Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník"

Transkript

1 Ceník AOPK ČR Ceník AOPK ČR je podle zaměření položek členěn tématicky do 11 oblastí. Každá oblast je rozdělena na dvě části - Náklady obvyklých opatření uvádějící cenu opatření pro posuzování záměrů a na Položkový ceník, který předchozí doplňuje a slouží jako podklad pro tvorbu a posuzování cen prací při uzavírání smluv s AOPK ČR. Ceník AOPK ČR uvádí ceny bez DPH. Náklady obvyklých opatření Náklady obvyklých opatření představují obvyklou finanční částku, za kterou je možno realizovat určitý typ opatření. Neřeší finanční efektivnost jednotlivých položek v rozpočtu projektu, ale efektivnost opatření jako celku. Nelze říct, že všechny projekty, které Náklady obvyklých opatření překročí, jsou špatně navržené, spíše obsahují další realizační prvky, které nejsou pro daný typ opatření běžné. Tento typ projektu je přesto možné realizovat, pokud představuje zvýšený zájem ochrany přírody. Náklady jsou vyjádřeny cenami, které zahrnují všechny běžnéčinnosti a matriály, které jsou v rámci daného typu opatření obvykle realizovány. Výjimkou jsou položky Cena sazenic v lesnických opatření a Cena stromů a keřů v opatření v rozptýlené zeleni a v intravilánu. Vzhledem k širokému rozptylu cen za jednotlivé sazenice ve vztahu k jejich druhu, velikostním kategoriím a způsobu pěstování jsou hodnoceny samostatně. Položkový ceník Jako podklad pro tvorbu a posuzování cen prací při uzavírání smluv s AOPK ČR slouží Položkový ceník, který uvádí obvyklé ceny jednotlivých i agregovaných položek, přičemž ceny se přednostně tvoří podle položek agregovaných. Ceník umožňuje cenu některých položek navýšit, pokud je splněna podmínka uvedená v komentáři. Takové navýšení stejně jako případné zvýšené náklady vyvolané jinými objektivními důvody je třeba řádně odůvodnit.

2 Lesnická opatření Náklady obvyklých opatření Sběr osiva Sběr osiva (jehl.) Kč/strom 600 Sběr osiva (JV, JM) Kč/strom 1200 * Ceny odpovídají použití bezeškodných technologií, horolezecké techniky apod. Asanace kůrovcové hmoty Asanace kůrovcové hmoty loupáním Kč/m Asanace kůrovcové hmoty chemickým postřikem Kč/m Chemická ochrana Chemická ochrana proti škůdcům Kč/ha 8200 Těžba Těžba předmýtní úmyslná (PÚ) do 40 let (jehl.) Kč/m Těžba PÚ do 40 let (listn.) Kč/m Těžba PÚ nad 40 let (jehl.) Kč/m Těžba PÚ nad 40 let (listn.) Kč/m Těžba nahodilá (jehl.) Kč/m Těžba nahodilá (listn.) Kč/m Těžba mýtní úmyslná (MÚ) (jehl.) Kč/m Těžba MÚ (listn.) Kč/m Těžba MÚ podrostní (jehl.) Kč/m Těžba MÚ podrostní (listn.) Kč/m * Cenu lze navýšit až o 20% v případě výchovných zásahů v přehoustlých porostech, při kácení vyhnilých nebo odumřelých kmenů a při směrovém kácení jednostraně zavětvených stromů v prudkých svazích. Přibližování nebo vyklizování Lanovka Kč/m * U přibližovacích vzdáleností nad 800 m je možno cenu navýšit až o 30%. * U lanovky v plném závěsu lze cenu navýšit až o 50%. Vyvážení - vyvážecí souprava vyvážecí vzdálenost do 300 do 600 do 900 do 1200 seč holá 0,39 Kč/m ,4-0, ,6-0, ,8-0, ,00-1, , Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 2/40

3 Lesnická opatření nálet/kotlíky 0,39 Kč/m ,4-0, ,6-0, ,8-0, ,00-1, , ,39 Kč/m ,4-0, ,6-0, ,8-0, ,00-1, , probírky 40+ do 0,10 Kč/m ,11-0, ,15-0, ,2-0, ,25-0, ,3-0, ,4-0, ,5-0, , Obnova lesa Cena sazenic Smrk ztepilý Kč/ks PK QP,ROOT K5L K3L 15-25cm 5,50 6, cm 7,20 9, cm 7,70 9,90 35, cm 7,20 9, cm 40, cm 55,00 Borovice lesní Kč/ks 15-25cm 3,50 8, cm 4,40 10, cm 11, cm 12, cm 50, cm 70,00 Jedle bělokorá Kč/ks 15-25cm 6,60 9, cm 8,30 11,60 30, cm 9,4 13,20 40, cm 50,00 Buk lesní Kč/ks 15-25cm 8,60 12, cm 10,80 14,90 Způsob zapěstování 36-50cm 12,30 17,20 25, cm 27,50 55,00 40, cm 50,00 40,00 Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 3/40

