Přenosné rádio CONCERT BOY 80 RP 6301 RDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přenosné rádio CONCERT BOY 80 RP 6301 RDS"

Transkript

1 Přenosné rádio CONCERT BOY 80 RP 6301 RDS

2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Bezpečnost Pokud chcete, aby vám tento přístroj sloužil dlouhou dobu, čtěte následující bezpečnostní informace a pokyny. Přístroj byl vyroben pro příjem a přehrávání radiových vln, jakékoli jiné použití je nepřípustné. Používejte zařízení pouze na suchém místě, chraňte jej od vody a jiných tekutin. Neumísťujte na přístroji vázy, láhve ani jiné nádoby s tekutinou. Mohlo by dojít k převržení a vniknutí vody do elektrických součástek.nepokládejte na přístroj hořící svíčku, mohlo by dojít k poškození přístroje. Pokud si vyberete místo pro tento přístroj mějte na paměti, že některý nábytek může obsahovat chemické látky.přístroj by mohl tento nábytek poškodit, či udělat neodstranitelné skvrny. Na čistění nepoužívejte čistící prostředky, mohly by přístroj poškodit. Používejte čistý, vlhký hadr. Nikdy nerozebírejte zařízení, výrobce nebude akceptovat závady způsobené nesprávnou manipulací s přístrojem. Výrobní štítek je umístěn ve spodní části přístroje. Informace Tento zvukový přístroj byl vyroben v souladu s Evropskými normami. Výrobek odpovídá Evropským normám 89/336/EEC, 73/23/EEC,a 93/68/EEC. Přístroj odpovídá bezpečnostním normám DIN EN (VDE 0860 ) a mezinárodním bezpečnostním normám IEC Technické parametry Napájení: Příkon: Výstup: Frekvence: Rozměry: Hmotnost: 230V, 50-60Hz operační 6W, statický 1W DIN 45324, 10% THD 750 mw FM 87,5-108 mhz MW khz LW khz SW 5,95-15,6 mhz (49-19 m) 294x158x97 mm 1,35 kg Poznámka k použitým materiálům: Při balení tohoto přístroje byly použity dva různé materiály: lepenka a polyetylenové sáčky. Dbejte, abyste tento obalový materiál odstranili a správně vytřídili. Vyhrazujeme si právo měnit vzhled a technické parametry výrobku. 1

3 CELKOVÝ PŘEHLED Kontrolní panel ve vrchní části výrobku ON/OFF tlačítko vypnutí a zapnutí přístroje, slouží rovněž k vypnutí budíku, pokud je nastaven, nebo rádia PRESET tlačítko, které slouží k uložení vybraných stanic tlačítka, pro výběr stanic. Pokud zmáčknete jednou vybíráte 1-5, pokud dvakrát 6-10 ALARM tlačítko slouží k nastavení budíku, vypíná a zapíná funkci budíku ON OFF tlačítko rovněž přepíná mezi nastavením zvonění, buzení radiem a vypnutím budíku, nastavuje čas buzení TIME TEXT tlačítko aktivuje nastavení času, slouží k vypínání automatického nastavení času tlačítko slouží k vypnutí a zapnutí radiotextu,zmáčknutím a přidržením tlačítka projdete radiotext rychleji MEMO. tlačítko slouží k uchovávání předvolených stanic 1-5, 6-10, SLEEP tlačítko slouží k nastavení automatického vypnutí příjmače po určité době SNOOZE TUNING DOWN, UP tlačítko vypíná budík tlačítko slouží k ladění stanic, pokud si vyberete ruční ladění, krátce mačkejte tlačítko a budete ladit po 50 khz intervalech. Pokud chcete automatické ladění, přidržte tlačítko.tlačítko slouží rovněž pro seřízení času, nebo nastavení doby buzení. Přepíná mezi hodinovým intervalem. Teleskopická anténa Rukojeť 2

