Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly"

Transkript

1 Výroční zpráva 2002

2 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední a východní Evropy a chová se jako dobrý občan společnosti. Součástí filozofie skupiny PPF je úcta k české společnosti, jejím hodnotám a společenská odpovědnost za dění v České republice. Svůj vztah ke společnosti vyjadřuje dlouhodobou podporou kulturních projektů a počinů, které přinášejí trvalé hodnoty a obecně společenský prospěch.

3 Skupina PPF partner české fotografie Skupina PPF se stala iniciátorem obnovy a posléze i zřizovatelem Ateliéru Josefa Sudka, který se stal významnou galerií, jež má nezastupitelné místo v českém kulturním životě. V rámci dlouhodobého programu PPF, zaměřeného na podporu a rozvoj aktivit v oblasti umělecké fotografie, jsou pod názvem Fotograf v zahradě vydávány publikace a katalogy, vytvářena soukromá sbírka fotografií významných českých autorů a pořádány výstavy českých fotografů. Jedním z autorů, jehož dílo pomáhá skupina PPF uchovat a uvést do širšího povědomí, je i Jaroslav Rössler, který patří k nejvýznamnějším představitelům české fotografické avantgardy 20. a 30. let 20. století. V mezinárodním kontextu se jeho tvorba řadí k nejprogresivnějším příkladům uplatnění vlivů abstraktního umění a konstruktivismu ve fotografii. Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly jeho monografie ani katalogy, nebyl zahrnut ve fotografických dějinách a encyklopediích. Jeden z nejvýznamnějších českých fotografů. Tvůrce, který svými odvážnými a originálními díly obohatil i světovou fotografii, jeden z mála českých umělců skutečně mezinárodního významu. prof. Vladimír Birgus

4 J. Rössler I 1928

5 J. Rössler I

6 J. Rössler I 1929

7 J. Rössler I 1965

8 J. Rössler I 1923

9 J. Rössler I

10 J. Rössler I 1962

11 Obsah Úvodní slovo 10 Struktura skupiny PPF 13 Přehled hlavních událostí skupiny PPF 14 Profil skupiny PPF 18 PPF a.s. manažerská společnost skupiny PPF 19 Vrcholové vedení skupiny PPF 20 Vrcholové vedení PPF a.s. 24 Management specializovaných společností PPF 26 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti 30 Skupina PPF úspěšný finanční investor 34 Skupina PPF partner české kultury 36 Specializované společnosti PPF 38 Zpráva dozorčí rady 57 Společnosti spravované PPF Vrcholové vedení skupiny České pojišťovny 64 Společnosti spravované PPF skupina České pojišťovny 68 Společnosti spravované PPF Vrcholové vedení skupiny TV NOVA 96 Společnosti spravované PPF skupina TV NOVA 98 Finanční část 103

