Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007"

Transkript

1 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté: 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy zastupitelstva a navrhla jako ověřovatele zápisu p.komárková, p.havránková o schválení navržených ověřovatelů zápisu. Ověřovatelé: p.komárková, p.havránková Starostka obce předložila návrh programu zasedání zastupitelstva. Program: A. Schválení: 1. Záměr prodeje dílu pozemku 308/6 z pozemku 308/1 v katastrálním území Křesetice: Kapkovi, Křesetice110, Věcné břemeno práva chůze a jízdy p.č.503-vrt, monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi EK o životním prostředí v ČR 3. Obědy pro seniory od Nevolů za stejných podmínek jako s peč.službou 4. Veřejnosprávní smlouva s policií o měření rychlosti v obci 5. Číslo popisné Sekerovi 6. Program obnovy venkova na 8 leté období 7. Dotace na rok 2008 Program obnovy venkova 8. Nájmy doktorek na zdravotním středisku 9. Úvěr na kanalizaci a vodovod, vybraná banka a podmínky pro uzavření smlouvy B. Informace l. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křesetice Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. Návrh na schválení programu 1. Kontrola zápisu z minulé schůze. Bez připomínek zastupitelů. 2. Schválení

2 2.1.Manželé Kapkovi podali žádost na odkoupení části obecního pozemku č.p. 308/6. Zastupitelé souhlasí vyvěsit záměr prodeje pozemku za odhadní cenu a náklady na odhad žadatele. pro schválení záměru prodeje pozemku 2.2. Věcné břemeno na práva chůze a jízdy p.č 503 vrt k monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi EK o životním prostředí v Č pro věcné břemeno 2.3. Paní Nevolová dala nabídku vaření obědů pro seniory za stejných podmínek jako pečovatelská služba, nerozvážela by jídlo do jednotlivých domácností. Zastupitelé vzali na vědomí s tím, že občané budou s touto nabídkou seznámeni formou vývěsky. Příspěvek OÚ na dovoz jídla seniorům je pouze na dovoz nikoli na cenu oběda Při jednání s městskou policií o uzavření veřejnosprávní smlouvy o měření rychlosti v obci, zastupitelé požadovali do smlouvy zahrnout i odchyt volně se pohybujících psů, popřípadě i jinou pořádkovou službu. Nelze smluvně upravit. pro uzavření veřejnosprávní smlouvy s městkou policií Pro 0 Proti Řešeno přidělení čísla popisnéno na objekt p.sekery, který byl kolaudován jako provozní budova. Úprava projektu obsahuje mimo prostor k hospodářským účelům i prostory k bydlení. Objekt je připojen na kanalizaci i vodu a majitelé zde trvale žijí. pro přidělení čísla popisného 2.6. Program obnovy venkova na období je součástí zápisu. Navrženo a následně odsouhlaseno doplnění bod 11) vybudování dětského hříště a bod 12) oprava hřbitova 2.7. Dotace pro rok 2008 na akce z programu obnovy venkova byly navrženy žádat na: 1.digitalize a rozšíření veřejného rozhlasu, 2.oprava hřbitova, 3.úrok z úvěru

