ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI"

Transkript

1 ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1

2 Demografický vývoj a jeho negativní dopady na střední školství v Královéhradeckém kraji Živě narození v Královéhradeckém kraji v letech 1971 až 2013 Žáci vstupující ve školním roce 2015/2016 do prvních ročníků středních škol

3 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Zřizuje 88 právnických osob, které vykonávají činnost 226 škol a školských zařízení Dále v Královéhradeckém kraji: 24 škol a šk. zařízení v 7 právnických osobách zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1233 škol a šk. zařízení v 433 právnických osobách zřizují obce 80 škol a šk. zařízení v 33 právnických osobách zřizují jiné soukromé nebo právnické osoby 27 škol a šk. zařízení v 10 právnických osobách zřizuje církev Podle stavu k

4 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ zřizuje 10 mateřských škol (311), 23 základních škol (269), 61 středních škol (83), 8 vyšších odborných škol (11), 1 jazykovou školu (2), 19 školních družin (261), 2 školní kluby (28), 1 školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (2), 6 internátů (7), 28 domovů mládeže (34), 7 dětských domovů (7), 1 pedagogicko-psychologickou poradnu (1), 4 speciálně pedagogická centra (6), 42 školních jídelen (364), 10 výdejen školních jídelen (134), 1 školní hospodářství (1), 1 školní polesí (1), 1 plaveckou školu (1). Podle stavu k V závorce je uveden celkový počet školských zařízení v Královéhradeckém kraji 4

5 Počty žáků SŠ a studentů VOŠ ve školním roce 2013/2014 Počty žáků středních škol Počty studentů vyšších odborných škol Počet žáků středních škol na 1000 obyvatel (stav ke dni ) Podle stavu k

6 STŘEDNÍ ŠKOLY 6

7 Střední školy v Královéhradeckém kraji podle zřizovatelů kraj MŠMT obec církev privátní sektor Podle stavu k

8 Počty žáků středních škol v Královéhradeckém kraji Zřizovatel 2007/ / / / / / /2014 Obec Jiná FO/PO Církev kraj Celkem / / / / / / /2014 8

9 Rozdělení nově přijatých žáků podle skupin oborů Elektrotechnika 5% Gymnázia 18% Osobní a provozní služby 3% Stavebnictví 4% Zemědělství a lesnictví 6% Umění 3% Potravinářství a potravinářská chemie 2% Informatické obory 6% Ekonomika 6% Právo 3% Lycea 4% Obchod 1% Pedagogika 4% Gastronomie, hotelnictví a turismus 9% ostatní obory 4% Zpracování dřeva 2% Podnikání v oborech 6% Veterinářství 1% Strojírenství 10% Zdravotnictví 2% Podle stavu k Skupiny oborů s menším podílem na oborové struktuře než 1 % jsou zobrazeny jako ostatní obory. 9

10 Žáci nově přijatí do 1. ročníku denní formy vzdělávání podle předchozího působiště Odkud přišli žáci do 1. ročníku Počet žáků % z 9. a 10. ročníku ZŠ ,7% ihned po ukončení středního vzdělávání s výučním listem 507 8,1% s neukončeným středoškolským vzděláním 442 7,0% z 5. ročníku ZŠ 391 6,2% ze 7. ročníku ZŠ 226 3,6% z 8. ročníku ZŠ 145 2,3% odjinud 141 2,2% ihned po ukončení středního vzdělávání s maturitní zkouškou 94 1,5% ihned po ukončení středního vzdělání (praktická škola) 18 0,3% Podle stavu k

11 Nejčastější obory vzdělání realizované na SŠ Obor vzdělání Počet škol s oborem Gymnázium (čtyřleté) 21 Podnikání (nástavba) 17 Kuchař - číšník 13 Gymnázium (osmileté) 12 Informační technologie 11 Obchodní akademie 10 Ekonomika a podnikání 10 Praktická škola dvouletá 9 Strojírenství 7 Obráběč kovů 7 Cukrář 7 Truhlář 7 Prodavač 7 Technické lyceum Podle stavu k

12 Gymnázia a lycea v Královéhradeckém kraji Podle stavu k

13 Čtyřletá gymnázia a lycea podle počtu žáků a zřizovatele Podle stavu k

14 Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (denní forma vzdělávání) Zřizovatel školy Typ studia Počet nabízených míst na SŠ Gymnázium 4leté 570 Obory ukončené MZ (M,L/0) Obory ukončené VL (E, H) Počet žáků devátých tříd ZŠ ve šk. roce 2013/2014 Královéhradecký kraj Praktická škola (C) 111 Celkem bez nástaveb Gymnázia víceletá 515 Nástavba (L/5) 526 Celkem bez nástaveb 1596 ostatní Gymnázia víceletá 118 Nástavba (L/5)

15 Podpora středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje je vyplácena žákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Toto opatření je uplatněno od u žáků prvních ročníků vybraných oborů, od i u žáků 2. ročníků a od i u žáků 3. ročníků a 1. ročníků oborů (E). Ve školním roce 2014/2015 budou do tohoto systému zařazeny obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem následujících skupin: Strojní mechanik H/01 Nástrojař H/01 Klempíř H/01 Obráběč kovů H/01 Elektrikář H/01 Elektrikář silnoproud H/02 Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník H/01 Strojírenské práce Malířské a natěračské práce Zednické práce Tesařské práce Zemědělec - farmář Zahradník Řezník - uzenář Zemědělské práce Zahradnické práce Kominík E/ E/ E/ E/ H/ H/ H/ E/ E/ H/01 Modré obory vzdělání jsou podporovány od (RK/31/1249/2013) 15