4 Lesnická opatření Dub letní/zimní Kč/ks 15-25cm 5,40 8, cm 7,00 12, cm 7,70 14, cm 13,80 61,60 45,00 35, cm 55,00 45,00 Javor klen Kč/ks 15-25cm 4,60 7, cm 5,70 10, cm 6,60 11, cm 9,00 46, cm 18,20 60,50 35,00 Javor mléč Kč/ks 15-25cm 8, cm 10,50 11, cm 6,60 12, cm 9,00 46,20 25, cm 35,00 30,00 Jasan ztepilý Kč/ks 26-35cm 6,10 10, cm 6,50 12, cm 7,20 13, cm 10,80 49,50 45,00 Jilm vaz/horský/habrolistý Kč/ks 26-35cm 8, cm 10,60 12, cm 11,20 Jeřáb ptačí Kč/ks 26-35cm 11,00 13, cm 12,30 14, cm 16,50 52,80 35,00 30, cm 61,60 40,00 35,00 Habr obecný Kč/ks 15-25cm 10, cm 10,60 44, cm 14,40 49, cm 77,00 Lípa velkolistá/malolistá Kč/ks 15-25cm 6,60 8, cm 8,60 12, cm 9,40 13, cm 10,00 14, cm 40,00 Olše lepkavá Kč/ks 26-35cm 4, cm 5, cm 6, cm 7, cm 9,90 38,50 30, cm 88,00 40,00 Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 4/40

5 Lesnická opatření * U prostokořenného (PK) i obalovaného sadebního materiálu se jedná o ceny velkoškolek,ceny u malých školek nebo neuvedených druhů či velikostí mohou být navýšeny max. do 20%. Položkový ceník Vysvětlivky: PK - prostokořenná sadba QP, ROOT - krytokořenná sadba pěstovaná technologií "na vzduchovém K5L, K3L - krytokořenná sadba pěstovaná v plastových kontejnerech s uvedením objemu v litrech 3 Cena vyzvednutého náletu Vyzvednutí semenáčků z přiroz. náletů Kč/ks 1,00 Vyzvednutí sazenic z přirozených náletů Kč/ks 1,50 Příprava půdy Ručně - plošky (min 50 x 50cm) Kč/tis.ks (4100-)4500 Ručně - pruhy Kč/100 bm 6000 Ručně - celoplošně (Roundup) Kč/ha (3500-)4000 Roundup Biaktiv (1, 20 l) Kč/l Mechanizovaně pruhy Kč/ha 5000 Mechanizovaně jamky Kč/tis.ks 1000 Výsadba Sadba ruč.jamka 50x50 Kč/tis.ks Sadba ruč.jamka 35x35 Kč/tis.ks Sadba ruč.jamka 25x25 Kč/tis.ks Sadba sazečem Kč/tis.ks * U prostokořenného (PK) i obalovaného sadebního materiálu se jedná o ceny velkoškolek,ceny u malých školek nebo spec druhů či velikostí mohou být navýšeny max. do 20%. * Při určování ceny vlastní výsadby se zohledňuje zejména mocnost drnu a rozpojitelnost zeminy,v případě souvislého drnu a těžce rozpojitelné zeminy lze cenu prací navýšit až o 20%. * U chem. přípravy půdy se sečítá cena práce a cena použitého přípravku. * V případě výsadby s pomocí jamkovače se sčítá cena za mech. hloubení jamek se spodní hranicí ceny, uvedené u výsadeb. Hnojiva Silvamix MG - drť Kč/10 kg 50 Silvamix MG - tablety Kč/10 kg 50 Silvamix C - drť Kč/10 kg 55 Silvamix C - tablety Kč/10 kg 55 Silvamix Forte Kč/10 kg 60 Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 5/40

6 Lesnická opatření Ochrana lesa proti zvěři Kolíky, rozsochy Kolíky, rozsochy apod. Kč/tis.ks * Cena zahrnuje instalaci i materiál. Individuální ochrana výsadeb - materiál tubusy a chrániče (do 120 cm) Kč/ks Tubus PLANTEX 120cm Kč/ks 45 Tubus PLANTEX 150cm Kč/ks 50 Tubus PLANTEX 170cm Kč/ks 55 kůl DB (do 200 cm) Kč/ks nadstandardní (např. dřevěné oplůtky) Kč/ks * K ceně materiálu se připočítává cena za instalaci, která bude vycházet z její pracnosti a hodinové sazby, uvedené níže.v případě kamenitého podloží lze hodinovou sazbu navýšit max. o 10%. Individuální ochrana kmene - plastová KLIMAWIT Kč/bm POLYTEX Kč/bm 15 PROTEX Kč/bm 10 Instalace v terénu Kč/ks 20 * Při stanovení ceny je třeba přihlédnout zejména k hustotě zavětvení a průměrné vzdálenosti ošetřených stromů.v neprostupných porostech a u stromů hustě zavětvených až k zemi lze cenu za instalaci navýšit max. o 20%. Individuální ochrana kmene - drátěná Pletivo CERVANET 150/14/6 Kč/bm 45 Instalace v terénu Kč/ks 40 Koudel Kč/tis.ks 540 * Cena zahrnuje provedení i materiál. Nátěry Morsuvin, Aversol, Lentacol, Neoponit, Nivus - práce Kč/tis.ks 1000 Morsuvin, Aversol, Lentacol, Neoponit, Nivus - práce Kč/ha Aversol Kč/kg Morsuvin Kč/kg Neoponit Kč/kg 15 Nivus Kč/kg Lentacol Kč/kg 150 * Při využití sazby Kč/ha je třeba zohlednit průměrné hektarové počty sazenic dle dřevin. * U opakovaných zásahů se v rámci kalkulace adekvátně znásobí plocha, nikoliv jednotková cena. Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 6/40

