NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROK 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROK 2014/2015"

Transkript

1 NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROK 2014/2015 Vsetín září 2014

2 Kontakty Dětská knihovna Bc. Ludmila Holbíková , Dětská knihovna Pavlína Panovcová e- mail: tel.: , Dětská knihovna Luh Ivana Hlaváčová tel: Dětská knihovna Rokytnice Jana Tvarůžková tel Regionální oddělení, studovna Mgr. Jana Machalová tel.: Turistické informační centrum Otakar Hošek tel.: Vedoucí oddělení knihovnických služeb, zástupkyně ředitelky Ing. Hana Pekárková tel.: ,

3 Vážení přátelé, předkládáme Vám nabídku akcí, které připravuje Masarykova veřejná knihovna Vsetín pro žáky základních škol. Naším cílem je děti a mladé lidi seznámit s prostředím knihovny, prohloubit v nich vztah ke knihám, literatuře, četbě. A to zábavnou formou, použitím interaktivních metod, kritického myšlení, výtvarných aktivit aj. Akce jsou rozděleny do následujících kategorií: Besedy (délka trvání besedy nepřekročí 45 minut není-li dohodnuto jinak) o Svět pohádek a příběhů o Čtenářská a literární gramotnost o Osobnostní a sociální výchova o Historie o Literární semináře Informační vzdělávání (délka informační lekce je stanovena na 60 minut pro 1. a 2. třídu a 90 minut pro třídu) Exkurze Knihovna dětem a mládeži Po domluvě se zaměstnanci dětských knihoven nebo u lze vytvořit speciální program, který např. může sloužit jako doplněk výuky. Rovněž vás budeme informovat o mimořádné nabídce knihovny akcích k významným výročím, o tradicích, apod. Všechny vzdělávací akce se konají zdarma, avšak nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky, popřípadě em. Další informace na 3

4 SVĚT POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ Cílem pohádek je pobavení a poučení posluchače či čtenáře. Pro děti bývají pohádky oblíbenými uspávankami, zároveň jim však zprostředkovávají mnoho informací o světě. Pohádky a příběhy mají pro dítě silný emocionální náboj. Jsou prostředkem relaxace, uspokojují zvídavost, napomáhají jak rozvoji fantazie a obohacování slovní zásoby, tak i utváření vlastních názorů a postojů. určení název anotace místo konání 1. třída Nejmilejší večerníčky 1. třída 2. třída 1. třída 2. třída Z pohádky do pohádky Za zvířátky do pohádky Známé pohádkové postavičky objevují děti také v knihách. Povídání je doplněno o velkou soutěž a výrobu Večerníčkovy čepice. Děti se promění v pohádkové postavičky a vyzkoušejí si, zda jsou stejně šikovné. Společné čtení veselých příběhů. Děti se hravou formou seznámí se životem různých zvířat. ČTENÁŘSKÁ A LITERÁRNÍ GRAMOTNOST Čtenářská a literární gramotnost znamená plynule číst a psát text a především porozumět jeho obsahu. Velmi důležitá je orientace v knižním fondu. Seznámení s knihami a povídání o nich tuto dovednost prohlubují. určení název anotace místo konání Seznámení s pojmy knihovna, kniha, spisovatel, ilustrátor Přišli jsme k vám na 1. třída (doplněno o soutěže a kvízy). návštěvu Informace o tom, jak se stát členem knihovny. 1. třída První čtení 2. třída Otevřete knížku, čtěte! 2. třída Druhé čtení V knihovně si poradím Představení edice "První čtení" pro všechny děti, které začínají číst. Jak vzniká kniha, cesta knihy od spisovatele do knihovny, co se dělá v tiskárně, kniha a její části, co je edice. Děti se seznámí s nejpěknějšími tituly edice "Druhé čtení". Kniha odborná a zábavná, řazení a vyhledávání knih, co je katalog. 4

