Smyslová soustava čidla = analyzátory prahový podnět Čidlo = analyzátor = receptory adekvátní podněty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smyslová soustava čidla = analyzátory prahový podnět Čidlo = analyzátor = receptory adekvátní podněty"

Transkript

1 Smyslová soustava - poskytuje CNS informace o vnějším a vnitřním prostředí - čidla = analyzátory vybírají z prostředí podněty - podnět musí mít určitou intenzitu = prahový podnět Čidlo = analyzátor - informace o změnách prostředí - obsahuje buňky s vysokou dráždivostí = receptory citlivé na přiměřené = adekvátní podněty - některé receptory reagují po celou dobu působení podnětu, u jiných postupně dráždivost klesá adaptace - má 3 části: o receptor = periferní analyzátor o dostředivá nervová dráha o korové centrum = korový analyzátor Rozdělení receptorů I. podle prostředí, ze kterého přijímají informace 1. exteroreceptory podněty z vnějšího prostředí 2. interoreceptory podněty z vnitřního prostředí (změny ph, parciální tlak O 2, CO 2 aj.) a) proprioreceptory informace o poloze těla (ve svalech, šlachách, kloubech) b) exteroreceptory informace o vnitřních orgánech II. podle druhu adekvátního podnětu 1. chemoreceptory reagují na chemické vlastnosti sloučenin => čich, chuť, vnitřní chemoreceptory, receptory bolesti 2. mechanoreceptory reagují na mechanické podráždění => sluch, hmat, statokinetický orgán 3. termoreceptory citlivé na teplotu vyšší nebo nižší, než je teplota těla III. IV. fotoreceptory citlivé na světelné záření o určité vlnové délce podle stavby a umístění na těle 1. všeobecné většinou rovnoměrně roptýleny v těle 2. speciální soustředěny do orgánů v určité části těla Chemoreceptory reagují na chemické podněty významné pro nejzákladnější funkce organismu o orientace o vyhledávání a přijímání potravy o regulace dýchání 1. čich receptorem jsou čichové buňky ve sliznici horní části nosní sliznice - čichové buňky tyčinky s vláskovitými výběžky - výběžky procházejí otvory v čichové kosti čichový nerv čichové centrum - vnímání pachů ztěžuje nachlazení hlen, zvyšuje hlad - dráždění plynnými látkami obsaženými ve vdechovaném vzduchu - centrum spodní strana čelních laloků koncového mozku - význam obranný, pro vyměšování trávicích šťáv - smysl dálkový - je asi x citlivější než chuť 1

2 - rychlá adaptace čichu 2. chuť receptorem jsou chuťové buňky seskupené v chuťových pohárcích ve sliznici jazyka a měkkého patra - podráždění vyvoláno různými látkami rozpuštěnými ve vodě a slinách - centrum kůra temenního laloku - rozeznáváme 4 základní chutě sladko, slano, kyselo, hořko - význam vyměšování trávicích šťáv, slin 3. vnitřní chemoreceptory - udržení homeostázy - citlivé na složení vzduchu v dýchacích orgánech, složení tělních tekutin (konc. glukózy, O 2, CO 2, ph ) 4. orgány vnímání bolesti = volná nervová zakončení = nociceptory - bolest = reakce na látky vylučované poškozenými buňkami - volná nervová zakončení rozvětvena v kůži, svalech, kloubních pouzdrech, ve stěně trávicí trubice, vazivové obaly orgánů - chybějí v některých tkáních kostní tkáň, nervové orgány, některé tkáně oka, v tkáni jater a ledvin, chrupavka - podstata vzniku bolesti v poškozené tkáni se tvoří určité látky, které dráždí nervové vlákno - bolest povrchová = kožní lépe snesitelná, lokalizovaná - hluboká vychází z kloubních pouzder a svalů, nepřesně ohraničená - útrobní = orgánová nepřesně ohraničená, charakter celkové nevolnosti - pocity bolesti nepříjemné, doprovázeny různými projevy zblednutí, pocení, celková nevolnost - nedochází k adaptaci, bolest trvá celou dobu dráždění => ochrana org. před poškozením - podněty chemické látky uvolněné z poškozených buněk; mechanické tlak, dotyk; elektrické Termoreceptory ochrana adekvátní podnět změny teploty prostředí vzhledem k teplotě těla 1. Krauseho tělíska = chladové receptory - těsně pod pokožkou - sliznice rtů - dutina nosní, ústní - spojivka oka - nejvíce obličej, čelo, hřbet ruky - nejméně kůže zad 2. Ruffiniho tělíska = tepelné receptory - hluboko ve škáře i podkožním vazivu - sliznice DS a TS - 10x méně než chladových Mechanoreceptory reagují na mechanické podněty tlak, dotyk, napětí, bolest (chlad, teplo) patří mezi jednodušší smyslové receptory 2

