Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135"

Transkript

1 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

2 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že díky výhodám plynoucím z používání tohoto spotřebiče se stanete členem naší skupiny spokojených zákazníků a při dalším nákupu domácích spotřebičů budete opět uvažovat o naší značce. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k používání sušičky. Uschovejte si ho jako základní pomůcku po celou dobu životnosti spotřebiče. Návod k použití předejte i všem dalším majitelům spotřebiče. Symboly uvedené u některých odstavců mají následující význam: Výstražný trojúhelník a klíčová slova (Poznámka! Upozornění! Tip! upozorňují na informace, které jsou zvlášť důležité pro vaši bezpečnost a pro správné fungování spotřebiče. Doporučujeme vám, abyste se těmito radami řídili. Informace s tímto symbolem obsahuje doplňkové pokyny a praktické rady k použití spotřebiče. Tipy a informace k hospodárnému a ekologickému používání spotřebiče jsou označeny tímto symbolem. Obsah Důležité informace Popis spotřebiče Ovládací panel Sušicí programy První použití Užitečné tipy Denní používání Čištění a údržba Něco nefunguje Technické údaje Údaje o spotřebě Likvidace Instalace Evropská záruka Zákaznický servis

3 Důležité informace Přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny k provozu a zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním upozorněním uvedeným na prvních stranách. Uschovejte si tento návod jako základní pomůcku po celou dobu životnosti spotřebiče. Návod k použití předejte i všem dalším majitelům spotřebiče. Všeobecné bezpečnostní informace Jakákoli změna spotřebiče je zakázaná. Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče. V případě závady se prosím obraťte na místní autorizované servisní středisko Electrolux. Vždy žádejte originální náhradní díly Electrolux. Nebezpečí výbuchu: nikdy v bubnové sušičce nesušte oděvy, které byly ošetřené chemickými látkami (např. chemikáliemi k čištění za sucha), protože hrozí nebezpečí výbuchu. Sušte pouze prádlo vyprané ve vodě. Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů, které chcete sušit, nezůstaly náhodou plynové zapalovače. Do sušičky nedávejte gymnastickou nebo jinou sportovní obuv, protože by se mohla zachytit mezi dvířky a bubnem a zablokovat buben. Po skončení programu nechte dveře trochu pootevřené, aby sušička mohla větrat. Filtry se musí čistit po každém použití. Nepoužívejte sušičku bez filtrů nebo s poškozenými filtry, mohlo by dojít k požáru. Okolo spotřebiče se nesmí hromadit vlákna nebo vlněné chomáčky. Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže je poškozený přívodní kabel, nebo jsou ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec poškozené tak, že jsou vnitřní díly přístupné. Poškozený přívodní kabel nechte vyměnit autorizovaným technikem nebo zákaznickou službou. Při delším přerušení provozu odpojte spotřebič od napájecí sítě. Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, abyste prádlo vyjmuli a rozložili ho k rychlejšímu ochlazení. Poslední fáze sušicího cyklu je chlazení, které chrání prádlo před poškozením. Nepoužívejte rozvodné krabice, adaptéry a prodlužovací kabely. Při přehřátí hrozí nebezpečí požáru! UPOZORNĚNÍ: Sušičku nikdy nezastavujte před koncem sušicího cyklu. Pokud přerušíte cyklus, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit. 3

4 Instalace Před spuštěním spotřebiče si ověřte, zda spotřebič nebyl při přepravě poškozen. Nikdy nepřipojujte vadnou sušičku ke zdroji napájení. Pokud narazíte na potíže, obraťte se prosím na dodavatele. Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním. Při instalaci zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém napájecím kabelu. Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl mezi podstavcem a podlahou volně proudit vzduch. Bubnová sušička je vybavena systémem odvodu páry. Musí být proto vybavena speciálním větracím systémem, který nesmí být spojený s větracími systémy jiných spotřebičů. Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny přepravní šrouby a obaly. Jinak by se mohl spotřebič vážně poškodit. Neinstalujte spotřebič tam, kde by byla vystaven teplotám pod bodem mrazu. Přesvědčte se, že se dveře v místnosti nebo dveře jiných zařízení nemohou křížit s dvířky sušičky. Sušičku postavte vodorovně. Přesvědčte se, že se dveře v místnosti nebo dveře jiných zařízení nemohou křížit s dvířky sušičky. Použití Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody nebo zranění, k nimž došlo v důsledku nevhodného používání spotřebiče. Prádlo, na kterém jsou skvrny od oleje nebo prádlo, které v něm bylo namočené, se nesmí sušit v sušičce. Nebezpečí požáru! Tento spotřebič nesmějí používat děti nebo osoby se sníženými duševními nebo smyslovými schopnostmi, bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k bezpečnému používání spotřebiče. V bubnové sušičce je možné sušit pouze předem vyprané prádlo. V sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexová pěna), nebo z materiálu podobnému pryži, jako koupací čepice, nepromokavé tkaniny s pryžovými vložkami a oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže. Do sušičky nedávejte velmi opotřebované prádlo. Nebezpečí požáru! Spotřebič nepřeplňujte. Nebezpečí požáru! Při použití prostředků k čištění za sucha: Perte jen prádlo určené k sušení v sušičce. Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat podle pokynů výrobce aviváže. Před sušením nebo vyhlazením je nutné prádlo a další předměty, které byly v kontaktu s látkami jako olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosk nebo odstraňovače vosku, důkladně vymáchat v ruce a vyprat ve vhodném pracím prostředku. 4

5 Bezpečnost dětí Děti si většinou neuvědomují nebezpečí, ke kterému může při provozu elektrických spotřebičů dojít. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný - nebezpečí udušení! Uložte ho proto z dosahu dětí. Před spuštěním sušičky zkontrolujte, zda se do bubnu sušičky nemohly dostat děti ani malá domácí zvířata. Před likvidací spotřebiče odřízněte přívodní kabel a znehodnoťte zámek dvířek, aby se spotřebič nedal znovu použít. Ulomte zámek dvířek, aby se děti hrající si náhodně v bubnu nemohly zevnitř zavřít a zůstat uvnitř. 5

6 Popis spotřebiče 1 Ovládací panel 2 Filtry na vlákna 3 Typový štítek 4 Kondenzátor 5 Nádržka na vodu 6 Seřiditelné nožičky

7 Ovládací panel Volič programu Tlačítko nízké Tlačítko Druh prádla teploty - Bavlna - Syntetické Světelné Tlačítko kontrolky Start/Pauza Volič programu Umožňuje výběr elektronicky řízeného nebo časově řízeného sušení. Otočte voličem programu na požadovaný program nebo čas. Tlačítko nízké teploty Stisknutí tohoto tlačítka umožňuje provést sušení při nižší teplotě pro jemné prádlo (náplně do 3 kg). Tlačítko Druh prádla Toto tlačítko se používá k výběru funkce sušení. Rozsvítí se příslušná kontrolka. Bavlna Syntetické Kontrolky Kontrolka Sušení Kontrolka Konec programu Kontrolka Čištění kondenzátoru Kontrolka Čištění filtru Kontrolka Plná nádržka na vodu Tlačítko Start/Pauza Chcete-li spustit sušičku po volbě programu a funkcí, stiskněte tlačítko Start/Pauza. 7

