Souhrnný plán kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci výkonu přenesení působnosti na I. pololetí 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnný plán kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci výkonu přenesení působnosti na I. pololetí 2014"

Transkript

1 Souhrnný plán kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci výkonu přenesení působnosti na I. pololetí 2014 Obsah: odbor sociálních věcí a zdravotnictví str. 2-5 odbor regionálního rozvoje, územního plánování stavebního řádu a investic str. 6 odbor legislativy a vnitřních věcí str odbor kultury a památkové péče str. 11 odbor hospodářské a majetkové správy str. 12 odbor dopravy a silničního hospodářství str odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví str. 13 odbor krajský ţivnostenský úřad str odbor kancelář hejtmana str. 15 odbor ekonomický příloha Dle RŘ č. 66 (čl. III, odst. 2) sestavuje odbor kancelář ředitele z návrhů příslušných odborů souhrnný plán kontrol krajského úřadu na následující pololetí a předkládá řediteli KÚ do kalendářního roku sestavila: M. Houdková, KRED předloţil: Mgr. A. Mik, vedoucí KRED schválil: JUDr. M. Kučera, Ph.D. ředitel KÚ JK

2 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení zdravotnictví 1. Městský úřad Milevsko dodrţování zákona - prvotní č. 200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění (zejména 29, 29a, 30), na úseku správních deliktů dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabák. výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírod. minerál. vod a přírodních léčebných lázních, kontrolované období rok 2013, subjektů dodrţování zákona - prvotní č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování nebo jiných zákonů upravujících zdravotní sluţby, kontrolu poskytovatelů sociálních sluţeb uvedených v Národním registru poskytovatelů a osob poskytujících zdravotní sluţby dle 20 zákona č. 372/2011 Sb. kontrolované období platnost registrace 3. Nestátní zdravotnická zařízení provádění zákona průběţně od 25 zařízení č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů (zejména 10, 13, 14, 32, 33) Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 1. Městský úřad Třeboň výkonu sociálně- - následná právní ochrany dětí kontrolované období rok 2012 a Farní charita, Týn nad Vltavou výkonu sociálně- - následná právní ochrany dětí dle pověření kontrolované období rok 2012 a

3 Oddělení sociálních služeb 1. Centrum sociální pomoci plnění podmínek leden - prvotní Vodňany stanovených pro registraci u poskytovatelů sociál. sluţeb dle 82 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách v platném znění kontrol. období rok 2013 a Nazaret, středisko Diakonie a misie plnění podmínek únor - prvotní Církve československé husitské, stanovených pro registraci u Borovany poskytovatelů sociál. sluţeb dle 82a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách v platném znění kontrol.období rok 2013 a MESADA, občanské sdruţení plnění podmínek - prvotní Jindřichův Hradec stanovených pro registraci u poskytovatelů sociál. sluţeb dle 82a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách v platném znění kontrol.období rok 2013 a Domov pro seniory Bechyně plnění podmínek - prvotní stanovených pro registraci u poskytovatelů sociál. sluţeb dle 82a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách v platném znění kontrol.období rok 2013 a Domovy KLAS o.p.s., Temelín plnění podmínek - prvotní stanovených pro registraci u poskytovatelů sociál. sluţeb dle 82a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách v platném znění kontrol. období rok 2013 a INKANO Písek, o.s. plnění podmínek - prvotní stanovených pro registraci u poskytovatelů sociál. sluţeb dle 82a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách v platném znění kontrol. období rok 2013 a Městský úřad Vodňany Sociální ochrana sociální práce leden - prvotní na pověřených obecních úřadech a obecních úřadech s rozšířenou působností 67 odst. 1) písm. e) zákona. č. 129/2000 Sb., 129 odst. 1) a 129a odst. 1) zákona č. 3

4 128/2000 Sb. kompetence uvedené v 92 písm. d) a 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách ve znění pozdějších předpisů a 64 odst. 3 a 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění kontrolované období rok Městský úřad Kaplice Sociální ochrana sociální práce únor - prvotní na pověřených obecních úřadech a obecních úřadech s rozšířenou působností 67 odst. 1) písm. e) zákona. č. 129/2000 Sb., 129 odst. 1) a 129a odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. kompetence uvedené v 92 písm. d) a 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách ve znění pozdějších předpisů a 64 odst. 3 a 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění kontrolované období rok Městský úřad Týn nad Vltavou Sociální ochrana sociální práce - prvotní na pověřených obecních úřadech a obecních úřadech s rozšířenou působností 67 odst. 1) písm. e) zákona. č. 129/2000 Sb., 129 odst. 1) a 129a odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. kompetence uvedené v 92 písm. d) a 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách ve znění pozdějších předpisů a 64 odst. 3 a 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění kontrolované období rok Městský úřad Mirotice Sociální ochrana sociální práce - prvotní na pověřených obecních úřadech a obecních úřadech s rozšířenou působností 67 odst. 1) písm. e) zákona. č. 129/2000 Sb., 129 odst. 1) a 129a odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. kompetence uvedené v 92 písm. d) a 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách ve znění pozdějších předpisů a 64 odst. 3 a 65 4

