ONIV na 1 žáka N P 2013 žáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků"

Transkript

1 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč ,42 30, dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) do 12 dětí vč ,22 61, dítě v MŠ s celodenní docházkou od 13 do 18 dětí vč ,4028*x 0,1506-0,0007*x 2 +0,1662*x+27, x 1) 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) od 13 do 18 dětí vč ,041*(6,4028*x 0,1506 ) 2,041*(-0,0007*x 2 +0,1662*x+27,96) x 2) 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 19 do 24 dětí vč ,8307*x 0,5885-0,0007*x 2 +0,1662*x+27, x 1) 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) od 19 do 24 dětí vč ,041*(1,8307*x 0,5885 ) 2,041*(-0,0007*x 2 +0,1662*x+27,96) x 2) 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 25 do 106 dětí vč ,8425*Ln(x)+9,185-0,0007*x 2 +0,1662*x+27, x 1) 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) od 25 do 106 dětí vč ,041*(0,8425*Ln(x)+9,185) 2,041*(-0,0007*x 2 +0,1662*x+27,96) x 2) 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 107 dětí ,15 37, dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) od 107 dětí ,83 76, žák ZŠ tvořené pouze třídami prvního stupně do 9 vč ,49 18, žák ZŠ tvořené pouze třídami prvního stupně od 10 do 25 vč ,25*Ln(x)-2,3-0,0009*x 2 +0,4065*x+14, x 3) 1 žák ZŠ tvořené pouze třídami prvního stupně od 26 do 109 vč ,38*Ln(x)+3,627-0,0009*x 2 +0,4065*x+14, x 3) 1 žák ZŠ tvořené pouze třídami prvního stupně od ,6*Ln(x)-6, , x 3) 1 žák v 1. stupni ZŠ tvořené oběma stupni do 84 vč ,60 yyy yyy žák v 1. stupni ZŠ tvořené oběma stupni od 85 do 147 vč ,000986*x 2 +0,2978*x-3,583 yyy yyy x 4) 1 žák v 1. stupni ZŠ tvořené oběma stupni od 148 do 400 vč ,00201*x+18,595 yyy yyy x 4) 1 žák v 1. stupni ZŠ tvořené oběma stupni od ,00006*x+19,379 yyy yyy x 4) 1 žák v 2. stupni ZŠ tvořené oběma stupni do 67 vč ,00 yyy yyy žák v 2. stupni ZŠ tvořené oběma stupni od 68 do 100 vč ,0005*x 2 +0,1592*x+1,506 yyy yyy x 5) 1 žák v 2. stupni ZŠ tvořené oběma stupni od 101 do 320 vč ,00862*x+11,559 yyy yyy x 5) 1 žák v 2. stupni ZŠ tvořené oběma stupni od ,004*x+13,035 yyy yyy x 5) 1 žák ZŠ tvořené oběma stupni do 152 vč. yyy yyy 45,03 yyy žák ZŠ tvořené oběma stupni od 153 do 753 vč. yyy yyy 0,000027*x 2 +0,0118*x+42,604 yyy x 6) 1 žák ZŠ tvořené oběma stupni od 754 vč. yyy yyy 67,20 yyy žák v kursu pro získání základního vzdělání a základů vzdělání ,15 yyy yyy žák v ZŠ speciální ,70 21, dítě ve školském účel. zařízení, které poskytuje přípravu na vzděl. v ZŠ speciální (přípravný stupeň) ,47 21, dítě v přípravné tř. ZŠ pro děti v posl. roce před zahájením šk. doch ,00 32, žák ve školní družině do ,63 yyy yyy žák ve školní družině od ,61*Ln(x)+24,975 yyy yyy x 7) 1 ubytovaný v internátě, který se zároveň vzdělává v ZŠ spec. nebo ve škole samostatně zřízené pro děti nebo žáky s těžkým zdrav. post ,40 3, ubytovaný v internátě, který se zároveň vzdělává ve škole samostaně zřízené pro děti nebo žáky s jiným než těžkým zdrav. post. Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů 390 8,67 6, ubytovaný v DM, který se zároveň vzdělává ve střední škole nebo konzervatoři 290 1,8234*Ln(x)+9, , x 11) 1 ubytovaný v DM, který se zároveň vzdělává ve VOŠ 290 1,8*(1,8234*Ln(x)+9,3953) 26, x 11) 1 stravovaný v rámci škol.stravování, který se zároveň vzdělává v MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoři,voš a je mu poskytován oběd a večeře nebo jsou mu poskytovány stravovací služby kromě oběda - do yyy 19,33 yyy strávníků 1 stravovaný v rámci škol.stravování, který se zároveň vzdělává v MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoři,voš a je mu poskytován oběd a večeře nebo jsou mu poskytovány stravovací služby kromě oběda - od 30 do 120 strávníků 80 yyy 6,7663*Ln(x)-3,4591 yyy x 10) N P N O Pp Po NIV 1

