The left-wing extremism in the Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The left-wing extremism in the Czech Republic"

Transkript

1

2 The left-wing extremism in the Czech Republic Bc. David Lebeda: Je třeba si připomenout, že historie se opakuje!

3 Bc. David Lebeda V souvislosti s problematikou extremismu hovoříme z bezpečnostního hlediska o tzv. levicovém a pravicovém extremismu. Ve skutečnosti se levicovému nevěnuje taková pozornost, ale je jasné, že HISTORIE SE OPAKUJE! A tak je důležité upozornit na: Dvojí metr! při pohledu na tuto problematiku

4 Než se dostaneme k levici je třeba si uvědomit...

5 EXTREMISMUS Historie se opakuje! Nesmíme zapomínat...

6 Historie se opakuje

7 Historie se opakuje

8 Historie se opakuje

9 Historie se opakuje

10 Historii nezměníš! 90 léta sk. Braník 80 léta Ian Stuart D.

11 HOLOCAUST

12 TEĎ VÍC NEŽ KDYKOLIV JINDY JE NEVYHNUTELNÉ PŘIPOMENOUT SVĚTU, ABY NEZAPOMNĚL, NIKDY. Myslíš si, že by dnešní neonacisté jednali jinak?

13 Diskuzní fórum neonacistů - ukázka

14

15 Další ideologie ovlivňující v minulosti životy mnoha Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků... dalších národů! Budování socialismu (komunismus) /V KLDR budují a umírají do současnosti /

16 1917 (VŘSR) Rusko 1921 vznik Komunistické strany Československa 1945 osvobození ČSR 1948 Vítězný únor ( ) 50. léta minulého století politické procesy 60. léta minulého století Pražské jaro (uvolnění) 1968 vpád vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR 70. léta minulého století tzv. Normalizace 1989 studentská demonstrace na Národní Třídě tzv. Sametová revoluce (konec socialismu)

17 GULAGY Rudý teror

18 KATYŇ Stalin zdokonalil dílo Lenina

19 JEDINÉ, CO ĎÁBEL POTŘEBUJE NA TO, ABY USPĚL JE, ŽE MRAVNÉ LIDSTVO NEUDĚLÁ NIC. (Edmund Burke)

20 Oběti komunistické zvůle JUDr. Jaroslav Borkovec (popraven ) Emanuel Čančík (popraven ) Josef Charvát (popraven ) ppkl. Květoslav Prošek (popraven ) škpt. Vratislav Janda (popraven ) Vratislav Polesný (popraven ) Josef Hořejší (popraven 1950) František Zajíček (popraven 1954) Zbyněk Janata a Václav Švéda (popraveni 1955) Ctibor Novák, strýc bratří Mašínů (popraven ) Vladivoj Tomek (popraven ) Štěpán kardinál Trochta (odsouzen na 25 let)

21

22

23 Vojna u Příbrami Bývalý zajatecký tábor z let pro německé válečné zajatce. Poté v období tábor nucených prací a následně vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu z let

24

25 Osobnosti, které prošli lágrem: Jiří Stránský, Stránský prezident českého PEN klubu, autor mno literárních děl a spoluautor filmových scénářů z tohoto prostředí. Zdeněk Rotrekl, Rotrekl významný český katolický básník a spisovatel Od roku 1953 do roku 1955 byl vězněn na Vojně a poté Bytízu za údajnou protistátní činnost legendární československý válečný stíhač ze západní i východní fronty a náš nejúspěšnější pilot ve Slovenském národn povstání gen. František Chábera.

26 17. listopad 1989

27

28

29 Kdy jsou nejvíce aktivní? 20 a 30 léta min. století Fašismus, Nacismus EKONOMICKÁ KRIZE ek. recese JANOV DS (DSSS) VÁLKA 1948 Vítězný únor ek. Recese SKMČ, KSM,

30 Příčiny nástupu extrémní levice Nevyrovnání se s minulostí S tím souvisí nedostatečná prevence Ekonomická krize Reformy Lidé zapomněli!