5 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění kontrolované období rok Městský úřad Nová Bystřice Sociální ochrana sociální práce - prvotní na pověřených obecních úřadech a obecních úřadech s rozšířenou působností 67 odst. 1) písm. e) zákona. č. 129/2000 Sb., 129 odst. 1) a 129a odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. kompetence uvedené v 92 písm. d) a 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách ve znění pozdějších předpisů a 64 odst. 3 a 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění kontrolované období rok Městský úřad Volyně Sociální ochrana sociální práce - prvotní na pověřených obecních úřadech a obecních úřadech s rozšířenou působností 67 odst. 1) písm. e) zákona. č. 129/2000 Sb., 129 odst. 1) a 129a odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. kompetence uvedené v 92 písm. d) a 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách ve znění pozdějších předpisů a 64 odst. 3 a 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění kontrolované období rok Městský úřad Vimperk Sociální ochrana sociální práce - prvotní na pověřených obecních úřadech a obecních úřadech s rozšířenou působností 67 odst. 1) písm. e) zákona. č. 129/2000 Sb., 129 odst. 1) a 129a odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. kompetence uvedené v 92 písm. d) a 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách ve znění pozdějších předpisů a 64 odst. 3 a 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 5

6 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Oddělení územního plánování 1. Městský úřad výkonu státní správy I. pololetí 2014 Netolice na úseku územního plánování 2. Městský úřad výkonu státní správy I. pololetí 2014 Soběslav na úseku územního plánování 3. Městský úřad výkonu státní správy I. pololetí 2014 Milevsko na úseku územního plánování 4. Městský úřad výkonu státní správy I. pololetí 2014 Volary na úseku územního plánování 5. Městský úřad výkonu státní správy I. pololetí 2014 Stráţný na úseku územního plánování Oddělení stavebního řádu 1. Městský úřad výkonu státní správy I. čtvrtletí 2014 Jindřichův Hradec na úseku umisťování staveb, SŘ a vyvlastnění 2. Městský úřad výkonu státní správy I. čtvrtletí 2014 Lišov na úseku umisťování staveb a SŘ 3. Městský úřad výkonu státní správy I. čtvrtletí 2014 Slavonice na úseku umisťování staveb a SŘ 4. Městský úřad výkonu státní správy II. čtvrtletí 2014 Třeboň na úseku umisťování staveb a SŘ a vyvlastnění 5. Městský úřad výkonu státní správy II. čtvrtletí 2014 Protivín na úseku umisťování staveb a SŘ 6. Městský úřad Sezimovo Ústí výkonu státní správy na úseku umisťování staveb a SŘ II. čtvrtletí MěÚ Milevsko účelově zaměřená na řízení vedená SÚ ohledně staveb v areálu firmy TOMEGAS, a.s. v k.ú. Okrouhlá u Branic v období od I. pololetí

7 Odbor legislativy a vnitřních věcí 1. Městský úřad Strakonice leden-únor působnosti na úseku přestupkového řízení ve věcech přestupků proti občanskému souţití a majetku 2. Městský úřad Blatná - působnosti na úseku přestupkového řízení ve věcech přestupků proti občanskému souţití a majetku 3. Městský úřad Mladá Voţice - působnosti na úseku přestupkového řízení ve věcech přestupků proti občanskému souţití a majetku 4. Městský Prachatice Výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku matrik státního občanství 5. Městský úřad Dačice Výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku matrik státního občanství 6. Obecní úřad Dub Vidimace a legalizace 7. Obecní úřad Hracholusky Vidimace a legalizace 8. Obecní úřad Těšovice Vidimace a legalizace 9. Obecní úřad Vitějovice Vidimace a legalizace 10. Obecní úřad Budeč Vidimace a legalizace 11. Obecní úřad Ćeský Rudolec Vidimace a legalizace 12. Obecní úřad Staré Hobzí Vidimace a legalizace 13. Magistrát Města České Budějovice působnosti na úseku matrik státního občanství 14. Městský úřad Písek působnosti na úseku matrik státního občanství 15. Městský úřad Tábor působnosti na úseku matrik 7

