Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory"

Transkript

1 Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, Petřvald 2 IČ: Datum vzniku: Registrace v obchodním rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným Vymezení účelu, pro který byla společnost zřízena: 1. provozování nestátního zdravotnického zařízení v oboru všeobecná sestra sestra domácí péče a sestra oddělení následné ošetřovatelské péče. 2. provozování registrované pobytové sociální služby - domov pro seniory. Statutární orgán: Jednatel: Milena Borková, datum narození: Severní 646, Šenov u Nového Jičína Jednatel: MUDr. Petr Slaný, datum narození: U Zlatnice 256, Raduň Zakladatelé: Milena Borková a MUDr. Petr Slaný Spektrum služeb: - Celodenní péče o seniory v domově - Zdravotní domácí péče - Asistenční služby - 1 -

2 VÝNOSY v Kč za rok 2012 Celkové výnosy za období ,43 1. Výnosy /Tržby z vlastních výkonů a zboží , Výnosy/Tržby z prodeje vlastních výrobků 1.2. Výnosy/Tržby z prodeje služeb , Úhrady od uživatelů , Úhrady za poskytování základních činností , Za poskytovanou péči Za poskytované ubytování Za poskytovanou stravu Úhrady za poskytování fakultativních činností , Fondy zdravotních pojišťoven , Individuální projekt 0, Výnosy/Tržby z pronájmu 0, Výnosy/Tržby z prodaného zboží 0, Ostatní ,00 2. Změny stavu zásob 3. Aktivace 3.1. Aktivace materiálu a zboží 3.2. Aktivace vnitroorganizačních služeb 3.3. Aktivace DNM 3.4. Aktivace DHM 4. Výnosy z daní a poplatků 4.1. Ostatní provozní výnosy 4.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále 4.3. Výnosy z odepsaných pohledávek 4.4. Výnosy z prodeje materiálu 4.5. Tržby/Výnosy z prodeje DNM 4.6. Tržby/Výnosy z prodeje DHM 4.7. Čerpání fondu z výsledku hospodaření nebo vedlejší činnosti 4.8. Příjmy z vedlejší/ostatní činnosti 4.9. Ostatní 5. Finanční výnosy , Úroky 1 053, Ostatní ,42 6. Dotace /Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů , Provozní dotace/výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu Ministerstvo práce a soc. věcí , Dotace na poskytování služeb Ostatní Příspěvky od úřadů práce , Úřad vlády ČR Ostatní resorty Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany - 2 -

3 Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Ostatní 6.2. Provozní dotace/výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků Kraj Příspěvek zřizovatele Dotace Grant Dary Obec Příspěvek zřizovatele Dotace Grant Dary 6.3. Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 6.4. Strukturální fondy 6.5. Ostatní 7. Výnosy ze sdílených daní 8. Přijaté příspěvky 9. Dary nebo čerpání rezervního fondu z darů , Ostatní 1 107,42 NÁKLADY v Kč za rok 2012 Celkové náklady za období ,15 1. Spotřebované nákupy , Spotřeba materiálu , Potraviny , PHM , Drobný hmotný majetek , Ostatní , Léky a zdravotnický materiál , Spotřeba energie , Prodané zboží 0, Ostatní 0,00 2. Služby , Opravy a udržování , Cestovné 2 200, Náklady na reprezentaci 6 281, Ostatní služby , Nájemné , Školení a kurzy , Reklama a propagace 3 075,00-3 -

4 2.4.4 Dodavatel stravování , Dodavatel praní a úklidu , Nákup služeb pro zajištění jiných zákl. činností 0, Poradenství právní a ekonomické , Spoje internet, telefon, poštovné , Pořízení DNM a na udržování a pronájem software 2 358, Ostatní ,46 3. Osobní náklady , Mzdové náklady , Náklady z dávek sociálního zabezpečení 0, Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady 0, Ostatní 0,00 4. Daně a poplatky 2 948, Daň silniční 1 248, Daň z nemovitosti 0, Ostatní daně 1 700,00 5. Ostatní/jiné provozní náklady , Smluvní pokuty, úroky z prodlení 80, Dary 1 100, Prodaný materiál 0, Manka a škody 0, Tvorba fondů 0, Ostatní ,62 6. Odpisy, rezervy a opravné položky , Odpisy dlouhodobého majetku , Zůstatková cena prodaného DNM 0, Zůstatková cena prodaného DHM 0, Tvorba a zúčtování rezerv 0, Ostatní ,80 7. Finanční náklady , Prodané cenné papíry a podíly 0, Úroky , Ostatní ,21 8. Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů územních samosprávních celků a státních fondů 0,00 9. Náklady ze sdílených daní 0, Poskytnuté příspěvky 0, Daň z příjmů 0, Ostatní 0,00 ROZDÍL (ztráta) ,91 Kč - 4 -

5 Činnost společnosti v roce 2012 Domov pro seniory v Petřvaldě měl v roce 2012 kapacitu 28 míst. V tomto roce byla poskytnuta denní péče 39 klientům. Denní péče o seniory zahrnuje ubytování, stravu, zdravotnické služby a jiné. Péči v domově pro seniory zajišťovalo v roce 2012 v průměru 17 zaměstnanců. V Petřvaldě dne Vypracoval: Sylvie Kopáčková Schválil: Milena Borková jednatel MUDr. Petr Slaný - jednatel - 5 -

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více