3 1. Hmatové orgány - zajišťují kožní čití - v kůži a sliznici tělesných otvorů - drážděním těchto čidel vznikají kombinované pocity = hladkost, drsnost, vlhkost, suchost, tvrdost, měkkost, chvění, prostorový tvar předmětu, směr jeho pohybu apod. - hustota receptorů různá => různá citlivost o nejcitlivější pro dotyk a tlak bříška prstů, špička jazyka o pro bolest oční rohovka - na činnosti receptorů závisí hmatová rozlišovací schopnost dá se cvikem zdokonalit - počet asi ¾ milionu a) Meissnerova tělíska citlivá na dotyk, těsně pod pokožkou b) Vater-Pacciniho tělíska citlivá na tlak, hluboko ve škáře 2. Proprioreceptory - hloubkové smysly - ve svalech, šlachách, kloubních pouzdrech - zajišťují hluboké čití = propriocepci - jejich činnost umožňuje průběh napínacích reflexů - => význam pro řízení svalového napětí, udržování postoje těla, lokomoce, koordinovaná svalová činnost - centrum temenní a čelní lalok a) svalová vřeténka reagují na protažení svalu odpověď z centra (buňky v předních rozích míšních) stah svalu b) šlachová tělíska drážděna natažením i kontrakcí svalu => chrání sval před přetížením c) kloubní receptory reagují na pohyby v kloubech 3. Sluchový orgán - adekvátní podnět zvukové vlny (frekvence, amplituda, směr vlnění) - význam orientace, ochrana, akustická komunikace - velmi důležitý, speciální smysl - na základě sluchu se vytvořila řeč jako sluchový reflex orgánem sluchu je ucho - vnímá zvuky v rozsahu Hz - nejcitlivější v rozsahu Hz = mluvené slovo - horní hranice slyšení se s věkem snižuje - dělí se anatomicky i funkčně na 3 části: a) vnější ucho skládá se: boltec chrupavka krytá kůží, v dolní části přechází v ušní lalůček typický znak člověka zevní zvukovod trubice asi 2cm, mazové žlázky a chlupy odstraňování nečistot bubínek rozhraní mezi zevním a středním uchem; vazivová blanka, pružná rozkmitávají ji zvukové vlny b) střední ucho malá dutina ve spánkové kosti vyplněna vzduchem spojena Eustachovou trubicí s nosohltanem vyrovnávání tlaku vzduchu před a za bubínkem 3

4 - zánět nosohltanu infekce do středního ucha zduřelá sliznice uzavře ústí Eustachovy trubice => vzduch v dutině středního ucha se vstřebá do krve =>bubínek se vtlačí dovnitř => nemůže volně kmitat => dočasná nedoslýchavost 3 sluchové kůstky kladívko, kovadlinka, třmínek - kloubně spojené + 2 drobné svaly stahem mění napětí bubínku a pohybují třmínkem - kůstky převádějí kmitání bubínku na oválné okénko na rozhraní středního a vnitřního ucha c) vnitřní ucho v dutinách kosti skalní = kostěný labyrint stavba: - 3 polokruhovité chodbičky - předsíň sem vedou ze středoušní dutiny 2 okénka o oválné do něho je vsazen třmínek o kulaté uzavřené tenkou vazivovou blankou - hlemýžď v dutinách kostěného labyrintu je perilymfa uvnitř kostěného labyrintu se v perilymfě vznáší vlastní smyslový orgán = blanitý labyrint tvořený 2 váčky: - vejčitý se 3 polokruhovitými chodbami - kulatý napojuje se na něj hlemýžď uvnitř blanitého labyrintu je endolymfa hlemýžď blanitá, slepě končící trubička, která tvoří 2,5 závitu; obsahuje vlastní sluchový orgán = Cortiho orgán - základní = bazální membrána napjata po délce hlemýždě, vznikla srůstem různě dlouhých příčných vláken reagují na různé kmitočty - na bazální membráně leží obrvené smyslové buňky - nad smyslovými buňkami zavěšena krycí membrána Přenos zvuku boltec zachytí zvukovou vlnu zvukovod rozkmitání bubínku vlna na 3 kůstky třmínkem na oválné okénko rozechvění perilymfy endolymfy rozechvění bazální membrány buňky Cortiho orgánu narážejí vlásky do krycí membrány => podráždění. Přenos zvuku umožňují i lebeční kosti. 4. Statokinetické ústrojí = ústrojí rovnováhy a pohybu = vestibulární orgán - uložen ve vnitřním uchu - obsahuje čidla polohy a pohybu těla a jeho částí - stavba: o dva váčky o tři polokruhovité chodbičky vzájemně na sebe kolmé = blanitý labyrint - je v těsné blízkosti sluchového orgánu hlemýždě a) čidlo statické = polohové - vnímání polohy hlavy - dva blanité váčky - jsou naplněny tekutinou - v obou váčcích jsou malá políčka se smyslovými buňkami = receptory polohy 4

