Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky."

Transkript

1 Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - Mobilní hlasová služba a Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Platnost od Hlavní pojmy BA zákazník - BA zákazníkem se rozumí Firemní zákazník, který byl Rámcovou dohodou (smlouvou) uzavřenou se společností Telefónica Czech Republic, a.s., zařazen do segmentu zákazníků Business Account (BA). Cenové podmínky upravené touto přílohou Ceníku pro firemní zákazníky jsou platné pouze pro BA zákazníky. TARIFY - aktuálně nabízené BUSINESS Tarif Business Business 150 *1 bez s Volné minuty 150 Volání a videovolání / Volání a videovolání / paušal mobil a pevná Ostatní sítě MMS 600,00 2,20 4,20 1,50 7,80 1,00 726,00 2,66 5,08 1,82 9,44 1,21 Hlasová schránka Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu//mms. Účtuje se první minuta celá a dále pak po 30 sekundách. Po řádném splnění závazku mohou firemní zákazníci využívat zvolený tarif i po uplynutí sjednané doby. Pro firemní zákazníky s platnou Rámcovou dohodou uzavřenou nejméně na dobu 24 měsíců jsou tarify nabízeny mimo režim Speciální nabídky (tj. bez závazku). Speciální nabídku tarifů Business nelze kombinovat s jinou Speciální nabídkou s výjimkou Speciální nabídky nákupu mobilního telefonu se závazkem řádně užívat služeb nejméně po dobu 24 měsíců. V případě porušení podmínek Speciálních nabídek je účtována smluvní pokuta pouze ze Speciální nabídky nákupu mobilního telefonu. U všech Business tarifů se nevyčerpané volné minuty převádějí do následujícího zúčtovacího období. U tarifu Business 150 je již v rámci měsíčního paušálu zahrnut i poplatek za službu Podrobný elektronický účet. Využívání zvoleného tarifu nesmí účastník zneužívat k jednáním v rozporu s platnými předpisy nebo Všeobecnými podmínkami poskytovatele, zejména s povinnostmi podle jejich odstavců 4.1 písm. e), 4.2 písm. c), 4.2 písm. d). Za každý případ porušení povinností podle uvedených odstavců je poskytovatel oprávněn vyúčtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každou SIM kartu a každé zúčtovací období, v němž došlo alespoň k jednomu takovému porušení. *1 Tento tarif je určen výhradně pro účastníky s uzavřenou Rámcovou dohodou nejméně na dobu 24 měsíců. IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 1/10

2 BUSINESS MAX Tarif Business MAX Business 150 MAX *1 bez s Volné minuty 200 Volání a videovolání / Volání a videovolání / paušál mobil a pevná Ostatní sítě 600,00 2,20 4,20 726,00 2,66 5,08 MMS Hlasová schránka 1,50 7,80 1,00 1,82 9,44 1,21 Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu//mms. Účtuje se první minuta celá a dále pak po 30 sekundách. Účastník, který si zřídí tarify Business MAX po může užívat tyto tarify pouze v režimu Speciální nabídky zvýhodněného tarifu podmíněné závazkem řádně užívat služby po dobu 24 měsíců, a pokud si účastník po uplynutí doby závazku nesjedná závazek znovu, je oprávněna změnit mu tarif na tarif z řady Business odpovídající jeho naposledy užívanému tarifu. Účastník, který si zřídil tarify Business MAX do , může zvolený tarif využívat i po uplynutí doby závazku mimo režim Speciální nabídky. Speciální nabídku tarifů Business MAX nelze kombinovat s jinou Speciální nabídkou Změna tarifu je možná nejdříve po uplynutí nejdříve po uplynutí 18 měsíců z 24 měsíčního závazku. U všech Business MAX tarifů se nevyčerpané volné minuty nepřevádějí do následujícího zúčtovacího období. U tarifů Business 150 MAX je již v rámci měsíčního paušálu zahrnut i poplatek za službu Podrobný elektronický účet. Využívání zvoleného tarifu nesmí účastník zneužívat k jednáním v rozporu s platnými předpisy nebo Všeobecnými podmínkami poskytovatele, zejména s povinnostmi podle jejich odstavců 4.1 písm. e), 4.2 písm. c), 4.2 písm. d). Za každý případ porušení povinností podle uvedených odstavců je poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každou SIM kartu a každé zúčtovací období, v němž došlo alespoň k jednomu takovému porušení. *1 Tento tarif je určen výhradně pro účastníky s uzavřenou Rámcovou dohodou nejméně na dobu 24 měsíců. Optimum Profi PROMO Tarif Optimum Profi PROMO *1 Optimum Profi PROMO *2 bez s bez s paušal 595,00 719,95 595,00 719,95 Volné minuty Z toho Celkem Video volání až: Volné 0 0 mobil 2,50 ostatní sítě 4,40 3,03 5,32 2,50 4,40 3,03 5,32 1,82 MMS 1,50 7,80 Videovolání 4,92 1,50 7,80 4,92 9,44 5,95 Hlasov á schrán ka 1,00 1,82 9,44 5,95 1,21 1,00 1,21 Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/. Účtuje se první minuta celá, dále po sekundách. Nevyčerpané volné minuty se převádějí do následujícího období. S platností do je Minimální plnění srovnáváno s celkovou částkou za hovorné, před odečtením slev. Pro aktivace od je Minimální plnění srovnáváno s celkovou částkou za hovorné a služby s přidanou hodnotou s výjimkou platebních transakcí, po uplatnění všech slev. U Tarifu Optimum Profi PROMO je již v rámci měsíčního paušálu zahrnut i poplatek za službu Podrobný elektronický účet a Pravidelný podrobný účet a dále poplatek za dočasné odpojení SIM karty na prázdniny. *1 Podmínky platné pro zákazníky s uzavřenou Rámcovou smlouvou typu BA1 nebo Rámcovou dohodou s minimální částkou Kč a výše. *2 Podmínky platné pro zákazníky s uzavřenou Rámcovou smlouvou typu BA2 nebo Rámcovou dohodou s minimální částkou do Kč. IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 2/10

