Evropská 873, Modřice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská 873, Modřice"

Transkript

1 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odloučené pracoviště Brno, Viniční 235 Viniční 235, Brno sběrné místo 3. Sběrné místo Rosice u Brna, Zámecká 49 Zámecká 49; Rosice u Brna sběrné a odběrové místo 4. Sběrné místo Zastávka u Brna, Babická 136 Babická 136; Zastávka u Brna sběrné a odběrové místo 5. Sběrné místo Brno, Horníkova 34 Horníkova 34; Brno sběrné a odběrové místo 6. Odloučené pracoviště Brno, Žerotínovo nám. 6 Ţerotínovo nám. 6; Brno sběrné místo 7. Odloučené pracoviště Zlín, Antonínova 4466 Antonínova 4466, Zlín sběrné místo 1. Vyšetření: 1 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu barevným fotometrickým testem s BCG [Albumin] 2 (1) Stanovení katalytické aktivity ALP; IFCC fotometrická metoda s pnpp [ALP] 3 (1) Stanovení katalytické aktivity ALT fotometricky metodou IFCC s pyridoxal-5 -fosfátem [ALT] 4 (1) Stanovení katalytické aktivity amylázy enzymatickým [Amyláza] 5 (1) Stanovení katalytické aktivity pankreatické amylázy enzymatickým kolorimetrickým [Pankreatická amyláza] 6 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace apolipoproteinu A1 [Apo A1] Klinická biochemie SOP A.BM/BIO 02 SOP A.BM/BIO 03 SOP A.BM/BIO 04 SOP A.BM/BIO 05 SOP A.BM/BIO 06 SOP A.BM/BIO 07 Strana 1 z celkového počtu 13 stran

2 7 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace apolipoproteinu B [Apo B] 8 (1) Stanovení katalytické aktivity AST fotometricky metodou IFCC s pyridoxal-5 -fosfátem [AST] 9 (1) Stanovení látkové koncentrace celkového bilirubinu fotometrickým s diazoniovými ionty [Bilirubin celkový] 10 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace celkové bílkoviny v moči spektrofotometricky [Celková bílkovina v moči] 11 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace celkové bílkoviny fotometricky biuretovou reakcí [Celková bílkovina] 12 (1) Neobsazeno 13 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace nádorového antigenu CA 15-3 [CA 15-3] 14 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace nádorového antigenu CA 19-9 [CA 19-9] 15 (1) Stanovení katalytické aktivity CK kinetickým UV-testem [CK] 16 (1) Stanovení látkové koncentrace sodíku metodou ISE [Natrium] [Natrium v aktuální moči] [Natrium v moči] SOP A.BM/BIO 08 SOP A.BM/BIO 09 SOP A.BM/BIO 10 SOP A.BM/BIO 11 SOP A.BM/BIO 12 SOP A.BM/BIO 16 SOP A.BM/BIO 17 SOP A.BM/BIO 19 SOP A.BM/BIO 21.1 Moč, moč Strana 2 z celkového počtu 13 stran

3 17 (1) Stanovení látkové koncentrace draslíku metodou ISE [Kalium] [Kalium v aktuální moči] [K v moči] 18 (1) Stanovení látkové koncentrace chloridů metodou ISE [Chloridy] [Chloridy v akt.moči] [Chloridy v moči] 19 (1) Stanovení látkové koncentrace fosforu fotometrickým s molybdenanem amonným [Fosfor] [Fosfor v aktuální moči] [Fosfor v moči] 20 (1) Stanovení látkové koncentrace glukózy enzymatickou metodou s HK [Glukóza] 21 (1) Stanovení katalytické aktivity GGT enzymatickým [GGT] 22 (1) Stanovení látkové koncentrace hořčíku fotometrickým s xylidylovou modří [Magnesium] [Hořčík v aktuální moči] [Hořčík v moči] 23 (1) Stanovení látkové koncentrace celkového cholesterolu enzymatickým [Cholesterol] 24 (1) Stanovení látkové koncentrace HDL cholesterolu enzymatickým barevným testem s cholesterol esterázou [HDL cholesterol] SOP A.BM/BIO 21.2 SOP A.BM/BIO 21.3 SOP A.BM/BIO 25 SOP A.BM/BIO 27 SOP A.BM/BIO 29 SOP A.BM/BIO 31 SOP A.BM/BIO 33 SOP A.BM/BIO 34, moč, moč, moč, plazma, moč, moč Strana 3 z celkového počtu 13 stran

