BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz"

Transkript

1 Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury Metropol

2 Vědecký výbor prim. MUDr. Olga Shonová, prim. MUDr. Pavel Havránek, prim. MUDr. Marie Pešková, MUDr. Ing. Michal Šnorek, PhD., MUDr. Tomáš Hauer, MUDr. Pavel Kožnar Organizační výbor prim. MUDr. Olga Shonová, MUDr. Tomáš Hauer, PhDr. Marie Šotolová, Anděla Tichá KONTAKTY Kongresová kancelář: PhDr. Marie Šotolová Informační odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice Tel.: , Sekretariát Gastroenterologického odd.: Tel.: Odborná příprava programu pro lékaře: prim. MUDr. Olga Shonová MUDr. Tomáš Hauer Odborná příprava programu pro sestry: Anděla Tichá Fakturace pro vystavovatele: Ing. Nikol Ficencová Tel.:

3 PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek hod.: Registrace hod.: Slavnostní zahájení kongresu: Shonová O., Tóthová V., Šnorek M. I. BLOK HORNÍ GIT NUTRICE Předsedající: Kohout P., Pešková M..) hod. MOŽNOSTI NUTRIČNÍ PODPORY U ONEMOCNĚNÍ HORNÍHO GIT Kohout P. Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha 2.) 9.45 hod. KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ SLOŽENÍ REFLUXÁTU POMOCÍ 24HODINOVÉ MULTIKANÁLOVÉ INTRALUMINÁLNÍ IMPEDANCE A PH-METRIE JÍCNU A JEHO VZTAH K MIMOJÍCNOVÝM PROJEVŮM REFLUXNÍ CHOROBY Konečný Š., Vladařová M., PavlíkT. 2, Dolina J. Interní gastroenterologická klinika FN Brno, 2 Institut biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity, Brno 3.) 0.00 hod. ANTITROMBOTICKÁ MEDIKACE ANO/NE? (NEUROLOG VS. KARDIOLOG VS. GASTROENTEROLOG) Farská L.,Toušek F. 2, Ostrý S. 3,Shonová O. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 2 Kardiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s, 3 Neurologické oddělení nemocnice České Budějovice, a.s. 4.) 0.5 hod. ABDOMINÁLNÍ ANGÍNA Konvička P., Staňka B., Jevíková E., Jevík P. 3, Köcher M. 2, Marek D. Interní oddělení Nemocnice Přerov, 2 Radiologická klinika FN Olomouc, 3 Radiologické oddělení Nemocnice Přerov 5.) 0.30 hod. RECIDIVUJÍCÍ OPRESE NA HRUDNÍKU KAZUISTIKA S DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZOU Foral D. Kardiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s hod.: Přestávka

4 PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek II. BLOK CHIRURGIE PROKTOLOGIE Předsedající: Šerclová Z., Fráně F..).5.45 hod. CHIRURGICKÁ LÉČBA PERIANÁLNÍCH ABSCESŮ A PÍŠTĚLÍ Šerclová Z. Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice 2.).45 hod. BILIÁRNÍ ILEUS Štěpán M., Vojteková V., Falt, P., 2, Bolek M. 3, Foltys A. 3, Krátký J. 4, Fojtík P., Urban O., 2 Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava, 2 Lékařská fakulta Lékařské univerzity v Ostravě, 3 Chirurgické oddělení Vsetínské nemocnice, a.s., Ostrava, 4 Radiologické oddělení Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava 3.) 2.00 hod. NOVÉ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OPERABILITY NEMOCNÝCH S ROZSÁHLÝM METASTATICKÝM POSTIŽENÍM JATERNÍHO PARENCHYMU KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM POMOCÍ APLIKACE KMENOVÝCH BUNĚK Fichtl J., Třeška V., Skalický T., Liška V., Mírka H. 2, Lysák D. 3, Šlauf F. 2 Chirurgická klinika FN Plzeň, 2 Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň, 3 Hematoonkologické oddělení FN Plzeň 4.) 2.5 hod. MORBUS CROHN CHIRURGICKÁ KAZUISTIKA Dohnal P., Fráně F. Chirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 5.) 2.30 hod. KOMPLEXNÍ LÉČBA U PERIANÁLNÍHO POSTIŽENÍ U IBD Ryska O., Šerclová Z. Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice hod.: Oběd

