Incidencia podľa skupín chorôb v roku 2006 v Slovenskej republike

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Incidencia podľa skupín chorôb v roku 2006 v Slovenskej republike"

Transkript

1 Príloha č. Incidencia podľa skupín chorôb v roku 006 v Slovenskej republike Incidencia - chorobnosť (demografický ukazovateľ) Pomer počtu novouznaných invalidít na obyvateľov M Ž M+Ž M Ž M+Ž M Ž M+Ž 1. Infekčné a parazitárne choroby 0,99 0,61 0,80 0,34 0,04 0,19 1,34 0,65 0,98 z toho Tuberkulóza A 0,61 0,18 0,39 0,3 0,00 0,11 0,84 0,18 0,50 Vírusová hepatitída (B, C, D) 0,15 0,07 0,11 0,00 0,00 0,00 0,15 0,07 0,11 Imunitná nedostatočnosť 0,00 0,04 0,0 0,08 0,04 0,06 0,08 0,07 0,07. Nádory (Novotvary) 6,3 1,33 9,37 48,70 41,36 44,9 54,93 53,69 54,9 z toho Zhubné nádory 5,39 10,96 8,6 45,11 38,08 41,49 50,50 49,04 49,75 Ostatné nádory 0,4 0,43 0,43 0,73 0,61 0,67 1,15 1,05 1,09 3. Choroby krvi a krvotvorných orgánov 1,07 1,33 1,1 0,4 0,3 0,37 1,49 1,66 1,58 4. Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním 17,09 1,69 14,83 5,89 3,14 4,47,98 15,83 19,30 z toho Diabetes mellitus - cukrovka 15,0 9,95 1,41 4,8,45 3,60 19,84 1,40 16,01 5. Duševné poruchy a poruchy správania 3,15 30,43 31,7 4,58 18,46 1,43 56,73 48,89 5,70 z toho Poruchy zapríč. požitím alkoholu 4,74 0,69,65 0,31 0,07 0,19 5,05 0,76,84 Poruchy zapríč. užitím návyk. látok 0,38 0,00 0,19 0,04 0,00 0,0 0,4 0,00 0,0 Mentálna retardácia 4,51 4,44 4,47 1,7 1,05 1,37 6,3 5,48 5,85 6. Choroby nervového systému 1,96 11,7 1,3 11,54 6,09 8,74 4,50 17,81 1,06 z toho Demyelizačné ochorenia 1,15,70 1,95 0,9 1,98 1,47,06 4,69 3,41 Náhle cievne mozgové príhody 1,45 1,01 1,,41 0,90 1,63 3,86 1,91,86 7. Choroby oka a jeho adnexov 8,5 5,3 6,83,03 1,6 1,63 10,55 6,49 8,46 z toho Slepota (praktická, úplná) 5,08,63 3,8 1,19 0,7 0,95 6,7 3,35 4,77 8. Choroby ucha a hlávkového výbežku 4,36 3,46 3,90 0,54 0,40 0,46 4,89 3,86 4,36 z toho Hluchota (praktická, úplná),79,7,5 0,3 0,14 0,19 3,0,4,71 9. Choroby obehovej sústavy 35,63 13,63 4,31 45,91 10,78 7,83 81,54 4,41 5,14 z toho Vysoký krvný tlak (hypertenzia) 8,75 3,75 6,18 5,84 6,53 15,90 34,60 10,8,08 Ischemická choroba srdca (ICHS) 10,93 3,53 7,13 7,53 1,66 4,51 18,46 5,19 11, Choroby dýchacej sústavy 7,99 9,88 8,96 3,90,81 3,34 11,89 1,69 1,30 z toho Bronchiálna astma 3,1 7,8 5,31 1,,06 1,65 4,43 9,34 6,96 Pľúcna fibróza 0,19 0,5 0, 0,3 0,07 0,15 0,4 0,3 0, Choroby tráviacej sústavy 8,45 4,90 6,6 5,35,38 3,8 13,80 7,8 10,45 1. Choroby kože a podkožného tkaniva,03 1,66 1,84 0,4 0,9 0,35,45 1,95,19 z toho Systémové ochorenia kože 0,15 0,07 0,11 0,00 0,00 0,00 0,15 0,07 0, Choroby svalov, kostrového a spojivového tkaniva Incidencia - viac ako Incidencia - viac ako 70 Incidencia - viac ako 40 46,56 48,50 47,56 7,84 5,66 6,7 54,40 54,16 54,8 z toho Koxartrózy 6,15 6,09 6,1 1,7 0,94 1,3 7,88 7,03 7,44 Dorzalgie- bolesti chrbta 8,41 8,87 8,65 0,9 0,69 0,76 9,33 9,56 9, Choroby močovej a pohlavnej sústavy 1,53 1,48 1,50 3,1 1,41,8 4,74,88 3,79 z toho Chronická obličková nedostat. 0,50 0,47 0,48,41 0,90 1,63,91 1,37,1 15. Ostatné choroby nezaradené inde 7,68 5,37 6,49,48 1,01 1,73 10,1 6,38 8, 16. Poranenia, otravy, iné následky 14,83 3,10 8,80 4,74 0,7,67 19,57 3,8 11,47 z toho Úrazy pri výkone zamestn. (PÚ),33 0,9 1,8 0,61 0,04 0,3,94 0,3 1,60 SPOLU Úrazy mimo výkonu zamestnania 8,,06 5,05 3,10 0,54 1,78 11,3,60 6,83 (NÚ) Choroby z povolania 0,50 0,07 0,8 0,00 0,00 0,00 0,50 0,07 0,8 08,08 166,34 186,60 167,90 96,13 130,97 375,97 6,47 317,56

