Národní ústav odborného vzdělávání 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní ústav odborného vzdělávání 1"

Transkript

1 H&G HA HAK HANDYNET HAS HASAW HAVO HBO HCBLA HCE HCEEE HCI HCITB HCM HDTV HDE HE HEA I HEF HEFCE HEFCW Histoire et géographie Dějepis a zeměpis (tematický okruh při bakalaureátu) [Francie] Hauptausschuß Hlavní výbor Handelsakademie Obchodní akademie [Rakousko] Information System of the European Community for the Problems of Disabled People Informační systém Evropského společenství pro problémy zdravotně postižených lidí Handelsabendschule Večerní obchodní škola Health and Safety at Work Zdraví a bezpečnost při práci [EU] Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vyšší všeobecné sekundární vzdělávání [Nizozemsko] Hoger Beroeps Onderwijs Vyšší odborné vzdělávání [Nizozemsko] Höhere Lehranstalt für chemische Industrie Vyšší vzdělávací zařízení pro chemický průmysl [Rakousko] Haut Conseil de l Éducation Vysoká rada vzdělávání [Francie] Haut Comité éducation-économie-emploi Vysoký výbor vzdělání-ekonomika-zaměstnanost [Francie] Human Computer Interaction Interakce člověk-počítač Hotel and Catering Industry Training Board Výbor pro odbornou přípravu v hotelových a stravovacích službách Human Capital and Mobility Lidský kapitál a mobilita High-definition television Televize s vysokou rozlišovací schopností Hauptverband des Deutschen Einzelhandels Hlavní svaz německého maloobchodu Higher Education Vysokoškolské vzdělávání Higher Education Authority Úřad pro vysokoškolské vzdělávání Hautes études commerciales Vysoká studia obchodní Higher Education Contribution Příspěvek na terciární vzdělávání (placený studenty) [Austrálie] Higher Education Council Rada pro vysokoškolské vzdělávání [Ankara] Higher Education Credit Iniciative Iniciativa týkající se kreditů ve vysokoškolském vzdělávání Higher Education Foundation Vysokoškolské stipendium Higher Education Funding Council for England Rada pro financování vysokoškolského vzdělávání v Anglii [Londýn] Higher Education Funding Council for Wales Rada pro financování vysokoškolského vzdělávání ve Walesu Národní ústav odborného vzdělávání 1

2 HEIST HELIOS HeLP HEQC HERC HERDSA HEROBIC HES HESDA HETAC HETEL HEURAS HF Hg. HGBLA HGL HGSE HHS HHX HIBS HIE HIER HILF Higher Education Information Services Trust Fond informačních služeb o vysokoškolském vzdělávání Handicapped People in the European Community Living Independently in an Open Society Zdravotně postižení lidé v Evropském společenství žijící nezávisle v otevřené společnosti Hessisches Landesinstitut für Pädagogik Hesenský zemský ústav pro pedagogiku Higher Education Quality Council Rada pro kvalitu vysokoškolského vzdělávání [Velká Británie] Higher Education Research Committee / Comité de l enseignement supérieur et de la recherche Výbor pro vysokoškolského vzdělávání a výzkum [Štrasburk, Francie] [Rada Evropy] Higher Education Research and Development Society of Australasia Incorporated Australasijská společnost pro výzkum a vývoj vysokoškolského vzdělávání [Kensington, Austrálie] Higher Education Reach Out for Business and Industry (programme) Vysokoškolské vzdělávání spolupracuje s obchodem a průmyslem [Velká Británie] Hautes écoles spécialisées Vysoké odborné školy [Švýcarsko] Higher Education Staff Development Agency Úřad pro rozvoj peronálu ve vysokoškolském vzdělávání [Velká Británie] Higher Education and Training Awards Council Rada pro osvědčení o vysokoškolském vzdělávání a přípravě [Dublin, Irsko] Heziketa teknikoko elkartea Sdružení středisek profesní přípravy [Baskicko] Secretariat of European Associations in Higher Education Sekretariát evropských asociací ve vysokoškolském vzdělávání [Brusel] Højere Forberedelsexamen Vyšší přípravná zkouška [Dánsko] Herausgeber Editor [též Hrsg.] Höhere graphische Bundesanstalt Spolkové vyšší grafické vzdělávací zařízení [Rakousko] Höhere gewerbliche Lehranstalt Vyšší průmyslové učiliště [Rakousko] Harvard Graduate School of Education Postgraduální studium pedagogiky na Harvardu Health and Human Services Zdravotní a lidské (osobní) služby [USA] Højere Handelseksamen Vyšší obchodní kurz zakončený zkouškou [Dánsko] Hessisches Institut für Bildungsplanung und Schulentwicklung Hesenský ústav pro plánování ve vzdělávání a pro rozvoj škol Highlands & Islands Enterprise Podnikání Skotské vysočiny a ostrovů Hungarian Institute for Educational Research Maďarský Institut pro vzdělávací výzkum [Budapešť] Hessisches Institut für Lehrerfortbildung Hesenský ústav pro další vzdělávání učitelů 2 Národní ústav odborného vzdělávání

