Jaro DUBEN grafi ka, tisk i výsek pod jednou střechou OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaro DUBEN 2009. www.jabloneckyzpravodaj.cz. grafi ka, tisk i výsek pod jednou střechou OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ."

Transkript

1 OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Jaro DUBEN 2009 Vážení čtenáři, jaro se ujalo své vlády, konečně, a sluníčko všem vylepšilo náladu. Možná, kdyby vykouklo o nějaký den dříve, začali by zamračení poslanci myslet na příjemněší věci a nemuseli vyvolat pád vlády, čímž zavlekli Česko do další krize, vedle té hospodářské ještě do politické... Můžeme usuzovat, že nás i léto čeká politicky horké, kdy na volby do Evropského parlamentu, které proběhnou 5. a 6. června, naváže předvolební kampaň voleb poslaneckých. Ovšem když slyšíme některá prohlášení politiků, můžeme mít pocit, že kampaň již dávno začala. V dnešním čísle naleznete rozhovor s jedním ze zakládajících členů ODS na Jablonecku Dietrem Kaufmannem. Ing. Petr Beitl, osvícen nedávným geniálním nápadem na zřízení jablonecké jaderné elektrárny, kterou se v brzkém horizontu asi 30 let chystá zakoupit radnice, vymyslel způsob, jak z Jablonce udělat světové proslulé město automobilismu. Stačí k tomu málo: začít vyrábět auta na vodu. Poplatkům ve zdravotnictví jsme věnovali více než jednu stranu, kde se můžete na problém podívat očima lékaře i lékárníka. Na cenu tepla dnes nahlédneme jinak ukázkou toho, jak se to dělá v nedaleké Desné. Jako vždy nechybí pozvání na kulturní akce, tip na výlet a další zajímavosti. Přejeme vám příjemné počtení a krásné jarní dny. Z obsahu čísla: Jak se topí v Desné 5 Rozhovor s Dieterem Kaufmannem 6 Pozvánka na tři májové veselice 11 O poplatcích očima lékaře a lékárníka 12 Jablonec se může stát Detroitem 21. století 13 grafi ka, tisk i výsek pod jednou střechou

2 K DĚNÍ VE MĚSTĚ Aktuálně s RNDr. Jiřím Čeřovským Pane předsedo, jedním z kontroverzních témat únorového zastupitelstva byl bod 11 - zhodnocování volných finančních prostředků. Můžete k tomu říct něco bližšího? Zmíněný bod jednání se týkal zhodnocování volných peněz města. I v minulosti jsme tyto fi nanční prostředky zhodnocovali v bankách například formou termínovaných vkladů. Nyní předložil místostarosta Pleticha návrh na zhodnocení těchto prostředků ve společnosti Conseq Investment Management, a.s. Finanční výbor doporučil rozdělit dočasně volné fi nanční prostředky na dvě části: polovinu fi nančních prostředků, která byla odsouhlasena již v prosinci 2008, svěřit bance J&T, a.s. a druhou navrhované společnosti Conseq. Na jednání zastupitelstva se diskutovalo o různých variantách a rizicích. B. Caklová se například ptala, proč nebylo naplněno usnesení z prosince 2008, které jsme přijali, výhrady a pochybnosti měl také Pavel Šourek, který navrhl peníze investovat do státních dluhopisů, což je nejbezpečnější forma. Petr Beitl zase řekl, že by město nemělo podnikat a ani opouštět zajištěnou a vyzkoušenou variantu z předchozího období. Navíc zrovna letos se jde do rizika, což kritizovali i mnozí členové fi nančního výboru. Pan Beitl také kritizoval odměnu ve výši půl miliónu ročně společnosti Conseq a navíc neproběhlo z tohoto důvodu výběrové řízení. To všechno popisuji, aby bylo patrné, že rozhodně nevládla jednota ani v koalici a nebylo to jednoduché jednání. Jen na dokreslení, Ing. Pešek a MUDr. Jörg chtěli volné prostředky vložit do akcí, které jsou pro město více prospěšné a pomoci podnikatelské sféře. Já jsem upozornil, že volné prostředky nejsou specifi kované, že není správně naformulovaný materiál a proto nelze jednat o věci, ke které máme tak špatně připravené podklady. Starostovi ujížděly nervy a arogantním tónem odsekl, cituji:...o tom, o čem se bude jednat rozhodujeme my, pane kolego, takže ty máš právo nehlasovat! To způsobilo kritizovanou slovní přestřelku mezi Vámi a starostou města? Ne. Já jsem pouze chtěl, aby vedení města odpovídalo v diskusi k jednotlivým bodům na otázky zastupitelů. To je přece jejich povinnost a nemusí to být uvedeno v jednacím řádu zastupitelstva. Starosta se snažil omlouvat své chování tím, že tato povinnost v jednacím řádu není. Tomuto vysvětlení opravdu nerozumím. Já se ptám, protože jsem si to přečetl v MfD, která se tématu nevhodného chování mezi politiky věnovala. Autorka článku napsala: Naposledy například neudržel nervy na uzdě starosta Jablonce nad Nisou Petr Tulpa. Nemám povinnost odpovídat na každý přiblblý dotaz, reagoval Tulpa na otázky opozičního exstarosty Jiřího Čeřovského. To byl vrchol a starosta nezvládl své emoce a řízení zastupitelstva. Takto se prostě chovat nemůže. Pokud se ptám na důležité věci, které souvisejí s fi nančními riziky, tak považuji jeho vyjádření za neuvěřitelné. V citovaném článku komentoval starosta Tulpa tak, že není vulgární člověk, ale reagoval podrážděně, protože jste opakovaně nebyl připravený na jednání a nemusel zdržovat zastupitelstvo otázkami. Co vy na to? Považuji to za naprosto nefér a lživé tvrzení. Vždycky věnuji všem bodům jednání velkou pozornost, vše probíráme na klubu před jednáním zastupitelstva. Nejsem pro funkci zastupitele uvolněn jako pan starosta. Já jsem zaměstnaný a i tak věnuji výkonu svého mandátu maximum času a využívám své zkušenosti. Kromě toho je nezadatelné právo zastupitele zeptat se na jednání na nejasnosti a pokládat otázky vedení města. Je pro mne naprosto nepřijatelná odpověď, že jsem měl být na semináři, kde bych se dozvěděl vše potřebné. Jako starosta jsem dbal na to, aby materiály byly připravené co nejlépe. Měl jsem také kompetentnější tým, a proto mi neujížděly nervy a nemusel se potom omlouvat za nevhodné chování. Děkuji za rozhovor. Vladimír Kordač Námět pro vedení města Mám zásadní návrh pro vedení města a chtěl bych požádat o zveřejnění. Mám strach, že tak geniální myšlenku by mi mohl někdo ukrást a já bych přišel o prvenství. Svatý duch mne osvítil, když jsem četl článek paní senátorky za Český svaz turistů, Mgr. Paukrtové, že každý Jablonečan bude mít na zahradě jaderný reaktor velikosti skříně a to už za pár let, jen co to domyslí, schválí, ověří a začnou vyrábět. Já mám řešení jednodušší a rychlejší: koupíme od Rusů jadernou ponorku. Dáme jí do přehrady. Bude vytápět Jablonec, vyrábět elektrickou energii a ohřívat vodu v přehradě. Na palubě bude restaurace a na zádi bude, v rámci podpory zdravotnictví, rentgen pro jablonecké doktory. Vzhledem k rozměrům může být paluba pochozí a umožnit přecházet z jednoho břehu na druhý. Přesně tak, jak to paní vizionářka Paukrtová naplánovala před třemi roky. Ještě vysvětlení, proč říkám, že je senátorkou za svaz turistů. Paní senátorka začínala v roce 1992 v ODA. Po roce 1998 US DEU. Následující období je senátorkou za tuto stranu. V roce 2006 kandiduje za SOS, Stranu pro otevřenou společnost, ale zároveň do zastupitelstva města za uskupení Domov nad Nisou. Mezitím v roce 2005 stojí u vzniku nové politické síly s evropskou orientací. Jenže ona síla brzy vyprchala a zeslábla. Sešlo se příliš mnoho zajíčků na jednu mrkvičku. Do čela liberecké koalice se postavila tehdy nejsilnější strana z krajských voleb SOS. Ve hře zůstal Jindřich Berounský, bývalý starosta Semil František Mojžíš, starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta či Petr Pávek. Všichni mají společné ambice a chuť být u korýtka. To je pak těžké čekat něco jiného. Vrcholným okamžikem naší senátorky, šéfky Klubu otevřené demokracie, byla volba prezidenta. Nejdřív podporovala kandidáta Jiřího Dienstbiera, kterého podporovali ze strany LiRA (Liberálové ČR), který se také líbil i komunistickému senátorovi Balínovi a který nakonec skončil pod křídly levicové ČSSD. Společně se socialisty nakonec paní Paukrtová podporovala profesora Švejnara. Plyne z toho jasný závěr. Jakmile vznikne strana čínských domorodců v Česku, bude stát u jejích základů a usilovat o to, aby ji navrhli na post místopředsedkyně OSN výměnou za přijetí Číny do EU a tibetského Dalajlámu navrhne do funkce šéfa evropské komise. Je potřeba být zadobře se všemi, no ne?! Milan Žák Jablonecký zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností v Jablonci n. N. K dostání v sídle redakce a na informačních střediscích Rychnově u Jablonce nad Nisou, Smržovce, Tanvaldu a Desné. Vydává: občanské sdružení Jablonec 2010, o.s. IČ: se sídlem Lidická 1777/24, Jablonec nad Nisou. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod registrační značkou MK ČR E Sídlo redakce: Podhorská 22, Jablonec nad Nisou. Šéfredaktor Vladimír Kordač, tel Internet Inzerce telefon , Tiskne: Tisk a reklama, Podhorská 22, Jablonec n. N. (www.tiskareklama.cz), Místo vydání Jablonec nad Nisou, duben Za uveřejněné texty, pokud nejsou dílem členů redakce, nesou odpovědnost jejich autoři. Neoznačené příspěvky jsou dílem redakce. Uzávěrka dalšího čísla je STRANA 2 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2009