2 Pohlavie: muži Číslo skupiny chorôb 40-70) 70) 1 Infekčné choroby a parazitárne choroby 6 0, Tuberkulóza A Vírusová hepatitída (B, C, D) Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej 0 Nádory (novotvary) 163 3, Zhubné nádory Ostatné nádory Choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré 8 0, Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy 447 8, Diabetes mellitus - cukrovka Duševné poruchy a poruchy správania , Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím Mentálna retardácia Choroby nervového systému 339 6, Demyelizačné ochorenia (typu sklerosis multiplex) Náhle cievne mozgové príhody (NCMP) Choroby oka a jeho adnexov 3 4, Slepota (praktická, úplná) Choroby ucha a hlávkového výbežku 114, Hluchota (praktická, úplná) Choroby obehovej sústavy 93 17, Choroba vysokého krvného tlaku (hypertenzia) Ischemická choroba srdca (ICHS) Choroby dýchacej sústavy 09 3, Bronchiálna astma Pľúcna fibróza Choroby tráviacej sústavy 1 4, Choroba kože a podkožného tkaniva 53 1, Systémové ochorenia kože (Erythema nodusum L5, Choroby Lupus svalovej, erythematosus kostrovej L63) sústavy a 1 18, Koxartrózy Dorzalgie - bolesti chrbta Choroby močovej a pohlavnej sústavy 40 0, Chronická obličková nedostatočnosť Ostatné (všetky štat. značky dg. nezaradené 01 3, inde) Poranenia, otravy a iné následky 388 7, Úrazy pri výkone zamestnania (PÚ) Úrazy mimo výkonu zamestnania Choroby z povolania 13 0 SPOLU

3 40) 0, 35 0,4 4 9, , ,3 39 0,4 3, , , , , , , 76, ,3 18 1,3 79 7, , , , , 361 3,7 0,3 64 0,7 4 4, , ,9 14 1,3 76 1,5 67,7,8 51 5,

