Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135"

Transkript

1 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

2 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že díky výhodám plynoucím z používání tohoto spotřebiče se stanete členem naší skupiny spokojených zákazníků a při dalším nákupu domácích spotřebičů budete opět uvažovat o naší značce. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k používání sušičky. Uschovejte si ho jako základní pomůcku po celou dobu životnosti spotřebiče. Návod k použití předejte i všem dalším majitelům spotřebiče. Symboly uvedené u některých odstavců mají následující význam: Výstražný trojúhelník a klíčová slova (Poznámka! Upozornění! Tip! upozorňují na informace, které jsou zvlášť důležité pro vaši bezpečnost a pro správné fungování spotřebiče. Doporučujeme vám, abyste se těmito radami řídili. Informace s tímto symbolem obsahuje doplňkové pokyny a praktické rady k použití spotřebiče. Tipy a informace k hospodárnému a ekologickému používání spotřebiče jsou označeny tímto symbolem. Obsah Důležité informace Popis spotřebiče Ovládací panel Sušicí programy První použití Užitečné tipy Denní používání Čištění a údržba Něco nefunguje Technické údaje Údaje o spotřebě Likvidace Instalace Evropská záruka Zákaznický servis

3 Důležité informace Přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny k provozu a zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním upozorněním uvedeným na prvních stranách. Uschovejte si tento návod jako základní pomůcku po celou dobu životnosti spotřebiče. Návod k použití předejte i všem dalším majitelům spotřebiče. Všeobecné bezpečnostní informace Jakákoli změna spotřebiče je zakázaná. Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče. V případě závady se prosím obraťte na místní autorizované servisní středisko Electrolux. Vždy žádejte originální náhradní díly Electrolux. Nebezpečí výbuchu: nikdy v bubnové sušičce nesušte oděvy, které byly ošetřené chemickými látkami (např. chemikáliemi k čištění za sucha), protože hrozí nebezpečí výbuchu. Sušte pouze prádlo vyprané ve vodě. Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů, které chcete sušit, nezůstaly náhodou plynové zapalovače. Do sušičky nedávejte gymnastickou nebo jinou sportovní obuv, protože by se mohla zachytit mezi dvířky a bubnem a zablokovat buben. Po skončení programu nechte dveře trochu pootevřené, aby sušička mohla větrat. Filtry se musí čistit po každém použití. Nepoužívejte sušičku bez filtrů nebo s poškozenými filtry, mohlo by dojít k požáru. Okolo spotřebiče se nesmí hromadit vlákna nebo vlněné chomáčky. Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže je poškozený přívodní kabel, nebo jsou ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec poškozené tak, že jsou vnitřní díly přístupné. Poškozený přívodní kabel nechte vyměnit autorizovaným technikem nebo zákaznickou službou. Při delším přerušení provozu odpojte spotřebič od napájecí sítě. Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, abyste prádlo vyjmuli a rozložili ho k rychlejšímu ochlazení. Poslední fáze sušicího cyklu je chlazení, které chrání prádlo před poškozením. Nepoužívejte rozvodné krabice, adaptéry a prodlužovací kabely. Při přehřátí hrozí nebezpečí požáru! UPOZORNĚNÍ: Sušičku nikdy nezastavujte před koncem sušicího cyklu. Pokud přerušíte cyklus, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit. 3

4 Instalace Před spuštěním spotřebiče si ověřte, zda spotřebič nebyl při přepravě poškozen. Nikdy nepřipojujte vadnou sušičku ke zdroji napájení. Pokud narazíte na potíže, obraťte se prosím na dodavatele. Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním. Při instalaci zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém napájecím kabelu. Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl mezi podstavcem a podlahou volně proudit vzduch. Bubnová sušička je vybavena systémem odvodu páry. Musí být proto vybavena speciálním větracím systémem, který nesmí být spojený s větracími systémy jiných spotřebičů. Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny přepravní šrouby a obaly. Jinak by se mohl spotřebič vážně poškodit. Neinstalujte spotřebič tam, kde by byla vystaven teplotám pod bodem mrazu. Přesvědčte se, že se dveře v místnosti nebo dveře jiných zařízení nemohou křížit s dvířky sušičky. Sušičku postavte vodorovně. Přesvědčte se, že se dveře v místnosti nebo dveře jiných zařízení nemohou křížit s dvířky sušičky. Použití Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody nebo zranění, k nimž došlo v důsledku nevhodného používání spotřebiče. Prádlo, na kterém jsou skvrny od oleje nebo prádlo, které v něm bylo namočené, se nesmí sušit v sušičce. Nebezpečí požáru! Tento spotřebič nesmějí používat děti nebo osoby se sníženými duševními nebo smyslovými schopnostmi, bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k bezpečnému používání spotřebiče. V bubnové sušičce je možné sušit pouze předem vyprané prádlo. V sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexová pěna), nebo z materiálu podobnému pryži, jako koupací čepice, nepromokavé tkaniny s pryžovými vložkami a oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže. Do sušičky nedávejte velmi opotřebované prádlo. Nebezpečí požáru! Spotřebič nepřeplňujte. Nebezpečí požáru! Při použití prostředků k čištění za sucha: Perte jen prádlo určené k sušení v sušičce. Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat podle pokynů výrobce aviváže. Před sušením nebo vyhlazením je nutné prádlo a další předměty, které byly v kontaktu s látkami jako olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosk nebo odstraňovače vosku, důkladně vymáchat v ruce a vyprat ve vhodném pracím prostředku. 4

5 Bezpečnost dětí Děti si většinou neuvědomují nebezpečí, ke kterému může při provozu elektrických spotřebičů dojít. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný - nebezpečí udušení! Uložte ho proto z dosahu dětí. Před spuštěním sušičky zkontrolujte, zda se do bubnu sušičky nemohly dostat děti ani malá domácí zvířata. Před likvidací spotřebiče odřízněte přívodní kabel a znehodnoťte zámek dvířek, aby se spotřebič nedal znovu použít. Ulomte zámek dvířek, aby se děti hrající si náhodně v bubnu nemohly zevnitř zavřít a zůstat uvnitř. 5

6 Popis spotřebiče 1 Ovládací panel 2 Filtry na vlákna 3 Typový štítek 4 Kondenzátor 5 Nádržka na vodu 6 Seřiditelné nožičky

7 Ovládací panel Volič programu Tlačítko nízké Tlačítko Druh prádla teploty - Bavlna - Syntetické Světelné Tlačítko kontrolky Start/Pauza Volič programu Umožňuje výběr elektronicky řízeného nebo časově řízeného sušení. Otočte voličem programu na požadovaný program nebo čas. Tlačítko nízké teploty Stisknutí tohoto tlačítka umožňuje provést sušení při nižší teplotě pro jemné prádlo (náplně do 3 kg). Tlačítko Druh prádla Toto tlačítko se používá k výběru funkce sušení. Rozsvítí se příslušná kontrolka. Bavlna Syntetické Kontrolky Kontrolka Sušení Kontrolka Konec programu Kontrolka Čištění kondenzátoru Kontrolka Čištění filtru Kontrolka Plná nádržka na vodu Tlačítko Start/Pauza Chcete-li spustit sušičku po volbě programu a funkcí, stiskněte tlačítko Start/Pauza. 7

8 Sušicí programy Čas sušení Druh prádla Funkce Použití/vlastnosti Extra sušení Bavlna Nižší teplota Sušení silných nebo vícevrstvých tkanin, např. froté osušek a ručníků, županů. K uložení Bavlna Nižší teplota Sušení tkanin stejné tloušťky, např. froté osušek a ručníků, pletenin, ručníků. Extra sušení Syntetické Nižší teplota Sušení silných nebo vícevrstvých tkanin, např. svetrů, lůžkovin, stolního lněného prádla. K uložení Syntetické Nižší teplota Pro slabé tkaniny, který se nežehlí, např.: košile se snadnou údržbou, stolní lněné prádlo, dětské oděvy. Čas Bavlna Syntetické Nižší teplota Bavlna Syntetické Můžete zvolit dobu sušení od 30 do 150 minut (po 5 nebo 10 minutových krocích). Program pro opětovné sušení jednotlivých lněných kusů nebo malých množství lnu (váha do 1 kg). Tabulka programů dle IEC61121 Spotřebič by měl být testován na základě časově řízených programů. 8

