Dekorační zlatá mříž pro Louis Vuitton, Paříž / 2005 / Francie / Louis Vuitton Malletier, S.A.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dekorační zlatá mříž pro Louis Vuitton, Paříž / 2005 / Francie / Louis Vuitton Malletier, S.A."

Transkript

1

2 Společnost Sipral je předním českým dodavatelem prosklených obvodových plášťů a vnitřních konstrukcí budov, protipožárních konstrukcí a atypických konstrukcí ze skla a lehkých kovů. Během dvaceti let své existence úspěšně zrealizovala více než 290 velkých a další stovky menších zakázek nejrůznějšího druhu. Sipral se nezaměřuje jen na systémová řešení, ale preferuje individuální a kreativní přístup ke každé zakázce. naše společnost Společnost Sipral byla založena v roce Od svého vzniku se věnuje progresivním stavebním technologiím. Z původního úzkého zaměření na speciální lepení a těsnění s využitím silikonových tmelů postupně přešla na dodávky celých prosklených konstrukcí, kde začala využívat konstrukční systémy na bázi protlačovaných hliníkových profilů. V současné době Sipral dodává širokou paletu prosklených konstrukcí od obvodových plášťů budov přes okenní a dveřní konstrukce a střešní světlíky až k protipožárním proskleným konstrukcím, interiérovým proskleným příčkám, stínícím a přístupovým systémům. Hlavním výrobním programem společnosti jsou prefabrikované fasádní konstrukce. Takto realizované fasádní obvodové pláště přesahují v současné době více než 70 % obratu. Dodávky obvodových plášťů a konstrukcí Sipral zajišťuje pro své klienty komplexně, tj. realizuje, koordinuje a garantuje veškeré vlastní i subdodavatelské činnosti související s projektováním, výrobou, montáží a servisem těchto konstrukčních celků. Našimi hlavními zákazníky jsou velké stavební společnosti (generální dodavatelé stavebních zakázek), developerské společnosti, architektonické a projektové kanceláře nebo přímo investoři projektů. naše poslání Vizí a současně posláním společnosti Sipral je tvorba a poskytování hodnoty v podobě inteligentních, technicky originálních, vizuálně atraktivních a dlouhodobě spolehlivých řešení opláštění budov. Sipral se zavazuje: vytvářet originální a spolehlivá řešení, která naplňují představy našich zákazníků zabezpečovat vysokou kvalitu procesů a jejich neustálé zlepšování dbát na profesní rozvoj zaměstnanců a využít jejich kreativity, odbornosti a týmové spolupráce zdokonalovat poskytnutá řešení individuálně přistupovat ke všem partnerům trhu způsobem založeným na čestných a korektních vztazích poskytovat řešení, která minimalizují dopady na životní prostředí naše postavení na trhu stavebních prací Sipral je technologickým a designovým leaderem mezi dodavateli lehkých obvodových plášťů administrativních a rezidenčních budov. K tomu nám napomáhá využívání nejnovějších technologií, jako jsou 3D software SolidWorks a SolidCam pro projektování, vysoce funkční a nadstandardní výrobně-logistické prostory, vývoj vlastních softwarových aplikací, např. systém monitoringu materiálových toků. Klíčem k úspěchu společnosti jsou naši lidé, jejich rozmanitost a nápady. Snažíme se neztratit postavení leadera ani v době krize stavebního trhu. V průběhu roku 2009 se nám včasným zahájením restrukturalizace podařilo přizpůsobit novým tržním podmínkám. naše podnikání v zahraničí Společnost Sipral již mnoho let pracuje i na slovenském trhu, kde bylo v minulosti realizováno několik úspěšných projektů. Na počátku roku 2006 založila dceřinou společnost Sipral UK Ltd. v Británii a následně zde realizovala několik projektů rezidenčních výškových budov. Od roku 2010 se největším zahraničním trhem stala Francie, a to zásluhou realizace dlouhodobého a vysoce prestižního projektu Nadace Louis Vuitton. Po britském a slovenském trhu se tak snažíme vybudovat silné postavení i na trhu francouzském s možností realizace dalších projektů do budoucna. Naši vizi vyjadřujeme prostřednictvím kréda: Každý projekt je jedinečný, každý projekt je výzvou.