7 Lesnická opatření Skupinová ochrana (oplocenky) Standardní drátěná oplocenka (160cm) Kč/km Standardní drátěná oplocenka (180cm) Kč/km Standardní drátěná oplocenka (200cm) nebo nadstandardní (180cm) Kč/km Standardní drátěná oplocenka (200cm) Kč/km Standardní dřevěná oplocenka Kč/km Nadstandardní dřevěná oplocenka Kč/km do * Cena zahrnuje použitý materiál i vlastní zbudování oplocenky. * Cenu standardní drátěné oplocenky lze navýšit až o 20 % z důvodů:oplocenka je vybudována v extrémně svažitém nebo skalnatém terénu, v horských oblastech nebo je použito kvalitnější pletivo, s malými rozestupy kůlů, s použitím častých opěr, zpevňovacích ráhen, se zapuštěním pletiva do země apod. * U standardní oplocenky se počítá s délkou jednotlivých polí 3-4 m. * Cena zahrnuje odnos materiálu k místu zabudování do 50 m, za každých dalších 50 m je možné cenu navýšit o 10% Likvidace oplocenky Dřevěná do 180cm Kč/km Dřevěná nad 180 cm Kč/km * Při ztížené dostupnosti lze cenu navýšit o 10 %. Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům a hlodavcům Kůrovec Asanace kůrovcové hmoty - loupání Kč/m Asanace kůrovcové hmoty (loupání pomocí JMP) Kč/m Asanace kůrovcové hmoty-celková cena (kácení,odvětvení,manipulace,oloupání) Kč/m Asanace kůrovcové hmoty chemickým postřikem Kč/m Decis EW50,Karate ZEON 5 SC,Vaztak 10SC Kč/l Pirimor 50WG Kč/kg 1350 Scolycid C-41 Kč/l 130 Klikoroh Asanace kořenových krčků postřikem Kč/ha 3880 Decis EW50,Karate ZEON 5 SC,Vaztak 10SC Kč/l Pirimor 50WG Kč/kg 1350 Scolycid C-41 Kč/l 130 * Při stanovení ceny se přihlíží zejména k průměrným hektarovým počtům sazenic dle druhu dřeviny (BO, SM). Hlodavci Provedení ochrany Kč/ha 900 Storm WBB Kč/kg 350 Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 7/40

8 Lesnická opatření Ochrana lesa proti buřeni Ožínání ruční a mechanizované Ožin - plošky Kč/tis.ks Ožin - pruhy (50cm na každou stranu od sazenice) Kč/ha 9300 Ožin - celoplošně Kč/ha * Při stanovení ceny se přihlíží především ke způsobu provedení (srp, kosa, křovinořez), viditelnosti sazenic a hustotě buřeně. * Při vyhledávání a ošetření náletových dřevin přirozené druhové skladby lze cenu navýšit max. o 20%. Chemická ochrana proti buřeni Buřěň chem - plošky Kč/ha 5600 Buřěň chem - pruhy Kč/ha 9800 Buřěň chem - celoplošně Kč/ha Roundup Bioaktiv (1, 20 l) Kč/l Touchdown Quatro (5, 20 l) Kč/l * Při stanovení ceny se zohledňuje zejména způsob provedení (postřik, herbicidní hole) a viditelnost sazenic. Výchovné zásahy Prořezávky, prostřihávky, plecí seče Prořezávky Kč/ha 7000 Prostřihávky Kč/ha 3500 Plev.dřeviny - JMP Kč/ha 9100 Plev.dřeviny - ručně Kč/ha 8600 Plev.dřeviny - křovinořez Kč/ha 4900 * Při stanovení ceny se přihlíží zejména k druhu dřeviny (jehl., listn.), výšce mlaziny a intenzitě zásahu. * U intenzivních zásahů lze cenu navýšit až o 50%. * V uvedených cenách jsou zahrnuty i náklady na rozmanipulování vyřezaných stromků na sekce. Přibližování nebo vyklizování UKT Kč/m SLKT Kč/m Kůň Kč/m Lanovka Kč/m * Při stanovení ceny se zohledňuje především druh dřeviny, průměrna hmotnatost přibližovaných kmenů, terénní podmínky a přibližovací vzdálenost * U přibližovacích vzdáleností nad 800 m je možno cenu navýšit až o 30%. * U lanovky v plném závěsu lze cenu navýšit až o 50%. * V případě kombinace kůň traktor na OM je možno cenu navýšit max o 20%. Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 8/40

9 Lesnická opatření Odvoz Nakládání, skládání Kč/m 3 72 Odvoz jehl.dlouhé Kč/m 3 /km 4 Odvoz list.dlouhé Kč/m 3 /km 5 Odvoz jehl.krátké Kč/m 3 /km 6 Odvoz list.krátké Kč/m 3 /km 7 Vagonování Kč/m 3 78 Klest Štěpkování Klest štěpkování, fréza (listn.) Kč/ha Klest štěpkování, fréza (jehl.) Kč/ha Klest štěpkování, ručně (listn., jehl.) Kč/ha Klest štěpkování (brán objem klestu před štěpkováním) Kč/m Klest štěpkování (včetně obsluhy stroje, paliva) Kč/hod * Při použití hektarové sazby je třeba přihlédnout k množství vytěženého dříví na ploše. Úklid Úklid do valů atd. Kč/hod 100 JMP (jednomužná motorová pila) Kč/hod 250 Sazby za práci Práce Běžné nemechanizované ruční práce Kč/hod 100 Výškové práce, stromolezectví Kč/hod Křovinořez, JMP (jednomužná motorová motorová kosa pila), max. dvojnásobná Kč/hod 180 sazba v případě stížených podmínek (např. likvidace Kč/hod 300 Traktor Kč/hod Traktor + lanovka Kč/hod 480 * Hodinovou sazbu lze využít jen u těch činností, u nichž nelze stanovit technickou jednotku. Dopravné podle platných předpisů Osobní automobil Kč/km 12 Terénní automobil Kč/km 18 Dodávka do 3,5 t Kč/km Dodávka nad 3,5 t Kč/km Nákladní automobil Kč/km Režijní náklady na zajištění akce max. 10 % z celkové ceny Ceník AOPK ČR Lesnická opatření 9/40