16 Podpora středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních. Finanční motivace : 1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,-Kč, 2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,-Kč, 3.ročník: 500,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,-Kč. Finanční podpora bude vyplacena pouze za vzdělávání v denní formě studia. Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin ani po dobu přerušení studia. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, popř. změní obor z nepodporovaného na některý z podporovaných vybraných oborů, má při dodržení všech podmínek na finanční podporu nárok počínaje následujícím měsícem po dni přestupu. 16

17 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Od vznik Hořického gymnázia (realizuje obor vzdělání K/41 Gymnázium) Od sloučení Základní školy při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 a Základní školy, Hořice, Husova 11 17

18 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 18

19 Vyhlášeno MŠMT dne č.j. MSMT-23913/2014 Účelem je ve školním roce 2014/2015 ověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou Bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) Ověřování je určeno pro uchazeče, kteří podávají v uvedeném školním roce přihlášku ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení do prvního ročníku oborů vzdělání kategorie: o o o o M (tzv. maturitní obory SOŠ), L0 (maturitní obory, kde je součástí vzdělávání odborný výcvik), K (obory vzdělání skupiny 79 Obecná příprava /kmenový obor Gymnázium/), včetně uchazečů, kteří v daném roce v období plnění povinné školní docházky ukončí pátý nebo sedmý ročník základní školy nebo odpovídající ročník víceleté střední školy. 19

20 Ověřování se týká pouze oborů vzdělání v denní formě vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení. Realizací ověřování upraveného systému přijímacího řízení ke vzdělávání je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Přijímací řízení může i nadále obsahovat zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy. Ředitel střední školy, která se přihlásila do ověřování, zohlední tuto okolnost ve vyhlášení kritérií pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení. Tato kritéria zveřejní obvyklým způsobem do 31. ledna. Uchazeči používají k přihlášení formulář přihlášky stanovený ministerstvem (a zveřejněný na Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference. 20

21 1. škola 2. škola 21

22 Česká školní inspekce koná namátkové kontroly řádného průběhu jednotných testů, zejména kontroly neporušení pečetě před otevřením balení zkušební dokumentace. Jednotné testy koná uchazeč ve škole uvedené v prvním pořadí. V případě, že škola v prvním pořadí není do ověřování přihlášena, koná jednotné testy ve škole uvedené v druhém pořadí. Konkrétně se budou jednotné testy konat u maturitních oborů ve dnech: Studium Řádný termín testů Náhradní termín testů Čtyřleté Šestileté a osmileté Testování proběhne metodou tužka papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě. Hranice úspěšnosti (tzv. cut-off score) bude deklarována jako doporučená, rozhodnutí o její aplikaci bude v pravomoci ředitelů škol. 22

23 V testech jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Celkový maximální počet bodů je 50. Časový limit konání jednoho testu je stanoven na 60 min. Ukázka typových úloh je na Ilustrační test bude školám zpřístupněn 31. ledna Testová dokumentace pro uchazeče se skládá z testového sešitu (zadání) a záznamového archu pro zápis řešení úloh. 23

24 Ředitel SŠ stanoví v rámci vyhlašovaných kritérií podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče. Ředitel střední školy stanoví hranici úspěšnosti každého z jednotných testů pro přijímací řízení, s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti jednotného testu stanovené Centrem. Výsledky jednotných testů uchazeče obdrží od CERMATu škola uvedená uchazečem v přihlášce na druhém místě. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit do 7. května (tj. 22. dubna + 10 pracovních dní) ve školách bez rozdílu, zda se přihlásily nebo nepřihlásily do ověřování. Střední školy v Královéhradeckém kraji se mohou do pilotní ověřování organizace přijímacího řízení přihlašovat do

25 Další informace na internetových stránkách: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy CERMATu Královéhradeckého kraje / 25

26 DĚKUJI ZA POZORNOST 26

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2 MŠMT vyhlásilo 30.

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji. Zlínský kraj Březen 2015. vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2013-2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji. Zlínský kraj Březen 2015. vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2013-2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji Zlínský kraj Březen 2015 vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2013-2014 Březen 2015 Obsah Úvod... 2 Seznam použitých zkratek... 2 1. Struktura škol a školských zařízení

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Krajský úřad Královéhradeckého kraje o d b o r š k o l s t v í VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 březen 2014 Obsah 1. Hodnocení stavu

Více

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Označení: směrnice Číslo: 1/2014 Platnost od: 1.9.2013 Vydáno dne: 1.9.2014 Schválil:

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Obsah Předmluva... 3 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Přijímací řízení na střední školy 2014/2015

Přijímací řízení na střední školy 2014/2015 Přijímací řízení na střední školy 2014/2015 Základní cíle ověřování: ověřit organizaci a obsah zadání jednotných testů získat poznatky o použití jednotných testů při přijímacím řízení získat podklady pro

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015

KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015 KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015 Od 19. ledna do 30. ledna 2015 Přednášející: Obsah Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení na SŠ Podání přihlášky

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Příloha publikace: Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje

Příloha publikace: Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje Příloha publikace: Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje 1 Mi l í ž á c i, opět se Vám dostává do rukou elektronická publikace Kam na školu ve Zlínském kraji, která obsahuje kompletní

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více