BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz"

Transkript

1 Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury Metropol

2 Vědecký výbor prim. MUDr. Olga Shonová, prim. MUDr. Pavel Havránek, prim. MUDr. Marie Pešková, MUDr. Ing. Michal Šnorek, PhD., MUDr. Tomáš Hauer, MUDr. Pavel Kožnar Organizační výbor prim. MUDr. Olga Shonová, MUDr. Tomáš Hauer, PhDr. Marie Šotolová, Anděla Tichá KONTAKTY Kongresová kancelář: PhDr. Marie Šotolová Informační odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice Tel.: , Sekretariát Gastroenterologického odd.: Tel.: Odborná příprava programu pro lékaře: prim. MUDr. Olga Shonová MUDr. Tomáš Hauer Odborná příprava programu pro sestry: Anděla Tichá Fakturace pro vystavovatele: Ing. Nikol Ficencová Tel.:

3 PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek hod.: Registrace hod.: Slavnostní zahájení kongresu: Shonová O., Tóthová V., Šnorek M. I. BLOK HORNÍ GIT NUTRICE Předsedající: Kohout P., Pešková M..) hod. MOŽNOSTI NUTRIČNÍ PODPORY U ONEMOCNĚNÍ HORNÍHO GIT Kohout P. Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha 2.) 9.45 hod. KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ SLOŽENÍ REFLUXÁTU POMOCÍ 24HODINOVÉ MULTIKANÁLOVÉ INTRALUMINÁLNÍ IMPEDANCE A PH-METRIE JÍCNU A JEHO VZTAH K MIMOJÍCNOVÝM PROJEVŮM REFLUXNÍ CHOROBY Konečný Š., Vladařová M., PavlíkT. 2, Dolina J. Interní gastroenterologická klinika FN Brno, 2 Institut biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity, Brno 3.) 0.00 hod. ANTITROMBOTICKÁ MEDIKACE ANO/NE? (NEUROLOG VS. KARDIOLOG VS. GASTROENTEROLOG) Farská L.,Toušek F. 2, Ostrý S. 3,Shonová O. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 2 Kardiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s, 3 Neurologické oddělení nemocnice České Budějovice, a.s. 4.) 0.5 hod. ABDOMINÁLNÍ ANGÍNA Konvička P., Staňka B., Jevíková E., Jevík P. 3, Köcher M. 2, Marek D. Interní oddělení Nemocnice Přerov, 2 Radiologická klinika FN Olomouc, 3 Radiologické oddělení Nemocnice Přerov 5.) 0.30 hod. RECIDIVUJÍCÍ OPRESE NA HRUDNÍKU KAZUISTIKA S DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZOU Foral D. Kardiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s hod.: Přestávka

4 PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek II. BLOK CHIRURGIE PROKTOLOGIE Předsedající: Šerclová Z., Fráně F..).5.45 hod. CHIRURGICKÁ LÉČBA PERIANÁLNÍCH ABSCESŮ A PÍŠTĚLÍ Šerclová Z. Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice 2.).45 hod. BILIÁRNÍ ILEUS Štěpán M., Vojteková V., Falt, P., 2, Bolek M. 3, Foltys A. 3, Krátký J. 4, Fojtík P., Urban O., 2 Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava, 2 Lékařská fakulta Lékařské univerzity v Ostravě, 3 Chirurgické oddělení Vsetínské nemocnice, a.s., Ostrava, 4 Radiologické oddělení Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava 3.) 2.00 hod. NOVÉ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OPERABILITY NEMOCNÝCH S ROZSÁHLÝM METASTATICKÝM POSTIŽENÍM JATERNÍHO PARENCHYMU KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM POMOCÍ APLIKACE KMENOVÝCH BUNĚK Fichtl J., Třeška V., Skalický T., Liška V., Mírka H. 2, Lysák D. 3, Šlauf F. 2 Chirurgická klinika FN Plzeň, 2 Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň, 3 Hematoonkologické oddělení FN Plzeň 4.) 2.5 hod. MORBUS CROHN CHIRURGICKÁ KAZUISTIKA Dohnal P., Fráně F. Chirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 5.) 2.30 hod. KOMPLEXNÍ LÉČBA U PERIANÁLNÍHO POSTIŽENÍ U IBD Ryska O., Šerclová Z. Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice hod.: Oběd

