LATINSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LATINSKO-ČESKÝ SLOVNÍK"

Transkript

1 LATINSKO-ČESKÝ SLOVNÍK A ā, ab od abdōmen, minis, n. břicho abdōminālis, e břišní abdūcēns, entis odtahující, odtahovací abductiō, ōnis, f. odtažení abductor, ōris, m. odtahovač ablātiō, ōnis, f. odnětí, snětí abōrālis, e vzdálený od úst abortus, ūs, m. potrat abruptiō, ōnis, f. odtržení, odlomení abscessus, ūs, m. absces (dutina vzniklá zánětem a vyplněná hnisem) abūsus, ūs, m. nadměrné užívání, zneužívání accessōrius, a, um přídatný, vedlejší aciditās, ātis, f. kyselost acūsticus, a, um sluchový acūtē prudce, akutně acūtus, a, um náhlý, prudký, akutní ad k, do, při adenōma, matis, n. nezhoubný nádor ze žlázového epitelu adhaesiō, ōnis, f. srůst aditus, ūs, m. vchod, vstup aethanolum, ī, n. líh, etanol aethylicus, a, um alkoholický, způsobený alkoholem aethylismus, ī, m. nadměrné užívání alkoholu afferēns, entis přívodný Achillēs, is, m. Achilleus (bájný řecký hrdina) āla, ae, f. křídlo, oddíl, část alcoholicus, a, um alkoholický alcoholismus, ī, m. nadměrné užívání alkoholu, alkoholismus aliēnus, a, um cizí 1

2 alveolus, ī, m. alveus, ī, m. ampulla, ae, f. amputātiō, ōnis, f. anaemia, ae, f. anaesthēsia, ae, f. ānālis, e analysis, is, f. anamnēsis, is, f. in anamnēsī anastomōsis, is, f. angīographia, ae, f. angulāris, e angulus, ī, m. annus, ī, m. anōmalia, ae, f. anoxia, ae, f. ante antebrachium, iī, n. antepositiō, ōnis, f. anterior, ius antibiōticum, ī, n. antisēpsis, is, f. antrum, ī, n. anūria, ae, f. ānus, ī, m. aorta, ae, f. aorticus, a, um apertus, a, um apex, apicis, m. apnoē, ēs, f. aponeurōsis, is, f. apophysis, is, f. apparātus, ūs, m. appendicītis, ītidis, f. 1. dutinka; 2. zubní lůžko dutina rozšíření (rozšířená část orgánu), ampule amputace (operativní odnětí části těla) anémie, chudokrevnost znecitlivění řitní rozklad předchorobí (pacienta) v předchorobí (pacienta) chirurgické spojení (dvou částí dutých orgánů, např. střev), anastomóza rentgenové znázornění cév úhlový, zakřivený do úhlu úhel rok nepravidelnost, odchylka, anomálie nepřítomnost kyslíku před předloktí chirurgické posunutí orgánu dopředu přední antibiotikum ničení choroboplodných zárodků dezinfekcí předsíň zástava, porucha tvorby, vylučování moči řitní otvor srdečnice srdečnicový otevřený hrot, vrchol zástava dechu šlachová blána (plošně rozprostřená) výrůstek, hrbolek kosti soustava, ústrojí zánět červovitého přívěsku slepého střeva 2

3 appendīcotomia, ae, f. appendix, icis, f. arcus, ūs, m. āreola, ae, f. artēria, ae, f. artēriola, ae, f. arthrītis, ītidis, f. arthrōsis, is, f. articulāris, e articulātiō, ōnis, f. articulātiō tālocrūrālis ascendēns, entis astasia, ae, f. āsthma, tis, n. asymptōmaticus, a, um atlantooccipitālis, e atlās, ntis, m. ātrium, iī, n. atrophia, ae, f. atrophicus, a, um audītīvus, a, um audītus, ūs, m. auriculāris, e auris, is, f. axis, is, m. chirurgické otevření červovitého přívěsku přívěsek oblouk dvorec (dvoreček) tepna tepénka zánět kloubu nezánětlivé onemocnění kloubu kloubní kloub hlezenní kloub stoupající, vzestupný neschopnost stát astma (onemocnění charakterizované záchvatovou dušností) bezpříznakový nosičotýlní nosič síň, předsíň nevýživa, zmenšení (orgánu), úbytek (tkáně) zmenšený, atrofický sluchový sluch ušní, boltcový ucho 1. osa; 2. čepovec B basis, is, f. benignus, a, um biceps, bicipitis bilaterālis, e bīliāris, e bīlifer(us), a, um základna nezhoubný dvojhlavý oboustranný žlučový žlučovodný 3

4 bīlis, is, f. bradypnoē, ēs, f. brachiālis, e brachium, iī, n. brevis, e bronchiālis, e bronchospasmus, ī, m. bucca, ae, f. buccālis, e bulbītis, ītidis, f. bulbus, ī, m. žluč zpomalené dýchání pažní paže krátký průduškový průdušková křeč tvář, líce tvářový zánět bulbu (rozšířené části) dvanáctníku koule, bulva C caecum, ī, n. caecus, a, um cachexia, ae, f. calcāneus, ī, m. calcar, āris, n. calculus, ī, m. caliculus, ī, m. calix, icis, m. canālis, is, m. cancer, crī, m. canīnus, a, um capsula, ae, f. caput, capitis, n. carcer, eris, m. carcinōma, tis, n. carcinōmatōsus, a, um cardia, ae, f. cardiacus, a, um cardiophobia, ae, f. cariēs, ēī, f. carōticus, a, um slepé střevo slepý výrazné zhubnutí a vysílení, celková sešlost a ztráta sil patní kost ostruha kámen, kamének pohárek pohár, kalich kanál rakovina psí, týkající se špičáku pouzdro, obal hlava, hlavice vězení 1. zhoubný nádor; 2. rakovina rakovinný, rakovinový česlo 1. srdeční; 2. česlový chorobný strach z nemocí srdce kaz (zubní) krkavicový (vztahující se ke krkavici) 4

5 carōtis, idis, f. carpus, ī, m. cartilāgō, ginis, f. cataracta, ae, f. catarrhālis, e catarrhus, ī, m. cauda, ae, f. caudātus, a, um cavitās, ātis, f. cavus, a, um centrālis, e cephalalgia, ae, f. cephalometria, ae, f. cerebellum, ī, n. cerebrum, ī, n. cervīcālis, e cervīx, īcis, f. cicātrīx, īcis, f. circulātiō, ōnis, f. circum circumferentia, ae, f. circumscrīptus, a, um cirrhōsis, is, f. claustrophobia, ae, f. clāvicula, ae, f. coāgulātiō, ōnis, f. coccӯgeus, a, um coccyx, coccȳgis, f. cōlica, ae, f. cōlītis, ītidis, f. collāpsus, ūs, m. collaterālis, e collum, ī, n. cōlo(no)scopia, ae, f. krkavice, krční tepna zápěstí chrupavka šedý zákal týkající se kataru, katarální katar (typ povrchového zánětu sliznic, provázený značnou tvorbou sekretu) ocas opatřený ocasem, ocasatý dutina dutý ústřední, centrální bolest hlavy měření rozměrů hlavy (lebky) mozeček mozek krční krk, krček jizva oběh okolo, kolem obvod, rozsah ohraničený zatvrdnutí orgánu, cirhóza strach z uzavřeného prostoru klíční kost srážení krve kostrční kostrč kolika (akutní pulzující bolest střídavě se stupňující a polevující) zánět tračníku selhání, zhroucení pobočný (ležící na stejné straně) krk, krček, šíje endoskopické vyšetření tračníku 5

6 cōlon, ī, n. colporrhagia, ae, f. columna, ae, f. columna vertebrālis combustiō, ōnis, f. comminutīvus, a, um commissūra, ae, f. commōtiō, ōnis, f. commūnis, e compēnsātus, a, um complicātiō, ōnis, f. compositus, a, um compressiō, ōnis, f. condylus, ī, m. congelātiō, ōnis, f. congenitus, a, um concha, ae, f. cōnstrictor, ōris, m. contrā contrāincīsiō, ōnis, f. contūsiō, ōnis, f. contūsus, a, um cor, cordis, n. coracoīdeus, a, um cornū, ūs, n. corōna, ae, f. corōnālis, e corōnārius, a, um corōnoīdeus, a, um corpus, corporis, n. cortex, ticis, m. costa, ae, f. coxa, ae, f. crāniālis, e crānium, iī, n. tračník krvácení z pochvy sloupec, sloup páteř popálenina tříštivý spoj, spojení otřes společný, obecný vyrovnaný, vyvážený, kompenzovaný komplikace složený stlačení kloubní hrbol omrzlina vrozený skořepa svěrač proti chirurgický řez vedený opačným směrem, než byl původní řez zhmoždění zhmožděný srdce zobcovitý roh korunka korunkový věnčitý kruhovitý 1. tělo; 2. těleso, předmět kůra žebro kyčel, kyčelní kloub lebeční lebka 6