5 - buňky mají jemné vlásky (výběžky), které se zanořují do rosolovité hmoty - na rosolovité hmotě leží drobné krystalky CaCO 3 = statokonie (otlity) - změna polohy hlavy => statokonie se posunují => podráždění výběžků buněk informace vedena (VIII. hlavový nerv) do centra (mozkový kmen, mozeček, mozková kůra) b) čidlo kinetické = pohybové - vnímání pohybu hlavy = 3 polokruhovité chodbičky - v jejich rozšířených částech = ampulách jsou smyslové buňky (receptory) - receptory = vysoké buňky s tenkými výběžky drážděny pohybem endolymfy při změně polohy hlavy informace vedena do centra. Vestibulární ústrojí registruje jen pohyb zrychlený. Význam - udržení vzpřímeného postoje a rovnováhy v klidu i v pohybu. Pro orientaci v prostoru a udržení vzpřímené polohy těla má u člověka velký význam i zrak. Kontroluje polohu a pohyb těla. Při poškození obou vestibulárních orgánů nevzniká u člověka úplná neschopnost udržet rovnováhu a orientovat se v prostoru. Přechodné obtíže se poměrně rychle upraví a člověk si pomocí zraku a mozkové kůry vytvoří náhradní mechanizmy pro udržení rovnováhy a kontroly pohybu. Fotoreceptory jedno z nejdůležitějších čidel člověka citlivé na světelné vlny = elektromagnetické vlnění o vlnové délce nm umožňuje vnímání světla, barev, velikosti, tvaru, vzdálenosti orgánem zraku je oko = oční koule (bulbus oculi) Oční koule - kulovitý tvar - uložena v očnici, kterou ohraničují kosti lebky - očnice je vystlaná tukem tlumí nárazy a tvoří zvlhčený prostor => snadné otáčení oční koule - vchod do očnice uzavírají oční víčka - stěna oční koule je trojvrstevná: a) bělima ( sclera) - 4/5 povrchu oční koule - tuhá vazivová blána - barva malé děti namodralá, staří lidé nažloutlá ukládán tuk - tloušťka 0,3 1 mm - upínají se do ní okohybné svaly - vzadu jí prostupuje zrakový nerv - vepředu přechází v rohovku - rohovka (cornea) o průhledná o složená z tenkých vazivových plotének hustě na sebe přiložených o 1/5 oční koule o tvarem se podobá hodinovému sklíčku o není prostoupena cévami, ale je inervovaná o nepravidelné zakřivení rohovky => předmět vidíme rozmazaně o dotyk na rohovku => nepodmíněný rohovkový reflex sevření víček b) cévnatka (choroidea) - mnoho cév výživa hlavně zevních vrstev sítnice 5

6 - mnoho pigmentových buněk pigment zabraňuje rozptylu světla uvnitř oka => hnědočervená barva - vystýlá zadní 2/3 oční koule - vpředu přechází v řasnaté těleso (corpus ciliare) o hladké svalstvo s výběžky o volně visí mezi bělimou a rohovkou o na výběžky je tenkými vlákny zavěšena čočka o smrštění svalu povolí tah vláken čočka se díky vlastní pružnosti vyklene, uvolnění svalu oploštění čočky o => řasnaté těleso umožňuje akomodaci čočky o dále tvoří komorový mok - cévnatka dále pokračuje v duhovku ( iris) o několikavrstevná o obsahuje pigmentové buňky => barva duhovky o pigment brání průniku světla jinudy než zornicí o uprostřed duhovky je kruhový otvor panenka = zornice (pupilla) o hladká svalovina v duhovce vytváří dva svaly: kruhový sval smrštěním zužuje zornici (vyvolává miózu) a omezuje pronikání světla do oka, paprsčitě orientované snopečky zornici rozšiřují (vyvolávají mydriázu). Zornicový reflex centrum střední mozek. - čočka (lens crystallina) o 4 mm silná o dvojvypuklá o zavěšena na vláknech řasnatého tělesa o tvořena tuhou rosolovitou a dokonale průhlednou hmotou o na povrchu čočky je jemné vazivové pouzdro do něj se upínají vlákna řasnatého tělesa o čočka je velmi pružná => vyklenutí a oploštění. c) sítnice (retina) - tenká průhledná blanka - vystýlá zadní 2/3 oční koule - je 0,2-0,4 mm silná - obsahuje receptory schopné reagovat na světelné záření tyčinky a čípky - její stavba je poměrně složitá, tvoří ji 4 vrstvy buněk o vnitřní vrstva - pigmentová přiléhá k cévnatce o pod ní tyčinky ( 130 milionů) a čípky (6 milionů) o jejich výběžky spojuje vrstva dvojpólových = bipolárních buněk, které převádějí vzruchy z tyčinek a čípků na čtvrtou vrstvu buňky nervové o buňky nervové jejich axony prostupují stěnu oční koule zrakový nerv zrakové centrum - na sítnici rozlišujeme dvě skvrny o slepá skvrna vychází odtud zrakový nerv, je bez tyčinek a čípků o žlutá skvrna místo nejostřejšího vidění, největší seskupení čípků, je asi 4 mm od slepé skvrny Tyčinky - spíš po okraji sítnice - jsou citlivější na světlo, ale nerozlišují barvy, pouze odstíny šedi - zajišťují vidění za šera a tmy - obsahují barvivo oční purpur = rhodopsin 6