9 Při prvním použití Spotřebič smí být připojen k síti až po kontrole, že napětí a proud v bytě odpovídají údajům na typovém štítku spotřebiče a v návodu k použití. Ze spotřebiče odstraňte polyetylenovou fólii a polystyrenový blok. Před prvním použitím bubnové sušičky doporučujeme vložit dovnitř několik vlhkých hadříků a 30 minut je sušit. Tím se odstraní z bubnové sušičky případný prach. Užitečné tipy Nikdy v bubnové sušičce nesušte: oděvy čištěné za sucha, vlněné tkaniny nebo tkaniny obsahující vlnu, které vlivem teploty mohou ztratit své vlastnosti, oděvy z angorské vlny, jemné tkaniny (syntetické hedvábí nebo syntetické záclony), předměty obsahující pěnovou pryž a skleněné vlákno. Vždy dodržujte pokyny k sušení na visačkách oděvů. Symboly použité na visačkách oděvů: Lze sušit v bubnové sušičce. Není uvedeno, zda při normální nebo nízké teplotě. Sušení při normální teplotě Sušení při nízké teplotě Nesušit v bubnové sušičce Před vložením prádla do sušičky zapněte knoflíky, patenty, zipy a zajistěte uvolněné knoflíky. Prádlo roztřiďte podle druhu tkaniny a stupně požadovaného sušení. Prádlo nepřesušujte. Prádlo se pak nezmačká a ušetříte energii. Prádlo musí být před sušením v bubnové sušičce důkladně odstředěné, zkrátí se tím doba sušení a ušetří energie. Snadno udržovatelné prádlo je nutné před sušením krátce předem odstředit (cca. 30 vteřin, nebo použít speciální krátký odstřeďovací program u pračky). Nesušte tmavé oděvy se světlými ochmýřenými tkaninami jako ručníky, protože by se na nich mohla zachytit uvolněná vlákna. Zvláštní pozornost věnujte sušení pletenin. Toto prádlo nepřesušujte. V sušičce můžete sušit i škrobené prádlo. Chcete-li ale dosáhnout požadovaného škrobícího účinku, zvolte program Sušení k žehlení. Zbytky škrobu pak po usušení prádla odstraňte vytřením vnitřního bubnu vlhkým hadříkem, a pak ho ještě vytřete do sucha. Statickou elektřinu při sušení odstraníte použitím aviváže. Sušení v bubnové sušičce snižuje účinek aviváže tkanin, vezměte to při dávkování aviváže v úvahu. Po skončení sušicího cyklu vyjměte prádlo. Jestliže jsou některé kousky prádla po 9

10 sušení ještě vlhké, nastavte čas po sušení, ale ne déle než 30 minut. To může být užitečné u vícevrstvého prádla (kapsy apod.). Aby se prádlo nezamotalo: doporučujeme zavřít zipy, zapnout knoflíky povlaků na polštáře a přikrývky a svázat volné pásky nebo tkanice (např. tkaničky). Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové předměty (např. špendlíky zavírací i obyčejné). Dvouvrstvé tkaniny obraťte vnitřní stranou nahoru (např. u větrovek s bavlněnou vložkou by měla být bavlněná vrstva nahoře). Tyto tkaniny pak lépe uschnou. Snažte se sušit maximální objem prádla, protože sušení malých množství je neúsporné. Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační: prostěradlo utěrka osuška (malá) povlak polštáře letní šaty noční košile pánské pyžamo pánské spodky ubrus ubrousek koupací plášť povlak na přikrývku tričko pánské tričko blůza 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 100 g 600 g 200 g 500 g 100 g 100 g Náplň Často je obtížné odhadnout váhu prádla k sušení v sušičce. Dodržujte proto prosím následující pokyny: Bavlna, len: plný buben, ale ne napěchovaný; Syntetické: buben plný pouze do poloviny; Jemné prádlo buben plný do jedné třetiny. 10

11 Použití Připojte sušičku k přívodu elektrické energie. Otevřete dvířka. musíte pootočit programovým voličem do polohy 0, aby se pračka vypnula a mohli jste vyjmout prádlo. Volba funkce Požadovanou funkci lze použít stisknutím příslušných tlačítek. Dostupné funkce jsou uvedeny zde dále. P1149 Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a důkladně ho protřepte. Zavřete dvířka. Přesvědčte se, že se prádlo nezachytilo mezi dvířky a filtrem. P1108 Volič programu Otočte voličem programu doprava na požadovaný sušicí program (vyšší nebo nižší teplota): provozní kontrolka se rozsvítí a spustí se sušicí program. Volič programu je rozdělen do následujících částí: Bavlna Syntetické Čas Umožňuje výběr elektronicky řízeného nebo časově řízeného sušení. Otočte voličem programu na požadovaný program nebo čas. Tyto programy probíhají v sušičce pomocí čidel, která rozpoznají stupeň vlhkosti prádla. Prádlo stačí jen roztřídit podle druhu tkaniny a požadovaného stupně sušení. Časově řízené sušení Tento program byl určen k usušení všech druhů tkaniny. Chcete-li sušení zastavit, otočte programovým voličem do polohy 0. Na konci programu Tlačítko nižší teploty Stisknutí tohoto tlačítka umožňuje provést sušení při nižší teplotě pro jemné prádlo (náplně do 3 kg). Po stisknutí tlačítka se rozsvítí příslušná kontrolka. Volba druhu prádla Toto tlačítko se používá k výběru funkce sušení. Rozsvítí se příslušná kontrolka. Bavlna: program určený pro sušení bavlněných oděvů. Před volbou tohoto programu zvolte nejprve funkci Bavlna. Po skončení programu svítí kontrolka. Syntetické: program určený pro sušení syntetických tkanin. Před volbou tohoto programu zvolte nejprve funkci Bavlna. Po skončení programu svítí kontrolka. 11

12 Start/Pauza Chcete-li po volbě programu a funkcí spustit sušičku, stiskněte tlačítko Start/Pauza. Příslušná kontrolka přestane blikat. Jestliže otevřete během průběhu programu dvířka sušičky nebo kondenzátoru, je opětovné spuštění programu od místa přerušení možné dalším stisknutím tohoto tlačítka. Toto tlačítko je nutné stisknout i po výpadku proudu a po opětovném zasunutí nádržky na vodu uprostřed programu a po rozsvícení kontrolky. V obou případech začne blikat kontrolka tlačítka Start/Pauza, aby vás upozornila, že je nutné opět stisknout tlačítko startu. Světelné kontrolky Tyto kontrolky signalizují následující funkce: Kontrolka Sušení Tato kontrolka udává, že je spotřebič ve fázi sušení. Kontrolka Konec programu Kontrolka se rozsvítí na konci chladicí fáze, během fáze ochrany proti zmačkání prádla a na konci programu. Kontrolka Plná nádržka na vodu. Tato kontrolka se rozsvítí na konci programu a připomene vám nutnost vylití vodní nádržky. Pokud se signální kontrolka rozsvítí během programu, znamená to, že je vodní nádržka plná. Zní zvukový signál, program je přerušen a kontrolka tlačítka Start/Pauza bliká. Kontrolka Čištění filtru Tato kontrolka se rozsvítí na konci programu a připomene vám nutnost vyčištění filtrů. Kontrolka Čištění kondenzátoru Kontrolka se rozsvítí vždy po 80 cyklech a signalizuje nutnost vyčištění kondenzátoru. Dokončení sušicího cyklu Všechny sušicí programy jsou zakončeny 10 minutovou chladicí fází. Po skončení sušicího cyklu vyjměte prádlo. Kontrolky a se rozsvítí a zazní zvukový signál. Pokud prádlo na konci cyklu nevyjmete, provede sušička fázi proti zmačkání (délka: maximálně 30 minut). Pokud prádlo nevyjmete, sušička se automaticky zastaví na konci fáze proti zmačkání. Kontrolky a zůstanou svítit a na 2 minuty zazní zvukový signál. Otočte voličem programu do polohy 0 ; všechny kontrolky zhasnou. Vyjměte z bubnu prádlo. Jestliže otevřete a zavřete dvířka před otočením programového voliče na 0, všechny kontrolky se rozsvítí. 12