12 Úvodní slovo Ing. Petr Kellner, předseda představenstva

13 Vážení přátelé, v září letošního roku bude mít PPF za sebou dvanáct úspěšných let. Během této doby se skupina rozrostla o celou řadu společností a výrazně rozšířila své aktivity. PPF působí nejen na českém trhu, kde se stala jednou z nejvýznamnějších finančních skupin, ale také na Slovensku. Významným krokem skupiny PPF byl v polovině roku 2002 vstup na ruský trh, kde nabízí prostřednictvím svých společností služby splátkového prodeje a životního pojištění. Region střední a východní Evropy bude do budoucna pro skupinu PPF představovat hlavní oblast pro rozvoj a posilování svých investic. PPF se stala respektovanou finanční skupinou, která je založena na hodnotách, jakými jsou profesionalita, stabilita, zodpovědnost, flexibilita a důvěryhodnost. Finanční skupina PPF spravuje majetek zhruba za 150 mld. Kč a zaměstnává přes deset tisíc lidí. Zcela logickým vyústěním vývoje v silnou a uznávanou finanční skupinu středoevropského významu je změna firemní identity, tedy loga a celkové vizuální prezentace, kterou PPF začala používat od počátku roku Úspěšnost investic v České republice je do značné míry závislá i na vývoji ekonomiky a kapitálového trhu. Ekonomika České republiky rostla rychleji, než tomu bylo u ekonomik nejvyspělejších evropských zemí. Hrubý domácí produkt zaznamenal v loňském roce 2% nárůst, inflace se snížila na 1,8 % a objem přímých zahraničních investic do České republiky se zvýšil na 8,5 mld. amerických dolarů. Domácí kapitálový trh zaznamenal v roce 2002 růst o 19 %. Výnosnost jednotlivých instrumentů finančních trhů byla významným způsobem ovlivněna poklesem klíčových sazeb České národní banky. Výkonnost domácí ekonomiky a pokračování procesu harmonizace českého legislativního rámce s právem a normami Evropské unie přispěly ke zvýšení kredibility České republiky v zahraničí. Investiční záměry skupiny PPF jsou založeny na jasné vizi a dlouhodobé strategii rozvoje vlastního kapitálu. Skupina PPF, jako finanční investor, neustále vyhledává nové příležitosti pro investování kapitálu do společností s velkou vnitřní hodnotou a potenciálem dalšího rozvoje. Hlavní oblastí zájmu zůstává finanční sektor služby pro drobnou klientelu arovněž institucionální investory, správa pohledávek, komunální financování, a nově i mediální oblast. Skupině PPF se podařilo i v loňském roce navázat na předchozí úspěchy spojené se správou majetku. Významnou akvizicí skupiny PPF v roce 2002 byl vstup do největší tuzemské soukromé televizní stanice TV NOVA. PPF považuje oblast televizního vysílání za zajímavou investiční příležitost střednědobého strategického významu. Mezi další investice patřily nákupy Commercial Union penzijního fondu, První městské banky a Baader Securities. Velmi aktivní byla skupina PPF ivoblasti správy pohledávek. 11

14 Zájmem finanční skupiny PPF, jako významného investora, je zajistit co nejefektivnější zhodnocení majetku. V rámci komplexní správy vlastního a cizího kapitálu připravuje určité změny v oblasti poskytování investičních služeb. Cílem nové strategie je oddělit aktivity asset managementu od obchodování s cennými papíry a rozšířit nabídku poskytovaných služeb. PPF tak začne například poskytovat finanční služby pro zahraniční a domácí fyzické osoby. Obdobná strategie již byla implementována v oblasti kolektivního investování. Zde přistoupila PPF ke sjednocení aktivit týkajících se správy podílových fondů pod jeden subjekt, a to společnost ČP INVEST. Podařilo se využít všech výhod plynoucích z většího rozsahu obhospodařovaného majetku a nabídnout podílníkům nové možnosti investování. Tento záměr souvisí se strategií skupiny PPF nabízet služby pro drobnou klientelu pod značkou České pojišťovny, která se na tento segment specializuje. Vedení PPF aktivně podporuje rozvoj jednotlivých společností v celé skupině. Jednou z cest je využití všech možných synergií. Jsou tak úspěšně vytvářeny moderní společné finanční produkty, které zabezpečují komplexní obsluhu klienta. Další cestou, pro kterou se vedení PPF rozhodlo, je expanze stávajících aktivit do zahraničí. Skupina PPF je respektována nejen pro své působení v oblasti finanční, ale i jako partner vysoce kvalitních kulturních projektů. Jako významný subjekt české ekonomiky, který se významně podílí na spoluvytváření jejího stabilního ekonomického prostředí, cítí PPF i svou zodpovědnost za společenské dění. Svůj vztah ke společnosti vyjadřuje mimo jiné i dlouhodobou podporou charitativních a zejména kulturních aktivit, a značnou měrou tak přispívá k rozvoji kulturního života v České republice. Významné postavení skupiny PPF na českém trhu a její úspěchy spojené se správou majetku představují značnou zodpovědnost vůči těm, jejichž majetek skupina PPF spravuje, a zároveň výzvu pro všechny její zaměstnance. Na jejich loajalitě, profesionálním přístupu a odbornosti bude PPF nadále stavět. Pouze tak je možné dlouhodobě zabezpečovat prosperitu a další rozvoj skupiny. Pevně věřím, že se nám podaří navázat na dosavadní úspěchy a že nám i nadále zachovají naši klienti a partneři svoji přízeň a důvěru, které si velmi vážíme. Ing. Petr Kellner předseda představenstva 12

