Manýrismus a pozdní renesance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manýrismus a pozdní renesance"

Transkript

1 Manýrismus a pozdní renesance , prvním manýristou byl Rafael, manýristickým směrem pokračovali také další architekti v Bramanteho okolí. Manýrismus si liboval v překvapování a vytváření nových forem umění. Dalšími architekty kostela sv. Petra byli Baldassare Peruzzi, který v podstatě dodržoval plány Bramanta, a poté Antonio da Sangallo. Jeho projekt byl kompromisem mezi centrálou Bramanta a bazilikou Rafaella. Mělo jít o velkou, ale nepříliš monumentální stavbu, veškeré plochy měly být členěny a rozdrobeny do menších forem. Villa Farnesina Baldassare Peruzii, manýrismus sokl nepůsobí jako těžký a oddělujícícp rvek, nýbrž jako prvek stejné vizuální tíhy. Přízemí je odlehčeno slepými arkádami, v přízemí je u čestného polodvora použita otevřená arkáda. Palazzo Massimo alle Colonne dvojice městských paláců propojená jednotnou fasádou. Přízemí je otevřeno otevřeným sloupořadím s průjezdem do nádvoří, fasáda budí dojem drcení lehkého přízemí těžkým vrškem. Fasáda je členěna jen rustikou a okna se směrem nahoru zmenšují. Jde o zcela manýristický postup, snaha o zastírání a převracení klasické tektoniky. Žákem rafaela byl architekt a malíř Giulio Romano ( ). Po smrti Rafaela dokončoval v Římě množství zakázek svého učitele, ať již se jednalo o rozpracovanou lodžii papežského paláce, nebo Villu Madama. Od rok u1524 pracoval pro vévodu Federiga Gonzagu v Mantově Vévodský palác v Mantově, nádvoří Cortille della Mostra, 1524 (nádvoří výstav), pilířové arkády v přízemí jsou drcena mohutnou rustikou v patře, rozčleněnou kroucenými, směrem nahoru ubývajícími sloupy. Dalšm prvekm manýrisu je používání klasických prvků jen z důvodu dekorativnosti. Palazzo del Té městská vila s uzavřeným čtvercovým nádvořím a velkým přiléhajícícm dvorem. Fasáda má pevnostní charakter, jsou použity prvky obnažující strukturu pravá rustika ve formě odhalených stavebních kamenů, rytmus dodávají ploché dekorativní pilastry. Průjezd od nádvoří ve formě triumfálního oblouku tvořeného rustikou, na nádvoří jsou otvory nahrazeny nikami a pilíře polosloupy, fasáda se snaží být maximálně plastická, Gulio si hraje s klasickým tvaroslovím třetí triglyfy jakoby vypadávají z kladí dolů. Fasáda do zahrady využívá atektoničnosti. Triumfální oblouk je nesený rohovými volnými sloupy, zaklenutí arkády je těžké a velké, ektonikaj e tedy naprosto převrácená. Přes zahradu je průhled přes vodní hladinu do krajiny. Casa di Gulio Romano absolutní použítí manýrismu tektonika, dekorativnost nad portály a nikami, do kterých jsou vložena okna, je vějířovitá rustika, okna jsou završena lomenou trojúhelníkovitou římsou. Zdůraznění atektoniky je tak zcela vyhrocené, kdyby se tak postupovalo dále, už by se tvarosloví zcela rozpadlo do jednotlivých kamenů V severní Itálii působili M. Sanmicheli aj. Sansovino školení ještě Bramantem. Architekturu používali osobitě a manýristicky, ale nic nevyhrocovali, stavby členili tektonicky na těžký sokl a lehké patro Palazzo Bevilaqua nekonečná řada propojení triumfálních oblouků v prvním patře Sanmicheli Palazzo Canossa patro inspirováno bramantovským oknem, stejný rytmus, jen dekorativní využití s pouze jedním okenním otvorem, zbytek zkráceně vytvořen jen výklenky. Městské brány ve veroně Sanmicheli, pojetí je tradičnější než u Romana a jen výjimečně, např. u Porta Pallio se uchyluje k radikálnějším manýristickým postupům. Jacopo Sansovino ( ), od 1529 se stal dvorním architektem dóžete Grittiho v Benátkách Stará knihovna (Bibliothéka Marciana) umírněný manýrismus, podobně členená obě patra sloupy jsou hlavním nosným prvkem, za nimi je pilířová arkáda, v horním patře je užit dekor bramantovského okna samotná okna mají vlastní nosné sloupky oddělené od hlavních sloupů patra tzv. volné sloupky, dále užívané po celé severní Itálii.