31 Levicový extremismus (z bezpečnostního hlediska) KOMUNISTÉ, TROCKISTÉ KSM,SKMČ, KSČM - Junior project, NAL LEVICOVÍ POPULISTÉ, (sporné kampaně na sociálních sítích) ANARCHISTÉ ČSAF, AFA, Alerta.cz, AKA, Squaterské hnutí (hools Bohemians 1905, St. Pauli, Dresden) Alternativní mládež (kultura DIY, Tekno, Punk) Radikální ekologové (ALF) Zastánci legalizace měkkých drog

32 Charakteristika extrémní (ultra) levice: Levicově extremistické doktríny zdůrazňují fundamentální lidskou rovnost, kterou vztahují na všechny oblasti života. Proklamují nastolení nové formy zřízení, které je charakteristické rozhodováním lidu" na nižších úrovních, které je reprezentováno např.diktaturou proletariátu, nebo bezvládnou (anarchistickou) společností. Souhlasí s násilím jako revoluční formou boje k prosazení vlastní vize společnosti. S tím souvisejí i vize revolučního převratu nebo dlouhodobějších revolučních změn. Ideové proudy: anarchismus, marxismus-leninismus (bolševismus), trockismus, stalinismus, maoismus a další K nim se v konkrétních situacích přidávají různá radikální hnutí: ekologové. squateři, PUNK a další.

33 Historické kořeny levicových hnutí a ideologií Průmyslová revoluce v 17. a 18. století Vynálezy, hospodářské a sociální změny Průmyslová revoluce přinesla novou sociální strukturu a nové sociální problémy: Vznikají nové sociální skupiny - třídy: dělnická třída a buržoazie (kapitalisté). Masové stěhování do měst Život v bídných podmínkách Práce žen a dětí Vykořisťování

34 Utopický socialismus (rovnostářský komunismus) (Utopia název knihy anglického filosofa 16.století Thomase Mora) Představa ideální spravedlivé společnosti Henri de Saint Simon ( ) francouzský myslitel změna poměrů spojením vědy, náboženství a morálky Charles Fourier ( ) francouzský filosof-materialista neúspěšné pokusy o založení pracovních komun Robert Owen ( ) britský podnikatel snažil se o vytvoření dobrých pracovních podmínek

35 Marxismus Karel Marx ( ) Bedřích Engels ( ) Zakladatelé socialistické teorie i praxe socialistického hnutí Nastolení spravedlivé společnosti násilnou cestou proletářské revoluce Vyvlastnění výrobních prostředků Vznik dělnických sociálně demokratických stran Komunistický manifest 1848 Proletáři všech zemí spojte se! Nejbližší cíl komunistů je týž jako cíl všech ostatních proletářských stran: ztvárnění proletariátu ve třídu, svržení panství buržoazie, vydobytí politické moci proletariátem.... Prvním krokem v dělnické revoluci je pozvednutí proletariátu na panující třídu, vydobytí demokracie. Proletariát využije svého politického panství k tomu, aby postupně vyrval buržoazii všechen kapitál, soustředil všechny výrobní nástroje v rukou státu, tj. proletariátu zorganizovaného v panující třídu, a co nejrychleji rozmnožil sumu výrobních sil. To se ovšem může stát nejprve jen despotickými zásahy do vlastnického práva a do buržoazních výrobních vztahů

36 krajnílevice levice krajní (anarchisté, trockisté,komunisté) (anarchisté, trockisté,komunisté) krajní pravice krajní pravice (neonacisté,neofašisté, neofašisté,nacionalisté, nacionalisté,pravic.populisté, pravic.populisté, (neonacisté, Třetí cesta) Třetí cesta) radikální ekologové radikální ekologové (ekoterorismus) (ekoterorismus) náboženský extremismus náboženský extremismus (sekty,scientologové scientologovéaadalší) další) (sekty, divácké násilí divácké násilí (rowdies,hooligans, hooligans,ultras) ultras) (rowdies,

37 Vývoj po roce 1989 / levice / Výrazně odlišný od pravice (k ideologii odkazováno v minulosti a komunistická strana součástí českého stranického systému) KSČM,Levá alternativa (Uhl,Bondy),Budoucnost,SOP,SocSol (trockistické organizace), anarchisté Formování :vznik ČAS (z Nezávislého mírového sdružení, punkového hnutí, undergroundu), Rozvíjí se anarchistické hnutí. Atentát na Svobodu Stagnace : založena Anarchosyndikalistiká federace, vznik ORA-S,vznik ČAF,po vraždě dvou anarchistů přehodnocen pacifismus