15 Struktura skupiny PPF Skupina PPF PPF a.s. manažerská společnost Česká pojišťovna a.s. Česká poisťovňa Slovensko, a.s. pojišťovací služby Česká pojišťovna Rusko pojišťovací služby Home Credit Finance a.s. splátkový prodej Home Credit Rusko splátkový prodej Home Credit Slovakia a.s. splátkový prodej ebanka, a.s. bankovní služby První městská banka, a.s. finanční služby pro municipality Penzijní fond České pojišťovny, a.s. penzijní připojištění ČP INVEST investiční společnost, a.s. služby kolektivního investování ČP Leasing, a.s. leasingové služby Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. komerční zdravotní pojištění ČP DIRECT, a.s. klientský informační servis Specializované společnosti PPF PPF burzovní společnost a.s. asset management, obchodování s cennými papíry PPF Capital Management a.s. správa strategických majetkových účastí PPF majetková a.s. správa nemovitého majetku CM - CREDIT a.s. správa pohledávek PPF (CYPRUS) LIMITED asset management PPF FINANCIAL SERVICES LIMITED obchodování s cennými papíry PPF Asset Management a.s. obchodování s cennými papíry, investiční poradenství PPF CONSULTING a.s. správa portfoliových investic TV NOVA NOVA HOLDING, a.s. řízení a strategický rozvoj skupiny TV NOVA CET 21 spol. s r.o. vlastník vysílací licence Česká produkční 2000, a.s. servisní organizace výroba programů MAG MEDIA 99, a.s. prodej reklamních časů 13

16 Přehled hlavních událostí skupiny PPF 2002 Leden Česká poisťovňa Slovensko ebanka zahájení obchodů povinného smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla zahájení prodeje internetového Elektronického klíče Únor Home Credit Finance ebanka zahájení akvizičního procesu na ruském trhu zahájení plošného prodeje produktu InvestKredit; první cena v soutěži Český zavináč za nejlepší internetovou službu roku 2001 Březen PPF burzovní společnost PPF investiční společnost Česká pojišťovna Rusko Penzijní fond České pojišťovny ebanka Duben PPF burzovní společnost CM - CREDIT ČP DIRECT Home Credit Finance První městská banka rozšíření licence od Komise pro cenné papíry na poskytování služeb v oblasti asset managementu; zahájení obchodování jako market maker na trhu dluhopisů v ČR vrámci sjednocení aktivit kolektivního investování ve skupině PPF došlo k převodu obhospodařovaných podílových fondů na ČP INVEST investiční společnost zahájení licenčního řízení pro udělení pojišťovací licence zvýšení základního kapitálu o 100 mil. Kč na 210 mil. Kč převzetí směnárenské služby v agenturách České pojišťovny stává se akcionářem Burzy cenných papírů Praha, a.s. vítězství v soutěži na odkup portfolia pohledávek Universal banky společnosti bylo na její žádost odejmuto povolení k podnikání v pojišťovnictví a dle záměru akcionáře změnila společnost předmět podnikání rozhodnutí jediného akcionáře o fúzi společnosti Home Credit Finance a.s. se společností Home Credit a.s.; rozhodný den fúze byl stanoven na 1. leden 2002 Česká národní banka udělila souhlas České pojišťovně k nákupu akcií První městské banky 14

