ARMY-LAND, areál na ul. Sezónní 399/2, Vratimov. Všeobecné podmínky k Návštěvnímu řádu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARMY-LAND, areál na ul. Sezónní 399/2, Vratimov. Všeobecné podmínky k Návštěvnímu řádu"

Transkript

1 ARMY-LAND, areál na ul. Sezónní 399/2, Vratimov Všeobecné podmínky k Návštěvnímu řádu Obsah: I. Podmínky a pravidla při Paintballu II. Pravidla při Jízdě vojenskou technikou III. Podmínky pro Zážitky IV. Podmínky pro Firemní akce V. Obecné podmínky I. Pravidla při Paintballu A. Paintball v ARMY-LAND (dále jen Paintball) 1. Pořadatelem akcí Paintball je provozovatel Areálu, dále jen Provozovatel. Při klubových hrách a soutěžích může být pořadatelem Paintball Klub vojenské historie Ostrava o.s., dále jen KVHO. 2. Hry se může účastnit každý účastník starší 18 let. Ze zákona smí paintballový značkovač (zbraň kategorie D) používat osoba starší 18 let. Osoby mladší 18 let smějí značkovače používat pouze pod dohledem odpovědného zástupce, osoby starší 18 let. 3. Paintball se svými pravidly snaží co nejvíce přiblížit reálnému bojovému střetu. Hraje se v reálném prostředí, simulujícím bojový prostor a podle scénářů napodobujících reálné situace. 4. Hráči používají kamuflážní výstroj zapůjčenou od pořadatele, nebo vlastní. Pokud má hráč vlastní zbraň a výstroj pro Paintbal, musí být schválená Provozovatelem, ale hráč nese veškeré riziko za její použití a následky, popř. následné zranění sebe nebo třetí osoby. Je zakázáno použití airsoftových zbraní a munice na hřišti ARMY-LAND při hře Paintball. 5. Při Paintballu se dbá se na spolupráci, disciplínu a taktiku, každý team má svého velitele a rozdělené další úlohy. 6. Hráči jsou povinní poslouchat pokyny Provozovatele. 7. Teamy se při Paintballu rozlišují barevným značením, signalizací nebo rozdílnou pokrývkou hlavy. V ideálním případě rozdílným maskováním teamů. Na větších akcích Paintballu je značení nevyhnutelné, ale minimalizuje se na nejnutnější. 8. Podle typu hry a pravidel pořadatele zasažený hráč setrvá na základně nebo mrtvolišti až do jejího konce, nebo zde vyčká určitý časový limit (několik minut) a po té se vrací do hry z předem určeného místa. Mrtvoliště má každý team předem určené. Základna je společná pro oba teamy. 9. Pokud to umožní Provozovatel a prostředí, je povoleno používat neranivou pyrotechniku pro civilní trh (dýmovnice). Každý nese osobní zodpovědnost za její nevhodné použití. Pravidla užití pyrotechniky určuje Provozovatel. 10. Při Paintballu není povoleno používat přenosné překážky nebo štíty a pohybovat se v jejich krytu po herním prostoru. Hráči nesmí po sobě cokoliv házet a demolovat zařízení hřiště. 11. Pro doplňování munice, vzduchu, občerstvení slouží základna pro všechny teamy Paintballu, v jejímž okolí je zakázáno střílet nebo kohokoliv ohrožovat. B. Munice- kuličky při Paintballu 1. Kuličky pro paintball jsou dodávány výhradně Provozovatelem. Vnesené vlastní kuličky Návštěvníků nejsou dovoleny k používání v areálu. Používání nedovolených vlastních kuliček je důvod pro ukončení hry, bez časové a finanční náhrady ze strany Provozovatele. 2. Hraje se na omezenou munici, aby byli hráči donuceni taktizovat a reálně přebíjet. Maximální velikost zásobníku na zbrani je 200, nebo méně. Maximální množství munice na hru je určené dle typu hry a délce boje. Pokud není určeno, je munice neomezená. Hráč může používat další zásobníky s municí nebo může dobíjet na základně. 3. Hráči mezi sebou můžou kuličky sdílet a předávat si je. Zbraň je hráč povinen mít stále při sobě. 1

