Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007 VESELÝ SENIOR, nadační fond Sídlo: Praha 2, Vinohradská 365/10, Identifikační číslo:

2 Správní rada: předseda správní rady: Lenka Kopecká místopředseda správní rady: Mgr. Eliška Klepalová člen správní rady: MUDr. Iva Holmerová Dozorčí rada: Mgr. Zuzana Švadlenová Mgr. Pavla Šilerová Ing. Hana Bakičová Zřizovatel: Lenka Kopecká Mgr. Eliška Klepalová KONTAKT: č. účtu : ČSOB /0300 2

3 Veselý senior, nadační fond byl založen , zápis v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 601. Nadační fond je určen na podporu a pomoc seniorům, na zkvalitnění jejich života. Fond vede podvojné účetnictví, není plátcem DPH, nepodniká. Majetek nadačního fondu v roce 2007 tvořily pouze finanční prostředky. Stav finančních prostředků k : Kč Příjmy v roce 2007: Výdaje v roce 2007: Výše majetkového vkladu: Příjmy nadačního fondu činily pouze dary a úrok z účtu vedeného u ČSOB Přijaté finanční dary na provoz Přijaté účelové dary finanční Přijatý věcný dar účelový /mikrovlnka/ Bankovní úrok Účelové dary byly použity na daný účel. Viz příloha. Majetek nadačního fondu byl v roce 2007 použit k nadačním příspěvkům. Náklady související se správou nadačního fondu: Spotřeba kancelářských potřeb, drobného majetku Náklady na repre Cestovné Nájemné a služby k nájmu Služby spojů (tel.poplatky, internet, poštovné) Ekonomické a právnické služby Ostatní služby (mediální služby, poplatky za zábory) Reklama, inzerce Software Poplatky Mzdové náklady Bankovní poplatky, ostatní Celkem k Předpis určený dle 22 zák. 227/1997 Sb. o omezení nákladů spojených se správou a provozem nadačního fondu - bylo dodrženo. 3

4 V roce 2007 poskytl fond nadační příspěvek: Krajská nemocnice Liberec LDN Krajská nemocnice Pardubice Masarykova universita- Lékařská fakulta Dobrovolnické centrum Kladno Krajská nemocnice Zlín Domov Sue Ryder o.p.s Hospicové hnutí Vysočina celkem Věcný dar - mikrovlnná trouba od Whirlpool ČR, s.r.o. a podpůrné preparáty a potravinové doplňky společnosti Walmark - předán Domovu důchodců Kobylisy Cíle nadačního fondu: Stáří je etapou života, která čeká každého z nás, a proto bychom ji neměli ignorovat. S tímto cílem byl založen v roce 2006 Veselý senior, nadační fond. Snažíme se přesvědčit nejen mladou generaci, ale i ostatní občany, aby přijali princip solidarity a uznali, že i starší lidé přinášejí do života společnosti své nezastupitelné kvality. I tehdy, jsou-li někteří senioři odkázáni na lůžko či hospitalizaci, nemusí být jejich život jen pasivním čekáním. Získáváním finančních prostředků chce nadační fond přispět ke zlepšení kvality, podmínek a služeb v léčebnách pro dlouhodobě nemocné i v ostatních zařízeních pro seniory. Veselý senior, nadační fond pořádá zejména akce napříč generacemi, které nepřinášejí pouze materiální užitek, ale jsou cenné krásnými okamžiky pro všechny zúčastněné. Příkladem mohou být ojedinělá setkání seniorů s dětmi z dětských domovů, studenty či společenské akce pro celé rodiny. Mnohé studie dokazují, že babičky a dědečkové jsou pro děti nepostradatelnými osobami v jejich životě. TEREZA KOSTKOVÁ, patronka nadačního fondu Aktivní život nemusí končit v padesáti! Mám doma dva veselé seniory, kteří někdy vypadají mladší než já a ráda bych jednou šla v jejich šlépějích i v tomto směru! 4