2 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů 1 stravovaný v rámci škol.stravování, který se zároveň vzdělává v MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoři,voš a je mu poskytován oběd a večeře nebo jsou mu poskytovány stravovací služby kromě oběda - od yyy 28,98 yyy strávníků 1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v MŠ do 12 strávníků vč. 60 yyy 25,32 yyy stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v MŠ od 13 do 159 strávníků vč. 60 yyy -0,00069*x 2 +0,2225x+22,543 yyy x 8) 1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v MŠ od 160 strávníků 60 yyy 40,48 yyy stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ, SŠ, konzervatoři, VOŠ do 29 strávníků vč. 1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ, SŠ, konzervatoři, VOŠ od 30 strávníků N P N O Pp Po NIV 60 yyy 32,08 yyy yyy 11,232*Ln(x)-5,7421 yyy x 9) 1 žák základní umělecké školy v hudebním oboru - individuální výuka 17 20,97 166, žák základní umělecké školy v hudebním oboru - kolektivní výuka 17 92,66 166, žák základní umělecké školy v literárně dramatickém oboru 17 47,42 166, žák základní umělecké školy v tanečním oboru 17 50,65 166, žák základní umělecké školy ve výtvarném oboru 17 74,36 166, žák nebo 1 student v konzervatoři a taneční konzervatoři v denní formě vzdělávání '8244N001 Hudba 650 2,97 16, '8244P01 Hudba 650 2,97 16, '8245N001 Zpěv 650 2,78 16, '8245P01 Zpěv 650 2,78 16, '8246N001 Tanec 650 2,67 16, '8246P01 Tanec 650 2,67 16, '8247N001 Hudebně dramatické umění 650 2,47 16, '8247P01 Hudebně dramatické umění 650 2,47 16, žák v oboru vzdělání střední školy v denní formě vzdělávání '1601M002 Ochr.přírody a prostředí ,38 39, '1601M004 Ekol.a ochrana krajiny ,32 39, '1601M01 Ekologie a životní prost ,11 39, '1820M01 Informační technologie ,61 39, M01 Geotechnika ,09 39, '2143M01 Hutnictví ,42 39, '2152H01 Hutník T ,76 70, '2152H01 Hutník OV ,69 54, '2341M01 Strojírenství ,08 39, '2343L506 Provozní technika ,97 39, '2343L51 Provozní technika ,97 39, '2344L001 Mechanik strojů a zaříz. T ,76 70, '2344L001 Mechanik strojů a zaříz. OV ,85 54, '2344L01 Mechanik strojů T ,76 70, '2344L01 Mechanik strojů OV ,85 54, '2345L001 Mechanik seřizovač T ,82 70, '2345L001 Mechanik seřizovač OV ,85 54, '2345L004 Mech.seř.-mechatronik T ,82 70,

3 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '2345L004 Mech.seř.-mechatronik OV ,85 54, '2345L01 Mechanik seřizovač T ,82 70, '2345L01 Mechanik seřizovač OV ,85 54, '2345M003 Strojník požární techniky ,16 39, '2345M01 Dopravní prostředky ,03 39, '2351E004 Zámeč.práce a údržba T ,50 70, '2351E004 Zámeč.práce a údržba OV ,16 54, '2351E005 Zámeč.práce ve staveb. T ,21 70, '2351E005 Zámeč.práce ve staveb. OV ,65 54, '2351E01 Strojírenské práce T ,58 70, '2351E01 Strojírenské práce OV ,28 54, '2351H01 Strojní mechanik T ,27 70, '2351H01 Strojní mechanik OV ,66 54, '2352H01 Nástrojař T ,55 70, '2352H01 Nástrojař OV ,50 54, '2355H01 Klempíř T ,25 70, '2355H01 Klempíř OV ,31 54, '2355H02 Karosář T ,69 70, '2355H02 Karosář OV ,11 54, '2356H01 Obráběč kovů T ,56 70, '2356H01 Obráběč kovů OV ,67 54, '2361H01 Autolakýrník T ,62 70, '2361H01 Autolakýrník OV ,62 54, '2362H01 Jemný mechanik T ,47 70, '2362H01 Jemný mechanik OV ,91 54, '2362L01 Optik T ,61 70, '2362L01 Optik OV ,33 54, '2364E003 Automontážní práce T ,97 70, '2364E003 Automontážní práce OV ,83 54, '2365H01 Strojník T ,43 70, '2365H01 Strojník OV ,82 54, H01 Mechanik opravář.mot.voz. - 1,5letý T ,70 100, H01 Mechanik opravář.mot.voz. - 1,5letý OV ,43 76, '2368H01 Mechanik opravář.mot.voz. T ,86 70, '2368H01 Mechanik opravář.mot.voz. OV ,42 54, '2641L01 Mechanik elektrotechnik T ,92 70, '2641L01 Mechanik elektrotechnik OV ,81 54, '2641L501 Elektrotechnika ,62 39, '2641L52 Provozní elektrotechnika ,78 39, '2641M01 Elektrotechnika ,33 39, '2643L001 Mechanik elektronik T ,92 70, '2643L001 Mechanik elektronik OV ,81 54, '2644M001 Automatizační technika ,33 39, '2645M01 Telekomunikace ,87 39, N P N O Pp Po NIV 3

