Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008"

Transkript

1 Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před (dále jen produktové podmínky ) Tyto produktové podmínky nejsou určeny pro přímé bankovnictví na účtech Kompletkonto, Pluskonto, Benefitkonto, Dualkonto a na dalších účtech otevřených v Raiffeisenbank před ZŘÍZENÍ SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ ekonto 1.1. O zřízení Služeb přímého bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu Podmínkou používání Internetového bankovnictví ekonto je splnění následujících předpokladů ze strany Uživatele: a) přístup k počítači připojenému na internet a b) mobilní telefon aktivovaný v síti libovolného mobilního operátora (i v zahraničí) pro podepisování Pokynů a Pokynů ke Smlouvě Mobilním Elektronickým klíčem SMS nebo c) mobilní telefon aktivovaný v síti libovolného mobilního operátora v České republice (O2, Vodafone, T-Mobile), který podporuje GSM SIM Toolkit a SIM kartu podporující GSM SIM Toolkit a Bankovní PIN k této kartě, pro podepisování Pokynů a Pokynů ke Smlouvě Mobilním Elektronickým klíčem SIM Toolkit Podmínkou používání GSM bankovnictví ekonto je splnění následujících předpokladů ze strany Uživatele: a) mobilní telefon, který podporuje GSM SIM Toolkit aktivovaný v síti libovolného mobilního operátora v ČR (O2, Vodafone, T-Mobile) a b) SIM kartu podporující GSM SIM Toolkit a Bankovní PIN k této kartě Podmínkou používání Telefonního bankovnictví ekonto je splnění následujících předpokladů ze strany Uživatele: a) mobilní telefon aktivovaný v síti libovolného mobilního operátora (i v zahraničí) pro podepisování Pokynů a Pokynů ke Smlouvě Mobilním Elektronickým klíčem SMS nebo b) mobilní telefon aktivovaný v síti libovolného mobilního operátora v ČR (O2, Vodafone, T-Mobile), který podporuje GSM SIM Toolkit a SIM kartu podporující GSM SIM Toolkit a Bankovní PIN k této kartě, pro podepisování Pokynů a Pokynů ke Smlouvě Mobilním Elektronickým klíčem SIM Toolkit Služby přímého bankovnictví ekonto jsou zřízeny na základě Smlouvy o poskytování bankovních a dalších služeb uzavřené mezi Bankou a Majitelem účtu a jsou nedílnou součástí Bankovních služeb poskytovaných k příslušnému Účtu. Nedílnou součástí uvedené smlouvy je Podpisový vzor, který stanovuje, ke kterým Účtům a v jakém rozsahu budou Služby přímého bankovnictví zpřístupněny. Podpisový vzor podepisuje Majitel účtu a Uživatel Při zakládání Účtu si Uživatel určí Klientské číslo pro přihlášení do Služeb přímého bankovnictví ekonto a Návodnou otázku Majitel účtu určí, jaký Elektronický klíč bude Uživatel používat. Pokud určí Mobilní Elektronický klíč, Banka zajistí registraci telefonního čísla Mobilního telefonu Uživatele v systému Banky. Pokud určí Osobní Elektronický klíč, Banka vydá OEk Uživateli Pro GSM bankovnictví ekonto v síti mobilního operátora T-Mobile nahraje Banka aplikaci GSM banking na SIM kartu Mobilního telefonu Uživatele GSM bankovnictví ekonto v síti mobilního operátora O2 nebo Vodafone se stává aktivní na základě aktivační zprávy, zaslané Bankou na Mobilní telefon Uživatele po zřízení služby, nejpozději však do dvou pracovních dnů. 2. ROZSAH SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ ekonto 2.1. Rozsah Internetového, Telefonního, PDA a GSM bankovnictví ekonto pro každého Uživatele je dohodnut a nastaven na základě jeho přístupových práv specifikovaných v Podpisovém vzoru a závisí též na typu Účtu, ke kterému je příslušné Internetové, Telefonní, PDA a GSM bankovnictví ekonto zřízeno Uživatel s příslušnými přístupovými právy je oprávněn v rámci Internetového a Telefonního bankovnictví ekonto používat následující funkce: a) zjišťovat aktuální informace o zůstatcích na Účtech, blokacích na Účtu, průměrném zůstatku a kreditním obratu na Účtu, b) zjišťovat pohyby na Účtech od data založení Účtu, c) zjišťovat informace o výpisech z Účtů od data založení Účtu, d) zjišťovat informace o odmítnutých a neprovedených Platebních příkazech a Platebních transakcích na Účtu, e) zadávat jednorázové i hromadné tuzemské Platební příkazy k úhradě z Účtu včetně konverzí, f) zadávat Platební příkazy k platbám na adresu, g) zadávat zahraniční Platební příkazy z Účtu, h) hlásit výběr hotovosti, i) zadávat jednorázové i trvalé Platební příkazy k inkasu z Účtu a Platební příkazy k inteligentnímu inkasu z Účtu, j) zadávat, měnit a rušit žádosti o trvalý Platební příkaz k úhradě z Účtu a zjišťovat informace o zadaných trvalých Platebních příkazech, k) udělovat, měnit a rušit povolení k inkasu (souhlas s provedením inkasa) z Účtu a zjišťovat informace o udělených povoleních k inkasu (souhlasech s provedením inkasa), l) udělovat, měnit a rušit povolení SIPO z Účtu a zjišťovat informace o udělených povoleních SIPO (souhlasech s provedením SIPO), m) zadávat žádosti o jednorázový nebo opakovaný (revolvingový) termínovaný vklad na běžném Účtu a zjišťovat informace o zadaných termínovaných vkladech; zadávat žádosti o zvýšení, snížení a ukončení opakovaného termínovaného vkladu, n) zjišťovat informace o karetních transakcích debetní i kreditní platební kartou, o) nastavovat, zamykat a odemykat debetní platební kartu, p) zadávat žádosti o úvěrové produkty dle nabídky Banky a potvrzovat předschválené úvěrové nabídky, q) spravovat své investice do vybraných investičních produktů dle nabídky Banky (podílové fondy, prémiové dluhopisy, prémiové vklady apod.), r) přijímat zprávy z Banky, s) požádat o zasílání výpisu z Účtu em jako nešifrovaný text, t) zjišťovat veřejné bankovní informace (kurzovní lístek, úrokové sazby termínovaných vkladů apod.) Uživatel s příslušnými přístupovými právy je oprávněn při využívání GSM bankovnictví ekonto v síti mobilního operátora O2, Vodafone nebo T-Mobile používat následující funkce: a) prohlížet aktuální informace o disponibilních zůstatcích, b) získávat informace o posledním příjmu a výdaji na Účtu, c) zadávat jednorázové tuzemské Platební příkazy k úhradě v CZK, d) zadávat žádosti o jednorázový nebo opakovaný termínovaný vklad, e) zjišťovat aktuální úrokové sazby termínovaných vkladů Banky, f) zjišťovat aktuální směnné kurzy Banky, g) zadávat požadavek na zaslání Autentizačního kódu, h) zadávat požadavek na zamčení nebo odemčení platební karty a dotaz na stav platební karty V rámci služby Informuj mě může Majitel účtu prostřednictvím pobočky Banky nebo Internetového bankovnictví ekonto nastavit a spravovat následující Informační zprávy nazvané: a) změna zůstatku jako SMS, em, faxem nebo poštou, b) platba na Účtu jako SMS, em, faxem nebo poštou c) inkaso na Účtu jako SMS, em, faxem nebo poštou, d) karetní blokace na Účtu jako SMS, em, faxem nebo poštou Banka není povinna kontrolovat věcnou správnost údajů zadaných v rámci Služeb 2.6. Banka má právo rozšiřovat a upravovat technické podmínky Služeb přímého bankovnictví ekonto (zejména funkce služeb) a o těchto skutečnostech Vhodným způsobem informovat Majitele účtu a Uživatele. 3. PODMÍNKY PROVOZU SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ ekonto 3.1. Banka provozuje Služby přímého bankovnictví ekonto nepřetržitě 24 hodin denně Banka informuje Uživatele Vhodným způsobem o všech relevantních skutečnostech, které souvisejí s provozem systémů 3.3. Banka je oprávněna přerušit nebo omezit používání Služeb přímého bankovnictví ekonto na dobu nezbytně nutnou k systémové údržbě Podmínky a lhůty pro přijímání tuzemských Platebních příkazů k úhradě a k inkasu, zahraničních a vnitrobankovních cizoměnových Platebních příkazů jsou uvedeny v Technických podmínkách Platební styk Podmínky a lhůty pro přijímání zadání, změn a zrušení trvalých Platebních příinfolinka