13 Po každém použití Vyčistěte filtry. Vylijte nádržku na vodu. Změna programu Chcete-li změnit probíhající program je nutné ho nejprve zrušit pootočením programového voliče na 0. Zvolte nový program a stiskněte tlačítko Start/. 13

14 kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' Čištění a údržba Upozornění! Před každou údržbou nebo čištěním musíte spotřebič odpojit od přívodu proudu. Čištění vnějších ploch Venkovní plochy sušičky umývejte vodou se saponátem a poté důkladně vysušte. Důležité: Nepoužívejte metylalkohol, ředidla a podobné prostředky. Čištění dvířek Pravidelně čistěte vnitřní část dvířek a z těsnění okolo filtru odstraňte všechna vlákna. Pečlivé čištění je zárukou správného sušení prádla. P1110 A U T O R E V E R S E A U T O R E V E R S E P1151 P1150 Čištění filtrů Sušička bude dobře fungovat, jen pokud budou čisté filtry. Filtry zachycují všechna vlákna, která se nahromadí během sušení, a musíte je proto na konci každého programu, ještě před vyjmutím prádla, otřít vlhkým hadříkem. Filtr na vnitřní straně dvířek se musí k čištění vyjmout. Nebuďte překvapeni množstvím vláken: není způsobeno nadměrným opotřebením prádla sušičkou. Všechny tkaniny ztrácejí při sušení vlákna, ale ta zmizí nepozorovaně ve vzduchu. V bubnové sušičce se prostě nahromadí ve filtru. Po určité době se na filtrech vytvoří bílý povlak. To jsou zbytky pracích prostředků z prádla. Vyčistěte filtry teplou vodou a kartáčkem. Vyjměte filtr z dveřního otvoru podle obrázku. Filtr lze instalovat s výstupkem doleva nebo doprava. 14

15 kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' A U T O R E V E R S E P1152 P1159 Upozornění! Nikdy nepouțivejte spot ebi? bez filtrů. Čištění kondenzátoru. Vyčistěte kondenzátor, jakmile se rozsvítí příslušná kontrolka. Kondenzátor je umístěný za dvířky v dolní části spotřebiče. Chcete-li kondenzátor vyčistit, řiďte se dále uvedenými pokyny: otevřete dvířka stisknutím vnitřního tlačítka jako na obrázku. P1155 Vyčistěte ho kartáčkem a opláchněte, nejlépe pod sprchou. Vyčistěte také vnější strany a přední a zadní těsnění. Vyčistěte těsnění uvnitř dvířek vlhkým hadříkem. P1153 P0639 Během sušicího cyklu nebo po jeho ukončení se stává, že je u kondenzátoru voda; jde o normální jev. Chcete-li kondenzátor vytáhnout, nejprve otočte dva červené kroužky dolů a pak vytáhněte kondenzátor za držadlo. 15

16 Důležité: Kondenzátor nečistěte špičatými předměty, mohli byste ho poškodit. Kondenzátor vraťte zpět, a zajistěte ho na místě otočením dvou červených kroužků nahoru a zavřete dvířka. Nepoužívejte spotoebič bez kondenzátoru. Vypuštění vodní nádržky. Voda z prádla kondenzuje uvnitř sušičky a sbírá se do nádržky. Nádržku je nutné po každém sušicím programu vylít, jinak by sušička nemohla správně fungovat. Uțivateli p ipomene nutnost vylit? nádržky příslušná kontrolka. Postupujte následovně: vytáhněte nádržku Důležité: Nepoužívejte spotoebič bez instalované nádržky! Čištění zadní mřížky přívodu vzduchu Vysajte prach a vlákna pomocí vysavače. Čištění bubnu Jestliže prádlo nemá požadovaný stupeo suchosti, tedy není tak suché nebo vlhké, jak si přejete, doporučujeme vám vyčistit vnitřek bubnu P1203 otočte ji vzhůru nohama a nechte vodu úplně vytéct. nádržku zasuote zpět. hadříkem namočeným v octě. Tím se odstraní lehký povlak, usazený v bubnu (ze zbytků pracích prášků, škrobu a změkčovadel používaných poi praní a vápence ve vodě), jež brání čidlům ve správném snímání stupně sušení. 16

17 Co dělat, když... Před zavoláním do servisního střediska proveďte nejprve dále uvedené kontroly: Porucha Možná příčina Řešení Síťová zástrčka není zasunutá do zásuvky, nebo nefunguje správně pojistka. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte pojistku v spojistkové skříňce (domácí instalace). Sušička nefunguje. Jsou otevřená dvířka. Zavřete dvířka. Stiskli jste tlačítko START/PAUZA? Zvolili jste nevhodný program. Ucpané filtry. Stiskněte opět tlačítko START/PAUZA. Příště zvolte k sušení jiný program (viz část Sušicí cyklus ). Vyčistěte filtry. Výsledek sušení není uspokojivý. Špinavé filtry. Nesprávné množství prádla. Větrací otvory v prostoru podstavce jsou zakryté. Zbytky na vnitřním povrchu bubnu nebo žeber bubnu. Příliš málo místa kolem spotřebiče. Vyčistěte filtry. Dodržujte doporučená množství. Odkryjte větrací otvory v prostoru podstavce. Vyčistěte vnitřní povrch bubnu a žebra bubnu. Ujistěte se, že je kolem spotřebiče prostor alespoň 5 cm široký. Dvířka sušičky nejdou zavřít. Jemné síto není na místě anebo velký sítkový filtr není připevněný na svém místě. Instalujte správně jemné síto anebo velký sítkový filtr tak, aby zapadl. 17

18 Porucha Možná příčina Řešení Program neběží, kontrolka svítí. Nádržka na kondenzát je plná. Vylijte nádržku na kondenzát, pak spusťte program tlačítkem START/PAUZA. Ucpané filtry. Špinavé filtry. Vyčistěte filtry. Vyčistěte filtry. Sušení trvá neobvykle dlouho. Poznámka: Sušicí cyklus se ukončí automaticky za 5 h (viz část Dokončení sušicího cyklu ). Nesprávné množství prádla. Prádlo nebylo předem dostatečně odstředěno. Neobvykle vysoká teplota místnosti. K ochraně spotřebiče před důsledky přetížení vypněte na určitou dobu kompresor. Dodržujte doporučená množství. Prádlo prádlo musí být předem vhodně odstředěno. Automatický proces, neznamená, že je spotřebič mimo provoz. (snižuje teplotu místnosti) Proces sušení brzy skončí a kontrolka svítí. Příliš málo nebo příliš mnoho prádla pro zvolený program. Zvolte časový program nebo vyšší stupeň sušení (například EXTRA SUŠENÍ místo K ULOŽENÍ). Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit, obraťte se prosím na naše servisní středisko. Dříve než budete telefonovat do servisu, poznamenejte si model a sériové číslo sušičky. Tyto údaje jsou uvedené na typovém štítku