5 PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek III. BLOK ENDOSKOPIE Předsedající: Urban O., Nosek V..) hod. POSUN PARADIGMATU LÉČBY ČASNÝCH NEOPLÁZIÍ GIT Urban O. Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava, Lékařská fakulta Lékařské univerzity v Ostravě 2.) 4.30 hod. PŘEKVAPIVÝ HISTOPATOLOGICKÝ OBRAZ LIPOMU ESOVITÉHO TRAČNÍKU Shon F., Mandátová Z., Vítková P. 2, Honsová E. 3, Shonová O. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., 2 Patologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 3 Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM, Praha 3.) 4.45 hod. BILIÁRNÍ PAPILOMATÓZA RARITNÍ PŘÍČINA OBSTRUKČNÍHO IKTERU Buriánová A.¹, Chalupa J.², Urban O.³, Ürge J.¹, Vítek P.² Interní oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o., 2 Beskydské gastrocentrum Nemocnice ve Frýdku Místku, p. o., 3 Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava 4.) 5.00 hod. ENDOSKOPICKÉ ŘEŠENÍ ZAUZLENÉ ENTERÁLNÍ SONDY KOLEM PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ DRENÁŽE Pipek B., Falt P., 2, Rohlík Z. 3, Fojtík P., Urban O., 2 Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava, 2 Lékařská fakulta Lékařské univerzity v Ostravě, 3 Chirurgické oddělení Vsetínské nemocnice, a.s. 5.) 5.5 hod.: NEOBVYKLÉ VYŘEŠENÍ OBTÍŽNÉ CHOLEDOCHOLITHIÁZY Vacík M., Al-Tashi M., Shon F., Shonová O. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s hod.: Přestávka

6 PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek IV. BLOK ONKOLOGIE Předsedající: Hep A., Shonová O..) hod. KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM PREVENCE, ENDOSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA A LÉČBA Grega T., Suchánek Š., Májek O. 2, Seifert B. 3, Zavoral M. Interní klinika. LFUK a ÚVN Praha, 2 Institut biostatistiky a analýz MU Brno, 3 Ústav všeobecného lékařství. LF UK Praha 2.) 6.5 hod. NEZVYKLÁ MANIFESTACE ČASNÉHO KRYPTOGENNÍHO HEPATOCELULÁRNÍHO KARCINOMU Klvaňa P. ml., Olbrechtová M., Loveček M. 2, Budínská B. 3, Vítek P. Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., 2 I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, 3 Radiologické oddělení Nemocnice Třinec, p. o. 3.) 6.30 hod. POZDNÍ DIAGNOSTIKA KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU U HOSPITALIZOVANÝCH Krlínová I., Shonová O. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 4.) 6.45 hod.: ZVĚTŠENÉ ŘASY ŽALUDKU DIFERENCIÁLNĚ DIAGNOSTICKÝ PROBLÉM Rokůsková E., Vítková P. 2, Shonová O. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 2 Patologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 5.) 7.00 hod. ENDOSKOPICKÁ LÉČBA POOPERAČNÍCH STENÓZ RECTA Vítek P. Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o hod.: ZÁVĚR hod.: Congress Hotel Clarion, Pražská 4, České Budějovice.. patro: Slavnostní raut. K tanci a poslechu hraje skupina The Slakers.