2 kazů, povolení k inkasu (souhlasů s provedením inkasa), povolení SIPO jsou uvedeny v Technických podmínkách Platební styk Podmínky a lhůty pro termínované vklady jsou uvedeny v Produktových podmínkách k poskytování vybraných bankovních služeb Provoz služby Informuj mě: a) zprávy jsou zasílány na základě objednávky Uživatele, která stanoví podmínky zaslání příslušných zpráv, b) zprávy o platbách, inkasech, karetních blokacích jsou zasílány pouze v případě, že příslušný pohyb je vyšší než 49 Kč, c) zprávy nejsou zasílány v případě, že není možné zaúčtovat poplatek za zaslání zprávy (např. z důvodu nedostatku peněžních prostředků na příslušném Účtu), d) SMS zprávy jsou zasílány jako nešifrovaný nebo šifrovaný text, y jsou zasílány jako nešifrovaný text Provoz Internetového bankovnictví ekonto: a) Banka umožňuje Uživatelům Internetového bankovnictví ekonto komunikovat s Bankou prostřednictvím veřejné datové sítě Internet, b) adresa pro přihlášení do Internetového bankovnictví ekonto je uvedena na Veřejných stránkách a liší se podle Uživatelem používaného typu Elektronického klíče, c) Banka je oprávněna v Internetovém bankovnictví ekonto doručovat Uživateli oznámení a poskytovat ve smyslu Zákona o platebním styku informace o stavu podaných Platebních příkazů nebo žádostí, zejména o přijetí, provedení, odmítnutí nebo neprovedení Platebních příkazů a o provedených Platebních transakcích na Účtu, přičemž Uživatel je ve výše uvedených záležitostech informován zejména příslušnými statuty uvedenými u příslušného Platebního příkazu, žádosti nebo informaci o Platební transakci v aplikaci Internetového bankovnictví ekonto, případně Stavovými zprávami prostřednictvím SMS nebo u, d) Banka není povinna poskytovat výpisy z Účtu Majiteli účtu v listinné podobě, pokud Majitel účtu není Spotřebitelem nebo Drobným podnikatelem, e) Modul investičního bankovnictví je provozován pouze v pracovní dny od 6.00 do hod Provoz PDA bankovnictví ekonto: a) Banka umožňuje Uživatelům PDA bankovnictví ekonto komunikovat s Bankou prostřednictvím veřejné datové sítě Internet, b) adresa pro přihlášení do PDA bankovnictví ekonto je přímo na adrese c) o stavu podaných Platebních příkazů je Uživatel informován příslušnými statuty uvedenými u příslušného Platebního příkazu v aplikaci PDA bankovnictví ekonto, případně Stavovými zprávami prostřednictvím SMS nebo u Provoz Telefonního bankovnictví ekonto: a) Banka umožňuje Uživatelům Telefonního bankovnictví ekonto komunikovat s Bankou prostřednictvím veřejné telefonní sítě, b) Telefonní bankovnictví ekonto je přístupné na lince a náklady telefonického spojení na tuto linku nese při hovorech v rámci České republiky Banka. V případě volání ze zahraničí je Telefonní bankovnictví přístupné na lince a náklady telefonického spojení při hovorech ze zahraničí nese Uživatel Provoz GSM bankovnictví ekonto: a) Banka umožňuje používat GSM bankovnictví ekonto v jednotlivých sítích mobilních operátorů O2, Vodafone nebo T-Mobile, b) Banka umožňuje Uživatelům GSM bankovnictví ekonto komunikovat s Bankou Mobilním telefonem prostřednictvím šifrovaných SMS zpráv v rámci aplikace GSM banking. 4. BEZPEČNOST SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ ekonto 4.1. Obecné bezpečnostní zásady a) Uživatel může mít určeno pouze jedno Klientské číslo. Na žádost Uživatele nebo při podezření na možné zneužití Klientského čísla je Banka oprávněna provést změnu Klientského čísla; tuto změnu Banka Uživateli neprodleně oznámí. Uživateli se tímto doporučuje určit takové Klientské číslo, které není přímo spojeno s jeho identitou, b) Uživatel může disponovat pouze jedním Elektronickým klíčem od každého typu a nemůže mít zároveň Mobilní Elektronický klíč SIM Toolkit a Mobilní Elektronický klíč SMS. c) Elektronické klíče jsou nepřenosné. d) Banka je oprávněna zablokovat jakýkoliv Elektronický identifikační prostředek z bezpečnostních důvodů, zejména při podezření na ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované použití nebo podvodné použití Elektronického identifikačního prostředku, např. pokud zjistí použití nebo hrozící použití