1 Krupka-Chlumec-Přestanov-Chabařovice-Ústí n.l. Příměstská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Krupka-Chlumec-Přestanov-Chabařovice-Ústí n.l. Příměstská"

Transkript

1 2.6 Linky autobusové dopravy V této kapitole je uveden stávající popis autobusových linek v kraji. V současné době probíhá podrobné vyhodnocování výkonů na všech linkách (v době vzniku dopravního plánu bylo podrobně zmapováno a vyhodnoceno přibližně 30 % všech spojů na všech linkách, a to různou měrou v různých oblastech kraje) a to za účelem přesné klasifikace linek a upřesnění střednědobého výhledu. Obecné cíle uvedené v kapitole 2.3 budou do dopravní obslužnosti kraje implementovány postupně, s postupující optimalizací jednotlivých oblastí. Postupná implementace se bude týkat všech oblastí a všech linek ve všech zmiňovaných kritériích (změny intervalů, ukončování obsluhy sídel, anebo naopak obnovování obsluhy sídel, posilování linek, tvorba pravidelných intervalů) a změna kvalitativních parametrů tak nebude skoková. Primárním cílem bude postupné dotváření páteřních linek a přechod na autobusy na zavolání ve vhodných lokalitách. Výchozí stav pro optimalizaci systému autobusových linek je stávající stav popsaný touto kapitolou. Nyní jsou linky do doby podrobnější analýzy rozlišeny na páteřní (P) a obslužné (O) v intencích kapitoly 2.3, podrobnější členění obslužných linek není možné bez důkladné analýzy v dopravním plánu zpracovat a bude předmětem dalších dílčích projektů optimalizací. 1 Krupka-Chlumec-Přestanov-Chabařovice-Ústí n.l. Příměstská doprava Ústí nad Labem DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 18 38,6 P (, SMĚR) Ústecký kraj objednává linku v celé trase, účelem linky je zajistit spojení mezi Krupkou a Ústí n.l., 14 párů v pracovní dny v taktu, 8 párů spojů o víkendu v taktu, po trase obsluha větších sídelních celků Chlumec a Chabařovice. Ústí n.l.,divadlo: z Vaňova směr 15 Krupka Chlumec: z Chabařovic směr 11 Všebořice Unčín, U Lípy: z Dubí směr 123 Krupka Bohosudov,MěU: z Chlumce směr 131 Hrob Bohosudov, MěU: z Teplic směr 142 Fojtovice Krupka,sídliště: z Dubí směr 135 Teplice Krupka,sídliště: z Chlumce směr 148 Teplice Ponechat stávající stav a sledovat využití spojů. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Ústí n.l. - Krupka Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 53/189

2 2 Koštov-Trmice-Ústí nad Labem Příměstská doprava Ústí nad Labem DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 8 26,7 O 19126, ,57 (, SMĚR) Ústecký kraj objednává linku v úseku mimo území města Ústí nad Labem; účelem linky je zajištění obsluhy průmyslové a obchodní zóny v Trmicích v co nejkratším čase a přímou trasou, alternativa a částečná náhrada delších spojů na lince 3, provoz pouze ve špičkách pracovního dne, 16 párových spojů v taktu. Nejsou garantovány systémové přestupní vazby. Ponechat stávající stav a sledovat využití spojů. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Ústí n.l. Václavské náměstí 30 Ústí n.l. - Koštov 60 3 Koštov-Trmice-Ústí nad Labem Příměstská doprava Ústí nad Labem DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 10 19,4 O 72613, (, SMĚR) Ústecký kraj objednává úsek od zastávky Globus přes Trmice směrem na Koštov, 33 párů spojů v pracovní dny v půlhodinovém intervalu během celého občanského dne, o víkendu totožný provoz, hlavním účelem provozu je zajištění obsluhy průmyslové a obchodní zóny v Trmicích. Nejsou garantovány systémové přestupní vazby. Ponechat stávající stav. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Globus Václavské náměstí Globus Koštov Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 54/189

3 4 Ústí nad Labem-Řehlovice-Dubice Příměstská doprava Ústí nad Labem DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 23 32,1 O ,13 (, SMĚR) Ústecký kraj objednává linku v celé trase, linka slouží zejména k obsluze sídel Trmice, Koštov, Řehlovice a Dubice, 10 párů spojů v pracovní dny, kdy jízdní řád není v taktu, je historicky daný, problematický souběh s železniční dopravou na lince U5, nově 4 páry v taktu o víkendu, linka slouží téměř výhradně k účelovému cestování do/z centra do zaměstnání a do škol, linka svým provozem spadá spíše do linkové dopravy než do městské. Nejsou garantovány systémové přestupní vazby. Vytvořit v pracovní dny taktový jízdní řád s prokladem železniční linky U5. Prověřit potřebu zajíždění: Hliňany, Habří, Brozánky SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Ústí n.l. Řehlovice Dubice 9 párů spojů 4 páry spojů Chvalov-Stebno-Trmice-Ústí nad Labem Příměstská doprava Ústí nad Labem DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 19 27,8 O 75389, ,07 (, SMĚR) Ústecký kraj objednává úsek od zastávky Hostovice směrem na Milbohov, Stebno, Chvalov a Podlešín, 14 párů spojů v pracovní dny v taktu, 8 párů spojů v taktu o víkendu, linka slouží téměř výhradně k radiálnímu cestování do/z centra do zaměstnání a do škol, linka svým provozem spadá spíše do linkové dopravy než do městské, turnusová potřeba v kombinaci s potřebami linek č. 1 a 2. Nové Předlice: z Chvalova směr 12 Chabařovice dále možnost přestupu na vlaky v konečné zastávce Hlavní nádraží ČD. Ponechat stávající stav. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Hostovice Stebno Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 55/189

4 7 Trmice-Ústí nad Labem Příměstská doprava Ústí nad Labem DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 13 22,3 O 12574, ,59 (, SMĚR) Ústecký kraj objednává úsek od zastávky Globus směr Trmice variantně přes Metal do zastávky Důl 5. květen, linka v provozu pouze ve špičkách v pracovních dny, 8 párů spojů, vyloženě účelová linka zajišťující cestu do/ze zaměstnání, čemuž je upravena trasa jednotlivých spojů, linka nezajíždí do centra Ústí n.l. Nejsou garantovány systémové přestupní vazby. Ponechat stávající stav, případně reagovat na změny pracovních dob u zaměstnavatelů na trase linky. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Globus Důl 5. květen Chlumec-Ústí nad Labem Příměstská doprava Ústí nad Labem DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 13 22,9 P 80787, ,75 (, SMĚR) Ústecký kraj objednává úsek od zastávky Úžín směrem na Chlumec a Přestanov, 47 párů spojů v pracovní dny v taktu, 18 párů spojů o víkendu v taktu, linka slouží ke spojení větších sídelních celků Chlumce a Přestanova s centrem, pro zajištění provozu vhodné velkokapacitní dopravní prostředky. Chlumec: Ústí n:l. směr 123, 149 a 148 Teplice Chlumec: Chlumec směr 445 Telnice a Libouchec Možnost přestupu na vlaky v konečné zastávce Hlavní nádraží ČD. Ponechat stávající stav, avšak sledovat alternativní řešení spolupráce s linkou na Telnici, zrychlení trasy mimo Klíši, apod. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Úžín Chlumec Úžín Přestanov 60 4 páry spojů Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 56/189

5 12 Přestanov-Chlumec-Chabařovice-Roudníky-Ústí nad Labem Příměstská doprava Ústí nad Labem DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ P (, SMĚR) Ústecký kraj objednává linku v celé trase, linka slouží především ke spojení většího sídelního celku Chabařovic s centrem, dále variantně obsluhuje Roudníky, Chlumec a Přestanov, 26 párů spojů v pracovní dny v taktu, 12 párů spojů o víkendu v taktu, pro zajištění provozu vhodné velkokapacitní dopravní prostředky. Nejsou garantovány systémové přestupní vazby, možnost přestupu na vlaky v konečné zastávce Hlavní nádraží ČD nebo v zastávce Západní nádraží ČD, provázanost s linkou 11 pro spojení Chabařovice Všebořice. Ponechat stávající stav. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Ústí n.l. Chabařovice Ústí n.l. Roudníky 60 4 páry spojů 5 párů spojů Ústí n.l. Chlumec 60 5 párů spojů 1 pár spojů Ústí n.l. - Přestanov 60 1 pár spojů 2 páry spojů 15 Strážky-Božtěšice-Divadlo-Vaňov-Dolní Zálezly Příměstská doprava Ústí nad Labem DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 20 26,1 O ,8 (, SMĚR) Ústecký kraj objednává pouze dva páry školních spojů v úseku Vaňov Dolní Zálezly, účelové spoje pro zajištění školní docházky. Nejsou garantovány systémové přestupní vazby. Zvážit zajíždění do Dolních Zálezel, kde Ústecký kraj objednává páteřní drážní linku U4. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Vaňov Dolní Zálezly 2 páry spojů Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 57/189