5 Vezmi si pastelku, namaluj pejska Vědomosti v hrsti Samostatný čtenář 1. třída 2. třída To si přečti Skládám básně a je mi krásně Jak se dělá kniha Jak na referát, seminárku Ilustrátoři dětských knih Práce s on-line katalogem, vyhledávání beletrie podle názvu knihy nebo jména spisovatele a následně v regále. Knihy naučné - mezinárodní desetinné třídění, vyhledávání a řazení knih, praktické úkoly, elektronický katalog knihovny, rezervace knihy. Tipy na čtení. Po seznámení s tím, co je verš a rým, se děti mohou stát malými básníky, kteří po vzoru těch velkých umí vyjádřit obyčejné věci neobyčejně. Pohádky a příběhy dělají knihu knihou. Jak taková kniha vzniká, si projdeme krůček po krůčku společně v knihovně. Povídání o prvních knihách starověkých zemí, vývoj knihtisku v Evropě, podoba dnešních knih pro děti a komiks. Zážitkové cvičení, při kterém se naučíme vytvořit referát či seminárku. Ukážeme si, jak při psaní postupovat, na co nezapomenout, jak práci strukturovat, kde hledat správné zdroje informací., (počítačová učebna, 1. patro) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Cílem je rozvoj klíčových životních dovedností či životních kompetencí pro každý den. Příkladem může být sebepoznání, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, spolupráce, soutěžení, hodnoty, postoje, morálka, etika,... 5

6 určení název anotace místo konání Děti si zábavnou formou 1. třída Ruce - to jsou dvojčata uvědomují, k čemu mohou ruce sloužit a zároveň si vyzkoušejí, co všechno ruce dovedou. Neotesánek časová dotace 90 minut Skládám básně a je mi krásně Může to být i tvůj příběh Už zase skáču přes kaluže! Valašsko kraj, ve kterém žiji Etiketa Kde hledat pomoc? Oblíbená beseda o slušném chování, inspirovaná stejnojmennou knihou Ivony Březinové. Děti se hravou formou seznámí se základními pojmy etiky, rozhodují o správném či nesprávném chování ve společnosti, u stolu atd. Po seznámení s tím, co je verš a rým, se děti mohou stát malými básníky, kteří po vzoru těch velkých umí vyjádřit obyčejné věci neobyčejně. Beseda založená na knize se silným příběhem, která pomocí čtení a následné diskuze vede k lepšímu pochopení, toleranci a ohleduplnosti. Interaktivní formou se děti seznámí se světem handicapovaných spoluobčanů. Seznámení s krásami našeho rodného kraje, s valašskými osobnostmi a se zajímavostmi našeho regionu. Držení těla a gesta. Oblečení a účes. Pozdrav a podávání rukou. Chování vůči osobám druhého pohlaví. Seznámeni s různými druhy pomáhajících služeb pro děti, mládež a rodiny, a to interaktivní formou. Žáci a studenti budou mít možnost vžít se do role sociálního pracovníka a vyzkouší si na modelovém příběhu rodiny (dítěte) navrhnout různé varianty postupu při řešení jejich problémů., Mgr. Adéla Trnová, Mgr. Michal Trčálek 6

7 HISTORIE Cyril a Metoděj Jan Hus Rok 1989 z pohledu historického i literárního Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem aneb vzdělávací pořad k příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Dětem bude zábavnou a soutěžní formou představeno období Velkomoravské říše a nebudou chybět ani kvízy, čtení, apod. V roce 2015 uplyne 600 let od smrti Mistra Jana Husa, přijďte se do knihovny seznámit s osobností, životními osudy a dílem Jana Husa, českým náboženským myslitelem, kazatelem a reformátorem. Beseda o událostech sametové revoluce se čtenými ukázkami od Václava Havla, Jiřího Kratochvíla aj. a LITERÁRNÍ SEMINÁŘE Literární semináře přibližují studentům zajímavé známé i méně známe osobnosti, knížky či témata světové i české literatury. Doplňují výuku literární výchovy. určení název anotace místo konání Představení moderních Macourkoviny pohádek Miloše Macourka Roald Dahl Báje a pověsti Beseda má za úkol motivovat mládež ke čtení krásné literatury. Seznámí se se životem a dílem britského spisovatele. Jeho díla se stala velmi proslulá a nejprodávanější na světě. Mezi nejznámější patří Karlík a továrna na čokoládu. Multimediální beseda je obohacena o čtené i filmové ukázky a nebude chybět ani zábavný kvíz. Co je to báje? Kdy a jak vznikla? Seznámení s nejznámějšími řeckými bájemi, doplněno ukázkami z DVD. 7

