Public Transport Route Optimisation Study

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Public Transport Route Optimisation Study"

Transkript

1 Public Transport Route Optimisation Study 14. června 2010

2 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Del. No.: D.1.1 Version: 1 Date: Prepared: Checked: Approved: R.T. JMS MSH 2 / 79

3 Public Transport Route Optimisation Study Obsah 1 Úvod Analýza stávajícího stavu MHD Linkové vedení Hloubkový průzkum MHD Vozový park Trolejbusy Autobusy Popis optimalizace linkového vedení Trolejbusy Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Autobusy Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka Linka / 79

4 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Linka Shrnutí dopadu optimalizačních opatření Převedení všech linek MHD na trolejbusy Odůvodnění Princip návrhu změn MHD na čistě elektrickou trakci Očekávané dopady Ekonomické zhodnocení Investiční náklady stávajícího stavu sítě MHD Náklady na pořízení infrastruktury Náklady na pořízení vozidel Celkové investiční náklady Provozní náklady stávajícího stavu sítě MHD Náklady na údržbu trolejbusových tratí Náklady na údržbu autobusových tratí Náklady na provoz trolejbusů Náklady na provoz autobusů Celkové provozní náklady Investiční náklady navrhovaného stavu sítě MHD (pouze trolejbusový provoz) Náklady na pořízení infrastruktury Náklady na pořízení vozidel Celkové investiční náklady navrhovaného stavu sítě MHD Provozní náklady navrhovaného stavu sítě MHD (pouze trolejbusový provoz) Náklady na údržbu trolejbusových tratí Náklady na provoz trolejbusů Celkové provozní náklady Porovnání nákladů stávajícího a navrhovaného stavu sítě MHD Ekonomická analýza Použité ukazatele ekonomické efektivity projektu Výsledky ekonomické analýzy Závěr Seznam příloh / 79

5 Public Transport Route Optimisation Study 1 Úvod Úkol Public Transport Route Optimisation Study (Optimalizace tras městské hromadné dopravy) je součástí projektu CIVITAS ARCHIMEDES a spadá pod Work Package 11. Projekt ARCHIMEDES, jehož účastníkem je město Ústí nad Labem, má za cíl zlepšení životního prostředí ve městech a zajištění kvalitnějšího života pro jejich obyvatele. Zabývá se nejen motorovou dopravou, ale propaguje i dopravu pěší a cyklistickou. V případě motorové dopravy se jedná o snahu usměrnit a segregovat dopravu tak, aby nepředstavovala bezpečnostní riziko pro obyvatele měst. Zároveň, se úkol zaměřuje na to, aby ulice nebyly motorovou dopravou zamořovány emisemi škodlivých plynů, hlukem a vibracemi. Tento úkol preferuje veřejnou hromadnou dopravu (zejména MHD). Projekt ARCHIMEDES nejsou pouze technické návrhy a studie, ale i formy propagace a osvěty kvalitnějšího a zdravějšího života ve městě. Cíl tohoto úkolu je zhodnocení možnosti převedení všech výkonů vozidel MHD na elektrickou trakci a úprava linkového vedení, aby nedocházelo k souběhu linek na úseku, na kterém by nebyla jejich kapacita vytížena. Podmínkou je zachování, či zlepšení kvality služeb MHD. Dále je třeba brát v potaz přátelskost systému MHD k životnímu prostředí města. Postup prací v rámci úkolu byl následující: Zmapování současného stavu Optimalizace linkového vedení (s pomocí dat z průzkumu MHD a dopravního modelu města Ústí nad Labem, využito již v úkolu Public Transport Priority Systém; studie dopadu na téma úspora energie a redukce emisí CO 2 z provozu MHD) Návrh (navržený systém elektrické trakce, odůvodnění a očekávané dopady) Rámcová ekonomická analýza navržených opatření Navrženo bylo převedení celé sítě MHD tedy trolejbusových i autobusových linek na čistě trolejbusový provoz. 5 / 79

6 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC 2 Analýza stávajícího stavu MHD Síť městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem tvoří systém trolejbusové a autobusové dopravy. Trolejbusová síť má v systému MHD úlohu páteřní kapacitní dopravy, neboť jsou na všechny trolejbusové linky nasazovány kapacitní kloubové vozy. Autobusová síť doplňuje systém trolejbusové sítě a zajišťuje dopravu do příměstských oblastí a dopravně připojených obcí. Geografická poloha města víceméně předurčuje možnost trasování linek. Ústí nad Labem je rozděleno řekou Labe s existencí dvou mostů (pro MHD je využíván pouze jeden). Převážná část města, tudíž i systému MHD, se nachází na levém břehu řeky. Dále je vedení linek limitováno poměrně velkým převýšením mezi nejníže položenými oblastmi poblíž Labe (centrum města) a hustě osídlenými sídlišti v oblasti městské části Severní Terasa. Toto převýšení je možné zdolat jen několika komunikacemi, kde je možné bezpečně provozovat MHD. V těchto úsecích přicházejí komplikace v zimních měsících. Trolejbusová síť je v těchto místech velmi zranitelná a v případě výpadku nebo nehody je systém MHD velmi omezen. Dále je trasování linek uzpůsobeno obytným celkům s odpovídající hustotou obyvatel, proto je například významnou součástí MHD linkové vedení s kapacitním provozem MHD na Severní Terasu. Většina linek je vedena přes centrum města, kde se uskutečňuje významná přestupní vazba na ostatní linky MHD, ale i vlaky a vnější autobusové linky a je zde zaznamenán nejvyšší pohyb cestujících. Autobusová síť linkového vedení doplňuje trolejbusovou síť a převážně obsluhuje periferní části města a příměstské oblasti. 2.1 Linkové vedení Obrázek 1 Schéma MHD v Ústí nad Labem denní provoz 6 / 79

7 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 2 Schéma MHD v Ústí nad Labem noční provoz Tabulka 1 Přehled trolejbusových linek MHD TROLEJBUSOVÉ LINKY 51 Mírová - Hilarova - Mírové náměstí - Jungmannova - Krásné Březno - OD Květ - Skalka 52 Severní Terasa - Mírová - Orlická - Malátova - Mírové náměstí - Poliklinika - Klíše lázně 53 (Severní Terasa) - Mírová - Hornická - Hilarova - Mírové náměstí - Malátova - Stříbrníky - Dobětice 54 Všebořice - Kpt. Jaroše - Bukov - Poliklinika - Mírové náměstí - Malátova - Stříbrníky - Dobětice 55 Severní Terasa - Mírová - Hornická - Hilarova - Mírové náměstí - Výstupní - Žežická 56 Všebořice - Bukov - Poliklinika - Mírové náměstí - Výstupní - Krásné Březno - Pod Vyhlídkou 57 Staré Předlice - Nové Předlice - Západní nádraží ČD - Mírové náměstí - Krásné Březno - OD Květ - Mojžíř 58 Klíše lázně - Divadlo - Výstupní - Krásné Březno - OD Květ - Skalka 59 Klíše lázně - Divadlo - Jungmannova - Krásné Březno - Pod Vyhlídkou Mírová - Severní Terasa - Pod Holoměří - Poliklinika - Mírové náměstí - Kamenný Vrch - Novosedlické náměstí - Karla IV Globus - Nové Předlice - Mírové náměstí - Kamenný Vrch - Novosedlické náměstí - Karla IV. 7 / 79