6 18 Trmice-Ústí nad Labem Příměstská doprava Ústí nad Labem DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ O 16672, ,78 (, SMĚR) Ústecký kraj objednává úsek od zastávky Globus směr Trmice variantně přes Metal do zastávky Důl 5. květen, linka v provozu pouze ve špičkách v pracovních dny, 11 párů spojů, hlavním účelem provozu je zajištění obsluhy průmyslové a obchodní zóny v Trmicích. Nejsou garantovány systémové přestupní vazby. Ponechat stávající stav. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Globus Důl 5. květen Koštov-Trmice-Ústí nad Labem-Ryjice Příměstská doprava Ústí nad Labem DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ O ,85 (, SMĚR) Ústecký kraj objednává oba koncové úseky linky, na jedné straně úsek od zastávky Sibiřská do Ryjic, a na druhé straně úseky od zastávky Bělský můstek variantně do zastávky Důl 5. kvetěn nebo do Trmic na Václavské náměstí, 28 párů spojů v pracovní dny v taktu, 12 párů spojů o víkendu v taktu, směrem do Ryjic jsou časové polohy spojů vázané na pracovní dobu a návštěvní hodiny nemocnice následné péče, směrem do Trmic jde hlavně o obsluhu průmyslové a obchodní zóny v Trmicích. Nejsou garantovány systémové přestupní vazby, možnost přestupu na vlaky v zastávce Hlavní nádraží ČD. Ponechat stávající stav. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Sibiřská Ryjice Bělský můstek Důl 5. květen páry spojů Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 58/189

7 10 Most,nádraží - Obrnice,sídliště Příměstská doprava Most Litvínov DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 6 21,5 O , ,03 zajišťuje spojení Obrnic s Mostem (, SMĚR) bez systémových návazností na regionální dopravu, přestupy pouze v rámci MHD Most - Litvínov celková optimalizace oblasti SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Most - Obrnice 18 párů spojů 8 párů spojů 10 párů spojů 13 Janov,konečná - Osek,kolonie Příměstská doprava Most Litvínov DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 14 23,1 O , ,91 zajišťuje spojení Osek Litvínov - Janov (, SMĚR) bez systémových návazností na regionální dopravu, přestupy pouze v rámci MHD Most - Litvínov celková optimalizace oblasti SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Osek - Loučná 9 párů spojů 4-5 spojů 1-2 spoje Loučná - Litvínov 30 párů spojů 16 párů spojů spojů Litvínov - Janov 40 párů spojů 17 párů spojů spojů 14 Litvínov,Lidl - Horní Jiřetín,pekařství Příměstská doprava Most Litvínov DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 14 27,1 O , ,64 zajišťuje spojení Horního Jiřetína a Černic s Litvínovem (Hamr, Janov) (, SMĚR) MHD Most - Litvínov sledování vytížení spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Most - Obrnice 30 min 60 min 60 min Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 59/189

8 19 Most,nádraží - Korozluky,obecní úřad Příměstská doprava Most Litvínov DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 8 32 O , ,01 (, SMĚR) zajišťuje spojení Korozluky Sedlec Patokryje Obrnice Most a České Zlatníky Obrnice - Most bez systémových návazností na regionální dopravu, přestupy pouze v rámci MHD Most - Litvínov celková optimalizace oblasti SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Most České Zlatníky 2-3 spoje Most Obrnice 7 párů spojů 5 párů spojů 2-3 spoje Obrnice - Korozluky 6 párů spojů 4 páry spojů 2-3 spoje 23 Litvínov,poliklinika Meziboří Litvínov,poliklinika Příměstská doprava Most Litvínov DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 7 22,2 O , ,46 zajišťuje spojení Meziboří s Litvínovem (, SMĚR) MHD Most - Litvínov sledování vytížení spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Litvínov - Meziboří min min 30 min 28 Záluží,CHEMOPETROL - Horní Jiřetín,Triola Příměstská doprava Most Litvínov DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 12 20,6 O , ,87 zajišťuje spojení Horní Jiřetín ( Černice) - Dolní Jiřetín Záluží; doprava zaměstnanců (, SMĚR) bez systémových návazností na regionální dopravu, přestupy pouze v rámci MHD Most - Litvínov sledování vytížení spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Horní Jiřetín - Záluží 3 páry spojů Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 60/189

9 29 Janov,konečná - Lom,rozc. M.Radčice Příměstská doprava Most Litvínov DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 14 21,2 O , ,89 zajišťuje spojení Lom Loučná Litvínov Hamr - Janov (, SMĚR) bez systémových návazností na regionální dopravu, přestupy pouze v rámci MHD Most - Litvínov sledování vytížení spojů, optimalizace oblasti okolí Lomu SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Janov - Lom 6 párů spojů 2 páry spojů 4 páry spojů 31 Most,Obchodní dům PRIOR - Havraň,Nemak Příměstská doprava Most Litvínov DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 16 31,1 O , ,40 doprava zaměstnanců z Mostu do Čepiroh, Bylan a průmyslové zóny JOSEPH (, SMĚR) bez systémových návazností na regionální dopravu, přestupy pouze v rámci MHD Most - Litvínov sledování vytížení spojů, kooperace či prolnutí s linkou Most - Žatec SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Most Havraň,,JOSEPH I-II 7 párů spojů 2 páry spojů 6 párů spojů 102 Chlumec-Chabařovice-Trmice-Ústí nad Labem Příměstská doprava Ústí nad Labem DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 15 34,6 O 15147, ,28 (, SMĚR) Ústecký kraj objednává v úsecích Globus Václavské náměstí a Staré Předlice Chlumec, jedná se o účelovou linku s nočním a časným ranním provozem, 18 spojů v pracovní dny i o víkendu. Nejsou garantovány systémové přestupní vazby. Ponechat stávající stav. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 61/189

10 120 Teplice - Dubí,Pozorka - Dubí,Mstišov - Košťany,Střelná - Hrob - Mikulov Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 16,4 25,89 úprava linky úprava linky O , ,35 (, SMĚR) Dopravní spojení v relaci Teplice Dubí,Pozorka Dubí,Mstišov Košťany,Střelná Hrob Mikulov. Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Hrob: linka 136 PD směr Osek Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Teplice Dubí,Mstišov 60 Dubí,Mstišov - Hrob 60 Hrob - Mikulov 1 pár spojů 1 pár spojů 2 páry spojů 121 Teplice - Modlany - Teplice - Bystřany - Bystřany,Úpořiny - Rtyně n.bílinou, Velvěty Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 13,7 25,4 úprava linky úprava linky O , ,55 (, SMĚR) Linka zajišťuje všední večerní a víkendový provoz do Bystřan a CHZ Velvěty, a víkendový provoz do Modlan Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Modlany - Teplice 5 párů spojů Teplice Bystřany 2 páry spojů 8 párů spojů Bystřany Rtyně n.bílinou 1 pár spojů 5 párů spojů Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 62/189

11 122 Teplice - Bystřany - Bystřany,Úpořiny - Rtyně n.bílinou,velvěty - Rtyně n.bílinou - Žalany - Bořislav Žim Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 24,2 26,0 úprava linky úprava linky O , ,11 (, SMĚR) Linka zajišťuje veškeré spojení z Teplic do Rtyně, Sezemic, Malhostic, Žalan, Bořislavi a Žimu Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Teplice Bystřany Bystřany Rtyně n.bílinou Žalany - Bořislav 60 Bořislav - Žim Dubí - Dubí,Bystřice - Dubí,Pozorka - Teplice - Krupka,Bohosudov - Krupka,Unčín - Krupka,Soběchleby - Přestanov - Chlumec Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 17,9 22,28 úprava linky úprava linky P , ,74 Páteřní spojení v relaci Dubí - Teplice Krupka Krupka,Unčín Krupka,Soběchleby (, SMĚR) Dubí,žel.st. (víkend): vlak U25 směr Moldava v Krušných horách Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Teplice,Hlavní nádraží: vlak U1 směr Ústí nad Labem a Chomutov Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Dubí - Teplice Teplice - Krupka Krupka - Chlumec 2 páry spojů Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 63/189

12 124 Osek Háj u Duchcova - Hrob - Košťany,Střelná - Košťany - Teplice - Novosedlice - Dubí,Pozorka - Dubí Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 20,2 30,52 nová linka nová linka P , ,88 Páteřní spojení v relaci Hrob Košťany Teplice - Dubí (, SMĚR) Dubí,žel.st. (víkend): vlak U25 směr Moldava v Krušných horách Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Nová linka po optimalizaci oblasti PD Teplice, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Osek - Hrob 2 páry spojů 2 spoje Hrob Košťaty - Teplice Teplice - Dubí Teplice - Novosedlice - Dubí,Bystřice - Dubí Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 6,1 24,26 úprava linky úprava linky O , ,69 spojení v relaci Teplice,Řetenice - Novosedlice Dubí s prokladem spojů na lince 126 (, SMĚR) Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Teplice - Dubí Teplice - Novosedlice - Dubí,Bystřice - Dubí Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 4,9 22,34 úprava linky úprava linky O , ,85 (, SMĚR) spojení v relaci Teplice,Trnovany - Novosedlice Dubí,Školní náměstí s prokladem spojů na lince 125 Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Teplice - Dubí 30 Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 64/189

