ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova Praha 5 IČO: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM:

2 PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost CROSSLINE SERVICES, s.r.o. je poradenskou a vzdělávací společností působící na českém trhu v soukromém a veřejném sektoru. Své aktivity v oblasti poradenství společnost zaměřuje především na organizační, finanční, procesní a personální analýzy, integrované systémy řízení, evropské projekty a poradenství v oblasti marketingu. Nedílnou součástí poradenských projektů je také využití sofistikovaných softwarových nástrojů jako podpory pro efektivní zpracovávání výstupů a informací. Pro realizaci služeb/projektů využíváme širokou škálu metodických přístupů jako například řízení rizik, řízení změn, krizového řízení, řízení znalostí, řízení kompetencí a další. Vzhledem k charakteru námi poskytovaných služeb je projektové řízení základní metodickým pilířem všech projektů. V oblasti vzdělávání se CROSSLINE SERVICES, s.r.o. zaměřuje především na zvyšování kvalifikace a osobní rozvoj pracovníků, zejména středního a vrcholového managementu. Naše společnost se zabývá tvorbou a realizací individuálních i skupinových vzdělávacích programů šitých na míru. Dle požadavků našich klientů vypracujeme komplexní projekt vzdělávání, sestavíme odborný školící tým a uskutečníme realizaci vybraného programu. Zárukou kvality naší práce je profesionální a zkušený tým lektorů a konzultantů. Každému projektu z hlediska druhu podnikání klienta odpovídá kvalifikace a background členů našeho týmu pro zajištění maximální přidané hodnoty zákazníkovi. Jednotlivé produktové segmenty se vzájemně doplňují, přičemž tato symbióza umožňuje efektivní a kvalitní poskytovaní nabízených služeb. Kvalitou odborného personálu, technickým vybavením, profesionálním přístupem a především zkušenostmi garantujeme poskytování nadstandardních služeb i pro nejnáročnější klienty.

3 PORADENSTVÍ Společnost CROSSLINE SERVCES, s.r.o. se zabývá poskytováním poradenských služeb soukromým společnostem, veřejným institucím, ale i jednotlivcům. Naše služby jsou zaměřené zejména na oblast řízení lidských zdrojů a manažerské řízení středního a vrcholového managementu. Působíme v oblastech firemního rozvoje, zavádění systémových norem a osobního i profesního rozvoje osobnosti. Nabídka služeb je těmto oblastem přizpůsobena. Jsme však schopni nabídnout i další služby dle individuálních potřeb klientů. FIREMNÍ ROZVOJ V oblasti firemního rozvoje je pozornost soustředěna především na zvyšování konkurenceschopnosti a výkonnosti pracovníků firem či institucí. Základní nabídka služeb je tedy těmto požadavkům přizpůsobena. Našim klientům jsme však schopni nabídnout i další služby dle jejich individuálních potřeb. PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Analýzy v personálně-organizačním auditu Personální audit Popis pracovních činností Pracovní místa ISO Osobní pohovory Dotazník Kompetence Testování osobní profily, GARUDA DEVELOPMENT CENTRA ASSESSMENT CENTRA Hodnocení, odměňování, motivace Vzdělávání, trénink ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ Procesní, organizační, funkční a informační analýzy. Tvorba a optimalizace procesních i organizačních modelů. Procesní i organizační audity.