5 PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek III. BLOK ENDOSKOPIE Předsedající: Urban O., Nosek V..) hod. POSUN PARADIGMATU LÉČBY ČASNÝCH NEOPLÁZIÍ GIT Urban O. Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava, Lékařská fakulta Lékařské univerzity v Ostravě 2.) 4.30 hod. PŘEKVAPIVÝ HISTOPATOLOGICKÝ OBRAZ LIPOMU ESOVITÉHO TRAČNÍKU Shon F., Mandátová Z., Vítková P. 2, Honsová E. 3, Shonová O. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., 2 Patologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 3 Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM, Praha 3.) 4.45 hod. BILIÁRNÍ PAPILOMATÓZA RARITNÍ PŘÍČINA OBSTRUKČNÍHO IKTERU Buriánová A.¹, Chalupa J.², Urban O.³, Ürge J.¹, Vítek P.² Interní oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o., 2 Beskydské gastrocentrum Nemocnice ve Frýdku Místku, p. o., 3 Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava 4.) 5.00 hod. ENDOSKOPICKÉ ŘEŠENÍ ZAUZLENÉ ENTERÁLNÍ SONDY KOLEM PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ DRENÁŽE Pipek B., Falt P., 2, Rohlík Z. 3, Fojtík P., Urban O., 2 Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava, 2 Lékařská fakulta Lékařské univerzity v Ostravě, 3 Chirurgické oddělení Vsetínské nemocnice, a.s. 5.) 5.5 hod.: NEOBVYKLÉ VYŘEŠENÍ OBTÍŽNÉ CHOLEDOCHOLITHIÁZY Vacík M., Al-Tashi M., Shon F., Shonová O. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s hod.: Přestávka

6 PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek IV. BLOK ONKOLOGIE Předsedající: Hep A., Shonová O..) hod. KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM PREVENCE, ENDOSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA A LÉČBA Grega T., Suchánek Š., Májek O. 2, Seifert B. 3, Zavoral M. Interní klinika. LFUK a ÚVN Praha, 2 Institut biostatistiky a analýz MU Brno, 3 Ústav všeobecného lékařství. LF UK Praha 2.) 6.5 hod. NEZVYKLÁ MANIFESTACE ČASNÉHO KRYPTOGENNÍHO HEPATOCELULÁRNÍHO KARCINOMU Klvaňa P. ml., Olbrechtová M., Loveček M. 2, Budínská B. 3, Vítek P. Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., 2 I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, 3 Radiologické oddělení Nemocnice Třinec, p. o. 3.) 6.30 hod. POZDNÍ DIAGNOSTIKA KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU U HOSPITALIZOVANÝCH Krlínová I., Shonová O. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 4.) 6.45 hod.: ZVĚTŠENÉ ŘASY ŽALUDKU DIFERENCIÁLNĚ DIAGNOSTICKÝ PROBLÉM Rokůsková E., Vítková P. 2, Shonová O. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 2 Patologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 5.) 7.00 hod. ENDOSKOPICKÁ LÉČBA POOPERAČNÍCH STENÓZ RECTA Vítek P. Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o hod.: ZÁVĚR hod.: Congress Hotel Clarion, Pražská 4, České Budějovice.. patro: Slavnostní raut. K tanci a poslechu hraje skupina The Slakers.

7 PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol pátek hod.: Registrace hod.: Zahájení druhého dne kongresu V. BLOK VYŽÁDANÉ PŘEDNÁŠKY Předsedající: Šnorek M., Havránek P..) hod. ENDOSKOPICKÁ HISTOLOGIZACE ČASNÝCH NEOPLÁZIÍ KOLOREKTA Procházka R. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 2.) 9.00 hod. BIOLOGICKÁ LÉČBA V GASTROENTEROLOGII Zbořil V. IGEK FN Brno 3.) 9.30 hod. SOUČASNÝ STAV NÁRODNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA ÚZIS ČR A MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ Dušek L. Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno 4.) 0.00 hod. MOŽNOSTI KLINICKÉHO VYUŽITÍ ELEKTROKOAGULACE ERBE NOVÉ ŘADY Dastych M., Hep A. FN Brno 5.) 0.20 hod. HEREDITÁRNÍ NÁDOROVÉ SYNDROMY S VÝSKYTEM NÁDORŮ GIT Štěpánková H. Oddělení lékařské genetiky Nemocnice České Budějovice, a.s. 6.) 0.45 hod. DISKUSNÍ FÓRUM ČGS ČLS JEP Vítek P. Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 7.) 0.55 hod. VZNIK SEKCE MLADÝCH GASTROENTEROLOGŮ ČGS ČLS JEP hod.: Přestávka