8 Sušicí programy Čas sušení Druh prádla Funkce Použití/vlastnosti Extra sušení Bavlna Nižší teplota Sušení silných nebo vícevrstvých tkanin, např. froté osušek a ručníků, županů. K uložení Bavlna Nižší teplota Sušení tkanin stejné tloušťky, např. froté osušek a ručníků, pletenin, ručníků. Extra sušení Syntetické Nižší teplota Sušení silných nebo vícevrstvých tkanin, např. svetrů, lůžkovin, stolního lněného prádla. K uložení Syntetické Nižší teplota Pro slabé tkaniny, který se nežehlí, např.: košile se snadnou údržbou, stolní lněné prádlo, dětské oděvy. Čas Bavlna Syntetické Nižší teplota Bavlna Syntetické Můžete zvolit dobu sušení od 30 do 150 minut (po 5 nebo 10 minutových krocích). Program pro opětovné sušení jednotlivých lněných kusů nebo malých množství lnu (váha do 1 kg). Tabulka programů dle IEC61121 Spotřebič by měl být testován na základě časově řízených programů. 8

9 Při prvním použití Spotřebič smí být připojen k síti až po kontrole, že napětí a proud v bytě odpovídají údajům na typovém štítku spotřebiče a v návodu k použití. Ze spotřebiče odstraňte polyetylenovou fólii a polystyrenový blok. Před prvním použitím bubnové sušičky doporučujeme vložit dovnitř několik vlhkých hadříků a 30 minut je sušit. Tím se odstraní z bubnové sušičky případný prach. Užitečné tipy Nikdy v bubnové sušičce nesušte: oděvy čištěné za sucha, vlněné tkaniny nebo tkaniny obsahující vlnu, které vlivem teploty mohou ztratit své vlastnosti, oděvy z angorské vlny, jemné tkaniny (syntetické hedvábí nebo syntetické záclony), předměty obsahující pěnovou pryž a skleněné vlákno. Vždy dodržujte pokyny k sušení na visačkách oděvů. Symboly použité na visačkách oděvů: Lze sušit v bubnové sušičce. Není uvedeno, zda při normální nebo nízké teplotě. Sušení při normální teplotě Sušení při nízké teplotě Nesušit v bubnové sušičce Před vložením prádla do sušičky zapněte knoflíky, patenty, zipy a zajistěte uvolněné knoflíky. Prádlo roztřiďte podle druhu tkaniny a stupně požadovaného sušení. Prádlo nepřesušujte. Prádlo se pak nezmačká a ušetříte energii. Prádlo musí být před sušením v bubnové sušičce důkladně odstředěné, zkrátí se tím doba sušení a ušetří energie. Snadno udržovatelné prádlo je nutné před sušením krátce předem odstředit (cca. 30 vteřin, nebo použít speciální krátký odstřeďovací program u pračky). Nesušte tmavé oděvy se světlými ochmýřenými tkaninami jako ručníky, protože by se na nich mohla zachytit uvolněná vlákna. Zvláštní pozornost věnujte sušení pletenin. Toto prádlo nepřesušujte. V sušičce můžete sušit i škrobené prádlo. Chcete-li ale dosáhnout požadovaného škrobícího účinku, zvolte program Sušení k žehlení. Zbytky škrobu pak po usušení prádla odstraňte vytřením vnitřního bubnu vlhkým hadříkem, a pak ho ještě vytřete do sucha. Statickou elektřinu při sušení odstraníte použitím aviváže. Sušení v bubnové sušičce snižuje účinek aviváže tkanin, vezměte to při dávkování aviváže v úvahu. Po skončení sušicího cyklu vyjměte prádlo. Jestliže jsou některé kousky prádla po 9

10 sušení ještě vlhké, nastavte čas po sušení, ale ne déle než 30 minut. To může být užitečné u vícevrstvého prádla (kapsy apod.). Aby se prádlo nezamotalo: doporučujeme zavřít zipy, zapnout knoflíky povlaků na polštáře a přikrývky a svázat volné pásky nebo tkanice (např. tkaničky). Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové předměty (např. špendlíky zavírací i obyčejné). Dvouvrstvé tkaniny obraťte vnitřní stranou nahoru (např. u větrovek s bavlněnou vložkou by měla být bavlněná vrstva nahoře). Tyto tkaniny pak lépe uschnou. Snažte se sušit maximální objem prádla, protože sušení malých množství je neúsporné. Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační: prostěradlo utěrka osuška (malá) povlak polštáře letní šaty noční košile pánské pyžamo pánské spodky ubrus ubrousek koupací plášť povlak na přikrývku tričko pánské tričko blůza 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 100 g 600 g 200 g 500 g 100 g 100 g Náplň Často je obtížné odhadnout váhu prádla k sušení v sušičce. Dodržujte proto prosím následující pokyny: Bavlna, len: plný buben, ale ne napěchovaný; Syntetické: buben plný pouze do poloviny; Jemné prádlo buben plný do jedné třetiny. 10

11 Použití Připojte sušičku k přívodu elektrické energie. Otevřete dvířka. musíte pootočit programovým voličem do polohy 0, aby se pračka vypnula a mohli jste vyjmout prádlo. Volba funkce Požadovanou funkci lze použít stisknutím příslušných tlačítek. Dostupné funkce jsou uvedeny zde dále. P1149 Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a důkladně ho protřepte. Zavřete dvířka. Přesvědčte se, že se prádlo nezachytilo mezi dvířky a filtrem. P1108 Volič programu Otočte voličem programu doprava na požadovaný sušicí program (vyšší nebo nižší teplota): provozní kontrolka se rozsvítí a spustí se sušicí program. Volič programu je rozdělen do následujících částí: Bavlna Syntetické Čas Umožňuje výběr elektronicky řízeného nebo časově řízeného sušení. Otočte voličem programu na požadovaný program nebo čas. Tyto programy probíhají v sušičce pomocí čidel, která rozpoznají stupeň vlhkosti prádla. Prádlo stačí jen roztřídit podle druhu tkaniny a požadovaného stupně sušení. Časově řízené sušení Tento program byl určen k usušení všech druhů tkaniny. Chcete-li sušení zastavit, otočte programovým voličem do polohy 0. Na konci programu Tlačítko nižší teploty Stisknutí tohoto tlačítka umožňuje provést sušení při nižší teplotě pro jemné prádlo (náplně do 3 kg). Po stisknutí tlačítka se rozsvítí příslušná kontrolka. Volba druhu prádla Toto tlačítko se používá k výběru funkce sušení. Rozsvítí se příslušná kontrolka. Bavlna: program určený pro sušení bavlněných oděvů. Před volbou tohoto programu zvolte nejprve funkci Bavlna. Po skončení programu svítí kontrolka. Syntetické: program určený pro sušení syntetických tkanin. Před volbou tohoto programu zvolte nejprve funkci Bavlna. Po skončení programu svítí kontrolka. 11

