobecná

Více

SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK

SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK 1 OBSAH : NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ ZPŮSOB VÝSADEB SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č. 1 20 VÝKAZ VÝMĚR - PŘEHLED FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK SITUACE 1:500 VÝSADBY

Více

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych 08-2007 Fotodokumentace současný stav 01 Lokalizace projektu 02 Navrhované rostliny 033 Parthenocissus přísavník Hedera břečťan Výsadbový

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna Katastrální území: Volárna Město, obec: Kolín, Ovčáry, Volárna Kraj: Středočeský Objednatel: ČR Ministerstvo

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+4+5 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 4.10.2011 HSV HSV 10 058 814,30 512 249 258,17 539 465 072,47 53 002,938 01 Rozšíření koryta Bečvy

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Ceník jednotkových cen. (včetně normativních úprav) projektu LIFE Corcontica pro poskytování příspěvku a výpočtů plateb za zemědělské práce

Ceník jednotkových cen. (včetně normativních úprav) projektu LIFE Corcontica pro poskytování příspěvku a výpočtů plateb za zemědělské práce Ceník jednotkových cen (včetně normativních úprav) projektu LIFE Corcontica pro poskytování příspěvku a výpočtů plateb za zemědělské práce Verze 8.8.2016 Ceník jednotkových cen včetně normativních úprav

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Drobná architektura 0 0 4. Herní prvky 0 0 5. Dokončující konstrukce

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

LHC SVO ALBRECHTICE, COTKYTLE, SÁZAVA A ŽICHLÍNEK

LHC SVO ALBRECHTICE, COTKYTLE, SÁZAVA A ŽICHLÍNEK Podklad pro výběr firmy na hospodaření v lesích SVO Předmětem hospodaření v lesích v majetku SVO je provádění pěstebních a těžebních činností, včetně prodeje dřevní hmoty. Rozsah poskytované služby odpovídá

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem

Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem Příloha č.2 Specifikace podmínek plnění Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem Detailní rozpis položek činností (prací), které se budou provádět na pozemcích p.p.č. 4242/1, k.ú. Ústí nad

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

Místo: Datum: Uchazeč: IČ: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ

Místo: Datum: Uchazeč: IČ: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU olní cesta C 5 v k.ú. Drahotín KSO: CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad, obočka Domažlice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady PRM/KHT Jan Bobek Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady Kde najít ideálního (kvalitního) projektanta? Media (noviny,internet,televize)

Více

Logistika zbytkové lesní biomasy

Logistika zbytkové lesní biomasy Logistika zbytkové lesní biomasy Ing. Silvie Petránkov nková Ševčíková VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum - 1 - Co to je logistika? Technické, organizační a obchodní zajištění cesty surové biomasy ke

Více

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH REKAPITULACE Trávníky a přípravné práce Výsadby Komunikace Mobiliář a herní prvky Vedlejší rozpočtové náklady % 82,880.50 Kč 73,705.00 Kč 46,905.00 Kč 243,530.00 Kč 6,470.2 Kč CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Více

Dodatečná informace č. 3. Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa

Dodatečná informace č. 3. Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa č. 3 k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa zadávaná jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka Zahradnická činnost výsadba vzrostlých stromů a keřů přesadba vzrostlých stromů zakládání záhonů trvalek, travin a cibulovin zakládání trávníků výsevem pokládka travních koberců zakládání trávníků na problematických

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 4-7 Ekonomická efektivnost technologických postupů ( variant lesnických činností) Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY Výkaz výměr Stavba : Hlavní osy hřbitova a jejich obnova Objekt : Sadové úpravy Poř. Druh Počet ks číslo celkem Velikost J. c. Cena celkem SPECIFIKACE 1/1 Listnaté stromy (zemní bal) 1 Crataegus laevigata

Více

Obnova lesních porostů. Přirozená a umělá obnova

Obnova lesních porostů. Přirozená a umělá obnova Obnova lesních porostů Přirozená a umělá obnova K nahrazování stávajících starých porostů porosty novými dochází buď přirozenými přírodními procesy nebo úmyslnou lidskou činností. Za vlády Marie Terezie

Více

Vodotechnické služby s.r.o. Tyršova 347, 394 64 Počátky IČO 26048477, DIČO 093-26048477 tel.565495956, fax.565495727 C E N Í K

Vodotechnické služby s.r.o. Tyršova 347, 394 64 Počátky IČO 26048477, DIČO 093-26048477 tel.565495956, fax.565495727 C E N Í K skládka a překladiště TKO Počátky pneumatiky: - osobní auto: fyzické osoby 10,-Kč/ks právnické osoby 25,-Kč/ks - lehká nákladní pneu.(6,5-20) 35,-Kč/ks - nákladní pneu.(8,25-20, 12-20) 50,-Kč/ks - těžká

Více

REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N.

REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N. REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N. hĝbitov Donín a hĝbitov Hrádek HRÁDEK NAD NISOU DOPLNċK AKTUALIZACE þ.1 datum: listopad 2013 vypracovala: ing. arch. Jitka Skalická V Ý K A Z

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo:

Více

Finanční zdroje pro ochranu přírody a krajiny a role AOPK ČR při jejich administraci

Finanční zdroje pro ochranu přírody a krajiny a role AOPK ČR při jejich administraci Finanční zdroje pro ochranu přírody a krajiny a role AOPK ČR při jejich administraci Eva Burešová eva.buresova@nature.cz Středisko České Budějovice Krajina velké části Čech byla za posledních 50 let výrazně

Více

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1.