13 127 Košťany,Střelná - Košťany - Teplice - Novosedlice - Proboštov - Proboštov,Přítkov Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 10,1 25,68 úprava linky úprava linky O , ,28 Dopravní spojení v relaci Teplice Novosedlice Proboštov - Přítkov (, SMĚR) Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Teplice,Hlavní nádraží: vlak U1 směr Ústí nad Labem a Chomutov Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Košťaty - Teplice 6 párů spojů Teplice - Novosedlice Teplice - Proboštov Kladruby - Teplice,Nová Ves - Teplice - Teplice,Trnovany - Teplice,Sobědruhy Teplice,Olympia Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 1,8 19,04 úprava linky úprava linky O , ,80 Dopravní spojení obce Kladruby s Teplicemi Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD (, SMĚR) Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Kladruby - Teplice Proboštov - Novosedlice - Teplice - Srbice - Modlany Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 9,5 23,7 úprava linky úprava linky O , ,14 (, SMĚR) Linka umožňuje dopravní spojení Proboštova a Novosedlic do průmyslových zón v Teplicích a Krupce, dále pak Modlan do Teplic Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Proboštov Teplice Teplice Krupka,,prům.zóny 8 párů spojů 7 párů spojů Teplice - Modlany 9 párů spojů 1 pár spojů Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 65/189

14 131 Hrob Košťany,Střelná Dubí Krupka Krupka,Bohosudov Krupka,Unčín - Chlumec Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 9,5 29,83 nová linka nová linka O , ,83 (, SMĚR) Dopravní spojení Hrob, Košťany,Střelná, Dubí,Běhánky do Krupky a Chlumce v ranní a odpolední špičce pracovních dnů s návazností na linky MHD Ústí nad Labem do centra Ústí nad Labem a linku 445 ve směru Děčín Krupka: linka směr Ústí nad Labem Chlumec: linky a směr Ústí nad Labem, 445 směr Děčín Nová linka po optimalizaci oblasti PD Teplice, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Hrob Krupka - Chlumec 5 párů spojů 132 Košťany,Střelná - Košťany - Teplice - Novosedlice - Proboštov - Proboštov,Přítkov - Dubí,Běhánky - Dubí Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 14,8 24,53 úprava linky úprava linky O , ,03 Dopravní spojení Košťan, Novosedlic, Proboštova a Dubí,Běhánky s Teplicemi (, SMĚR) Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Košťany - Teplice 6 párů spojů 3 páry spojů Teplice - Dubí 60 3 páry spojů 134 Dubí Dubí,Pozorka Teplice Lahošť - Duchcov Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 15,5 24,97 nová linka nová linka O , ,50 (, SMĚR) Dopravní spojení Dubí s Duchcovem v ranní a odpolední špičce pracovních dnů. Posílení přepravního spojení Teplice - Duchcov Bez návazností Nová linka po optimalizaci oblasti PD Teplice, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Dubí - Duchcov 60 Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 66/189

15 135 Dubí - Dubí,Pozorka - Teplice - Krupka,Bohosudov - Krupka,Unčín - Krupka,Soběchleby - Přestanov - Chlumec Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 26,9 24,84 nová linka nová linka O , ,93 (, SMĚR) Nově zřízená linka v relaci Dubí Teplice Krupka,,průmyslové zóny Krupka Chlumec, která je v provozu v ranní a odpolední špičce pracovních dnů s návazností na linky MHD Ústí nad Labem do centra Ústí nad Labem a linku 445 ve směru Děčín Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Krupka: linka směr Ústí nad Labem Chlumec: linky a směr Ústí nad Labem, 445 směr Děčín Nová linka po optimalizaci oblasti PD Teplice, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Dubí - Duchcov Hrob - Háj u Duchcova - Osek Háj u Duchcova - Duchcov - Lahošť - Jeníkov - Újezdeček - Teplice - Krupka,Bohosudov - Krupka - Krupka,Vrchoslav Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 31,8 23,47 úprava linky úprava linky P , ,4 (, SMĚR) Páteřní spojení v relaci Hrob Osek Háj u Duchova Duchcov Lahośť Jeníkov Košťaty,Kamenný pahorek Hudcov Teplice - Krupka Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Teplice,Hlavní nádraží: vlaky U1 směr Ústí nad Labem a Chomutov Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Hrob - Krupka Teplice - Krupka,Soběchleby - Přestanov - Chlumec - Ústí n.l. Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 23,2 29,86 úprava linky úprava linky P , ,67 (, SMĚR) Páteřní spojení Teplic a Krupky,Soběchleb přes Přestanov a Chlumec do Ústí nad Labem, sloužící zejména k dopravě cestujících ke krajské Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Chlumec: linka 148 směr Krupka Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Teplice Ústí nad Labem párů spojů Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 67/189

16 138 Duchcov - Zabrušany,Želénky - Zabrušany - Zabrušany,Všechlapy - Zabrušany,Straky - Teplice Teplice,Olympia Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 13,7 20,79 úprava linky úprava linky O , ,70 (, SMĚR) Dopravní spojení satelitních obcí Zabrušan, Želénky Všechlapy Štěrbina Straky s Duchcovem a Teplicemi Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Duchcov Zabrušany - Teplice 60 4 párů spojů 139 Hrob - Háj u Duchcova - Osek - Duchcov - Lahošť - Teplice - Krupka, Bohosudov - Krupka,Unčín - Krupka,Soběchleby Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 32,1 24,41 úprava linky úprava linky P , ,72 (, SMĚR) Páteřní spojení v relaci Osek Háj u Duchova - Duchcov Lahośť Hudcov Teplice - Krupka Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Hrob - Osek 4 spoje 80 Osek Duchcov Duchcov - Krupka Teplice - Dubí,Pozorka - Dubí,Mstišov - Dubí - Dubí,Cínovec Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 18,9 27,65 úprava linky úprava linky O , ,91 Dopravní spojení Cínovce s Dubím a Teplicemi Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD (, SMĚR) Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Teplice Dubí - Cínovec 2 páry spojů 3 párů spojů Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 68/189

17 142 Teplice - Krupka,Bohosudov - Krupka - Krupka,Fojtovice Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 15,7 20,76 úprava linky úprava linky O , ,77 Dopravní spojení Teplic a Krupky s Horní Krupkou a Fojtovicemi Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD (, SMĚR) Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Teplice Krupka - Fojtovice 7 párů spojů 4 párů spojů 144 Teplice - Bystřany - Bystřany,Nové Dvory Rtyně n.bílinou,velvěty Bystřany,Úpořiny - Bžany Kostomlaty p. Milešovkou Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 16,3 18,28 úprava linky úprava linky O , ,77 (, SMĚR) Autobusové dopravní spojení v relaci Teplice Bystřany Rtyně nad Bílinou Bžany Kostomlaty pod Milešovkou Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Bystřany,Úpořiny: vlaky U5, U6 směr Ústí nad Labem, Bílina a Lovosice Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Teplice Bystřany Kostomlaty pod Milešovkou Teplice - Košťany Dubí,Mstišov Košťany,Střelná - Hrob - Mikulov - Moldava,Nové Město - Moldava Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 30,6 28,68 úprava linky úprava linky O , ,70 (, SMĚR) Autobusové dopravní spojení v relaci Teplice Košťaty (Dubí,Mstišov) Hrob Mikulov - Moldava Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Teplice,Hlavní nádraží: vlak U1 směr Ústí nad Labem a Chomutov Hrob: linka 136 PD Teplice směr Osek Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Teplice Moldava 5 párů spojů 3 páry spojů Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 69/189

18 146 Proboštov - Novosedlice - Teplice - Modlany,Drahkov - Modlany,Kvítkov - Modlany,Suché Modlany,Věšťany Modlany - Srbice Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 12,7 28,28 úprava linky úprava linky O , ,37 (, SMĚR) Linka zajišťuje dopravní spojení satelitních obcí Modlan, Drahokov Kvítkov Suché Věšťany do Teplic, Novosedlic a Proboštova Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Modlany - Teplice Teplice Novosedlice - Proboštov 5 párů spojů 147 Teplice - Novosedlice - Proboštov - Krupka,Vrchoslav - Krupka - Krupka,Bohosudov Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 9,1 24,81 úprava linky úprava linky O 2 293, ,29 (, SMĚR) Na lince je jediný školní spoj, který využívají žáci z Novosedlic a Proboštova k dopravě do školy v Krupce Bez návazností Zařadit do jiné linky SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Teplice Krupka 1 spoj 148 Teplice - Krupka,Bohosudov - Krupka,Unčín Krupka,Soběchleby Přestanov - Chlumec Příměstská doprava Teplice DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 20,1 25,90 úprava linky úprava linky P , ,58 (, SMĚR) Páteřní spojení v relaci Teplice Krupka,průmyslové zóny - Krupka Chlumec s návazností na linky a MHD Ústí nad Labem do centra Ústí nad Labem a linku 445 ve směru Děčín Teplice,Benešovo náměstí: na linky MHD Krupka: linka směr Ústí nad Labem Chlumec: linky a směr Ústí nad Labem, 445 směr Děčín Rozdělená linka po optimalizaci, sledovat vytíženost spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Teplice Krupka páry spojů Krupka - Chlumec 3 páry spojů 4 páry spojů 1 pár spojů Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 70/189

