Výroční zpráva za rok 2010 NJOVU O.P.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010 NJOVU O.P.S."

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2010 NJOVU O.P.S. 30. června 2011

2 Obsah 1. Poslání a cíle společnosti 2. Projekty 2.1. Centrum mimoškolního vzdělávání a volnočasových aktivit 2.2. Centrum domácí péče o HIV positivní Chibombo 2.3. Adopce na dálku Nadačního fondu ZSF JČU 3. Aktivity společnosti 3.1. Březen - Červen 3.2. Červen 3.3. Červenec 3.4. Září 3.5. Listopad 3.6. Prosinec 4. Organizační členění a personální informace 5. Hospodaření společnosti 5.1. Rozvaha 5.2. Výkaz zisku a ztráty 5.3. Přehled darů 6. Zpráva dozorčí rady

3 1. Poslání a cíle společnosti Nezisková organizace Njovu o.p.s. se zaměřuje na rozvojovou pomoc v jihoafrické Zambii. Naším záměrem je realizace dlouhodobých projektů s cílem poskytnout zázemí sociálně slabším dětem. Dětem ulice nabízíme vzdělávání a plnohodnotné trávení volného času. Pro děti a dospívající, kteří dokončili základní nebo střední školu, připravujme odborné kurzy učňovského vzdělání, které zvýší jejich šanci uplatnit se na trhu práce. Pomáháme studentům vysokých škol pomocí zprostředkování stipendií a asistence při studiu. Klademe důraz na to, aby byly tyto vzdělávací projekty dlouhodobé a trvale udržitelné. Hlavním principem všech našich aktivit je co nejužší práce s místními komunitami. Njovu o.p.s. v Zambii také spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi, státními institucemi a neformálními tradičními skupinami. Njovu o.p.s. se zaměřuje na několik oblastí rozvojové pomoci. Naše hlavní cíle jsou: Poskytnout zázemí a základní vzdělání dětem ulice v chudinských čtvrtích hlavního města Lusace. Tohoto cíle chceme dosáhnout provozem center, ve kterých se děti vzdělávají a tráví svůj volný čas, čímž předcházíme sociopatologickým jevům jako kriminalita nebo prostituce. Zajistit absolventům základních a středních škol učňovské vzdělání. Kurzy pořádané ve spolupráci s místními řemeslníky, mají za úkol poskytnout odborné vyučení co nejvíce místním lidem. Podporovat studenty při studiu na vyšších a vysokých školách formou zprostředkování stipendia a poskytnutím asistence podporovat vyučené studenty v začátcích podnikání. Pomáháme jim vytvořit a uskutečnit plán, jak prorazit na místním trhu práce. podporovat absolventy vyšších a vysokých škol při hledání zaměstnání

4 2. Projekty Njovu o.p.s. uskutečnilo v roce 2010 zásadní krok k vzniku rozvojových projektů v Zambii. V Chomě byla založena sesterská organizace Njovu Zambia, která byla založena kvůli lepším podmínkám po jednání s místními úřady. V roce 2010 také Njovu odeslalo do Zambie první stálou koordinátorku a zahájilo činnost tří projektů Centrum mimoškolního vzdělávání a volnočasových aktivit Chibolya V červenci 2010 začala nezisková organizace Njovu o.p.s. ve spolupráci s místními obyvateli budovat první Centrum mimoškolního vzdělávání a volnočasových aktivit Slon v chudinské čtvrti Chibolya hlavního města Lusaky v Zambii. Cílem centra je poskytnout neformální vzdělání dětem ulice. Ty většinou mají svůj domov, rodina se o ně však nestará a neposílá je do školy. Děti tak tráví veškerý svůj čas potloukáním na ulici, což vede k sociopatologickým jevům jako je kriminalita, závislost na drogách nebo prostituce. Centrum proto poskytuje těmto dětem základní vzdělání, osvojuje jim hygienické a sociální návyky a motivuje je k efektivnímu trávení volného času. Centrum poskytuje tyto služby: Neformální škola pro děti, které nenavštěvují oficiální školu Předškolní výuka Volnočasové odpolední aktivity Kulturní program Dílny pro výuku řemesel Workshopy pro místní obyvatele kompaundu