2 La Zecca (mincovna) ryze manýristické principy, 1537 v přízemí i patrech je těžká rustika, která zakrývá tektoniku tvořenou sloupy (výsledkem jsou tak tlusté rustikované polosloupy). V prvním patře jsou dvě kladí, jedno nesou sloupy, druhé je po kouscích zavěšeno jako markýzy nad okny. Loggetta na Piazza di S. Marco v Benátkách nefunkční odpočinková lodžie k dekoraci centra města, inspirace Svatou chýší, přímo propojena architektura se sochařským dílem. Motiv propojených triumfálních oblouků s dekorativními panely nad nimi. V Itálii bylo vždy dost mramoru, architekt tak měly na výběr množství dekorativních materiálů. Ponte Rialto v Benátkách. V roce 1551 a 1554 se konala soutěž na kamenný most přes Canal Grande, nikdo soutěže nevyhrál. Nakonec se stavělo od roku 1587 dle plánů místního architekta Antonia Da Ponte (Tonda od mostu). Aby mohly pod mostem projíždět lodě, je převýšen nad okolní terén. Na mostě je schodiště překryté arkádovou lodžií, uprostřed je pavilon zaklenutý valenou klenbou. Michelangelo Buonarroti ( ) florentský, od 1503 římský malíř, sochař a architekt, vstoupil do služeb papeže Julia II. ihned po jeho nástupu na papežský stolec. Zpočátku byl jeho sochař a malíř, první architektonické práce byly spojeny s Mediceji ve Florencii, architektura mu však zpočátku sloužila jen jako inertní pozadí pro sochy. Návrh fasády kostela S. Lorenzo ve Florencii 1515, model z roku 1517, holé a nenápadité průčelí, to halvní měly být sochy v nikách a medailonech, na atice a poprsích. Capella Medici (pohrobní kaple, jinak také nová sakristie při kostele S. Lorenzo) od 1520, mělo jít o protějšek sakristie od Bruneleschiho. Kombinace šedého vápence a bílého štuku po vzoru rané renesance, užita manýristická vertikální prostorová rozpínavost a propojení se sochařskou výzdobou. V přízemí je spousta architektonických článků vytvářející napětí mezi základní strukturou a náhrobky, mezi články vsazeny velké sochy, napětí vertikálně odeznívá další etáž je stejně rytmizovaná, ale ubývá zde článků. V pandantivech pod kupolí jsou medailony, ty měly být ale volné a štukovány měly být pandantivy, což by prostor těžce uzavíralo shora. Kupole je malou kopií kupole Panteonu, lucerna je půdorysně malá a výrazně převýšená. Poprvé užito tzv. Michelangelovské okno, které má zdůrazňovat vertikální vývin směrem nahoru se zužuje a podporuje tak sbíhavost směrem nahoru. Biblioteca Laurenziana ve Florencii, předsíň a čítárna. Předsíň obsahuje složité prapodivné schodiště navozující dojem pohybu směrem dolů jako kdyby šlo o kamenný vodopád. Schodnice jsou částmi oválu, hlavní rameno se v polovině rozrůstá o dvě postraní. Stěny předsíně jsou atektonické, těžké sloupy v nikách stojí na malých konzolách, nic z toho ale ve skutečnosti nic nenese, tektonické články jsou tak nezávislé na stěnách. Čítárna je pojata v monotónním rytmu pilastrů a dvou panelů nad sebou, rytmus je doplněn shodným rytmem trámů stopu a čtecích pultů. Prostor je tedy vytvořen podobně jako v gotice. Pizza di Campidoglio v Římě, nové náměstí na Capitolu, radnice a dva paláce muzeum a palác senátorů. Hlavní je na osově souměrném náměstí radnice se středovou věží a schodištěm, které osu zdůrazňují, uprostřed je velký dlážděný ovál se zvýrazněnými úseky navozujícími dojem pohybu. V centru všeho dění je monumentální jezdecká socha Marca Aurelia. Nádvoří pokračuje ke středu Říma širokým a dlouhým schodištěm. Fasády bočních paláců se směrem od radnice k sobě přibližují. Vše tedy stojí na principu středové (k soše) a osové (věž, schodiště, socha, schodiště) souměrnosti. Celá stavba byla dokončena až po smrti Michelangela. Sochy na balustrádách byly vytvořeny větší, než zamýšlel. Kostel sv. Petra v Římě Michelangelo zpřehlednil Bramanteho návrh a zdůraznil jeho principy řecký kříž (odstranil některé postraní prostory) a postraní kupole (ty poněkud odstrčil stranou a více oddělil od zbytku prostoru). Jinak navrhl středovou kupoli. Měla být velká a dominantní, na plném tamburu. Dovedl tak původní myšlenky do monumentální a přehledné formy se zdůrazněním vertikál