8 státního občanství 16. Městský úřad Český Krumlov působnosti na úseku matrik státního občanství 6. Obecní úřad Radimovice u Ţelče Vidimace a legalizace 18. Městský úřad Strakonice působnosti na úseku matrik státního občanství 19. Městský úřad Blatná působnosti na úseku matrik státního občanství 20. Centrum Bazalka, o.p.s. České Budějovice 21. Obec Malovice Malovice leden leden 22. Obec Kadov leden Kadov 23. Slavonická renesanční leden Slavonice 24. Občanské sdruţení Okna leden Jindřichův Hradec 25. Diakonie ČCE - Rolnička leden Soběslav 26. Švagr, o.s. únor Písek 27. Město Bechyně Bechyně 28. Klub českých turistů Tábor únor únor 29. ZO NOS PČR ČK únor 30. Město Chelčice Chelčice 31. Město Borotín Borotín 32. Obec Stachy Stachy únor únor 8

9 33. Obec Úsilné Úsilné 34. Okr. Spolek ČČK ČB České Budějovice 35. ROSKA, o.s. České Budějovice 36. Danar. o.s. Mladá Voţice 37. o.s. Filipa Němce České Budějovice 38. Městské centrum kult. a vzdělávání Týn nad Vltavou 39. CZP Strakonice Strakonice 40. Hrzán sobě! o.s. Tábor 41. Město Protivín Protivín 42. Město Roţmberk nad Vltavou Roţmberk nad Vltavou 43. Ludmila o.s. Lišov 44. APLA Tábor Tábor 45. Farní charita Prachatice Prachatice 46. TJ Vodní stavby Tábor Tábor 47. Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec 48. Diakonie ČCE - Rolnička Soběslav 49. MŠ a ZŠ Kaňka Tábor 50. Mesada, o.s. Písek 51. Hospic sv. JNN Prachatice 52. Proutek, o.s. Kardašova Řečice 9

10 53. Město Nové Hrady Nové Hrady 54. Domov pro seniory Světlo Drhovle 55. Ekologické centrum královského města Písku, o.p.s. Písek 56. Obec Strýčice Strýčice 57. Obec Číţová Číţová 58. Obecní úřad Cep Třeboň 59. Obecní úřad Hrachoviště Třeboň 60. Obecní úřad Plavsko J. Hradec 61. Obecní úřad Lásenice J.Hradec 62. Obecní úřad Volary Prachatice 63. Obecní úřad Zbytiny Prachatice 64. Městský úřad Český Krumlov Český Krumlov 65. Obecní úřad Hlavatce Č. Budějovice 66. Obecní úřad Mahouš Prachatice 67. Městský úřad Kaplice Kaplice 68. Obecní úřad Slapsko Tábor 10

11 69. Obecní úřad Šebířov Tábor 70. Obecní úřad Květov Milevsko 71. Obecní úřad Kučeř Milevsko Odbor kultury a památkové péče Oddělení památkové péče 1. Městský úřad Strakonice Stavební úřad 2. Městský úřad Soběslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje 3. Městský úřad Milevsko odbor regionálního rozvoje výkonu státní památkové péče výkonu státní památkové péče následná výkonu státní památkové péče únor Oddělení kultury 1. Městský úřad Vodňany Kontrola správní činnosti v oblasti kultury autorský zákon - 2. Městský úřad Strakonice Kontrola správní činnosti v oblasti kultury autorský zákon - Oddělení zřizovaných organizací 1. Prachatické muzeum činnosti organizace 2. Muzeum středního Pootaví Strakonice činnosti organizace 11

12 Odbor hospodářské a majetkové správy 1. Městský úřad Bechyně Ověření dodrţování podmínek stanovených zák.č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozd. předpisů a vyhl. č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozd.předpisů při povolování výherních hracích přístrojů 2. Městský úřad Dačice dtto 3. Městský úřad Protivín dtto 4. Městský úřad Veselí nad Luţnicí dtto Odbor dopravy a silničního hospodářství Oddělení silničního hospodářství 1. Magistrát města České Budějovice agendy na úseku silničního hospodářství 2. Městský úřad Prachatice agendy na úseku silničního hospodářství 3. Městský úřad Soběslav agendy na úseku silničního hospodářství Oddělení silniční dopravy 1. Městský úřad Kaplice výkonu státní správy na úseku taxíků 2. Městský úřad Soběslav výkonu státní správy na úseku taxíků 3. Městský úřad Blatná výkonu státní správy na úseku taxíků 12

13 Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě 1. Magistrát města České Budějovice Agenda přestupků - 2. Městský úřad Jindřichův Hradec Agenda SME, autoškol, evidence vozidel, řidičské průkazy 3. Městský úřad Týn nad Vltavou Agenda SME, autoškoly, evidence vozidel, řidičské průkazy 3. STK 7 stanic Povinnosti vyplývající ze zák. průběţně č.56/2001 Sb., o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích 4. 3 akreditovaná školící střediska Povinnosti vyplývající ze zák. č.56/2001 Sb., o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích průběţně Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 1. Městský úřad Strakonice výkonu státní správy v přenesené působnosti za 2. pololetí Městský úřad Dačice výkonu státní správy v přenesené působnosti za 2. pololetí

