Publikováno se souhlasem autora. Autor je členem České evaluační společnosti, o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikováno se souhlasem autora. Autor je členem České evaluační společnosti, o.s."

Transkript

1 Publikováno se souhlasem autora. Autor je členem České evaluační společnosti, o.s. Pohledy evaluační praxe 1 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. Použít evaluaci je obtížnější než ji jen udělat Zkušenosti Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) s uváděním evaluačních doporučení do praxe Získat odpovědi na evaluační otázky zpravidla není velký problém. Obtížnější je zajistit, aby na odpovědi někdo čekal a užíval je pro své rozhodování. V ideálním případě evaluátor dostává od managementu zadání (potřebuji vědět to a to, evaluátore, zjisti to), zadání evaluátor sám nebo s přispění externích evaluátorů operacionalizuje, sebere data, analyzuje je, interpretuje je a formuluje závěry a doporučení. Ta předá managementu, který na ně netrpělivě čeká, a následně management koriguje chod projektu/programu/politiky. Evaluační kultura je v prostředí strukturálních fondů v ČR zatím obecně slabá, management často není zvyklý s evaluacemi pracovat. Evaluace jsou chápány jako povinnost vyplývající z nařízení Evropské komise a nikoliv jako potřebný pomocník managementu. Nikdo nečeká na evaluační doporučení. Realita je pak ideálnímu případu vzdálená a prvořadým úkolem tak je budování evaluační kultury, ve které budou mít evaluace smysl. Děje-li se toto s podporou managementu shora, jde to pravděpodobně snáze než v případě OP LZZ, kde byl realitou spíše proces zdola. Zkušenosti se dají shrnout do těchto postřehů: Nečekejte na zadání, aktivně si shánějte práci cíleně se ptejte stakeholderů programu na jejich informační potřeby, ty pak uspokojujte. Předvídejte informační potřeby jiných vždy po vás bude někdo chtít informace teď hned. Malé evaluace k dílčím problémům, které však mají svého vlastníka, jsou pro demonstraci významu evaluací důležitější, než strategické evaluace psané do šuplíku. Buďte v obraze, musíte vědět, co se děje v OP LZZ má každý člen evaluačního týmu na starosti jednu prioritní osu, kde sleduje dění a nabízí evaluační služby na míru. Urychlujte neplodné procesy kvalitní evaluace zpravidla potřebuje čas, který management nemá. Vypsání ToRky, výběrové řízení, zpracování a odsouhlasení evaluace je záležitost na měsíce. Snažte se o flexibilitu zakázek v případě, že používáte externí evaluační společnosti. Občas se vyskytne horká otázka, kdy není čas na celý proces tendru. Někdy to jde udělat neformálně, dobré je používat smlouvy s možností opce na rozšíření zakázky. Naučte se provádět rychlé evaluace interně vlastními silami. Klíčová je oblast práce s doporučeními: Obecné a nekonkrétní evaluační doporučení je k ničemu. Management preferuje konkrétní doporučení až pod nos. Nestačí říci, co se má dělat. Potřeba je říkat, co, proč, jak, kdy a kdo má udělat, jaké jsou varianty a kolik to bude stát (zde pozor na

2 Publikováno se souhlasem autora. Autor je členem České evaluační společnosti, o.s. nebezpečí typu tak to evaluátore celé zařiď, je tedy nutné bránit se, aby se evaluátor nestal implementátorem). Při formulaci doporučení je klíčová pozice interních evaluátorů. Externí evaluátor nemá zpravidla dostatečné znalosti o organizační struktuře, způsobu práce či možnostech evaluovaného subjektu. Interní evaluátor proto musí hrát roli tlumočníka mezi externím evaluátorem a příjemci doporučení. Evaluační doporučení občas nejsou nadšeně vítána, často vyžadují změnu zaběhlých pořádků. Pro práci s nimi je vhodné kombinovat formální i neformální postupy a komunikaci. Neformální práce s doporučeními Evaluátor musí vědět, co se děje a mluvit při každé vhodné příležitosti o evaluačních závěrech. Je třeba využít situace, kdy se evaluační výstupy, třeba i předběžné, dají použít jako argument. Konkrétním příkladem může být situace, kdy v OP LZZ byl dlouho vnímán problém přetížení managementu, což vedlo k rezignaci na většinu strategických aktivit, včetně realizace řady evaluačních doporučení. Vedení ministerstva přitom dlouho odmítalo vytvoření pozice uvolněného zástupce ředitele. Změna nastala teprve v okamžiku, kdy bylo možné argumentaci potřebnosti tohoto kroku opřít o závěry z externí evaluace. Pozice zástupce ředitele byla vytvořena ještě dříve, než se doporučení objevilo ve formálním Plánu realizace evaluačních doporučení. Rozšíření managementu, navíc o člověka se zájmem o evaluace, výrazně přispělo k posunu od managementu, který program administruje, k managementu, který se jej snaží strategicky řídit. Formální práce s doporučeními Závažným problémem je realizace doporučení z evaluací, které nemají jasného nedočkavého vlastníka. Především jde o evaluace, jejichž povinná realizace vyplývá z evropské legislativy o strukturálních fondech. Pro tento případ interní evaluátoři sestavují tzv. Plán realizace evaluačních doporučení. Jde o seznam doporučení, která jsou předložena dotčeným subjektům k realizaci resp. vyjádření. Během půl roku se zpravidla shromáždí řádově desítky doporučení z několika různých evaluací. Původními problémy byla malá konkrétnost doporučení, velký počet překrývajících se doporučení i absence prioritizace doporučení. Nyní se v rámci přípravy Plánu doporučení přeformulovávají či aktualizují (související doporučení slučují, obecnější doporučení od externích evaluátorů konkretizují). Před sestavením Plánu probíhá elektronické dotazování, ve kterém několik ochotných pracovníků implementační struktury hodnotí jednotlivá doporučení v dimenzích důležité/nedůležité a realizovatelné/nerealizovatelné. Takto jsou doporučení rozdělena do 4 skupin/kvadrantů. Skupiny doporučení nesou označení: Must do! Neřešitelný problém Kosmetická změna Ignorovat Plán obsahuje soupis doporučení podle témat (např. komunikace, metodiky, hodnocení projektů, indikátory atd.), v jejich rámci seznam doporučení rozdělených do čtyř kategorií a návrh adresáta doporučení, který by měl na doporučení reagovat.

3 Publikováno se souhlasem autora. Autor je členem České evaluační společnosti, o.s. Plán předkládá Pracovní skupina pro evaluace 1 Monitorovacímu výboru, tedy nejvyššímu orgánu programu, který Plán zadá řídícímu orgánu k plnění. Tím je částečně omezena možnost, že by pro management nepohodlná doporučení byla bez povšimnutí ignorována. Do plánu poté adresáti uvedou, jak budou doporučení implementovat, případně argumentačně podložené důvody, proč jej implementovat nebudou. Realizace plánu je poté kontrolována monitorovacím výborem. Zpravidla nejlépe se implementují doporučení, která byla projednávána již předem mimo tento formální proces, v tom případě lze ve vypořádání Plánu pouze zmínit, že doporučení již bylo implementováno KONEC PSE je pracovní skupinou zřízenou Monitorovacím výborem OP LZZ, členy je cca 20 relevantních stakeholderů programu, v praxi však mají dominantní vliv interní evaluátoři, protože zbytek členů není příliš aktivních.

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více

Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch

Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch Dílčí závěrečná zpráva Podprojektu 1/04-3 Administrace projektů *** Obsah dílčí závěrečné zprávy podprojektu 1/04-3: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více