7 Čípky - zajišťují barevné vidění - soustředěny hlavně ve žluté skvrně - jsou aktivní při větším stupni osvětlení - v sítnici jsou tři druhy čípků, které se liší citlivostí na druh světla (modrá, červená, zelená) - různě intenzivní dráždění různých čípků => vjemy různých barev - současné a stejně intenzivní dráždění všech tří druhů čípků => vjem bílého světla V sítnici oka dojde k jakémusi rozložení barevného vjemu na tři základní barvy a výsledný obraz je zase složen z jednotlivých barev až v mozkové kůře. Obraz vytvořený na sítnici je plochý a teprve obrazy z obou očí umožňují prostorové = trojrozměrné vidění. Mezi čočkou a sítnicí je dutina, kterou vyplňuje sklivec průhledný, řídce rosolovitý. Oční komory - štěrbinovité prostory mezi rohovkou a duhovkou = přední komora oční mezi duhovkou, řasnatým tělesem a čočkou = zadní komora oční - v komorách cirkuluje oční komorová voda, která se tvoří z krevní plazmy Optická soustava oka - prostředí, kterým prochází paprsek a lomí se tak, aby obraz vznikal přesně na sítnici rohovka komorový mok čočka sklivec - nevzniká-li obraz na sítnici, vidíme předmět rozmazaně, neostře nebo dvojitě. Poruchy optického aparátu = tzv. refrakční vady krátkozrakost = myopia - předmět se zobrazuje před sítnicí - člověk vidí ostře blízké předměty - vzdálené předměty mají rozmazané obrysy - vada se koriguje rozptylkami dalekozrakost = hypermetropie - předměty se zobrazují za sítnicí - člověk vidí blízké předměty neostře - vadu korigují spojky stařecká dalekozrakost ztráta pružnosti čočky => omezená akomodace barvoslepost (daltonizmus) genetická vada šeroslepost nedostatek očního purpuru Přidatné orgány oka okohybné svaly - příčně pruhované svaly - 4 přímé a 2 šikmé - pohybují oční koulí tak, aby se obraz předmětu promítal do žluté skvrny - porucha jejich koordinace šilhání = strabismus porucha prostorového vidění a dvojité vidění 7

8 víčka - horní, dolní ochrana - v okrajích víček vyrůstají řasy ochrana před prachem a nadměrným oslněním - v blízkosti řas ústí mazové žlázky chrání kůži před přetékajícími slzami spojivka (konjunktiva) - růžová blanka na vnitřní ploše víček a přechází na přední část bělimy a končí při okrajích rohovky - infekce, prach, prudké záření její překrvení => zánět spojivek slzná žláza (glandula lacrimalis) - při zevním horním okraji očnice - produkuje slzy o chrání oko před vysušením o omývají oko odstraňování nečistot o chrání před infekcí mají slabý baktericidní účinek o slzy vytékají na spojivku horního víčka a mrkáním jsou roztírány po bělimě a rohovce, hromadí se ve vnitřním koutku oka spojivková prohlubeň a odtud odtékají drobnými kanálky do slzného váčku, který leží pod kůží vnitřního očního koutku. Z váčku jsou odváděny kanálkem do dutiny nosní. Nemoci oka šedý zákal = katarakta onemocnění čočky ztráta průhlednosti; operace odstranění čočky a její náhrada zelený zákal = glaukom způsobuje zvýšený nitrooční tlak, bez léčení slepota barvoslepost dědičná vada, častěji u mužů úplná barvoslepost v sítnici jsou aktivní jen tyčinky, vidí jen v odstínech černé a bílé; zřídka šeroslepost nedostatek očního purpuru astigmatismus rohovka má nepravidelný tvar 8

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením)

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením) Otázka: Zrakové ustrojí Předmět: Biologie Přidal(a): Cllaire Je citlivé na elektromagnetické vlnění Umožňuje vnímání světla, barev, velikosti, tvaru a vzdálenosti předmětu Nejdůležitější čidlo pro orientaci

Více

Variace Smyslová soustava

Variace Smyslová soustava Variace 1 Smyslová soustava 21.7.2014 16:06:02 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ SLUCH, ČICH, CHUŤ A HMAT Receptory Umožňují přijímání podnětů (informací). Podněty jsou mechanické, tepelné,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ vnější vnitřním receptorů smyslový epitel receptor exteroreceptor interoreceptor proprioreceptor visceroreceptory mechanoreceptor

