ONIV na 1 žáka N P 2013 žáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků"

Transkript

1 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč ,42 30, dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) do 12 dětí vč ,22 61, dítě v MŠ s celodenní docházkou od 13 do 18 dětí vč ,4028*x 0,1506-0,0007*x 2 +0,1662*x+27, x 1) 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) od 13 do 18 dětí vč ,041*(6,4028*x 0,1506 ) 2,041*(-0,0007*x 2 +0,1662*x+27,96) x 2) 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 19 do 24 dětí vč ,8307*x 0,5885-0,0007*x 2 +0,1662*x+27, x 1) 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) od 19 do 24 dětí vč ,041*(1,8307*x 0,5885 ) 2,041*(-0,0007*x 2 +0,1662*x+27,96) x 2) 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 25 do 106 dětí vč ,8425*Ln(x)+9,185-0,0007*x 2 +0,1662*x+27, x 1) 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) od 25 do 106 dětí vč ,041*(0,8425*Ln(x)+9,185) 2,041*(-0,0007*x 2 +0,1662*x+27,96) x 2) 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 107 dětí ,15 37, dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) od 107 dětí ,83 76, žák ZŠ tvořené pouze třídami prvního stupně do 9 vč ,49 18, žák ZŠ tvořené pouze třídami prvního stupně od 10 do 25 vč ,25*Ln(x)-2,3-0,0009*x 2 +0,4065*x+14, x 3) 1 žák ZŠ tvořené pouze třídami prvního stupně od 26 do 109 vč ,38*Ln(x)+3,627-0,0009*x 2 +0,4065*x+14, x 3) 1 žák ZŠ tvořené pouze třídami prvního stupně od ,6*Ln(x)-6, , x 3) 1 žák v 1. stupni ZŠ tvořené oběma stupni do 84 vč ,60 yyy yyy žák v 1. stupni ZŠ tvořené oběma stupni od 85 do 147 vč ,000986*x 2 +0,2978*x-3,583 yyy yyy x 4) 1 žák v 1. stupni ZŠ tvořené oběma stupni od 148 do 400 vč ,00201*x+18,595 yyy yyy x 4) 1 žák v 1. stupni ZŠ tvořené oběma stupni od ,00006*x+19,379 yyy yyy x 4) 1 žák v 2. stupni ZŠ tvořené oběma stupni do 67 vč ,00 yyy yyy žák v 2. stupni ZŠ tvořené oběma stupni od 68 do 100 vč ,0005*x 2 +0,1592*x+1,506 yyy yyy x 5) 1 žák v 2. stupni ZŠ tvořené oběma stupni od 101 do 320 vč ,00862*x+11,559 yyy yyy x 5) 1 žák v 2. stupni ZŠ tvořené oběma stupni od ,004*x+13,035 yyy yyy x 5) 1 žák ZŠ tvořené oběma stupni do 152 vč. yyy yyy 45,03 yyy žák ZŠ tvořené oběma stupni od 153 do 753 vč. yyy yyy 0,000027*x 2 +0,0118*x+42,604 yyy x 6) 1 žák ZŠ tvořené oběma stupni od 754 vč. yyy yyy 67,20 yyy žák v kursu pro získání základního vzdělání a základů vzdělání ,15 yyy yyy žák v ZŠ speciální ,70 21, dítě ve školském účel. zařízení, které poskytuje přípravu na vzděl. v ZŠ speciální (přípravný stupeň) ,47 21, dítě v přípravné tř. ZŠ pro děti v posl. roce před zahájením šk. doch ,00 32, žák ve školní družině do ,63 yyy yyy žák ve školní družině od ,61*Ln(x)+24,975 yyy yyy x 7) 1 ubytovaný v internátě, který se zároveň vzdělává v ZŠ spec. nebo ve škole samostatně zřízené pro děti nebo žáky s těžkým zdrav. post ,40 3, ubytovaný v internátě, který se zároveň vzdělává ve škole samostaně zřízené pro děti nebo žáky s jiným než těžkým zdrav. post. Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů 390 8,67 6, ubytovaný v DM, který se zároveň vzdělává ve střední škole nebo konzervatoři 290 1,8234*Ln(x)+9, , x 11) 1 ubytovaný v DM, který se zároveň vzdělává ve VOŠ 290 1,8*(1,8234*Ln(x)+9,3953) 26, x 11) 1 stravovaný v rámci škol.stravování, který se zároveň vzdělává v MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoři,voš a je mu poskytován oběd a večeře nebo jsou mu poskytovány stravovací služby kromě oběda - do yyy 19,33 yyy strávníků 1 stravovaný v rámci škol.stravování, který se zároveň vzdělává v MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoři,voš a je mu poskytován oběd a večeře nebo jsou mu poskytovány stravovací služby kromě oběda - od 30 do 120 strávníků 80 yyy 6,7663*Ln(x)-3,4591 yyy x 10) N P N O Pp Po NIV 1

