Public Transport Route Optimisation Study

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Public Transport Route Optimisation Study"

Transkript

1 Public Transport Route Optimisation Study 14. června 2010

2 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Del. No.: D.1.1 Version: 1 Date: Prepared: Checked: Approved: R.T. JMS MSH 2 / 79

3 Public Transport Route Optimisation Study Obsah 1 Úvod Analýza stávajícího stavu MHD Linkové vedení Hloubkový průzkum MHD Vozový park Trolejbusy Autobusy Popis optimalizace linkového vedení Trolejbusy Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Autobusy Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka / 79

4 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Linka Shrnutí dopadu optimalizačních opatření Převedení všech linek MHD na trolejbusy Odůvodnění Princip návrhu změn MHD na čistě elektrickou trakci Očekávané dopady Ekonomické zhodnocení Investiční náklady stávajícího stavu sítě MHD Náklady na pořízení infrastruktury Náklady na pořízení vozidel Celkové investiční náklady Provozní náklady stávajícího stavu sítě MHD Náklady na údržbu trolejbusových tratí Náklady na údržbu autobusových tratí Náklady na provoz trolejbusů Náklady na provoz autobusů Celkové provozní náklady Investiční náklady navrhovaného stavu sítě MHD (pouze trolejbusový provoz) Náklady na pořízení infrastruktury Náklady na pořízení vozidel Celkové investiční náklady navrhovaného stavu sítě MHD Provozní náklady navrhovaného stavu sítě MHD (pouze trolejbusový provoz) Náklady na údržbu trolejbusových tratí Náklady na provoz trolejbusů Celkové provozní náklady Porovnání nákladů stávajícího a navrhovaného stavu sítě MHD Ekonomická analýza Použité ukazatele ekonomické efektivity projektu Výsledky ekonomické analýzy Závěr Seznam příloh / 79

5 Public Transport Route Optimisation Study 1 Úvod Úkol Public Transport Route Optimisation Study (Optimalizace tras městské hromadné dopravy) je součástí projektu CIVITAS ARCHIMEDES a spadá pod Work Package 11. Projekt ARCHIMEDES, jehož účastníkem je město Ústí nad Labem, má za cíl zlepšení životního prostředí ve městech a zajištění kvalitnějšího života pro jejich obyvatele. Zabývá se nejen motorovou dopravou, ale propaguje i dopravu pěší a cyklistickou. V případě motorové dopravy se jedná o snahu usměrnit a segregovat dopravu tak, aby nepředstavovala bezpečnostní riziko pro obyvatele měst. Zároveň, se úkol zaměřuje na to, aby ulice nebyly motorovou dopravou zamořovány emisemi škodlivých plynů, hlukem a vibracemi. Tento úkol preferuje veřejnou hromadnou dopravu (zejména MHD). Projekt ARCHIMEDES nejsou pouze technické návrhy a studie, ale i formy propagace a osvěty kvalitnějšího a zdravějšího života ve městě. Cíl tohoto úkolu je zhodnocení možnosti převedení všech výkonů vozidel MHD na elektrickou trakci a úprava linkového vedení, aby nedocházelo k souběhu linek na úseku, na kterém by nebyla jejich kapacita vytížena. Podmínkou je zachování, či zlepšení kvality služeb MHD. Dále je třeba brát v potaz přátelskost systému MHD k životnímu prostředí města. Postup prací v rámci úkolu byl následující: Zmapování současného stavu Optimalizace linkového vedení (s pomocí dat z průzkumu MHD a dopravního modelu města Ústí nad Labem, využito již v úkolu Public Transport Priority Systém; studie dopadu na téma úspora energie a redukce emisí CO 2 z provozu MHD) Návrh (navržený systém elektrické trakce, odůvodnění a očekávané dopady) Rámcová ekonomická analýza navržených opatření Navrženo bylo převedení celé sítě MHD tedy trolejbusových i autobusových linek na čistě trolejbusový provoz. 5 / 79

6 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC 2 Analýza stávajícího stavu MHD Síť městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem tvoří systém trolejbusové a autobusové dopravy. Trolejbusová síť má v systému MHD úlohu páteřní kapacitní dopravy, neboť jsou na všechny trolejbusové linky nasazovány kapacitní kloubové vozy. Autobusová síť doplňuje systém trolejbusové sítě a zajišťuje dopravu do příměstských oblastí a dopravně připojených obcí. Geografická poloha města víceméně předurčuje možnost trasování linek. Ústí nad Labem je rozděleno řekou Labe s existencí dvou mostů (pro MHD je využíván pouze jeden). Převážná část města, tudíž i systému MHD, se nachází na levém břehu řeky. Dále je vedení linek limitováno poměrně velkým převýšením mezi nejníže položenými oblastmi poblíž Labe (centrum města) a hustě osídlenými sídlišti v oblasti městské části Severní Terasa. Toto převýšení je možné zdolat jen několika komunikacemi, kde je možné bezpečně provozovat MHD. V těchto úsecích přicházejí komplikace v zimních měsících. Trolejbusová síť je v těchto místech velmi zranitelná a v případě výpadku nebo nehody je systém MHD velmi omezen. Dále je trasování linek uzpůsobeno obytným celkům s odpovídající hustotou obyvatel, proto je například významnou součástí MHD linkové vedení s kapacitním provozem MHD na Severní Terasu. Většina linek je vedena přes centrum města, kde se uskutečňuje významná přestupní vazba na ostatní linky MHD, ale i vlaky a vnější autobusové linky a je zde zaznamenán nejvyšší pohyb cestujících. Autobusová síť linkového vedení doplňuje trolejbusovou síť a převážně obsluhuje periferní části města a příměstské oblasti. 2.1 Linkové vedení Obrázek 1 Schéma MHD v Ústí nad Labem denní provoz 6 / 79

7 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 2 Schéma MHD v Ústí nad Labem noční provoz Tabulka 1 Přehled trolejbusových linek MHD TROLEJBUSOVÉ LINKY 51 Mírová - Hilarova - Mírové náměstí - Jungmannova - Krásné Březno - OD Květ - Skalka 52 Severní Terasa - Mírová - Orlická - Malátova - Mírové náměstí - Poliklinika - Klíše lázně 53 (Severní Terasa) - Mírová - Hornická - Hilarova - Mírové náměstí - Malátova - Stříbrníky - Dobětice 54 Všebořice - Kpt. Jaroše - Bukov - Poliklinika - Mírové náměstí - Malátova - Stříbrníky - Dobětice 55 Severní Terasa - Mírová - Hornická - Hilarova - Mírové náměstí - Výstupní - Žežická 56 Všebořice - Bukov - Poliklinika - Mírové náměstí - Výstupní - Krásné Březno - Pod Vyhlídkou 57 Staré Předlice - Nové Předlice - Západní nádraží ČD - Mírové náměstí - Krásné Březno - OD Květ - Mojžíř 58 Klíše lázně - Divadlo - Výstupní - Krásné Březno - OD Květ - Skalka 59 Klíše lázně - Divadlo - Jungmannova - Krásné Březno - Pod Vyhlídkou Mírová - Severní Terasa - Pod Holoměří - Poliklinika - Mírové náměstí - Kamenný Vrch - Novosedlické náměstí - Karla IV Globus - Nové Předlice - Mírové náměstí - Kamenný Vrch - Novosedlické náměstí - Karla IV. 7 / 79

8 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Tabulka 2 Přehled autobusových linek MHD AUTOBUSOVÉ LINKY 2 Mírové náměstí - Revoluční - Trmická - Bělský Můstek - Stará škola - Václavské náměstí - Koštov konečná Mírové náměstí - Divadlo - Kaufland - Nové Předlice - Stará škola - Václavské náměstí - Koštov konečná - (Důl 5. květen) 3 4 Mírové náměstí - Divadlo - Nové Předlice - (Habří) - Řehlovice - (Brozánky) - Dubičky 5 Všebořice obchodní centrum - Pod Holoměří - Severní Terasa - Mírová - Stříbrníky - Výstupní - Krásné Březno 6 Divadlo - Nové Předlice - Hostovice - Stebno - (Suchá) - Chvalov 7 Mírová - Malátova - Poliklinika - Klíše lázně - Vozovna DP - Nové Předlice - Stará škola - Důl 5. květen (Vozovna DP) - Klíše lázně - Kaufland - Divadlo - Krajský soud - Střekov nádraží ČD - Novosedlické náměstí - Střekov II. - (Nové krematorium) - Nová Ves - Kojetice 9 11 (Přestanov) - (Stradov) - (Chlumec) - Všebořice obchodní centrum - Bukov - Poliklinika - Divadlo - Hlavní nádraží ČD 12 Divadlo - Staré Předlice - Chabařovice - Roudníky / Chlumec / Přestanov 13 Pod Svahem - Divadlo - Olšinky - Svádov obec - Olešnice 15 Neznabohy - Strážky - Habrovice - Skorotice - Masarykova nemocnice - Divadlo - Vaňov - Dolní Zálezly 16 (Neznabohy) - Strážky - Habrovice - Skorotice - Božtěšice - Všebořice 17 (Předlická) - (Předlice Kolonie) - Vozovna DP - Kaufland - Divadlo - Střekov osada - Brná - (Církvice) 18 Všebořice obchodní centrum - Bukov - Klíše lázně - Nové Předlice - Václavské náměstí - Důl 5. květen 19 (Koštov konečná) - Důl 5. květen - Trmická - Divadlo - Hlavní nádraží ČD - Pekařská - OD Květ - Sibiřská - Ryjice 20 Divadlo - Zadní Telnice - Adolfov - Krásný Les - Varvažov - Divadlo 21 Divadlo - Nakléřov - Petrovice - Tisá - Divadlo 23 Dobětice - Mírová - Severní Terasa - Hornická - Poliklinika - Klíše Hvězda - Chemopharma - Vozovna DP 101 Vozovna DP - Klíše lázně - Divadlo - Krásné Březno - OD Květ - Mojžíř sídliště - Skalka 102 Chlumec - Chabařovice koupaliště - Nové Předlice - (Václavské nám.) - Divadlo - Kamenný Vrch - Střekov II - (Brná) 8 / 79