19 Technické údaje Technické údaje Rozměry: Šířka Výška Hloubka 60 cm 85 cm 58 cm Připojení k elektrické síti Informace o požadovaném napětí a proudu jsou uvedeny na typovém štítku. Typový štítek je umístěný u dvířek spotřebiče. Hloubka s otevřenými dvířky 109 cm Maximální náplň: Použití Bavlna, len Syntetické 6 kg 3 kg domácnost + 5 C + 35 C Tento spotřebič je v souladu s následujícími směrnicemi EU: - 73/23/EHS ze dne (Směrnice pro nízké napětí) - 89/336/EHS, ze dne (Směrnice EMC včetně pozměňující směrnice 92/31/EHS) - 93/68/EHS, ze dne (Směrnice pro značení CE) 19

20 Údaje o spotřebě Údaje o spotřebě (*) Program Čas sušení (v minutách) Spotřeba energie kwh Otáčky za minutu Bavlna k uložení 1) 115 3, Bavlna k uložení 1) 105 3, Syntetické k uložení 2) 50 1, Maximální náplň 1) Bavlna: 6 kg 2) Syntetické: 3 kg Údaje o spotřebě byly zjištěny za standardních podmínek. Při použití spotřebiče v domácích podmínkách se mohou lišit. 20

21 Likvidace Obalové materiály Materiály označené jsou recyklovatelné. Tyto materiály musí být vhozeny do příslušných kontejnerů, aby mohlo dojít k jejich druhotnému využití. Spotřebič K likvidaci starého spotřebiče využijte schválených likvidačních sběren. Neznečišťuje svoji zem! Symbol na výrobku nebo na jeho obalu udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt k recyklaci do příslušného sběrného dvora elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Rady k ochraně životního prostředí Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k ochraně životního prostředí, doporučujeme dodržet následující rady: Snažte se sušit maximální množství prádla, protože sušení malého množství prádla je neekonomické. Vždy sušte dobře vyždímané prádlo. Čím vyšší je rychlost odstředění, tím nižší je spotřeba energie a kratší doba sušení. Prádlo nepřesušujte, nezmačká se a ještě ušetříte energii. Zvolte sušicí program podle druhu prádla a požadovaného stupně sušení. Chcete-li využít plné kapacity sušičky, můžete sušit dohromady prádlo určené k uložení s prádlem, které budete žehlit. Postupujte takto - zvolte program pro sušení k žehlení, po skončení programu vyjměte prádlo určené k žehlení ze sušičky a pak dosušte zbylé prádlo k uložení do skříně. Filtry čistěte pravidelně, vyhnete se nadměrně dlouhému sušení a vysoké spotřebě energie. Místnost se sušičkou dobře větrejte. Teplota místnosti během sušení nesmí přesáhnout +35 C. 21

22 Instalace Vybalení Před použitím sušičky musíte vyjmout polystyrénovou náplň. Odtrhněte zevnitř lepicí proužky z horní části bubnu. Nestavte sušičku na koberce s vysokým vlasem, prkénka apod., které by bránily proudění vzduchu u podlahy. Pod sušičkou by se pak hromadilo teplo a narušovalo její provoz. Ujistěte se, že je kolem spotřebiče prostor alespoň 5 cm široký. Důležité upozornění Při provozu bubnové sušičky nesmí být teplota místnosti vyšší než +35 o C, protože teplota může ovlivnit výkon spotřebiče. P1106 Sušičku postavte vodorovně. Spotřebič se nesmí instalovat za -zamykatelné dveře, - posuvné dveře, - nebo dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs dvířek u spotřebiče. Souprava pro umístění na pračku Speciální soupravu k instalaci sušičky na pračku získáte u svého prodejce; tato souprava umožňuje postavit sušičku na pračku s předním plněním. Umístění Kvůli pohodlí doporučujeme umístit sušičku v blízkosti pračky. Bubnovou sušičku je nutné instalovat na čisté místo, kde se nemohou usazovat nečistoty. Okolo sušičky musí volně cirkulovat vzduch. Nezakrývejte přední větrací mřížku, ani mřížky přívodu vzduchu na zadní straně spotřebiče. P1148 Sušička musí stát na pevném, rovném povrchu, který co nejvíce utlumí vibrace a hluk zapnuté sušičky. Po instalaci sušičky na místo zkontrolujte její dokonalé vyrovnání pomocí vodováhy. Jestliže není správně vyrovnaná, zdvihněte nebo snižte nožičky podle potřeby. Nožičky nikdy neodstraňujte. 22

23 Změna směru otvírání dvířek Je-li to nutné k pohodlnému vkládání prádla, je možné umístit dvířka na opačnou stranu (levá/pravá instalace). Změna směru otvírání dvířek není možná, pokud by po této změně byl spotřebič instalovaný za dveřmi, jejichž závěs by byl na opačné straně, než je závěs spotřebiče. Důležité upozornění! Změnu směru otvírání dvířek smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Obraťte se prosím na nejbližší autorizované servisní středisko Electrolux. Připojení k elektrické síti Tento spotřebič je určen pro jednofázové napájení 230 V a 50 Hz. Ověřte si, zda domácí elektrický rozvod unese maximální požadované zatížení (2,35 kw) i případné další současně zapnuté domácí elektrospotřebiče. Sušička smí být připojena pouze pomocí uzemněné zásuvky podle platných předpisů. Důležité upozornění! Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody a zranění, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů. Důležité upozornění! Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče přístupný. 23

24 Evropská záruka Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech zemích vyjmenovaných na další straně během období stanoveného v záruce spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek: Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče. Datum je nutné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotřebiče. Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a dílů, jako platí v nové zemi vašeho pobytu pro tento určitý model řady spotřebičů. Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není přenosná na další osoby. Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými společností Electrolux. Spotřebič se nesmí používat ke komerčním účelům. Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu. Ustanovení této Evropské záruky nemají vliv na žádná zákonná práva, která se na vás vztahují podle zákona. 24

25 Servis Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit, obraťte se prosím na naše autorizované servisní středisko. Albania Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane Belgique/België/Belgien Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek Česká republika Budějovická 3, Praha 4, Danmark Sjćllandsgade 2, 7000 Fredericia Deutschland Muggenhofer Str. 135, Nürnberg Eesti Pärnu mnt. 153, Tallinn Espańa Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid France Great Britain Hellas Hrvatska Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ 4, Limnou Str., Thessaloniki Slavonska avenija 3, Zagreb Ireland Long Mile Road Dublin 12 Italia +39 (0) C.so Lino Zanussi, Porcia (PN) Latvija Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga 25

26 i Lietuva Ozo 10A, LT Vilnius Luxembourg Magyarország Nederland Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87 Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn Norge Rislřkkvn. 2, 0508 Oslo Österreich Herziggasse 9, 1230 Wien Poland ul. Kolejowa 5/7, Warszawa Portugal Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q Paço de Arcos Romania Str. Garii Progresului 2, S4, RO Schweiz - Suisse - Svizzera Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil Slovenija Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana Slovensko Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, Bratislava 26

27 Suomi Sverige +46 (0) Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,S Stockholm Türkiye Россия Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик" 27

28 Zahvaljujemo vam što ste odabrali naš uređaj Želimo da s užitkom koristite vaš novi uređaj i nadamo se da ćete se - zahvaljujući prednostima koje će vam pružiti uporaba ovog uređaja - pridružiti skupini naših zadovoljnih kupaca te ponovno uzeti u obzir naš zaštitni znak prilikom kupnje kućanskih aparata. Molimo vas pozorno pročitajte ove upute za uporabu. Čuvajte ih tijekom cijelog radnog vijeka proizvoda radi informacija. Priručnik za korisnika treba predati svakom budućem vlasniku ovog uređaja. Simboli koje ćete vidjeti u nekim odlomcima ove knjižice imaju slijedeće značenje: Trokut upozorenja i ključne riječi (Pozor! Upozorenje! Savjet!) naglašavaju informacije osobito važne za vašu sigurnost ili za ispravan rad uređaja. Preporučujemo vam da ih se pridržavate. Informacija označena ovim simbolom pruža dodatne upute i praktične savjete za uporabu ovog uređaja. Savjeti i informacije o ekonomskoj i ekološkoj uporabi uređaja označene su ovim simbolom. Sadržaj Važne informacije Opis uređaja Upravljačka ploča Programi sušenja Prva uporaba Korisni savjeti Dnevna uporaba Održavanje i čišćenje Ako nešto nije u redu Tehnički podaci Potrošnja Rashodovanje Postavljanje Europsko jamstvo Servisna služba

