Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos"

Transkript

1

2 Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických poraden... 5 Seznam vyšších odborných škol... 6 Střední a vyšší odborné školy okresu Chrudim... 8 Střední a vyšší odborné školy okresu Pardubice Střední a vyšší odborné školy okresu Svitavy Střední a vyšší odborné školy okresu Ústí nad Orlicí... 72

3 Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos O své budoucí profesi přemýšlejí některé děti již od útlého věku. Pravda, vzorem jsou jim obvykle filmoví hrdinové či mediálně známé osobnosti, ale často se jím stávají také prarodiče, rodiče nebo příbuzní. Hluboký zájem o daný obor v dětech formují i učitelé, zpravidla ti nejlepší. Hovoří-li se s dětmi o tom, co která profese obnáší, mohou mít mnohdy představu o svém budoucím povolání velice konkrétní a velice brzy. Vzhledem k široké škále zájmů a možností seberealizace, které dnešní svět přináší, přichází důležité rozhodování o dalším studiu zpravidla až ve složitém věku dospívání. Poradit v této době mohou rodiče, výchovní poradci v základních školách či psychologové využívající nejmodernějších diagnostických metod. Vítaným pomocníkem může být i tato publikace, která přináší podrobný a ucelený přehled oborů vzdělání středních škol, konzervatoře a vyšších odborných škol pro nadcházející školní rok. Před dvěma lety Pardubický kraj zavedl jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol. Prvotní obavy vystřídalo zklidnění. Přijímací zkoušky se nakonec ukázaly jako nadmíru důležité vodítko při rozhodování o budoucím studijním a profesním zaměření žáků. Rodiče získali objektivní obraz toho, co jejich děti umějí a k čemu mají předpoklady, ředitelům a učitelům základních škol přijímací zkoušky zase umožnily konfrontovat dosavadní kvalitu výuky s dosaženými výsledky jejich absolventů a motivovat žáky základních škol k lepší přípravě na další studium na střední škole. Na základě získaných poznatků v pilotním ročníku a po konzultaci s odborníky byla navíc stanovena jednotná pravidla pro druhé a další kola přijímacích zkoušek, čímž byly podtrženy jejich smysl a poslání. Výběr vhodného oboru vzdělání je důležitý pro celou naši společnost. Závisí na něm efektivita celého systému vzdělávání, jež ovlivňuje konkurenceschopnost státu v evropském i světovém měřítku. Právě proto je nabídka oborů vzdělání v Pardubickém kraji tak úzce konzultována se zástupci zaměstnavatelů a profesních svazů. Právě oni mají totiž mnohem jasnější představu o možnostech dalšího profesního uplatnění absolventů škol než kdokoli jiný. Volba profesního zaměření a z ní vyplývající výběr oboru vzdělání má vliv na životní dráhu každého člověka. Proto se nyní rozhodujte uvážlivě, s přihlédnutím k nabídce oborů, ale především ke svým studijním předpokladům. Milí žáci, vážení rodiče, věříme, že Vám tato publikace usnadní rozhodování při výběru školy a studijního oboru a že v ní naleznete potřebné informace o možnostech dalšího studia. Samozřejmě nelze vyloučit případné změny, a proto je vhodné sledovat webové stránky Pardubického kraje. 2 Ing. Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje pro školství, kulturu a památkovou péči

4 Seznam používaných zkratek a pojmů CIZÍ JAZYK DRUH STUDIA AJ anglický jazyk NA nástavbové ČJ český jazyk VO vyšší odborné FJ francouzský jazyk PMS pomaturitní IJ italský jazyk ZMT zkrácené studium s maturitní zkouškou L latina ZVL zkrácené studium s výučním listem NJ německý jazyk RJ ruský jazyk PRO UCHAZEČE ŠJ španělský jazyk PŠD žáci s ukončenou povinnou školní docházkou JJ japonský jazyk ZŠ 5 žáci 5. tříd ZŠ ZŠ 7 žáci 7. tříd ZŠ UKONČENÍ STUDIA VYU vyučenci A absolutorium MAT maturanti MT maturita DZŠ dospělí s ukončenou povinnou školní docházkou VL výuční list ZZ závěrečná zkouška DALŠÍ ZKRATKY OS osvědčení PLP povinná lékařská prohlídka VT výpočetní technika FORMA VZDĚLÁVÁNÍ DM domov mládeže DE denní ŠVP školní vzdělávací program DA dálková RVP rámcový vzdělávací program DI distanční IT informační technologie VE večerní KS kombinovaná 3