9 Public Transport Route Optimisation Study 2.2 Hloubkový průzkum MHD V roce 2008 nechalo město Ústí nad Labem zpracovat hloubkový průzkum MHD. Při průzkumech přepravních zátěží na linkách MHD byla podrobně zmapována poptávka na všech linkách a spojích (nástupy a výstupy cestujících ve všech zastávkách, počet osob ve vozidle v mezizastávkových úsecích) a to buď po celou dobu provozu, nebo ve špičkových obdobích (ranní výjezd z vozovny 9 hodina, hodina). Průzkumy směrových vztahů a přestupních vazeb byly realizovány dotazem cestujících na zastávkách MHD a na méně vytížených linkách s nízkými zastávkovými obraty ve vozidlech MHD v období 5 19 hod. Podrobné výsledky průzkumu jsou uvedeny v úkolu č Understanding Public Transport Users Monitoring the Number of Public Transport Users. Vzhledem ke skutečnosti, že v září a prosinci 2009 došlo ke změnám v ústecké MHD (zrušení či zavedení některých linek, změna intervalu, trasy apod.), lze považovat výsledky průzkumu pouze za orientační. V rámci tohoto úkolu uvádíme pouze informaci o počtu přepravených osob na jednotlivých linkách, která je v tomto případě relevantní. Tabulka 3 Počet přepravených osob na linkách 9 / 79

10 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC 2.3 Vozový park Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. (DPmÚL) disponuje 66 trolejbusy a 70 autobusy. Typy vozidel ve vozovém parku Dopravního podniku města Ústí nad Labem jsou uvedeny v následujících tabulkách Trolejbusy Tabulka 4 Skladba vozového parku MHD Ústí nad Labem trolejbusy (údaje z roku 2009) typ vozidla počet vozidel provedení Škoda 14 Tr 1 sólo Škoda 15 Tr 45 kloubový Škoda 15 TrM 11 kloubový Škoda 22 Tr 3 kloubový nízkopodlažní Škoda 25 Tr Irisbus 6* kloubový nízkopodlažní celkem vozidel 60+6* Pozn.: * 6 vozidel z roku 2006 je v majetku Statutárního města Ústí nad Labem, DPmÚL je má pouze v pronájmu Obrázek 3 Ilustrační fotografie typů trolejbusů v provozu MHD ve městě Ústí nad Labem Škoda 15 Tr Škoda 15 TrM 10 / 79

11 Public Transport Route Optimisation Study Škoda 22 Tr Škoda 25 Tr Irisbus Průměrné stáří trolejbusů v provozu MHD ve městě je 15,87 roků. Sólo trolejbus (délka 12 m) je pouze jeden a funguje jako provozní záloha. Ostatní trolejbusy ve vozovém parku jsou kloubové vozy (délka 18 m). Devět těchto kloubových trolejbusů je nízkopodlažních (v jízdních řádech však linky obsluhované nízkopodlažními vozidly značené nejsou) Autobusy Tabulka 5 Skladba vozového parku MHD Ústí nad Labem autobusy (údaje z roku 2009) typ vozidla počet vozidel provedení Karosa B sólo Karosa B sólo Karosa B 952E 1 sólo Karosa - Renault CityBus 12M 35 sólo nízkopodlažní Mercedes-Benz Conecto 4 sólo nízkopodlažní Mercedes-Benz Citaro 4 sólo nízkopodlažní Tedom C12 D 1 sólo nízkopodlažní Irisbus Crossway 2 sólo částečně nízkopodlažní Karosa B kloubový Karosa B 941E 3 kloubový Karosa B 961E 4 kloubový Irisbus CityBus 18M 4 nízkopodlažní kloubový Irisbus Citelis 18M 1 nízkopodlažní kloubový Celkem vozidel 70 Průměrné stáří autobusů v provozu MHD ve městě je 10,08 roků. Standardních autobusů (o délce 12 m) je 57, z toho je 44 autobusů nízkopodlažních a dva autobusy mají částečně sníženou podlahu. Kloubových autobusů (o délce 18 m) je 13, z toho je 5 vozidel nízkopodlažních. V jízdních řádech však linky obsluhované nízkopodlažními vozidly značené nejsou. 11 / 79

12 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC 3 Popis optimalizace linkového vedení V rámci úkolu Public Transport Priority System Impact Studies byla provedena optimalizace MHD ve městě Ústí nad Labem. Návrh optimalizace byl proveden na základě analýzy dopravního průzkumu (Czech Consult, 2009) a vycházel z porovnání poptávky a nabídky, analýzy vytížení mezizastávkových úseků a zlomů přepravní poptávky, analýzy obsazenosti spojů a analýzy souběhů. Navržená optimalizační opatření se týkají změny linkového vedení linek, úpravy intervalů na jednotlivých linkách, omezení brzkých ranních a večerních málo vytížených spojů, časové koordinace linek, zavedení intervalového provozu, omezení souběhu linek, prodlužení či zkrácení tras linek a zavedení provozu nízkokapacitních vozidel na málo vytížené linky. Při řešení optimalizace linkového vedení MHD ve městě Ústí nad Labem byly brány v úvahu výsledky hloubkového průzkumu MHD i původní linkové vedení, tedy stav před změnami v září i prosinci Stručný popis jednotlivých linek a navržených optimalizačních opatření uvádí následující podkapitoly. 3.1 Trolejbusy Linka 51 Linka je vedena mezi zastávkami Mírová a Skalka přes centrum města. Ze zastávky Mírová je vedeno v celé trase 64 spojů, ze zastávky Skalka je vedeno 65 spojů, z nichž 3 jsou zkráceny do zastávky Divadlo. Délka linky je cca 12 km. Celkový výkon na lince je 1455,3 vozkm. Optimalizací dojde ke zrušení 3 spojů v úseku Mírová Skalka, 1 spoje ve směru Skalka Mírová a 1 spoje v úseku Skalka Divadlo. Celkový výkon na lince tak poklesne o 52,5 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 6 Základní údaje o lince 51 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 12,058 12,058 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1455,3 1402,8-52,5 12 / 79

13 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 4 Schéma linky 51 - před optimalizací Obrázek 5 Schéma linky 51 - po optimalizaci 13 / 79

14 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Linka 52 Jedná se o polookružní linku v trase Severní Terasa Klíše lázně Severní Terasa přes centrum města. V celé délce je vedeno 58 spojů, další 4 spoje jsou vedeny v trase Mírové nám. Klíše lázně Severní Terasa. Jednosměrná délka linky je cca 9 km, celkový výkon je 1026,9 vozkm. V rámci optimalizace dochází ke zrušení 1 spoje v trase Severní Terasa Klíše lázně Severní Terasa a jednoho zkráceného spoje v trase Mírové nám. Klíše lázně Severní Terasa. Celkový výkon klesne o 28,3 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 7 Základní údaje o lince 52 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 8,977 8,977 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1026,9 998,6-28,3 Obrázek 6 Schéma linky 52 - před optimalizací Obrázek 7 Schéma linky 52 po optimalizaci 14 / 79

15 Public Transport Route Optimisation Study Linka 53 Linka je vedena v trase Severní Terasa Mírová Dobětice (točna). V úseku Severní Terasa Mírová jsou v provozu pouze večerní a noční spoje (celkem 11 spojů). V úseku Mírová centrum je vedeno celkem 111 spojů a v úseku centrum Dobětice celkem 115 spojů. Délka linky je cca 10 km, celkový výkon je 976,8 vozkm. V rámci optimalizace dochází ke zrušení celkem 3 spojů v úseku Mírová centrum a celkem 5 spojů v úseku centrum Dobětice, čímž dojde k poklesu výkonu o 34,1 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 8 Základní údaje o lince 53 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 9,986 9,986 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 976,8 942,7-34,1 Obrázek 8 Schéma linky 53 před optimalizací 15 / 79

16 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 9 Schéma linky 53 po optimalizaci Linka 54 Linka je vedena v trase Všebořice Dobětice točna přes centrum. Počet spojů na lince je 59 ve směru Dobětice Všebořice a 61 ve směru Všebořice Dobětice. Délka linky je cca 9,3 km, celkový výkon na lince je 1064,4 vozkm. V rámci optimalizačních změn dochází ke zrušení 2 spojů v úseku Dobětice Všebořice a 1 spoje ve směru Všebořice Dobětice, čímž dojde k poklesu výkonu o 26,7 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 9 Základní údaje o lince 54 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 9,307 9,307 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1064,4 1037,7-26,7 16 / 79

17 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 10 Schéma linky 54 před optimalizací Obrázek 11 Schéma linky 54 po optimalizaci 17 / 79

18 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Linka 55 Linka je vedena mezi zastávkami Severní Terasa Žežická přes centrum města. Ze zastávky Severní Terasa je vedeno v celé trase 59 spojů, další 4 spoje jsou vedeny ve zkrácené trase Divadlo Žežická. Ze zastávky Žežická je vedeno 63 spojů, z nichž 1 spoj končí v zastávce Divadlo. Délka linky je 10,24 km. Celkový výkon na lince je 1252,6 vozkm. Optimalizací dojde ke zrušení po 1 spoji v úsecích Severní Terasa Žežická, Divadlo Žežická a Žežická Severní Terasa. Celkový výkon na lince tak poklesne o 24,9 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 10 Základní údaje o lince 55 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 10,24 10,24 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1252,6 1227,7-24,9 Obrázek 12 Schéma linky 55 před optimalizací 18 / 79