14 Odbor krajský živnostenský úřad I. Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti - na úseku průmyslu a obchodu - na úseku zemědělství Kontrolovaná osoba Druh kontroly Kontrolovaná oblast Termín kontroly Městský úřad Třeboň řádná registrační činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský únor 2014 zákon), ve znění kontrolní činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., Městský úřad Jindřichův Hradec Městský úřad Týn nad Vltavou Městský úřad Vimperk Městský úřad Vodňany řádná řádná řádná řádná o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění podnikání v zemědělství kontrolní a správní činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění kontrolní činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění podnikání v zemědělství kontrolní a správní činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění leden 2014 II. Dozorová a kontrolní činnost: - zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění - zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění Kontrolovaná osoba Druh kontroly Předmět kontroly Termín kontroly Určení kontrolovaných osob, u nichţ bude v Jihočeském kraji vykonávána dozorová a kontrolní činnost, nelze jednoznačně stanovit, a to vzhledem ke specifické náplni řádná Dozorová činnost u zadavatelů, zpracovatelů a šiřitelů reklamy, která je v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o I. VI. 2014

15 činnosti v této oblasti. regulaci reklamy. Provádění cenové kontroly zaměřené na ust. 11 (cenová evidence) a ust. 13 (označování zboţí cenami) zákona o cenách Odbor kancelář hejtmana Oddělení krizového řízení 1. Městský úřad Třeboň Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti Působnost SSHR: 2. Městský úřad Trhové Sviny oblast hospodářských opatření Městský úřad Strakonice Městský úřad Kaplice pro krizové stavy Městský úřad Vimperk Působnost MO ČR: Městský úřad Jindřichův Hradec Oblast obranného plánování Odbor ekonomický příloha 15

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2015

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2015 Čj. KUJCK 74584/2014/KRED Sp.zn. KRED 74584/2014/maho SO Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2015 Obsah: odbor sociálních věcí a zdravotnictví str. 2-6 odbor regionálního rozvoje,

Více

Souhrnný plán kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci výkonu přenesení působnosti na II. pololetí 2014

Souhrnný plán kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci výkonu přenesení působnosti na II. pololetí 2014 Souhrnný plán kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci výkonu přenesení působnosti na II. pololetí 2014 Obsah: odbor sociálních věcí a zdravotnictví str. 2-6 odbor regionálního rozvoje, územního

Více

Plán kontrol KÚ JK výkonu přenesené působnosti obcí na II. pololetí 2016

Plán kontrol KÚ JK výkonu přenesené působnosti obcí na II. pololetí 2016 KUJCK KUJCK 88419/2016 Sp.zn. KRED 88419/2016/maho SO Plán kontrol KÚ JK výkonu přenesené působnosti obcí na II. pololetí 2016 Obsah: odbor sociálních věcí a zdravotnictví str. 2-6 odbor regionálního rozvoje,

Více

Plán kontrol KÚ JK výkonu přenesené působnosti na II. pololetí 2017

Plán kontrol KÚ JK výkonu přenesené působnosti na II. pololetí 2017 KUJCK 77602/2017 Sp.zn. KRED 77602/2017/maho SO Plán kontrol KÚ JK výkonu přenesené působnosti na II. pololetí 2017 Obsah: odbor sociálních věcí str. 2-6 odbor zdravotnictví str. 6 odbor regionálního rozvoje,

Více

ID identifikátor služby. Druh služby

ID identifikátor služby. Druh služby Výše dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni 29.2016) dotace v kole AC Facility, s.r.o. 24240931 7825745 domovy se zvláštním režimem 1

Více

Název poskytovatele IČO Druh sociální služby ID

Název poskytovatele IČO Druh sociální služby ID Pověření AC Facility, s.r.o. 24240931 domovy se zvláštním režimem 7825745 OSOV/190/ 21.1. 39 087 000 Kč AC Facility, s.r.o. 24240931 pečovatelská služba 6431239 OSOV/51/ 21.1. 5 021 000 Kč Alzheimercentrum

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 402 101 255 000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšná 4542627 domovy se zvláštním režimem 825 000

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 1291000 109000 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení6431239 pečovatelská služba 0 0 Není splněna podmínka

Více

Název poskytovatele IČO Právní forma ID Druh služby

Název poskytovatele IČO Právní forma ID Druh služby AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ruče 7825745 domovy se zvláštním režimem 276 000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšn 4542627 domovy se zvláštním režimem 190 000 APLA Jižní

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE Důvod neposkytnutí dotace

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE Důvod neposkytnutí dotace AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 2162000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšná 7446328 domovy pro osoby se zdravotní 2460000 Alzheimercentrum

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným7825745 domovy se zvláštním režimem 1023000 93200 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným6431239 pečovatelská služba 0 0 nesoulad

Více

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby Název posktovatele IČ ID identifikátor služb Druh služb 1 AC Facilit, s.r.o. 24240931 7825745 domov se zvláštním režimem 1023000 75500 1098500 2 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 4542627 domov se