5 Přehlídky středních škol Pardubický a Královéhradecký kraj Chrudim Přehlídka středních škol Velký sál muzea, Chrudim (10 17 hod.) (8 16 hod.) Pardubice XX. východočeská výstava škol a vzdělávání SCHOLA BOHEMIA 2012 XVI. školská výstava OU a PrŠ VČ regionu Výstavní centrum IDEON, Pardubice, Na Olšinkách Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Pardubice, vstupní hala (8 18 hod.) (8 12 hod.) (8 16 hod.) Svitavy Přehlídka středních škol Středisko kulturních služeb Fabrika ve Svitavách (9 16 hod.) Ústí nad Orlicí Přehlídka středních škol VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, Skalka (12 17 hod.) (8 17 hod.) Hradec Králové Výchova, vzdělávání a trh práce 2012 Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové (8 18 hod.) (8 12 hod.) Hradec Králové Výstava středních škol PRO FUTURO KD Střelnice Hradec Králové (13 17 hod.) (8 17 hod.) Jičín Výstava Student Kulturní dům Husova ul. Jičín (10 17 hod.) Náchod Přehlídka středních škol Sportovní hala Na Hamrech, Náchod (13 17 hod.) (8 17 hod.) Rychnov nad Kněžnou XVII. ročník školské výstavy Rychnovska VOŠ a SPŠ U Stadionu 1166 Rychnov nad Kněžnou (9 18 hod.) (8 12 hod.) Trutnov PRO FUTURO Národní dům 199, Trutnov (13 17 hod.) (8 17 hod.) 4

6 Informační a poradenská střediska úřadů práce v Pardubickém kraji Informační a poradenské středisko Chrudim Pardubická 310, Chrudim tel.: Informační a poradenské středisko Svitavy Bezručova 13, Svitavy tel.: Informační a poradenské středisko Pardubice Boženy Vikové Kunětické 2011, Pardubice tel.: Informační a poradenské středisko Ústí nad Orlicí 17. listopadu 1394, Ústí nad Orlicí tel.: /449 Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubickém kraji Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice Sukova třída 1260, Pardubice tel.: Pedagogicko-psychologická poradna Chrudim Poděbradova 842, Chrudim tel.: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí Královehradecká 513, Ústí nad Orlicí tel.: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy Riegrova 2063, Svitavy tel.:

7 Seznam vyšších odborných škol Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV Vyšší odborná škola Diplomovaný oční technik, s.r.o Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Svitavy, T. G. Masaryka Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

8 okres Chrudim 7

9 Seznam škol okresu Chrudim Gymnázium K.V. Raise, Hlinsko, Adámkova Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči...11 Hotelová škola Bohemia s.r.o...12 Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí Střední průmyslová škola Chrudim...14 Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim...15 Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim...16 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská Střední škola Bohemia s.r.o...18 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní Střední odborné učiliště včelařské včelařské vzdělávání centrum, o.p.s Odborné učiliště Chroustovice, Zámek První soukromá škola jazyků v Chrudimi

10 Škola: Gymnázium K.V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Adámkova třída 55, Hlinsko Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: RNDr. Rostislav Dvořáček tel.: Stravování: Ano poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 25 Kč Kontakt: PaedDr. Dagmar Kantůrková tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ne Cena za ubytování: Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Dny otevřených dveří: Druh školy: střední škola IZO školy: K/41 Gymnázium 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne K/81 Gymnázium 8,0 MT DE ZŠ Ano Ano Ne 9

11 Škola: Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 Olbrachtova 291, , Chrudim Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Mgr. Klára Jelinková tel.: Stravování: Ano v areálu školy Cena za oběd: 26 a 27 Kč Kontakt: Mgr. Blanka Křapková tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ne Cena za ubytování: Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: DM při Střední průmyslové škole Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, FJ Dny otevřených dveří: , Druh školy: střední škola IZO školy: K/41 Gymnázium 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne K/81 Gymnázium 8,0 MT DE ZŠ Ano Ano Ne 10