29 Važne informacije Molimo vas da pozorno pročitate ove upute za uporabu i posebno obratite pozornost na sigurnosne napomene koje se navode na prvim stranicama. Čuvajte ih tijekom cijelog radnog vijeka proizvoda radi informacija. Priručnik za korisnika treba predati svakom budućem vlasniku ovog uređaja. Opća sigurnost Zabranjeno je bilo kakvo preinačenje ovog uređaja. Ni u kom slučaju nemojte pokušavati sami popravljati uređaj. Popravci koje izvrše osobe bez potrebnog iskustva mogu prouzrokovati ozljede ili teška oštećenja uređaja. U slučaju kvara, pozovite vaš ovlašteni lokalni servisni centar Electrolux. Uvijek zatražite originalne rezervne dijelove Electrolux. Opasnost od eksplozije: ni u kom slučaju nemojte sušiti rublje za koje ste koristili kemijske tvari (npr. kemikalije za suho čišćenje), jer bi one mogle izazvati eksploziju. Sušite u sušilici samo predmete oprane vodom. Provjerite da u džepovima odjeće koju ćete staviti u uređaj nisu slučajno ostali upaljači. Nemojte stavljati patike ili drugu sporsku obuću u sušilicu, jer bi ona mogla zapeti između vrata i bubnja te blokirati bubanj. Po završetku programa, ostavite vrata pritvorena radi prozračivanja uređaja. Nakon svake upotrebe treba očistiti filtere. Da bi ste izbjegli opasnost od požara, uređaj nemojte koristiti bez filtera ili s oštećenim filterima. Nemojte dopustiti da se oko sprave nakupe vlakna ili pahuljice vune. Ni u kom slučaju nemojte pokretati uređaj ako je električni kabel oštećen, odnosno ako su upravljačka ploča, radna površina ili podnožje toliko oštećeni da su dostupni unutrašnji sastavni dijelovi. Neka vam ovlašteni tehničar ili servisna služba zamijeni oštećeni kabel. U slučaju dužeg neupotrebljavanja, iskopčajte uređaj iz električne mreže. Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka ciklusa sušenja da bi ste izvadili i prostrijeli odjeću kako bi se brže ohladila. Zadnja faza ciklusa sušenja je hlađenje, koje zaštićuje rublje od oštećenja. Nemojte koristiti višestruke utičnice, adaptere ni produžne kabele. Ako se pregriju, oni mogu izazvati opasnost od požara! Upozorenje: Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka ciklusa sušenja. Ako dođe do prekida ciklusa, brzo izvadite rublje i prostrite ga kako bi se toplina raspršila. Postavljanje Prije pokretanja, provjerite da se uređaj nije oštetio u prijevozu. Pokvarenu sušilicu ni u kom slučaju nemojte uključivati u električnu mrežu. U slučaju kvara obratite se lokalnom dobavljaču. 29

30 Sve električarske radove potrebne za postavljanje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba. Treba paziti da uređaj ne stoji na električnom kabelu. Ako se uređaj nalazi na podu prekrivenim sagom, namjestite nožice kako biste omogućili slobodno kruženje zraka između podnožja i poda. Sušilica je osmišljena kao sustav za odstranjivanje pare. Stoga je treba spojiti na odgovarajući sustav za ventilaciju kojeg ne smiju koristiti ventilacijski sustavi drugih uređaja. Prije korištenja uređaja morate skinuti sve transportne vijke i ambalažu. U suprotnom, može doći do ozbiljnog oštećenja uređaja. Nemojte postavljati uređaj u prostorijama izloženim mrazu. Osigurajte da se kućna vrata ili vrata drugih uređaja neće sudarati s vratima sušilice. Namjestite sušilicu u vodoravnom položaju. Osigurajte da se kućna vrata ili vrata drugih uređaja neće sudarati s vratima sušilice. Uporaba Ovaj je uređaj namijenjen isključivo uporabi u domaćinstvu. Proizvođač otklanja bilo kakvu odgovornost za štetu ili povrede do kojih je došlo uslijed neprimjerenog rukovanja uređajem. Predmete zamrljane ili namočene uljem ne smije se stavljati u sušilicu rublja. Opasnost od požara! Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca ili psihički, osjetilno odnosno mentalno hendikepirane osobe koje ne posjeduju dostatno iskustvo ili znanje o rukovanju, osim ako ih ne nadzire kompetentna osoba koja će im davati upute o tome kako rukovati uređajem na siguran način. Sušite u sušilici jedino prethodno oprane tkanine. Nemojte stavljati u sušilicu komade odjeće od gumene pjene (pjene od lateksa) ili materijala poput gume, npr. kape za tuširanje, vodoodbojne tkanine s gumenim umecima te komade odjeće ili jastuke s punjenjem od gumene pjene. Nemojte stavljati u sušilicu vrlo iznošene komade odjeće. Opasnost od požara! Nemojte previše napuniti uređaj. Opasnost od požara! Kad koristite sredstva za kemijsko čišćenje: perite samo tkanine koje su namijenjene strojnom sušenju. Omekšivače tkanina ili slične proizvode treba koristiti prema uputama njihovih proizvođača. Prije sušenja ili glačanja, rublje i ostale predmete koji su bili u dodiru s tvarima kao što su ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači mrlja, terpentina, 30

31 vosak ili odstranjivači voska - treba dobro ručno isprati i oprati odgovarajućim sredstvom za pranje. Sigurnost djece Djeca općenito nisu svjesna opasnosti koju predstavljaju električni uređaji. Malu djecu potrebno je nadzirati kako biste se osigurali da se ne igraju s uređajem. Sastavni dijelovi pakovanja (npr. plastični omot, polistirol) mogu biti opasni za djecu - opasnost od gušenja! Držite ih daleko od dohvata djece. Prije pokretanja uređaja provjerite da se djeca ili kućni ljubimci nisu popeli u bubanj sušilice. Prije rashodovanja porežite električni kabel i onesposobite mu utikač (kako se uređaj ne bi mogao ponovno koristiti). Razbijte bravu na vratima kako bi ste spriječili da djeca - ako se slučajno igraju u bubnju - ostanu zatvorena u uređaju. 31

32 Opis uređaja 1 Upravljačka ploča 2 Filteri za dlačice 3 Natpisna pločica 4 Kondenzator 5 Spremnik za vodu 6 Podesive nožice

33 Upravljačka ploča Programator Tipka Niska temperatura Tipka Vrsta rublja - Pamuk - Sintetika Indikatorska svjetla Tipka Start/Pauza Programator Omogućuje odabir elektronske ili vremenske kontrole sušenja. Okrenite programator na traženi program ili vrijeme. Tipka Niska temperatura Pritiskom na ovu tipku sušenje se vrši na nižoj temperaturi, za osjetljive komade rublja (manje od 3 kg rublja). Tipka Vrsta rublja Ova tipka služi za odabir opcije sušenja. Upalit će se odgovarajuće indikatorsko svjetlo. Pamuk Sintetika Kontrolna svjetla Svjetlo Sušenje Svjetlo Kraj programa Svjetlo Čišćenje kondenzatora Svjetlo Čišćenje filtera Svjetlo Spremnik za vodu je pun Tipka Start/Pauza Da bi ste pokrenuli sušilicu nakon odabira programa i opcija, pritisnite tipku Start/Pauza. 33