Elektronického klíče jinou osobou než oprávněným Uživatelem, e) Uživatel je povinen ihned po převzetí změnit čtyřmístný číselný kód (PIN) chránící Osobní Elektronický klíč, f) Uživatel je povinen měnit pravidelně (alespoň jedenkrát za tři měsíce) číselné kódy I-PIN a T-PIN pro zachování maximální bezpečnosti realizovaných Pokynů a Pokynů ke Smlouvě, g) Uživatel je povinen učinit veškerá opatření k zajištění bezpečnosti užívání Služeb přímého bankovnictví, zejména nezaznamenávat svá hesla a kódy ve snadno rozeznatelné podobě a chránit své Elektronické identifikační prostředky před odcizením nebo zneužitím jakoukoliv osobou; v případě odcizení, zneužití, ztráty, neautorizované použití nebo podezření na odcizení, zneužití, ztrátu nebo neautorizované použití Elektronických identifikačních prostředků je Uživatel povinen kteroukoliv tuto skutečnost neprodleně oznámit vhodným způsobem Bance (zejména na lince při hovoru v rámci České republiky nebo na lince při hovoru ze zahraničí, případně osobně na nejbližší pobočce Banky), h) Uživatel je povinen nesdělovat hesla a kódy třetím osobám a zajistit, aby hesla a kódy byly chráněny před vyzrazením třetím osobám, i) Uživatel je povinen v případě podezřelých dotazů obrátit se na Banku prostřednictvím Infolinky , zejména v případě, kdy si není jist, že komunikuje s Bankou, j) Uživatel je povinen používat výlučně důvěryhodné a řádně zabezpečené počítače, zejména při použití Internetového Elektronického klíče a Mobilního Elektronického klíče SMS (další informace jsou zpřístupněny na Veřejných stránkách), k) Uživatel je povinen chovat se na internetu obezřetně (další informace jsou zpřístupněny na Veřejných stránkách), l) Uživatel uzavřením jakékoliv smlouvy, jejíž součástí jsou tyto produktové podmínky nebo prvním použitím Služeb přímého bankovnictví ekonto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí se všemi informacemi týkajícími se bezpečnosti Služeb přímého bankovnictví, které jsou uvedeny v dokumentu Bezpečnost služeb přímého bankovnictví, zásady a doporučení pro jejich používání. Tento dokument je k zpřístupněn na Veřejných stránkách. Uživatel se zavazuje postupovat v souladu s informacemi a doporučeními uvedenými v uvedeném dokumentu Bezpečnost Internetového bankovnictví ekonto Přístup do Internetového bankovnictví ekonto je chráněn Elektronickými klíči Mobilní Elektronický klíč SIM Toolkit nebo SMS své Klientské číslo a Autentizační kód vygenerovaný Bankou a zaslaný na Mobilní telefon Uživatele, který je registrován jako Mobilní Elektronický klíč. Kód zaslaný Bankou má omezenou časovou platnost. U Elektronického klíče MEk SIM Toolkit je kód zaslán šifrovanou SMS chráněnou klíčem na SIM kartě. U Elektronického klíče MEk SMS je kód zaslán nešifrovanou SMS a je nutné jej doplnit I-PINem, podpis ve formě Certifikačního kódu jenž je vygenerovaný Bankou a zaslaný na Mobilní telefon Uživatele, který je registrován jako Mobilní Elektronický klíč. Kód zaslaný Bankou má omezenou časovou platnost. U Elektronického klíče MEk SIM Toolkit je kód zaslán šifrovanou SMS chráněnou klíčem na SIM kartě. U Elektronického klíče MEk SMS je kód zaslán nešifrovanou SMS a je nutné jej doplnit I-PINem, c) v případě, že Uživatel oznámí Bance ztrátu, zapomenutí, vyzrazení třetí osobě, neautorizované nebo podvodné použití nebo požádá o blokaci I-PINu, Banka vydá nový I-PIN na základě písemné žádosti Uživatele, d) Banka provede z bezpečnostních důvodů automaticky blokaci I-PINU po třech neplatných pokusech zadat I-PIN. Banka vydá nový I-PIN na základě písemné žádosti Uživatele, e) v případě zničení, ztráty, blokace Mobilního telefonu, SIM karty nebo jiné změny na telefonním čísle používaném pro zasílání Autentizačních a Certifikačních kódů je Uživatel povinen tuto skutečnost Bance neprodleně oznámit. V takovém případě je Banka oprávněna provést blokaci příslušného Elektronického klíče a na základě žádosti Uživatele též přenastavení příslušného Elektronického klíče Osobní Elektronický klíč své Klientské číslo a on-line Autentizační kód vygenerovaný OEk. Tento Autentizační kód má časově omezenou platnost, infolinka