7 crassus, a, um crēscēns, entis crista, ae, f. crūs, crūris, n. crypta, ae, f. cryptogenēs, es cubitus, ī, m. cum cūrātus, a, um curvātūra, ae, f. cuspis, idis, f. cutāneus, a, um cutis, is, f. cysticus, a, um cystis, is, f. tlustý, silný rostoucí hrana, hřeben bérec krypta (chodbička pod povrchem sliznice) skrytého, nejasného původu loket s, se, spolu vyléčený zakřivení 1. hrot; 2. hrbolek (zubu) kožní kůže žlučníkový 1. měchýř; 2. cysta dē z, ze (shora dolů); o dēciduus, a, um padavý decimus, a, um desátý dēcompēnsātus, a, um nevyrovnaný, nevyvážený, nekompenzovaný dēcubitus, ūs, m. proleženina dēfectus, ūs, m. vada, porucha, nedostatek dēformitās, ātis, f. znetvoření dehīscentia, ae, f. rozestup (rány) deltoīdeus, a, um deltový (podobný řeckému písmenu Δ) dens, dentis, m. zub dēns canīnus špičák dēns dēciduus dočasný zub dēns incīsīvus řezák dentālis, e zubní denticulus, ī, m. zoubek depressīvus, a, um depresivní (vztahující se k depresi) dēscendēns, entis sestupující, sestupný 7 D

8 dēsīnfectiō, ōnis, f. dēviātiō, ōnis, f. dexter, tra, trum diabētēs, ae, m. diabētēs mellītus diabēticus, a, um diagnōsis, is, f. diagnosticus, a, um diameter, trī, f. diaphragma, matis, n. diaphragmaticus, a, um diaphysis, is, f. diarrhoea, ae, f. diencephalon, ī, n. difficilis, e diffūsus, a, um digitus, ī, m. dīlacerātiō, ōnis, f. dīlātātiō, ōnis, f. diplēgia, ae, f. dīrēctus, a, um dislocātiō, ōnis, f. distālis, e distensiō, ōnis, f. distorsiō, ōnis, f. diverticulītis, ītidis, f. diverticulōsis, is, f. diverticulum, ī, n. dolor, ōris, m. dolorōsus, a, um dorsālis, e dorsum, ī, n. drainage [drenáš] odstranění nákazy vybočení, odchylka, úchylka pravý (ležící na pravé straně) 1. průchod, průtok; 2. úplavice cukrovka cukrovkový, diabetický diagnóza (rozpoznání, určení) vztahující se k diagnóze, diagnostický průměr 1. bránice; 2. mezistěna, přepážka; 3. dno brániční (vztahující se k bránici) střední část dlouhých kostí průjem mezimozek nesnadný, obtížný rozptýlený, neohraničený prst roztržení rozšíření oboustranná obrna určité části těla přímý posun, přemístění vzdálený (vzdálenější od trupu) roztažení, natažení podvrtnutí, vyvrtnutí zánět výchlipky mnohočetný výskyt výchlipek (např. v tlustém střevě) výchlipka (vrozené nebo získané vychlípení dutého orgánu, např. stěny jícnu, střeva, močového měchýře) bolest bolestivý 1. hřbetní; 2. zadní záda, hřbet odvádění tekutiny z ran, drenáž 8

9 (nesklonné; z francouzštiny) ductus, ūs, m. ductus cholēdochus duodecimus, a, um duodēnālis, e duodēnum, ī, n. dūrus, a, um dysaesthēsia, ae, f. dyspepsia, ae, f. dyspepticus, a, um dyspnoē, ēs, f. dystrophia, ae, f. kanál, vývod žlučovod, žlučový vývod dvanáctý dvanáctníkový dvanáctník tvrdý porucha citlivosti porucha trávení (souhrnné označení pro řadu trávicích obtíží, např. nechutenství, nevolnost, zvracení, pálení žáhy, nadměrnou plynatost, průjem, zácpu) týkající se dyspepsie (porušeného trávení) dušnost, namáhavé dýchání porucha výživy E ē, ex z, ze; kvůli (o příčině) ectoderma, matis, n. vnější zárodečný list ectopia, ae, f. výskyt orgánu mimo obvyklé místo efferēns, entis odvodný ēlectroencephalographia, ae, f. neurologická vyšetřovací metoda zaznamenávající mozkové potenciály a jejich proměny v čase a prostoru (EEG) embolia, ae, f. embolie (vmetení a zaklínění vmetku v krevních cévách) empyēma, matis, n. tělesná dutina vyplněná hnisem encephalodysplasia, ae, f. porušený vývoj mozku encephalon, ī, n. mozek endocardium, iī, n. srdeční nitroblána endomētrium, iī, n. děložní sliznice enterītis, ītidis, f. zánět střeva enteroenteroanastomōsis, is, f. chirurgické spojení dvou částí střev enteron, ī, n. střevo enterorrhagia, ae, f. krvácení ze střeva 9

10 entoderma, matis, n. epicardium, iī, n. epidēmicus, a, um epidermis, midis, f. epigastricus, a, um epigastrium, iī, n. epiglōttis, tidis, f. epiploicus, a, um episiotomia, ae, f. ērectiō, ōnis, f. erythrocytolysis, is, f. erythrocytus, ī, m. erythrophobia, ae, f. et ēthmoīdālis, e eupnoē, ēs, f. euthanasia, ae, f. eutrophia, ae, f. ēvacuātiō, ōnis, f. exacerbāns, antis excīsiō, ōnis, f. exclūsiō, ōnis, f. excoriātiō, ōnis, f. exitus, ūs, m. extēnsor, ōris, m. externus, a, um extrā extrāuterīnus, a, um extractiō, ōnis, f. extrēmitās, ātis, f. vnitřní zárodečný list přísrdečník týkající se hromadného rozšíření infekční choroby, epidemický pokožka ležící v nadbřišku nadbřišek hrtanová příklopka předstěrový chirurgický nástřih hráze při porodu vzpřímení, ztopoření rozpad červených krvinek červená krvinka chorobný strach před zčervenáním a, i, také čichový (patřící k čichové kosti) normální, pravidelné dýchání důstojné ukončení života dobrý stav výživy vyprázdnění, odsátí 1. zhoršující se; 2. znovu se objevující vyříznutí vyloučení oděrka, odřenina smrt (stanovená klinikem) natahovač vnější, zevní mimo, vně mimoděložní vynětí, vytažení, vytržení 1. končetina; 2. konec (koncová část) F faciālis, e faciēs, ēī, f. obličejový 1. plocha; 2. obličej 10

11 fascia, ae, f. faucēs, faucium, f. (pouze v plurálu) febrīlis, e febris, is, f. felleus, a, um femorālis, e femur, femoris, n. fētus, ūs, m. fibrōma, matis, n. fibrōsus, a, um fībula, ae, f. fissūra, ae, f. fistula, ae, f. flexiō, ōnis, f. flexor, ōris, m. flēxura, ae, f. fluctuāns, antis foliātus, a, um forāmen, minis, n. fornix, icis, m. fossa, ae, f. fossula, ae, f. fovea, ae, f. foveola, ae, f. frāctūra, ae, f. fragilis, e frēnulum, ī, n. frēnum, ī, n. frontālis, e fundus, ī, m. povázka hrdlo horečnatý horečka (nad 38 C) žlučový stehenní 1. stehno; 2. stehenní kost plod nezhoubný nádor z vazivové tkáně vazivový lýtková kost 1. rýha, štěrbina; 2. trhlina píštěl (abnormální kanálek mezi dutinou a jejím povrchem) ohýbání, ohnutí, ohyb ohybač ohbí, ohyb kolísavý, volný listovitý otvor klenba jáma jamka jamka malá jamka zlomenina křehký, lámavý uzdička uzda čelní dno, základ ganglion, iī, n. G nervová uzlina gangraena, ae, f. gangraenōsus, a, um sněť, gangréna týkající se sněti (gangrény), gangrenózní 11