Více

ORP Blatná Jihočeský kraj

ORP Blatná Jihočeský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 2 60 Historické vesnické soubory Zámky 2 1 105 Hrady, tvrze, zříceniny 3 45 Křesťanské sakrální památky 7 105 Technické památky 1 20 Muzea, galerie

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 - PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ Verze dokumentu: červenec 2013, FINAL Zpracovatel: Zadavatel: KP projekt s.r.o. a Krajský úřad Jihočeského

Více

OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9

OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9 OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9 2 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ Následující tabulka shrnuje údaje získané od jednotlivých

Více

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesení působnosti za I. pololetí 2014

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesení působnosti za I. pololetí 2014 Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesení působnosti za I. pololetí 2014 Obsah: str. č. Odbor dopravy a silničního hospodářství 2-4 Odbor kultury a památkové péče 4-6 Odbor hospodářské

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH POSKYTOVATELI POVĚŘENÝMI JIHOČESKÝM KRAJEM PRO ROK 2017 A VÝŠE VYROVNÁVACÍCH PLATEB

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH POSKYTOVATELI POVĚŘENÝMI JIHOČESKÝM KRAJEM PRO ROK 2017 A VÝŠE VYROVNÁVACÍCH PLATEB Název poskytovatele IČ poskytovatele Právn Město Bechyně nám. T. G. Masaryka 2, 00252069 391 65 Bechyně Obec 4084914 pečovatelská služba 2,5 40 Bechyně OSVZ/82/2016_1 900 000 Kč PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA,

Více

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesení působnosti za II. pololetí 2014

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesení působnosti za II. pololetí 2014 Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesení působnosti za II. pololetí 2014 Obsah: str. č. Odbor dopravy a silničního hospodářství 2-4 Odbor kultury a památkové péče 4-6 Odbor hospodářské

Více

DOTACE. Název poskytovatele KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK Žádost o dotaci z KDP IČO

DOTACE. Název poskytovatele KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK Žádost o dotaci z KDP IČO Druh 1 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 2 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 3 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 4 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 5 26594463 Jihočeské centrum

Více

Název DP. Žadatel Obec / město Název projektu Celkové náklady , , ,00 94,46

Název DP. Žadatel Obec / město Název projektu Celkové náklady , , ,00 94,46 Název DP 2017_Podpora služeb nedefinovaných v zák.108/2006 o sociálních službách Opatření 01, 02, 03, 04 bez alokace Schválená alokace celkem 4 500 000 Kč Počet žádostí celkem 72 Celkové náklady 12 834

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2012

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2012 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2012 Celkové pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 25 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a 4) v oblasti

Více

Dospělí: 2. liga LTC Tábor 1903

Dospělí: 2. liga LTC Tábor 1903 Dospělí: 2. liga LTC Tábor 1903 a) Jihočeská divize smíšených družstev dospělých 3. 3.kolo 20.5. 25. 5. 5.kolo 10.6. 16. LTC Tábor B, LTC Humpolec A, TK Strakonice A, LTC České Budějovice z.s. A, TJ TK

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2014 Celkové pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a 4) v oblasti

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2013

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2013 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2013 Celkové pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 21 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a 4) v oblasti

Více

PŘEHLED POVĚŘENÍ VYDANÝCH JIHOČESKÝM KRAJEM PRO ROK 2016

PŘEHLED POVĚŘENÍ VYDANÝCH JIHOČESKÝM KRAJEM PRO ROK 2016 Název poskytovatele IČ Adresa poskytovatele Právní í Město Bechyně nám. T. G. Masaryka 2, 00252069 391 65 Bechyně Obec 4084914 služba 2,5 40 Bechyně OSVZ/82/2016_1 PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA Mírová 146, 398

Více

Druh služby Stav žádosti

Druh služby Stav žádosti Druh Stav žádosti 1 3 28149599 8098268 57 Azylové domy stornována 1 045 179 neposkytnutí 2 3 28149599 Rybka, 8098268 57 Azylové domy stornována 1 045 179 neposkytnutí 3 3 28149599 Rybka, 8098268 57 Azylové

Více

Jihočeský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Blatná Milevsko. Tábor. Písek. Strakonice.

Jihočeský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Blatná Milevsko. Tábor. Písek. Strakonice. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Blatná Milevsko Písek Tábor Strakonice Vodňany Týn n. Vltavou Soběslav

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

Výše dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce Velvarská 1650/11.