12 Start/Pauza Chcete-li po volbě programu a funkcí spustit sušičku, stiskněte tlačítko Start/Pauza. Příslušná kontrolka přestane blikat. Jestliže otevřete během průběhu programu dvířka sušičky nebo kondenzátoru, je opětovné spuštění programu od místa přerušení možné dalším stisknutím tohoto tlačítka. Toto tlačítko je nutné stisknout i po výpadku proudu a po opětovném zasunutí nádržky na vodu uprostřed programu a po rozsvícení kontrolky. V obou případech začne blikat kontrolka tlačítka Start/Pauza, aby vás upozornila, že je nutné opět stisknout tlačítko startu. Světelné kontrolky Tyto kontrolky signalizují následující funkce: Kontrolka Sušení Tato kontrolka udává, že je spotřebič ve fázi sušení. Kontrolka Konec programu Kontrolka se rozsvítí na konci chladicí fáze, během fáze ochrany proti zmačkání prádla a na konci programu. Kontrolka Plná nádržka na vodu. Tato kontrolka se rozsvítí na konci programu a připomene vám nutnost vylití vodní nádržky. Pokud se signální kontrolka rozsvítí během programu, znamená to, že je vodní nádržka plná. Zní zvukový signál, program je přerušen a kontrolka tlačítka Start/Pauza bliká. Kontrolka Čištění filtru Tato kontrolka se rozsvítí na konci programu a připomene vám nutnost vyčištění filtrů. Kontrolka Čištění kondenzátoru Kontrolka se rozsvítí vždy po 80 cyklech a signalizuje nutnost vyčištění kondenzátoru. Dokončení sušicího cyklu Všechny sušicí programy jsou zakončeny 10 minutovou chladicí fází. Po skončení sušicího cyklu vyjměte prádlo. Kontrolky a se rozsvítí a zazní zvukový signál. Pokud prádlo na konci cyklu nevyjmete, provede sušička fázi proti zmačkání (délka: maximálně 30 minut). Pokud prádlo nevyjmete, sušička se automaticky zastaví na konci fáze proti zmačkání. Kontrolky a zůstanou svítit a na 2 minuty zazní zvukový signál. Otočte voličem programu do polohy 0 ; všechny kontrolky zhasnou. Vyjměte z bubnu prádlo. Jestliže otevřete a zavřete dvířka před otočením programového voliče na 0, všechny kontrolky se rozsvítí. 12

13 Po každém použití Vyčistěte filtry. Vylijte nádržku na vodu. Změna programu Chcete-li změnit probíhající program je nutné ho nejprve zrušit pootočením programového voliče na 0. Zvolte nový program a stiskněte tlačítko Start/. 13

14 kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' Čištění a údržba Upozornění! Před každou údržbou nebo čištěním musíte spotřebič odpojit od přívodu proudu. Čištění vnějších ploch Venkovní plochy sušičky umývejte vodou se saponátem a poté důkladně vysušte. Důležité: Nepoužívejte metylalkohol, ředidla a podobné prostředky. Čištění dvířek Pravidelně čistěte vnitřní část dvířek a z těsnění okolo filtru odstraňte všechna vlákna. Pečlivé čištění je zárukou správného sušení prádla. P1110 A U T O R E V E R S E A U T O R E V E R S E P1151 P1150 Čištění filtrů Sušička bude dobře fungovat, jen pokud budou čisté filtry. Filtry zachycují všechna vlákna, která se nahromadí během sušení, a musíte je proto na konci každého programu, ještě před vyjmutím prádla, otřít vlhkým hadříkem. Filtr na vnitřní straně dvířek se musí k čištění vyjmout. Nebuďte překvapeni množstvím vláken: není způsobeno nadměrným opotřebením prádla sušičkou. Všechny tkaniny ztrácejí při sušení vlákna, ale ta zmizí nepozorovaně ve vzduchu. V bubnové sušičce se prostě nahromadí ve filtru. Po určité době se na filtrech vytvoří bílý povlak. To jsou zbytky pracích prostředků z prádla. Vyčistěte filtry teplou vodou a kartáčkem. Vyjměte filtr z dveřního otvoru podle obrázku. Filtr lze instalovat s výstupkem doleva nebo doprava. 14

15 kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' A U T O R E V E R S E P1152 P1159 Upozornění! Nikdy nepouțivejte spot ebi? bez filtrů. Čištění kondenzátoru. Vyčistěte kondenzátor, jakmile se rozsvítí příslušná kontrolka. Kondenzátor je umístěný za dvířky v dolní části spotřebiče. Chcete-li kondenzátor vyčistit, řiďte se dále uvedenými pokyny: otevřete dvířka stisknutím vnitřního tlačítka jako na obrázku. P1155 Vyčistěte ho kartáčkem a opláchněte, nejlépe pod sprchou. Vyčistěte také vnější strany a přední a zadní těsnění. Vyčistěte těsnění uvnitř dvířek vlhkým hadříkem. P1153 P0639 Během sušicího cyklu nebo po jeho ukončení se stává, že je u kondenzátoru voda; jde o normální jev. Chcete-li kondenzátor vytáhnout, nejprve otočte dva červené kroužky dolů a pak vytáhněte kondenzátor za držadlo. 15

16 Důležité: Kondenzátor nečistěte špičatými předměty, mohli byste ho poškodit. Kondenzátor vraťte zpět, a zajistěte ho na místě otočením dvou červených kroužků nahoru a zavřete dvířka. Nepoužívejte spotoebič bez kondenzátoru. Vypuštění vodní nádržky. Voda z prádla kondenzuje uvnitř sušičky a sbírá se do nádržky. Nádržku je nutné po každém sušicím programu vylít, jinak by sušička nemohla správně fungovat. Uțivateli p ipomene nutnost vylit? nádržky příslušná kontrolka. Postupujte následovně: vytáhněte nádržku Důležité: Nepoužívejte spotoebič bez instalované nádržky! Čištění zadní mřížky přívodu vzduchu Vysajte prach a vlákna pomocí vysavače. Čištění bubnu Jestliže prádlo nemá požadovaný stupeo suchosti, tedy není tak suché nebo vlhké, jak si přejete, doporučujeme vám vyčistit vnitřek bubnu P1203 otočte ji vzhůru nohama a nechte vodu úplně vytéct. nádržku zasuote zpět. hadříkem namočeným v octě. Tím se odstraní lehký povlak, usazený v bubnu (ze zbytků pracích prášků, škrobu a změkčovadel používaných poi praní a vápence ve vodě), jež brání čidlům ve správném snímání stupně sušení. 16