12 gastēr, gastris, f. gastralgia, ae, f. gastricus, a, um gastrītis, ītidis, f. gastroatonia, ae, f. gastrodynia, ae, f. gastropathia, ae, f. gastroplēgia, ae, f. gastroptōsis, is, f. gastrorrhagia, ae, f. gastrospasmus, ī, m. gastrostomia, ae, f. generalisātus, a, um genū, ūs, n. gingīva, ae, f. gingīvālis, e glandula, ae, f. glans, ndis, f. glōssoschisis, is, f. glūteus, a, um gonarthrōsis, is, f. gradus, ūs, m. gravis, e gustātorius, a, um gustus, ūs, m. žaludek bolest žaludku žaludeční zánět žaludku, žaludeční sliznice ztráta napětí žaludku bolest žaludku blíže neurčené onemocnění žaludku ochrnutí žaludku pokles žaludku (při zeslabení závěsného aparátu) krvácení ze žaludku křeč žaludku chirurgické vyústění žaludku navenek postihující celé tělo, generalizovaný koleno dáseň dásňový žláza žalud vrozený podélný rozštěp jazyka hýžďový degenerativní onemocnění kolenního kloubu stupeň těžký, závažný chuťový chuť H haematogenēs, es haematōma, matis, n. haematoscopia, ae, f. haemorrhagia, ae, f. haemorrhoīdālis, e vzniklý krevní cestou krevní výron, hematom vyšetření krve krvácení týkající se hemoroidů 12

13 haemorrhoīdēs, um, f. (častěji v plurálu) haemostasia, ae, f. hallūx, ūcis, m. haustrum, ī, n. hēmiplēgia, ae, f. hēpar, hēpatis, n. hēpaticus, a, um hēpatītis, ītidis, f. hernia, ae, f. hiātus, ūs, m. homō, minis, m. hūmānus, a, um humerus, ī, m. hydrorrhoea, ae, f. hydrothōrāx, cis, m. hyoīdeum, ī, n. hyoīdeus, a, um hyperemesis, is, f. hyperglycaemia, ae, f. hyperplasia, ae, f. hyperpyrexia, ae, f. hypertēnsiō, ōnis, f. hypertonia, ae, f. hypertrophia, ae, f. hypogastricus, a, um hypogastrium, iī, n. hypoglycaemia, ae, f. hypochondrium, iī, n. hypophysis, is, f. hypothermia, ae, f. hypotonia, ae, f. hypotrophia, ae, f. hysterectomia, ae, f. hemoroidy (chorobné rozšíření žil v řitním otvoru) zastavení krvácení palec (na noze) vyklenutí (orgánu) ochrnutí jedné poloviny těla játra jaterní zánět jater kýla otvor člověk lidský pažní kost výtok vodnaté tekutiny nahromadění tekutiny v pohrudniční dutině jazylka podobný řeckému písmenu υ, jazylkový neutišitelné zvracení zvýšená hladina cukrů v krvi nadměrný vývin tkáně nebo orgánu vysoká horečka vysoký tlak, hypertenze 1. vysoký tlak; 2. zvýšené svalové napětí zbytnění, zvětšení ležící v podbřišku podbřišek snížená hladina cukru v krvi podžebří (oblast břicha pod žeberními oblouky) hypofýza, mozkový podvěsek nízká tělesná teplota 1. nízký tlak; 2. snížené svalové napětí podvýživa chirurgické odstranění dělohy 13

14 CH cheiloplastica, ae, f. cheilorrhaphia, ae, f. cheiloschisis, is, f. cheirospasmus, ī, m. chēmotherapia, ae, f. chīrurgicus, a, um cholēcystectomia, ae, f. cholēcystis, is, f. cholēcystītis, ītidis, f. cholēcystolithiāsis, is, f. cholēcystolithos, ī, m. cholēlithiāsis, is, f. chronicus, a, um plastická operace k odstranění defektu rtu chirurgické sešití rtu rozštěp rtu křeč svalstva ruky chemoterapie (léčení látkami připravenými chemickou cestou) chirurgický chirurgické vynětí žlučníku žlučník zánět žlučníku žlučníkové kameny žlučníkový kámen žlučové kameny vleklý, chronický I iatrogenēs, es īctus, ūs, m. īgnōtus, a, um īleālis, e īleītis, ītidis, f. īleōsus, a, um īleum, ī, n. īleus, ī, m. īlia, īlium, n. īliacus, a, um illegālis, e imminēns, entis immōbilitās, ātis, f. in incarcerātiō, ōnis, f. incarcerātus, a, um způsobený lékařem (v negativním smyslu) úder, záchvat, mrtvice neznámý kyčelníkový zánět kyčelníku týkající se střevní neprůchodnosti kyčelník střevní neprůchodnost slabiny kyčelní nezákonný hrozící nepohyblivost do (kam?); v, na (kde?); při (kdy?) uskřinutí (zaškrcení orgánu v kýlní brance) uskřinutý 14

15 incipiēns, entis incīsiō, ōnis, f. incīsīvus, a, um incīsūra, ae, f. incontinentia, ae, f. incrēscēns, entis indīrēctus, a, um īnfarctus, ūs, m. īnfectiōsus, a, um īnferior, ius īnfrā īnfrāorbitālis, e īnfundibulum, ī, n. inguinālis, e iniectiō, ōnis, f. inoperābilis, e īnsufficientia, ae, f. inter interāctiō, ōnis, f. internus, a, um intestīnālis, e intestīnum, ī, n. intimus, a, um intrā intrānātālis, e intoxicātiō, ōnis, f. irrītātiō, ōnis, f. ischaemia, ae, f. ischaemicus, a, um ischium, iī, n. isogenēs, es isohydraemia, ae, f. isthmus, ī, m. začínající řez, naříznutí řezací zářez, rýha neschopnost udržet moč/stolici, inkontinence vrůstající nepřímý infarkt nakažlivý dolní pod podočnicový nálevka tříselný injekce neoperovatelný nedostatečnost, selhání činnosti; nedomykavost mezi vzájemné působení, interakce vnitřní střevní střevo vnitřní (dosl. nejvnitřnější) v, uvnitř, za, během vzniklý při porodu otrava podráždění místní nedokrevnost tkáně nebo orgánu nedokrevný, ischemický sedací část, zadek, zadnice stejného původu normální obsah tekutin v cévách zúžené místo, úžina 15

16 J jējūnum, ī, n. lačník L labiālis, e retní labium, iī, n. ret labrum, ī, n. okraj, ret (okrajová část) lacer, era, erum tržný lacerātiō, ōnis, f. roztržení lacrimālis, e slzní lacteus, a, um mléčný laesiō, ōnis, f. poškození lambdoīdeus, a, um lambdový (podobný řeckému písmenu Λ) lāmina, ae, f. blána, list laparoscopia, ae, f. vyšetřování břišní dutiny zrakem pomocí laparoskopu laryngeālis, e hrtanový laryngeus, a, um hrtanový larynx, ngis, m. hrtan latēns, entis skrytý, latentní laterālis, e postranní, boční lātus, a, um široký latus, lateris, n. strana, bok lentus, a, um pomalý, zdlouhavý lētālis, e smrtelný leucocytopenia, ae, f. nedostatek bílých krvinek leucocytus, ī, m. bílá krvinka leucoderma, tis, n. bílé místo na kůži (depigmentace) liber, era, erum volný liēn, ēnis, m. slezina ligāmentum, ī, n. vaz lingua, ae, f. jazyk linguālis, e jazykový 16

17 lipōma, matis, n. lipōmatōsis, is, f. lipōmatōsus, a, um lobulus, ī, m. lobus, ī, m. locālis, e locus, ī, m. eōdem locō locō typicō longus, a, um lumbālis, e luxātiō, ōnis, f. lymphaticus, a, um nezhoubný nádor z tukové tkáně, lipom 1. nadměrné zmnožení tukové tkáně v orgánech; 2. přítomnost velkého počtu lipomů (nádorů tukové tkáně) bohatý na tukovou tkáň, lipomatózní lalůček lalok místní místo na stejném místě na typickém místě dlouhý bederní vykloubení mízní M macroscopia, ae, f. magnus, a, um major, majus malignus, a, um malleolus, ī, m. mamma, ae, f. mandibula, ae, f. mandibulāris, e manus, ūs, f. marginālis, e margō, ginis, m. mastectomia, ae, f. mastodynia, ae, f. mastoīdeus, a, um māter, tris, f. dūra māter maxilla, ae, f. maxillāris, e pozorování pouhým okem velký velký (dosl. větší) zhoubný kotník prs, prsní žláza dolní čelist dolnočelistní ruka okrajový okraj chirurgické odstranění prsu bolest prsu bradavkový, bodcovitý 1. matka; 2. obal tvrdá mozková plena horní čelist hornočelistní 17