3 velké pilastry vysokého řádu jak uvnitř, tak na fasádě, kde pokračují na převýšené atice, na tamburu, na žebrech kupole a na pilířích lucerny. Celá fasáda je nesmírně plastická a má velmi zvýrazněné členění. Mělo jít o zmodernizovanou kupoli Panteonu, tedy o čistou polokouli vybudovanou dvouplášťově. Nakonec byla ovšem postavena jako mírně převýšená. Interiéru dominuje horizontála nad vysokým řádem a valené klenby s kazetováním, které vychází z antických triumfálních oblouků. Dle návrhů pak měla kupole působit strukturálně se zvýrazněnými vertikálami. Tu dnes zastírá jemná štukatura a zlacení. Kupoli dokončoval Giacomo della Porta. Porta Pia Michelangelo, 1561, ryze manýristická kompozice obrovský portál tvořený vršením spolu nijak nesouvisejících architektonických motivů. Stejně tak jsou tvořena okna a vysoký nástavec nad portálem. Capella Sforza 1560 vytažením sloupů do prostoru vzniká napětí, klenba dopadá na pilíře, sloupy jsou tak uvolněné a navozují zcela nové vztahy mezi stěnou a jejími články. Sloupy v prostorovém i tektonickém smyslu přejímají dominanci a stěny tak nechávají inertní. Michelangelovo ovlivnění architektury a nastoupení cesty k Baroku: Náměstí jako dynamický a architektonicky jednotný prostor, který se dále propsal do Baroka. Zdůrazněná vertikalita vnějších fasád, dále užito jako větší sjednocení vnějšku staveb. Vytržení klasických článků (sloupů u stěn apod.) z architektury (z vlastní stěny) a použití ke zvýraznění a dekoru, cesta k dynamickému Baroku. Michelangelo tedy jednak využíval manýrismu, jednak ale i vytvářel vlastní nová řešení. Michelangelo měl mnoho napodobitelů: Galeria degli Uffizi mělo jít o admisnitrativní budovu pro úřady spravující Flroencii, Giorgio Vasari , nádvoří má stejný princip jako v interiéru Bibliotecy Laurenziany, směrem k řece Arno končí nádvoří triumfálním obloukem v atektonickém stylu Gulia Romana. Jinak Giorgio navazoval na Michelangela hlavně v malířství, doplňoval po něm fresky ve florentském dómu. Nádvoří Palazzo Pitti - Bartolomeo Amanti 1558, klasické články (polosloupy) jsou překryty rustikou, jejíž jednotlivé prvky na sebe nenavazují a tím vytváří ještě větší dojem hmoty. Jinak navazoval na Michelangela halvně v sochařství. Ve zvláštní formě se objevuje manýrismus v tvorbě teoretika umění jménem Federico Zuccari. Ten užíval v architektuře organické a antropomorfní motivy Vlastní palác v Římě: portály a okna pojaté jako lidské tváře s otevřenými ústy. Nejpoužívanějším motivem tohoto principu byly krby v podobě lidské masky. Vlastní palác ve Florencii bizarnost, jednotlivé kusy rustiky jsou odděleny do pravoúhlých polí a stávají se součástí stěny, která tak působí jako náhodný přírodní útvar, oddělený od čistého horního patra. Důležitou pstavou manýrismu byl Sebastiano Serlio, žák Bramanta a Peruzziho. Působil v benátkách a Fontainebleau. Nedochovala se žádná jeho stavba, byl ale důležitým teoretikem. Kriticky studoval Vitruvia a doplnil ho ještě římskou císařskou architekturou. Sepsal knihu Mimořádná kniha o architektuře, ze které se stal prakticky vzorník portálů a podobně pro architekty střední a severní Evropy. Šlo o první případ něčeho takového. Giacomo Barozzi da Vignola vzdělaný humanista, vystudoval V Bologni, pracoval u Serlia ve Fontainebleau, později se stal architektem papeže Pavla III. a Julia III. Villa Giullia v Římě papežova soukromá vila, architekt vycházel z klasické architektury. Použil dva