8 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Tabulka 2 Přehled autobusových linek MHD AUTOBUSOVÉ LINKY 2 Mírové náměstí - Revoluční - Trmická - Bělský Můstek - Stará škola - Václavské náměstí - Koštov konečná Mírové náměstí - Divadlo - Kaufland - Nové Předlice - Stará škola - Václavské náměstí - Koštov konečná - (Důl 5. květen) 3 4 Mírové náměstí - Divadlo - Nové Předlice - (Habří) - Řehlovice - (Brozánky) - Dubičky 5 Všebořice obchodní centrum - Pod Holoměří - Severní Terasa - Mírová - Stříbrníky - Výstupní - Krásné Březno 6 Divadlo - Nové Předlice - Hostovice - Stebno - (Suchá) - Chvalov 7 Mírová - Malátova - Poliklinika - Klíše lázně - Vozovna DP - Nové Předlice - Stará škola - Důl 5. květen (Vozovna DP) - Klíše lázně - Kaufland - Divadlo - Krajský soud - Střekov nádraží ČD - Novosedlické náměstí - Střekov II. - (Nové krematorium) - Nová Ves - Kojetice 9 11 (Přestanov) - (Stradov) - (Chlumec) - Všebořice obchodní centrum - Bukov - Poliklinika - Divadlo - Hlavní nádraží ČD 12 Divadlo - Staré Předlice - Chabařovice - Roudníky / Chlumec / Přestanov 13 Pod Svahem - Divadlo - Olšinky - Svádov obec - Olešnice 15 Neznabohy - Strážky - Habrovice - Skorotice - Masarykova nemocnice - Divadlo - Vaňov - Dolní Zálezly 16 (Neznabohy) - Strážky - Habrovice - Skorotice - Božtěšice - Všebořice 17 (Předlická) - (Předlice Kolonie) - Vozovna DP - Kaufland - Divadlo - Střekov osada - Brná - (Církvice) 18 Všebořice obchodní centrum - Bukov - Klíše lázně - Nové Předlice - Václavské náměstí - Důl 5. květen 19 (Koštov konečná) - Důl 5. květen - Trmická - Divadlo - Hlavní nádraží ČD - Pekařská - OD Květ - Sibiřská - Ryjice 20 Divadlo - Zadní Telnice - Adolfov - Krásný Les - Varvažov - Divadlo 21 Divadlo - Nakléřov - Petrovice - Tisá - Divadlo 23 Dobětice - Mírová - Severní Terasa - Hornická - Poliklinika - Klíše Hvězda - Chemopharma - Vozovna DP 101 Vozovna DP - Klíše lázně - Divadlo - Krásné Březno - OD Květ - Mojžíř sídliště - Skalka 102 Chlumec - Chabařovice koupaliště - Nové Předlice - (Václavské nám.) - Divadlo - Kamenný Vrch - Střekov II - (Brná) 8 / 79

9 Public Transport Route Optimisation Study 2.2 Hloubkový průzkum MHD V roce 2008 nechalo město Ústí nad Labem zpracovat hloubkový průzkum MHD. Při průzkumech přepravních zátěží na linkách MHD byla podrobně zmapována poptávka na všech linkách a spojích (nástupy a výstupy cestujících ve všech zastávkách, počet osob ve vozidle v mezizastávkových úsecích) a to buď po celou dobu provozu, nebo ve špičkových obdobích (ranní výjezd z vozovny 9 hodina, hodina). Průzkumy směrových vztahů a přestupních vazeb byly realizovány dotazem cestujících na zastávkách MHD a na méně vytížených linkách s nízkými zastávkovými obraty ve vozidlech MHD v období 5 19 hod. Podrobné výsledky průzkumu jsou uvedeny v úkolu č Understanding Public Transport Users Monitoring the Number of Public Transport Users. Vzhledem ke skutečnosti, že v září a prosinci 2009 došlo ke změnám v ústecké MHD (zrušení či zavedení některých linek, změna intervalu, trasy apod.), lze považovat výsledky průzkumu pouze za orientační. V rámci tohoto úkolu uvádíme pouze informaci o počtu přepravených osob na jednotlivých linkách, která je v tomto případě relevantní. Tabulka 3 Počet přepravených osob na linkách 9 / 79

10 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC 2.3 Vozový park Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. (DPmÚL) disponuje 66 trolejbusy a 70 autobusy. Typy vozidel ve vozovém parku Dopravního podniku města Ústí nad Labem jsou uvedeny v následujících tabulkách Trolejbusy Tabulka 4 Skladba vozového parku MHD Ústí nad Labem trolejbusy (údaje z roku 2009) typ vozidla počet vozidel provedení Škoda 14 Tr 1 sólo Škoda 15 Tr 45 kloubový Škoda 15 TrM 11 kloubový Škoda 22 Tr 3 kloubový nízkopodlažní Škoda 25 Tr Irisbus 6* kloubový nízkopodlažní celkem vozidel 60+6* Pozn.: * 6 vozidel z roku 2006 je v majetku Statutárního města Ústí nad Labem, DPmÚL je má pouze v pronájmu Obrázek 3 Ilustrační fotografie typů trolejbusů v provozu MHD ve městě Ústí nad Labem Škoda 15 Tr Škoda 15 TrM 10 / 79

11 Public Transport Route Optimisation Study Škoda 22 Tr Škoda 25 Tr Irisbus Průměrné stáří trolejbusů v provozu MHD ve městě je 15,87 roků. Sólo trolejbus (délka 12 m) je pouze jeden a funguje jako provozní záloha. Ostatní trolejbusy ve vozovém parku jsou kloubové vozy (délka 18 m). Devět těchto kloubových trolejbusů je nízkopodlažních (v jízdních řádech však linky obsluhované nízkopodlažními vozidly značené nejsou) Autobusy Tabulka 5 Skladba vozového parku MHD Ústí nad Labem autobusy (údaje z roku 2009) typ vozidla počet vozidel provedení Karosa B sólo Karosa B sólo Karosa B 952E 1 sólo Karosa - Renault CityBus 12M 35 sólo nízkopodlažní Mercedes-Benz Conecto 4 sólo nízkopodlažní Mercedes-Benz Citaro 4 sólo nízkopodlažní Tedom C12 D 1 sólo nízkopodlažní Irisbus Crossway 2 sólo částečně nízkopodlažní Karosa B kloubový Karosa B 941E 3 kloubový Karosa B 961E 4 kloubový Irisbus CityBus 18M 4 nízkopodlažní kloubový Irisbus Citelis 18M 1 nízkopodlažní kloubový Celkem vozidel 70 Průměrné stáří autobusů v provozu MHD ve městě je 10,08 roků. Standardních autobusů (o délce 12 m) je 57, z toho je 44 autobusů nízkopodlažních a dva autobusy mají částečně sníženou podlahu. Kloubových autobusů (o délce 18 m) je 13, z toho je 5 vozidel nízkopodlažních. V jízdních řádech však linky obsluhované nízkopodlažními vozidly značené nejsou. 11 / 79

12 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC 3 Popis optimalizace linkového vedení V rámci úkolu Public Transport Priority System Impact Studies byla provedena optimalizace MHD ve městě Ústí nad Labem. Návrh optimalizace byl proveden na základě analýzy dopravního průzkumu (Czech Consult, 2009) a vycházel z porovnání poptávky a nabídky, analýzy vytížení mezizastávkových úseků a zlomů přepravní poptávky, analýzy obsazenosti spojů a analýzy souběhů. Navržená optimalizační opatření se týkají změny linkového vedení linek, úpravy intervalů na jednotlivých linkách, omezení brzkých ranních a večerních málo vytížených spojů, časové koordinace linek, zavedení intervalového provozu, omezení souběhu linek, prodlužení či zkrácení tras linek a zavedení provozu nízkokapacitních vozidel na málo vytížené linky. Při řešení optimalizace linkového vedení MHD ve městě Ústí nad Labem byly brány v úvahu výsledky hloubkového průzkumu MHD i původní linkové vedení, tedy stav před změnami v září i prosinci Stručný popis jednotlivých linek a navržených optimalizačních opatření uvádí následující podkapitoly. 3.1 Trolejbusy Linka 51 Linka je vedena mezi zastávkami Mírová a Skalka přes centrum města. Ze zastávky Mírová je vedeno v celé trase 64 spojů, ze zastávky Skalka je vedeno 65 spojů, z nichž 3 jsou zkráceny do zastávky Divadlo. Délka linky je cca 12 km. Celkový výkon na lince je 1455,3 vozkm. Optimalizací dojde ke zrušení 3 spojů v úseku Mírová Skalka, 1 spoje ve směru Skalka Mírová a 1 spoje v úseku Skalka Divadlo. Celkový výkon na lince tak poklesne o 52,5 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 6 Základní údaje o lince 51 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 12,058 12,058 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1455,3 1402,8-52,5 12 / 79

13 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 4 Schéma linky 51 - před optimalizací Obrázek 5 Schéma linky 51 - po optimalizaci 13 / 79