19 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 13 Schéma linky 55 po optimalizaci Linka 56 Linka je vedena mezi zastávkami Všebořice Pod Vyhlídkou přes centrum města. Délka linky je cca 12 km. Počet spojů na lince je 71 ve směru Všebořice Pod Vyhlídkou a 70 ve směru Pod Vyhlídkou Všebořice. Na lince je dosahováno výkonu 1567,2 vozkm. V rámci optimalizace dojde v každém směru ke zrušení 3 spojů, čímž poklesne výkon na lince o 66,7 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 11 Základní údaje o lince 56 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11,961 11,961 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1567,2 1500,5-66,7 19 / 79

20 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 14 Schéma linky 56 před optimalizací Obrázek 15 Schéma linky 56 po optimalizaci Linka 57 Linka je vedena v trase Staré Předlice Mojžíř přes centrum města. Délka linky je cca 11,4 km. Ve směru Staré Předlice Mojžíř je v provozu 62 spojů, další 3 spoje začínají v zastávce Divadlo. V opačném směru je v provozu 62 spojů v celé trase a dále 3 spoje v trase Mojžíř Divadlo a 2 spoje v trase Mírové nám. Staré Předlice. Celkový výkon na lince je 1404,7 vozkm. V rámci optimalizace dochází k redukci počtu spojů, a to o 2 spoje v úseku Mojžíř Mírové nám., o 3 spoje v úseku Divadlo Staré Předlice, o 2 spoje v úseku Staré Předlice a o 4 spoje v úseku Divadlo Mojžíř. Optimalizací dojde k poklesu výkonu o 62,8 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. 20 / 79

21 Public Transport Route Optimisation Study Tabulka 12 Základní údaje o lince 57 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11,398 11,398 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1404,7 1341,9-62,8 Obrázek 16 Schéma linky 57 před optimalizací Obrázek 17 Schéma linky 57 po optimalizaci Linka 58 Jedná se o polookružní posilovou linku v trase Skalka Klíše lázně Skalka přes centrum města, která je v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů. V celé délce trasy je vedeno 10 spojů, 3 spoje jsou vedeny v trase Divadlo Skalka, 3 spoje v trase Skalka Klíše lázně Mírové nám., 2 spoje v trase Mírové nám. Klíše lázně Skalka a 2 spoje v trase Skalka Divadlo. Jednosměrná délka linky je cca 11,8 km, celkový výkon je 315,5 vozkm. V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 13 Základní údaje o lince 58 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11,826 11,826 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 315,5 315, / 79

22 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 18 Schéma linky 58 stav před i po optimalizaci Linka 59 Jedná se o polookružní posilovou linku v trase Pod Vyhlídkou Klíše lázně Pod Vyhlídkou přes centrum města, která je v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů. V celé délce trasy je vedeno 9 spojů, 3 spoje jsou vedeny v trase Divadlo Pod Vyhlídkou, 3 spoje v trase Pod Vyhlídkou Klíše lázně Mírové nám., 1 spoj v trase Mírové nám. Klíše lázně Pod Vyhlídkou a 1 spoj v trase Pod Vyhlídkou Divadlo. Jednosměrná délka linky je cca 8,7 km, celkový výkon je 213,7 vozkm. V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 14 Základní údaje o lince 59 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 8,754 8,754 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 213,7 213,7 0 Obrázek 19 Schéma linky 59 stav před i po optimalizaci 22 / 79

23 Public Transport Route Optimisation Study Linka 60 Linka je vedena v trase mezi zastávkami Mírová a Karla IV. přes centrum města. Ve směru na Střekov je vedeno v celé trase 117 spojů, dalších 7 má počáteční zastávku Beethovenova. Ve směru ze Střekova je vedeno celkem 123 spojů, z nichž 1 je zkrácen do zastávky Beethovenova. Délka linky je cca 11,3 km. Celkový výkon na lince je 2684,9 vozkm. V rámci optimalizace dochází k úpravě (prodloužení) intervalů na lince, čímž dojde k poklesu počtu spojů na lince, a to o 37 spojů v trase Mírová Karla IV., o 4 spoje v trase Beethovenova Karla IV. a o 42 spojů v trase Karla IV. Mírová. Celkový výkon tím poklesne o 896,9 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 15 Základní údaje o lince 60 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11,334 11,334 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 2684, ,9 Obrázek 20 Schéma linky 60 před optimalizací Obrázek 21 Schéma linky 60 po optimalizaci 23 / 79

24 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Linka 62 Linka zajišťuje spojení obchodního centra Globus s centrem města. Délka linky je 3,667 km, rozsah provozu je 8 20 hod. Celkem je na lince provozováno 37 párů spojů, výkon na lince dosahuje 263,2 vozkm. V rámci optimalizace je navrženo prodloužení linky ze zastávky Mírové nám. do Střekova (zastávka Karla IV.) a úprava intervalů. Délka linky se tak prodlouží na 8,5 km, počet spojů se zvýší na 42 párů a výkon naroste o 421,1 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 16 Základní údaje o lince 62 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 3,667 8,551 4,884 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 263,2 684,3 421,1 Obrázek 22 Schéma linky 62 před optimalizací Obrázek 23 Schéma linky 62 po optimalizaci 24 / 79

25 Public Transport Route Optimisation Study 3.2 Autobusy Linka 2 Linka jezdí mezi zastávkami U vozovny a Předlická. V každém směru je v provozu 19 spojů. Délka linky je cca 2,7 km, průměrná jízdní rychlost je 25 km/h. Celkový výkon na lince je 86,9 vozkm. V rámci optimalizace dochází ke zrušení linky a jejímu nahrazení linkou 17. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. Tabulka 17 Základní údaje o lince 2 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 2, ,703 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 86,9 0-86,9 Obrázek 24 Schéma linky 2 před optimalizací 25 / 79

26 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Linka 3 Linka spojuje centrum města s Trmicemi, vybrané spoje jedou do obce Koštov a část spojů zajišťuje dopravu obyvatel do zaměstnání (důl 5. květen a další podniky v Trmicích). V úseku mezi centrem a Novými Předlicemi je v provozu obousměrně celkem 143 spojů a v úseku Nové Předlice Trmice 147 spojů. V úseku Trmice Koštov je v provozu 51 spojů a mezi Trmicemi a dolem 5. květen 40 spojů. Celkový výkon na lince je 1062,5 vozkm. Po optimalizaci dojde v úseku centrum Trmice, Václavské náměstí k redukci počtu spojů o 12 v obou směrech, čímž dojde k poklesu výkonu o 78,1 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové nízkopodlažní autobusy a kloubové autobusy. Tabulka 18 Základní údaje o lince 3 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11,404 11,404 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1062,5 984,4-78,1 Obrázek 25 Schéma linky 3 před optimalizací 26 / 79

27 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 26 Schéma linky 3 po optimalizaci Linka 4 Linka je vedena z centra města od Divadla přes Předlice ve směru na jihozápad obsluhuje obce Koštov, Stadice, Hliňany, Habří, Řehlovice, Brozánky, Habrovany, Radejčín, Dubice a Dubičky. Celková délka linky je 21,22 km. V trase Divadlo Řehlovice Dubice je v provozu 9 párů spojů. Do obcí Habří a Brozánky zajíždí 7 párů spojů, do obce Dubičky 2 páry spojů. Celkový výkon na lince je 361,6 vozkm. V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní autobusy. Tabulka 19 Základní údaje o lince 4 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 21,22 21,22 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 361,6 361, / 79

28 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 27 Schéma linky 4 před i po optimalizaci Linka 5 Jedná se o tangenciální linku, která jezdí mezi Všebořicemi a Krásným Březnem. Celková délka linky je cca 11 km, celkový počet spojů je 105. Výkon na lince je 1123,2 vozkm. V rámci optimalizace je navrženo zkrácení intervalů a prodloužení provozu, čímž dojde k nárůstu počtu spojů na 132 a k nárůstu výkonu o 288,8 vozkm. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní autobusy. Tabulka 20 Základní údaje o lince 5 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 10,967 10,967 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1123, ,8 28 / 79

29 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 28 Schéma linky 5 před optimalizací Obrázek 29 Schéma linky 5 po optimalizaci Linka 6 Linka spojuje centrum města Ústí n. Labem s obcemi Újezd, Hostovice, Milbohov, Stebno, Suchá, Podlešín a Chvalov. V úseku Divadlo Stebno je v provozu 9 párů spojů, v úseku Stebno Suchá 10 párů spojů a v úseku Stebno Chvalov 8 párů spojů. Délka linky je 16,631 km, výkon dosahovaný na lince je 289,8 vozkm. Na linku jsou nasazovány standardní autobusy. V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny z hlediska linkového vedení a rozsahu provozu. Na linku jsou nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo 29 / 79

30 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC nasazení nových nízkokapacitních autobusů (např. Ikarus E91 nebo SOR BN9,5) v případě převedení na pouze trolejbusový provoz jde o neuskutečnitelné řešení, protože nízkokapacitní trolejbusy nejsou vyráběny. Tabulka 21 Základní údaje o lince 6 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 16,631 16,631 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 289,8 289,8 0 Obrázek 30 Schéma linky 6 před i po optimalizaci Linka 7 Linka zajišťuje především dopravu obyvatel městských částí Severní Terasa, sídliště Stříbrníky a Klíše do zaměstnání do podniků nacházejících se v průmyslové zóně Předlice a v oblasti Trmic. Celková délka linky je 12,225 km. V celé délce trasy je vedeno 9 párů spojů, některé spoje jsou zkráceny v úseku Vozovna DP Důl 5. květen jezdí pouze 1 spoj, v úseku Klíše Hvězda Důl 5. květen 1 spoj a v úseku Mírová Chemopharma také 1 spoj. Výkon na lince je 233,4 vozkm. V rámci optimalizace je zrušen jeden pár spojů, čímž dojde k poklesu výkonu o 18,2 vozkm. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. 30 / 79

