VESELÝ SENIOR nadační fond. Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření v roce 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VESELÝ SENIOR nadační fond. Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření v roce 2010"

Transkript

1 VESELÝ SENIOR nadační fond Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2010

2 1 VESELÝ SENIOR nadační fond Sídlo: Praha 2, Vinohradská 365/10, Identifikační číslo: Správní rada: předseda správní rady: Lenka Kopecká místopředseda správní rady: Mgr. Pavla Šilerová člen správní rady: PhDr. Jana Torová Dozorčí rada: Mgr. Zuzana Švadlenová Ing. Hana Bakičová Dr. Irena Fozikošová Zřizovatel: Lenka Kopecká Mgr. Eliška Klepalová Patronka fondu Tereza Kostková KONTAKT číslo účtu: ČSOB /0300

3 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: 1) základní údaje o organizaci 2) úvodní slovo předsedkyně 3) přehled činností a aktivit NF 4) poděkování 5) účetní uzávěrka a zpráva o auditu

4 3 ÚVODNÍ SLOVO Nebýt sám, být ve společnosti Ve světě se už dlouho, převážně mezi mladou generací, zabydlel pojem převzatý z anglického jazyka, zvaný single, který můžeme volně přeložit jako nezávislý, samostatný, jediný, spoléhající se sám na sebe. Životní trend ve stylu single, tedy svobodný bez závazku, si našel své příznivce i v naší společnosti. Proč ne! S věkem se však mnohé mění a to i postoj k životu samotnému. To, co snese mládí, neunese stáří. A stáří rozhodně samotu ani nezávislost nemiluje. Naopak, vyžaduje společnost, pozornost, úctu, ale hlavně vlídné slovo, pocit bezpečí a přátelství. Model senior single si rozhodně nechci ani představit. Už nyní mne děsí A tak v naší nadaci upřednostňujeme jiný model. V minulém roce jsme realizovali pilotní projekt Burza vzájemné pomoci, který má za cíl propojit lidi bez rozdílu věku či pohlaví a nabídnout jim i prostřednictvím inzertní části seznámení, výměnu zkušeností, aktivity a hlavně společnost. Právě motto Setkávat se, nebýt sám, poznat zajímavé lidi, navzájem se něco nového naučit, svou radou a zkušeností pomoci jinému člověku, který řeší obdobný problém, zapojit se jako účastník, nebo spolutvůrce do nejrůznějších aktivit dobře vystihuje cíle projektu, který se neustále podle potřeb vyvíjí. Přehled činností a aktivit, jak se lidé mohou zabavit, vám nabízíme ve zkrácené verzi v programu powerpoint. Jinak si můžete kliknout na a sami se připojit, třeba i svým názorem do návštěvní knihy. Co dodat závěrem? Doufám, že model vícegeneračního bydlení nebude jednou ve společnosti signalizovat katastrofu lidských vztahů, ale spíše naopak. Je to na nás všech! Lenka Kopecká spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady NF Veselý senior

5 4 CO SE PODAŘILO V RÁMCI PROJEKTU BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI najdete na Burza AKCE, která pomohla nejen nám VIP ŠATNÍK benefiční prodej oblečení známých osobností se konal v Podnikatelském centru v Praze. Svetry, trička, brýle, klobouky a další součásti oblečení ze svého šatníku věnovaly např. Ivana Chýlková, Tereza Kostková, Andrea Kalivodová, Zlata Adamovská, Míša Dolinová, Tomáš Hanák, Aleš Cibulka, Jan Šťastný, Jakub Železný či kníže Karel Schwarzenberg. Ceny oblečení byly velmi přijatelné a vybralo se krásných Kč. Částka byla přerozdělena mezi organizátory akce: NF Veselý senior, Peppermint o.s. a Info-dráček. ČTVRTKY S VESELÝM SENIOREM Nadační fond Veselý senior pořádá již od roku 2007 pravidelné Čtvrtky s Veselým seniorem. Akce se nyní konají každý poslední čtvrtek v měsíci v paláci Casa Gelmi na Praze 2. Tyto pravidelné pořady nabízejí seniorům nejrůznější kulturní nabídku a setkání se zajímavými osobnostmi. Program vzniká v úzké spolupráci přímo se seniory, kteří projevují zájem o nejrůznější témata. Kromě zábavy, poučení a zajímavých informací senioři získají příležitost k setkání s novými přáteli a známými. Předpokladem úspěšnosti projektu je také jeho propagace mezi seniory.