Výše dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce Velvarská 1650/11. v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 25 Název poskytovatele IČ Adresa AC Facility, s.r.o. Na Michovkách I 77 242493 25243 Průhonice Na Michovkách I 77 AC

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2016

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2016 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2016 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 2 Porušení některých

Více

stav žádosti nákladech číslo projektu v % neposkytnutí dotace , ,00 95,00 žádost převzata

stav žádosti nákladech číslo projektu v % neposkytnutí dotace , ,00 95,00 žádost převzata Název DP DP Podpora sociálních služeb nedefinovaných v zák.108/2006 Sb. o sociálních službách Schválená alokace celého DP 4 500 000 Kč Počet žádostí celkem 83 Celkové náklady 17 846 821,00 Kč Celkové požadované

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2018

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2018 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2018 Odbor analýz a podpory řízení 0 ne 0 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 163 164 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2018 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Kontrolu provede odbor/ samostatné oddělení KrÚ Předmět

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 165 166 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2016

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2016 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2016 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 3 Porušení některých

Více

Kritéria hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

Kritéria hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji Kritéria hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje Schváleno: Usnesením Zastupitelstva

Více

deliktů v provozu na pozemních komunikacích

deliktů v provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1.7.2015 PŘÍLOHA č. 2 OS č.4 /2015 Oprávněné úřední osoby dle zákona č. 500/2004, správní řád ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY č.funkce název funkce svěřený úsek činnosti 3100 vedoucí odboru SŘ

Více

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2014 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 4 Rozesláno dne Rok 2014

Věstník Jihočeského kraje, částka 4, rok 2014 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 4 Rozesláno dne Rok 2014 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 4 Rozesláno dne 14. 7. 2014 Rok 2014 Obsah: Veřejnoprávní smlouvy: 1/VPS/2013 2/VPS/2013 3/VPS/2013 4/VPS/2013 5/VPS/2013 6/VPS/2013 7/VPS/2013 8/VPS/2013 9/VPS/2013 10/VPS/2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr.Petr Studenovský, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 600, fax: 386 359 007 e-mail: studenovsky@kraj-jihocesky.cz,

Více

Přehled dosažených výsledků hospodaření škol a školských zařízení v roce 2004

Přehled dosažených výsledků hospodaření škol a školských zařízení v roce 2004 Příloha č. 3 Přehled dosažených výsledků hospodaření škol a školských zařízení v roce 2004 Dosažený kladný hospodářský výsledek v Kč : zařízení HV úprava HV po zdanění plus, mínus upravený Gymnázium J.V.Jirsíka

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Míru Vyšší Brod 40 Pečovatelská služba

Míru Vyšší Brod 40 Pečovatelská služba Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2015 ŽADATELÉ: Poř. 2 00246191 Město Vyšší Brod Obec, městská část hlavního města Prahy 4 70947571 Domov pro seniory Příspěvková Pohoda 5 26107287

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2018

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2018 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2018 Odbor analýz a podpory řízení 0 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí

Více

Tabulka hodnocení - GP 027 Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov

Tabulka hodnocení - GP 027 Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov Podopatření 01: Rekonstrukce a modenizace budov v souvislosti s rozšířením stávajících kapacit mateřských škol (investiční) Reg. č. Žadatel Název projektu Požadovaná částka Finanční návrh Hodnotící komise

Více

Podpora sociálních služeb nedef. v zákoně č. 108/2006, Sb. o sociálních službách

Podpora sociálních služeb nedef. v zákoně č. 108/2006, Sb. o sociálních službách Název DP 2016 Podpora sociálních služeb nedef. v zákoně č. 108/2006, Sb. o sociálních službách Opatření 01, 02, 03, 04 finančně nerozděleno Schválená alokace 4 500 000 Kč Počet žádostí celkem Počet hodnocených

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název : 1.2 Adresa sídla úřadu: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více

Název DT: Schválená částka DT: Sociální služby - Opatření Podpora sociálních služeb ,- Kč ŽADATELÉ: Celkové plánované náklady projektu v Kč

Název DT: Schválená částka DT: Sociální služby - Opatření Podpora sociálních služeb ,- Kč ŽADATELÉ: Celkové plánované náklady projektu v Kč Název DT: Schválená částka DT: Sociální služby - Opatření Podpora sociálních služeb 5 754 000,- Kč ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Opatření Celkové plánované náklady

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2019

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2019 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2019 Odbor analýz a podpory řízení 0 ne 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2017 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2017 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Kontrolu provede odbor/ samostatné oddělení KrÚ Předmět

Více

Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/2013/RK-7

Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/2013/RK-7 Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/13/RK-7 Radou Jihočeského kraje schválené projekty v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v r. 13 Divadlo D001 Kulturní

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 2 V případě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH ÚŘADECH V I. POLOLETÍ ROKU 2015 Kontrolovaný

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2017 PLÁN plánovaný předmět (oblast) 12. 9. 2017 Hodslavice OÚ/I. 12. 9. 2017 Hostašovice OÚ/I. 12. 9. 2017 Karviná MM/III.