8 PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol pátek VI. BLOK PANKREATITIS Předsedající: Špičák J., Kuta B..) hod. EVOLUCE V PŘÍSTUPU K NEMOCNÝM S AKUTNÍ PANKREATITIDOU Špičák J. Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha 2.) 2.00 hod. PARADUODENÁLNÍ FORMA PANKREATITIDY / GROOVE PANCREATITIS Bojková M., Dítě P., Urban O., Klvaňa P., Martínek A., Urban O. 2 Interní klinika FN Ostrava, 2 Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice a. s. 3.) 2.5 hod. AKUTNÍ PANKREATITIS JEJÍ NEVYPOČÍTATELNOST Slivková K., Machytka P.,Nováková M., Hauer T., Kuta B. 2, Louda V. 3, Lhoták P. 4 Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 2 Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 3 Chirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 4 Nemocnice České Budějovice, a.s. 4.) 2.30 hod. SEKUNDÁRNÍ AKUTNÍ PANKREATITIDA U PACIENTKY SE SLE A KATASTROFICKÝM ANTIFOSFOLIPIODOVÝM SYNDROMEM Rybár M., Nováková M., Mandátová Z., Kuta B. 2, Lhoták P. 3, Shonová O. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 2 Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 3 Radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 5.) 2.45 hod. KOMPLIKACE CHRONICKÉ PANKREATITIDY NAPODOBUJÍCÍ KARCINOM PANKREATU Olbrechtová M., Kuchař J., Vítek P. 2 Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., 2 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě hod.: Oběd

9 PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol pátek VII. BLOK IBD Předsedající: Lukáš M., Zbořil V..) hod. POKROKY V DIAGNOSTICE A TERAPII IBD Lukáš M. ISCARE Praha 2.) 4.5 hod. ZMĚNY KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ U PACIENTŮ S NESPECIFICKÝMI STŘEVNÍMI ZÁNĚTY Buliková B., Prokopová L., Hep A., Zavřelová J. 2, Penka M. 2 Interní gastroenterologická klinika FN Brno, 2 Oddělení klinické hematologie FN BRNO 3.) 4.30 hod. ALTEROVANÝ STŘEVNÍ MIKROBIOM A JEHO REPARACE FEKÁLNÍ BAKTERIOTERAPIÍ Vejmelka J., Kohout P., Koten J., Beneš Z. Interní oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha 4.) 4.45 hod. SEGMENTÁLNÍ PORTÁLNÍ HYPERTENZE PŘI ZÁNĚTLIVÉM TUMORU LEVÉHO SUBFRENIA NEJASNÉ ETIOLOGIE: KAZUISTIKA Fremundová L. I. interní klinika FN Plzeň 5.) 5.00 hod. VLIV CHRONICKY AKTIVNÍHO PRŮBĚHU IBD NA KOSTNÍ METABOLISMUS TĚCHTO PACIENTŮ Kučírková L., Dujsíková H., Zbořil V., Prokopová L. III. interní gastroenterologická klinika FN Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno 5.5 hod. ZÁVĚR Poznámky: Fialově označené přednášky jsou vyžádané. Program endoskopického workshopu ( od 8.30 do 5.00 hod. v Nemocnici České Budějovice, a. s.) pro lékaře a sestry na následujících stranách v programu sesterské sekce.

10 PROGRAM SESTERSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek : registrace v DK Metropol,. patro, foyer před Velkým sálem : slavnostní zahájení ve Velkém sále DK Metropol : odborný program na Malé scéně DK Metropol I. BLOK VÝŽIVA Předsedající: Kyselová M., Tóthová V., Tichá A..) 9.5 hod. PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA Komrsková H. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s 2.) 9.30 hod. ENTERÁLNÍ VÝŽIVA Ryšavá V. Kardiochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s 3.) 9.45 hod. DIETNÍ OPATŘENÍ JAKO PREVENCE JATERNÍ ENCEFALOPATIE PŘI SYNDROMU KRÁTKÉHO STŘEVA Mengerová O., Baštová H., Wohl P. Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha 4.) 0.00 hod. PRVNÍ HUMÁNNÍ STUDIE NOVÝ POLYKACÍ, SAMO-VYPRAZDŇOVACÍ A VYLOUČITELNÝ INTRAGASTRICKÝ BALON V LÉČBĚ OBEZITY Nociarová M., Machytka E., Bojková M., Kupka T., Buzga M., Stecco K. 2, Levy S. 2, Gaur S. 2 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2 Allurion Technologies Inc., Wellesley, Massachusetts, USA 5.) 0.5 hod. ÚLOHA VÝŽIVY V KONCEPTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE Zimmelová P. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