31 Public Transport Route Optimisation Study Tabulka 22 Základní údaje o lince 7 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 12,225 12,225 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 233,4 215,2-18,2 Obrázek 31 Schéma linky 7 před optimalizací 31 / 79

32 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 32 Schéma linky 7 po optimalizaci Linka 9 Linka zajišťuje spojení městských částí Kojetice, Nová Ves a Střekov s centrem města. V celé délce trasy jezdí 19 párů spojů. Některé spoje nejezdí v celé délce trasy a jsou zkráceny do trasy Divadlo Nové krematorium, kde je v provozu 18 párů spojů. Délka linky je 8,79 km. Na lince je dosahován výkon 463,2 vozkm. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo prodloužení linky ze zastávky Divadlo kolem Kauflandu do oblasti Za válcovnou v délce 5 km. V tomto úseku je navrženo 26 párů spojů, čímž dojde k nárůstu výkonu o 202,1 vozkm. Na linku jsou nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo nasazení nových nízkokapacitních autobusů (např. Ikarus E91 nebo SOR BN9,5) v případě převedení na pouze trolejbusový provoz jde o neuskutečnitelné řešení, protože nízkokapacitní trolejbusy nejsou vyráběny. Tabulka 23 Základní údaje o lince 9 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 8,79 13,796 5,006 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 463,2 665,3 202,1 32 / 79

33 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 33 Schéma linky 9 před optimalizací Obrázek 34 Schéma linky 9 po optimalizaci Linka 10 Jedná se o sezónní SKIBUS, linka nebyla předmětem optimalizace. 33 / 79

34 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Linka 11 Linka zajišťuje dopravní spojení obcí Přestanov, Stradov a Chlumec na severu a obcemi Brná a Církvice na jihu s centrem města Ústí n. Labem. Celková délka linky je 26,657 km. Většina spojů není vedena v celé trase, počet spojů v jednotlivých úsecích se liší. Nejvíce spojů je vedeno v úseku Divadlo Brná (celkem 136) a v úseku Divadlo Všebořice, obchodní centrum (celkem 130). V úseku Všebořice, obchodní centrum Chlumec je v provozu celkem 94 spojů, v úseku Brná Církvice 47 spojů a v úseku Chlumec Přestanov celkem 17 spojů. Celkový výkon na lince je 2381,5 vozkm. V rámci optimalizace je navrženo zkrácení linky do trasy Přestanov Divadlo. Tím se zkrátí linka o 13,255 km a dojde k poklesu výkonu o 1172,2 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové nízkopodlažní autobusy a kloubové autobusy. Tabulka 24 Základní údaje o lince 11 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 26,657 13,402-13,255 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 2381,5 1209,3-1172,2 Obrázek 35 Schéma linky 11 před optimalizací 34 / 79

35 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 36 Schéma linky 11 po optimalizaci Linka 12 Linka zajišťuje jednak dopravní spojení obcí Roudníky, Chabařovice, Chlumec, Strádov a Přestanov s centrem města Ústí n. Labem a dále dopravu obyvatel těchto obcí do zaměstnání (do podniků nacházejících se v průmyslové zóně Předlice. Celková délka linky je 22,199 km. V úseku Nové Předlice Divadlo je linka v provozu pouze ve špičkách pracovního dne s 12 páry spojů. V úseku Nové Předlice Chabařovice, kostel je v provozu 44 párů spojů. V ostatních úsecích je v provozu pouze část spojů. V úseku Chabařovice, kostel Chabařovice, koupaliště je v provozu celkem 35 spojů, v úseku Chabařovice, koupaliště Chabařovice, strojírny celkem 27 spojů, v úseku Chabařovice, kostel Roudníky celkem 28 spojů, v úseku Chabařovice, kostel Přestanov celkem 29 spojů, v úseku Chabařovice, strojírny Chlumec celkem 21 spojů a v úseku Chlumec Přestanov celkem 3 spoje. Na lince je dosahován výkon 853,4 vozkm. V rámci optimalizace je navržena úprava (prodloužení) intervalu a prodloužení všech spojů až do zastávky Divadlo. V úseku Divadlo Nové Předlice tak dojde k nárůstu počtu spojů na celkem 59 spojů. V ostatních úsecích naopak počet spojů poklesne, a to v úseku Nové Předlice Chabařovice, kostel o 29 spojů, v úseku Chabařovice, kostel Chabařovice, koupaliště o 12 spojů, v úseku Chabařovice, koupaliště Chabařovice, strojírny o 9 spojů, v úseku Chabařovice, kostel Roudníky o 6 spojů, v úseku Chabařovice, kostel Přestanov o 11 spojů, v úseku Chabařovice, strojírny Chlumec o 9 spojů a v úseku Chlumec Přestanov o 2 spoje. Celkový výkon na lince klesne o 224,5 vozkm. Na linku jsou nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo nasazení nových nízkokapacitních autobusů (např. Ikarus E91 nebo SOR BN9,5) v případě převedení na pouze trolejbusový provoz jde o neuskutečnitelné řešení, protože nízkokapacitní trolejbusy nejsou vyráběny. 35 / 79

36 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Tabulka 25 Základní údaje o lince 12 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 22,199 21,196-1,003 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 853,4 628,9-224,5 Obrázek 37 Schéma linky 12 před optimalizací Obrázek 38 Schéma linky 12 po optimalizaci 36 / 79

37 Public Transport Route Optimisation Study Linka 13 Linka zajišťuje obsluhu obcí Dolní Zálezly, Chvalov a Vaňov a městských částí Svádov a Olešnice a je využívána i pro dopravu do zaměstnání (Cukrovar, ZPA apod.). Délka linky je cca 13,5 km a dosahovaný výkon je 1017,2 vozkm. V úseku Vaňov Divadlo je v provozu 44 párů spojů, v úseku Divadlo Svádov 42 párů spojů a v úseku Svádov Olešnice 14 párů spojů. Optimalizační opatření spočívají ve zkrácení linky do trasy Divadlo Olešnice a v prodloužení intervalů. V úseku Divadlo Svádov dojde k poklesu celkového počtu spojů o 33, v úseku Svádov Olešnice o 10. Celkový výkon poklesne o 708,2 vozkm. Na linku jsou nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo nasazení nových nízkokapacitních autobusů (např. Ikarus E91 nebo SOR BN9,5) v případě převedení na pouze trolejbusový provoz jde o neuskutečnitelné řešení, protože nízkokapacitní trolejbusy nejsou vyráběny. Tabulka 26 Základní údaje o lince 13 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 13,492 7,509-5,983 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1017, ,2 Obrázek 39 Schéma linky 13 před optimalizací 37 / 79

38 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 40 Schéma linky 13 po optimalizaci Linka 14 Jedná se o školní linku, která zajišťuje spojení obcí Dolní Zálezly a Vaňov s centrem města a se sídlištěm Hornická Stará. Úsek Divadlo Vaňov je obsluhován 3 páry spojů, úsek Vaňov Dolní Zálezly 2 páry spojů a v úseku Divadlo Bělehradská jsou v provozu celkem 3 spoje. Délka linky je cca 12 km, celkový výkon na lince je 56,1 vozkm. V rámci optimalizace dochází ke zrušení linky a jejímu nahrazení linkou 15. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. Tabulka 27 Základní údaje o lince 14 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11, ,966 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 56,1 0-56,1 38 / 79

39 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 41 Schéma linky 14 před optimalizací Linka 15 Linka zajišťuje obsluhu městské části Všebořice a obcí Božtěšice, Skorotice, Habrovice, Strážky a Neznabohy s centrem města Ústí n. Labem. V úseku Pod Holoměří Divadlo je linka v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů. Ve zbylém období jsou spoje vedeny do Všebořic s přestupem na trolejbusové linky. V úseku Habrovice Pod Holoměří je v provozu 28 párů spojů, z nichž 9 pokračuje směr centrum a 19 směr Všebořice. V úseku Habrovice Strážky je v provozu 24 párů spojů a v úseku Strážky Neznabohy 5 párů spojů. Celková délka linky je 11,856 km a výkon na lince je 435,4 vozkm. V rámci optimalizace dochází k prodloužení linky ze zastávky Divadlo do zastávky Vaňov a ke zrušení spojů do Všebořic. V úseku mezi zastávkami Božtěšická a Hraničář je linka vedena v nové trase přes zastávky Masarykova nemocnice a Bělehradská. Zároveň dochází k úpravě intervalu linky. V úseku Habrovice Vaňov je nově v provozu 27 párů spojů, v úseku Habrovice Strážky je v provozu 26 párů spojů a v úseku Strážky Neznabohy zůstává v provozu 5 párů spojů. Těmito úpravami dojde k nárůstu výkonu o 346,9 vozkm. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. Tabulka 28 Základní údaje o lince 15 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11,856 14,703 2,847 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 435,4 782,3 346,9 39 / 79