12 Škola: Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Vítězslava Nováka 584, Skuteč Zřizovatel: církev IČ: Ředitel: Ing. Dagmar Kučerová tel.: Stravování: Ano v areálu školy Cena za oběd: Kč Kontakt: Monika Modráčková tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano vlastní domov mládeže Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Dny otevřených dveří: ; ; Vlastní ubytovna v areálu školy. Možnost vzdělávání žáků s OZP (možnost asistenta pedagoga). Rodinná atmosféra, individuální přístup k žákům. Druh školy: střední škola IZO školy: K/81 Gymnázium 8,0 MT DE ZŠ Ano Ano Ne K/41 Gymnázium 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne 11

13 Škola: Hotelová škola Bohemia s.r.o. Víta Nejedlého 482, Chrudim Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: Mgr. Jaromír Pecina tel.: Stravování: Ano v areálu školy Cena za oběd: 32 Kč Kontakt: tel.: Ceny ostatních jídel: minutka: 42 Kč Fax: Ubytování: Ano poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: DM při SPŠ Chrudim, Čáslavská 973 nebo při SŠZ a VOŠ Chrudim, Poděbradova 842 Cizí jazyky: AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ Dny otevřených dveří: , Důraz na výuku cizích jazyků a odbornou praxi. Praxe na prestižních pracovištích v tuzemsku i v zahraničí. Společenské oblečení do výuky. Obory zaměřené na hotelnictví a cestovní ruch. Úspěchy na celostátních soutěžích zejména barmani, sommeliéři, číšníci, ekonomické projekty. Druh školy: střední škola IZO školy: M/01 Hotelnictví 4,0 MT DE PŠD Ne Ne Ano M/02 Cestovní ruch 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne 12

14 Škola: Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250 Tyršovo náměstí 250, Chrudim Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Ing. Zdeňka Vichrová tel.: Stravování: Ano poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 25 Kč Kontakt: Mgr. Vlasta Celundová tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: DM při Střední škole zemědělské a VOŠ Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ Dny otevřených dveří: , Výuka podle vlastního ŠVP se zaměřením na jazyky, IT nebo podnikání. Zapojení školy do mezinárodních projektů spolupráce s evropskými středními školami. Možnost složení mezinárodně platných certifikátů z obchodní angličtiny a němčiny. Druh školy: střední škola IZO školy: M/02 Obchodní akademie 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne 13

15 Škola: Střední průmyslová škola Chrudim Čáslavská 973, Chrudim Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Ing. František Mihulka tel.: Stravování: Ano v areálu školy Cena za oběd: 32 Kč Kontakt: Ing. Petr Melichar tel.: Ceny ostatních jídel: snídaně s přesnídávkou: 26 Kč, večeře: 28 Kč, 2. večeře: 12 Kč Fax: Ubytování: Ano vlastní domov mládeže Cena za ubytování: 900 Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Dny otevřených dveří: , , , , Velkou výhodou školy je prostupnost mezi obory vzdělání s maturitní zkouškou a obory vzdělání s výučním listem, která umožňuje žákům nalézt nejvhodnější řešení s ohledem na jejich zájmy a studijní možnosti. Škola poskytuje komlexní služby také v ubytování a stravování žáků. Druh školy: střední škola IZO školy: M/01 Strojírenství 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne L/01 Mechanik strojů a zařízení 4,0 MT DE PŠD 2 24 Ano Ano Ne H/01 Strojní mechanik (Zámečník) 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano H/01 Obráběč kovů 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano H/01 Strojník (Mechanik silničních strojů) 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Mechanik elektronických zařízení) 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano L/51 Provozní technika 2,0 MT DE NA VYU Ne Ano Ne L/52 Provozní elektrotechnika 2,0 MT DE NA VYU Ne Ano Ne L/51 Provozní technika 3,0 MT VE NA VYU 1 30 Ne Ano Ne L/52 Provozní elektrotechnika 3,0 MT VE NA VYU 2 30 Ne Ano Ne 14

16 Škola: Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Poděbradova 336, Chrudim Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Mgr. Jana Ullrichová tel.: Stravování: Ano poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: Kontakt: Mgr. Zdeňka Hrochová tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: DM při Střední škole zemědělské a VOŠ Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Dny otevřených dveří: říjen 2012 v rámci přehlídky SŠ Chrudim, prosinec 2012, leden 2013, po domluvě kdykoli Kurzy sportovní masáže a znaková řeč, sportovní kurzy podzimní, zimní, zahraniční (Chorvatsko). Projekt Zdravá škola, školní psycholog, výchovné poradenství, preventivní programy. Vybavení ICT pro žáky: PC, notebooky a tablety, internet pro žáky zdarma. Mezinárodní spolupráce s partnerskou školou. Druh školy: střední škola IZO školy: M/01 Zdravotnický asistent 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ano M/01 Sociální činnost 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ano Kč 15