2 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů 1 stravovaný v rámci škol.stravování, který se zároveň vzdělává v MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoři,voš a je mu poskytován oběd a večeře nebo jsou mu poskytovány stravovací služby kromě oběda - od yyy 28,98 yyy strávníků 1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v MŠ do 12 strávníků vč. 60 yyy 25,32 yyy stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v MŠ od 13 do 159 strávníků vč. 60 yyy -0,00069*x 2 +0,2225x+22,543 yyy x 8) 1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v MŠ od 160 strávníků 60 yyy 40,48 yyy stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ, SŠ, konzervatoři, VOŠ do 29 strávníků vč. 1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ, SŠ, konzervatoři, VOŠ od 30 strávníků N P N O Pp Po NIV 60 yyy 32,08 yyy yyy 11,232*Ln(x)-5,7421 yyy x 9) 1 žák základní umělecké školy v hudebním oboru - individuální výuka 17 20,97 166, žák základní umělecké školy v hudebním oboru - kolektivní výuka 17 92,66 166, žák základní umělecké školy v literárně dramatickém oboru 17 47,42 166, žák základní umělecké školy v tanečním oboru 17 50,65 166, žák základní umělecké školy ve výtvarném oboru 17 74,36 166, žák nebo 1 student v konzervatoři a taneční konzervatoři v denní formě vzdělávání '8244N001 Hudba 650 2,97 16, '8244P01 Hudba 650 2,97 16, '8245N001 Zpěv 650 2,78 16, '8245P01 Zpěv 650 2,78 16, '8246N001 Tanec 650 2,67 16, '8246P01 Tanec 650 2,67 16, '8247N001 Hudebně dramatické umění 650 2,47 16, '8247P01 Hudebně dramatické umění 650 2,47 16, žák v oboru vzdělání střední školy v denní formě vzdělávání '1601M002 Ochr.přírody a prostředí ,38 39, '1601M004 Ekol.a ochrana krajiny ,32 39, '1601M01 Ekologie a životní prost ,11 39, '1820M01 Informační technologie ,61 39, M01 Geotechnika ,09 39, '2143M01 Hutnictví ,42 39, '2152H01 Hutník T ,76 70, '2152H01 Hutník OV ,69 54, '2341M01 Strojírenství ,08 39, '2343L506 Provozní technika ,97 39, '2343L51 Provozní technika ,97 39, '2344L001 Mechanik strojů a zaříz. T ,76 70, '2344L001 Mechanik strojů a zaříz. OV ,85 54, '2344L01 Mechanik strojů T ,76 70, '2344L01 Mechanik strojů OV ,85 54, '2345L001 Mechanik seřizovač T ,82 70, '2345L001 Mechanik seřizovač OV ,85 54, '2345L004 Mech.seř.-mechatronik T ,82 70,