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ vnější vnitřním receptorů smyslový epitel receptor exteroreceptor interoreceptor proprioreceptor visceroreceptory mechanoreceptor SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ - poskytují NS informace o vnější a vnitřním prostředí - tvořena z receptorů - volná zakončení neuronů - jednotlivé citlivé buňky nebo jejich soubory smyslový epitel receptor - buňka citlivá

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ 5 smyslů: zrak sluch čich chuť hmat 1. ZRAK orgán = oko oční koule uložena v očnici vnímání viditelného záření, světla o vlnové délce 390-790 nm 1. ZRAK ochranné

Více

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Smyslová centra v mozku Smyslová centra v mozku Adaptace smyslů Při dlouhodobém působení podnětu může většina smyslů otupět Např.: Čich necítíme pach v místnosti, kde jsme již

Více

Analýza smyslový vjem

Analýza smyslový vjem SMYSLOVÉ ORGÁNY Smyslové orgány - čidla složení : základem jsou vlastní smyslové buňky (receptory) pomocné útvary (čočky) ochranná zařízení (víčka, řasy) receptory pole původu podnětu: exteroreceptory

Více

Smyslové orgány (čidla)

Smyslové orgány (čidla) Smyslové orgány (čidla) - Zisk informací o vnějším prostředí Receptory (smyslové receptorové buňky) - mají vysokou citlivost vůči některým podnětům - převádějí energii podnětů z vnějšího prostředí v nervovou

Více

Druhy smyslového vnímání

Druhy smyslového vnímání Druhy smyslového vnímání Zpracoval: E-mail: Bobr0069@seznam.cz 1 Senzorické procesy a vnímání: Senzorické procesy jsou složkou adaptivní činnosti organismu. V průběhu fylogeneze se vyvinuly smyslové orgány

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Oko - stavba oka a vady

Oko - stavba oka a vady Oko - stavba oka a vady Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_31_18 Tématický celek: Člověk Autor: Renata Kramplová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

receptor dostředivá dráha ústředí v centrální nervové soustavě (CNS)

receptor dostředivá dráha ústředí v centrální nervové soustavě (CNS) Smyslový orgán n = čidlo receptor dostředivá dráha ústředí v centrální nervové soustavě (CNS) Reflexní oblouk receptor dostředivá (aferentní,senzitivní) dráha ústředí odstředivá (eferentní,motorická) dráha

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_18. Člověk IV.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_18. Člověk IV. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_18 Člověk IV. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň

Více

Anatomie a fyziologie v očním lékařství

Anatomie a fyziologie v očním lékařství Anatomie a fyziologie v očním lékařství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Anatomie a fyziologie v očním

Více

Lidské oko jako objektiv a senzor

Lidské oko jako objektiv a senzor Lidské oko jako objektiv a senzor Lidské oko anatomie 1/5 iris duhovka pupil zornice, zřítelnice (vstupní pupila) sclera -bělima Oko, pohled zvenku [1] Duhovka hladké svalstvo s kruhovým otvorem uprostřed,

Více

SMYSLOVÁ A NERVOVÁ SOUSTAVA

SMYSLOVÁ A NERVOVÁ SOUSTAVA SMYSLOVÁ A NERVOVÁ SOUSTAVA Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské smyslové a nervové soustavy. Smyslová soustava patří sem zrak, sluch,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Podle toho, odkud přichází podnět, se receptory dělí na exteroreceptory, interoreceptory a prioreceptory.

Podle toho, odkud přichází podnět, se receptory dělí na exteroreceptory, interoreceptory a prioreceptory. 1. Lidské smysly Smysly jsou prostředkem, pomocí kterého vnímáme své okolí. Pět samostatných smyslových systémů reaguje na různé podněty: oči umožňují interpretovat zrakové informace, sluch zprostředkovává

Více

MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. FYZIOLOGIE SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. FYZIOLOGIE SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. FYZIOLOGIE SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ Čich Detekce chemických látek Čichový epitel v horní a zadní části nostní dutiny Umíme rozlišit více než 4 000 různých látek Čichové bb. vybaveny

Více

Otázka: Zrakové ustrojí člověka. Předmět: Biologie. Přidal(a): Barbora Mikšátková. Zrakové ústrojí člověka

Otázka: Zrakové ustrojí člověka. Předmět: Biologie. Přidal(a): Barbora Mikšátková. Zrakové ústrojí člověka Otázka: Zrakové ustrojí člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Barbora Mikšátková Zrakové ústrojí člověka Oko je citlivé na elektromagnetické vlnění o frekvenci 400 750 nm (viditelné světlo) V průběhu vývoje

Více

7. Světelné jevy a jejich využití

7. Světelné jevy a jejich využití 7. Světelné jevy a jejich využití - zápis výkladu - 41. až 43. hodina - B) Optické vlastnosti oka Oko = spojná optická soustava s měnitelnou ohniskovou vzdáleností zjednodušené schéma oka z biologického