17 Škola: Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, Chrudim Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Ing. Stanislav Valášek tel.: Stravování: Ano v areálu školy Cena za oběd: 27 Kč Kontakt: Monika Hrdinová tel.: Ceny ostatních jídel: snídaně: 22 Kč, večeře: 29 Kč, 2. večeře: 10 Kč Fax: Ubytování: Ano vlastní domov mládeže Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Cizí jazyky: AJ, NJ Dny otevřených dveří: , , , , Areál školy v centru města, školní statek 1,5 km od školy ve Vestci, odborné praxe na školním statku a u smluvních partnerů. U zemědělských oborů řidičský průkaz skupiny T a B v rámci učebních plánů. Druh školy: střední škola IZO školy: M/01 Agropodnikání 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne M/01 Agropodnikání 5,0 MT DA PŠD 20 Ano Ano Ne M/01 Ekologie a životní prostředí 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne H/01 Zemědělec farmář 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ne Druh školy: vyšší odborná škola IZO školy: přihl. přijato N/01 Ekologie a životní prostředí 3,0 A DE VO MAT Ano Ano Ne N/01 Ekologie a životní prostředí 3,0 A DA VO MAT Ano Ano Ne 16

18 Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Čáslavská 205, Chrudim Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Mgr. Jaroslav Kořínek tel.: Stravování: Ano poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 32 Kč Kontakt: Vendula Königová tel.: Ceny ostatních jídel: snídaně: 26 Kč, večeře: 28 Kč Fax: Ubytování: Ano poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: DM při SPŠ Chrudim, Čáslavská 973 nebo při SŠZ a VOŠ Chrudim, Poděbradova 842 Cizí jazyky: AJ, NJ Dny otevřených dveří: , , Přijďte si prohlédnout příjemné prostředí moderně vybavené školy ve dnech otevřených dveří v pátek (9 18 hod.), v sobotu (8 11 hod.) a v pátek (13 18 hod.). Návštěvu lze dohodnout i v kterémkoli jiném termínu. Druh školy: střední škola IZO školy: M/01 Informační technologie (Informatika v ekonomice) 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne L/01 Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví) 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ano H/01 Kuchař číšník (Kuchař) 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano H/01 Kuchař číšník (Číšník) 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano H/01 Cukrář 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano H/01 Prodavač (Prodavač aranžér) 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano L/51 Gastronomie 2,0 MT DE NA VYU Ne Ano Ne 17

19 Škola: Střední škola Bohemia s.r.o. Víta Nejedlého 482, Chrudim Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: Mgr. Jaromír Pecina tel.: Stravování: Ano v areálu školy Cena za oběd: 32 Kč Kontakt: tel.: Ceny ostatních jídel: minutka: 42 Kč Fax: Ubytování: Ano poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: DM při SPŠ Chrudim, Čáslavská 973 nebo při SŠZ a VOŠ Chrudim, Poděbradova 842 Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ Dny otevřených dveří: , Celorepublikově ojedinělý projekt sportovního lycea zaměřeného na kopanou a další sporty nebo humanitní studium (sociologie, mediální komunikace, pedagogika, psychologie, jazyky). Úzké propojení se sportovním centrem zaměřeným na kopanou. Pedagogové a zároveň trenéři s nejvyšší kvalifikací. Druh školy: střední škola IZO školy: M/03 Pedagogické lyceum (sportovní zaměření) 4,0 MT DE PŠD Ne Ne Ano M/03 Pedagogické lyceum (humanitní zaměření) 4,0 MT DE PŠD Ne Ne Ano 18

20 Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 Sportovní 322, Třemošnice Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: RNDr. Jana Sýkorová tel.: Stravování: Ano poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 24 Kč Kontakt: RNDr. Jana Sýkorová tel.: Ceny ostatních jídel: snídaně: 14 Kč, večeře: 24 Kč Fax: Ubytování: Ano vlastní domov mládeže Cena za ubytování: 900 Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Dny otevřených dveří: , , Nadstandartní využití VT, stipendia pro obor Obráběč kovů, Strojní mechanik, Mechanik strojů a zařízení, specializace v oborech Nástrojař, Mechanik seřizovač, praxe ve firmách, velmi dobré sportovní zázemí. Cvičná stavba pro obory Truhlář, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby a Klempíř. Druh školy: střední škola IZO školy: L/01 Mechanik strojů a zařízení 4,0 MT DE PŠD 12 Ano Ano Ano L/01 Mechanik seřizovač 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ano L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ano M/01 Strojírenství 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ano H/01 Truhlář 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano H/01 Strojní mechanik 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano H/01 Nástrojař 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano H/01 Klempíř 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano H/01 Obráběč kovů 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano 19