14 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Linka 52 Jedná se o polookružní linku v trase Severní Terasa Klíše lázně Severní Terasa přes centrum města. V celé délce je vedeno 58 spojů, další 4 spoje jsou vedeny v trase Mírové nám. Klíše lázně Severní Terasa. Jednosměrná délka linky je cca 9 km, celkový výkon je 1026,9 vozkm. V rámci optimalizace dochází ke zrušení 1 spoje v trase Severní Terasa Klíše lázně Severní Terasa a jednoho zkráceného spoje v trase Mírové nám. Klíše lázně Severní Terasa. Celkový výkon klesne o 28,3 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 7 Základní údaje o lince 52 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 8,977 8,977 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1026,9 998,6-28,3 Obrázek 6 Schéma linky 52 - před optimalizací Obrázek 7 Schéma linky 52 po optimalizaci 14 / 79

15 Public Transport Route Optimisation Study Linka 53 Linka je vedena v trase Severní Terasa Mírová Dobětice (točna). V úseku Severní Terasa Mírová jsou v provozu pouze večerní a noční spoje (celkem 11 spojů). V úseku Mírová centrum je vedeno celkem 111 spojů a v úseku centrum Dobětice celkem 115 spojů. Délka linky je cca 10 km, celkový výkon je 976,8 vozkm. V rámci optimalizace dochází ke zrušení celkem 3 spojů v úseku Mírová centrum a celkem 5 spojů v úseku centrum Dobětice, čímž dojde k poklesu výkonu o 34,1 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 8 Základní údaje o lince 53 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 9,986 9,986 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 976,8 942,7-34,1 Obrázek 8 Schéma linky 53 před optimalizací 15 / 79

16 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 9 Schéma linky 53 po optimalizaci Linka 54 Linka je vedena v trase Všebořice Dobětice točna přes centrum. Počet spojů na lince je 59 ve směru Dobětice Všebořice a 61 ve směru Všebořice Dobětice. Délka linky je cca 9,3 km, celkový výkon na lince je 1064,4 vozkm. V rámci optimalizačních změn dochází ke zrušení 2 spojů v úseku Dobětice Všebořice a 1 spoje ve směru Všebořice Dobětice, čímž dojde k poklesu výkonu o 26,7 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 9 Základní údaje o lince 54 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 9,307 9,307 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1064,4 1037,7-26,7 16 / 79

17 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 10 Schéma linky 54 před optimalizací Obrázek 11 Schéma linky 54 po optimalizaci 17 / 79

18 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Linka 55 Linka je vedena mezi zastávkami Severní Terasa Žežická přes centrum města. Ze zastávky Severní Terasa je vedeno v celé trase 59 spojů, další 4 spoje jsou vedeny ve zkrácené trase Divadlo Žežická. Ze zastávky Žežická je vedeno 63 spojů, z nichž 1 spoj končí v zastávce Divadlo. Délka linky je 10,24 km. Celkový výkon na lince je 1252,6 vozkm. Optimalizací dojde ke zrušení po 1 spoji v úsecích Severní Terasa Žežická, Divadlo Žežická a Žežická Severní Terasa. Celkový výkon na lince tak poklesne o 24,9 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 10 Základní údaje o lince 55 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 10,24 10,24 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1252,6 1227,7-24,9 Obrázek 12 Schéma linky 55 před optimalizací 18 / 79

19 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 13 Schéma linky 55 po optimalizaci Linka 56 Linka je vedena mezi zastávkami Všebořice Pod Vyhlídkou přes centrum města. Délka linky je cca 12 km. Počet spojů na lince je 71 ve směru Všebořice Pod Vyhlídkou a 70 ve směru Pod Vyhlídkou Všebořice. Na lince je dosahováno výkonu 1567,2 vozkm. V rámci optimalizace dojde v každém směru ke zrušení 3 spojů, čímž poklesne výkon na lince o 66,7 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 11 Základní údaje o lince 56 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11,961 11,961 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1567,2 1500,5-66,7 19 / 79

20 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 14 Schéma linky 56 před optimalizací Obrázek 15 Schéma linky 56 po optimalizaci Linka 57 Linka je vedena v trase Staré Předlice Mojžíř přes centrum města. Délka linky je cca 11,4 km. Ve směru Staré Předlice Mojžíř je v provozu 62 spojů, další 3 spoje začínají v zastávce Divadlo. V opačném směru je v provozu 62 spojů v celé trase a dále 3 spoje v trase Mojžíř Divadlo a 2 spoje v trase Mírové nám. Staré Předlice. Celkový výkon na lince je 1404,7 vozkm. V rámci optimalizace dochází k redukci počtu spojů, a to o 2 spoje v úseku Mojžíř Mírové nám., o 3 spoje v úseku Divadlo Staré Předlice, o 2 spoje v úseku Staré Předlice a o 4 spoje v úseku Divadlo Mojžíř. Optimalizací dojde k poklesu výkonu o 62,8 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. 20 / 79

21 Public Transport Route Optimisation Study Tabulka 12 Základní údaje o lince 57 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11,398 11,398 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1404,7 1341,9-62,8 Obrázek 16 Schéma linky 57 před optimalizací Obrázek 17 Schéma linky 57 po optimalizaci Linka 58 Jedná se o polookružní posilovou linku v trase Skalka Klíše lázně Skalka přes centrum města, která je v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů. V celé délce trasy je vedeno 10 spojů, 3 spoje jsou vedeny v trase Divadlo Skalka, 3 spoje v trase Skalka Klíše lázně Mírové nám., 2 spoje v trase Mírové nám. Klíše lázně Skalka a 2 spoje v trase Skalka Divadlo. Jednosměrná délka linky je cca 11,8 km, celkový výkon je 315,5 vozkm. V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 13 Základní údaje o lince 58 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11,826 11,826 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 315,5 315, / 79

22 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 18 Schéma linky 58 stav před i po optimalizaci Linka 59 Jedná se o polookružní posilovou linku v trase Pod Vyhlídkou Klíše lázně Pod Vyhlídkou přes centrum města, která je v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů. V celé délce trasy je vedeno 9 spojů, 3 spoje jsou vedeny v trase Divadlo Pod Vyhlídkou, 3 spoje v trase Pod Vyhlídkou Klíše lázně Mírové nám., 1 spoj v trase Mírové nám. Klíše lázně Pod Vyhlídkou a 1 spoj v trase Pod Vyhlídkou Divadlo. Jednosměrná délka linky je cca 8,7 km, celkový výkon je 213,7 vozkm. V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 14 Základní údaje o lince 59 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 8,754 8,754 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 213,7 213,7 0 Obrázek 19 Schéma linky 59 stav před i po optimalizaci 22 / 79

23 Public Transport Route Optimisation Study Linka 60 Linka je vedena v trase mezi zastávkami Mírová a Karla IV. přes centrum města. Ve směru na Střekov je vedeno v celé trase 117 spojů, dalších 7 má počáteční zastávku Beethovenova. Ve směru ze Střekova je vedeno celkem 123 spojů, z nichž 1 je zkrácen do zastávky Beethovenova. Délka linky je cca 11,3 km. Celkový výkon na lince je 2684,9 vozkm. V rámci optimalizace dochází k úpravě (prodloužení) intervalů na lince, čímž dojde k poklesu počtu spojů na lince, a to o 37 spojů v trase Mírová Karla IV., o 4 spoje v trase Beethovenova Karla IV. a o 42 spojů v trase Karla IV. Mírová. Celkový výkon tím poklesne o 896,9 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 15 Základní údaje o lince 60 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11,334 11,334 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 2684, ,9 Obrázek 20 Schéma linky 60 před optimalizací Obrázek 21 Schéma linky 60 po optimalizaci 23 / 79

24 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Linka 62 Linka zajišťuje spojení obchodního centra Globus s centrem města. Délka linky je 3,667 km, rozsah provozu je 8 20 hod. Celkem je na lince provozováno 37 párů spojů, výkon na lince dosahuje 263,2 vozkm. V rámci optimalizace je navrženo prodloužení linky ze zastávky Mírové nám. do Střekova (zastávka Karla IV.) a úprava intervalů. Délka linky se tak prodlouží na 8,5 km, počet spojů se zvýší na 42 párů a výkon naroste o 421,1 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové trolejbusy. Tabulka 16 Základní údaje o lince 62 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 3,667 8,551 4,884 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 263,2 684,3 421,1 Obrázek 22 Schéma linky 62 před optimalizací Obrázek 23 Schéma linky 62 po optimalizaci 24 / 79