7 PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol pátek hod.: Registrace hod.: Zahájení druhého dne kongresu V. BLOK VYŽÁDANÉ PŘEDNÁŠKY Předsedající: Šnorek M., Havránek P..) hod. ENDOSKOPICKÁ HISTOLOGIZACE ČASNÝCH NEOPLÁZIÍ KOLOREKTA Procházka R. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 2.) 9.00 hod. BIOLOGICKÁ LÉČBA V GASTROENTEROLOGII Zbořil V. IGEK FN Brno 3.) 9.30 hod. SOUČASNÝ STAV NÁRODNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA ÚZIS ČR A MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ Dušek L. Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno 4.) 0.00 hod. MOŽNOSTI KLINICKÉHO VYUŽITÍ ELEKTROKOAGULACE ERBE NOVÉ ŘADY Dastych M., Hep A. FN Brno 5.) 0.20 hod. HEREDITÁRNÍ NÁDOROVÉ SYNDROMY S VÝSKYTEM NÁDORŮ GIT Štěpánková H. Oddělení lékařské genetiky Nemocnice České Budějovice, a.s. 6.) 0.45 hod. DISKUSNÍ FÓRUM ČGS ČLS JEP Vítek P. Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 7.) 0.55 hod. VZNIK SEKCE MLADÝCH GASTROENTEROLOGŮ ČGS ČLS JEP hod.: Přestávka

8 PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol pátek VI. BLOK PANKREATITIS Předsedající: Špičák J., Kuta B..) hod. EVOLUCE V PŘÍSTUPU K NEMOCNÝM S AKUTNÍ PANKREATITIDOU Špičák J. Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha 2.) 2.00 hod. PARADUODENÁLNÍ FORMA PANKREATITIDY / GROOVE PANCREATITIS Bojková M., Dítě P., Urban O., Klvaňa P., Martínek A., Urban O. 2 Interní klinika FN Ostrava, 2 Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice a. s. 3.) 2.5 hod. AKUTNÍ PANKREATITIS JEJÍ NEVYPOČÍTATELNOST Slivková K., Machytka P.,Nováková M., Hauer T., Kuta B. 2, Louda V. 3, Lhoták P. 4 Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 2 Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 3 Chirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 4 Nemocnice České Budějovice, a.s. 4.) 2.30 hod. SEKUNDÁRNÍ AKUTNÍ PANKREATITIDA U PACIENTKY SE SLE A KATASTROFICKÝM ANTIFOSFOLIPIODOVÝM SYNDROMEM Rybár M., Nováková M., Mandátová Z., Kuta B. 2, Lhoták P. 3, Shonová O. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 2 Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 3 Radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 5.) 2.45 hod. KOMPLIKACE CHRONICKÉ PANKREATITIDY NAPODOBUJÍCÍ KARCINOM PANKREATU Olbrechtová M., Kuchař J., Vítek P. 2 Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., 2 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě hod.: Oběd

9 PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol pátek VII. BLOK IBD Předsedající: Lukáš M., Zbořil V..) hod. POKROKY V DIAGNOSTICE A TERAPII IBD Lukáš M. ISCARE Praha 2.) 4.5 hod. ZMĚNY KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ U PACIENTŮ S NESPECIFICKÝMI STŘEVNÍMI ZÁNĚTY Buliková B., Prokopová L., Hep A., Zavřelová J. 2, Penka M. 2 Interní gastroenterologická klinika FN Brno, 2 Oddělení klinické hematologie FN BRNO 3.) 4.30 hod. ALTEROVANÝ STŘEVNÍ MIKROBIOM A JEHO REPARACE FEKÁLNÍ BAKTERIOTERAPIÍ Vejmelka J., Kohout P., Koten J., Beneš Z. Interní oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha 4.) 4.45 hod. SEGMENTÁLNÍ PORTÁLNÍ HYPERTENZE PŘI ZÁNĚTLIVÉM TUMORU LEVÉHO SUBFRENIA NEJASNÉ ETIOLOGIE: KAZUISTIKA Fremundová L. I. interní klinika FN Plzeň 5.) 5.00 hod. VLIV CHRONICKY AKTIVNÍHO PRŮBĚHU IBD NA KOSTNÍ METABOLISMUS TĚCHTO PACIENTŮ Kučírková L., Dujsíková H., Zbořil V., Prokopová L. III. interní gastroenterologická klinika FN Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno 5.5 hod. ZÁVĚR Poznámky: Fialově označené přednášky jsou vyžádané. Program endoskopického workshopu ( od 8.30 do 5.00 hod. v Nemocnici České Budějovice, a. s.) pro lékaře a sestry na následujících stranách v programu sesterské sekce.