4 triumfální oblouky nad sebou dolní rustikovaný, horní antikizující. Da Vignola tak byl současně manýristou i klasikem. Vliv antiky je vidět na často se opakujícím motivu triumfálního oblouku, ať už v oblé nebo hranaté formě. Vše je ale pospojováno novodobým nacistickým způsobem. Primárním vzorem byla Villa Madama, především v půlkruhovém otevření do zahrady. Zdej e ale vytvořen kombinací arkádové a sloupové lodžie. V duchu architektonické totality je zahrada spolu se zahradním pavilonem se schodištěm propojena do jednotného opakujícího se celku. Villa Farnese v Caprarole pětiúhelný půdorys dán půdorysem původní bastionou pevnosti, na první patro na pětiúhelném půdoryse da Vignola postavil další patra, dovnitř umístil kruhové náměstí tvořené motivem propojených triumfálních oblouků. Do zahrady se villa otevírá rustikovaým portálem a monumentálním dvoukřídlým schodištěm. V zahradě je vytvořena podélná osa inspirovaná antickými divadly. Manýristickým způsobem je propojena otevřená arkáda v přízemí a umírněnou klasickou panelovou fasádou nad ním. Odvážně pojaté je vnitřní spirálové schodiště. V duchu Bramanteho je centrální nádvoří paprsčitě dlážděno. Ústřední jezuitský kostel Del Gesú v Římě vytvořený podle direktiv kardinálů a jezuitů a pod inspirací Albertiho. Půdorysně jde o jednolodí s postraními kaplemi a kupolí nad křížením. Šlo o misijní kostel určený k šíření katolictví ve velkém (hlavní velká loď) a pro osobní zbožnost (postraní kaple). Jsou zde užity symbolické motivy (dva světy zde v Římě propojují kupole). Fasáda byla da Vignolou jen navžena, po jeho smrti ji postavil jen podobně..někdoněkdo. Tento kostel ovlivnil evropskou architekturu v pojetí prostoru i ve zpodobnění fasády (dokonce dvojitě návrh a skutečnost) Kostel Santa Maria dell Orto, Řím barevný kostel (režné zdivo a bílý mramor), malý kostelík se stejnými principy jako Del Gesú). S. Andrea in Via Flaminia (1554), S. Anna del Palafreinieri (1572) první kostely na oválném půdorysu vůbec. Flaminia je obdélná, oválný je jen tambur a kupole, průčelí je silně antikizujícíc. San Anna je pravoúhlá zvnějšku, ale oválná zevnitř. Dnes má navíc barokní věže. Andrea Palladio ( ) z Padovy, humanista z okruhu Gian Giorgia Trissina, sídlil ve Vincenze, kterou pokládal za svou vlast. Na doporučení Trissina studoval v Římě antické památky, které důkladně proměřoval a studoval asi nejdůkladněji a nejsoustavněji. Basilica ve Vincenze 1549 rekonstrukce antické baziliky pod vlivem mynýrismu. Zvenčí jsou dvě etáže pravých arkád. nosné pilíře jsou ale kryty polosloupy, samotné arkády ale stojí na vlastních sloupcích poměrně daleko od nosných pilířů. Střecha je báňovitá. Palazzo Chiericati 1550, nové pojetí paláců vliv antiky, manýrismu i Bramanteho, stavby stojí na minulosti, na klasických prvcích a klasickém tvarosloví, užívá ale třeba i volných sloupů. Jeho paláce mají vždy dvě etáže (tady je spodní opatřena podloubím kontinuálním sloupovou lodžií) a mají jasnou osovou souměrnost. Všechny vertikální články jsou ukončeny sokly a sochami na nich. To vše vytváří členěnou plastickou fasádu. V pozdějším období používá Palladio vysoký řád, v tomto ohledu je nutné ho chápat jako renesančního klasicistu. Palazzo Valmarana ve Vincenze, 1566 vysoký řád pilastrů, mezi nimi manýristické pilastry, na nárožích jsou pilastry poloviční výšky a nad nimi sochy. Loggia de Capitaniano 1571, vysoký řád, panely mezi polosloupy bohatě manýristicky vyplněny. Na průčelí kostelů používal antická průčelí ve dvou plánech první převýšené ryze klasické, druhé ustoupené, také klasické, jen plné, s pilastry, a nižší, tedy s jinými proporcemi. Průčelí kostela S. Francesco della Vigna v Benátkách, 1560 Kostel a benediktýnský klášter San Giorgio Maggiore v Benátkách celý kostel i klášter, kostel je bazilikou s malým převýšení, plochou valenu klenbou, do níž vnikají jemné a mělké lunety tzv.