4 Pohlavie: ženy Číslo skupiny chorôb 1 Infekčné choroby a parazitárne choroby 17 0, Tuberkulóza A Vírusová hepatitída (B, C, D) Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej 1 1 Nádory (novotvary) 34 7, Zhubné nádory Ostatné nádory Choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré 37 0,8 9 4 Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a 35 7, Diabetes mellitus - cukrovka Duševné poruchy a poruchy správania , Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím Mentálna retardácia Choroby nervového systému 35 7, Demyelizačné ochorenia (typu sklerosis multiplex) Náhle cievne mozgové príhody (NCMP) Choroby oka a jeho adnexov 145 3, Slepota (praktická, úplná) Choroby ucha a hlávkového výbežku 96, Hluchota (praktická, úplná) Choroby obehovej sústavy 378 8, Choroba vysokého krvného tlaku (hypertenzia) Ischemická choroba srdca (ICHS) Choroby dýchacej sústavy 74 5, Bronchiálna astma Pľúcna fibróza 7 11 Choroby tráviacej sústavy 136, Choroba kože a podkožného tkaniva 46 1, Systémové ochorenia kože (Erythema nodusum 0 13 L5, Choroby Lupus svalovej, erythematosus kostrovej L63) sústavy a , Koxartrózy Dorzalgie - bolesti chrbta Choroby močovej a pohlavnej sústavy 41 0, Chronická obličková nedostatočnosť Ostatné (všetky štat. značky dg. nezaradené 149 3, 8 16 inde) Poranenia, otravy a iné následky 86 1, Úrazy pri výkone zamestnania (PÚ) Úrazy mimo výkonu zamestnania Choroby z povolania 0 SPOLU

5 0,0 18 0, 5 43, , ,3 46 0,6 3, , , , , , ,3 180,5 93 0, , , 677 9, ,9 35 4,8 59 9,5 0,8 0,3 54 0,7 5, , ,5 80 1,1 38 1,1 177,4 0, ,

6 Pohlavie: SPOLU Číslo skupiny chorôb 1 Infekčné choroby a parazitárne choroby 101 Tuberkulóza A 10 Vírusová hepatitída (B, C, D) 103 Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti Nádory (novotvary) 01 Zhubné nádory 0 Ostatné nádory Choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitných mechanizmov 3 4 Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok 401 Diabetes mellitus - cukrovka 5 Duševné poruchy a poruchy správania 501 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu 50 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím návykových látok 503 Mentálna retardácia 6 Choroby nervového systému 601 Demyelizačné ochorenia (typu sklerosis multiplex) 60 Náhle cievne mozgové príhody (NCMP) 7 Choroby oka a jeho adnexov 701 Slepota (praktická, úplná) 8 Choroby ucha a hlávkového výbežku 801 Hluchota (praktická, úplná) 9 Choroby obehovej sústavy 901 Choroba vysokého krvného tlaku (hypertenzia) 90 Ischemická choroba srdca (ICHS) 10 Choroby dýchacej sústavy 1001 Bronchiálna astma 100 Pľúcna fibróza 11 Choroby tráviacej sústavy 1 Choroba kože a podkožného tkaniva 11 Systémové ochorenia kože (Erythema nodusum L5, Lupus erythematosus L63) 13 Choroby svalovej, kostrovej sústavy a spojivového tkaniva 131 Koxartrózy 13 Dorzalgie - bolesti chrbta 14 Choroby močovej a pohlavnej sústavy 141 Chronická obličková nedostatočnosť 15 Ostatné (všetky štat. značky dg. nezaradené inde) 16 Poranenia, otravy a iné následky 161 Úrazy pri výkone zamestnania (PÚ) 16 Úrazy mimo výkonu zamestnania 163 Choroby z povolania SPOLU

7 43 0,4 10 0,1 53 0, , , , ,6 0 0,3 85 0, ,9 41 3, , , , , , , , ,7 88 1, 456, ,1 5 0,4 35 1, , , , ,8 180, , ,6 06, ,3 99 1,0 19 0, , ,5 36 5, , ,8 13 1,7 04 1, ,5 93 1,3 443, ,7 144, ,