3 MĚSTO A OBČANÉ Proluky, dvory a nečinnost Ačkoliv jsou občané v každém čísle Jabloneckého měsíčníku starostou a místostarosty ubezpečováni, že vedení města je vysloveně požehnáním pro Jablonec, stále nejsou žádné hmatatelné výsledky na obzoru, které by jejich slova podpořily. Navzdory samochvále předních činitelů se rozvoj města zastavil a kromě loňských letních zmatků kolem IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) se nic zvláštního neděje. Radostný a optimistický byl přístup vedení k rozvoji turismu. Megalomanský projekt rozvoje přehrady a blízkého okolí má v budoucnu nalákat návštěvníky našeho města, leč pohled do proluky u kruhové křižovatky na příjezdu musí navodit dojem, že pocestný zabloudil do vsi jakési rozvojové země (viz fotografi e níže). v centru města. Radnici tento stav nechává klidnou, asi má důležitější starosti a peníze za parkování nepotřebuje. Přitom na tomto místě měl vyrůst moderní polyfunkční dům s restaurací, obchody, administrativními prostory i byty. Ovšem to bylo v době, kdy se měl střed města rozvíjet také tímto směrem především výstavbou přestupního terminálu hromadné dopravy. Zásahem»dopravních expertů«a nekompetentního rozhodnutí vedení města se tomuto záměru zabránilo. Právě proto jsou za autobusovým nádražím bahenní lázně, na příjezdové křižovatce brouzdaliště, očekávající přílet divokých kachen, a železniční stanice se bude budovat v nepřístupném kopci. Skvělý výsledek! Také dvory za pěší zónou Komenského ulice dávají tušit, že je Jablonec Potěmkinovou vesnicí. Foto čtvrté je kouzelným zákoutím domu, který stojí díky špatné někdejší práci odboru rozvoje města z doby, kdy se výstavba tzv. Bulváru chystala. Která místostarostka tomuto resortu šéfovala je kvizem pro pamětníky. -red- Ochutnejte Evropu Pro mnohé spořivce je tento tristní stav vítaný, protože šetří grošíky za parkování a mohou stát se svým vozem zdarma Zato si vedení láme hlavu nad rozvojem parků a přemýšlí nad tím, jaký plot použít kolem Tyršových sadů. Jistě to vyřeší stavba justičního paláce nebo jaderné elektrárny či jiného jednoduchého řešení centra města... Další proluka v Soukenné ulici měla být využita na vybudování veřejných záchodků. Ani tento zásadní a dlouho zvažovaný bod programu nebyl realizován, ačkoliv si v těch místech mnozí již ulevují. Jen s rozdílem, že na dotyčné fouká, byť nemusí platit»odskočné«. Všechny kouty Evropy v jednom městě. Počátkem března Praha hostila Evropský summit regionů a měst, svým rozsahem dosud největší akci českého předsednictví. Hlavním tématem zasedání byl vliv ekonomické krize na kraje a města zemí Evropské unie. Summit regionů doprovázela gastronomická a kulturní akce Ochutnejte Evropu. Liberecký kraj na této významné akci zastupovala Kozí farma z Pěnčína na Jablonecku. O lákavé lahůdky byl velký zájem, jak je vidět na obrázku. Mince z Jablonce míří do Bílého domu Jablonecká mincovna vydala v těchto dnech emisi medailí s portrétem amerického prezidenta Baracka Obamy v souvislosti s jeho návštěvou. První vyraženou zlatou medaili věnuje město Jablonec jako dar Obamovi prostřednictvím americké ambasády. Medaile zůstane společně s ostatními dary ve stálé expozici v Bílém domě. Autor návrhu ak. soch. Jiří Dostál umístil na rub medaile sídla prezidentů České republiky a Spojených států amerických. V horní polovině ztvárnil panorama Pražského hradu a v dolní Bílého domu. Jen posledních pár kusů zlatých medailí, které vyrazila jablonecká Česká Mincovna, nemá dosud svého zájemce. Ještě před emisí byly pamětní zlaté a stříbrné medaile závazně objednány. Ředitel České Mincovny Jan Vízek uvedl, že zájem o tuto ražbu předpokládali, přesto je emise pouze po pěti stech kusech. Důvodem je, že se tak stane o to více ceněnou raritou na numizmatickém trhu. Podle představitelů Jablonce i České Mincovny by si americký prezident měl pamatovat z České republiky nejen Prahu a Hradčany. Současně s medailí zašlou dopis, ve kterém přiblíží Baracku Obamovi nejen pozadí vzniku tohoto sběratelského unikátu, ale také přiblíží Jablonec nad Nisou jako takový. Zlatá medaile o hmotnosti jedné troyské unce, tedy přibližně 31,1 gramu, je vyražena z nejčistšího zlata. Za unikátní kus zájemce zaplatí korun. Skromnější verze ve stříbře za dvanáct set korun bude mít stejnou hmotnost. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2009 STRANA 3

4 Poslední vydání Jabloneckého měsíčníku se ve svém článku»tanec kolem jednoho domu«věnovalo mj. problematice nezbourané překážky k dokončení vybudování vysněného bulváru 5. května. Popis všech problémů začíná autorka článku v roce 2001 a každý občan města si na tomto základě sám vytvoří názor na výši požadavků majitelky domu i na serióznost návrhů ze strany města. Jenže události mají svou genezi ještě trochu déle v historii. První zmínky a úvahy o rozšíření ulice 5. května sahají hluboko do minulosti. Již v šedesátých letech existovaly první nákresy a záměr přestavby této dopravní tepny získával reálné obrysy. Ty se později promítly do územního plánu z roku 1983, který dopravní řešení, včetně urbanistickoarchitektonické stránky problému, potlačil a všechny objekty v území byly určeny k demolici. Listopad 1989 znamenal významný mezník a krátce nato v roce 1992 následovalo zadání základní urbanistické koncepce. Dopravně a urbanisticky nevyhovující ulice 5. května byla navržena regulačním plánem MĚSTO A OBČANÉ Bulvár 5. května? Padla kosa na kámen! Na komunisty si zvykat nechceme Petici s názvem»na komunisty si zvykat nechceme«vyhlásili její organizátoři symbolicky 17. listopadu Reagovali tak na slova Jiřího Paroubka pronesená v rozhovoru pro MF DNES. Předseda ČSSD v něm povolební spolupráci s KSČM na úrovni krajů obhajoval slovy, že lidé si zvyknou na leccos, tedy i na komunisty. Mimořádně velký zájem o petici na webovém portálu ukazuje, že si řada lidí myslí něco jiného. V současnosti podepsalo petici již na sedmdesát tisíc občanů a podpisy stále přibývají. Pronikání komunistů do vrcholných pozic řadu lidí lhostejnými nenechává, říká spoluautor petice Jan Jakob, který požaduje zákaz komunistické strany a také chce, aby se novodobé české dějiny, které dokládají zrůdnosti komunistického režimu, vyučovaly povinně. V pátek 3. dubna vydal petiční výbor prohášení, v němž vítá prohlášení premiéra Mirka Topolánka, že se na dohodě o přechodné vládě nebudou podílet komunisté. Zároveň vyzvali všechny demokratické strany, aby skutečně učinily vše pro to, aby nedošlo k jakékoli, byť tajné, dohodě s KSČM o obsazení vládních postů. Z divadla V Městském divadle Jablonec nad Nisou se začátkem dubna uskutečnily dvě Krajské postupové přehlídky. První přehlídka byla věnována scénickému tanci, na které se představilo celkem 12 choreografi í. Jablonec nad Nisou reprezentovala Taneční škola Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou, Taneční škola DaM Jablonec nad Nisou a Parau Parau Jablonec nad Nisou. Z těchto 12 choreografi í vybrala porota choreografi i»nářek«taneční školy Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou a choreografi i»pampelišky«, rovněž Taneční škola Magdaléna Rychnov u Jablonce n. N., které budou reprezentovat náš region na Celostátní přehlídce v Kutné Hoře (Jablonci nad Nisou). Druhou přehlídkou je krajské kolo 19. Celostátní přehlídky dětského sborového zpěvu, kde se představí 12 sborů. Jablonec reprezentuje ZŠ Mozartova pěvecký sbor Vrabčáci a jeho přípravná oddělení Vrabčata a Písklata za klavírního doprovodu Petra Hostinského a Romany Halamové a sbormistra Pavla Žura. Vrabčáci soutěží s třemi dívčími sborovými skladbami Emila Hradeckého (Vrabčáci již 3x zvítězili v této soutěži s postupem na celostátní úrovni a jsou tak nejúspěšnějším sborem našeho regionu). Vítěz této přehlídky bude reprezentovat Liberecký kraj v červnu na Celostátní přehlídce v Pardubicích. Městské divadlo v tomto roce se spolupodílelo již po třetí na postupových přehlídkách regionu Liberec. k výrazné přestavbě podle dopravně-urbanistické studie ateliéru DUA Praha právě z roku Cílem regulačního plánu bylo vytvoření podmínek pro vznik živé obchodní tepny jako nástupní brány do centra města na místě zchátralé, úzké a dopravně nevyhovující ulice. Odbor rozvoje, odd. územního plánu a architektury zadal v letech několik studií a návrhu Regulačního plánu, který měl zpracovat do konečné podoby Ing. arch. Ivan Lejčar - ALEJ architektonický ateliér. Celé řešené území v okolí 5. května, dle jeho návrhu, má mít charakter městského prostředí s užitím tradičních forem, například parků, vysoké zeleně a také rehabilitace vodního toku Lužické Nisy. Rozhodujícím realizátorem stavebního řešení byla Mgr. Soňa Paukrtová, která stála v čele rezortu rozvoje ve funkci zástupkyně starosty v letech Pod její odbor spadá též oddělení územního plánu a architektury, které bylo zadavatelem projektové dokumentace. Po úspěšné kandidatuře do Senátu ji nahradil ve funkci místostarosty Jiří Musil (ČSSD). Bohužel to bylo právě v době, kdy se jednalo o výkupu dotčených nemovitostí v ulici 5. května. Zásadní chybou bylo zahájení realizace projektu před tím, než byly vypořádány všechny majetkoprávní záležitosti. Celý projekt byl znám poměrně dlouho před realizací a majitelé někdejšího mléčného baru se dostali do výhodné situace, kdy si mohou diktovat podmínky, protože zbyli poslední. Podobnou chybu jsme mohli sledovat při výstavbě dálnice, kdy si majitelka několika hektarů půdy na Moravě vymohla velmi vysokou náhradu. Ten dnešní tanec kolem posledního nezbouraného domu jsme si mohli ušetřit, kdyby odbor vzal realizaci za správný konec. Úžasná zpráva Když objevím v novinách nějakou zprávu o svém rodném městě, s chutí si jí přečtu, to vždycky potěší, ale když jsem četla o malé jaderné elektrárničce s posudkem experta přes jadernou energetiku paní Drábové, tak mě opravdu rozesmála. Slibovat občanům něco, co lze realizovat v řádu 30 let, to tak trochu připomíná příběhy z Kocourkova. Zřejmě paní senátorka byla tak trochu pod vlivem rychlého nástupu jara, to nás konečně postihlo všechny, nakonec i pana starostu Tulpu, jak zaznamenala televize ve zprávách, když se připojil ke zvěstování této skvělé noviny. Řada známých mi blahopřála, že žiji v tak významném městě a hned padaly nápady jak vytápět veškeré chodníky a střechy ve městě. Hned by byl odstraněn problém s odklízením sněhu a rampouchů, který nás letos velmi trápil. Také padl nápad, že pomocí permanentní filtrace a převáření vody v přehradě bychom se navždy mohli zbavit sinic, které se i přes všechny snahy k jejich odstranění, loni opravdu hodně přemnožily. Pak by se dalo v přehradě koupat téměř celoročně, že bychom spolu s bazénem mohli vytvořit přímo tropické centrum připomínající přímořské klima. Takovýchto nápadů by jistě každý z Vás vymyslel spousty, jsou bohužel všechny pouze z říše pohádek a snů. Takže slibovat lidem, že za 30 let zmizí problémy s drahou cenou tepla mi připadá trochu nefér a působí spíše jako výsměch. Ale přesto za naši generaci dnešních padesátníků bych se alespoň pak přimlouvala za bezplatné vytápění domovů seniorů, a abychom pak i v urnovém háji, či na rozptylové loučce měli alespoň takové malé věčné světýlko. Veverka STRANA 4 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2009

