Stavba a funkce receptorů (organa sensuum) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavba a funkce receptorů (organa sensuum) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Stavba a funkce receptorů (organa sensuum) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Smysly (1) Zachycení podnětů ze zevního (exteroreceptory) nebo vnitřního (interoreceptory) prostředí Exteroreceptory Přímým stykem podnětu a receptoru chuť, čich, hmat, bolest Nepřímým stykem zrak, sluch Interoreceptory Změny ph, změny osmot.tlaku krve, O2 a CO2 Proprioreceptory svaly, fascie, periost, kloubní pouzdro, šlachy, rovnovážné ústrojí vnitřního ucha

3 Smysly (2) Visceroreceptory smyslová zakončení ve vnitřních orgánech Další členění dle druhu podnětu: Mechanoreceptor změny tlaku (dotyk), natažení, napětí (i ucho a oko) Termoreceptor speciálně na přijetí tepelných podnětů (Krauseho tělíska chlad, Rufiniho teplo) Chemoreceptor chuťové, čichové, orgánové Radioreceptor tyčinky a čípky sítnice

4 Smysly (3) Každé čidlo má 3 části: Receptor (periferní analyzátor) Dostředivá nervová dráha Korové projekční centrum (korový analyzátor)

5

6 Organum visus (zrakové ústrojí)

7 Zrakové ústrojí Oční koule (bulbus oculi) zrakový orgán Přídatné oční orgány (organa oculi accessoria) vnímání světla a barev, orientace v prostoru

8 Bulbus oculi V orbitě, chráněn tukovým polštářem Ochrana před nárazy na kostěný podklad 3 vrstvy stěny oční koule: 1) Tunica fibrosa bulbi zevní vrstva 2) Tunica vasculosa bulbi střední vrstva 3) Tunica sensoria bulbi vnitřní vrstva

9 1) tunica fibrosa bulbi (1) a) SCLERA (bělima) Pevná, neprůhledná silná vazivová blána bílé barvy, chudá inervace Pevný obal pro oční kouli V předu kruhovitá brázda (limbus), kam se vkládá rohovka (cornea) Vzadu otvor pro výstup zrakového nervu V předu se do ní upínají okohybné svaly

10 1) tunica fibrosa bulbi (2) b) CORNEA (rohovka) Přední oddíl zevní vrstvy cca 1/6 plochy zevní vrstvy Dopředu je více zakřivená (jako hodinové sklíčko) Průhledná s bohatou inervací

11

12 2) tunica vasculosa bulbi (1) a) CHOROIDEA (cévnatka) Přiložena z vnitřní strany v zadních 2/3 koule ke skléře Velké množství cév + pigmentových buněk (brání rozptýlení paprsků světla uvnitř oka) b) CORPUS CILIARE (řasnaté tělísko) Přímé pokračování cévnatky zřasený prstenec Kruhovitý val s hladkým svalstvem

13 2) tunica vasculosa bulbi (2) Volně visí mezi sklérou a rohovkou Kontrakce = změna tvaru čočky změna akomodace čočky na vzdálenost c) LENS CRYSTALLINA (čočka) Zavěšena tenkými vlákny k řasnatému tělísku Bikonvexní tvar, zadní plocha má větší zakřivení Uložena za duhovkou a před sklivcem, je pružná Uvnitř průhledná rosolovitá hmota (substantia lentis) krytá jemným vazivovým pouzdrem (capsula lentis)

14

15 2) tunica vasculosa bulbi (3) d) IRIS (duhovka) Pokračování řasnatého tělíska, kruhový terčík před čočkou Uprostřed kruhový otvor PUPILLA (zornice = panenka) Vstupují skrz ní světelné paprsky do oční koule Svalovina duhovky seskupením vytváří 2 svaly 1. paprsčité uspořádání = rozšíření zornice (MYDRIÁZA)

16 2) tunica vasculosa bulbi (4) 2. - kruhové uspořádání snopců = zúžení zornice (MIOSA) Barva duhovky závisí na množství pigmentu v epitelu, který duhovku kryje cle_eye_04.php

17

18 3) tunica sensoria bulbi (1) a) RETINA (sítnice) Vnitřní vrstva oka Přední část sítnice je slepá, zredukována na pouze pigmentové buňky Zadní část Čípky receptory barevného vidění, asi pouze 6 milionů Tyčinky receptory vnímání světla, asi 120 milionů

19 3) tunica sensoria bulbi (2) Slepá skvrna = papila zrakového nervu Malá vyvýšenina, kde nejsou ani čípky a tyčinka Na výstupu vláken zrakového nervu Žlutá skvrna = macula lutea Zevně od slepé skvrny Místo nejostřejšího vidění Obsahuje JEN čípky Oftalmoskopie

20 Macula lutea normální nález Macula lutea - glaukom

21 Komorové vody (1) Komorový mok (humor aquosus) čirá tekutina tvořená z krevní plazmy Vyplňují vnitřní prostory oka Přední komorová voda Mezi rohovkou a přední plochou duhovky Zadní komorová voda Mezi zadní plochou duhovky a přední plochou čočky