3 2.8.Návrh na uzavření nových nájemních smluv lékařek od Nájemné by mělo zahrnovat pevný měsíční nájem dle m2 každoročně navyšovaný o %inflace, % podíl ze skutečné spotřeby vody a %podíl ze skutečné spotřeby el.energie (motivace k úsporám a bezprostřednímu ohlašování jakékoli závady). Starostka a místostarosta pověřeni jednáním s lékařkami. Svoz odpadu prokáží uzavřenou smlouvou s AVE spol. nebo uzavřou s OÚ. %podíl bude nastaven tak aby nebylo tak velké zvýšení oproti stávající nájemní smlouvě. Zastupitelé berou na vědomí Výběr banky na poskytnutí úvěru na vodovod a kanalizaci v hod. zahájila činnost komise pro otvírání obálek došlých nabídek. Došly 2 nabídky a z toho jedna vyřazena(čsob) pro nedostatečnou dokumentaci, druhá banka která poslala nabídku je Čs. spořitelna. V 17,00 hod. zahájila činnost komise pro výběr banky. Pro účast jedné banky (Česká spořitelna) komise nevybírala, ale zhodnotila nabídku návrhu úvěrové smlouvy. Předložen návrh na poskytnutí úvěru bez jištění s podmínkou založení běžného účtu u České spořitelny kam bude převeden veškerý tok finančních prostředků. Druhý návrh s jištěním 19mil. pro založení účtu u Čs.spořitelny Jedna varianta návrhu je s fixním úrokem na 20 let ve výši 4,60%, druhá varianta fixní úrok na 10 let ve výši 4,47% a 10 let pohyblivý úrok. Pověřeni starostka a místostarosta k jednání s Čs.spořitelnou. Navrhnout možnost úpravy smlouvy v bodě 2) písmeno q)článku VII a bodě 5) článku VIII. pro uzavření smlouvy o úvěru s fixací 4,60 na 20 let 3. Informace 3.1. Byla předložena výroční zpráva ZŠ a MŠ Křesetice za školní rok 2006/2007 Zastupitelé berou na vědomí. 4. Různé p.starostka informovala o stížnostech nájemníků na vlhkost v přízemních bytech. Bylo řešeno odkrytím zeminy, zjištěna závada na obráceném položení izolace. Dále bylo zjištěno jiné vybavení bytů sporáky než je uvedeno v nájemní smlouvě. p.kratochvíl tlumočil stížnost p.aubrechtové na zápach a nepřiměřenou kouřivost z topení některých občanů. OÚ nemá žádné účinné prostředky zasáhnout proti pálení nevhodného topiva. p.starostka upozornila na nutnost ustanovit komisi pro občanské záležitosti a zrušit SPOZ, do příštího zasedání p.hladíková připraví podklady. p.pokorný dotaz ohledně tlakové kanalizace zpětná klapka p.pokorný dotaz na mzdové prostředky účetní a hospodářky ZŠ placeno z prostředků KÚ p.havránková dotaz na postup výkopů kanalizace na Bykánci p.brtka nesvítí veřejné osvětlení u Gygalů p.starostka informovala o přípravě vyhlášek k poplatku na ubytování, prodej zhodnoceného pozemku, technopárty a volný pohyb zvířat

4 Termín dalšího zasedání zastupitelstva termín bude upřesněn Starostka ukončila zasedání, rozloučila se.

5 USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č.11/2007 ZE DNE Zastupitelstvo obce Křesetice I. bere na vědomí 1. Nabídku restaurace U Nevolů vařit obědy pro seniory 2. Návrh na nové smlouvy lékařek od Výroční zprávu ZŠ a MŠ Křesetice II. schvaluje 1.11/07 Záměr na prodej pozemku č.p. 308/6 2.11/07 Věcné břemeno práva chůze a jízdy č.p.503 vrt k monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi EK o životním prostředí 3.11/07 Zamítnutí uzavření veřejnosprávní smlouvy s Městskou policií Kutná Hora o měření rychlosti v obci 4.11/07 Přidělení čísla popisného p.sekerovi 5.11/07 Program obnovy venkova pro období (přiloženo k zápisu 12bodů) 6.11/07 Podání žádosti o dotace z programu obnovy venkova na rok 2008: digitalizace a rozšíření veřejného rozhlasu obce, úrok z úvěru pro rozšíření kanalizace a vodovodu. Dále oprava hřbitova. 7.11/07 Založení běžného účtu u Čs.spořitelny a.s. a převedení prostředků rozpočtového hospodaření. 8.11/07 Uzavření smlouvy o úvěru č.2618/07/lcd bez zajištění - s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,60% per annum a fixací 20 let u Čs.spořitelny a.s. s konečnou splatností v roce 2027 účel Rozšíření vodovodu a kanalizace a rekonstrukce centrální ČOV V Křeseticích dne Zapsala: Hladíková Yveta Ověřovatelé zápisu: p.havránková podpis:.. p.komárková podpis:.. Místostarosta obce: p.kratochvíl podpis:. Starostka obce: p.jirků podpis:.

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání:

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání: 1 Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Hušek Josef, Renata Festová, Petr Černý Omluveni: Jan Hojda,

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod.

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2) Projednání

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Přítomni: Omluveni: za ÚMČ: Zahájení: Ukončení: pp. Venturová, Lehovcová, Archalousová, Ritt, Kolek, Fajfr p. Hrubá p. Novotný 17.00

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více