Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ"

Transkript

1 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXV V Praze dne 29. června 2007 částka 7 Cena 50 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen, změny textu, změny účinnosti - 4. dodatek Výměr MF č. 04/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/ Obecně závazná vyhláška - Obec Hamr na Jezeře č. 1/ Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy v I. pololetí roku

2 2 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen, změny textu, změny účinnosti - 4. dodatek Celní úřad Kolín podle 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 cenového rozhodnutí CÚ Kolín č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uvedenými v seznamu cigaret, stanoví: 1. pevné ceny pro konečného spotřebitele 2.A změny pevných cen, 2.B změny pevných cen, 2.C změny pevných cen, 2.D změny pevných cen, 3. změny textu, 4. změny účinnosti, 5. změny v Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2007, uvedené ve 4. dodatku, který je nedílnou přílohou tohoto cenového rozhodnutí. Pevné ceny pro konečného spotřebitele zahrnují výkon obchodu včetně daně z přidané hodnoty a platí pro všechny prodeje konečnému spotřebiteli na území ČR. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem , s výjimkou ustanovení části 2.B. změny pevných cen, které nabývá účinnosti dnem , ustanovení části 2.C. změny pevných cen, které nabývá účinnosti dnem a ustanovení části 2.D. změny pevných cen, které nabývá účinnosti dnem pro výrobky vyrobené a dovezené 1) na daňové území ČR, nebo dopravené z jiného členského státu na daňové území ČR od tohoto data s těmito cenami vytištěnými podle 114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Mgr. Martin Melezínek, v. r. ředitel Celní úřad Kolín Vyřizuje: Tinková Andrea tel.: ) 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

3 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ Příloha rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2007 Seznam cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele 4. dodatek

4 4 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ Pevná cena pro Počet kusů konečného v jednotkovém spotřebitele Obchodní název balení určeném jednotkového Země původu pro přímou balení určeného spotřebu pro přímou spotřebu v Kč KENT BLUE FUTURA WP 20 74,00 EU Cigareta s filtrem, 83,5 mm KENT SILVER NEO WP 20 74,00 EU Cigareta s filtrem, 83,5 mm VICEROY ORIGINAL FILTER 20 50,00 EU Cigareta s filtrem, 84 mm SMART EXPORT 20 48,00 EU Cigareta s filtrem, 80 mm SMART AMERICAN BLEND (red) 20 53,00 EU Cigareta s filtrem, 83 mm Marlboro KS SOF ,00 EU Cigareta s filtrem, 84 mm Marlboro (Gold) KS SOF ,00 EU Cigareta s filtrem, 84 mm

5 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ A ZMĚNY PEVNÝCH CEN V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2007 se u výrobku VICEROY SPECIAL Filter (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 49,00 nahrazuje pevnou cenou 50,00 ; u výrobku VICEROY SPECIAL Blue (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 49,00 nahrazuje pevnou cenou 50,00 ; u výrobku VICEROY SPECIAL Silver (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 49,00 nahrazuje pevnou cenou 50,00 ; u výrobku VICEROY SPECIAL Fresh Mint (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 49,00 nahrazuje pevnou cenou 50,00 ; u výrobku Paramount Red (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 43,00 nahrazuje pevnou cenou 51,00 ; u výrobku Paramount Gold (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 43,00 nahrazuje pevnou cenou 51,00 ; u výrobku Moon Red 100 (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 42,00 nahrazuje pevnou cenou 50,00 ; u výrobku Moon Dark Blue 100 (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 42,00 nahrazuje pevnou cenou 50,00 ; u výrobku Moon Dark Blue Slim (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 42,00 nahrazuje pevnou cenou 50,00 ; V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2007 se u výrobku CLUB BLUE (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 51,00 nahrazuje pevnou cenou 57,00 ; V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2007, ve znění rozhodnutí č. 4/T/2007 se u výrobku CAMEL FILTERS (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 70,00 nahrazuje pevnou cenou 60,00 ; u výrobku CAMEL BLUE (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 70,00 nahrazuje pevnou cenou 60,00 ; u výrobku CAMEL SILVER (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 70,00 nahrazuje pevnou cenou 60,00 ; u výrobku CAMEL (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 70,00 nahrazuje pevnou cenou 60,00 ; V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2007, ve znění rozhodnutí č. 4/T/2007 a rozhodnutí č. 5/T/2007 se u výrobku STEELS RED (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 48,00 nahrazuje pevnou cenou 42,00 ; u výrobku STEELS BLUE (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 48,00 nahrazuje pevnou cenou 42,00 ; u výrobku STEELS RED 100 s (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 49,00 nahrazuje pevnou cenou 43,00 ; u výrobku STEELS BLUE 100 s (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 49,00 nahrazuje pevnou cenou 43,00.

6 6 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ B ZMĚNY PEVNÝCH CEN V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2007 se u výrobku Moon Red (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 41,00 nahrazuje pevnou cenou 49,00 ; u výrobku Moon Dark Blue (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 41,00 nahrazuje pevnou cenou 49,00 ; u výrobku Moon Bright Blue Slim (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 42,00 nahrazuje pevnou cenou 50,00 ; u výrobku L&B (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 60,00 nahrazuje pevnou cenou 67,00 ; 2.C ZMĚNY PEVNÝCH CEN V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2007, ve znění rozhodnutí č. 4/T/2007 a rozhodnutí č. 5/T/2007 se u výrobku STEELS RED (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 42,00 nahrazuje pevnou cenou 48,00 ; u výrobku STEELS BLUE (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 42,00 nahrazuje pevnou cenou 48,00 ; u výrobku STEELS RED 100 s (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 43,00 nahrazuje pevnou cenou 49,00 ; u výrobku STEELS BLUE 100 s (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 43,00 nahrazuje pevnou cenou 49,00. 2.D ZMĚNY PEVNÝCH CEN V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2007 se u výrobku Next (Red) 100 Box 20 (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 51,00 nahrazuje pevnou cenou 52,00 ; u výrobku Next (Blue) 100 Box 20 (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 51,00 nahrazuje pevnou cenou 52,00 ; u výrobku Next (Red) KS Box 20 (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 51,00 nahrazuje pevnou cenou 52,00 ; u výrobku Next (Blue) KS Box 20 (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 51,00 nahrazuje pevnou cenou 52,00 ; u výrobku Next (Pale Blue) KS Box 20 (papírová krabička, 20 kusů) pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu 51,00 nahrazuje pevnou cenou 52,00 ; 3. ZMĚNY TEXTU V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2007 se u výrobku MEMPHIS SKY-BLUE 100 (papírová krabička, 20 kusů) slova MEMPHIS SKY-BLUE 100 nahrazují slovy MEMPHIS AIR-BLUE 100