25 Public Transport Route Optimisation Study 3.2 Autobusy Linka 2 Linka jezdí mezi zastávkami U vozovny a Předlická. V každém směru je v provozu 19 spojů. Délka linky je cca 2,7 km, průměrná jízdní rychlost je 25 km/h. Celkový výkon na lince je 86,9 vozkm. V rámci optimalizace dochází ke zrušení linky a jejímu nahrazení linkou 17. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. Tabulka 17 Základní údaje o lince 2 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 2, ,703 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 86,9 0-86,9 Obrázek 24 Schéma linky 2 před optimalizací 25 / 79

26 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Linka 3 Linka spojuje centrum města s Trmicemi, vybrané spoje jedou do obce Koštov a část spojů zajišťuje dopravu obyvatel do zaměstnání (důl 5. květen a další podniky v Trmicích). V úseku mezi centrem a Novými Předlicemi je v provozu obousměrně celkem 143 spojů a v úseku Nové Předlice Trmice 147 spojů. V úseku Trmice Koštov je v provozu 51 spojů a mezi Trmicemi a dolem 5. květen 40 spojů. Celkový výkon na lince je 1062,5 vozkm. Po optimalizaci dojde v úseku centrum Trmice, Václavské náměstí k redukci počtu spojů o 12 v obou směrech, čímž dojde k poklesu výkonu o 78,1 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové nízkopodlažní autobusy a kloubové autobusy. Tabulka 18 Základní údaje o lince 3 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11,404 11,404 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1062,5 984,4-78,1 Obrázek 25 Schéma linky 3 před optimalizací 26 / 79

27 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 26 Schéma linky 3 po optimalizaci Linka 4 Linka je vedena z centra města od Divadla přes Předlice ve směru na jihozápad obsluhuje obce Koštov, Stadice, Hliňany, Habří, Řehlovice, Brozánky, Habrovany, Radejčín, Dubice a Dubičky. Celková délka linky je 21,22 km. V trase Divadlo Řehlovice Dubice je v provozu 9 párů spojů. Do obcí Habří a Brozánky zajíždí 7 párů spojů, do obce Dubičky 2 páry spojů. Celkový výkon na lince je 361,6 vozkm. V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní autobusy. Tabulka 19 Základní údaje o lince 4 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 21,22 21,22 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 361,6 361, / 79

28 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 27 Schéma linky 4 před i po optimalizaci Linka 5 Jedná se o tangenciální linku, která jezdí mezi Všebořicemi a Krásným Březnem. Celková délka linky je cca 11 km, celkový počet spojů je 105. Výkon na lince je 1123,2 vozkm. V rámci optimalizace je navrženo zkrácení intervalů a prodloužení provozu, čímž dojde k nárůstu počtu spojů na 132 a k nárůstu výkonu o 288,8 vozkm. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní autobusy. Tabulka 20 Základní údaje o lince 5 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 10,967 10,967 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1123, ,8 28 / 79

29 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 28 Schéma linky 5 před optimalizací Obrázek 29 Schéma linky 5 po optimalizaci Linka 6 Linka spojuje centrum města Ústí n. Labem s obcemi Újezd, Hostovice, Milbohov, Stebno, Suchá, Podlešín a Chvalov. V úseku Divadlo Stebno je v provozu 9 párů spojů, v úseku Stebno Suchá 10 párů spojů a v úseku Stebno Chvalov 8 párů spojů. Délka linky je 16,631 km, výkon dosahovaný na lince je 289,8 vozkm. Na linku jsou nasazovány standardní autobusy. V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny z hlediska linkového vedení a rozsahu provozu. Na linku jsou nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo 29 / 79

30 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC nasazení nových nízkokapacitních autobusů (např. Ikarus E91 nebo SOR BN9,5) v případě převedení na pouze trolejbusový provoz jde o neuskutečnitelné řešení, protože nízkokapacitní trolejbusy nejsou vyráběny. Tabulka 21 Základní údaje o lince 6 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 16,631 16,631 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 289,8 289,8 0 Obrázek 30 Schéma linky 6 před i po optimalizaci Linka 7 Linka zajišťuje především dopravu obyvatel městských částí Severní Terasa, sídliště Stříbrníky a Klíše do zaměstnání do podniků nacházejících se v průmyslové zóně Předlice a v oblasti Trmic. Celková délka linky je 12,225 km. V celé délce trasy je vedeno 9 párů spojů, některé spoje jsou zkráceny v úseku Vozovna DP Důl 5. květen jezdí pouze 1 spoj, v úseku Klíše Hvězda Důl 5. květen 1 spoj a v úseku Mírová Chemopharma také 1 spoj. Výkon na lince je 233,4 vozkm. V rámci optimalizace je zrušen jeden pár spojů, čímž dojde k poklesu výkonu o 18,2 vozkm. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. 30 / 79

31 Public Transport Route Optimisation Study Tabulka 22 Základní údaje o lince 7 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 12,225 12,225 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 233,4 215,2-18,2 Obrázek 31 Schéma linky 7 před optimalizací 31 / 79

32 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 32 Schéma linky 7 po optimalizaci Linka 9 Linka zajišťuje spojení městských částí Kojetice, Nová Ves a Střekov s centrem města. V celé délce trasy jezdí 19 párů spojů. Některé spoje nejezdí v celé délce trasy a jsou zkráceny do trasy Divadlo Nové krematorium, kde je v provozu 18 párů spojů. Délka linky je 8,79 km. Na lince je dosahován výkon 463,2 vozkm. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo prodloužení linky ze zastávky Divadlo kolem Kauflandu do oblasti Za válcovnou v délce 5 km. V tomto úseku je navrženo 26 párů spojů, čímž dojde k nárůstu výkonu o 202,1 vozkm. Na linku jsou nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo nasazení nových nízkokapacitních autobusů (např. Ikarus E91 nebo SOR BN9,5) v případě převedení na pouze trolejbusový provoz jde o neuskutečnitelné řešení, protože nízkokapacitní trolejbusy nejsou vyráběny. Tabulka 23 Základní údaje o lince 9 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 8,79 13,796 5,006 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 463,2 665,3 202,1 32 / 79

33 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 33 Schéma linky 9 před optimalizací Obrázek 34 Schéma linky 9 po optimalizaci Linka 10 Jedná se o sezónní SKIBUS, linka nebyla předmětem optimalizace. 33 / 79

34 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Linka 11 Linka zajišťuje dopravní spojení obcí Přestanov, Stradov a Chlumec na severu a obcemi Brná a Církvice na jihu s centrem města Ústí n. Labem. Celková délka linky je 26,657 km. Většina spojů není vedena v celé trase, počet spojů v jednotlivých úsecích se liší. Nejvíce spojů je vedeno v úseku Divadlo Brná (celkem 136) a v úseku Divadlo Všebořice, obchodní centrum (celkem 130). V úseku Všebořice, obchodní centrum Chlumec je v provozu celkem 94 spojů, v úseku Brná Církvice 47 spojů a v úseku Chlumec Přestanov celkem 17 spojů. Celkový výkon na lince je 2381,5 vozkm. V rámci optimalizace je navrženo zkrácení linky do trasy Přestanov Divadlo. Tím se zkrátí linka o 13,255 km a dojde k poklesu výkonu o 1172,2 vozkm. Na linku jsou nasazovány kloubové nízkopodlažní autobusy a kloubové autobusy. Tabulka 24 Základní údaje o lince 11 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 26,657 13,402-13,255 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 2381,5 1209,3-1172,2 Obrázek 35 Schéma linky 11 před optimalizací 34 / 79