4 25 (1) Stanovení látkové koncentrace LDL - cholesterolu fotometrickou enzymovou metodou (CHOD/PAP) s cholesterolesterázou a cholesterol oxidázou [LDL cholesterol] 26 (1) Stanovení látkové koncentrace kreatininu kinetickou Jaffeho reakcí bez deproteinace [Kreatinin] [Kreatinin v aktuální moči] [Kreatinin v moči] [Odhad GFR dle CKD-EPI] 27 (1) Stanovení látkové koncentrace kyseliny močové enzymatickým [Kyselina močová] [Kyselina močová v akt.moči] [Kyselina močová v moči] 28 (1) Stanovení koncentrace katalytické aktivity LD kinetickým UV- testem [LD] 29 (1) Stanovení katalytické aktivity lipázy kineticky enzymatickým [Lipáza] 30 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu [Mikroalbuminurie akt.] [Mikroalbuminurie (ACR)] [Mikroalbuminurie moč 24 hod.] 31 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace volného prostatického antigenu fpsa [PSA volný] 32 (1) Stanovení látkové koncentrace triacylglycerolů enzymatickým [Triacylglyceroly] SOP A.BM/BIO 35 SOP A.BM/BIO 40 SOP A.BM/BIO 41 SOP A.BM/BIO 42 SOP A.BM/BIO 44 SOP A.BM/BIO 45 SOP A.BM/BIO 49 SOP A.BM/BIO 57, moč, moč Moč Strana 4 z celkového počtu 13 stran

5 33 (1) Stanovení látkové koncentrace močoviny kinetickým UV testem [Močovina] [Urea v aktuální moči] [Urea v moči] 34 (1) Stanovení látkové koncentrace vápníku kolorimetrickým testem s ARZENAZO III [Calcium] [Calcium v aktuální moči] [Calcium v moči] 35 (1) Stanovení látkové koncentrace ţeleza fotometrickým s TPTZ [Ţelezo] 36 (1) Neobsazeno 37 (1) Neobsazeno SOP A.BM/BIO 59 SOP A.BM/BIO 60 SOP A.BM/BIO 62, moč, moč Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie 1 (1) Stanovení povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg) [HBsAg] 2 (1) Stanovení antigenu p24 a protilátek proti HIV 1 a HIV 2 [HIV1/2,p24] 3 (1) Stanovení protilátek proti viru hepatitidy C (HCV) [anti HCV] 4 (1) Stanovení protilátek proti core antigenu hepatitidy B [anti HBc] 5 (1) Konfirmační test pro ověření pozitivity HBsAg analýzou (CMIA) [HBsAg conf.] SOP A.BM/SER 01 SOP A.BM/SER 03 SOP A.BM/SER 04 SOP A.BM/SER 05 SOP A.BM/SER 06 Strana 5 z celkového počtu 13 stran

6 6 (1) Stanovení syfilitických antilipidových protilátek (RPR) [RRR] 7 (1) Stanovení protilátek proti Treponema pallidum metodou CLIA v lidském séru, plazmě [Treponema pallidum TPLA] 8 (1) Stanovení protilátek proti Treponema pallidum v lidském séru a plazmě aglutinace na nosičích (TPPA) [TPPA] 9 (1) Stanovení protilátek proti Treponema pallidum - v lidském séru, plazmě - precipitace (VDRL) [VDRL] 10 (1) Stanovení protilátek třídy IgG a IgM proti Borrelia garinii metodou ELISA v lidském séru, plazmě, mozkomíšním moku a v synoviální tekutině [B.garinii ELISA IgG B.garinii ELISA IgM] 11 (1) Stanovení protilátek třídy IgG a IgM proti Borrelia afzelii metodou ELISA v lidském séru, plazmě, mozkomíšním moku a v synoviální tekutině [B.afzelii ELISA IgG B.afzelii ELISA IgM] 12 (1) Stanovení protilátek třídy IgG a IgM proti Borrelia burgdorferi sensu lato metodou CLIA v lidském séru, plazmě a mozkomíšním moku [B.burgdorf.s.l. CMIA IgG B.burgdorf.s.l. CMIA IgM] 13 (1) Stanovení protilátek třídy IgM proti viru hepatitidy A [anti HAV IgM] SOP A.BM/SER 07 SOP A.BM/SER 27 SOP A.BM/SER 09 SOP A.BM/SER 10 SOP A.BM/SER 15 SOP A.BM/SER 16 SOP A.BM/SER 17 SOP A.BM/SER 26, plazma, plazma, plazma, plazma, plazma, plazma, plazma Strana 6 z celkového počtu 13 stran