4 Poradenství v oblasti řízení klíčových a podpůrných procesů. Balanced Scorecard (BSC) nástroj strategického řízení: řízení pomocí cílů, strategický integrovaný systém měření a řízení výkonnosti podniku. Projektové řízení. EVROPSKÉ PROJEKTY Provedení dotační analýzy. Zpracování projektového záměru a žádosti o dotaci. Administrativní podpora, řízení realizace projektu, controlling a monitoring. SOFTWAROVÉ PRODUKTY Modelování procesů a organizační struktury. Řízení procesů workflow management. Informační systémy. Řízení projektů. Intranetové aplikace. Automatizace a digitalizace procesů. Dokument management systém. ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMOVÝCH NOREM V celém spektru vydávaných norem se naše společnost věnuje problematice systémů řízení. Poradenskou i konzultační činnost zaměřujeme především na oblasti systémů managementu kvality, informační bezpečnosti a environmentu. Svým klientům chceme napomáhat k trvalému zlepšování jakosti procesů, produktů i činností a zkvalitnit tak jejich komplexní profesní činnost. ISO PORADENSTVÍ Poradenství při zavádění systémů řízení dle mezinárodních ISO standardů cíl: zavedení do praxe, optimalizace stávající dokumentace a procesů, minimalizace rizik, zvýšení výkonnosti, snížení nákladů. Analýzy a hodnocení současného stavu společnosti, vymezení integrovaného systému. Implementace samostatných i integrovaných systémů řízení.

5 Spolupráce při rozvoji a zlepšování systémů řízení formou outsourcingu. INFORMAČNÍ BEZPEČNOST Analýzy stavu, hodnocení a návrh řešení pro zavedení systému informační bezpečnosti. Technický auditu stavu IT a analýza rizik. Vybudování a zavádění ISMS do praxe. Tvorba a implementace havarijních plánů a plánů kontinuity. OSOBNÍ, PROFESNÍ ROZVOJ Stejně jako u firemního rozvoje je u rozvoje jednotlivce kladen důraz na zvyšování tentokrát osobní výkonnosti. K tomuto účelu slouží kariérní poradenství a tak zvaný koučink (coaching), který je dnes také využíván v nejrůznějších oblastech manažerské profese jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Našim klientům se formou koučinku snažíme pomáhat k dosažení maximálního výkonu a odstranění interferencí, které mu brání využívat svůj potenciál naplno. KOUČINK (coaching) Koučink je proces, při kterém dochází k maximálnímu využití potenciálu koučovaného k naplnění cílů, které si sám stanovil. Dobrý kouč by měl koučovanému pomoci zbavit se bariér a jiných rušivých elementů a dosáhnout maximálního výkonu. Oblasti s využitím koučinku: MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ KOMUNIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI TEAMBUILDING a podobně.

6 VZDĚLÁVÁNÍ Společnost CROSSLINE SERVICES, s.r.o. se zabývá vytvářením a realizací individuálních i skupinových vzdělávacích programů na míru jak pro soukromý, tak pro veřejný sektor. Dle požadavků našich klientů vypracujeme samotný projekt vzdělávání, sestavíme profesionální školící tým a uskutečníme realizaci vybraného programu. Jsme dynamická česká společnost s originálním know-how. Našim klientům jsme schopni poskytnout inovativní pohled a ověřené přístupy z vlastních zkušeností i ze zkušeností našich spolupracovníků. Za každých okolností tedy naplňujeme klíčový princip Experience Education vzdělávání založené na zkušenosti. ANALÝZY Součástí nabídky služeb jsou také analýzy současného stavu v dané oblasti a případné návrhy řešení pro zlepšení daného stavu. Analýzy je možné provádět elementárně nebo týmově. Rozbory mohou být zaměřeny na obecnou rovinu dané problematiky, nebo - například u osobních tréninků, i na analýzu slabých a silných stránek dané osoby v komunikačních dovednostech a podobně. SOUKROMÝ SEKTOR Zaměřujeme se za vzdělávací programy a poradenství zejména v oblasti soft skills - měkkých dovedností. Tyto programy jsou určeny zejména střednímu a vrcholovému managementu. Základní nabídka vzdělávacích programů: MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI TIMEMANAGEMENT VEDENÍ PORAD, JEDNÁNÍ TEAMBUILDING a podobně.