17 Květen Penzijní fond České pojišťovny ebanka První městská banka valná hromada rozhodla o výši připisovaného zhodnocení, které činilo 3,8 % p.a. oslavila 4. výročí zahájení provozu banky; zahájení prodeje produktů ČP spoření a Charge karta a zamykání platební karty valná hromada přijala nové stanovy Červen TV NOVA vstup skupiny PPF do TV NOVA prostřednictvím získání podílu ve společnosti CET 21 (přes nákup akcií VILJA a.s.), která je držitelem vysílací licence televize; skupina PPF deklarovala akvizici jako střednědobou investici PPF burzovní společnost stala se hlavním manažerem úpisu obligací České konsolidační agentury v nominální hodnotě 10 mld. Kč Česká pojišťovna Rusko ukončení formování základního týmu spolupracovníků Home Credit Rusko ukončení transformace organizační struktury útvaru Spotřebitelského úvěrování ebanka zahájení pilotního prodeje Osobních úvěrových linek pro neklienty Červenec PPF Home Credit Slovakia Home Credit Rusko ebanka skupiny PPF a MEF uzavřely dohodu o společném postupu ve skupině TV NOVA; vytvoření nového holdingu, ve kterém skupina PPF převzala odpovědnost zejména za řízení finanční restrukturalizace a přípravu pro prodej televizního holdingu strategickému investorovi zvýšení základního kapitálu o 44 mil. Sk zahájení obchodních aktivit; nabízení produktů splátkového prodeje na ruském trhu zahájení nabídky produktů ebanky v rámci ČP programu zaměstnaneckých výhod Srpen Česká pojišťovna ebanka mimořádná valná hromada rozhodla o výplatě dividend ve výši 340 Kč na akcii Radomír Lašák byl jmenován novým generálním ředitelem ebanky; oficiální zahájení prodeje produktů Trade Finance 15

18 Září Česká pojišťovna Rusko Česká pojišťovna Home Credit Rusko ebanka zahájení prodeje životního pojištění na ruském trhu akvizice 100 % akcií společnosti Commercial Union Penzijní Fond získání 500 obchodních míst nabízejících program Spotřebitelského úvěrování zahájení GSM Bankingu s Oskarem; udělení ceny serveru Peníze.cz Nejlepší internetová banka roku Říjen Home Credit Finance ebanka Česká pojišťovna emise vlastních dluhopisů se splatností v roce 2007 v celkovém objemu 2,5 mld. Kč ajejich následné přijetí k obchodům na Burze cenných papírů Praha, a.s. služby GSM bankingu využívá přes 35 tisíc klientů oslavila 175 let od svého vzniku Listopad Home Credit Rusko ebanka Česká pojišťovna Penzijní fond České pojišťovny Prosinec CM - CREDIT Home Credit Slovakia Home Credit Rusko ebanka První městská banka Česká pojišťovna otevření regionálního zastupitelství v Nižním Novgorodě získala cenu MasterCard banka roku 2002; počet klientů přesáhl hranici 300 tisíc agentura Standard & Poor s zvýšila ratingové hodnocení pojišťovny o jeden stupeň na BBB minus (BBB-); pojišťovna vyplatila 100 dní po povodních přes 3 mld. Kč získání nejvyššího ocenění v soutěži Best web 2002 v kategorii penzijních fondů vítězství v řízení vypsaném na správu obchodních pohledávek hlavního města Prahy v konzorciu s HZ Praha získání pozitivního ratingového hodnocení od CRA Rating Agency; společnost se stává subjektem s nadprůměrnou schopností splácet své závazky státní registrace navýšení základního kapitálu do 100 mil. RUR; otevření regionálního zastupitelství v Samaře završení procesu navýšení základního kapitálu na 1,042 mld. Kč koupě brokerské společnosti Baader Securities obhájila dlouhodobý rating BBB u mezinárodní ratingové agentury Fitch 16