4 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '2647M002 Elektron.počítač.systémy ,57 39, '2647M003 Aplikace osob.počítačů ,14 39, '2651H01 Elektrikář T ,31 70, '2651H01 Elektrikář OV ,75 54, '2651H02 Elektrikář-silnoproud-1letý T ,34 70, '2651H02 Elektrikář-silnoproud-1letý OV 325 7,41 54, '2651H02 Elektrikář-silnoproud T ,69 70, '2651H02 Elektrikář-silnoproud OV ,38 54, '2652H01 Elektromechanik T ,95 70, '2652H01 Elektromechanik OV ,99 54, '2657H01 Autoelektrikář T ,31 70, '2657H01 Autoelektrikář OV ,12 54, '2842L01 Chemik operátor T ,28 70, '2842L01 Chemik operátor OV ,29 54, '2842L012 Operátor-průmysl.chemie T ,28 70, '2842L012 Operátor-průmysl.chemie OV ,29 54, '2844M01 Aplikovaná chemie ,00 39, '2951E01 Potravinářská výroba T ,33 70, '2951E01 Potravinářská výroba OV ,38 54, '2951E02 Potravinářské práce T ,34 70, '2951E02 Potravinářské práce OV ,57 54, '2951H01 Výrobce potravin T ,38 70, '2951H01 Výrobce potravin OV ,88 54, '2953H01 Pekař T ,54 70, '2953H01 Pekař OV ,33 54, '2954H01 Cukrář T ,69 70, '2954H01 Cukrář OV ,16 54, '2956H01 Řezník-uzenář T ,25 70, '2956H01 Řezník-uzenář OV ,86 54, '3143L006 Operátor-obchod.činnost T ,74 70, '3143L006 Operátor-obchod.činnost OV ,36 54, L501 Oděvnictví ,52 39, '3143M001 Oděvnictví ,33 39, '3143M01 Oděvnictví ,33 39, '3159E01 Šití oděvů T ,12 70, '3159E01 Šití oděvů OV ,49 54, '3341L006 Oper.dřevař.a nábyt.výr. T ,86 70, '3341L006 Oper.dřevař.a nábyt.výr. OV ,24 54, '3341L01 Operátor dřev.,nábyt.výr. T ,86 70, '3341L01 Operátor dřev.,nábyt.výr. OV ,24 54, '3342L502 Dřevař.a nábytkář.výroba ,22 39, '3342L51 Nábytkář.,dřev.výroba ,22 39, '3342M01 Nábyt.a dřev.výroba ,06 39, '3356E001 Truhlářské práce T ,94 70, N P N O Pp Po NIV 4

5 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '3356E001 Truhlářské práce OV ,04 54, '3356E01 Truh.,čalounická výroba T ,94 70, '3356E01 Truh.,čalounická výroba OV ,04 54, H01 Truhlář - 1letý T ,36 70, H01 Truhlář - 1letý OV ,78 54, '3356H01 Truhlář T ,08 70, '3356H01 Truhlář OV ,71 54, '3357E502 Zpracování dřeva T ,72 70, '3357E502 Zpracování dřeva OV 325 8,47 54, '3358E01 Zprac.přírodních pletiv T ,35 70, '3358E01 Zprac.přírodních pletiv OV ,42 54, '3358H501 Zpracovatel přírod.pletiv T ,35 70, '3358H501 Zpracovatel přírod.pletiv OV ,42 54, '3441M001 Polygrafie ,78 39, '3441M01 Polygrafie ,78 39, '3456L01 Fotograf T ,17 70, '3456L01 Fotograf OV ,70 54, '3457H01 Knihař T ,90 70, '3457H01 Knihař OV ,34 54, '3644L502 Stavební provoz ,53 39, '3644L51 Stavební provoz ,53 39, '3645M002 Technická zaříz.budov ,23 39, '3645M01 Technická zařízení budov ,23 39, '3646M002 Geodézie-geodézie ,09 39, '3646M01 Geodézie a katastr nem ,09 39, '3647M01 Stavebnictví ,02 39, H01 Instalatér - 1letý T ,46 70, H01 Instalatér - 1letý OV 325 6,49 54, '3652H01 Instalatér T ,56 70, '3652H01 Instalatér OV ,30 54, '3656H01 Kominík T ,45 70, '3656H01 Kominík OV 325 9,88 54, '3657E005 Malíř.,lakýrn.,natěr.pr. T ,62 70, '3657E005 Malíř.,lakýrn.,natěr.pr. OV ,09 54, '3657E01 Malířské a natěr.práce T ,90 70, '3657E01 Malířské a natěr.práce OV ,89 54, '3664E002 Tesařské práce T ,80 70, '3664E002 Tesařské práce OV 325 9,69 54, H01 Tesař - 1letý T ,29 70, H01 Tesař - 1letý OV ,55 54, '3664H01 Tesař T ,29 70, '3664H01 Tesař OV ,55 54, '3666H01 Montér suchých staveb T ,99 70, '3666H01 Montér suchých staveb OV ,17 54, N P N O Pp Po NIV 5

