LANGMaster.com, s.r.o. Metodická příručka pro práci se systémem LANGMaster Blended Learning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LANGMaster.com, s.r.o. Metodická příručka pro práci se systémem LANGMaster Blended Learning"

Transkript

1 LANGMaster.com, s.r.o. Metodická příručka pro práci se systémem LANGMaster Blended Learning Zdenka Ziková

2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Základní princip práce se systémem LANGMaster Blended Learning 4 1. Krok 1: Správce systému založí Studijní skupiny a přidělí Licenční klíče Učitelům Krok 2: Učitelé přidělí Licenční klíče Studentům a Studujícím učitelům Krok 3a: Student zadá do systému svůj Licenční klíč a zahájí studium Krok 3b: Studující učitel zadá do systému svůj Licenční klíč a zahájí studium Krok 4a: Učitel sleduje výsledky, vyhodnocuje Kontrolní testy a řídí další postup Studentů Krok 4b: Lektor sleduje výsledky, vyhodnocuje Kontrolní testy a řídí další postup Studujících učitelů Krok 5: Statistické přehledy a Závěrečná monitorovací zpráva 5 Podrobný návod pro práci se systémem LANGMaster Blended Learning v režimu Správce 6 1. Přihlášení 6 2. Zadání Licenčního klíče 6 3. Založení Studijních skupin 6 4. Založení Studijních skupin - Kontrola údajů 7 5. Přidělení Licenčních klíčů Učitelům 8 6. Exporty do Excelu 9 Podrobný návod pro práci se systémem LANGMaster Blended Learning v režimu Učitele Přihlášení Zadání Licenčního klíče Správa skupin Studentů Přidělení Licenčních klíčů Studentům Řízení výuky Studentů ve skupině: 13 Podrobný návod pro práci se systémem LANGMaster Blended Learning v režimu Studenta nebo Studujícího učitele Přihlášení Zadání Licenčního klíče Rozřazovací test Vstupní test Lekce výuky Kontrolní test 22 Platné od Stránka 2 z 22

3 Úvod Systém LANGMaster Blended Learning tvoří jednotné prostředí pro práci s blended learningovými jazykovými kurzy. V rámci tohoto prostředí: Správce školy zakládá studijní skupiny a generuje licenční klíče pro učitele Učitel přiděluje licenční klíče svým žákům, prohlíží výsledky jejich studia, hodnotí jejich kontrolní testy a určuje jejich další postup při studiu Žák nebo Studující učitel postupně prochází přidělené kurzy a testy Každý uživatel prostředí LANGMaster Blended Learning spadá do některé (nebo několika) z následujících kategorií: Správce: uživatel (vybraný učitel, ředitel školy, atd.), který spravuje Studijní skupiny a Učitele. Učitel: učitel, který řídí výuku Studentů v rámci šablony č. 4. Student: student nebo žák školy, který studuje přidělené kurzy v rámci šablony č. 4. Studující učitel: učitel, který sám studuje v rámci šablony č. 3. Host: kdokoliv, kdo si chce prohlédnout kurz, aniž by jeho výuka byla řízena Učitelem nebo LANGMaster lektorem. Poznámka: Někteří uživatelé systému mohou vystupovat ve více rolích. Například správce systému může být zároveň jedním z Učitelů, který kromě své správcovské činnosti ještě učí svou skupinu žáků. Platné od Stránka 3 z 22