19 401 Dolní Poustevna - Staré Křečany,Brtníky - Rumburk - Krásná Lípa - Chřibská - Česká Kamenice - Děčín Šluknovsko DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 71 31,3 15, P ,34 (, SMĚR) Páteřní regionální spojení a místní obsluha větších sídel Šluknovska přes Chřibskou a Českou Kamenici do Děčína. V provozu jen v pracovní dny víkendy zajišťuje vlak U8 (+ částečně U27) Rumburk: z Dolní Poustevny směr 410 Varnsdorf, z Děčína směr 410 Jiříkov Šluknov Chřibská: z Dolní Poustevny (končící spoje) směr 402 Děčín a opačně Brtníky: z Dolní Poustevny směr 407 Krásná Lípa Varnsdorf Děčín: z Dolní Poustevny směr vlak Ústí nad Labem, Praha Zlepšování návazností v Děčíně na železnici (omezeno podmínkou zachování přestupních vazeb na Šluknovsku) Postupná bezbariérovost spojů Vyhodnotit případné nasazení kapacitních vozidel na vybrané spoje Aktualizace názvů zastávek SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Dolní Poustevna Rumburk Rumburk Chřibská Chřibská - Děčín Varnsdorf - Chřibská - Česká Kamenice - Děčín Šluknovsko DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 48 35,1 16, P ,24 (, SMĚR) Páteřní spojení Varnsdorfu a místní obsluha větších sídel přes Chřibskou a Českou Kamenici do Děčína Možnost spojení za zimní rekreací v oblasti Jiřetína pod Jedlovou Chřibská: z Varnsdorfu (končící spoje) směr 401 Děčín a opačně Děčín: Varnsdorf směr vlak Ústí nad Labem, Praha Sezónní víkendová přeprava jízdních kol Sezónní víkendová přeprava lyží a snowboardů Postupná bezbariérovost Aktualizace názvů zastávek SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Varnsdorf Chřibská Chřibská Děčín Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 71/189

20 403 Varnsdorf - Chřibská - Chřibská,Krásné Pole Šluknovsko DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ , O ,91 (, SMĚR) Posilová linka v kombinaci s obsluhou sídel mezi Varnsdorfem a Chřibskou, zajišťuje obsluhu Horního Jiřetína ve směru k Varnsdorfu Aktualizace názvů zastávek SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Varnsdorf - Chřibská pár 404 Rumburk - Krásná Lípa - Rybniště - Jiřetín pod Jedlovou Šluknovsko DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 14 31,1 9, O ,20 (, SMĚR) Účelová linka zajišťující odvoz zaměstnanců z Rumburku do Horního Podluží a opačně děti do škol. Rumburk: z Jiříkova 409, 410 a opačně Aktualizace názvů zastávek SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Rumburk Horní Podluží 2,5 páru ráno, 2 páry odpoledne, 1,5 páru večer H. Podluží Jiřetín p.jedl 1 pár ráno ve školní dny Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 72/189

21 405 Rumburk - Staré Křečany - Krásná Lípa - Doubice Šluknovsko DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 15 (23) 37,5 5, O ,41 (, SMĚR) Spojuje venkovská sídla s Rumburkem a Krásnou Lípou, rychlá spojnice Starých Křečan s Krásnou Lípou. Posiluje linku 401 v relaci Staré Křečany - Rumburk. Dotýká se turistické lokality NP České Švýcarsko v oblasti Doubice Rumburk: 409, 410 směr Varnsdorf Reorganizace víkendového provozu: - požadavky na turistický rozvoj, nahrazení vlaků z trati přizpůsobení nové lince 406 v úseku St.Křečany Rumburk - vyhodnocení příp. potenciálu mimosezónního provozu směrem na Doubici Postupná bezbariérovost Aktualizace názvů zastávek SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Rumburk Krásná Lípa 60 1 pár 2 páry v so 1 pár Rbk-St.Křečany Krásná Lípa - Doubice 1 pár ráno, 2 páry odpoledne 406 Velký Šenov Vilémov Mikulášovice Staré Křečany - Rumburk Šluknovsko DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 25 35,7 - - O plán (, SMĚR) Projekt víkendové multifunkční linky zajišťující spojení měst a obcí podél trati 084 s dopravou na tratích 081 a 083, a s regionální bus dopravou a dálkovou dopravou do vnitrozemí. Kombinace přepravních potřeb místního obyvatelstva a dostupnosti pro turistiku (z Mikulášovic výchozí bod tur. trasy - cíl rozhledna Tanečnice). Rumburk: vlaky R směr Kolín a opačně, vlaky U8 směr Děčín a opačně Rumburk: vybrané spoje dálkových bus linek směr Praha a opačně Velký Šenov: 410 směr Varnsdorf a zpět, vlaky U28 směr Rumburk (Děčín) a zpět, dálková linka směr Liberec Provoz plánován - realizace podmíněna neobjednáním provozu vlaků na trati 084, v současnosti není linka v provozu Postupná bezbariérovost Vyhodnotit potenciál možnosti přepravy jízdních kol v turistické sezóně SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) NENÍ V PROVOZU! Velký Šenov - Rumburk v plánu 7 párů Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 73/189

22 407 Varnsdorf - Krásná Lípa - Staré Křečany,Brtníky Šluknovsko DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 23 31,4 10, O ,02 (, SMĚR) Přímé spojení Varnsdorfu s Krásnou Lípou a Brtníky, obsluha Vlčí Hory, Zahrad, Sněžné. Z turistické využitelnosti znamená přiblížení k oblasti NP Čes.Švýc., Vlčí Hora rozhledna Významná obsluha městských částí Varnsdorfu Varnsdorf: vlaky Trilex směr Liberec a zpět, ostatní regionální linky Brtníky: 401 z Dolní Poustevny a opačně Možný turistický potenciál v kombinaci s návaznostmi na vlaky Trilex Aktualizace názvů zastávek SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Brtníky - Varnsdorf 120 (ráno ve směru Brtníky 60) Kr. Lípa - Varnsdorf vložená posila 1 školní pár ráno, 1 pár odpoledne 3 spoje 408 Varnsdorf - Rumburk Šluknovsko DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 16 36,9 11, O ,43 (, SMĚR) Účelová posilová linka mezi Varnsdorfem a Rumburkem - obsluha průmyslových zón a zdravotnického zařízení - pokrývá nárazovou přepravní poptávku ve školní dny Varnsdorf: školní spoj 402 z Jiřetína pod Jedlovou Rumburk: Velký Šenov, Jiříkov (409, 410) a opačně Přizpůsobení dělnických spojů v případě změn na linkách 409 a 410 Aktualizace názvů zastávek SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Varnsdorf - Rumburk ráno 7 spojů odpoledne 6 spojů 3 večerní spoje Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 74/189

23 409 Varnsdorf - Rumburk Jiříkov Ebersbach Šluknovsko DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 26 31,2 11, P ,92 (, SMĚR) Regionální přeshraniční linka spojující města Varnsdorf Rumburk Jiříkov a německý Ebersbach. Významná vnitřní obsluha městských částí Varnsdorfu, Jiříkova a Rumburku Částečná garance bezbariérových spojů Ebersbach: spěšné vlaky RE2 směr Dresden a opačně Varnsdorf žel.st.: noční návaznost na poslední vlak Trilex z Liberece Vyhodnocení možného přesměrování ze Studánky přes Seifhennersdorf místo 410 Zvýšení bezbariérovosti spojů Vyhodnocení potenciálu poptávky z Neugersdorfu Aktualizace názvů zastávek SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Varnsdorf TOS Vdf. aut.n 60 Varnsdorf a.n. Ebersbach párů (návaznost RE2) 410 Varnsdorf Seifhennersdorf - Rumburk - Jiříkov - Šluknov - Velký Šenov Šluknovsko DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 32 30,0 17, P ,57 (, SMĚR) Páteřní regionální přeshraniční linka spojující města Varnsdorf německý Seifhennersdorf - Rumburk Jiříkov a Šluknov a Velký Šenov s několika návaznými body. Významná vnitřní obsluha městských částí uvedených měst s výjimkou Seifhennersdorfu, kde není povolena vnitroměstská přeprava (4 stanice lze používat pro cestování do sousedních částí linky. V kombinaci s linkou 409 zajišťuje noční návaznost na poslední vlaky Trilex z Liberece a vlaky ČD linky U8 z Děčína. Částečná garance bezbariérových spojů Varnsdorf žel.st.: vlaky Trilex z Liberece a opačně Varnsdorf aut. nádr.: o víkendech linka 402 z Děčína a opačně Rumburk: 401 z Děčína, směr 401 Dolní Poustevna, 401 z Dolní Poust., směr 401 Děčín Velký Šenov: 413 z Dolní Poustevny Lobendavy a opačně Eliminovat nárazová zpoždění ve špičce způsobená silnou poptávkou. Vyhodnotit možnosti vyšší kapacity vozidel a odstranit tím nutnost nárazových posilových spojů v úseku Velký Šenov Rumburk (zkušební zápůjčka kapacitního vozidla). Vyhodnocení možného přesměrování ze Seifhennersdorfu přes Studánku s linkou 409. Vznik nových víkendových návazností ve V. Šenově směrem na Mikulášovice. Využít turistický potenciál v oblasti Šluknova (výchozí bod turistických a naučných tras, zámek, kulturní akce). Aktualizace názvů zastávek SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Varnsdorf Velký Šenov Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 75/189