10 Stezky Náklady obvyklých opatření Povalový chodník - budování a obnova Povalový chodník nebo lávka včetně zábradlí Kč/bm 2500 Značení Označení ZCHÚ Kč/ks 2000 Pruhové značení (na strom, případně dřevěný kůl) Kč/km 1500 Položkový ceník Povalové chodníky, lávky, zábradlí, zábrany apod. Budování a obnova Budování a obnova chodníků a lávek Kč/bm 1200 Budování a obnova zábradlí (dřevěné) Kč/bm 500 Budování a obnova zábradlí (železné) Kč/bm 800 Závora (železná) Kč/bm do 3000 * Cena zahrnuje i veškerý použitý materiál Odkopání zeminy Odkopání zeminy vč. přesunutí, zhutnění Kč/m Odkopání zeminy - přírodní stupeň Kč/m Hloubení patek (pro zábradlí,sloupky) Ručně - nepřístupný terén,kamenité podloží (0,8m) Kč/ks 300 Ručně - nenáročný terén (0,8m) Kč/ks 150 Strojně (jamkovač) Kč/ks 20 Ceník AOPK ČR Stezky 10/40

11 Stezky Materiál Kulatina SM Kč/m Kulatina MD Kč/m Kulatina DB Kč/m Tyčovina neodkorněná SM Kč/m Tyčovina odkorněná SM Kč/m Prkna, fošny, hranoly atd. Kč/m Stavební dříví (nižší kvalita) Kč/m * Cena materiálu jen doplňkově, nelze-li využít výše uvedených ceníků. Informační tabule, značení Tabule Smaltované hraniční cedule (malé PP, PR, NPP, NPR, památný strom) Kč/ks Smaltované hraniční cedule (velké CHKO) Kč/ks Smaltované cedulky malé "jmenovky" k ZCHÚ Kč/ks 250 Kovový hraniční panel s dřevěnou deskou Kč/ks Dřevěný panel pro značení hranice Kč/ks Dřevěný info. panel malý k NS nebo ZCHÚ Kč/ks Dřevěný info.panel velký např. 180x120cm Kč/ks Grafické práce Kč/ks 3500 Ochranné plexi (100x80cm) Kč/ks 400 Tisk, laminace ÚV fólií, zpracování vč grafického zpracování (formát A0) Kč/ks Odstranění starých panelů Kč/ks 500 Hloubení patek ruční - náročný terén, kámen (0,8m) Kč/ks 300 Hloubení patek ruční - nenáročný terén, kámen (0,8m) Kč/ks 150 Hloubení patek strojní - jamkovač (0,8m) Kč/ks 20 Instalace stojanu, betonová patka vč. materiálu (železo) Kč/ks Překlad do cizích jazyků včetně sazby (EN, FR, DE) Kč/NS *NS-normostrana Značení Pruhové značení (na strom, případně dřevěný kůl) Kč/km Dřevěný kůl Kč/ks do 300 Ceník AOPK ČR Stezky 11/40

12 Stezky Sazby za práci Ručně Úklid, sběr odpadků, pálení atd. Kč/hod 100 Běžná údržba stezek,čištění příkopů, přemisťování živ. atd Kč/hod Zednické práce Kč/hod Strojně Odvoz zeminy (nákl. automobil) Kč/hod Traktor Kč/hod Práce jeřábu Kč/hod 825 Práce nakladače, rypadla Kč/hod 825 Práce Bobcat Kč/hod 660 Dopravné podle platných předpisů Osobní automobil Kč/km do12 Terénní automobil Kč/km do18 Dodávka do 3,5 t Kč/km Dodávka nad 3,5 t Kč/km Nákladní automobil Kč/km Režijní náklady na zajištění akce max. 10 % z celkové ceny Ceník AOPK ČR Stezky 12/40

13 Geodetické práce Náklady obvyklých opatření Geodetické práce Vyhotovení geomet. plánu Kč/100 bm 5000 Vytyčovací práce Kč/100 bm 5000 Položkový ceník Vyhotovení geometrického plánu, stabilizace lomových bodů Vyhotovení geomet. plánu Kč/100bm Vytyčovací práce Kč/100bm Plastová hlava Kč/ks 200 Železný hřeb Kč/ks 50 Železný hřeb zabetonovaný Kč/ks 100 Kamenný mezník M2 Kč/ks Kůl z tvrdého dřeva Kč/ks 20 Režijní náklady na zajištění akce max. 10 % z celkové ceny Ceník AOPK ČR Geodetické práce 13/40