4 Základní princip práce se systémem LANGMaster Blended Learning 1. Krok 1: Správce systému založí Studijní skupiny a přidělí Licenční klíče Učitelům. Škola zašle společnosti LANGMaster.com budoucího správce školy. LANGMaster.com nastaví dané ové adrese správcovské oprávnění a zašle škole Licenční klíč pro Správce. Správce si zobrazí stránku a přihlásí se některým z nabízených způsobů. Správce zadá do aplikace zaslaný Licenční klíč a vstoupí do správcovské sekce systému. Správce založí Studijní skupiny odpovídající zakoupeným šablonám č. 3 a č. 4. Správce předá Učitelům Licenční klíče, které byly vygenerované systémem při vytvoření skupin. 2. Krok 2: Učitelé přidělí Licenční klíče Studentům a Studujícím učitelům. Učitel si zobrazí stránku a přihlásí se některým z nabízených způsobů. Učitel zadá do aplikace Licenční klíč, který dostal od Správce systému, a vstoupí do učitelské sekce systému. V této sekci má k dispozici Licenční klíče pro všechny Studenty svých Studijních skupin. Učitel rozdá Licenční klíče Studentům/Studujícím učitelům jednotlivých Studijních skupin. 3. Krok 3a: Student zadá do systému svůj Licenční klíč a zahájí studium. Student si zobrazí stránku a přihlásí se některým z nabízených způsobů. Student zadá Licenční klíč, který dostal od svého Učitele, a spustí kurz. Na začátku kurzu projde adaptabilním Rozřazovacím testem. Na základě výsledků testu je mu přidělen Vstupní test odpovídající úrovně. Student projde Vstupní test, pokračuje prvním studijním blokem (blok obsahuje 3 Lekce) a potom udělá Kontrolní test. Po vyhodnocení Kontrolního testu se Studentovi zpřístupní další studijní blok (studijní bloky jsou celkem 4) a další Kontrolní test, anebo mu bude Učitelem doporučeno, aby si předchozí část zopakoval. Studium bude završeno závěrečným testem. 4. Krok 3b: Studující učitel zadá do systému svůj Licenční klíč a zahájí studium. Studující učitel si zobrazí stránku a přihlásí se některým z nabízených způsobů. Platné od Stránka 4 z 22

5 Studující učitel zadá Licenční klíč, který dostal od Správce, a spustí kurz. Na začátku kurzu projde adaptabilním Rozřazovacím testem. Na základě výsledků testu je mu přidělen Vstupní test odpovídající úrovně. Studující učitel projde Vstupní test, pokračuje prvním studijním blokem (blok obsahuje 3 Lekce) a potom udělá Kontrolní test. Po vyhodnocení Kontrolního testu se Studujícímu učiteli zpřístupní další studijní blok (studijní bloky jsou celkem 4) a další Kontrolní test, anebo mu bude lektorem doporučeno, aby si předchozí část zopakoval. Studium bude završeno závěrečným testem. 5. Krok 4a: Učitel sleduje výsledky, vyhodnocuje Kontrolní testy a řídí další postup Studentů. Učitel se může kdykoli přihlásit do systému a sledovat výsledky svých Studentů, tj. dívat se na skóre, kterého dosáhli v jednotlivých cvičeních, a přehrávat si jejich zvukové nahrávky. Po každém Kontrolním testu Učitel vyhodnotí výsledky svých Studentů a doporučí jim další postup (pokračovat dále ve studiu, anebo si zopakovat předchozí část). 6. Krok 4b: Lektor sleduje výsledky, vyhodnocuje Kontrolní testy a řídí další postup Studujících učitelů. LANGMaster lektor se může kdykoli přihlásit do systému a sledovat výsledky svých Studujících učitelů, tj. dívat se na skóre, kterého dosáhli v jednotlivých cvičeních, a přehrávat si jejich zvukové nahrávky. Po každém Kontrolním testu lektor vyhodnotí výsledky svých Studujících učitelů, zkonzultuje s nimi jejich nedostatky resp. dotazy a doporučí jim další postup (pokračovat dále ve studiu, anebo si zopakovat předchozí část). 7. Krok 5: Statistické přehledy a Závěrečná monitorovací zpráva Na konci kalendářního roku má škola povinnost odeslat MŠMT závěrečnou monitorovací zprávu. Správce k vytvoření zprávy použije podrobné statistické přehledy o práci Studentů a Studujících učitelů, které LANGMaster systém automaticky vygeneruje. Poznámka: Studenti i Studující učitelé mohou ve studiu pokračovat až do vypršení licence, tedy minimálně do konce školního roku 2015/2016. Platné od Stránka 5 z 22