18 maximus, a, um meātus, ūs, m. meātus acūsticus mediālis, e mediānus, a, um medicāmentum, ī, n. medius, a, um medulla, ae, f. medulla oblongāta megalocardia, ae, f. melanōma, tis, n. mellītus, a, um membrum, ī, n. mēningītis, ītidis, f. mēnsis, is, m. metabolismus, ī, m. metacarpālis, e metacarpus, ī, m. metastasis, is, f. metatarsālis, e metatarsus, ī, m. metencephalon, ī, n. methodus, ī, f. mētroptōsis, is, f. microscopia, ae, f. minimus, a, um minor, minus molāris, e mollis, e monoplēgia, ae, f. morbidus, a, um morbus, ī, m. mors, rtis, f. morsus, a, um mūcōsus, a, um multiplex, multiplicis velký (dosl. největší) chodba, průchod zvukovod střední (ležící směrem ke středové rovině) střední, ve středu ležící lék střední dřeň prodloužená mícha nadměrně velké srdce zhoubný kožní nádor 1. medový; 2. sladký končetina zánět mozkových blan měsíc (časový úsek) látková přeměna záprstní záprstí ruky druhotné chorobné ložisko, metastáza nártní, týkající se nártu záprstí nohy, nárt zadní mozek způsob, metoda pokles dělohy pozorování drobnohledem malý (dosl. nejmenší) malý (dosl. menší) mlecí měkký, jemný ochrnutí jedné končetiny chorobný, nemocný nemoc, choroba smrt (stanovená patologem) způsobený kousnutím hlenový mnohočetný 18

19 mūs, mūris, m. mūsculāris, e mūsculus, ī, m. myelopathia, ae, f. myītis, ītidis, f. myocardium, iī, n. myodystrophia, ae, f. myōma, matis, n. myōmatōsis, is, f. myomētrium, iī, n. myš svalový sval onemocnění míchy nebo kostí dřeně zánět svalu srdeční svalovina nedostatečná výživa svalu nezhoubný nádor ze svalové tkáně mnohonásobný výskyt nádorů ze svalové tkáně děložní svalovina N narcōsis, is, f. nāsālis, e nāsolabiālis, e nāsus, ī, m. necrōsis, is, f. neoplasma, tis, n. nephrolithiāsis, is, f. nephroptōsis, is, f. nephrōsis, is, f. nervōsus, a, um nervus, ī, m. neurītis, ītidis, f. neuropathia, ae, f. nōdus, ī, m. nōnus, a, um nucleus, ī, m. nūtrīcius, a, um narkóza nosní nosoretní nos místní odumření tkáně, nekróza novotvar, nádor ledvinové kameny pokles ledviny nezánětlivé onemocnění ledvin nervový nerv zánět nervu blíže nespecifikované nervové onemocnění uzel devátý jádro vyživovací O obēsitās, ātis, f. obēsus, a, um otylost, obezita otylý, obézní 19

20 oblīquus, a, um oblongātus, a, um obstīpātiō, ōnis, f. obstructiō, ōnis, f. obstructīvus, a, um occipitālis, e occiput, occipitis, n. octāvus, a, um oculus, ī, m. oedēma, matis, n. oesophageālis, e oesophageus, a, um oesophagītis, ītidis, f. oesophagus, ī, m. ōlecrānon, ī, n. olfactōrius, a, um olfactus, ūs, m. oligodactylia, ae, f. oligūria, ae, f. ōmalgia, ae, f. omentum, ī, n. ōophorectomia, ae, f. operābilis, e operātiō, ōnis, f. operātīvus, a, um ophthalmia, ae, f. ophthalmoscopia, ae, f. oppōnēns, entis opticus, a, um ōrālis, e orbita, ae, f. orbitālis, e organum, ī, n. orīgō, ginis, f. ōs, ōris, n. šikmý, kosý prodloužený zácpa uzavření, překážka ucpávající, obstrukční týlní záhlaví, týl osmý oko otok jícnový, patřící k jícnu jícnový, patřící k jícnu zánět jícnu jícen loketní výběžek čichový čich vrozený menší počet prstů snížené množství vylučované moči bolest ramena předstěra chirurgické odstranění vaječníku operovatelný operace operační (týkající se chirurgického výkonu) zánět oka vyšetřování očního pozadí (očním zrcátkem) opačný (stojící proti) oční, zrakový ústní očnice očnicový orgán původ ústa 20

21 os, ossis, n. os coxae os īlium os ischiī os pūbis os sacrum osseus, a, um ossiculum, ī, n. osteogenesis, is, f. osteomalacia, ae, f. ōstium, iī, n. ōtītis, ītidis, f. ōtoplastica, ae, f. ōtorrhoea, ae, f. ōvāriālis, e ōvārium, iī, n. kost pánevní kost kyčelní kost sedací kost stydká kost křížová kost kostěný, kostní kůstka vývoj kostí změknutí kosti ústí zánět ucha plastická operace ušního boltce výtok z ucha (při zánětu) vaječníkový vaječník P palātīnus, a, um palātoglōssus, a, um palātoschisis, is, f. palātum, ī, n. palmāris, e pāncreas, atis, n. pāncreaticus, a, um pāncreatītis, ītidis, f. pāncreatolysis, is, f. pānplēgia, ae, f. papilla, ae, f. paracaecālis, e paramētrium, iī, n. paranāsālis, e paraoesophageālis, e pararēctālis, e patrový patrojazykový, týkající se patra a jazyka vrozený rozštěp tvrdého patra patro dlaňový slinivka slinivkový zánět slinivky břišní rozpad (destrukce) tkáně slinivky břišní obrna celého těla bradavka ležící u slepého střeva děložní vazivo ležící u nosu, nosní dutiny ležící u jícnu ležící u konečníku 21

22 parasītus, ī, m. paratȳphus, ī, m. pariēs, etis, m. parietālis, e parodontōsis, is, f. parōtideus, a, um parōtis, tidis, f. parōtītis, ītidis, f. pars, partis, f. partus, ūs, m. parvus, a, um patella, ae, f. pectus, pectoris, n. pelvis, is, f. penetrāns, antis pepticus, a, um per peraciditās, ātis, f. perforāns, antis perforātiō, ōnis, f. perforātus, a, um periānālis, e pericaecālis, e pericardium, iī, n. perichondrium, iī, n. perimētrium, iī, n. periodontium, iī, n. periost(e)ālis, e periosteum, ī, n. periphēricus, a, um peritoneālis, e peritoneum, ī, n. peritonītis, ītidis, f. permagnus, a, um permanēns, entis peroperātīvus, a, um příživník, parazit infekční nemocnění podobné tyfu stěna 1. nástěnný; 2. temenní onemocnění tkáně v okolí zubu týkající se příušní žlázy příušní žláza zánět příušní žlázy, příušnice část porod malý čéška hruď, hrudník, prsa pánev pronikající vzniklý trávením, peptický skrz, přes, pomocí překyselení prostupující, pronikající, proděravující proděravění 1. proděravělý; 2. prasklý ležící v okolí řitního otvoru ležící v okolí slepého střeva osrdečník ochrustavice (obal chrupavky) pobřišnicový obal dělohy ozubice týkající se okostice, periost(e)ální okostice vnější, okrajový, obvodový pobřišniční pobřišnice zánět pobřišnice velmi velký stálý, trvalý týkající se období během operace 22

23 perōrālis, e pertussis, is, f. pēs, pedis, m. petrōsus, a, um pharyngeālis, e pharyngeus, a, um pharyngītis, ītidis, f. pharynx, ngis, m. phlebotomia, ae, f. pisiformis, e plastica, ae, f. pleura, ae, f. pleurālis, e plexus, ūs, m. plica, ae, f. pneumonia, ae, f. podalgia, ae, f. pollex, pollicis, m. polyarthrītis, ītidis, f. polyneuropathia, ae, f. polypōsis, is, f. polypus, ī, m. porta, ae, f. portālis, e post postmolāris, e posttraumaticus, a, um posterior, ius praecordium, iī, n. praemolāris, e praenātālis, e praeperitoneālis, e praepylōricus, a, um praesacrālis, e prīmus, a, um podávaný ústy černý (dávivý) kašel noha skalní hltanový hltanový zánět hltanu hltan chirurgické protětí žíly hráškový plastická operace pohrudnice pohrudnicový pletenec, pleteň řasa zánět, zápal plic bolest nohou palec (na ruce) zánět mnoha kloubů současné onemocnění více periferních nervů mnohočetný výskyt polypů stopkatý útvar na sliznici, polyp průchod, brána týkající se vrátnice po, za ležící za stoličkou poúrazový zadní oblast před srdcem třenový týkající se doby před narozením ležící před pobřišnicí ležící před vrátníkem ležící před křížovou kostí první 23