17 Co dělat, když... Před zavoláním do servisního střediska proveďte nejprve dále uvedené kontroly: Porucha Možná příčina Řešení Síťová zástrčka není zasunutá do zásuvky, nebo nefunguje správně pojistka. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte pojistku v spojistkové skříňce (domácí instalace). Sušička nefunguje. Jsou otevřená dvířka. Zavřete dvířka. Stiskli jste tlačítko START/PAUZA? Zvolili jste nevhodný program. Ucpané filtry. Stiskněte opět tlačítko START/PAUZA. Příště zvolte k sušení jiný program (viz část Sušicí cyklus ). Vyčistěte filtry. Výsledek sušení není uspokojivý. Špinavé filtry. Nesprávné množství prádla. Větrací otvory v prostoru podstavce jsou zakryté. Zbytky na vnitřním povrchu bubnu nebo žeber bubnu. Příliš málo místa kolem spotřebiče. Vyčistěte filtry. Dodržujte doporučená množství. Odkryjte větrací otvory v prostoru podstavce. Vyčistěte vnitřní povrch bubnu a žebra bubnu. Ujistěte se, že je kolem spotřebiče prostor alespoň 5 cm široký. Dvířka sušičky nejdou zavřít. Jemné síto není na místě anebo velký sítkový filtr není připevněný na svém místě. Instalujte správně jemné síto anebo velký sítkový filtr tak, aby zapadl. 17

18 Porucha Možná příčina Řešení Program neběží, kontrolka svítí. Nádržka na kondenzát je plná. Vylijte nádržku na kondenzát, pak spusťte program tlačítkem START/PAUZA. Ucpané filtry. Špinavé filtry. Vyčistěte filtry. Vyčistěte filtry. Sušení trvá neobvykle dlouho. Poznámka: Sušicí cyklus se ukončí automaticky za 5 h (viz část Dokončení sušicího cyklu ). Nesprávné množství prádla. Prádlo nebylo předem dostatečně odstředěno. Neobvykle vysoká teplota místnosti. K ochraně spotřebiče před důsledky přetížení vypněte na určitou dobu kompresor. Dodržujte doporučená množství. Prádlo prádlo musí být předem vhodně odstředěno. Automatický proces, neznamená, že je spotřebič mimo provoz. (snižuje teplotu místnosti) Proces sušení brzy skončí a kontrolka svítí. Příliš málo nebo příliš mnoho prádla pro zvolený program. Zvolte časový program nebo vyšší stupeň sušení (například EXTRA SUŠENÍ místo K ULOŽENÍ). Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit, obraťte se prosím na naše servisní středisko. Dříve než budete telefonovat do servisu, poznamenejte si model a sériové číslo sušičky. Tyto údaje jsou uvedené na typovém štítku

19 Technické údaje Technické údaje Rozměry: Šířka Výška Hloubka 60 cm 85 cm 58 cm Připojení k elektrické síti Informace o požadovaném napětí a proudu jsou uvedeny na typovém štítku. Typový štítek je umístěný u dvířek spotřebiče. Hloubka s otevřenými dvířky 109 cm Maximální náplň: Použití Bavlna, len Syntetické 6 kg 3 kg domácnost + 5 C + 35 C Tento spotřebič je v souladu s následujícími směrnicemi EU: - 73/23/EHS ze dne (Směrnice pro nízké napětí) - 89/336/EHS, ze dne (Směrnice EMC včetně pozměňující směrnice 92/31/EHS) - 93/68/EHS, ze dne (Směrnice pro značení CE) 19

20 Údaje o spotřebě Údaje o spotřebě (*) Program Čas sušení (v minutách) Spotřeba energie kwh Otáčky za minutu Bavlna k uložení 1) 115 3, Bavlna k uložení 1) 105 3, Syntetické k uložení 2) 50 1, Maximální náplň 1) Bavlna: 6 kg 2) Syntetické: 3 kg Údaje o spotřebě byly zjištěny za standardních podmínek. Při použití spotřebiče v domácích podmínkách se mohou lišit. 20

21 Likvidace Obalové materiály Materiály označené jsou recyklovatelné. Tyto materiály musí být vhozeny do příslušných kontejnerů, aby mohlo dojít k jejich druhotnému využití. Spotřebič K likvidaci starého spotřebiče využijte schválených likvidačních sběren. Neznečišťuje svoji zem! Symbol na výrobku nebo na jeho obalu udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt k recyklaci do příslušného sběrného dvora elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Rady k ochraně životního prostředí Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k ochraně životního prostředí, doporučujeme dodržet následující rady: Snažte se sušit maximální množství prádla, protože sušení malého množství prádla je neekonomické. Vždy sušte dobře vyždímané prádlo. Čím vyšší je rychlost odstředění, tím nižší je spotřeba energie a kratší doba sušení. Prádlo nepřesušujte, nezmačká se a ještě ušetříte energii. Zvolte sušicí program podle druhu prádla a požadovaného stupně sušení. Chcete-li využít plné kapacity sušičky, můžete sušit dohromady prádlo určené k uložení s prádlem, které budete žehlit. Postupujte takto - zvolte program pro sušení k žehlení, po skončení programu vyjměte prádlo určené k žehlení ze sušičky a pak dosušte zbylé prádlo k uložení do skříně. Filtry čistěte pravidelně, vyhnete se nadměrně dlouhému sušení a vysoké spotřebě energie. Místnost se sušičkou dobře větrejte. Teplota místnosti během sušení nesmí přesáhnout +35 C. 21

22 Instalace Vybalení Před použitím sušičky musíte vyjmout polystyrénovou náplň. Odtrhněte zevnitř lepicí proužky z horní části bubnu. Nestavte sušičku na koberce s vysokým vlasem, prkénka apod., které by bránily proudění vzduchu u podlahy. Pod sušičkou by se pak hromadilo teplo a narušovalo její provoz. Ujistěte se, že je kolem spotřebiče prostor alespoň 5 cm široký. Důležité upozornění Při provozu bubnové sušičky nesmí být teplota místnosti vyšší než +35 o C, protože teplota může ovlivnit výkon spotřebiče. P1106 Sušičku postavte vodorovně. Spotřebič se nesmí instalovat za -zamykatelné dveře, - posuvné dveře, - nebo dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs dvířek u spotřebiče. Souprava pro umístění na pračku Speciální soupravu k instalaci sušičky na pračku získáte u svého prodejce; tato souprava umožňuje postavit sušičku na pračku s předním plněním. Umístění Kvůli pohodlí doporučujeme umístit sušičku v blízkosti pračky. Bubnovou sušičku je nutné instalovat na čisté místo, kde se nemohou usazovat nečistoty. Okolo sušičky musí volně cirkulovat vzduch. Nezakrývejte přední větrací mřížku, ani mřížky přívodu vzduchu na zadní straně spotřebiče. P1148 Sušička musí stát na pevném, rovném povrchu, který co nejvíce utlumí vibrace a hluk zapnuté sušičky. Po instalaci sušičky na místo zkontrolujte její dokonalé vyrovnání pomocí vodováhy. Jestliže není správně vyrovnaná, zdvihněte nebo snižte nožičky podle potřeby. Nožičky nikdy neodstraňujte. 22

23 Změna směru otvírání dvířek Je-li to nutné k pohodlnému vkládání prádla, je možné umístit dvířka na opačnou stranu (levá/pravá instalace). Změna směru otvírání dvířek není možná, pokud by po této změně byl spotřebič instalovaný za dveřmi, jejichž závěs by byl na opačné straně, než je závěs spotřebiče. Důležité upozornění! Změnu směru otvírání dvířek smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Obraťte se prosím na nejbližší autorizované servisní středisko Electrolux. Připojení k elektrické síti Tento spotřebič je určen pro jednofázové napájení 230 V a 50 Hz. Ověřte si, zda domácí elektrický rozvod unese maximální požadované zatížení (2,35 kw) i případné další současně zapnuté domácí elektrospotřebiče. Sušička smí být připojena pouze pomocí uzemněné zásuvky podle platných předpisů. Důležité upozornění! Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody a zranění, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů. Důležité upozornění! Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče přístupný. 23