Více

Srovnávací morfologie živočichů. Smyslové orgány

Srovnávací morfologie živočichů. Smyslové orgány Srovnávací morfologie živočichů 9. Smyslové orgány Smyslové orgány Podnět receptor (smyslová buňka) nervový vzruch efektor (sval, žláza) Typy receptorů: a) podle energie podnětu Mechanoreceptory Chemoreceptory

Více

16. SMYSLOVÉ FUNKCE ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

16. SMYSLOVÉ FUNKCE ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA 16. SMYSLOVÉ FUNKCE ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA A. Stavba a rozdělení receptorů B. Fylogenetický vývoj jednotlivých kategorií receptorů C. Smyslové orgány člověka, nejčastější onemocnění smyslových orgánů člověka

Více

SMYSLOVÁ SOUSTAVA. Rozdělení receptorů. a) podle prostředí, ze kterého přijímají informace

SMYSLOVÁ SOUSTAVA. Rozdělení receptorů. a) podle prostředí, ze kterého přijímají informace SMYSLOVÁ SOUSTAVA smyslové orgány zajišťují CNS informace o vnitřním a vnějším prostředí vlastní vjem se vytváří až v mozkové kůře čidla = analyzátory, vybírají z prostředí podněty (chemické, tepelné,

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Úkoly 1: zornicový reflex

Úkoly 1: zornicový reflex Cvičení - smysly RNDr. Vladimír Malohlava, Ph.D., 2012 zdroje: Srovnávací fyziologie Vácha a kol. Materiály Mgr. L. Hlaváčka Google.com Velká kniha optických iluzí Al Seckel Úkoly 1: zornicový reflex ÚVOD

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 Kůže (cutis) - pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 funkce: 1) ochrana chemická, mechanická, fyzikální 2) udržování stálé tělesné teploty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Senzorická fyziologie

Senzorická fyziologie Senzorická fyziologie Čití - proces přenosu informace o aktuálním stavu vnitřního prostředí a zevního okolí do formy signálů v CNS Vnímání (percepce) - subjektivní vědomá interpretace těchto signálů na

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava.

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava. Anatomie I přednáška 10 Dýchací soustava. Funkce dýchací soustavy Zprostředkovává výměnu plynů mezi organismem a zevním prostředím. Dýchání (výměna plynů) Dýchání zevní (plicní) výměna O 2 a CO 2 v plicích

Více

Sluch, rovnová ž né u strojí, chémorécéptory

Sluch, rovnová ž né u strojí, chémorécéptory Sluch, rovnová ž né u strojí, chémorécéptory Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0116 Sluchové ústrojí Umožňuje rozlišování zvuků. Ucho se skládá ze tří částí. Najdi v obrázku níže uvedené části

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních

Více

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf Světeln telná technika Literatura: Habel +kol.: Světelná technika a osvětlování - FCC Public Praha 1995 Ing. Jana Lepší Sokanský + kol.: ČSO Ostrava: http://www.csorsostrava.cz/index_publikace.htm http://www.csorsostrava.cz/index_sborniky.htm

Více

7 (12) SMYSLOVÉ ORGÁNY Přijímají skrze citlivé receptory vnější i vnitřní podněty, zpracovávají je a pomocí nervů předávají do mozku.

7 (12) SMYSLOVÉ ORGÁNY Přijímají skrze citlivé receptory vnější i vnitřní podněty, zpracovávají je a pomocí nervů předávají do mozku. 7 (12) SMYSLOVÉ ORGÁNY Přijímají skrze citlivé receptory vnější i vnitřní podněty, zpracovávají je a pomocí nervů předávají do mozku. Základní typy receptorů: Mechanoreceptory reagují na mechanické podráždění

Více

PREVENCE OČNÍCH VAD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V PLZEŇSKÉM KRAJI

PREVENCE OČNÍCH VAD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V PLZEŇSKÉM KRAJI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Denisa Rejdovjanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 PREVENCE OČNÍCH VAD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V PLZEŇSKÉM KRAJI Bakalářská

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných

Více

Člověk smyslové orgány

Člověk smyslové orgány Člověk smyslové orgány VY_12_INOVACE_PRV.123.34 Mgr.Charlotta Kurcová prosinec 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Člověk smyslové orgány. Podtéma: seznámení s lidskými smyslovými orgány a jejich

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha prosinec 2014 1 ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ PROCES VIDĚNÍ - 1. oko jako čidlo zraku zajistí nejen příjem informace přinášené

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě?

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě? SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ Máš všech pět pohromadě? Pěti hlavními smysly jsou zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Smyslové orgány nám umožňují vnímat okolní svět. Většina smyslů se nachází na hlavě. Hmat je uložený

Více

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Klarka93 15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA = dýchání = výměna plynů mezi organismem a okolním prostředím úzká souvislost s oběhovou soustavou (kyslík rozváděn

Více

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla:

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla: 8. Optika 8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM Jak vzniká elektromagnetické záření? 1.. 2.. Spektrum elektromagnetického záření: Infračervené záření: Viditelné světlo Rozklad bílého světla:..