3 Dekorační zlatá mříž pro Louis Vuitton, Paříž / 2005 / Francie / Louis Vuitton Malletier, S.A. Zlatý Anděl Shopping Centre, Praha / / Česká republika / ING Real Estate Corso Karlín, Praha / / Česká republika / Immobilia, a.s. I.S.C Muzo, Praha / / Česká republika / Muzo, a.s. Danube House, Praha / / Česká republika / RCP Alpha, s.r.o. City Tower, Praha / / Česká republika / SPV Tower s.r.o. Nile House, Praha / / Česká republika / RCP Delta, s.r.o. Elektron, Londýn / / Velká Británie / Barratt East London

4 Adelaide Wharf, Londýn / / Velká Británie / First Base Limited Charles Square, Praha / / Česká republika / Golub Europe, L.L.C. Sipral továrna a sídlo společnosti, Praha / / Česká republika / Sipral a.s. Hotel Andel s, Praha / / Česká republika / IMMO Future 6 EXPO 2000, pavilon ČR, Hannover / 2000 / Německo / KGK EXPO 2000 Sipral pavilon, Praha / / Česká republika / Sipral a.s. Hotel Boscolo, Praha / / Česká republika / Boscolo Hotels Lighthouse, Praha / / Česká republika / Lighthouse Vltava Waterfront Towers, s.r.o.

5 Metro Střížkov, Praha / / Česká republika / Dopravní podnik hl. města Prahy a.s. Galerie Harfa, Praha / / Česká republika / C&R Developments s.r.o. Centre Archéologique Européen, Saint-Léger-sous-Beuvray / 2007 / Francie / Bibracte, Centre Archéologique Européen Main Point Karlín, Praha / / Česká republika / PSJ, a.s. Amazon Court, Praha / / Česká republika / Europolis Real Estate Asset Management s.r.o. Prague Marina Office Center, Praha / / Česká republika / PM Office Center One s.r.o. Business Technology Park, Praha / / Česká republika / AIG/Lincoln Digital Park II., Bratislava / / Slovensko / Digital Park Einsteinova, a.s.