5 MĚSTO A OBČANÉ Jak se topí v Desné? Historie teplárny Teplárenská soustava v Desné byla vybudována v osmdesátých letech minulého století. Kvalita prací a technologií odpovídala tehdejší době. Této době odpovídala i energetická účinnost a ztráty celého systému. Nebylo proto divu, že v polovině devadesátých let, byly úniky tepla a havárie soustavy v takovém rozsahu, že radnice musela přijmout zásadní opatření. V roce 1995 proto přijala nabídku soukromé fi rmy a založila Desenskou teplárenskou spol. s. r. o. Modernizace systému Teplárenská společnost v první fázi vykoupila všechny části výroby a rozvodu tepla. Ve druhé fázi zadala projekt na modernizaci celého systému. Ve třetí fázi dokázala v neuvěřitelných dvou letech vyřídit všechna povolení a během letní sezóny 1996 přejít ze systému parovodního na horkovodní. Tento přechod znamenal kompletní výměnu Problém teplárenství, centrálního zásobování teplem a především ceny za toto teplo - to jsou témata, která dlouhodobě zaměstnávají odborníky i laiky. Jako podnětný přínos do diskuze může sloužit případ města Desné. Co dělat při objížďce? technologie výtopny a pětikilometrového rozvodu tepla. Během několika měsíců se tak podařilo, navzdory ztížení životních podmínek ve městě, zajistit ekonomické fungování soustavy na desítky dalších let. Cena celé přestavby byla, dle informací jednatele společnosti Mgr. Suchardy, 30 milionů korun. Nová technologie dodávky tepla - kogenerační jednotky Dnešní výtopna je vybavena dvěma kotli na plyn a třemi kogeneračními jednotkami. Právě instalace těchto jednotek byla hlavním krokem ke zlepšení ekonomiky výroby tepla jak pro fi rmu tak pro občany Desné. Hlavní částí kogenerační jednotky je motor z nákladního automobilu, upravený na pohon zemním plynem. Jeho primárním úkolem je výroba elektřiny, která je následně dodávána přímo místním odběratelům nebo do sítě ČEZu. Sekundárním efektem Jedno dubnové ráno se obyvatelé malých Vrkoslavic probudili se zvláštními pocity, že tu něco nehraje, a že něco není jako obvykle. Pomalu jim začalo docházet, že je slyšet nějaký divný hlomoz. Pohled z okna přinesl vysvětlení jindy relativně klidné ulice hučely a dýmily kolonami aut a jiných dopravních prostředků. Ve vzduchu byly cítit výfukové zplodiny a zvířený pozemní prach. Asi se koná nějaká objížďka, povídali si tetky na rohu. A opravdu v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky Turnovská Pražská byla doprava na Železný Brod, Frýdštejn a Kokonín obousměrně svedena do trasy ulic Vrkoslavická, Sokolovská a Janáčkova. Říkáte si, že jde o celkem pochopitelný krok auta přeci někudy jezdit musí. Stejné pochopení pro věc mají i místní, jednu věc však berou jako vypečený apríl. Proč vedení města Jablonce nikoho dopředu neinformovalo? Stačil obyčejný letáček do schránky. Celou trasou chodí zástupy starších lidí, maminek s kočárky, výletníků a hlavně, protože v ohybu Janáčkovy ul. stojí základní škola, malých dětí. Ani škole se nikdo odpovědný nenamáhal nic sdělit, aby dopředu mohla informovat rodiče. Situace ve zmiňovaných místech je dosti nebezpečná, nikdo ani první dny neposlal třeba strážníka městské policie, neumístil dodatečné značky či vodorovné značení upozorňující na děti a školu a tak je vlastně malý zázrak, že se dosud nepřihodila nějaká nehoda. A co je dále zarážející? Vedení města neučinilo ani žádný další logický technický je výroba tepla, které je odváděno jako odpadní produkt. Toto odpadní teplo však dokáže pokrýt spotřebu města ve většině roku. Pokud je odběr větší, zapíná se plynový kotel. Celý systém je doladěný akumulačními nádržemi, ve kterých je možno akumulovat teplo a jednotky zapínat především v období energetických špiček, kdy zařízení dodává elektřinu za maximální ceny. Dalším úsporným opatřením byla instalace malých výměníkových stanic do každého objektu, který je odběratelem. Tato stanice slouží jako lokální kotelna a je na vlastnících bytů, jaký režim si zvolí při odběru tepla. Celý systém je také šetrný k životnímu prostředí. Proti vytápění topným olejem (Jablonec, Tanvald) neprodukuje žádné emise kysličníků síry. Snižuje také poptávku po elektrické energii v místě a tak šetří prostředí i v místech výroby této energie. Nový rozvod má minimální ztráty a zvyšuje účinnost celého zařízení. V případě nedostatku plynu jsou kotle schopné v havarijním režimu spalovat topný olej. Soustava v číslech, ceny tepla Desenská teplárenská s.r.o. dnes dodává teplo prostřednictvím 31 odběrných míst, lidem do 800 domácností. Celkový výkon kotelny je 12 MW tepelného výkonu a 0,3 MW výkonu elektrického. Díky kogeneračním jednotkám a modernímu způsobu dodávky tepla, dodávala tato dnes zcela soukromá společnost v letech 2007 a 2008 teplo za 510 Kč/GJ vč. DPH a v tomto roce dodává za 542 Kč/GJ vč. DPH. (Pro porovnání jablonecká JTR: rok Kč, rok 2007 po zavedení dvousložkové ceny Kč, rok Kč, rok Kč) Ing. Petr Beitl předseda místního sdružení ODS Jablonec krok ke zvýšení bezpečnosti provozu v těchto partiích. Nikdo neodvezl na chodnících a krajnicích ležící zbytky sněhu zužující vozovku a bránící chodcům. Nikdo nezametl a neumyl chodníky a vozovky od směsi štěrku písku, štěrku, listí, psích exkrementů a soli aby se po chodnících dalo chodit a dopravní zátěž vše nevířila vzduchem do oken přilehlých bytů. Nikdo se nezamyslel nad faktem, že v celém zmiňovaném úseku není žádný přechod pro chodce a podobně. Škoda. Doufejme jen, že si pan místostarosta Pleticha, který má dopravu na starosti, uvědomí, že se jedná o příliš vážné věci a že ještě některé věci dodatečně zařídí. A příště prosíme dvakrát nebo radši třikrát měřit a pak teprve konat. Redakce a spol. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2009 STRANA 5

6 OSOBNOSTI JABLONCE O krizích Rudo, nezdá se ti, že to označení»tajemník«je pro tu funkci příhodnější nebo příliš zavání bývalým režimem? Označení není nikdy to nejdůležitější, ale podstatné je, co člověk opravdu dělá. Já jsem dělal všechno proto, aby byl náš demokratický režim nezvratný, co nejukotvenější a aby byl co nejslušnější. Na názvu funkce nezáleží. Možná by chtělo vysvětlit, proč Dieterovi říkám Rudo... Při zápisu do školy přeložili úředníci mé německé křestní jméno na Dětřich, tak mne dodatečně raději přejmenovali na Rudolfa a v patnácti jsem se vrátil ke svému rodnému. Ale jak vidíš, ten Ruda už mi zůstal. Ono to asi není jednoduché narodit se do smíšeného manželství v období války. Potom krátký záblesk svobody a léta v totalitním režimu. Vzpomínáš si na tu dobu? Moje matka byla Češka a otec Němec. Válka i období po ní mi splývají v raném dětství a pamatuji si jen krátké zážitky. Například maminka občas přilepšovala jídlem vězňům v lágru a udal ji místní rychnovský občan. To měla namále, ale dobře to dopadlo. Já tu dobu znám hlavně z vyprávění. Můj děda byl masarykovec a vlastenec, narozený za Rakouska v roce Počátkem třicátých let stál u zrodu české školy v Rychnově. Žil sám a hodně mi vyprávěl, takže jsem si od mládí utvářel názory a věděl jak se věci mají. Zvláště, když jeho hlavním zdrojem byla Svobodná Evropa, kterou poslouchal stále. U nás se scházeli ti, kteří nebyli odsunuti, a s těmi ostatními jsme udržovali korespondenci. Doba poválečná byla složitá asi pro všechny. Mnoho lidí prožilo ustrašená padesátá léta v obavách, mnozí v kriminále a někteří na útěku a v emigraci. Také byli i nadšenci a budovatelé. Naší rodinu zasáhl krátce po válce odsun a oddělení příbuzných. Někdy lituji, že mne neodsunuli také, protože bych prožil život svobodnější, ale tehdy jsme to brali jako krok do neznáma a tady byla jistota. Jak se ti z dnešního pohledu jeví listopadové události a nový začátek v devadesátých letech? Myslím, že Listopad se z velké části neodehrával na těch náměstích, ale hodně se domluvilo kabinetně. Proto byl tak sametový a proto také zůstali nepotrestáni ti, kteří se O krizi vládnutí, krizi ekonomické a krizích dalších jsem si povídal s jedním ze zakládajících členů ODS na Jablonecku Dieterem Kaufmannem. Narodil se v době náletů na Drážďany v květnu roku třiačtyřicátého. Opět v květnu, o 48 let později, získal jednu z prvních průkazek člena ODS a stál u zrodu jablonecké organizace. Doba, která mezitím uplynula, formovala jeho názory a životní zkušenosti. Dieter Kaufmann byl více než jedenáct let oblastním manažerem ODS, tedy jakýmsi tajemníkem pro stranu v rámci okresu. podíleli na stavu společnosti a udržování nekvalitního života u nás. Lež, přetvářka a příkoří nebyly odsouzeny a to se odráží i na morálce dnešního života. Jistě, za nekrvavý průběh převzetí moci lze uznat leccos, ale v mnohém doplácíme na minulost. Navíc se, dle mého názoru, jednalo spíše o dočasný ústup komunistů z pozic, než něco, co bychom mohli nazvat revolucí. Myslíš i dnešní politické hašteření, které už dávno překročilo hranici korektnosti a slušnosti? Nejen to. Z politiky se stal obchod a lákadlem pro vstup do strany není názorové přesvědčení a určitý fi lozofi cký náhled na život, ale touha po moci a penězích. V tom je dnes velký posun ve srovnání s porevoluční dobou nadšení. Tehdy byl názor silný a byl hlavním důvodem pro vstup do politiky, ale holt všechno se vyvíjí. První polovina devadesátých let byla zcela v zajetí nadšení, kdy jsme se snažili udělat svět lepší. Dnes se to vrátilo zpátky a mnozí si říkají: ať je svět jaký chce, hlavně když já budu mít ten svůj lepší. Na prvním místě není biliónový průšvih republiky, ale nová televize nebo dovolená u moře. Stále se projevuje to dlouhé období jednostranného učení. Po krátké polistopadové euforii převládá osobní prospěch a ochota věřit slibům. I těm nesmyslným. Na léta po Listopadu asi vzpomínáš rád? No, to víš, že mám mnoho vzpomínek pěkných. Hlavně ta naděje, víra v budoucnost, to bylo fajn. Na druhou stranu to byla doba skromnější, nebyla taková technika a potýkali jsme se s aparátčíky ve funkcích. Ty jsi dlouhou dobu předsedal občanské bezpečnostní komisi... Tam jsem byl až od roku Původní činností byla očista aparátu policie od bývalých příslušníků STB, ale časem přestala být účinná a stala se poradním orgánem. Dříve komise často narážela na neochotu lidí ukázat na toho, kdo za starého režimu dělal lumpárny. Jak si vysvětluješ tu dnešní apatii? Mají lidé zájem o politiku? Domnívám se, že ano. Mají zájem a jsou apatičtí vždy jen po určitou mez a pak se bouří, když se jich to osobně týká. Já to vidím spíše v tom, že se nechají velice snadno strhnout a pak hledají viníka. Například nedávná demonstrace zemědělců v Praze. Když jsme vstupovali do EU, tak mnoho lidí považovalo ODS v čele s Václavem Klausem za nespokojené euroskeptiky, kteří všechno jen kritizují. Já si pamatuji, jak Klaus zpochybňoval dosažené podmínky při přístupových vyjednáváních. Nakonec se přijala teze socialistické vlády, že bylo dosaženo maximálního úspěchu. Dnes ale mnozí zjistili, že to takové není a zlobí se. Jenže to už jsou ve vládě jiní lidé. Také je problém, že se chtějí srovnávat s ostatními, ale tu rozvinutou Evropu budeme ještě dlouho dohánět. Nemůžu se nezeptat: co říkáš pádu vlády? Mrzí mne to. Především proto, že to byla po dlouhé době vláda, která přibrzdila neúměrné zadlužování. Platí to, co v té předešlé otázce, tedy vlády v devadesátých letech bez zásadních otřesů zvládly přechod z centrálního řízení ekonomiky na soukromé. Strašně rychle se transformovala celá společnost, ale vyčítat jen chyby je zlé a hloupé. Pak nastoupily vlády ČSSD a podrobily celý proces tvrdé kritice a zadlužily každého z nás. Normálně uvažující člověk by nad tím musel vrtět hlavou, ale u nás lidé na každé rozhazování reagovali nadšeně. Když se to Topolánkova vláda snaží reformami dostat pod kontrolu, tak je ta nejhorší a lidé zase volají po růžové levici. Vlastně teď oranžové... Vláda skončila, ale aktéři nevypadali moc vítězně, myslím, že je ta situace zaskočila. Já si vzpomínám, jak jsi vždycky říkal, že se komunisti budou muset ještě jednou vrátit, než nám to dojde. Nebral jsem to moc vážně, ale teď mám pocit, že se ta doba blíží... Vycházím ze zkušenosti. Rodiče varovali před naivitou, se kterou mnozí věřili v to, že za nás soudruzi všechno zařídí, my si s ničím nemusíme lámat hlavu. Všechno zdarma, školy, nemocnice, prostě ráj na světě. Myslím, že lidé tomu spíše chtějí věřit, než aby o tom byli skutečně přesvědčení. Ono se to dobře poslouchá a zodpovědnost přece mají ti, které si zvolíme... No a pak je realita taková, jakou si zasloužíme. Na všechno špatné se časem zapomíná a vzpomínáme jen na to, že tu byl pořádek, jistoty a podobně. Jenomže za jakou cenu?! Policie byla především represivní složka bez kontroly veřejnosti. Pořádek vycházel ze strachu a po tom se snad někomu stýská? Jistoty... Ano, jistota stejné chudoby pro nevyvolené. Stálo by zato, aby někdo přepočítal ceny tehdy a dnes na hodinu platu a to by se možná leckdo divil. Chleba za 4,20 z dvoutisícového platu nebo za 25,- ze čtrnáctitisícového, to je poloviční cena i když na první pohled to vypadá jinak. Jak vidíš budoucnost ODS, se kterou jsi tak dlouho spjatý? Dobře. Každá výhra i prohra posiluje a tím se každý učí. I strana. Hlavně je důležité, aby v ní zůstali ti, kteří mnohé pamatují a vstupovali do ODS kvůli názoru. On není nejdůležitější program, ale především jde o základní principy: svobodu, hodnoty, demokracii, právo a odpovědnost. Nejde jen o poplatky, ale hlavně o přijetí vlastní zodpovědnosti. Každý si musí pečovat o své zdraví. Ne na to nahlížet tak, jako by byl STRANA 6 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2009