2 C. Zásah při Paintballu 1. Hraje se výhradně na zásah, nikoli na barvu (kule se nemusí rozprsknout) 2. Zásah platí do celého těla. Zásah platí i od vlastního spoluhráče. 3. Zasažený hráč zvedne ruku, zahlásí se mrtvola a při nejbližší příležitosti opouští nejrychlejší cestou herní prostor do mrtvoliště. 4. Zasažený hráč nesmí bránit svým tělem další hře, bránit protihráčům v palbě a spoluhráči ho nesmějí využívat ke krytí. Proto pokud okolo probíhá boj, setrvá na místě zásahu, tak aby nepřekážel, při nejbližší příležitosti se odebere na mrtvoliště. Pokud se ocitne pod palbou směřovanou na někoho jiného, je to jeho chyba. Zasažený hráč NEMLUVÍ až do doby, než dojde na mrtvoliště (neinformuje ostatní hráče o tom kdo a odkud ho zasáhl apod.). Jako zásah neplatí kule odražené od překážek a rozprsky, kdy se kule roztrhne o nějakou překážku a barva na hráče jen cákne (větve, rohy budov). Neplatí zásah od mrtvoly, která prokazatelně vystřelila až po té, co byla sama zastřelena. 5. Zásahy se počítají, pouze pokud by skutečně prošly hráčovým tělem. Neplatí tedy zásahy do volně vlajícího oblečení, nebo zásahy do výstroje, které by nepokračovali skrze hráčovo tělo (ze strany do sumky, z boku do batohu, do části vesty). Například zásah zezadu do batohu by ale platil. Zásah do zbraně nevyřazuje hráče. D. Bezpečnostní pravidla Paintballu 1. Povolená úsťová rychlost je max. 300 km/hod a pod tuto hodnotu jsou nastaveny zbraně pořadatele. 2. Každý hráč je povinen po celou dobu pohybu v herním prostoru používat ochrannou masku na paintball. 3. Mimo herní prostor je zakázáno střílet, to platí i kdekoliv jinde než na vyhrazených místech pro paintball. Zbraň musí být mimo herní prostor zajištěna, případně použit ucpávku na hlaveň. Nikdo na nikoho bez masky nikdy ničím nemíří. 4. Pokud hráč nemá v bojovém prostoru nasazenou masku je okamžitě vyřazen bez výstřelu, pokud na něj protivník nebo Provozovatel ukáže, a vyzve ho neprodleně k odchodu ze hry. Při opakovaném porušování tohoto nařízení může být Provozovatelem z bezpečnostních důvodů přerušena nebo ukončena hra, a to bez jakékoliv časové nebo finanční náhrady ze strany Provozovatele. 5. Pyrotechnika se používá, pouze pokud to dovoluje pořadatel a prostředí (sucho a nebezpečí požáru). V případě použití granátu pro paintball, se tyto nesmí házet přímo na protivníka, hrozí nebezpečí zranění vlastní explozí nebo tíhou házeného granátu. 6. Pokud se v herním prostoru vyskytne civilista, hra se přerušuje, hráči si navzájem křikem "civil" předají informaci o jeho přítomnosti a hraje se opět, až prostor opustí. 7. Pokud v herním prostoru, nebo v Areálu vznikne požár, je povinností přítomných hráčů zastavit hru, požár zlikvidovat, v případě většího požáru je nutno postupovat dle Návštěvního řádu. 8. Pokud se v herním prostoru stane zranění, je povinností přítomných hráčů zastavit hru, pomoci zraněnému a následně příp. zavolat odbornou lékařskou pomoc. (Linka 155 nebo 112) 9. Je možné simulovat osobní souboje, nebo omračování - pokud se hráč nepozorovaně přiblíží k protivníkovi a dotkne se ho, může ho vyřadit ze hry. Je zakázáno fyzicky jakkoliv napadat protihráče- údery, kopy, seknutí zbraní nebo větví, apod.. 2