6 řízení kvality Společnost Sipral implementovala systém řízení jakosti v souladu s mezinárodně uznávanou normou ČSN EN ISO 9001:2008. Mezi klíčové principy systému řízení jakosti Sipralu patří v první řadě orientace na zákazníka, dále pak aplikace procesního řízení jako spojovacího článku mezi systémem řízení jakosti a systémem organizace a řízení společnosti. Sipral nadále pokračuje v integraci oblastí ochrany životního prostředí, BOZP a jakosti do jednotného systému. organizační struktura Základem vnitřního uspořádání Sipralu je jeho procesní model, který detailně popisuje jednotlivé procesy a podprocesy, jejich vstupy a výstupy, vazby mezi nimi a odpovědnosti konkrétních pracovníků. Z tohoto modelu dále vychází řídící model a organizační uspořádání společnosti. Procesní model sleduje charakter tvorby produktu, tzn. popisuje jednak hodnototvorné procesy, jednak procesy podpůrné a řídící. Procesní model jako celek, resp. jeho jednotlivé procesy, prochází pravidelnými revizemi a rovněž interními audity, které provádějí certifikovaní interní auditoři. Všichni naši zaměstnanci absolvují příslušná školení o procesech a plně rozumí své roli v rámci procesního modelu. lidské zdroje Sipral se řadí mezi středně velké společnosti. Zaměstnává okolo zaměstnanců a dlouhodobě si udržuje příznivou věkovou i vzdělanostní strukturu. Řízení lidských zdrojů vychází z firemní strategie a je zaměřeno především na podporu výkonově orientované firemní kultury. Důraz je kladen též na práci s talenty, motivovanost a spokojenost zaměstnanců. K vysoké kvalifikovanosti a dlouhodobému profesnímu rozvoji přispělo i získání dotací na vzdělávání z fondů EU, konkrétně ESF, operační program Praha Adaptabilita a Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace projektů se váže k období významné milníky společnosti 12/1991 založení společnosti Sipral s.r.o. První realizace aplikace silikonových tmelů 10/1992 první zakázka dostavba dopravního dispečinku Hotelu Forum, Praha; první v ČR v systému Structural Glazing 07/1993 pořádání konference na téma Structural Glazing v Hotelu Atrium, Praha 11/1994 přechod na projektování na počítačích v ACAD 10 12/1994 změna právní formy společnosti z s.r.o. na a.s. 08/1995 první komplexní dodávka obvodového pláště Pragobanka, Praha; první zakázka s obratem přes 50 mil. Kč 04/1996 dokončení stavby a zahájení provozu vlastní továrny 10/1996 první zahraniční realizace Check Point Charlie, Berlín 02/1997 cena časopisu Architekt Leopoldu Barešovi za profesionální přístup ke spolupráci s architekty a současně za roli investora novostavby společnosti Sipral 11/1997 vývoj, zkouška a certifikace vlastního protipožárního systému střešní konstrukce 03/1997 vytvoření komplexního firemního grafického systému společnosti Sipral 10/1998 první zakázka s obratem přes 100 mil. Kč Hadovka, Praha 10/1998 nákup prvního obráběcího centra Handtmann PBZ NT 800; první ve východní Evropě 11/1998 přijetí stého zaměstnance 04/1999 vývoj, zkouška a certifikace terčového systému s uchycením vnitřního skla 03/2000 první počítačová dynamická simulace dvojité fasády 05/2000 dokončení pavilonu České republiky EXPO 2000, Hannover 07/2000 vývoj, zkouška a certifikace fasádního pláště s integrovanými protipožárními předěly 07/2000 vývoj, zkouška a certifikace terčového systému včetně vývoje vlastních úchytů 10/2000 cena primátora hlavního města Prahy budově Sipral za mimořádně kvalitní architektonické dílo realizované v letech /2000 zakázka Muzo Centrum obdržela titul Stavba roku /2000 komplexní dodávka obvodového pláště s velkoplošnou serigrafií Zlatý Anděl, Praha 11/2000 komplexní dodávka dvojité fasády s řízeným oběhem vzduchu Corso Karlín, Praha 12/2000 získání mezinárodního certifikátu jakosti ISO /2001 odzkoušení první vlastní modulové fasády ve zkušebně Taywood, Londýn 08/2001 první zakázka s obratem přes 200 mil. Kč River City, Praha 09/2001 první realizace předpínané lanové konstrukce KOC Smíchov, Praha 10/2001 dokončení stavby vlastní univerzální konstrukce pro zkoušení a prezentaci prototypů 11/2001 zakázky Zlatý Anděl a Corso Karlín obdržely titul Stavba roku /2002 nákup druhého obráběcího centra Elumatec, typ SBZ /2002 přechod na procesní řízení 03/2003 recertifikace systému managementu jakosti na ISO 9001/ /2003 realizace první zakázky v Anglii pro Bank of Scotland, Manchester 09/2003 vydání publikace Sipral 11 let 02/2004 zahájení ostrého provozu nového informačního systému SAP 09/2004 zakázky Sazka Aréna a Hotel Boscolo získaly titul Stavba roku /2004 nákup obráběcího stroje Brother TC-32B-QT 01/2005 aktualizace procesního modelu společnosti 07/2005 etický kodex společnosti 10/2005 úspěšné dokončení první zakázky ve Francii pro Louis Vuitton, Paříž 10/2005 dokončení stavby vlastního pavilonu Vzorkovna 12/2005 zahájení projektování v 3D CAD systému Solidworks 01/2006 založení dceřiné společnosti Sipral UK Ltd. v Anglii 01/2008 zahájení výrobní činnosti v novém Logistickém centru v Jirnech 05/2009 získání projektu Nadace Louis Vuitton v Paříži 11/2009 zřízení pobočky Sipral a.s. ve Francii 03/2010 zahájení grantového projektu vzdělávání ze zdrojů ESF, OP PA 01/2011 zahájení grantového projektu vzdělávání ze zdrojů ESF, OP LZZ

7 kontakty SIPRAL a.s. Třebohostická 5a/ Praha 10 T F IČ DIČ CZ zapsána u MS v Praze, oddíl B, vložka 2940 ID datové schránky ru3gay4 Logistické centrum pro výrobu a skladování v Jirnech U Dálnice Jirny Praha-východ průmyslová zóna dálnice D11, exit 8 GPS ,578 N, ,1 E Dceřiná společnost SIPRAL UK Ltd. Quadrant House, Floor 6 4 Thomas More Square London E1W1YW United Kingdom T VAT registration num. (DIČ) GB Company number (IČ) Pobočka v Paříži SIPRAL a.s. 8, Avenue du Mahatma Gandhi Bois de Boulogne Paris, France T N TVA FR

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Obsah 1 Úvodní slovo

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život Výroční zpráva 2008 Jsme s Vámi celý život Klíčové ukazatele roku 2008 FINANČNÍ UKAZATELE (V TISÍCÍCH EUR) 2008 2007 Celkové výnosy 142 771 121 971 EBITDA 39 491 38 376 Provozní zisk 22 681 26 043 Čistý

Více

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 2009 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI [3] Předmět podnikání společnosti [5]

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA 1 obsah # VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU SLOVO MINISTRA SLOVO GENERÁLNÍ ŘEDITELKY CZECHTRADE / VAŠE AGENTURA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V CZECHTRADE VÝSLEDKY

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 0 1 5 0 1 6 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více