3 Optimum Profi Light Tarif paušal Volné minuty Z toho Celkem Video volání až: Volné mobil ostatní sítě MMS Videovolání Hlasov á schrán ka Optimum Profi Light bez s 595,00 719, ,50 4,40 3,03 5,32 1,50 7,80 4,92 1,00 1,82 9,44 5,95 1,21 Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/. Účtuje se první minuta celá, dále po sekundách. Minimální plnění je srovnáváno s celkovou částkou za hovorné a služby s přidanou hodnotou s výjimkou platebních transakcí, po uplatnění všech slev. U Tarifu Optimum Profi Light je již v rámci měsíčního paušálu zahrnut i poplatek za službu Podrobný elektronický účet a Pravidelný podrobný účet a dále poplatek za dočasné odpojení SIM karty na prázdniny. Profil Profil Tarif paušál Volání/ videovolání mobil Volání pevná síť bez 590,00 2,50 4,40 s 713,90 3,03 5,32 videovolání ostatní sítě MMS Hlasová schránka 4,40 1,90 7,80 1,00 5,32 2,30 9,44 1,21 Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu//mms. Účtuje se každá započatá minuta. Tarif Profil musí být aktivován na všech číslech využívajících hlasové služby poskytovatele, která jsou registrována na IČ účastníka a jsou zahrnuta pod jeho platnou Rámcovou dohodu. Profil - MEZINÁRODNÍ HOVORY A VIDEOHOVORY Profil zóna Volání a videovolání bez s 1 10,31 12, ,85 20, ,50 39, ,00 54, ,00 96, ,00 242,00 Uvedené ceny jsou v Kč za 1 minutu. Účtuje se každá započatá minuta. Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých Profil zón je uvedený v Příloze č. 1. NEOMEZENÁ SIM Tarif Neomezená SIM mohou využít noví i stávající účastníci, jejichž smlouvy k jednotlivým účastnickým číslům jsou bez závazku nebo se závazkem na 24 měsíců s využitím Speciální nabídky nákupu mobilního telefonu za zvýhodněnou cenu. Tarif Neomezená SIM lze aktivovat zákazníkům s platnou Rámcovou dohodu uzavřenou nejméně na dobu 24 měsíců. Tarif Neomezená SIM lze aktivovat pouze účastníkům se dvěma a více hlasovými SIM a nelze je kombinovat se službou Tandem A, B nebo C. Službu Tandem je nutné před aktivací tarifů Neomezená SIM ukončit. Tarif Neomezená SIM musí být aktivován na všech číslech využívajících hlasové služby poskytovatele, která jsou registrována na IČ účastníka a jsou zahrnuta pod jeho platnou Rámcovou dohodu. Tarif neomezená SIM lze kombinovat s nadstavbovými balíčky "Neomezené volání v " a "3000 minut off-net". Balíček "3000 minut off-net" lze aktivovat pouze zároveň s aktivací balíčku "Neomezené volání v. K tarifu Neomezená SIM je nutné aktivovat službu Team Combi s VPN tarifem Team Nonstop (N), umožňující neomezené volání na firemní pevná i mobilní čísla a doplňkové funkcionality služby Team Combi (viz podmínky služby Team Combi). Neomezené volání na firemní mobilní čísla bude uplatňováno až od okamžiku aktivace tarifu Team Nonstop (N). IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 3/10

4 Tarif Neomezená SIM Neomezená SIM+ paušál Tarify Neomezená SIM Volání Volání Volání ostatní pevná síť mobilní mobilní sítě MMS Videovol ání Hlasová schránka bez 349,00 0,00 2,90 4,40 1,50 7,80 2,90 2,00 s 422,29 0,00 3,51 5,32 1,82 9,44 3,51 2,42 Nadstavbový balíček Balíček neomezené volání v Balíček 3000 minut off-net *1 Volání Volání ostatní paušál mobilní mobilní bez 700,00 0,00 s 847,00 0,00 bez 1350,00 0,00 s 1633,50 0,00 Team Combi Team Nonstop (N) paušál Volání firemní mobilní čísla v síti *2 bez 1,00 0,00 s 1,21 0,00 Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu//mms. Účtuje se první minuta celá a dále pak po 30 sekundách. Videovolání je účtováno po 60 sekundách. Nevyčerpané volné minuty balíčku 3000 minut off-net se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období. Platnost balíčků se automaticky prodlužuje na další zúčtovací období. Využívání zvoleného tarifu nesmí účastník zneužívat k jednáním v rozporu s platnými předpisy nebo Všeobecnými podmínkami poskytovatele, zejména s povinnostmi podle jejich odstavců 4.1 písm. e), 4.2 písm. c), 4.2 písm. d). Za každý případ porušení povinností podle uvedených odstavců je poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každou SIM kartu a každé zúčtovací období, v němž došlo alespoň k jednomu takovému porušení. Volání se sazbou 0 Kč/min v rámci tarifů Neomezená SIM a jejich doplňkových balíčků se nevztahuje na mezinárodní a roamingová volání, a to jak příchozí, tak odchozí, na jakákoliv volání na čísla se zvláštním tarifem (např. barevné linky), na jakákoliv datová volání a volání ze SIM karet umístěných v jiných než (i) v koncových zařízeních jako jsou mobilní telefony a (ii) v zařízeních určených výhradně pro používání koncovými účastníky pro volání dalším účastníkům. U tarifu Neomezená SIM+ je již v rámci měsíčního paušálu zahrnut i poplatek za službu Podrobný elektronický účet. *1 Balíček 3000 volných minut na volání do mobilních sítí v ČR mimo. *2 Všechna firemní mobilní čísla musí mít aktivovaný tarif služby Neomezená SIM. IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 4/10