4 CELKOVÝ PŘEHLED Kontrolní panel na přední části DISPLEJ ukazuje čas, popřípadě stanici, či frekvenci i po dobu přehrávání Kontrolní panely na bocích přístroje TONE tlačítko pro nastavení tónu, na levé straně přístroje výstup pro sluchátka na levé straně přístroje 3,5 mm výstup, výstup do sluchátek mono, automaticky při zapojení sluchátek se vypne hlasitý poslech. AC ~ výstup pro elektrický přívod. Na levé straně přístroje + VOLUME - ovládání hlasitosti přístroje, na pravé straně FM MW LW SW DIST. LOCAL přepínání mezi jednotlivými frekvencemi radiových vln přepínání mezi krátkými a dlouhými rozsahem Kontrolní panel na spodní části přístroje zabezpečení nastavení a tlačítek 3

5 CELKOVÝ PŘEHLED Kontrolní panel na zadní části přístroje Přihrádka na baterie, nad krytem baterií se mění frekvence 10kHz -9 khz V prostoru pro baterie mění nastaveni přírustku frekvence DISPLEJ ukazují, že je nastaven čas, blikají při automatickém nastavování času PM TEXT zobrazuje nastavení 12 hodinového denního režimu ukazuje nastavení radiotextu signalizuje příjem RDS stanic MEMORY objevuje se při vyhledávání radiostanic Bliká pokud se stanice ukládá ukazuje čas, nastavení buzení, stanici, frekvenci FM MW LW SW ukazují frekvenci příjmaných stanic ukazuje nastavení zvonění na budíku ukazuje nastavení buzení rádiem ukazuje blokování tlačítek ukazuje nastavení automatického vypnutí přístroje ukazuje vybití baterií ( nefunguje pokud je příjmač připojen ke zdroji) 4

6 PŘIPOJENÍ Hlavní postup: Zkontrolujte, zda elektrické napětí přístroje je shodné s elektrickým napětím vaší zásuvky. Pokud vaše zásuvka neodpovídá napětí vašeho přístroje, kontaktujte prodejce. 1. Zapojte zdrojový kabel do zástrčky AC ~, která se nachází na levé straně vašeho přístroje. 2. Druhý konec zdrojového kabelu zastrčte do zásuvky (230V Hz) Pokud jsou v přístroji baterie, jsou automaticky odpojeny, pokud je přístroj napojen na zdrojový kabel. Pokud byste chtěli, aby přístroj fungoval na baterie, je nutno jej odpojit od zdroje. Použití baterií Přístroj může fungovat rovněž na baterie, je nutno jej odpojit od jiných zdrojů. 1. Otevřete přihrádku na baterie, zmáčknutím v místech, kde je vyznačena šipka. 2. Umístěte baterie typu (IEC 4 x 1,5V/AM, 1/LR, 20/D) dodržujte polaritu zobrazenu v přihrádce ne baterie Vyjměte baterie pokud jsou vybité, nebo pokud víte, že přístroj nebudete delší dobu používat. Pokud se baterie vybíjí na displeji je zobrazen symbol, který na to poukazuje. Tato funkce není v provozu pokud je přístroj napojen na zdrojový kabel. Výrobce nebere zřetel na závady vzniklé vytečením vybitých baterií. Bezpečnostní poznámka: Baterie, včetně těch, které neobsahují těžké kovy není vhodné vyhazovat do domovního odpadu. Zneškodněte baterie způsobem, který odpovídá ekologickým opatřením ve vašem okolí. Vkládání záložních baterií Během chodu přístroje záložní baterie zabezpečují, že při náhlém výpadku elektrické energie, nebo při krátkodobém odpojení přístroje ze zásuvky, budou nastavená data v přístroji uchována. 1. Otevřete kryt na záložní baterie zmáčknutím v místě vyznačeném šipkou. 2. Při vkládání záložních baterií (mikrobaterie typu 2x1,5V/AM 4/LR 03/AAA) dbejte, abyste je vhodně uložili, polarita je nakreslena ve spodní části krytu. Pokud není přístroj připojen ke zdrojovému kabelu, nebo pokud nemá hlavní baterie, máte přibližně 10 sekund na výměnu záložních baterií. 5