22 Komorové vody Corpus vitreum (sklivec) Rosolovitá průhledná hmota Vyplňuje vnitřek oka za čočkou (2)

23 Organa oculi accessoria (1) a) Okohybné svaly 4 přímé (horní, dolní, zevní, vnitřní) m. rectus bulbi superior, inferior, medialis, lateralis 2 šikmé (horní a dolní) m.obliquus superior a inferior Pohybují oční koulí Změny v tahu některého svalu = strabismus (šilhání) následkem porucha prostorového vidění, dvojité vidění

24

25 Organa oculi accessoria (2) b) Oční víčka (palpebrae) Kryjí a chrání oko Vazivové ploténky kryté kůží na ploténky se upínají snopce kruhového očního svalu kůže přechází do tenké slizniční blanky (spojivka) Na okrajích ciliae (řasy) a mazové žlázky maz brání přetékání slz z oka Řasy chrání oko před nečistotami, oslněním

26 Organa oculi accessoria (3) c) Tunica conjuctiva (spojivka) Tenká slizniční blanka Kryje vnitřní část víčka tunica cunjuctiva palpebrarum Přechází na skléru a končí na okraji rohovky tunica conjuctiva bulbi Hromadí se zde slzy chemická ochrana a mechanická očista oční koule

27 1 - okraj rohovky (lat.:limbus corneae) 2 - spojivka viditelné části oční bělimy 3 - přechodní řasa 4 - tarzální část spojivky 5 - okrajová zóna 6 - semilunární řasa 7 - karunkula

28

29 Organa oculi accessoria (4) d) Apparatus lacrimalis (slzné ústrojí) Glandula lacrimalis (slzná žláza) v zevním horním kvadrantu orbity Lacrimae (slzy) produkt žlázy Vtékají do spojivkového vaku do slzného jezírka odtud slzními kanálky do slzného vaku ve vnitřním koutku oka ductus nasolacrimalis slzovod do dolního průduchu nosního

30 (Holibková, 1994: 124)

31 Fyziologie vidění (1) Optickou soustavu tvoří, rohovka, komorový mok, čočka, sklivec Fcí je zobrazit předmět ostře Stěžejní je proto čočka Tahem řasnatého tělíska se čočka oplošťuje a je tak uzpůsobena na vidění na dálku Ochabnutím se vyklene zvětší se její lomná schopnost (refrakce) = udává se v dioptriích Paprsky dále láme a ony dopadají na sítnici Bližší předměty čočka se více zakřivuje = akomodace

32 Fyziologie vidění (2) Nedopadne-li obraz na sítnici = neostré vidění Poruchy lomivosti = refrakční vady úprava brýlemi Myopie krátkozrakost dlouhá oční osa Hypermetropie dalekozrakost příliš krátká oční osa Světlo = podráždění fotosenzitivních buněk Složité chemické reakce, kdy paprsky dopadnou na sítnici a projdou jejími vrstvami Výsledkem jsou nervové vzruchy vedené vlákny n.opticus do korového analyzátoru

33 Fyziologie vidění (3) Zde jsou nervové vzruchy opět spojeny do obrazu Obraz na sítnici je plochý, až spojení 2 obrazů ze sítnice P a L oka vytvoří trojrozměrný obraz

34 Organum vestibulocochleare (sluchové ústrojí)

35 Organum vestibulocochlearis Receptory obou ústrojí se nachází ve vnitřním uchu Ústrojí sluchové Umožňuje vnímat zvuky Na základě sluchu se vytvořila řeč (neslyšící od narození se sám mluvit nenaučí) Ústrojí rovnovážné Statické kinetické

36 Ústrojí sluchové Receptorem sluchového analyzátoru je UCHO (AURIS) Umožňuje rozlišovat zvuky, tóny, šelesty Zvuky v rozsahu Hz Horní hranice se věkem snižuje (v 65 již jen 5000 Hz stařecká nedoslýchavost = pesbyacusis) 1) Zevní ucho = auris externa 2) Střední ucho = auris media 3) Vnitřní ucho = auris interna

37 1) auris externa (1) Zachycuje zvukové vlny a) AURICULA (ušní boltec) Elastická chrupavka krytá kůží Dolní konec boltce tvoří ušní lalůček (lobulus auriculae, kde již chrupavka není) b) MEATUS ACUSTICUS EXTERNUS (zevní zvukovod) Pokračování boltce

38 1) auris externa (2) Zakřivený průběh, vystlán kůží, + četné mazové žlázky tvoří žlutohnědý ušní maz (cerumen) Vede zvukové vlny k bubínku c) MEMBRANA TYMPANI (bubínek) Rozhraní mezi zevním a středním uchem Oválná vazivová blanka velice pružná Zevní strana krytá kůží zvukovodu Střední vrstva je vazivová Vnitřní vrstva

39 1) auris externa (3) nálevkovitě vpáčená do dutiny středoušní zde se připojuje kladívko Zvukové vlny narážejí na bubínek a rozkmitávají ho odsud se kmity přenáší na středoušní kůstky Porušení = snížení schopnosti vnímat nízké tóny

40

41 1) auris media (1) Malý štěrbinovitý prostor v os temporale Souvisí s dutinami v bradavčitém výběžku spánkové kosti a) TUBA AUDITIVA (Eustachova trubice = sluchová trubice) Při polykání se otevírá a vpouští vzduch do středoušní dutiny (CAVUM TYMPANI) Nasopharyngitida = zavlečení infekce do střdního ucha (otitis media)