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4. Kompenzační pomůcky pro slabozraké

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4. Kompenzační pomůcky pro slabozraké FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 Kompenzační pomůcky pro slabozraké Olomouc, červen 2015 Vedoucí práce: Jana Zbořilová Mgr. Iva Komárková Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1

Více

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Centrální nervová soustava 1. Obecná stavba nervové soustavy (neuron, glie, synapse, mediátory, receptory) Hlavní body: základní typy neuronů, glií, synapsí,

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Anatomie a fyziologie člověka

Anatomie a fyziologie člověka školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3489

CZ.1.07/1.4.00/21.3489 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Mgr. Kateřina Wernerová Název materiálu: VY_52_INOVACE_Pr.8.We.19_Vylucovani_ledviny_kozni_soustava Datum: 23. 3. 2013 Ročník: osmý

Více

CAD II přednáška č. 1

CAD II přednáška č. 1 Oko je velmi citlivý a komplikovaný orgán. Všechny jeho části velice úzce spolupracují, aby zprostředkovaly vnímání obrazu. A jsou to oči a zejména mozek, orgány, které nám dokáží přiblížit okolní svět,

Více

Ucho se dělí podle základního rozdělení na vnější ucho, střední ucho a vnitřní ucho. Obr. 1 Ušní boltec

Ucho se dělí podle základního rozdělení na vnější ucho, střední ucho a vnitřní ucho. Obr. 1 Ušní boltec Sluchová soustava Vedle zraku patří sluch k nejdůležitějším smyslům člověka. Sluch člověka dokáže vnímat zvuk v rozsahu frekvencí 16 20 000 hertzů. Nejcitlivější je v oblasti 1000 3000 Hz, což je oblast

Více

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako:

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Přijímá podněty smyslovými orgány tzv. receptory (receptory), Kontroluje a poskytuje komplexní komunikační

Více

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti S_Kost1a.doc S O U S T A V A K O S T E R N Í Autor textu: RNDr. Miroslav TURJAP, 2004. Určeno: Jako pomocný text pro žáky III. ročníku gymnázia. Odkazy: Novotný, I. - Hruška, M. : BIOLOGIE ČLOVĚKA. Praha,

Více

Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha vědět, co je příčinou nemoci a smrti

Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha vědět, co je příčinou nemoci a smrti patří mezi biologické vědy, které zkoumají živou přírodu hlavním předmětem zkoumání je člověk název je odvozen od řeckých slov: SOMA = TĚLO LOGOS = VĚDA, NAUKA Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_SOUSTAVA TRÁVICÍ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

KOSTRA OPĚRNÁ SOUSTAVA

KOSTRA OPĚRNÁ SOUSTAVA KOSTRA OPĚRNÁ SOUSTAVA obr. č. 1 POJIVOVÁ TKÁŇ a) VAZIVOVÁ TKÁŇ = VAZIVO měkké, poddajné, vodnaté, ale přitom pevné má schopnost regenerace např. vazy, šlachy POJIVOVÁ TKÁŇ b) CHRUPAVČITÁ TKÁŇ = CHRUPAVKA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Diplomová práce Bc. Lucie Třaskalíková Výuka matematiky u ţáků se zrakovým postiţením na základní škole a její vliv

Více

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech Soustava trávicí zajišťuje příjem potravy trávení = zpracování potravy do podoby, kterou mohou přijmout buňky našeho těla vstřebávání jednoduchých látek do krve a mízy odstraňování nestravitelných zbytků

Více

Zvuk a jeho vlastnosti

Zvuk a jeho vlastnosti PEF MZLU v Brně 9. října 2008 Zvuk obecně podélné (nebo příčné) mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. frekvence leží v rozsahu přibližně 20 Hz až

Více

Vady zrakového a sluchového ústrojí

Vady zrakového a sluchového ústrojí Vady zrakového a sluchového ústrojí Úrazy dutiny ústní a obličejové části hlavy Zánět spojivek, slzotok Oční zákaly Defekty očních víček, vývojové anomálie oka, zánět vnějšího zvukovodu Schéma podélného

Více

Stavba a funkce receptorů (organa sensuum) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Stavba a funkce receptorů (organa sensuum) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Stavba a funkce receptorů (organa sensuum) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Smysly (1) Zachycení podnětů ze zevního (exteroreceptory) nebo vnitřního (interoreceptory) prostředí Exteroreceptory

Více

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM Ing. Vladimír Jelínek 1 Čínská medicína rozeznává pět základních (mateřských) orgánů. Mozek (CNS), který je řídí, stojí uprostřed. 2 1. okruh SRDCE preparáty CorDren, CorHelp

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12 Člověk I. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD538 Mgr. Lucie