7 NASTAVENÍ Nastavení a uložení radiostanic Automatické vyhledávání stanic Při prvním připojení přístroje ke zdrojovému kabelu, nebo při prvním vložení baterií do přístroje, přístroj automaticky vyhledá na kmitočtu FM deset prvních stanic s čistým signálem a uloží je na pozice 1/6,2/7,3/8,4/9,5/10. Při tomto procesu dostávají přednost stanice s RDS příjmem. Na displeji přístroje se objeví nápis "SEARCHING FM PLEASE WAIT. Toto vyhledávání můžete přerušit stisknutím tlačítka MEMO. Po ukončení vyhledávání stanic se spustí demo program s jednotlivými RDS funkcemi na displeji přístroje. Tento program můžete kdykoli ukončit stisknutím libovolného tlačítka a znovu spustit stisknutím a podržením tlačítka DISPLAY. Stejně tak můžete vyhledávat stanice a ukládat je na jednotlivé kanály manuálně. Mechanické ladění 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro spuštění přístroje. - Uslyšíte poslední vybranou radiostanici 2. Zmáčkněte FM LW MW SW, podle radiových vln, které jste si vybrali. Tlačítka jsou na boční straně přístroje. 3. Mačkejte TUNING DOWN nebo TUNING UP, než docílíte frekvence, kterou jste si vybrali. - Na displeji se budete posouvat u FM vln po 50 khz, u MW vln po 9 khz, u LW vln po 1 khz a u SW vln po 5 khz. Nebo je možné podržet tlačítko TUNING DOWN nebo TUNING UP na dobu delší než 1 sekunda a radiopřijímač sám vyhledá nejbližší stanici se silným příjmem. 4. Zmáčkněte funkci MEMO pro uložení stanice, - na displeji začne blikat nápis MEMORY. pokud nevyberete pozici pro vybranou stanici do 8 vteřin, přístroj zruší funkci MEMO a neprovede žádné změny. 5. Zmáčkněte vybranou pozici 1/6, 2/7, 3/8, 4/9, 5/10. Pro volbu kanálů 1-5 zmáčkněte jednou, pro volbu kanálů 6-10 zmáčkněte dvakrát. - Na displeji se zobrazí číslo stanice a začne blikat nápis MEMORY 6. Zmáčkněte znovu tlačítko MEMO pro uložení stanice. - Na displeji se zobrazí frekvence, číslo stanice a MEMORY a pak název stanice. 6

8 NASTAVENÍ Nastavení hodin V synchronizaci s RDS sytémem Pokud přístroj poprvé zapojíte ke zdrojovému kabelu, nebo pokud poprvé vložíte baterie, přístroj si nastaví automaticky den, měsíc a čas během demo programu po ukončení automatického vyhledávání stanic - při příjmu stanice s RDS signálem. Během vyhledávání RDS signálu na displeji bliká symbol hodin, v okamžiku, kdy jsou nastaveny přes RDS systém, symbol přestane blikat a zůstane zobrazen na displeji. Mechanické nastavení hodin 1. Při vypnutém přístroji, zmáčkněte tlačítko TIME, dokud nezačnou blikat hodiny na displeji. pokud nezmáčknete žádné tlačítko do 8 sekund, nastavování času se automaticky přeruší a na displeji se objeví čas, který byl v dané době nastaven 2. Zmáčkněte krátce TUNING DOWN nebo TUNING UP pro nastavení hodiny krok za krokem, nebo zmáčkněte dlouze pro rychlejší posun. 3. Zmáčkněte tlačítko TIME na displeji začnou blikat minuty 4. Zmáčkněte krátce TUNING DOWN nebo TUNING UP pro nastavení minut krok za krokem, nebo zmáčkněte dlouze pro rychlejší posun. 5. Zmáčkněte tlačítko TIME a na displeji začne blikat den 6. Zmáčkněte krátce TUNING DOWN nebo TUNING UP pro nastavení dne krok za krokem, nebo zmáčkněte dlouze pro rychlejší posun. 7. Zmáčkněte tlačítko TIME a na displeji se objeví 12HOUR nebo 24 HOUR 8. Zmáčknutím TUNING DOWN nebo TUNING UP nastavíte 12 hodinový, nebo 24 hodinový cyklus 9. Zmáčkněte tlačítko TIME pro potvrzení volby. Při nastavení 12 hodinového režimu bude na displeji svítit bu d PM nebo AM 7