24 Evropská záruka Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech zemích vyjmenovaných na další straně během období stanoveného v záruce spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek: Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče. Datum je nutné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotřebiče. Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a dílů, jako platí v nové zemi vašeho pobytu pro tento určitý model řady spotřebičů. Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není přenosná na další osoby. Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými společností Electrolux. Spotřebič se nesmí používat ke komerčním účelům. Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu. Ustanovení této Evropské záruky nemají vliv na žádná zákonná práva, která se na vás vztahují podle zákona. 24

25 Servis Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit, obraťte se prosím na naše autorizované servisní středisko. Albania Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane Belgique/België/Belgien Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek Česká republika Budějovická 3, Praha 4, Danmark Sjćllandsgade 2, 7000 Fredericia Deutschland Muggenhofer Str. 135, Nürnberg Eesti Pärnu mnt. 153, Tallinn Espańa Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid France Great Britain Hellas Hrvatska Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ 4, Limnou Str., Thessaloniki Slavonska avenija 3, Zagreb Ireland Long Mile Road Dublin 12 Italia +39 (0) C.so Lino Zanussi, Porcia (PN) Latvija Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga 25

26 i Lietuva Ozo 10A, LT Vilnius Luxembourg Magyarország Nederland Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87 Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn Norge Rislřkkvn. 2, 0508 Oslo Österreich Herziggasse 9, 1230 Wien Poland ul. Kolejowa 5/7, Warszawa Portugal Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q Paço de Arcos Romania Str. Garii Progresului 2, S4, RO Schweiz - Suisse - Svizzera Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil Slovenija Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana Slovensko Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, Bratislava 26

27 Suomi Sverige +46 (0) Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,S Stockholm Türkiye Россия Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик" 27

28 Zahvaljujemo vam što ste odabrali naš uređaj Želimo da s užitkom koristite vaš novi uređaj i nadamo se da ćete se - zahvaljujući prednostima koje će vam pružiti uporaba ovog uređaja - pridružiti skupini naših zadovoljnih kupaca te ponovno uzeti u obzir naš zaštitni znak prilikom kupnje kućanskih aparata. Molimo vas pozorno pročitajte ove upute za uporabu. Čuvajte ih tijekom cijelog radnog vijeka proizvoda radi informacija. Priručnik za korisnika treba predati svakom budućem vlasniku ovog uređaja. Simboli koje ćete vidjeti u nekim odlomcima ove knjižice imaju slijedeće značenje: Trokut upozorenja i ključne riječi (Pozor! Upozorenje! Savjet!) naglašavaju informacije osobito važne za vašu sigurnost ili za ispravan rad uređaja. Preporučujemo vam da ih se pridržavate. Informacija označena ovim simbolom pruža dodatne upute i praktične savjete za uporabu ovog uređaja. Savjeti i informacije o ekonomskoj i ekološkoj uporabi uređaja označene su ovim simbolom. Sadržaj Važne informacije Opis uređaja Upravljačka ploča Programi sušenja Prva uporaba Korisni savjeti Dnevna uporaba Održavanje i čišćenje Ako nešto nije u redu Tehnički podaci Potrošnja Rashodovanje Postavljanje Europsko jamstvo Servisna služba

29 Važne informacije Molimo vas da pozorno pročitate ove upute za uporabu i posebno obratite pozornost na sigurnosne napomene koje se navode na prvim stranicama. Čuvajte ih tijekom cijelog radnog vijeka proizvoda radi informacija. Priručnik za korisnika treba predati svakom budućem vlasniku ovog uređaja. Opća sigurnost Zabranjeno je bilo kakvo preinačenje ovog uređaja. Ni u kom slučaju nemojte pokušavati sami popravljati uređaj. Popravci koje izvrše osobe bez potrebnog iskustva mogu prouzrokovati ozljede ili teška oštećenja uređaja. U slučaju kvara, pozovite vaš ovlašteni lokalni servisni centar Electrolux. Uvijek zatražite originalne rezervne dijelove Electrolux. Opasnost od eksplozije: ni u kom slučaju nemojte sušiti rublje za koje ste koristili kemijske tvari (npr. kemikalije za suho čišćenje), jer bi one mogle izazvati eksploziju. Sušite u sušilici samo predmete oprane vodom. Provjerite da u džepovima odjeće koju ćete staviti u uređaj nisu slučajno ostali upaljači. Nemojte stavljati patike ili drugu sporsku obuću u sušilicu, jer bi ona mogla zapeti između vrata i bubnja te blokirati bubanj. Po završetku programa, ostavite vrata pritvorena radi prozračivanja uređaja. Nakon svake upotrebe treba očistiti filtere. Da bi ste izbjegli opasnost od požara, uređaj nemojte koristiti bez filtera ili s oštećenim filterima. Nemojte dopustiti da se oko sprave nakupe vlakna ili pahuljice vune. Ni u kom slučaju nemojte pokretati uređaj ako je električni kabel oštećen, odnosno ako su upravljačka ploča, radna površina ili podnožje toliko oštećeni da su dostupni unutrašnji sastavni dijelovi. Neka vam ovlašteni tehničar ili servisna služba zamijeni oštećeni kabel. U slučaju dužeg neupotrebljavanja, iskopčajte uređaj iz električne mreže. Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka ciklusa sušenja da bi ste izvadili i prostrijeli odjeću kako bi se brže ohladila. Zadnja faza ciklusa sušenja je hlađenje, koje zaštićuje rublje od oštećenja. Nemojte koristiti višestruke utičnice, adaptere ni produžne kabele. Ako se pregriju, oni mogu izazvati opasnost od požara! Upozorenje: Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka ciklusa sušenja. Ako dođe do prekida ciklusa, brzo izvadite rublje i prostrite ga kako bi se toplina raspršila. Postavljanje Prije pokretanja, provjerite da se uređaj nije oštetio u prijevozu. Pokvarenu sušilicu ni u kom slučaju nemojte uključivati u električnu mrežu. U slučaju kvara obratite se lokalnom dobavljaču. 29