Více

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1 PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1 Název cvičení: ŽIVOČIŠNÉ TKÁNĚ Teoretický úvod: Tkáň je soubor morfologicky podobných buněk, které plní určitou funkci. Buňky tvořící tkáň mohou být stejného typu, existují však

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ REFRAKČNÍ ZRAKOVÉ VADY U ŽÁKŮ DEVÁTÉ TŘÍDY ZŠ Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Lenka Procházková Autor

Více

Receptory. podnět. biologický signál

Receptory. podnět. biologický signál Fyziologie smyslů Receptory podnět biologický signál Receptory membránové receptory (z vnějšího prostředí) cytosolové receptory (pronikne-li signál membránou) jaderné receptory (pronikne-li signál membránou)

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Vývoj a stavba oka 2010

Vývoj a stavba oka 2010 Vývoj a stavba oka 2010 Vývoj oka Oční brázdička na prosencephalu ve 4. týdnu před uzavřením neuroporus anterior Vývoj oka Po splynutí neurálních valů uzavření neuroporus anterior oční váčky a stopky výchlipka

Více

Vítám vás na přednášce

Vítám vás na přednášce Vítám vás na přednášce Téma dnešní přednášky ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY JAKO PROSTŘEDKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Dekubit proleženina, je to poškození kůže a podkožních tkání, které je způsobeno tlakem na hmatné kostní

Více

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava Kosterní a svalová soustava Kosterní soustava 1. Proč máme kostru? Kostra tvoří pomyslný základ našeho těla. Umožňuje pohyb (klouby), chrání orgány (lebka, hrudní koš) a upínají se na ní svalové úpony.

Více

AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM

AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM 1 2 Popis a funkce ANS část nervového systému odpovědná za řízení útrobních tělesných funkcí, které nejsou ovlivňovány vůlí inervuje hladkou svalovinu orgánů, cév,

Více

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška Akustika Teorie - slyšení 5. Přednáška Sluchové ústrojí Vnitřní a vnější slyšení Zpěv, vlastní hlas Dechové nástroje Vibrace a chvění Ucho Ucho je složeno z ucha vnějšího, středního a vnitřního. K vnějšímu

Více

DIDAKTIKA PŘÍRODOPISU S BIOLOGIÍ ČLOVĚKA

DIDAKTIKA PŘÍRODOPISU S BIOLOGIÍ ČLOVĚKA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PŘÍRODOPISU S BIOLOGIÍ ČLOVĚKA PŘÍPRAVY NA VYUČOVACÍ HODINY PŘÍRODOPISU VYPRACOVALA: Kokošínská Martina UČO 105470, Bi Rv 5. ročník; podzim 2007 TÉMA:

Více

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří

Více

VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK

VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK EYLEA se používá k léčbě poruchy zraku způsobené makulárním edémem v důsledku okluze centrální retinální žíly (CRVO) Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Další informace

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Smyslová soustava Anotace Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva smyslová soustava. Autor Mgr.

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní.

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní. Otázka: Centrální nervový systém Předmět: Biologie Přidal(a): wewerka68 Dělení nervové soustavy, nervová tkáň, koncový mozek, kůra, korové analyzátory, mozkové laloky a dutiny, mozkomíšní mok, obaly mozku,

Více

Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská. Fyziologie oka a vidění. 2., doplněné a přepracované vydání

Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská. Fyziologie oka a vidění. 2., doplněné a přepracované vydání Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská Fyziologie oka a vidění 2., doplněné a přepracované vydání Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská Fyziologie oka a vidění 2., doplněné a přepracované vydání GRADA Publishing

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Vlnění a optika 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 2 mechanické kmitání a vlnění - základní druhy mechanického vlnění a jejich

Více

Čichový sensorický systém

Čichový sensorický systém Smyslové orgány I Čichové,, chuťov ové a zrakové ústrojí Čichový sensorický systém Přijímá chemické signály z vnější šího prostřed edí Vníman mané látky jsou rozpuštěny v hlenu nosní sliznice, kde dráždí

Více

Vstup látek do organismu

Vstup látek do organismu Vstup látek do organismu Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. 2 podmínky musí dojít ke kontaktu musí být v těle aktivní Působení jedů KONTAKT - látka účinkuje přímo nebo po přeměně (biotransformaci)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Obor Všeobecná sestra. Kvalita života u klientů se zrakovým postižením

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Obor Všeobecná sestra. Kvalita života u klientů se zrakovým postižením VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Obor Všeobecná sestra Kvalita života u klientů se zrakovým postižením bakalářská práce Autor: Ester Dvořáčková, DiS. Vedoucí práce: Mgr.

Více

Vliv ztráty zraku na pohybové aktivity a možnosti jejich ovlivnění

Vliv ztráty zraku na pohybové aktivity a možnosti jejich ovlivnění UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Studijní obor fyzioterapie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vliv ztráty zraku na pohybové aktivity a možnosti jejich ovlivnění Praha, duben 2006 Autor: Alena Koudelková Vedoucí

Více

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více