35 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 36 Schéma linky 11 po optimalizaci Linka 12 Linka zajišťuje jednak dopravní spojení obcí Roudníky, Chabařovice, Chlumec, Strádov a Přestanov s centrem města Ústí n. Labem a dále dopravu obyvatel těchto obcí do zaměstnání (do podniků nacházejících se v průmyslové zóně Předlice. Celková délka linky je 22,199 km. V úseku Nové Předlice Divadlo je linka v provozu pouze ve špičkách pracovního dne s 12 páry spojů. V úseku Nové Předlice Chabařovice, kostel je v provozu 44 párů spojů. V ostatních úsecích je v provozu pouze část spojů. V úseku Chabařovice, kostel Chabařovice, koupaliště je v provozu celkem 35 spojů, v úseku Chabařovice, koupaliště Chabařovice, strojírny celkem 27 spojů, v úseku Chabařovice, kostel Roudníky celkem 28 spojů, v úseku Chabařovice, kostel Přestanov celkem 29 spojů, v úseku Chabařovice, strojírny Chlumec celkem 21 spojů a v úseku Chlumec Přestanov celkem 3 spoje. Na lince je dosahován výkon 853,4 vozkm. V rámci optimalizace je navržena úprava (prodloužení) intervalu a prodloužení všech spojů až do zastávky Divadlo. V úseku Divadlo Nové Předlice tak dojde k nárůstu počtu spojů na celkem 59 spojů. V ostatních úsecích naopak počet spojů poklesne, a to v úseku Nové Předlice Chabařovice, kostel o 29 spojů, v úseku Chabařovice, kostel Chabařovice, koupaliště o 12 spojů, v úseku Chabařovice, koupaliště Chabařovice, strojírny o 9 spojů, v úseku Chabařovice, kostel Roudníky o 6 spojů, v úseku Chabařovice, kostel Přestanov o 11 spojů, v úseku Chabařovice, strojírny Chlumec o 9 spojů a v úseku Chlumec Přestanov o 2 spoje. Celkový výkon na lince klesne o 224,5 vozkm. Na linku jsou nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo nasazení nových nízkokapacitních autobusů (např. Ikarus E91 nebo SOR BN9,5) v případě převedení na pouze trolejbusový provoz jde o neuskutečnitelné řešení, protože nízkokapacitní trolejbusy nejsou vyráběny. 35 / 79

36 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Tabulka 25 Základní údaje o lince 12 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 22,199 21,196-1,003 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 853,4 628,9-224,5 Obrázek 37 Schéma linky 12 před optimalizací Obrázek 38 Schéma linky 12 po optimalizaci 36 / 79

37 Public Transport Route Optimisation Study Linka 13 Linka zajišťuje obsluhu obcí Dolní Zálezly, Chvalov a Vaňov a městských částí Svádov a Olešnice a je využívána i pro dopravu do zaměstnání (Cukrovar, ZPA apod.). Délka linky je cca 13,5 km a dosahovaný výkon je 1017,2 vozkm. V úseku Vaňov Divadlo je v provozu 44 párů spojů, v úseku Divadlo Svádov 42 párů spojů a v úseku Svádov Olešnice 14 párů spojů. Optimalizační opatření spočívají ve zkrácení linky do trasy Divadlo Olešnice a v prodloužení intervalů. V úseku Divadlo Svádov dojde k poklesu celkového počtu spojů o 33, v úseku Svádov Olešnice o 10. Celkový výkon poklesne o 708,2 vozkm. Na linku jsou nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo nasazení nových nízkokapacitních autobusů (např. Ikarus E91 nebo SOR BN9,5) v případě převedení na pouze trolejbusový provoz jde o neuskutečnitelné řešení, protože nízkokapacitní trolejbusy nejsou vyráběny. Tabulka 26 Základní údaje o lince 13 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 13,492 7,509-5,983 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 1017, ,2 Obrázek 39 Schéma linky 13 před optimalizací 37 / 79

38 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 40 Schéma linky 13 po optimalizaci Linka 14 Jedná se o školní linku, která zajišťuje spojení obcí Dolní Zálezly a Vaňov s centrem města a se sídlištěm Hornická Stará. Úsek Divadlo Vaňov je obsluhován 3 páry spojů, úsek Vaňov Dolní Zálezly 2 páry spojů a v úseku Divadlo Bělehradská jsou v provozu celkem 3 spoje. Délka linky je cca 12 km, celkový výkon na lince je 56,1 vozkm. V rámci optimalizace dochází ke zrušení linky a jejímu nahrazení linkou 15. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. Tabulka 27 Základní údaje o lince 14 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11, ,966 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 56,1 0-56,1 38 / 79

39 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 41 Schéma linky 14 před optimalizací Linka 15 Linka zajišťuje obsluhu městské části Všebořice a obcí Božtěšice, Skorotice, Habrovice, Strážky a Neznabohy s centrem města Ústí n. Labem. V úseku Pod Holoměří Divadlo je linka v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů. Ve zbylém období jsou spoje vedeny do Všebořic s přestupem na trolejbusové linky. V úseku Habrovice Pod Holoměří je v provozu 28 párů spojů, z nichž 9 pokračuje směr centrum a 19 směr Všebořice. V úseku Habrovice Strážky je v provozu 24 párů spojů a v úseku Strážky Neznabohy 5 párů spojů. Celková délka linky je 11,856 km a výkon na lince je 435,4 vozkm. V rámci optimalizace dochází k prodloužení linky ze zastávky Divadlo do zastávky Vaňov a ke zrušení spojů do Všebořic. V úseku mezi zastávkami Božtěšická a Hraničář je linka vedena v nové trase přes zastávky Masarykova nemocnice a Bělehradská. Zároveň dochází k úpravě intervalu linky. V úseku Habrovice Vaňov je nově v provozu 27 párů spojů, v úseku Habrovice Strážky je v provozu 26 párů spojů a v úseku Strážky Neznabohy zůstává v provozu 5 párů spojů. Těmito úpravami dojde k nárůstu výkonu o 346,9 vozkm. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. Tabulka 28 Základní údaje o lince 15 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11,856 14,703 2,847 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 435,4 782,3 346,9 39 / 79

40 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 42 Schéma linky 15 před optimalizací Obrázek 43 Schéma linky 15 po optimalizaci Linka 17 Jedná se o polookružní linku, která je vedena mezi Střekovem, centrem města a vozovnou DP. V této trase je vedeno 64 spojů ve směru od Střekova a 66 spojů ve směru opačném. Vybrané spoje jsou vedeny až do zastávky Předlice, kolonie. Jedná se o 24 párů spojů. Celková délka linky je 8,383 km, výkon na lince je 762,2 vozkm. Optimalizace předpokládá prodloužení linky na obou koncích, a to ze zastávky Střekov, nádraží ČD do zastávky Církvice (místo linky 11) a ze zastávky Předlice, kolonie do zastávky Předlická (místo linky 2). Mezi zastávkami Hraničář a V Besídkách je linka vedena kolem Kauflandu. V úseku Církvice Vozovna DP je nově vedeno celkem 126 spojů, v úseku Vozovna DP Předlice, kolonie zůstává 24 párů spojů a v úseku Předlice, kolonie Předlická je v provozu 10 párů spojů. Optimalizací dojde k prodloužení linky o více než 1 km a k nárůstu výkonu o 1275,5 vozkm. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. Tabulka 29 Základní údaje o lince 17 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 8,383 18,658 10,275 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 762,2 2037,7 1275,5 40 / 79

41 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 44 Schéma linky 17 před optimalizací Obrázek 45 Schéma linky 17 po optimalizaci Linka 18 Linka zajišťuje především spojení městských částí Všebořice, Klíše, Bukov a Trmice s podniky nacházejícími se v průmyslové zóně Předlice a dále na Důl 5. květen. Některé spoje jsou vedeny pouze v části trasy, celkový počet spojů na lince se pohybuje od 26 do 28. Do zastávky Metal zajíždí 5 párů spojů. Délka linky je cca 11 km, výkon na lince je 256,9 vozkm. 41 / 79

42 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. Tabulka 30 Základní údaje o lince 18 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 11,026 11,026 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 256,9 256,9 0 Obrázek 46 Schéma linky 18 před i po optimalizaci 42 / 79

43 Public Transport Route Optimisation Study Linka 19 Linka zajišťuje obsluhu obcí Ryjice, Koštov a sídliště Neštěmice a spojuje je s centrem města. Dále umožňuje dopravu občanů do zaměstnání na Důl 5. květen a podniky v Trmicích. V celé délce trasy je veden pouze jeden spoj, ostatní spoje jsou zkráceny a jezdí pouze v části trasy. Počet spojů v jednotlivých úsecích se proto liší. V úseku Ryjice Sibiřská je v provozu celkem 30 spojů, v úseku Sibiřská Mírové nám. celkem 56 spojů, v úseku Mírové nám. Trmická celkem 58 spojů, v úseku Trmická Stará škola celkem 41 spojů, v úseku Stará škola Důl 5. květen celkem 35 spojů, v úseku Stará škola Václavské nám. celkem 20 spojů a v úseku Václavské nám. Koštov celkem 12 spojů. Celková délka linky je 16,723 km a je na ní dosahováno výkonu 679,2 vozkm. V rámci optimalizace je navrženo zrušení 3 spojů v různých trasách, takže celkový výkon na lince klesne o 23,4 vozkm. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy. Tabulka 31 Základní údaje o lince 19 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 16,723 16,723 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 679,2 655,8-23,4 Obrázek 47 Schéma linky 19 před optimalizací 43 / 79