7 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ ZMĚNY ÚČINNOSTI V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2007, ve znění rozhodnutí č. 4/T/2007 ceny výrobků R1 Blue Davidoff Classic (papírová krabička, 20 kusů) Davidoff Gold (papírová krabička, 20 kusů) Davidoff Gold Slims (papírová krabička, 20 kusů) Davidoff Platinum (papírová krabička, 20 kusů) nabývají účinnosti dnem ZMĚNY V CENOVÉM ROZHODNUTÍ CÚ KOLÍN č. 3/T/2007 V Cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2007 se část 2.C zrušuje.

8 8 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ Ministerstvo financí Č.j.: 16/55 321/2007 České republiky V Praze dne 28. června 2007 Výměr MF č. 04/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 Ministerstvo financí podle 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví: Čl. I Výměr MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 15/2006), ve znění výměru MF č. 02/2007 (Cenový věstník částka 1/2007) a výměru MF č. 03/2007 (Cenový věstník částka 2/2007) se mění takto: 1. V části I. oddílu A položce č. 1 bodu 3 se slova Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, z toho jen čiré, propustnost viditelného světla se řídí hodnotami uvedenými v tabulce č. 1 řádek kategorie 0 technické normy ČSN EN ISO Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - část 3.- Specifikace propustnosti a zkušební metody, včetně čoček s ochranným UV filtrem nebo všech obdobných úprav neomezujících čirost čoček a čočky kontaktní nahrazují slovy Čočky brýlové dioptrické ve skupinách výrobků uvedených v příloze č. 11 tohoto výměru čočky kontaktní. 2. V části I. oddílu A položce č. 1 bodu 7 písmeno a) se za slova až (5) vkládají slova kromě čoček brýlových dioptrických. 3. V části I. oddílu A položce č. 5 odst. 1 písm. b) uvozující text včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní: b) pozemku v zahrádkové osadě zřízené podle zvláštních právních předpisů 13a) nebo existující před 1. říjnem V záhlaví tabulky se slova zastavěného zahrádkářskou chatou a z pozemku, který je s ní ve funkčním celku nahrazují slovy v zahrádkové osadě. 13a) 32, popř. 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 61, 79 a 80 zákona č. 183/2006 Sb.. 4. V části II. položce č. 4 se poznámka pod čarou č. 2) nahrazuje poznámkou pod čarou č. 3). 5. V příloze č.1 se u ATC skupiny A09AA ve sloupci Název skupiny léčiv vypouští slovo Wobenzym. za skupinu ATC A12CD01 vkládají slova A12CE02 seleničitan sodný parent. ; za skupinu ATC A16AB07 vkládají slova A16AB08 galsulfáza všechny cesty podání a A16AB09 idursulfáza všechny cesty podání ; za skupinu ATC B05Z* vkládají slova B06AA03 hyaluronidáza všechny cesty podání ; u ATC skupiny M09AB52 ve sloupci Název skupiny léčiv se stávající text nahrazuje textem: trypsin, kombinace - kromě léčivého přípravku Wobenzym ; za skupinu ATC S01KA* se vkládají slova S01LA04 ranibizumab všechny cesty podání. 6. V příloze č. 2 se u ATC skupiny A11* ve sloupci Název skupiny léčiv, výdej vázaný na lékařský předpis (recept) v závorce za slovo deriváty vkládají slova A11DA* thiamin, A11DB* kombinace vitaminů, vitamin B1, B6, B12, A11JA* kombinace vitaminů, A11GA* askorbová kyselina (vitamin C), samotná, A11HA* vitamín B2, B6 a E - všechny cesty podání ; u ATC skupiny A12CE* seleničitan sodný ve sloupci Forma podání slovo parent. zrušuje; ATC skupina B06AA* enzymy - pouze s výdejem na lékařský předpis (recept) parent. se zrušuje; u ATC skupiny M09AB* ve sloupci Název skupiny léčiv, výdej vázaný na lékařský předpis (recept) se dosavadní text nahrazuje textem: enzymy (kromě M09AB52 trypsin, kombinace) pouze s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept). 7. V příloze č. 10 se v položce pořadové číslo 31 slovo dutiny nahrazuje slovem sliznice a v položce pořadové číslo 49 se za slova i.m., vkládají slova i.v.,. 8. V příloze č. 10 se na konci doplňuje text: Určené podmínky pro uplatňování maximálních cen pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři 1. VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA (kód 00901) FREKV. 1/1rok ODB. 014 TEXT: Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu

9 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ v rámci péče hrazené zdravotní pojiš ovnou (dále jen ZP ) držitelem Osvědčení vydávaného ČSK. Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene, včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Kombinaci kódů a nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí. Maximální cena se uplatní 1x ročně pro pacienta v rámci péče o dospělé a individuální péče o chrup dětí a dorostu. 2. OPAKOVANÉ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ V RÁMCI PREVENTIVNÍ PÉČE (kód 00902) FREKV. 1/1rok ODB. 014 TEXT: Opakované vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní držitelem Osvědčení vydávaného ČSK. Kontrola orální hygieny, interdentální hygieny, odstranění zubního kamene, včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů ve formě roztoku nebo gelu tuzemské výroby. Kombinaci kódů a nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí. Maximální cena se uplatní 1x ročně pro pacienta v rámci péče o dospělé a individuální péče o chrup dětí a dorostu. 3. VYŽÁDANÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NEBO SPECIALISTOU (kód 00903) FREKV. 1/1den ODB. 014+osvědčení ČSK, 015, 605 TEXT: Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření. Nelze kombinovat s kódem STOMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ REGI- STROVANÉHO PACIENTA OD 1 ROKU DO 6 LET V RÁMCI PREVENTIVNÍ PÉČE (kód 00904) FREKV. 1/1rok ODB. 014 TEXT: Maximální cena se uplatní pouze v souvislosti s kódem 00902, resp a diagnózou Z 012, maximálně 1x pro jednoho pacienta v jednom kalendářním roce. 5. STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGI- STROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET NEBO HENDIKEPOVANÉHO PACIENTA (kód 00906) FREKV. 1/1den ODB. 014 TEXT: Maximální cena zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta a uplatní se maximálně 1x pro jednoho pacienta v jednom dni. 6. STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGI- STROVANÉHO PACIENTA OD 6 DO 15 LET (kód 00907) FREKV. 1/1den ODB. 014 TEXT: Maximální cena zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Uplatní se při kurativní návštěvě, tzn. nelze ji vykázat pouze v souvislosti s kódy 00901, 00902, 00903, 00909, 00946, a diagnózou Z012, maximálně 1x pro jednoho pacienta v jednom dni. 7. AKUTNÍ OŠETŘENÍ A VYŠETŘENÍ NERE- GISTROVANÉHO PACIENTA - JAKO ODBORNOST 019 (kód 00908) FREKV. 1/1den ODB. 019 TEXT: Akutní ošetření náhodného pacienta mimo rámec preventivní péče. Ošetření zahrnuje vyšetření, paliativní ošetření v endodoncii, amputaci a exstirpaci dřeně, provizorní výplň, lokální ošetření gingivy / sliznice, konzervativní ošetření dentitio difficilis nebo parodontálního abscesu, výměnu drénu, opravu / úpravu fixní nebo snímatelné náhrady v ordinaci apod. Nelze kombinovat s kódem a KLINICKÉ STOMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (kód 00909) FREKV. 1/1den ODB. 014, 015 TEXT: Vyšetření odborníkem na klinickém pracovišti na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření. Při diagnóze vyžadující opakovanou návštěvu lze vykázat jen jedenkrát. Nelze kombinovat s kódy 00901, 00902, 00903, 00908, a V kombinaci s kódem nelze vykázat samostatně s diagnózou Z 012. U rozštěpových vad, onkologických a traumatologických diagnóz lze vykázat pouze jednou, při zahájení léčby. Maximální cena se uplatní pouze na univerzitních pracovištích vyjmenovaných ve Věstníku MZ ČR. 9. RTG VYŠETŘENÍ INTRAORÁLNÍ (kód 00910) TEXT: Zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji, nebo další zobrazovací metodou (podmínkou je archivace snímku) pro zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo, tzn. i v případě zhotovení snímku v jiném zdravotnickém zařízení. 10. ZHOTOVENÍ EXTRAORÁLNÍHO RTG SNÍMKU (kód 00911) TEXT: Zhotovení skiagrafie lebky různých projekcí za každý snímek pro zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo. 11. NÁPLŇ SLINNÉ ŽLÁZY KONTRASTNÍ LÁTKOU (kód 00912) FREKV. bez omezení ODB. 014+osvědčení ČSK, 605 TEXT: Sondáž, dilatace, náplň slinné žlázy kontrastní látkou. Následné RTG vyšetření je vykazováno kódem nebo zdravotnickým zařízením, které snímek indikovalo.

10 10 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU (kód 00913) FREKV. 1/2 roky ODB. 014, 015, 019, 605 TEXT: Zhotovení extraorálního panoramatického snímku na speciálním rtg přístroji pouze pro zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo. Omezení frekvencí neplatí pro odbornost 605, 015, 019 a pro odbornost 014 s osvědčením ČSK. 13. VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU (kód 00914) FREKV. 1/1snímek ODB. 014, 015, 019, 605 TEXT: Vyhodnocení panoramatického rtg snímku zubních oblouků a skeletu čelistí, nebo ostatních extraorálních snímků, pouze pro zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo, tzn. i v případě zhotovení snímku v jiném zdravotnickém zařízení. 14. ZHOTOVENÍ TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI (kód 00915) FREKV. bez omezení ODB. 014+osvědčení ČSK, 015, 605 TEXT: Zhotovení dálkového rtg snímku lbi na speciálním rtg přístroji pouze pro zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo. 15. ANESTEZIE NA FORAMEN MANDIBULAE A INFRAORBITALE (kód 00916) TEXT: Aplikace injekční anestézie na foramen mandibulae (součástí je i aplikace na n. buccalis) a foramen infraorbitale (součástí je i aplikace na n. palatinus), ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem. 16. ANESTEZIE INFILTRAČNÍ (kód 00917) TEXT: Aplikace injekční anestézie pro každý sextant včetně anestézie na foramen mentale, foramen palatinum maius a foramen incisivum. Počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů, ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem. 17. OŠETŘENÍ ZUBNÍHO KAZU - STÁLÝ ZUB - FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ (kód 00920) FREKV. 1zub/1den ODB. 014, 015, 605 zub TEXT: Ošetření zubního kazu stálého zubu fotokompozitní výplní u pacientů do 18 let v rozsahu špičáků včetně, bez ohledu na počet plošek výplně či eventuální počet drobných výplní na jednom zubu. 18. OŠETŘENÍ ZUBNÍHO KAZU - STÁLÝ ZUB (kód 00921) FREKV. 1zub/1rok ODB. 014, 015, 605 zub TEXT: Ošetření zubního kazu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či eventuální počet drobných výplní na jednom zubu, standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona č. 48/1997 Sb. (Při použití kompozitních materiálů u pacientů do 18 let v rozsahu špičáků včetně, a nedózovaného amalgámu v celém rozsahu. U dospělých při použití kompozitních samopolymerujících materiálů v rozsahu špičáků včetně, a nedózovaného amalgámu v celém rozsahu.) Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu. (V takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou.) Se souhlasem revizního lékaře lze vykázat výplň dříve než za 1 rok v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních nebo profesionálních poškozeních chrupu. 19. OŠETŘENÍ ZUBNÍHO KAZU - DOČASNÝ ZUB (kód 00922) FREKV. 1zub/6měsíců ODB. 014, 015, 605 zub TEXT: Ošetření zubního kazu dočasného zubu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či eventuální počet drobných výplní na jednom zubu a použitý materiál. Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu. (V takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou.) Se souhlasem revizního lékaře lze vykázat výplň dříve než za 6 měsíců v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních. 20. KONZERVATIVNÍ LÉČBA KOMPLIKACÍ ZUBNÍHO KAZU - STÁLÝ ZUB (kód 00923) FREKV. 1/1kanálek/1zub ODB. 014, 015, 605 zub TEXT: Po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek standardním materiálem (podle přílohy č. 1 zákona č. 48/1997 Sb). Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, chemickou a medikamentózní přípravu a provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Maximální cena se uplatní i při ošetření zubu metodou apexifikace. 21. KONZERVATIVNÍ LÉČBA KOMPLIKACÍ ZUBNÍHO KAZU - DOČASNÝ ZUB (kód 00924) FREKV. 1/1kanálek/1zub ODB. 014, 015, 605 zub TEXT: Po definitivním endodontickém ošetření dočasného zubu metodou vitální nebo mortální amputace 1x. Při eventuální exstirpaci za každý zaplněný kořenový kanálek. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. 22. KONZERVATIVNÍ LÉČBA KOMPLIKACÍ ZUBNÍHO KAZU II. - STÁLÝ ZUB (kód 00925) FREKV. 1/1kanálek/1zub ODB. 014, 015, 605 zub TEXT: Po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek dohodnutým standardním postupem při použití registrovaného materiálu. Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, medikamentózní přípravu a provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Maximální cena se uplatní i při ošetření zubu metodou apexifikace. Nelze kombinovat s kódem