7 Z DOPISŮ za zdraví zodpovědný stát, protože si někdo myslí, že platí dost. Umřít dříve nestojí za ušetřenou třicetikorunu. Ale abych neodbíhal. Myslím, že by si měli ti členové, kteří jsou momentálně nespokojení a chtějí odejít, ať už kvůli Lisabonské smlouvě nebo některým lidem, znovu vše důkladně rozmyslet. Potenciál strany se tvoří tím, jací lidé v ní jsou. Když odejde někdo se silným názorem, je to škoda pro všechny. ODS je živým organismem a stále se proměňuje. Vždy v ní bylo více pracovitých, chytrých, zodpovědných a samostatných lidí, proto jsem si jistý, že bude vždy zásadním hráčem. Ale také vždy přitahovala lidi, kteří berou stranu jako výtah k moci a výhodám. Je to nekonečný vnitřní boj a je důležité, aby ti slušnější měli převahu. Na závěr poslední otázku. Jak odhaduješ další vývoj a co tvůj názor na Václava Klause a jeho angažmá v současné krizi? Já znám Václava Klause od začátku. On je velice pracovitý a totéž čeká od ostatních a soudí je podle toho. Mám pocit, že jeho vrozená ješitnost stále sílí. Vděčíme mu za ODS, ale je špatné, že odmítá jiný pohled, který dnes ve straně převládá. Pro mne je to nepochopitelná proměna. Myslím, že chtěl prezident v roce 2006 velkou koalici nebo spíše druhou opoziční smlouvu a stejně tak k tomu tlačí i dnes. Mohlo by se zdát, že zradil nebo jedná jinak, než je v obecném zájmu, ale já myslím, že jeho pohled míří nad hlavy současných politiků. Obě řešení, koalice nebo oposmlouva, by mohla vyřešit zásadní a důležité otázky dalšího směřování v širší politické shodě. Je nutné reformovat důchodový systém, zdravotnictví, bezpečnostní složky a v neposlední řadě volební systém. To je alfou i omegou naší budoucnosti. Bez toho se nikdy nepodaří nápady prosadit a osvědčit v praxi. Opoziční smlouva se to snažila vyřešit, ale disidenti to úsilí zhatili. Mně se líbí jak to Topolánkova vláda zvládala vzhledem ke své vratké podpoře 101 hlasu, ale co nastane až skončí? Nové volby přinesou 4 strany ve sněmovně, protože si myslím, že Zelení nepřelezou 5% hranici. Na levici dvě kompaktní strany, ve středu lidovci a napravo ODS. Jak z tohoto vytvořit jasně profilovanou vládu? A pokud bude opět vládnout levice, co zbude z reforem? Kdyby se v rámci většinové politické shody podnikly kroky, o kterých jsem mluvil, pak by od dalších voleb byly vlády se silnou podporou, jasnou zodpovědností a skutečně by se vládlo. Kompromis, tak jak to vidíme u nás i v sousedním Německu, vede jen k udržování chodu země nikoliv k vládnutí. Nevím, jak to dopadne, ale Klause znám osobně, dlouho a věřím, že hledá kvalitní řešení. Stále se mu přičítá mnoho různých vlastností, jistě i právem, ale vždycky to bude především demokrat a vždycky bude v nitru odesák, ale nedokáže překročit svůj stín. Nesnáší kritiku a kritiky. Já ti přeji klidné užívání důchodu a děkuji za rozhovor! Vladimír Kordač Z dopisů Životní jistoty Každý člověk na své cestě životem potřebuje mít nějaké jistoty. Něco, na co rád vzpomíná, něco, kvůli čemu se rád vrací na určitá místa. I kdyby ty jistoty už dávno byly jen v jeho vzpomínkách. Pro mě jsou takovými jistotami pevně spjatými s dětstvím v Jablonci například holičství na Švermově náměstí, starý hotel Merkur nebo benzínová stanice na rohu Liberecké a Budovatelů. Nic z toho dnes neexistuje, vídávám tato místa jen ve svých vzpomínkách. Ale jedna z těch skutečně starých jistot dodnes existuje. To bylo v roce 1972, kdy ještě stála»žlutá«škola a»zelená«škola a na místě dnešní Jabloně bylo hluboko položené školní hřiště a vysoko nad ním trůnily velké kaštany a naproti, hned vedle vinárny Venuše byla malá škola, kam jsem chodil do čtvrté třídy. A Pepa Koudelka taky. Já tehdy bydlel v Korejské, Pepa na rohu Opletalky. A s celou partou dětí jsme si vždycky někde tam hrávali (kromě Petra Matějáka, který vždycky musel do houslí, kvůli čemuž jsme ho litovali). Chodívali jsme zvonit lidem na zvonky, za což já jednou dostal od jednoho hodně rozčileného pána, poté co mě dohonil na schodech, velkou facku. (Ale fakt jsem to nebyl já, Pojistit se a vyhrát O štěstí může hovořit nový majitel nového vozu Škoda Fabia a povinného ručení na rok zdarma Miroslav Šponar z Tanvaldu. Soutěž o deset vozů Škoda Fabia vyhlásila Česká podnikatelská pojišťovna na poslední čtvrtletí loňského roku. Počátkem února proběhlo losování pod notářským dohledem a pak už následovaly telefonáty deseti výhercům. Manažerky marketingu Jolany Kolaříkové jsme se zeptali, jaký to je pocit sdělit tak příjemnou novinu a především nakolik byla akce ČPP úspěšná: Výherce jsme kontaktovali telefonicky a gratulovali jim k výhře. Pro všechny to bylo velmi příjemným překvapením. Potvrzením úspěšnosti soutěže je 170 tisíc nových smluv. Velmi si vážíme důvěry našich klientů a garantujeme jim ty nejlepší služby. Jak sdělila mluvčí pojišťovny Mgr. Renata Svobodová, ČPP má tradičně velmi silnou kdo zvonil). A tenkrát někdo z té naší party napsal křídou na zeď Pepova domu vzkaz: KOUDELKA JE PRASE. (Ani to jsem nebyl já.) Pokaždé, když se po nějakém čase dostanu do svého rodného města, nedá mi to, abych nenavštívil místa svého dětství a pokaždé mě svým způsobem potěší, když najdu onu zprávu z minulosti stále na svém místě, dodnes docela zřetelně čitelnou. Nemá to sice takovou historickou nebo kulturní hodnotu, jakou by mělo holičství na Švermáku nebo školní hřiště zelené školy, ale je to taková malá životní jistota, důkaz, že jsem žil, někde jsem byl a že stále ještě jsem. A mimochodem do Jablonce se budu vždycky rád vracet, i kdyby někdo ten dům konečně už opravil. Vladimír Kovařík, Brno Glosy Poděkování technickým službám Neskonalý dík patří TSJ za velmi dobré zvládnutí zimní údržby ve městě. Letošní zima, mnohdy hraničící s kalamitním stavem ukázala, že globální oteplování se týká kdekoho, jen ne nás. Zatímco ledovce tají a vědci se radí o zněnách klimatu, s Jabloncem se zima nechtěla rozloučit do konce března. Technické služby odvážely nekonečné tuny na prostranství za areálem Liazu a tam sníh pomalu taje a za vydatného zápachu v něm tlí i vše, co»stalinovy ruce«naložily na korby náklaďáků. Zvládnutí zimy mělo hned dvě významná pozitiva. Prvním je zajištění průjezdnosti a průchodnosti městem. Druhým, avšak neméně důležitým výsledkem je to, že nemusel Jindra Berounský navrhovat odvolání starosty, takže Mgr. Tulpa nečelí mediálním útokům jako před časem jeho předchůdce RNDr. Čeřovský. pozici na trhu s povinným ručením v České republice. S počtem 830 tisíc pojištěných vozů je třetím největším poskytovatelem tohoto typu pojištění u nás. Nám nezbývá než popřát výherci mnoho ujetých kilometrů bez nehody a České podnikatelské pojišťovně mnoho úspěchů. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2009 STRANA 7

