Evropská 873, Modřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská 873, Modřice"

Transkript

1 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odloučené pracoviště Brno, Viniční 235 Viniční 235, Brno sběrné místo 3. Sběrné místo Rosice u Brna, Zámecká 49 Zámecká 49; Rosice u Brna sběrné a odběrové místo 4. Sběrné místo Zastávka u Brna, Babická 136 Babická 136; Zastávka u Brna sběrné a odběrové místo 5. Sběrné místo Brno, Horníkova 34 Horníkova 34; Brno sběrné a odběrové místo 6. Odloučené pracoviště Brno, Žerotínovo nám. 6 Ţerotínovo nám. 6; Brno sběrné místo 7. Odloučené pracoviště Zlín, Antonínova 4466 Antonínova 4466, Zlín sběrné místo 1. Vyšetření: 1 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu barevným fotometrickým testem s BCG [Albumin] 2 (1) Stanovení katalytické aktivity ALP; IFCC fotometrická metoda s pnpp [ALP] 3 (1) Stanovení katalytické aktivity ALT fotometricky metodou IFCC s pyridoxal-5 -fosfátem [ALT] 4 (1) Stanovení katalytické aktivity amylázy enzymatickým [Amyláza] 5 (1) Stanovení katalytické aktivity pankreatické amylázy enzymatickým kolorimetrickým [Pankreatická amyláza] 6 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace apolipoproteinu A1 [Apo A1] Klinická biochemie SOP A.BM/BIO 02 SOP A.BM/BIO 03 SOP A.BM/BIO 04 SOP A.BM/BIO 05 SOP A.BM/BIO 06 SOP A.BM/BIO 07 Strana 1 z celkového počtu 13 stran

2 7 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace apolipoproteinu B [Apo B] 8 (1) Stanovení katalytické aktivity AST fotometricky metodou IFCC s pyridoxal-5 -fosfátem [AST] 9 (1) Stanovení látkové koncentrace celkového bilirubinu fotometrickým s diazoniovými ionty [Bilirubin celkový] 10 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace celkové bílkoviny v moči spektrofotometricky [Celková bílkovina v moči] 11 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace celkové bílkoviny fotometricky biuretovou reakcí [Celková bílkovina] 12 (1) Neobsazeno 13 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace nádorového antigenu CA 15-3 [CA 15-3] 14 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace nádorového antigenu CA 19-9 [CA 19-9] 15 (1) Stanovení katalytické aktivity CK kinetickým UV-testem [CK] 16 (1) Stanovení látkové koncentrace sodíku metodou ISE [Natrium] [Natrium v aktuální moči] [Natrium v moči] SOP A.BM/BIO 08 SOP A.BM/BIO 09 SOP A.BM/BIO 10 SOP A.BM/BIO 11 SOP A.BM/BIO 12 SOP A.BM/BIO 16 SOP A.BM/BIO 17 SOP A.BM/BIO 19 SOP A.BM/BIO 21.1 Moč, moč Strana 2 z celkového počtu 13 stran

3 17 (1) Stanovení látkové koncentrace draslíku metodou ISE [Kalium] [Kalium v aktuální moči] [K v moči] 18 (1) Stanovení látkové koncentrace chloridů metodou ISE [Chloridy] [Chloridy v akt.moči] [Chloridy v moči] 19 (1) Stanovení látkové koncentrace fosforu fotometrickým s molybdenanem amonným [Fosfor] [Fosfor v aktuální moči] [Fosfor v moči] 20 (1) Stanovení látkové koncentrace glukózy enzymatickou metodou s HK [Glukóza] 21 (1) Stanovení katalytické aktivity GGT enzymatickým [GGT] 22 (1) Stanovení látkové koncentrace hořčíku fotometrickým s xylidylovou modří [Magnesium] [Hořčík v aktuální moči] [Hořčík v moči] 23 (1) Stanovení látkové koncentrace celkového cholesterolu enzymatickým [Cholesterol] 24 (1) Stanovení látkové koncentrace HDL cholesterolu enzymatickým barevným testem s cholesterol esterázou [HDL cholesterol] SOP A.BM/BIO 21.2 SOP A.BM/BIO 21.3 SOP A.BM/BIO 25 SOP A.BM/BIO 27 SOP A.BM/BIO 29 SOP A.BM/BIO 31 SOP A.BM/BIO 33 SOP A.BM/BIO 34, moč, moč, moč, plazma, moč, moč Strana 3 z celkového počtu 13 stran