7 14 (1) Stanovení protilátek třídy IgG proti viru hepatitidy A [anti HAV total] 15 (1) Mykologické vyšetření klinického materiálu kultivací 16 (1) Mikroskopické vyšetření mykologického materiálu 17 (1) Mykologické vyšetření koţního materiálu kultivací 18 (1) Candida albicans mikroskopicky, kultivací a biochemicky 19 (1) Podrobná identifikace kvasinek mikroskopicky, metodou MALDI-TOF, biochemicky 20 (1) Kvalitativní stanovení citlivosti na antimykotika diskovou difuzní metodou 21 (1) Kvantitativní stanovení citlivosti na antimykotika mikrodiluční metodou 22 (1) dermatofytických hub mikroskopií a kultivací 23 (1) klinicky významných hyfomycétů mikroskopií a kultivací 24 (1) Standardní parazitologické vyšetření stolice 25 (1) Specializované parazitologické vyšetření stolice po návratu z tropů a subtropů 26 (1) parazitů metodou nativního preparátu SOP A.BM/SER 28 SOP A.BM/MYK 01 SOP A.BM/MYK 02 SOP A.BM/MYK 03 SOP A.BM/MYK 04 SOP A.BM/MYK 05 SOP A.BM/MYK 06 SOP A.BM/MYK 07 SOP A.BM/MYK 08 SOP A.BM/MYK 09 SOP A.BM/PAR 01 SOP A.BM/PAR 02 SOP A.BM/PAR 07, plazma Výtěr krk, nos, dutina ústní, jazyk, hltan, hrtan, jícen, ucho, pochva, cervix, uretra, hrdlo děloţní, penis, sperma, stolice, rána, oko, stěr z kůţe, sputum, laváţ, punktát, exudát, hnis, moč, aspirát, krev, likvor, dialyzát, katetr, kanyla. Výtěr krk, nos, dutina ústní, jazyk, hltan, hrtan, jícen, ucho, pochva, cervix, uretra, hrdlo děloţní, penis, sperma, stolice, rána, oko, stěr z kůţe, sputum, laváţ, punktát, exudát, hnis, moč, aspirát, krev, likvor, dialyzát, katetr, kanyla, šupiny kůţe, koţní deriváty, obsah pustul. Šupiny kůţe, koţní deriváty, obsah pustul, stěry z kůţe Stolice Stolice Moč, sputum, duodenální šťáva, entomologické vzorky Strana 7 z celkového počtu 13 stran

8 27 (1) Enterobius vermicularis a Taenia spp. pomocí otiskové metody dle Grahama 28 (1) Průkaz Trichomonas vaginalis a stanovení mikrobiálního obrazu poševního (MOP) metodou mikroskopie 29 (1) Bakteriologické vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích mikroskopií a kultivací 30 (1) Bakteriologické vyšetření vybraného klinického materiálu a katetrů mikroskopií a kultivací 31 (1) Bakteriologické vyšetření infekcí horních cest dýchacích, infekcí ušních a očních kultivací 32 (1) Bakteriologické kultivační a mikroskopické vyšetření likvoru a průkaz vybraných bakteriálních antigenů latexovou aglutinací v likvoru, krevním séru a moči 33 (1) Bakteriologické vyšetření stolice kultivací 34 (1) Bakteriologické vyšetření materiálu z urogenitálního traktu mikroskopií a kultivací 35 (1) Bakteriologické vyšetření moči kultivací 36 (1) Vyšetření na Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae metodou DNA sondy SOP A.BM/PAR 08 SOP A.BM/PAR 11 SOP A.BM/BAK 01 SOP A.BM/BAK 02 SOP A.BM/BAK 03 SOP A.BM/BAK 04 SOP A.BM/BAK 05 SOP A.BM/BAK 06 SOP A.BM/BAK 07 SOP A.BM/BAK 08 Lepicí páska na podloţním skle Nátěr na podloţním skle Sputum, endotracheální aspirát, bronchiální aspirát, bronchoalveolární laváţ, výtěr z tracheostomie, výtěr z bronchu Stěr z koţní léze, výtěr z rány nebo hlubokého tkáňového defektu, výtěr z krku a nosu u intubovaných pacientů, stěr z kůţe, hnis, punktát z patologické dutiny, punktát z primárně sterilní dutiny, ţluč, drény, katetry, cévky, umělé náhrady, dialyzát, mateřské mléko, koţní deriváty, tkáň, pitevní materiál Výtěr z nosohltanu, ucha, spojivkového vaku, laryngeální výtěr, výtěr z krku a nosu, stěr z jazyka, stěr z bukální sliznice, stěr z tonzil Likvor, krevní sérum, moč Stolice Výtěr z uretry, ejakulát, sekret z prostaty, výtěr z pochvy, výtěr z cervixu, tekutina z adnex, sekret z Bartholiniho ţlázy, výtěr z konečníku, nátěr na skle, plodová voda, moč, stěr z penisu, tkáň, sperma Moč, Uricult Výtěr z uretry, výtěr z cervixu Strana 8 z celkového počtu 13 stran