3 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '2345L004 Mech.seř.-mechatronik OV ,85 54, '2345L01 Mechanik seřizovač T ,82 70, '2345L01 Mechanik seřizovač OV ,85 54, '2345M003 Strojník požární techniky ,16 39, '2345M01 Dopravní prostředky ,03 39, '2351E004 Zámeč.práce a údržba T ,50 70, '2351E004 Zámeč.práce a údržba OV ,16 54, '2351E005 Zámeč.práce ve staveb. T ,21 70, '2351E005 Zámeč.práce ve staveb. OV ,65 54, '2351E01 Strojírenské práce T ,58 70, '2351E01 Strojírenské práce OV ,28 54, '2351H01 Strojní mechanik T ,27 70, '2351H01 Strojní mechanik OV ,66 54, '2352H01 Nástrojař T ,55 70, '2352H01 Nástrojař OV ,50 54, '2355H01 Klempíř T ,25 70, '2355H01 Klempíř OV ,31 54, '2355H02 Karosář T ,69 70, '2355H02 Karosář OV ,11 54, '2356H01 Obráběč kovů T ,56 70, '2356H01 Obráběč kovů OV ,67 54, '2361H01 Autolakýrník T ,62 70, '2361H01 Autolakýrník OV ,62 54, '2362H01 Jemný mechanik T ,47 70, '2362H01 Jemný mechanik OV ,91 54, '2362L01 Optik T ,61 70, '2362L01 Optik OV ,33 54, '2364E003 Automontážní práce T ,97 70, '2364E003 Automontážní práce OV ,83 54, '2365H01 Strojník T ,43 70, '2365H01 Strojník OV ,82 54, H01 Mechanik opravář.mot.voz. - 1,5letý T ,70 100, H01 Mechanik opravář.mot.voz. - 1,5letý OV ,43 76, '2368H01 Mechanik opravář.mot.voz. T ,86 70, '2368H01 Mechanik opravář.mot.voz. OV ,42 54, '2641L01 Mechanik elektrotechnik T ,92 70, '2641L01 Mechanik elektrotechnik OV ,81 54, '2641L501 Elektrotechnika ,62 39, '2641L52 Provozní elektrotechnika ,78 39, '2641M01 Elektrotechnika ,33 39, '2643L001 Mechanik elektronik T ,92 70, '2643L001 Mechanik elektronik OV ,81 54, '2644M001 Automatizační technika ,33 39, '2645M01 Telekomunikace ,87 39, N P N O Pp Po NIV 3

4 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '2647M002 Elektron.počítač.systémy ,57 39, '2647M003 Aplikace osob.počítačů ,14 39, '2651H01 Elektrikář T ,31 70, '2651H01 Elektrikář OV ,75 54, '2651H02 Elektrikář-silnoproud-1letý T ,34 70, '2651H02 Elektrikář-silnoproud-1letý OV 325 7,41 54, '2651H02 Elektrikář-silnoproud T ,69 70, '2651H02 Elektrikář-silnoproud OV ,38 54, '2652H01 Elektromechanik T ,95 70, '2652H01 Elektromechanik OV ,99 54, '2657H01 Autoelektrikář T ,31 70, '2657H01 Autoelektrikář OV ,12 54, '2842L01 Chemik operátor T ,28 70, '2842L01 Chemik operátor OV ,29 54, '2842L012 Operátor-průmysl.chemie T ,28 70, '2842L012 Operátor-průmysl.chemie OV ,29 54, '2844M01 Aplikovaná chemie ,00 39, '2951E01 Potravinářská výroba T ,33 70, '2951E01 Potravinářská výroba OV ,38 54, '2951E02 Potravinářské práce T ,34 70, '2951E02 Potravinářské práce OV ,57 54, '2951H01 Výrobce potravin T ,38 70, '2951H01 Výrobce potravin OV ,88 54, '2953H01 Pekař T ,54 70, '2953H01 Pekař OV ,33 54, '2954H01 Cukrář T ,69 70, '2954H01 Cukrář OV ,16 54, '2956H01 Řezník-uzenář T ,25 70, '2956H01 Řezník-uzenář OV ,86 54, '3143L006 Operátor-obchod.činnost T ,74 70, '3143L006 Operátor-obchod.činnost OV ,36 54, L501 Oděvnictví ,52 39, '3143M001 Oděvnictví ,33 39, '3143M01 Oděvnictví ,33 39, '3159E01 Šití oděvů T ,12 70, '3159E01 Šití oděvů OV ,49 54, '3341L006 Oper.dřevař.a nábyt.výr. T ,86 70, '3341L006 Oper.dřevař.a nábyt.výr. OV ,24 54, '3341L01 Operátor dřev.,nábyt.výr. T ,86 70, '3341L01 Operátor dřev.,nábyt.výr. OV ,24 54, '3342L502 Dřevař.a nábytkář.výroba ,22 39, '3342L51 Nábytkář.,dřev.výroba ,22 39, '3342M01 Nábyt.a dřev.výroba ,06 39, '3356E001 Truhlářské práce T ,94 70, N P N O Pp Po NIV 4