6 Podrobný návod pro práci se systémem LANGMaster Blended Learning v režimu Správce 1. Přihlášení Po obdržení správcovského Licenčního klíče si zobrazte vstupní stránku systému ( a přihlaste se pomocí některého z nabízených způsobů: Poznámka: Pokud nemáte k dispozici žádný z nabízených veřejných účtů, je třeba se před přihlášením zaregistrovat na serveru LANGMaster. V tomto případě nezapomeňte před pokračováním v práci se systémem potvrdit registraci do systému, která vám přijde v potvrzovacím u. 2. Zadání Licenčního klíče Po přihlášení do systému vložte svůj správcovský Licenční klíč: 3. Založení Studijních skupin Po zadání klíče se pomocí odkazu Výzva 57: Správce školy přesuňte na stránku Správa studijních skupin a Učitelů: Platné od Stránka 6 z 22

7 Na této stránce postupně přidávejte Studijní skupiny pro vaše Studenty (šablona č. 4) a Studující učitele (šablona č. 3). U každé skupiny je potřeba upravit kolonky Název studijní skupiny a Počet studentů. Pro Studující učitele přidejte pouze jednu Studijní skupinu na kurz (například všichni učitelé, kteří budou studovat angličtinu, budou v jedné Studijní skupině): 4. Založení Studijních skupin - Kontrola údajů Po potvrzení údajů si zadané údaje znovu zkontrolujte a podle potřeby je upravte: Platné od Stránka 7 z 22

8 5. Přidělení Licenčních klíčů Učitelům Po případné úpravě skupin a potvrzení správnosti budete přesměrováni na stránku s vygenerovanými Licenčními klíči: Platné od Stránka 8 z 22

9 Pro každou Studijní skupinu máte připraveny 3 Licenční klíče pro Učitele, kteří budou řídit výuku Studentů v této skupině. Poznámky: Každá skupina může mít až 3 Učitele, tj. například v případě nepřítomnosti jednoho Učitele může řídit výuku někdo jiný. Po zadání předaného Licenčního klíče Učitelem se jeho údaje (Jméno, Příjmení, ) objeví v tabulkách níže podobně, jako jsou v nich nyní uvedeny údaje Správce. Další Licenční klíče Jak vy, tak kdokoliv z vaší školy si může vyzkoušet libovolný kurz. K tomu jsou určeny Licenční klíče pro Hosty. Tyto klíče můžete poskytnout komukoliv - výuka ale tomto případě nebude řízena Učitelem. Dále máte možnost určit další dva Správce (se stejnými pravomocemi jako máte vy). Novému Správci předejte některý ze dvou zbylých Licenčních klíčů pro Správce. 6. Exporty do Excelu Jako správce systému máte možnost stahovat do Excelu údaje o Studentech a jejich studijních výsledcích, včetně podkladů pro závěrečnou monitorovací zprávu a pro kompletní statistiky. Studijní skupiny Export obsahuje přehled studijních skupin a klíčů pro učitele. Studijní skupiny (včetně Studentů) Export obsahuje přehled studijních skupin včetně seznamu studentů jednotlivých Studijních skupin. Průběžné výsledky studia Export obsahuje detailní přehled o výuce včetně detailů jako: kolik vteřin zvuku student nahrál v rámci audio-orální metody, čas strávený studentem při poslechu nahrávek rodilých mluvčích, skore dosažené ve všech cvičeních všech testů a lekcí, pokrok ve studiu a mnoho dalších údajů. Platné od Stránka 9 z 22

10 Všechna data jsou navíc Správci k dispozici pro tvorbu dalších kontingenčních tabulek dle potřeb školy. Podklady pro Závěrečnou zprávu Export obsahuje údaje z detailního přehledu, vyžadované pro Závěrečnou zprávu projektu Výzva 57. Export je možné využít i k průběžnému přehledu o výuce ve škole. Platné od Stránka 10 z 22

11 Podrobný návod pro práci se systémem LANGMaster Blended Learning v režimu Učitele 1. Přihlášení Po obdržení Licenčního klíče od Správce si zobrazte vstupní stránku systému ( a přihlaste se pomocí některého z nabízených způsobů: Poznámka: Pokud nemáte k dispozici žádný z nabízených veřejných účtů, je třeba se před přihlášením zaregistrovat na serveru LANGMaster. V tomto případě nezapomeňte před pokračováním v práci se systémem potvrdit registraci do systému, která vám přijde v potvrzovacím u. 2. Zadání Licenčního klíče Po přihlášení se do systému vložte přidělený Licenční klíč: Platné od Stránka 11 z 22