19 2003 Leden PPF Skupina Home Credit Česká pojišťovna od 1. ledna začaly společnosti PPF používat nové logo a novou firemní identitu dosáhla za rok 2002 rekordně nejvyššího objemu obchodů ve své historii 5,6 mld. Kč mění přístup ke klientům zavádí nový model správy pojištění a likvidace pojistných událostí Únor ebanka zahájení prodeje PDA Banking, nárůst prodeje platebních karet o 65 % Česká pojišťovna začala nabízet nový spořící produkt celoživotního pojištění DYNAMIK PPF burzovní společnost zvýšila objem obchodů o 42 % na 352 mld. Kč a zařadila se mezi největší obchodníky na českém trhu Penzijní fond České pojišťovny dosažení historicky rekordního zisku 201 mil. Kč Březen Home Credit Finance ČP Rusko Penzijní fond České pojišťovny TV NOVA PPF navýšení základního kapitálu o 50 mil. Kč na 300 mil. Kč zvýšení základního kapitálu z původních 9,6 mil. RUR na 2,75 mil. USD (cca 87 mil. RUR) akcionář schválil sloučení společností Penzijní fond České pojišťovny a ČP penzijní fond (dříve Commercial Union PF) na základě fúze; nástupnickou společností bude Penzijní fond České pojišťovny za rok 2002 vykázala skupina TV NOVA konsolidovaný výsledek 1,8 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o 32 % a nárůst tržeb na 4,6 mld. Kč; společnost CET 21, která drží licenci, zdvojnásobila vloni svůj zisk na 540 mil. Kč skupina PPF odmítla přenesení odpovědnosti za prohranou arbitráž mezi ČR a CME na televizi NOVA Duben Česká pojišťovna ebanka vykázala za první čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 546 mil. Kč; auditovaný hospodářský výsledek pojišťovny i přes katastrofální povodně (plnění ve výši téměř 9 mld. Kč) představoval za rok 2002 čistý zisk 4,05 mld. Kč rozšíření obchodních míst ebanky o pokladny a expozitury České pojišťovny (přes 140 míst) Květen Česká pojišťovna valná hromada rozhodla o výplatě dividend ve výši Kč na akcii 17

20 Profil skupiny PPF Dosažené úspěchy Skupina PPF se za 12 let své existence stala jednou z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice. Dosažené úspěchy řadí skupinu PPF k největším českým investorům, který expanduje i na zahraniční trhy. Vize a poslání Jako významný český investor spoluvytvářet stabilní ekonomické prostředí, podporovat rozvoj české ekonomiky a přinášet prospěch společnosti. Skupina PPF se profiluje jako významný a úspěšný správce majetku v regionu střední a východní Evropy, správce, který majetek efektivně zhodnocuje a chová se jako dobrý občan společnosti. Odpovědnost ke společnosti Spravovat majetek je především velká zodpovědnost. Skupina PPF si uvědomuje odpovědnost i za společenské dění v České republice. Proto i nadále bude přispívat k rozvoji společenského života formou aktivní podpory kulturních, vzdělávacích a sociálních projektů. Investiční strategie Skupina PPF jako finanční investor neustále vyhledává nové investiční příležitosti na trhu a investuje svůj kapitál do společností s velkou vnitřní hodnotou a potenciálem jejich dalšího rozvoje. Investiční záměry skupiny PPF jsou založeny na dlouhodobé vizi a strategii rozvoje vlastního kapitálu. Strategie do budoucna Poté, co skupina PPF stabilizovala svou pozici na českém trhu, se zaměřuje především na expanzi a rozvoj svých stávajících obchodních aktivit na zahraničních trzích, zejména v zemích regionu střední a východní Evropy. Firemní kultura Firemní kultura skupiny PPF je postavena na tradicích, zkušenostech, a především kvalitních a loajálních lidech. To vše činí skupinu PPF důvěryhodnou, profesionální, uznávanou a úspěšnou. 18

21 PPF a.s. manažerská společnost skupiny PPF PPF a.s. Datum založení: Adresa: Na Pankráci 1658/121, Praha 4 Základní kapitál: Kč Auditor pro rok 2002: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Představenstvo: Ing. Petr Kellner předseda Milan Maděryč místopředseda Ing. Ladislav Bartoníček, MBA místopředseda Ing. Jan Blaško, MBA člen Ing. Ladislav Chvátal člen Dozorčí rada: Ing. Štěpán Popovič, CSc. předseda JUDr. František Tlustoš člen Ing. Jaromír Prokš, MBA člen Vedení společnosti: Ing. Aleš Minx výkonný ředitel a prokurista Ing. Ladislav Chvátal ředitel pro řízení strategických projektů Ing. Libor Táborský ředitel pro strategický rozvoj Ing. Václav Šrajer, MBA ředitel analýz Ing. Ivan Lackovič ředitel marketingu a komunikace Ing. Jan Andrlík finanční ředitel (od ) (Ing. Marta Horáková, Ph.D. finanční ředitelka, do ) Mgr. Lubomír Král ředitel právního úseku Ing. Taťána Panýrová personální ředitelka Ing. Ondřej Tyrpekl ředitel informačních systémů Ing. Tomáš Krones ředitel pro strategický marketing (od ) Mgr. Tomáš Soóky ředitel strategických nákupů (od ) Mgr. Lenka Šafránková vedoucí provozního oddělení Hlavní aktivity: poradenské a konzultantské služby pro skupinu PPF v oblastech finanční, komunikační a marketingové, informační, personální a organizační 19