24 prō prōcessus, ūs, m. profundus, a, um prognōsis, is, f. prōlāpsus, ūs, m. prōminēns, entis prostata, ae, f. proximālis, e pseudotūberculōsis, is, f. pseudotumor, ōris, m. psōriāsis, is, f. psӯchopathia, ae, f. psӯchōsis, is, f. pterygoīdeus, a, um pūbēs, pūbis, f. pulmō, ōnis, m. pulmōnālis, e pulpa, ae, f. pulpāris, e pūnctus, a, um pūrulentus, a, um pūs, pūris, n. pylōricus, a, um pylōrus, ī, m. pӯodermatītis, ītidis, f. pӯophtalmia, ae, f. pӯorrhoea, ae, f. pro výběžek hluboký předpověď vyhřeznutí, výhřez vyčnívající, vystupující předstojná žláza, prostata bližší (trupu) nepravá, zdánlivá tuberkulóza nepravý nádor lupénka duševní onemocnění duševní onemocnění s poruchami myšlení, chování i osobnosti, psychóza křídlovitý (podobný křídlu) ohanbí, stydké ochlupení plíce plicní dřeň dřeňový bodný hnisavý hnis vrátníkový vrátník hnisavý zánět kůže zhnisání oka výtok hnisu Q quadriceps, quadricipitis quārtus, a, um quīntus, a, um čtyřhlavý čtvrtý pátý 24

25 R radiotherapia, ae, f. radius, iī, m. rādīx, īcis, f. rāmus, ī, m. raphē, ēs, f. recessus, ūs, m. recidīvāns, antis rēctum, ī, n. rēctus, a, um recurrēns, entis regiō, ōnis, f. regressiō, ōnis, f. remittēns, entis rēn, rēnis, m. rēnālis, e resectiō, ōnis, f. resūtūra, ae, f. rēte, rētis, n. retentiō, ōnis, f. rētinographia, ae, f. revīsiō, ōnis, f. rheumaticus, a, um rhīnītis, ītidis, f. rhīnorrhagia, ae, f. rīma, ae, f. ruber, bra, brum ruptūra, ae, f. léčení choroby ozařováním 1. vřetenní kost; 2. poloměr kořen větev, rameno šev záhyb vracející se, recidivující konečník přímý, rovný zpětný, návratný krajina, oblast ústup (choroby) dočasně ustupující ledvina ledvinový vynětí, vyříznutí opakované sešití síť zadržení fotografický obraz očního pozadí opětovná prohlídka, přešetření revmatický rýma (zánět nosní sliznice) krvácení z nosu štěrbina červený trhlina, prasknutí S sacer, cra, crum sacrālis, e salīvārius, a, um křížový křížový slinný 25

26 salpingorrhaphia, ae, f. chirurgické sešití, zpevnění vejcovodu sanguis, inis, m. krev sarcōma, tis, n. sarkom (zhoubný nádor z pojivové tkáně) scapula, ae, f. lopatka scissus, a, um řezný sclērōsis, is, f. chorobné ztvrdnutí tkáně nebo orgánu sectiō, ōnis, f. 1. řez; 2. pitva těla sectiō caesarea císařský řez sectiō lēgālis soudní pitva sectus, a, um sečný secundīgravida, ae, f. podruhé těhotná žena secundum podle secundus, a, um druhý segmentum, ī, n. úsek, část senīlis, e stařecký sensus, ūs, m. smysl sēpsis, is, f. otrava krve, sepse septimus, a, um sedmý sēptum, ī, n. přepážka serōsus, a, um bohatý na sérum, serózní sextus, a, um šestý sīgmoīdeus, a, um esovitý (podobný řeckému písmenu Σ) signum, ī, n. 1. označení; 2. znamení, příznak (nemoci) simplex, simplicis jednoduchý sine bez sinister, tra, trum levý sinus, ūs, m. 1. rozšíření; 2. splav; 3. dutina sinusītis, ītidis, f. zánět dutin sīve, seu nebo sōmaticus, a, um týkající se těla spasmolysis, is, f. uvolnění křeče spasmus, ī, m. křeč spasticus, a, um křečovitý sphēnoīdālis, e klínový sphinctēr, ēris, m. svěrač spīna, ae, f. hřeben, trn; páteř 26

27 spīnālis, e splanchnopathia, ae, f. spondylomalacia, ae, f. spondyloschisis, is, f. spurius, a, um status, ūs, m. steatōsis, is, f. stenōsāns, antis stenōsis, is, f. sternālis, e stomachos, ī, m. stomatorrhagia, ae, f. strabismus, ī, m. strangulātiō, ōnis, f. strictūra, ae, f. strūctūra, ae, f. styloīdeus, a, um sub subacūtus, a, um subcardiālis, e subcompēnsātus, a, um subcutāneus, a, um subdurālis, e subfebris, is, f. subhēpaticus, a, um subīleōsus, a, um sublinguālis, e submandibulāris, e sulcus, ī, m. superficiālis, e superficiēs, ēī, f. superior, ius 1. hřbetní; 2. míšní; 3. páteřní onemocnění vnitřních orgánů měknutí obratlů vrozený rozštěp jednoho nebo více obratlů nepravý stav ztučnění (orgánu), nahromadění tuku v tkáních a buňkách způsobující zúžení zúžení hrudní žaludek krvácení z úst šilhání zaškrcení orgánu srůstem zúžení stavba, složení, struktura bodcovitý pod (kam? kde?) méně náhlý ležící pod česlem (tj. přechodem jícnu v žaludek) částečně vyrovnaný, vyvážený, kompenzovaný podkožní subdurální (ležící pod tvrdou mozkovou plenou) zvýšená teplota ležící pod játry týkající se částečné střevní neprůchodnosti podjazykový podčelistní, ležící pod dolní čelistí rýha, brázda povrchový povrch horní 27

28 suprā suprāspīnātus, a, um suprāumbilīcālis, e suprēmus, a, um sūra, ae, f. sūspectus, a, um suspīciō, ōnis, f. sūtūra, ae, f. symptōma, tis, n. synarthrōsis, is, f. syndactylia, ae, f. syndesmōsis, is, f. syndrōma, tis, n. synchondrōsis, is, f. synostōsis, is, f. systēma, matis, n. systolē, ēs, f. nad nadhřebenový nadpupečníkový horní (dosl. nejhořejší) lýtko podezřelý, nepotvrzený, suspektní podezření šev, sešití příznak, projev (nemoci) pevný kloub (spojení kostí bez kloubní dutiny) vrozený srůst prstů vazivové spojení kostí syndrom (kombinace příznaků typická pro určité onemocnění) chrupavčité spojení kostí kostěný srůst sousedních kostí soustava, systém systola (fáze stažení srdečního svalu) T tāctus, ūs, m. tachypnoē, ēs, f. tālocrūrālis, e tālus, ī, m. tarsus, ī, m. temporālis, e tendō, dinis, m. tensiō, ōnis, f. tēnsor, ōris, m. tenuis, e teres, etis terminālis, e tertius, a, um tetraplēgia, ae, f. hmat zrychlené dýchání týkající se hlezenní a patní kosti hlezno zánártí spánkový šlacha napětí, tlak napínač tenký oblý, hladký konečný, poslední třetí ochrnutí všech čtyř končetin 28

29 thōrācicus, a, um thōrāx, ācis, m. thrombōsis, is, f. thyroīdeus, a, um tībia, ae, f. tonsilla, ae, f. tōnsillāris, e tōnsillectomia, ae, f. tractus, ūs, m. trachēa, ae, f. trachēostomia, ae, f. trāns trānscīsiō, ōnis, f. trānsfūsiō, ōnis, f. trānsplantātiō, ōnis, f. trānsversus, a, um trauma, tis, n. traumaticus, a, um triceps, tricipitis trochantēr, ēris, m. trochantēricus, a, um tuba, ae, f. tuba uterīna tūber, is, n. tūberculōsis, is, f. tūberculum, ī, n. tumor, ōris, m. tumorōsus, a, um tunica, ae, f. tunica mūcōsa tussis, is, f. tympanotomia, ae, f. hrudní hrudník, hrudní koš trombóza (srážení krve v cévách) štítný, týkající se štítné žlázy holenní kost mandle mandlový chirurgické odstranění mandlí dráha, trakt průdušnice vyústění průdušnice navenek přes přeříznutí, přetětí přelévání, transfuze umělé přenesení tkáně, transplantace příčný poranění, úraz úrazový trojhlavý chocholík (výrůstek na stehenní kosti) chocholíkový trubka, rourka vejcovod hrbol tuberkulóza, souchotiny hrbolek nádor nádorový vrstva sliznice kašel protětí bubínku U ulcerōsus, a, um vředovitý, vředový 29