5 Naše finanční pomoc: Veřejnou sbírkou ve Valdštejnské zahradě v Praze jsme podpořili Léčebnu pro dlouhodobě nemocné v Liberci. Finance se použily na koupi ultrazvuku, který pomáhá proti bolestem pohybového aparátu. Pro Kliniku geriatrie v Brně jsme zajistili pojízdné sedačky pro přesuny částečně imobilních seniorů. Kladenským seniorům jsme umožnili v prostorách GaRCu přístup na počítače, aby se za pomoci dobrovolníků z oblasti vzdělávání v moderních technologiích naučili ovládat a užívat osobní počítač, pracovat na internetu, vyhledávat nové informace, založit si svou ovou adresu. V rámci velikonoční návštěvy předal Veselý senior, nadační fond společně s patronkou Terezou Kostkovou klientům pražského domova seniorů v Kobylisích dárkové balíčky s potravinovými doplňky od společnosti Walmark, která je hlavním partnerem aktivit nadačního fondu. Zástupci fondu předali také mikrovlnnou troubu od společnosti Whirlpool. Domovu jsme také finančně přispěli na vybavení centra pro klienty s demencí. Domov pro seniory SUE RYDER v Praze 4 Michle využil finančních prostředků na nákup antidekubitních pomůcek, podložek na vozíky i postele a na nákup Motomedu - přístroje pro seniory trpící neurologickými chorobami a tělesným postižením. Gerontologické centrum Krajské nemocnice ve Zlíně od nás získalo finanční dar na polohovací a antidekubiotní pomůcky. Naši pomoc využilo i Hospicové hnutí Vysočina. Charitativní a sociální pomoc napříč generacemi: Klademe důraz na sociální kontakt, neboť průzkumy dokazují, že seniory trápí především pocit osamění - nezájem společnosti mnohdy i jejich nejbližších. I s tím se jim snažíme pomáhat. Zprostředkovali jsme například návštěvu divadelních představení, účast na natáčení pořadů České televize. Každý poslední čtvrtek v měsíci pořádáme v pražském Café Illusionu na Vinohradech pravidelné besedy a setkání pod názvem Čtvrtek s Veselým seniorem. Tento program je určen převážně pro mobilní seniory. Připravili jsme besedy o zdraví a životním stylu seniorů, o vhodném sportovním vyžití, setkání s odborníky (právníkem a policistou), kosmetickou poradnu, povídání s cestovateli a známými osobnostmi. V budoucnu počítáme i s tréninky paměti a výtvarnou dílnou. 5

6 kalendar_b3_listy_def.indd :39:55 Veselý senior, nadační fond Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007 Malování Již po druhé jsme zorganizovali charitativní akci Malování s Veselým seniorem. Zábavné odpoledne pro celou rodinu se konalo ve Valdštejnské zahradě v sobotu 19. května. Známé osobnosti si zahrály na pouliční malíře a na přání namalovaly portréty návštěvníků. Nechybělo ani hudební a taneční vystoupení seniorů. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na nákup ultrazvuku pro LDN v Liberci. Veselí senioři na rotopedech Na podzim 15. září se nadační fond Veselý senior účastnil mezinárodního profesionálního cyklistického závodu Praha-Karlovy Vary-Praha, což je závod, který se historicky jezdil za první republiky, podporoval ho prezident T.G. Masaryk. Veselý senior pořádal doprovodný program pro seniory. Desetičlenná družstva složená ze seniorů, mladších generací i dětí soutěžila na rotopedech o cenu Veselého seniora Makovičku (skleněnou trofej), kterou navrhl designér Bořek Šípek. Akce ukázala, že i sport může spojit generace různého věku. V objektivu senior Mezi velmi úspěšné akce nadačního fondu patřila putovní výstava velkoplošných fotografií, která zobrazovala tváře seniorů. Veselý senior, nadační fond s generálním partnerem - společností WALMARK, s partnerem RWE Transgas a ostatními sponzory a studenty Pražské fotografické školy a Fotografické školy v Brně zrealizoval putovní výstavu fotografií s názvem V objektivu senior. Patrony této ojedinělé výstavy byli fotografové Jan Saudek a Roman Sluka, kteří výstavu doplnili rovněž svým dílem na seniorské téma Výstava vznikla jako reakce na současné priority naší společnosti. Domníváme se totiž, že současná společnost je až příliš jednostranně nakloněna kultu mládí, krásy a úspěchu. Z časopisů, reklam, billboardů se na nás usmívají mladé, krásné a nejlépe ještě k dokonalosti vyretušované tváře. Jako by v životě nebylo nic důležitějšího než fyzická dokonalost. Do takového hodnotového žebříčku pak jaksi nezapadá stáří, moudrost a zkušenost. Výstavu měli možnost shlédnout občané Prahy, Brna a také návštěvníci festivalu Rock For People v Hradci Králové, Letní filmové školy v Uherském Hradišti a festivalu The Colours of Ostrava. Výstava s úspěchem ukázala, že i stará tvář může být středem 6