22 Vrcholové vedení skupiny PPF

23 1 Ing. Petr Kellner předseda představenstva Narozen v roce 1964, v roce 1986 promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor ekonomika průmyslu. Patří mezi zakladatele skupiny PPF, v roce 1991 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem PPF investiční společnosti a.s. Od ledna 1998, kdy došlo ke změně struktury finanční skupiny, pracuje v čele skupiny PPF jako předseda představenstva. Je zodpovědný především za strategický rozvoj skupiny PPF ve středně a dlouhodobém období. 2 Milan Maděryč místopředseda představenstva Narozen v roce 1955, je absolventem střední průmyslové školy a postgraduálního studia při Vysokém učení technickém v Brně. Od roku 1980 pracoval v oddělení technického a investičního rozvoje v ZPS, a.s., Zlín, později jako vedoucí divize Trading. V současné době je místopředsedou představenstva společnosti Česká pojišťovna a.s. 3 4 Ing. Ladislav Bartoníček, MBA místopředseda představenstva Narozen v roce 1964, vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval The Rochester Institute of Technology, Rochester, New York. Od roku 1996 působí na pozici generálního ředitele a místopředsedy představenstva České pojišťovny a.s. Od června 2000 je předsedou představenstva České pojišťovny a.s. Ing. Jan Blaško, MBA člen představenstva Narozen v roce 1964, vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Od roku 1994 vedl makléřskou společnost Stratego Invest. Ředitelem PPF burzovní společnosti a.s. se stal v roce V listopadu roku 1999 získal titul MBA na GSB University of Chicago. Od června 2000 byl členem představenstva a v březnu 2001 se stal místopředsedou představenstva společnosti Česká pojišťovna a.s. 5 Ing. Ladislav Chvátal člen představenstva Narozen v roce 1963, absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po studiu působil jako člen představenstva a ředitel pro personalistiku a správu v podniku AVIA Praha Letňany. Od roku 1994 vykonával funkci ředitele pro marketing v PPF investiční společnosti a.s. Od roku 1995 byl ředitelem společnosti PPF Capital Management a.s. V prosinci 1999 byl jmenován výkonným ředitelem PPF a.s. Od července 2001 zastává post ředitele pro řízení strategických projektů skupiny PPF. Od června 2002 je členem představenstva společnosti Česká pojišťovna a.s. 21

24 Vrcholové vedení skupiny PPF 1 2 3

25 1 Ing. Aleš Minx výkonný ředitel Narozen v roce 1964, je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty výrobně ekonomické. V letech pracoval v podniku PAL a.s. jako vedoucí finančního odboru. Do PPF nastoupil v roce 1992, kde do června 2001 zastával pozici finančního ředitele. Od července 2001 je výkonným ředitelem společnosti PPF a.s. a zastává rovněž pozici prokuristy. Je členem představenstva společnosti NOVA HOLDING, a.s., která řídí skupinu TV NOVA. 2 Ing. Petr Dvořák, MBA řízení mediálních investic Narozen v roce Absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou, obor technická kybernetika. V roce 1999 získal titul MBA na University of Chicago. Do skupiny PPF nastoupil v roce 1999, kde v České pojišťovně a.s. řídil projekt Povinného ručení V letech zodpovídal za projekt nové strategie bývalé Expandia banky (dnes ebanky). Od roku 2002 je odpovědný za mediální investice skupiny. Je členem představenstva NOVA HOLDING, a.s., která řídí skupinu TV NOVA. Od května 2003 je generálním ředitelem CET 21 spol. s r.o., která je vlastníkem televizní licence. 3 JUDr. Jan Ježdík člen představenstva, Česká pojišťovna a.s. Narozen v roce 1955, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V České pojišťovně je zaměstnán od roku 1979, nejdříve působil v oblasti pojištění a likvidace škod v oblastním závodu Liberec. V roce 1990 nastoupil do centrály pojišťovny v Praze, kde zastával různé vedoucí pozice. V současné době je členem představenstva a náměstkem generálního ředitele pro neživotní pojištění České pojišťovny a.s. 23