10 PROGRAM SESTERSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek : registrace v DK Metropol,. patro, foyer před Velkým sálem : slavnostní zahájení ve Velkém sále DK Metropol : odborný program na Malé scéně DK Metropol I. BLOK VÝŽIVA Předsedající: Kyselová M., Tóthová V., Tichá A..) 9.5 hod. PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA Komrsková H. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s 2.) 9.30 hod. ENTERÁLNÍ VÝŽIVA Ryšavá V. Kardiochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s 3.) 9.45 hod. DIETNÍ OPATŘENÍ JAKO PREVENCE JATERNÍ ENCEFALOPATIE PŘI SYNDROMU KRÁTKÉHO STŘEVA Mengerová O., Baštová H., Wohl P. Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha 4.) 0.00 hod. PRVNÍ HUMÁNNÍ STUDIE NOVÝ POLYKACÍ, SAMO-VYPRAZDŇOVACÍ A VYLOUČITELNÝ INTRAGASTRICKÝ BALON V LÉČBĚ OBEZITY Nociarová M., Machytka E., Bojková M., Kupka T., Buzga M., Stecco K. 2, Levy S. 2, Gaur S. 2 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2 Allurion Technologies Inc., Wellesley, Massachusetts, USA 5.) 0.5 hod. ÚLOHA VÝŽIVY V KONCEPTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE Zimmelová P. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

11 PROGRAM SESTERSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek : Přestávka II. BLOK PŘÍPRAVA A PÉČE O PACIENTA Předsedající: Kyselová M., Tóthová V., Tichá A..) 0.40 hod. PŘÍPRAVA PACIENTA NA ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ Gabrielová M. Gastroenterologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Zlín 2.) 0.55 hod. PŘÍPRAVA PACIENTA S DIABETEM MELLITUS NA GASTROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ Soubustová G. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 3.).0 hod. PŘÍPRAVA PACIENTA NA ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘENÍ Fábera M. Radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 4.).25 hod. ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ GIT Berková E. Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 5.).45 hod. DIREKTNÍ PEG Absolonová P. Masarykův onkologický ústav, Brno

12 PROGRAM SESTERSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek III. BLOK MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE Předsedající: Chloubová I., Absolonová P., Tichá A..) 2.00 hod. PRÁCE A POBYT V IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍ Hejna D. Radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 2.) 2.5 hod. ENDOSKOPICKÉ PRACOVIŠTĚ Z POHLEDU ANESTEZIOLOGA Pavlíčková N. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 3.) 2.30 hod. ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ DOPORUČENÝ POSTUP Šípová I. Pracoviště epidemiologie Nemocnice České Budějovice, a.s. 4.) 2.45 hod. ENDOSKOPICKÁ MUKÓZNÍ RESEKCE V REKTU Mandátová Z. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s hod.: Oběd

13 PROGRAM SESTERSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek IV. BLOK ODBORNÉ VÝKONY Předsedající: Nociarová M., Berková E., Tichá A..) 4.00 hod. TRANSPLANTACE STOLICE Štanglová M., Stropková R., Přitasilová V. Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 2.) 4.5 hod. GONITIDA U IBD PACIENTŮ DIAGNOSTIKA A LÉČBA Musil D., Krejčí F. Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 3.) 4.30 hod. POEM TERAPEUTICKÝ VÝKON Malá B. Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha 4.) 4.45 hod. PACIENTKA S JÍCNOVÝMI VARIXY VE 25. TÝDNU RIZIKOVÉHO TĚHOTENSTVÍ KAZUISTIKA Klivanová Z. Anesteziologicko-resuscitační Nemocnice České Budějovice, a.s. 5.) 5.00 hod. PREMEDIKACE, ANALGOSEDACE V DIGESTIVNÍ ENDOSKOPII Vítek P. Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 6.) 5.30 hod. OBEZITA, NEJEN ESTETICKÝ PROBLÉM Tichá A. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