30 ulcus, ulceris, n. ulna, ae, f. umbilīcālis, e ūndecimus, a, um unguis, is, m. ūrētēr, ēris, m. ūrēthra, ae, f. ūrīna, ae, f. ūrīnārius, a, um ūrocystis, is, f. ūrologia, ae, f. uterīnus, a, um uterus, ī, m. ūvula, ae, f. vřed loketní kost pupeční jedenáctý nehet močovod močová trubice moč močový močový měchýř nauka o močovém ústrojí a jeho chorobách děložní děloha čípek V vāgīna, ae, f. vagus, a, um vallātus, a, um valva, ae, f. valvula, ae, f. vārix, icis, f. vās, vāsis, n. vāsculāris, e vēlum, ī, n. velum palatinum vēna, ae, f. vēnostasis, is, f. vēnōsus, a, um ventriculus, ī, m. vērīsimiliter vermiformis, e vertebra, ae, f. vertebrālis, e vērus, a, um pochva bludný hrazený chlopeň chlopeň (chlopénka) křečová žíla céva cévní plachta měkké patro žíla městnání krve v žilách žilní 1. žaludek; 2. komora pravděpodobně červovitý obratel obratlový pravý (skutečný) 30

31 vēsīca, ae, f. vestibulum, ī, n. via, ae, f. villus, ī, m. vīscera, um, n. vīscerālis, e vīsus, ūs, m. vītaminum, ī, n. vitium, iī, n. volvulus, ī, m. vomitus, ūs, m. vulnus, vulneris, n. měchýř předsíň, vchod cesta klk vnitřnosti útrobní, týkající se vnitřních orgánů zrak vitamin vada, chyba, kaz otočení, zauzlení zvracení rána X xiphoīdeus, a, um mečovitý Z zygomaticus, a, um lícní 31

LEKCE 1. Gramatické penzum 1. deklinace substantiv a adjektiv: nominativ, genitiv singuláru a plurálu

LEKCE 1. Gramatické penzum 1. deklinace substantiv a adjektiv: nominativ, genitiv singuláru a plurálu LEKCE 1 Gramatické penzum 1. deklinace substantiv a adjektiv: nominativ, genitiv singuláru a plurálu Lexikální okruh anatomické termíny Cíle lekce správně vyslovovat latinské hlásky uplatňovat znalost

Více

LEKCE 3 CVIČENÍ. 1) Přeložte do češtiny:

LEKCE 3 CVIČENÍ. 1) Přeložte do češtiny: LEKCE 3 Gramatické penzum substantiva 3. deklinace: typické znaky; základní rozdělení dle typu kmene; skloňování (nominativ, genitiv singuláru a plurálu); výjimky ve skloňování Lexikální okruh anatomické

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

SLOVOTVORBA. Latinské předpony předpona význam příklad český ekvivalent ā-/ab- (abs-) od ablātiō abscessus

SLOVOTVORBA. Latinské předpony předpona význam příklad český ekvivalent ā-/ab- (abs-) od ablātiō abscessus převzato z: ARTIMOVÁ, J. - DÁVIDOVÁ, E. - POŘÍZKOVÁ, K. - ŠVANDA, L. Terminologia Graeco-Latina Medica, Brno: MU 2015. SLOVOTVORBA Slovotvorba zahrnuje odvozování (derivaci) slov pomocí předpon (prefixů),

Více

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA KOSTERNÍ (OPĚRN RNÁ) SOUSTAVA Kostra člověka 1. Osová kostra: 2. Kostra končetin kostra hlavy (lebka) kostra trupu etin: kostra horních končetin kostra dolních končetin PÁTEŘ 7 krčních obratlů 12 hrudních

Více

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Pánev - PELVIS Je složena: 2 kosti pánevní OSSA COXAE Kost křížová OS SACRUM

Více

Přehled cév a cirkulace v malém oběhu. Systém aorty a jejich hlavních větví. Tepny orgánové, tepny trupu a končetin.

Přehled cév a cirkulace v malém oběhu. Systém aorty a jejich hlavních větví. Tepny orgánové, tepny trupu a končetin. Přehled cév a cirkulace v malém oběhu. Systém aorty a jejich hlavních větví. Tepny orgánové, tepny trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní oběh: Tepny těla jsou uspořádány do 2 oběhů:

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Trávicí soustava 1. Zuby Hlavní body: vnější a vnitřní stavba zubu, fixace zubu v čelisti, typy zubů,

Více

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu trvalé následky 1 / 7 úrazu. Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu Co musí trvalý následek splňovat Pojistné krytí se vztahuje výhradně na trvalé následky úrazu, nikoli nemoci.

Více

Lebka (cranium) význam : ochrana mozku ochrana smyslových orgánů

Lebka (cranium) význam : ochrana mozku ochrana smyslových orgánů Lebka (cranium) význam : ochrana mozku ochrana smyslových orgánů Stavba : 1. NEUROCRANIUM(mozková část) 8 kostí 1a) baze (spodina) 1b) klenba - rozhraní glabella týlní hrbol 1a)BAZE: kost čelní (os frontale)

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ http://drugline.org/img/ail/130_131_3.jpg ANATOMIE

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní.

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní. Anatomie pro účastníky kurzu ZZA Následující řádky jsou určeny těm z vás, kteří jste při hodinách biologie chyběli, už jste toho hodně zapomněli, nebo jste měli trvale otevřenou stranu s nejzajímavějšími

Více

Tab. F.13. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1928

Tab. F.13. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1928 lékař 4 437 4 247 1 614 1 364 547 543 22 187 313 264 324 388 23 25 436 49 797 86 1 - nelékař 2 578 2 571 1 121 934 319 312 126 134 78 13 95 166 67 11 258 291 514 521 - - I. Nemoci epidemické a endemické

Více

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919 lékař 85 813 177 11 69 69 71 62 12 88 93 118 14 153 163 157 34 55 1 1 nelékař 6 219 5 937 1 75 1 287 552 516 598 616 495 513 432 577 868 1 3 1 255 1 149 295 234 19 15 I. Nemoci epidemické, endemické a

Více

Tab. F.10. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1925

Tab. F.10. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1925 Tab. F.1. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1925 1-4 5-14 15-24 25-39 4-49 5-64 65+ lékař 2 255 2 137 742 616 248 273 73 89 169 154 212 264 132 125 29 282 387 334 2 - nelékař 4 234 4 343

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Obsah. Předmluva k třetímu vydání. Předmluva ke druhému vydání. 1. Obecné základy stavby lidského těla. 1.1. Obecná stavba tkání. 1.2.

Obsah. Předmluva k třetímu vydání. Předmluva ke druhému vydání. 1. Obecné základy stavby lidského těla. 1.1. Obecná stavba tkání. 1.2. Obsah Předmluva k třetímu vydání Předmluva ke druhému vydání 1. Obecné základy stavby lidského těla 1.1. Obecná stavba tkání 1.2. Epitely 1.3. Pojiva 1.4. Svalová tkáň 1.5. Nervová tkáň 1.6. Anatomické

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Tab. F.15. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930

Tab. F.15. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930 Tab. F.15. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 193 1-4 5-14 15-24 25-39 4-49 5-64 65+ lékař 4 254 4 88 1 654 1 315 52 514 226 212 222 248 285 369 147 199 451 449 749 782 nelékař 2 511 2

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

LEKCE 3 CVIČENÍ. 1. Přeložte do češtiny:

LEKCE 3 CVIČENÍ. 1. Přeložte do češtiny: LEKCE 3 Gramatické penzum substantiva 3. deklinace: typické znaky; základní rozdělení dle typu kmene; skloňování (nominativ, genitiv singuláru a plurálu); výjimky ve skloňování Lexikální okruh anatomické

Více

KOSTRA HLAVY. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

KOSTRA HLAVY. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková KOSTRA HLAVY Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Lebka - CRANIUM Obličejová část SPLANCHNOCRANIUM -u člověka je poměrně malá - spojení kostí mají přibližně klínový tvar - horní oddíl pevně spojené kosti

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Stanoviště 1. - Kostra osová - Páteř a hrudní koš

Stanoviště 1. - Kostra osová - Páteř a hrudní koš Za pomoci modelu kostry, volných kostí a obrázků v učebnici se nauč jednotlivé kosti lidské kostry. Latinské názvy v závorkách nemusíte znát, jsou uvedeny pouze pro zájemce. Při zkoušení bude třeba kost