21 Škola: Střední odborné učiliště včelařské včelařské vzdělávání centrum, o.p.s. Slatiňanská 135, Nasavrky Zřizovatel: jiný zřizovatel IČ: Ředitel: Ing. Markéta Kopáčková tel.: Stravování: Ano v areálu školy Cena za oběd: 29 Kč Kontakt: tel.: Ceny ostatních jídel: snídaně: 17 Kč, večeře: 26 Kč Fax: Ubytování: Ano vlastní domov mládeže Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Cizí jazyky: Dny otevřených dveří: nejsou stanoveny po dohodě možno navštívit školu i v mimopracovní dny Studium v dálkové formě vzdělávání je určeno pro vyučené i maturanty, konzultace 1x měsíčně pátek neděle po dobu školního roku, v červnu 3denní soustředění na praxi, odborný výcvik ve vlastních provozech a včelnicích, závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, získání Europassu. Druh školy: střední škola IZO školy: H/02 Včelař 3,0 VL DA VYU Ne Ano Ano H/02 Včelař 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano 20

22 Škola: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Zámek 1, Chroustovice Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Ing. Jaroslav Bálek tel.: Stravování: Ano v areálu školy Cena za oběd: 26 Kč Kontakt: Mgr. Hana Horáčková tel.: Ceny ostatních jídel: snídaně: 23 Kč, večeře: 26 Kč, celodenní stravování: 75 Kč Fax: Mgr.Miroslava Ubytování: Ano vlastní domov mládeže Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Cizí jazyky: Ne Dny otevřených dveří: , Škola nabízí žákům pomůcky pro výuku odborného výcviku, možnost získání řidičského oprávnění skupiny T a B nebo svářečského oprávnění, oprávnění pro práci s motorovou pilou a křovinořezem, lepení pneu, dále výměnné praxe v Německu, Slovensku a Polsku, u vybraných oborů žákům vyplácíme stipendia. Druh školy: střední škola IZO školy: E/02 Potravinářské práce (Pekař) 2,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano E/01 Strojírenské práce (Zámečník) 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano E/01 Strojírenské práce (Technické služby v autoservisu) 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano E/01 Opravářské práce 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano E/01 Potravinářská výroba (Cukrář) 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchař) 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano E/01 Šití oděvů (Dekoratérské a krejčovské práce) 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano E/01 Prodavačské práce 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano E/01 Pečovatelské služby 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano E/01 Zemědělské práce (Chov hospodářských a exotických zvířat) 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano E/01 Zahradnické práce (Květinářské a aranžérské práce) 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano E/01 Zahradnické práce 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano E/01 Zednické práce 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano E/01 Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce) 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano E/01 Tesařské práce 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano E/01 Dřevařská výroba (Dřevařské práce) 1,0 VL DE ZVL VYU Ne Ano Ano 21

23 Škola: První soukromá škola jazyků v Chrudimi Školní náměstí 11, Chrudim Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: Bc. Jiří Kubeš tel.: Stravování: Ano poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 65 Kč Kontakt: tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: DM při Střední škole zemědělské a VOŠ Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim Cizí jazyky: AJ, NJ Dny otevřených dveří: kdykoliv Jsme tu pro Vás více než 20 let, nabízíme pomaturitní studium, víkendové kurzy, běžné kurzy, češtinu pro cizince a další. Možnost splátek školného. Druh školy: jazyková škola Název oboru vzdělání Délka Ukončení Forma Pro Druh studia studia vzdělávání vzdělávání uchazeče Jednoleté pomaturitní studium cizího jazyka AJ 1,0 OS DE PMS MAT Ne Ano Ne Jednoleté pomaturitní studium cizího jazyka NJ 1,0 OS DE PMS MAT Ne Ano Ne 22