6 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '3667E001 Zednické práce T ,57 70, '3667E001 Zednické práce OV ,60 54, '3667E01 Zednické práce T ,57 70, '3667E01 Zednické práce OV ,60 54, '3667E02 Stavební práce T ,91 70, '3667E02 Stavební práce OV ,12 54, '3667E503 Stavební výroba T ,91 70, '3667E503 Stavební výroba OV ,12 54, '3667H01 Zedník T ,63 70, '3667H01 Zedník OV ,98 54, '3669H01 Pokrývač T ,31 70, '3669H01 Pokrývač OV ,67 54, L503 Dopravní provoz ,33 39, '3741M006 Provoz,ekonomika dopravy ,28 39, '3741M01 Provoz,ekonomika dopravy ,28 39, '3742M01 Logistické a fin.služby ,04 39, '3908M01 Požární ochrana ,16 39, '3941H01 Malíř a lakýrník T ,09 70, '3941H01 Malíř a lakýrník OV ,16 54, '3941L002 Mechanik inst.,eltech.z. T ,45 70, '3941L002 Mechanik inst.,eltech.z. OV ,51 54, '3941L01 Autotronik T ,84 70, '3941L01 Autotronik OV ,99 54, '3941L02 Mechanik instal.,el.zaříz T ,65 70, '3941L02 Mechanik instal.,el.zaříz OV ,32 54, '4141M01 Agropodnikání 650 9,62 39, '4144M01 Zahradnictví ,97 39, '4145M01 Mechanizace a služby ,69 39, '4151H01 Zemědělec-farmář T ,07 70, '4151H01 Zemědělec-farmář OV ,92 54, '4152E01 Zahradnické práce T ,23 70, '4152E01 Zahradnické práce OV ,49 54, '4152H01 Zahradník T ,38 70, '4152H01 Zahradník OV ,27 54, '4153H02 Jezdec a chovatel koní T ,33 70, '4153H02 Jezdec a chovatel koní OV ,78 54, '4154H01 Podkovář a zeměd.kovář T ,90 70, '4154H01 Podkovář a zeměd.kovář OV ,74 54, '4155H01 Opravář zeměděl.strojů T ,35 70, '4155H01 Opravář zeměděl.strojů OV ,03 54, '4156H01 Lesní mechanizátor T ,78 70, '4156H01 Lesní mechanizátor OV 325 9,15 54, '5341H01 Ošetřovatel T ,33 70, '5341H01 Ošetřovatel OV ,67 54, N P N O Pp Po NIV 6

7 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '5341M007 Zdravotnický asistent 650 9,45 39, '5341M008 Nutriční asistent 650 9,78 39, '5341M01 Zdravotnický asistent 650 9,45 39, '5341M02 Nutriční asistent 650 9,78 39, '5343M005 Laboratorní asistent 650 9,65 39, '5343M01 Laboratorní asistent 650 9,65 39, '5344M03 Asistent zubního technika 650 7,91 39, M004 Obchodní akademie ,14 53, '6341M01 Ekonomika a podnikání ,66 53, '6341M02 Obchodní akademie ,14 53, '6341M040 Informatika v ekonomice ,05 53, '6441L51 Podnikání ,14 39, L524 Podnikání ,14 39, M009 Management strojírenství ,15 39, '6541L01 Gastronomie T ,66 70, '6541L01 Gastronomie OV ,72 54, '6541L504 Společné stravování ,14 39, '6541L51 Gastronomie ,14 39, '6542M01 Hotelnictví ,32 39, '6542M02 Cestovní ruch ,05 53, '6551E01 Strav.a ubyt.služby T ,12 70, '6551E01 Strav.a ubyt.služby OV ,89 54, '6551E02 Práce ve stravování T ,59 70, '6551E02 Práce ve stravování OV ,24 54, '6551H01 Kuchař-číšník-1letý T ,67 70, '6551H01 Kuchař-číšník-1letý OV ,06 54, '6551H01 Kuchař-číšník T ,12 70, '6551H01 Kuchař-číšník OV ,74 54, '6641L01 Obchodník T ,64 70, '6641L01 Obchodník OV ,30 54, L501 Provoz obchodu ,13 53, L51 Obchodník ,13 53, '6642L51 Propagace ,19 53, '6651E01 Prodavačské práce T ,77 70, '6651E01 Prodavačské práce OV ,87 54, '6651H01 Prodavač T ,83 70, '6651H01 Prodavač OV ,82 54, '6652H01 Aranžér T ,82 70, '6652H01 Aranžér OV ,60 54, M001 Veřejnosprávní činnost ,05 39, '6843M01 Veřejnosprávní činnost ,05 39, '6941L01 Kosmetické služby T ,18 70, '6941L01 Kosmetické služby OV ,27 54, '6941L02 Masér sport.a rekondiční T ,03 70, N P N O Pp Po NIV 7

8 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '6941L02 Masér sport.a rekondiční OV ,80 54, '6941M001 Masér sport.a rekondiční ,19 39, '6951H01 Kadeřník T ,48 70, '6951H01 Kadeřník OV ,79 54, '6953H003 Provoz služeb T ,98 70, '6953H003 Provoz služeb OV ,21 54, '6954E01 Provozní služby T ,21 70, '6954E01 Provozní služby OV 325 8,80 54, '6955E005 Pečovatelské práce T ,38 70, '6955E005 Pečovatelské práce OV ,19 54, '7531M005 Předšk.,mimošk.pedagogika 650 9,59 39, '7531M01 Předšk.,mimošk.pedagogika 650 9,59 39, M010 Pedagogika-asist.ve škol ,10 39, M02 Pedag.pro asistenty ve šk ,10 39, '7541E01 Pečovatelské služby T ,38 70, '7541E01 Pečovatelské služby OV ,19 54, '7541M003 Sociální péče-pečov.čin ,49 39, '7541M005 Soc.péče-soc.čin.-etn.sk ,02 39, '7541M01 Sociální činnost ,50 39, '7541M012 Sociálně výchovná činnost ,59 39, '7541M013 Sociál.administr.činnost ,23 39, '7842M003 Pedagogické lyceum ,24 53, '7842M004 Waldorfské lyceum ,62 53, '7842M005 Zdravotnické lyceum ,51 53, '7842M006 Přírodovědné lyceum ,99 53, '7842M01 Technické lyceum ,82 53, '7842M02 Ekonomické lyceum ,14 53, '7842M03 Pedagogické lyceum ,24 53, '7842M04 Zdravotnické lyceum ,51 53, '7842M05 Přírodovědné lyceum ,99 53, '7842M06 Kombinované lyceum ,62 53, '7862C001 Praktická škola jednoletá ,55 37, '7862C002 Praktická škola dvouletá 685 9,91 37, '7862C01 Praktická škola jednoletá 685 8,79 37, '7862C02 Praktická škola dvouletá 685 8,48 37, '7941K401 G-všeobecné,4leté ,16 53, '7941K41 Gymnázium ,85 53, '7941K413 G-tělesná výchova,4leté ,59 53, '7941K420 G-sport.příprava,4leté ,24 53, '7941K601 G-všeobecné,6leté - VS ,92 53, '7941K61 Gymnázium - NS ,12 53, '7941K61 Gymnázium - VS ,17 53, '7941K610 G-předm.v ciz.jaz.,6leté - NS ,55 53, '7941K610 G-předm.v ciz.jaz.,6leté - VS ,29 53, N P N O Pp Po NIV 8