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 Ročník 2006 ZŠ-26/2006 Obsah Úvod... 7 Dojčené deti... 9 Dojčené deti v Slovenskej republike (graf)... 9 Vyšetrenia (ošetrenia)

Více

Onkológia na Slovensku z pohľadu zdravotnej poisťovne (zameranie na lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetiká)

Onkológia na Slovensku z pohľadu zdravotnej poisťovne (zameranie na lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetiká) Onkológia na Slovensku z pohľadu zdravotnej poisťovne (zameranie na lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetiká) Peter Glatz, odbor stratégie FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXXII. XI. Slovenská a česká farmakoekonomická

Více

ZDRAVOTNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ČÍSLACH 2015

ZDRAVOTNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ČÍSLACH 2015 ZDRAVOTNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ČÍSLACH 2015 národné centrum zdravotníckych informácií ZDRAVOTNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ČÍSLACH 2015 December 2016 Národné centrum zdravotníckych informácií Lazaretská

Více

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 40 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných

Více

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra 1. Popíš strednú vrstva oka 2. Vymenuj zmeny na tele v období puberty 3. Čo vieš o prištítnom teliesku 4. Čo prospieva a neprospieva obehovej sústave 5. Čo tvorí hrudník 6. Ako ináč nazývame pohyblivé

Více

ŠPECIÁLNE ZOZNAMY PRÍČIN SMRTI A CHOROBNOSTI

ŠPECIÁLNE ZOZNAMY PRÍČIN SMRTI A CHOROBNOSTI ŠPECIÁLNE ZOZNAMY PRÍČIN SMRTI A CHOROBNOSTI ZOZNAM PRÍČIN SMRTI ZOZNAM 1 - PRÍČINY SMRTI - ZHUSTENÝ ZOZNAM (103 PRÍČIN) ZOZNAM 2 - PRÍČINY SMRTI - VYBRATÝ ZOZNAM (80 PRÍČIN) ZOZNAM 3 - DOJČENSKÉ A DETSKÉ

Více

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO 1) Sexuálne prenosné ochorenia -rozdelenie, osobitosti klinických prejavov -Kvapavka, trichomoniáza,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21 19.8.2004 Pracovní neschopnost v Moravskoslezském kraji v roce 2003 Předkládané

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.1.2003 2 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Stav a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike

Stav a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0061/2009 Kód : 020409 Okruh : Demografická štatistika Dátum : apríl 2009 Stav a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike Sekcia sociálnej štatistiky a

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.12.2004 85 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

3.1 Úmrtnosť Chorobnosť Zdravotné postihnutie, invalidita, nespôsobilosť Sebestačnosť a závislosť...

3.1 Úmrtnosť Chorobnosť Zdravotné postihnutie, invalidita, nespôsobilosť Sebestačnosť a závislosť... OBSAH Zoznam skratiek... 10 Úvod... 15 I Základné pojmy... 17 1 Gerontológia a geriatria... 17 1.1 Ciele geriatrie... 17 1.2 Vek a jeho delenie... 18 1.3 Starnutie organizmu... 18 1.3.1 Biologické starnutie...

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity of branch of children and juveniles in out-patient care in 2005

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity of branch of children and juveniles in out-patient care in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.5.26 13 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 25 Activity of branch of children and juveniles

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2014 Vyhlásené: 25. 3. 2014 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 4.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 74 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov

Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov Organizátor: RÚVZ so sídlom v Nitre oddelenie výchovy k zdraviu Kontakt: Oddelenie výchovy k zdraviu Štefánikova 58 949 63 Nitra Kontakt: 037

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.9.2005 40 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2004 Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Souhrn

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 20 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká

Více

Na co Češi nejčastěji umírají

Na co Češi nejčastěji umírají Na co Češi nejčastěji umírají Magdaléna Poppová Tisková konference 14. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Počet zemřelých dle pohlaví v tis. osob

Více

ZOZNAM TROJMIESTNYCH POLOŽIEK

ZOZNAM TROJMIESTNYCH POLOŽIEK ZOZNAM TROJMIESTNYCH POLOŽIEK MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB I. k a p i t o l a INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY (A00 - B99) Črevné infekčné choroby (A00 - A09) A00 Cholera A01 Brušný týfus a paratýfusy

Více

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Údržba IR-DRG pro r. 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Jana Homrová Implementační tým DRG Restart - kódování

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.6.2006 23 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012 Ročník 2013 ZŠ-11/2013 Národné centrum zdravotníckych

Více

Manažment kraniocerebrálnych poranení vo Falck Záchrannej. Eva Havlíková Miroslav Humaj

Manažment kraniocerebrálnych poranení vo Falck Záchrannej. Eva Havlíková Miroslav Humaj Manažment kraniocerebrálnych poranení vo Falck Záchrannej Eva Havlíková Miroslav Humaj Literárne údaje 25% spôsobených dopravnou nehodou, cca 60% smrteľných KCP pády, napadnutia a športové úrazy Najrizikovejšie

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 18.6.2004 Ukončené případy pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2003 Podkladem

Více

OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava

OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava Časť A OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava 1. Kardiopulmocerebrálna resuscitácia v internej medicíne 2. Šok: etiopatogenéza, klinický obraz,

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Údržba IR-DRG pro r. 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Jana Homrová Implementační tým DRG Restart - kódování

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 2013 29 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data:

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Vybrané rizikové faktory kardiovaskulárnej morbidity a mortality u hemodialyzovaných pacientov. Bc. Ivona Piecková Banská Bystrica

Vybrané rizikové faktory kardiovaskulárnej morbidity a mortality u hemodialyzovaných pacientov. Bc. Ivona Piecková Banská Bystrica Vybrané rizikové faktory kardiovaskulárnej morbidity a mortality u hemodialyzovaných pacientov Bc. Ivona Piecková Banská Bystrica Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) - rizikové faktory riziko úmrtia z kardiálnej

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 1. 29 59 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 28 (data: Česká správa

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2001

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.23 6 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 21 Aktuální informace zahrnuje údaje o počtu hospitalizací

Více

Dusičnany v pitnej vode

Dusičnany v pitnej vode Dusičnany v pitnej vode Povolenú hodnotu dusičnanov v pitnej vode stanovuje NV SR č. 354/2006 Z.z. (platné znenie) a určuje medznú hodnotu pre ukazovateľ dusičnany najviac 50 mg.l -1. Prípustnú hodnotu

Více

Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích. Martin Holub Mirjam Suchomelová Katarina Švehlová

Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích. Martin Holub Mirjam Suchomelová Katarina Švehlová Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích Martin Holub Mirjam Suchomelová Katarina Švehlová VÚPSV, v.v.i. Praha 2015 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing.

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

DODATEK K POJISTNÉ SMLOUVĚ / NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY NOVIS Wealth Insuring

DODATEK K POJISTNÉ SMLOUVĚ / NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY NOVIS Wealth Insuring DODATEK K POJISTNÉ SMLOUVĚ / NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY NOVIS Wealth Insuring DODATEK K POJISTNÉ SMLOUVĚ / NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY NOVIS Wealth Insuring Číslo návrhu - variabilní symbol Reg. č. pojišťovacího

Více

OTÁZKY NA ÚSTNU ČASŤ ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY Z INTERNEJ MEDICÍNY pre odbor všeobecné lekárstvo na LFUK Bratislava