12 3. Správa skupin Studentů Po zadání klíče se na stránce objeví odkaz na jazykový kurz odpovídající vloženému Licenčnímu klíči. Kliknutím na odkaz se dostanete na úvodní stránku pro správu vašich Studijních skupin: 4. Přidělení Licenčních klíčů Studentům Klikem na tlačítko Studenti Studijní skupiny se přepnete na stránku s Licenčními klíči pro danou skupinu Studentů a případné Hosty: Platné od Stránka 12 z 22

13 Každému Studentovi dejte jeden z Licenčních klíčů ze seznamu klíčů pro danou Studijní skupinu. Poté, co Student zadá klíč do systému, jeho údaje (Jméno, Příjmení, ) se objeví v seznamu Studentů dané Studijní skupiny. Jak vy, tak kdokoliv z vaší školy si může kurz také prohlédnout a vyzkoušet. K tomu jsou určeny Licenční klíče pro Hosty. Výuka ale v tomto případě nebude řízena Učitelem. Poznámka: Každá skupina může mít až 3 Učitele, tj. například v případě vaší nepřítomnosti může řídit výuku někdo jiný. Klíč náhradnímu Učiteli přiřazuje Správce. 5. Řízení výuky Studentů ve skupině: U zvoleného Studenta klikněte na tlačítko Výsledky. Platné od Stránka 13 z 22

14 Vyberte si libovolnou lekci nebo test a opět klikněte na tlačítko Výsledky. Potom můžete: prohlédnout si Studentovo skóre v jednotlivých cvičeních podívat se, jaké Student udělal v jednotlivých cvičeních chyby poslouchat nahrávky Studentů v rámci audio-orální metody ohodnotit kvalitu mluveného projevu Studentů ve Vstupním a Závěrečném testu a v Kontrolních testech udělat si přehled o čase, který Student strávil poslechem nahrávek a nahráváním svého hlasu Platné od Stránka 14 z 22

15 Platné od Stránka 15 z 22

16 Podrobný návod pro práci se systémem LANGMaster Blended Learning v režimu Studenta nebo Studujícího učitele 1. Přihlášení Po obdržení správcovského Licenčního klíče si zobrazte vstupní stránku systému ( a přihlaste se pomocí některého z nabízených způsobů: Poznámka: Pokud nemáte k dispozici žádný z nabízených veřejných účtů, je třeba se před přihlášením zaregistrovat na serveru LANGMaster. V tomto případě nezapomeňte před pokračováním v práci se systémem potvrdit registraci do systému, která vám přijde v potvrzovacím u. 2. Zadání Licenčního klíče Po přihlášení se do systému vložte přidělený Licenční klíč: Platné od Stránka 16 z 22

17 3. Rozřazovací test Po zadání klíče se na stránce objeví odkaz na jazykový kurz odpovídající vloženému Licenčnímu klíči. Klikem na odkaz se dostanete na úvodní stránku kurzu s Rozřazovacím testem. Klikem na tlačítko Rozřazovací test spustíte test, který určí vaši jazykovou úroveň (A1, A2, B1 nebo B2). Test je adaptabilní. Nejprve dostanete otázky pro úroveň A2 a podle toho, jak je zvládnete, dostanete potom otázky pro úroveň A1 nebo B1, atd. Na základě zjištěné úrovně zvolí systém odpovídající pokračování vašeho kurzu. Průchod testem: Při průchodu testem odpovídejte na jednotlivé otázky testu (po zodpovězení otázky klikněte na tlačítko Pokračovat v testu). Pro každý typ otázky je k dispozici nápověda. Platné od Stránka 17 z 22

18 4. Vstupní test Po dokončení Rozřazovacího testu budete přesměrováni na hlavní stránku kurzu a bude vám nabídnuto spuštění Vstupního testu pro vaši úroveň. Poznámka: Na této stránce máte také možnost prohlédnout si své odpovědi v Rozřazovacím testu a správná řešení. Platné od Stránka 18 z 22