42

43 1) auris media (2) Uzavření ústí Eustachovy trubice vstřebávání vzduchu do krve, bubínek se vtlačí dovnitř, nemůže kmitat = dočasná nedoslýchavost b) OSSICULA AUDITUS (sluchové kůstky) Navzájem kloubně spojeny MALLEUS (kladívko), INCUS (kovadlinka), STAPES (třmínek) Kladívko leží na bubínku, druhým koncem kloubně spojený s kovadlinkou Kovadlinka kloubně spojena s třmínkem

44 1) auris media (3) Baze třmínku zasazena do (předsíňového) oválného okýnka (fenestra vestibuli) Kůstky převádějí kmitání bubínku na oválné okénko Při tom zmenšují amplitudu vln a tím zvyšují jejich energii (malá by nezvládla rozkmitat tekutinu vnitřního ucha) (Holibková, 1994: 125)

45

46 1) auris interna (1) a) LABYRINTHUS OSSEUS (kostěný labyrint) Uzavřený prostor ve skalní kosti 1. Vestibulum - předsíň Je zde okénko bubínkové (uzavřené vazivovou blankou odděluje perilymfu od bubínkové dutiny ) i předsíňové (uzavření třmínkem) 2. Canales semicirculares 3 polokruhové kanálky 3. Cochlea - hlemýžď Prostor vyplňuje perilymfa

47 1) auris interna (2) b) LABYRINTHUS MEMBRANACEUS (blanitý labyrint) Uvnitř kostěného labyrintu, obklopen perilymfou Uvnitř blanitého labyrintu endolymfa 1. Utriculus (vejčitý váček) Ve vestibulu kostěného hlemýždě Spojují se zde 3 blanité polokruhové kanálky Začínají baňkovitým rozšířením - ampula

48 1) auris interna (3) 2. Sacculus (kulovitý váček) Připojuje blanitý hlemýžď = ductus cochlearis Vazivová slepě uzavřená trubička, která je svinutá do podoby ulity Uvnitř je CORTIHO orgán smyslové sluchové buňky s vlásky Na jejich těle začínají vlákna sluchového nervu Rozkmitání endolymfy podráždí tyto buňky

49

50

51 opedia/o/organ_of_corti.html

52 Ústrojí rovnovážné (1) a) Čidlo statické Vnímání polohy Ve vejčitém a kulovitém váčku naplněných tekutinou Na stěnách jsou okrsky vysokých epitelových buněk Nad nimi vápenaté krystalky Změnou polohy hlavy se krystalky posunou změna tlaku a tahu na vlásky smyslových buněk

53 Ústrojí rovnovážné (2) To vyvolá podráždění smyslových buněk Význam čidla: Koordinace pohybů hlavy a očí Udržení rovnováhy těla v prostoru Vzpřímený postoj b) Čidlo kinetické Ústrojí uloženo v ampulách polokruhových trubiček V každé ampule je vyvýšenina s vysokými buňkami s dlouhými vlásky

54 Ústrojí rovnovážné (3) Podnětem podráždění je rotační pohyb hlavy rozpohybuje endolymfu vychýlení vlásků Činnost spjata s čidlem statickým Význam čidla: Napětí kosterního svalstva (spolu se statickým čidlem) Spolupracuje se zrakem, kožním čitím, proprioreceptory šlach a kloubních pouzder

55 Organum olfactus (čichové ústrojí)

56 Čichové ústrojí Lokalizováno na sliznici v horní části nosní dutiny (regio olfactoria) Buňky mají vláskové výběžky chemické receptory Z jejich druhé strany odstupují vlákna čichové nervu Čichové vjemy reflektoricky ovliňují tvoru žaludeční šťávy. Vjemy jsou také spojeny s vegetativní odpovědí nevolnost, zvracení

57 Smyslové buňky

58 Organum gustus (chuťové ústrojí)

59 Chuťové ústrojí (1) Úzce spjato s čichovým ústrojím Na svazích hrazených papil na hranici těla a kořene jazyka, na měkkém patru, zadní straně hltanu Tvořeno chuťovými pohárky Vysoké chuťové buňky jejich jemné výběžky přesahují povrch sliznice Podráždění vyvoláno chemickými látkami v potravě Chuťové pohárky jsou opředené nervovými vlákny, odsud do chuťového centra (VII., IX., X.n)

60 Chuťové ústrojí (2) 4 základní chuťové počitky Sladké Slané Hořké Kyselé Významný reflektorický podnět pro tvorbu žaludečních šťáv Důležité pro výběr potravin

61

62

63 Kožní receptory

64 Receptory kůže (1) Svojí plochou ohromný recepční orgán, který je drážděný podněty z vnějšího prostředí Nejvíce jich je na bříšcích prstů, chodidlech a dlaních, přechodových zónách rtů 4 hlavní počitky Dotyk Tlak teplo Chlad a - volná nervová zakončení b chladové tělísko (Krauseovo) c tepelné tělísko (Ruffiniovo) d hmatové tělísko (Vater Paciniovo)

65 Receptory kůže (2) =volná nervová zakončení nebo jednoduchá tělíska = exteroreceptivní Vzruch je veden ascendentními vlákny míšních a hlavových nervů přes talamus do senzitivní korové oblasti za sulcus centralis a) Vnímání tepla a chladu Hodnoty nižší nebo vyšší než je teplota kůže Jejich rozmístění v kůži není stejnoměrné, často tvoří shluky