24 411 Mikulášovice - Velký Šenov - Šluknov - Šluknov,Rožany Šluknovsko DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 19 33,5 4, O ,13 (, SMĚR) Návazná linka zajišťující spojení lokalit s nižší poptávkou k páteřním linkám: - Šluknov s místní části Rožany a Císařský, Velký Šenov s Janovkou. Plní úlohu spojnice mezi Mikulášovicemi Velkým Šenov. Ve špičce zajišťuje spojení zaměstnanců v místní průmyslové výrobě. Významný podíl v poptávce tvoří žáci z okolí do spádových základních škol. Velký Šenov: 410 z Varnsdorfu Rumburku a opačně Vyhodnotit: - případný potenciál prodloužení z Rožan do Sohlandu - potenciál návazností na vlaky ve Šluknově - s tím související význam podpory turistického ruchu v pracovní dny v době sezóny Nové zastávky v Mikulášovicích (plán a realizace města) Aktualizace názvů zastávek. Postupná bezbariérovost spojů. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Mikulášovice Velký Šenov Velký Šenov Šluknov Šluknov Rožany Česká Kamenice-Rynartice-Jetřichovice-Vysoká Lípa Děčínsko východ DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ , O ,90 (, SMĚR) Venkovská linka spojující malé obce v oblasti České Kamenice s částečnou návazností na linky do Děčína. Primárně je provoz podřízen pokrytí lokální přepravní poptávky místního obyvatelstva, s ohledem na polohu v CHKO Labské pískovce a dosah NP České Švýcarsko je možný potenciál v turistické sezóně (částečně podléhá změnám JŘ dle sezóny). Česká Kamenice: bus směr Děčín, Chřibská, Česká Lípa, Nový Bor a opačně bez cílené koordinace návazností Srbská Kamenice: 424 z Děčína a opačně (vybrané spoje) Jetřichovice: 434 z Děčína a opačně (vybrané spoje v závislosti na turistické sezóně) Více koordinovat provázanost s linkou 424. Vyhodnotit možný turistický potenciál linky mimo pracovní dny. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Č. Kamenice Srbská Kam. ráno 3 spoje, odp. 3 páry dop. 1 pár, večer 1 spoj Srbská Kam. Vysoká Lípa ráno 3 spoje, odp. 2 páry večer 1 spoj Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 76/189

25 413 Velký Šenov - Lobendava - Dolní Poustevna Šluknovsko DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 16 35,5 4, O (, SMĚR) Venkovská linka obsluhující nejzazší část Šluknovského výběžku s návaznostmi na páteřní linku 410. Částečný potenciál pro turistické cíle, ale plní dominantně úlohu přepravy žáků z okolí do spádových škol. Velký Šenov: 410 z Varnsdorfu Rumburku a opačně V souvislosti s projektem obnovení železničního spojení Sebnitz Dolní Poustevna: - prodloužení k železniční stanici (možnost Dolní Poustevna nebo Sebnitz) - vytvoření návazností na vlaky od Děčína Vyhodnotit variantu prodloužit do centra Sebnitz (souměstí D. P. a Sebnitz nebudou mít propojená centra ani po obnovení vlakového spojení) SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) V. Šenov Dolní Poustevna páry so+ne + 3 spoje v so 414 Česká Kamenice-Kerhartice Děčínsko východ DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 5 37,5 9, O ,88 (, SMĚR) Venkovská linka spojující obec Kerhartice s Českou Kamenicí, provoz pokrývá přepravní poptávku žáků ZŠ a realizaci základní přepravní poptávky v Č. Kamenici. V současnosti zde není turistický potenciál na rozšíření provozu Česká Kamenice: bus směr Děčín, Chřibská, Česká Lípa, Nový Bor a opačně bez cílené koordinace návazností Je určitý potenciál ve zvýšení poptávky u školních spojů v oblasti a propojením Kerhartic s Markvarticemi přes Veselí (dnes bez obsluhy), lze však realizovat pouze malokapacitním autobusem, a celkovou reorganizací školních spojů v oblasti Českokamenicka vyžaduje vytvoření obsáhlejší studie Preference návazností lze vybrat (vlak, bus) SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Česká Kam. - Kerhartice ráno3 spoje, odp. 2 páry + 1 školní pár 1 pár Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 77/189

26 416 Česká Kamenice-Kunratice-Studený Děčínsko východ DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 8 26,6 8, O ,61 (, SMĚR) Venkovská linka spojující obce Kunratice a Studený s Českou Kamenicí, provoz pokrývá přepravní poptávku žáků ZŠ a realizaci základní přepravní poptávky v Č. Kamenici, Existuje určitý turistický potenciál linka tvoří hranici dvou CHKO a cílová stanice se nachází na turistické trase v blízkosti NP České Švýcarsko a rozhledny Studenec Česká Kamenice: bus směr Děčín, Chřibská, Česká Lípa, Nový Bor a opačně bez cílené koordinace návazností Vyhodnotit turistický potenciál Preference návazností lze vybrat (vlak, bus) SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Česká Kam. - Studený ráno 1 pár + 1 spoj z Kunratic odpoledne 1 pár 1 pár 421 Česká Kamenice - Děčín Šluknovsko DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 23 28,75 33, O 0 (, SMĚR) Účelová linka s plynulým návazným přejezdem v České Kamenici na linku 401. Jede pouze v ranní špičce v nejvytíženějším úseku přepravního proudu u Děčína Česká Kamenice: 401 z Brtníků Rumburku směr Děčín Česká Kamenice: 401 směr Rumburk Dolní Poustevna Převést spoje na přímou trasu Děčín Česká Kamenice a zajistit obsluhu Dobrné a Jánské v relaci Děčín - Česká kamenice regionální linkou se spádovostí k Děčínu; sledovat vytížení zajíždění do Brložce SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Děčín Česká Kamenice 1 ranní pár Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 78/189

27 422 Děčín-Ludvíkovice-Kámen-Arnoltice-Labská Stráň Děčínsko východ DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 15 25,7 19, P ,50 (, SMĚR) Příměstská linka zajišťující spojení s městem Děčín, ale výrazně pokrývající také místní poptávku v relaci Labská Stráň Ludvíkovice Turistický potenciál na Labské Stráni (vyhlídka Belveder) Linka se postupně vyvinula v kratší posilovou část z velké části souběžné linky 423, večer a o víkendech je celá trasa zajišťována linkou 423 Částečná garance bezbariérových spojů Děčín: vlaky Ústí n.l. a vnitrozemí Děčín: MHD Reorganizace souběhů s linkou 423, případně jejich sloučení do jedné - optimalizace SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Děčín Labská Stráň 60 2 páry 423 Děčín-Ludvíkovice-Arnoltice-Labská Stráň-Růžová-Janov Děčínsko východ DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 26 30,6 18, P ,75 (, SMĚR) Příměstská linka zajišťující spojení s městem Děčín, ale výrazně pokrývající také místní poptávku v relaci Janov - (Labská Stráň ) Ludvíkovice Turistický potenciál v CHKO na Labské Stráni (vyhlídka Belveder), v Janově (turistická trasa), v blízkosti NP České Švýcarsko V sedle, večer a o víkendech obsluhuje úsek souběžné linky 422 Částečná garance bezbariérových spojů Děčín: vlaky Ústí n.l. a vnitrozemí Děčín: MHD Reorganizace souběhů s linkou 422, případně jejich sloučení do jedné, Reorganizace víkendových spojů, které přežívají historicky z dob objednávek hrazených obcemi (a jejich rozsah odpovídá jejich tehdejším finančním možnostem) a neodpovídají současné taktové koncepci - optimalizace SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Děčín Janov přes Labskou Stráň 60 2 páry 1 spoj sobota 5 párů, neděle 4 páry sobota 5 párů, neděle 4 páry Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 79/189

28 424 Děčín-Ludvíkovice-Dobrná-Huntířov-Nová Oleška-Jetřichovice-Vysoká Lípa Děčínsko východ DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 30 36,0 11, O ,85 (, SMĚR) Příměstská linka zajišťující spojení s městem Děčín, široké územní pokrytí s velmi od sebe vzdáleným větvením již z Děčína (historický stav) a s tím souvisejícími několika nezávislými přepravními proudy, které není možné optimálně pokrýt. Větev přes Ludvíkovice ve výrazném souběhu s linkami 422 a 423, větev přes Dobrnou jede jen v pracovní dny a musí být posilována linkou 421. Zároveň funguje jako spojení z Děčína s turistickou oblastí CHKO a NP České Švýcarsko, byť v rozsahu, který neumožňuje plně využít turistický potenciál. Část spojů se mění v průběhu roku v závislosti na turistické sezóně. Částečná garance bezbariérových spojů. Děčín: vlaky směr Ústí n.l. a vnitrozemí a opačně Děčín: MHD Huntířov: 401, 402, 421 (jen tam) školní spoje z Děčína směr Markvartice Česká Kamenice a opačně Srbská Kamenice: 412 z České Kamenice směr Jetřichovice a opačně Jetřichovice: v turistické sezóně 434 směr Vysoká Lípa a opačně Rozdělit větve na dvě samostatné linky, koordinovat souběžný úsek Srbská Kamenice Jetřichovice mezi sebou a s linkou optimalizace. Vyhodnotit možnost zavedení sezónního cyklobusu Sledovat vytížení zajíždění do Brložce SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) DC Ludvíkovice Srbská Kam. DC - Dobrná - Srbská Kam. Srbská Kam. Jetřichovice Jetřichovice Vysoká Lípa ráno 3 spoje, odp. 3 spoje ráno 3 spoje, odp. 7 spojů ráno 1 pár, odp. 1 pár 1 spoj večer 1 spoj 1 pár 1 pár mimo turist. sezónu 2 páry 2 páry 2 páry mimo turist. sezónu 425 Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice Děčínsko východ DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 13 31,2 15, O ,36 (, SMĚR) Venkovská linka spojující Benešov n. Pl. s Markvarticemi a Českou Kamenicí, zároveň zajišťuje místní obsluhu v relaci Benešov n.pl,- Dolní a Horní Habartice. Významný spoj pro přepravu žáků z okolních obcí do ZŠ v Benešově, Markvarticích a České Kamenici. Benešov n. Ploučnicí: 426, 427 směr Děčín a opačně Optimální stav SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Benešov n.pl. Česká Kam. ráno 2 páry, odp. 1 pár 1 pár Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 80/189