9 NASTAVENÍ Nastavení budíku 1. Při vypnutém přístroji zmáčkněte tlačítko ON ALARM OFF, na displeji se zobrazí poslední volba buzení. 2. Podržte tlačítko ON ALARM OFF déle, dokud nezačne na displeji blikat čas. pokud nezmáčknete žádné tlačítko do 8 sekund, nastavování bude přerušeno. 3. Zmáčkněte krátce tlačítko TUNING DOWN nebo TUNING UP a nastavíte hodiny krok za krokem, pokud přidržíte tlačítko budou hodiny nastavovány rychleji. 4. Zmáčkněte tlačítko ON ALARM OFF, na displeji začnou blikat minuty 5. Zmáčkněte krátce tlačítko TUNING DOWN nebo TUNING UP a nastavíte minuty krok za krokem, pokud přidržíte tlačítko budou minuty nastavovány rychleji. 6. Zmáčkněte tlačítko ON ALARM OFF pro potvrzení nástavení. Na displeji se po chvíli objeví čas buzení. 8

10 OVLÁDÁNÍ Zapnutí a vypnutí přístroje 1. Zmáčkněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí přístroje. Přístroj začne hrát na poslední volené stanici. (Paměť poslední volené stanice) 2. Zmáčkněte tlačítko ON/OFF pro vypnutí přístroje. Na displeji se objeví nápis GOOD BY a pak den a hodiny. Rádiový příjem Pro lepší poslech FM a LW vln použijte teleskopickou anténu, rádio má zabudovánu anténu pro příjem SW a MW vln. Natočte rádio do pozice s nejlepším příjmem rádiových vln. Výběr radiových vln 1. Pro výběr vln FM LW SW MW vyberte podle tlačítek na levé straně přístroje. Výběr předvolených stanic 1. Pro výběr předvolených stanic 1-5 zmáčkněte 1,2,3,4,5 a pro předvolení 6-10 zmáčkněte dvakrát. Nastavení hlasitosti zvuku 1. Pro nastavení hlasitosti zmáčkněte tlačítko + VOLUME - na pravé straně přístroje Nastavení tónu 1. Pro nastavení tónu zmáčkněte tlačítko TONE na levé straně přístroje Poslech se sluchátky 1. Pro poslech se sluchátky dejte šňůru od sluchátek o průměru φ 3,5 mm do otvoru pro sluchátka vypne. Nastavení citlivosti příjmu na levé straně přístroje. Hlasitý poslech se automaticky 1. Nastavte tlačítko DIST LOCAL na pravé straně přístroje do polohy DIST pro citlivější poslech 2. Pokud je signál příliš silný vraťte tlačítko do polohy LOCAL 9

11 OVLÁDÁNÍ Přepínání posunu frekvencí 1. Použijte tlačítko 9kHz to 10kHz na zadní části přístroje pro změnu frekvence při vyhledávání stanic (FM 50/100kHz, MW 9/10kHz). Vypnutím frekvence vymažete předešlé nastavení (RESET) RDS servis RDS Radio Data Systém je rádiový systém dat přenášených většinou FM stanic. Pokud přijímač rozlišuje RDS, objeví se při výběru stanic jejich název a symbol RDS. Vyhledávání RDS stanic 1. Vyhledávání RDS stanic je stejně jako vyhledávání ostatních stanic buď mechanické, krátkým stisknutím tlačítka TUNING DOWN nebo TUNING UP, nebo automaticky dlouhým stisknutím tlačítka TUNING DOWN nebo TUNING UP. Po vyhledání silného signálu RDS s logem RDS. se uloží název stanice Aktivace a deaktivace synchronního RDS systému Pokud přijímač příjímá RDS stanice, je na displeji automaticky upravován čas a den a svítí symbol hodin. 1. Pokud chcete vypnout synchronizaci s RDS systémem, zmáčkněte krátce tlačítko TIME a symbol hodin z displeje zmizí. 2. Pokud chcete znovu zapnout synchronizaci s RDS, zmáčkněte krátce tlačítko TIME a na displeji začne blikat symbol hodin. Čas je uložen poté, co symbol přestane blikat. Příjem RDS informací Pokud přijímáte RDS stanici, na displeji je zobrazena frekvence a název stanice. 1. Zmáčkněte krátce tlačítko DISPLAY a přepínáte na informace o čase a dnech 2. Zmáčkněte znovu tlačítko DISPLAY a vrátí se název stanice a frekvence 10