4 25 (1) Stanovení látkové koncentrace LDL - cholesterolu fotometrickou enzymovou metodou (CHOD/PAP) s cholesterolesterázou a cholesterol oxidázou [LDL cholesterol] 26 (1) Stanovení látkové koncentrace kreatininu kinetickou Jaffeho reakcí bez deproteinace [Kreatinin] [Kreatinin v aktuální moči] [Kreatinin v moči] [Odhad GFR dle CKD-EPI] 27 (1) Stanovení látkové koncentrace kyseliny močové enzymatickým [Kyselina močová] [Kyselina močová v akt.moči] [Kyselina močová v moči] 28 (1) Stanovení koncentrace katalytické aktivity LD kinetickým UV- testem [LD] 29 (1) Stanovení katalytické aktivity lipázy kineticky enzymatickým [Lipáza] 30 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu [Mikroalbuminurie akt.] [Mikroalbuminurie (ACR)] [Mikroalbuminurie moč 24 hod.] 31 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace volného prostatického antigenu fpsa [PSA volný] 32 (1) Stanovení látkové koncentrace triacylglycerolů enzymatickým [Triacylglyceroly] SOP A.BM/BIO 35 SOP A.BM/BIO 40 SOP A.BM/BIO 41 SOP A.BM/BIO 42 SOP A.BM/BIO 44 SOP A.BM/BIO 45 SOP A.BM/BIO 49 SOP A.BM/BIO 57, moč, moč Moč Strana 4 z celkového počtu 13 stran

5 33 (1) Stanovení látkové koncentrace močoviny kinetickým UV testem [Močovina] [Urea v aktuální moči] [Urea v moči] 34 (1) Stanovení látkové koncentrace vápníku kolorimetrickým testem s ARZENAZO III [Calcium] [Calcium v aktuální moči] [Calcium v moči] 35 (1) Stanovení látkové koncentrace ţeleza fotometrickým s TPTZ [Ţelezo] 36 (1) Neobsazeno 37 (1) Neobsazeno SOP A.BM/BIO 59 SOP A.BM/BIO 60 SOP A.BM/BIO 62, moč, moč Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie 1 (1) Stanovení povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg) [HBsAg] 2 (1) Stanovení antigenu p24 a protilátek proti HIV 1 a HIV 2 [HIV1/2,p24] 3 (1) Stanovení protilátek proti viru hepatitidy C (HCV) [anti HCV] 4 (1) Stanovení protilátek proti core antigenu hepatitidy B [anti HBc] 5 (1) Konfirmační test pro ověření pozitivity HBsAg analýzou (CMIA) [HBsAg conf.] SOP A.BM/SER 01 SOP A.BM/SER 03 SOP A.BM/SER 04 SOP A.BM/SER 05 SOP A.BM/SER 06 Strana 5 z celkového počtu 13 stran