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1. Příloha č.1 Technická zpráva Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby Zpracoval: odbor životního prostředí Magistrátu města opavy Příloha č.1

Více

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU MODERNIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY VE ŠLUKNOVĚ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PROJEKT VEGETAČNÍCH ÚPRAV Vypracovala: Ing. Iva Jaburková, červen 2016 str. 1 OBSAH 1. Úvod 2. Popis

Více

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Stavba: města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Číslo zakázky: 1710-12/Hr Stavební objekt: Sadové úpravy Oddíl dokumentace: SO 01.05. Sadové úpravy O B S A H: TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Více

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Les 8- Registrováno ČSÚ ČV 47/5 ze dne 3.0.24 IKF 5 za rok 25 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 25. Podle zákona č. 89/5 Sb., o státní

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

B. Technická zpráva Měřítko: Č. přílohy: B

B. Technická zpráva Měřítko: Č. přílohy: B Zodpovědný projektant: Vypracoval: Kreslil: GALLOPRO s.r.o. Ing. Pavel Gallo Ing. Petr Kopeček Ing. Petr Kopeček Nová 1564, Říčany 251 01 Kraj: Liberecký Perucká 1, Praha2 125 00 Obec: Chlum Tel:224 253

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 (V SOULADU S KPÚ CHODSKÁ LHOTA) Vypracoval: Ing. Karel Kuneš - GAN, Klenčí pod Čerchovem

Více

Přehled činností. Orná půda. Podmítání

Přehled činností. Orná půda. Podmítání Přehled činností Posuzování činnosti ve věci oprávněnosti nároku na vrácení daně Orná půda Podmítání Orba Válení Diskování Koulování Kompaktorování Proorávání Plečkování Mulčování (posekání, rozdrcení

Více

Charakteristika AEO-K podopatření Specifické informace k opatřením AEO-K OBDOBÍ II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE

Charakteristika AEO-K podopatření Specifické informace k opatřením AEO-K OBDOBÍ II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE II.pilíř - nárokové dotace AEO-K 1 Specifické informace k opatřením AEO-K Poskytnutí dotace : - Podání žádosti o poskytnutí peněz (x zařazení do opatření) každoročně

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Část A údržba ploch veřejné zeleně

Část A údržba ploch veřejné zeleně Část A údržba ploch veřejné zeleně stručný název číslo v ceníku ÚRS přesný popis práce jednotka počet úkonů za rok výměra/p očet jednotek cena za jednotku v Kč celková cena v Kč za 1 rok celková cena za

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Tab. č.: 149 Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] 1 Podmítka (talířovým podmítačem) 4,90

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE

NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE designing outdoor spaces Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE Objednatel: Obec Hodějice Hodějice 41 684 01 Slavkov

Více

Ceník prací na rok 2011

Ceník prací na rok 2011 Příkaz ředitele PŘ / 01 / 11 Ceník prací na rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Stať 3. Závěr Zpracoval Schválil Jméno Karel Homolka Jaroslav Kupsa Funkce vedoucí technických služeb ředitel Správy Města Datum 3.

Více

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí průvodní a technická zpráva Vypracovala: Ing. Sylva Holánová 15.5.2015 Cíl navrženého opatření Jednostranné stromořadí je navrženo severovýchodně od obce podél polní

Více

Město Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Město Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení Město Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ:CZ 00276111 Zastoupené: Lenou Mlejnkovou, místostarostkou Tel.: 481 629211, Fax: 481

Více

Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových

Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových Černošice Ing. Radek Dastych www.skea.info skea@email.cz 03/2008 01 Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových, Černošice

Více

Při čištění parkových komunikací a při sběru odpadků je nutno zajistit odvoz ihned!

Při čištění parkových komunikací a při sběru odpadků je nutno zajistit odvoz ihned! Údržba veřejné zeleně v Boskovicích Příloha č. 2 a Popis standardizovaných výstupů při údržbě veřejné zeleně Popis stanoví technologické a kvalitativní podmínky provádění prací při údržbě městské zeleně.

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Město Semily. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Město Semily. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Město Semily Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 14 601.50 553 764.16 568 365.66 118.585 1 Zemní práce 14 601.50 469 370.09 483 971.59 0.433 16 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500

Více

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH SKLIZEŇ PÍCNIN POKOS JETELOVIN A TTP S KONDICIONÉREM Pracovní záběr 8,30 m Pracovní záběr 6,50 m 700

Více

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP. zelená linka:

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.  zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Hodnocení projektů v PO 6 2007-2013 Hodnotící kritéria rozdělena na dvě skupiny

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

Název stavby: SKALICE Zhotovitel stavby: STRABAG a.s. Datum č. pol. Popis položky SO201-AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR SO 001 úplný odpočet částečný odpočet Výměra Jed. nová položka částečný přípočet VÝSLEDNÝ

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více