40 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 42 Schéma linky 15 před optimalizací Obrázek 43 Schéma linky 15 po optimalizaci Linka 17 Jedná se o polookružní linku, která je vedena mezi Střekovem, centrem města a vozovnou DP. V této trase je vedeno 64 spojů ve směru od Střekova a 66 spojů ve směru opačném. Vybrané spoje jsou vedeny až do zastávky Předlice, kolonie. Jedná se o 24 párů spojů. Celková délka linky je 8,383 km, výkon na lince je 762,2 vozkm. Optimalizace předpokládá prodloužení linky na obou koncích, a to ze zastávky Střekov, nádraží ČD do zastávky Církvice (místo linky 11) a ze zastávky Předlice, kolonie do zastávky Předlická (místo linky 2). Mezi zastávkami Hraničář a V Besídkách je linka vedena kolem Kauflandu. V úseku Církvice Vozovna DP je nově vedeno celkem 126 spojů, v úseku Vozovna DP Předlice, kolonie zůstává 24 párů spojů a v úseku Předlice, kolonie Předlická je v provozu 10 párů spojů. Optimalizací dojde k prodloužení linky o více než 1 km a k nárůstu výkonu o 1275,5 vozkm. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. Tabulka 29 Základní údaje o lince 17 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 8,383 18,658 10,275 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 762,2 2037,7 1275,5 40 / 79

41 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 44 Schéma linky 17 před optimalizací Obrázek 45 Schéma linky 17 po optimalizaci Linka 18 Linka zajišťuje především spojení městských částí Všebořice, Klíše, Bukov a Trmice s podniky nacházejícími se v průmyslové zóně Předlice a dále na Důl 5. květen. Některé spoje jsou vedeny pouze v části trasy, celkový počet spojů na lince se pohybuje od 26 do 28. Do zastávky Metal zajíždí 5 párů spojů. Délka linky je cca 11 km, výkon na lince je 256,9 vozkm. 41 / 79

42 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. Tabulka 30 Základní údaje o lince 18 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11,026 11,026 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 256,9 256,9 0 Obrázek 46 Schéma linky 18 před i po optimalizaci 42 / 79

43 Public Transport Route Optimisation Study Linka 19 Linka zajišťuje obsluhu obcí Ryjice, Koštov a sídliště Neštěmice a spojuje je s centrem města. Dále umožňuje dopravu občanů do zaměstnání na Důl 5. květen a podniky v Trmicích. V celé délce trasy je veden pouze jeden spoj, ostatní spoje jsou zkráceny a jezdí pouze v části trasy. Počet spojů v jednotlivých úsecích se proto liší. V úseku Ryjice Sibiřská je v provozu celkem 30 spojů, v úseku Sibiřská Mírové nám. celkem 56 spojů, v úseku Mírové nám. Trmická celkem 58 spojů, v úseku Trmická Stará škola celkem 41 spojů, v úseku Stará škola Důl 5. květen celkem 35 spojů, v úseku Stará škola Václavské nám. celkem 20 spojů a v úseku Václavské nám. Koštov celkem 12 spojů. Celková délka linky je 16,723 km a je na ní dosahováno výkonu 679,2 vozkm. V rámci optimalizace je navrženo zrušení 3 spojů v různých trasách, takže celkový výkon na lince klesne o 23,4 vozkm. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. Tabulka 31 Základní údaje o lince 19 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 16,723 16,723 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 679,2 655,8-23,4 Obrázek 47 Schéma linky 19 před optimalizací 43 / 79

44 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 48 Schéma linky 19 po optimalizaci Linka 20 Jedná se o sezónní CYKLOBUS, linka nebyla předmětem optimalizace Linka 26 Jedná se o krátkou linku o délce cca 3,4 km, která zajišťuje spojení zastávek Pod svahem a Hostovická s centrem města. Na lince je vedeno 11 párů spojů s výkonem 63,4 vozkm. V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy a standardní autobusy. Tabulka 32 Základní údaje o lince 26 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 3,389 3,389 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 63,4 63, / 79

45 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 49 Schéma linky 26 před i po optimalizaci Linka 101 Jedná se o noční linku o délce cca 16 km. Na lince je dosahováno výkonu 124,3 vozkm. V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny z hlediska linkového vedení a rozsahu provozu. Na linku jsou nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo nasazení nových nízkokapacitních autobusů (např. Ikarus E91 nebo SOR BN9,5) v případě převedení na pouze trolejbusový provoz jde o neuskutečnitelné řešení, protože nízkokapacitní trolejbusy nejsou vyráběny. Tabulka 33 Základní údaje o lince 101 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 16,009 16,009 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 124,3 124,3 0 Obrázek 50 Schéma linky 101 před i po optimalizaci 45 / 79

46 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Linka 102 Jedná se o noční linku o délce cca 26,6 km. Na lince je dosahováno výkonu 144 vozkm. Na linku jsou nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo nasazení nových nízkokapacitních autobusů (např. Ikarus E91 nebo SOR BN9,5) v případě převedení na pouze trolejbusový provoz jde o neuskutečnitelné řešení, protože nízkokapacitní trolejbusy nejsou vyráběny. Tabulka 34 Základní údaje o lince 101 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 26,633 26,633 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] Obrázek 51 Schéma linky 102 před i po optimalizaci 46 / 79

47 Public Transport Route Optimisation Study Linka 103 Jedná se o jeden noční spoj délky 9,8 km a tudíž výkonem 9,8 vozkm. V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny z hlediska linkového vedení a rozsahu provozu. Na linku jsou nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo nasazení nových nízkokapacitních autobusů (např. Ikarus E91 nebo SOR BN9,5) v případě převedení na pouze trolejbusový provoz jde o neuskutečnitelné řešení, protože nízkokapacitní trolejbusy nejsou vyráběny. Tabulka 35 Základní údaje o lince 101 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 9,801 9,801 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 9,8 9,8 0 Obrázek 52 Schéma linky 103 před i po optimalizaci 3.3 Shrnutí dopadu optimalizačních opatření V současném stavu je na trolejbusových linkách dosahováno výkonu ,2 vozokilometrů za den, na autobusových linkách vozokilometrů za den. Celkový denní výkon činí ,2 vozokilometrů. Po provedených optimalizačních opatřeních dojde úpravou jednotlivých linek ke změně výkonu, a to buď k nárůstu, nebo poklesu v závislosti na konkrétní úpravě linky. Celkový výkon na trolejbusových linkách po optimalizaci je ,4 vozokilometrů za den, na autobusových linkách ,2 vozokilometrů za den. Celkově tak dojde optimalizací k poklesu výkonu na trolejbusových linkách o 771,8 vozokilometrů za den, na autobusových linkách o 254,2 vozokilometrů za den, v součtu o 1026 vozokilometrů za den. 47 / 79

48 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Konkrétní hodnoty výkonu po jednotlivých linkách uvádí následující tabulka. Tabulka 36 Změna výkonu na linkách vlivem optimalizace Druh Trolejbusy Celkem trolejbusy Autobusy Noční autobusy Linka Celkem autobusy Celkem Výkon [vozokm/den] Stav Optimalizace Rozdíl ,3 1402,8-52, ,9 998,6-28, ,8 942,7-34, ,4 1037,7-26, ,6 1227,7-24, ,2 1500,5-66, ,7 1341,9-62, ,5 315,5 0, ,7 213,7 0, ,9 1788,0-896, ,2 684,3 421, , ,4-771,8 2 86,9 0,0-86, ,5 984,4-78, ,6 361,6 0, ,2 1412,0 288, ,8 289,8 0, ,4 215,2-18, ,2 665,3 202, ,5 1209,3-1172, ,4 628,9-224, ,2 309,0-708, ,1 0,0-56, ,4 782,3 346, ,2 2037,7 1275, ,9 256,9 0, ,2 655,8-23, ,4 63,4 0, ,3 124,3 0, ,0 144,0 0, ,8 9,8 0, , ,8-254, , , ,0 48 / 79

49 Public Transport Route Optimisation Study 4 Převedení všech linek MHD na trolejbusy 4.1 Odůvodnění Historicky bylo město Ústí nad Labem tramvajovým městem. Tramvaje zde začaly jezdit od přelomu 19. a 20. století. V době největšího rozmachu tramvajové dopravy v Ústí nad Labem, byla síť ústeckých tramvajových tratí třetí nejrozsáhlejší v republice (po Praze a Brně). Od roku 1955, kdy byla zrušena jedna z prvních tratí, začalo postupně docházet k útlumu tramvajové dopravy a to až do roku 1970, kdy byl provoz tramvají v ulicích města zrušen úplně. V době svého oslabení byl tramvajový provoz postupně nahrazen autobusy, což bylo zdůvodňováno tvrzením, že autobusy jsou dopravní prostředek budoucnosti. O tom, že toto rozhodnutí nebylo šťastné, svědčí zavedení trolejbusové trakce. První trolejbusová trať byla pro veřejnost zprovozněna v roce V současnosti tvoří trolejbusy páteřní síť MHD a autobusy mají pouze doplňkovou úlohu. Značným problémem současnosti je výrazná zastaralost vozového parku trolejbusů. Nízkou údržbou je poznamenán i stav trolejového vedení. Nicméně se zdá, že trolejbusové dopravě ve městě Ústí nad Labem svítá na lepší časy. Město, eventuelně Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s., plánuje obnovu vozového parku nákupem nových trolejbusů. Vzhledem k vysokým dopravním výkonům, které konají vozidla MHD na území města, je nutno zaměřit vysokou pozornost na jejich vliv na životní prostředí. Situace u autobusů je poměrně zřejmá negativní vliv na životní prostředí města autobusové dopravy je značný a lokalizovaný do místa provozu. Provozem autobusů vznikají škodlivé emise uvolňované do ovzduší, zápach (negativní subjektivní vnímání lidí), vibrace a hluk. Spalovací motory mají obecně poměrně malou účinnost, a jelikož vozový park autobusů MHD není nejnovější, často nesplňuje současně platné emisní normy (Euro V). Autobusové linky MHD jsou vedeny i přes centrum města, kde jsou negativní dopady z provozu velmi nežádoucí. Složitější úkonem je zhodnotit nežádoucí dopad na životní prostředí z trolejbusové trakce. Je třeba si dopady rozdělit na dvě části: lokální, globální. Lokální dopad je ovlivnění životního prostředí v místě trolejbusového provozu, tedy v tomto případě ve městě Ústí nad Labem. Trolejbusy jsou vozidla s elektrickou trakcí a jako taková nevypouští při provozu žádné emise škodlivých plynů, ani subjektivně vnímatelný zápach. Emitovaný hluk je zpravidla nižší, než u konvenčních autobusů se spalovacím motorem. Vibrace způsobené provozem trolejbusů jsou srovnatelné s vibracemi z autobusové dopravy. V lokálním měřítku jsou tedy trolejbusy k životnímu prostředí, i přes zastaralý vozový park ve městě Ústí nad Labem, značně šetrnější než autobusy. Globální dopady trolejbusů na životní prostředí jsou výrazněji negativní než dopady lokální. Trakční elektrickou energii, která je nutná pro provoz trolejbusů, je nutno vyrobit. Záleží na principu funkce elektráren a jejich účinnosti, ale pokud se k výrobě elektrické energie užívá tepelných elektráren, je emise CO 2 z výroby elektrické energie vysoká. Dle řešení úkolu , který se zabýval optimalizací sítě MHD za účelem snížení emisí CO 2, provoz trolejbusu globálně produkuje 3x více emisí CO 2 než provoz autobusu s naftovým motorem, je-li elektrická energie vyráběna v tepelné elektrárně. Úkol dále konstatuje: Rozšíření trolejbusových linek v Ústí nad Labem se z hlediska emisí CO 2 doporučuje pouze v případě, že elektrická energie pro jejich provoz nebude vyráběna v tepelné elektrárně, nebo v případě, že spotřeba el. energie trolejbusů bude oproti současné redukována na třetinu či více (např. obnovou vozového parku). Uvedené 49 / 79