12 OVLÁDÁNÍ Radiotext Některé radiostanice uvádějí radiotext jako základní informace. Radiotext je malý text na displeji. 1. Pokud chcete použít radiotext, zmáčkněte krátce tlačítko TEXT a za okamžik se na displeji objeví radiotext 2. Pokud chcete rychlejší načítání textu zmáčkněte tlačítko TEXT dlouze Některé stanice nemají radiotext a na displeji se objeví no text. 3. Pro ukončení radiotextu zmáčkněte krátce tlačítko TEXT Nastavení budíku Buzení signálním tónem 1. Zmáčkněte tlačítko ON/OFF pro vypnutí přístroje 2. Pokud chcete nastavit buzení signálním tónem, zmáčkněte tlačítko ALARM ON/OFF a vyčkejte, než se na displeji objeví symbol zvonku. Po krátké chvíli se objeví aktuální čas. 3. Krátce zmáčkněte ALARM ON/OFF a zkontrolujte nastavení času buzení. Po krátké chvíli se vrátí aktuální čas a na displeji bude symbol zvonku. Budík sepne signální tón v nastaveném čase. Buzení pomocí radiostanice 1. Zmáčkněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí přístroje 2. Zmáčkněte FM LW SW MW pro volbu příjímané frekvence 3. Vyberte požadovanou stanici pomocí tlačítek 1/6,2/7,3/8,4/9,5/10. Pro 1-5 mačkejte jednou pro 6-10 mačkejte dvakrát 4. Vyberte hlasitost stanice pomocí tlačítka - VOLUME + 5. Zmáčkněte tlačítko ON/OFF pro vypnutí přístroje 6. Zmáčkněte tlačítko ALARM ON/OFF do doby, než se na displeji objeví symbol noty. Po malé chvíli se objeví aktuální čas. 11

13 OVLÁDÁNÍ 7. Krátce zmáčkněte tlačítko ALARM ON/OFF a zkontrolujte nastavený čas Krátké zobrazení nastavení buzení 1. Při zapnutém přístroji zjistíte nastavení buzení krátkým stisknutím tlačítka ALARM ON/OFF. Na displeji se změní frekvence a jméno stanice na čas nastavení buzení a objeví se symbol noty nebo zvonku, nebo při vypnutém přístroji zmáčkněte tlačítko DISPLAY a na displeji se místo aktuálního času ukáže čas buzení. Po chvíli se opět vrátí aktuální čas. Vypnutí buzení 1. Zmáčkněte tlačítko SNOOZE během zvukového signálu, na displeji začne blikat buď zvonek, nebo nota. Zvukový signál, nebo rádio vypne na 5 minut a po 5 minutách opět začne zvonit. Celková doba přerušovaného buzení je 90 minut. Vypnutí budíku na jeden den 1. Zmáčkněte tlačítko ON/OFF během zvonění, zvonění bude ukončeno a na displeji zůstane svítit buď zvonek, nebo nota, což znamená, že budík je nastaven na příští den a stejnou dobu. Aktivování a deaktivování buzení 1. Pokud chcete budík vypnout, zmáčkněte tlačítko ON/OFF, dokud nezmizí symbol buzení z displeje. 2. Pokud chcete budík opět zapnout, zmáčkněte tlačítko ON/OFF dokud nebude symbol zobrazen na displeji. 12

14 OVLÁDÁNÍ Nastavení časování Přístroj je schopen se po nastavení sám vypnout. Máte devět možností vypnutí přístroje od 10 do 90 minut. Nastavení časování 1. Zmáčkněte tlačítko SLEEP, na displeji se zobrazí symbol postele a doba 90 minut, poté přístroj vypne. Do doby vypnutí bude hrát poslední volená stanice. 2. Abyste mohli vybrat čas vypnutí minut, mačkejte tlačítko SLEEP podle potřeby. Na displeji bude zobrazen symbol postele a doba vypnutí, název stanice a frekvence. pokud chcete zkontrolovat nastavení časování, zmáčkněte krátce SLEEP Vypnutí časování 1. Pokud chcete vypnout časování, zmáčkněte tlačítko SLEEP krátce, dokud se na displeji neobjeví SLEEP 00, symbol postele vypne, nebo zmáčkněte tlačítko SNOOZE, nebo ON/OFF. zmizí z displeje a přístroj se Důležité informace Blokování tlačítek 1. Pro vypnutí a zapnutí blokování kláves použijte tlačítko se symbolem klíče / 2. ve spodní části přístroje, pokud je na displeji znázorněn klíč, tlačítka jsou blokována. Mazání předvoleb Pokud chcete zrušit nastavení přístroje, vypojte jej ze zdroje na dobu 2 minut. 1. Další možnost je vyjmutí všech baterií z přístroje (i záložních) 2. Vypnutím přístroje od přívodního kabelu po dobu 2 minut a znovu zapojením se vymažou všechna data. 13