5 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '3356E001 Truhlářské práce OV ,04 54, '3356E01 Truh.,čalounická výroba T ,94 70, '3356E01 Truh.,čalounická výroba OV ,04 54, H01 Truhlář - 1letý T ,36 70, H01 Truhlář - 1letý OV ,78 54, '3356H01 Truhlář T ,08 70, '3356H01 Truhlář OV ,71 54, '3357E502 Zpracování dřeva T ,72 70, '3357E502 Zpracování dřeva OV 325 8,47 54, '3358E01 Zprac.přírodních pletiv T ,35 70, '3358E01 Zprac.přírodních pletiv OV ,42 54, '3358H501 Zpracovatel přírod.pletiv T ,35 70, '3358H501 Zpracovatel přírod.pletiv OV ,42 54, '3441M001 Polygrafie ,78 39, '3441M01 Polygrafie ,78 39, '3456L01 Fotograf T ,17 70, '3456L01 Fotograf OV ,70 54, '3457H01 Knihař T ,90 70, '3457H01 Knihař OV ,34 54, '3644L502 Stavební provoz ,53 39, '3644L51 Stavební provoz ,53 39, '3645M002 Technická zaříz.budov ,23 39, '3645M01 Technická zařízení budov ,23 39, '3646M002 Geodézie-geodézie ,09 39, '3646M01 Geodézie a katastr nem ,09 39, '3647M01 Stavebnictví ,02 39, H01 Instalatér - 1letý T ,46 70, H01 Instalatér - 1letý OV 325 6,49 54, '3652H01 Instalatér T ,56 70, '3652H01 Instalatér OV ,30 54, '3656H01 Kominík T ,45 70, '3656H01 Kominík OV 325 9,88 54, '3657E005 Malíř.,lakýrn.,natěr.pr. T ,62 70, '3657E005 Malíř.,lakýrn.,natěr.pr. OV ,09 54, '3657E01 Malířské a natěr.práce T ,90 70, '3657E01 Malířské a natěr.práce OV ,89 54, '3664E002 Tesařské práce T ,80 70, '3664E002 Tesařské práce OV 325 9,69 54, H01 Tesař - 1letý T ,29 70, H01 Tesař - 1letý OV ,55 54, '3664H01 Tesař T ,29 70, '3664H01 Tesař OV ,55 54, '3666H01 Montér suchých staveb T ,99 70, '3666H01 Montér suchých staveb OV ,17 54, N P N O Pp Po NIV 5

6 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '3667E001 Zednické práce T ,57 70, '3667E001 Zednické práce OV ,60 54, '3667E01 Zednické práce T ,57 70, '3667E01 Zednické práce OV ,60 54, '3667E02 Stavební práce T ,91 70, '3667E02 Stavební práce OV ,12 54, '3667E503 Stavební výroba T ,91 70, '3667E503 Stavební výroba OV ,12 54, '3667H01 Zedník T ,63 70, '3667H01 Zedník OV ,98 54, '3669H01 Pokrývač T ,31 70, '3669H01 Pokrývač OV ,67 54, L503 Dopravní provoz ,33 39, '3741M006 Provoz,ekonomika dopravy ,28 39, '3741M01 Provoz,ekonomika dopravy ,28 39, '3742M01 Logistické a fin.služby ,04 39, '3908M01 Požární ochrana ,16 39, '3941H01 Malíř a lakýrník T ,09 70, '3941H01 Malíř a lakýrník OV ,16 54, '3941L002 Mechanik inst.,eltech.z. T ,45 70, '3941L002 Mechanik inst.,eltech.z. OV ,51 54, '3941L01 Autotronik T ,84 70, '3941L01 Autotronik OV ,99 54, '3941L02 Mechanik instal.,el.zaříz T ,65 70, '3941L02 Mechanik instal.,el.zaříz OV ,32 54, '4141M01 Agropodnikání 650 9,62 39, '4144M01 Zahradnictví ,97 39, '4145M01 Mechanizace a služby ,69 39, '4151H01 Zemědělec-farmář T ,07 70, '4151H01 Zemědělec-farmář OV ,92 54, '4152E01 Zahradnické práce T ,23 70, '4152E01 Zahradnické práce OV ,49 54, '4152H01 Zahradník T ,38 70, '4152H01 Zahradník OV ,27 54, '4153H02 Jezdec a chovatel koní T ,33 70, '4153H02 Jezdec a chovatel koní OV ,78 54, '4154H01 Podkovář a zeměd.kovář T ,90 70, '4154H01 Podkovář a zeměd.kovář OV ,74 54, '4155H01 Opravář zeměděl.strojů T ,35 70, '4155H01 Opravář zeměděl.strojů OV ,03 54, '4156H01 Lesní mechanizátor T ,78 70, '4156H01 Lesní mechanizátor OV 325 9,15 54, '5341H01 Ošetřovatel T ,33 70, '5341H01 Ošetřovatel OV ,67 54, N P N O Pp Po NIV 6