8 Svět komiksu Bohumil Hrabal Fantasy literatura Valašsko, tradice a literatura Holocaust v literatuře Anglická literatura Ze čtenářského deníku České národní obrození Romantismus v české literatuře Beseda se zaměřuje na rozbor komiksu jako svébytného média a stručně mapuje jeho dějiny až po současnost. Povídání doplněné videoukázkami se bude odehrávat v komiksovém koutu U mouchy CC. Roku 2014 slaví 100. výročí narození jeden z nejvýznamnějších a nejosobitějších spisovatelů 2. pol. 20. stol., Bohumil Hrabal. Seminář o tomto českém velikánovi doplněný videoukázkami a čtením. Ujasníme si, co fantasy literatura je a co není a podíváme se na její stručné dějiny. Více se ale zaměříme na současnou českou i světovou fantasy a představíme si její nejznámější představitele. Poznejte regionální oddělení naší knihovny. Vše o Valašsku - literatura, osobnosti, tradice. Holocaust byl praktickou aplikací "konečného řešení židovské otázky". Více se dozvíte na této besedě. Beseda o anglické literatuře se čtenými ukázkami. Vyberte si autora a dílo. Vytvoříme Vám besedu "šitou na míru". Zážitkové cvičení se studenty - Jak to vlastně dopadlo Josef Dobrovský; Josef Jungmann; František Palacký; Karel Havlíček Borovský; Václav Matěj Kramerius;, Josef Kajetán Tyl; Karel Hynek Mácha; Karel Sabina; Josef Kajetán Tyl; Karel Jaromír Erben. Regionální oddělení, studovna, Dolní náměstí, 3. patro Karel Hynek Mácha Život a jeho dílo. Když už člověk jednou je Kdo byli Ježek a V + W? Osvobozené divadlo slovem, hudbou i obrazem. 8

9 Josef Škvorecký Slavný český spisovatel, podle jehož románů vznikla řada úspěšných filmů, by se 27. září 2014 dožil devadesáti let. Beseda představuje Josefa Škvoreckého nejen jako spisovatele, ale i jako člověka, který se stal hlavním hrdinou legendárního románu Zbabělci. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Jak efektivně vyhledávat informace na dané téma, zpracovávat je, hodnotit, prezentovat, jak využívat zdroje, tvořit text, argumentovat. V našich lekcích žáky a studenty učíme kriticky myslet, používáme atraktivní a efektivní metody učení. určení název anotace Lektoři - kontakt Pavlína Panovcová Práce v týmu, rozvoj čtenářské 1. třída Za pohádkou do knihovny dovednosti, čtení s předvídáním, analýza textu třída Poznej čtyři roční období Práce s obrazovou informací, tvorba textu, prezentace informací. Irma Zajíčková Vyhledej, prezentuj, zapamatuj si Nebuď čuně etiketa pro každého Valašsko ve zdrojích Pět kontinentů Řekni to obrázkem vizualizace prakticky Vyhledávání informací, organizace a analýza poznatků, tvorba textového dokumentu. Workshop, organizace, analýza a grafické znázornění poznatků, třídění klíčových slov, diskuze, práce s textem, rozvoj čtenářské gramotnosti a aktivní kritické čtení. Hledání a prezentace informací o Valašsku, využívání různých zdrojů. Hledání informací a analyzování výsledků hledání. Práce ve skupině Sběr informací a jejich analýza Práce s hmotnými a elektronickými zdroji informací. Analýza poznatku, tvorba obrazového dokumentu. Jana Tvarůžková Ivana Hlaváčová Otakar Hošek Lucie Strbačková Bedřich Pišťák Mgr. Jana Machalová