19 Pomocí tlačítka Spustit odstartujte Vstupní test. Tento test určí vaši výchozí úroveň v oblasti výslovnosti a pohotové ústní komunikace. Průchod testem: Vstupní test probíhá podobným způsobem jako Rozřazovací test. Jeho otázky a úkoly jsou však - v souladu s náplní kurzu - více zaměřeny na komunikační dovednosti. Platné od Stránka 19 z 22

20 5. Lekce výuky Po dokončení Vstupního testu budete opět přesměrováni na hlavní stránku kurzu a bude vám zpřístupněn první Studijní blok pro vaši úroveň. Poznámka: Na této stránce máte také možnost prohlédnout si své odpovědi ve Vstupním testu a správná řešení. Pomocí tlačítka Spustit odstartujte Lekci. Průchod Lekcí: Studium Lekce probíhá podobným způsobem jako průchod testem. Úkoly jsou - v souladu s náplní kurzu - výrazně zaměřeny na komunikační dovednosti. Platné od Stránka 20 z 22

21 Platné od Stránka 21 z 22

22 6. Kontrolní test Po dokončení všech Lekcí v daném Studijním bloku spustíte Kontrolní test. Kontrolní test probíhá obdobným způsobem jako Vstupní test. Většina otázek je vyhodnocena automaticky počítačem. Nahrávky musí vyhodnotit Učitel/Lektor. Po vyhodnocení testu vám bude otevřen další Studijní blok anebo vám bude doporučeno zopakování předchozí látky. Platné od Stránka 22 z 22

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Blok strana 2 z 21 Typ materiálu 1 ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Jak použít dárkový voucher

Jak použít dárkový voucher Zvládněte s počítač Každý voucher je určen k jednorázovému použití. Voucher musí být uplatněn do konce jeho platnosti. Jedna osoba může použít jeden voucher z jedné série. Voucher v elektronické podobě

Více

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy.

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. Úvodní slovo Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. E-learningové prostředí najdete na webové stránce http://elearning.socialnidialog.cz.

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ v rámci projektu DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V JIHOČESKÉM KRAJI reg. č. CZ.1.07/3.2.08/02.001 Co je to e-learning E-learning je multimediální

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Přihlášení dodavatelů do portálu Distribuce plynu online - DPO

Přihlášení dodavatelů do portálu Distribuce plynu online - DPO Přihlášení dodavatelů do portálu Distribuce plynu online - DPO Návod Přístupy na úvodní stránku portálu DPO: www.gasnet.cz/dpo www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/ 1. Přihlášení do portálu 2. Podání

Více

NÁVOD K PŘIHLÁŠENÍ NA WEB CHO PRO STUDENTY. 1. Nejsem registrován na webu ChO

NÁVOD K PŘIHLÁŠENÍ NA WEB CHO PRO STUDENTY. 1. Nejsem registrován na webu ChO NÁVOD K PŘIHLÁŠENÍ NA WEB CHO PRO STUDENTY 1. Nejsem registrován na webu ChO... 1 1.1. Přihlášení e-mailem... 2 1.2. Přihlášení přes Google... 7 1.3. Přihlášení přes Facebook... 11 2. Jsem registrován

Více

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI určený pro moduly: Další vzdělávání mistrů ve výrobě Další vzdělávání manažerů logistiky Další vzdělávání podnikových lektorů Další vzdělávání personalistů v rámci

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla

Více

Návod pro zájemce o studium jednotlivých předmětů na FSS v programu Celoživotního vzdělávání. h t t p : / / i s. m u n i. c z /

Návod pro zájemce o studium jednotlivých předmětů na FSS v programu Celoživotního vzdělávání. h t t p : / / i s. m u n i. c z / Návod pro zájemce o studium jednotlivých předmětů na FSS v programu Celoživotního vzdělávání h t t p : / / i s. m u n i. c z / 1. Výběr předmětu Ve studijním katalogu všech oborů a jejich kombinací na

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti 1. část - registrace do systému JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Anotace: Příspěvek čtenáři poskytuje úvodní seznámení s výstupem