3 II. Pravidla při Jízdě vojenskou technikou 1. Před jízdou je každý účastník projížďky povinen seznámit se s bezpečnostními předpisy uvedenými ve Všeobecných podmínkách a Návštěvním řádu. Osoby mladší 18 let musí mít při jízdě rodiče nebo odpovědného zástupce. 2. Jízdy ve vojenské technice a řízení vojenské techniky patří mezi Aktivity, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí úrazů v případě, že účastník svévolně porušuje podmínky a předpisy Návštěvního řádu a Všeobecných podmínek. 3. Pokud účastník projížďky má zájem, nebo trvá na sjednání pojistné smlouvy pro danou jízdu, nebo řízení vojenské techniky, je povinen si toto pojištění samostatně předem sjednat. 4. Jízda vojenskou technikou v Areálu má předem danou trasu, měřitelnou počtem okruhů na tankodromu v areálu. Případně udávaný čas je pouze orientační a zahrnuje předpokládaný čas od nastartování vozidla, zahřátí vozidla na provozní teplotu, jeho přistavení pro Návštěvníky - účastníky projížďky, přestávky pro změnu pozic účastníků ve vozidle, až po konečné zaparkování a odstavení vozidla se zohledněním na aktuální stav terénu a počasí. Obvyklý cyklus pro zážitkové svezení jsou 4 různé okruhy v Areálu na terénní trati - tankodromu v obvyklém čase do 15 minut, dle typu vozidla, požadavků Návštěvníků na způsob jízdy a rychlost jízdy. Rozdílný čas projížďky ve vojenské technice pro jednotlivé zážitky není důvod k reklamaci ujeté vzdálenosti nebo stráveného času ve vozidle. 5. Účastník je povinen se za jízdy a řízení vozidel, řídit pokyny Instruktorů. Instruktor je oprávněn zamezit v jízdě účastníkovi, u kterého je zřejmé, že není ochoten respektovat pokyny a nařízení provozovatele. 6. Před jízdou ve vojenské technice je účastník povinen chránit svou hlavu před úrazem, a to nasazením tankistické kukly nebo ochranné přilby. 7. Při jízdě je účastník povinen se držet madel a výstupků na vozidle k tomu určených. Účastník je povinen dbát zvýšené opatrnosti při otevřených poklopech vozidla. Pokud účastník svévolně manipuluje s otevřenými nebo zavřenými poklopy a dveřmi, které jsou zajištěny proti pohybu, vystavuje se možnosti vážného poranění. Jakákoliv manipulace s poklopy, dveřmi a dalšími zařízeními ve vozidle je proto zakázána. 8. Za jízdy vojenské techniky je návštěvníkům i účastníkům jízdy zakázáno naskakování a seskakování z vozidel. 9. Při jízdě vojenské techniky je přísně zakázáno vstupovat na dráhu vozidel. Pro focení je určen vyhrazený prostor v Areálu. 10. Účastník jízdy, který utrží jakékoliv zranění je povinen to neprodleně oznámit Instruktorovi, který zajistí první pomoc a ošetření. 3

4 III. Podmínky pro Zážitky 1. Pro exkluzivní individuální návštěvy Areálu a pro seznámení se s technikou jsou pořádány zážitkové programy, dále jen Zážitky. 2. Zážitkové poukazy lze zakoupit přímo u nás, nabídku najdete na nebo prostřednictvím smluvních obchodních partnerů, tj. zážitkových a eventových agentur. 3. Poukazy lze využít v předem zveřejněných termínech na Termíny jsou označeny názvem ArmyDay nebo Zážitky, kódem zážitku a časem realizace zážitku. Většinou se jedná o pátky, soboty v průběhu hlavní sezony KVĚTEN ŘÍJEN. Vybraný termín si následně po zakoupení zážitkového poukazu můžete ověřit a zarezervovat prostřednictvím své prodejní agentury, formuláře na našich stránkách nebo na u: kde uvedete číslo poukazu, zvolený termín, čas a kontaktní údaje. Pokud je termín volný a vhodný pro využití Vašeho poukazu, potvrdíme Vám rezervaci. V opačném případě se pokusíme společně najít jiný možný termín návštěvy. 4. Na využití poukazu je nutno se rezervovat min 10 dnů předem a také min 14 dnů před ukončením data platnosti poukazu. Změna termínu již potvrzené návštěvy je možná ještě 2 dny (48hodin) před vlastní akcí (akci v sobotu ve 13hod je možno ještě zrušit ve čtvrtek do 13hod), jinak se bere rezervovaná a nezrušená akce za uskutečněnou. 5. Platnost poukazů je vyznačena na daném poukazu. Pokud je poukaz platný v roce 2014, je možno ho využít do konce hlavní sezóny, tj. do Poukaz je možno vybrat pouze za zakoupené služby a Aktivity v ARMY-LAND, není možno ho zpětně vyměnit za hotovost. 7. V případě nepřízně počasí, deště, mrazu nebo jiných technických obtíží si provozovatel vyhrazuje právo zrušit dohodnutý termín využití poukazu a nabídnout jiný náhradní termín. O zrušení budeme návštěvníka informovat předem telefonicky nebo SMS zprávou. 4