5 Neformální škola Kapacita třídy je 30 žáků Pro děti ve věku od 6 do 15 let Vyučovány základní školní dovednosti a znalosti Podpora hygienických a sociálních návyků Předměty vyučovány jak v anglickém jazyce, tak v místním jazyce Určena pro děti, které nemohou navštěvovat oficiální školu z důvodu: nedostatečného finančního zázemí nedostupnosti školního vzdělání z hlediska vzdálenosti nedostatku příležitostí nebo nezájmu způsobeného psychickým stresem Na centrum navazuje projekt adopcí na dálku Nadačního fondu Zdravotně sociální fakulty JU ČB, který sponzorovaným dětem umožní navštěvovat oficální školu.

6 Předškolní výuka Pro děti od tří do šesti let věku Kapacita třídy je dvacet dětí Výuka probíhá v místním jazyce Děti se budou učit základní anglické výrazy Děti se budou v průběhu výuky učit rozvíjet základní sociální a hygienické návyky, rozvíjet smyslové vnímání a jemnou motoriku. Aktivním vyplněním času budou pracovníci projektu dítěti částečně nahrazovat nepodnětné rodinné zázemí, a podporovat tak jejich správný a aktivní rozvoj.

7 Volnočasové odpolední aktivity o Kapacita volnočasových aktivit je šedesát dětí na každé odpoledne. o o Pro děti a mládež od 6 do 18 let věku. Vedoucí kroužků budou místní dobrovolníci ve spolupráci se zaměstnaným učitelem. Pohybové aktivity Fotbal a jiné sporty Tanec a drama Výtvarný kroužek Skupinové kreativní aktivity

8 Centrum domácí péče pro HIV pozitivní v okresu Chibombo založili místní obyvatelé, aby zlepšili kvalitu života lidem infikovaným virem HIV, a zmenšili tak negativní dopad epidemie AIDS v oblasti. V současnosti má centrum 750 klientů. Chibombo je venkovský okres s velmi vysokým množstvím HIV pozitivní populace. Virem je zde nakaženo 20 až 22% lidí. S chorobou zde tak bojuje každý pátý. V zemi s málo rozvinutou zdravotní a sociální péčí jsou nemocní lidé odkázáni sami na sebe, což velice zhoršuje jejich zdravotní stav a negativně se projevuje na fungování celé komunity. Hlavní důsledky epidemie HIV/AIDS v okresu Chibombo: 1. špatná ekonomická situace lidé nejsou schopni práce vymírá populace v produktivním věku předpokládaná délka života: 45 let 2. velký počet sirotků 3. stigmatizace nemoci vyřazení nemocných ze společnosti

9 Aktivity centra Njovu spolupracuje s centrem domácí péče a společně s místními pracovníky se snaží o zkvalitnění a rozšíření jeho služeb a o zapojení celé komunity. 1. Domácí péče domácí poradenství asistence při každodenních činnostech (mytí, ošetřování, užívání léků) poradenství v centru informační servis pro klienty a celou komunitu ukázková zahrada materiální podpora léky, zdravotnické potřeby, sazenice plodin, hygienické potřeby lékařské prohlídky 2. Podpůrné skupiny pravidelné setkávání skupin HIV pozitivních lidí vzájemně si blízkých muži, ženy, matky, těhotné ženy, dospívající děvčata a chlapci skupiny o maximálně dvaceti lidech scházející se každý týden každá skupina provozuje aktivity: vzdělávání, aktivity na získání příjmu, vzájemné poradenství, kultura a sport

10 3. Workshopy workshopy zaměřené pro celou komunitu snaha zvýšit povědomí o nemoci a epidemii, působit preventivně, zabraňovat vzniku a šíření stigmatu 4. Školení zaměstnanců a dobrovolníků 5. Library po celý rok probíhá školení dobrovolníků pracující pro centrum kromě získávání znalostí o HIV/AIDS a epidemii se pracovníci školí v tom, jak se chovat ke klientům centra, jak zajistit psychologickou podporu a jednat v případě závažných zdravotních problemů klienta centrum nabízí všem dostupnou knihovnu materiálů zaměřených na HIV/AIDS zaměřeno na materiály v místních jazycích postupný překlad z angličtiny