5 termálních (jako v římských lázních) oken a s maximálním zvýrazněním mohutných pilířů v arkádách a pod kupolí nad křížením. Ramena transeptu mají půlkruhové ukončení (tedy náznak trojlistého závěru). Arkády jsou formovány až sochařsky, pečlivě a detailně. Stejně tak jsou provedeny i polosloupy s předsazeným kladím. Hmoty stavby tak žijí až nezávisle na klasickém tvarosloví, čímž se také otevírá cesta k Baroku. Kostel Il Redentore, Benátky 1576,, votivní kostel představující dík za konec moru, konaly se sem procesí po benátsku, tedy na lodích. Pěvecký sbor je v italských kostelech obvykle někde schován, tady je to za sloupy kolem presbytáře. Hlavní loď obklopují svébytné centrální kaple, oddělení tvoří divoce pročleněné pilíře polosloupy kolem nik. Zastřešení je provedeno hladkou valenou klenbou, opět zjemněnou luentami termálních oken. Průčelí opět řešeno ve více plánech, zadní motiv je ale fragmentizován a chybí mu střední část. Motiv trojúhelníkového štítu se ale opakuje v druhé etáže v návaznosti na střechu. Kostel je vrcholem Palladiova snažení v této oblasti architektury a tvoří předstupeň cesty ke klasicizujícímu Baroku. Teotro Olympico ve Vincenze, návrh 1580, do roku 1585 ho dokončoval jiný architekt, v Baroku pak bylo obohaceno o iluzivní ulice za scénou. Podoba klasického římského divadla, jen je zastřešeno štukovou nápodobou nebes a až manýristicky architektonicky a sochařsky zdobeno. Palladio používal klasické prvky v novém zasazení. Villy v Benátsku Villa Barbaro v Maser u Trevisa, kol zpracování typu antické předměstské vily (je tedy ryze obytná, na rozdíl od vily rusticy, která má i hospodářský význam). Centrální část zabírá velký sál, na ten navazují obytná křídla. Stavby vil umožnil až mír po roce 1550, stavěly se neopevněné ve volné krajině Benátska, tedy pevninské oblasti kolem Benátek. Villa Badoer, Fratta Polesine, Rovigo, , podoba vily rusticy, hospodářské budivy spojeny s obytnou centrální částí sloupovými lodžiemi na půdorysech dvou čtvrtkruhů. K obytné části se zvedá monumentální schodiště, jak to bylo u vil obvyklé, aby se zdůraznil dojem prestiže stavby. Průčelí je v antikizující podobě průčelí antických chrámů. Villa Foscari, zvaná Malcontenta (nespokojená, dle původní majitelky), u řeky Brenta (ta přetíná zahradau), kol Velmi zvýrazněné jsou krbové komíny, které v podobě vysokých věží s kupolkami obohacují antikizující průčelí. Vily sloužily jako letní sídla, měly ale i vybavení k občasným zimním pobytům. U zahradního průčelí chybí monumentální portikus, zpodobněno je s velkým termálním oknem pod trojúhelníkovým štítem. Vily jsou bohatě malířsky zdobené, pracovali na nich nejlepší benátští umělci. Villa Emo, Fanzolo di Vedelalgo u Trevisa, kol. 1565, obrovitá stavba s velkými hospodářskými budovami. Villa Almerico Capro, zvaná La Rotonda, návrší u Vincenzy, kol Civilní centrála, půdorysně čtverec s kupolí uprostřed a stejnými sloupovými portiky na všech čtyřech stranách. Centrální sál je kompletně celý zdobený freskami. Architektonická forma tak zcela přebíjí funkci užitnou.