Více

RTG snímky. Prosté snímky

RTG snímky. Prosté snímky RTG snímky Prosté snímky Prosté snímky K získání obrazu využíváme schopnost tkání pohlcovat RTG záření Čím je tkáň hutnější tím více záření pohltí a na RTG snímku se vytvoří sytější stín ( snímek je negativ,

Více

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 Nemocnice na Homolce 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 1 strana z 11 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 CÉVNÍ CHIRURGIE Všechny diagnózy 1 350 28 64 let

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia všech oborů kromě fyzioterapie a ergoterapie

Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia všech oborů kromě fyzioterapie a ergoterapie Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia všech oborů kromě fyzioterapie a ergoterapie Obecná anatomie Přehled tkání Typy chrupavky a její uplatnění při stavbě orgánů Stavba

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Uč se hrou Hejbejte se, kosti moje BSP Multimedia Vytvoř mi tělo 19 otázek a sestavení těla Kosti Ukaž mi Roztrhej mě a slož mě Načasuj bombu nstav časový limit (max. 2 minuty) Vytvoř mi tělo promíchání

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

X. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Mikulov září 2018

X. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Mikulov září 2018 X. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Mikulov 6.- 7. září 2018 61 letý muž, nalezen mrtvý před vraty stodoly Zevně: pod pupkem vpravo prosvítající čerstvý krevní výron naznačeně

Více

LATINSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

LATINSKO-ČESKÝ SLOVNÍK LATINSKO-ČESKÝ SLOVNÍK Čísla u jednotlivých slovíček odkazují na lekci, ve které se dané slovíčko vyskytlo poprvé. A ā, ab (+ABL.) od abdōmen, minis, n. 3 břicho abdōminālis, e břišní abdūcēns, entis odtahující,

Více

Okruh C: Cévní a mízní soustava a periferní nervová soustava červená

Okruh C: Cévní a mízní soustava a periferní nervová soustava červená Okruh C: Cévní a mízní soustava a periferní nervová soustava červená Tepny 1. Srdečnice (aorta) a věnčité tepny Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám,

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Mechanismy tupých poranění doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Pád z výše Pádem z výše rozumíme pohyb těla z vyšší na nižší úroveň, přičemž mohou nastat dvě situace: volný pád: tělo překoná určitou dráhu

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA. obr. č. 1

TRÁVICÍ SOUSTAVA. obr. č. 1 TRÁVICÍ SOUSTAVA obr. č. 1 funkce: přijímání potravy = živin zpracovávání potravy mechanicky = drcení, rozmělňování chemicky = funkce enzymů trávení vstřebávání odstranění zbytků potravy stavba: dutina

Více

Anatomie. Roviny. Směry

Anatomie. Roviny. Směry Anatomie Pro popis těla se používá terminologie rovin a směrů abychom se orientovali v umístění jednotlivých částí a v pohybech, je to něco jako kompas. Postavení těla pro popis je vzpřímený postoj s volně

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Kosti splanchnokrania

Kosti splanchnokrania ANATOMIE Kosti splanchnokrania Kosti splanchnocrania Frankfurtská horizontála Maxilla Corpus Facies: anterior, nasalis, orbitalis, infratemporalis (tuber maxillae) Processus: frontalis,zygomaticus, alveolaris,

Více

LEKCE 3 - ŘEŠENÍ CVIČENÍ - LATINA. (Sval) ohýbač, (svaly) ohýbače, přetržení (svalu) ohýbače, poškozená funkce (svalu) ohýbače

LEKCE 3 - ŘEŠENÍ CVIČENÍ - LATINA. (Sval) ohýbač, (svaly) ohýbače, přetržení (svalu) ohýbače, poškozená funkce (svalu) ohýbače LEKCE 3 - ŘEŠENÍ CVIČENÍ - LATINA 1. Přeložte do češtiny: Zub, kořen zubu, zuby, kořeny zubů Šlacha, přetržení šlachy, šlachy, přetržení šlach Kost, zlomenina kosti, kosti, zlomeniny kostí Otvor, otvory

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 06/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Operatio vesicae urinariae propter tumorem benignum (operace močového měchýře kvůli nezhoubnému nádoru)

Operatio vesicae urinariae propter tumorem benignum (operace močového měchýře kvůli nezhoubnému nádoru) LEKCE 6 klíč 1) Signum morbi (příznak nemoci) Symptomata morbi latentis (příznaky skryté nemoci) Syndroma depressivum (syndrom deprese) Tussis chronica (chronický kašel) Dolores abdominis acuti (akutní

Více

LEKCE 3. -ex, -icis. -itās, -itātis. -us, -eris/-oris

LEKCE 3. -ex, -icis. -itās, -itātis. -us, -eris/-oris LEKCE 3 Gramatické penzum substantiva 3. deklinace: typické znaky; základní rozdělení dle typu kmene; skloňování (nominativ, genitiv singuláru a plurálu); výjimky ve skloňování Lexikální okruh anatomické

Více

Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů

Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů ------------------------------------------------------------------ Kód Klasifikace poškození zdraví počet bodů ------------------------------------------------------------------

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM Ing. Vladimír Jelínek 1 Čínská medicína rozeznává pět základních (mateřských) orgánů. Mozek (CNS), který je řídí, stojí uprostřed. 2 1. okruh SRDCE preparáty CorDren, CorHelp

Více

LIDSKÁ KOSTRA. KOSTRA OSOVÁ - lebka, páteř (chrání mozek a míchu) sestavená z obratlů, hrudní koš (ukryty plíce a srdce) k. hrudní + žebra.

LIDSKÁ KOSTRA. KOSTRA OSOVÁ - lebka, páteř (chrání mozek a míchu) sestavená z obratlů, hrudní koš (ukryty plíce a srdce) k. hrudní + žebra. LIDSKÁ KOSTRA Lidská kostra je základnou na niž se upínají svaly a opěrným bodem, umožňujícím jejich práci. Chrání životně důležité orgány, ale také produkuje životodárné látky (krvinky z červené kostní

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

1 500,-Kč ,-Kč. semenných váčků, dělohy, vaječníků, trávicí trubice, cév zde uložených a uzlin. Lékař vydá zprávu a závěr.

1 500,-Kč ,-Kč. semenných váčků, dělohy, vaječníků, trávicí trubice, cév zde uložených a uzlin. Lékař vydá zprávu a závěr. Název Typy vyšetření Popis vyšetření Cena Ultrazvuková/Sonografická Sonografické vyšetření horní poloviny břicha Jedná se o vyšetření jater, žlučových cest, slinivky břišní, 1 500,-Kč vyšetření sleziny,

Více

Lékařská terminologie pro studenty bakalářských oborů. Písemná část zkoušky (vzor)

Lékařská terminologie pro studenty bakalářských oborů. Písemná část zkoušky (vzor) Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity Oddělení na Lékařské fakultě MU Lékařská terminologie pro studenty bakalářských oborů Písemná část zkoušky (vzor) Jméno a příjmení posluchače: Podpis:

Více

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ pro JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN 2017 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBSAH NABÍDKY: 1 Informace o Kooperativě...3 2 Nabídka skupinového

Více

Zdravověda Eva Trnová

Zdravověda Eva Trnová Zdravověda Eva Trnová Pedagogická fakulta MU 2015 Rozvrh So 28. 2. 11:10 12:50 učebna 57, So 21. 3. 11:10 12:50 učebna 57, So 25. 4. 7:30 9:10 učebna 57, So 2. 5. 9:20 11:00 učebna 57 test Možná výměna

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ SOUSTAVA Základem trávicí soustavy : trávicí trubice stěna trávicí trubice: vazivo, hladké

Více

Anatomie dýchacích cest. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Anatomie dýchacích cest. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Anatomie dýchacích cest Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Související pojmy: Ventilace = výměna vzduchu

Více

Nová učebnice: Přehled anatomie

Nová učebnice: Přehled anatomie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) Nová učebnice: Přehled anatomie Elišková, Miloslava Naňka, Ondřej: Přehled anatomie Praha, Karolinum 2006 Kniha Přehled anatomie

Více

Krční páteř. Pohyby v kloubu. Anatomie. Martin Vanko rukověť ke zkoušce z anatomie v Norman s academy

Krční páteř. Pohyby v kloubu. Anatomie. Martin Vanko rukověť ke zkoušce z anatomie v Norman s academy Krční páteř Pohyby v kloubu 1. Flexe mm. scaleni, m. sternocleidomastoideus, mm. praevertebrales 2. Extenze (dorzální flexe) m. trapezius (pars superior), m. splenius capitis et cervicis, m. erector spinae,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Svaly dolní končetiny