3 podpis ve formě Certifikačního kódu, jenž je vygenerovaný OEk po zadání údajů z Pokynu nebo Pokynu ke Smlouvě. Tento Certifikační kód má omezenou časovou platnost, c) v případě zničení, ztráty, poruchy nebo odcizení OEk je Uživatel povinen tuto skutečnost Bance neprodleně oznámit. V takovém případě je Banka oprávněna provést blokaci OEk a na základě písemné žádosti Uživatele vydat nový OEk Internetový Elektronický klíč své Klientské číslo a zadá cestu k IEk. Podrobný popis je zpřístupněn v uživatelské příručce na Veřejných stránkách, podpis, který vytvoří IEk po stisku tlačítka Podepsat. Podrobný popis je zpřístupněn v uživatelské příručce na Veřejných stránkách, c) další pravidla pro případ ztráty, poruchy, odcizení, zneužití, neautorizované použití, podezření na neautorizované použití nebo podezření na vyzrazení IEk nebo hesla k němu jsou popsána v uživatelské příručce zpřístupněné na Veřejných stránkách, d) Osobní certifikát Uživatele vydávaný Bankou, nutný pro funkci IEK, je platný 12 kalendářních měsíců. Obnovený Osobní certifikát se vygeneruje automaticky po 11 měsících platnosti Bezpečnost PDA bankovnictví ekonto Přístup do PDA bankovnictví ekonto je chráněn Elektronickými klíči Mobilní Elektronický klíč SIM Toolkit a) pro ověření totožnosti pro PDA bankovnictví ekonto Uživatel vždy použije své Klientské číslo a Autentizační kód vygenerovaný Bankou a zaslaný na Mobilní telefon Uživatele, který je registrován jako MEk SIM Toolkit. Kód zaslaný Bankou má omezenou časovou platnost. Kód je zaslán šifrovanou SMS chráněnou klíčem na SIM kartě, podpis ve formě Certifikačního kódu jenž je vygenerovaný Bankou a zaslaný na Mobilní telefon Uživatele, který je registrován jako MEk SIM Toolkit. Kód zaslaný Bankou má omezenou časovou platnost. Kód je zaslán šifrovanou SMS chráněnou klíčem na SIM kartě, c) v případě zničení, ztráty, blokace Mobilního telefonu, SIM karty nebo jiné změny na telefonním čísle používaném pro zasílání Autentizačních a Certifikačních kódů je Uživatel povinen tuto skutečnost Bance neprodleně oznámit. V takovém případě je Banka oprávněna provést blokaci příslušného Elektronického klíče a na základě žádosti Uživatele též přenastavení tohoto Elektronického klíče Osobní Elektronický klíč a) pro ověření totožnosti pro PDA bankovnictví ekonto Uživatel vždy použije své Klientské číslo a on-line Autentizační kód vygenerovaný OEk. Tento Autentizační kód má časově omezenou platnost, podpis ve formě Certifikačního kódu, jenž je vygenerovaný OEk po zadání údajů z Pokynu nebo Pokynu ke Smlouvě. Tento Certifikační kód má omezenou časovou platnost, c) v případě zničení, ztráty, poruchy nebo odcizení OEk je Uživatel povinen tuto skutečnost Bance neprodleně oznámit. V takovém případě je Banka oprávněna provést blokaci OEk a na základě písemné žádosti Uživatele vydat nový OEk Bezpečnost Telefonního bankovnictví ekonto Přístup do Telefonního bankovnictví ekonto je chráněn Elektronickými klíči Mobilní Elektronický klíč SIM Toolkit nebo SMS a) pro ověření totožnosti je Uživatel povinen sdělit telefonnímu bankéři své Klientské číslo nebo číslo Účtu nebo číslo telefonním bankéřem určené platební karty. Poté telefonní bankéř vygeneruje a odešle Autentizační kód na Mobilní telefon Uživatele, který je registrován jako Mobilní Elektronický klíč. Tento Autentizační kód zaslaný Bankou má omezenou časovou platnost. Uživatel Autentizační kód sdělí telefonnímu bankéři. U Elektronického klíče MEk SIM Toolkit je kód zaslán šifrovanou SMS chráněnou klíčem na SIM kartě. U Elektronického klíče MEk SMS je kód zaslán nešifrovanou SMS a je nutné jej doplnit T-PINem, b) v případě, že Uživatel oznámí Bance ztrátu, zapomenutí, vyzrazení třetí osobě, neautorizované nebo podvodné použití nebo požádá o blokaci T-PINu, Banka vydá nový T-PIN na základě písemné žádosti Uživatele, c) Banka provede z bezpečnostních důvodů automaticky blokaci T-PINU po třech neplatných pokusech zadat T-PIN. Banka vydá nový T-PIN na základě písemné žádosti Uživatele, d) v případě zničení, ztráty, blokace Mobilního telefonu, SIM karty nebo jiné změny na telefonním čísle používaném pro zasílání Autentizačních kódů je Uživatel povinen tuto skutečnost Bance