9 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '7941K801 G-všeobecné,8leté - VS ,62 53, '7941K81 Gymnázium - NS ,69 53, '7941K81 Gymnázium - VS ,41 53, '7942K41 Gymnázium se sport.přípr ,49 53, '7942K81 Gymnázium se sport.přípr. - NS ,15 53, '7942K81 Gymnázium se sport.přípr. - VS ,50 53, '8241M001 Užitá malba 650 6,17 19, '8241M002 Užitá fotografie a média 650 6,23 19, '8241M007 Propagační grafika 650 5,77 19, '8241M01 Užitá malba 650 6,17 19, '8241M010 Vědecká kresba,ilustrace 650 6,28 19, '8241M02 Užitá fotografie a média 650 6,23 19, '8241M023 Tvorba hraček,dek.předm ,43 19, '8241M034 Průmyslový design 650 5,94 19, '8241M037 Vytváření keramiky 650 6,20 19, '8241M04 Průmyslový design 650 5,94 19, '8241M05 Grafický design 650 5,92 19, '8241M08 Tvorba hraček a hern.před 650 5,43 19, '8241M12 Výtv.zp.keram.a porcelánu 650 6,20 19, '8251L006 Um.řem.-práce truhlářské T ,23 70, '8251L012 Um.řem.-ruční výšivka T ,69 70, '8251L012 Um.řem.-ruční výšivka OV ,80 54, '8251L02 Uměleckořeme.zp.dřeva T ,23 70, '8251L03 Uměleckoř.zpracov.textilu T ,00 70, '8251L03 Uměleckoř.zpracov.textilu OV ,27 54, Normativ neinvestičních výdajů na pokrytí zvýšených nákladů v oborech vzdělání s výukou příslušných řidičských oprávnění na jednotku výkonů, tj. žáka v: - 3letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny B yyy yyy yyy yyy yyy letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny C yyy yyy yyy yyy yyy letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny T yyy yyy yyy yyy yyy letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny B yyy yyy yyy yyy yyy letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny C yyy yyy yyy yyy yyy letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny T yyy yyy yyy yyy yyy ,5letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny C yyy yyy yyy yyy yyy ,5letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny D yyy yyy yyy yyy yyy ,5letém oboru vzdělání střední školy s výukou řidičského oprávnění skupiny E yyy yyy yyy yyy yyy student v oboru vzdělání VOŠ v denní formě vzdělávání '2341N03 Strojírenství 650 9,58 39, '4131N01 Reg.pol. zeměděl.,venkova ,81 39, '5341N11 Diplom.všeobecná sestra ,58 39, '5341N41 Dipl.nutriční terapeut 650 9,31 39, '5343N11 Dipl.farmaceut. asistent 650 9,57 39, '5344N11 Diplomovaný zubní technik 650 7,72 39, '6341N14 Ekon.podniku a management ,19 53, N P N O Pp Po NIV 9

10 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení Rozlišení TV a OV u oborů kat. E, H, L ONIV Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů '6542N04 Řízení hotelového provozu ,94 39, '6543N02 Rozvoj a řízení regionáln 650 8,63 53, '7532N01 Sociální práce ,69 39, žák, kterému SVČ zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti 0, , , ,19 1 žák, kterému školní klub zajišťuje naplňuje volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, který se zároveň vzdělává v ZŠ, v ZŠ speciální, v nižším stupni víceletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících osmileté konzervatoře 35 99,67 yyy yyy dítě, 1 žák, 1 student, jde-li o činnost, služby a péči poskytované pedagogickopsychologickou poradnou 1 dítě, 1 žák, 1 student, jde-li o činnost,služby a péči poskytované speciálněpedagogickým centrem - dle druhu zdravotního postižení: N P N O Pp Po NIV , , ,90 vady řeči , , mentální postižení 30 99,34 327, tělesné postižení 30 99,34 320, více vady 30 99,26 265, sluchové postižení 30 73,15 289, zrakové postižení 30 86,71 534, autismus 30 74,34 243, lůžko z celkové kapacity v dětském domově 975 2,48 2, Poznámky: x 1) - příloha č. 2 x 5 ) - příloha č. 6 x 9 ) - příloha č. 10 x 2) - příloha č. 3 x 6 ) - příloha č. 7 x 10 ) - příloha č. 11 x 3) - příloha č. 4 x 7 ) - příloha č. 8 x 11 ) - příloha č. 12 x 4) - příloha č. 5 x 8 ) - příloha č. 9 yyy = pro tuto velikostní kategorii, popřípadě jednotku výkonu není příslušný ukazatel stanoven Vysvětlivky: TV = teoretické vyučování OV = odborný výcvik Np = průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka No = průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 nepedagogického pracovníka Pp = průměrná měsíční výše platu pedagogického pracovníka Po = průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka ONIV = průměrná roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu yyy = pro tuto velikostní kategorii, popřípadě jednotku výkonu není příslušný ukazatel stanoven 10