38 Vzestup : zvýšená aktivita všech anarchistických skupin (street párty, aktivizace militantních skupin, Global street party, Local street party,protesty proti MMF a Sb v Praze, INPEG, Odborový svaz Rovnost, AFA, FSA, FS8. Března současnost Stagnace: Stagnace snížená aktivita protesty proti zasedání NATO v Praze CzechTek 2005 Ne základnám! Zákaz KSM, opětovná registrace Současnost: (KSM,SKMČ, pokus stalinizace KSČM, NAL, anarchisté a populisté na soc. sítích)

39 KOMUNISTÉ SKMČ KSM KSČM junior project KSČM

40 Komunismus - bolševismus (marxismus-leninismus) Specifická hospodářská, sociální a politická situace v Rusku Rozpracování učení K. Marxe a B. Engelse na podmínky Ruska Možnost uskutečnění proletářské revoluce v jedné zemi Diktatura proletariátu V roce 1903 se Ruská sociálně demokratická strana rozdělila na dvě křídla - bolševiky a menševiky neúspěšný pokus o revoluci V únoru 1917 první fáze revoluce, svržení cara, prozatímní (buržoazní) vláda Bolševická revoluce v říjnu 1917 Vladimír Iljič Uljanov Lenin ( ) Teoretik a vůdce revoluce. První představitel sovětského státu Josip Vissarionovič Džugašvili Stalin ( ) Leninův spolupracovník a nástupce Diktátor a původce represí

41 Bolševický teror v SSSR Likvidace odpůrců ( představitelé bývalého režimu političtí odpůrci. buržoazie, církev, nepřátelé ve vlastních řadách ČEKA ( později GPU, NKVD) F.E.Dzeržinskij GULAGY Politické procesy Centralizace moci v rukou J.V.Stalina Násilná kolektivizace Potlačování národů a menšin v SSSR Snaha o ovládnutí mezinárodního komunistického hnutí Snaha o ovládnutí světa Oběti Sovětský svaz 6-8 milionů - popravy v průběhu revoluce a občanské války (Lenin) milionů - popravy, pracovní tábory - "Gulagy (Stalin ) Čína 29 milionů (Mao-ce-tung - maoismus) Východní Evropa, Korea, Vietnam, Kambodža, Kuba 3 miliony

42 Odborné vyjádření v souvislosti s komunistickou symbolikou (tč. jiná čísla zákonů) Příklad z praxe. Problém při posuzování případů, týkajících se komunistické symboliky v souvislosti s prodejem suvenýrů a to především vojenských čepic, které jsou opatřeny znaky armád bývalého SSSR nebo jinými odznaky s hvězdou, srpem a kladivem. V mnoha případech u prodejců komunistické symboliky není úmyslem propagovat či šířit komunistickou nebo jinou ideologii, ale cílem je ekonomický profil, tedy zisk z prodeje. Proto v tomto případě nemůžeme hovořit o naplnění skutkové podstaty trestného činu ve smyslu 260 trestního zákona, jelikož jedním z jejích povinných znaků je úmysl a ten v tomto případě prokazatelný není. Komunistické symboly nejsou zařazeny mezi zakázané (nikde na světě). Komunistické stalinistické Rusko (SSSR) bylo účastníkem antifašistické koalice a zakládajícím členem OSN spolu s USA, Velkou Británií a Francií. Sovětská Rudá armáda se významnou měrou podílela na porážce nacistického Německa. Tudíž její symboly (jako koaliční mocnosti) nemohly a nemohou být označované jako zakázané či zločinecké. kromě toho dodnes francouzská bitevní skupina na úrovni letecké brigády Normandie Niemen používá rudou pěticípou hvězdu v kolečku z francouzské trikolory jako svůj znak. Dále rudou pěticípou hvězdu používají nejméně tři britské letky, které za druhé světové války chránily Murmansk a Archangelsk v SSSR.