15

16 Vyrobilo Z STUDIO Zlín, 2004

Přenosné rádio Music Boy 71

Přenosné rádio Music Boy 71 Přenosné rádio Music Boy 71 CZ-GRR2200 INFORMACE, BEZPEČNOST Bezpečnost Aby se vám dostalo dlouhotrvajícího a uspokojivého provozu tohoto přístroje, pečlivě si pročtěte následující instrukce. Tento přístroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

Rádiobudík Sonoclock 760

Rádiobudík Sonoclock 760 Rádiobudík Sonoclock 760 CZ-GKR1500 BEZPEČNOST Tento přístroj je určen pro přehrávání zvukových signálů. Jakékoliv další použití je výslovně zakázáno. Chraňte přístroj před vlhkostí (deštěm, tekoucí vodou).

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

Technická Data. Obecný popis

Technická Data. Obecný popis Obecný popis RDS Funkce Modul pro digitální rádio Napájení: Střídavý proud Provoz systému zajišťuje přesný krystal Interaktivní LCD displej nabízí uživatelsky přívětivý provoz Funkce hodin s označením

Více

Rádiobudík Sonoclock 360/360 L

Rádiobudík Sonoclock 360/360 L Rádiobudík Sonoclock 360/360 L CZ-GKR1200 Poznámka týkající se životního prostředí Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitních součástí, které mohou být znovu použity a recyklovány. Proto neodhazujte

Více

Přenosné rádio Music Boy 70

Přenosné rádio Music Boy 70 Přenosné rádio Music Boy 70 CZ-GRR2100 INFORMACE, BEZPEČNOST Bezpečnost Aby se vám dostalo dlouhotrvajícího a uspokojivého provozu tohoto přístroje, pečlivě si pročtěte následující instrukce. Tento přístroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q RADIOBUDÍK Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité

Více

YACHT BOY 10 GB ČESKY

YACHT BOY 10 GB ČESKY YACHT BOY 10 GB ČESKY Yacht Boy 10 SW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LW MW FM 3.90 3.95 4.00 75m 5.95 6.00 6.10 6.20 49m 7.10 7.25 7.30 7.40 7.50 41m 9.50 9.60 9.70 9.80 9.90 31m 11.65 11.80 11.85 11.95 12.05 25m

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY RADIOBUDÍK Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY OBSAH 3 Bezpečnost/Informace 4 Pohled na rádiobudík 6 Napájení 7 Nastavení 9 Obsluha 2 ALARM TIME SLEEP < SONOCLOCK 53 FM 88 92 96 100 104 107 108 MHz MW 530 580

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. MEMORY.SET (NASTAVENÍ PAMĚTI) / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ DISPLEJE) / NAP 2. ALARM 1 ON / OFF SET (BUDÍK 1 - NASTAVENÍ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 01 11 2 3 Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod k obsluze. OBSAH Strana Obslužná tlačítka a regulátory... 4 Důležité... 4 Pozor... 4 LED-indikace... 4 Vložení

Více

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF ČESKY

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF ČESKY CLOCK RADIO Sonoclock 790 DCF ČESKY SNOOZE -TUNING+ U RESET SLEEP AL 1 SET AL 2 TIME ZONE / WEC HOUR/VOL+ MIN/VOL- 3 ČESKY 16-26 4 BEZPEČNOST A NASTAVENÍ 7 Tento spotřebič je určen pro přehrávání audio

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

PŘENOSNÝ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ AE 6775 NÁVOD K OBSLUZE