8 AKCE DEN PO DNI Sobota 11. dubna Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba Nezaměnitelný písničkář, textař a skladatel s citem pro slovní hříčky, originální rýmy a nečekané pointy. Drsný cynik i jemný romantik. Od 21 hodin. Úterý 14. dubna Petr Kolář Jarní akustické turné. V rámci koncertu diváci uslyší jak známé hity, tak i písně z posledního alba»bez křídel«. Členové kapely: Karel Mařík - piáno, akordeon, Jan Alán - baskytara, Richard Böhm - bicí nástroje, Roman Voch - kytara. Koncert bude intimní, akustický, doplněný smyčcovým kvartetem Melody Quartett. Od hodin. Středa 15. dubna FDA - Divadlo Rokoko Praha Willy Russell Shirley Valentine Režie: Zdeněk Kaloč. Hraje Simona Stašová. Bravurní komedie o tom, že život je zapotřebí žít a nikdy není pozdě na změnu. Helena Třeštíková a René Známá dokumentaristka uvádí svůj časosběrný dokument o dvaceti letech života Reného Plášila, který se od svých šestnácti let pravidelně vrací za mříže pro vloupání a krádeže. Čtvrtek 16. dubna Tanvald, Městské kino Jas Miroslav Donutil Cestou necestou Zábavný pořad známého herce a baviče, plný veselého vyprávění a písniček. Rodinné centrum Magnet, Jbc Viliam Poltikovič Světlo duhy Beseda a promítání s kameramanem, cestovatelem, duchovědcem a spisovatelem Viliamem Poltikovičem o návštěvě svatých míst, svatých lidech, životě a duchovním fi lmu. Žalman a spol. Koncert české folkové stálice Pava Lohonky Žalmana. Od hodin. Krátké a úderné divadlo Lbc Micka Myšáková aneb román moderního děvčete. Pátek 17. dubna Rychnov, Restaurace Beseda ASPM Amatérské sdružení profesionálních muzikantů. Koncert české hudební skupiny založené roku 1984 Janem Spáleným, Petrem Kalandrou a Františkem Havlíčkem. Od hodin. Ingrid Jensen & Beata Hlavenková Jazzový koncert nejlepší světové trumpetistky a vyhledávané české klavíristky doplněný americko-polskou rytmikou. Stár plej Soutěž regionálních kapel Třetí soutěžní večer za účasti kapel Anabáze, Duo D+22, Mystream, Pavoucy, Ragnarock. Vyvrcholením soutěže bude velké fi nále v červnu. Sobota 18. dubna a ještě trochu swingu aneb tančíme s písničkami Orchestru Rudy Janovského. Tony Ducháček a Garage Živelné legendami opředené hudební uskupení pražského undergroundu. Support: Sketa Fotr kultovní ska country punková kapela. Od 21 hodin. Neděle 19. dubna Josef Zima a Semilská 11 Taneční odpoledne pro seniory se slavným zpěvákem, hercem a moderátorem. Od 14 hodin. Pondělí 20. dubna Astronomické setkání Aktuální dění ve vesmíru, pozorování noční oblohy. Informace, rady, návody pro každého. Od 18 hodin. Úterý 21. dubna Desná, Riedlova vila Koncert ZUŠ Tanvald Tradiční koncert žáků Základní umělecké školy v Tanvaldě. Od 17 hodin. Rodinné centrum Magnet Míla Tomášová Průzračný svět Prožitkové čtení z básnické sbírky. Na závěr meditace do ticha Čte: Marek Bohdálek. Od 17 hodin. Žonglování, točení Poiky, míčky a můžeme to roztočit!!! Pro všechny. DJ. Fire Freestyle. Středa 22. dubna Studio Dva Praha Miro Gavran: Vše o mužích Režie: Jana Janěková. Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný. Vše o mužích aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily. Keramický workshop V ZŠ Pivovarská. Základy točení na kruhu a modelování. Egypt trochu jinak Nejen Káhira, Gíza, Sinaj, Alexandrie objektivem fotografa Aleše Majera. Spojeno s vernisáží výstavy fotografií Egypt Women. Čtvrtek 23. dubna Eva a Vašek Pěvecká dvojice, jež patří mezi komerčně úspěšné české hudební interprety. Od 18 hod. Příběhy nezávislých labelů Hudební publicista Pavel Klusák slovem, hudbou i videem nabízí pohled do světa světových vydavatelů nezávislého rocku a elektroniky. Žhavé hudební aktuality. Vratislavice, knihovna Simona Monyová Autorský literární večer s populární brněnskou spisovatelkou Simonou Monyovou. Historky z knížek Konkurz na milence, Matka v krizi a Matka v koncích. Od 17 hodin. Rodinné centrum Magnet, Jbc Igor Chaun - Pošta pro tebe Beseda a promítání s režisérem Igorem Chaunem o životě, cestování, duchovnu a třeba setkání s Dalajlámou a Richardem Geerem... Pátek 24. dubna Rodinné centrum Magnet, Jbc Velký čarodějnický rej Disco, soutěže, zábava. Od 16 hodin. Tanvald, Městské kino Jas Tanvaldské hudební jaro 2009 Štěpán Rak a Alfréd Strejček Vivat carolus quartus. Divokej Bill Support: Cocotte Minute. Úvalská kapela Divokej Bill byla založena v průběhu roku Od té doby si našla spoustu nadšených fanoušků. Kapela hraje bigbít s prvky folklóru, což je dáno složením nástrojů. Základem je vždycky písnička zahraná na akustickou kytaru s jednoduchými akordy. Všechno není ve stejném duchu, takže občas se povede něco do panku (Mrtvej brouk) a někdy do tvrdšího rocku (Bill, Cizák). Reggae bashment Roots survival Sound (Damalistik FR), Admiral Kolíbal, Mr. Cocoman a Emergency JBC Station (Rollandblow, McZagga, Dr.X). Od 21 hodin. Sobota 25. dubna Rodinné centrum Magnet, Jbc Barevná pohádka Divadelní představení J. Enochové od 15 hodin. Desná, KD Sklář Stará bába tančí Divadelní představení v rámci jubilejního turné při příležitosti»půlkulatých«narozenin herečky Luby Skořepové. Svatební a kadeřnická show svatebního salónu Mary Fashion a kadeřnického salónu Chic Jaro léto Nové trendy účesů i barev, doprovodný program. Slosovatelné vstupenky 1.cena exkluzivní svatební šaty na míru STRANA 8 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2009

9 AKCE DEN PO DNI Neděle 26. dubna Div. spol. F. Kreuzmanna Hana Stará a Ivan Remta Tajemství vodní tůně Režie: František Kreuzmann. Hrají: Milada Čechová, Ivan Remta/Bohumír Starý, František Kreuzmann, Rostislav Trtík. Pohádkový příběh z jižních Čech o dvou rybářích, vodní paní, hejkalovi a jednom velkém tajemství Jakuba Krčína. Od 15 hodin. Pondělí 27. dubna Toulky jabloneckou historií Téma: Jablonec Uvádí Václav Vostřák. Úterý 28. dubna Jan a František Nedvědi s kapelou»výjimečné setkání«- Koncert slavných folkových písničkářů, kteří před dvanácti lety vyprodali strahovský stadion, kde jejich dávno zlidovělým písním tleskalo sedmdesát tisíc lidí. Extrémní divoká voda Promítáním fi lmů a fotek z různých končin světa provází Honza Kolář. Čtvrtek 30. dubna Ohňostroj na jablonecké přehradě Soutěže pro děti, lampiónový průvod, ohňostroj. Od 17 do 22 hodin. Čarodějnický sabat čarodějáles Venku hezky na Letní scéně, venku hnusně v Klubu Na Rampě. Přiletí Imodium, Jaksi taksi, Civilní obrana, Crossband, Lety mimo. Od 17 hodin. Rodinné centrum Magnet Štěpán Rak - Sladké dřevo Recitál a beseda s kytarovým mágem a virtuosem Štěpánem Rakem o vlivu hudby na život člověka Pátek 1. května JAutomuzeum CZ Vratislavice Vratislavický autofestival Třídenní turisticko orientační jízda historických automobilů Trojzemím s trasou po území České republiky, Polsku a Německu. Krásná Kittelova pouť Tradiční pouť v Kittelově areálu v Krásné. Sobota 2. května Už jsme doma Experimental-punková kapela na turné»jeskyně«. Od 21 hodin. Neděle 3. května Tanvald, Městské kino Jas Robert Anderson Víš přece, že neslyším, když teče voda Tři příběhy, které nám autor líčí, jsou velice směšné, ale velice lidské. V jistých obměnách mohou potkat každého z nás. Středa 6. května Východoč. divadlo Pardubice. Fred Ebb - Bob Fosse Chicago Pátek 8. května Divadlo J. K. Tyla Josefův Důl Josefodolské divadelní jaro Krajská přehlídka venkovských divadelních souborů s možností postupu na Národní přehlídku venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou Krakonošův divadelní podzim. Vypsaná fixa Punk-pop, crossover skupina z Pardubic. Od 21 hodin. Sobota 9. května Stár plej - soutěž regionálních kapel Čtvrtý soutěžní večer za účasti kapel Orpheus Beat, Papa Boys, Pavilon B, Hangover Painters, Z davu. Úterý 12. května Večer nejen pro fajnšmekry V. Mišík + R. Hladík + J. Hrubý Rockové legendy. Středa 13. května Ondřej Havelka a Melody Makers Autentická interpretace populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým: sweet and hot, muzikály, swing... Kytička písniček Přehlídka dětských hudebních sborů z MŠ z Jbc a Lbc. Čtvrtek 14. května 4TET Koncert populárního vokálního kvarteta. Divadlo R. Brzobohatého Praha James Goldman Lev v zimě Pátek 15. května Jablonec nad Nisou Muzejní noc Netradiční prohlídka muzejními expozicemi v neopakovatelné noční atmosféře. a ještě trochu swingu aneb tančíme s písničkami Orchestru Rudy Janovského. Tanvald, Kostel sv. Fr. z Assisi Tanvaldské hudební jaro 2009 Orchestr Atlantis s dirigentem Vítězslavem Podrazilem. Pocta G. F. HändelovI Koncert od 19 hodin. Frýdlant Valdštejnské slavnosti Od 15. do 17. května. Dne 16. května pojede zvláštní vlak na Valdštejnské slavnosti, trasa: Tanvald Smržovka Jablonec n. N. - Liberec Frýdlant a zpět. Sobota 16. května Smržovka, Muzeum obrněné techniky Technika v pohybu Jízda tankem, ukázky vojenských táborů a cvičné střelby, představení všech pojízdných exponátů v pohybu. Frýdlant, Městské muzeum Muzejní noc Toxigue a Hit Fakers Hudba kapely jde napříč hudebními žánry - retropop, souljazz a grooverock... Vítěz kategorie objev roku Anděl 2008! Support: Hit Fakers - jediná česko-albánská funky kapela na světě. Od 21 hodin. Pondělí 18. května Desná 18. až 23. května Sympozium Desná Dřevosochání motorovými pilami. Více informací najdete na straně 11. Čtvrtek 21. května Daniel Váczi Trio Jazzový koncert Pátek 22. května Rychnov, Restaurace Beseda Slávek Janoušek + Luboš Vondrák Kocert od hodin. Sobota 23. května Smržovka Prolínání Sen o Jizerských horách aneb Smržovský jarmark a Den jizerskohorských jídel. Více na straně 11. Reggae Bashment A nejen Reggae od 21 hodin. Pondělí 25. května Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem Sergej Prokofjev: Popelka Úterý 26. května Národní parky východní Afriky Promítá a povídá Petr Hejtmánek, zejména na Afriku zaměřený cestovatel, fotograf, horolezec a vydavatel knih s africkou tematikou. foto Petr Hejtmánek Středa 27. května Pavel Černý Varhanní koncert od 19 hodin. Pátek 29. května Rychnov, kostel sv. Václava Koncert ZUŠ Stár plej - soutěž regionálních kapel Pátý soutěžní večer za účasti kapel Grottlis, Ticho, P. K. Tribute, Rónin, Wet Paint. Uvedené akce jsou bez záruky. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2009 STRANA 9