29 426 Děčín-Benešov nad Ploučnicí-Žandov -Verneřice Děčínsko východ DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 35 29,1 12, O ,01 (, SMĚR) Venkovská linka s částí spojů zajíždějících do Děčína. Významný svozový spoj žáků do ZŠ v Benešově n.pl. a Žandově (Liberecký kraj) a odvoz studentů do Děčína. Benešov nad Ploučnicí: 427 z Děčína, 425 z Markvartic, 428 z Fojtovic (neplošné návaznosti stavěné na konkrétní spoje) Vytvořit v souvislosti s optimalizací linky 427 ve Verneřicích návaznosti na linku 458 směr Ústí n.l. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Děčín Benešov n. Pl. Benešov n. Pl. Žandov Žandov - Verneřice ráno 3 spoje ráno 2 páry, odp. 3 spoje ráno 1 pár, odp. 3 spoje 1 spoj 1 spoj 1 spoj 427 Děčín-Benešov nad Ploučnicí-Verneřice-Rychnov Děčínsko východ DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 31 28,6 16, P ,69 (, SMĚR) Příměstská linka spojující Benešovsko a Verneřice s Děčínem. Významná místní poptávka v úseku Verneřice Benešov a v úseku Malá Veleň Děčín. Poptávka také v obvodu MHD Děčín centrum Horní Březiny, kde supluje absenci MHD. V přepravní špičce dlouhodobě přeplňování spojů kapacita 12m vozidel nedostačuje. Částečná garance bezbariérových spojů. Turistický potenciál: Benešov n.pl. zámek, Verneřice Příbram - Buková Hora Děčín: vlaky směr Ústí n.l. a vnitrozemí, MHD Benešov nad Ploučnicí: 425, 426, 428 do obcí v oblasti Benešovska Optimalizace linky zavedení taktu mimo školní spoje v pracovní dny i o víkendech. Vytvoření návazností ve Verneřicích na již optimalizovanou linku 458 směr Ústí n.l. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Děčín Benešov n.pl. 13 párů dop. 2 páry, 3 spoje večer sobota 5 párů, neděle 3 páry Benešov n.pl. Verneřice 7 párů dop. 1 pár, večer 1 pár sobota 4 páry, neděle 3 páry Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 81/189

30 428 Děčín-Benešov nad Ploučnicí-Heřmanov-Blankartice-Fojtovice Děčínsko východ DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 26 30,6 13, O ,06 (, SMĚR) Venkovská linka zajišťující spojení z Benešova n. Ploučnicí do Heřmanova Fojtovic a místní části Blankartice. Část spojů zajíždí do Děčína. Význam linky čistě lokální pro dopravu žáků do ZŠ a zajištění potřeb obyvatel Fojtovic ve spádovém Benešově, s návazností v Děčíně. Spoje do Děčína posilují provoz linky 427. Benešov nad Ploučnicí: z Fojtovic na 427 směr Děčín a opačně malá vzájemná vazba mezi 426 a 428 Provést koordinovanou optimalizaci v souvislosti s optimalizací linky 427 SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Děčín Benešov n. Plouč. 1 spoj 2 spoje Benešov n.pl. - Fojtovice 5 párů 1 pár 429 Děčín-Těchlovice Děčínsko východ DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 15 26,4 10, O ,03 (, SMĚR) Příměstská linka úzce provázána s MHD linkou č. 9 (centrum Nebočady), kde ve shodně vedené trase nedochází k souběhům, ale doplňování spojů MHD v mezerách linkou 429. Na lince je vysoký podíl cestujících jedoucích v obvodu MHD do sídliště Nebočady. Dochází k přeplňování spojů a zároveň nízkému výnosu tržeb držiteli předplatních jízdenek na městském úseku. Linka již byla v minulosti optimalizována a z hlediska potřeb linkové dopravy v obsluze Těchlovic je ve finálním stavu. Děčín: z Těchlovic na vlaky směr Ústí n.l. a vnitrozemí a opačně. Výhledově možné prodloužení a propojení s linkou 458 ve Velkém Březně, nebo do Ústí nad Labem přes Střekov závislosti na objednávce osobní dopravy na železniční lince U7. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Děčín Těchlovice / 240 Těchlovice - Přerov páry Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 82/189

31 430 Děčín-Malšovice-Javory Děčínsko východ DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 14 27,1 9, O ,77 (, SMĚR) Linky zajišťující spojení obce Malšovice a jejích částí s Děčínem. Necelá polovina trasy vedena na území města Děčín, kde je využívána cestujícími v městské relaci do Vilsnice, kde je v mezerách doplňována městskou linkou 3. Obsluha částí Javory, Borek a Hliněná formou polookružní trasy. Víkendový provoz linky pouze v sobotu. Turistický potenciál: v Javorech křižovatka turist. tras CHKO České středohoří Děčín: z Malšovic na vlaky souhrnně, MHD možnost reorganizace víkendových spojů SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Děčín Javory 60 dop. 1 pár, več. 1 pár 3 páry v sobotu (1 zkrácený jen do Malšovic) Javory Hliněná - Borek Děčín-Sněžník Děčínsko - západ DÉLKA (NEBO ZÁŘÍ 18 30,9 9, O ,37 (, SMĚR) 2 páry spojů v pracovní dny a 2 páry spojů o víkendu, turistická linka s možností přepravy jízdních kol na víkendových spojích. Nejsou garantovány systémové přestupní vazby. Dlouhodobě ponechat stávající podobu jízdního řádu a sledovat využití spojů, průzkum poptávky po přepravě jízdních kol, v turistické sezóně zavedení cyklo spoje na Sněžník (převod z linky 10 do Maxiček). SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Děčín - Sněžník 2 páry spojů 2 páry spojů Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 83/189

32 434 Děčín-Hřensko-Mezní Louka-Jetřichovice-Chřibská-Doubice-Krásná Lípa Děčínsko východ DÉLKA (NEBO TRŽBA SRPEN/ZÁŘÍ 54 / 23 29,7 17,29 /12,76 (, SMĚR) SRPEN/ZÁŘÍ /8 799 P/O ,51 Nejvýznamnější turistická linka v regionu. Kombinace funkce dopravní obsluhy obce Hřensko a páteřní turistické spojnice Děčína s NP České Švýcarsko a CHKO Lužické hory. V období mimo turistickou sezónu jezdí ve zkrácené trase Děčín Hřensko Mezná a zajišťuje běžnou obsluhu obce + doplňkovou turistickou s výchozím bodem v okolí mezné, případně již v Hřensku. V období turistické sezóny je linka prodloužena přes Jetřichovice do Krásné Lípy. Turistická sezóna na lince má dvě fáze - víkendová a celotýdenní: Začíná prvním velikonočním víkendem (každý rok jinak) a končí posledním víkendovým dnem v říjnu. V době letních školních prázdnin jsou poté prodlouženy i spoje jedoucí v pracovní dny. Na sezónní změny jízdního řádu jsou navázány změny na linkách 412 a 424, tak aby vznikla součinnost jednotlivých spojů ve společném úseku Vysoká Lípa Jetřichovice. Linka se vyznačuje značným výkyvem cestujících dle úspěšnosti turistické sezóny. Provoz zajišťován výhradně bezbariérovými autobusy. V nejexponovanějších časech turistické sezóny dochází k přetěžování spojů. Děčín: z Hřenska na vlaky EC směr vnitrozemí a opačně, MHD tur.sez. Jetřichovice: z Děčína na 424 směr Srbská Kamenice (dále do Děčína) a opačně tur.sez. Krásná Lípa: z Děčína na 401 směr Rumburk a opačně Hřensko: přívoz přes Labe od příměstské železniční linky S-Bahn S1 z Drážďan Rybniště: z provozních důvodů nyní nejsou návaznosti mezi 434 a vlaky Vyřešení provozní situace neumožňující v současnosti vytvořit návaznosti v Děčíně na EC a zároveň vlaky v Rybništi (R z Kolína, TLX z Zittau). Zrušení nevyužívaných zastávek. V závislosti na možnostech zdroj na dopravní obslužnost, posílit nejvytíženější úseky. Vyhodnotit možnosti přepravy jízdních kol. Možnost zapojení systému linek integrovaných v německém dopravním svazu VVO do návazností na linku 434. SOUČASNÉ INTERVALY (NEBO POČTY PÁRŮ SPOJŮ) Děčín Hřensko Mezná pár (+1 pár objed. obcí) 120 / 240 Mezná Jetřichovice (sez.) odpol. 2 páry 3 páry 5 párů Jetřichovice - Kr. Lípa (sez.) odpol. 2 páry 2 páry 4 páry Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 84/189

Základní přehled intervalů jednotlivých linek:

Základní přehled intervalů jednotlivých linek: Změny systému městské hromadné dopravy od 9. prosince 2012 - podrobné informace DOPRAVNÍ PODNIK měst u a Litvínova, a.s., připravuje optimalizaci městské hromadné dopravy. Veškeré změny vstoupí v platnost

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV DRUHY DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI Podle zákona č.194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících se dopravní

Více

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK Linky MHD Teplice - plně integrované linky; na těchto linkách jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK): 1 Nová Ves - Bílá Cesta

Více

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK Linky MHD Teplice - plně integrované linky; na těchto linkách jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK: 1 Nová Ves - Bílá Cesta

Více

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách Vážení cestující, pro přehlednost změn

Více

498 Teplice-Bílina-Louny

498 Teplice-Bílina-Louny 498 Teplice-Bílina-Louny linka č. 582498 Teplice-Bílina-Louny Platí od 1.1.2015 km ZÓNA Tč seznam zastávek PRACOVNÍ DNY SOBOTY A NEDĚLE 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133

Více

R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents:

R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents: 1 R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents: 1 - Localities served by regional charter buses from Ústí nad Labem (all the bus stations are marked

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava V Liberci dne 2.12.