11 Centrum oslovuje: HIV pozitivní lidé aktivity zaměřeny na propagaci principů pozitivního života Příbuzní a rodina HIV pozitivních lidí aktivity zaměřeny na sociální a psychologickou podporu, boj se stigmatem a prevenci Vůdci komunity a další vlivné skupiny lidí (učitelé, knězi) aktivity zaměřeny na boj se stigmatem a možnosti sociální podpory Mládež z komunity Celá komunita aktivity zaměřeny na prevenci aktivity zaměřeny na prevenci a boj se stigmatem důraz na rizikové skupiny obyvatel prostitutky, řidiče, rybáře propagace plošného testování

12 2.3. Adopce na dálku Nadačního fondu ZSF Jihočeské univerzity V roce 2010 začla Njovu o.p.s. v Zambii koordinovat projekt Adopce na dálku Nadačního fondu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Projekt podporuje přibližně 100 dětí, které mohou kvůli českým sponzorům navštěvovat školu. Školní docházka je pro zambijské děti často velmi nedostupná, protože si jejich rodiče nemohou dovolit platit školní pomůcky a uniformy. Njovu zajišťuje praktický chod projektu přímo na místě komunikuje s dětmi, jejich opatrovníky a školami, platí školné a nakupuje dětem školní pomůcky. Dohlíží na to, že děti školu skutečně navštěvují a zjišťuje, jak se jim ve škole daří. Zajišťuje komunikaci dítěte se sponzorem prostřednictvím dopisů.

13 3. Aktivity 3.1. Březen 2010 Červen Výstavy fotografií ze Zambie V první polovině roku 2010 pořádalo Njovu 4 výstavy velkoformátových fotografií ze Zambie, které byly pořízeny na reportážní cestě do Zambie v září Autorem fotografií je bývalý člen správní rady Njovu Drahomír Stulír. Výstavy byly pořádány na těchto místech: Klub cestovatelů, Brno Klub cestovatelů, Praha Studentský klub Krmítko, FSS MU, Brno Dům pánů z Lipé, Brno

14 3.2. Červen 1. Africký festival První ročník benefičního Afrického festivalu, který se uskutečnil 27. Června 2010 v Lužánkách, přivedl do Brna jedny z nejlepších bubenických a reggae kapel v Čechách. Vedle vystoupení skupin Jumping Drums, Pub Animals nebo Confessions si návštěvníci mohli také užít bubenické workshopy, lekce afrického nebo břišního tance nebo si pochutnat na afrických a vegetariánských specialitách. Africký festival vznikl z myšlenky přiblížit africkou kulturu českému publiku a podpořit projekty neziskové organizace Njovu o.p.s. v Zambii. Akce tak byla od začátku koncipována jako dobročinná událost zaměřující se na publikum, které rádo vyhledává nové a neotřelé hudební zážitky. Motivace uspořádat Africký festival v Brně ještě stoupla poté, co jsme zjistili, že se zde žádné pravidelné africkou hudbou inspirované akce nekonají. Program festivalu nebyl určen pouze pasivním posluchačům. Návštěvníci měli možnost stát se aktivními účastníky tanečních nebo bubnovacích workshopů, které se během dne několikrát opakovali. Pro bližší přiblížení zambijské kultury mohli návštěvníci festivalu ochutnat tradiční zambijské speciality nebo si prohlédnout výstavu reportážních fotografií z této země. Výtěžek z festivalu, přibližně Kč, byl směřován na vybudování projektu Centra mimoškolního vzdělávání a volnočasových aktivit Chibolya v Lusace.