10 Bezpečí na síti EXKURZE Bludy, mýty, fakta, aféry Co nám říkají mědia? Analýza. Seznámení s nebezpečím na internetu, seznámení s pojmy kyberšikana, kybergrooming, sexting... Tvorba silného hesla. Mediální gramotnost. Analýza (hodnocení zdrojů/ informací, hledání souvislostí, analýza textu, interpretace, shrnutí, tvorba textového dokumentu). Argumentace. Bc. Ludmila Holbíková Mgr. Kateřina Janošková určení název anotace místo konání 1. třída 2. třída 1. třída 2. třída Knihovnou křížem krážem Jak Vsetín neznáte Od Turistického informačního centra, přes půjčovny knih, po komunitní klub a společenský sál. Společně si prohlédneme a seznámíme s knihovnou na Dolním náměstí. Vlastivědné procházky městem Základní trasa - 1. okruh: Horní město Evangelický kostel Horního sboru a fara - Evangelický kostel Dolního sboru a fara - Vsetínský zámek - Maštaliska - Stará radnice - Nová radnice - Římsko-katolický kostel a fara - Barokní kříž u kostela - Barokní sochy Immaculata a Jan Nepomucký - Kříž na bývalém hřbitově na Sychrově - Barokní kašna na Horním náměstí Základní trasa - 2. okruh: Dolní město MVK Vsetín - - Měšťanský dům - Komerční banka - budova bývalé Občanské záložny - Panská zahrada - Hrob a památník československých vojáků - Památník osvobození - Pomník židovské synagogy na Štěpánské ulici 10 dětská knihovna Dolní náměstí, Turistické a informační centrum Dolní náměstí Otakar Hošek

11 KNIHOVNA DĚTEM A MLÁDEŽI název anotace místo konání Literární soutěž pro děti a mládež. Soutěž je tříkolová - městské, okresní a krajské kolo., O poklad strýca Juráša Lovci perel Noc s Andersenem Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny Prázdninová knihovna Prázdninové čtení pro děti i rodiče Celoroční hra o nejlepšího sběrače perel - za každou přečtenou doporučenou knihu děti získávají perlu. Čtenáři s největším počtem perel budou oceněni. Magická březnová noc v knihovně, spojená s hrami, soutěžemi a společným nocováním. Slavnostní setkání prvňáčků vsetínských škol. Součástí programu je pasování dětí na čtenáře knihovny, divadelní představení a setkání s představiteli radnice. Zábavné, tvůrčí a hravé aktivity o prázdninách. Čteme z vybraných knih humor, příběh, napětí Knihu si pak můžete půjčit domů! 20 minut s dětskou knihou Hlasité čtení dětem. Čteme pro radost aneb co se čte ve škole Společné čtení se vsetínskými osobnostmi.,,, Jsi na tahu! Hraní her v knihovně. Tvůrčí dílny, 11

12 NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROK 2014 / 2015 Vsetín, září

NABÍDKA LEKCÍ PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

NABÍDKA LEKCÍ PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK NABÍDKA LEKCÍ PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Vážení pedagogové, dostává se vám do rukou nabídka vzdělávacích programů v knihovně. Nabídka je rozdělena do dvou částí, na lekce informačního

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA Základní škola Kovářov, okres Písek Obsah: 1. Výchova ke čtenářství 1.1 Společná četba 1.1.1 Soubory knih ke společné četbě a rozboru na 1. stupni 1.1.2 Samostatné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více