50 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC konstatování je konstatováním čistě z pohledu emisí CO 2 u ostatních emisí, které jsou navíc pro člověka přímo škodlivé, je přínos trolejbusů bez přímých lokálních emisí velmi významný. Lze tedy říci, že provoz trolejbusů v porovnání s autobusy je v místě provozu k životnímu prostředí příznivější, ale globálně záleží na převládajícím typu elektráren. V případě výroby elektrické energie převážně v tepelných elektrárnách, je provoz trolejbusů z globálního hlediska výrazně méně ekologický. Při značně převládajícím podílu jaderných elektráren a elektráren na principu obnovitelných zdrojů by trolejbusový provoz byl ekologičtější. Vzhledem k zadání tohoto úkolu bude ale dále řešena optimalizace linek MHD na elektrickou trakci pouze se zvážením negativních dopadů lokálních. Redukce lokálně působících negativních důsledků značně zlepší životní prostředí ve městě Ústí nad Labem, naopak omezením globálních negativních důsledků se zlepšení životního prostředí ve městě přímo nedosáhne. Omezení globálních negativních důsledků má vliv na ovzduší celé republiky, kontinentu a světa, proto jej není možno opomíjet. Náhradu konvenčních autobusů za ekologické lze provést následujícími způsoby: Konvenčními vozidly s pístovými motory, která však splňují emisní normu Euro V (nutné příměsi AdBlue) Vozidly s pístovým motorem na alternativní pohon: o o o Vodík LPG CNG Vozidly s elektrickým pohonem: o o o o o Tramvaje Trolejbusy Hybridní trolejbusy jedná se o vozidla se spalovacím motorem (maloobjemový s nízkými emisemi, jenž musí plnit vysoké emisní limity), který slouží k výrobě el. energie pro trakční elektromotor. V centrech měst je vybudováno trolejbusové trakční vedení a tato vozidla zde mohou jezdit jako klasický trolejbus. Je však možné je využít i na perifériích (např. jako příměstské linky), tam, kde trakční vedení zřízené není. Alternativní pohon totiž hybridnímu trolejbusu umožňuje jízdu jako autobusu, tedy i v místech bez trakčního trolejového vedení. Výhoda je v úspoře nákladů za trolejbusové troleje v periferních úsecích. Vozidla s palivovými články jedná se o vozidla která jsou poháněna vodíkem, který je přeměněn na el. energii. Výhodou jsou nulové emise emisemi je vodní pára. Vozidla poháněná akumulátorem V podmínkách města Ústí nad Labem lze vyloučit možnost převedení nežádoucí autobusové dopravy na tramvajovou. Investice do tramvajové infrastruktury, která je značně složitá, by byly neúměrně vysoké. Vozidla poháněná akumulátorem též nejsou vhodná, protože současné technologie nejsou schopny nabídnout dostatečně výkonný akumulátor a i při pokročilém stupni rekuperace (dobíjení akumulátorů při brzdění vozidla) je potřeba velmi častého dobíjení vozidel. Podobně technologické obtíže znevýhodňují autobusy s palivovými články. Sice jsou vozidla s tímto typem pohonu v běžném provozu, ale tato technologie stéle není dotažena do spolehlivého konce, kdy by byla vhodná k masovému rozšíření. Největším problémem je výroba a bezpečné skladování výbušného vodíku. Vozidla s pístovým motorem nesplňují podmínku zadání tohoto úkolu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zřejmé, že optimalizace systému městské hromadné dopravy ve městě Ústí nad Labem je možné provést za podmínky využití pouze elektrické trakce na trolejbusy. Toto řešení je vhodné i vzhledem k již stávajícímu provozu, protože nebude zaváděn 50 / 79

R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents:

R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents: 1 R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents: 1 - Localities served by regional charter buses from Ústí nad Labem (all the bus stations are marked

Více

Městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem

Městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem Vánoční provoz linek Městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem v období od 22.12.2008 do 4.1.2009 Služební výtisk: CESTUJÍCÍ VEŘEJNOST Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Přehled provozu za období

Více

Městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem

Městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem Vánoční provoz linek Městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem v období od 22. 12. 2012 do 3. 1. 2013 Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. Přehled provozu MHD v období od 22. 12. 2012 do 3. 1. 2013

Více

Vážení cestující, - poblíž benzinového čerpadla AGIP v ulici U Trati bude výstupní a nástupní zastávka linek 4, 6, 12, 13, 19

Vážení cestující, - poblíž benzinového čerpadla AGIP v ulici U Trati bude výstupní a nástupní zastávka linek 4, 6, 12, 13, 19 Vážení cestující, Dne 18. září 2011 bude z důvodu pořádání Ústeckého 1/2 maratonu omezen provoz linek MHD. Centrum města bude uzavřeno pro veškerou dopravu od cca 6 hodin do cca 18 hodin linky MHD pojedou

Více

15.06 15.08 15.10 15.11 15.13 15.14 15.16 < < < 15.18 15.20 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.31 15.32 15.34 15.36 15.37 15.

15.06 15.08 15.10 15.11 15.13 15.14 15.16 < < < 15.18 15.20 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.31 15.32 15.34 15.36 15.37 15. Krupka, sídliště - Maršov, škola - Chlumec - Přestanov - Chabařovice kostel - Nové Předlice - Divadlo - Hlavní nádraží ČD linka č. Krupka sídliště - Chlumec - Přestanov - Chabařovice kostel - Nové Předlice

Více

Public Transport Priority Systems. Impact Studies

Public Transport Priority Systems. Impact Studies Public Transport Priority Systems Impact Studies 16 January 2013 TASK_11_2_2_OPRAVENY Del. No.: D.1.1 Version: 1 Date: 16/01/2013 Prepared: Checked: Approved: R.T. JMS MSH 2 / 101 Public Transport Priority

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA A DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA A DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE Revoluční, Ústí nad Labem, tel. : 8, 77, 8 7 8 Karla IV. Šafaříkovo náměstí V Zeleni Novosedlické náměstí Poslední cesta Kamenný Vrch Kamenný Vrch škola ZPA Krajský soud Mírové náměstí Revoluční Divadlo

Více

<

< Vozovna DP Chemopharma Sigma Klíše lázně V Besídkách Kaufland Solvayova Hraničář Divadlo Malá Hradební d Hlavní nádraží ČD Krajský soud Děčínská Třebízského Střekov nádraží ČD Karla IV. Šafaříkovo náměstí

Více

Seznam volebních místností a telefonní spojení - POÚ Ústí nad Labem

Seznam volebních místností a telefonní spojení - POÚ Ústí nad Labem Seznam volebních místností a telefonní spojení - POÚ Ústí nad Labem město, obec číslo okrsku adresa volební místnosti telefon Dolní Zálezly 0001 Obecní úřad Dolní Zálezly, Mírové náměstí 8 475 213 079

Více

Globus - Globus - Sklárna - Divadlo - Malá Hradební - Hlavní nádraží ČD - Kamenný Vrch - Karla IV. linka č. Globus - Nové Předlice - Divadlo - Kamenný Vrch - Karla IV. Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik

Více

Základní přehled intervalů jednotlivých linek:

Základní přehled intervalů jednotlivých linek: Změny systému městské hromadné dopravy od 9. prosince 2012 - podrobné informace DOPRAVNÍ PODNIK měst u a Litvínova, a.s., připravuje optimalizaci městské hromadné dopravy. Veškeré změny vstoupí v platnost

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Realizace dopravně-provozních opatření Realizace dopravně-provozních opatření realizace prostorových opatření (přímá spojení, koncentrace nabídky, omezení souběhů) a časových

Více

... 5.56 5.57 5.58 5.59 6.01 6.02 6.03 6.05 6.08 6.10 6.12 6.15 6.18 6.19 6.20 6.22 6.23 6.24 6.25... 5.10 5.12

... 5.56 5.57 5.58 5.59 6.01 6.02 6.03 6.05 6.08 6.10 6.12 6.15 6.18 6.19 6.20 6.22 6.23 6.24 6.25... 5.10 5.12 (Severní Terasa) - Mírová - Hornická - Divadlo - Mírové náměstí - V Rokli - Dobětice točna linka č. Severní Terasa - Mírová - Hornická - Divadlo - Malátova - Dobětice točna Přepravu zajišťuje: Dopravní

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska Konzultační dopravní společnost Analýza současného stavu Silnice Kvalitní silniční dopravní napojení obcí Račetice, Pětipsy, Rokle a Chbany. Ostatní obce vesměs

Více

Zřízení a rušení zastávek

Zřízení a rušení zastávek Optimalizace oblasti Mostecká pánev Nové jízdní í řády autobusové dopravy Zřízení a rušení zastávek Ing. Jakub Jeřábek vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Mgr. Jindřich Jelínek oddělení dopravní obslužnosti

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Výňatek z přepravního řádu a informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince.