6 6 (1) Stanovení syfilitických antilipidových protilátek (RPR) [RRR] 7 (1) Stanovení protilátek proti Treponema pallidum metodou CLIA v lidském séru, plazmě [Treponema pallidum TPLA] 8 (1) Stanovení protilátek proti Treponema pallidum v lidském séru a plazmě aglutinace na nosičích (TPPA) [TPPA] 9 (1) Stanovení protilátek proti Treponema pallidum - v lidském séru, plazmě - precipitace (VDRL) [VDRL] 10 (1) Stanovení protilátek třídy IgG a IgM proti Borrelia garinii metodou ELISA v lidském séru, plazmě, mozkomíšním moku a v synoviální tekutině [B.garinii ELISA IgG B.garinii ELISA IgM] 11 (1) Stanovení protilátek třídy IgG a IgM proti Borrelia afzelii metodou ELISA v lidském séru, plazmě, mozkomíšním moku a v synoviální tekutině [B.afzelii ELISA IgG B.afzelii ELISA IgM] 12 (1) Stanovení protilátek třídy IgG a IgM proti Borrelia burgdorferi sensu lato metodou CLIA v lidském séru, plazmě a mozkomíšním moku [B.burgdorf.s.l. CMIA IgG B.burgdorf.s.l. CMIA IgM] 13 (1) Stanovení protilátek třídy IgM proti viru hepatitidy A [anti HAV IgM] SOP A.BM/SER 07 SOP A.BM/SER 27 SOP A.BM/SER 09 SOP A.BM/SER 10 SOP A.BM/SER 15 SOP A.BM/SER 16 SOP A.BM/SER 17 SOP A.BM/SER 26, plazma, plazma, plazma, plazma, plazma, plazma, plazma Strana 6 z celkového počtu 13 stran

7 14 (1) Stanovení protilátek třídy IgG proti viru hepatitidy A [anti HAV total] 15 (1) Mykologické vyšetření klinického materiálu kultivací 16 (1) Mikroskopické vyšetření mykologického materiálu 17 (1) Mykologické vyšetření koţního materiálu kultivací 18 (1) Candida albicans mikroskopicky, kultivací a biochemicky 19 (1) Podrobná identifikace kvasinek mikroskopicky, metodou MALDI-TOF, biochemicky 20 (1) Kvalitativní stanovení citlivosti na antimykotika diskovou difuzní metodou 21 (1) Kvantitativní stanovení citlivosti na antimykotika mikrodiluční metodou 22 (1) dermatofytických hub mikroskopií a kultivací 23 (1) klinicky významných hyfomycétů mikroskopií a kultivací 24 (1) Standardní parazitologické vyšetření stolice 25 (1) Specializované parazitologické vyšetření stolice po návratu z tropů a subtropů 26 (1) parazitů metodou nativního preparátu SOP A.BM/SER 28 SOP A.BM/MYK 01 SOP A.BM/MYK 02 SOP A.BM/MYK 03 SOP A.BM/MYK 04 SOP A.BM/MYK 05 SOP A.BM/MYK 06 SOP A.BM/MYK 07 SOP A.BM/MYK 08 SOP A.BM/MYK 09 SOP A.BM/PAR 01 SOP A.BM/PAR 02 SOP A.BM/PAR 07, plazma Výtěr krk, nos, dutina ústní, jazyk, hltan, hrtan, jícen, ucho, pochva, cervix, uretra, hrdlo děloţní, penis, sperma, stolice, rána, oko, stěr z kůţe, sputum, laváţ, punktát, exudát, hnis, moč, aspirát, krev, likvor, dialyzát, katetr, kanyla. Výtěr krk, nos, dutina ústní, jazyk, hltan, hrtan, jícen, ucho, pochva, cervix, uretra, hrdlo děloţní, penis, sperma, stolice, rána, oko, stěr z kůţe, sputum, laváţ, punktát, exudát, hnis, moč, aspirát, krev, likvor, dialyzát, katetr, kanyla, šupiny kůţe, koţní deriváty, obsah pustul. Šupiny kůţe, koţní deriváty, obsah pustul, stěry z kůţe Stolice Stolice Moč, sputum, duodenální šťáva, entomologické vzorky Strana 7 z celkového počtu 13 stran