3 HIS HIVA HL HLFL HLM HM HMC HMCI HMI HMI HMIE HMIS HNC HND HO HO HOBIT HOBU HoD HoGa HOK HOKT HOLT HORECA HORIZON Hochschulinformationssystem Vysokoškolský informační systém [Hannover, Německo] Hoger Instituut voor de Arbeid Vysoký ústav práce [Belgie, Leuven] Höhere Lehranstalt Vyšší průmyslové učiliště [Rakousko] Höhere land- und forstwirtschafliche Lehranstalt Vyšší zemědělské a lesnické učiliště Habitation à loyer modéré Bydlení s levnějším nájemným (státní nebo obecní byty) Head Master (Mistress) Ředitel (ředitelka) školy Headmasters and Headmistresses Conference Konference ředitelů a ředitelek [Velká Británie] Her Majesty s Chief Inspector Vrchní inspektor jejího veličenstva [Anglie] Her Majesty s Inspector Inspektor jejího veličenstva [Velká Británie] Her Majesty s Inspectorate Inspektorát jejího veličenstva [Velká Británie] Her Majesty Inspectorate of Education Školský inspektorát jejího veličenstva [Skotsko] Her Majesty Inspectors of Schools Školní inspektoři Jejího Veličenstva [Skotsko] Higher National Certificate Vyšší národní osvědčení [Velká Británie] Higher National Diploma Vyšší národní diplom [Velká Británie] Hoger onderwijs Vyšší vzdělávání Home Office Ministerstvo vnitra Hochschul- und Berufsinformationstage Informační dny o vysokých školách a povoláních [Hesensko] Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit Vysokoškolské vzdělávání mimo univerzity [Belgie] Head of Department Vedoucí oddělení Hotel- und Gaststätten- Hotely a restaurace (ve složeninách) Hoger Ondervijs Kamer Poradní orgán pro vysokoškolské vzdělávání [Nizozemsko] Hoger Onderwijs van het Korte Type Vysokoškolské vzdělávání krátkého typu [Belgie] [též ESTC] Hoger Onderwijs van het Lange Type Vysokoškolské vzdělávání dlouhého typu [Belgie] [též ESTL] International Union of National Organizations of Hotel, Restaurant and Café Proprietors Mezinárodní unie národních organizací majitelů hotelů, restaurací a kaváren Community Initiative Concerning Handicapped Persons and Certain Other Disadvantaged Groups Iniciativa Společenství, která se zabývá invalidními osobami a některými dalšími znevýhodněnými skupinami Národní ústav odborného vzdělávání 3