44 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Obrázek 48 Schéma linky 19 po optimalizaci Linka 20 Jedná se o sezónní CYKLOBUS, linka nebyla předmětem optimalizace Linka 26 Jedná se o krátkou linku o délce cca 3,4 km, která zajišťuje spojení zastávek Pod svahem a Hostovická s centrem města. Na lince je vedeno 11 párů spojů s výkonem 63,4 vozkm. V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny. Na linku jsou nasazovány nízkopodlažní standardní autobusy a standardní autobusy. Tabulka 32 Základní údaje o lince 26 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 3,389 3,389 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 63,4 63, / 79

45 Public Transport Route Optimisation Study Obrázek 49 Schéma linky 26 před i po optimalizaci Linka 101 Jedná se o noční linku o délce cca 16 km. Na lince je dosahováno výkonu 124,3 vozkm. V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny z hlediska linkového vedení a rozsahu provozu. Na linku jsou nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo nasazení nových nízkokapacitních autobusů (např. Ikarus E91 nebo SOR BN9,5) v případě převedení na pouze trolejbusový provoz jde o neuskutečnitelné řešení, protože nízkokapacitní trolejbusy nejsou vyráběny. Tabulka 33 Základní údaje o lince 101 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 16,009 16,009 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 124,3 124,3 0 Obrázek 50 Schéma linky 101 před i po optimalizaci 45 / 79

46 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Linka 102 Jedná se o noční linku o délce cca 26,6 km. Na lince je dosahováno výkonu 144 vozkm. Na linku jsou nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo nasazení nových nízkokapacitních autobusů (např. Ikarus E91 nebo SOR BN9,5) v případě převedení na pouze trolejbusový provoz jde o neuskutečnitelné řešení, protože nízkokapacitní trolejbusy nejsou vyráběny. Tabulka 34 Základní údaje o lince 101 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 26,633 26,633 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] Obrázek 51 Schéma linky 102 před i po optimalizaci 46 / 79

47 Public Transport Route Optimisation Study Linka 103 Jedná se o jeden noční spoj délky 9,8 km a tudíž výkonem 9,8 vozkm. V rámci optimalizace nejsou navrženy žádné změny z hlediska linkového vedení a rozsahu provozu. Na linku jsou nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy. V rámci optimalizace je navrženo nasazení nových nízkokapacitních autobusů (např. Ikarus E91 nebo SOR BN9,5) v případě převedení na pouze trolejbusový provoz jde o neuskutečnitelné řešení, protože nízkokapacitní trolejbusy nejsou vyráběny. Tabulka 35 Základní údaje o lince 101 Stav Optimalizace Rozdíl Délka linky [km] 9,801 9,801 0 Prům. jízdní rychlost [km/h] Výkon [vozokm] 9,8 9,8 0 Obrázek 52 Schéma linky 103 před i po optimalizaci 3.3 Shrnutí dopadu optimalizačních opatření V současném stavu je na trolejbusových linkách dosahováno výkonu ,2 vozokilometrů za den, na autobusových linkách vozokilometrů za den. Celkový denní výkon činí ,2 vozokilometrů. Po provedených optimalizačních opatřeních dojde úpravou jednotlivých linek ke změně výkonu, a to buď k nárůstu, nebo poklesu v závislosti na konkrétní úpravě linky. Celkový výkon na trolejbusových linkách po optimalizaci je ,4 vozokilometrů za den, na autobusových linkách ,2 vozokilometrů za den. Celkově tak dojde optimalizací k poklesu výkonu na trolejbusových linkách o 771,8 vozokilometrů za den, na autobusových linkách o 254,2 vozokilometrů za den, v součtu o 1026 vozokilometrů za den. 47 / 79

48 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC Konkrétní hodnoty výkonu po jednotlivých linkách uvádí následující tabulka. Tabulka 36 Změna výkonu na linkách vlivem optimalizace Druh Trolejbusy Celkem trolejbusy Autobusy Noční autobusy Linka Celkem autobusy Celkem Výkon [vozokm/den] Stav Optimalizace Rozdíl ,3 1402,8-52, ,9 998,6-28, ,8 942,7-34, ,4 1037,7-26, ,6 1227,7-24, ,2 1500,5-66, ,7 1341,9-62, ,5 315,5 0, ,7 213,7 0, ,9 1788,0-896, ,2 684,3 421, , ,4-771,8 2 86,9 0,0-86, ,5 984,4-78, ,6 361,6 0, ,2 1412,0 288, ,8 289,8 0, ,4 215,2-18, ,2 665,3 202, ,5 1209,3-1172, ,4 628,9-224, ,2 309,0-708, ,1 0,0-56, ,4 782,3 346, ,2 2037,7 1275, ,9 256,9 0, ,2 655,8-23, ,4 63,4 0, ,3 124,3 0, ,0 144,0 0, ,8 9,8 0, , ,8-254, , , ,0 48 / 79

49 Public Transport Route Optimisation Study 4 Převedení všech linek MHD na trolejbusy 4.1 Odůvodnění Historicky bylo město Ústí nad Labem tramvajovým městem. Tramvaje zde začaly jezdit od přelomu 19. a 20. století. V době největšího rozmachu tramvajové dopravy v Ústí nad Labem, byla síť ústeckých tramvajových tratí třetí nejrozsáhlejší v republice (po Praze a Brně). Od roku 1955, kdy byla zrušena jedna z prvních tratí, začalo postupně docházet k útlumu tramvajové dopravy a to až do roku 1970, kdy byl provoz tramvají v ulicích města zrušen úplně. V době svého oslabení byl tramvajový provoz postupně nahrazen autobusy, což bylo zdůvodňováno tvrzením, že autobusy jsou dopravní prostředek budoucnosti. O tom, že toto rozhodnutí nebylo šťastné, svědčí zavedení trolejbusové trakce. První trolejbusová trať byla pro veřejnost zprovozněna v roce V současnosti tvoří trolejbusy páteřní síť MHD a autobusy mají pouze doplňkovou úlohu. Značným problémem současnosti je výrazná zastaralost vozového parku trolejbusů. Nízkou údržbou je poznamenán i stav trolejového vedení. Nicméně se zdá, že trolejbusové dopravě ve městě Ústí nad Labem svítá na lepší časy. Město, eventuelně Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s., plánuje obnovu vozového parku nákupem nových trolejbusů. Vzhledem k vysokým dopravním výkonům, které konají vozidla MHD na území města, je nutno zaměřit vysokou pozornost na jejich vliv na životní prostředí. Situace u autobusů je poměrně zřejmá negativní vliv na životní prostředí města autobusové dopravy je značný a lokalizovaný do místa provozu. Provozem autobusů vznikají škodlivé emise uvolňované do ovzduší, zápach (negativní subjektivní vnímání lidí), vibrace a hluk. Spalovací motory mají obecně poměrně malou účinnost, a jelikož vozový park autobusů MHD není nejnovější, často nesplňuje současně platné emisní normy (Euro V). Autobusové linky MHD jsou vedeny i přes centrum města, kde jsou negativní dopady z provozu velmi nežádoucí. Složitější úkonem je zhodnotit nežádoucí dopad na životní prostředí z trolejbusové trakce. Je třeba si dopady rozdělit na dvě části: lokální, globální. Lokální dopad je ovlivnění životního prostředí v místě trolejbusového provozu, tedy v tomto případě ve městě Ústí nad Labem. Trolejbusy jsou vozidla s elektrickou trakcí a jako taková nevypouští při provozu žádné emise škodlivých plynů, ani subjektivně vnímatelný zápach. Emitovaný hluk je zpravidla nižší, než u konvenčních autobusů se spalovacím motorem. Vibrace způsobené provozem trolejbusů jsou srovnatelné s vibracemi z autobusové dopravy. V lokálním měřítku jsou tedy trolejbusy k životnímu prostředí, i přes zastaralý vozový park ve městě Ústí nad Labem, značně šetrnější než autobusy. Globální dopady trolejbusů na životní prostředí jsou výrazněji negativní než dopady lokální. Trakční elektrickou energii, která je nutná pro provoz trolejbusů, je nutno vyrobit. Záleží na principu funkce elektráren a jejich účinnosti, ale pokud se k výrobě elektrické energie užívá tepelných elektráren, je emise CO 2 z výroby elektrické energie vysoká. Dle řešení úkolu , který se zabýval optimalizací sítě MHD za účelem snížení emisí CO 2, provoz trolejbusu globálně produkuje 3x více emisí CO 2 než provoz autobusu s naftovým motorem, je-li elektrická energie vyráběna v tepelné elektrárně. Úkol dále konstatuje: Rozšíření trolejbusových linek v Ústí nad Labem se z hlediska emisí CO 2 doporučuje pouze v případě, že elektrická energie pro jejich provoz nebude vyráběna v tepelné elektrárně, nebo v případě, že spotřeba el. energie trolejbusů bude oproti současné redukována na třetinu či více (např. obnovou vozového parku). Uvedené 49 / 79