8 27 (1) Enterobius vermicularis a Taenia spp. pomocí otiskové metody dle Grahama 28 (1) Průkaz Trichomonas vaginalis a stanovení mikrobiálního obrazu poševního (MOP) metodou mikroskopie 29 (1) Bakteriologické vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích mikroskopií a kultivací 30 (1) Bakteriologické vyšetření vybraného klinického materiálu a katetrů mikroskopií a kultivací 31 (1) Bakteriologické vyšetření infekcí horních cest dýchacích, infekcí ušních a očních kultivací 32 (1) Bakteriologické kultivační a mikroskopické vyšetření likvoru a průkaz vybraných bakteriálních antigenů latexovou aglutinací v likvoru, krevním séru a moči 33 (1) Bakteriologické vyšetření stolice kultivací 34 (1) Bakteriologické vyšetření materiálu z urogenitálního traktu mikroskopií a kultivací 35 (1) Bakteriologické vyšetření moči kultivací 36 (1) Vyšetření na Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae metodou DNA sondy SOP A.BM/PAR 08 SOP A.BM/PAR 11 SOP A.BM/BAK 01 SOP A.BM/BAK 02 SOP A.BM/BAK 03 SOP A.BM/BAK 04 SOP A.BM/BAK 05 SOP A.BM/BAK 06 SOP A.BM/BAK 07 SOP A.BM/BAK 08 Lepicí páska na podloţním skle Nátěr na podloţním skle Sputum, endotracheální aspirát, bronchiální aspirát, bronchoalveolární laváţ, výtěr z tracheostomie, výtěr z bronchu Stěr z koţní léze, výtěr z rány nebo hlubokého tkáňového defektu, výtěr z krku a nosu u intubovaných pacientů, stěr z kůţe, hnis, punktát z patologické dutiny, punktát z primárně sterilní dutiny, ţluč, drény, katetry, cévky, umělé náhrady, dialyzát, mateřské mléko, koţní deriváty, tkáň, pitevní materiál Výtěr z nosohltanu, ucha, spojivkového vaku, laryngeální výtěr, výtěr z krku a nosu, stěr z jazyka, stěr z bukální sliznice, stěr z tonzil Likvor, krevní sérum, moč Stolice Výtěr z uretry, ejakulát, sekret z prostaty, výtěr z pochvy, výtěr z cervixu, tekutina z adnex, sekret z Bartholiniho ţlázy, výtěr z konečníku, nátěr na skle, plodová voda, moč, stěr z penisu, tkáň, sperma Moč, Uricult Výtěr z uretry, výtěr z cervixu Strana 8 z celkového počtu 13 stran

9 37 (1) Stanovení citlivosti bakterií k antimikrobním preparátům diskovou difuzní metodou, E- testy, automatický vyhodnocovací systém ADAGIO 38 (1) Bakteriologické vyšetření krve a tekutých materiálů v automatickém kultivačním systému Bact-Alert 39 (1) Stanovení interferonu- produkovaného T-lymfocyty stimulovanými Mycobacterium tuberculosis metodou ELISA 40 (1) Bakteriologické vyšetření vybraného klinického materiálu na přítomnost anaerobních bakterií kultivací 41 (1) Mikroskopický průkaz bakterií 42 (1) a typizace bakteriálního izolátu (mikroskopií, kultivací, biochemicky, hmotnostní spektrofotometrií MALDI-TOF a aglutinací) 43 (1) Bakteriologické vyšetření stěrů z prostředí 44 (1) Přímá detekce antigenu (GHD) toxinů A/B Clostridium difficile ve stolici imunochromatograficky 45 (1) Zkoušení účinnosti sterilizačních přístrojů biologickými a nebiologickými systémy SOP A.BM/BAK 09 SOP A.BM/BAK 10 SOP A.BM/BAK 17 SOP A.BM/BAK 18 SOP A.BM/BAK 19 SOP A.BM/BAK 20 SOP A.BM/BAK 21 SOP A.BM/BAK 25 SOP A.BM/BAK 26 Krev, punktát z primárně sterilní dutiny, punktát z patologické dutiny, moč, likvor Krev Výtěr z urogenitálního traktu, hnis, punktát, výtěry z ran, likvor, plodová voda, bronchoalveolární laváţ, koţní defekty, stolice, krev Preparát na podloţním skle preparát ve vazbě na předmět vyšetření ODB 802 p.č. 29, 30, 38 a 42 Stěry z prostředí Stolice Laboratoř alergologická a imunologická 1 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace komplementu C3 [C3] SOP A.BM/BIO 13 Biologické indikátory Geobacillus stearothermophilus pro parní a formaldehydové sterilizátory a Bacillus atrophaeus pro horkovzdušné sterilizátory. Strana 9 z celkového počtu 13 stran