5 Team Combi Skupina Team Skupina Team Fixní člen Mobilní člen Tarif Pevná Mobil Kč bez Kč s Kč bez Kč s Kč bez Kč s Kč bez s VPN tarif Team Profi 1,50 1,82 1,50 1, ,50 1,82 VPN tarif Team Nonstop 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Doplňkový VPN tarif Team ,50 1, Služba Poplatky ke službě Team Combi poplatek Aktivační poplatek Kč bez Kč s Kč bez Kč s Team Combi, VPN tarif Team Profi 40,00 48,40 0,00 0,00 Team Combi, VPN tarif Team Nonstop 399,00 482,79 0,00 0,00 Doplňkový VPN tarif Team Pevná 20,00 24,20 0,00 0,00 Užívání služby se řídí platnými podmínkami umístěnými na VPN -(Virtual Private Network ) - virtuální síť zákazníka, tvořená virtuálním propojením pevných i mobilních stanic zákazníka Team Combi (fixní část) služba Team Combi zřízená na telefonní přípojce zákazníka v pevné síti Team Combi (mobilní část) služba Team Combi zřízená na mobilní stanici zákazníka v mobilní síti Fixní člen aktivní telefonní přípojka zákazníka v pevné síti, začleněná do služby Team Combi. Mobilní člen aktivní mobilní stanice zákazníka v mobilní síti, začleněná do služby Team Combi Skupina Team Mobil: skupina externích členů (tarifních nebo předplacených mobilních čísel, která nepatří zákazníkovi): 5 externích členů pro zákazníky s uzavřenou mobilní Rámcovou smlouvou typu BA2 nebo Rámcovou dohodou s minimální částkou do Kč 10 externích členů pro zákazníky s uzavřenou mobilní Rámcovou smlouvou typu BA1 nebo Rámcovou dohodou s minimální částkou Kč a výše. Skupina Team Pevná: skupina externích členů umístěných v pevné síti v ČR, která nepatří zákazníkovi: 5 externích členů pro zákazníky s uzavřenou mobilní Rámcovou smlouvou typu BA2 nebo Rámcovou dohodou s minimální částkou do Kč 10 externích členů pro zákazníky s uzavřenou mobilní Rámcovou smlouvou typu BA1 nebo Rámcovou dohodou s minimální částkou Kč a výše. VPN tarif základní tarif služby Team Combi. Fixní člen si může zvolit VPN tarif Team Profi či Team Nonstop určující cenu zvýhodněného volání na ostatní Fixní členy, Mobilní členy a Skupinu Team Pevná. Mobilní člen si může zvolit VPN tarif Team Profi nebo Team Nonstop určující cenu zvýhodněného volání na ostatní Mobilní členy, Fixní členy a Skupinu Team Mobil. Doplňkový VPN tarif doplňkový tarif služby Team Combi. Fixní člen si může zvolit doplňkový VPN tarif Team Mobil určující cenu zvýhodněného volání na Skupinu Team Mobil. Mobilní člen si může zvolit doplňkový VPN tarif Team Pevná určující cenu zvýhodněného volání na Skupinu Team Pevná. Služba Team International Cena v Kč bez s Aktivační poplatek 0,00 0,00 paušál 80,00 96,80 Volání směr Slovensko *1 5,30 6,41 Volání směr Německo, Rakousko, Polsko *1 7,50 9,08 *1 Na zvýhodněnou cenu volání se neuplatňuje Profi sleva. IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 5/10

6 TARIFY - Archiv tarifů Tarif Optimum Profi bez s paušal Volné minuty Z toho Celkem Video volání až: Optimum Profi Volné mobil ostatní sítě Videovolání Hlasová schránka 645,00 2,50 5,00 1,50 4,92 1, ,45 3,03 6,05 1,82 5,95 1,21 Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/. Účtuje se první minuta celá, dále po sekundách. Tarif bylo možno aktivovat do , není-li v Rámcové dohodě sjednáno jinak. Nevyčerpané volné minuty se převádějí do následujícího období. Minimální plnění je srovnáváno s celkovou částkou za hovorné, před odečtením slev. U Tarifu Optimum Profi PROMO je již v rámci měsíčního paušálu zahrnut i poplatek za službu Podrobný elektronický účet a Pravidelný podrobný účet. Profi sleva na hovorné a měsíční paušál podle typu Rámcové smlouvy a aktuální měsíční fakturace Výše měsíční fakturace Profi sleva Kč a více Smlouva BA1 5% Uvedená výše profi slevy je platná pro všechny BA zákazníky, kteří uzavřeli Rámcovou smlouvu BA1 nebo Dodatek k BA1 Rámcové smlouvě na 24 měsíců a déle mezi do Profi sleva se vztahuje na Rámcové smlouvy uzavřené do včetně nebo na smlouvy dodatkované do včetně. Profi sleva se nevztahuje na Rámcové smlouvy uzavřené od včetně a smlouvy od dodatkované. Profi sleva - procentuální sleva, tato sleva se uplatní na hovorné a měsíční paušál u tarifů uvedených v Ceníku Mobilní hlasová služba a Mobilní internetové připojení, dále na tarify Komplet, Optimum Profi, Optimum Profi PROMO a u tarifů využívajících službu Team Profi (na měsíční příplatek Team Profi a Team Profi+ se Profi sleva nevztahuje). U tarifu Individual se Profi sleva uplatní pouze na cenu za zvolené minuty volání a hovorné. Sleva na měsíční paušál se uplatní vždy za daný měsíc nezávisle na okamžiku aktivace služby Profi sleva. Profi sleva se neuplatní na hovorné a měsíční paušál u tarifů Neomezená SIM a jejich doplňkových služeb a balíčků. Ceny za využívání tarifů Neomezená SIM a jejich doplňkových služeb a balíčků se však započítávají do objemu fakturace pro přiznání Profi slevy. Sleva na hovorné se uplatní pouze na hovory uskutečněné od následujícího dne po aktivaci služby Profi sleva. Výše Profi slevy je posuzována podle celkové fakturace na všech kódech zákazníka pouze pokud zákazník využívá Strukturu významného zákazníka, v opačném případě je nárok na Profi slevu počítán za jednotlivé kódy samostatně. Na hovorné, tj. cenu, služby Mezinárodní roaming (účtování dle zón), Smart Roaming a Eurotarif se nevztahuje Profi sleva ani jiné slevy případně individuálně sjednané pro službu Mezinárodní roaming (firemní). IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 6/10