10 Z KULTURY Kam za výtvarnem Jablonec nad Nisou Galerie MY Zdena Šafka Řeháková - 3 x jinak Autorka v současnosti žije a tvoří nedaleko Prahy, je však úzce spjata s naším regionem. V Liberci působila jako kostýmní výtvarnice v Divadle F. X. Šaldy i jako oděvní návrhářka a spolupracovala na výtvarných projektech s místními umělci. Na výstavě představí tři hlavní směry své tvorby malbu, tkané tapiserie a návrhy oblečení a divadelních kostýmů. Do 24. dubna, otevřeno úterý až pátek 10 12, hodin. Univerzitní galerie N New ornament Práce ateliérů textilního designu ASP Lodž, VŠVU Bratislava a TUL Liberec. Do Městské divadlo Foyer divadla zpřístupněno v době divadelních představení. Vladimír Mencl - Česká krajina v obrazech Jeho obrazy jsou součástí sbírek v Rakousku, Švýcarsku, Německu, Holandsku, Francii, v New Yorku a v řadě severoamerických států. Jsou inspirovány převážně jihočeskou krajinou. Autor je nejen členem Unie výrvarných umělců v Praze, ale i docentem na pražské Akademii múzických umění. Muzeum skla a bižuterie Hlavní secesní budova Stálé expozice: Kouzelný svět bižuterie. Čarovná zahrada. České sklo sedmi století Tematické výstavy: Šamani a čarodějové Výstava zapůjčená ze sbírek Národního muzea Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur přibližuje tajemný svět myšlení tradičních národů Sibiře, Severní a Jižní Ameriky a Afriky spojený se šamanismem a čarodějnou magií, je určena nejen pro milovníky kouzel a nadpřirozena, ale i zájemcům o exotickou bižuterii. Od 27. února do 17. května, út ne 9 až 17 hodin. Galerie Belveder Stálé expozice: Historický empírový salonek Skleněný knoflík 19. století Tematická výstava v Galerii Belveder: Otcové města Jablonce VI. Výstava představí osobnosti a spolky, které v 19. století založily tradici tělovýchovy a sportu v Jablonci nad Nisou. Od 17. dubna do 5. června, út pá 9-12 a hod. Eurocentrum po-pá 8-18, foyer, vstup zdarma Do 30. dubna Janusz Pytel. Výstava fotografií Krkonoš a Benátek polského fotografa. Smržovka Výstavní síň v Zámečku do 21. dubna Spi panenko, jen spi Výstava kočárků pro panenky J. Krejčové Výstavní síň od 22. do 25. dubna Výstava mysliveckých trofejí za rok 2008 Výstavní síň od 4. do 28. května Pastely Bohumíra Míče Kreslí převážně uhlem a pastelem krajinu Podkrkonoší a Jizerských hor a zátiší. Vernisáž v pondělí 4. května od 17 hodin. Otevřeno st 9 11 a 13 16, so a ne a hodin a dle dohody (telefon ). Tanvald Tanvald, restaurace Mexiko Petr Preussler - Tanzánie Výstava fotografií. Součástí výstavy jsou i lidové hudební nástroje let staré, např. gita nebo gogo. Výstava se koná na podporu farnosti (včetně školy a nemocnice) ve městě Ifakara (Tanzánie - Afrika). Desná Riedlova vila Zdeněk Kranz - akvarel, kresba a grafika Výstava akvarelů, kreseb a grafik přírody a architektury. Od 7. dubna do 9. května. Vernisáž výstavy: 7. dubna od 17 hodin. Rychnov Výstavní síň v radnici od 18. do 30. dubna Jaroslav Švásta Výstava fotografi í. Zahájení v sobotu 18. dubna v 17 hodin. Výstavní síň v radnici od do MUDr. Jiří Srna Výstava obrazů (abstraktní expresionismus). Vernisáž proběhne v v 17 hodin. Železný Brod Městské muzeum sklářská expozice od 1. dubna do 31. prosince Výstava přírůstků do sbírky skla 2008 Výstava méně známých výrobků ŽBS. Hejnice MCDO Hejnice od 1. do 30. dubna Ak. malířka Drahomíra Brůšová Křížová cesta + tapiserie Práce z období let Od 1. do 31. května Václav Havelka sochy, plastiky Hudba Zlatý holky: Jizerský písničky (CD) Soubor Zlatý holky existuje již více než čtvrt století. Jejím zakladatelem, sbormistrem a autorem hudby i textů je Marcel»Fox«Štěpánek. Na tomto albu, které bylo nahráno loňského podzimu v kostele sv. Antonína v Bedřichově, zpívá několik generací Zlatých holek. Jak název CD napovídá, všechny písně se odehrávají v Jizerských horách, a to v dobách dávných (»Jizerskej pytlák«o pytláku Stammelovi,»Jizerskej doktor«o Kittelovi,»Velká Jizera«o pytláku Tapperovi...) i v současnosti (» Jizerská nálada«o jizerských horolezcích, milostná»jizerská pověst«...). Naslouchal jsem jim vždycky s okouzlením a věřím, že jejich písně dokážou přenést ducha dávných Jizerských hor i na dnešní posluchače. Napsal o souboru v předmluvě bookletu Miloslav Nevrlý. Ten, kdo má rád Jizerské hory a k tomu folkovou muziku, tomu by mohly Zlatý holky přinést plno radostných chvil. CD je k dostání za 150 Kč na telefonu Památky Historická pohlednice s rozhlednou na Smrku Milovníky Jizerských hor potěší následující zpráva. Stará dřevěná rozhledna z vrcholu Smrku, kterou zničil požár v padesátých letech minulého století, opět stojí. Nejedná se o vtip, opravdu stojí, ale v pražské zoo. Když ve vedení zoo hledali námět na rozhlednu, tak se dozvěděli o modelu rozhledny, umístěném v novoměstském muzeu. Rozhledna se jim líbila natolik, že se rozhodli ji v Praze postavit. Model usnadnil přípravu projektové dokumentace v podobě co nejvěrnější kopie dřevěné rozhledny, postavené na Smrku v roce Tak se stala rozhledna Obora po petřínské rozhledně druhou rozhlednou v Praze. Je vybudována na nejvyšším místě areálu zoo a má unikátní výhledy na koryto řeky Vltavy, na Prahu 6, 7 a 8 a na areál Zoo Praha, a to z výšky 18,5 metrů. Rozhledna byla vybudována nákladem 4 milionů Kč a bude otevřena veřejnosti dne 13. června. Více na STRANA 10 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2009