10 2 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace komplementu C4 [C4] 3 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace C-reaktivních bílkovin (CRP) [CRP] 4 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace IgA imunoturbidimeticky [IgA] 5 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace imunoglobulinu E (IgE) turbidimetricky [IgE] 6 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace IgG [IgG] 7 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace IgM [IgM] 8 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace transferinu [Transferin] 9 (1) Stanovení protilátek třídy IgG a IgA proti antigenům kravského mléka metodou ELISA v lidském séru a plazmě [Kravské mléko IgA Kravské mléko IgG] 10 (1) Stanovení protilátek třídy IgA proti tkáňové transglutamináze metodou CLIA v lidském séru, plazmě [IgA Ab x transglutamináza] 11 (1) Stanovení protilátek třídy IgA proti endomysiu metodou imunofluorescence v lidském séru, plazmě [Ab anti endomysium IgA] SOP A.BM/BIO 14 SOP A.BM/BIO 20 SOP A.BM/BIO 36 SOP A.BM/BIO 37 SOP A.BM/BIO 38 SOP A.BM/BIO 39 SOP A.BM/BIO 56 SOP A.BM/SER 13 SOP A.BM/SER 24 SOP A.BM/SER 25, plazma, plazma, plazma Strana 10 z celkového počtu 13 stran

11 815 - Laboratoř nukleární medicíny 1 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace AFP SOP A.BM/BIO 01 [AFP] 2 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace karcinoembryonálního antigenu (CEA) SOP A.BM/BIO 18 [CEA] 3 (1) Stanovení látkové koncentrace estradiolu SOP A.BM/BIO 22 [Estradiol] 4 (1) Stanovení látkové koncentrace feritinu SOP A.BM/BIO 23 [Ferritin] 5 (1) Stanovení látkové koncentrace folátu SOP A.BM/BIO 24 [Kyselina listová] 6 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace FSH SOP A.BM/BIO 26 [FSH] 7 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace hcg SOP A.BM/BIO 30 [HCG] 8 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace LH SOP A.BM/BIO 43 [LH] 9 (1) Stanovení látkové koncentrace progesteronu SOP A.BM/BIO 46 [Progesteron] Strana 11 z celkového počtu 13 stran

12 10 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace prolaktinu [Prolaktin] 11 (1) Neobsazeno 12 (1) Stanovení látkové koncentrace kortizolu [Kortizol] 13 (1) Stanovení látkové koncentrace celkového trijódthyroninu T3 [T3] 14 (1) Stanovení látkové koncentrace volného trijódthyroninu ft3 [T3 volný] 15 (1) Neobsazeno 16 (1) Stanovení látkové koncentrace volného tyroxinu ft4 [T4 volný] 17 (1) Stanovení látkové koncentrace testosteronu [Testosteron] 18 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace TSH [TSH] 19 (1) Stanovení látkové koncentrace vitamínu B12 [Vitamin B12] 20 (1) Stanovení látkové koncentrace intaktního parathormonu (ipth) [PTH] SOP A.BM/BIO 47 SOP A.BM/BIO 50 SOP A.BM/BIO 51 SOP A.BM/BIO 52 SOP A.BM/BIO 54 SOP A.BM/BIO 55 SOP A.BM/BIO 58 SOP A.BM/BIO 61 SOP A.BM/BIO 64 Strana 12 z celkového počtu 13 stran