neprodleně oznámit. V takovém případě je Banka oprávněna provést blokaci příslušného Elektronického klíče a na základě žádosti Uživatele též přenastavení příslušného Elektronického klíče Osobní Elektronický klíč a) pro ověření totožnosti musí Uživatel sdělit telefonnímu bankéři své Klientské číslo nebo číslo Účtu nebo číslo platební karty nebo číslo OEk. Poté telefonnímu bankéři sdělí on-line Autentizační kód vygenerovaný OEk. Kód má časově omezenou platnost, b) v případě zničení, ztráty, poruchy nebo odcizení OEk je Uživatel povinen tuto skutečnost Bance neprodleně oznámit. V takovém případě je Banka oprávněna provést blokaci OEk a na základě písemné žádosti Uživatele vydat nový OEk Internetový Elektronický klíč a) pro ověření totožnosti musí Uživatel sdělit telefonnímu bankéři své Klientské číslo nebo číslo Účtu nebo číslo platební karty. Telefonní bankéř sdělí Uživateli tzv. autentizační výzvu, kterou Uživatel podepíše IEk a odešle do Banky. Podrobný popis je zpřístupněn v uživatelské příručce na Veřejných stránkách, b) Osobní certifikát Uživatele vydávaný Bankou, nutný pro funkci IEK, je platný 12 kalendářních měsíců. Obnovený Osobní certifikát se vygeneruje automaticky po 11 měsících platnosti Bezpečnost GSM bankovnictví ekonto a) totožnost Uživatele pro GSM bankovnictví se ověřuje šifrovanou SMS zprávou chráněnou klíčem na SIM kartě. Klíč, kterým se SMS zprávy šifrují, je bezpečně uložen v chráněné oblasti SIM karty a není možné jej žádným způsobem ze SIM karty zkopírovat popř. v něm činit jakékoliv jiné úpravy, b) přístup k GSM bankovnictví je umožněn po zadání Bankovního PINu, c) Uživatel může Banku požádat telefonicky o zablokování GSM bankovnictví. Pro zablokování musí Uživatel sdělit telefonní číslo své SIM karty a odpověď na Návodnou otázku Návodná otázka bankovnictví ekonto a) Uživatel je povinen Návodnou otázku a odpověď na ni sdělovat pouze v případě dotazů Banky, b) Návodná otázka je Uživateli položena v případě jeho žádosti o blokaci GSM bankovnictví a/nebo Elektronického klíče, pokud Uživatel nemá k dispozici Elektronický klíč, resp. jiný Elektronický klíč ke své Autentizaci. Aby byl Klientův Pokyn nebo Pokyn ke Smlouvě plně realizován, musí uvést nejpozději na druhý pokus správnou odpověď na svou Návodnou otázku. V opačném případě je Banka oprávněna provedení Pokynu nebo Pokynu ke Smlouvě odmítnout, c) Uživatel má právo svou Návodnou otázku kdykoliv písemně změnit. Uživatel je povinen Návodnou otázku neprodleně změnit v případě zneužití, neautorizované použití nebo podezření na vyzrazení odpovědi na Návodnou otázku třetí osobě. Banka Uživateli doporučuje provést změnu Návodné otázky po každém jejím použití. 5. VZNIK ŠKODY ODPOVĚDNOST 5.1. Majitel účtu je povinen seznámit Uživatele s jeho přístupovými právy a těmito produktovými podmínkami Uživatel je povinen používat Elektronické identifikační prostředky v souladu s těmito produktovými podmínkami a VOP a dodržovat bezpečnostní zásady Zadáním správného Certifikačního kódu, T-PIN, I-PIN nebo správnou odpovědí na Návodnou otázku Uživatel vyjadřuje souhlas s provedením příslušného úkonu, u kterého jsou Certifikační kód, T-PIN, I-PIN nebo správná odpověď na Návodnou otázku vyžadovány (zejména souhlas s provedením Platební transakce ve smyslu Zákona o platebním styku) Banka neodpovídá za škodu, která vznikne Majiteli účtu: a) nesprávným používáním aplikací přímého bankovnictví oprávněným Uživatelem, b) dočasnou nedostupností Služeb přímého bankovnictví, c) užíváním Služeb přímého bankovnictví Uživatelem v souladu s nastavenými přístupovými právy, d) poruchami telefonní sítě, sítě datové nebo poruchami na straně mobilního operátora nebo poskytovatele internetového připojení, e) technickým výpadkem na straně Uživatele, f) zneužitím Služby přímého bankovnictví ekonto třetí osobou, která se prokáže platným Elektronickým identifikačním prostředkem oprávněného Uživatele, g) zneužitím Informačních nebo Stavových zpráv uložených v mobilním telefonu nebo ové aplikaci Uživatele, h) sdělením nebo zpřístupněním Elektronických identifikačních prostředků Uživatelem třetí osobě, i) odmítnutím Pokynu k blokaci platební karty a/nebo Elektronického klíče, poinfolinka