7 zájmu společnosti, a že může být i krásná a přirozeně fotogenická. Prostřednictvím tohoto projektu se mladí lidé učili nahlížet do duší starých lidí, poznávat jejich svět, pocity a zkušenosti. To se s nimi učili i návštěvníci výstavy, kterých bylo několik tisíc a kteří výstavu přijímali vesměs velmi pozitivně a inspirativně. Výstava naplnila svůj účel - působit na společnost tak, aby se zbavila předsudků a klišé o starých lidech, začala s nimi bezprostředněji komunikovat a začala je přijímat jako aktivní součást, která má co předávat mladším generacím. Z nejlepších fotografií vznikl kalendář. Jan Saudek a Roman Sluka patroni výstavy a kalendáře V pražské galerii Café Louvre byly během prosince k vidění některé fotografie z putovní výstavy V objektivu senior. K této příležitosti byl vydán i kalendář, který se křtil 5. prosince v hodin. Nadace Veselý senior a společnost Walmark se společně snaží změnit stereotypní názor veřejnosti na stáří a upozornit na jejich problémy.výtěžek z prodeje kalendáře, který se nabízel i na internetových stránkách fondu, byl věnován seniorům a seniorským zařízením. Poslední akcí roku byl vánoční koncert v kostele Cyrila a Metoděje v Karlíně, kde zazpívali slavnou Rybovu mši Hej mistře děti z Dětské opery Praha. Výtěžek z dobrovolného vstupného věnovala Dětská opera jako dar nadačnímu fondu. Zpracovala: Lenka Kopecká, předsedkyně správní rady a jedna ze zakladatelek nadačního fondu Veselý senior V Praze

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva za rok 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 4 SEKCE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný.

POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný. POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný. Nikdy jej nejspíš nenapadne takovou věc ničit, ale spíše si bude vážit

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Výroční zpráva 2001 Nadace Divoké husy

Výroční zpráva 2001 Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2001 Nadace Divoké husy 1/6 Poslání a cíl Motto: Nadace Divoké husy podporuje a odvážné lidi a smělé projekty v sociální a zdravotní oblasti. Rozsah a rozmanitost občanské společnosti zatím

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah I. Shrnutí našich aktivit v roce 2013 II. Personální obsazení a posuzování žádostí III. Oblasti podpory a příklady pomoci IV. Sponzoři V. Finanční a materiální příspěvky

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Zpracovala: Mgr.Lörincová Marcela Mgr. Klegová Jarmila 2013-2014

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc Výroční zpráva za rok 2014 Betanie křesťanská pomoc Úvod Uplynulý rok měl zcela jednoznačnou kulminaci. Počátkem července jsme slavili desetileté výročí otevření Domu důstojného stáří a v prosinci jsme

Více