66 Receptory kůže (3) 1. Chladové receptory (Krauseovo tělísko) Je jich víc než tepelných Pod pokožkou blíže k povrchu těla Také ve sliznici rtů, dutině ústní, nosní a oční spojivce 2. Tepelné receptory (Ruffiniovo tělísko) Oproti chladovým je jich méně Hlouběji ve škáře i v podkožním vazivu Roztroušeny ve sliznici GIT a dýchacího ústrojí

67

68

69 Receptory kůže (4) Nejvíce jich je na obličeji, hřbetu dlaně Nejméně v kůži zad b) Vnímání dotyku a tlaku Tyto receptory reagují na mechanické podněty (rychlá nebo dlouhodobá deformace tkáně) Na jejich činnosti závisí HMAT Nejvíce ve tkáních, které přicházejí do styku s různými předměty nejčastěji Vlasatá část u každého vlasu u vlasové pochvy

70 Receptory kůže (5) Na kůži bez vlasů jsou rozptýlená v různé hustotě Hmatová tělíska (Meissnerova) Uloženy v papilách škáry pod pokožkou Nejvíce na bříškách prstů, v dlani, na plosce nohy, na jazyku Tělíska pro tah a tlak (Vater Paciniova) V podkožním vazivu, zejména na dlaňové straně prstů, v dlani a na chodidle Meissnerovo tělísko Vater Paciniovo tělísko

71 1 zrohovatělá vrstva pokožky, 2 zárodečná vrstva pokožky, 3 corium (škára) 4 hmatové tělísko (Meissnerovo), 5 hladká svalovina, 6 mazová žláza 7 tepelné tělísko (Ruffiniovo), 8 kapiláry, 9 potní žláza 10 tělísko pro tah a tlak (Vater-Paciniovo), 11 podkožní tukové vazivo 12 chlup (vlas), 13 pochva chlupu (vlasu), 14 volné nervové zakončení 15 hladové tělísko (Krauseovo), 16 vlasová bradavka, 17 epidermis (pokožka)

72 Receptory kůže (6) c) Vnímání bolesti Volná nervová zakončení - receptory pro vnímání bolesti jsou = nociceptory Uloženy jsou skoro ve všech tkáních těla Kůže Vnitřní orgány ledviny, játra, žaludek, střeva, zuby, kosti, oko, pohlavní orgány, mozkové pleny. Vzruchy zadními kořeny míšními vzestupně do mozku

73 Receptory kůže (7) Bolest Nepříjemný vjem, důležitý pro ochranu organismu Vyvolá většinou obranné reflexy Dlouhotrvající dráždění = nedojde k přizpůsobení receptorů a bolest trvá celou dobu dráždění Podnět dráždění je chemické povahy Látky uvolňované z poškozené nebo nemocné tkáně

74 Receptory kůže (8) Hluboká bolest z vnitřních orgánů, těžko lokalizovatelná Spojeno s nepříjemnými vegetativními pocity úzkost, nevolnost, pocení, změny TK Dáno vegetativní inervací viscerálních orgánů

75 Proprioceptory

76 Proprioceptory (1) Ve svalech, šlachách, kloubních pouzdrech, periostu a šlachách a) Corpuscula bulboidea Zajišťují propriocepci = hluboké čití Umožňují průběh proprioceptivních reflexů (napínací reflexy) Význam pro řízení svalového napětí 1. svalová vřeténka Uložené v podélné ose svalu Jsou připojeni k ostatním svalovým vláknům

77 Proprioceptory (2) Reagují na protažení svalu Vzruchy k motorickým buňkám v předních rozích míšních Odsud po odstředivé dráze k témuž svalu, který se reflexně kontrahuje (např. patelární reflex) 2. šlachová tělíska (Golgiho) Rozvětvená nervová zakončení mezi šlachovými vlákny Tělíska drážděna natažením svalu + svalovou kontrakcí = ochrana svalu před přetížením

78 Zdroje Borovanský, L. et al Soustavná anatomie člověka II. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, s. Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie II. Praha: Avicenum, s. Holibková, A., Laichman, S. Přehled anatomie člověka. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, s. ISBN Klementa, J. et al Somatologie a antropologie. Praha : SPN, s.

Variace Smyslová soustava

Variace Smyslová soustava Variace 1 Smyslová soustava 21.7.2014 16:06:02 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ SLUCH, ČICH, CHUŤ A HMAT Receptory Umožňují přijímání podnětů (informací). Podněty jsou mechanické, tepelné,

Více

receptor dostředivá dráha ústředí v centrální nervové soustavě (CNS)

receptor dostředivá dráha ústředí v centrální nervové soustavě (CNS) Smyslový orgán n = čidlo receptor dostředivá dráha ústředí v centrální nervové soustavě (CNS) Reflexní oblouk receptor dostředivá (aferentní,senzitivní) dráha ústředí odstředivá (eferentní,motorická) dráha

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ 5 smyslů: zrak sluch čich chuť hmat 1. ZRAK orgán = oko oční koule uložena v očnici vnímání viditelného záření, světla o vlnové délce 390-790 nm 1. ZRAK ochranné

Více

Smyslová soustava čidla = analyzátory prahový podnět Čidlo = analyzátor = receptory adekvátní podněty