14 PROGRAM SESTERSKÁ SEKCE Nemocnice České Budějovice pátek ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP ( hod.) Předsedající: Urban O. (Endoskopická sekce ČGS), Tichá A. (ČAS GES) (Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 54, pavilon T 6 Lékařská knihovna,. p., dv. č endoskopické pracoviště gastroenterologického odd. pavilon C, 4. p.) hod.: Registrace v nemocnici v pavilonu T 6. I. BLOK TEORETICKÁ ČÁST.) 8.30 hod. ZÁSADY POUŽITÍ ELEKTROKOAGULAČNÍ A ŘEZACÍ JEDNOTKY Wisniewski L. Olympus Czech Group, s. r. o. 2.) 9.00 hod. DANIŠŮV STENT Bedřich T. Firma ELLA-CS, s. r. o.

15 PROGRAM SESTERSKÁ SEKCE Nemocnice České Budějovice pátek II. BLOK PRAKTICKÁ ČÁST /WORKSHOP/ STANOVIŠTĚ 6 JSOU V PAVILONU T 6 (LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA),. P., DV. Č. 24.) hod.: Stanoviště č. ERCP: Hobza T. (firma Olympus), asistující sestry: Švagrová S., Fojtíčková E. 2.) hod.: Stanoviště č. 2 Extrakce cizího tělesa: Hobza T. (firma Olympus), asistující sestry: Neubauerová R., Hovorková V. 3.) hod.: Stanoviště č. 3 Polypectomie: Burian M. (firma Olympus), asistující sestry: Soubustová G., Kandlová M. 4.) hod.: Stanoviště č. 4 Hemostáza č. : Burian M. (firma Olympus), asistující sestry: Lhotáková V., Kadlecová M. 5.) hod.: Stanoviště č. 5 Danišův stent: Bedřich T. (firma ELLA), asistující sestry: Janniová S., Račková V. 6.) hod.: Stanoviště č. 6 Nácvik KPR: Pavlíčková N. (Nemocnice České Budějovice, a.s.), asistující sestry: Janniová S., Račková V. STANOVIŠTĚ 7 JE V PAVILONU C (ENDOSKOPIE GASTROENTEROLOGICKÉHO ODD.), 4. P. 7.) hod.: Stanoviště č. 7 OVESCO + Hemostáza č. 2 2 : Keszi R. (firma HSC Industry, spol. s r.o.) a 2 Fiala T. (firma Medial spol. s r. o.), asistující sestry: Tichá A., Fáberová V hod.: zakončení workshopu Občerstvení zajištěno v přednáškovém sále. PO SKONČENÍ AKCE BUDOU ROZDÁNY CERTIFIKÁTY.

16 REGISTRAČNÍ POPLATKY Registrační poplatky zahrnují: občerstvení během celé akce mimo rautu vstup na přednášky v případě nelékařských zdravotnických pracovníků účast na workshopech cenu za sborník abstrakt vystavení certifikátů ČLK a ČAS. autoři sdělení registrační poplatek nehradí. Lékaři do 35 let: 800 Kč včetně DPH/ os Po uzávěrce pasivní účasti a na místě 900 Kč včetně DPH. Lékaři nad 35 let: 500 Kč včetně DPH/ os Po uzávěrce pasivní účasti a na místě 600 Kč včetně DPH. Nelékařští zdravotničtí pracovníci: 400 Kč včetně DPH/ os Po uzávěrce pasivní účasti a na místě 500 Kč včetně DPH. Cena rautu v Congress Hotelu Clarion: 700 Kč včetně DPH. Poplatky prosíme uhradit na č. účtu: /000 variabilní symbol: IBAN: CZ

17

18 NOVINKY v endoskopické technice Endoskopické ultrazvukové centrum pro radiální a lineární ultrazvukové endoskopy Vylepšené základní a pokročilé funkce, excelentní ultrazvukový obraz Nové funkce: Tissue Harmonic (THE), Contrast Harmonic (CH-EUS), Elastography, B-Mode Nová sušící skříň EDC Plus Není nutná ranní re-dezinfekce endoskopů Možnost doplnění o rozšiřující moduly OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU Evropská 76/6, 60 4 Praha 6, tel.: ,