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

svět a lidé PALLADIOVA VICENZA Bazilika Palladiana

svět a lidé PALLADIOVA VICENZA Bazilika Palladiana svět a lidé PALLADIOVA VICENZA Bazilika Palladiana 32 Neopakovatelné vily a paláce ve Vicenze, v Benátkách a okolí. Díla architekta Palladia, kterými významně ovlivnil světskou i sakrální evropskou architekturu.

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Baroko v Českých zemích

Baroko v Českých zemích Baroko v Českých zemích Přechodný styl Počátek baroku je u nás spojen s architekty na dvoře císaře Rudolfa II. a jejich stylem na pomezí renesance, manýrismu a baroka. Významný byl také příchod jezuitů

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Renezance a humanismus

Renezance a humanismus Renezance a humanismus vz. v Itálii ve 14. st., umělecký směr obrat k člověku, důraz na pozemský život, klesá zájem o víru není ovlivněno církví hl. nositelé: měšťanstvo stává se novou významnou vrstvou

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta petra.surynkova@mff.cuni.cz Přehled Výtvarné umění malířství, sochařství a architektura Lineární perspektiva

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Dějiny výtvarné kultury Renesance

Dějiny výtvarné kultury Renesance Dějiny výtvarné kultury Renesance 1. Název: VY_32_INOVACE_DVK2201 Od Giotta po renesanci 2. Název: VY_32_INOVACE_DVK2202 Mezinárodní pozdní gotika 3. Název: VY_32_INOVACE_DVK2203 Jan van Eyck 4. Název:

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Vývoj architektury 30

Vývoj architektury 30 Vývoj architektury 30 ( Seznam staveb s obrázky a přiměřeným popisem ) Zpracovala Evlin PŘEDROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Historické podmínky Po pádu západořímské říše (476 n.l.) nastává na jejím území období

Více

rezidenční zóna 52 Domus Aurea

rezidenční zóna 52 Domus Aurea rezidenční zóna Elegantní stavba od studia JM Architecture je pojata jako dvoupodlažní. Nad zem vyčnívá skleněný pavilon ve tvaru písmene U, pod ním je do svahu zapuštěný betonový blok. 52 Domus Aurea

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Kostel Korandova sboru v Plzni

Kostel Korandova sboru v Plzni Kostel Korandova sboru v Plzni Kostel Korandova sboru Českobratrské církve evangelické v Plzni je skryt za sborovým domem na Anglickém nábřeží. Obě budovy tvoří jeden architektonický celek. Patří k nejvýznamnějším

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

OKTAVIÁN BROGGIO 2.1.1670 24.7.1742

OKTAVIÁN BROGGIO 2.1.1670 24.7.1742 OKTAVIÁN BROGGIO 2.1.1670 24.7.1742 Litoměřický barokní architekt a stavitel Oktavián Broggio je považován za jednoho z nejvýznamnějších mimopražských stavitelů období vrcholného baroka. Byl všestranným

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Přehled dějin evropského umění Francouzský klasicismus v architektuře 16. a 17. století

Přehled dějin evropského umění Francouzský klasicismus v architektuře 16. a 17. století Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin evropského umění Francouzský klasicismus v architektuře 16. a 17. století přednášející: PhDr. Richard Biegel, PhD. Francouzská

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM VY_32_INOVACE_DVK1216 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Antické umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje římské architektury

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Barokní tvorba v Itálii

Barokní tvorba v Itálii BAROKO Ideový základ: Protireformace (stala se nástrojem nových ideologických potřeb Římskokatolické církve proti reformaci 16. st.). Oslavuje církev a vysokou šlechtu. Vznik: Itálie, především v Římě

