STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A DOPRAVNÍ, FRÝDEK MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 2089, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A DOPRAVNÍ, FRÝDEK MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 2089, příspěvková organizace"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A DOPRAVNÍ, FRÝDEK MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 2089, příspěvková organizace PROPOZICE MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÉ SOUTĚŢE Vyhlašovatelem a pořadatelem 13. ročníku mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování pod názvem Zlatý pohár Linde je Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace. Soutěž se koná pod záštitou generálního partnera Linde Gas a.s., největšího dodavatele technických plynů v ČR a za podpory oficiálních partnerů soutěže firem ESAB VAMBERK, s.r.o. FRONIUS Česká republika s.r.o. ABICOR BINZEL, s.r.o. GCE, s.r.o. Huisman Konstrukce, s.r.o. Selco CZECH REPUBLIC s.r.o. MOTOR Lučina, spol. s r.o. BLANCO CZ, spol. s r.o. EWM Hightec Welding, s.r.o. ArcelorMittal a.s. Soutěž je zveřejněna ve Věstníku a doporučena MŠMT ČR pod č. j / , C 42. Termín konání soutěţe Soutěž je vyhlášena jako soutěž jednotlivců a z každého zařízení lze do soutěže zařadit pouze jednoho žáka pro danou metodu svařování 111,135,141,311. Soutěže se mohou účastnit jen žáci učebního nebo studijního oboru denního studia, kteří absolvovali příslušný základní kurz nebo kurz právě absolvují. Pro zahraniční účastníky je možno z ekonomických důvodů přihlásit po dohodě s pořadatelem více než jednoho soutěžícího na jednu metodu. Věková hranice pro soutěţící ţáky je stanovená 19 let dosaţených v roce Soutěţ je vypsána pro praktické provedení soutěţních svarových spojů,teoretických znalostí a dodrţování zásad BOZ při svařování. 1

2 Praktické provedení soutěţních svarů Praktické provedení soutěžních svarových spojů proběhne v prostorách Svářečské školy SŠSD. Metoda: 111 svařovaný materiál W 01 P BW 1.1 B t10 PA - délka 300 mm P FW 1.1 B t10 PB ml P FW 1.1 B t10 PF ml Metoda: 135 svařovaný materiál W 01 P BW 1.1 S t10 PA - délka 300 mm P FW 1.1 S t10 PB ml P FW 1.1 S t10 PF ml Metody: 311 svařovaný materiál W 01 T BW 1.1 S t4,0 D 76 PC rw Postupem svařování vzad P FW 1.1 S t 2,0 PB P FW 1.1 S t 2,0 PF Metoda: 141 svařovaný materiál W 11 P BW 8 S t 4,0 PA - délka 200 mm P FW 8 S t 2,0 PB P FW 8 S t 2,0 PF Časová dotace pro provedení soutěţních svarových spojů 75 minut 2

3 Pro metodu 111 budou použity svařovací zdroje firmy FRONIUS Česká republika, s.r.o. TransPocket 1500 s dálkovým ovládáním Pro metodu 135 budou použity svařovací zdroje firmy FRONIUS Česká republika, s.r.o. VarioSynergic 4000 a ochranný plyn od firmy Linde Gas a.s. 82% Argon + 18% CO 2 Pro metodu 141 budou použity svařovací zdroje firmy SELCO-Genesis 1700 TLH a ochranný plyn od firmy Linde Gas a.s. Argon 4.6 Firma je ochotna zapůjčit l ks svářečky všem školám, které přihlásí žáky do soutěže v této metodě od února 2009 do doby konání soutěže a poskytnout nezbytné zaškolení. Pro metodu 311 budou použity svařovací soupravy firmy GCE, s.r.o. a ochranné plyny od firmy Linde Gas a.s. Pro svařování jsou určeny přídavné materiály firmy ESAB Vamberk, s.r.o. EN B 42 H5 Ø el. 2; 2,5; 3,2 ; EN 440 G3 Si l Ø el. 1,0 EN Ø el. 2; 2,5; EN W L Ø el. 1,6; 2,0; 2,5 Jednotlivá pracoviště pro všechny metody jsou vybavena pracovním nářadím (např. kleště, kartáč, pilový list, úhlová bruska atd.) a koţenou ochrannou zástěrou. Organizační zajištění soutěţe Potřeby soutěţících ( přivést s sebou) Průkaz totožnosti, kožené svářečské rukavice s dlouhou manžetou, svářečský oděv (MOFOS), čiré ochranné brýle, pro metodu 311 svářečské brýle, svářečskou kuklu, koženou pracovní obuv, čepici, visací zámek pro uzamčení skříňky. Prezentace účastníků Soutěžící se budou prezentovat na SŠSD, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, p.o. dne dle individuálních příjezdů od do hod., případně dne do hod. Zahájení soutěţe Slavnostní zahájení soutěže se uskuteční dne v hod. ve sportovní hale SŠSD, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, p.o. Závazná přihláška a objednávka Přiloženou závaznou přihlášku a objednávku odešlete na naši adresu nejpozději do Úhrada poplatků Poplatky za účast v soutěži uvedené v závazné přihlášce hradí vysílající organizace (tyto jen částečně pokrývají celkové náklady na pořádání soutěže). Celkovou částku uhraďte na č. ú / 0100 Komerční banka Frýdek-Místek. Při placení uveďte Vaše IČO jako variabilní symbol. Doklad o zaplacení bude kontrolován při prezentaci účastníků soutěţe. 3