Více

Rozvoj a financování dopravní infrastruktury v Ústeckém kraji

Rozvoj a financování dopravní infrastruktury v Ústeckém kraji Rozvoj a financování dopravní infrastruktury v Ústeckém kraji v roce 2013 a dalším období Jaroslav Komínek člen Rady Ústeckého kraje Přehled témat I. část I. - Dopravní infrastruktura 1. Silniční síť v

Více

Změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka a Frýdlantska na linkách obsluhujících ČSAD Frýdek-Místek a.s.

Změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka a Frýdlantska na linkách obsluhujících ČSAD Frýdek-Místek a.s. Změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka a Frýdlantska na linkách obsluhujících ČSAD Frýdek-Místek a.s. S účinnosti od 15.12.2013 dochází k rozsáhlým změnám jízdních řádů v rámci projektů: Optimalizace

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti Centrální

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 Okres Děčín - DC TJ Doprava Děčín 00525286 TJ DOPRAVA DĚČÍN TJ Slavia Děčín SČE 00524841 TJ SLAVIA DĚČÍN, SČE TJ Spartak Boletice 14868156 TJ SPARTAK BOLETICE TJ Česká

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska Konzultační dopravní společnost Analýza současného stavu Silnice Kvalitní silniční dopravní napojení obcí Račetice, Pětipsy, Rokle a Chbany. Ostatní obce vesměs

Více

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Trať 017 Česká Třebová Dzbel - nová objednávka vlaků Dzbel Moravská Třebová v rozsahu 4 páry denně v pracovní dny a 2 páry denně

Více

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Neděle 13. prosince 2009 je termínem celostátní změny jízdních řádů. K tomuto datu dochází i ke změnám v jízdních řádech linek ČSAD

Více

Ústecký kraj. www.kr-ustecky.cz

Ústecký kraj. www.kr-ustecky.cz KATEGORIE VIZE Ústecký kraj ÚSTÍ NAD LABEM www.kr-ustecky.cz ČR Správa Národního parku České Švýcarsko KRÁSNÁ Á LÍPA www.npcs.cz KATEGORIE ROZVOJ Labská plavební s.r.o. DĚČÍN http://labskaplavebni.cz/

Více

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec České dráhy, a.s. - Generální ředitelství ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec Zpracovatel : Ing. Pavel Jaško, tel. 972 365 045 Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Prostorová a časová integrační opatření Dopravně-provozní opatření = propojení komponent dopravní nabídky a provozu jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava vedení linek

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Ing. Otto Pospíšil, zástupce

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Ing. Otto Pospíšil, zástupce Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Servisní organizace pro zakladatele Liberecký kraj Člen České asociace organizátorů

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Výhody integrované dopravy jedna jízdenka na všechno zvýhodněné předplatní jízdenky s neomezeným počtem cest návaznost a koordinace jízdních řádů on-line informace pro cestující

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 2006

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Public Transport Route Optimisation Study

Public Transport Route Optimisation Study Public Transport Route Optimisation Study 14. června 2010 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Del. No.: D.1.1 Version: 1 Date: Prepared: Checked: Approved: R.T. JMS MSH 2 / 79 Public Transport

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

CZECHBUS Ing. Martin Jareš, Ph.D. 15. 11. 2012. Praktické zkušenosti se zavedením páteřních linek v Praze

CZECHBUS Ing. Martin Jareš, Ph.D. 15. 11. 2012. Praktické zkušenosti se zavedením páteřních linek v Praze CZECHBUS Ing. Martin Jareš, Ph.D. 15. 11. 2012 Praktické zkušenosti se zavedením páteřních linek v Praze Proč se to všechno dělalo Přizpůsobení tomu, kam dnes lidé skutečně jezdí Kratší intervaly v silných

Více

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp.

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp. A.Kika, V.Lhoták 20.5.2013 Pomůcka pro strojvedoucí = tranzitér přípravář Vysvětlivky: AG = agent = PPS ruční brzdy Z = zarážky číslo STANICE Název Patří pod HDP Obvod Patří do obvodu DP-VS provozního

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově informace pro: Obec Bítov Obec Skřipov Obec Těškovice Ostrava, září 2011 Úvod V souvislosti dojde postupně

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti

Více

2. PREZENTACE ZE ZÁKLADŮ TEORIE HROMADNÉ DOPRAVY. Rozdělení linek VHD. Ondřej Kališ. http://skpsd.wz.cz

2. PREZENTACE ZE ZÁKLADŮ TEORIE HROMADNÉ DOPRAVY. Rozdělení linek VHD. Ondřej Kališ. http://skpsd.wz.cz 2. PREZENTACE ZE ZÁKLADŮ TEORIE HROMADNÉ DOPRAVY Rozdělení linek VHD Ondřej Kališ http://skpsd.wz.cz DRUHY LINEK VZHLEDEM CENTRU OBLASTI RADIÁLNÍ od slova radius = poloměr RADIÁLNÍ - je vedena do centra

Více

Pokud zadáte jako nástupní a výstupní zónu Teplice, zobrazí se kompletní ceník jízdného v Teplicích.

Pokud zadáte jako nástupní a výstupní zónu Teplice, zobrazí se kompletní ceník jízdného v Teplicích. CO SE ZMĚNÍ PŘI TARIFNÍM ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V MHD TEPLICE A V PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVĚ NA TEPLICKU OD 1.1.2015 PROČ DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM? Osmileté kontrakty na zajišťování základní dopravní obslužnosti autobusovou

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

PRACOVNÍ DEN SMĚR "Z CENTRA" PRACOVNÍ DEN SMĚR "DO CENTRA" Kuchyňka (směr Nádraží Holešovice) Průzkum: komplexní 19.10.2011

PRACOVNÍ DEN SMĚR Z CENTRA PRACOVNÍ DEN SMĚR DO CENTRA Kuchyňka (směr Nádraží Holešovice) Průzkum: komplexní 19.10.2011 MODEL VYTÍŽENÍ LINKY 186 (21) Kuchyňka (směr Bulovka) Popis: Průzkum: komplexní 19.1.211 - Zrušení linky 12 v tomto úseku - Zrušení linky 112 v tomto úseku (započteni lidé Od Do Nabídka Poptávka Využití

Více

http://portal-cz/sites/inzerce/pages/doprava1.aspx

http://portal-cz/sites/inzerce/pages/doprava1.aspx Page 1 of 5 Zrušené zastávky veřejné osobní dopravy: NH jídelna přilehlé okolí je v docházkové vzdálenosti zastávky NH hlavní brána, zastávka bude nadále obsluhována vnitropodnikovou dopravou NH vysoké

Více

Výňatek z přepravního řádu a informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince.

Výňatek z přepravního řádu a informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. km Mírová - Malátova - Poliklinika - Klíše lázně - Vozovna DP - Nové Předlice - Stará škola - (Metal) - Důl.květen - Václavské náměstí linka č. Mírová - Malátova - Poliklinika - Vozovna DP - Nové Předlice

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém m městskm stské dopravy systém m regionáln lní dopravy integrovaný

Více

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách Současná situace PID obsluhuje celé území Prahy ale pouze 1/3 obyvatel Středočeského kraje (409 000 obyvatel / 300 obcí) neexistence společného přestupního

Více

1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru

1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru 1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru (Ústí nad Labem) 1. 25 780 ZŠ Palachova 400/37, Ústí n/l, 400 01 2. 12 840 ZŠ České mládeže 230/2, Ústí n/l, 400 01 3. 10 210

Více

Pozemky k prodeji a pronájmu v okrese Teplice

Pozemky k prodeji a pronájmu v okrese Teplice Pozemky k prodeji a pronájmu v okrese Teplice Inv. číslo Pozemky Katastrální území Výměra (m 2 ) H300001 160/29 Bílina 34 H300016 734/1 Bílina 10477 H300027 2991/31 Bílina 1384 H300028 2991/124 Bílina

Více

na 19. ročník turistické akce

na 19. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz,camp Valdek za podpory MÚ Šluknov a CDS holding s.r.o. Český Dub připravili a tím zvou všechny turisty,turistky a turistčata,celé turistické oddíly, na toulky

Více

ELLA Regio. ELLA Regio - Grenzüberschreitender SPNV/ÖPNV přeshraniční regionální doprava. Ústecký kraj /Zweckverband Verkehrsverbund

ELLA Regio. ELLA Regio - Grenzüberschreitender SPNV/ÖPNV přeshraniční regionální doprava. Ústecký kraj /Zweckverband Verkehrsverbund ELLA Regio ELLA Regio - Grenzüberschreitender SPNV/ÖPNV přeshraniční regionální doprava 1 Obsah 1. Úvod...22 2. Dopravně územní, ekonomické a demografické zařazení předmětné oblasti a z toho očekávaná

Více

Změny jízdních řádů od 10.6.2007 ČSAD Česká Lípa, a.s.