9 37 (1) Stanovení citlivosti bakterií k antimikrobním preparátům diskovou difuzní metodou, E- testy, automatický vyhodnocovací systém ADAGIO 38 (1) Bakteriologické vyšetření krve a tekutých materiálů v automatickém kultivačním systému Bact-Alert 39 (1) Stanovení interferonu- produkovaného T-lymfocyty stimulovanými Mycobacterium tuberculosis metodou ELISA 40 (1) Bakteriologické vyšetření vybraného klinického materiálu na přítomnost anaerobních bakterií kultivací 41 (1) Mikroskopický průkaz bakterií 42 (1) a typizace bakteriálního izolátu (mikroskopií, kultivací, biochemicky, hmotnostní spektrofotometrií MALDI-TOF a aglutinací) 43 (1) Bakteriologické vyšetření stěrů z prostředí 44 (1) Přímá detekce antigenu (GHD) toxinů A/B Clostridium difficile ve stolici imunochromatograficky 45 (1) Zkoušení účinnosti sterilizačních přístrojů biologickými a nebiologickými systémy SOP A.BM/BAK 09 SOP A.BM/BAK 10 SOP A.BM/BAK 17 SOP A.BM/BAK 18 SOP A.BM/BAK 19 SOP A.BM/BAK 20 SOP A.BM/BAK 21 SOP A.BM/BAK 25 SOP A.BM/BAK 26 Krev, punktát z primárně sterilní dutiny, punktát z patologické dutiny, moč, likvor Krev Výtěr z urogenitálního traktu, hnis, punktát, výtěry z ran, likvor, plodová voda, bronchoalveolární laváţ, koţní defekty, stolice, krev Preparát na podloţním skle preparát ve vazbě na předmět vyšetření ODB 802 p.č. 29, 30, 38 a 42 Stěry z prostředí Stolice Laboratoř alergologická a imunologická 1 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace komplementu C3 [C3] SOP A.BM/BIO 13 Biologické indikátory Geobacillus stearothermophilus pro parní a formaldehydové sterilizátory a Bacillus atrophaeus pro horkovzdušné sterilizátory. Strana 9 z celkového počtu 13 stran

10 2 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace komplementu C4 [C4] 3 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace C-reaktivních bílkovin (CRP) [CRP] 4 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace IgA imunoturbidimeticky [IgA] 5 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace imunoglobulinu E (IgE) turbidimetricky [IgE] 6 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace IgG [IgG] 7 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace IgM [IgM] 8 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace transferinu [Transferin] 9 (1) Stanovení protilátek třídy IgG a IgA proti antigenům kravského mléka metodou ELISA v lidském séru a plazmě [Kravské mléko IgA Kravské mléko IgG] 10 (1) Stanovení protilátek třídy IgA proti tkáňové transglutamináze metodou CLIA v lidském séru, plazmě [IgA Ab x transglutamináza] 11 (1) Stanovení protilátek třídy IgA proti endomysiu metodou imunofluorescence v lidském séru, plazmě [Ab anti endomysium IgA] SOP A.BM/BIO 14 SOP A.BM/BIO 20 SOP A.BM/BIO 36 SOP A.BM/BIO 37 SOP A.BM/BIO 38 SOP A.BM/BIO 39 SOP A.BM/BIO 56 SOP A.BM/SER 13 SOP A.BM/SER 24 SOP A.BM/SER 25, plazma, plazma, plazma Strana 10 z celkového počtu 13 stran