PŘENOSNÝ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ AE 6775 NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ AE 6775 NÁVOD K OBSLUZE 1 OVLÁDACÍ PRVKY 2 NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE Otevřte prostor pro napájecí články a vložte dva alkalické články typu R03, UM4 nebo AAA. Napájecí články nejsou

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ S BUDÍKEM PHILIPS AJ 3225 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY

ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ S BUDÍKEM PHILIPS AJ 3225 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY 1 ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ S BUDÍKEM PHILIPS AJ 3225 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY ČEŠTINA 2 3 ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ S BUDÍKEM PHILIPS AJ 3225 OVLÁDACÍ PRVKY 4 1 SLEEP K aktivaci funkce SLEEP a k nastavení doby vypnutí

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Digitální rádio DAB

Digitální rádio DAB Digitální rádio DAB+ - 634039 Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste se rozhodli ke koupi tohoto výrobku. Pročtěte si pečlivě tento návod a uschovejte jej k možnému pozdějšímu použití. S tímto přístrojem

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Příručka pro uživatelei. Rádi vám vždy pomůžeme AJ3400/12. Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách

Příručka pro uživatelei. Rádi vám vždy pomůžeme AJ3400/12. Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách Rádi vám vždy pomůžeme Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips AJ3400/12 Příručka pro uživatelei Obsah 1 Důležité informace

Více

Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce

Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce 1 Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce využít všechny jeho skvělé vlastnosti. Pokud budete

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

1 Dc l e ž i t é i n f o r m a c e B e z p e n o s t a Pl e t3 t e s i t y t o p o k y n y. b P o k y n y s i u l o ž t e k p o z d3 j š í m u n a h l

1 Dc l e ž i t é i n f o r m a c e B e z p e n o s t a Pl e t3 t e s i t y t o p o k y n y. b P o k y n y s i u l o ž t e k p o z d3 j š í m u n a h l Register your product and get support at AJ1000 CS Pl í r u k a p r o u ž i v a t e l e 1 Dc l e ž i t é i n f o r m a c e B e z p e n o s t a Pl e t3 t e s i t y t o p o k y n y. b P o k y n y s i u l

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

DAB+ rádio Imperial Dabman 30 FM. Obj. č Ovládací panel. Účel použití. Rozsah dodávky. Popis přední části. Název tlačítka a jeho funkce

DAB+ rádio Imperial Dabman 30 FM. Obj. č Ovládací panel. Účel použití. Rozsah dodávky. Popis přední části. Název tlačítka a jeho funkce Ovládací panel Popis přední části Číslo Název tlačítka a jeho funkce 1 LCD displej DAB+ rádio Imperial Dabman 30 FM 2 Power zapnutí / vypnutí rádia 3 Scan - automatické vyhledávání kanálů 4 Menu - informace

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili.

Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili. CZ OVLÁDACÍ PANEL Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili. V závislosti na typu trouby, kterou jste si zakoupili, můžou být funkce

Více

Budík s meteostanicí DCF

Budík s meteostanicí DCF Budík s meteostanicí DCF CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku.

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

759-407 F-DIGIT.DCP03

759-407 F-DIGIT.DCP03 759-407 F-DIGIT.DCP03 Charakteristika: Projekce přesného času a teploty na stěnu*otočitelný projektor s možností zaostření zobrazení*řízení rádiovým signálem DCF-779 (Frankfurt)*kalendář (měsíc, den, den

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 340 954

Návod k obsluze Obj.č.: 340 954 Návod k obsluze Obj.č.: 340 954 Tento přístroj je kombinaci rozhlasového přijímače s hodinami a s budíkem Hodiny jsou řízeny a korigovány na přesný aktuální čas radiovým signálem DCF 77. Na přístroji ukazován

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 08 24 Obsah Strana Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky (tlačítka) a součásti přijímače... 4 Zobrazení na displeji... 5 Napájení rozhlasového přijímače pomocí

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 614900 Tento výrobek je navržen tak, že automaticky zapne/vypne připojené elektrické zařízení v určených časech. Lze naprogramovat až 20 různých časů. Produkt také nabízí tři různé