4 kud Uživatel neuvede nejpozději na druhý pokus správnou odpověď na svou Návodnou otázku, j) pokud jí není známa skutečnost, že Majitel účtu zemřel nebo zaniknul, k) v důsledku porušení nebo neplnění smlouvy, které jsou tyto produktové podmínky součástí, Uživatelem nebo pokud Uživatel jedná v rozporu s doporučeními uvedenými v těchto produktových podmínkách nebo dokumentech, na které tyto produktové podmínky odkazují. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1. Práva a povinnosti, které nejsou upravené těmito produktovými podmínkami, se řídí VOP Úplné znění těchto produktových podmínek Banka zpřístupňuje na Veřejných stránkách. Banka je oprávněna kdykoliv navrhnout změnu produktových podmínek, a to za podmínek a způsobem uvedených ve VOP. O návrhu změn Banka Majitele účtu uvědomí a Uživatelé Internetového bankovnictví budou informováni prostřednictvím Elektronické schránky Tyto produktové podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o službách, přičemž Majitel účtu je obdrží nejpozději při jejím uzavření. Smlouva o službách se řídí právním řádem České republiky Tyto produktové podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne a nahrazují produktové podmínky, které nabyly platnosti a účinnosti dne Neprojeví-li Majitel účtu do jednoho měsíce od zveřejnění tohoto znění produktových podmínek výslovný nesouhlas s těmito produktovými podmínkami, stává se nové znění produktových podmínek závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna jeho původně sjednaných podmínek, a to s účinností od VYMEZENÍ POJMŮ Pojmy označené velkými písmeny nevymezené v těchto produktových podmínkách jsou vymezeny ve VOP. Autentizace znamená ověření totožnosti Uživatele. Autentizační kód znamená číselný kód sloužící k ověření totožnosti Uživatele v rámci Tento kód může mít omezenou dobu platnosti (tzv. on-line Autentizační kód) nebo neomezenou dobu platnosti (tzv. off-line Autentizační kód). V obou případech se jedná o jednorázový kód, který nelze použít opakovaně. Autentizační kód je jedinečným identifikátorem Uživatele ve smyslu Zákona o platebním styku. Banka znamená Raiffeisenbank a.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložka 2051, a pro účely Smluv a Bankovních obchodů vzniklých před tento pojem zahrnuje i společnost ebanka. Bankovní PIN znamená číselný kód, který slouží pro přístup do aplikace GSM banking v Mobilním telefonu. Tento kód je k dispozici pouze Uživateli, Bance není znám. Bankovní PUK znamená číselný kód, který slouží pro odblokování přístupu do aplikace GSM banking v Mobilním telefonu. Bankovní PUK lze dále použít pro změnu Bankovního PINu. Certifikace znamená podpis Pokynu nebo Pokynu ke Smlouvě Certifikačním kódem. Certifikační kód znamená číselný kód sloužící k podpisu Pokynu nebo Pokynu ke Smlouvě v rámci přímého bankovnictví ekonto a je vytvářen prostřednictvím Elektronického klíče. Tento kód může mít omezenou dobu platnosti (tzv. on-line Certifikační kód) nebo neomezenou dobu platnosti (tzv. off-line Certifikační kód). V obou případech se jedná o jednorázový kód, který nelze použít opakovaně. Certifikační kódy vytvořené prostřednictvím Elektronických klíčů mají všechny náležitosti Elektronického podpisu a Banka i Klient je při vzájemné komunikaci za Elektronický podpis považují. Certifikační kód je ve smyslu Zákona o platebním styku jedinečným identifikátorem Uživatele a vyjádřením jeho souhlasu s provedením Pokynu nebo Pokynu ke Smlouvě v rámci přímého bankovnictví ekonto. Elektronické identifikační prostředky znamenají veškeré typy prostředků pro vytváření Elektronického podpisu nebo pro ověření autora Pokynu např. Elektronické klíče, T-PIN, I-PIN nebo Návodná otázka. Elektronické klíče znamenají prostředky umožňující Uživateli provedení jeho Autentizace nebo Certifikace prostřednictvím Autentizačních a Certifikačních kódů. Banka nabízí Mobilní Elektronický klíč SMS, Mobilní Elektronický klíč SIM Toolkit, Osobní Elektronický klíč a Internetový Elektronický klíč. Elektronický podpis znamená podpis, který používá Banka a Majitel účtu při vzájemné komunikaci. Za Elektronický podpis považují Banka a Majitel účtu Certifikační kódy vytvářené prostřednictvím všech typů Elektronického klíče. GSM bankovnictví ekonto znamená službu umožňující provádění aktivních a pasivních