4 HOTS HPC HQE HR HRA HRCA HRD HRDC HRG HRK HRM HRPAO Hrsg. HSD HSDU HSP HTBLA HTDBLA HtF HTL HTLA HTO HTS http HTX HU HUM Higher Order Thinking Skills Dovednosti v uvažování vyššího řádu Health Professions Council Rada pro zdravotnická povolání [Velká Británie] [do roku 2002 CPSM] Haute Qualité Enviromentales Vysoká kvalita životního prostředí [Francie] Chorvatsko Human resource accounting Účetnictví lidských zdrojů Human resource cost accounting Nákladové účetnictví lidských zdrojů Human Resource Development Rozvoj lidských zdrojů Human Resources Development Canada Rozvoj lidských zdrojů Kanada Hochschulrahmengesetz Rámcový zákon o vysokých školách [Německo] Hochschulrektorenkonferenz Konference rektorů vysokých škol [Bonn] Human Resource Management Management lidských zdrojů Human Resource Personnel Association of Ontario Ontarijské sdružení pro práci s lidskými zdroji Herausgeber Editor [též Hg.] High School Diploma Diplom ze střední školy [USA] Higher Still Development Unit Vývojová jednotka pro kurzy Higher Still ( stále výše ) [Skotsko] Hochschulsonderprogramm Zvláštní vysokoškolský program [Německo] Höhere technische Bundeslehranstalt Spolkové vyšší technické vzdělávací zařízení [Rakousko] Höhere Lehranstalt für Textilindustrie und Datenverarbeitung Vyšší vzdělávací zařízení pro textilní průmysl a zpracování dat [Rakousko] Hospitality Training Foundation Nadace profesní přípravy v pohostinství [Velká Británie] Höhere technische Lehranstalt Vyšší technické učiliště [Švýcarsko] Höhere technische Lehranstalt Vyšší technické vzdělávací zařízení [Rakousko] Hoger technisch onderwijs Vyšší technické vzdělávání [Nizozemsko] Hogere technische school Vyšší škola technická [Nizozemsko] Hypertext transfer protocol Řídící postup pro přenos hypertextu [Internet] Højere Teknisk Eksamen Vyšší technický kurz zakončený zkouškou [Dánsko] Maďarsko Humanberufliche Schulen Školy služeb [Rakousko] 4 Národní ústav odborného vzdělávání

5 HWK HwO HWV HWWA Handwerkskammer Řemeslnická komora Handwerksordnung Řemeslnický řád Höhere wirtschafliche Verbandschule Vyšší škola hospodářského svazu Hamburgische Welt-Wirtschafts-Archiv Hamburský archiv světového hospodářství [ukončil činnost koncem roku 2006] Národní ústav odborného vzdělávání 5

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 2012 Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 Analýza byla vypracována pro potřeby společnosti Člověk v tísni, o.p.s. SocioFactor s.r.o. Chopinova 523/10 702 00 Ostrava

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Politika cestovního ruchu

Politika cestovního ruchu Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy Politika cestovního ruchu (teoreticko-metodologická východiska) Holešinská Andrea Metelková Petra Šauer Martin

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Sdružení pro probaci a mediaci v justici. Výroční zpráva za rok 2004

Sdružení pro probaci a mediaci v justici. Výroční zpráva za rok 2004 Sdružení pro probaci a mediaci v justici Výroční zpráva za rok 2004 Obsah: 1. Poslání a cíle organizace 2. Institut pro probaci a mediaci 3. Činnost Sdružení pro probaci a mediaci v justici v roce 2004

Více

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU BELGIE

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU BELGIE VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ (AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU BELGIE Jana Poláchová Vašťatková, Alice Bačíková Úvod Belgie, oficiálně Belgické království, je federativní konstituční

Více

Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům

Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům

Více

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv Sociální ekonomika - vybrané otázky Marie Dohnalová a kolektiv VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální GenCo: Improving Gender Equality Competences of persons responsible for personnel development in private enterprises and higher education Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální situace

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S MOLDAVSKEM Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby v Moldavsku, 2007-2010 Project No. MD/77/06/MPSV Support of Development

Více

Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích

Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení knihovnicko-informačních služeb listopad 2008 Finsko Účelem pomoci je poskytnout studentům finanční

Více

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012 2012 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům 2 OPU 2012 Vážení čtenáři, dostává se vám do ruky výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2012, která je plná informací

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 IV. Přílohy Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Složení panelu č. 4 Sociální a kulturní

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

NADNÁRODNÍ ORGANIZACE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY

NADNÁRODNÍ ORGANIZACE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury NADNÁRODNÍ ORGANIZACE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003

Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003 2. EVROPSKÁ KONFERENCE MINISTRŮ ODPOVĚDNÝCH ZA POLITIKY INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003 Zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením: zlepšení politiky

Více

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více