26 Vrcholové vedení PPF a.s. Ing. Libor Táborský ředitel pro strategický rozvoj Narozen v roce 1962, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Po studiích začal pracovat v bankovním sektoru. Praxi získával v Komerční bance, poté v Citibank a.s. a Živnostenské bance, a.s., kde zastával několik let pozici ředitele pobočky. Do PPF nastoupil v roce 2001 z postu generálního ředitele České finanční, s.r.o., dceřiné společnosti Konsolidační banky. Ing. Václav Šrajer, MBA ředitel analýz Narozen v roce Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství a absolvoval dva postgraduální kurzy. V letech pracoval ve strojírenském výzkumu a vývoji. V letech vystudoval U. S. Business School a získal titul MBA na Rochester Institute of Technology. Od roku 1993 pracuje v PPF. Ing. Ivan Lackovič ředitel marketingu a komunikace Narozen v roce 1971, vystudoval VŠCHT v Praze, obor ekonomika a management. V průběhu postgraduálního studia absolvoval zahraniční stáže v oboru marketingu, PR a logistiky. Praxi zahájil jako manažer PR v Investiční kapitálové společnosti Komerční banky, a.s., od roku 1998 působil v Komerční bance, a.s., jako ředitel odboru komunikace. Do PPF nastoupil v lednu Je absolventem London School of Public Relations. Ing. Jan Andrlík finanční ředitel Narozen v roce Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor informační technologie. Od roku 1991 pracoval v oddělení auditu a corporate finance společnosti PriceWaterhouseCoopers, od roku 1995 pracoval v irské společnosti FTI Finance jako konzultant pro finanční řízení a treasury. V roce 1998 nastoupil na pozici finančního ředitele do pražské pobočky belgické farmaceutické skupiny UCB. V PPF vykonává funkci finančního ředitele od 1. června Ing. Marta Horáková, Ph.D. finanční ředitelka (do ) Narozena v roce Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor podniková ekonomie. V roce 2002 ukončila postgraduální studium na VŠE, Fakultě mezinárodních vztahů, obor obchodní a mezinárodní právo. Od roku 1993 pracovala jako hlavní ekonom ve společnosti BSP Praha, spol. s r.o., později ve společnosti BSP Group, a.s. Na podzim roku 1999 nastoupila na pozici zástupce finančního ředitele do společnosti PPF a.s. Od července 2001 do 31. května 2003 působila v PPF na pozici finanční ředitelky. Mgr. Lubomír Král ředitel právního úseku Narozen v roce Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde pokračuje v postgraduálním studiu. V současné době dokončuje studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, na Fakultě mezinárodních vztahů. Po krátkém působení v advokacii pracoval v letech jako právník vypořádacího centra Burzy cenných papírů Praha. V PPF působí od roku