7 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejným institucím a dalším subjektům působícím ve veřejném sektoru nabízíme nejrůznější služby v oblasti vzdělávání, dle požadavků na míru. Základní nabídka vzdělávacích programů: Manažerské dovednosti Prezentační a komunikační dovednosti Interní komunikace PUBLIC RELATIONS - Komunikace s veřejností Reforma veřejné správy Základy práva Správní právo z pohledu veřejné správě Zákon o obcích a o krajích Regionální politika Regionální management a marketing INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A VZDĚLÁVÁNÍ Zaměřujeme se zároveň na individuální konzultace a vzdělávací programy zejména pro vrcholový management soukromého sektoru a vrcholové představitele státní i veřejné správy. Vzhledem k jedinečnosti, originalitě osobnosti a různorodosti verbálních i neverbálních projevů každého z nás, je individuální přístup velmi vyhledávanou formou vzdělávání i poradenství týkajícího se zejména rozvoje osobnosti v profesní, ale i osobní oblasti. Příkladem mohou být komunikační dovednosti, kde individualita projevu každého člověka vyžaduje osobní přístup, aby bylo docíleno efektivních výsledků s využitím maximálního potenciálu dané osoby. Mezi nejžádanější programy s využitím individuálního přístupu patří zejména oblasti komunikačních dovedností: o verbální komunikace při veřejných projevech o příprava podkladů o neverbální komunikace - řeč těla o osobní image + styling oblečení, make-up o mediální trénink o interní komunikace a podobně.

8 Setkáváme se však i s požadavky zaměřenými na konkrétní odbornost, kdy jsme schopni vytvořit individuální vzdělávací program klientovi přímo na míru, dle jeho konkrétních požadavků. Ve veřejném sektoru se může například jednat o požadavek starosty dané obce, lépe se zorientovat ve svých kompetencích vyplývajících ze Zákona o obcích či Zákona o krajích. V soukromém sektoru se může jednat například o požadavek generálního ředitele, lépe se zorientovat v Zákoně o veřejných zakázkách.

Vy znáte své cíle. My cesty, jak jich dosáhnout.

Vy znáte své cíle. My cesty, jak jich dosáhnout. Vy znáte své cíle. My cesty, jak jich dosáhnout. ACCON GROUP sdružení poradenských společností Prezentace služeb ACCON managers & partners, s.r.o. ACCON human resources management, s.r.o. ACCON system

Více

Referenční listina INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE + NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ M.C.

Referenční listina INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE + NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ M.C. M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 1 / 26 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Ing. Marek

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4 Vzdělávání a rozvoj stážistů a garantů Tento sešit se zabývá vzděláváním a rozvojem jak garantů, tak stážistů. Nejdříve se věnuje analýze vzdělávacích potřeb, plánování

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT PROJEKT Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/33107 Základní informace

Více

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů obecná nabídka společnosti PDQM 2013 2013 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Nabídku předkládá PDQM, s.r.o. IČO: 278 70 588 DIČ: CZ27870588 (plátce

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28. Vydavatel: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 517/10 370 01 České Budějovice www.vstecb.cz IČ: 75081431 DIČ: CZ75081431 Kontaktní osoba Bc. Lenka Kácová telefon: +420 387

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

Úspěch spočívá v detailech

Úspěch spočívá v detailech Služby Projekty Více o nás Úspěch spočívá v detailech Deloitte v České republice V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. Deloitte

Více

Toto je jen úvodní shrnutí základních pilířů naší nabídky. Více se dozvíte na dalších stránkách.

Toto je jen úvodní shrnutí základních pilířů naší nabídky. Více se dozvíte na dalších stránkách. 1 4 3 2 Člověk, který je vzdělaný, je ten, co se naučil učit se, člověk, co se naučil adaptovat se a měnit se, člověk, který si uvědomil, že žádné vědomosti nejsou jisté, že jen proces hledání vědomostí

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

www.tandempersonnel.cz

www.tandempersonnel.cz www.tandempersonnel.cz 1 Motto: TI SPRÁVNÍ LIDÉ NA TA SPRÁVNÁ MÍSTA Společnost TANDEM PERSONNEL vznikla počátkem roku 2014 spojením Crown Personnel ČR se zahraničním partnerem, který úspěšně působí ve

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více