13 1 (1) Stanovení aktivovaného parciálního tromboplastinového testu APTT na analyzátoru Sysmex CA 1500 [APTT- Ratio] 2 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace fibrinogenu na analyzátoru Sysmex CA1500 [Fibrinogen] 3 (1) Stanovení parametrů krevního obrazu na analyzátoru krevního obrazu ADVIA 120 [Erytrocyty] [Hemoglobin] [Hematokrit] [MCV] [MCH] [MCHC] [Leukocyty] [Trombocyty] 4 (1) Stanovení protrombinového testu na analyzátoru Sysmex CA1500 [Protrombinový test (ratio)] [Protrombinový test (INR)] Laboratoř hematologická SOP A.BM/HEM 01 SOP A.BM/HEM 02 SOP A.BM/HEM 05 SOP A.BM/HEM 04 Plazma Plazma Plná krev Plazma V závorkách [ ] jsou uvedeny názvy vyšetření dle názvu na výsledkových listech. Odběr primárních vzorků: 1) postupu odběru primárního vzorku postupu odběru primárního vzorku 1 3,4,5 Odběry kapilární krve SOP A. BM/ODB 01 Kapilární krev Primární vzorek 1) Index u pořadového čísla postupů vyšetření nebo odběru vzorků označuje pracoviště, na kterém je činnost prováděna. Strana 13 z celkového počtu 13 stran

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení)

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) KOD NAZEV STROJ 06119 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU - 09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE - 09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE - 09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO

Více

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE Kód Vyšetření cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH (15%) cena v Kč s DPH (21%) Odběry 09117 Odběr krve ze žíly - dítě do 10 let 66 76 80 09119 Odběr krve ze žíly - dítě nad 10 let, dospělí 37 43 45 09111

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

OSVEDCENI O AKREDIT ACI

OSVEDCENI O AKREDIT ACI Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,13000 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. ve znčnl pozdčjšich předpisů v V, OSVEDCEN

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami Mikrobiologické oddělení Bakteriologie - kultivační vyšetření kultivační vyšetření respiračního traktu 130 Kč kultivační vyšetření stolice komplexní 2 kvantitativní kultivační vyšetření moče 170 Kč semikvantitativní

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč

KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč 81363 Bilirubin konjugovaný 15 Kč 81337 ALT 18 Kč 81357

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

MASARYKOVA NEMOCNICE V RAKOVNÍKU CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB

MASARYKOVA NEMOCNICE V RAKOVNÍKU CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB MASARYKOVA NEMOCNICE V RAKOVNÍKU CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB Druh placené služby Kč vč.dph INTERNA Nadstandardní pokoj (č. 212 a 214) 500,-/den Nadstandardní pokoj (č. 201) 600,-/den Doprovod na nadstandardním

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,43-6,78 mmol/l 1-18 1,8-6,43 18-60 2,14-7,14 > 60 2,86-8,21 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 185 81329 Albumin 15 81723 Alkohol v moči / v séru 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 446 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 183 81329 Albumin 15 81723 Alkohol 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 445 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza pankreatická

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM Strana č.: 1 Nahrazuje stranu: 1 Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM EIA - stanovení protilátek HIV-1/2, HIV-1 p24 antigenu a současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu SOP-NRL/AIDS-01-01

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena O39 Alfa-amylása (DPH 0%)-orientační

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb Nabídka služeb Mikrobiologie a serologie RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 4. pektrum nabízených služeb Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 4.3. Mikrobiologická

Více

Klinická diagnostika. www.labmark.cz. Cena Kč s DPH. Objednací číslo Biochemie. Cena Kč bez DPH

Klinická diagnostika. www.labmark.cz. Cena Kč s DPH. Objednací číslo Biochemie. Cena Kč bez DPH strana 1 z 6 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARKa.s od 20.4.2015 Biochemie 10560 ALBUMIN (BCG,LIQ) 1000 ml 500 605 156004 ALBUMIN (BCG,LIQ) 4 x 100 ml 400 484 12018 alfa-amyláza (CNPG3,LIQ)

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Vývoj objemu a struktury laboratorních výkonů v ČR od roku 2007 ve vazbě na výši úhrady

Vývoj objemu a struktury laboratorních výkonů v ČR od roku 2007 ve vazbě na výši úhrady Vývoj objemu a struktury laboratorních výkonů v ČR od roku 2007 ve vazbě na výši úhrady Sympozium FONS 2012 24. 9. 2012 Pardubice RNDr. Marcela Ambrožová, Ing. L. Dvořáček, Ph.D. Obsah sdělení Výkony laboratorních