operací prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora O2, Vodafone nebo T-Mobile. Informační zpráva znamená SMS zasílanou na určený Mobilní telefon nebo textovou zprávu zasílanou na ovou adresu Uživatele, jejímž prostřednictvím může být Uživatel informován o zůstatku a pohybech na účtu nebo o jiných skutečnostech. Informuj mě znamená službu zasílání Informačních zpráv v rámci přímého bankovnictví ekonto. Internetové bankovnictví ekonto znamená službu (systém) provozovanou prostřednictvím klientské aplikace, která se spouští v prostředí internetového prohlížeče a komunikuje se serverem Banky; existuje ve dvou jazykových verzích (české a anglické). Internetový Elektronický klíč nebo též IEk znamená datový soubor obsahující informace pro Autentizaci nebo podepisování Pokynů a Pokynů ke Smlouvě na principu kryptografie s veřejným klíčem v Internetovém bankovnictví ekonto. Od již není možné registrovat žádost o vystavení nového Osobního certifikátu pro použití Internetového Elektronického klíče. I-PIN znamená čtyřmístný číselný kód pro podepsání Pokynu nebo Pokynu ke Smlouvě v Internetovém bankovnictví ekonto v kombinaci s Mobilním Elektronickým klíčem SMS. Klientské číslo znamená jednoznačné číselné označení identity Uživatele pro přímé bankovnictví ekonto, které neslouží k ověření totožnosti Uživatele. Mobilní Elektronický klíč SIM Toolkit nebo též MEk SIM Toolkit znamená funkčnost v rámci aplikace GSM bankovnictví ekonto umožňující Uživateli příjem online Autentizačních a Certifikačních kódů formou šifrované SMS na Mobilní telefon, určených pro přímé bankovnictví ekonto. Kódy doručené takto na Mobilní telefon lze použít na pobočce, v Telefonním bankovnictví ekonto, v Internetovém bankovnictví ekonto a v PDA bankovnictví ekonto. Mobilní Elektronický klíč SMS nebo též MEk SMS znamená funkčnost umožňující Uživateli příjem on-line Autentizačních a Certifikačních kódů formou běžné SMS na mobilní telefon v síti libovolného operátora (i v zahraničí), určených pro přímé bankovnictví ekonto. Kódy doručené takto na Mobilní telefon lze použít v kombinaci s T-PINem v Telefonním bankovnictví ekonto a v kombinaci s I-PINem v Internetovém bankovnictví ekonto. Na pobočce je možné tento kód použít v kombinaci s dokladem totožnosti Uživatele. Mobilní telefon znamená mobilní telefon vybavený SIM kartou aktivovanou v síti mobilního operátora v České republice (O2, Vodafone, T-Mobile). Modul investičního bankovnictví znamená modul Internetového bankovnictví ekonto, který umožňuje Majiteli účtu spravovat jeho investice do vybraných investičních produktů Banky (podílové fondy, prémiové dluhopisy, prémiové vklady). Návodná otázka znamená kombinaci Uživatelem předem stanovené otázky a odpovědi na ní pro ověření jeho totožnosti v určitých situacích v rámci přímého bankovnictví ekonto. Osobní certifikát znamená digitální certifikát, který se používá k podepisování Pokynů a Pokynů ke Smlouvě odesílaných do Banky prostřednictvím Internetového bankovnictví ekonto při použití Internetového Elektronického klíče; tento certifikát má Uživatel uložen v počítačovém souboru, např. na disketě apod. Osobní Elektronický klíč nebo též OEk znamená hardwarové zařízení, které umožňuje Uživateli generovat on-line i off-line Autentizační a Certifikační kódy pro přímé bankovnictví ekonto. Jeho použití je chráněno čtyřmístným číselným kódem (PIN). PDA bankovnictví znamená službu (systém) provozovanou prostřednictvím klientské aplikace, která se spouští v prostředí internetového prohlížeče na mobilních zařízeních typu Personal Digital Assistant (PDA) a komunikuje se serverem Banky; existuje ve dvou jazykových verzích (české a anglické). Podpisový vzor znamená přílohu Smlouvy o službách přímého bankovnictví a stanovuje, ke kterým Účtům, v jakém rozsahu a s jakými Elektronickými identifikačními prostředky budou Služby přímého bankovnictví zpřístupněny. Služby přímého bankovnictví ekonto znamená pro účely těchto produktových podmínek služby Internetového, Telefonního, GSM bankovnictví, PDA bankovnictví a služby Informuj mě. Smlouva o službách znamená smlouvu mezi Bankou a Majitelem účtu na základě níž Banka zřizuje a vede běžný Účet, jejíž uzavření je předpokladem pro zřízení Služeb Stavová zpráva znamená informační SMS zprávu nebo o stavu zpracoinfolinka