43 KSČM Je eticky a morálně správné, že komunisté sedí v Parlamentu ČR?

44 Komunismus v Československu Etapy: Převzetí moci v únoru léta - teror a represe, politické procesy 60. léta - částečné uvolnění 1968 Pražské jaro 70. léta - normalizace 80. léta - rozkládání komunismu pád komunismu Ústava Vedoucí silou ve společností i ve státě je předvoj dělnické třídy Komunistická strana Československa, dobrovolný bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence. K rozvíjení společenské činnosti, k všestranné a aktivní účasti na životě společnosti a státu a k uskutečňováni svých práv sdružuji se pracující v dobrovolné společenské organizace, jimiž jsou zejména Revoluční odborové hnutí, organizace družstevní, organizace mládeže, organizace kulturní, tělovýchovné a jiné.... Strana uskutečňuje svou vedoucí úlohu ve společnosti nejen přímo, ale hlavně prostřednictvím státních orgánů, státního aparátu, zastupitelských sborů a masových organizaci.

45 Důsledky komunismu v ČSR Z politických důvodů bylo vězněno osob 234 lidí bylo popraveno 4000 lidí zemřelo ve věznicích Emigrovalo - do roku lidí, v letech lidí Opuštění republiky bylo trestným činem, při přechodu hranice bylo 174 osob zastřeleno, 88 zahynulo v el.drátech Hospodářské a morální důsledky 40 let komunismu vyčíslit nelze.

46 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) V České republice extremistická parlamentní politická strana, v Evropském parlamentu je členem seskupení Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice. KSČM je od svého vzniku v roce 1990 ideovým i právním nástupcem Komunistické strany Československa (KSČ), která podle zákona o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993 byla organizaci zločinnou a zavrženíhodnou. Přesto se zatím nepodařilo prosadit její zákaz. V parlamentních volbách 2010 získala 11,27 % hlasů.

47

48 Musíme mladým lidem ukázat naší minulost, aby v budoucnosti opět nezažili 40 let temna historie se opakuje!!!!! -

49 Komunisté Mládežnické organizace v ČR

50 KSČM junior project

51

52 Komunistický svaz mládeže (KSM) nástupce předlistopadového SSM Založen 1990 Sdružení lidí komunistického smýšlení ve věku 15 až 35 let. Hlavní cíl KSM zveřejněný na KSM stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických a společenských podmínek pro budování socialismu, - odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským. Zejména z těchto důvodů byl KSM v roce 2006 rušen MVČR. V lednu 2010 bylo toto rozhodnutí pražským městským soudem zrušeno.

53

54 Svaz mladých komunistů Československa Občanské sdružení zaregistrované MV ČR 2008.Činnost zahájil Ustavujícím sjezdem, který se uskutečnil SMKČ je dobrovolnou, nezávislou organizací mladých lidí, která ve své činnosti vychází z vědeckého pohledu na svět a společnost a usiluje o společenský pokrok směřující k socialismu. Hlavním úkolem SMKČ je získávat mladou generaci pro myšlenky socialismu a komunismu vycházející z vědeckého světového názoru marxismu-leninismu. Socialismus jako společenské zřízení, pro které je charakteristické společenské vlastnictví výrobních prostředků, neexistence vykořisťování člověka člověkem a plánovitá výroba, považujeme za jediné možné budoucí uspořádání lidské společnosti. Jednoznačně obhajujeme období budování socialistické společnosti v Československu, která byla zničena kontrarevolucí v listopadu 1989 za pomoci špionážních služeb imperialistických velmocí.

55 "Národe oslavuj! Zemřel Václav Havel, sluha USA, NATO, sudetských Němců a Izraele. Zemřel největší zrádce českého lidu! Zemřel Václav Havel, spoluviník bombardování Jugoslávie, spoluviník vraždy 2500 civilistů. Pryč se zrádci! (internetové stránky SMKS).