15 2. Přijmutí ředitele organizace Na základě souhlasu správní rady organizace byl přijat ředitel společnosti, jehož hlavním úkolem bylo určeno především jednání s partnery, fundraisingové aktivit a organizování akcí. Ředitelem byla jmenována zakladatelka společnosti Vendula Jičínská, která byla předsedkyní správní rady Martinou Havlíkovou zplnomocněna k jednání za společnost Červenec 1. Pracovní cesta do Zambie V červenci 2010 odjely předseda správní rady Martina Havlíková a ředitel společnosti Vendula Jičínská na měsíční pracovní cestu do Zambie. Cílem bylo zajistit podmínky pro založení projektu na podporu dětí ulice, založeného především na vzdělávání a zajištění volnočasových aktivit. 2. Založení projektu Centrum mimoškolního vzdělávání a volnočasových aktivit v Chibolyi Pracovní cesta byla úspěšná a Njovu o.p.s. se podařilo najít vhodné umístění i budovu pro projekt. Bylo rozhodnuto o vybudování projektu v chudinské čtvrti Chibolya, která byla vytipována na základě kritérií potřebnosti. V rámci příprav byl oficiálně pronajat pozemek s budovou od místního kostela. V červenci proběhly první stavební úpravy. Více o projektu viz výše v kapitole 3. Projekty. 3. Navázána spolupráce s projektem Domácí péče o HIV pozitivní Chibombo Na základě kontaktu se slovenským členem řádu Passionistů, který již několik měsíců působil v rámci projekt Domácí péče pro HIV pozitivní lidi, byla s tímto projektem navázána dlouhodobá spolupráce. Ta bude zaměřena především na poskytování workshopů, seminářů a materiální pomoci podpůrným skupinám v centru. 4. Zahájení spolupráce s Mendlovou univerzitou v Brně Na základě kontaktu doc. Jindřicha Pavliše z Mendlovy univerzity v Brně byla uzavřena spolupráce mezi Njovu o.p.s. a Mendlovou univerzitou na projektu NIKAZAM, financovaném operačním programem Vzdělání pro konkurenceschopnost. Njovu o.p.s. se tak stalo oficiálním partnerem

16 projektu, jehož hlavní cílem je zvýšit konkurenceschopnost studentů univerzity díky měsíční praxi v Zambii nebo v Nicaragui Září 1. Navázání spolupráce s Nadačním fondem ZSF JČU Na začátku září proběhal první kulturní akce Njovu o.p.s. v České republice. V brněnské kavárně podnebí se konala výstava fotografií Drahomíra Stulíra ze Zambie. Vernisáž výstavy se nesla v duchu africké kultury. Vedle vystoupení bubeníků si mohli návštěvníci vychutnat také zambijské speciality nebo Afrikou inspirované drinky. Vernisáže se zúčastnilo přibližně 150 návštěvníků včetně zástupců neziskových organizací, například ze Společnosti přátel Afriky. 2. Odjezd první stálé koordinátorky do Zambie Kvůli založení projektu a navázání spolupráce ke koordinaci dalších projektů bylo nezbytné zajistit stálou přítomnost organizace na místě. První stálou koordinátorkou Njovu v Zambii se stala předsedkyně správní rady Martina Havlíková. 3. Akce k světovým Dnům proti chudobě Njovu o.p.s. se zapojilo do mezinárodních Dnů proti chudobě. Njovu pořádalo osvětovou akci na Stodolní ulici v Ostravě, čímž se zaměřilo na netypické cílové skupiny rozvojového vzdělávání Listopad 1. Podání žádosti o grant České rozvojové agentury a České ambasády v Harare Na konci roku zpracovalo Njovu o.p.s. dvě grantové žádosti pro dotační řízení Ministerstva zahraničních věcí ČR: 1. Učňovské vzdělání pro sociálně ohrožené děti Katongo projekt byl podán do dotačního řízení České rozvojové agentury a byl zpracován na základě projektového záměru Njovu vocational

17 training for vulnerable children, přichystaného v roce Projekt je umístěn do vesnice Katongo ležící v přímé blízkosti krajského města Mongu v Západní provincii. Projekt plánuje výuku v oborech pekař, elektrikář a krejčí pro 240 studentů ročně. 2. Pekárna jako učňovské centrum grantový návrh na stavbu pekárny jako učňovského centra bylo podáno v rámci dotačního řízení Malé lokální granty českého velvyslanectví v Zimbabwe. Cílem projektu je vybudovat pekárnu u partnerské školy DAPP Children s Town Prosinec Vánoční trhy Njovu o.p.s. prezentovala své aktivity na vánočních trzích na brněnském výstavišti. Prezentaci a stánek si tak prohlédlo stovky lidí.