34 Programi sušenja Vrijeme sušenja Vrsta rublja Opcije Primjena/svojstva Super osušeno Pamuk Niža temperatura Sušenje debelih ili višeslojnih tkanina, npr.: komada od frotir-materijala, ogrtača za kupanje. Za u ormar Pamuk Niža temperatura Sušenje tkanina jednake debljine, npr.: komada od frotir-materijala, pletenih tkanina, ručnika Super osušeno Sintetika Niža temperatura Sušenje debelih ili višeslojnih tkanina, npr.: pulovera, posteljine, stolnjaka. Za u ormar Sintetika Niža temperatura Za tanke tkanine koje se ne glačaju, npr.: košulje koje se lako održava, stolnjake, dječju odjeću. Vrijeme Pamuk Sintetika Niža temperatura Pamuk Sintetika Možete odabrati vrijeme sušenja od 30 do 150 minuta (u razmacima od 5 ili 10 minuta). Program za ponovno sušenje komada rublja pojedinačno ili manje količine rublja (težine manje od 1 kg). Tablica programa u skladu je s IEC61121 Uređaj treba testirati na temelju programa s vremenskim upravljanjem. 34

35 Prva uporaba Prije pokretanja uređaja uvjerite se da voltaža i struja odgovaraju podacima navedenim na natpisnoj pločici uređaja, kao i uputama za postavljanje. Uklonite plastičnu foliju i komad polistirola iz uređaja. Prije korištenja sušilice rublja po prvi put, preporučujemo vam da u nju stavite nekoliko vlažnih krpa i sušite ih 30 minuta. To će pospješiti uklanjanje prašine koja se može nalaziti u potpuno novoj sušilici rublja. Korisni savjeti Nikada nemojte sušiti u sušilici slijedeće: kemijski čišćenu odjeću, vunene tkanine ili tkanine koje sadrže vunu - pošto bi pod utjecajem temperature mogle izgubiti svojstva, angoru, osjetljive tkanine (umjetnu svilu ili sintetičke zavjese), predmete koji sadrže gumenu pjenu i staklena vlakna. Obavezno slijedite upute za sušenje navedene na etiketama. Provjerite simbole koji se koriste na etiketama: Može se strojno sušiti. Nije naznačeno da li na uobičajenoj ili na niskoj temperaturi. Sušenje na uobičajenoj temperaturi. Sušenje na niskoj temperaturi Ne smije se strojno sušiti. Prije stavljanja rublja u sušilicu zakopčajte gumbove, pritisna dugma i patent-zatvarače te učvrstite olabavljene gumbove. Razvrstajte rublje prema vrsti tkanine i potrebnom stupnju sušenja. Nemojte pretjerano osušiti rublje. Tako ćete izbjeći gužvanje i uštedjeti struju. Prije sušenja u sušilici rublje treba dobro iscentrifugirati kako bi se skratilo vrijeme sušenja, a samim time i uštedjelo struju. Komade rublja koje se lako održava prije sušenja kratko iscentrifugirajte (otpr. 30 sekundi ili koristite posebni program za kratko centrifugiranje na vašoj perilici rublja). Izbjegavajte sušenje tamne odjeće zajedno sa svjetlim tkaninama koje otpuštaju dlačice (kao što su ručnici), pošto će se one skupiti na njoj. Naročitu pozornost posvetite sušenju pletenih materijala. Tu vrstu rublja nemojte previše osušiti. U sušilicu možete staviti i štirkane komade rublja. Da bi ste postigli željeni učinak uštirkanosti, izaberite program sušenje s glačanjem. Da bi ste uklonili ostatke štirka, nakon sušenja 35

36 obrišite bubanj iznutra vlažnom krpom i osušite ga. Radi izbjegavanja statičkog naboja prilikom sušenja koristite omekšivač rublja. Prilikom odmjeravanja omekšivača imajte u vidu da sušenje u sušilici smanjuje njegovu djelotvornost. Kad sušilica završi sa sušenjem, izvadite rublje. Ako su pojedini komadi nakon sušenja još uvijek vlažni, postavite kratko vrijeme naknadnog sušenja, ali ne duže od 30 minuta. To može biti potrebno naročito za višeslojne komade (džepovi, itd.). Da bi ste izbjegli zapletanje rublja: zatvorite patent-zatvarače, zakopčajte navlake za poplune i zavežite slobodne trake i vrpce (npr. vezice za cipele). Ispraznite džepove. Uvjerite se da u rublju nisu ostali metalni predmeti (npr. sigurnosne igle, pribadače) Komade od dvoslojnog materijala preokrenite na drugu stranu (npr. kod vjetrovka s pamučnom podstavom, pamučni sloj treba biti izvana). Na taj način ovakve će se tkanine bolje osušiti. Budući da sušenje malih količina nije ekonomično, nastojte sušilicu sasvim napuniti. Slijedeće su težine približne: plahta krpa za suđe frotirski ručnik (mali) jastučnica ljetna haljina spavaćica muška pidžama muške gaće stolnjak ubrus ogrtač prošiveni pokrivač polo-majica muška košulja bluza 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 100 g 600 g 200 g 500 g 100 g 100 g Punjenje rubljem Često je teško procijeniti težinu rublja koje treba osušiti u sušilici. Stoga nastojte slijediti dole navedene smjernice. Pamuk, lan: pun bubanj ali ne previše gusto raspoređeno rublje; Sintetika: bubanj napunjen najviše do pola; Osjetljivo: bubanj napunjen najviše do trećine. 36

37 Uporaba Spojite uređaj na struju. Otvorite vrata. P1149 Stavite rublje u bubanj, komad po komad, stresajući ga što je više moguće. Zatvorite vrata. Provjerite da rublje nije ostalo zahvaćeno između vrata i filtera. P1108 Programator Okrenite programator u smjeru kazaljke na satu na traženi program sušenja (na višu ili nižu temperaturu): upalit će se kontrolno svjetlo i započeti program sušenja. Programator je podijeljen na slijedeće dijelove: Pamuk Sintetika Vrijeme Omogućuje odabir elektronske ili vremenske kontrole sušenja. Okrenite programator na traženi program ili vrijeme. Uređaj će obavljati programe pomoću sonde koja očitava stupanj vlažnosti rublja. Jednostavno odaberite program prema vrsti rublja i traženom stupnju sušenja. Vremenski kontrolirano sušenje Ovaj program je osmišljen za sušenje u sušilici svih vrsta tkanina. Da bi ste zaustavili sušenje, okrenite programator u položaj 0. Da bi ste isključili sušilicu nakon završetka ciklusa sušenja, okrenite programator u položaj 0. Odabir opcije Željenu opciju možete koristiti pritiskom odgovarajućih tipaka. Raspoložive opcije naznačene su dole. Tipka za nižu temperaturu Pritiskom na ovu tipku sušenje se vrši na nižoj temperaturi, za osjetljive komade rublja (manje od 3 kg). Pritiskom na tipku upalit će se odgovarajuće kontrolno svjetlo. Odabir vrste rublja Ova tipka služi za odabir opcije sušenja. Upalit će se odgovarajuće indikatorsko svjetlo. Pamuk: program namijenjen sušenju pamučne odjeće. Prije odabira ovog programa, izaberite opciju Pamuk. Kad program završi, upalit će se indikatorsko svjetlo. Sintetika: program namijenjen sušenju sintetičkih tkanina. Prije odabira ovog programa, izaberite opciju Pamuk. Kad program završi, upalit će se kontrolno svjetlo. 37