30 Sve električarske radove potrebne za postavljanje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba. Treba paziti da uređaj ne stoji na električnom kabelu. Ako se uređaj nalazi na podu prekrivenim sagom, namjestite nožice kako biste omogućili slobodno kruženje zraka između podnožja i poda. Sušilica je osmišljena kao sustav za odstranjivanje pare. Stoga je treba spojiti na odgovarajući sustav za ventilaciju kojeg ne smiju koristiti ventilacijski sustavi drugih uređaja. Prije korištenja uređaja morate skinuti sve transportne vijke i ambalažu. U suprotnom, može doći do ozbiljnog oštećenja uređaja. Nemojte postavljati uređaj u prostorijama izloženim mrazu. Osigurajte da se kućna vrata ili vrata drugih uređaja neće sudarati s vratima sušilice. Namjestite sušilicu u vodoravnom položaju. Osigurajte da se kućna vrata ili vrata drugih uređaja neće sudarati s vratima sušilice. Uporaba Ovaj je uređaj namijenjen isključivo uporabi u domaćinstvu. Proizvođač otklanja bilo kakvu odgovornost za štetu ili povrede do kojih je došlo uslijed neprimjerenog rukovanja uređajem. Predmete zamrljane ili namočene uljem ne smije se stavljati u sušilicu rublja. Opasnost od požara! Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca ili psihički, osjetilno odnosno mentalno hendikepirane osobe koje ne posjeduju dostatno iskustvo ili znanje o rukovanju, osim ako ih ne nadzire kompetentna osoba koja će im davati upute o tome kako rukovati uređajem na siguran način. Sušite u sušilici jedino prethodno oprane tkanine. Nemojte stavljati u sušilicu komade odjeće od gumene pjene (pjene od lateksa) ili materijala poput gume, npr. kape za tuširanje, vodoodbojne tkanine s gumenim umecima te komade odjeće ili jastuke s punjenjem od gumene pjene. Nemojte stavljati u sušilicu vrlo iznošene komade odjeće. Opasnost od požara! Nemojte previše napuniti uređaj. Opasnost od požara! Kad koristite sredstva za kemijsko čišćenje: perite samo tkanine koje su namijenjene strojnom sušenju. Omekšivače tkanina ili slične proizvode treba koristiti prema uputama njihovih proizvođača. Prije sušenja ili glačanja, rublje i ostale predmete koji su bili u dodiru s tvarima kao što su ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači mrlja, terpentina, 30

31 vosak ili odstranjivači voska - treba dobro ručno isprati i oprati odgovarajućim sredstvom za pranje. Sigurnost djece Djeca općenito nisu svjesna opasnosti koju predstavljaju električni uređaji. Malu djecu potrebno je nadzirati kako biste se osigurali da se ne igraju s uređajem. Sastavni dijelovi pakovanja (npr. plastični omot, polistirol) mogu biti opasni za djecu - opasnost od gušenja! Držite ih daleko od dohvata djece. Prije pokretanja uređaja provjerite da se djeca ili kućni ljubimci nisu popeli u bubanj sušilice. Prije rashodovanja porežite električni kabel i onesposobite mu utikač (kako se uređaj ne bi mogao ponovno koristiti). Razbijte bravu na vratima kako bi ste spriječili da djeca - ako se slučajno igraju u bubnju - ostanu zatvorena u uređaju. 31

32 Opis uređaja 1 Upravljačka ploča 2 Filteri za dlačice 3 Natpisna pločica 4 Kondenzator 5 Spremnik za vodu 6 Podesive nožice

33 Upravljačka ploča Programator Tipka Niska temperatura Tipka Vrsta rublja - Pamuk - Sintetika Indikatorska svjetla Tipka Start/Pauza Programator Omogućuje odabir elektronske ili vremenske kontrole sušenja. Okrenite programator na traženi program ili vrijeme. Tipka Niska temperatura Pritiskom na ovu tipku sušenje se vrši na nižoj temperaturi, za osjetljive komade rublja (manje od 3 kg rublja). Tipka Vrsta rublja Ova tipka služi za odabir opcije sušenja. Upalit će se odgovarajuće indikatorsko svjetlo. Pamuk Sintetika Kontrolna svjetla Svjetlo Sušenje Svjetlo Kraj programa Svjetlo Čišćenje kondenzatora Svjetlo Čišćenje filtera Svjetlo Spremnik za vodu je pun Tipka Start/Pauza Da bi ste pokrenuli sušilicu nakon odabira programa i opcija, pritisnite tipku Start/Pauza. 33

34 Programi sušenja Vrijeme sušenja Vrsta rublja Opcije Primjena/svojstva Super osušeno Pamuk Niža temperatura Sušenje debelih ili višeslojnih tkanina, npr.: komada od frotir-materijala, ogrtača za kupanje. Za u ormar Pamuk Niža temperatura Sušenje tkanina jednake debljine, npr.: komada od frotir-materijala, pletenih tkanina, ručnika Super osušeno Sintetika Niža temperatura Sušenje debelih ili višeslojnih tkanina, npr.: pulovera, posteljine, stolnjaka. Za u ormar Sintetika Niža temperatura Za tanke tkanine koje se ne glačaju, npr.: košulje koje se lako održava, stolnjake, dječju odjeću. Vrijeme Pamuk Sintetika Niža temperatura Pamuk Sintetika Možete odabrati vrijeme sušenja od 30 do 150 minuta (u razmacima od 5 ili 10 minuta). Program za ponovno sušenje komada rublja pojedinačno ili manje količine rublja (težine manje od 1 kg). Tablica programa u skladu je s IEC61121 Uređaj treba testirati na temelju programa s vremenskim upravljanjem. 34

35 Prva uporaba Prije pokretanja uređaja uvjerite se da voltaža i struja odgovaraju podacima navedenim na natpisnoj pločici uređaja, kao i uputama za postavljanje. Uklonite plastičnu foliju i komad polistirola iz uređaja. Prije korištenja sušilice rublja po prvi put, preporučujemo vam da u nju stavite nekoliko vlažnih krpa i sušite ih 30 minuta. To će pospješiti uklanjanje prašine koja se može nalaziti u potpuno novoj sušilici rublja. Korisni savjeti Nikada nemojte sušiti u sušilici slijedeće: kemijski čišćenu odjeću, vunene tkanine ili tkanine koje sadrže vunu - pošto bi pod utjecajem temperature mogle izgubiti svojstva, angoru, osjetljive tkanine (umjetnu svilu ili sintetičke zavjese), predmete koji sadrže gumenu pjenu i staklena vlakna. Obavezno slijedite upute za sušenje navedene na etiketama. Provjerite simbole koji se koriste na etiketama: Može se strojno sušiti. Nije naznačeno da li na uobičajenoj ili na niskoj temperaturi. Sušenje na uobičajenoj temperaturi. Sušenje na niskoj temperaturi Ne smije se strojno sušiti. Prije stavljanja rublja u sušilicu zakopčajte gumbove, pritisna dugma i patent-zatvarače te učvrstite olabavljene gumbove. Razvrstajte rublje prema vrsti tkanine i potrebnom stupnju sušenja. Nemojte pretjerano osušiti rublje. Tako ćete izbjeći gužvanje i uštedjeti struju. Prije sušenja u sušilici rublje treba dobro iscentrifugirati kako bi se skratilo vrijeme sušenja, a samim time i uštedjelo struju. Komade rublja koje se lako održava prije sušenja kratko iscentrifugirajte (otpr. 30 sekundi ili koristite posebni program za kratko centrifugiranje na vašoj perilici rublja). Izbjegavajte sušenje tamne odjeće zajedno sa svjetlim tkaninama koje otpuštaju dlačice (kao što su ručnici), pošto će se one skupiti na njoj. Naročitu pozornost posvetite sušenju pletenih materijala. Tu vrstu rublja nemojte previše osušiti. U sušilicu možete staviti i štirkane komade rublja. Da bi ste postigli željeni učinak uštirkanosti, izaberite program sušenje s glačanjem. Da bi ste uklonili ostatke štirka, nakon sušenja 35