OTÁZKY NA ÚSTNU ČASŤ ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY Z INTERNEJ MEDICÍNY pre odbor všeobecné lekárstvo na LFUK Bratislava Časť A OTÁZKY NA ÚSTNU ČASŤ ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY Z INTERNEJ MEDICÍNY pre odbor všeobecné lekárstvo na LFUK Bratislava 1. Kardiopulmocerebrálna resuscitácia v internej medicíne 2. Šok: etiopatogenéza,

Více

VETERINÁRNA AMBULANCIA

VETERINÁRNA AMBULANCIA VETERINÁRNA AMBULANCIA ŽDIARSKA 21, KOŠICE, 04012 www.veterinar-jazero.sk Vakcinácia spoločenských zvierat MVDr. René Mandelík, PhD. MVDr. Michal Moško Vakcinácia spoločenských zvierat (psy, mačky, králiky,

Více

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919 lékař 85 813 177 11 69 69 71 62 12 88 93 118 14 153 163 157 34 55 1 1 nelékař 6 219 5 937 1 75 1 287 552 516 598 616 495 513 432 577 868 1 3 1 255 1 149 295 234 19 15 I. Nemoci epidemické, endemické a

Více

Předmět: Ošetřovatelství. Obor: Zdravotnický asistent 4.D

Předmět: Ošetřovatelství. Obor: Zdravotnický asistent 4.D Předmět: Ošetřovatelství 4.D 1. Ošetřovatelská péče o nemocného s akutním infarktem myokardu 2. Ošetřovatelská péče o nemocného s CHOPN 3. Ošetřovatelská péče o nemocného s flebotrombózou 4. Ošetřovatelská

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

J07AG01 Vakcíny proti Haemophilus influenzae b, purifikovaný konjugovaný antigén parent. s toxoidmi

J07AG01 Vakcíny proti Haemophilus influenzae b, purifikovaný konjugovaný antigén parent. s toxoidmi J07AG01 J07AH03 J07AH07 J07AJ51 J07AJ52 J07AL01 Vakcíny proti Haemophilus influenzae b, purifikovaný konjugovaný antigén parent. s toxoidmi Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať u detí od dovŕšenia

Více

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno Zdraví a jeho determinanty Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno Zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.12.23 8 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 22 V této aktuální informaci jsou zpracovány údaje o

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 8. 2011 43 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká

Více

ŠTATISTIKA HOSPITALIZOVANÝCH Z (MZ SR) 1-12

ŠTATISTIKA HOSPITALIZOVANÝCH Z (MZ SR) 1-12 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY LIMBOVÁ 2, BRATISLAVA M E T O D I C K É P O K Y N Y na vypĺňanie formulára ŠTATISTIKA HOSPITALIZOVANÝCH Z (MZ SR) 1-12 Rok 2017 Vypracoval: Národné centrum

Více

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2015

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2015 Štatistické prehľady Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2015 Prehľad informuje o výsledkoch zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie

Více

HOSPITALIZOVANÍ 2003

HOSPITALIZOVANÍ 2003 HOSPITALIZOVANÍ 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Hospitalizovaní Řada: Zdravotnická statistika Publikace

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v letech (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v letech (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 2. 2013 2 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v letech 2011 (data:

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2012 Children and Adolescents

Více

ZDRAVOTNICTVÍ. Víte, že... Vybrané ukazatele zdravotnictví

ZDRAVOTNICTVÍ. Víte, že... Vybrané ukazatele zdravotnictví Víte, že... Přesný původ onemocnění cukrovkou, kterou v České republice trpí 6,7 % obyvatel, není dosud přesně znám? Že zdravotní pojišťovny vydaly v roce 2003 na zdravotní péči o lidi více než 144 mld.