7 Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - Mobilní hlasová služba a Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Platnost od SPECIÁLNÍ NABÍDKY Speciální nabídka: Bonus na nákup telefonů a zařízení. Výše bonusu je uvedena v Příloze č. 1 Rámcové dohody. Podmínkou pro využití na nákup zařízení PBX (Pobočkové ústředny) je následující specifikace ústředny. PBX obsahuje pouze komponenty pro připojení do mobilní sítě, není tedy vybavena kartami pro připojení do pevné sítě. Pořízení PBX není vázáno na čerpání pevných služeb od. Bonus není možné čerpat na úhradu instalace PBX. V případě využití na nákup Wi-Fi ADSL modemu/routeru se účastník zavazuje využívat toto zařízení pro užívání s koncovými zařízeními určenými pro služby poskytované v mobilní síti. Speciální nabídka: Sleva na mobilní data Výše Slevy na mobilní data je uvedena v příslušné Příloze k Rámcové dohodě. Slevu na mobilní data lze čerpat na měsíční poplatky tarifů vyjmenovaných v této speciální nabídce každý měsíc po celou dobu platnosti Rámcové dohody, a to na všechny tarify aktivní či nově aktivované v průběhu platnosti Rámcové dohody. Seznam služeb a jejich tarifů, na které lze uplatnit Slevu na mobilní data: Sleva na mobilní data, se vztahuje vždy na měsíční paušál následujících tarifů, v jeho aktuální platné výši dle této BA přílohy Ceníku: Tarify mobilních datových služeb Mobilní Internet Start Mobilní Internet Standard Mobilní Internet Pro Mobilní Internet Neomezený Internet Mobil 384 Internet v Mobilu Start Internet v Mobilu Mobilní Internet M Mobilní Internet L Mobilní Internet XL Mobilní Internet XXL Internet v Mobilu S Internet v Mobilu M Internet v Mobilu L Internet v Mobilu XL Internet v Mobilu XXL Internet v Mobilu+ S Internet v Mobilu+ M Internet v Mobilu+ L Internet v Mobilu+ XL Internet v Mobilu+ XXL Počet služeb či tarifů s nárokem na Slevu na mobilní data v rámci téhož IČ, není nijak omezen. Slevu na mobilní data nelze kombinovat s jinou speciální nabídkou upravující výši měsíčního poplatku služby, pokud v podmínkách takové speciální nabídky není uvedeno jinak. Speciální nabídka: Sleva na speciální služby Výše Slevy na speciální služby je uvedena v příslušné Příloze k Rámcové dohodě. Slevu na speciální služby lze čerpat na měsíční poplatky tarifů vyjmenovaných v této speciální nabídce každý měsíc po celou dobu platnosti Rámcové dohody, a to na všechny tarify aktivní či nově aktivované v průběhu platnosti Rámcové dohody. Seznam služeb a jejich tarifů, na které lze uplatnit Slevu na speciální služby: Sleva na speciální služby, se vztahuje vždy na měsíční paušál následujících tarifů, v jeho aktuální platné výši dle této BA přílohy Ceníku: Tarify speciálních služeb: BlackBerry BlackBerry Roaming BlackBerry Unlimited BlackBerry BlackBerry Roaming BlackBerry Unlimited Car Control Basic Car Control Standard Car Control Premium Machine Základ + doplňkové balíčky Machine Neomezený Počet služeb či tarifů s nárokem na Slevu na speciální služby v rámci téhož IČ, není nijak omezen. Slevu na speciální služby nelze kombinovat s jinou speciální nabídkou upravující výši měsíčního poplatku služby, pokud v podmínkách takové speciální nabídky není uvedeno jinak. IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 7/10

8 Speciální nabídka: Sleva na nákup telefonů a zařízení. Konkrétní výše slevy je uvedena v Příloze č. 1 Rámcové dohody, případně v Dodatku k Rámcové smlouvě. Podmínkou pro využití slevy na nákup zařízení PBX (Pobočkové ústředny) je následující specifikace ústředny. PBX obsahuje pouze komponenty pro připojení do mobilní sítě, není tedy vybavena kartami pro připojení do pevné sítě. Pořízení PBX není vázáno na čerpání pevných služeb od. Sleva se neposkytuje na instalaci PBX. V případě využití slevy na nákup Wi-Fi ADSL modemu/routeru se účastník zavazuje využívat toto zařízení pro užívání s koncovými zařízeními určenými pro služby poskytované v mobilní síti. Speciální nabídka: Sleva na datové a speciální služby. Výše Slevy na datové a speciální služby je uvedena v příslušném Dodatku či v Příloze Rámcové smlouvy. Slevu na datové a speciální služby lze čerpat na měsíční poplatky tarifů vyjmenovaných v této speciální nabídce každý měsíc po celou dobu platnosti Rámcové smlouvy, a to na všechny tarify aktivní či nově aktivované v průběhu platnosti Rámcové smlouvy. Seznam služeb a jejich tarifů, na které lze uplatnit Slevu na speciální a datové služby: Sleva na datové a speciální služby, se vztahuje vždy na měsíční paušál následujících tarifů, v jeho aktuální platné výši dle Přílohy pro Významné zákazníky BA Ceníku Mobilní hlasová služba a Mobilní internetové připojení: Tarify datových služeb Mobilní Internet Start Mobilní Internet Standard Mobilní Internet Pro Mobilní Internet Neomezený Internet Mobil 256 Internet Mobil 384 Internet Mobil 384/12 Internet Mobil 384/24 Internet Mobil 512 *2 Internet Mobil 512 Plus *2 Internet Mobil 1024 Internet Mobil 1024 Plus Internet v Mobilu Start Internet v Mobilu Tarify speciálních služeb: BlackBerry BlackBerry Roaming BlackBerry Unlimited BlackBerry BlackBerry Roaming BlackBerry Unlimited Car Control Profit Car Control Extra Car Control Basic Car Control Standard Car Control Extra 36 Car Control Basic 48 Počet služeb či tarifů s nárokem na Slevu na datové a speciální služby nabídku v rámci téhož IČ, není nijak omezen. Slevu na datové a speciální služby nelze kombinovat s jinou speciální nabídkou upravující výši měsíčního poplatku služby, pokud v podmínkách takové speciální nabídky není uvedeno jinak. Speciální nabídka: "Peníze zpět" Nárok na nabídku Peníze zpět a maximální hodnota případné vrácené částky bez je uvedena v příslušném Dodatku či v Příloze Rámcové dohody. Částka vracená zpět bude zahrnuta nejpozději do druhého zúčtování od podání žádosti. Výpočet zpětné výhodnosti tarifu pro nabídku Peníze zpět provede na základě žádosti zákazníka, podané nejpozději do 90 dnů od počátku platnosti Rámcové dohody. Výpočet je možné provést nejdříve za první celé zúčtovací období uplynuté od podpisu Rámcové dohody, a to na hlasový provoz v rámci ČR. Speciální nabídka Peníze zpět je uplatnitelná jednou během platnosti dané Rámcové dohody. Nabídka Peníze zpět je uplatnitelná na výpočet optimálního tarifu mezi tarify služby Neomezené volání, tj. Neomezená SIM a příslušných balíčků. si vyhrazuje právo částku nevyplatit, pokud je zákazník v prodlevě se splatností nebo je některé mobilní telefonní číslo zákazníka ve výpovědní lhůtě. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Ve spojení s Ceníkem pro firemní zákazníky nahrazuje tato příloha Ceník základních a volitelných služeb pro Významné zákazníky BA1 a Ceník základních a volitelných služeb pro Významné zákazníky BA2. IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Strana 8/10