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

F-01 Referenční rozmezí OKB

F-01 Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 9 Název dokumentu F-01 Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních

Více

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie Seznam vyšetření - parazitologie Název Materiál/pacient Provádí se Doba odezvy Kód ZP Poznámka Toxoplasmóza celkové protilátky (komplement-fixační reakce) Pupečníková krev Plodová voda (předběžný výsledek,

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

Název IČO Stodská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Stodská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 3 6 1 0 8 6 IČZ smluvního ZZ 4 5 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 5 N 0 0 1 Název IČO Stodská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 8 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 2 6 9 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 9 S 2 6 K 0 0 1 Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku sluţeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název Cena S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) 80 O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena 20 O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena 16 O39 Alfa-amylása

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 6 0 4 7 0 4 8 8 IČZ smluvního ZZ 0 6 2 2 3 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 6 K 2 2 3 Název IČO AeskuLab k.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz Příručka pro biologického materiálu Seznam a pokyny pro biologického materiálu ový materiál Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz sekret z dolních cest dýchacích,výtěr z rány, tkáň sterilní

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. SEROLOGIE HEPATITID NÁZEV : Hepatitida A HAV-IgM POUŽITÍ : kvalitativní detekce protilátek proti viru hepatitidy A třídy IgM v lidském séru a plazmě při diagnostice akutní nebo nedávno proběhlé virové

Více

Název IČO Prac.klinic.biochemie a hematol., s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Prac.klinic.biochemie a hematol., s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 1 7 6 0 7 8 5 IČZ smluvního ZZ 8 9 4 4 5 0 0 0 Číslo smlouvy 3 M 8 9 K 0 1 2 Název IČO Prac.klinic.biochemie a hematol., s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

VNITROÚSTAVNÍ CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB

VNITROÚSTAVNÍ CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB VNITROÚSTAVNÍ CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB k 1. lednu 2013 SMLUVNÍ CENY ZA SLUŽBY VYŽÁDANÉ A HRAZENÉ FYZICKÝMI NEBO PRÁVNICKÝMI OSOBAMI 1. Administrativní výkony Administrativní výkony vč. 1. Vystavení potvrzení

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 1 0 0 9 3 6 1 IČZ smluvního ZZ 5 9 3 3 3 0 0 0 Číslo smlouvy 9 U 5 9 K 0 1 1 Název IČO Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 248/2015 ze dne: 07.04.2015. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 248/2015 ze dne: 07.04.2015. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013: Příloha je nedílnou součástí Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Karla Čapka 589, 39701 Písek 2. Centrální odběrové místo Karla Čapka 589, 39701 Písek 3. Odběrová místnost OKB Karla Čapka 589, 39701

Více

Název IČO Vsetínská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Vsetínská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 8 7 1 0 6 8 IČZ smluvního ZZ 9 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 9 4 N 0 0 5 Název IČO Vsetínská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Kollátorová MIKROBIOLOGIE

Více

Příloha č.7 k Laboratorní příručce OKLT VZORY ŽÁDANEK OKLT Verze č. 11.00

Příloha č.7 k Laboratorní příručce OKLT VZORY ŽÁDANEK OKLT Verze č. 11.00 Žádanka na laboratorní vyšetření OKLT Oddělení klinické biochemie tel: 566 801 491, 497 OKLT, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě Razítko (IČP,telefon),

Více

OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI

OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Legenda k tabulkám: odběr: stručný popis získání vzorku adjustace: popis odběrového materiálu

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti internet - http://www.szu.cz/espt Ing.

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8.1. Laboratoř sérologie a PCR Interpretace výsledků jednotlivých vyšetření je standardně přejímána z návodů na používanou diagnostiku, obvyklé hodnocení výsledků

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2015 ze dne: 09.02.2015. Lékařská mykologie SOP 1100 SOP 1111.