56 TROCKISTÉ Socialistická organizace pracujících (SOP) Socialistická solidarita (SocSol) Socialistická alternativa Budoucnost (SocAl B) a další

57 Trockismus Lev Davidovič Trockij (Bronštein) ( ) Leninův spolupracovník - faktický realizátor revoluce. Soupeř a odpůrce Stalina. Po vítězství Stalina zbaven všech funkcí, 1f929 vypovězen z SSSR, 1940 v Mexiku na příkaz Stalina zavražděn. Trockismus vznikl jako ideologická protiváha stalinismu. Liší se v pojetí socialistické revoluce, která má být permanentní. Staví se proti byrokratickému (totalitnímu) ovládnutí lidí. Podle Trockého byl v SSSR rozpor mezi kolektivním charakterem práce a individuálním vlastnictvím výrobních prostředků pouze nahrazen rozporem mezi kolektivním charakterem práce a ovládáním výrobních prostředků byrokratickými elitami strany. Tyto byrokratické elity zákonitě vytváří podmínky směřující proti zájmům mas.

58 Levicoví populisté Různé sporné kampaně a aktivity na sociálních sítích

59 Skutečná demokracie Československá anarchistická federace se připojuje k akci iniciativy Skutečná demokracie teď!, která nese název Ples 99 % a bude se konat v sobotu 25. února před Státní operou Praha.

60 Podobnost čistě náhodná...

61 Legislativa Zákon o zločinech komunismu (1993) Rada Evropy Rezoluce č.1096 Lindbladtovo memorandum (Göran Lindblad, ) Usnesení Senátu k rezoluci č.1096 tr. zákoník: např. 405

62 Levicová symbolika - ukázka

63 Výsledek dvojího pohledu na problematiku extremismus a nevyrovnání se s minulostí...

64 Kampaň Imperativ,o.s.: Advanced prevention against Communism

65 Použitá literatura: JUDr. Jan Chmelík Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Linde Praha JUDr. Jan Chmelík, Symbolika v extremistických hnutích, Linde Praha 2003 Jan Charvát, Současný politický extremismus a radikalismus, Portál, Praha 2007 Encyklopedický slovník Policejní zdroje. (veřejné zdroje) Claude Faber, Anarchismus příběh revolty, Levné knihy 2006 Miroslav Mareš, Symboly používané extremisty v ČR, MV ČR 2006 Václav Tomek, Ondřej Slačálek, Anarchismus, Vyšehrad 2006 Antonio Moscato, Che Guevara, Orego 1997 Milan Churáň a kolektiv, Encyklopedie Špionáže, Libri 2000 Odborná vyjádření politologů Část prezentace: VOŠ JABOK, Ing et. Mgr Jan Dočkal Csc a Bc. David Lebeda

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ.

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. 1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. Ústřední výbor KSČ, vědom si svého závazku k tradicím komunistického hnutí, předkládá straně a všem pracujícím naší socialistické vlasti program své politické

Více

www.komunistickepravo.cz

www.komunistickepravo.cz Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU Kapitoly z dějin bezpráví Vzor citace: Anna Šabatová OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD V TEORII A V PRAXI (1945 1989) Šabatová,

Více

JAKÉ OBČANY (NE)CHCE TOTALITA

JAKÉ OBČANY (NE)CHCE TOTALITA propagandě (1-4), jiné naopak reprezentují kritický pohled na komunismem deformovanou společnost (5-6) či ukazují, za co byli někteří lidé souzeni a TEXT 1 (Vybráno z Poučení z krizového vývoje ve straně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Československý normalizační režim nebyl společenským konsenzem, ale znásilněním společnosti komentář k jedné přednášce

Československý normalizační režim nebyl společenským konsenzem, ale znásilněním společnosti komentář k jedné přednášce DISKUzE Jan Cholínský securitas imperii Československý normalizační režim nebyl společenským konsenzem, ale znásilněním společnosti komentář k jedné přednášce Součástí programu Dne vědy pořádaného 17.