11 PROGRAM SESTERSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek : Přestávka II. BLOK PŘÍPRAVA A PÉČE O PACIENTA Předsedající: Kyselová M., Tóthová V., Tichá A..) 0.40 hod. PŘÍPRAVA PACIENTA NA ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ Gabrielová M. Gastroenterologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Zlín 2.) 0.55 hod. PŘÍPRAVA PACIENTA S DIABETEM MELLITUS NA GASTROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ Soubustová G. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 3.).0 hod. PŘÍPRAVA PACIENTA NA ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘENÍ Fábera M. Radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 4.).25 hod. ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ GIT Berková E. Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 5.).45 hod. DIREKTNÍ PEG Absolonová P. Masarykův onkologický ústav, Brno

12 PROGRAM SESTERSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek III. BLOK MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE Předsedající: Chloubová I., Absolonová P., Tichá A..) 2.00 hod. PRÁCE A POBYT V IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍ Hejna D. Radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 2.) 2.5 hod. ENDOSKOPICKÉ PRACOVIŠTĚ Z POHLEDU ANESTEZIOLOGA Pavlíčková N. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 3.) 2.30 hod. ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ DOPORUČENÝ POSTUP Šípová I. Pracoviště epidemiologie Nemocnice České Budějovice, a.s. 4.) 2.45 hod. ENDOSKOPICKÁ MUKÓZNÍ RESEKCE V REKTU Mandátová Z. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s hod.: Oběd

13 PROGRAM SESTERSKÁ SEKCE Dům kultury Metropol čtvrtek IV. BLOK ODBORNÉ VÝKONY Předsedající: Nociarová M., Berková E., Tichá A..) 4.00 hod. TRANSPLANTACE STOLICE Štanglová M., Stropková R., Přitasilová V. Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 2.) 4.5 hod. GONITIDA U IBD PACIENTŮ DIAGNOSTIKA A LÉČBA Musil D., Krejčí F. Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 3.) 4.30 hod. POEM TERAPEUTICKÝ VÝKON Malá B. Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha 4.) 4.45 hod. PACIENTKA S JÍCNOVÝMI VARIXY VE 25. TÝDNU RIZIKOVÉHO TĚHOTENSTVÍ KAZUISTIKA Klivanová Z. Anesteziologicko-resuscitační Nemocnice České Budějovice, a.s. 5.) 5.00 hod. PREMEDIKACE, ANALGOSEDACE V DIGESTIVNÍ ENDOSKOPII Vítek P. Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 6.) 5.30 hod. OBEZITA, NEJEN ESTETICKÝ PROBLÉM Tichá A. Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

14 PROGRAM SESTERSKÁ SEKCE Nemocnice České Budějovice pátek ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP ( hod.) Předsedající: Urban O. (Endoskopická sekce ČGS), Tichá A. (ČAS GES) (Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 54, pavilon T 6 Lékařská knihovna,. p., dv. č endoskopické pracoviště gastroenterologického odd. pavilon C, 4. p.) hod.: Registrace v nemocnici v pavilonu T 6. I. BLOK TEORETICKÁ ČÁST.) 8.30 hod. ZÁSADY POUŽITÍ ELEKTROKOAGULAČNÍ A ŘEZACÍ JEDNOTKY Wisniewski L. Olympus Czech Group, s. r. o. 2.) 9.00 hod. DANIŠŮV STENT Bedřich T. Firma ELLA-CS, s. r. o.