6 5 KDE JSME POMOHLI? A PROČ? Prostřednictvím formuláře, který je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách, se mohou organizace hledající finanční pomoc, přihlásit do naší databáze. Konzultační tým NF Veselý senior společně se členy správní rady se rozhodl přerozdělit finanční prostředky těmto organizacím: Help-IN Bruntál o. p. s. Organizace poskytuje pečovatelskou službu, rodinnou asistenci a sociální poradnu s cílem usnadnit pobyt doma seniorům a lidem s postižením. Přispěli jsme na zakoupení antidekubitní matrace. Domov důchodců Ždírec, p. o. podpořili jsme aktivizaci seniorů příspěvkem na hru ruské kuželky, která vznikne na zahradě domova a kterou budou moci senioři využívat téměř po celý rok. Charita Štenberk a. s. terénní pečovatelské charitní službě, která poskytuje služby v 92 obcích, jsme přispěli na zakoupení kompenzačních pomůcek. Senioři tak budou moci využívat chodítka, podložky, mechanický invalidní vozík a další pomůcky, které jim usnadní život. Domov důchodců Bystřany, p. o. umožňuje díky otevřeným parkovým plochám živý kontakt seniorů s okolním světem včetně přilehlé mateřské i základní školy. Přispěli jsme na zřízení hřiště pro seniory v klidové zóně areálu, které umožní seniorům rozcvičování horních končetin, posilování a zvětšování svalového rozsahu.

7 6 STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI (http://www.veselysenior.cz) Grafické tabulky dokazují, že o naše stránky klienti jeví zájem a často je navštěvují.

8 7 JAK POMOHLI NÁVŠTĚVNÍCI NAŠEHO WEBU A KLIENTI Dárky pro radost (trička Veselého seniora, hrnečky, CD Český Honza či knižní záložka s aktuálním kalendářem) si zakoupili prostřednictvím internetového obchůdku zájemci z celé České republiky. I jim patří poděkování za podporu. Závěrem bych chtěla poděkovat naší patronce, herečce a moderátorce Tereze Kostkové, spoluzakladatelce Elišce Klepalové, která projekt Burzu vzájemné pomoci loni nastartovala, dále všem spolupracovníkům, dobrovolníkům, členům správní a dozorčí rady i účinkujícím, kteří se podíleli na všech akcích bez nároku na honorář. A také všem seniorům, kteří nás podporují a účastní se našich aktivit. Velké poděkování patří především sponzorům, partnerům, spřáteleným organizacím i médiím. Lenka Kopecká spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady NF Veselý senior

9 8 Zpráva auditora o ověření účetní závěrky neziskové organizace VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND Účetní uzávěrka ve všech významných ohledech a podstatných bodech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci nadačního fondu Veselý senior k a výsledek jeho hospodaření za rok 2010 je v souladu s účetními předpisy, platnými v České republice. Auditorka Ing. Eva Neužilova uděluje výrok Bez výhrady. Ke dni Výsledek hospodaření za rok 2010 je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Majetek nadačního fondu v roce 2010 tvořily pouze finanční prostředky Příloha k účetní závěrce sestavené k Den zápisu: Účel nadačního fondu: změnit dosavadní stereotypní pohled na stárnutí a stáří zajišťovat finanční pomoc ke zlepšení kvality podmínek a služeb v léčebnách pro dlouhodobě nemocné zajišťovat pomoc při financování objektů pro seniory Správní rada: předseda: Lenka Kopecká místopředseda: Mgr. Pavla Šilerová člen: PhDr. Jana Torová Nadační fond je zřízen jako nezisková organizace. Počet zaměstnanců k : 2 DPP Výše majetkového vkladu: ,00 Stav majetku: peníze , , , , ,52 Příjmy a výdaje: převody z min. roku , ,03 Přijaté účelové dary: , , , ,32 čerpáno , , , ,35 převod do dalšího roku , , , ,00 Příjmy: prodej služeb ,00 přijaté fin. dary , , , , ,97 ost. prov. výnosy , , ,50 bank. úrok 7, , , , ,53 c e l k e m , , , , ,00 Výdaje: příspěvky org , , , ,65 mzdové náklady , , ,00 provozní režie 6 968, , , , ,20 c e l k e m , , , , ,85 Zdanitelné příjmy: prodej trik s logem, kalendářů, vstupné snížení základu daně 20, odst , , , , , ,00