36 obrišite bubanj iznutra vlažnom krpom i osušite ga. Radi izbjegavanja statičkog naboja prilikom sušenja koristite omekšivač rublja. Prilikom odmjeravanja omekšivača imajte u vidu da sušenje u sušilici smanjuje njegovu djelotvornost. Kad sušilica završi sa sušenjem, izvadite rublje. Ako su pojedini komadi nakon sušenja još uvijek vlažni, postavite kratko vrijeme naknadnog sušenja, ali ne duže od 30 minuta. To može biti potrebno naročito za višeslojne komade (džepovi, itd.). Da bi ste izbjegli zapletanje rublja: zatvorite patent-zatvarače, zakopčajte navlake za poplune i zavežite slobodne trake i vrpce (npr. vezice za cipele). Ispraznite džepove. Uvjerite se da u rublju nisu ostali metalni predmeti (npr. sigurnosne igle, pribadače) Komade od dvoslojnog materijala preokrenite na drugu stranu (npr. kod vjetrovka s pamučnom podstavom, pamučni sloj treba biti izvana). Na taj način ovakve će se tkanine bolje osušiti. Budući da sušenje malih količina nije ekonomično, nastojte sušilicu sasvim napuniti. Slijedeće su težine približne: plahta krpa za suđe frotirski ručnik (mali) jastučnica ljetna haljina spavaćica muška pidžama muške gaće stolnjak ubrus ogrtač prošiveni pokrivač polo-majica muška košulja bluza 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 100 g 600 g 200 g 500 g 100 g 100 g Punjenje rubljem Često je teško procijeniti težinu rublja koje treba osušiti u sušilici. Stoga nastojte slijediti dole navedene smjernice. Pamuk, lan: pun bubanj ali ne previše gusto raspoređeno rublje; Sintetika: bubanj napunjen najviše do pola; Osjetljivo: bubanj napunjen najviše do trećine. 36

37 Uporaba Spojite uređaj na struju. Otvorite vrata. P1149 Stavite rublje u bubanj, komad po komad, stresajući ga što je više moguće. Zatvorite vrata. Provjerite da rublje nije ostalo zahvaćeno između vrata i filtera. P1108 Programator Okrenite programator u smjeru kazaljke na satu na traženi program sušenja (na višu ili nižu temperaturu): upalit će se kontrolno svjetlo i započeti program sušenja. Programator je podijeljen na slijedeće dijelove: Pamuk Sintetika Vrijeme Omogućuje odabir elektronske ili vremenske kontrole sušenja. Okrenite programator na traženi program ili vrijeme. Uređaj će obavljati programe pomoću sonde koja očitava stupanj vlažnosti rublja. Jednostavno odaberite program prema vrsti rublja i traženom stupnju sušenja. Vremenski kontrolirano sušenje Ovaj program je osmišljen za sušenje u sušilici svih vrsta tkanina. Da bi ste zaustavili sušenje, okrenite programator u položaj 0. Da bi ste isključili sušilicu nakon završetka ciklusa sušenja, okrenite programator u položaj 0. Odabir opcije Željenu opciju možete koristiti pritiskom odgovarajućih tipaka. Raspoložive opcije naznačene su dole. Tipka za nižu temperaturu Pritiskom na ovu tipku sušenje se vrši na nižoj temperaturi, za osjetljive komade rublja (manje od 3 kg). Pritiskom na tipku upalit će se odgovarajuće kontrolno svjetlo. Odabir vrste rublja Ova tipka služi za odabir opcije sušenja. Upalit će se odgovarajuće indikatorsko svjetlo. Pamuk: program namijenjen sušenju pamučne odjeće. Prije odabira ovog programa, izaberite opciju Pamuk. Kad program završi, upalit će se indikatorsko svjetlo. Sintetika: program namijenjen sušenju sintetičkih tkanina. Prije odabira ovog programa, izaberite opciju Pamuk. Kad program završi, upalit će se kontrolno svjetlo. 37

38 Start/Pauza Da bi ste pokrenuli sušilicu nakon odabira programa i opcija, pritisnite tipku Start/Pauza. Odgovarajuće kontrolno svjetlo će prestati treptati. Ako se otvore vrata sušilice ili kondenzatora dok je program u tijeku, pritisnite ovu tipku ponovno da bi se program nastavio tamo gdje je bio prekinut. Isto tako, ovu tipku treba otpustiti nakon nestanka struje, nakon vraćanja na mjesto ispražnjenog spremnika za vodu dok je program u tijeku te nakon paljenja kontrolnog svjetla. U oba slučaja, svjetlo tipke Start/Pauza će treptati kako bi vas podsjetilo da trebate ponovno pritisnuti tipku za pokretanje. Kontrolna svjetla Ova svjetla označavaju slijedeće funkcije: Svjetlo Sušenje Ovo svjetlo pokazuje da je uređaj u fazi sušenja. Svjetlo Kraj programa Ovo svjetlo se pali na kraju faze hlađenja, tijekom faze protiv gužvanja i na kraju programa. Svjetlo Spremnik za vodu je pun Ovo svjetlo se pali na kraju programa kako bi vas podsjetilo da treba isprazniti spremnik za vodu. Ako se svjetlo upali dok je program u tijeku, znači da je spremnik za vodu pun. Začut će se zujalica, program će se zaustaviti, a svjetlo tipke Start/Pauza će treptati. Svjetlo Čišćenje filtera Ovo svjetlo se pali na kraju programa kako bi vas podsjetilo da treba očistiti filtere. Svjetlo Čišćenje kondenzatora Pali se svakih 80 ciklusa kako bi vas podsjetilo da treba očistiti kondenzator. Obavljen ciklus sušenja Svi programi sušenja završavaju s fazom hlađenja koja traje 10 minuta. Kad sušilica završi sa sušenjem, izvadite rublje. Svjetla i će se upaliti, a začut će se i zujalica. Ako na kraju ciklusa ne izvadite rublje, sušilica će obaviti fazu protiv gužvanja (trajanje: maksimalno 30 minuta). Ako ne izvadite rublje, sušilica će se automatski zaustaviti na kraju faze protiv gužvanja. Svjetla i će ostati upaljena, a zujalica će se čuti u trajanju od 2 minute. Okrenite programator na 0 ; ugasit će se sva svjetla. Izvadite rublje iz bubnja. Ako otvorite i zatvorite vrata prije okretanja programatora na 0, upalit će se sva kontrolna svjetla. 38

39 Nakon svakog korištenja Očistite filtere. Ispraznite spremnik za vodu. Izmjena programa Da bi ste promijenili program u tijeku, prvo ga poništite okretanjem programatora na 0. Odaberite novi program i pritisnite tipku Start. 39