50 11.2.4_PUBLIC_TRANSPORT_ROUTE_OPTIMISATION_STUDY.DOC konstatování je konstatováním čistě z pohledu emisí CO 2 u ostatních emisí, které jsou navíc pro člověka přímo škodlivé, je přínos trolejbusů bez přímých lokálních emisí velmi významný. Lze tedy říci, že provoz trolejbusů v porovnání s autobusy je v místě provozu k životnímu prostředí příznivější, ale globálně záleží na převládajícím typu elektráren. V případě výroby elektrické energie převážně v tepelných elektrárnách, je provoz trolejbusů z globálního hlediska výrazně méně ekologický. Při značně převládajícím podílu jaderných elektráren a elektráren na principu obnovitelných zdrojů by trolejbusový provoz byl ekologičtější. Vzhledem k zadání tohoto úkolu bude ale dále řešena optimalizace linek MHD na elektrickou trakci pouze se zvážením negativních dopadů lokálních. Redukce lokálně působících negativních důsledků značně zlepší životní prostředí ve městě Ústí nad Labem, naopak omezením globálních negativních důsledků se zlepšení životního prostředí ve městě přímo nedosáhne. Omezení globálních negativních důsledků má vliv na ovzduší celé republiky, kontinentu a světa, proto jej není možno opomíjet. Náhradu konvenčních autobusů za ekologické lze provést následujícími způsoby: Konvenčními vozidly s pístovými motory, která však splňují emisní normu Euro V (nutné příměsi AdBlue) Vozidly s pístovým motorem na alternativní pohon: o o o Vodík LPG CNG Vozidly s elektrickým pohonem: o o o o o Tramvaje Trolejbusy Hybridní trolejbusy jedná se o vozidla se spalovacím motorem (maloobjemový s nízkými emisemi, jenž musí plnit vysoké emisní limity), který slouží k výrobě el. energie pro trakční elektromotor. V centrech měst je vybudováno trolejbusové trakční vedení a tato vozidla zde mohou jezdit jako klasický trolejbus. Je však možné je využít i na perifériích (např. jako příměstské linky), tam, kde trakční vedení zřízené není. Alternativní pohon totiž hybridnímu trolejbusu umožňuje jízdu jako autobusu, tedy i v místech bez trakčního trolejového vedení. Výhoda je v úspoře nákladů za trolejbusové troleje v periferních úsecích. Vozidla s palivovými články jedná se o vozidla která jsou poháněna vodíkem, který je přeměněn na el. energii. Výhodou jsou nulové emise emisemi je vodní pára. Vozidla poháněná akumulátorem V podmínkách města Ústí nad Labem lze vyloučit možnost převedení nežádoucí autobusové dopravy na tramvajovou. Investice do tramvajové infrastruktury, která je značně složitá, by byly neúměrně vysoké. Vozidla poháněná akumulátorem též nejsou vhodná, protože současné technologie nejsou schopny nabídnout dostatečně výkonný akumulátor a i při pokročilém stupni rekuperace (dobíjení akumulátorů při brzdění vozidla) je potřeba velmi častého dobíjení vozidel. Podobně technologické obtíže znevýhodňují autobusy s palivovými články. Sice jsou vozidla s tímto typem pohonu v běžném provozu, ale tato technologie stéle není dotažena do spolehlivého konce, kdy by byla vhodná k masovému rozšíření. Největším problémem je výroba a bezpečné skladování výbušného vodíku. Vozidla s pístovým motorem nesplňují podmínku zadání tohoto úkolu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zřejmé, že optimalizace systému městské hromadné dopravy ve městě Ústí nad Labem je možné provést za podmínky využití pouze elektrické trakce na trolejbusy. Toto řešení je vhodné i vzhledem k již stávajícímu provozu, protože nebude zaváděn 50 / 79

R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents:

R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents: 1 R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents: 1 - Localities served by regional charter buses from Ústí nad Labem (all the bus stations are marked

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015 Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 21. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 26. 8. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

1.4.3 TROLEJBUS A TROLEJBUSOVÁ DOPRAVA

1.4.3 TROLEJBUS A TROLEJBUSOVÁ DOPRAVA 1.4.3 TROLEJBUS A TROLEJBUSOVÁ DOPRAVA Obrázek 2: Trolejbusová doprava v rakouském městě Salzburg (ve stísněných prostorech historického jádra města působí velká vozidla a trolejové vedení poměrně cizorodě,

Více

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD"

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD Brno 8. 10. 2013 Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD" Shrnutí výsledků studie E-mobilita v MHD Ing. Jakub Slavík, MBA Consulting Services 2 Studie E-mobilita

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

NOVINKY ZE. Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Pozor, od 1.

NOVINKY ZE. Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Pozor, od 1. MĚSTSKÉ NOVINKY ZE NOVINY ZOO Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 55 srpen - září 2009 Novinky v ústecké ZOO Pozor, od 1. září změny

Více

Městská doprava v Rakousku

Městská doprava v Rakousku Městská doprava v Rakousku Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck Wien hlavní a největší město Rakouska 1,7 mil. obyvatel, navíc husté zalidnění během 19. století omnibusy, koňka, tramvaje, městská dráha

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Ústí nad Labem

Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 3 Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Ústí nad Labem Zlepšováním hromadné dopravy ve městě Ústí nad Labem přispět k vyššímu podílu na přepravě osob a čistší dopravě. Listopad 2012 Obsah 1 Úvod............................................................................................................................................................................4

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Výhody integrované dopravy jedna jízdenka na všechno zvýhodněné předplatní jízdenky s neomezeným počtem cest návaznost a koordinace jízdních řádů on-line informace pro cestující

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Základní údaje o městské dopravě Provoz plzeňské elektrické dráhy byl zahájen v roce 1899 na třech trasách, které vytvořily základ dnešní ové sítě. Pro zajištění dopravy do okrajových

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014 Obsah Autobusová výluka v Řeporyjích... 1 Výstavba vlakové zastávky v Podbabě omezí provoz vlaků... 2 Nové trasy linek 160 a 359 v oblasti Roztok

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Anketa: Nejpřehlednější vývěska? Nejméně přehledná? A B C D Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus

Více

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s.