14 Zemní práce Položkový ceník Bourání Bourání konstrukcí Ze zdiva Kč/m Z kamene Kč/m Z betonu Kč/m Železobeton Kč/m Zemní práce Zemní práce (strojem) - půdy ovlivněné vodou (např. tvorba tůní) do 100 m 3 Kč/m nad 100 m 3 Kč/m Zemní práce (strojem) - půdy neovlivněné vodou (např. úprava rostlého terénu) do 100 m3 Kč/m nad 100 m3 Kč/m Zemní práce (ručně) - půdy neovlivněné vodou Kč/m Nakládání, vykládání a překládání výkopu do 100 m3 Kč/m nad 100 m3 Kč/m 3 80 Odvoz zeminy do 50 m Kč/m 3 30 do 500 m Kč/m 3 45 do 1000 m Kč/m 3 70 do 5000 m Kč/m za dalších započatých 1000 m Kč/m 3 20 Ceník AOPK ČR Zemní práce 14/40

15 Zemní práce Ukládání odpadů na skládku Přírodní materiály zemina pro fyzické osoby Kč/t zemina ostatní Kč/t 250 kameny Kč/t 150 dřevo, piliny, hobliny Kč/t biologicky rozložitelný odpad Kč/t 1600 Stavební materiály beton (podle frakce) Kč/t cihly (podle frakce) Kč/t škvára Kč/t 450 stavební suť Kč/t 450 směsné stavební odpady Kč/t 650 Ostatní materiály sklo Kč/t plasty Kč/t papír Kč/t 2500 izolační materiály Kč/t 1100 polystyren Kč/t 2500 guma Kč/t 2500 asfalt Kč/t Odpad směsný komunální odpad Kč/t objemný odpad Kč/t Ceník AOPK ČR Zemní práce 15/40

16 Zemní práce Sazby za práci Strojně Odvoz zeminy (nákl. automobil) Kč/hod Traktor Kč/hod Práce jeřábu Kč/hod 750 Práce nakladače, rypadla Kč/hod 750 Práce Bobcat Kč/hod 600 Dopravné podle platných předpisů Osobní automobil Kč/km do 12 Terénní automobil Kč/km do 18 Dodávka do 3,5 t Kč/km Dodávka nad 3,5 t Kč/km Nákladní automobil Kč/km Režijní náklady na zajištění akce max. 10 % z celkové ceny Ceník AOPK ČR Zemní práce 16/40

17 Vodní nádrže, poldry, odbahnění nádrží, tůně a mokřady, revitalizace vodních toků a niv, říčních ramen Náklady obvyklých opatření Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, která spočívá v odtěžení materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně výsadbeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic kategorie - při normální hladině Kč/m 3 objemu vodní nádrže při H n bez DPH do 0,5 ha včetně 400 0,5-1 ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně 100 nad 50 ha 75 Výstavba a zásadní rekonstrukce poldrů, která spočívá v odtěžení materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic kategorie - při max. hladině Kč/m 3 objemu vodní nádrže nádrže při H max bez DPH do 0,5 ha včetně 350 0,5-1 ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně ha včetně 75 nad 50 ha 50 pozn. v rámci oblasti podpory 6.4 lze podporovat pouze poldry o celkovém objemu do 50 tis. m 3, poldry nad 50 tis. m 3 z oblasti podpory Odbahnění vodní nádrže, obnova a tvorba tůní a mokřadů, které spočívají v odtěžení sedimentu suchou nebo mokrou cestou včetně odvozu, uložení a rozprostření sedimentu a včetně vyvolaných investic Kč/m 3 odtěženého sedimentu Kč/m Pozn. Položky výstavba a rekonstrukce nádrží nebo poldrů nelze kombinovat s položkovou cenou na odbahnění vodní nádrže. Agregovaná položka na výstavbu a rekonstrukci již zahrnuje náklady na odtěžení sedimentu. Významné vodní toky*: revitalizace koryta vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic Kč/m 2 revitalizovaného koryta toku Revitalizace říčních ramen, která spočívá v obnově říčních ramen včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic Kč/m Kč/m 2 revitalizovaného koryta říčních ramen Ostatní - drobné vodní toky: revitalizace koryta vodního toku, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně vyvolaných investic Významné* a ostatní - drobné vodní toky: revitalizace koryta vodních toků a jejich niv, která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových porostů a včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých paralelních koryt; a včetně vyvolaných investic * seznam významných vodních toků stanovený vyhláškou Mze č. 470/2001 Kč/m Kč/m 2 revitalizovaného koryta toku, revitalizovaných říčních ramen Kč/m Kč/m 2 revitalizovaného koryta toku včetně obnovené nebo revitalizované nivy Kč/m Pozn. Položky pro hodnocení podélných revitalizací nelze kombinovat. na m 2 koryta vodního toku je používána u revitalizace vodních toků bez možnosti revitalizace nivních ploch. Plocha koryta se vztahuje k nově vytvořenému revitalizačnímu nebo revitalizovanému úseku toku. na m 2 koryta+nivy je používána pro revitalizaci toků a jejich niv, kdy za revitalizovanou plochu nivy je považována jednoznačně vymezená plocha nivy určená k revitalizaci (tvorbě přírodních prvků - mokřady, tůně, přírodě blízká paralelní koryta, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami). Položkový ceník Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží odtěžení materiálu (sedimentu), výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), výsadba doprovodných břehových porostů, včetně vyvolaných investic (přeložky sítí) Výstavba a zásadní rekonstrukce poldrů* odtěžení materiálu (sedimentu), výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), výsadba doprovodných břehových porostů * v rámci 6.4 lze podporovat pouze poldry o celkovém objemu do 50 tis. m 3 kategorie - při normální hladině Kč/m 3 objemu vodní nádrže při Hn bez DPH do 0,5 ha včetně 400 0,5-1 ha včetně ha včetně ha včetně 250 nad 5 ha včetně 200 Kč/m 3 objemu vodní kategorie - při max. nádrže nádrže při Hmax hladině bez DPH do 0,5 ha včetně 350 0,5-1 ha včetně ha včetně ha včetně 200 nad 5 ha včetně 150 Odbahnění vodní nádrže** cena za jednotku (bez DPH) odtěžení sedimentu suchou nebo mokrou cestou, odvoz, uložení a rozprostření sedimentu Kč/m ** vyšší měrné náklady na odbahění lze uznat ve výjimečných a řádně odůvodněných případech (př. jediná vhodná lokalita pro uložení sedimentu se nachází Pozn. Položky výstavba a rekonstrukce nádrží nebo poldrů nelze kombinovat s položkovou cenou na odbahnění vodní nádrže. Agregovaná položka na výstavbu a Ceník AOPK ČR Vodní ekosystémy 17/40