7 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '5341M007 Zdravotnický asistent 650 9,45 39, '5341M008 Nutriční asistent 650 9,78 39, '5341M01 Zdravotnický asistent 650 9,45 39, '5341M02 Nutriční asistent 650 9,78 39, '5343M005 Laboratorní asistent 650 9,65 39, '5343M01 Laboratorní asistent 650 9,65 39, '5344M03 Asistent zubního technika 650 7,91 39, M004 Obchodní akademie ,14 53, '6341M01 Ekonomika a podnikání ,66 53, '6341M02 Obchodní akademie ,14 53, '6341M040 Informatika v ekonomice ,05 53, '6441L51 Podnikání ,14 39, L524 Podnikání ,14 39, M009 Management strojírenství ,15 39, '6541L01 Gastronomie T ,66 70, '6541L01 Gastronomie OV ,72 54, '6541L504 Společné stravování ,14 39, '6541L51 Gastronomie ,14 39, '6542M01 Hotelnictví ,32 39, '6542M02 Cestovní ruch ,05 53, '6551E01 Strav.a ubyt.služby T ,12 70, '6551E01 Strav.a ubyt.služby OV ,89 54, '6551E02 Práce ve stravování T ,59 70, '6551E02 Práce ve stravování OV ,24 54, '6551H01 Kuchař-číšník-1letý T ,67 70, '6551H01 Kuchař-číšník-1letý OV ,06 54, '6551H01 Kuchař-číšník T ,12 70, '6551H01 Kuchař-číšník OV ,74 54, '6641L01 Obchodník T ,64 70, '6641L01 Obchodník OV ,30 54, L501 Provoz obchodu ,13 53, L51 Obchodník ,13 53, '6642L51 Propagace ,19 53, '6651E01 Prodavačské práce T ,77 70, '6651E01 Prodavačské práce OV ,87 54, '6651H01 Prodavač T ,83 70, '6651H01 Prodavač OV ,82 54, '6652H01 Aranžér T ,82 70, '6652H01 Aranžér OV ,60 54, M001 Veřejnosprávní činnost ,05 39, '6843M01 Veřejnosprávní činnost ,05 39, '6941L01 Kosmetické služby T ,18 70, '6941L01 Kosmetické služby OV ,27 54, '6941L02 Masér sport.a rekondiční T ,03 70, N P N O Pp Po NIV 7

8 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '6941L02 Masér sport.a rekondiční OV ,80 54, '6941M001 Masér sport.a rekondiční ,19 39, '6951H01 Kadeřník T ,48 70, '6951H01 Kadeřník OV ,79 54, '6953H003 Provoz služeb T ,98 70, '6953H003 Provoz služeb OV ,21 54, '6954E01 Provozní služby T ,21 70, '6954E01 Provozní služby OV 325 8,80 54, '6955E005 Pečovatelské práce T ,38 70, '6955E005 Pečovatelské práce OV ,19 54, '7531M005 Předšk.,mimošk.pedagogika 650 9,59 39, '7531M01 Předšk.,mimošk.pedagogika 650 9,59 39, M010 Pedagogika-asist.ve škol ,10 39, M02 Pedag.pro asistenty ve šk ,10 39, '7541E01 Pečovatelské služby T ,38 70, '7541E01 Pečovatelské služby OV ,19 54, '7541M003 Sociální péče-pečov.čin ,49 39, '7541M005 Soc.péče-soc.čin.-etn.sk ,02 39, '7541M01 Sociální činnost ,50 39, '7541M012 Sociálně výchovná činnost ,59 39, '7541M013 Sociál.administr.činnost ,23 39, '7842M003 Pedagogické lyceum ,24 53, '7842M004 Waldorfské lyceum ,62 53, '7842M005 Zdravotnické lyceum ,51 53, '7842M006 Přírodovědné lyceum ,99 53, '7842M01 Technické lyceum ,82 53, '7842M02 Ekonomické lyceum ,14 53, '7842M03 Pedagogické lyceum ,24 53, '7842M04 Zdravotnické lyceum ,51 53, '7842M05 Přírodovědné lyceum ,99 53, '7842M06 Kombinované lyceum ,62 53, '7862C001 Praktická škola jednoletá ,55 37, '7862C002 Praktická škola dvouletá 685 9,91 37, '7862C01 Praktická škola jednoletá 685 8,79 37, '7862C02 Praktická škola dvouletá 685 8,48 37, '7941K401 G-všeobecné,4leté ,16 53, '7941K41 Gymnázium ,85 53, '7941K413 G-tělesná výchova,4leté ,59 53, '7941K420 G-sport.příprava,4leté ,24 53, '7941K601 G-všeobecné,6leté - VS ,92 53, '7941K61 Gymnázium - NS ,12 53, '7941K61 Gymnázium - VS ,17 53, '7941K610 G-předm.v ciz.jaz.,6leté - NS ,55 53, '7941K610 G-předm.v ciz.jaz.,6leté - VS ,29 53, N P N O Pp Po NIV 8