38 Start/Pauza Da bi ste pokrenuli sušilicu nakon odabira programa i opcija, pritisnite tipku Start/Pauza. Odgovarajuće kontrolno svjetlo će prestati treptati. Ako se otvore vrata sušilice ili kondenzatora dok je program u tijeku, pritisnite ovu tipku ponovno da bi se program nastavio tamo gdje je bio prekinut. Isto tako, ovu tipku treba otpustiti nakon nestanka struje, nakon vraćanja na mjesto ispražnjenog spremnika za vodu dok je program u tijeku te nakon paljenja kontrolnog svjetla. U oba slučaja, svjetlo tipke Start/Pauza će treptati kako bi vas podsjetilo da trebate ponovno pritisnuti tipku za pokretanje. Kontrolna svjetla Ova svjetla označavaju slijedeće funkcije: Svjetlo Sušenje Ovo svjetlo pokazuje da je uređaj u fazi sušenja. Svjetlo Kraj programa Ovo svjetlo se pali na kraju faze hlađenja, tijekom faze protiv gužvanja i na kraju programa. Svjetlo Spremnik za vodu je pun Ovo svjetlo se pali na kraju programa kako bi vas podsjetilo da treba isprazniti spremnik za vodu. Ako se svjetlo upali dok je program u tijeku, znači da je spremnik za vodu pun. Začut će se zujalica, program će se zaustaviti, a svjetlo tipke Start/Pauza će treptati. Svjetlo Čišćenje filtera Ovo svjetlo se pali na kraju programa kako bi vas podsjetilo da treba očistiti filtere. Svjetlo Čišćenje kondenzatora Pali se svakih 80 ciklusa kako bi vas podsjetilo da treba očistiti kondenzator. Obavljen ciklus sušenja Svi programi sušenja završavaju s fazom hlađenja koja traje 10 minuta. Kad sušilica završi sa sušenjem, izvadite rublje. Svjetla i će se upaliti, a začut će se i zujalica. Ako na kraju ciklusa ne izvadite rublje, sušilica će obaviti fazu protiv gužvanja (trajanje: maksimalno 30 minuta). Ako ne izvadite rublje, sušilica će se automatski zaustaviti na kraju faze protiv gužvanja. Svjetla i će ostati upaljena, a zujalica će se čuti u trajanju od 2 minute. Okrenite programator na 0 ; ugasit će se sva svjetla. Izvadite rublje iz bubnja. Ako otvorite i zatvorite vrata prije okretanja programatora na 0, upalit će se sva kontrolna svjetla. 38

39 Nakon svakog korištenja Očistite filtere. Ispraznite spremnik za vodu. Izmjena programa Da bi ste promijenili program u tijeku, prvo ga poništite okretanjem programatora na 0. Odaberite novi program i pritisnite tipku Start. 39

40 kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' Održavanje i čišćenje Upozorenje! Prije obavljanja bilo kakvog čišćenja ili održavanja, iskopčajte perilicu iz struje. Vanjsko čišćenje Očistite vanjski plašt sapunom i vodom pa ga dobro osušite. Važno: nemojte upotrebljavati metilirani alkohol, razređivače ili slične proizvode. Čišćenje vrata S vremena na vrijeme očistite unutrašnju stranu vrata da bi ste uklonili sve dlačice s brtvila oko filtera. Temeljito čišćenje osigurava pravilno sušenje. P1110 A U T O R E V E R S E A U T O R E V E R S E P1151 P1150 Čišćenje filtera Vaša će sušilica dobro raditi jedino ako su filteri čisti. Filteri skupljaju sve dlačice koje se nakupljaju tijekom sušenja pa ih stoga treba očistiti vlažnom krpom svaki put nakon završetka programa, a prije vađenja rublja. Filter u unutrašnjim vratima treba izvaditi da bi ga se moglo očistiti. Nemojte se uplašiti kad vidite količinu dlačica: ona nije znak da se rublje u sušilici pretjerano poderalo. Sve tkanine prilikom sušenja gube dlačice, samo što se izgube u zraku pa ih ne primjetimo. U sušilici se one jednostavno nakupe u filteru. Nakon određenog vremena, na filterima će se stvoriti bjelkasta patina. Ona je rezultat ostataka deterdženta na rublju. Očistite filtere toplom vodom i četkom. Izvadite filter u otvoru vrata kako je prikazano na slici. Filter možete namjestiti sa zubom prema lijevoj ili prema desnoj strani. 40

41 kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' A U T O R E V E R S E P1152 P1159 Upozorenje! Ni u kom slučaju nemojte koristiti uređaj bez filtera. Čišćenje kondenzatora. Očistite kondenzator kad se odgovarajuće indikatorsko svjetlo upali. Kondenzator se nalazi iza vrata, na prednjem donjem dijelu uređaja. Da bi ste očistili kondenzator, slijedite upute koje slijede: otvorite vrata pritiskom na unutarnje dugme, kako je prikazano na crtežu. P1155 Očistite ga četkom i isperite - najbolje pod tušem. Također očistite i vanjsko kućište te prednje i stražnje brtvilo. Očistite brtvila na unutrašnjem dijelu vrata vlažnom krpom. P1153 P0639 Tijekom ili nakon obavljenog ciklusa sušenja, uobičajena je pojava da ima vode u ležištu kondenzatora. Da bi ste izvadili kondenzator, prvo okrenite dva crvena prstena prema dole, a zatim izvadite kondenzator držeći ga za ručicu. 41

42 Važno: nemojte koristi šiljate predmete prilikom čišćenja kondenzatora, jer bi ga mogli oštetiti. Vratite kondenzator na mjesto i učvrstite ga u pravilnom položaju okretanjem crvenih prstenova prema gore pa zatvorite vrata. Nemojte koristiti ovaj uređaj ako kondenzator nije na svom mjestu. Pražnjenje spremnika za vodu. Voda se cijedi iz rublja, kondenzira u sušilici i nakuplja u spremniku. Spremnik treba isprazniti nakon svakog ciklusa sušenja, kako bi se osigurao učinkovit rad uređaja. Odgovarajuće indikatorsko svjetlo podsjetit će vas na to da trebate isprazniti spremnik. Postupite na slijedeći način: izvucite spremnik, P1203 prevrnite ga naopako i izlijte iz njega vodu, vratite spremnik na mjesto. Važno: nemojte koristiti uređaj ako spremnik nije na svom mjestu! Čišćenje stražnje rešetke za dovod zraka Usisačem za prašinu uklonit ćete prašinu i dlačice. Čišćenje bubnja Ako se ne postiže željeni stupanj osušenosti rublja, drugim riječima, ako je rublje previše suho ili previše vlažno, savjetujemo vam da očistite unutrašnjost bubnja krpom natopljenom u octu. Tako ćete ukloniti tanku patinu koja se stvara u bubnju (od ostataka deterdženta, štirka i omekšivača korištenih za pranje te kamenca sadržanog u vodi), a što ometa pravilan rad osjetnika koji utvrđuju stupanj osušenosti rublja. 42

KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ ZTE135

KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že díky výhodám plynoucím z používání tohoto spotřebiče

Více

Bubnová sušička Sušička

Bubnová sušička Sušička Návod k použití Návod na používanie Bubnová sušička Sušička PDC7E 2 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění 2 Životní prostředí 4 Instalace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Před prvním použitím 7 Sušicí

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Provoz sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

Provoz sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Provoz sušičky Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné pro sušení

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Provoz sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

Provoz sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Provoz sušičky Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné pro sušení

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

návod k použití Indukèní varná deska EHD60020P

návod k použití Indukèní varná deska EHD60020P návod k použití Indukèní varná deska EHD60020P We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme, v budoucnu

Více

návod k použití Mikrovlnná trouba EMM20208X

návod k použití Mikrovlnná trouba EMM20208X návod k použití Mikrovlnná trouba EMM20208X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Provoz 5 Tabulky

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ STRANA 12 BEZPEČNOSTNÍ RADY A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ STRANA 13

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ STRANA 12 BEZPEČNOSTNÍ RADY A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ STRANA 13 OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍRUČKA PŘED POUŽITÍM

Více

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci www.whirlpool.eu/register ČESKY...s.3 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.