11 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP x 1) x 2) x 1) x 2) x 1) x 2) x 3) x 3) x 3) x 4) x 4) x 4) x 5) x 5) x 5) x 6) x 7) x 11) x 11) x 10) 11

12 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP x 8) x 9)

13 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP

14 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP

15 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP

16 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP

17 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP

18 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP

19 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP

20 Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 MP , ,

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1 na 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 41 380 30 000 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) do 12 dětí vč. 20 282 14 702 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 13 do 18

Více

Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni žáci (denní forma bez nástaveb) - k

Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni žáci (denní forma bez nástaveb) - k Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 6a Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni (denní forma bez

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Písmenem v kódu oboru jsou rozlišovány obory vzdělání poskytující: J - střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky)

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016 OKRES OLOMOUC škola SŠ polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Sigmundova SŠ strojírenská, Lutín SOŠ Litovel, Komenského 677 14 39-41-L/02 st. Mechanik instalatérských

Více

Příloha č. 1 k Nařízení vlády - PHmax: Obory vzdělání poskytující základní vzdělání

Příloha č. 1 k Nařízení vlády - PHmax: Obory vzdělání poskytující základní vzdělání Příloha č. 1 k Nařízení vlády - PHmax: Obory vzdělání poskytující základní vzdělání Skupina Kód Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací třídě 8,0 a méně třídě 8,1-12,0 třídě 12,1-16,9 třídě

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 14.9.2015 14:45 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

123/2018 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. května 2018

123/2018 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. května 2018 Znění nařízení vlády je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá 3/2018 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. května 2018 o stanovení

Více

Vydání rámcových vzdělávacích programů

Vydání rámcových vzdělávacích programů V Praze dne 19. dubna 2010 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2017,

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:   NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2017, III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2017, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního

Více

445/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

445/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 445/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. prosince 2016 o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkuebním předmětem společné části maturitní zkouky Změna: 71/2017 Sb. Vláda nařizuje podle 78 odst.

Více

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1 Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke 31.12. Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí, Zámecká 1 IČ 45331227 16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí 0 0 0 21 0 78-41-M/004 Rodinná škola -

Více

m ě n í rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání M a L0 uvedených v přílohách tohoto opatření.

m ě n í rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání M a L0 uvedených v přílohách tohoto opatření. Praha 22. června 2017 Opatření č. 2 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání M a L0, které jsou

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2019 PŘIHLÁŠKY

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2019 PŘIHLÁŠKY JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2019 PŘIHLÁŠKY Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Oddělení analýz BŘEZEN 2019 4LETÉ OBORY 2 STANDARDNÍ OBOR SŠ počet uchazečů podíl uchazečů v % POČET PODÍL

Více

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů M. Příloha č. 8b

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů M. Příloha č. 8b STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů M Příloha č. 8b Obory: 63-41-M/2 Obchodní akademie 18-2-M/1 Informační technologie 36-47-M/1 Stavebnictví 63-41-M/1 Ekonomika

Více

Analýza absolventů řemeslných oborů

Analýza absolventů řemeslných oborů Analýza absolventů řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Leden 2017 Stránka 1 z 6 Porovnání absolventů všech oborů navazujících na základní školy s obory učňovskými

Více

Analýza řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Analýza řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Analýza řemeslných oborů 2018 Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Praha, 9. 2. 2018 Porovnání absolventů všech oborů, navazujících na základní školy s obory učňovskými 1

Více

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář 020/2 přijat bez přijímací zkoušky 024 přijat bez přijímací zkoušky 035 přijat bez přijímací zkoušky 059 přijat bez přijímací zkoušky 086 přijat bez přijímací zkoušky 100/2

Více

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů M. Příloha č. 8b

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů M. Příloha č. 8b Č.j.: MSMT-26181/214 STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů M Příloha č. 8b Obory: 63-41-M/2 Obchodní akademie 18-2-M/1 Informační technologie 53-41-M/1 Zdravotnický

Více

Stránka 1. Absolventi šk. rok 2015/2016 celkem. Nezaměstnaní absolventi na ÚP k Neúspěšnost absolventů

Stránka 1. Absolventi šk. rok 2015/2016 celkem. Nezaměstnaní absolventi na ÚP k Neúspěšnost absolventů JE 60045141 Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 79-41-K/41 Gymnázium - všeobecné (4leté) 28 0 0% JE Komenského 281/3, 79001 Jeseník 79-41-K/81 Gymnázium - všeobecné (8leté) 43 1 2% JE 577391 Hotelová škola

Více

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů)

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato Gymnázium Ostrov Studentská č.p. 1205, Ostrov - Ostrov, 36301 IČ: 49753771 Ředitel: Mgr. Jaroslav Šafránek, tel. 734 282 022 Ubytování: Ne REDIZO: 600009297 Kontakt: Mgr. Martinek, tel. 603 574 602 Stravování:

Více

Gymnázia zřizovatel - KRAJ počet žáků. aktuálnost oboru. kategorie vzdělání

Gymnázia zřizovatel - KRAJ počet žáků. aktuálnost oboru. kategorie vzdělání IV. Okres Liberec 1. Počty žáků a studentů Gymnázia 1405 Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 kategorie vzdělání dobíhající 2006/ 2007/2 2008/2 2009/ 2010/ 2007 008 009 2010 2011 1405 7941K801

Více

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po),

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po), ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATERIÁLU POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2011 Materiál

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec Adresa: IČ: Cizí jazyky: AJ, NJ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p., 1 Humpolec 2 Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 2 Kontakt: Ing. František Stiller, tel. 2 Fax: 2 2 Email:

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Střední školy a vyšší odborné školy wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop v Královéhradeckém kraji

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník Gymnázium, Jeseník, Komenského 1 Adresa: Komenského č.p. 1/, 1 Jeseník IČ: 41 Ředitel: PaedDr. Antonín Javůrek, tel. 4 41 Kontakt: PaedDr. Barbora Čechová, tel. 4 411 4 Fax: ní Email: cechova@gymjes.cz

Více

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Příloha č.2 IČ Kód oboru Název oboru Délka Počet Počet absol. v evid. ÚP Podíl Havlíčkovo gymnázium 60126621 7947M401 Gymnázium

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Normativní výpočet rozpočtu přímých neinvestičních výdajů pro rok 2014 zařízení kód zařazení název oboru výkony Np No počet ped. počet

Více

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou Katalog škol Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 Zřizovatel: Kraj IČO: 00077135 Obec: Karlovy Vary Okres: Karlovy

Více

211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním,... - znění dle 197/15 Sb. 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o soustavě

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2011 Cena: 48 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře, realizované ve školním roce 2018/2019

Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře, realizované ve školním roce 2018/2019 Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře, realizované ve školním roce 2018/2019 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Zpracoval: Ing. Petra Serafinová, Ing. Michaela

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019 Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019 Střední odborné školy Olomouc 29.listopadu 2017 Obory vzdělání kategorie M Pro uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku a pro uchazeče víceletých

Více

53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka

53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka 9 325/2009-23 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 6. května 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odstavce

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví Střední školy v Pardubickém kraji přihlášené k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 Místo

Více

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI Pravidla pro poskytování stipendia učňovské obory

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI Pravidla pro poskytování stipendia učňovské obory Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji Žákům vybraných oborů

Více

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů L0. Příloha č. 8d

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů L0. Příloha č. 8d STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů L Příloha č. 8d Obory: 26-41-L/1 Mechanik elektrotechnik 39-41-L/1 Autotronik 65-41-L/1 Gastronomie 69-41-L/1 Kosmetické služby

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 492/2005 Sb., o krajských normativech jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 47/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

Analýza absolventů řemeslných oborů

Analýza absolventů řemeslných oborů Analýza řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Leden 2017 Stránka 1 z 5 Porovnání všech oborů navazujících na základní školy s obory učňovskými 1 Počty všech

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIV V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2008 Cena: 36 Kč OBSAH Část oznamovací Informace o statistickém zjišťování v roce 2008 výkaz

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, Humpolec

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, Humpolec Adresa: IČ: Cizí jazyky: AJ, NJ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 4, 9 Humpolec 45 Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 55 52 9 Kontakt: Ing. František Stiller, tel. 55 52 9

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér obor: Aranžér 1076 Přijat(a) 1150 Přijat(a) 1104 Přijat(a) 1016 Přijat(a) 1097 Přijat(a) 1122 Přijat(a) 1195 Přijat(a) 1019 Přijat(a) 1181 Přijat(a) 1127 Přijat(a) 1120 Přijat(a) 1220 Přijat(a) 1219 Přijat(a)

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci

Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji Žákům vybraných oborů

Více

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI Pravidla pro poskytování stipendia učební obory

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI Pravidla pro poskytování stipendia učební obory Pravidla pro poskytování stipendia učební obory Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel

Více

III. Okres Česká Lípa

III. Okres Česká Lípa III. Okres Česká Lípa 1. Počty žáků a studentů Gymnázia 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2669 aktuálnost kategorie vzdělání dobíhající 2006/ 2007/2 2008/2 2009/ 2010/2 počet tříd 2007 008 009 2010

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 Masarykovo náměstí č.p. 1207/8, Šumperk - Šumperk, 78701 IČ: 49589792 Ředitel: Mgr. Milan Maceček, tel. 588 188 500 Ubytování: REDIZO: 600018016 Kontakt: Mgr. Tomáš

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 35 Adresa: Tyršova č.p. 35, 2 Moravské Budějovice IČ: Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 23 Kontakt: tel. 3 23 33 Fax: 5 5 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 39 41 L/01 Autotronik 30 žáků 23 45 - M/01 Dopravní prostředky

Více

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů L0. Příloha č. 8d

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů L0. Příloha č. 8d Č.j.: MSMT-26181/214 STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů L Příloha č. 8d Obory: 26-41-L/1 Mechanik elektrotechnik 23-45-L1Mechanik seřizovač 39-41-L/1 Autotronik

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 1994/4, 741 01 Nový Jičín IČ: 4087859 Ředitel: Ing. Jan Císař, tel. 55 708 7 Kontakt: lic. Šárka dělová, tel. 55 7 335 Typ školy: Soukromá Fax:

Více

Strana 1 / 21. 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 31. května 2010. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Strana 1 / 21. 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 31. května 2010. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Změna: 367/2012 Sb. Vláda nařizuje podle 3 odst. 5, 58 odst. 5 a 83 odst. 1 zákona

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ ONIV STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2009 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 248/2009-26 ČERVEN 2009

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře, realizované ve školním roce 2018/2019

Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře, realizované ve školním roce 2018/2019 Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře, realizované ve školním roce 2018/2019 Hodnocení uchazečů: Ředitel střední školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle: a) hodnocení

Více

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 ZK-02-2004-xx,př.4 počet stran: 35 Název školy, sídlo Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc, Orechov u Velkého Meziříčí,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 36 Adresa: Tyršova č.p. 36, 66 2 Moravské Budějovice IČ: 6442 Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 66 Kontakt: tel. 34 6 33 Fax: 6 4 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, Humpolec

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, Humpolec Adresa: IČ: Cizí jazyky: AJ, NJ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 4, 39 Humpolec 545 Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 55 53 9 Kontakt: Ing. František Stiller, tel. 55 53

Více

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa)

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Skupina Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka 63 Ekonomika

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 39 41 L/01 Autotronik 60 žáků 26 41 M/01 Elektrotechnika 30 žáků 37 41 M/01 Provoz a ekonomika dopravy 30 žáků 4) Absolvování jednotné zkoušky

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

bezbariérový přístup, návštěva možná po předchozí domluvě, doporučení poradenského zařízení, přihláška potvrzená lékařem

bezbariérový přístup, návštěva možná po předchozí domluvě, doporučení poradenského zařízení, přihláška potvrzená lékařem Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 Kontakt:

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992 187 V Y H L Á Š K A ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 31. března 1992,

Více

Výpočet rozpočtu 2014

Výpočet rozpočtu 2014 1440 SSŠ pod. a man., o.p.s., Boskovice, Havlíčkekonomika a podnikání 6341M/01 3122 90 43 46 798 1 811 1440 Celkem 1 811 1450 Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s. gymnázium 7941K/41 3121 90 73 46 686 3 067

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

Škola: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Adresa: nám. F. Křižíka č.p. 860/25, 390 01 Tábor Kč/měs

Škola: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Adresa: nám. F. Křižíka č.p. 860/25, 390 01 Tábor Kč/měs Škola: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Adresa: nám. F. Křižíka č.p. 860/25, 390 01 Tábor Ředitel: RNDr. iroslav Vácha, tel. 381 252 136 Kontakt: gr. ilena Šťastná,

Více

Návrh podporovaných oborů vzdělání

Návrh podporovaných oborů vzdělání Návrh podporovaných oborů vzdělání STROJÍRENSTVÍ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA KKOV RVP kód Mechanik strojů a zařízení 2344L001 Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik seřizovač 2345L001 Mechanik seřizovač

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, Milevsko cz

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, Milevsko cz Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2009 v Kč

Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2009 v Kč k č.j. 220/2009-26 Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2009 v Kč Příloha NIV celkem MP část I. Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2009 jako roční objem neinvestičních výdajů

Více

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska Dotazníkové šetření pro žáky 8. tříd ZŠ V rámci analýzy území byl vypracován dotazník pro žáky 8. ročníků ZŠ. Cílem bylo zjistit o jaké obory středních škol a učilišť mají žáci zájem, zda je pro ně důležité

Více

nově přijatí 1. ročník název školy absolventi 07/08 žáci celkem KV 175 48 63 168 36 45 188 19 42 151 55 23 131 44 27

nově přijatí 1. ročník název školy absolventi 07/08 žáci celkem KV 175 48 63 168 36 45 188 19 42 151 55 23 131 44 27 Krajský úřad Karlovarského kraje Příloha č. 6 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni dle oborů (denní forma

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2013 Cena: 56 Kč OBSAH Část metodická Pokyn ministerstva k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999

Více

KONZERVATOŘE Příloha č. 10

KONZERVATOŘE Příloha č. 10 Č.j.: MSMT-2795/216 KONZERVATOŘE Příloha č. 1 Obory: 82-44-P/1 Hudba 82-45-P/1 Zpěv 82-46-P/1 Tanec 82-46-P/2 Současný tanec 82-47-P/1 Hudebně dramatické umění Porovnání krajských normativů mzdových prostředků

Více

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 879/-26 ČERVENEC OBSAH I. Přehled

Více

KONZERVATOŘE Příloha č. 10

KONZERVATOŘE Příloha č. 10 Č.j.: MSMT-26181/214 KONZERVATOŘE Příloha č. 1 Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství

Více

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz Škola: Gymnázium, Strakonice, áchova 174 Adresa: áchova č.p. 174, 386 48 Strakonice Ředitel: gr. iroslav Hlava, tel. 731 174 908 Kontakt: gr. iroslav Hlava, tel. 383 313 126; 731 174 908 AJ, FJ, L, NJ,

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ ONIV STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 462/2010-26 ČERVEN 2010

Více

Vývoj počtu žáků středních škol, prospěchová stipendia ve školním roce 2016/2017

Vývoj počtu žáků středních škol, prospěchová stipendia ve školním roce 2016/2017 Vývoj počtu žáků středních škol, prospěchová stipendia ve školním roce 2016/2017 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání 2 Vývoj počtu žáků ve středních

Více