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci v Operaci 19.2.1 a následné podání

Více

Hromadné licence společnosti Adobe

Hromadné licence společnosti Adobe Hromadné licence společnosti Adobe Konzole pro správu zákazníků programu VIP Příručka pro uživatele programu Value Incentive Plan (VIP) Verze 2.5 20. listopadu 2013 Obsah Co je Konzole pro správu pro zákazníky

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví (dále FZ) se vyhodnocuje, pokud

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget INSTALAČNÍ MANUÁL TME gadget OBSAH 1 KROKY PŘED INSTALACÍ... 2 1.1 Kontrola operačního systému a internetového připojení... 2 1.2 Příprava instalačního souboru TMEgadget.exe... 2 2 INSTALACE... 2 2.1 Spuštění

Více

Manuál pro studenty E-solutions ROSETTA STONE ADVANTAGE

Manuál pro studenty E-solutions ROSETTA STONE ADVANTAGE ROSETTA STONE ADVANTAGE Užitečné informace Rosetta Stone Advantage studentský portál je k dispozici 24 hodin denně. Můžete se k němu připojit z kanceláře nebo z pohodlí domova. Vaše práce bude vždy automaticky

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o. s. část třetí. testování žáků

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o. s. část třetí. testování žáků Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o. s. část třetí testování žáků Ostrava 2012 1 Obsah Úvod:... 3 1. Přihlášení žáka... 3 2. Testování žáka... 5 2.1. Úvodní

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Manuál - informace ke studiu E-kurzů

Manuál - informace ke studiu E-kurzů Manuál - informace ke studiu E-kurzů Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání Realizátor projektu: Koordinační a informační

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA II. stupeň WEBOVÁ APLIKACE Bakaláři Webová aplikace obsahuje: Úvod úvodní stránka

Více

Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.11 (9. 5. 2014) Vlastník: CEN5800_01 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_sw Obsah 1. Úvod... 3 2. Získání identifikátoru uživatele a jednorázového

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Doplněk do Wordu. návod na instalaci a práci s doplňkem. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: Verze doplňku: 3.

Doplněk do Wordu. návod na instalaci a práci s doplňkem. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: Verze doplňku: 3. ...citovat je snadné Citační manažer Doplněk do Wordu návod na instalaci a práci s doplňkem Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 27.6.2017 Verze doplňku: 3.3 Doplněk do Microsoft Word

Více

Návod na stažení a instalaci programu Statistica. Návod na prodloužení programu Statistica. Upgrade z verze ENG 13 na 13.2

Návod na stažení a instalaci programu Statistica. Návod na prodloužení programu Statistica. Upgrade z verze ENG 13 na 13.2 Návod na stažení a instalaci programu Statistica. Návod na prodloužení programu Statistica Upgrade z verze ENG 13 na 13.2 Časté chyby a jejich řešení Odinstalace programu Statistica Návod na stažení a

Více

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14 xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál 1/14 Návod xmobile iphone Přihlášení... 3 Trh... 4 Seznam symbolů... 5 Graf... 6 Vlastnosti grafu... 7 Obchod... 8 Nový pokyn - okamžitý... 9 Nový pokyn

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM BLEDSCHOOL pro základní a střední školy. Mgr. Josef Krysta

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM BLEDSCHOOL pro základní a střední školy. Mgr. Josef Krysta VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM BLEDSCHOOL pro základní a střední školy Mgr. Josef Krysta Interaktivní školní systém pro výuku cizích jazyků BLEDSCHOOL Vzdělávací systém BLEDSCHOOL je především e-learningový systém

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Pro školská zařízení Pardubického kraje Microsfot Enrollment for Education Solutions Praha, duben 2016 Obsah Registrace na SoftwareONE Academic portálu... 1 Výběr

Více

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010)

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu První přihlášení a úprava profilu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci elearning odkaz Moodle

Více

Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.12 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_sw Obsah Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Jak stahovat ICC profily z Antalis ICC Profile Centre

Jak stahovat ICC profily z Antalis ICC Profile Centre Jak stahovat ICC profily z Antalis ICC Profile Centre Tento dokument popisuje jak snadno stahovat media profily z Antalis ICC Profile Center a jak je nahrát do vašeho RIP Software. Vítejte na ICC Profile