11 815 - Laboratoř nukleární medicíny 1 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace AFP SOP A.BM/BIO 01 [AFP] 2 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace karcinoembryonálního antigenu (CEA) SOP A.BM/BIO 18 [CEA] 3 (1) Stanovení látkové koncentrace estradiolu SOP A.BM/BIO 22 [Estradiol] 4 (1) Stanovení látkové koncentrace feritinu SOP A.BM/BIO 23 [Ferritin] 5 (1) Stanovení látkové koncentrace folátu SOP A.BM/BIO 24 [Kyselina listová] 6 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace FSH SOP A.BM/BIO 26 [FSH] 7 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace hcg SOP A.BM/BIO 30 [HCG] 8 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace LH SOP A.BM/BIO 43 [LH] 9 (1) Stanovení látkové koncentrace progesteronu SOP A.BM/BIO 46 [Progesteron] Strana 11 z celkového počtu 13 stran

12 10 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace prolaktinu [Prolaktin] 11 (1) Neobsazeno 12 (1) Stanovení látkové koncentrace kortizolu [Kortizol] 13 (1) Stanovení látkové koncentrace celkového trijódthyroninu T3 [T3] 14 (1) Stanovení látkové koncentrace volného trijódthyroninu ft3 [T3 volný] 15 (1) Neobsazeno 16 (1) Stanovení látkové koncentrace volného tyroxinu ft4 [T4 volný] 17 (1) Stanovení látkové koncentrace testosteronu [Testosteron] 18 (1) Stanovení arbitrární látkové koncentrace TSH [TSH] 19 (1) Stanovení látkové koncentrace vitamínu B12 [Vitamin B12] 20 (1) Stanovení látkové koncentrace intaktního parathormonu (ipth) [PTH] SOP A.BM/BIO 47 SOP A.BM/BIO 50 SOP A.BM/BIO 51 SOP A.BM/BIO 52 SOP A.BM/BIO 54 SOP A.BM/BIO 55 SOP A.BM/BIO 58 SOP A.BM/BIO 61 SOP A.BM/BIO 64 Strana 12 z celkového počtu 13 stran

13 1 (1) Stanovení aktivovaného parciálního tromboplastinového testu APTT na analyzátoru Sysmex CA 1500 [APTT- Ratio] 2 (1) Stanovení hmotnostní koncentrace fibrinogenu na analyzátoru Sysmex CA1500 [Fibrinogen] 3 (1) Stanovení parametrů krevního obrazu na analyzátoru krevního obrazu ADVIA 120 [Erytrocyty] [Hemoglobin] [Hematokrit] [MCV] [MCH] [MCHC] [Leukocyty] [Trombocyty] 4 (1) Stanovení protrombinového testu na analyzátoru Sysmex CA1500 [Protrombinový test (ratio)] [Protrombinový test (INR)] Laboratoř hematologická SOP A.BM/HEM 01 SOP A.BM/HEM 02 SOP A.BM/HEM 05 SOP A.BM/HEM 04 Plazma Plazma Plná krev Plazma V závorkách [ ] jsou uvedeny názvy vyšetření dle názvu na výsledkových listech. Odběr primárních vzorků: 1) postupu odběru primárního vzorku postupu odběru primárního vzorku 1 3,4,5 Odběry kapilární krve SOP A. BM/ODB 01 Kapilární krev Primární vzorek 1) Index u pořadového čísla postupů vyšetření nebo odběru vzorků označuje pracoviště, na kterém je činnost prováděna. Strana 13 z celkového počtu 13 stran

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská /55,80 00 Praha 8. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235, Brno

IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235, Brno Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Mikrobiologická laboratoř 2. Laboratoř alergologická a imunologická Krajní 25, 678 01 Blansko 3. Laboratoř alergologická, imunologická Stojanova 1366 a mikrobiologická

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odběrové pracoviště Trhové Sviny Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny Odběrové pracoviště Písek Drlíčov 149, 397 01 Písek Odběrové pracoviště Český Krumlov T.G.Masaryka

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy (LDZČ) Švihovská 14, Plzeň

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy (LDZČ) Švihovská 14, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKBH Plzeň 2. OKBH Praha Italská 37, 121 43 Praha 2 3. OLM 4. Odběrové pracoviště Bor Přimdská 501, 348 02 Bor 5. Odběrové pracoviště Přeštice Sedláčkova 553, 334