Více

soundmaster - UR 140GR PLL Radiobudík s funkcí stmívatelného displeje a s možností projekce. * FM Rádio s funkcí PLL

soundmaster - UR 140GR PLL Radiobudík s funkcí stmívatelného displeje a s možností projekce. * FM Rádio s funkcí PLL soundmaster - UR 140GR PLL Radiobudík s funkcí stmívatelného displeje a s možností projekce. * FM Rádio s funkcí PLL * LED osvětlení s možností buzení a nočního světla - Možnost nastavení intenzity světla

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

DIGITÁLNí BUDÍK JVD. 1. Vlastnosti NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ. 2. Hlavní jednotka- vzhled

DIGITÁLNí BUDÍK JVD. 1. Vlastnosti NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ. 2. Hlavní jednotka- vzhled (CZ) DIGITÁLNí BUDÍK JVD NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 1. Vlastnosti 1.1 Čas - Rádiem řízený čas - Kalendář do roku 2099 - Den v týdnu v 8 jazycích - Duální budík (2 nezávislé časy buzení) 1.2 Teplota - Měřitelný

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

Nostalgické rádio s meteostanicí

Nostalgické rádio s meteostanicí Nostalgické rádio s meteostanicí 633401 Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste se rozhodli ke koupi tohoto výrobku. Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a návod uchovejte

Více

5.1 Multimediální reproduktory

5.1 Multimediální reproduktory 5.1 Multimediální reproduktory Bezpečnostní opatření Funkce a výkon 1. Napájení: lze použít pouze napájení specifikované v návodu k použití nebo na štítku hlavní jednotky reproduktoru. 2. Ochrana napájecích

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování hodin Budík se opakuje každý den

Více

z Wake-up Light Návod k použití

z Wake-up Light Návod k použití WL 32 z Wake-up Light Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de Česky Vážená zákaznice,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 20 19 (FM-MASTER 1) Obj. č.: 57 20 20 (FM-MASTER 2) Obj. č.: 57 20 30 (FM-MASTER 3) Obj. č.: 57 20 21 (4 zásuvky) 2 Úvod Spolehlivé a pohodlné řešení připojení různých spotřebičů

Více

Programovatelný regulátor FUJI PXG4

Programovatelný regulátor FUJI PXG4 Programovatelný regulátor FUJI PXG4 Návod k obsluze www.servispece.cz tel. 737 700 000 homola@servispece.cz Zobrazení a ovládání 1 Zobrazení a ovládání Kontrolka C1 Kontrolka C1 Zobrazuje stav topení.

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče

Více

PŘENOSNÉ RÁDIO S CD NÁVOD K OBSLUZE

PŘENOSNÉ RÁDIO S CD NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÉ RÁDIO S CD CDR 677 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS616 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Použijte alkalickou baterii, vyměňujte

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AJ3200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AJ3200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips AJ3200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 3 2

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Projekční hodiny s PLL rádiem. Obj. č.: Obsah

Projekční hodiny s PLL rádiem. Obj. č.: Obsah Obsah Projekční hodiny s PLL rádiem Obj. č.: 67 20 73 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup projekčních hodin s PLL rádiem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

CR40 RADIOBUDÍK HODINY S RÁDIOM

CR40 RADIOBUDÍK HODINY S RÁDIOM CR40 CZ RADIOBUDÍK SK HODINY S RÁDIOM 1 2 10 9 3 4 5 8 7 6 11 13 12 14 15 16 2 CZ RADIOBUDÍK BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu a dodržujte doporučení pro používání a bezpečnost.

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS1224 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Jednotka disponuje krátkodobou pamětí,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

OVO ne mecky mluví cí radiem r í zeny budí k s teplome rem a vlhkome rem

OVO ne mecky mluví cí radiem r í zeny budí k s teplome rem a vlhkome rem OVO ne mecky mluví cí radiem r í zeny budí k s teplome rem a vlhkome rem Obsah 1. Vlastnosti... 2 2. LCD displej... 2 3. Tlačítka... 3 3.1. Horní strana... 3 3.2. Zadní strana... 4 4. Napájení... 4 4.1.

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

WL 70 z Wake-up Light Návod k použití... 2

WL 70 z Wake-up Light Návod k použití... 2 WL 70 CZ z Wake-up Light Návod k použití... 2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com z ČESKY Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte

Více