11 Tři májové veselice KAM NA VÝLET Jaro je ročním obdobím stvořeným k výletům. Lidé se začínají probouzet ze zimní letargie a táhne je to do přírody, která se zazelenala, rozkvetla, rozštěbetala a rozbzučela. Květen je však i měsícem májových veselic, lidových oslav a společenských akcí. Proto jsme vybrali do tohoto tipu na výlet tři akce ve třech městech nedaleko Jablonce, které podle nás stojí za návštěvu. Frýdlant května Valdštejnské slavnosti Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna byl významným českým politikem a vojevůdcem 17. století. Jak jeho celé jméno napovídá, byl mimo jiné i vévodou frýdlantským. Frýdlantští jsou na svého generalissima náležitě pyšní, o čemž svědčí pravidelné pořádání Valdštejnských slavností. Ty se konaly poprvé již v roce 1934 k třístému výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu a jejich tradice byla obnovena v devadesátých letech minulého století a stala se z nich akce přesahující hranice regionu. Návštěvníci se mohou těšit na už osvědčený program: příjezd vévody Albrechta Valdštejna a jeho družiny, dobovou tržnici, bezpočet hudebních a divadelních představení, pochodňový průvod ze zámku, který bude zakončen ohňostrojem ve středu města. Mezinárodní historická bitva bude opět na louce za motelem Daniela nedaleko silnice, která směřuje z Frýdlantu na hraniční přechod do Polské republiky v Habarticích. V sobotu začne v 15 hodin a dekorování jednotek uvidíte v místě bitvy. V neděli však bitva začne o hodinu dříve, ale přehlídka jednotek pak bude součástí zakončení Valdštejnských slavností na náměstí. Vstupné bude na jeden den (na sobotu nebo na neděli) 80 Kč, dvoudenní vstupenka na celý víkend za 120 Kč. Platí jen dospělí a děti nad 130 cm. Více informací získáte na A pokud vám zbyde v době konání slavností trocha volného času, nezapomeňte na místní atraktivity: děkanský chrám Nalezení Sv. Kříže, jehož součástí je redernovská hrobka, městské muzeum v druhém patře radnice či rozhlednu na Resselově výšině z roku Několik kilometrů na východ můžete navštívit Chrám Navštívení Panny Marie a klášter v Hejnicích. Chrám (původně gotický kostel, přebudovaný v baroku) je po opravě přístupný veřejnosti a klášter slouží jako mezinárodní centrum duchovní obnovy (viz program výstav na protější straně). Desná května Sympozium Desná O sochařském sympoziu v Desné jsme psali v Jabloneckém zpravodaji již před rokem. Protože se jedná o zajímavou akci, kterou byste si neměli nechat ujít, máme tu pozvánku i pro tento rok. Po celý týden od pondělí 18. května budete moci sledovat v zahradě Riedlovy vily v Desné vznik dřevěných soch pod rukama zkušených sochařů-řezbářů. Je to úžasný pohled, jak se z ohromného kusu kmene stromu postupně objevují postavy skřítků i víl, medvídků, ale i židlí, prolézaček, laviček i abstraktních objektů. Ke konci týdne jsou již sochy hotovy a o víkendu může začít ta správná májová oslava. V pátek 22. května v 19 hodin začne hudební večer. Vystoupí skupina Mandragora, která představí své nové album s názvem»265«. Sobota 23. května je dnem vyvrcholení akce. Ve 14 hodin shlédnete z části veselý příběh ze života pro malé i velké v podání divadelní společnosti Kejklíř, v 16 hodin Trial show Pavla Balaše, mistra České republiky v trialu, aukce vytvořených soch a ostatních prací je naplánována na 18. hodinu, ve 20 hodin vás pobaví pantomima Michala Hechta. Svoji kouzelnou atmosféru má vernisáž při svíčkách od hodin. Jedná se o slavnostní zažehnutí svíček a loučí, promítnutí dokumentu z průběhu týdne tvorby a představení umělců a jejich prací. Výtěžek akce bude věnován Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených a handicapovaných dětí Diana. Základním smyslem tohoto sdružení je zlepšovat zdravotní a sociální podmínky postižených dětí a napomáhat vhodnému umístění těchto dětí do vzdělávacího procesu. Sdružení Diana sídlí v Jablonci nad Nisou, ale věnuje se klientům v celém Libereckém kraji. Více informací najdete na Za zmínku jistě stojí, že ve stejném termínu ( května) se koná Velká Desenská pouť. Smržovka 23. května Prolínání Prolínání Sen o Jizerských horách aneb Smržovský jarmark a Den jizerskohorských jídel. Jste gurmány? Zajímají vás místní speciality našeho regionu a okolí? Pak pro vás je určena tato akce, na níž se snaží organizátoři do Smržovky nalákat výrobce potravin zejména z Jizerských hor, Českého ráje, Frýdlantska a Krkonoš. Stan jizerskohorských jídel v smržovském lesoparku nabízející teplá i studená jídla tradiční pro kraj Jizerských hor. Oblíbenou a již tradiční součástí dne je ochutnávka domácích dobrot»přineste s sebou svoji buchtu«. Návštěvníci mají možnost přinést k ochutnání osobně připravené domácí speciality (koláč, štrůdl, med, kompot, víno, uzený špek, kořaličku či jakoukoli jinou dobrotu), které jsou ve stánku občanského sdružení Michael nabízeny za dobrovolný či mírný poplatek. Pokud na jídlo příliš nejste, přijeďte též. Najdete zde totiž i drobné řemeslné výrobce a řemeslníky, kteří svoji dovednost také předvádějí a některé techniky si mohou návštěvníci sami vyzkoušet. Doprovodný program je orientovaný zejména na děti. Je zaměřen na přírodu Jizerských hor, její ochranu a ochranu životního prostředí obecně. Součástí akce je též prohlídka kostela sv. Archanděla Michaela, dále výtvarný program, pohádky pro děti, lanolezení v korunách stromů, jízda na koni, přehlídka domácích i užitkových zvířat a další. Smržovští chtějí tímto dnem nabídnout alternativu k obvyklým akcím tvořeným nabídkou cukrovinek a asijského zboží a místním drobným výrobcům pomoci s propagací. Navíc výtěžek této akce putuje na opravu interiéru kostela sv. Archanděla Michaela ve Smržovce a na nákup výtvarných potřeb pro děti z MŠ a ZŠ Smržovka. Proto jim přejme, ať se jim akce zdaří. Více informací najdete na tel nebo -mv- JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2009 STRANA 11

12 FINANCE Na téma: poplatky ve zdravotnictví S účinností od se ruší poplatky 30 Kč ve zdravotnictví pro děti a mladistvé do 18 let věku. Tento datum vychází zrovna na apríla, ale není to apríl! Od zveřejnění této právní úpravy se v ordinacích setkáváme s tímto všeobecným dotazem: Pane doktore, jsem důchodce, celý život si platím zdravotní pojištění, tak proč teď v důchodu musím platit poplatek 30 Kč? Odpověď je jednoduchá: poplatky, které jste si platil celý život, nestačí na současnou moderní léčbu. Vysvětlím to na konkrétním případě: jako důchodce jste ohrožen civilizační cévní chorobou, která může vyústit až do akutního srdečního infarktu. A právě v tuto chvíli se nabízí srovnání léčby srdečního infarktu za socialismu a moderní léčby dnešní doby. Pamatuji se, že když jsem sloužil v nemocnici jako mladý sekundář, tak léčba srdečního infarktu byla následující: analgetika (léky proti bolesti), kardiotonika a antiarytmika (léky na povzbuzení činnosti a pravidelnos- Poplatky jsou tématem, které hýbe naší veřejností. Proto jsem se vyptával dál a tentokrát lékárníka Mgr. Davida Mrázka (na snímku) z lékárny v ul. Boženy Němcové. Vybírání regulačních poplatků zkrátilo čekací doby na operace a je více peněz na drahou léčbu. To je bez diskuze, ale co to přineslo lékárníkům? Ze začátku hlavně nadávky a osočování, pak si pacienti docela zvykli. Z ekonomického hlediska neznamenalo zavedení poplatků pro naši lékárnu žádný přínos. Můžete vysvětlit proč? Lékárna je totiž povinna regulační poplatky vybírat, ale je zároveň povinna, a to se většinou neuvádí, provést u každého balení léku, který vydá na recept hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, odpočet. Jedná se o povinnou, státem nařízenou slevu. Od 1. ledna 2008 došlo nejenom k zavedení poplatků, ale zároveň se zvýšila sazba DPH u léků z 5 na 9 % a to by znamenalo zdražení léků pro pacienty. Aby ke zdražení nedošlo a aby se lékárnám náhodou nezvýšily zisky když začaly vybírat 30 Kč poplatky, musí provádět lékárna z každého balení léku ti práce srdečního svalu) a dále se zcela pasivně vyčkávalo, jestli to vaše srdce vydrží a vy to přežijete. Tato zcela pasivní léčba byla relativně fi nančně nenáročná a na tuto léčbu stačilo pojištění, které jste si celý život platil. Bohužel tato pasivní léčba vždy zanechala trvalé následky na srdečním svalu: nefunkční svalovou jizvu v oblasti, která byla zasažena infarktem a která byla trvalým doživotním oslabením srdečního svalu. Dnešní moderní léčba srdečního infarktu je zcela odlišná: pokud se pacient dostane včas na specializované pracoviště, je okamžitě zahájena aktivní léčba: cílenou katetrizací pod RTG obrazem je nasondována laicky řečeno ucpaná céva na srdci, odstraněna překážka v ucpané cévě ať již rozpuštěním sraženiny nebo dilatací této cévy. Takto včas provedený aktivní zásah při infarktu odstraní příčinu onemocnění a obnoví cévní průchod v postiženém svalu bez dalších následků: na srdečním svalu se nevytvoří nefunkční svalová jizva a pacient je vrácen do normálního života. Bohužel tato aktivní léčba je technicky a personálně velmi náročná a fi nančně drahá. Na takovou léčbu nestačí pojištění, které jste si celý život platil. Proto jsou poplatky 30 Kč v ordinacích nutné. Ale pane doktore, pan Dr. Rath říká, že tyto poplatky zůstávají ve vašich ordinacích a nejdou do zdravotního pojištění a tudíž jsou nemravné, nemorální, atd. Ano, ale nemravné je od pana Dr. Ratha, že neřekl to podstatné. Zdravotní pojišťovny Poplatky pohledem lékárníka Lékárna je povinna regulační poplatky vybírat pod pokutou Kč, říká Mgr. David Mrázek. vydaného na recept alespoň částečně hrazeného z veřejného zdravotního pojištění slevu odpočet podle přesně daného vzorce. Zatímco poplatek se vybíral za položku na receptu, odpočet se musel poskytnout z každého balení a to i v případech, kdy se podle zákona poplatek nevybíral (pacienti v hmotné nouzi a další výjimky). V těchto případech někdy docházelo a stále dochází k situaci, že jsme nuceni vydávat léky pod naší nákupní cenou. Nevěříte? Skutečně totiž snížily s účinností od 1. ledna 2008 úhradu všem zdravotnickým zařízením: zatímco v r byla úhrada za jeden bod 1,05 Kč, tak v souvislosti s uzákoněním vybírání poplatků byla hodnota od 1. ledna 2008 snížena na 1,00 Kč. Tím všechny pojišťovny ušetřily 5 haléřů na každém vykázaném bodu a to v celostátních číslech tvoří ušetřené miliardy právě na moderní náročné léčebné metody. A zdravotnická zařízení, která si skutečně ponechávají tyto poplatky, mají zajištěn díky těmto poplatkům v r stejný hrubý příjem jaký byl v r Na tom není nic nemorálního. Bohužel tuto skutečnost o snížených platbách zdravotnickým zařízením nedokázal veřejnosti nikdy přiznat a vysvětlit ani bývalý ministr Julínek. To byl také jeden z důvodů jeho špatné komunikace s veřejností a zdravotníky, pro kterou byl celkem správně odvolán. A co říci na závěr? Placením poplatků zdravotní pojišťovny ušetřily nemalé fi nanční částky, které je možno použít k finančně náročné léčbě pacientů, kteří tuto léčbu potřebují. Negativním postojem k placení regulačních poplatků dáváme najevo svůj negativní postoj k solidaritě s pacienty, kteří tuto finančně náročnou léčbu potřebují, např. u infarktu srdečního svalu. A každý, kdo nechce platit tyto regulační poplatky, by se měl sám osobně dobrovolně vzdát možnosti být léčen moderními metodami a nechat se léčit jako za socialismu. MUDr. Štěpán Gall tomu tak je a není proti tomu odvolání. K tomu přichází asi nejkontroverznější krok, tedy úhrada poplatků ze strany krajů? Ano, populistické obcházení zákona v krajských zařízeních od března 2009, kdy nově zvolená krajská zastupitelstva začala pacientům kompenzovat poplatky za položky na receptu a z našich daní poskytovat krajským lékárnám konkurenční výhodu. Regulační význam poplatku se tak naprosto ztratil a stal se jen předmětem nerovného konkurenčního boje mezi lékárnami. Abychom zabránili odlivu pacientů, museli jsme kromě klientských karet s různými bonusy, které pacientům běžně poskytujeme, začít poskytovat za recept navíc ještě 30 Kč poukázku na nákup volně prodejných přípravků. Kvůli tomu jsme se sice dostali na hranici rentability, ale pokud bychom přišli o větší část pacientů, znamenalo by to pro nás ještě vážnější ekonomické problémy. Ta situace je dosti nepřehledná a ještě došlo ke změnám od 1. dubna. Jakým? Vstoupila totiž v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojiš- STRANA 12 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2009