Výňatek z přepravního řádu a informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. km Mírová - Malátova - Poliklinika - Klíše lázně - Vozovna DP - Nové Předlice - Stará škola - (Metal) - Důl.květen - Václavské náměstí linka č. Mírová - Malátova - Poliklinika - Vozovna DP - Nové Předlice

Více

http://portal-cz/sites/inzerce/pages/doprava1.aspx

http://portal-cz/sites/inzerce/pages/doprava1.aspx Page 1 of 5 Zrušené zastávky veřejné osobní dopravy: NH jídelna přilehlé okolí je v docházkové vzdálenosti zastávky NH hlavní brána, zastávka bude nadále obsluhována vnitropodnikovou dopravou NH vysoké

Více

N 11N 31N 52RN

N 11N 31N 52RN 5 8 Karla IV. Šafaříkovo náměstí V Zeleni Novosedlické náměstí Poslední cesta Kamenný Vrch Kamenný Vrch škola ZPA Krajský soud Mírové náměstí Revoluční Divadlo Západní nádraží ČD Dílny ČD Sklárna Na Luhách

Více

Klíše lázně - Divadlo - Mírové náměstí - Malátova - Mírová - Severní Terasa linka č. Severní Terasa - Mírová - V Rokli - Divadlo - Klíše lázně Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Ústí n.l., a.s.,

Více

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu Elektrické autobusy pro město V doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2016 24. listopadu 2016 Výstaviště Praha-Holešovice Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu Elektromobilita Elektromobilita Slibný

Více

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem:

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22/2012 Vyšlo 17.12.2012 Obsah Předvánoční posílení tramvají a autobusů PID... 1 Vánoční a novoroční provoz PID 2012... 1 Zřízení druhé zastávky Strašnická pro linku 196... 3

Více

Zelená a čistá Ostrava 2025

Zelená a čistá Ostrava 2025 Zelená a čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. září 2013 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2012 : 305 998 Rozloha:

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Prostorová a časová integrační opatření Dopravně-provozní opatření = propojení komponent dopravní nabídky a provozu jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava vedení linek

Více

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově informace pro: Obec Bítov Obec Skřipov Obec Těškovice Ostrava, září 2011 Úvod V souvislosti dojde postupně

Více

CZECHBUS Ing. Martin Jareš, Ph.D. 15. 11. 2012. Praktické zkušenosti se zavedením páteřních linek v Praze

CZECHBUS Ing. Martin Jareš, Ph.D. 15. 11. 2012. Praktické zkušenosti se zavedením páteřních linek v Praze CZECHBUS Ing. Martin Jareš, Ph.D. 15. 11. 2012 Praktické zkušenosti se zavedením páteřních linek v Praze Proč se to všechno dělalo Přizpůsobení tomu, kam dnes lidé skutečně jezdí Kratší intervaly v silných

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách Vážení cestující, pro přehlednost změn

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém m městskm stské dopravy systém m regionáln lní dopravy integrovaný

Více

Zkušenosti DPP s nízkoemisními vozidly Ing. Karel Březina 15.9.2014

Zkušenosti DPP s nízkoemisními vozidly Ing. Karel Březina 15.9.2014 Zkušenosti DPP s nízkoemisními vozidly Ing. Karel Březina 15.9.2014 Doprava v Praze Vozový park DPP Metro Tramvaje Autobusy Obsah prezentace Plnění emisních limitů Aktuální vozový park Alternativní paliva

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR Peter Köhler, generální ředitel LEO Express pro region střední a východní Evropy peter.koehler@le.cz

Více

Změny tras tramvajových linek:

Změny tras tramvajových linek: Změny tras tramvajových linek: Od přibližně 4.30 do přibližně 8.45 hodin: linka číslo 3 je v úseku Maniny Vltavská odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice, Výstaviště a Strossmayerovo náměstí, Od přibližně

Více

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS. Terminál Hranečník

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS. Terminál Hranečník Terminál Hranečník Ostrava 2015 Cíle dopravního řešení pro Terminál Hranečník Ukončení autobusových linek v přestupním bodě mimo centrum, odkud dopravu do centra a dalších částí města zajistí ekologická

Více

Metropolitní linky v Praze

Metropolitní linky v Praze Metropolitní linky v Praze Celosíťová optimalizace efektivnější a atraktivnější síť linek veřejné dopravy méně linek, kratší intervaly jednoduchost, přehlednost omezení souběhů, nevytížených spojů posílení

Více

PRACOVNÍ DEN SMĚR "Z CENTRA" PRACOVNÍ DEN SMĚR "DO CENTRA" Kuchyňka (směr Nádraží Holešovice) Průzkum: komplexní 19.10.2011

PRACOVNÍ DEN SMĚR Z CENTRA PRACOVNÍ DEN SMĚR DO CENTRA Kuchyňka (směr Nádraží Holešovice) Průzkum: komplexní 19.10.2011 MODEL VYTÍŽENÍ LINKY 186 (21) Kuchyňka (směr Bulovka) Popis: Průzkum: komplexní 19.1.211 - Zrušení linky 12 v tomto úseku - Zrušení linky 112 v tomto úseku (započteni lidé Od Do Nabídka Poptávka Využití

Více

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015 Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 21. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 26. 8. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba

Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba Projektový záměr, zprac.v r.2014 Mott MacDonald Tento projektový záměr představuje studii možností a příležitostí za účelem zanalyzovat a posoudit možnosti zajištění

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Operativní řízení a provoz trolejbusové dopravy v MHD Ústí nad Labem Jindřich Šindelář

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Operativní řízení a provoz trolejbusové dopravy v MHD Ústí nad Labem Jindřich Šindelář Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Operativní řízení a provoz trolejbusové dopravy v MHD Ústí nad Labem Jindřich Šindelář Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Po Brně - zeleně Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Elektromobilita v Brně Elektromobilita je v Brně již více než sto let a je účinným nástrojem pro zvýšení výkonnosti, kvality a atraktivnosti městské

Více

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí.

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí. 3. VEŘEJNÁ DOPRAVA Základní charakteristiky veřejné dopravy Dopravní obslužnost v Plzni a jejím okolí je zajišťována Integrovanou dopravou Plzeňska (IDP). Systém byl spuštěn roku 2002 v oblasti asi do

Více

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR?

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Tomáš Záruba Náměšť nad Oslavou, 26. května 2016 Základní otázka: Proč vlastně stavět VRT? Časové úspory cestujících Zefektivnění provozu železnice Uvolnění kapacitních

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Vánoční a novoroční provoz PID. Číslo 23 / 2016 Vyšlo Obsah. 24. prosince 2016 (sobota)

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Vánoční a novoroční provoz PID. Číslo 23 / 2016 Vyšlo Obsah. 24. prosince 2016 (sobota) Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 23 / 2016 Vyšlo 15. 12. 2016 Vánoční a novoroční provoz PID... 1 3. ledna 2017 vyjedou poprvé autobusy PID do Roudnice nad Labem... 3 Další trvalé změny PID od 3. 1. 2017...

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Aktuální informace o rozvoji elektromobility v DPP. Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 19. září 2016

Aktuální informace o rozvoji elektromobility v DPP. Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 19. září 2016 Aktuální informace o rozvoji elektromobility v DPP Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 19. září 2016 Struktura zdrojů energie pro dopravu v ČR podíl uhlovodíkových paliv na energiích pro dopravu vzrostl na 97 % (17

Více

Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov

Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov Dopravní podnik města Brna, a.s. 656 46 Brno, Hlinky 151 Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov Tento dokument je výhradně duševním vlastnictvím DPMB, a.s. Jakékoliv další využití

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Kurs A 01 autobus Škoda 706 RTO, DPmP a.s. 28

Kurs A 01 autobus Škoda 706 RTO, DPmP a.s. 28 Kurs A 01 autobus Škoda 706 RTO, DPmP a.s. 28 08:05 08:25 17:30 9,4 4 + 1 xx + 15,5 1. kolo jedeme pro zájemce do Přelouče 8:25 prázdný přes Popkovice, Staré Čívice, Valy do Přelouče na autobusové nádraží,

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Obsah dnešní prezentace Co se dozvíte? 1 Výhody integrované dopravy 2 Historie integrace Neratovicka na Ládví 3 Stav po 7.4.2015 dokončení integrace Neratovicka a Mělnicka

Více

Program podpory alternativních paliv v dopravě

Program podpory alternativních paliv v dopravě Program podpory alternativních paliv v dopravě Udržitelná doprava ve městech, NSZM MD, Praha, 14.9.24 Dr. Martin Bursík, poradce MŽP pro energetiku a ŽP Motivace Program podpory alternativních paliv v

Více

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí Jakub Kutílek krutas57 @ gmail.com youtube.com/krutas57 Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva Proč zrovna vlak? v Praze je přes 100 km tratí

Více

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově informace pro: Obec Albrechtičky Město Studénka Ostrava, září 2011 Úvod V souvislosti dojde postupně

Více

Kadaň-Žatec. Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství

Kadaň-Žatec. Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Nové jízdní řády autobusové dopravy v oblasti Kadaň-Žatec Ing. Jakub Jeřábek vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Martin Duda oddělení dopravní obslužnosti Současný stav Linky vychází z historických požadavků,

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 110 00 Praha 1, Bolzanova 1 tel. (02) 223 837, fax (02) 221 997 - " J r> ' l- >: i * DATA O DOPRAVĚ V PRAZE 1992 1 ÚVOD Ústav dopravního inženýrství (ÚDI) je specializovanou organizací,

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka a Frýdlantska na linkách obsluhujících ČSAD Frýdek-Místek a.s.

Změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka a Frýdlantska na linkách obsluhujících ČSAD Frýdek-Místek a.s. Změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka a Frýdlantska na linkách obsluhujících ČSAD Frýdek-Místek a.s. S účinnosti od 15.12.2013 dochází k rozsáhlým změnám jízdních řádů v rámci projektů: Optimalizace

Více

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ivana Olivková 1 Anotace:Článek se zabývá provozním hodnocením městské hromadné dopravy. Provozní hodnocení zahrnuje kriteria související s provozem MHD tj. charakteristiky

Více

Analýza návrhů úprav dopravního řešení a zavedení přímých spojů z Hustopečska do Brna

Analýza návrhů úprav dopravního řešení a zavedení přímých spojů z Hustopečska do Brna KORDIS JMK, spol s r. o. Nové sady 30, 602 00 Brno Analýza návrhů úprav dopravního řešení a zavedení přímých spojů z Hustopečska do Brna souhrnný materiál Březen 2010 Materiál navazuje na jednání dne 4.

Více

Koridory MHD České Budějovice

Koridory MHD České Budějovice Koridory MHD České Budějovice Ing. Vladimír Faltus 4. října 2011 Program prezentace Představení myšlenky a cílů koridorů MHD pro České Budějovice Koridor linky 3 (České Budějovice) ideová studie jako součást

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Příprava provozních podkladů

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Příprava provozních podkladů ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Příprava provozních podkladů Provozní podklady pro linky MHD 1. Druhy jízdních řádů 2. Tvorba grafikonu 3. Pracovní směny řidičů Provoz tramvají a trolejbusů

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Posouzení provozní náročnosti

Posouzení provozní náročnosti Posouzení provozní náročnosti Část C5 dle zadávací dokumentace veřejné zakázky RAILHUC přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Více

Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : Příloha č. 1

Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : Příloha č. 1 Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : Příloha č. 1 Městský obvod Ústí nad Labem Město-Centrum 1. Část Předlice - veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně : a) Školní

Více

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Dopravní infrastruktura 2015-2020, Operační program doprava, programy na podporu čistě mobility, cyklostrategie, dopravní obslužnost kraje Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Výhody integrované dopravy jedna jízdenka na všechno zvýhodněné předplatní jízdenky s neomezeným počtem cest návaznost a koordinace jízdních řádů on-line informace pro cestující

Více

PŘÍLOHA Č. P : KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P : KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) Součástí této přílohy je dopravní koncepce pro obce DSOJ, jejímž cílem je definovat rozsah standardního spojení (hrazeného Libereckým krajem)

Více

PROGRAM PRO MHD = PROGRAM PRO BRNO OPTIMALIZACE FINANČNĚ-PROVOZNÍ NÁROČNOSTI SYSTÉMU MHD ZVÝŠENÍ SPOLEČENSKÉ PRESTIŽE MHD

PROGRAM PRO MHD = PROGRAM PRO BRNO OPTIMALIZACE FINANČNĚ-PROVOZNÍ NÁROČNOSTI SYSTÉMU MHD ZVÝŠENÍ SPOLEČENSKÉ PRESTIŽE MHD PROGRAM PRO MHD = PROGRAM PRO BRNO OPTIMALIZACE FINANČNĚ-PROVOZNÍ NÁROČNOSTI SYSTÉMU MHD ZVÝŠENÍ SPOLEČENSKÉ PRESTIŽE MHD AKTUALIZACE PRO SDP ČR - DPS BRNO, ŘÍJEN 2013 SOUVISLOSTI EFEKTIVITY MHD SOUVISLOSTI

Více

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

Pokud není stanovena stupnice hodnocení, oznámkujte dané kritérium jako ve škole, tzn. nejlepší plnění 1 nejhorší plnění 5. Pokyny k vyplňování:

Pokud není stanovena stupnice hodnocení, oznámkujte dané kritérium jako ve škole, tzn. nejlepší plnění 1 nejhorší plnění 5. Pokyny k vyplňování: Pokyny k vyplňování: Pokud není stanovena stupnice hodnocení, oznámkujte dané kritérium jako ve škole, tzn. nejlepší plnění 1 nejhorší plnění 5 Segmenty Kritéria I. Infrastruktura I.a) Síť zastávek I.b)

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

PRAHA 4 NOVÁ SÍŤ METROPOLITNÍCH LINEK. od září 2012 2012

PRAHA 4 NOVÁ SÍŤ METROPOLITNÍCH LINEK. od září 2012 2012 PRAHA 4 NOVÁ SÍŤ METROPOLITNÍCH LINEK od září 2012 2012 Milí sousedé ze čtvrté městské části, držíte v ruce plán změn v městské hromadné dopravě, který pro naši městskou část zpracoval Regionální organizátor

Více

1.4.3 TROLEJBUS A TROLEJBUSOVÁ DOPRAVA

1.4.3 TROLEJBUS A TROLEJBUSOVÁ DOPRAVA 1.4.3 TROLEJBUS A TROLEJBUSOVÁ DOPRAVA Obrázek 2: Trolejbusová doprava v rakouském městě Salzburg (ve stísněných prostorech historického jádra města působí velká vozidla a trolejové vedení poměrně cizorodě,

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com Úloha

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 7 Doprava Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost

Více

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD"

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD Brno 8. 10. 2013 Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD" Shrnutí výsledků studie E-mobilita v MHD Ing. Jakub Slavík, MBA Consulting Services 2 Studie E-mobilita

Více

Elektromobilita v městské hromadné přepravě osob Elektrobusy hromadné dopravní prostředky pro 21. století

Elektromobilita v městské hromadné přepravě osob Elektrobusy hromadné dopravní prostředky pro 21. století Elektromobilita v městské hromadné přepravě osob Elektrobusy hromadné dopravní prostředky pro 21. století Ing. Jan Černý, hlavní konstruktér Ing. Lukáš Pech OBSAH Výsledky roku 2007 Cíle MHD pro 21. století

Více

POROVNÁNÍ VLIVU INDIVIDUÁLNÍ A HROMADNÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTAL IMPACT COMPARISON OF INDIVIDUAL AND PUBLIC TRANSPORT

POROVNÁNÍ VLIVU INDIVIDUÁLNÍ A HROMADNÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTAL IMPACT COMPARISON OF INDIVIDUAL AND PUBLIC TRANSPORT POROVNÁNÍ VLIVU INDIVIDUÁLNÍ A HROMADNÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTAL IMPACT COMPARISON OF INDIVIDUAL AND PUBLIC TRANSPORT Rudolf Mrzena 1 Anotace:Příspěvek se zabývá posouzením emisí při

Více

Příloha č. 1: Srovnání údajů z databází Katastru nemovitostí a ČSÚ

Příloha č. 1: Srovnání údajů z databází Katastru nemovitostí a ČSÚ Příloha č. 1: Srovnání údajů z databází Katastru nemovitostí a ČSÚ Využití budov 2010 Využití budov 2005 SLDB 1991 Obce v okrese Ústí n. L. stavba pro individuální rekreaci (8) stavba pro individuální

Více

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROVOZ IDS JMK

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROVOZ IDS JMK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROVOZ IDS JMK V období od 23. 12. 2004 do 1. 1. 2005 dochází z důvodu vánočních a novoročních svátků k určitým změnám v dopravě. Podrobnosti

Více

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ, ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ (K612) Průvodní zpráva Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek Michal Bahenský, Martin Barchánek, Vladimír

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

498 Teplice-Bílina-Louny

498 Teplice-Bílina-Louny 498 Teplice-Bílina-Louny linka č. 582498 Teplice-Bílina-Louny Platí od 1.1.2015 km ZÓNA Tč seznam zastávek PRACOVNÍ DNY SOBOTY A NEDĚLE 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

3 Doplnění plánu dopravní obslužnosti

3 Doplnění plánu dopravní obslužnosti 3 Doplnění plánu dopravní obslužnosti 3.1 Autobusy na zavolání Autobusy na zavolání jsou alternativní formou pravidelné linkové dopravy. V současném provozu linkové dopravy dochází při obsluze malých sídel

Více

Ares 15M / 12M / 10.6M

Ares 15M / 12M / 10.6M Ares 15M / 12M / 10.6M Ares 15M / 12M / 10.6M Nejdelší z rodiny linkových autobusů Ares má délku 15 metrů, přední nezávislou, prostřední hnanou a třetí řiditelnou nápravu a je určen pro dopravu cestujících

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK. v oblasti Barrandova, Slivence a Řeporyjí

ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK. v oblasti Barrandova, Slivence a Řeporyjí DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK v oblasti Barrandova, Slivence a Řeporyjí Obsah ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK... 1 v oblasti Barrandova, Slivence a Řeporyjí... 1 1. Důvody ke vzniku návrhu dopravního

Více

11. Doprava. Komunikace udržované městem Pardubice k

11. Doprava. Komunikace udržované městem Pardubice k 11. Doprava Město Pardubice je nejvýznamnějším dopravním uzlem Pardubického kraje, kde se kříží důležité trasy silniční i železniční dopravy, své místo tu má také říční a letecká doprava. K tomu přispívá

Více