Více

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató 17:05 Page 1 s. r.o. 2006-11-06 s. r.o. 125986201cz_1.qxp a ra h of tp os pr ah a s. r.o. m ik ik o so ft Bubnová sušička Szárítógép m m ik o so ft pr ah a s. r.o. m ik os of tp ra h a návod k použití

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

OBSAH STRUČNÝ NÁVOD TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH STRUČNÝ NÁVOD TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA STRUČNÝ NÁVOD TAULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA OSAH VOLA PROGRAMU A FUNKCÍ ZAPNUTÍ A DOKONČENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽA A ČIŠTĚNÍ PŘEČTĚTE SI PROSÍM NÁVOD K POUŽITÍ! POKYNY

Více

Indukèní sklokeramická varná deska ZXE 65 X. Návod k montáži a použití

Indukèní sklokeramická varná deska ZXE 65 X. Návod k montáži a použití Indukèní sklokeramická varná deska ZXE 65 X Návod k montáži a použití c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání informací.

Více

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití LAVAMAT 72850 M Návod k použití Pračka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší sušičky Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Kondenzační bubnová sušička

Kondenzační bubnová sušička Návod k použití EVOC 581NB Kondenzační bubnová sušička 1 Obsah Obsah Úvod...3 Informace o dodávce...3 Bezpečnostní upozornění...3 Vybalení produktu...3 Bezpečnostní upozornění...4 Instalace...5 Větrání...5

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci www.whirlpool.eu/register ČESKY...s.3 2 ČESKY PŘÍRUČKA O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ A O INSTALACI CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 OVLÁDACÍ PANEL 13 PROGRAMY

Více

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100 Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató Pralka automatyczna Automatická pračka Automata mosógép ZWQ 5101 ZWQ 5100 Obsah Upozornění...28 Popis spotřebiče...30 Tabulka programů...32 Jak prát?...33

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

ČINNOST SPOTŘEBIČE. Doplňující informace (včetně odstraňování závad a servisu) je možné najít v jednotlivých kapitolách Návodu k použití.

ČINNOST SPOTŘEBIČE. Doplňující informace (včetně odstraňování závad a servisu) je možné najít v jednotlivých kapitolách Návodu k použití. ČINNOST SPOTŘEBIČE Doplňující informace (včetně odstraňování závad a servisu) je možné najít v jednotlivých kapitolách Návodu k použití. Roztřídit podle symbolů péče o Nesušit Vhodné pro sušení při nízkých

Více

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 CZ Návod k použití 2 Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel _ 5 Při prvním použití _ 8 Vlastní nastavení _ 8 Denní používání 8 Užitečné rady a tipy

Více

EDH3684PDE CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EDH3684PDE CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ EDH3684PDE CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. OVLÁDACÍ PANEL...7 5. TABULKA PROGRAMŮ...8

Více

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 14 PŘED POUŽITÍM

Více

návod k použití Indukèní varná deska EHD 60090 P

návod k použití Indukèní varná deska EHD 60090 P návod k použití Indukèní varná deska EHD 60090 P We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme, v budoucnu

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K

Více

BEZPEČNOST SUŠIČKY. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou velice důležité.

BEZPEČNOST SUŠIČKY. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou velice důležité. BEZPEČNOST SUŠIČKY Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou velice důležité. V tomto manuálu i na vašem přístroji jsme uvedli spoustu důležitých bezpečnostních zpráv. Všechny bezpečnostní zprávy si

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

návod k použití Pračka EWT 106211 W

návod k použití Pračka EWT 106211 W návod k použití Pračka EWT 106211 W 2 electrolux 1 2 1 Ovládací panel 2 Tlačítko víka 3 Kryt přístupu k filtru 4 Nastavitelné vyrovnávací nožičky 3 4 OVLÁDACÍ PANEL 1. Volič programu 2. Volič rychlosti

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ VYJMUTÍ FILTRU PÉČE

Více

Kondenzační bubnová sušička

Kondenzační bubnová sušička Návod k použití EVOC 781BT Kondenzační bubnová sušička 1 Obsah Úvod...3 Informace o dodávce...3 Bezpečnostní upozornění...3 Vybalení produktu...3 Bezpečnostní upozornění...4 Instalace...5 Větrání...5 Odtoková

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ FRITÉZA Model: FE9-05 FE9-05 S FE9-10 FE9-05/12 FE9-10/12 FE7-05 FE7-10 FE7-05/8 FE7-10/8 FE9-05 M: Ovladač termostatu L1: Zelená kontrolka L2:

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ CS Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek Whirlpool. Chcete-li získat komplexnější podporu, zaregistrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register Před použitím

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ i. Představení kontrolního panelu a ovladače Jednotlivá tlačítka: ON/OFF : Vypínač Anion : Ionizátor Lampion : Osvětlení Airflow proud vzduchu UV Lamp UV lampa Sleep

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL. Chcete-li získat komplexnější podporu, zaregistrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register Před použitím

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

156999020CS.qxp 11/28/2005 1:19 PM Pagina 1. Návod k použití. Myčka ZDF 201

156999020CS.qxp 11/28/2005 1:19 PM Pagina 1. Návod k použití. Myčka ZDF 201 156999020CS.qxp 11/28/2005 1:19 PM Pagina 1 Návod k použití Myčka ZDF 201 156999020CS.qxp 11/28/2005 1:19 PM Pagina 2 Obsah Bezpečnostní upozornění - - - - - - - -3 Ovladače a jejich funkce - - - - - -

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento Návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

LAVATHERM 59880 Návod k použití Bubnová sušička

LAVATHERM 59880 Návod k použití Bubnová sušička LAVATHERM 59880 Návod k použití Bubnová sušička 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1264 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU. Vložte prádlo volně do bubnu, abyste dosáhli řádného prosušení. Poté zavřete dvířka.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU. Vložte prádlo volně do bubnu, abyste dosáhli řádného prosušení. Poté zavřete dvířka. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU Další informace najdete v samostatném Návodu k obsluze. Roztřídění prádla podle symbolů na oblečení Nesušit v sušičce Vhodné pro sušení v sušičce při nízkých teplotách Vhodné pro sušení

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

návod k použití navodila za uporabo

návod k použití navodila za uporabo návod k použití navodila za uporabo Iron AidTM Iron AidTM EDI97170W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění 2

Více

OBSLUHA SUŠIČKY. Další informace (včetně řešení problémů a informací o servisu) najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k obsluze.

OBSLUHA SUŠIČKY. Další informace (včetně řešení problémů a informací o servisu) najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k obsluze. OBSLUHA SUŠIČKY Další informace (včetně řešení problémů a informací o servisu) najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k obsluze. Roztřídění prádla podle symbolů na oblečení Nesušit v sušičce Vhodné pro

Více

OBSLUHA SUŠIČKY. Vložte prádlo volně do bubnu, abyste dosáhli řádného prosušení. Poté zavřete dvířka.

OBSLUHA SUŠIČKY. Vložte prádlo volně do bubnu, abyste dosáhli řádného prosušení. Poté zavřete dvířka. OBSLUHA SUŠIČKY Další informace (včetně řešení problémů a informací o servisu) najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k obsluze. Roztřídění prádla podle symbolů na oblečení Nesušit v sušičce Vhodné pro

Více

LAVATHERM 75470AH BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

LAVATHERM 75470AH BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ LAVATHERM 75470AH BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 PŘÍSLUŠENSTVÍ 10 OVLÁDACÍ PANEL 11 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

Návod k použití GCH 970NA1T. Sušička s tepelným čerpadlem

Návod k použití GCH 970NA1T. Sušička s tepelným čerpadlem Návod k použití GCH 970NA1T Sušička s tepelným čerpadlem 1 Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Vybalení spotřebiče... 3 Bezpečnostní upozornění... 4 Instalace... 5 Větrání... 5 Sada odtokové hadice:

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Návod k použití Bubnová sušička LAVATHERM 75370AH3C

Návod k použití Bubnová sušička LAVATHERM 75370AH3C CS Návod k použití Bubnová sušička LAVATHERM 75370AH3C 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. PŘÍSLUŠENSTVÍ... 8 5. OVLÁDACÍ PANEL...9

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více