Více

Páni a otroci 20. století

Páni a otroci 20. století Traian Romanescu Páni a otroci 20. století Světová židovská konspirace PRO FIDE CATHOLICA Titul španělského vydání: Amos y esclavos del siglo XX Por qué avanzna el communismo Buenos Aires 1983 (převzato

Více

Občanská společnost na Kubě:

Občanská společnost na Kubě: Občanská společnost na Kubě: Dějiny, současnost a výhledy do budoucna Carlos González, analytik, Nadace Forum 2000, Česká republika/chile Rolando Jiménez Pozada, právník a disident, Česká republika/kuba

Více

Občanská společnost a její význam v období Pražského jara

Občanská společnost a její význam v období Pražského jara studie a články Občanská společnost a její význam v období Pražského jara TOMÁŠ VILÍMEK Letošní rok se stal rokem připomenutí si celé řady význačných událostí československých dějin. Tak je tomu i v případě

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU

HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D., Ing. David ŘEHÁK, Ph.D. Anotace: Příspěvek pojednává o možném náhledu na historické členění etap vývoje terorismu. Za hlavní

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Svět po 1. světové válce Versailleský mírový systém 18. ledna 1919 Versailleská konference účastníci: USA, Francie, Anglie,

Více

Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (1.6.1968)

Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (1.6.1968) Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (1.6.1968) Ve dnech 29. 5. - 1. 6. 1968 se v Praze sešlo plénum ÚV KSČ, kterého se zúčastnil prezident republiky, všichni ministři-komunisté a vedoucí tajemníci

Více

V Sovětském svazu proběhly v následujícím období, během několika málo roků, tlakem shora svým způsobem obdobné procesy, které v některých jiných

V Sovětském svazu proběhly v následujícím období, během několika málo roků, tlakem shora svým způsobem obdobné procesy, které v některých jiných Úvod Koncem 20. let minulého století zahájila bolševická strana Sovětského svazu 1 řadu tzv. socialistických ofenziv kampaní, kterými opětovně, po necelém jednom desetiletí relativního klidu, zcela přeměnila

Více

ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989

ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 MIROSLAV DOLEJŠÍ (20.11.1931 26.6.2001) ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 A ZMĚN VE VÝCHODNÍ EVROPĚ ( VYDÁNO V ROCE 1990!!! ) PŘEDMLUVA K ANALÝZE 17.LISTOPADU 1989 MIROSLAVA DOLEJŠÍHO V politice není absolutního

Více

securitas imperii Rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem Totalitarismus v teorii a praxi ROZHOVOR

securitas imperii Rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem Totalitarismus v teorii a praxi ROZHOVOR Rozhovor ROZHOVOR Rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem Totalitarismus v teorii a praxi Bezprostředně po pádu komunistického režimu začal být v česk(oslovensk)ém politickém, akademickém a mediálním

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 Obsah Úvodem 9 Kdo byl kdo 13 První společné akce 19 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Sedlčanech 23 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Milevsku

Více

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ studie a články Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ Miloš Jakeš po 17. listopadu 1989 Vrchní velitel Lidových milicí a generální ta jemník ÚV KSČ Miloš Jakeš mezi svými, Praha, únor 1989 Foto: Jan

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

Politické strany a systémy politických stran

Politické strany a systémy politických stran Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Politické strany a systémy politických stran Bakalářská práce Autor: Eva Kakosová Schacherlová Hospodářská politika a správa v oboru,

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Diplomová práce Martin Drozda Vysoká škola Hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Studijní obor: Marketingové komunikace Vedoucí diplomové

Více

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy JAN RYCHLÍK ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O OBDOBÍ KOMUNISMU V ČESKOSLOVENSKU ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O DěJINÁCH KOMUNISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA PřED ROKEM 1989 Oficiální marxisticko-leninská

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Jan Wintr Pohled na český a slovenský ústavní vývoj v letech 1989-1998 (práce k postupové zkoušce z politologie, leden 2001)

Jan Wintr Pohled na český a slovenský ústavní vývoj v letech 1989-1998 (práce k postupové zkoušce z politologie, leden 2001) Jan Wintr Pohled na český a slovenský ústavní vývoj v letech 1989-1998 (práce k postupové zkoušce z politologie, leden 2001) Obsah I. Předmluva II. Ústavní změny v době od pádu komunismu do rozpadu federace

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západní hudba v Československu v období normalizace. Western music in the Post-1968 Czechoslovakia

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západní hudba v Československu v období normalizace. Western music in the Post-1968 Czechoslovakia Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin DIPLOMOVÁ PRÁCE Adam Havlík Západní hudba v Československu v období normalizace Western music in the Post-1968 Czechoslovakia

Více