Smyslová soustava čidla = analyzátory prahový podnět Čidlo = analyzátor = receptory adekvátní podněty Smyslová soustava - poskytuje CNS informace o vnějším a vnitřním prostředí - čidla = analyzátory vybírají z prostředí podněty - podnět musí mít určitou intenzitu = prahový podnět Čidlo = analyzátor - informace

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ vnější vnitřním receptorů smyslový epitel receptor exteroreceptor interoreceptor proprioreceptor visceroreceptory mechanoreceptor

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ vnější vnitřním receptorů smyslový epitel receptor exteroreceptor interoreceptor proprioreceptor visceroreceptory mechanoreceptor SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ - poskytují NS informace o vnější a vnitřním prostředí - tvořena z receptorů - volná zakončení neuronů - jednotlivé citlivé buňky nebo jejich soubory smyslový epitel receptor - buňka citlivá

Více

Smyslové orgány (čidla)

Smyslové orgány (čidla) Smyslové orgány (čidla) - Zisk informací o vnějším prostředí Receptory (smyslové receptorové buňky) - mají vysokou citlivost vůči některým podnětům - převádějí energii podnětů z vnějšího prostředí v nervovou

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Smyslová centra v mozku Smyslová centra v mozku Adaptace smyslů Při dlouhodobém působení podnětu může většina smyslů otupět Např.: Čich necítíme pach v místnosti, kde jsme již

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_18. Člověk IV.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_18. Člověk IV. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_18 Člověk IV. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Analýza smyslový vjem

Analýza smyslový vjem SMYSLOVÉ ORGÁNY Smyslové orgány - čidla složení : základem jsou vlastní smyslové buňky (receptory) pomocné útvary (čočky) ochranná zařízení (víčka, řasy) receptory pole původu podnětu: exteroreceptory

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

Anatomie a fyziologie v očním lékařství

Anatomie a fyziologie v očním lékařství Anatomie a fyziologie v očním lékařství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Anatomie a fyziologie v očním

Více

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň

Více

Sluch, rovnová ž né u strojí, chémorécéptory

Sluch, rovnová ž né u strojí, chémorécéptory Sluch, rovnová ž né u strojí, chémorécéptory Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0116 Sluchové ústrojí Umožňuje rozlišování zvuků. Ucho se skládá ze tří částí. Najdi v obrázku níže uvedené části

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením)

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením) Otázka: Zrakové ustrojí Předmět: Biologie Přidal(a): Cllaire Je citlivé na elektromagnetické vlnění Umožňuje vnímání světla, barev, velikosti, tvaru a vzdálenosti předmětu Nejdůležitější čidlo pro orientaci

Více

SMYSLOVÁ SOUSTAVA. Rozdělení receptorů. a) podle prostředí, ze kterého přijímají informace

SMYSLOVÁ SOUSTAVA. Rozdělení receptorů. a) podle prostředí, ze kterého přijímají informace SMYSLOVÁ SOUSTAVA smyslové orgány zajišťují CNS informace o vnitřním a vnějším prostředí vlastní vjem se vytváří až v mozkové kůře čidla = analyzátory, vybírají z prostředí podněty (chemické, tepelné,

Více

MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. FYZIOLOGIE SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. FYZIOLOGIE SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. FYZIOLOGIE SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ Čich Detekce chemických látek Čichový epitel v horní a zadní části nostní dutiny Umíme rozlišit více než 4 000 různých látek Čichové bb. vybaveny

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Srovnávací morfologie živočichů. Smyslové orgány

Srovnávací morfologie živočichů. Smyslové orgány Srovnávací morfologie živočichů 9. Smyslové orgány Smyslové orgány Podnět receptor (smyslová buňka) nervový vzruch efektor (sval, žláza) Typy receptorů: a) podle energie podnětu Mechanoreceptory Chemoreceptory

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Podle toho, odkud přichází podnět, se receptory dělí na exteroreceptory, interoreceptory a prioreceptory.

Podle toho, odkud přichází podnět, se receptory dělí na exteroreceptory, interoreceptory a prioreceptory. 1. Lidské smysly Smysly jsou prostředkem, pomocí kterého vnímáme své okolí. Pět samostatných smyslových systémů reaguje na různé podněty: oči umožňují interpretovat zrakové informace, sluch zprostředkovává

Více

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Centrální nervová soustava 1. Obecná stavba nervové soustavy (neuron, glie, synapse, mediátory, receptory) Hlavní body: základní typy neuronů, glií, synapsí,

Více

Oko - stavba oka a vady

Oko - stavba oka a vady Oko - stavba oka a vady Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_31_18 Tématický celek: Člověk Autor: Renata Kramplová

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

Otázka: Zrakové ustrojí člověka. Předmět: Biologie. Přidal(a): Barbora Mikšátková. Zrakové ústrojí člověka

Otázka: Zrakové ustrojí člověka. Předmět: Biologie. Přidal(a): Barbora Mikšátková. Zrakové ústrojí člověka Otázka: Zrakové ustrojí člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Barbora Mikšátková Zrakové ústrojí člověka Oko je citlivé na elektromagnetické vlnění o frekvenci 400 750 nm (viditelné světlo) V průběhu vývoje

Více

SMYSLOVÁ A NERVOVÁ SOUSTAVA

SMYSLOVÁ A NERVOVÁ SOUSTAVA SMYSLOVÁ A NERVOVÁ SOUSTAVA Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské smyslové a nervové soustavy. Smyslová soustava patří sem zrak, sluch,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

16. SMYSLOVÉ FUNKCE ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

16. SMYSLOVÉ FUNKCE ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA 16. SMYSLOVÉ FUNKCE ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA A. Stavba a rozdělení receptorů B. Fylogenetický vývoj jednotlivých kategorií receptorů C. Smyslové orgány člověka, nejčastější onemocnění smyslových orgánů člověka

Více

7 (12) SMYSLOVÉ ORGÁNY Přijímají skrze citlivé receptory vnější i vnitřní podněty, zpracovávají je a pomocí nervů předávají do mozku.