10 9 Nadační fond vede podvojné účetnictví. Účetní závěrka nadačního fondu byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a Vyhlášky č. 504/2002 a navazujících předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Za rok 2006 ztráta ve výši Kč , zisk 8 038, zisk , zisk , zisk ,15 Vyhotovila: Skřivánková V Praze dne Za nadační fond: předsedkyně správní rady Kopecká Lenka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 KONTAKTNÍ ÚDAJE VESELÝ SENIOR, nadační fond Vinohradská 365/10 120 00 Praha 2 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2012 KONTAKTNÍ ÚDAJE VESELÝ SENIOR, nadační fond Vinohradská 365/10 120 00 Praha 2 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007 VESELÝ SENIOR, nadační fond Sídlo: Praha 2, Vinohradská 365/10, 120 00 Identifikační číslo: 275 91 531 Správní rada: předseda správní rady: Lenka Kopecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

Obsah. www.nadacecs.cz

Obsah. www.nadacecs.cz Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2010 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2010 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

Obsah. www.nadacecs.cz. Úvodní slovo 3. Finanční zpráva za rok 2012 4. Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4. Finanční příspěvky nadace 5

Obsah. www.nadacecs.cz. Úvodní slovo 3. Finanční zpráva za rok 2012 4. Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4. Finanční příspěvky nadace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2012 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Důstojný a aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové

Více

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali Úvodní slovo... str. 4 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.... str. str.4 6 Kdo jsme...str. 7 str.6 Lidé v Nadaci.... str. str.7 8 Patroni Nadace... str. 9 str.8 Benefice s Divokými husami... str. 11 str.9

Více

darujeme áhám pom podporujem pořádáme

darujeme áhám pom podporujem pořádáme pomáháme podporujeme darujeme pořádáme Výroční zpráva 2014 allianz nadační fond Výroční zpráva 2014 02 Výroční zpráva 2014 Allianz nadační fond obsah Allianz nadační fond v roce 2014 06 Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva 2009 2009 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2009 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2009 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Pojištění od A do Z. Výroční zpráva 2013

Pojištění od A do Z. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 S kočárkem Prahou Od roku 2012 podporujeme jako generální partner projekt S kočárkem Prahou. Jde o akci pro maminky a děti, na které se společně s Policií ČR učí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o hospodaření za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o hospodaření za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o hospodaření za rok 2010 Obsah Základní údaje... 3 Úvod... 4 Smysl a cíl nadace... 5 Projekty roku 2010... 7 Benefice Rosti Čapka... 7 Benefiční koncert a setkání sponzorů v Domově

Více

Výroční zpráva 2007. Elpida plus, o.p.s.

Výroční zpráva 2007. Elpida plus, o.p.s. Výroční zpráva 27 Elpida plus, o.p.s. Elpida plus, o.p.s. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 2794876 Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 515 OBSAH

Více

Výroční zpráva 2011 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

Výroční zpráva 2011 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 2970297/0100 Bankovní číslo účtu Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 1 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 2 Úvodní slovo předsedy

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

Obsah: 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3. 3.1.2.4. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3. 3.3.1. 3.3.2.

Obsah: 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3. 3.1.2.4. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace... 4 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti... 4 3.1. Sociální úsek... 5 3.1.1. Pečovatelská služba...

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2011 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2011 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové závislosti

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více