5 vání transakce (zejména Platební transakce) zadané prostřednictvím Služeb Telefonní bankovnictví ekonto znamená službu umožňující Uživateli bezpečnou komunikaci s operátorem Banky telefonním bankéřem - prostřednictvím telefonního přístroje. T-PIN znamená čtyřmístný číselný kód pro podepsání Pokynu nebo Pokynu ke Smlouvě na pobočce nebo v Telefonním bankovnictví ekonto v kombinaci s Mobilním Elektronickým klíčem SMS. Uživatel znamená Majitel účtu nebo Disponent oprávněný k užívání služeb VOP znamená Všeobecné obchodní podmínky Banky. PE-C infolinka

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÉ OD 1. ÚNORA 2011 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking

Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí Smlouvy o elektronické komunikaci mezi bankou

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Co byste měli vědět o platebním styku

Co byste měli vědět o platebním styku Co byste měli vědět o platebním styku Raiffeisenbank a.s. tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (dále jen Zákon ) poskytuje svému klientovi

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ A) PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ - ONLINE BANKING (internetové bankovnictví) 1/2 Přehled pasivních služeb ONLINE BANKING Přehled účtů a historie karet cenných

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. ÚNORA 2015 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking

Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking Účinné od 1. 11. 2013 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí Smlouvy o elektronické komunikaci mezi

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ GE MONEY BANK, A.S.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ GE MONEY BANK, A.S. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 7. BŘEZNA 2010 ÚPLNÉ ÚČINNÉ ZNĚNÍ OD 1. ÚNORA 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Informace o platebních službách v

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Článek I. Obecná ustanovení

Článek I. Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PREMIUM SMS SLUŢEB, HLASOVÝCH A AUDIOTEXTOVÝCH SLUŢEB A INTERNETOVÝCH STRÁNEK (dále jen obchodní podmínky nebo také VOP PRSMS ) Článek I. Obecná ustanovení 1.

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Do služby vstoupíte přes přihlašovací obrazovku, která hodně napoví o novém vzhledu služby. Po přihlášení se zobrazí vstupní obrazovka. 1/5

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

Služby přímého bankovnictví

Služby přímého bankovnictví Služby přímého bankovnictví ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ ÚČINNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2015 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Informace o platebních službách GE Money Bank, a.s., se

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU, (dále také ČSOB ) v souladu s ustanoveními zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZOPS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ vydané společností TT Quality s.r.o., IČO: 03744965, se sídlem Havlíčkova 55, 41155 Terezín

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Pojištění zneužití 100

Pojištění zneužití 100 Pojištění zneužití 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY CITIBUSINESS PLATINUM SELECT pojištění zneužití platební karty je automaticky zahrnuto (tj. bez nutnosti sjednání) u karty CitiBusiness Platinum Select pojištění

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s.

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Klientskou zónou České pojišťovny a.s. (dále též KZ ) se rozumí aplikace dostupná na internetových stránkách České pojišťovny

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Podmínky platebního styku Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.

Podmínky platebního styku Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. Podmínky platebního styku Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Seznamte se s nimi, prosím, v dostatečném předstihu před

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

AUTENTIZACE V PŘÍMÉM BANKOVNICTVÍ

AUTENTIZACE V PŘÍMÉM BANKOVNICTVÍ AUTENTIZACE V PŘÍMÉM BANKOVNICTVÍ Miloslav Hub Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstract: Authentication in on-line banking The aim of this text is to show how authentication

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

S telefonem šetřím svůj čas a peníze T MOBILE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300

S telefonem šetřím svůj čas a peníze T MOBILE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300 S telefonem šetřím svůj čas a peníze T MOBILE www.csob.cz Infolinka 800 300 300 Vážený kliente, do rukou se vám dostává brožura, v níž najdete vše, co potřebujete vědět o jednotlivých službách, které můžete

Více