Více

Česká laboratorní s.r.o. Laboratoř OmniLab Jeseniova 780/101, Praha 3

Česká laboratorní s.r.o. Laboratoř OmniLab Jeseniova 780/101, Praha 3 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Odběrové místo Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2 Odběrové místo Poliklinika Barrandov Krškova 807/21, 152 00 Praha 5 Odběrové a sběrné místo Nemocnice

Více

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov a.s. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 41, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště

Více

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště klinické biochemie 2. Pracoviště klinické mikrobiologie 3. Pracoviště hematologie a TS 1. Pracoviště klinické biochemie Vyšetření: 1 Stanovení katalytické

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Identifikační značka: NRSBN Vydání: 6 Stránka 1 z 6 Ceník laboratorních vyšetření Statimové vyšetření je provedeno do 1 hodiny od přijetí vzorku do laboratoře. Společné výkony 0. Odběr dítě (žíla) 77 Kč

Více

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc Nezvalova 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 34, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště Valašské

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013: Zdravotnická laboratoř Mediekos Labor třída Tomáše Bati 3910, Zlín

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013: Zdravotnická laboratoř Mediekos Labor třída Tomáše Bati 3910, Zlín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zdravotnická laboratoř Zlín včetně odběrového místa 2. Zdravotnická laboratoř Otrokovice včetně odběrového místa třída Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice 3. Zdravotnická

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) 2. Pracoviště dětské medicíny (PDM) Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Pracoviště reprodukční medicíny (PRM) Obilní trh11, 625

Více

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Centrální laboratoře (CL) Žižkova 146, Kolín

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Centrální laboratoře (CL) Žižkova 146, Kolín Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Oddělení klinické biochemie (OKB). Transfuzní a hematologické oddělení (THO). Oddělení lékařské mikrobiologie (OLM). Oddělení patologie (PAT) 5. Oddělení klinické biochemie,

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Oddělení klinických laboratoří Purkyňova 1849, Česká Lípa

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Oddělení klinických laboratoří Purkyňova 1849, Česká Lípa Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické mikrobiologie 2. Oddělení klinické biochemie 1. Oddělení klinické mikrobiologie Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1. Stanovení mikrobiální

Více

F 4 Ceník laboratorního vyšetření

F 4 Ceník laboratorního vyšetření F 4 Ceník laboratorního vyšetření Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Vyšetření Cena v Kč 17- OH progesteron 184,- alaninaminotransferáza

Více

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Oddělení klinické biochemie (OKB) Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP) Oddělení klinické imunoendokrinologie (OKIE) 4. Oddělení molekulární endokrinologie (OME) Oddělení

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 777/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 777/2014 ze dne: Vyšetření: 1. Stanovení látkové koncentrace sodíku iontově selektivní elektrodou (ISE). [S_Sodík, U_Sodík] 2. Stanovení látkové koncentrace draslíku iontově selektivní elektrodou (ISE). [ S_Draslík, U_Draslík]

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2007: AeskuLab a.s. LABOREX Pohraniční 641/106, Ostrava Moravská Ostrava

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2007: AeskuLab a.s. LABOREX Pohraniční 641/106, Ostrava Moravská Ostrava List 1 z 19 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1 Diagnostická laboratoř, Postupy vyšetření: 1) 1. Stanovení aktivity alaninaminotransferázy (ALT) 2. Stanovení aktivity amylázy (Amyláza) 3. Stanovení aktivity

Více

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru krev nmol/l od do DRM HRM F 15R 100R 0,61 13,6 M 15R 100R 0,61 6,96 Albumin - odpad močí moč μg/min od do DRM HRM (mikroalbuminurie)

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 11

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 11 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 11!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8 Vyšetření: Pořadové 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických

Více

Identifikace postupu vyšetření Klinická biochemie SOP-OKB-01 SOP-OKB-03 SOP-OKB-04 SOP-OKB-05 SOP-OKB-06 SOP-OKB-07

Identifikace postupu vyšetření Klinická biochemie SOP-OKB-01 SOP-OKB-03 SOP-OKB-04 SOP-OKB-05 SOP-OKB-06 SOP-OKB-07 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Oddělení klinické biochemie (OKB) Podolské nábřeží 157, Praha 4 Podolí 2. Oddělení klinické hematologie a krevní banka (OKH) Podolské nábřeží 157, Praha 4 Podolí 3.