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah programu GreenPlan Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah prezentace 1. Východiska přípravy obsahu programu GreenPlan

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Mapování efektů (přínosů) a hodnocení atribuce na příkladu intervence ve veřejné dopravě v ROP Moravskoslezsko

Mapování efektů (přínosů) a hodnocení atribuce na příkladu intervence ve veřejné dopravě v ROP Moravskoslezsko Mapování efektů (přínosů) a hodnocení atribuce na příkladu intervence ve veřejné dopravě v ROP Moravskoslezsko Vladimír Sodomka a Jiří Svobodník Evaluace ve světle nových příležitostí, 9. 6. 2015 1 Kontext

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Ostranění stavby Počet stran: 1 Příloha č. 5 číslo spisu Navrhovatel Název Místo stavby Datum zahájení 130410/2013 Skladový areál Olšinky - zásobníky olejů Svádov 29.10.2013 108586/2013 CPI Obchodní park

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2008

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2008 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2008 Třídění odpadů z obalů finančně podporuje společnost EKO-KOM, a.s. Praha, která zastupuje výrobce obalů a prodejce baleného zboží. Roční příspěvek je závislý na

Více

Geodezie a kartografie Ústav geodezie a kartografie středisko Ústí nad Labem 1840 1960 28,00 Statistické úřady Český statistický úřad okresní

Geodezie a kartografie Ústav geodezie a kartografie středisko Ústí nad Labem 1840 1960 28,00 Statistické úřady Český statistický úřad okresní Geodezie a kartografie Ústav geodezie a kartografie středisko Ústí nad Labem 1840 1960 28,00 Statistické úřady Český statistický úřad okresní oddělení Ústí nad Labem 1948 1983 7,03 Policie a četnictvo

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚSTÍ NAD LABEM

ÚZEMNÍ PLÁN ÚSTÍ NAD LABEM Statutární město Ústí nad Labem Č. j.:.. V Ústí nad Labem dne 2011 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM Zastupitelstvo Města Ústí nad Labem, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

Úvod ceník 2013 Ostrava

Úvod ceník 2013 Ostrava Ceník 203 Ostrava Úvod ceník 203 Ostrava Úvod Rencar Praha, a.s. patří společně se společnostmi JCDecaux, Městský mobiliář, Avenir, Europlakat a CLV ČR do celosvětové skupiny JCDecaux. JCDecaux je celosvětovým

Více

NÁRODNÍ VÝBOR MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Časový rozsah: (1979) 1986 1990 (1993)

NÁRODNÍ VÝBOR MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Časový rozsah: (1979) 1986 1990 (1993) ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM NÁRODNÍ VÝBOR MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Časový rozsah: (1979) 1986 1990 (1993) Inventář č. 215 NAD 624 Věra Hladíková Ústí nad Labem 2011 I Schvalovací doložka Schvaluji níže uvedený

Více

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s.

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. Výhody CNG vozidel Ekologické výhody CNG vozidel Směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zajistit vybudování

Více

Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha

Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11 / 2014 Vyšlo 2. 6. 2014 Obsah Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha... 1 Metrobusová linka 125 zrychlí díky preferenci... 1 Začíná zkouškové období na vysokých

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

POVINNÉ OZNAČENÍ VOZŮ

POVINNÉ OZNAČENÍ VOZŮ POVINNÉ OZNAČENÍ VOZŮ Tramvaj T3 přední a, pes apod.) Tramvaj KT8 přední a, 2 ks levý a 2 ks pravý bok 2 ks levý a 2 ks pravý bok karosérie u dveří (nástup, výstup, kočárek, pes apod.) okno u dveří Tramvaj

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

Tento projekt MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU VEŘEJNÉ DOPRAVY ČSAD JIHOTRANS je spolufinancovaný Evropskou unií

Tento projekt MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU VEŘEJNÉ DOPRAVY ČSAD JIHOTRANS je spolufinancovaný Evropskou unií Tento projekt MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU VEŘEJNÉ DOPRAVY ČSAD JIHOTRANS je spolufinancovaný Evropskou unií Moderní autobusy pro regionální veřejnou dopravu s podporou EU ČSAD JIHOTRANS a.s., významný autobusový

Více

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Martin Farbiak Michal Tvrdík V úvodní časti projektu jsme se zaměřili na zmonitorování

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05/2009 Vyšlo 12.03.2009 Obsah Tramvajová výluka Vypich Bílá Hora... 1 Tramvajová výluka Hradčanská... 1 Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav... 1 Nová linka 236 spojí

Více

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu?

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020 ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? VOJTĚCH NOVOTNÝ, TOMÁŠ PROUSEK, MARTIN JACURA

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Kalendář odvozu odpadů -II. pololetí 2014

Kalendář odvozu odpadů -II. pololetí 2014 Kalendář odvozu odpadů -II. pololetí 2014 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro podzimní svoz se budou vydávat od 13. do 17. října 2014 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán

ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán Zdravé město Litoměř ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán Celostátní seminář MÍSTNÍ AGENDA 21 CESTA KE KVALITNÍ OBCI Ústí nad Labem, 10. července 2007 Místní Agenda 21 -

Více

Možnosti financování elektrobusů. Vladimír Zadina

Možnosti financování elektrobusů. Vladimír Zadina Možnosti financování elektrobusů Vladimír Zadina Obsah Národní spolek pro elektromobilitu Předchozí zdroje financování Jak financovat e-mobilitu dle fáze nasazování Vývoj Pilotní testování Masivní nasazení

Více

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13 / 2015 Vyšlo 15. 07. 2015 Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík... 1 Letní tramvajové výluky 2015... 2 Železniční výluka na lince S6 od 11. 7. 2015...

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM 2013

ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM 2013 ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM 2013 E-mobilita v MHD Studie elektrobusů zveřejněna Ing. Jakub Slavík, MBA - Consulting Services provozovatel portálu Praha 31. 10. 2013 Základní informace (1) Zpracoval: Ing. Jakub

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec České dráhy, a.s. - Generální ředitelství ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec Zpracovatel : Ing. Pavel Jaško, tel. 972 365 045 Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády

Více

Kalendář odvozu odpadů -I. pololetí 2015

Kalendář odvozu odpadů -I. pololetí 2015 Kalendář odvozu odpadů -I. pololetí 2015 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 16. do 20. března 2015 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice IVD konference: Energetika 21. století vize chytré a čisté energie Praha, 10. prosince 2014 Představení Zkušenosti > Přes 6 let zkušeností v consultingu > Několik

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚSTÍ NAD LABEM

ÚZEMNÍ PLÁN ÚSTÍ NAD LABEM Statutární město Ústí nad Labem Č.j.: MM/OUPSM/NUP/986/2011 V Ústí nad Labem dne 15. 12. 2011 ÚZEMNÍ PLÁN ÚSTÍ NAD LABEM Zastupitelstvo Města Ústí nad Labem, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice Shrnutí výsledků studie Praha, listopad 2014 Zkratky a vysvětlivky B2B/B2C Business-to-Business, Business-to-Customer CAGR CNG ČR EV HEV ICE LV OEM OES PHEV TCO

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

ceník 2012 úvod Plzeň

ceník 2012 úvod Plzeň Plzeň Ceníky 2012 W W W. E U R O P L A K A T. C Z W W W. A V E N I R. C Z W W W. R E N C A R. C Z W W W. C I T Y L I G H T. C Z W W W. J C D E C A U X. C Z ceník 2012 úvod Plzeň úvod Rencar Praha, a.s.

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Z á p i s. p. Birke, Ing. Táborský, Ing. Uchytil. Neomluveni:

Z á p i s. p. Birke, Ing. Táborský, Ing. Uchytil. Neomluveni: Z á p i s z 9. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 8. 10. 2013 od 9 00 hod. v zasedací místnosti v budově SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec

Více

Vítáme Vás na setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 10. Listopadu 2009

Vítáme Vás na setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 10. Listopadu 2009 Vítáme Vás na setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 10. Listopadu 2009 V letošním roce Přibyly 3 on-line připojené knihovny Velké Březno, Povrly, Přestanov Uložili jsme fond knihoven v Dubicích a Lipové,

Více

Vliv dopravy na životní prostředí

Vliv dopravy na životní prostředí Vliv dopravy na životní prostředí Environmentální technologie a přístupy Vladimír Adamec 1,2, Libor Špička 3, Libor Krejčí 3, Vítězslav Křivánek 3, Josef Stryk 3, Zuzana Šitavancová 3, Petr Vymazal 2 1

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ B R N O C E N Í K Y 0 6 / 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ B R N O C E N Í K Y 0 6 / 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 0 6 / 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V BRNĚ BRNO Statutární město Brno včetně obsluhovaného území leží na 230 km 2 s 405 000 obyvatel. MHD s celkovou délkou

Více

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti tis. Kč Vývoj prokazatelné ztráty a tržeb v autobusové dopravě Finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty

Více

Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob

Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob DIPLOMOVÁ PRÁCE Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob Autor: Vladislav Martínek Vedoucí: RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Motivace Jak se co nejrychleji dostat z bodu A do bodu

Více

st městského dopravního systému

st městského dopravního systému Trolejbusy jako součást st městského dopravního systému Konference Elektromobilita ve veřejné ejné dopravě František Vichta odbor veřejn ejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Systém veřejné

Více