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

Brněnské architektonické stezky Logo BAM černobílá verze velikost 100%

Brněnské architektonické stezky Logo BAM černobílá verze velikost 100% Logo BAM černobílá verze velikost 100% Logo BAM černobílá verze velikost 25% / 50% T-Star CE Central European Light A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

Domácí stupnice slávy

Domácí stupnice slávy téma Architekt Tomáš Klanc navrhl do obývacího pokoje v dřevostavbě atypickou sestavu knihovny a schodiště z laminovaných a dřevěných desek. Jsou kotveny pomocí ocelových trnů přímo do nosné konstrukce

Více

Jemný vzor tapet zjemňuje a rozechvívá okolní kov.

Jemný vzor tapet zjemňuje a rozechvívá okolní kov. bydlení ve vlnách Na první pohled zaujme nejen lagunovitou stěnou ložnice, propsanou do šatny, oblými zakončeními kuchyňské a předsíňové stěny, ale také celkovou barevnou kompozicí a členěním prostoru.

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

OBRÁZEK POPISEK POZNÁMKA

OBRÁZEK POPISEK POZNÁMKA příloha 2.4 (pomůcka) - strana 1, antika zdroj: http://files.sedm-divu-sveta.webnode. cz/200000023-a9b39aaaa7/miniaturk_009.jpg ANTICKÝ CHRÁM pouze kopie, názorně ukazuje typický znak antiky - sloupy zdroj:

Více

KLASICISMUS V EVROPSKÉM KONTEXTU

KLASICISMUS V EVROPSKÉM KONTEXTU KLASICISMUS V EVROPSKÉM KONTEXTU Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/19 Obrazová dokumentace, charakteristika doby, epochální změny společnosti, návrat k antice Charakteristika klasicismus

Více

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí Staroměstské náměstí Ackermannová, Baštová, Bártová,Dvořáková, Halabiová, Jelínková, Kalendová, Kratochvílová, Kumžáková, Miletínová, Pacasová, Singerová, Šedivcová Staroměstská radnice Historie Centrem

Více

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy.

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. V následujicích letech Flow East koupil Hotel JALTA je kulturní

Více

str. č. 1 Průvodní zpráva Lokalita Popis objektu Dispoziční řešení Panoramatický pohled na náměstí Míru v Lošticích

str. č. 1 Průvodní zpráva Lokalita Popis objektu Dispoziční řešení Panoramatický pohled na náměstí Míru v Lošticích Průvodní zpráva Lokalita Město Loštice se nachází cca 30 km severozápadně od Olomouce, nedaleko je atraktivní objekt hradu Bouzova, město Litovel a CHKO Litovelské Pomoraví. Ve vzdálenosti cca 2 km na

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce RENESANCE

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce RENESANCE Renata Vránková 9. třída Vedoucí práce: Mgr. Dagmar Zobalová Školní rok 2012/ 2013 Prohlášení

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou.

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. OBOR UŽITÉ UMĚNÍ SKUPINA A PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. 1. Hlavní město egyptské Střední

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Architektura baroka v Českých zemích

Architektura baroka v Českých zemích Barokní památky Architektura baroka v Českých zemích V období 17. a 18. století byly hlavními stavebníky církev a šlechta. Města v době po bitvě na Bílé Hoře a po třicetileté válce zchudla a královský

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Jiří Bláha srpen září 2012 I. Údaje o památce Objekt: Městská zvonice Adresa: čp. 72, Náměstí Svobody 7, 385 17 Vimperk, parc. č. 1 Kraj, okres: Jihočeský, Prachatice

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A915 Hotel ALTHANSKÝ PALÁC Centrum Znojma Horní náměstí 9/3, Znojmo

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A915 Hotel ALTHANSKÝ PALÁC Centrum Znojma Horní náměstí 9/3, Znojmo Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A915 Hotel ALTHANSKÝ PALÁC Centrum Znojma Horní náměstí 9/3, Znojmo Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 4 3) Poloha... 5 4) Vzdálenosti:... 6 5)

Více

TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY. doc. Ing. Michaela Brožová, aut. arch. spolupráce: Ing. arch. Petr M. Hájek Ing. arch. Jiří Hůrka

TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY. doc. Ing. Michaela Brožová, aut. arch. spolupráce: Ing. arch. Petr M. Hájek Ing. arch. Jiří Hůrka TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY doc. Ing. Michaela Brožová, aut. arch. spolupráce: Ing. arch. Petr M. Hájek Ing. arch. Jiří Hůrka Koncepce tří prostorových plánů (strukturální plán, volný plán a Raumplan) vychází

Více

Pracovní listy Architektura I.