7 (12) SMYSLOVÉ ORGÁNY Přijímají skrze citlivé receptory vnější i vnitřní podněty, zpracovávají je a pomocí nervů předávají do mozku. 7 (12) SMYSLOVÉ ORGÁNY Přijímají skrze citlivé receptory vnější i vnitřní podněty, zpracovávají je a pomocí nervů předávají do mozku. Základní typy receptorů: Mechanoreceptory reagují na mechanické podráždění

Více

HLAVOVÉ NERVY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HLAVOVÉ NERVY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HLAVOVÉ NERVY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 18. 9. 2009 Mgr. Radka Benešová Nervový systém dělíme na centrální = mozek a mícha periferní

Více

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Senzorická fyziologie

Senzorická fyziologie Senzorická fyziologie Čití - proces přenosu informace o aktuálním stavu vnitřního prostředí a zevního okolí do formy signálů v CNS Vnímání (percepce) - subjektivní vědomá interpretace těchto signálů na

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Ucho se dělí podle základního rozdělení na vnější ucho, střední ucho a vnitřní ucho. Obr. 1 Ušní boltec

Ucho se dělí podle základního rozdělení na vnější ucho, střední ucho a vnitřní ucho. Obr. 1 Ušní boltec Sluchová soustava Vedle zraku patří sluch k nejdůležitějším smyslům člověka. Sluch člověka dokáže vnímat zvuk v rozsahu frekvencí 16 20 000 hertzů. Nejcitlivější je v oblasti 1000 3000 Hz, což je oblast

Více

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako:

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Přijímá podněty smyslovými orgány tzv. receptory (receptory), Kontroluje a poskytuje komplexní komunikační

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

Příznaky: výtok z očí, přivírání víček, tření hlavy o předměty, otok a začervenání víček.

Příznaky: výtok z očí, přivírání víček, tření hlavy o předměty, otok a začervenání víček. Zánět spojivek Jedná se o zánět spojivky pokrývající 3. víčko. Buňky spojivky hypertrofují (zvětšují se), vyniká útvar, který se podobá velikosti a tvarem malině. Ten dráždí oční kouli. Zánět se projevuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5. Šablona V/2-25

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5. Šablona V/2-25 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5 634 00 BRNO Nový Lískovec, Kamínky 5 Šablona V/2-25 Ročník 8. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Autor Člověk a příroda Fyzika Funkce ucha Mgr. Josef Pohanka

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_20. Opakování 8 (Člověk IV.-V.)

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_20. Opakování 8 (Člověk IV.-V.) Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_20 Opakování 8 (Člověk IV.-V.) Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení

Více

Druhy smyslového vnímání

Druhy smyslového vnímání Druhy smyslového vnímání Zpracoval: E-mail: Bobr0069@seznam.cz 1 Senzorické procesy a vnímání: Senzorické procesy jsou složkou adaptivní činnosti organismu. V průběhu fylogeneze se vyvinuly smyslové orgány

Více

(NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

(NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové NERVOVÁ SOUSTAVA (NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nervový systém obecně (1) Nervová regulace = funkce NS Zajišťuje vzájemnou souhru mezi

Více

HISTOLOGIE A MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE PRO BAKALÁŘE

HISTOLOGIE A MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE PRO BAKALÁŘE OBSAH 1. STAVBA BUŇKY (S. Čech, D. Horký) 10 1.1 Stavba biologické membrány 11 1.2 Buněčná membrána a povrch buňky 12 1.2.1 Mikroklky a stereocilie 12 1.2.2 Řasinky (kinocilie) 13 1.2.3 Bičík, flagellum

Více

Anatomie kůže. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Anatomie kůže. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Anatomie kůže Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Radka Benešová KŮŢE (CUTIS, DERMA) Největší plošný orgán lidského těla.

Více

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška Akustika Teorie - slyšení 5. Přednáška Sluchové ústrojí Vnitřní a vnější slyšení Zpěv, vlastní hlas Dechové nástroje Vibrace a chvění Ucho Ucho je složeno z ucha vnějšího, středního a vnitřního. K vnějšímu

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka ČLOVĚK Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka Fyzická antropologie - studuje lidské tělo, jeho vývoj a genetiku anatomie - zkoumá stavbu těla organismů fyziologie

Více

Člověk smyslové orgány

Člověk smyslové orgány Člověk smyslové orgány VY_12_INOVACE_PRV.123.34 Mgr.Charlotta Kurcová prosinec 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Člověk smyslové orgány. Podtéma: seznámení s lidskými smyslovými orgány a jejich