Více

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÁRKYNÉ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO ZAMĚSTNÁNÍ TELEFON ULICE A ČÍSLO POPISNÉ MĚSTO PSČ PORODNÍK MINULÉ TĚHOTENSTVÍ počet předchozích porodů počet spontánních

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 9 30.6.2005 Dětská a dorostová péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2004 Children and adolescents

Více

Hodnotenie environmentálnych rizík. Karcinogenita. Lujza Havelková 1.Mgr En Bi

Hodnotenie environmentálnych rizík. Karcinogenita. Lujza Havelková 1.Mgr En Bi Hodnotenie environmentálnych rizík Karcinogenita Lujza Havelková 1.Mgr En Bi Karcinogenita schopnosť vyvolať nádorovité bujnenie nekontrolované delenie buniek nádory, neoplazmy (novotvary) dôsledok mutácií

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Seminář Zdravotní stav obyvatel ČR, Lékařský dům, 19. října 211 Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2 18 16 14

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 9. 2010 Souhrn Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009 Children and

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 2015

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 2015 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 4 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 25 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 533/25 z..24 Spravodajská jednotka doručí výka do 28.

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2005 ve statistických údajích Červenec 2006 Pokud není uvedeno jinak, uvedené údaje jsou za Českou republiku za

Více

Náhla cievna mozgová príhoda

Náhla cievna mozgová príhoda Náhla cievna mozgová príhoda Náhla cievna mozgová príhoda Náhla cievna mozgová príhoda predstavuje 3. najčastejšiu príčinu úmrtí Je akútnym prejavom cievneho ochorenia mozgu (COM) alebo KVS. Vyžaduje neodkladnú

Více

ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ ČR VE STATISTICKÝCH ÚDAJÍCH

ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ ČR VE STATISTICKÝCH ÚDAJÍCH ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ ČR VE STATISTICKÝCH ÚDAJÍCH Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha, září 2000 Zdravotnictví krajů ČR Tato publikace mapuje zdravotnickou oblast v letech

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 25. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY Jméno a příjmení:. Rodné číslo: Bydliště. Zdravotní pojišťovna: Vážený pane, vážená paní, je nutné, aby byl ve Vašem případě proveden operační

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 2013

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 2013 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 4 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 23 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 452/23 z 26.11.22 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 6 28.8.2006 Dětská a dorostová péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2005 Children

Více

Četnost diagnostikovaných nemocí dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a příbuzných zdravotních problémů - data za kalendářní rok 2015

Četnost diagnostikovaných nemocí dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a příbuzných zdravotních problémů - data za kalendářní rok 2015 Jiné formy srdečního onemocnění 100 403 Osoby které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče 99 737 Osoby které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

Organizovaný skríning vybraných onkologických ochorení na Slovensku

Organizovaný skríning vybraných onkologických ochorení na Slovensku Organizovaný skríning vybraných onkologických ochorení na Slovensku Tlačová beseda pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine 2009 Darina Sedláková Kancelária WHO na Slovensku dse@euro.who.int Fakty

Více

Zriedkavé choroby organizácia a stratégia

Zriedkavé choroby organizácia a stratégia Zriedkavé choroby organizácia a stratégia MUDr. Oto Ürge Čo sú zriedkavé choroby? Tzv. "zriedkavé choroby " sú stavy, ktoré postihujú iba malý počet ľudí v rámci celej populácie a prinášajú špecifické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Biologické faktory a riziko infekcie

Biologické faktory a riziko infekcie Biologické faktory a riziko infekcie Problematika je legislatívne upravená v nariadení vlády SR č. 338/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom

Více

Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradne zdravia

Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradne zdravia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Odbor podpory zdravia Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradne zdravia Seminár pre MTP pracovníkov,

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2009

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2009 HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2009 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Hospitalizovaní v nemocnicích

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 16. 8. 2011 Dětská a dorostová péče v Pardubickém kraji v roce 2010 Children

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst Profily zdraví ve městech ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst MUDr. Stanislav Wasserbauer Státní zdravotní ústav Zdravá Vysočina, o.s. PROFILY ZDRAVÍ souhrnný pohled na stav zdraví ve městě a na faktory