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

1 Mikrobiologická laboratoř Viniční 235, Brno

1 Mikrobiologická laboratoř Viniční 235, Brno List 1 z 13 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1 Mikrobiologická laboratoř Viniční 235, 615 00 Brno Zprávy podepisuje: RNDr. Eva Plíšková-Pakrová MUDr. Dana Krčková Odborný vedoucí laboratoře VŠ pracovník

Více

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod List 1 z 5 Zprávy podepisuje: MUDr. Petr Linhart primář MUDr. Marián Medňanský lékař MVDr. Václav Fejt MVDr. Jitka Potocká Mgr. Antonín Melichar Mgr. Vladimír Semrád vedoucí laboratoře sérologické a imunologické

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Oddělení společných laboratoří Husova 2624, Havlíčkův Brod

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Oddělení společných laboratoří Husova 2624, Havlíčkův Brod Vyšetření: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mikroskopické vyšetření nativních a barvených preparátů Bakteriologické kultivační vyšetření horních cest dýchacích Bakteriologické kultivační a mikroskopické vyšetření dolních

Více

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 2. Oddělení klinické hematologie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 3. Oddělení klinické

Více

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod List 1 z 7 Zprávy podepisuje: MUDr. Petr Linhart MUDr. Marián Medňanský MVDr. Václav Fejt primář (vyšetření č. 1-19, 50-53, 70-73, 100-112, 114, 116-119, 121-123, 129-133) lékař (vyšetření č. 1-19, 50-53,

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Oddělení společných laboratoří Husova 2624, Havlíčkův Brod

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Oddělení společných laboratoří Husova 2624, Havlíčkův Brod Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1 Mikroskopické vyšetření nativních a barvených preparátů SOP_BAK_01 Krev, likvor, tkáň,

Více

B. Němcové 585/54, České

B. Němcové 585/54, České Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie (LKCHI) B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 2. Laboratoř klinické mikrobiologie (LKMB) B. Němcové 585/54,

Více

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení)

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) KOD NAZEV STROJ 06119 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU - 09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE - 09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE - 09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě Přehled základních odběrů na bakteriologii - KULTIVACE: Laboratoř upozorňuje, že odběr bez transportní půdy je pro delší uchování a transport nevhodný. Při nedodržení postupů preanalytické fáze nemusí

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

801 - Klinická biochemie

801 - Klinická biochemie Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice Štrossova 239, 530 03 Pardubice 2. Odběrové místo Polikliniky Vektor Rokycanova ulice 2798, 530 02 Pardubice 3. Odběrové

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE Kód Vyšetření cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH (15%) cena v Kč s DPH (21%) Odběry 09117 Odběr krve ze žíly - dítě do 10 let 66 76 80 09119 Odběr krve ze žíly - dítě nad 10 let, dospělí 37 43 45 09111

Více

OSVEDCENI O AKREDIT ACI

OSVEDCENI O AKREDIT ACI Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,13000 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. ve znčnl pozdčjšich předpisů v V, OSVEDCEN

Více

IMALAB s.r.o. U Lomu 638, Zlín

IMALAB s.r.o. U Lomu 638, Zlín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř molekulární biologie 2. Cytogenetická laboratoř 3. Imunoanalytická laboratoř 4. Biochemická laboratoř tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín 4.1 Odběrové a sběrné

Více

Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT

Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT Ceník výkonů, které jsou hrazeny osobami, v jejichž zájmu se provádějí a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami Poř. číslo Kód VZP Kód VZP STATIM Název EU (Kč)

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888)

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) 1. 09129 fragilita kapilár fragil. kapil. 52 58,24 2. 09131 krvácivost podle Duke krvácivost

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou Příloha PK-02 (LP) verze 04 v Semilech 18.11.2015 Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita

Více

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami Mikrobiologické oddělení Bakteriologie - kultivační vyšetření kultivační vyšetření respiračního traktu 130 Kč kultivační vyšetření stolice komplexní 2 kvantitativní kultivační vyšetření moče 170 Kč semikvantitativní

Více

KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč

KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč 81363 Bilirubin konjugovaný 15 Kč 81337 ALT 18 Kč 81357

Více

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 5 Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů Albumin (Alb) Alkalická fosfatáza (ALP) Alaninaminotransferáza