Svaly dolní končetiny Svaly dolní končetiny Mm. coxae Musculus iliopsoas ZAČÁTEK:disci intervertebrales a vazivové snopce po straně bederní páteře, fossa iliaca ÚPON: trochanter minor femoris INERVACE: plexus lumbalis FUNKCE:

Více

PRVNÍ A DRUHÁ DEKLINACE - SUBSTANTIVA

PRVNÍ A DRUHÁ DEKLINACE - SUBSTANTIVA PRVNÍ A DRUHÁ DEKLINACE - SUBSTANTIVA āla, ae, f. bronchus, ī, m. bulbus, ī, m. capitulum, ī, n. clāvicula, ae, f. collum, ī, n. cōlon, ī, n. columna, ae, f. commisūra, ae, f. condylus, ī, m. costa, ae,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 5.2.02.18 Vnitřní stavba těla savců (př. pes domácí) - tělo pokryté kůží vrchní část pokožka, spodní část škára (cévy prokrvují, vyživují), podkožní vazivo (tuk) - srst delší - pesíky, kratší- podsada

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Klinická terminologie Předložkové pády - akuzativ. Lekce 6

Klinická terminologie Předložkové pády - akuzativ. Lekce 6 Klinická terminologie Předložkové pády - akuzativ Lekce 6 Klinická terminologie klinický termín představuje nejčastěji označení nemoci (diabetes mellitus) úrazu (fractura comminutiva) příznaku (febris

Více

RTG snímky. Pozitivní a negativní kontrastní vyšetření

RTG snímky. Pozitivní a negativní kontrastní vyšetření RTG snímky Pozitivní a negativní kontrastní vyšetření Kontrastní snímky pozitivní a negativní kontrastní vyšetření Využívaji se k vyšetření dutých orgánů trávicího systému, močového systému, pohlavního

Více

Substantiva 3. deklinace. Gaspard (Caspar) Bauhin, , jeden z tvůrců anatomického názvosloví

Substantiva 3. deklinace. Gaspard (Caspar) Bauhin, , jeden z tvůrců anatomického názvosloví Gaspard (Caspar) Bauhin, 1560 1624, jeden z tvůrců anatomického názvosloví Slovníkový tvar Slovníkový tvar substantiv 3. deklinace:??? -is??? Nom. sg. Gen. sg. Rod margō marginis m. phalanx phalangis f.

Více

LEKCE 5 Gramatické penzum Cíle lekce CVIČENÍ 1. Přeložte do češtiny: 2. Přeložte do latiny:

LEKCE 5 Gramatické penzum Cíle lekce CVIČENÍ 1. Přeložte do češtiny: 2. Přeložte do latiny: LEKCE 5 Gramatické penzum adjektiva 3. deklinace: základní charakteristika a typologie (jednovýchodná, dvojvýchodná); skloňování (nominativ a genitiv singuláru a plurálu) stupňované tvary latinských adjektiv

Více

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Dýchací systém

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (  LF2 > Dýchací systém Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Dýchací systém Dýchací systém Test Dýchací systém probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz

Více

Anatomie GIT. Základní prameny ke kolokviu. Testy. Povšechný popis trávicího ústrojí. Embryonální vývoj GIT

Anatomie GIT. Základní prameny ke kolokviu. Testy. Povšechný popis trávicího ústrojí. Embryonální vývoj GIT Zaměření a cíl předmětu Anatomie GIT Úvodní přednáška Doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. Ústav preventivního lékařství Rozšířené znalosti stavby GIT Propojení informací o stavbě GIT s funkcí základy patologie

Více

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Svaly hrudníku MM.THORACIS 1./ Svaly pletence HK Deltový sval M. DELTOIDEUS - upažení, předpažení, rozpažení - udržuje

Více

Tab. F.16. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1931

Tab. F.16. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1931 ZEMŘELÝCH CELKEM lékař 4 333 3 984 1 588 1 259 437 443 198 175 268 227 217 263 179 225 219 247 335 357 892 788 nelékař 2 497 2 659 1 118 974 286 315 100 113 87 126 71 121 59 106 80 149 170 238 526 517

Více

Lidský trup, 16 částí Kat. číslo 200.9555

Lidský trup, 16 částí Kat. číslo 200.9555 Lidský trup, 16 částí Kat. číslo 200.9555 Strana 1 ze 6 1. Popis Torzo trupu rozložitelné na 14 částí, z nerozbitného plastu, omyvatelné, bez možnosti ohýbání. Výška: 85 cm Hlavu lze odejmout. Také viditelnou

Více

jícen žaludek konečník

jícen žaludek konečník Trávic vicísoustava Stavba trávic vicí trubice příušní slinná žláza dutina ústní podjazyková slinná žláza podčelistní slinná žláza hltan jícen játra žaludek slezina žlučník dvanáctník slinivka břišníb

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Soustava opěrná a pohybová

Soustava opěrná a pohybová Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Soustava opěrná a pohybová Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr. Zuzana

Více

Úvod do latinského deklinačního systému. -ae -ī -is -ūs -ēī

Úvod do latinského deklinačního systému. -ae -ī -is -ūs -ēī I. III. DEKLINACE Úvod do latinského deklinačního systému koncovka genitivu singuláru podle ní se pozná, do které z pěti deklinací dané substantivum patří 1. deklinace 2. deklinace 3. deklinace 4. deklinace

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 ČÁST A: Při hodnocení omezení hybnosti nebo nestability se již

Více

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.3 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

SYSTEMA MUSCULATORIUM

SYSTEMA MUSCULATORIUM SYSTEMA MUSCULATORIUM MUSCULI DORSI I. povrchová vrstva: 1. musculus trapezius 2. musculus latissimus dorsi II. druhá vrstva: 1. musculi rhomboidei 2. musculus levator scapulae III. třetí vrstva: svaly

Více

Variace Smyslová soustava

Variace Smyslová soustava Variace 1 Smyslová soustava 21.7.2014 16:06:02 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ SLUCH, ČICH, CHUŤ A HMAT Receptory Umožňují přijímání podnětů (informací). Podněty jsou mechanické, tepelné,

Více

1 OBECNÁ ANATOMIE, ANA TO MIA GENERALIS ANATOMICKÉ NÁZVOSLOVÍ, NOMINA ANATOMICA Obecné názvy, termini generales

1 OBECNÁ ANATOMIE, ANA TO MIA GENERALIS ANATOMICKÉ NÁZVOSLOVÍ, NOMINA ANATOMICA Obecné názvy, termini generales 1 OBECNÁ ANATOMIE, ANA TO MIA GENERALIS... 10 1.1 ANATOMICKÉ NÁZVOSLOVÍ, NOMINA ANATOMICA...12 1.1.1 Obecné názvy, termini generales... 12 1.2 TKÁNĚ... 14 1.3 ANATOMICKÁ NORMA, ODCHYLKY OD NORMY... 15

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Anatomie Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Obsah přednášky: svaly zádové svaly hrudníku svaly břicha svaly krku svaly horní končetiny svaly dolní končetiny Musculidorsi svaly zádové Zádovésvaly jsou rozprostřeny

Více

Krevní a lymfatické cévy. MUDr. Radovan Hudák

Krevní a lymfatické cévy. MUDr. Radovan Hudák Krevní a lymfatické cévy MUDr. Radovan Hudák Tato prezentace je určená studentům 1. ročníku Bc. Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zdroj popisů: HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David. Memorix

Více

Tab. F.21. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1936

Tab. F.21. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1936 ZEMŘELÝCH CELKEM lékař 5 038 4 793 1 637 1 318 713 673 361 335 233 217 245 279 216 299 267 241 342 412 1 024 1 019 nelékař 2 456 2 456 999 798 365 356 164 168 47 77 73 93 46 88 80 137 141 214 541 525 I.

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

- pevná opora měkkým částem těla, umožňuje pohyb, vytváří ochranná pouzdra některých orgánů

- pevná opora měkkým částem těla, umožňuje pohyb, vytváří ochranná pouzdra některých orgánů Otázka: Kosterní soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Iveta Základní funkce - pevná opora měkkým částem těla, umožňuje pohyb, vytváří ochranná pouzdra některých orgánů Obecná stavba - tvoří ji kosti a

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

Periferní nervový systém

Periferní nervový systém Periferní nervový systém (systema nervosum periphericum) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Periferní nervový systém (1) = obvodové Propojení orgánů a tkání s CNS obousměrně Svazky výběžků nervových

Více

Trávicí soustava. Stavba

Trávicí soustava. Stavba Trávicí soustava - Příjem potravy - Zpracování mechanické (zuby, svaly), chemické (enzymy) - Vstřebávání ţivin - Vyloučení nestravitelných zbytků a nadbytečných látek z těla Trávení je proces štěpení ţivin

Více