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2015 ze dne: 09.02.2015. Lékařská mykologie SOP 1100 SOP 1111. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1 3 6 PRACOVIŠTĚ 1 PRACOVIŠTĚ 3 PRACOVIŠTĚ 6 Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava Dělnická 24, 736 Ol Havířov-Město Gorkého 6, 602 00 Brno Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie Stránka 1 z 24 Laboratorní příručka Laboratoř biochemie Laboratoř hematologie Laboratoř lékařské mikrobiologie Laboratoř imunologie a sérologie Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval RNDr. J. Hejnarová MK

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři... 3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 3 3. Kritéria pro přijetí/odmítnutí vzorků... 5 4. Postup při

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

WWW.DYNEX.CZ DEN LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY

WWW.DYNEX.CZ DEN LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY DEN LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY LYMESKÉ BORRELIÓZY Brno, seminář f. Dynex 1.4.2009 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum klinických laboratoří Hana Bílková Fránková á Oddělení parazitologie a lékařské

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Název IČO Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 2 2 6 6 3 7 IČZ smluvního ZZ 7 5 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 5 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

List2. Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření. Stránka 1

List2. Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření. Stránka 1 Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření Analyt Spolupracující laboratoř Materiál Transport - teplota Speciální požadavky 1,25 OH vitamin D FN Plzeň, ONM-ÚID S 4-8 C chránit krev

Více

Seznam vyšetření Centrální laboratoře Nemocnice Šumperk a.s.

Seznam vyšetření Centrální laboratoře Nemocnice Šumperk a.s. Nemocnice Šumperk a.s. strana 1/25 Seznam vyšetření Centrální laboratoře Nemocnice Šumperk a.s. Základní biochemie Název vyšetření Metodika Referenční meze jednotky odběr frekvence Poznámka SARSTEDT AFP

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

PŘEHLED SLUŽEB KLINICKÝCH LABORATOŘÍ Zdravotní ústav se sídlem v Praze sídlo: Jasmínová 37, 106 00 Praha 10 www.zupraha.cz Obsah: 1. Kontakty 3 2. Informace o vyšetřeních (odběr - pokyny doplňující vlastní

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015 OBSAH 1. Hemokultivace 1.1 Krev - hemokultivace 1.2 Stěr z kůže- před/po odběru hemokultivace 2. Respirační trakt 2.1 Krk - výtěr 2.2 Nos - výtěr 2.3 Nosohltan - výtěr 2.4 Laryngeální výtěr 2.5 Obsah paranasálních

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

Seznam vyšetření Pracoviště parazitologie a mykologie

Seznam vyšetření Pracoviště parazitologie a mykologie Seznam vyšetření Pracoviště parazitologie a mykologie Obsah: A/ Parazitologie 2 Standardní parazitologické vyšetření stolice...2 Specializované parazitologické vyšetření stolice po návratu z tropů 2 Parazitologické

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

SEROLOGIE HEPATITID. plazmu a skladovat při -20 C

SEROLOGIE HEPATITID. plazmu a skladovat při -20 C SEROLOGIE HEPATITID NÁZEV : Hepatitida A HAV-IgM ABBOTT Architect POUŽITÍ : kvalitativní detekce protilátek proti viru hepatitidy A třídy IgM v lidském séru a plazmě při diagnostice akutní nebo nedávno

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavlína Středová MUDr. Miriam Koupilová Platnost od: 2. 12. 2013 Verze: 2 Obsah 1. Předmluva... 4 2. Úvod... 4 3. Identifikační údaje laboratoře... 4 4. Politika kvality laboratoře...

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

Seznam vyšetření Pracoviště parazitologie a mykologie

Seznam vyšetření Pracoviště parazitologie a mykologie Seznam vyšetření Pracoviště parazitologie a mykologie Obsah: A/Parazitologie 2 Standardní parazitologické vyšetření stolice.. 2 Specializované parazitologické vyšetření stolice po návratu z tropů 2 Parazitologické

Více

Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2

Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2 Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2 Vážený pan MUDr. JUDr. Petr Honěk náměstek ředitele Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více