18 Zemědělské činnosti Náklady obvyklých opatření Kosení travního porostu a rákosin, včetně zpracování, svozu a odvezení posečené rostlinné hmoty těžkou mechanizací Kč/ha lehkou mechanizací Kč/ha ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem Kč/ha kosou Kč/ha Základní sazba (za kosení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, ruční kosení) + příplatek za ztížené podmínky (součet% max.50%): 1. Přístupnost pozemku: ZS % 2. Vyšší svažitost pozemků: ZS % 3. Dlouhodobě neobhospodařované: ZS % 4. Kamenité pozemky, agrární valy: ZS + 10% 5. Členité pozemky: ZS + 5% 6. Podmáčené a rašelinné pozemky: ZS % 7. Obsékání: ZS + 5% Zatravnění nebo obnova travního porostu (vč. ceny osiva) zatravnění nebo obnova Kč/ha 7000 Odstranění nevhodných dřevin odstranění náletu do 1 m výšky Kč/ha odstranění náletu nad 1 m výškydo 10 cm průměru kmene Kč/ha na Základní sazba + příplatek za ztížené podmínky (součet% max.50%): 1. Přístupnost pozemku: ZS % 2. Vyšší svažitost pozemků: ZS % 3. Členité pozemky: ZS + 5% 4. Podmáčené a rašelinné pozemky: ZS % Pevné ohrazení pastvy Pletivo pro ovce a kozy Kč/m 100 Dřevěné ohrazení Kč/m 200 Cena hospodářských zvířat ovce, koza Kč/ks skot Kč/ks *cena za kus hospodářských zvířat pro založení základního stáda Pojem "základní stádo" byl vytvořen pro účetnictví a pro potřeby evidence majetku. Základní stádo je Z hlediska chovatelského je možné do základního stáda počítat pouze chovné kusy hospodářských U ovcí a koz se velikost základního stáda odvíjí od výměry pastvin. Počítá se maximálně 6 kusů na U skotu - tzn. u krav na pastvě je za základní stádo považováno: Ceník AOPK ČR Zemědělské činnosti 18/40

19 Zemědělské činnosti ks krav (používá se 1 býk v přirozené plemenitbě) Ceník AOPK ČR Zemědělské činnosti 19/40

20 Zemědělské činnosti nebo 0,7-1,5 DJ na haktar (1 DJ = 500 kg)* nebo 1 kráva + 1 tele na rok na hektar* *pozn. počítá se pouze výměra pastvin Položkový ceník Kosení kosení těžkou mechanizací seč travního porostu t. mech. Kč/ha 3000 shrnování mech. Kč/ha 3500 sběr,odvoz a likvidace pokosené hmoty mech. Kč/ha 3500 sběr a odnos (odvoz) na určená místa ručně Kč/ha 5000 kosení lehkou mechanizací seč dvounápravovou, širokorozchodnou sekačkou Kč/ha 5000 ruční kosení základní sazba + % ztížených podmínek seč kosou Kč/ha seč křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou Kč/ha 8000 shrabání posečené hmoty ručně Kč/ha 5000 odnos a likvidace posečené hmoty Kč/ha 5000 * % ztížených podmínek - Ošetřování těžko přístupných pozemků a TP s nálety (ruderální prosty, stařiny, invazní rostliny) * Cíleno na lokality: 1. Přístupnost pozemku: velmi obtížně dostupné, případně zcela bez přístupové komunikace (zarostlé cesty křoviny, nepropustný les, rokle, prudké svahy), nezpevněné cesty, vyšší polohy 2.Vysoká svažitost pozemků: převažující svažito Pravidla pro poskytnutí dotace: Základní sazba (za kosení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, ruční kosení) + příplatek za ztížené podmínky (součet% max.50%): 1. Přístupnost pozemku: ZS % 2. Vyšší svažitost pozemků: ZS % 3. Dlouhodobě Zatravňování, obnova travních porostů a další zemědělské práce osivo luční travní směs (výsevek 20-25kg/ha* kč/kg směsi) Kč/ha 5000 osivo reg.trvaní směsi (výsevek 20kg směsi/ha * 800kč/kg směsi) Kč/ha podmítka - hluboká Kč/ha 945 podmítka - mělká Kč/ha 735 orba střední Kč/ha 950 Ceník AOPK ČR Zemědělské činnosti 20/40