11 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ KONZERVATIVNÍ LÉČBA CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ PARODONTU (kód 00931) FREKV. 1/1rok ODB. 014+osvědčení ČSK TEXT: Odborné vyšetření parodontu, CPITN, stanovení léčebného plánu, zahájení konzervativní léčby - OZK, instruktáž a motivace orální hygieny. Maximální cena se uplatní 1x za rok. 24. UDRŽOVACÍ LÉČBA CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ PARODONTU (kód 00932) FREKV. 3/1rok ODB. 014 TEXT: Komplexní vyšetření parodontu na základě zařazení onemocnění při vyšetření pomocí indexu CPITN, případně dalších parodontologických indexů a vyšetřovacích metod v průběhu parodontologické léčby, nikoliv v rámci preventivní péče. Pokračování konzervativní léčby (fáze iniciální nebo udržovací) - kontrola orální hygieny pomocí k tomu určených indexů (např. PBI, API apod.), jejichž hodnoty musí být zaznamenány v dokumentaci, OZK, remotivace a korekce konkrétní metody orální hygieny, odstranění lokálního dráždění parodontu. Do maximální ceny nejsou zahrnuty přechodné dlahy z volné ruky (kód 00938) a kyretáže (kód 00935). Při třetím vykázání kódu v roce nutno zhodnotit léčbu pomocí indexu CPITN. 25. CHIRURGICKÁ LÉČBA ONEMOCNĚNÍ PARODONTU MALÉHO ROZSAHU (kód 00933) FREKV. bez omezení ODB. 014+osvědčení ČSK zub TEXT: Provedený chirurgický výkon v mukogingivální oblasti navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu (gingivektomie s plastikou) za každý zub. 26. CHIRURGICKÁ LÉČBA ONEMOCNĚNÍ PARODONTU VELKÉHO ROZSAHU (kód 00934) FREKV. bez omezení ODB. 014+osvědčení ČSK TEXT: Chirurgické výkony navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu vedoucí k prohloubení vestibula a výkony s odklopením mukoperiostálního laloku vedoucí k odstranění parodontálních sulků - za každý sextant. Do maximální ceny nejsou zahrnuty chirurgické výkony s řízenou tkáňovou regenerací a implantacemi. 27. KYRETÁŽ NA ZUB (kód 00935) FREKV. 1/1zub/1rok ODB. 014+osvědčení ČSK zub TEXT: Odstranění supra a subgingiválního zubního kamene, nekrotického cementu a eventuálně patologicky změněného epiteliálního listu, včetně lokálního ošetření gingivy, za každý zub. 28. ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU (kód 00936) FREKV. bez omezení ODB. 014+osvědčení ČSK, 605 TEXT: Chirurgický výkon vedoucí k získání slizničního nebo kostního štěpu. 29. ARTIKULACE CHRUPU (kód 00937) FREKV. 1/1rok ODB. 014+osvědčení ČSK TEXT: Maximální cena se uplatní po provedení celkového zábrusu okluze a artikulace chrupu na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po ošetření. 30. PŘECHODNÉ DLAHY KE STABILIZACI ZUBŮ S OSLABENÝM PARODONTEM (kód 00938) FREKV. 1/1zub ODB. 014,015 zub TEXT: Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem zhotovené podle přílohy č. 1 zákona č. 48/1997 Sb. (samopolymerující kompozitní pryskyřice) za každý zub. 31. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ A NÁVRH LÉČBY ONEMOCNĚNÍ ÚSTNÍ SLIZNICE (kód 00940) FREKV. 1/1rok ODB. 014+osvědčení ČSK TEXT: Komplexní vyšetření ústní sliznice, stanovení diagnózy a léčebného plánu. 32. KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ A LÉČBA ONEMOCNĚNÍ ÚSTNÍ SLIZNICE (kód 00941) FREKV. bez omezení ODB. 014+osvědčení ČSK TEXT: Kontrolní vyšetření v průběhu léčby. 33. MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ (kód 00943) FREKV. bez omezení ODB. 014+osvědčení ČSK, 605 TEXT: Měření galvanických proudů v dutině ústní při vyšetření slizničních změn a měření impedance. 34. STOMATOCHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ NEREGISTROVANÉHO PACIENTA (kód 00948) FREKV. 1/1 ODB. 014+osvědčení ČSK TEXT: Ošetření PZL - stomatochirurgem na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Lze vykázat max.1x na jednoho pacienta v jednom dni a pouze v souvislosti s kódy 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00960, a s kódem EXTRAKCE DOČASNÉHO ZUBU (kód 00949) zub TEXT: Extrakce dočasného zubu, nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně event. separace radixů, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou. 36. EXTRAKCE STÁLÉHO ZUBU (kód 00950) zub