9 KRÁTKODOBÉ MARKETINGOVÉ AKCE 1. "Sleva na tarify NEON při přechodu od jiného operátora prostřednictvím distributora Každý účastník, který má sjednánu Rámcovou dohodu typu BA a který si v období od do 3 na základě přechodu od jiného operátora prostřednictvím společností ISC Communication Czech, a.s., (tel ), 3A.CZ, s.r.o., (tel ), URP s.r.o. (tel ) nebo Sectron Mobil s.r.o. (tel ) nebo Josef KVAPIL a.s., nově zřídí Mobilní hlasovou službu s tarifem z řady NEON se závazkem na využití Mobilní hlasové služby po dobu 2 let, získá na dobu 24 zúčtovacích období ode dne zřízení služby 30% slevu z měsíčního Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za zvolený tarif platit standardní ceníkovou cenu. V případě porušení závazku k využití zvoleného tarifu je účastník povinen uhradit smluvní pokutu dle standardních podmínek. Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nebo výhodami nabízenými souvisejícími s Mobilní hlasovou službou s výjimkou slevy Internet/ TV. 2. Chytré tarify" Každý firemní účastník, který má sjednánu Rámcovou dohodu typu BA a který si v období od do 3 na základě využití Speciální nabídky sjedná Chytrý tarif, který je kombinací v tabulce níže uvedených tarifů Mobilní hlasové služby s tarify doplňkové služby Internet v mobilu+, a zaváže se k užívání obou služeb po dobu 24 měsíců, bude po dobu závazku platit za sjednanou kombinaci služeb měsíční ceny dle níže uvedené tabulky. Vždy po uplynutí doby 24 měsíců se závazek automaticky prodlužuje o stejnou dobu, účastník má však právo toto automatické prodloužení do budoucna kdykoli odmítnout. V případě odmítnutí účastník ztrácí po uplynutí 24 měsíců nárok na výhodu poskytovanou v rámci této Speciální nabídky. Na účastníky tarifů řady NEON/ Podnikání, kteří prodloužení odmítnou, se uplatní výhody poskytované v rámci tarifů řady NEON Basic/ Podnikání Basic odpovídající jeho tarifu původnímu. Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za tarif Mobilní hlasové služby i za tarif doplňkové služby Internet v mobilu+ platit standardní ceníkovou cenu. Výhody Chytrých tarifů dle tabulky níže získá i stávající účastník níže uvedených kombinací tarifů Mobilní hlasové služby s odpovídajícími tarify doplňkové služby Internet v mobilu, který si v uvedeném období svůj závazek k využití služeb o 24 měsíců prodlouží na základě využití jedné z níže uvedených kombinací služeb. Nárok na prodloužení závazku má pouze účastník, kterému zbývá do konce původně sjednaného závazku méně než 6 měsíců. V případě, že si účastník v průběhu Speciální nabídky změní tarif doplňkové služby Internet v mobilu+, změní se cena jeho Chytrého tarifu o částku odpovídající rozdílu mezi standardními cenami tarifů doplňkové služby Internet v mobilu+. Služby, ze kterých se Chytrý tarif skládá, nelze rušit samostatně. V případě porušení závazku k využití služby se účastník zavazuje zaplatit smluvní pokutu dle standardních podmínek mobilních hlasových tarifů. Ostatní zde neuvedené podmínky Chytrých tarifů se řídí standardními podmínkami tarifů služeb, ze kterých se Chytrý tarif skládá. Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nebo výhodami nabízenými souvisejícími s Mobilní hlasovou službou s výjimkou Tarify NEON/ Podnikání dva měsíce na zkoušku, Volání do sítě zdarma s tarify Podnikání L, XL a XXL, "Sleva na telefon za internet" a "Státní příspěvek a sleva pro zdravotně postižené". Chytrý tarif cena za Chytrý tarif Kč s Kč bez NEON S Internet v mobilu+ S 450,00 371,90 NEON M Internet v mobilu+ S 550,00 454,55 NEON L Internet v mobilu+ M 800,00 661,15 NEON L+ Internet v mobilu+ M 1150,00 950,41 NEON XL Internet v mobilu+ L 1900, ,25 NEON XXL Internet v mobilu+ L 2800, ,05 Podnikání M Internet v mobilu+ M 900,00 743,80 Podnikání L Internet v mobilu+ M 1350, ,70 Podnikání XL Internet v mobilu+ L 1900, ,25 Podnikání XXL Internet v mobilu+ L 2800, , IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322