Více

Čichový sensorický systém

Čichový sensorický systém Smyslové orgány I Čichové,, chuťov ové a zrakové ústrojí Čichový sensorický systém Přijímá chemické signály z vnější šího prostřed edí Vníman mané látky jsou rozpuštěny v hlenu nosní sliznice, kde dráždí

Více

Receptory. podnět. biologický signál

Receptory. podnět. biologický signál Fyziologie smyslů Receptory podnět biologický signál Receptory membránové receptory (z vnějšího prostředí) cytosolové receptory (pronikne-li signál membránou) jaderné receptory (pronikne-li signál membránou)

Více

Lidské oko jako objektiv a senzor

Lidské oko jako objektiv a senzor Lidské oko jako objektiv a senzor Lidské oko anatomie 1/5 iris duhovka pupil zornice, zřítelnice (vstupní pupila) sclera -bělima Oko, pohled zvenku [1] Duhovka hladké svalstvo s kruhovým otvorem uprostřed,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Úkoly 1: zornicový reflex

Úkoly 1: zornicový reflex Cvičení - smysly RNDr. Vladimír Malohlava, Ph.D., 2012 zdroje: Srovnávací fyziologie Vácha a kol. Materiály Mgr. L. Hlaváčka Google.com Velká kniha optických iluzí Al Seckel Úkoly 1: zornicový reflex ÚVOD

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

3. BLOK. Anatomie a fyziologie zrakového orgánu

3. BLOK. Anatomie a fyziologie zrakového orgánu 3. BLOK Anatomie a fyziologie zrakového orgánu ANATOMIE ZRAKOVÉHO ORGÁNU Periferní část zrakového orgánu Zraková dráha Zrakové centrum Periferní část zrakového orgánu Oční bulbus Přídatné orgány Slzné

Více

Anatomie a fyziologie - ORL

Anatomie a fyziologie - ORL Anatomie a fyziologie - ORL Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára slouţí jako opakování učiva I. ročníku předmět

Více

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška Akustika Teorie - slyšení 5. Přednáška http://data.audified.com/downlpublic/edu/zha_pdf.zip http://data.audified.com/downlpublic/edu/akustikaotazky03.pdf http://data.audified.com/downlpublic/edu/jamusimulatorspro103mac.dmg.zip

Více

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 Kůže (cutis) - pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 funkce: 1) ochrana chemická, mechanická, fyzikální 2) udržování stálé tělesné teploty

Více

DIDAKTIKA PŘÍRODOPISU S BIOLOGIÍ ČLOVĚKA

DIDAKTIKA PŘÍRODOPISU S BIOLOGIÍ ČLOVĚKA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PŘÍRODOPISU S BIOLOGIÍ ČLOVĚKA PŘÍPRAVY NA VYUČOVACÍ HODINY PŘÍRODOPISU VYPRACOVALA: Kokošínská Martina UČO 105470, Bi Rv 5. ročník; podzim 2007 TÉMA:

Více

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní.

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní. Otázka: Centrální nervový systém Předmět: Biologie Přidal(a): wewerka68 Dělení nervové soustavy, nervová tkáň, koncový mozek, kůra, korové analyzátory, mozkové laloky a dutiny, mozkomíšní mok, obaly mozku,

Více

ORGÁN ZRAKU A SLUCHU

ORGÁN ZRAKU A SLUCHU ORGÁN ZRAKU A SLUCHU OKO Oční koule, víčko, slzný aparát Oční koule Přední segment Zadní segment Oční koule Procesus ciliares Corpus ciliare Pars caeca retinae Sclera Iris Cornea Stěna oční koule Zadní

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. SOUSTAVA KOŽNÍ PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kůže (cutis, derma) pevná, pružná a tažná; odolná proti mechanickému působení (tlak, náraz, tření apod.) plošný orgán pokrývá tělo (u dospělého člověka 1,5 1,8

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

EPITELOVÁ TKÁŇ. šita. guru. sthira. ušna. mridu višada. drva. laghu. čala. Epitelová tkáň potní žlázy. Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň

EPITELOVÁ TKÁŇ. šita. guru. sthira. ušna. mridu višada. drva. laghu. čala. Epitelová tkáň potní žlázy. Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň EPITELOVÁ TKÁŇ Epitelová tkáň potní žlázy Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň Epitel tvoří vrstvy buněk, které kryjí vnější a vnitřní povrchy Epitel, kterým cítíme, je běžně nazýván kůže Sekrece

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_SOUSTAVA TRÁVICÍ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

5.2.10 Oko. Př. 1: Urči minimální optickou mohutnost lidského oka. Předpoklady: 5207, 5208

5.2.10 Oko. Př. 1: Urči minimální optickou mohutnost lidského oka. Předpoklady: 5207, 5208 5.2.0 Oko Předpoklady: 5207, 5208 Pedagogická poznámka: Obsah této hodiny se asi nedá stihnout za 45 minut, ale je možné přetahovat v další hodině, která na tuto plynule navazuje. Cílem hodiny není nahrazovat

Více

PREVENCE OČNÍCH VAD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V PLZEŇSKÉM KRAJI

PREVENCE OČNÍCH VAD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V PLZEŇSKÉM KRAJI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Denisa Rejdovjanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 PREVENCE OČNÍCH VAD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V PLZEŇSKÉM KRAJI Bakalářská