Více

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Pro školská zařízení Pardubického kraje Microsfot Enrollment for Education Solutions Praha, prosinec 2015 Obsah Registrace na SoftwareONE Academic portálu... 1

Více

Moodle Návod pro studenty

Moodle Návod pro studenty Moodle Návod pro studenty Co je to Moodle? Moodle je e-learningové prostředí vytvořené v rámci projektu MAPLIMAT. Jsou zde ke stažení studijní opory a další materiály k předmětům inovovaným, nebo nově

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 5. a 6. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

Manuál online studia

Manuál online studia Manuál online studia 2016 Obsah Funkce a ovládání systému online kurzů... 3 1 Práce se systémem... 3 1.1 Přihlášení do online studia... 3 1.2 Odhlášení... 5 1.3 Zapomenuté heslo... 6 1.4 Profil uživatele...

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Průvodce Sciotestováním pro učitele

Průvodce Sciotestováním pro učitele Průvodce Sciotestováním pro učitele Zkrácená verze pro potřeby Testování OSP třetích ročníků SŠ. testovani.scio.cz 1 1. Než začnete testovat a) Přihlaste se do aplikace ScioDat (http://testovani.scio.cz)

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Registrace... 3 1.1 Registrace nové školy... 3 1.2 Registrace uživatele/zaměstnance... 4 2 Kontakt... 5 2.1 Kontakt správců skrze kontaktní formulář... 5 3

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu (Detailní

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA Martin Fráňa, DiS. Děkanát, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 1.1 Základní informace NIS MEDEA je nemocniční informační systém (NIS) od společnosti

Více

MSDNAA podpora. První přihlášení do systému: Další přihlášení do systému:

MSDNAA podpora. První přihlášení do systému: Další přihlášení do systému: MSDNAA podpora Pro přihlášení k MSDNAA za účelem stažení software použijte odkaz Přihlásit se MSDNAA v pravé části, nebo v prohlížeči zadejte adresu http://msdn62.e-academy.com/vutbr_fpui První přihlášení

Více

Příručka pro uživatele, jak správně pracovat s webovými stránkami určenými pro preventivní filmové projekty.

Příručka pro uživatele, jak správně pracovat s webovými stránkami určenými pro preventivní filmové projekty. Příručka pro uživatele, jak správně pracovat s webovými stránkami určenými pro preventivní filmové projekty. Úvodem Webové stránky www.videoskolam.cz vznikly za účelem efektivnějšího zprostředkování našich

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Uživatelská příručka pro portál ecardio

Uživatelská příručka pro portál ecardio Uživatelská příručka pro portál ecardio Datum: 30.9.2014 Verze: 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Spuštění a registrace... 3 3. Prohlížení kapitol... 5 3.1. Hlavní stránka... 5 3.2. Prohlížení kapitol... 6 3.3.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Registrace do portálu MS2014+

Registrace do portálu MS2014+ 2016 Registrace do portálu MS2014+ Lenka Juklová Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 7.4.2016 Obsah: Úvod... 1 1 Instalace a aktualizace internetového prohlížeče... 2 2 Ověření HW a SW požadavků aplikace...

Více

mlink.cz, mlink.sk [MANUÁL INZERENTA] mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou.

mlink.cz, mlink.sk [MANUÁL INZERENTA] mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. mlink.cz, mlink.sk mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. Neplaťte už za kliky ani počet zobrazení Vaší reklamy. U mlink.cz platíte fixní částkou dobu zobrazení

Více

Průvodce e learningem

Průvodce e learningem Průvodce e learningem 1. Požadavky na PC Pro správnou funkci kurzů je nutné používat aktuální verze internetových prohlížečů. Pokud si nejste jisti, jakou verzi internetového prohlížeče používáte, doporučujeme

Více

Jazykové kurzy Uživatelská příručka pro účastníky mobilit programu Erasmus+

Jazykové kurzy Uživatelská příručka pro účastníky mobilit programu Erasmus+ Jazykové kurzy Uživatelská příručka pro účastníky mobilit programu Erasmus+ Copyright 2016 ALTISSIA International S.A. Všechna práva vyhrazena. Poslední aktualizace: 16/06/2016 Obsah 1 Úvod... 2 2 Přístup

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant e-mail: info@nadacesirius.cz, www.nadacesirius.cz Strana 1 z 15 Obsah 1 Hlavní zásady Nadace Sirius... 3 2 Principy grantového řízení... 4 3 Informace pro žadatele...