19 V. I. P. PARTNER HLAVNÍ PARTNER PARTNEŘI

20 GENERÁLNÍ PARTNEŘI

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 22. duben 2016 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 22. 4. 2016 / 9.00 17.00 hodin 8.00 9.00: Registrace BLOK I.: 9.00 10.00 Nutriční

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni pořádají ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Onkologickou sekcí České asociace

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. POŘADATELÉ: Sekce diagnostické a

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral (Praha), Meinhard Classen (Mnichov), Tomáš Zima (Praha), Dagmar

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 25. dubna 2012 Frýdek - Místek Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

12. KARDIOLOGICKÝ DEN

12. KARDIOLOGICKÝ DEN 12. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 10 let intervenční kardiologie v Ústeckém kraji 23. října 2015, Ústí nad Labem Pořádá KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS Leonardo da Vinci Madona Litta (detail) 1490-1491 XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ

Více

XXI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Praţská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 17. 18. 5. 2012 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 01.03.2012 České Budějovice Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 24. května 2012 Zlín Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace POŘADATEL: I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc PREZIDENT KONGRESU: doc. MUDr.

Více

SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI. pořádají

SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI. pořádají SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI pořádají XIX. LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM S POSTGRADUÁLNÍ TÉMATIKOU KAZUISTIKY - VARIA Kojetín 27. 28. listopadu 2015

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI pořádají XVIII. LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM S POSTGRADUÁLNÍ TÉMATIKOU ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA Kojetín 29. 29. listopadu

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou společností

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

5. Sympozium České společnosti pro cévní přístup

5. Sympozium České společnosti pro cévní přístup 5. Sympozium České společnosti pro cévní přístup Pořádá Česká společnost pro cévní přístup ve spolupráci s Aesculap Akademií 12. listopadu 2015 Hotel Barceló, Praha Informace Informace Termín: Hlavní odborná

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT AKCE: doc. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc. PROGRAMOVÝ VÝBOR: doc. MUDr. Ján

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

XXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE Neonatologické oddělení XXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE České Budějovice CONGRESS HOTEL CLARION PRAŽSKÁ 14, ČESKÉ BUDĚJOVICE 12. 13. 5. 2016 Neonatologické

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Pelhřimovský chirurgický den Nemocnice Pelhřimov. Nemocnice Pelhřimov. Chirurgické oddělení Nemocnice Pelhřimov si Vás dovoluje pozvat na

Pelhřimovský chirurgický den Nemocnice Pelhřimov. Nemocnice Pelhřimov. Chirurgické oddělení Nemocnice Pelhřimov si Vás dovoluje pozvat na Pelhřimovský chirurgický den Stránka č. 1 z 6 příspěvková organizace vítejte Oddělení Ambulance Ekonomicko-technická oblast Vedení nemocnice Aktuality Veřejné zakázky Pelhřimovský chirurgický den Chirurgické

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY

ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY STOMATOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Oblastní stomatologická komora České Budějovice ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 60. VÝROČÍ VZNIKU STOMATOCHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 5. 7. října 2016 Prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vědecký

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2015

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2015 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2015 HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2015 I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR diskuze II. III. IV. Výkaz o činnosti oboru klinická farmacie Definice

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

17. září 2008 I Zasedací sál Svazu průmyslu a dopravy ČR (Palác Lighthouse, 14. patro, Jankovcova 1569/2c, Praha 7)

17. září 2008 I Zasedací sál Svazu průmyslu a dopravy ČR (Palác Lighthouse, 14. patro, Jankovcova 1569/2c, Praha 7) PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI Interaktivní seminář Biologická terapie idiopatických střevních zánětů v roce 2008 17. září 2008 I Zasedací sál Svazu průmyslu a dopravy ČR (Palác Lighthouse, 14. patro, Jankovcova 1569/2c,

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více