18 4. Organizační členění a personální informace Správní rada: Martina Havlíková,r.č /3430, Požárníků 649, , Chrudim, předseda správní rady Lucie Hrabcová, r.č /5068, trvalý pobyt Sadová 986, , Uherské Hradiště Mgr. Veronika Šimečková, nar , trvalý pobyt: Mánesova 38, České Budějovice (stala se členkou správní rady za Drahomíra Stulíra, r.č /3844, trvalý pobyt Josefy Faimonové 2225/5, , Brno, kterému vypršelo funkční období) Dozorčí rada: Petra Biková, r.č /069, trvalý pobyt Šrámkova 1285/8, , Opava, předseda dozorčí rady Eva Beníšová, r.č /5527, trvalý pobyt Sportovní 2138/8, , Ostrava, člen dozorčí rady Kateřina Uherková, r.č /5517, trvalý pobyt Hornická 2102/65, , Ostrava, člen dozorčí rady Zaměstnanci: V roce 2010 přijela Njovu o.p.s. jednoho zaměstnance na pozici ředitel společnosti: Vendula Jičínská, r.č /5977, trvalý pobyt: Polní 26, Vratimov Vendula Jičínská získala také právo společnost oficiálně zastupovat a jednat za ni na základě generální plné moci. Dobrovolníci: Jakub Andor Monika Sčensná Adéla Zimolová Lucie Fabiánová

19 5. Hospodaření společnosti 5.1. Rozvaha 5.2.

20 5.2 Výkaz zisku a ztráty

21 5.3. Přehled dárců: Datum: Dárce: Částka: Martina Havlíková, Chrudim Kč Martina Havlíková, Chrudim Kč Martina Havlíková, Chrudim Kč POLAR Televize Ostrava, s.r.o Kč Martina Havlíková, Chrudim Kč Jaroslav Bik, Opava Kč Jana Jičínská, Vratimov Kč Veronika Šimečková, České Budějovice Kč Vendula Jičínská, Vratimov Kč Lenka Urbančíková, Ostrava Kč Vendula Jičínská, Vratimov Kč Jana Jičínská, Vratimov Kč

22 6. Zpráva dozorčí rady Zpráva dozorčí rady Njovu o.p.s. o hospodaření společnosti v roce 2010 V Ostravě dne 17. června 2011 Prostředky o.p.s. jsou určeny zejména na financování realizace rozvojových projektů zaměřených na vzdělávaní dětí ulice, na přípravu realizace projektů vyššího vzdělávání v Zambii a na podporu projektu zaměřeného na HIV pozitivní. Obecně prospěšná společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví podle účtové osnovy a pokynů ministerstva financí ČR, výsledky jejího hospodaření za rok 2010 jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Platební a jiné potřebné doklady jsou podepisovány předsedou Správní rady nebo zplnomocněnou osobou Vendulou Jičínskou, ředitelem společnosti. Dozorčí rada konstatuje, že podle jejího názoru je účetnictví o.p.s. vedeno průkazným způsobem a s prostředky je hospodařeno v souladu s programem a stanovami o.p.s. Petra Biková Předseda správní rady Kateřina Uherková Člen správní rady Eva Benišová Člen správní rady

23 Zpracoval: Nezisková organizace Njovu o.p.s. Merhautova 46, Brno Tel: Zapsáno u krajského soudu Brno, Oddíl O, vložka 381 Bankovní spojení: FIO, družstevní záložna Transparentní účet: /2010 Přílohy: Popis projektu Vzdělávací centrum pro děti ulice Popis projektu Home based care Chibombo Kopie zápisů ze zasedání správní rady Kopie zprávy dozorčí rady

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK PRO ZÁPADNÍ PROVINCII

VZDĚLÁVÁNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK PRO ZÁPADNÍ PROVINCII ČESKÁ REPUBLIKA PROJEKT ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY SE ZAMBIJSKOU REPUBLIKOU VZDĚLÁVÁNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK PRO ZÁPADNÍ PROVINCII 2009-2011 ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA 04. 06. 2009 1 Název projektu:

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

2. Projekt Stacionáře pro sirotky

2. Projekt Stacionáře pro sirotky Drazí přátelé, spolupracovníci, Máme za sebou doslova několik měsíců života. Jako první krok na cestě od svého založení v dubnu 2006, považuje SIRIRI o.p.s. zorganizování Večera pro Afriku v Černínském

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více