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Laboratoře Oddělení klinické biochemie Pekařská 53, Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Laboratoře Oddělení klinické biochemie Pekařská 53, Brno Vyšetření: 1. Stanovení arbitrární koncentrace Ca 15-3 chemiluminiscenční imunoanalýzou [Ca 15-3_S,P] 2. Stanovení látkové koncentrace glykovaného hemoglobinu (HbA 1 c) kapalinovou chromatografií [Glykovaný

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 113/2016 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 113/2016 ze dne: Laboratorně diagnostické centrum Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště biochemie, hematologie a imunologie 2. Pracoviště mikrobiologie 3. Odběrové pracoviště Washingtonova 4. Odběrové pracoviště

Více

MASARYKOVA NEMOCNICE V RAKOVNÍKU CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB

MASARYKOVA NEMOCNICE V RAKOVNÍKU CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB MASARYKOVA NEMOCNICE V RAKOVNÍKU CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB Druh placené služby Kč vč.dph INTERNA Nadstandardní pokoj (č. 212 a 214) 500,-/den Nadstandardní pokoj (č. 201) 600,-/den Doprovod na nadstandardním

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Specifika odběrů pro bakteriologická vyšetření Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,43-6,78 mmol/l 1-18 1,8-6,43 18-60 2,14-7,14 > 60 2,86-8,21 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M

Více

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou Nejistoty měření akreditovaných OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou (rozšířená kombinovaná nejistota, rozšiřovací faktor k=2) verifikace platné pro rok 2014 Přesný název postupu koncentrace močoviny v séru

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 667/2016 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 667/2016 ze dne: Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Laboratoř lékařské genetiky Divadelní 2174/27, 741 01 Nový Jičín 3. Laboratoř klinické biochemie 8. pěšího pluku 85, 738 01 Frýdek-Místek 4. Pracoviště Hlučín

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 185 81329 Albumin 15 81723 Alkohol v moči / v séru 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 446 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 183 81329 Albumin 15 81723 Alkohol 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 445 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza pankreatická

Více

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1.

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1. M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v Oddělení laboratorní medicíny ED.9 POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ V MIÚ FNUSA Zpracoval: Andrea Wagnerová, DiS. Ověřil: RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Účinnost od:

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM Strana č.: 1 Nahrazuje stranu: 1 Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM EIA - stanovení protilátek HIV-1/2, HIV-1 p24 antigenu a současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu SOP-NRL/AIDS-01-01

Více

KARTA POVINNÉ PRAXE V KLINICKÉ LABORATOŘI

KARTA POVINNÉ PRAXE V KLINICKÉ LABORATOŘI KARTA POVINNÉ PRAXE V KLINICKÉ LABORATOŘI Jméno studenta, osobní číslo. Studijní obor: Praxe v klinické laboratoři I (1. ZL, LS) Mikrobiologie (2 týdny) Histologie (2 týdny) 1 Praxe v klinické laboratoři

Více

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod.

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod. Strana 1 z 5 Výtisk č. 2 1) Bakteriologie výtěr z nosu, krku, nosohlt mandlí, hrtanu a hrtanu výtěr z hrtanu,nosohltanu cílené na Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis tampon na drátě v TPA pokojová

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Oddělení klinické biochemie Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Oddělení klinické biochemie Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Vyšetření: 1. kreatininu d le Jaffé [S_Kreatinin] [P_Kreatinin] 801 - Klinická biochemie KZ03_ST124 l UL OKB SOP 2. urey [S _Urea] [P _Urea] KZ03_ST1255 UL OKB SOP 3. glukózy fotometrickou [S_ Glukóza]

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 6 8 2 7 9 5 IČZ smluvního ZZ 9 3 2 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 3 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE Název Výkony základní vyšetření Výkony doplňující vyšetření Cena základní vyšetření Cena doplňující vyšetření Cena základní Cena doplňující vyšetření s 15% DPH vyšetření s 15% DPH ODBĚRY Odběry krve dospělý

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Obsah Virus hepatitidy B - kvalitativní průkaz... 2 Virus hepatitidy B - kvantita... 2 Virus hepatitidy C kvalitativní průkaz... 3 Virus hepatitidy C - kvantita... 3 Virus

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

REJSTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů

REJSTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů F REJTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů výkon Název metody Ref.meze Jednotka Materiál Poznámka 81585 Acidobazická rovnováha B bez bublin ph 7,35 7,45 B * pco2 4,30 6,38 kpa B po2 11,04-14,36

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více