Pracovní listy Architektura I. Pracovní listy Architektura I. Mgr. Jiří Kutina Obsah Obrázek č.1.: Úvodní obrázek...4 Obrázek č.2.: Pěstní klín, Věstonická Venuše...5 Obrázek č.3.: Skalní rytina koně a ženy...5 Obrázek č.4.: Tholos,

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

KONCERTNÍ ZÁJEZD SBORU AG DO ŘÍMA

KONCERTNÍ ZÁJEZD SBORU AG DO ŘÍMA KONCERTNÍ ZÁJEZD SBORU AG DO ŘÍMA SEPSALI: Filip Pelant (asistence: Julie Felixová, markéta Hacklová, Barbora Cejpová, Kristýna Fifernová, Veronika Flanderová, Annička Rosická, Miriam Šárková) ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA:

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ - I. ETAPA

STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ - I. ETAPA OZNAČENÍ ROZMĚRY () ZNAČENÍ DLE INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍ STAV STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ - I. ETAPA PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ

Více

SBOR KNĚZE AMBROŽE DOMINIK DVOŘÁK PÍSEMNÁ OBHAJOBA PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 3D MODEL BUDOVY PRO GOOGLE EARTH

SBOR KNĚZE AMBROŽE DOMINIK DVOŘÁK PÍSEMNÁ OBHAJOBA PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 3D MODEL BUDOVY PRO GOOGLE EARTH Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. PÍSEMNÁ OBHAJOBA PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY SBOR KNĚZE AMBROŽE 3D MODEL BUDOVY PRO GOOGLE EARTH Téma: Vytvořte 3D model libovolné stavby ve svém okolí pro umístění

Více

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům 26 rodinné domy Energeticky úsporný dům Vstříc novým trendům Rukopis architekta Jiřího Houši bývá v sousedství jiných rodinných domů na první pohled jasně čitelný. Hladce omítnutá stavba s plochou střechou,

Více

KOSTEL NAVŠŤÍVENÍ PANNY MARIE

KOSTEL NAVŠŤÍVENÍ PANNY MARIE KOSTEL NAVŠŤÍVENÍ PANNY MARIE Na nejvyšším bodě v obci (322 m nad mořem) tyčí se voděradský kostel, jehož bělavá věž svítí daleko do okolí. Je to naše nejstarší památka. Na místě románského kostela z 12.stol.

Více

Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň IV.ETAPA - DPS. 1. Technická zpráva O B S A H : A\ Účel objektu... 2

Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň IV.ETAPA - DPS. 1. Technická zpráva O B S A H : A\ Účel objektu... 2 1. T E C H N I C K Á Z P R Á V A O B S A H : A\ Účel objektu... 2 B\ Zásady architektonického, výtvarného, funkčního a dispozičního řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektů včetně řešení přístupu

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Co je renesance a humanismus? Kultura a životní styl 14.-16. století Období vytváření novověké evropské společnosti a kultury Nejprve u sebevědomých měšťanů, posléze i u aristokracie

Více

Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe

Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe 11. ledna 2010 Opustil pražské sídliště a vrátil se do rodných severních Čech. Vedle odvahy k takovému "dobrodružství", které stavba

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ III/2010

AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ III/2010 AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ III/2010 DEKORATIVNÍ PANELY P1 materiál fólie min. rozměr max. rozměr váha MDF bez omezení * 396 x 404 mm 2.500 x 1200 mm 11 kg / m 2 P2 Sledujeme trendy moderní bytové architektury

Více

Metodika Plánů ochrany

Metodika Plánů ochrany Ing. arch. Karel Kuča Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón (pilotní projekt MPZ Moravské Budějovice) na základě Vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a

Více