Změny jízdních řádů od 10.6.2007 ČSAD Česká Lípa, a.s. Druhá změna v jízdních řádech veřejné osobní dopravy v Libereckém kraji (10.6.2007) Změny v železničních jízdních řádech: Trať Spoj Změna 030 Jaroměř - Liberec 5450 Spoj nebude veden v době od 30.6. do

Více

Prohlášení. V Děčíně dne. Jana Nebeská

Prohlášení. V Děčíně dne. Jana Nebeská Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jsem pouze podklady (literaturu, projekty, software atd.) uvedené v seznamu použité literatury. Nemám závažný důvod

Více

11. prosince 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

11. prosince 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 24/2015 11. prosince 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 060/24/2015

Více

Úvod 1 Příloha č. 1 Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2006 2-3 Graf č. 1 Porovnání objemu příjmů, výdajů a financování v letech 2003

Úvod 1 Příloha č. 1 Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2006 2-3 Graf č. 1 Porovnání objemu příjmů, výdajů a financování v letech 2003 A. HLAVNÍ ČÁST Úvod 1 Příloha č. 1 Rekapitulace rozpočtu na rok 2006 2-3 Graf č. 1 Porovnání objemu příjmů, výdajů a financování v letech 2003 4-5 až 2006 Graf č. 2 Porovnání struktury příjmů v letech

Více

Destinační. Švýcarska. Založení: 10. října 2008, Krásná Lípa

Destinační. Švýcarska. Založení: 10. října 2008, Krásná Lípa Destinační fond Českého Švýcarska Založení: 10. října 2008, Krásná Lípa Zřizovatelé 10 obcí a měst 40 podnikatelů Kraj magr.rra@atlas.cz rra@atlas Správa NP NNO 53 subjektů Destinační fond Dohoda: - Nezakládá

Více

Lokosobota - Z Povrlů Sraz: 8.50 hod. Ústí n. L., hl. nádraží Trasa: Povrly - Lipová - Božtěšice - Všebořice Vede: Sobotka Jindřich

Lokosobota - Z Povrlů Sraz: 8.50 hod. Ústí n. L., hl. nádraží Trasa: Povrly - Lipová - Božtěšice - Všebořice Vede: Sobotka Jindřich 1.ledna Novoroční výstup na Blansko Kontrola na Blansku 12-15 hodin (Šimonka, Punčochář) Start z libovolného místa. Sraz: členů KČT Lokomotiva v 10 hodin u MHD č. 54 - stanice Stříbrníky 6.ledna 13.ledna

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

326 710 711 JAN HOLUB

326 710 711 JAN HOLUB ZMĚNY K 31. SRPNU 2014 Transcentrum bus, s.r.o., člen skupiny Arriva infolinka 326 710 711 JAN HOLUB www.facebook.com/transcentrumbus strana 1 z 8 Popis provedených změn v jízdních řádech dopravce Transcentrum

Více

Rozšíření PID od 10.6.2012. Kutná Hora (linka 381) Uhlířské Janovice (linka 387) Poděbrady (linka 398) Milovice (linka 432)

Rozšíření PID od 10.6.2012. Kutná Hora (linka 381) Uhlířské Janovice (linka 387) Poděbrady (linka 398) Milovice (linka 432) Rozšíření PID od 10..01 Kutná Hora (linka 381) Uhlířské Janovice (linka 387) Poděbrady (linka 398) Milovice (linka 43) Výhody integrace možnost cestovat na jednu jízdenku s libovolným počtem přestupů (v

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

Provoz PID v období vánočních a novoročních svátků 2007/08

Provoz PID v období vánočních a novoročních svátků 2007/08 Page 1 of 8 Provoz PID v období vánočních a novoročních svátků 2007/08 : Provoz PID dne 22.12.2007 Provoz PID dne 23.12.2007 Provoz PID dne 24.12.2007 Provoz PID dne 25.12.2007 Provoz PID dne 26.12.2007

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Metropolitní linky v Praze

Metropolitní linky v Praze Metropolitní linky v Praze Celosíťová optimalizace efektivnější a atraktivnější síť linek veřejné dopravy méně linek, kratší intervaly jednoduchost, přehlednost omezení souběhů, nevytížených spojů posílení

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje. platné od 1. 1. 2015

Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje. platné od 1. 1. 2015 Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje platné od 1. 1. 2015 Vydavatel: ARRIVA TEPLICE s.r.o. Sídlo: Emílie Dvořákové 70, Teplice IČ: 49900820 Strana 1 z 16 Úvod Tyto smluvní přepravní podmínky

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti Centrální

Více

Příloha č.4 k nařízení Ústeckého kraje č. /2011 Seznam jednotek požární ochrany a jejich kategorizace

Příloha č.4 k nařízení Ústeckého kraje č. /2011 Seznam jednotek požární ochrany a jejich kategorizace Příloha č.4 k nařízení Ústeckého kraje č. /2011 Seznam jednotek požární ochrany a jejich kategorizace Okres Děčín 421 010 I Děčín-Děčín I HZS Ústeckého kraje 421 013 I Česká Kamenice - Horní Kamenice HZS

Více

ORP Bílina Ústecký kraj

ORP Bílina Ústecký kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 40 Křesťanské sakrální památky 1 15 Technické památky 1 20 Muzea, galerie 1 25 Turistická informační centra

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému založeno 1995 20 let práce v oblasti dopravy Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému Ing. Tomáš Matras, Ph.D. technický ředitel t.matras@czechconsult.cz Stanovení ekonomických

Více

Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016

Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016 Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016 Východiska evropské nařízení 1370/2007, které stanoví povinnost do konce roku 2019 vysoutěžit autobusové dopravce na základě spravedlivých výběrových

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 11/2015 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 024/11/2015

Více

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU OD 13. PROSINCE 2015

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU OD 13. PROSINCE 2015 ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU OD 13. PROSINCE 2015 260000 Mladá Boleslav Markvartice Libáň. Beze změn. 260001 Mladá Boleslav Bezno Kadlín. Prázdninový spoj č. 10 v 15:25 jede až v 17:50 a nově do Mladé Boleslavi.

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence >A PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ n. Účastník řízení:' TV Lyra s.r.o. í^/rátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Thomayerova

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Od 17. května do 23. září 2007 budou v úseku Říčany Uhříněves a na nádraží v Říčanech probíhat dlouhodobé nepřetržité výluky kolejí. V této souvislosti

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

pracovních dnů na 7,5 minuty) a odklonění části spojů z Doubravky na Borská pole (l.č. 17). Intervaly na lince 16 jsou tedy 3-7/7,5/7,5 min.

pracovních dnů na 7,5 minuty) a odklonění části spojů z Doubravky na Borská pole (l.č. 17). Intervaly na lince 16 jsou tedy 3-7/7,5/7,5 min. NÁVRH OPTIMALIZACE MHD 2. FÁZE. PŘÍLOHA Č.1 HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU pozn.: symbolem např. 10/15/15 se rozumí intervaly ve špičce prac. dne / v sedle prac. dne / o víkendu TRAMVAJE Linkové vedení se nemění,

Více

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze!

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE, 22. 8. 2014 TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA S novým školním rokem přichází řada nových autobusových spojů S novým školním rokem bude v provozu několik nových spojů. Na

Více

Organizátor regionální dopravy. společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem

Organizátor regionální dopravy. společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem Organizátor regionální dopravy společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem V čem spočívá práce OREDO Organizace autobusové a drážní dopravy Analýza autobusové a drážní dopravy Optimalizace

Více

S 34/07-03845/2007/720 V Brně dne 21. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 34/07, zahájeném dne 24.

S 34/07-03845/2007/720 V Brně dne 21. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 34/07, zahájeném dne 24. S 34/07-03845/2007/720 V Brně dne 21. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 34/07, zahájeném dne 24. ledna 2007 dle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál příspěvková Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál Katalog služeb je přístupný na webových stránkách http://prosluknovsko.cz/ Katalog služeb obsahuje: Informace o komunitním plánování a činnosti pracovních

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíce

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 1. 12. 2015 Seznam změn platných

Více

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN ÚSEKŮ SILNIC ÚSTECKÉHO KRAJE

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN ÚSEKŮ SILNIC ÚSTECKÉHO KRAJE ÚSEKŮ SILNIC ÚSTECKÉHO KRAJE s platností k 15. 07. 2015 Schválil: plk. Mgr. Martin Laníček vrchní rada náměstek pro IZS a OPŘ HZS Ústeckého kraje 7 (R7) - Praha - Chomutov 7 (R7) - Praha - Chomutov 60000-66000

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Současnost a výhled dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji. Lukáš Verner.

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Současnost a výhled dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji. Lukáš Verner. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Současnost a výhled dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji Lukáš Verner Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více