10 3. Chytré tarify - přechod od jiného operátora a prostřednictvím distributora" Každý účastník, který má sjednánu Rámcovou dohodu typu BA a který si v období od do 3 na základě přechodu od jiného operátora nebo prostřednictvím společností ISC Communication Czech, a.s., (tel ), 3A.CZ, s.r.o., (tel ), URP s.r.o. (tel ) nebo Sectron Mobil s.r.o. (tel ) nově zřídí Mobilní hlasovou službu a využije Speciální nabídku Chytrého tarifu, který je kombinací v tabulce níže uvedených tarifů Mobilní hlasové služby s tarify doplňkové služby Internet v mobilu+, a zaváže se k užívání obou služeb po dobu 24 měsíců, bude po dobu závazku platit za sjednanou kombinaci služeb měsíční ceny dle níže uvedené tabulky. Vždy po uplynutí doby 24 měsíců se závazek automaticky prodlužuje o stejnou dobu, účastník má však právo toto automatické prodloužení do budoucna kdykoli odmítnout. V případě odmítnutí účastník ztrácí po uplynutí 24 měsíců nárok na výhodu poskytovanou v rámci této Speciální nabídky. Na účastníky tarifů řady NEON/ Podnikání, kteří prodloužení odmítnou, se uplatní výhody poskytované v rámci tarifů řady NEON Basic/ Podnikání Basic odpovídající jeho tarifu původnímu. Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za tarif Mobilní hlasové služby i za tarif doplňkové služby Internet v mobilu+ platit standardní ceníkovou cenu. V případě, že si účastník v průběhu Speciální nabídky zvýší tarif doplňkové služby Internet v mobilu+, změní se cena jeho Chytrého tarifu o částku odpovídající rozdílu mezi standardními cenami tarifů doplňkové služby Internet v mobilu+. Snížení tarifu doplňkové služby Internet v mobilu+ v průběhu Speciální nabídky není možné. Stávající účastník může výhody získat pouze v případě, že v rámci Mobilní hlasové služby neužívá žádné výhody ani slevy s výjimkou slevy "Státní příspěvek a sleva pro zdravotně postižené". Služby, ze kterých se Chytrý tarif skládá, nelze rušit samostatně. V případě porušení závazku k využití služby se účastník zavazuje zaplatit smluvní pokutu dle standardních podmínek mobilních hlasových tarifů. Ostatní zde neuvedené podmínky Chytrých tarifů se řídí standardními podmínkami tarifů služeb, ze kterých se Chytrý tarif skládá. Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nebo výhodami nabízenými souvisejícími s Mobilní hlasovou službou s výjimkou Tarify NEON/ Podnikání dva měsíce na zkoušku, Volání do sítě zdarma s tarify Podnikání L, XL a XXL, "Sleva na telefon za internet" a "Státní příspěvek a sleva pro zdravotně postižené". Tato nabídka platí pro prvních 2500 sjednaných Chytrých tarifů pro každý měsíc platnosti akce. Chytrý tarif cena za Chytrý tarif Kč s Kč bez NEON S Internet v mobilu+ S 350,00 289,26 NEON M Internet v mobilu+ S 450,00 371,90 NEON L Internet v mobilu+ M 550,00 454,55 NEON L+ Internet v mobilu+ M 1000,00 826,45 NEON XL Internet v mobilu+ L 1400, ,03 NEON XXL Internet v mobilu+ L 2500, ,12 Podnikání M Internet v mobilu+ M 650,00 537,19 Podnikání L Internet v mobilu+ M 1100,00 909,09 Podnikání XL Internet v mobilu+ L 1400, ,02 Podnikání XXL Internet v mobilu+ L 2500, ,11 4. "Mobilní internet M na prvních 6 měsíců zdarma Nabídka je platná v období od do 3 pro firemní účastníky, kteří mají sjednánu Rámcovou dohodu typu BA. Účastník, který si nově zřídí službu Mobilní internetové připojení s tarifem Mobilní internet M a zaváže se k využití služby po dobu 2 let ode dne zřízení služby, bude po dobu 6 měsíců ode dne zřízení služby užívat tarif Mobilní internet M zdarma. Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za tarif platit standardní ceníkovou cenu. Účastník může tuto nabídku využít na dvou SIM kartách. Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nebo výhodami nabízenými souvisejícími se službou Mobilní internetové připojení IČ , DIČ CZ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky.

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlaová lužba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Platnot od Hlavní pojmy BA zákazník - BA zákazníkem e rozumí Firemní zákazník,

Více

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro CA zákazníky

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro CA zákazníky Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlaová lužba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro CA zákazníky Platnot od Hlavní pojmy CA zákazník - CA zákazníkem e rozumí Firemní zákazník,

Více

Obchodní podmínky služby O 2 Team Combi

Obchodní podmínky služby O 2 Team Combi Obchodní podmínky služby O 2 Team Combi 1. Definice pojmů VPN (Virtual Private Network) Virtuální síť zákazníka, tvořená virtuálním propojením pevných i mobilních stanic zákazníka. O 2 Team Combi (fixní

Více

Ceník služeb O2 Internet Fiber

Ceník služeb O2 Internet Fiber Ceník služeb O2 Internet Fiber Platnost od 15.8.2016 O2 Czech Republic a.s. A. O 2 INTERNET FIBER Internet XL se závazkem Internet XL bez závazku Internet L se závazkem Internet L bez závazku Internet

Více

Ceník služeb O2 Internet Fiber

Ceník služeb O2 Internet Fiber Ceník služeb Platnost od 15.1.2016 O2 Czech Republic a.s. A. O 2 INTERNET FIBER Internet XL se závazkem Internet XL bez závazku Internet L se závazkem Internet L bez závazku Internet M se závazkem Internet

Více

Ceník Služby O2 Duo Mobil

Ceník Služby O2 Duo Mobil Ceník Služby O2 Duo Mobil Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 15. 10. 2007 Obsah: 1. Popis Služby...2 2. Cena za Službu...2 3. Doplňkové služby a jejich ceny...4 4. Poznámky - Podmínky pro uplatnění cen...4

Více

Ceník pro firemní zákazníky

Ceník pro firemní zákazníky Ceník pro firemní zákazníky O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 1. 2013 Hlavní pojmy Síť

Více

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber Ceník základních a volitelných služeb Platnost od 1.1.2017 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify služby Tarif Internet XL se závazkem Internet XL bez závazku Internet L

Více

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber Ceník základních a volitelných služeb O2 Internet Fiber Platnost od 1.7.2017 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify služby O2 Internet Fiber Tarif Internet XL se závazkem

Více

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber Ceník základních a volitelných služeb O2 Internet Fiber Platnost od 1.2.2017 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify služby O2 Internet Fiber Tarif Internet XL se závazkem

Více

ÚČASTNICKÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ DOHODA

ÚČASTNICKÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ DOHODA číslo Účastnické smlouvy: 3904952112 číslo Rámcové dohody: VS / 453492 ÚČASTNICKÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A RÁMCOVÁ DOHODA O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍCH

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 7. 2016 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. k Rámcové smlouvě č CLVe ID: / ; ; v /6

PŘÍLOHA Č. 1 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. k Rámcové smlouvě č CLVe ID: / ; ; v /6 PŘÍLOHA Č. 1 k Rámcové smlouvě č. 46371237 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY CLVe ID: 1097599 / 233640; 31.7.2015; v1.5.1 1/6 1. MNOŽSTEVNÍ SLEVY, ZÁVAZEK MINIMÁLNÍHO ODBĚRU A DOHODA O JEHO ZAJIŠTĚNÍ SMLUVNÍ POKUTOU

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 25. 7. 2016 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 4. 2013

Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 4. 2013 Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 4. 2013 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 1. 2016 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 11. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 15. 11. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník pro firemní zákazníky

Ceník pro firemní zákazníky Ceník pro firemní zákazníky O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 1. 2012 Hlavní pojmy Síť

Více

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Doplňkové tarify D. Kombinované balíčky E. Ostatní služby F. Doplňkové služby G. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 15. 10. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 10. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 15.11.2017 O2 Czech Republic a.s. O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Tento ceník je nedílnou

Více

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Zvýhodněné tarify pro zákazníky KT CZ s.r.o. a) Kombinované balíčky b) Tarify TOP c) Tarify NEOMEZENÉ D. Doplňkové tarify E. Ostatní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 15. 9. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 10. 2014

NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 10. 2014 NOVÝ Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 10. 2014 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.2013 Ceník AQUA mobil Ceník platný od 1.12.2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 15.12.2017 O2 Czech Republic a.s. O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Tento ceník je nedílnou

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 8. 2016 O2 Czech Republic a.s. O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Tento ceník je nedílnou

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 15. 2. 2017 O2 Czech Republic a.s. O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Tento ceník je nedílnou

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 9. 2017 O2 Czech Republic a.s. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) I. OBECNÉ PODMÍNKY A

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 4. 2016 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 3. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 11. 4. 2013

Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 11. 4. 2013 Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 11. 4. 2013 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 10. 2016 O2 Czech Republic a.s. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) I. OBECNÉ PODMÍNKY A

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 4.1.2017 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif Internet Aktiv Plus Internet Aktiv Internet Optimal Plus Internet Optimal Internet Start Plus PROfi *2 A. O 2 INTERNETOVÉ

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 1. 2017 O2 Czech Republic a.s. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) I. OBECNÉ PODMÍNKY A

Více

NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 6. 2014

NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 6. 2014 NOVÝ Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 6. 2014 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

Ceník pro Firemní zákazníky

Ceník pro Firemní zákazníky Ceník pro Firemní zákazníky platný od 15.1.2014 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Roamingové služby Další poplatky TARIF Měsíční paušál SIM karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos

Více

Ceník pro firemní zákazníky

Ceník pro firemní zákazníky Ceník pro firemní zákazníky O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 20. 9. 2014 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 17. 2. 2014

Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 17. 2. 2014 Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 17. 2. 2014 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING...

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING... ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING... 5 DATOVÉ BALÍČKY V ROAMINGU... 5 TARIFIKACE ROAMING... 5

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více

Ceník platný od 15.2.2014.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 15.2.2014. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb.

Ceník platný od 15.2.2014.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 15.2.2014. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb. Ceník GoMobil platný od 15.2.2014 TARIF Měsíční paušál SIM karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonního čísla (jednorázový poplatek) Závazek Účtování VOLÁNÍ Balíček 20 volných

Více

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s.

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s. Ceník platný od 1.4.2015 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Volání Roamingové služby Data Další poplatky Služby nabízené do 3.11.2013 Služby nabízené do 31.5.2014 Služby nabízené do 30.11.2014 Služby nabízené

Více

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s.

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s. Ceník platný od 1.12.2014 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Volání Roamingové služby Data Další poplatky Služby nabízené do 3.11.2013 Služby nabízené do 31.5.2014 Služby nabízené do 30.11.2014 Ceník platný

Více

Ceník platný od

Ceník platný od Ceník platný od 1.8.2013 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Roamingové služby Další poplatky TARIF START 100 200 Měsíční paušál 0 Kč * 100 Kč 200 Kč SIM karta (jednorázový poplatek za SIM) 100 Kč 100 Kč 100

Více

Ceník platný od 1.6.2013

Ceník platný od 1.6.2013 Ceník platný od 1.6.2013 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Roamingové služby Další poplatky TARIF START 100 200 Měsíční paušál 0 Kč * 100 Kč 200 Kč SIM karta (jednorázový poplatek za SIM) 100 Kč 100 Kč 100

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 1.6.2016 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ Tarify služby s DPH Měsíční paušál bez DPH Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 4. 2012

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 4. 2012 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 4. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 15.12.2016 O2 Czech Republic a.s. Internet Start PROfi *2 604,00 957,85 499,17 Internet Start 404,00 333,88 rozsah rychlostních profilů pro připojení směrem

Více

NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 21. 6. 2014

NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 21. 6. 2014 NOVÝ Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 21. 6. 2014 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

Platný od 16. 01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile

Platný od 16. 01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile Platný od 16. 01. 2015 Stránka 1 z 6 Obsah ceníku Nejdůležitější ceny volání... 3 Roaming EU... 3 Speciální balíčky... 3 Přehled cen SMS a MMS v ČR... 4 Roaming... 4 Datové balíčky v ČR... 4 Datové balíčky

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 17. 8. 2015 O2 Czech Republic a.s. Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33 ANO Internet Aktiv *2 Tarif Internet Aktiv Plus 599,00 Internet Aktiv PROfi *2

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 15. 6. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 2 INTERNET V MOBILU V ČR... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)...

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 2 INTERNET V MOBILU V ČR... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 2 INTERNET V MOBILU V ČR... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 3 TECHNICKÉ PARAMETRY DATOVÝCH SLUŽEB... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA...