15 PROGRAM SESTERSKÁ SEKCE Nemocnice České Budějovice pátek II. BLOK PRAKTICKÁ ČÁST /WORKSHOP/ STANOVIŠTĚ 6 JSOU V PAVILONU T 6 (LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA),. P., DV. Č. 24.) hod.: Stanoviště č. ERCP: Hobza T. (firma Olympus), asistující sestry: Švagrová S., Fojtíčková E. 2.) hod.: Stanoviště č. 2 Extrakce cizího tělesa: Hobza T. (firma Olympus), asistující sestry: Neubauerová R., Hovorková V. 3.) hod.: Stanoviště č. 3 Polypectomie: Burian M. (firma Olympus), asistující sestry: Soubustová G., Kandlová M. 4.) hod.: Stanoviště č. 4 Hemostáza č. : Burian M. (firma Olympus), asistující sestry: Lhotáková V., Kadlecová M. 5.) hod.: Stanoviště č. 5 Danišův stent: Bedřich T. (firma ELLA), asistující sestry: Janniová S., Račková V. 6.) hod.: Stanoviště č. 6 Nácvik KPR: Pavlíčková N. (Nemocnice České Budějovice, a.s.), asistující sestry: Janniová S., Račková V. STANOVIŠTĚ 7 JE V PAVILONU C (ENDOSKOPIE GASTROENTEROLOGICKÉHO ODD.), 4. P. 7.) hod.: Stanoviště č. 7 OVESCO + Hemostáza č. 2 2 : Keszi R. (firma HSC Industry, spol. s r.o.) a 2 Fiala T. (firma Medial spol. s r. o.), asistující sestry: Tichá A., Fáberová V hod.: zakončení workshopu Občerstvení zajištěno v přednáškovém sále. PO SKONČENÍ AKCE BUDOU ROZDÁNY CERTIFIKÁTY.

16 REGISTRAČNÍ POPLATKY Registrační poplatky zahrnují: občerstvení během celé akce mimo rautu vstup na přednášky v případě nelékařských zdravotnických pracovníků účast na workshopech cenu za sborník abstrakt vystavení certifikátů ČLK a ČAS. autoři sdělení registrační poplatek nehradí. Lékaři do 35 let: 800 Kč včetně DPH/ os Po uzávěrce pasivní účasti a na místě 900 Kč včetně DPH. Lékaři nad 35 let: 500 Kč včetně DPH/ os Po uzávěrce pasivní účasti a na místě 600 Kč včetně DPH. Nelékařští zdravotničtí pracovníci: 400 Kč včetně DPH/ os Po uzávěrce pasivní účasti a na místě 500 Kč včetně DPH. Cena rautu v Congress Hotelu Clarion: 700 Kč včetně DPH. Poplatky prosíme uhradit na č. účtu: /000 variabilní symbol: IBAN: CZ

17

18 NOVINKY v endoskopické technice Endoskopické ultrazvukové centrum pro radiální a lineární ultrazvukové endoskopy Vylepšené základní a pokročilé funkce, excelentní ultrazvukový obraz Nové funkce: Tissue Harmonic (THE), Contrast Harmonic (CH-EUS), Elastography, B-Mode Nová sušící skříň EDC Plus Není nutná ranní re-dezinfekce endoskopů Možnost doplnění o rozšiřující moduly OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU Evropská 76/6, 60 4 Praha 6, tel.: ,

19 V. I. P. PARTNER HLAVNÍ PARTNER PARTNEŘI

20 GENERÁLNÍ PARTNEŘI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Zdena Zádorová II. interní klinika 3. LF a FNKV, Praha Definice: termínem kolonoskopie je označováno vyšetření konečníku a tlustého

Více

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady PROGRAM ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015 ČAS: 7,30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KOGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE ČAS: 8,10 9,50 I. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 1. PŘEHLÉDNUTÉ ZADNÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel: 267 311 280, fax: 271 732 669 E-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 NEONATOLOGICKÉ

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Datová a analytická základna DRG

Datová a analytická základna DRG Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart První jednání Expertní rady a zástupců referenčních nemocnic ČR 25.3. 2015 DRG 2014 2017. : projektový tým Organizační a systémové vedení Philipp Dušek

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

Centrum v prostějovské nemocnici slavnostně otevřeli Marek Jankulovski, Petra Kvitová a Tomáš Berdych. VII. ročník sympozia AGEL

Centrum v prostějovské nemocnici slavnostně otevřeli Marek Jankulovski, Petra Kvitová a Tomáš Berdych. VII. ročník sympozia AGEL ročník 7 číslo 6 Prosinec 2013 V Prostějově otevřeli centrum sportovní a preventivní medicíny Centrum v prostějovské nemocnici slavnostně otevřeli Marek Jankulovski, Petra Kvitová a Tomáš Berdych STRANA

Více

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN Zápis z 3. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 09 09 2014 od 11,00 hodin, Praha 1. (Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha REVIEW/ AKTUÁLNÍ PŘEHLED Souhrn Dyspeptický syndrom je nejednotně interpretovaný soubor polymorfních obtíží, které provázejí poruchy trávení

Více