12 12 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/2007 TEXT: Extrakce stálého zubu nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně event. separace radixů, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou. 37. CHIRURGIE TVRDÝCH TKÁNÍ DUTINY ÚSTNÍ MALÉHO ROZSAHU (kód 00951) FREKV. bez omezení ODB. 014, 019, 605 zub TEXT: Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku a hemiextrakce, nebo egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu do jednoho sextantu nebo chirurgická revize extrakční rány. 38. CHIRURGIE TVRDÝCH TKÁNÍ DUTINY ÚSTNÍ VELKÉHO ROZSAHU (kód 00952) FREKV. bez om. ODB. 014+osv. ČSK, 019+osv. ČSK, 605 TEXT: Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku v blízkosti rizikových anatomických struktur, nebo vyžadující snesení větší části kosti, primární uzávěr oroantrální komunikace, egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu větším než jeden sextant, exstirpace cysty nad 1 cm, odstranění sekvestru nebo antrotomii apod. 39. CHIRURGICKÉ OŠETŘOVÁNÍ RETENCE ZUBŮ (kód 00953) FREKV. 1/1zub ODB. 014+osvědčení ČSK, 015, 605 zub TEXT: Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu a mobilizace zubu do směru žádané erupce. (Včetně odklopení mukoperiostálního laloku, plastiky měkkých tkání, podložení kostním štěpem, fixace drátěného tahu, nalepení ortodontického zámku.) 40. KONZERVAČNĚ - CHIRURGICKÁ LÉČBA KOMPLIKACÍ ZUBNÍHO KAZU (kód 00954) FREKV. bez omezení ODB. 014, 605 zub TEXT: Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Včetně případného peroperačního plnění. Maximální cena za každý ošetřený kořen. Též periapikální exkochleace a exstirpace odontogenní cysty do 1 cm. 41. CHIRURGIE MĚKKÝCH TKÁNÍ DUTINY ÚSTNÍ MALÉHO ROZSAHU (kód 00955) TEXT: Provedení dekapsulace, frenulektomie, odstranění rušivých vlivů vazivových pruhů, podjazykové frenulektomie, excize vlajícího hřebene - za každý sextant, odstranění slizniční leze do 2 cm, suturu rány sliznice do 5 cm nebo sondáž a výplach vývodu slinné žlázy. 42. CHIRURGIE MĚKKÝCH TKÁNÍ DUTINY ÚSTNÍ VELKÉHO ROZSAHU (kód 00956) FREKV. bez om. ODB. 014+osv. ČSK, 019+osv. ČSK, 605 TEXT: Odstranění podjazykové retenční slinné cysty, excize vlajícího hřebene většího rozsahu než jeden sextant, odstranění slizniční leze nad 2 cm, orální vestibuloplastiku bez štěpu - za každý sextant, suturu rány sliznice nad 5 cm, exstirpaci mukokely sliznice dutiny ústní nebo diagnostickou excizi, sialolitotomie apod. 43. TRAUMATOLOGIE TVRDÝCH TKÁNÍ DUTINY ÚSTNÍ MALÉHO ROZSAHU (kód 00957) TEXT: Ošetření následků úrazu zubů a alveolu malého rozsahu včetně jednoduché fixace plastickým materiálem ev. zkrácenou drátěnou dlahou. 44. TRAUMATOLOGIE TVRDÝCH TKÁNÍ DUTINY ÚSTNÍ VELKÉHO ROZSAHU (kód 00958) FREKV. bez om. ODB. 014+osv. ČSK,019+osv. ČSK, 605 čelist TEXT: Repozice a fixace zlomenin alveolu horní, dolní čelisti, zlomenin těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace za každou ošetřenou čelist. 45. INTRAORÁLNÍ INCIZE (kód 00959) kvadrant TEXT: Léčba zánětu intraorální incizí s případnou dilatací, vypuštěním exsudátu a zavedením drénu. 46. ZEVNÍ INCIZE (kód 00960) FREKV. bez omezení ODB. 014+osv. ČSK, 019+osv. ČSK, 605 TEXT: Léčba submandibulárního, submentálního a bukálního zánětu zevní incisí včetně dilatace s vypuštěním exsudátu a následnými drenážemi v ambulantním zdravotnickém zařízení. 47. OŠETŘENÍ KOMPLIKACÍ CHIRURGICKÝCH VÝKONŮ v DUTINĚ ÚSTNÍ (kód 00961) FREKV. 5/10dnů ODB. 014, 015, 019, 605 TEXT: Při zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, apod. Dále při stavění pozdního postextrakčního krvácení, revizi extrakční rány, svalovém rehabilitačním cvičení a fyzikální terapii. V maximální ceně není laser terapie. 48. KONZERVATIVNÍ LÉČBA ONEMOCNĚNÍ TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU (kód 00962) TEXT: Po ukončení konzervativní léčby onemocnění TMK mezičelistní fixací a fyzikální terapií nebo při manuální repozici luxace TMK. 49. INJEKCE I.M., I.V., I.D., S.C. (kód 00963) TEXT:

13 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ ČAS STOMATOLOGA STRÁVENÝ DOPRAVOU ZA IMOBILNÍM PACIENTEM (kód 00965) FREKV. ODB. 014, 019, 605 TEXT: Čas stomatologa strávený dopravou za imobilním pacientem na základě schválení revizním lékařem a na podkladě doporučení praktického lékaře. Nemůže být vykázán spolu s výkonem dopravy. 51. SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY - ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI (kód 00970) FREKV. 1/2roky ODB. 014, 015, 019, 605 zub TEXT: Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací. Nelze vykázat u provizorních náhrad. 52. PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA v ORDINACI (kód 00971) FREKV. 1/2roky ODB. 014, 015, 019, 605 zub TEXT: Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení. 53. OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY v ORDINACI (kód 00972) FREKV. 2/1rok ODB. 014, 015, 605 zub TEXT: Sejmutí a opětovné nasazení pevné náhrady. Zhotovení nebo oprava fasety v pevné náhradě v ústech (standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona č. 48/1997 Sb.). Nelze vykázat u provizorních náhrad. 54. OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY v ORDINACI (kód 00973) FREKV. 5/1rok ODB. 014, 015, 605 čelist TEXT: Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování. Nelze vykázat při odevzdání nové náhrady, nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady. 55. ODEVZDÁNÍ STOMATOLOGICKÉHO VÝROBKU (kód 00974) FREKV. bez omezení ODB. 014, 015, 605 TEXT: Kód slouží pouze pro vykazování účtu 03s (individuální ambulantní účet pro zvláště účtovaná léčiva a stomatologické výrobky). Zdravotnické zařízení vykazuje kód při odevzdání stomatologického výrobku. 56. OCHRANNÝ MŮSTEK ZHOTOVENÝ RAZIDLOVOU METODOU (kód 00975) FREKV. 1/5let ODB. 014 kvadrant TEXT: Provizorní můstek k ochraně preparovaných zubů a udržení okluzních vstahů. Můstek je zhotovený přímo v ústech pacienta razidlovou metodou. V hodnocení je zahrnuto i opakované nasazení. 57. DIAGNOSTIKA ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ (kód 00981) FREKV. 1/1pacient ODB. 015 TEXT: Orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, 1x na pacienta. 58. ZAHÁJENÍ LÉČBY ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ FIXNÍM ORTODONTICKÝM APARÁTEM NA JEDEN ZUBNÍ OBLOUK (kód 00982) FREKV. 1/1čelist ODB. 015 čelist TEXT: Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk včetně nacementování 2 ks kroužků, nalepení 10 zámků a navázání oblouku na jednu čelist. 59. KONTROLA LÉČBY ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ s POUŽITÍM FIXNÍHO ORTODONTICKÉHO APARÁTU (kód 00983) FREKV. 1/3měsíce ODB. 015 TEXT: Kontrola léčby ortodontických anomálií zahrnující 2 kontrolní vyšetření, 3x převázání oblouku a 1 navázání celého oblouku 1x za čtvrtletí. 60. KONTROLA LÉČBY ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ JINÝMI POSTUPY NEŽ s POUŽITÍM FIXNÍHO ORTODONTICKÉHO APARÁTU (kód 00984) FREKV. 1/3měsíce ODB. 015 TEXT: Kontrola léčby ortodontických anomálií zahrnující 3 kontrolní vyšetření a 1x svalové cvičení 1x za čtvrtletí. 61.UKONČENÍ LÉČBY ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ s POUŽITÍM FIXNÍHO ORTODONTICKÉHO APARÁTU (kód 00985) FREKV. 1/1čelist ODB. 015 čelist TEXT: Ukončení léčby ortodontických anomálií, včetně sejmutí fixního ortodontického aparátu na 1 zubní oblouk, eventuálního zábrusu zubů. Maximální cena zahrnuje případné analýzy modelů, telertg a ortopantomogramu. 62. UKONČENÍ LÉČBY ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ JINÝMI POSTUPY NEŽ S POUŽITÍM FIXNÍHO ORTODONTICKÉHO APARÁTU (kód 00986) FREKV. 1/1pacient ODB. 015 TEXT: Ukončení léčby ortodontických anomálií včetně eventuálního zábrusu zubů. Maximální cena zahrnuje případné analýzy modelů, telertg a ortopantomogramu. 63. STANOVENÍ FÁZE RŮSTU (kód 00987) FREKV. 2/1pacient ODB. 015 TEXT: Určení růstové fáze pacienta zhodnocením rtg snímku ruky. 64. ANALÝZA TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI (kód 00988) FREKV. 1/1pacient ODB. 015 TEXT: Vyhodnocení profilového, ev. zadopředního dálkového rtg snímku lbi pomocí speciálních měření.

14 14 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ ANALÝZA ORTODONTICKÝCH MODELŮ (kód 00989) FREKV. 1/1rok ODB. 015 TEXT: Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně ev. dalších speciálních měření. 66. DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA ORTODONTICKÉHO MODELU (kód 00990) FREKV. 1/1čelist ODB. 015 čelist TEXT: Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům. 67. NASAZENÍ PREFABRIKOVANÉHO INTRAORÁLNÍHO OBLOUKU (kód 00991) FREKV. 1/1čelist ODB. 015 čelist TEXT: Palatinální nebo linguální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích. 68. NASAZENÍ EXTRAORÁLNÍHO TAHU NEBO OBLIČEJOVÉ MASKY (kód 00992) FREKV. 1/1pacient ODB. 015 TEXT: Nasazení intra-extraorál. drátěn. oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodont. čapky či krční pásky, nebo obličej. masky typu Delaire, Hickham apod. za účelem extraorál. kotvení, vč. poučení o způsobu použití a názor. předvedení. 69. NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU (kód 00993) FREKV. 3/3měsíce ODB. 015 TEXT: Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Poznámka: Kód a jsou pomocné kódy pro účely účtování se ZP pro ty zubní lékaře, kteří nejsou držiteli Osvědčení vydávaného ČSK. Naplň kódů je shodná jako náplň kódů a Za přílohu č. 10 se doplňuje příloha č. 11, která zní:

15 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ Maximální ceny čoček brýlových dioptrických Příloha k výměru MF č. 01/2007 č. 11 Orientačně Číslo kódu Název výrobku Popis výrobků Maximální cena (průměr čočky, dioptrický rozsah) (Kč/ks) ČOČKA BRÝLOVÁ VYSOKOINDEXOVÁ SFÉRICKÁ PLAST 402, ČOČKA BRÝLOVÁ PRISMATICKÁ SFÉRICKÁ SILIKÁT 0, ,0 / PRISMA ,0 391, ČOČKA BRÝLOVÁ PRISMATICKÁ PLAST TORICKÁ I SFERICKÁ OD +- 3,00 DO +- 12,00 DPTR 478, ČOČKA BRÝLOVÁ VYSOKOINDEXOVÁ TÓRICKÁ PLAST 424, ČOČKA BRÝLOVÁ BIFOKÁLNÍ TORICKÁ ZATAVENÁ OD 0,0 DO + - 6,5 DPTR/CYL DO 4,5/ 315, ČOČKA BRÝLOVÁ LENTIKULÁRNÍ TÓRICKÁ PLAST +- 8,00 DO +- 25,0/+-0,25 DO +-4,0 CYL / 326, ČOČKA BRÝLOVÁ BIFOKÁLNÍ SFÉRICKÁ PLAST ZATAVENÉ NAD + - 4,00 DPTR 299, ČOČKA BRÝLOVÁ BIFOKÁLNÍ TÓRICKÁ PLAST ZATAVENÁ NAD +-4,25 DO /2,0 DPTR,CYL/ 315, ČOČKA BRÝLOVÁ SFÉRICKÁ PLAST 65, NAD +-12,50 DPTR DO 16 DPTR 228, ČOČKA BRÝLOVÁ SFÉRICKÁ PLAST 65, OD 0,00 DO + -8,00 DPTR 54, ČOČKA BRÝLOVÁ TÓRICKÁ SILIKÁT 65, DO +- 6,0 DPTR CYL +-2,0 60, ČOČKA BRÝLOVÁ SFÉRICKÁ SILIKÁT 65,L DO +- 6,0 DPTR 27, ČOČKA BRÝLOVÁ BIFOKÁLNÍ SFÉRICKÁ E-LINE PLAST OD 0,0 DO +- 8,00/ MAX. ADD 3,0 (DO 18 LET) 380, ČOČKA BRÝLOVÁ BIFOKÁLNÍ TORICKÁ E-LINE PLAST OD 0,0 DO + - 8,00/0,0 DO +- 4,0 CYL/ DO SOUČTU + - 7,0 MAX. ADD.3,0 (DO 18 LET) 380, ČOČKA BRÝLOVÁ BIFOKÁLNÍ SFÉRICKÁ OO +-7,0 DO +-15,0 380, ČOČKA BRÝLOVÁ VYSOKOINDEXOVÁ LENTI SFÉRICKÁ OD - 20,00 DO -30,0 DPTR 870, ČOČKA BRÝLOVÁ BIFOKÁLNÍ TORICKÁ D-25/6 OD + 7,0 DO +15,0,OD -7,0 DO -11,0/+-0,25 DO +-4,50/DO SOUČTU+15,-11/ 380, ČOČKA BRÝLOVÁ VYSOKOINDEXOVÁ TORICKÁ LENTI EX/65 OD -20,00 DO -30,00 925, ČOČKA BRÝLOVÁ BIFOKÁLNÍ SFÉRICKÁ SILIKÁT ZATAVENÁ D 25 MBZ D , ČOČKA BRÝLOVÁ LENTIKULÁRNÍ SFÉRICKÁ SILIKÁT 65, OD - 6,50 DO - 20,00 DPTR 200, ČOČKA BRÝLOVÉ MATOVÉ 65 25, ČOČKA BRÝLOVÁ SFÉRICKÁ SILIKÁT 56, OD + -3 DO + -8 DPTR BABY 61, ČOČKA BRÝLOVÁ SFÉRICKÁ SILIKÁT 60, OD + -O,00 DO + - 6,00 DPTR 28, ČOČKA BRÝLOVÁ SFÉRICKÁ SILIKÁT 65, OD + -O,00 DO + - 6,00 DPTR 32, ČOČKA BRÝLOVÁ LENTIKULÁRNÍ SFÉRICKÁ PLAST 65, OD - 8,50 DO - 32,00 DPTR SUPERLENTI 331, ČOČKA BRÝLOVÁ LENTIKULÁRNÍ SFÉRICKÁ PLAST 65, OD + 8,50 DO + 32,00 DPTR 333, ČOČKA BRÝLOVÁ SFÉRICKÁ PLAST 65, OD + -8,00 DO ,0 DPTR 217, ČOČKA BRÝLOVÁ SFÉRICKÁ SILIKÁT 56, OD + 8,50 DO + 12,00 DPTR 66, ČOČKA BRÝLOVÁ SFÉRICKÁ SILIKÁT 56, OD + 12,50 DO + 20,00 DPTR 88, ČOČKA BRÝLOVÁ SFÉRICKÁ SILIKÁT 56, OD - 6,50 DO - 12,00 DPTR 66, ČOČKA BRÝLOVÁ SFÉRICKÁ SILIKÁT 65, OD + - 6,25 DO + - 8,00 DPTR 58, ČOČKA BRÝLOVÁ TÓRICKÁ SILIKÁT 65, DO +-6,0 DPTR,CYL OD +.0,25 DO +-2,0/DO SOUČTU +7,0,-8,0/ 75, ČOČKA BRÝLOVÁ TÓRICKÁ SILIKÁT 65, DO + 6,CYL +-2,25 DO +-4,0 /DO SOUČTU +-10,00/ 108, ČOČKA BRÝLOVÁ TÓRICKÁ SILIKÁT 50, 52, 56, +/+,+/-,-/- OD +-6,5 DO +-18 DPTR/CYL+- 0,5 DO+-2,0/DO SOUČTU+20, ,71

16 16 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/2007 Číslo kódu Název výrobku Popis výrobků Maximální cena (průměr čočky, dioptrický rozsah) (Kč/ks) ČOČKA BRÝLOVÁ TÓRICKÁ SILIKÁT 50,52,56,+/+,+/-,-/-,OD6,5DO17,5DPTR/CYL.2,5DO4,0/DO SOUČTU+20,-18/ 245, ČOČKA BRÝLOVÁ TÓRICKÁ SILIKÁT 50,52,56,60,+/+,+/-,-/-OD0,0DO15,5DPTR/CYL.4,5DO6,0/DO SOUČTU+20,-18/ 392, ČOČKA BRÝLOVÁ BIFOKÁLNÍ SFÉRICKÁ SILIKÁT ZATAVENÁ 65, D 28 +1,5/3,5, +3,5/3,5 MBZ D , ČOČKA BRÝLOVÁ TÓRICKÁ PLAST NÍZKÁ 65,OD +- 0,0 DO +- 6,0 DPTR /CYL DO +- 2,0/ 108, ČOČKA BRÝLOVÁ TÓRICKÁ PLAST NÍZKÁ 65,OD +-6 DPTR /CYL DO+- 2,0/ 136, ČOČKA BRÝLOVÁ TÓRICKÁ PLAST VYŠŠÍ 65,OD +- 0,0 DO +- 16,0 DPTR /CYL OD +-2,25 DO +-4,0/ 190, ČOČKA BRÝLOVÁ TÓRICKÁ PLAST VYSOKÁ 65,OD +- 0,0 DO +- 16,0 DPTR / CYL OD +-4,25 A VÍCE/ 299, ČOČKA BRÝLOVÁ TÓRICKÁ PLAST VYSOKÁ 65,OD +- 16,0 /CYL OD +- 2,25 A VÍCE/ 326,53. Čl. II Účinnost Výměr nabývá účinnosti 1. července Ing. Miroslav Kalousek, v. r. ministr financí