9 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '7941K801 G-všeobecné,8leté - VS ,62 53, '7941K81 Gymnázium - NS ,69 53, '7941K81 Gymnázium - VS ,41 53, '7942K41 Gymnázium se sport.přípr ,49 53, '7942K81 Gymnázium se sport.přípr. - NS ,15 53, '7942K81 Gymnázium se sport.přípr. - VS ,50 53, '8241M001 Užitá malba 650 6,17 19, '8241M002 Užitá fotografie a média 650 6,23 19, '8241M007 Propagační grafika 650 5,77 19, '8241M01 Užitá malba 650 6,17 19, '8241M010 Vědecká kresba,ilustrace 650 6,28 19, '8241M02 Užitá fotografie a média 650 6,23 19, '8241M023 Tvorba hraček,dek.předm ,43 19, '8241M034 Průmyslový design 650 5,94 19, '8241M037 Vytváření keramiky 650 6,20 19, '8241M04 Průmyslový design 650 5,94 19, '8241M05 Grafický design 650 5,92 19, '8241M08 Tvorba hraček a hern.před 650 5,43 19, '8241M12 Výtv.zp.keram.a porcelánu 650 6,20 19, '8251L006 Um.řem.-práce truhlářské T ,23 70, '8251L012 Um.řem.-ruční výšivka T ,69 70, '8251L012 Um.řem.-ruční výšivka OV ,80 54, '8251L02 Uměleckořeme.zp.dřeva T ,23 70, '8251L03 Uměleckoř.zpracov.textilu T ,00 70, '8251L03 Uměleckoř.zpracov.textilu OV ,27 54, Normativ neinvestičních výdajů na pokrytí zvýšených nákladů v oborech vzdělání s výukou příslušných řidičských oprávnění na jednotku výkonů, tj. žáka v: - 3letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny B yyy yyy yyy yyy yyy letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny C yyy yyy yyy yyy yyy letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny T yyy yyy yyy yyy yyy letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny B yyy yyy yyy yyy yyy letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny C yyy yyy yyy yyy yyy letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny T yyy yyy yyy yyy yyy ,5letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny C yyy yyy yyy yyy yyy ,5letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny D yyy yyy yyy yyy yyy ,5letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny E yyy yyy yyy yyy yyy student v oboru vzdělání VOŠ v denní formě vzdělávání '2341N03 Strojírenství 650 9,58 39, '4131N01 Reg.pol. zeměděl.,venkova ,81 39, '5341N11 Diplom.všeobecná sestra ,58 39, '5341N41 Dipl.nutriční terapeut 650 9,31 39, '5343N11 Dipl.farmaceut. asistent 650 9,57 39, '5344N11 Diplomovaný zubní technik 650 7,72 39, '6341N14 Ekon.podniku a management ,19 53, N P N O Pp Po NIV 9