4 Stravování Stravování bude zajištěno na SŠSD, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, p.o. dle rozpisu předaného u prezentace. Ubytování Ubytování bude zabezpečeno v hotelu CENTRUM Frýdek-Místek. Dne Průběh soutěţe Praktická část soutěže - provádění soutěžních svarových spojů v jednotlivých metodách dle časového rozpisu dodaného při prezentaci Teoretická část soutěže pro soutěžící žáky z ČR formou testu ze znalostí technologie, BOZ v metodách 111, 135, 311,141 dle časového rozpisu dodaného při prezentaci. Odborný, kulturní, poznávací a společenský program pro soutěžící žáky, pedagogické doprovody a zástupce zúčastněných firem dle časového rozpisu dodaného při prezentaci. Dne Prezentační den firem - prezentace výrobců a prodejců svářečské techniky včetně praktické ukázky firem. Zahájení ve sportovní hale SŠSD od 9.00 hod. Slavnostní vyhodnocení soutěţe ve sportovní hale SŠSD od hod. Hodnotitelská jury praktické části soutěţe Odborným garantem soutěţe je Česká svářečská společnost ANB Mezinárodní hodnotitelská jury bude pracovat pod vedením Ing. Jiřího Šindelky z DOM ZO 13, s.r.o. Ostrava a bude složena ze zkušebních komisařů firem: DOM ZO 13, s.r.o. Praha TDS Brno SMS, s.r.o. STU MTF, Trnava Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače DVS Bezirksverband Chemnitz 4

5 Hodnocení praktické části soutěţe Kriteria hodnocení stanoví jury před zahájením soutěže. Hodnocení jednotlivých svarů bude provedeno bodově v souladu s normou ČSN EN ISO na základě vizuální kontroly. Za každou metodu bude vyhodnoceno a oceněno vždy šest nejlepších soutěžících při slavnostním vyhodnocení soutěže. Nejlepší soutěžící v jednotlivých metodách ve věkové kategorii do 18 let z ČR budou nominováni na mezinárodní soutěž Svařování a řezání, kterou organizuje DVS v Essenu dne Věková hranice je let dosažených k l Hodnocení teoretické části soutěţe Samostatné bodové hodnocení jednotlivých testů s oceněním tří nejlepších žáků z ČR za každou metodu. Testy z teoretických i BOZ znalostí budou prováděny pomocí e-learnigového systému MOODLE. Celkový počet testových otázek při soutěži bude 30. Hodnocení je prováděno nejvyšším počtem správných odpovědí, další kritérium je čas zpracování testu. Od bude na možnost vyzkoušet si testy z jednotlivých metod. Vždy se bude generovat 7 testových otázek ze 40. Postup pro přihlášení bude vyvěšen na - úvodní stránce, kde se budou objevovat i odpovědi na Vaše dotazy. Z důvodu přípravy vlastní soutěže bude přístup k procvičení ukončen 17. dubna Teoretické i BOZ otázky v jednotlivých metodách budou v jedné kategorii kurzu Metoda uživatelské jméno: linde 111, heslo: linde 111 Metoda uživatelské jméno: linde 135, heslo: linde 135 Metoda uživatelské jméno: linde 141, heslo: linde 141 Metoda uživatelské jméno: linde 311, heslo: linde 311 Organizátor si vyhrazuje právo v případě neočekávaných provozních problémů použít testy v písemné podobě. Ceny do soutěţe věnují firmy ESAB VAMBERK, s.r.o. FRONIUS Česká republika s.r.o. ABICOR BINZEL, s.r.o. GCE, s.r.o. Selco CZECH REPUBLIC s.r.o. MOTOR Lučina, spol. s r.o. BLANCO CZ, spol. s r.o. EWM Hightec Welding, s.r.o. Krajský úřad MSK SŠSD a další Výsledkové listiny budou k dispozici po slavnostním vyhodnocení soutěţe. 5

6 Veškeré materiály včetně fotodokumentace ze soutěže pak budou k dispozici od na Na těchto rovněţ naleznete průběţné aktuální informace k soutěţi. Vzhledem k náročnosti pořádání soutěže a naplnění maximální kapacity soutěžících Vás žádám o dodržení termínu zaslání závazné přihlášky a objednávky. Věřím, že se 13. ročníku mezinárodní soutěže Zlatý pohár Linde zúčastníte, na což se těší pořadatelé společně s firmou Linde Gas a.s. Ve Frýdku-Místku, dne Mgr. Josef Pělucha, v. r. ředitel SŠSD a ředitel soutěže 6

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

UNIHOST CUP - Memoriál Zdeňka Kopky

UNIHOST CUP - Memoriál Zdeňka Kopky UNIHOST Ostrava a Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka ve spolupráci s CzechTourism Plzeňský Prazdroj a.s. LA BOHEME CAFE pořádají UNIHOST CUP - Memoriál Zdeňka Kopky 27. 28. listopadu

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 17.2.2015 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky

Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Název... 3 3. Popis podpůrných vzdělávacích aktivit... 3 4. Studentské

Více

CZECH DANCE MASTERS 2015/16

CZECH DANCE MASTERS 2015/16 METODICKÝ POKYN PRO ORGANIZÁTORY SOUTĚŽÍ CDO V OBDOBÍ PODZIM-ZIMA CZECH DANCE MASTERS 2015/16 Tento metodický pokyn slouží jako osnova pro přípravu, realizaci a zakončení taneční soutěže v období podzim

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Školní řád ČÁST PRVNÍ

Školní řád ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Morava Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Morava, spol. s r.o., Kotěrova 4395, 760 01 Zlín vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více