27 Ing. Taťána Panýrová personální ředitelka Narozena v roce Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, obor ekonomika průmyslu, kde rovněž absolvovala postgraduální studium v oboru marketing a management. V letech působila v oblasti lidských zdrojů ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., a poté v Komerční bance, a.s. V PPF pracuje od srpna Ing. Ondřej Tyrpekl ředitel informačních systémů Narozen v roce 1966, v roce 1989 vystudoval obor technická kybernetika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Po studiu pracoval v TESLE, akciové společnosti, v oblasti vývoje CAD systémů. Od roku 1991 působil v automobilce Daewoo Avia, a.s., nejprve jako samostatný analytik programátor a později jako vedoucí projekce informačních systémů podniku. V PPF pracuje od srpna Ing. Tomáš Krones ředitel pro strategický marketing Narozen v roce Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku. Svoji profesní kariéru zahájil jako ekonomický redaktor MF Dnes a Lidových novin. V letech pracoval v úseku marketingu a komunikace Komerční banky, a.s., naposledy jako vedoucí týmu podpory prodeje. V letech působil v Konsolidační bance Praha a v letech v Raiffeisenbank a.s. jako ředitel divize podpory řízení. V PPF působí od poloviny ledna Mgr. Tomáš Soóky ředitel strategických nákupů Narozen v roce 1972, vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor maďarská lingvistika. Profesní kariéru zahájil jako product and sales manager v ConQuest computers, kde budoval distribuční síť pro výrobky zastoupené společností ConQuest computers. V letech působil ve finanční skupině GE Capital. Nejdřív jako IT commodity leader pro GE Capital Bank, a.s., později jako key account manager v GE Capital Multiservis, a.s. V PPF pracuje od května Mgr. Lenka Šafránková vedoucí provozního oddělení Narozena v roce 1953, je absolventkou Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Po ukončení studia od roku působila v různých organizačně řídicích funkcích. Do skupiny PPF nastoupila v roce 1993, od září 1994 pracuje ve funkci vedoucí provozního oddělení. 25

28 Management specializovaných společností PPF

29 1 Bohuslav Samec člen představenstva, PPF burzovní společnost a.s. Narozen v roce 1959, je absolventem střední hotelové školy a nástavbového studia na Vysoké škole ekonomické v Praze v oblasti peněžní ekonomie a bankovnictví. Pracoval v podnicích Vodní stavby s.p., Metrostav a.s. a v soukromých společnostech. Od roku 1994 pracuje v PPF, nejdříve v úseku vypořádání obchodů a v roce 1996 se stal ředitelem Back Office. Od roku 1995 je členem představenstva PPF burzovní společnosti a.s. 2 Ing. Zbyněk Štěrba výkonný ředitel, PPF Capital Management a.s. Narozen v roce V roce 1988 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika zahraničního obchodu. Poté nastoupil do podniku zahraničního obchodu Intersigma, prošel funkcemi od odborného ekonoma až po generálního ředitele a předsedu představenstva. Do PPF Capital Management a.s. nastoupil v lednu 1997 jako konzultant pro revitalizaci a restrukturalizaci podniků a 1. ledna 2000 byl jmenován ředitelem společnosti. 3 4 Ing. Petr Javůrek výkonný ředitel, PPF majetková a.s. Narozen v roce 1963, absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu stavební. Po ukončení studia pracoval v různých odborných i řídicích funkcích. Od roku 1993 byl ředitelem znaleckého ústavu Novota. Je členem expertní rady Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze. Do funkce ředitele PPF majetková a.s. byl jmenován v roce Ing. Milan Krob výkonný ředitel, CM - CREDIT a.s. Narozen v roce 1964, vystudoval VŠE v Praze, obor ekonomika průmyslu. Praxi zahájil v roce 1986 v ČKD Elektrotechnika, kde pracoval do roku Poté zastával významné posty ve společnostech GENNEX, a.s., Evrobanka, AZ Komplex a Alkona. Od dubna 1999 byl výkonným ředitelem ve společnosti ČP Leasing, a.s. V lednu 2001 se stal výkonným ředitelem a předsedou představenstva CM - CREDIT a.s. 27

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA 1 obsah # VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU SLOVO MINISTRA SLOVO GENERÁLNÍ ŘEDITELKY CZECHTRADE / VAŠE AGENTURA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V CZECHTRADE VÝSLEDKY

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

ŠKODA Výroční zpráva

ŠKODA Výroční zpráva 2013 ŠKODA Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil skupiny ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení o

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život Výroční zpráva 2008 Jsme s Vámi celý život Klíčové ukazatele roku 2008 FINANČNÍ UKAZATELE (V TISÍCÍCH EUR) 2008 2007 Celkové výnosy 142 771 121 971 EBITDA 39 491 38 376 Provozní zisk 22 681 26 043 Čistý

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více