Více

Ponuka a cenník nadštandardných preventívnych programov

Ponuka a cenník nadštandardných preventívnych programov Medicínsko-diagnostické centrum UNICENTRUM BOJNICE UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ponuka a cenník nadštandardných preventívnych programov platná od 1. decembra 2016 Kontakt: Tel.:

Více

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTÍ PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 2011

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTÍ PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 2011 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 4 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTÍ PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE za rok 21 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 332/21 zo 4. 11. 20 Spravodajská jednotka doručí výkaz

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Zdravotní plány měst a jejich indikátory

Zdravotní plány měst a jejich indikátory Seminář Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik Zdravotní plány měst a jejich indikátory 22. dubna 2009 Zdravotní plány měst a jejich indikátory Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Podpora veřejného zdraví v České republice. MUDr. Lidmila Hamplová ved. odd. podpory veřejného zdraví MZ ČR

Podpora veřejného zdraví v České republice. MUDr. Lidmila Hamplová ved. odd. podpory veřejného zdraví MZ ČR Podpora veřejného zdraví v České republice MUDr. Lidmila Hamplová ved. odd. podpory veřejného zdraví MZ ČR Evropská úřadovna Světové zdravotnické organizace % 75 Příčiny úmrtí v rámci regionů WHO, 2000

Více

ť ž Á ň ž ř ž ř ý ů ó ů ž ř ř ů Č Í Í Č Á ť ž ť Í Ú ů ř ú ť ř é ň ž ř Ú Č ŠŤ Í ů ů ž ý ř ť ů é ó ř ž ř é ť ř ř ý ú ď ů ř ú ž é ř é ž ó ř ž ů ž ž é ů é ž ú ů ř ž é ň ý ř ž ř ř ý é ý ž é ť ý ř é ů ý ž ý

Více

DODATEK K POJISTNÉ SMLOUVĚ / NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY NOVIS Wealth Insuring

DODATEK K POJISTNÉ SMLOUVĚ / NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY NOVIS Wealth Insuring DODATEK K POJISTNÉ SMLOUVĚ / NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY NOVIS Wealth Insuring Číslo návrhu - variabilní symbol Název pojišťovacího agenta DODATEK K POJISTNÉ SMLOUVĚ / NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY NOVIS Wealth

Více

Program předatestačního kurzu Vnitřní lékařství

Program předatestačního kurzu Vnitřní lékařství Datum 8.00-8.45 Zahájení kurzu Prof. MUDr. Michal Anděl 8.50-9.35 Endokrinologie a diabetologie Prof. MUDr. Michal Anděl Diabetes mellitus 1. typu Akutní komplikace diabetu 9.45-10.30 Endokrinologie a

Více

Příjmení a jméno. Zdravotní dotazník. Datum: 200 Poznámka. Adresa včetně města a PSČ. Povolání. Datum a místo narození

Příjmení a jméno. Zdravotní dotazník. Datum: 200 Poznámka. Adresa včetně města a PSČ. Povolání. Datum a místo narození Datum: 200 Poznámka Příjmení a jméno Adresa včetně města a PSČ Povolání Datum a místo narození Zdravotní dotazník Email Tel: Znamení v horoskopu Jak jste se o nás dozvěděli Návyky Kouření Ano / Ne Kdy

Více

rizikové životní pojištění

rizikové životní pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 1 Koncept produktu Bez Obav Vysoce flexibilní produkt s těmito vlastnostmi: Možnost pojistit na širokou škálu pojistných rizik

Více

MKCH-10-SK-2016 Implementácia DRG systému aktuálny stav a plánované kroky 2. december 2015

MKCH-10-SK-2016 Implementácia DRG systému aktuálny stav a plánované kroky 2. december 2015 MKCH-10-SK-2016 Implementácia DRG systému aktuálny stav a plánované kroky 2. december 2015 MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH-10 Štandardný nástroj pre epidemiológiu,

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Na základě ustanovení 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2013

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2013 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2013 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek

Více