5 IV. Podmínky pro soukromé Firemní akce 1. Firemní akce jsou pořádány na základě objednávky zadavatele akce, dále jen klienta. 2. Klient ručí za své pozvané hosty a návštěvníky. 3. Součástí programu firemní akce mohou být na základě objednávky i doplňkové Aktivity třetích subjektů. 4. Klient je povinen odebrat a zaplatit objednané Akce, Aktivity, zboží a catering v dohodnutém množství a počtu. 5. Teambuilding je pořádán pro firemní klientelu na základě objednávky, jako specifický typ firemní akce. Stupeň náročnosti teambuildingu si zvolí klient. Objednaný a již potvrzený Teambuilding je možno zrušit nebo změnit jen po vzájemné dohodě. V období 5 dnů před akcí již není možno Teambuilding zrušit. Klient je povinen provést úhradu akce Teambuilding dle objednaného počtu a ne dle skutečných účastníků, vyjma předem dohodnutých úprav. 6. Při vstupu do areálu jsou účastníci Teambuildingu povinni se seznámit s Návštěvním a provozním řádem a Všeobecnými podmínkami. Po dobu Teambuildingu bude Areál uzavřen pro vstup jiných osob. 7. Pokud jsou součásti Teambuildingu Aktivity, jako Paintball a Jízdy technikou platí pro všechny zúčastněné mj. Podmínky při paintballu a Podmínky při jízdě technikou dle Všeobecných podmínek. 8. Pokud se účastníkům Teambuildingu jeví některá Aktivita náročná, nebo není dostatečně srozuměn s náplní Aktivity, oznámí to neprodleně svému Instruktorovi, se kterým si následně domluví další postup. 9. Eventové akce pro klienty je možno po dohodě pořádat v areálu ARMY-LAND nebo na místě zvoleném klientem. V. Obecné podmínky 1. Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo v areálu do knihy přání, která jim bude na požádání předložena v kanceláři Areálu. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně nebo telefonicky na organizaci, která objekt provozuje: MIP Investment, s.r.o., sídlem v Ostravě 2, ul. 28. Října 2663/150, PSČ , provozovna Vratimov, ul. Sezonní 399/2, PSČ , tel: , Všeobecné podmínky a Návštěvní řád platí pro veškeré návštěvy, jak ve dnech pro veřejnost, tak pro soukromé akce. Všeobecné podmínky platí současně s Návštěvním řádem ode dne jejich vydání. V Ostravě, dne Jednatelé společnosti: JUDr. Jiří Polášek, v.r. Radomír Mikesz, v.r. 5

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc ČSAD Praha holding a.s. Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8 Karlín Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc PREAMBULE ČSAD Praha holding a.s. (dále jen Společnost ) jako provozovatel autobusového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY PRAHA 2008 2 OBSAH Poslání a činnost knihovny 3 Část I 1 Základní ustanovení 3 2 Uživatelé STK 5 3 Výpůjční řád 7 Část II Práva a povinnosti uživatelů 1 Obecná

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod.

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA I. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI. 2. Licence

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb,

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, které jsou součástí Smlouvy o zájezdu a Smluvních podmínek Letecká doprava Lety nabízené pořadatelem (dále také jen CK) jsou provozovány renomovanými

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti M.NET Studénka s.r.o.

Obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti M.NET Studénka s.r.o. Obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti M.NET Studénka s.r.o. vydané v souladu s ust. 63 a násl. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1346, PSČ:

LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1346, PSČ: LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU příspěvková organizace Dukelská 1346, PSČ: 742 58, telefon: 556 725 029 e-mail: luna@lunapribor.cz, http://www.lunapribor.cz/ VNITŘNÍ ŘÁD OBSAH Kap. Název Strana I.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více