21 Zemědělské činnosti vyrovnání a utužení ornice po orbě Kč/ha 360 kypření půdy mělké (radličný kypřič) Kč/ha 400 kypření půdy hluboké (radličný kypřič) Kč/ha 500 kypření půdy - aktivní pracovní ústrojí Kč/ha 550 přísev travního osiva Kč/ha 375 výsev reg. travní směsi Kč/ha 2500 setí bezorebnými secími stroji Kč/ha 700 setí univerzálními secími stroji (Hassia 4,5m) Kč/ha 230 setí secí kombinací do částečně zpracované půdy Kč/ha 450 setí secí kombinací do nezpracované půdy Kč/ha 520 válení Kč/ha 220 vláčení Kč/ha 260 smykování Kč/ha 220 smykování + vláčení Kč/ha 340 ošetření ornice Kč/ha 195 odplevelovací seč Kč/ha 870 postřik plošný vč. dopravy (aplikace herbicidu) Kč/ha 150 Ceník AOPK ČR Zemědělské činnosti 21/40

22 Zemědělské činnosti Pastva elektrické ohrazení Kč/bm 50 sítě pro ovce Kč/bm 55 dřevěné ohrazení Kč/bm organizační zajištění pastvy ovcí a koz(manipulace se stádem -vyhánění, zahánění, přehánění stáda, údržba ohrady, ošetření po dobu pastvy, náklady na ustájení, mzda, osobní náklady, atd.) Kč/ha 6300 v případě rotační pastvy, náklady na ovci, kozu, skot, koně, k (náklady na ustájení, veterinární služby atd) Kč/ks/den 10 v případě rotační pastvy, manipulace se stádem - vyhánění, zahánění, přehánění stáda Kč/hod 95 sečení nedopasků težkou mech. - rovný terén Kč/ha 1500 sečení nedopasků křovinořez - ztížené podmínky Kč/ha 7000 organizační zajištění pastvy koní a skotu (manipulace se stádem -vyhánění, zahánění, přehánění stáda, údržba ohrady, ošetření po dobu pastvy, náklady na ustájení, osobní náklady, atd.) Kč/ha 3150 Údržba extenzivních sadů udržovací řez starých stromů, zmlazovací řez (včetně průklestu) Kč/strom 1000 Režijní náklady na zajištění akce max. 10 % z celkové ceny Ceník AOPK ČR Zemědělské činnosti 22/40

23 Stromy a zeleň ve volné krajině (bez DPH) Náklady obvyklých opatření Rozptýlená zeleň (bez ceny sazenic) výsadba prostokoř. keře Kč/ks 80 výsadba keře kontejner Kč/ks 160 výsadba prostokoř. strom do vel. odrostek nebo ovocný strom vysokokmený prostokořenný Kč/ks 570 výsadba stromu s balem (nebo ovocný vysokokmen s balem) Kč/ks 910 výsadba stromu s balem (od kategorie OK 10-12cm,včetně) Kč/ks 2450 ÚSES založení biokoridoru nebo biocentra Kč/m2 160 založení větrolamu (výsadba v 5 řadách - 3 řady stromů v kat. odrostek, krajní řady keře) Kč/m 800 Odstranění nevhodných dřevin odstranění náletu do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu Kč/ha Základní sazba + příplatek za ztížené podmínky (součet% max.50%): 1. Přístupnost pozemku: ZS % 2. Vyšší svažitost pozemků: ZS % 3. Členité pozemky: ZS + 5% 4. Podmáčené a rašelinné pozemky: ZS % Kácení dle kategorie - rozptýlená zeleň průměr kmene na řezné ploše pařezu cm Kč/ks cm Kč/ks cm Kč/ks cm Kč/ks cm Kč/ks cm Kč/ks cm Kč/ks cm Kč/ks cm Kč/ks nad 100 cm Kč/ks Následná péče o výsadby jednotlivé stromy a keře Kč/ks 150 skupiny Kč/m2 220 Ceník AOPK ČR Rozptýlená zeleň 23/40

Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník

Ceník AOPK ČR Náklady obvyklých opatření Položkový ceník Ceník AOPK ČR Ceník AOPK ČR je podle zaměření položek členěn tématicky do 11 oblastí. Každá oblast je rozdělena na dvě části - Náklady obvyklých opatření uvádějící cenu opatření pro posuzování záměrů a

Více

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP Náklady obvyklých opatření slouží k posuzování žádostí a projektů v dotačních programech. Cílem je zajistit efektivní vynakládání finančních prostředků. Podle zaměření položek je členěn tématicky do 12

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Pěstování a využití biomasy lesních dřevin pro další zpracování a energetické účely

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Pěstování a využití biomasy lesních dřevin pro další zpracování a energetické účely Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Pěstování a využití biomasy lesních dřevin pro další zpracování a energetické účely Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2012 Obsah 1

Více

Technická zpráva Obsah

Technická zpráva Obsah Technická zpráva Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Úvod 3 3. Podklady 3 4. Provedené práce 3 5. Výchozí situace 3 6. Návrhová část 4 6.1 Cíle projektu a východiska návrhu 4 6.2 Organizace prostoru, vymezení

Více

Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana

Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana Úvod Právě v rukách držíte publikaci, jenž vznikla za účelem přinést hospodářům na území Podblanicka ucelené informace o tom, jak hospodařit šetrnějším a vhodnějším způsobem k přírodě. Publikace v sobě

Více

Příloha č. 4 Platby - Agroenvironmentálně-klimatické opatření

Příloha č. 4 Platby - Agroenvironmentálně-klimatické opatření Příloha č. 4 Platby - Agroenvironmentálně-klimatické opatření Níže uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých agroenvironmentálně-klimatických