10 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '6542N04 Řízení hotelového provozu ,94 39, '6543N02 Rozvoj a řízení regionáln 650 8,63 53, '7532N01 Sociální práce ,69 39, žák, kterému SVČ zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti 0, , , ,19 1 žák, kterému školní klub zajišťuje naplňuje volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, který se zároveň vzdělává v ZŠ, v ZŠ speciální, v nižším stupni víceletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících osmileté konzervatoře 35 99,67 yyy yyy dítě, 1 žák, 1 student, jde-li o činnost, služby a péči poskytované pedagogickopsychologickou poradnou 1 dítě, 1 žák, 1 student, jde-li o činnost,služby a péči poskytované speciálněpedagogickým centrem - dle druhu zdravotního postižení: N P N O Pp Po NIV , , ,90 vady řeči , , mentální postižení 30 99,34 327, tělesné postižení 30 99,34 320, více vady 30 99,26 265, sluchové postižení 30 73,15 289, zrakové postižení 30 86,71 534, autismus 30 74,34 243, lůžko z celkové kapacity v dětském domově 975 2,48 2, Poznámky: x 1) - příloha č. 2 x 5 ) - příloha č. 6 x 9 ) - příloha č. 10 x 2) - příloha č. 3 x 6 ) - příloha č. 7 x 10 ) - příloha č. 11 x 3) - příloha č. 4 x 7 ) - příloha č. 8 x 11 ) - příloha č. 12 x 4) - příloha č. 5 x 8 ) - příloha č. 9 yyy = pro tuto velikostní kategorii, popřípadě jednotku výkonu není příslušný ukazatel stanoven Vysvětlivky: TV = teoretické vyučování OV = odborný výcvik Np = průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka No = průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 nepedagogického pracovníka Pp = průměrná měsíční výše platu pedagogického pracovníka Po = průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka ONIV = průměrná roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu yyy = pro tuto velikostní kategorii, popřípadě jednotku výkonu není příslušný ukazatel stanoven 10

11 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP x 1) x 2) x 1) x 2) x 1) x 2) x 3) x 3) x 3) x 4) x 4) x 4) x 5) x 5) x 5) x 6) x 7) x 11) x 11) x 10) 11

12 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP x 8) x 9)

13 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP

14 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP

15 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP

16 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP

17 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP

18 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP

19 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP

20 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP , ,

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia ČESKOBUDĚJOVICKO (GYM) #109000021 Tab. 1 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Obec: České Budějovice Okres: CB Jirsíkova 5, 370 21 České Budějovice IČ: 00666122 Ubytování: 800 Kč/měsíc

Více

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou Katalog škol Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 Zřizovatel: Kraj IČO: 00077135 Obec: Karlovy Vary Okres: Karlovy

Více

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano Katalog škol Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Jirsíkova č.p. 420/5, České Budějovice - České Budějovice 1, 37001 Obvod: České Budějovice 1 IČ: 00666122 Ředitel: Mgr. Zdeněk

Více

XIII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007

XIII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007 XIII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007 B/G B Biskupské gymnázium Brno CZ - 602 00 Brno, Barvičova 85 Tel.: 543234501, Fax: 543211300 bigy@bigy.cz, www.bigy.cz PAV G1 085 Kontakt pro studium: Pavel

Více

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 1/26, Ostrava Vítkovice, 73 IČ: 25379569 Ředitel: Ing. Radmila Sosnová, tel. 597 57 53 Kontakt: Pavlína Karešová, tel. 597 57 42

Více

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech INFORMAČNÍ A PORANSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2 Vydal Úřad

Více

MFD-Seznam2009.xls Dotaz_pro_noviny 1

MFD-Seznam2009.xls Dotaz_pro_noviny 1 Kraj red_naz ULICE MISTO TELEFON WWW Název oboru Kód oboru Forma Zkrác.stud.Délka studiapřihlášení / Plánovaný přijatí počet Max školné přijímaných Hlavní město Praha VOŠ zdravotnická a Střední zdrav.škola

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pozn.: 1) Školy jsou řazeny abecedně podle svého sídla 2) Školy, které mají více částí, jsou

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2014/2015 [0] OBSAH

Více

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Obsah Předmluva... 3 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

Výběr střední školy Výběr střední školy

Výběr střední školy Výběr střední školy Výběr střední školy Název dokumentu: Výběr střední školy Vypracováno pro: Pohlaví: Muž Věk: 14 Datum narození: 1996 Identifikační kód testu: abcdefh Verze dokumentu: 1.0 Datum a čas enerování dokumentu:

Více

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1 Církevní konzervatoř Opava Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 74 01 Opava 1 IČ: 8941811 Ředitel: MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., tel. 553 7 257 Kontakt: PhDr. Jan Vomlela, Ph.D., tel. 731 25 797 Typ školy:

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 738 1 FrýdekMístek 1 IČ: 65142799 Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel. 558 433 572 Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel. 558 441 387 Typ

Více

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa 2 Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. /3, 795 1 Rýmařov IČ: 1331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 55 721 151 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel. 55 721 15

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 Vydal

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam

Více