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 17973/2015/KHEJ spisový znak: KHEJ 15939/2015/kakr/3 datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 +LVDCY11HYRDS+! KUCBX00GXQCR

Více

Odbor Působnost Zákonný podklad Předmět kontroly na místě Místo kontroly

Odbor Působnost Zákonný podklad Předmět kontroly na místě Místo kontroly Plán kontrol KÚ KK - přenesená působno II. pololetí 2017 Poř. Čísl o Termín (měsíc) Odbor Působnost Zákonný podklad Předmět kontroly na místě Místo kontroly 1. září DSH přenesená 111/1994 státní odborný

Více

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Příloha usnesení č. 39/2006/ZK Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Poř. č. Název organizace Nemocnice Vimperk, o.p.s., 1. Obora 317, 385

Více

Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy

Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy Okres České Budějovice 1. 60076127 Dětský domov a Školní jídelna, Boršov

Více

Již přiznaná účelová dotace z rozpočtu JčK/MPSV. Priorita. Předpokládané prostředky z veřejnych zdroju. Další zdroje z vlastní činnosti

Již přiznaná účelová dotace z rozpočtu JčK/MPSV. Priorita. Předpokládané prostředky z veřejnych zdroju. Další zdroje z vlastní činnosti 1 2 26594463 2 2 26594463 3 2 26594463 4 2 26594463 5 2 73632805 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory Jihočeské centrum pro zdravotně

Více

Věstník Jihočeského kraje, částka 1, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 1 Rozesláno dne Rok 2013

Věstník Jihočeského kraje, částka 1, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 1 Rozesláno dne Rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 1 Rozesláno dne 30. 5. 2013 Rok 2013 Obsah: Veřejnoprávní smlouvy (VSP): 91/VPS/2012 92/VPS/2012 93/VPS/2012 94/VPS/2012 95/VPS/2012 96/VPS/2012 97/VPS/2012 98/VPS/2012

Více

Sociální pracovníci obcí s rozšířenou působností (obce III. typu) a obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II. typu) v Jihočeském kraji

Sociální pracovníci obcí s rozšířenou působností (obce III. typu) a obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II. typu) v Jihočeském kraji OBEC Vedoucí pracovník Telefon Sociální pracovník Telefon E-mail Bechyně Mgr. Vladislava Fišerová 381 477 027 Bc. Lenka Matyšová 381 477 025 matysova@mestobechyne.cz Blatná Bc. Markéta Koubková 383 416

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

Příloha č. 1. Přehled dosažených výsledků škol a školských zařízení za rok Dosažený kladný hospodářský výsledek v Kč:

Příloha č. 1. Přehled dosažených výsledků škol a školských zařízení za rok Dosažený kladný hospodářský výsledek v Kč: Příloha č. 1 Přehled dosažených výsledků škol a školských zařízení za rok 2006 Dosažený kladný hospodářský výsledek v Kč: HV úprava HV po zdanění plus, mínus upravený Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: +LVDCY11NKVVQ+! KUCBX00MJUUP O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 36757/2017 spisový znak: KHEJ 33763/2017/kakr/3 datum: 17.03.2017 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 10. 6. 2016 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 24. zasedání Zastupitelstva

Více

Adresy základních škol

Adresy základních škol Adresy základních škol Název Ulice Město Označení PSČ Borovany Borovany 12 Čéčova Čéčova Č.Bud. 63 Dukelská Dukelská Č.Bud. Emy Destinové E.Destinové Č.Bud. Jirsíkova 25 Jirsíkova Č.Bud. Grünwaldova Grünwaldova

Více

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH 1. Dopravní výchova V Jihočeském kraji byla dopravní výchova v roce 212 prováděna na 1 dopravních hřištích, jejichž vybavení odpovídá požadavkům na zařízení dopravního hřiště pro výuku podle Tematického

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠM. Celkové požadované prost. Celkové požadované prost.

Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠM. Celkové požadované prost. Celkové požadované prost. Název DP Opatření Schválená alokace 605 302,- Počet í celkem 34 Celkové náklady Celkové požadované prost. Počet hodnocených í 30 Celkové náklady Celkové požadované prost. Počet schválených í 17 Schválené

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 10. 3. 2016

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 10. 3. 2016 Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Jihočeské třídění. Výtěžnost IV. Q III. Q Body. 1 Třeboň 37, Týn nad Vltavou 34,

Jihočeské třídění. Výtěžnost IV. Q III. Q Body. 1 Třeboň 37, Týn nad Vltavou 34, Jihočeské třídění V těchto dnech byly zveřejněny výsledky soutěže Jihočeši třídí odpady a Soutěž oblastí ORP za rok (započtený 4.Q 2013 a 1.- 3.Q ), a protože je tato problematika často diskutovaná, prošla

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů v Jihočeském kraji. Ing. Táňa Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení

VII. Setkání starostů a místostarostů v Jihočeském kraji. Ing. Táňa Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení VII. Setkání starostů a místostarostů v Jihočeském kraji Ing. Táňa Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci

Více

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Příloha č. 3 Plán výkonu PŘENESENÉ působnosti městských obvodů města na rok 218 Kontrolovaný úsek státní Kontrolní orgán Předmět y Hmotně právní úprava správy Správní odbor Magistrátu města Odbor sociálních

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017 Odbor analýz a podpory řízení 0 ne 0 provedené mimořádné kontroly 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 3. setkání Řídícího výboru MAP ORP ČB (ŘV), 22.9.2016, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice Program: 1. Zahájení

Více

ELEKTROWIN a. s. Ing. Roman Tvrzník Generální ředitel. V. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

ELEKTROWIN a. s. Ing. Roman Tvrzník Generální ředitel. V. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje ELEKTROWIN a. s. Ing. Roman Tvrzník Generální ředitel V. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 4. 2. 2010 ELEKTROWIN a.s. ZAJIŠTĚNÍ POVINNOSTI ZPĚTNÉHO ODBĚRU A RECYKLACE ELEKTROZAŘÍZENÍ VÝROBCE

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 3 Porušení některých

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 16 26.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů

Více

Zveřejnění informací o shromažďování osobních údajů dle 18 odst.2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zveřejnění informací o shromažďování osobních údajů dle 18 odst.2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zveřejnění informací o shromažďování dle 18 odst.2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně Město Jičín MěÚ Jičín 1 Komunikace s veřejností Poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Seznam grantových projektů OP VK ých k realizaci Číslo kola výzvy: 03 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.10 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Jihočeský kraj

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 30.1.2014

IX. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 30.1.2014 IX. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 30.1.2014 Ing. Pavel Trsek Vedoucí odboru metodiky a výkonu daní Finanční úřad pro Jihočeský kraj Program 1. Nová struktura Finanční správy ČR 2.

Více

Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje Schváleno: Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 434/2017/ZK-10

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací

Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací Oblast cestovního ruchu: 7 226 396,81 5 062 225,25 2 164 171,56 x Jihočeská centrála cestovního ruchu 7 226 396,81 5 062 225,25 2 164 171,56 zisk přidělen

Více

Kalendář akcí v kraji za rok za rok 2012

Kalendář akcí v kraji za rok za rok 2012 Kalendář akcí v kraji za rok za rok 20 Termín Název akce (den, měsíc) 2.1. 14.1. 31.1. Soutěže pro děti v Cine Star 14.2. 18.2. Vernisáž výtvarných prací s dopravní tématikou dětí z MŠ Porada provozovatelů

Více

JIHOČESKÝ KRAJ

JIHOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ produkce zpracovatelského průmyslu v datech a grafech 2002-2003 I. Regionální charakteristiky produkce II. Hodnocení rizika vývoje produkce Ministerstvo průmyslu a obchodu (2005) odbor hospodářské

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 10 10.8.2006 Hemodialýza - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2005 Haemodialysis

Více

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb.

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění - zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění - zákon č. 500/2004

Více

Klinická pracoviště ZSF JU (aktualizace září 2011)

Klinická pracoviště ZSF JU (aktualizace září 2011) Klinická pracoviště ZSF JU (aktualizace září 2011) KKL KLI KOP KPP KSO KRA KVZ katedra klinických a preklinických oborů katedra laboratorních metod a informačních systémů katedra ošetřovatelství a porodní

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 1. září 2015 60651/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 1. září 2015 60651/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Kontrolovaný subjekt. Stránka 1 z 25

Kontrolovaný subjekt. Stránka 1 z 25 PLÁN VNĚJŠÍCH KONTROL NA ROK Krajský úřad Pardubického kraje Předmět 1 P R OF vybrané obce I. a II. typu 2 P 001 90 560 OZ Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví kontrola dle zák. č. 111/2009, o základních

Více

Odbor dopravních a správních agend

Odbor dopravních a správních agend Odbor dopravních a správních agend ODDĚLENÍ MATRIK, EVIDENCE OBYVATEL A OSOBNÍCH DOKLADŮ Vedení správního řízení Účel zpracování: Vedení správního řízení na úseku matrik, jména a příjmení, evidence obyvatel,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 10 056 km². počet obyvatel: 631 387. průměrná hustota: 63 obyv. / km². nejvyšší bod: Plechý (1378 m)

JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 10 056 km². počet obyvatel: 631 387. průměrná hustota: 63 obyv. / km². nejvyšší bod: Plechý (1378 m) JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 10 056 km² počet obyvatel: 631 387 průměrná hustota: 63 obyv. / km² nejvyšší bod: Plechý (1378 m) krajské město: České Budějovice poloha: leží v jižních Čechách

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Plán kontrol Městského úřadu Velké na rok 2019 Kontrolu provede odbor/samostatné oddělení MěÚ Odbor dopravy a silničního Odbor dopravy a silničního Odbor dopravy a silničního Odbor dopravy

Více

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Diecézní charita Plzeň Sociální

Více