Více

Základní vyšetření zraku

Základní vyšetření zraku Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily

Více

Ucho a sluchová dráha

Ucho a sluchová dráha Ucho a sluchová dráha Auris externa Auris externa Auris media Auris interna A Meatus acusticus externus B Membrana tympani C Cavum tympani D Cochlea E Canalis semicircularis ant. F Tuba auditiva Cochlea

Více

Nervová soustava. Nejvyšší funkce myšlení, řeč, uvědomnělé smyslové vnímání. Instinktivní a emotivní chování Učení a paměť

Nervová soustava. Nejvyšší funkce myšlení, řeč, uvědomnělé smyslové vnímání. Instinktivní a emotivní chování Učení a paměť Nervový systém Nervová soustava Ovládá činnost všech orgánů v těle Řízení kosterního svalstva somatický systém Řízení vnitřních orgánů vegetativní systém Vyšší nervové funkce Instinktivní a emotivní chování

Více

Detoxikace ucha a sluchu Ing. Vladimír Jelínek

Detoxikace ucha a sluchu Ing. Vladimír Jelínek Detoxikace ucha a sluchu Ing. Vladimír Jelínek UCHO Zrakem a sluchem člověk získává okolo 98 % všech informací.... Sluchem je možno vnímat jen malou součást elektromagnetického spektra. 2 SLUCH V porovnání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ REFRAKČNÍ ZRAKOVÉ VADY U ŽÁKŮ DEVÁTÉ TŘÍDY ZŠ Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Lenka Procházková Autor

Více

Zpracování informace v NS Senzorická fyziologie

Zpracování informace v NS Senzorická fyziologie Zpracování informace v NS Senzorická fyziologie doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Tato prezentace obsahuje pouze stručný výtah nejdůležitějších

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém Zvuk a sluch 1 Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém 1 Toto je první ze série brožurek firmy Widex o sluchu a o problémech se sluchem. 2 Od zvukové vlny ke slyšení Sluch

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

Martina Muknšnáblová. Péče o dítě s postižením sluchu

Martina Muknšnáblová. Péče o dítě s postižením sluchu Martina Muknšnáblová Péče o dítě s postižením sluchu Poděkování Tuto knihu bych chtěla věnovat vzpomínce na paní Ludmilu Hlavatou z Protivína a paní Marii Prokešovou z Hluboké nad Vltavou, které pro mě

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN

BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN Živočišná buňka lysozóm jádro cytoplazma plazmatická membrána centrozom Golgiho aparát ribozomy na drsném endoplazmatickém retikulu mitochondrie Živočišná tkáň soubor

Více

Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská. Fyziologie oka a vidění. 2., doplněné a přepracované vydání

Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská. Fyziologie oka a vidění. 2., doplněné a přepracované vydání Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská Fyziologie oka a vidění 2., doplněné a přepracované vydání Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská Fyziologie oka a vidění 2., doplněné a přepracované vydání GRADA Publishing

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 1. část kostra, vylučovací soustava a kůže, regulace, receptory

Biologie člověka souhrnné opakování 1. část kostra, vylučovací soustava a kůže, regulace, receptory Biologie člověka souhrnné opakování 1. část kostra, vylučovací soustava a kůže, regulace, receptory 1. Vazivová blána, která kost obaluje, se nazývá. 2. Podtrhněte, co tvoří osu kostry: lebka, lopatky,

Více

Periferní nervový systém

Periferní nervový systém Periferní nervový systém (systema nervosum periphericum) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Periferní nervový systém (1) = obvodové Propojení orgánů a tkání s CNS obousměrně Svazky výběžků nervových

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ZDRK34060FIG Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA2_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Smyslové orgány ORGANA SENSUUM

Smyslové orgány ORGANA SENSUUM Smyslové orgány ORGANA SENSUUM Zrakové ústrojí (organum visus): Náleţí sem především: Oční koule (bulbus oculi) Přídatné orgány oka (organa oculi accesoria) Oční koule (bulbus oculi): Přibliţně kulovitý

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_12_BI2 NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK MOZEK vznikl během evoluce postupným rozšiřováním nervové trubice zakládají se 3 váčky: první

Více

Neuron - základní buňka nervové soustavy neuronů příjmá synapse-zápoj sodnodraselná výměna, přenos vzruchu- elektricky neurotransmiter-

Neuron - základní buňka nervové soustavy neuronů příjmá synapse-zápoj sodnodraselná výměna, přenos vzruchu- elektricky neurotransmiter- Neuron - základní buňka nervové soustavy - 1000 neuronů příjmá synapse-zápoj sodnodraselná výměna, přenos vzruchu- elektricky neurotransmiter- nervový přenašeč -podstata nervové soustavy je dráždivost

Více

Anatomie dýchacích cest. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Anatomie dýchacích cest. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Anatomie dýchacích cest Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Související pojmy: Ventilace = výměna vzduchu

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Smyslová soustava Anotace Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva smyslová soustava. Autor Mgr.

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Nervová soustava. Jana Javora FSS Fziologie člověka

Nervová soustava. Jana Javora FSS Fziologie člověka Nervová soustava Jana Javora FSS Fziologie člověka Funkce Nejvýše postavený a nejsloţitěji uspořádaný regulační systém Příjem, ukládání, zpracování a výdej informací = dominantní podíl na řízení všech

Více