40 kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' Održavanje i čišćenje Upozorenje! Prije obavljanja bilo kakvog čišćenja ili održavanja, iskopčajte perilicu iz struje. Vanjsko čišćenje Očistite vanjski plašt sapunom i vodom pa ga dobro osušite. Važno: nemojte upotrebljavati metilirani alkohol, razređivače ili slične proizvode. Čišćenje vrata S vremena na vrijeme očistite unutrašnju stranu vrata da bi ste uklonili sve dlačice s brtvila oko filtera. Temeljito čišćenje osigurava pravilno sušenje. P1110 A U T O R E V E R S E A U T O R E V E R S E P1151 P1150 Čišćenje filtera Vaša će sušilica dobro raditi jedino ako su filteri čisti. Filteri skupljaju sve dlačice koje se nakupljaju tijekom sušenja pa ih stoga treba očistiti vlažnom krpom svaki put nakon završetka programa, a prije vađenja rublja. Filter u unutrašnjim vratima treba izvaditi da bi ga se moglo očistiti. Nemojte se uplašiti kad vidite količinu dlačica: ona nije znak da se rublje u sušilici pretjerano poderalo. Sve tkanine prilikom sušenja gube dlačice, samo što se izgube u zraku pa ih ne primjetimo. U sušilici se one jednostavno nakupe u filteru. Nakon određenog vremena, na filterima će se stvoriti bjelkasta patina. Ona je rezultat ostataka deterdženta na rublju. Očistite filtere toplom vodom i četkom. Izvadite filter u otvoru vrata kako je prikazano na slici. Filter možete namjestiti sa zubom prema lijevoj ili prema desnoj strani. 40

41 kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' A U T O R E V E R S E P1152 P1159 Upozorenje! Ni u kom slučaju nemojte koristiti uređaj bez filtera. Čišćenje kondenzatora. Očistite kondenzator kad se odgovarajuće indikatorsko svjetlo upali. Kondenzator se nalazi iza vrata, na prednjem donjem dijelu uređaja. Da bi ste očistili kondenzator, slijedite upute koje slijede: otvorite vrata pritiskom na unutarnje dugme, kako je prikazano na crtežu. P1155 Očistite ga četkom i isperite - najbolje pod tušem. Također očistite i vanjsko kućište te prednje i stražnje brtvilo. Očistite brtvila na unutrašnjem dijelu vrata vlažnom krpom. P1153 P0639 Tijekom ili nakon obavljenog ciklusa sušenja, uobičajena je pojava da ima vode u ležištu kondenzatora. Da bi ste izvadili kondenzator, prvo okrenite dva crvena prstena prema dole, a zatim izvadite kondenzator držeći ga za ručicu. 41

42 Važno: nemojte koristi šiljate predmete prilikom čišćenja kondenzatora, jer bi ga mogli oštetiti. Vratite kondenzator na mjesto i učvrstite ga u pravilnom položaju okretanjem crvenih prstenova prema gore pa zatvorite vrata. Nemojte koristiti ovaj uređaj ako kondenzator nije na svom mjestu. Pražnjenje spremnika za vodu. Voda se cijedi iz rublja, kondenzira u sušilici i nakuplja u spremniku. Spremnik treba isprazniti nakon svakog ciklusa sušenja, kako bi se osigurao učinkovit rad uređaja. Odgovarajuće indikatorsko svjetlo podsjetit će vas na to da trebate isprazniti spremnik. Postupite na slijedeći način: izvucite spremnik, P1203 prevrnite ga naopako i izlijte iz njega vodu, vratite spremnik na mjesto. Važno: nemojte koristiti uređaj ako spremnik nije na svom mjestu! Čišćenje stražnje rešetke za dovod zraka Usisačem za prašinu uklonit ćete prašinu i dlačice. Čišćenje bubnja Ako se ne postiže željeni stupanj osušenosti rublja, drugim riječima, ako je rublje previše suho ili previše vlažno, savjetujemo vam da očistite unutrašnjost bubnja krpom natopljenom u octu. Tako ćete ukloniti tanku patinu koja se stvara u bubnju (od ostataka deterdženta, štirka i omekšivača korištenih za pranje te kamenca sadržanog u vodi), a što ometa pravilan rad osjetnika koji utvrđuju stupanj osušenosti rublja. 42

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL. Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register. Před použitím přístroje

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

Návod k pouţití BUBNOVÁ SUŠIČKA IDCA G35 B ECO EU

Návod k pouţití BUBNOVÁ SUŠIČKA IDCA G35 B ECO EU Návod k pouţití IDCA G35 B ECO EU! Tento symbol připomíná abyste si tento návod přečetli.! Mějte tento návod vždy při ruce pro okamžité použití v případě potřeby. Vždy skladujte tento návod blízko u sušičky

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

IS70C Bubnová sušička

IS70C Bubnová sušička IS70C Bubnová sušička Návod k instalaci a použití IS70C Bubnová sušička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company SpA. Při vybírání

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Návod k údržbě oděvů a informace

Návod k údržbě oděvů a informace Návod k údržbě oděvů a informace o službách zákazníkům www.orsay.com Rady k údržbě Vašich oděvů ORSAY navrhuje módní a cenově atraktivní outfity, které ženám pomáhají vyjádřit jejich osobnost. V tomto

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA IFU-TL HR CZ.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:36 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

Návod k použití GVH 9913NA1. Sušička s tepelným čerpadlem

Návod k použití GVH 9913NA1. Sušička s tepelným čerpadlem Návod k použití GVH 9913NA1 Sušička s tepelným čerpadlem 1 Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Bezpečnostní upozornění... 5 Sada odtokové hadice: Pokyny k montáži... 6 Odtoková hadice: Pokyny

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Monoklimatické chladničky

Monoklimatické chladničky Monoklimatické chladničky CFL 352 CFL320 CFL 3250 CFL 3565 A CFL 3560 A HL 3860 CFL 3760 Návod na obsluhu Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300 Návod kpoužití a údržbě Výběrem zvlhčovače vzduchu BIONAIRE se Vám do rukou dostal jeden znejlepších zvlhčovačů na trhu. Je určen k provozu ve vnitřním prostředí.

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE IFU_Alpha_electr_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 9:32 AM OBSAH PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRANÍ PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

ADD 10. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

ADD 10. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADD 10 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Symbol 8/05 02308/07-ECZ uvedený v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

Vinotéka. Návod k použití. Modely. (Funkce a velikost se může lišit v závislosti na modelu)

Vinotéka. Návod k použití. Modely. (Funkce a velikost se může lišit v závislosti na modelu) Vinotéka Návod k použití (Funkce a velikost se může lišit v závislosti na modelu) Modely DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Při použití tohoto zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně

Více

STROJE NA PROFESIONÁLNÍ PRANÍ KOBERCŮ. technologie pro profesionálové. www.carpetwashing.com

STROJE NA PROFESIONÁLNÍ PRANÍ KOBERCŮ. technologie pro profesionálové. www.carpetwashing.com STROJE NA PROFESIONÁLNÍ PRANÍ KOBERCŮ technologie pro profesionálové CATINET #1 NA SVĚTĚ Španělský výrobce strojů na praní koberců Catinet vyvinul první stroje na praní koberců na světě v roce 1992. Dnes

Více