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 1. 201 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 4.8.2015 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ Tarify služby s DPH Měsíční paušál bez DPH Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33

Více

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí ZAME program pro společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Zaměstnanecký program pro společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Připravený ve spolupráci s největším operátorem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 1.11.2016 O2 Czech Republic a.s. Internet Start PROfi *2 604,00 957,85 499,17 Internet Start 404,00 333,88 rozsah rychlostních profilů pro připojení směrem

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 1.10.2015 O2 Czech Republic a.s. Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33 ANO Internet Aktiv *2 Tarif Internet Aktiv Plus 599,00 Internet Aktiv PROfi *2

Více

Platný od 16.01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile

Platný od 16.01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile Platný od 16.01. 2015 Stránka 1 z 6 Obsah ceníku Nejdůležitější ceny volání... 3 Roaming EU... 3 Balíčky Všechny balíčky jsou účtovány v cenách za měsíc.... 3 Speciální balíčky... 3 Přehled cen SMS a MMS

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 1. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 1.7.2016 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ Tarify služby s DPH Měsíční paušál bez DPH Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33

Více

Ceník platný od 4.11.2013.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 4.11.2013. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb.

Ceník platný od 4.11.2013.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 4.11.2013. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb. Ceník GoMobil platný od 4.11.2013 Měsíční paušál Nové telefonní číslo Přenos telefonního čísla (jednorázový poplatek) Závazek Účtování VOLÁNÍ Balíček 20 volných minut Balíček 50 volných minut Balíček 100

Více

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil.

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil. Ceník VYPEČENÁ SIM Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Ostatní služby E. Doplňkové služby F. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Všeobecné

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 14.2.2017 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif Internet Aktiv Plus Internet Aktiv Internet Optimal Plus Internet Optimal Internet Start Plus PROfi *2 A. O 2 INTERNETOVÉ

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21% DPH)

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21% DPH) Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21% DPH) Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 11. 2011

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 11. 2011 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 11. 2011 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení nový Platnost od 1. 10. 201 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 2. 2017 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní

Více

Ceník. O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení. Předplacené služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP)

Ceník. O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení. Předplacené služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Předplacené služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 4. 2013 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 10. 201 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 12. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník O 2 Internetové připojení

Ceník O 2 Internetové připojení Ceník O 2 Internetové připojení základní a volitelné služby Platnost od 6.3.2017 O2 Czech Republic a.s. A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ - TARIFY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM PEVNÉ SÍTĚ Internet Start PROfi

Více

Konstantní symbol: 0308 Datum vystavení dokladu:

Konstantní symbol: 0308 Datum vystavení dokladu: FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Číslo faktury: 2013020875 LAS kód: 5.13168.10.10.102602 Zúčtovací období: 1.9.2013-30.9.2013 Dodavatel: Odběratel: Moraviatel a.s. Jarnot Antonín Havlíčkova 2959/7 Lípová 593 796

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 8. 201 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 15.11.2015 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ Tarify služby s DPH Měsíční paušál bez DPH Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 11. 201 O2 Czech Republic a.s. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 1. 2016 O2 Czech Republic a.s. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 8. 2016 O2 Czech Republic a.s. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 1.2.2017 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif Internet Aktiv Plus Internet Aktiv Internet Optimal Plus Internet Optimal Internet Start Plus PROfi *2 A. O 2 INTERNETOVÉ

Více

Cenové informace o nabízených tarifních programech a službách

Cenové informace o nabízených tarifních programech a službách Cenové informace o nabízených tarifních programech a službách 1. Informace o nabízeném tarifním programu V Příloze č.1 je uvedeno uvažované rozčlenění zadavatelem provozovaných SIM karet do 5-ti profilů

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 1.8.2016 O2 Czech Republic a.s. Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33 ANO Internet Aktiv *2 Tarif Internet Aktiv Plus 599,00 Internet Aktiv PROfi *2 1058,00

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 8. 2012

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 8. 2012 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 8. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Internet Business, IOL Ethernet

CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Internet Business, IOL Ethernet CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Internet Business, IOL Ethernet Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 1. 3. 2015 Obsah: A. Obecná ustanovení... 2 B. Ceny jednorázových úkonů... 2 1. Cena za zřízení služby...

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 2. 2016 O2 Czech Republic a.s. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných

Více

Ceník Internetového připojení

Ceník Internetového připojení Ceník Internetového připojení Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) A. Tarify služby Internetové připojení Tarif Rychlost Cena (bez DPH) / zúčt. Období Cena (včetně DPH) / zúčt. období

Více

Ceník O 2 Internetové připojení

Ceník O 2 Internetové připojení Ceník O 2 Internetové připojení základní a volitelné služby Platnost od 1.5.2017 O2 Czech Republic a.s. A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ - TARIFY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM PEVNÉ SÍTĚ Tarif Internet Aktiv

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 7.12.2015 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ Tarify služby s DPH Měsíční paušál bez DPH Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33

Více

Ceník Internetového připojení

Ceník Internetového připojení Ceník Internetového připojení Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) A. Tarify služby Internetové připojení Tarif Rychlost Cena (bez DPH) / zúčt. období Cena (včetně DPH) / zúčt. období

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

Ceník Služby O2 Duo. Obsah:

Ceník Služby O2 Duo. Obsah: Ceník Služby O2 Duo Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 15. 10. 2007 Obsah: 1. Popis Služby...2 2. Cena za Službu...3 3. Ceny za jednorázové úkony...4 4. Ceny za pronájem koncového zařízení...5 5. Poznámky

Více

O 2 Internetové připojení. základní a volitelné služby

O 2 Internetové připojení. základní a volitelné služby O 2 Internetové připojení základní a volitelné služby Platnost od 1.1.2018 Aktuálně nabízené tarify A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ - TARIFY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM PEVNÉ SÍTĚ Tarif s DPH PROfi Internet

Více

O 2 Internetové připojení. základní a volitelné služby

O 2 Internetové připojení. základní a volitelné služby O 2 Internetové připojení základní a volitelné služby Platnost od 15. 1. 2018 A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ - TARIFY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM PEVNÉ SÍTĚ Aktuálně nabízené tarify Tarif Internet START

Více

Ceník služby O2 Internet Komplet

Ceník služby O2 Internet Komplet Ceník služby O2 Internet Komplet Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 1.11.2007 Obsah: 1. O2 Internet Komplet...2 2. O2 Internet Komplet Extreme...3 3. O2 Internet Komplet Business...4 4. O2 Internet Komplet

Více