Více

1. OBECNÉ INFORMACE. 1.1 Řešené území. 1.2 Záměr. 1.3 Obsah projektu. Obrazová část

1. OBECNÉ INFORMACE. 1.1 Řešené území. 1.2 Záměr. 1.3 Obsah projektu. Obrazová část 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 Řešené území Jedná se o plochu sídlištní zeleně vymezenou panelovými domy, oplocením MŠ a budovou kotelny a knihovny. Panelové domy mají číslo popisné 79, 797, 796, 812, 813 v ulici

Více

Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006 s účinností

Více

lesnický průvodce Certifikovaná metodika Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. Ing. Martin Baláš Ing. Kateřina Millerová Ing. Vratislav Balcar, CSc.

lesnický průvodce Certifikovaná metodika Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. Ing. Martin Baláš Ing. Kateřina Millerová Ing. Vratislav Balcar, CSc. VNÁŠENÍ LISTNATÉ PŘÍMĚSI A JEDLE DO JEHLIČNATÝCH POROSTŮ JIZERSKÝCH HOR lesnický průvodce Certifikovaná metodika Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. Ing. Martin Baláš Ing. Kateřina Millerová Ing. Vratislav Balcar,

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 OBEC : KRAJ : - ZLÍNSKÝ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 352 / 2008 ZHOTOVITEL : ENVIprojekt s.r.o. OBJEDNATEL : ZLÍNSKÝ KRAJ

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka na období 2011 2018

Plán péče o přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka na období 2011 2018 Plán péče o přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka na období 2011 2018 1 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 1093 Kategorie:

Více

Péèe o lesy v Národním parku Èeské Švýcarsko

Péèe o lesy v Národním parku Èeské Švýcarsko Péèe o lesy v Národním parku Èeské Švýcarsko Autoři textů: Jan Drozd, Dana Šteflová Autor fotografií: Václav Sojka (pokud není v textu uvedeno jinak) Mapové podklady: Oldřich Holešinský Grafické zpracování:

Více

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY Ministerstvo životního prostøedí VERZE LEDEN 2008 2 Obsah přehled kapitol na stánkách 1. Úvod... 5 2. Přehled finančních nástrojů na ochranu přírody a krajiny...

Více

OBNOVA TRAVNÍCH POROSTŮ

OBNOVA TRAVNÍCH POROSTŮ STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU PÉČE O VYBRANÉ TERESTRICKÉ BIOTOPY ŘADA D OBNOVA TRAVNÍCH POROSTŮ S VYUŽITÍM REGIONÁLNÍCH SMĚSÍ OSIV SPPKD02 001: 2014 Restoration of grasslands using regional seed mixtures

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ Pavel ZEMÁNEK a kolektiv doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice vedoucí kolektivu doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice Ing. Mária

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing.

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing. ING. PAVEL JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

V OBCI VŠEMYSLICE A ČÁSTI OBCE NEZNAŠOV

V OBCI VŠEMYSLICE A ČÁSTI OBCE NEZNAŠOV OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR PROJEKT REVITALIZACE STROMOŘADÍ V OBCI VŠEMYSLICE A ČÁSTI OBCE NEZNAŠOV OBJEDNATEL: OBEC VŠEMYSLICE, NEZNAŠOV ČP. 9, 373 02 VŠEMYSLICE ZHOTOVITEL: SPOLEK PRO ROZVOJ REGIONU,

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část. a) Vymezení zastavěného území 5. b) Základní koncepce rozvoje území obce, 5 ochrana a rozvoj jeho hodnot

SEZNAM DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část. a) Vymezení zastavěného území 5. b) Základní koncepce rozvoje území obce, 5 ochrana a rozvoj jeho hodnot SEZNAM DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN Textová část strana a) Vymezení zastavěného území 5 b) Základní koncepce rozvoje území obce, 5 ochrana a rozvoj jeho hodnot 1. Základní koncepce rozvoje území obce 2. Ochrana

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

LOKALITA Velatice, okr. Brno - venkov OBJEDNATEL Obec Velatice, Velatice 35, 664 05 Velatice

LOKALITA Velatice, okr. Brno - venkov OBJEDNATEL Obec Velatice, Velatice 35, 664 05 Velatice PROJEKTANT Ing. Kateřina Hustáková, Komenského 102, 664 01 Říčmanice LOKALITA Velatice, okr. Brno - venkov OBJEDNATEL Obec Velatice, Velatice 35, 664 05 Velatice ZAHRADA PANA ČÁPA / VELATICE DATUM SRPEN

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou Ostatní a vedlejší náklady (MJ=soubor) Geodetické práce (MJ=soubor) Soupis prací - objekty KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou (rekapitulace soupisu prací + vedlejší

Více

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj listopad 2003 Správa CHKO Český ráj, Turnov / OBSAH Obsah Úvod 3 1 Základní údaje o CHKO Český ráj 4 1.1 Zřizovací právní předpis 4 1.2 Poslání CHKO 4 1.3

Více

REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ. Průvodní a souhrnná technická zpráva

REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ. Průvodní a souhrnná technická zpráva REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ Průvodní a souhrnná technická zpráva Číslo kopie : Místo : Kroměříž, kraj Zlínský Investor : Město Kroměříž Zpracovatel projektu : Ing. Ladislava

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla:

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘI REALIZACI ZÁSAHŮ DO POVRCHŮ KOMUNIKACÍ A PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ

Více

Skládka Uhy IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna

Skládka Uhy IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle 6, odst. 5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Skládka Uhy IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna Oznamovatel: Skládka Uhy, spol.

Více