24 okres Pardubice 23

25 Seznam škol okresu Pardubice Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce Gymnázium, Pardubice, Dašická Gymnázium, Pardubice, Mozartova Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč...28 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o...29 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická Konzervatoř, Pardubice, Sukova třída Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV Vyšší odborná škola Diplomovaný oční technik, s.r.o...33 Střední škola automobilní Holice...34 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova Střední průmyslová škola chemická Pardubice...36 Střední škola potravinářství a služeb Pardubice...37 Střední odborná škola cestovního ruchu s.r.o.pardubice, U Josefa Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o...39 DELTA Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o...40 EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového Střední průmyslová škola stavební Pardubice...44 Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice...45 Střední odborné učiliště stavební Pardubice s.r.o Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem...48 Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice...49 Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s...50 Klub Polabiny IV, s.r.o. vzdělávací středisko...51 GULLIVER International Language School, Pardubice

26 Škola: Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, Holice Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Ing. Milan Hrdlička tel.: Stravování: Ano v areálu školy Cena za oběd: 23 a 25 Kč Kontakt: Mgr. Miloslava Koláčková tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ne Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: DM při Střední škole automobilní Holice, Nádražní 301, Holice Cizí jazyky: AJ, NJ, ŠJ, RJ, FJ Dny otevřených dveří: , Druh školy: střední škola IZO školy: K/41 Gymnázium 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne K/81 Gymnázium 8,0 MT DE ZŠ Ano Ano Ne 25

27 Škola: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Dašická 1083, Pardubice Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Mgr. Luděk Burian tel.: Stravování: Ano v areálu školy Cena za oběd: 29 Kč Kontakt: Mgr. Luděk Burian tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ne Cena za ubytování: Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, L, ŠJ Dny otevřených dveří: středa , pondělí Nabízíme projekty, novou sportovní halu, nově rekonstruované školní hřiště, bufet, nově rekonstruovanou jídelnu se 3 druhy jídel, zahraniční zájezdy, spoluprácï s VŠ, adaptační pobyty, výborné výsledky v soutěžích i na mezinárodní úrovni, úspěšnou přípravu na všechny typy VŠ. Druh školy: střední škola IZO školy: K/41 Gymnázium 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne K/81 Gymnázium 8,0 MT DE ZŠ Ano Ano Ne 26

28 Škola: Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, Pardubice Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Mgr. Marek Výborný tel.: Stravování: Ano v areálu školy Cena za oběd: 29 Kč Kontakt: Mgr. Marek Výborný tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, Rožkova 331, Pardubice Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, L Dny otevřených dveří: (14 18 hod.) Podrobné informace o aktivitách školy a přijímacím řízení na webu školy. Druh školy: střední škola IZO školy: K/41 Gymnázium 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne 27

29 Škola: Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč Obránců míru 1025, Přelouč Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Ing. Jindřich Janko tel.: Stravování: Ano v areálu školy Cena za oběd: 22 a 40 Kč Kontakt: Táňa Ziková tel.: Ceny ostatních jídel: večeře: 35 Kč Fax: Ubytování: Ano vlastní domov mládeže Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, L Cena za ubytování Kč dle kategorie pokojů. Druh školy: střední škola IZO školy: Dny otevřených dveří: (13 18 hod.), (8 12 hod.), (13 18 hod.) K/81 Gymnázium 8,0 MT DE ZŠ Ano Ano Ne L/01 Mechanik elektrotechnik 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ano L/01 Reprodukční grafik pro média 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ano H/01 Tiskař na polygrafických strojích 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano H/01 Reprodukční grafik 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano H/01 Truhlář 3,0 VL DE PŠD Ne Ano Ano 28

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Euroškola Litvínov střední odborná škola, s.r.o. Sklářská 81, 435 42 Litvínov 8 - Hamr IČ: 25024558 Ředitel: Ing. Tomáš Záhořík, tel. 601 360 610 Ubytování: REDIZO: 600011135 Kontakt: Ing. Tomáš Záhořík,

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 738 1 FrýdekMístek 1 IČ: 65142799 Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel. 558 433 572 Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel. 558 441 387 Typ

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Úvod Dostává se Vám do rukou brožura, obsahující přehled vyšších odborných škol v Královéhradeckém

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

XIII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007

XIII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007 XIII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007 B/G B Biskupské gymnázium Brno CZ - 602 00 Brno, Barvičova 85 Tel.: 543234501, Fax: 543211300 bigy@bigy.cz, www.bigy.cz PAV G1 085 Kontakt pro studium: Pavel

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více