13 FINANCE tění, která dále upravuje výpočet konečné ceny léků pro pacienty a tím se celý systém ještě zkomplikoval. U léků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění se nic nemění, lékárna dál vybere poplatek a provede odpočet. U léků částečně hrazených se vybere poplatek a místo odpočtu odečte 30 Kč z celkového doplatku za položku, nebo menší částku, pokud celkový doplatek za položku nedosáhne 30 Kč. V praxi to znamená pokaždé jiný doplatek na léky, který se bude měnit v závislosti na počtu předepsaných balení. O povinných slevách od Vás slyším poprvé a asi nebudu sám. Neměli byste více šířit osvětu? Stejně jak nám kvůli štvavé kampani většina nevěřila, že povinné slevy provádíme a myslela si, že poplatky končí v našich kapsách, stejně tak se teď budou právem rozčilovat, že pokaždé platí něco jiného. Ti, co to vymysleli, by měli férově informovat, protože to za ně odnášíme my v lékárnách. Mají na poplatky lékárníci nějaký recept? Zatím to, zdá se, každý řeší samostatně. Auta na vodu již nejsou fantazií - díky použití staronových technologií může nastat nová etapa automobilového průmyslu. Postavit v Jablonci nad Nisou továrnu, která by vyráběla motory či auta, jejichž palivem by byla voda, navrhuje jablonecký zastupitel Ing. Petr Beitl. Není to přitom nápad ze sci-fi fi lmu. Podobná zařízení jsou vyvíjena více jak sto let. Touto problematikou se zabýval i vynálezce Nikola Tesla, který v minulém století pobýval i v Československu. V současné době je s touto technologií nejdál automobilka Honda, která nedávno představila vůz Honda FCX, pro jehož pohon slouží palivové články. V masovém měřítku hodlá Honda produkovat ekologicky nezávadné automobily do roku Dostatek běžných pohonných hmot nelze do budoucnosti zajistit. Proto bychom měli hledat cesty získávání bezpečné energie z jiných zdrojů. Hledal jsem energetický zdroj, který by byl všude dostupný a levný. Při řešení tohoto problému jsem na internetu narazil na projekty založené na výzkumech australského vědce Joe Cella popsal Beitl, jak se k nápadu dostal. Celé zařízení pracuje na překvapivě jednoduchém principu. Podstatou je výše zmiňovaný palivový článek, který dokáže vyrobit elektřinu z energie uvolňované při chemické reakci. Nejčastěji se jako palivo používá vodík a jako oxidant kyslík. Nejběžnější látkou, která tyto prvky obsahuje je právě voda. Nevýhodou této technologie byla do dnešní doby cena, dána z převážné části vysokou spotřebou elektrické energie při výrobě. Díky Názory se různí a každý tu záležitost vidí ze své pozice. Osobně se domnívám, že by měly být regulační poplatky v lékárnách zrušeny, neboť už neplní svoji regulační funkci. Také by měly být zrušeny odpočty a měl by být nastaven transparentní systém předvídatelných doplatků tak, aby u léků hrazených ze zdravotního pojištění pacient věděl, kolik bude za své léky doplácet a aby si v oblasti léků na předpis lékárny konkurovaly kvalitou poskytované péče a poradenstvím, ne cenou léků. Poradenská činnost by měla být honorována jako výkon u lékařů tak, abychom jako vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oblasti léčiv nebyli odměňováni jen podle toho»kolik prodáme«, ale také podle toho, jak kvalitní péči a poradenství poskytujeme. Většina lidí asi vnímá lékárnu jako trochu lepší obchod a tím lékárníky vidí v roli prodavaček supermarketu. Máte také ten pocit? Někdy ano, někteří pacienti si myslí, že ví vše nejlépe a my jsme tam jen od toho, abychom jim tu krabičku podali a nezdržovali je»zbytečnými otázkami«. Ale většinou se lidé očekávané poptávce, která může dosáhnout stovek miliónů kusů, se však výrobní cena může dostat pod úroveň výrobních nákladů spalovacích motorů. Vysokou energetickou náročnost hravě uspokojí malá jaderná elektrárna od fi rmy Hyperion Power Generation. Sním o světě, ve kterém by auta nevydávala žádné zplodiny řekl také Beitl. Podle něj je také důležité, která země přijde s nabídkou motorů na vodu jako první. Tato země se totiž stane světovým lídrem této revoluční technologie. Doc. Ing. Tomáš Marný z katedry spalovacích motorů Liberecké univerzity nevidí obtíže při zavádění této technologie tak optimisticky. Ve světě jsou dnes známa dvě jména spojená s rozvojem tohoto výzkumu, tvrdí. Americký vynálezce Stanley Meyer, je držitelem patentu číslo US na aparát, jimž lze levně získávat energii z obyčejné vody. Tento vynálezce jezdil čtyři roky ve VW přestavěném na vodíkokyslíkovou směs, přičemž používá sadu šesti válcových článků. Poté byl v restauraci otráven sklenicí pomerančového džusu. Druhý vynálezce Joe Cell, sestrojil pohonnou jednotku, která nese jeho jméno. Schéma této jednotky včetně videa, zveřejnil na internetu. Jakmile se záznamy s Joes Cell začaly postupně dostávat do oběhu, začala se o tyto objevy zajímat spousta lidí. A ne vždy v pozitivním smyslu. Joe se nakonec stal terčem výhružek a bylo mu nepokrytě řečeno, že pokud nenechá výzkumu a vývoje této technologie, mohl by za to zaplatit životem. Kvůli těmto a dalším hrozbám Joe upustil od chodí poradit a dají na naše doporučení. My nemůžeme jen vzít krabičku a bez vysvětlení ji podat, nebo nechat pacienty aby si sami vybrali co chtějí. Kolikrát jsou ovlivněni reklamou a přípravek který požadují by jim mohl i vážně ublížit. V tom je zásadní rozdíl mezi lékárnou a prodejnou a nemělo by se na to zapomínat. Náš personál musí nejen zvládnout velmi obtížné studium, ale i dále se musí neustále vzdělávat a sledovat novinky, aby obsáhl všechny trendy a moderní metody léčby a poradenství. Je nesrovnatelné podat z regálu zboží nebo poradit pacientovi lék, či doplněk stravy a vysvětlit mu správné užívání a dávkování. To ani nemluvím o zodpovědnosti při výdeji na recept, kde kontrolujeme množství, dávkování, užívání případné interakce mezi léky a po dohodě s lékaři provádíme takové změny, které jsou ku prospěchu pacienta. Naše zodpovědnost je značná a případná chyba může mít fatální následky. Přeji Vám ať se blýskne na lepší časy a děkuji za rozhovor. Též děkuji a přeji čtenářům pevné zdraví! Vladimír Kordač Jablonec se může stát Detroitem 21. století dalšího zveřejňování. Ten kdo se prosazováním této myšlenky bude zabývat, musí proto být odvážný chlapík, dodal Doc. Marný. V regionu nápad Beitla schvalují i jeho političtí kolegové. Vody je u nás všude dost a je zadarmo. Proto se může stát palivem budoucnosti. Pro mě je podstatné, aby se dokázalo, že se jedná o bezpečnou záležitost, zdůraznil opoziční zastupitel Ing. Karel Krátký. Podle Karla Havrdy, předsedy podnikatelské komise, má náš region a konkrétně Jablonec s vývojem a výrobou motorů dlouholeté zkušenosti, které by bylo možno využít. Jsem pro. Je to cesta jak pomoci průmyslu i životnímu prostředí. A hlavně budeme slavný! Dodal Havrda. Vývoj alternativních pohonů je můj koníček, řekl Beitl. Variantou automobilu na vodu by mohl být elektromobil, který by čerpal energii bezdrátově, pokud by měl elektrické zařízení, přesně vyladěné na přenosové frekvenci. S tímto bezdrátovým přenosem energie, přišel dávno přede mnou již jmenovaný Nikola Tesla, podrobně Vás s touto problematikou ale seznámím příště, slíbil nakonec. Na rozdíl od tvrzení v úvodu je tento článek fikcí. Je mojí reakcí na zveřejněné úvahy stavět v Jablonci nad Nisou v roce 2015 atomovou minielektrárnu. Pro fanoušky nových technologií přidávám kontakt na Carla Cella z Ameriky, který údajně automobil na vodu vlastní. Je tam i návod se schématem. com/fuelcell.html. Ing. Petr Beitl zastupitel města Jablonce JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2009 STRANA 13

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

...festival folkové hudby. 8. ročník

...festival folkové hudby. 8. ročník ...festival folkové hudby 8. ročník 2014 Vážení obchodní partneři, v sobotu 30. srpna 2014 se bude konat v Brně-Útěchově pod záštitou starosty městské části PhDr. Zdeňka Drahoše již osmý ročník festivalu

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

KOŘENY ZKUŠENOSTI S INTERPRETATIVNÍM PROGRAMEM O JIZERSKÝCH HORÁCH. Jan Činčera, Technická univerzita v Liberci & Masarykova univerzita Brno

KOŘENY ZKUŠENOSTI S INTERPRETATIVNÍM PROGRAMEM O JIZERSKÝCH HORÁCH. Jan Činčera, Technická univerzita v Liberci & Masarykova univerzita Brno KOŘENY ZKUŠENOSTI S INTERPRETATIVNÍM PROGRAMEM O JIZERSKÝCH HORÁCH Jan Činčera, Technická univerzita v Liberci & Masarykova univerzita Brno AKTÉŘI A SPONZOŘI Společnost pro Jizerské hory Technická univerzita

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Tyto kroužky jsou zaměřeny nejen na klasickou kresbu a malbu, ale také na tvorbu prostorových objektů, koláží, seznámení s různou uměleckou technikou, také

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

HODNOCENÍ. 18. 20. března 2010. 10. ročníku veletrhu cestovního ruchu. Zpracovalo: Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

HODNOCENÍ. 18. 20. března 2010. 10. ročníku veletrhu cestovního ruchu. Zpracovalo: Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. HODNOCENÍ 10. ročníku veletrhu cestovního ruchu 18. 20. března 2010 Zpracovalo: Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. Vážení vystavovatelé, jsme rádi, že jsme Vás i v letošním roce mohli přivítat na 10.

Více

Nízkonákladové SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu

Nízkonákladové SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 30.1.2013 od 17 hodin na MU v Plané

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok.

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok. Představení projektu Internetový deník Borovan.cz je nezávislý ekonomický web zaměřený na zábavní průmysl, média a reklamu. Borovan.cz denně přináší zpravodajství, komentáře ze všech odvětví zábavního

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Vyhodnocení ankety 7. zasedání OPS 6. 6. 2014 - hlasování členů OPS Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Beuronský měsíčník 9/2011

Beuronský měsíčník 9/2011 Beuronský měsíčník 9/2011 číslo 10, ročník: 1 Vážení příznivci Beuronské kaple, prázdniny, doby dovolených jsou za námi, teď zase hurá do práce. V kapli bude září velmi krušné: čeká nás dlouho plánované

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. pozvánka na celodenní akci Slavíme 60 let Dne: 1. května 2014 od 10 hodin

TISKOVÁ ZPRÁVA. pozvánka na celodenní akci Slavíme 60 let Dne: 1. května 2014 od 10 hodin TISKOVÁ ZPRÁVA pozvánka na celodenní akci Slavíme 60 let Dne: 1. května 2014 od 10 hodin Místo: Dům kultury Ostrov, Mírové náměstí, kostel Zvěstování Panny Marie Slogan akce: 1954 2014 položili jsme základní

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři,

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři, 1 2 Předmluva a poděkování Milí čtenáři, děkujeme panu profesoru Josefu Tomíčkovi, dlouholetému předsedovi Ještědu, že v hodině dvanácté zachránil historii sboru, neúnavnou korespondencí se zakládajícími

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více