17 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ Obecně závazná vyhláška Obec Hamr na Jezeře č. 1/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne usnesením č. 2/2007 usneslo vydat na základě 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2000, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků obce Hamr na Jezeře Čl. 1 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2000 ze dne , kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků obce Hamr na Jezeře. Čl. 2 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Milan Dvořák, v. r. starosta Pavel Krejbich, v. r. místostarosta

18 18 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ Magistrát hlavního města Prahy V Praze dne Čj.: S-MHMP260998/2007/DPC2 Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy v I. pololetí roku 2007 Pokuta uložena dle z.č.526/1990 Sb. 15 odst. 1 písm. f) Rozhodnutí ze dne: Kontrolovaný subjekt: Pokuta v Kč Porušení cenových předpisů: STUDIO CHIC - services, spol. s r.o zákon o cenách Iva Zadrobílková zákon o cenách Zdravotnické potřeby ELIŠKA s.r.o zákon o cenách MOSER, a.s zákon o cenách KLENOTY AURUM, s.r.o zákon o cenách droxi a.s zákon o cenách Ing. Pavel Koňarik zákon o cenách Vladimíra Laubeová - TIPICO MODE zákon o cenách DJ Cosmetic s.r.o zákon o cenách Tesco Stores ČR a.s zákon o cenách CARLO ROMANI, s.r.o zákon o cenách ŠENK MORAVA, s.r.o zákon o cenách MAXIMUM STYLE s.r.o zákon o cenách Ing. Michaela EHRENBERGEROVÁ zákon o cenách 13 - CLARE A POINTS, spol. s r.o zákon o cenách H & M Hennes & Mauritz CZ, s.r.o zákon o cenách Cereus s.r.o zákon o cenách LYST s.r.o zákon o cenách Killtec Sport a volný čas CZ spol. s.r.o zákon o cenách SIX shop s.r.o zákon o cenách DIALOG ART spol s.r.o zákon o cenách NEROLI s.r.o zákon o cenách GAMATA s.r.o zákon o cenách René Pilka zákon o cenách COMS, a.s zákon o cenách TIBURON s.r.o zákon o cenách Active Juniors s.r.o zákon o cenách Tesco Stores ČR a.s zákon o cenách Le Glamour s.r.o zákon o cenách D.B.H.TRADE s.r.o zákon o cenách Jiří Král zákon o cenách Jan Ingeduld zákon o cenách PAR 72 Česká republika s.r.o zákon o cenách 13 Ing. Jaroslava Stachová, v. r. ředitelka odboru

19 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/ POZNÁMKY:

20 20 CENOVÝ VĚSTNÍK 7/2007 Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana - Redakce: Zdeňka Lovasová, Voctářova 11, Praha 8, telefon ; fax Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků - SEVT, a. s., Pekařova 4, Praha 8 - Bohnice, telefon , , fax: , Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet Press Slovakia, s r. o., Teslova 12, Bratislava, telefon, fax: , Roční předplatné se stanovuje na dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené v Cenovém věstníku. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha 1600 Kč). Vychází podle potřeby. Účet pro předplatné: Raiffeisen Bank, č.ú.: /550. Sazba a tisk: Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, Praha 5. Distribuce: předplatné a jednotlivé částky na objednávku - SEVT, a. s., Pekařova 4, Praha 8 - Bohnice, telefon , , fax: Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného do jeho úhrady jsou posílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, č. j Podávání novinových zásilek ve Slovenské republice povoleno RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 444/94 ze dne Jednotlivé částky lze na objednávku obdržet v redakci. Prodej za hotové: Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, Praha 5, telefon ; SEVT, a. s., Praha 4, Jihlavská 405, tel , Praha 5, E. Peškové 14, tel./fax , České Budějovice, Česká 3, tel , Brno, Česká 14, tel , Ostrava, roh Nádražní a Denisovy, tel

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 81 Rozeslána dne 4. července 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 81 Rozeslána dne 4. července 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 81 Rozeslána dne 4. července 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 229. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : 79. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 177 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 177 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 177 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 453. Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 167 Rozeslána dne 17. prosince 2012 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 167 Rozeslána dne 17. prosince 2012 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 167 Rozeslána dne 17. prosince 2012 Cena Kč 78, O B S A H : 450. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 28 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 28 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 28 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 62. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Strana 466 Sbírka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 30 Rozeslána dne 3. dubna 2015 Cena Kč 43, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 30 Rozeslána dne 3. dubna 2015 Cena Kč 43, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 30 Rozeslána dne 3. dubna 2015 Cena Kč 43, O B S A H : 61. Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 50 Rozeslána dne 27. dubna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 50 Rozeslána dne 27. dubna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 50 Rozeslána dne 27. dubna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 133. Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 31. srpna 2009 Cena Kč 37, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 31. srpna 2009 Cena Kč 37, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 88 Rozeslána dne 31. srpna 2009 Cena Kč 37, O B S A H : 282. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 205. Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 31 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 26, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 31 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 26, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 31 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 26, O B S A H : 66. Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 18. června 2010 Cena Kč 32, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 18. června 2010 Cena Kč 32, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 67 Rozeslána dne 18. června 2010 Cena Kč 32, O B S A H : 201. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 202. Vyhláška,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 96 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 43, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 96 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 43, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 96 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 43, O B S A H : 228. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 110 Rozeslána dne 12. září 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 110 Rozeslána dne 12. září 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 110 Rozeslána dne 12. září 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 340. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : 103. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 370. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 2. dubna 2010 Cena Kč 25, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 2. dubna 2010 Cena Kč 25, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 34 Rozeslána dne 2. dubna 2010 Cena Kč 25, O B S A H : 91. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 9. dubna 2015 Cena Kč 57, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 9. dubna 2015 Cena Kč 57, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 9. dubna 2015 Cena Kč 57, O B S A H : 65. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 26. března 2012 Cena Kč 154, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 26. března 2012 Cena Kč 154, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 26. března 2012 Cena Kč 154, O B S A H : 92. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních

Více

návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 110 Rozeslána dne 24. září 2012 Cena Kč 26, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 110 Rozeslána dne 24. září 2012 Cena Kč 26, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 110 Rozeslána dne 24. září 2012 Cena Kč 26, O B S A H : 307. Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb Strana 3986 Sbírka zákonů č.

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2010 Cena: 8 Kč OBSAH Část oznamovací Informace o statistickém zjišťování v roce 2010 výkaz S

Více