Více

Macmillan Practice Online: příručka pro studenty

Macmillan Practice Online: příručka pro studenty Macmillan Practice Online: příručka pro studenty Macmillan Practice Online je online prostředí na procvičování pro studenty angličtiny. Můžete se přihlásit a vyplňovat materiály z online kurzu, který jste

Více

Návod pro uživatele ISIS

Návod pro uživatele ISIS Vysoká škola ekonomická v Praze Institut oceňování majetku Návod pro uživatele ISIS pro posluchače kurzů Institutu oceňování majetku 1 Pro zjednodušení komunikace a administrativy Institut oceňování majetku

Více

REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NOVÉHO STUDENTA V CRO

REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NOVÉHO STUDENTA V CRO REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NOVÉHO STUDENTA V CRO KARVINÁ, 2017 Vydáno dne:23.10.2017 10:30 Úvod OBSAH Úvod... 3... 3 Zapomněli jste uživatelské jméno?... 12 Zapomněli jste heslo nebo máte zablokován

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Výtisk č.: Počet listů 12. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Příručka pro aktivaci účtu

Výtisk č.: Počet listů 12. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Příručka pro aktivaci účtu ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 12 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Příručka pro aktivaci účtu Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Evropský sociální fond Střední škola umělecká a řemeslná "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Tento tematický plán je pro

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC a MAC

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC a MAC Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC a MAC - 1 - ereading Jaromír Frič Obsah O tomto dokumentu... 3 1. Registrace na portálu ereading.cz... 4 2. Instalace Adobe Digital

Více

Uživatelská příručka. FORMULÁŘE (propojení s ISVZ-US)

Uživatelská příručka. FORMULÁŘE (propojení s ISVZ-US) Uživatelská příručka FORMULÁŘE (propojení s ISVZ-US) Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek verze 1.1.0. 2017 Osigeno s.r.o. Formuláře 1/11 1 OBSAH 1 Obsah...2 2 Seznam zkratek...3 3 Úvod...3

Více

Příručka k OJS pro autory

Příručka k OJS pro autory Příručka k OJS pro autory Vytvořeno v únoru 2009 pro potřeby přispěvatelů časopisu Acta Veterinaria vydáváného VFU Brno. Co je to OJS? OJS je redakční systém pro správu časopisů, umožňuje všechny klasické

Více

Elektronický formulář

Elektronický formulář Elektronický formulář a postup při jeho podání ÚVOD... 2 INSTALACE PROGRAMU... 2 Požadavky na vybavení... 2 Instalace programu... 2 POSTUP PŘI PRÁCI S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI... 3 Ukládání formuláře...

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Postup objednávky www.rentel.cz

Postup objednávky www.rentel.cz Postup objednávky www.rentel.cz Objednávky e-learningových kurzů Rentel a.s. lze provést prostřednictvím On-line objednávky. Do objednávkového systému je možné vstoupit prostřednictvím: 1. Přihlášení přes

Více

Doplněk do Wordu. návod na instalaci a práci s doplňkem. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 14.10.2015 Verze doplňku: 3.

Doplněk do Wordu. návod na instalaci a práci s doplňkem. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 14.10.2015 Verze doplňku: 3. ...citovat je snadné Citační manažer Doplněk do Wordu návod na instalaci a práci s doplňkem Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 14.10.2015 Verze doplňku: 3.0 Doplněk do Microsoft Word

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci S B N - Start Správa bytů a nemovitostí Pokyny k instalaci!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724

Více

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Postup registrace a přihlášení

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Postup registrace a přihlášení Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Postup registrace a přihlášení Projekt Rozvoj služeb egovernmentu v krajích registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07276 verze: srpen 2016 Obsah A. Registrace

Více